Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου."

Transcript

1 Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης MΕΡΟΣ Α Η OPTIONS CASSOULIDES PLC (πρώην Options Cassoulides Public Company Limited) πιστεύει πως η βασική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις αρχές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, είναι η προώθηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων του Συγκροτήματος και των μετόχων. Μεταξύ άλλων, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητη την έγκαιρη αλλά και έγκυρη αποδέσμευση πληροφοριών προς το επενδυτικό κοινό, που να διασφαλίζει τόσο τα συμφέροντα των επενδυτών όσο και της Εταιρείας. Σκοπός της Εταιρείας είναι, μέσα από συνεχή αναβάθμιση, να καταστεί πρότυπο Εταιρικής Διακυβέρνησης. Κατά το έτος 2006, η Εταιρεία εφάρμοσε πλήρως όλες τις διατάξεις του αναθεωρημένου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Τα τμήματα Εσωτερικού Ελέγχου και Επικοινωνίας με τους μετόχους ανταποκρίθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις και στόχους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης για σκοπούς καλύτερης επικοινωνίας με το επενδυτικό κοινό όλες οι σχετικές με το Συγκρότημα πληροφορίες, που δημοσιεύθηκαν κατά την διάρκεια του χρόνου μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, βρίσκονται καταχωρημένες και στην ιστοσελίδα που διατηρεί η Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι η πλήρης εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ενισχύει τον εποπτικό του ρόλο, προστατεύει τα συμφέροντα των μικρομετόχων και διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια σε ότι αφορά την λειτουργία της Εταιρείας. Αναγνωρίζουμε ότι ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων, ενώ η Εταιρεία θα πρέπει να διοικείται στη βάση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής, μακριά από οποιεσδήποτε βραχυπρόθεσμες πιέσεις. Τυχόν αναπροσαρμογές στις ρυθμίσεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που αποσκοπούν στην ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και στην προστασία όλων των μετόχων, θα ανακοινώνονται κατά την λήψη της απόφασης. Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια του έτους 2006, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου έχει διοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος. Ο διορισμός αυτός έγινε σύμφωνα με τις πρόνοιες του αναθεωρημένου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Υπεύθυνος για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι ο Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον Κώδικα, ο οποίος δίνει αναφορά στην Επιτροπή Ελέγχου. ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και εννέα Συμβούλους εκ των οποίων οι επτά είναι Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι. Οι πέντε από τους επτά Μη Εκτελεστικούς Συμβούλους είναι Ανεξάρτητοι και αντιπροσωπεύουν ποσοστό πέραν του 50% των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρούσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδει πλήρως με τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που καθορίζουν την αναλογία των Μη Εκτελεστικών Συμβούλων, τον εμπλουτισμό του με τις γνώσεις και εμπειρίες των μελών που συμμετέχουν, την ανεξαρτησία τους από την Διεύθυνση καθώς και την απουσία οποιασδήποτε επιχειρηματικής ή συγγενικής σχέσης που θα μπορούσε να επηρεάσει την αμεροληψία της κρίσης τους. Κανένας από τους Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς Σύμβουλους δεν υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο πέραν των εννέα χρόνων. Επίσης, υπάρχει σαφής διαχωρισμός των θέσεων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πρώτου Εκτελεστικού Συμβούλου. Τα βιογραφικά σημειώματα των Διοικητικών Συμβούλων παρουσιάζονται πιο κάτω.

2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (συνέχεια) Πρόεδρος Χρίστος Μαυρέλλης Σπούδασε νομικά στην Αθήνα από όπου και αποφοίτησε το Συνέχισε τις σπουδές του στο University of London και πήρε μεταπτυχιακό στο Ναυτικό Δίκαιο. Από το 1982 μέχρι το 1985 διετέλεσε Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων και από το 1985 μέχρι το 1988 Υπουργός Οικονομικών. Είναι συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο Χρύσης Δημητριάδης και Σία. Έχει μακρά πείρα σε θέματα που αφορούν τα χρηματιστηριακά πεπραγμένα και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρκετών δημοσίων εταιρειών. Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι Γιάννος Κασουλίδης (Πρώτος Εκτελεστικός Σύμβουλος) Απόφοιτος του Georgia Institute of Technology Msc in Industrial Engineering. Το 1987 ανάλαβε την διεύθυνση της εταιρείας Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λτδ. Από το 2000, μετά την ενοποίηση της Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιος Λτδ με την Options Eurocongress Ltd, είναι ο Πρώτος Εκτελεστικός Σύμβουλος του Συγκροτήματος. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Cyprint Plc και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εκδοτικής εταιρείας Ν.Δ.Δ. Ειδικές Εκδόσεις Λτδ. Tim Ball (Εκτελεστικός Σύμβουλος) Σπούδασε στο Λονδίνο από όπου και κατάγεται και είναι κάτοχος διπλώματος Β.ED. (HONS). Δίδαξε σε διάφορα σχολεία μέχρι το 1987 που ίδρυσε την εταιρεία The Choice Travel Team Ltd με κύρια ενασχόληση την διοργάνωση και διεύθυνση συνεδρίων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2000 η Options Eurocongress Ltd αγόρασε ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας The Choice Travel Team Ltd. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος στον τομέα Συνεδρίων και Εκδηλώσεων του Συγκροτήματος. Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι Ανδρέας Δράκου (Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος) Σπούδασε λογιστική και διοίκηση στο Λονδίνο και είναι μέλος του British Institute of Management. Ασχολήθηκε με την τουριστική βιομηχανία και ιδιαίτερα με τον τομέα των ξενοδοχείων και διακινούμενου τουρισμού. To 1988 ίδρυσε την Options Eurocongress Ltd με στόχο την διοργάνωση ιατρικών συνεδρίων. Είναι ο Πρώτος Εκτελεστικός Σύμβουλος της δημόσιας εταιρείας Libra Holidays Group Plc και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Cyprint Plc. Είναι επίσης μέλος και σε διάφορες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Θεόδωρος Αντωνίου Αποφοίτησε από το St. John s University of New York και κατέχει δίπλωμα BSc in Accounting και MBA in Finance. Είναι μέλος του American Institute of Management and the Chief Financial Officers Association of New York. Εργάστηκε για τέσσερα χρόνια στην Νέα Υόρκη σε ελεγκτικό οίκο. Το 1995 εργοδοτήθηκε από την Options Eurocongress Ltd και ανέλαβε καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή. Από τον Φεβρουάριο του 2002 μέχρι και τις αρχές Ιουλίου του 2004 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Options Cassoulides Plc. Από τον Ιούλιο του 2004 μέχρι σήμερα είναι Οικονομικός Διευθυντής του Συγκροτήματος Libra Holiday Group Plc. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών Libra Holidays Group Plc, Cyprint Plc και D.H. Cyprotels Plc.

3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (συνέχεια) Ανεξάρτητοι Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι Μιχάλης Κολοκασίδης Σπούδασε οικονομικά και πολιτικές επιστήμες στο London School of Economics. Διετέλεσε Σύμβουλος και συνέχεια Πρόεδρος της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως και Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. Από το 1972 μέχρι το 1976 διετέλεσε Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας. Από το 1976 μέχρι και το 1979 ανέλαβε Διοικητής της Τράπεζας Κύπρου και από 1981 μέχρι και το 1985 Πρόεδρος του Συνδέσμου Εργοδοτών και Βιομηχάνων. Είναι Πρόεδρος της ασφαλιστικής εταιρείας Universal Life Ltd και της δημόσιας εταιρείας Interfund Investments Plc. Είναι Πρόεδρος και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε αρκετές ιδιωτικές εταιρείες. Γιώργος Γεωργιάδης Σπούδασε ξενοδοχειακά και οικονομικά στο πανεπιστήμιο της Λοζάννης Ελβετία και διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Ξενοδοχείου Αμαθούς από το 1976 μέχρι το Διατηρεί συμβουλευτικό γραφείο στο τομέα της Ξενοδοχειακής και Τουριστικής βιομηχανίας. Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Cyprus International Institute For The Environment & Public Health - Harvard School Of Public Health. Διετέλεσε Πρόεδρος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ( ) και Πρόεδρος του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου ( ). Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, Αντιπρόεδρος του Cyprus Association of Directors και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου άλλων δημοσίων εταιρειών. Varant Mahdessian Αποφοίτησε από το London School of Economics και κατέχει δίπλωμα ΜSc Economics and Ιnternational Relations. Άρχισε την καριέρα του στη HSBC Investment Bank σαν μέλος της ομάδας με αρμοδιότητα σε επενδυτικά προγράμματα που αφορούσαν χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και Κύπρου. Το 2000 ανέλαβε διευθυντικά καθήκοντα στο τμήμα συμβουλών για μεγάλες επιχειρήσεις. Από τον Ιανουάριο του 2005 είναι αντιπρόεδρος στο τμήμα corporate finance της Credit Suisse First Boston (Ευρώπη). Ανδρέας Αντωνιάδης Σπούδασε στο Leicester University οικονομικά και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο City University από όπου και αποφοίτησε με MSc in Shipping Trade and Finance. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος στην Credit Capital Finance και Εκτελεστικός Σύμβουλος στην εταιρεία Sunlight Development Ltd. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των δημόσιων εταιρειών Laiki Investments Public Ltd και C. A. Papaellinas Trading Public Co Ltd. Νίκος Μιχαηλάς Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Nottingham (BSc Industrial Economics and Accounting) και στη συνέχεια στο Manchester Business School αποκτώντας διδακτορικό στα χρηματοοικονομικά (Ph.D. Financial Economics). Από το 1997 μέχρι το 2000 διατέλεσε καθηγητής-ερευνητής στα χρηματοοικονομικά στο Manchester Business School. Παρουσίασε το ερευνητικό του έργο σε παγκόσμια συνέδρια στο εξωτερικό και πολλές μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε παγκόσμια επιστημονικά περιοδικά και εφημερίδες. Από το 2000 μέχρι το 2005 εργάστηκε στην Λευκόνοικο Χρηματιστηριακή Λτδ. Από το 2002 εργάστηκε ως Υπεύθυνος Τμήματος Ερευνών & Αναλύσεων και από το 2002 ως Διευθυντής Υπηρεσιών. Από τον Οκτώβριο του 2005 ανάλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στην εταιρεία Demetra Investments Public Ltd.

4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (συνέχεια) Ανεξάρτητοι Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι (συνέχεια) Νίκος Μιχαηλάς (συνέχεια) Είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου άλλων δημοσίων και ιδιωτικών εταιρειών. Συνεδριάσεις και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτά διαστήματα για να ενημερωθεί και να εξετάσει θέματα που τίθενται στην ημερήσια διάταξη. Τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται από το καταστατικό της Εταιρείας, την ισχύουσα νομοθεσία καθώς επίσης και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 έγιναν 8 συνεδριάσεις κατά τις οποίες μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν θέματα που αφορούσαν την στρατηγική του Συγκροτήματος, τους ετήσιους προϋπολογισμούς, τις προτεινόμενες από την Διοίκηση κεφαλαιουχικές δαπάνες και άλλα θέματα που αφορούσαν τις εξαρτημένες εταιρείες του Συγκροτήματος. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα ενδιάμεσα και τελικά ελεγμένα αποτελέσματα του Συγκροτήματος. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις συμβουλές και υπηρεσίες του Γραμματέα της Εταιρείας, σημαντική υποστήριξη από την Επιτροπή Διοίκησης και επαρκή πληροφόρηση από την Διεύθυνση. Ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές είναι διαθέσιμες στους Συμβούλους όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με βάση την αρχή της συλλογικής ευθύνης και όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ασκούν τα καθήκοντα τους με ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση. Η Επιτροπή Διορισμών μεριμνά για την ενημέρωση και επιμόρφωση τόσο των νέων Διοικητικών Συμβούλων όσο και των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα που αφορούν την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να αιτούνται τέτοιας επιμόρφωσης σε συνεχή βάση εφόσον το θεωρήσουν αναγκαίο. Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρεί και προσφέρονται για επανεκλογή σε τακτά χρονικά διαστήματα που να μην υπερβαίνει τα τρία χρόνια. Στην επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση οι Σύμβουλοι οι οποίοι αποχωρούν και έχουν το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για επανεκλογή είναι οι ακόλουθοι: 1. Ανδρέας Δράκου 2. Γιάννος Κασουλίδης 3. Varant Mahdessian 4. Νίκος Μιχαηλάς Τα ονόματα των Διοικητικών Συμβούλων που υποβάλλονται για εκλογή ή επανεκλογή συνοδεύονται με τα βιογραφικά τους σημειώματα, για να έχουν οι μέτοχοι την εικόνα των ατόμων που θα απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (συνέχεια) Επιτροπή Διοίκησης Σκοπός της Επιτροπής Διοίκησης είναι η γενική εποπτεία του Συγκροτήματος και η εφαρμογή της στρατηγικής της Εταιρείας όπως αυτή καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή Διοίκησης φροντίζει για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα που αφορούν τις εργασίες του Συγκροτήματος, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις προτεινόμενες εξαγορές και τις στρατηγικές συνεργασίες. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε μηνιαία βάση και εξετάζει θέματα λειτουργικότητας, προγραμματισμού, οικονομικών προϋπολογισμών και αποτελεσμάτων των εξαρτημένων εταιρειών του Συγκροτήματος. H Επιτροπή αποτελείται από τους κ.κ. Α. Δράκου (Πρόεδρος), Γ. Κασουλίδης και Tim Ball. Επιτροπή Διορισμών Η Επιτροπή Διορισμών, αποτελείται από τον Πρόεδρο και δυο Μη Εκτελεστικούς Συμβούλους. Μέρος των καθηκόντων της Επιτροπής είναι να καθορίζει τα κριτήρια που θα πρέπει οι υποψήφιοι Διοικητικοί Σύμβουλοι να πληρούν, να εισηγείται υποψήφιους, να αναλαμβάνει την ενημέρωση και επιμόρφωση των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και να προγραμματίζει την διαδοχή των αποχωρούντων Διοικητικών Συμβούλων. Επίσης, αξιολογεί την συμβολή των υφισταμένων μελών και καθορίζει κατά πόσο θα προταθούν για επανεκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τις εξελίξεις γύρω από την Εταιρική Διακυβέρνηση και μπορεί να εισηγείται νέες διαδικασίες στο τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά το 2006 η Επιτροπή συνεδρίασε δυο φορές και πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο δυο νέα μέλη προς αντικατάσταση αποχωρούντων μελών. Την Επιτροπή απαρτίζουν οι κ.κ. Χ. Μαυρέλλης (Πρόεδρος), Μ. Κολοκασίδης και Α. Δράκου. ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Επιτροπή Αμοιβών Η Επιτροπή Αμοιβών, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και δυο Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των προγραμμάτων αμοιβής των Εκτελεστικών Συμβούλων του Συγκροτήματος. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της ότι τα προγράμματα αυτά είναι συμβατά με τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες και συνάδουν με την στρατηγική και οικονομική πορεία του Συγκροτήματος, δίδοντας τα κατάλληλα κίνητρα προς όφελος των μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών στόχων και συμφερόντων της Εταιρείας. Μέσα στα πλαίσια της αναθεώρησης και αναβάθμισης του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως επιπρόσθετα από τις υφιστάμενες υποχρεώσεις και καθήκοντα, αναθέσει στην Επιτροπή Αμοιβών και την εξέταση συμβολαίων προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων ως ακολούθως: Προσωπικό στην Κύπρο Προσωπικό στο Εξωτερικό Εξωτερικοί σύμβουλοι και άνω και άνω και άνω Κατά το 2006 η Επιτροπή Αμοιβών συνεδρίασε δυο φορές. Την Επιτροπή Αμοιβών απαρτίζουν οι κ.κ. Χ. Μαυρέλλης (Πρόεδρος), Μ. Κολοκασίδης και Α. Αντωνιάδης.

6 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (συνέχεια) Πολιτική Αμοιβών Οι αμοιβές που παρέχονται στους Διοικητικούς Συμβούλους είναι τέτοιες ώστε να διασφαλίζουν την προσέλκυση, διατήρηση και παροχή των απαραίτητων κινήτρων στους Συμβούλους. Το σχέδιο αμοιβών των Εκτελεστικών Συμβούλων συνδέει τις αμοιβές τους με την απόδοση του Συγκροτήματος και την επίδοση του ατόμου. Όλοι οι Εκτελεστικοί Σύμβουλοι διαθέτουν συμβόλαια με την Εταιρεία που δεν ξεπερνούν τα πέντε έτη, τα οποία καθορίζουν το ύψος των ετήσιων απολαβών τους και τον τρόπο που μέρος της αμοιβής τους συνδέεται με τη επίδοση του Συγκροτήματος ούτως ώστε να συνάδει με τα συμφέροντα όλων των μετόχων. Οι αμοιβές των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την λήψη αποφάσεων για τη Διοίκηση της Εταιρείας και δεν σχετίζονται με την κερδοφορία του Συγκροτήματος. Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων ως μέλη επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων υπό την ιδιότητα τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται από τους μετόχους σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση. Αμοιβές Διοικητικών Συμβούλων Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: Αμοιβές για Αριθμητικός υπηρεσίες ως Αμοιβές για Διοικητικών μέλη Διοικητικού εκτελεστικές Συμβούλων Συμβουλίου εργασίες Σύνολο Εκτελεστικοί Σύμβουλοι Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δρώσα Οικονομική Μονάδα (Going Concern) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ικανοποιημένο ότι το Συγκρότημα κατέχει επαρκείς πόρους για να συνεχίσει τη λειτουργία του ως Δρώσα Οικονομική Μονάδα (Going Concern) για τους επόμενους 12 μήνες. Επιτροπή Ελέγχου Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τέσσερις Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους και έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των οικονομικών εξελίξεων του Συγκροτήματος, σύμφωνα και με τους οικονομικούς στόχους που έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει μεταξύ άλλων τις οικονομικές καταστάσεις που ετοιμάζονται από τους οικονομικούς διευθυντές των τμημάτων του Συγκροτήματος και παράλληλα έχει την ευθύνη να λαμβάνει μέτρα για την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου και να συνεργάζεται με τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος.

7 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (συνέχεια) Επιτροπή Ελέγχου (συνέχεια) Η Επιτροπή Ελέγχου κατά το 2006 συνήλθε δέκα φορές και εξέτασε μεταξύ άλλων τις ενδιάμεσες και τελικές οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος, την αποτελεσματικότητα και εγκυρότητα των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Επίσης η Επιτροπή κατά την διάρκεια του έτους είχε συνάντηση και με τους ανεξάρτητους ελεγκτές χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε Εκτελεστικού ή Μη Εκτελεστικού Σύμβουλου και συζήτησε ουσιώδη οικονομικά ζητήματα της Εταιρείας, λογιστικές αρχές, τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, και την αμοιβή των εξωτερικών ελεγκτών. Το 2006 η Επιτροπή Ελέγχου πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο και ακολούθως προς τους μέτοχους την εναλλαγή των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήματα, πρακτική που εφαρμόζεται συχνά σε εταιρείες του εξωτερικού. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας υιοθέτησε την πρόταση της Επιτροπής και διόρισε τον ελεγκτικό οίκο KPMG ως νέους ελεγκτές του Συγκροτήματος. Επιπλέον, η Επιτροπή Ελέγχου μαζί με την βοήθεια του Λειτουργού Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης καθ όλη την διάρκεια του έτους παρακολουθεί και επιβλέπει τις διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές. Την Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζουν οι κ.κ. Μ. Κολοκασίδης (Πρόεδρος), Α. Αντωνιάδης Γ. Γεωργιάδης και Ν. Μιχαηλάς. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι με την βοήθεια της Επιτροπής Ελέγχου τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο επιθεωρούν την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, διαβεβαιώνουν ότι η Διεύθυνση της Εταιρείας έχει θέσει σε εφαρμογή το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και έχουν επιθεωρήσει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας που παρέχονται στους επενδυτές. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαβεβαιώνει ότι όλα τα συστήματα ελέγχου περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών, των λειτουργικών, καθώς και των συστημάτων διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων είναι πολύ ικανοποιητικά και επαρκή. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαβεβαιώνει επίσης ότι όλα τα συστήματα υπόκεινται σε συνεχή παρακολούθηση και η Επιτροπή Ελέγχου είναι εξουσιοδοτημένη όπου κριθεί αναγκαίο να προβαίνει σε σχετική αναβάθμιση ή και αναθεώρηση του συστήματος. Το 2006 και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και για να διασφαλιστεί πλήρως η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελεγκτή, η Εταιρεία ανάθεσε το τμήμα σε ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο με επικεφαλής τον κ. Ιωάννη Παπαπέτρου. Συμμόρφωση με τον Κώδικα Ο κ. Νίκος Νικολάου εκτελεί χρέη Λειτουργού Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Τα καθήκοντα του περιλαμβάνουν την αποτελεσματική εφαρμογή των προνοιών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τη συνεχή παρακολούθηση της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον Κώδικα. Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης με το Κώδικα δίνει αναφορά στην Επιτροπή Ελέγχου.

8 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (συνέχεια) Συμμόρφωση με τον Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Νόμων και Κανονισμών Το Διοικητικό Συμβούλιο διαβεβαιώνει ότι δεν περιήλθε εις γνώση του οποιαδήποτε παραβίαση των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Νόμων και Κανονισμών εκτός αυτών που είναι εις γνώση των αρμόδιων Χρηματιστηριακών Αρχών (όπου αυτό ισχύει). Δανεισμός Διοικητικών Συμβούλων Δεν υπάρχει δανεισμός Διοικητικών Συμβούλων. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Η Ετήσια Γενική Συνέλευση διεξάγεται σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας. Όλοι οι μέτοχοι της Options Cassoulides Plc απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την δυνατότητα σε μετόχους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% των μετοχών, να θέτουν θέματα προς συζήτηση στις Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την ειδοποίηση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση παρέχει την δυνατότητα στους μετόχους να υποβάλλουν ερωτήσεις αναφορικά με την πορεία του Συγκροτήματος. Για έγκυρη και άμεση επικοινωνία με τους μετόχους, η Εταιρεία διαθέτει τμήμα επικοινωνίας με τους μετόχους και ιστοσελίδα που περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες. O κ. Μιχάλης Κολοκασίδης έχει διορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σαν Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος στον οποίο μπορούν να αποτείνονται όλοι οι μέτοχοι για να εκφράσουν είτε τις ανησυχίες τους είτε προβλήματα τα οποία τυχόν να αντιμετωπίζουν και δεν μπορούν να λυθούν βάσει της κανονικής οδού.

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd «Εταιρεία» προχώρησε με ένα σημαντικό βήμα για πληρέστερη εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism TM πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa Περιεχόμενα 4-5 6-7 8 9 11-20 21-23 24 Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστηµάτων που ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισµού.

Διαβάστε περισσότερα

A. Tsokkos Hotels Public Ltd

A. Tsokkos Hotels Public Ltd Leaders in Tourism TM A. Tsokkos Hotels Public Ltd Ετήσια Έκθεση 2011 πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa SAKURA 桜 ristorante italiano Mykonos greek Tavern

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

LOUIS PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστηµάτων που ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισµού.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 2010

Ετήσια Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 2010 Μέρος Α Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (το Συγκρότημα ) αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή πολιτικής, πρακτικών και διαδικασιών σωστής εταιρικής διακυβέρνησης. Τον Φεβρουάριο του 2011 δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009 Leaders in Tourism TM A. Tsokkos Hotels Public Ltd Ετήσια Έκθεση 2009 Περιεχόμενα 2-3 4 5 6 9-15 16-17 18 Χαιρετισμός του Προέδρου Διακρίσεις Ανακαινίσεις Ξενοδοχείων και Νέα Έργα Μελλοντικά Έργα Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

TSH - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014 ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

TSH - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014 ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ TSH - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014 ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ 0073/00011527/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachments: 1. TSH - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες 1 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση

Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση 0050/00002752/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD ISXI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Τελικά 2012 Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Παράρτημα 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 η έκδοση (Αναθεωρημένη) Απρίλιος 2014 (ΚΔΠ 379/2014 08/08/2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο Α.2 Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 2012

Ετήσια Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 2012 318 Εισαγωγή Το Σεπτέμβριο του 2012 δημοσιεύθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) η 3η Αναθεωρημένη, (Τροποποιημένη), Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ο Κώδικας ). Οι εισηγμένες εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013

Ετήσια Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013 213 Εισαγωγή Το Σεπτέμβριο του 2012 δημοσιεύθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) η 3η Αναθεωρημένη (Τροποποιημένη) Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ο Κώδικας ). Οι εισηγμένες εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 1 4

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 1 4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Contents Βλέπε επισυνημμένες σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 2 Περιεχόμενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 4 Χαιρετισμός Προέδρου 5 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των ενοποιηµένων και ξεχωριστών

Διαβάστε περισσότερα

Maurice Sehnaoui. Nadim Κassar Nabil Kassar Walid Daouk. Raoul Nehme

Maurice Sehnaoui. Nadim Κassar Nabil Kassar Walid Daouk. Raoul Nehme 111 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 20 Απριλίου 2015 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση και εφαρµογή των αρχών Εταιρικής ιακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το ιοικητικό Συµβούλιο, σε σηµερινή συνεδρία του, ενέκρινε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Περιεχόμενα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Μετοχικό Κεφάλαιο Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 2 2 4 5 6 ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ Α. Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3. Απολογισμός από το Διαχειριστή Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Β. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 1-6

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ Α. Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3. Απολογισμός από το Διαχειριστή Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Β. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 1-6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιεχόμενα Σελίδα ΜΕΡΟΣ Α Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3 Απολογισμός από το Διαχειριστή Επενδύσεων I. Επενδυτική Πολιτική 5 II. Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Κanika Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Κanika Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Ετήσια Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα