Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου."

Transcript

1 Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης MΕΡΟΣ Α Η OPTIONS CASSOULIDES PLC (πρώην Options Cassoulides Public Company Limited) πιστεύει πως η βασική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις αρχές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, είναι η προώθηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων του Συγκροτήματος και των μετόχων. Μεταξύ άλλων, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητη την έγκαιρη αλλά και έγκυρη αποδέσμευση πληροφοριών προς το επενδυτικό κοινό, που να διασφαλίζει τόσο τα συμφέροντα των επενδυτών όσο και της Εταιρείας. Σκοπός της Εταιρείας είναι, μέσα από συνεχή αναβάθμιση, να καταστεί πρότυπο Εταιρικής Διακυβέρνησης. Κατά το έτος 2006, η Εταιρεία εφάρμοσε πλήρως όλες τις διατάξεις του αναθεωρημένου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Τα τμήματα Εσωτερικού Ελέγχου και Επικοινωνίας με τους μετόχους ανταποκρίθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις και στόχους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης για σκοπούς καλύτερης επικοινωνίας με το επενδυτικό κοινό όλες οι σχετικές με το Συγκρότημα πληροφορίες, που δημοσιεύθηκαν κατά την διάρκεια του χρόνου μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, βρίσκονται καταχωρημένες και στην ιστοσελίδα που διατηρεί η Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι η πλήρης εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ενισχύει τον εποπτικό του ρόλο, προστατεύει τα συμφέροντα των μικρομετόχων και διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια σε ότι αφορά την λειτουργία της Εταιρείας. Αναγνωρίζουμε ότι ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων, ενώ η Εταιρεία θα πρέπει να διοικείται στη βάση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής, μακριά από οποιεσδήποτε βραχυπρόθεσμες πιέσεις. Τυχόν αναπροσαρμογές στις ρυθμίσεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που αποσκοπούν στην ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και στην προστασία όλων των μετόχων, θα ανακοινώνονται κατά την λήψη της απόφασης. Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια του έτους 2006, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου έχει διοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος. Ο διορισμός αυτός έγινε σύμφωνα με τις πρόνοιες του αναθεωρημένου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Υπεύθυνος για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι ο Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον Κώδικα, ο οποίος δίνει αναφορά στην Επιτροπή Ελέγχου. ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και εννέα Συμβούλους εκ των οποίων οι επτά είναι Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι. Οι πέντε από τους επτά Μη Εκτελεστικούς Συμβούλους είναι Ανεξάρτητοι και αντιπροσωπεύουν ποσοστό πέραν του 50% των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρούσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδει πλήρως με τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που καθορίζουν την αναλογία των Μη Εκτελεστικών Συμβούλων, τον εμπλουτισμό του με τις γνώσεις και εμπειρίες των μελών που συμμετέχουν, την ανεξαρτησία τους από την Διεύθυνση καθώς και την απουσία οποιασδήποτε επιχειρηματικής ή συγγενικής σχέσης που θα μπορούσε να επηρεάσει την αμεροληψία της κρίσης τους. Κανένας από τους Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς Σύμβουλους δεν υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο πέραν των εννέα χρόνων. Επίσης, υπάρχει σαφής διαχωρισμός των θέσεων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πρώτου Εκτελεστικού Συμβούλου. Τα βιογραφικά σημειώματα των Διοικητικών Συμβούλων παρουσιάζονται πιο κάτω.

2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (συνέχεια) Πρόεδρος Χρίστος Μαυρέλλης Σπούδασε νομικά στην Αθήνα από όπου και αποφοίτησε το Συνέχισε τις σπουδές του στο University of London και πήρε μεταπτυχιακό στο Ναυτικό Δίκαιο. Από το 1982 μέχρι το 1985 διετέλεσε Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων και από το 1985 μέχρι το 1988 Υπουργός Οικονομικών. Είναι συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο Χρύσης Δημητριάδης και Σία. Έχει μακρά πείρα σε θέματα που αφορούν τα χρηματιστηριακά πεπραγμένα και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρκετών δημοσίων εταιρειών. Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι Γιάννος Κασουλίδης (Πρώτος Εκτελεστικός Σύμβουλος) Απόφοιτος του Georgia Institute of Technology Msc in Industrial Engineering. Το 1987 ανάλαβε την διεύθυνση της εταιρείας Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λτδ. Από το 2000, μετά την ενοποίηση της Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιος Λτδ με την Options Eurocongress Ltd, είναι ο Πρώτος Εκτελεστικός Σύμβουλος του Συγκροτήματος. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Cyprint Plc και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εκδοτικής εταιρείας Ν.Δ.Δ. Ειδικές Εκδόσεις Λτδ. Tim Ball (Εκτελεστικός Σύμβουλος) Σπούδασε στο Λονδίνο από όπου και κατάγεται και είναι κάτοχος διπλώματος Β.ED. (HONS). Δίδαξε σε διάφορα σχολεία μέχρι το 1987 που ίδρυσε την εταιρεία The Choice Travel Team Ltd με κύρια ενασχόληση την διοργάνωση και διεύθυνση συνεδρίων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2000 η Options Eurocongress Ltd αγόρασε ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας The Choice Travel Team Ltd. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος στον τομέα Συνεδρίων και Εκδηλώσεων του Συγκροτήματος. Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι Ανδρέας Δράκου (Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος) Σπούδασε λογιστική και διοίκηση στο Λονδίνο και είναι μέλος του British Institute of Management. Ασχολήθηκε με την τουριστική βιομηχανία και ιδιαίτερα με τον τομέα των ξενοδοχείων και διακινούμενου τουρισμού. To 1988 ίδρυσε την Options Eurocongress Ltd με στόχο την διοργάνωση ιατρικών συνεδρίων. Είναι ο Πρώτος Εκτελεστικός Σύμβουλος της δημόσιας εταιρείας Libra Holidays Group Plc και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Cyprint Plc. Είναι επίσης μέλος και σε διάφορες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Θεόδωρος Αντωνίου Αποφοίτησε από το St. John s University of New York και κατέχει δίπλωμα BSc in Accounting και MBA in Finance. Είναι μέλος του American Institute of Management and the Chief Financial Officers Association of New York. Εργάστηκε για τέσσερα χρόνια στην Νέα Υόρκη σε ελεγκτικό οίκο. Το 1995 εργοδοτήθηκε από την Options Eurocongress Ltd και ανέλαβε καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή. Από τον Φεβρουάριο του 2002 μέχρι και τις αρχές Ιουλίου του 2004 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Options Cassoulides Plc. Από τον Ιούλιο του 2004 μέχρι σήμερα είναι Οικονομικός Διευθυντής του Συγκροτήματος Libra Holiday Group Plc. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών Libra Holidays Group Plc, Cyprint Plc και D.H. Cyprotels Plc.

3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (συνέχεια) Ανεξάρτητοι Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι Μιχάλης Κολοκασίδης Σπούδασε οικονομικά και πολιτικές επιστήμες στο London School of Economics. Διετέλεσε Σύμβουλος και συνέχεια Πρόεδρος της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως και Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. Από το 1972 μέχρι το 1976 διετέλεσε Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας. Από το 1976 μέχρι και το 1979 ανέλαβε Διοικητής της Τράπεζας Κύπρου και από 1981 μέχρι και το 1985 Πρόεδρος του Συνδέσμου Εργοδοτών και Βιομηχάνων. Είναι Πρόεδρος της ασφαλιστικής εταιρείας Universal Life Ltd και της δημόσιας εταιρείας Interfund Investments Plc. Είναι Πρόεδρος και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε αρκετές ιδιωτικές εταιρείες. Γιώργος Γεωργιάδης Σπούδασε ξενοδοχειακά και οικονομικά στο πανεπιστήμιο της Λοζάννης Ελβετία και διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Ξενοδοχείου Αμαθούς από το 1976 μέχρι το Διατηρεί συμβουλευτικό γραφείο στο τομέα της Ξενοδοχειακής και Τουριστικής βιομηχανίας. Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Cyprus International Institute For The Environment & Public Health - Harvard School Of Public Health. Διετέλεσε Πρόεδρος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ( ) και Πρόεδρος του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου ( ). Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, Αντιπρόεδρος του Cyprus Association of Directors και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου άλλων δημοσίων εταιρειών. Varant Mahdessian Αποφοίτησε από το London School of Economics και κατέχει δίπλωμα ΜSc Economics and Ιnternational Relations. Άρχισε την καριέρα του στη HSBC Investment Bank σαν μέλος της ομάδας με αρμοδιότητα σε επενδυτικά προγράμματα που αφορούσαν χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και Κύπρου. Το 2000 ανέλαβε διευθυντικά καθήκοντα στο τμήμα συμβουλών για μεγάλες επιχειρήσεις. Από τον Ιανουάριο του 2005 είναι αντιπρόεδρος στο τμήμα corporate finance της Credit Suisse First Boston (Ευρώπη). Ανδρέας Αντωνιάδης Σπούδασε στο Leicester University οικονομικά και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο City University από όπου και αποφοίτησε με MSc in Shipping Trade and Finance. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος στην Credit Capital Finance και Εκτελεστικός Σύμβουλος στην εταιρεία Sunlight Development Ltd. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των δημόσιων εταιρειών Laiki Investments Public Ltd και C. A. Papaellinas Trading Public Co Ltd. Νίκος Μιχαηλάς Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Nottingham (BSc Industrial Economics and Accounting) και στη συνέχεια στο Manchester Business School αποκτώντας διδακτορικό στα χρηματοοικονομικά (Ph.D. Financial Economics). Από το 1997 μέχρι το 2000 διατέλεσε καθηγητής-ερευνητής στα χρηματοοικονομικά στο Manchester Business School. Παρουσίασε το ερευνητικό του έργο σε παγκόσμια συνέδρια στο εξωτερικό και πολλές μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε παγκόσμια επιστημονικά περιοδικά και εφημερίδες. Από το 2000 μέχρι το 2005 εργάστηκε στην Λευκόνοικο Χρηματιστηριακή Λτδ. Από το 2002 εργάστηκε ως Υπεύθυνος Τμήματος Ερευνών & Αναλύσεων και από το 2002 ως Διευθυντής Υπηρεσιών. Από τον Οκτώβριο του 2005 ανάλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στην εταιρεία Demetra Investments Public Ltd.

4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (συνέχεια) Ανεξάρτητοι Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι (συνέχεια) Νίκος Μιχαηλάς (συνέχεια) Είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου άλλων δημοσίων και ιδιωτικών εταιρειών. Συνεδριάσεις και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτά διαστήματα για να ενημερωθεί και να εξετάσει θέματα που τίθενται στην ημερήσια διάταξη. Τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται από το καταστατικό της Εταιρείας, την ισχύουσα νομοθεσία καθώς επίσης και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 έγιναν 8 συνεδριάσεις κατά τις οποίες μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν θέματα που αφορούσαν την στρατηγική του Συγκροτήματος, τους ετήσιους προϋπολογισμούς, τις προτεινόμενες από την Διοίκηση κεφαλαιουχικές δαπάνες και άλλα θέματα που αφορούσαν τις εξαρτημένες εταιρείες του Συγκροτήματος. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα ενδιάμεσα και τελικά ελεγμένα αποτελέσματα του Συγκροτήματος. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις συμβουλές και υπηρεσίες του Γραμματέα της Εταιρείας, σημαντική υποστήριξη από την Επιτροπή Διοίκησης και επαρκή πληροφόρηση από την Διεύθυνση. Ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές είναι διαθέσιμες στους Συμβούλους όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με βάση την αρχή της συλλογικής ευθύνης και όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ασκούν τα καθήκοντα τους με ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση. Η Επιτροπή Διορισμών μεριμνά για την ενημέρωση και επιμόρφωση τόσο των νέων Διοικητικών Συμβούλων όσο και των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα που αφορούν την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να αιτούνται τέτοιας επιμόρφωσης σε συνεχή βάση εφόσον το θεωρήσουν αναγκαίο. Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρεί και προσφέρονται για επανεκλογή σε τακτά χρονικά διαστήματα που να μην υπερβαίνει τα τρία χρόνια. Στην επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση οι Σύμβουλοι οι οποίοι αποχωρούν και έχουν το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για επανεκλογή είναι οι ακόλουθοι: 1. Ανδρέας Δράκου 2. Γιάννος Κασουλίδης 3. Varant Mahdessian 4. Νίκος Μιχαηλάς Τα ονόματα των Διοικητικών Συμβούλων που υποβάλλονται για εκλογή ή επανεκλογή συνοδεύονται με τα βιογραφικά τους σημειώματα, για να έχουν οι μέτοχοι την εικόνα των ατόμων που θα απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (συνέχεια) Επιτροπή Διοίκησης Σκοπός της Επιτροπής Διοίκησης είναι η γενική εποπτεία του Συγκροτήματος και η εφαρμογή της στρατηγικής της Εταιρείας όπως αυτή καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή Διοίκησης φροντίζει για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα που αφορούν τις εργασίες του Συγκροτήματος, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις προτεινόμενες εξαγορές και τις στρατηγικές συνεργασίες. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε μηνιαία βάση και εξετάζει θέματα λειτουργικότητας, προγραμματισμού, οικονομικών προϋπολογισμών και αποτελεσμάτων των εξαρτημένων εταιρειών του Συγκροτήματος. H Επιτροπή αποτελείται από τους κ.κ. Α. Δράκου (Πρόεδρος), Γ. Κασουλίδης και Tim Ball. Επιτροπή Διορισμών Η Επιτροπή Διορισμών, αποτελείται από τον Πρόεδρο και δυο Μη Εκτελεστικούς Συμβούλους. Μέρος των καθηκόντων της Επιτροπής είναι να καθορίζει τα κριτήρια που θα πρέπει οι υποψήφιοι Διοικητικοί Σύμβουλοι να πληρούν, να εισηγείται υποψήφιους, να αναλαμβάνει την ενημέρωση και επιμόρφωση των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και να προγραμματίζει την διαδοχή των αποχωρούντων Διοικητικών Συμβούλων. Επίσης, αξιολογεί την συμβολή των υφισταμένων μελών και καθορίζει κατά πόσο θα προταθούν για επανεκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τις εξελίξεις γύρω από την Εταιρική Διακυβέρνηση και μπορεί να εισηγείται νέες διαδικασίες στο τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά το 2006 η Επιτροπή συνεδρίασε δυο φορές και πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο δυο νέα μέλη προς αντικατάσταση αποχωρούντων μελών. Την Επιτροπή απαρτίζουν οι κ.κ. Χ. Μαυρέλλης (Πρόεδρος), Μ. Κολοκασίδης και Α. Δράκου. ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Επιτροπή Αμοιβών Η Επιτροπή Αμοιβών, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και δυο Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των προγραμμάτων αμοιβής των Εκτελεστικών Συμβούλων του Συγκροτήματος. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της ότι τα προγράμματα αυτά είναι συμβατά με τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες και συνάδουν με την στρατηγική και οικονομική πορεία του Συγκροτήματος, δίδοντας τα κατάλληλα κίνητρα προς όφελος των μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών στόχων και συμφερόντων της Εταιρείας. Μέσα στα πλαίσια της αναθεώρησης και αναβάθμισης του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως επιπρόσθετα από τις υφιστάμενες υποχρεώσεις και καθήκοντα, αναθέσει στην Επιτροπή Αμοιβών και την εξέταση συμβολαίων προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων ως ακολούθως: Προσωπικό στην Κύπρο Προσωπικό στο Εξωτερικό Εξωτερικοί σύμβουλοι και άνω και άνω και άνω Κατά το 2006 η Επιτροπή Αμοιβών συνεδρίασε δυο φορές. Την Επιτροπή Αμοιβών απαρτίζουν οι κ.κ. Χ. Μαυρέλλης (Πρόεδρος), Μ. Κολοκασίδης και Α. Αντωνιάδης.

6 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (συνέχεια) Πολιτική Αμοιβών Οι αμοιβές που παρέχονται στους Διοικητικούς Συμβούλους είναι τέτοιες ώστε να διασφαλίζουν την προσέλκυση, διατήρηση και παροχή των απαραίτητων κινήτρων στους Συμβούλους. Το σχέδιο αμοιβών των Εκτελεστικών Συμβούλων συνδέει τις αμοιβές τους με την απόδοση του Συγκροτήματος και την επίδοση του ατόμου. Όλοι οι Εκτελεστικοί Σύμβουλοι διαθέτουν συμβόλαια με την Εταιρεία που δεν ξεπερνούν τα πέντε έτη, τα οποία καθορίζουν το ύψος των ετήσιων απολαβών τους και τον τρόπο που μέρος της αμοιβής τους συνδέεται με τη επίδοση του Συγκροτήματος ούτως ώστε να συνάδει με τα συμφέροντα όλων των μετόχων. Οι αμοιβές των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την λήψη αποφάσεων για τη Διοίκηση της Εταιρείας και δεν σχετίζονται με την κερδοφορία του Συγκροτήματος. Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων ως μέλη επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων υπό την ιδιότητα τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται από τους μετόχους σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση. Αμοιβές Διοικητικών Συμβούλων Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: Αμοιβές για Αριθμητικός υπηρεσίες ως Αμοιβές για Διοικητικών μέλη Διοικητικού εκτελεστικές Συμβούλων Συμβουλίου εργασίες Σύνολο Εκτελεστικοί Σύμβουλοι Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δρώσα Οικονομική Μονάδα (Going Concern) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ικανοποιημένο ότι το Συγκρότημα κατέχει επαρκείς πόρους για να συνεχίσει τη λειτουργία του ως Δρώσα Οικονομική Μονάδα (Going Concern) για τους επόμενους 12 μήνες. Επιτροπή Ελέγχου Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τέσσερις Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους και έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των οικονομικών εξελίξεων του Συγκροτήματος, σύμφωνα και με τους οικονομικούς στόχους που έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει μεταξύ άλλων τις οικονομικές καταστάσεις που ετοιμάζονται από τους οικονομικούς διευθυντές των τμημάτων του Συγκροτήματος και παράλληλα έχει την ευθύνη να λαμβάνει μέτρα για την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου και να συνεργάζεται με τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος.

7 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (συνέχεια) Επιτροπή Ελέγχου (συνέχεια) Η Επιτροπή Ελέγχου κατά το 2006 συνήλθε δέκα φορές και εξέτασε μεταξύ άλλων τις ενδιάμεσες και τελικές οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος, την αποτελεσματικότητα και εγκυρότητα των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Επίσης η Επιτροπή κατά την διάρκεια του έτους είχε συνάντηση και με τους ανεξάρτητους ελεγκτές χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε Εκτελεστικού ή Μη Εκτελεστικού Σύμβουλου και συζήτησε ουσιώδη οικονομικά ζητήματα της Εταιρείας, λογιστικές αρχές, τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, και την αμοιβή των εξωτερικών ελεγκτών. Το 2006 η Επιτροπή Ελέγχου πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο και ακολούθως προς τους μέτοχους την εναλλαγή των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήματα, πρακτική που εφαρμόζεται συχνά σε εταιρείες του εξωτερικού. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας υιοθέτησε την πρόταση της Επιτροπής και διόρισε τον ελεγκτικό οίκο KPMG ως νέους ελεγκτές του Συγκροτήματος. Επιπλέον, η Επιτροπή Ελέγχου μαζί με την βοήθεια του Λειτουργού Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης καθ όλη την διάρκεια του έτους παρακολουθεί και επιβλέπει τις διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές. Την Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζουν οι κ.κ. Μ. Κολοκασίδης (Πρόεδρος), Α. Αντωνιάδης Γ. Γεωργιάδης και Ν. Μιχαηλάς. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι με την βοήθεια της Επιτροπής Ελέγχου τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο επιθεωρούν την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, διαβεβαιώνουν ότι η Διεύθυνση της Εταιρείας έχει θέσει σε εφαρμογή το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και έχουν επιθεωρήσει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας που παρέχονται στους επενδυτές. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαβεβαιώνει ότι όλα τα συστήματα ελέγχου περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών, των λειτουργικών, καθώς και των συστημάτων διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων είναι πολύ ικανοποιητικά και επαρκή. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαβεβαιώνει επίσης ότι όλα τα συστήματα υπόκεινται σε συνεχή παρακολούθηση και η Επιτροπή Ελέγχου είναι εξουσιοδοτημένη όπου κριθεί αναγκαίο να προβαίνει σε σχετική αναβάθμιση ή και αναθεώρηση του συστήματος. Το 2006 και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και για να διασφαλιστεί πλήρως η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελεγκτή, η Εταιρεία ανάθεσε το τμήμα σε ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο με επικεφαλής τον κ. Ιωάννη Παπαπέτρου. Συμμόρφωση με τον Κώδικα Ο κ. Νίκος Νικολάου εκτελεί χρέη Λειτουργού Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Τα καθήκοντα του περιλαμβάνουν την αποτελεσματική εφαρμογή των προνοιών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τη συνεχή παρακολούθηση της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον Κώδικα. Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης με το Κώδικα δίνει αναφορά στην Επιτροπή Ελέγχου.

8 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (συνέχεια) Συμμόρφωση με τον Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Νόμων και Κανονισμών Το Διοικητικό Συμβούλιο διαβεβαιώνει ότι δεν περιήλθε εις γνώση του οποιαδήποτε παραβίαση των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Νόμων και Κανονισμών εκτός αυτών που είναι εις γνώση των αρμόδιων Χρηματιστηριακών Αρχών (όπου αυτό ισχύει). Δανεισμός Διοικητικών Συμβούλων Δεν υπάρχει δανεισμός Διοικητικών Συμβούλων. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Η Ετήσια Γενική Συνέλευση διεξάγεται σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας. Όλοι οι μέτοχοι της Options Cassoulides Plc απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την δυνατότητα σε μετόχους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% των μετοχών, να θέτουν θέματα προς συζήτηση στις Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την ειδοποίηση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση παρέχει την δυνατότητα στους μετόχους να υποβάλλουν ερωτήσεις αναφορικά με την πορεία του Συγκροτήματος. Για έγκυρη και άμεση επικοινωνία με τους μετόχους, η Εταιρεία διαθέτει τμήμα επικοινωνίας με τους μετόχους και ιστοσελίδα που περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες. O κ. Μιχάλης Κολοκασίδης έχει διορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σαν Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος στον οποίο μπορούν να αποτείνονται όλοι οι μέτοχοι για να εκφράσουν είτε τις ανησυχίες τους είτε προβλήματα τα οποία τυχόν να αντιμετωπίζουν και δεν μπορούν να λυθούν βάσει της κανονικής οδού.

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 28 Μαρτίου 2007 1 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD. Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005

UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD. Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005 UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005 29 Μαρτίου 2006 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Limited εφαρµόζει τις διατάξεις Α, Γ και του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που αφορούν το ιοικητικό Συµβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 1 η Ιουλίου 2015 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd «Εταιρεία» προχώρησε με ένα σημαντικό βήμα για πληρέστερη εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης επισυνάπτεται η έκθεση ΔΣ περι εταιρικής διακυβέρνσης

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης επισυνάπτεται η έκθεση ΔΣ περι εταιρικής διακυβέρνσης Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης επισυνάπτεται η έκθεση ΔΣ περι εταιρικής διακυβέρνσης 0054/00015465/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD DEM Attachment: 1. έκθεση ΔΣ περι εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 11 Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd εφαρµόζει τις διατάξεις Α, Γ και του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που αφορούν το ιοικητικό Συµβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται αναθεωρήμενη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται αναθεωρήμενη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 0054/00008520/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται αναθεωρήμενη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD DEM Attachment: 1. Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α' Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει την 3 η Αναθεωρημένη Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Μάρτιο 2011 και εφαρμόζει

Διαβάστε περισσότερα

PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Ι ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υιοθέτησε το Σεπτέμβριο του 2002 Κώδικα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd.

Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd. 0067/00005379/el Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις) LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013 Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013 CYTRUSTEES 1 Α Εισαγωγή - Βεβαίωση Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης. 0012/00008800/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης. VCW Attachment:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτονται: Ανακοίνωση Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Τελικά Αποτελέσματα 0054/00002725/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD DEM Attachments: 1. announcement

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 31 Μαρτίου 2008 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστηµάτων που ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισµού.

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 18 Ιουνίου 2014 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αλλαγές στην σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αλλαγές στην σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00008988/el Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις) CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αλλαγές στην σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστηµάτων που ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισµού.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση 0042/00003088/el Ετήσιο Δελτίο SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, 2012 21 Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Εγκρίθηκε από το.σ. στις 18/1/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α 0 Εισαγωγή... 3 1 Αποτελεσµατική λειτουργία ιοικητικού Συµβουλίου. 4 2 ικαιώµατα και υποχρεώσεις ιοικητικών Συµβούλων..

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%)

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ερ.1:

Διαβάστε περισσότερα

TSH - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014 ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

TSH - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014 ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ TSH - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014 ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ 0073/00011527/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachments: 1. TSH - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου Λέκτορας Χρηματοοικονομικών Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Δήλωση αυτή αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες αποφάσεις πήρε το Συμβούλιο για τις εισηγμένες εταιρείες του ΧΑΚ

Ποιες αποφάσεις πήρε το Συμβούλιο για τις εισηγμένες εταιρείες του ΧΑΚ νημέρωση από το ΧΑΚ Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ - Αύγουστος 2008 - Τεύχος 139 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ T ην τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση του Αυγούστου 2008 ο Γενικός Δείκτης ανήλθε στις 2.884,20 μονάδες,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Α. Επιτροπές 1. Δημόσιου Τομέα Αποτελεί ένα σχήμα για όλους τους επαγγελματίες λογιστές μέλη του ΣΕΛΚ που εργάζονται στο δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση

Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση 1. Χρίστος Βασιλείου Αγαπητοί συνάδερφοι, φίλες και φίλοι, Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ... 3 1. Ρόλος και αρμοδιότητα του Δ.Σ.... 3... 3... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED. Ι. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

LOGICOM PUBLIC LIMITED. Ι. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 5.6.2007 15.5.2008 Λευκωσία, 20 Μαίου 2008 H Louis plc υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο της που καλύπτει την περίοδο από 5 ην Ιουνίου, 2007 μέχρι 15 ην Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 01/2006, το άρθρο 17 του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης µε βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων.

Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης µε βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων. 3 Ιουνίου 211 Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι διεξήχθη χθες Τετάρτη 29 Ιουνίου 211 και ώρα 17: στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Αναθεωρημένη)

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Αναθεωρημένη) LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Αναθεωρημένη) Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας

EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ορισμοί... 3 2. Γενικές Οδηγίες... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

OPTIONS CASSOULIDES PLC ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

OPTIONS CASSOULIDES PLC ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α OPTIONS CASSOULIDES PLC ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 & 2 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και υπευθύνου

Διαβάστε περισσότερα

0022/00014079/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD LHH

0022/00014079/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD LHH 0022/00014079/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD Διορισμός πρόσθετου μέλους στην Επιτροπή Διορισμών Ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διορίσει τον διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009 EST/ELIZA/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ... 4 Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο... 4 Α.2. Ισορροπία Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

0058/ /el Γενική Συνέλευση CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD CBH

0058/ /el Γενική Συνέλευση CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD CBH 0058/00016265/el Γενική Συνέλευση Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Σας αποστέλλουμε τις Αποφάσεις τηε Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας Constantinou Bros Hotels PLC καθώς και τα έντυπα εκλογής

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3.

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3. 0042/00015662/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Αποφασεις Δ.Σ. της SFS Group Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της SFS Group Public Company Ltd για την έγκριση και δημοσιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Παράρτημα 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 η έκδοση (Αναθεωρημένη) Απρίλιος 2014 (ΚΔΠ 379/2014 08/08/2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο Α.2 Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ANNUAL REPORT }2007. Aspis Holdings Public Company Limited

ANNUAL REPORT }2007. Aspis Holdings Public Company Limited ANNUAL REPORT }2007 Aspis Holdings Public Company Limited ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ομιλία Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Παύλου Ψωμιάδη 1 & 2 Oμιλία Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ. 301 1060 Λευκωσία 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 1309 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν στην προστασία των επενδυτών, την υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Εισαγωγή..2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ. 2 II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ 4 III. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Γενικές αρχές... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 2. Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ (ΜΕΤΟΧΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00008888/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης LOGICOM PUBLIC LTD LOG

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00008888/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης LOGICOM PUBLIC LTD LOG 0045/00008888/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης LOGICOM PUBLIC LTD Αναθεώρηση της Έκθεσης για τη Εταιρική Διακυβέρνηση Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία της 25/09/2014 αναθεώρησε την Έκθεση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism TM πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa Περιεχόμενα 4-5 6-7 8 9 11-20 21-23 24 Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1-3 Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 4 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα.

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα. ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Προτεινόμενη τροποποίηση της Νομοθεσίας και των Κανονιστικών Αποφάσεων (ΚΔΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ)

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) Αριθμός Μητρώου: 991 ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 6 Οκτωβρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας 0041/00007045/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ειδοποιούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας ότι σύμφωνα με το Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ημερ. 30 Απριλίου 2013, καλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης ΙΙ. εύτερο Μέρος - Η Εφαρµογή του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης Ι. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η Υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα