Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Χρήσης Κάµερας"

Transcript

1 (1) Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Βιντεοκάµερα/Ψηφιακή Βιντεοκάµερα CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E 2005 Sony Corporation

2 ιαβάστε πρώτα αυτό Πριν από τη λειτουργία της µονάδας, σας παρακαλούµε να µελετήσετε αυτό το εγχειρίδιο και να το φυλάξετε για µελλοντική χρήση. προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήµου σας ή το κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν. Εφαρµόσιµα εξαρτήµατα: Τηλεχειριστήριο ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη µονάδα στη βροχή ή σε υγρασία. Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, µην ανοίγετε το κέλυφος. Για τη συντήρηση απευθυνθείτε µόνο σε εξειδικευµένο προσωπικό. ΠΡΟΣΟΧΗ για το DCR-TRV270E/ TRV285E Τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία στις συγκεκριµένες συχνότητες ενδέχεται να επηρεάσουν την εικόνα και τον ήχο της κάµερας. Το προϊόν αυτό έχει υποστεί δοκιµές που έδειξαν ότι συµµορφώνεται µε τα όρια που καθορίζονται από την οδηγία σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα για τη χρήση καλωδίων µήκους µικρότερου από 3 µέτρα (9,8 πόδια). b Σηµείωση για το DCR-TRV270E/TRV285E Εάν ο στατικός ηλεκτρισµός ή οι ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές προκαλέσουν τη διακοπή της µετάδοσης δεδοµένων στο µέσο (αποτυχία), επανεκκινήστε την εφαρµογή ή αποσυνδέστε και ξανασυνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας (USB, κλπ.). Αποκοµιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά συστήµατα συλλογής) Το σύµβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σηµαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σηµείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το Σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση Σηµείωση σχετικά µε τις κασέτες Στην κάµερα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τυποποιηµένες βιντεοκασέτες 8 mm και Hi8, Digital8. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 106. Σηµειώσεις σχετικά µε την εγγραφή Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, ελέγξτε τη λειτουργία εγγραφής για να βεβαιωθείτε ότι η εικόνα και ο ήχος εγγράφονται χωρίς προβλήµατα. Τα περιεχόµενα της εγγραφής δεν µπορούν να αποκατασταθούν, ακόµη κι αν η εγγραφή ή η αναπαραγωγή δεν καταστεί δυνατή λόγω βλάβης της κάµερας κ.λπ. Τα συστήµατα έγχρωµης τηλεόρασης διαφέρουν ανάλογα µε τη χώρα/περιοχή. Για να αναπαραγάγετε την εικόνα στην τηλεόραση, θα χρειαστείτε µια τηλεόραση που βασίζεται στο σύστηµα PAL. Τα πνευµατικά δικαιώµατα τηλεοπτικών προγραµµάτων, ταινιών, βιντεοκασετών και άλλων υλικών µπορεί να είναι νοµικά κατοχυρωµένα. Η µη εξουσιοδοτηµένη εγγραφή τέτοιου υλικού µπορεί να είναι αντίθετη µε τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων. Σηµειώσεις σχετικά µε την οθόνη LCD, το εικονοσκόπιο και το φακό Η οθόνη LCD και το εικονοσκόπιο είναι κατασκευασµένα µε τεχνολογία υψηλής ακριβείας, έτσι ώστε πάνω από το 99,99% των εικονοστοιχείων να είναι λειτουργικά για αποτελεσµατική χρήση. Ωστόσο, µικροσκοπικές µαύρες κουκκίδες και/ή έντονες φωτεινές κουκκίδες (λευκού, κόκκινου, µπλε ή πράσινου χρώµατος) µπορεί να εµφανίζονται συνεχώς στην οθόνη LCD και στο εικονοσκόπιο. Αυτές οι κουκκίδες είναι φυσιολογική απόρροια της διαδικασίας κατασκευής και δεν πρόκειται να επηρεάσουν την εγγραφή µε οποιονδήποτε τρόπο. 2

3 Η άµεση έκθεση της οθόνης LCD, του εικονοσκοπίου ή του φακού στο ηλιακό φως για µεγάλα χρονικά διαστήµατα ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες. Προσέξτε όταν τοποθετείτε την κάµερα κοντά σε παράθυρα ή σε εξωτερικούς χώρους. Μη στρέφετε την κάµερα απευθείας στον ήλιο. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάµερά σας. Πραγµατοποιείτε λήψεις του ήλιου µόνο σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού, όπως το σούρουπο. Σηµείωση σχετικά µε τη σύνδεση σε άλλες συσκευές Πριν συνδέσετε την κάµερά σας σε άλλες συσκευές όπως βίντεο ή υπολογιστή µε καλώδιο USB ή i.link, βεβαιωθείτε ότι εισάγετε το βύσµα σύνδεσης στη σωστή κατεύθυνση. Αν εισαγάγετε µε δύναµη το βύσµα σύνδεσης σε λάθος κατεύθυνση, ο ακροδέκτης ενδέχεται να υποστεί βλάβη. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάµερα. Σηµείωση για τη χρήση αυτού του εγχειριδίου Οι εικόνες της οθόνης LCD και του εικονοσκοπίου που χρησιµοποιούνται σ' αυτό το εγχειρίδιο έχουν ληφθεί µε χρήση ακίνητης ψηφιακής κάµερας και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να διαφέρουν από αυτό που βλέπετε. Σ' αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών το κάθε µοντέλο επισηµαίνεται µε τον εξής τρόπο. CCD-TRV238E: TRV238E CCD-TRV438E: TRV438E DCR-TRV270E: TRV270E DCR-TRV285E: TRV285E Οι οδηγίες, στις οποίες δεν αναφέρεται το όνοµα συγκεκριµένου µοντέλου, ισχύουν για όλα τα µοντέλα. Οι οδηγίες, στις οποίες αναφέρονται συγκεκριµένα µοντέλα, ισχύουν µόνο γι αυτά τα µοντέλα. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου, ελέγξτε το µοντέλο της κάµεράς σας. Οι ενδείξεις που εµφανίζονται στην οθόνη σε κάθε τοπική γλώσσα χρησιµοποιούνται για την απεικόνιση των διαδικασιών λειτουργίας. Εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη γλώσσα της οθόνης πριν χρησιµοποιήσετε τη βιντεοκάµερα (σελ. 21). Οι εικόνες που χρησιµοποιούνται στο εγχειρίδιο βασίζονται στο µοντέλο DCR-TRV285E. Οι οθόνες που απεικονίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο προέρχονται από υπολογιστή µε Windows XP. Οι οθόνες µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε το λειτουργικό σύστηµα. Σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση της κάµερας Κρατήστε την κάµερά σας µε σωστό τρόπο. Για να εξασφαλίσετε καλή στήριξη, σφίξτε τον ιµάντα όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Προσέξτε να µην πιέσετε κατά λάθος τα κουµπιά στην οθόνη LCD όταν ανοίγετε ή κλείνετε την οθόνη LCD ή όταν ρυθµίζετε τη γωνία της οθόνης LCD. Μην κρατάτε την κάµερα από τα παρακάτω τµήµατα. Εικονοσκόπιο Σετ µπαταρίας Οθόνη LCD Περιστρέψτε το πλήκτρο SEL/PUSH EXEC, για να επιλέξετε το επιθυµητό στοιχείο και έπειτα πατήστε το πλήκτρο για να το επιλέξετε. 3

4 Πίνακας περιεχοµένων CCD-TRV238E: TRV238E DCR-TRV270E: TRV270E CCD-TRV438E: TRV438E DCR-TRV285E: TRV285E ιαβάστε πρώτα αυτό... 2 Οδηγός γρήγορης έναρξης Εγγραφή ταινιών... 8 Εύκολη εγγραφή/αναπαραγωγή Ξεκινώντας Βήµα 1: Έλεγχος παρεχόµενων εξαρτηµάτων Βήµα 2: Φόρτιση του σετ µπαταρίας Χρήση εξωτερικής πηγής τροφοδοσίας...15 Βήµα 3: Ενεργοποίηση τροφοδοσίας Βήµα 4: Ρύθµιση της οθόνης LCD και του εικονοσκοπίου Ρύθµιση της οθόνης LCD...17 Ρύθµιση του εικονοσκοπίου...17 Βήµα 5: Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας Βήµα 6: Εισαγωγή κασέτας Βήµα 7: Ρύθµιση της γλώσσας της οθόνης Εγγραφή Εγγραφή ταινιών Εγγραφή για περισσότερη ώρα...24 Χρήση του ζουµ...24 Χρήση του ενσωµατωµένου φωτισµού...25 Εγγραφή σε λειτουργία καθρέφτη...26 Υπερκάλυψη ηµεροµηνίας και ώρας σε εικόνες ( TRV238E/438E)...26 Εγγραφή ακίνητων εικόνων Εγγραφή εικόνων σε ταινία ( TRV270E/285E) Εγγραφή µε ευκολία Easy Handycam Ρύθµιση της έκθεσης Ρύθµιση της έκθεσης για φωτισµένα αντικείµενα στο πίσω µέρος...29 Χειροκίνητη ρύθµιση της έκθεσης...29 Εγγραφή σε σκοτεινά µέρη NightShot plus Χειροκίνητη ρύθµιση της εστίασης

5 Εγγραφή εικόνας µε τη χρήση διαφόρων εφέ Βαθµιαία εµφάνιση/απόκρυψη µιας σκηνής FADER Υπερκάλυψη τίτλου Αναζήτηση για την τελευταία σκηνή της πιο πρόσφατης εγγραφής END SEARCH Αναπαραγωγή Προβολή εικόνων που έχουν εγγραφεί σε κασέτα Αναπαραγωγή σε διάφορες λειτουργίες Εύκολη αναπαραγωγή Easy Handycam ιάφορες λειτουργίες αναπαραγωγής Εµφάνιση των ενδείξεων οθόνης Εµφάνιση της ηµεροµηνίας/ώρας και των ρυθµίσεων της κάµερας Κωδικός δεδοµένων ( TRV270E/285E) Αναπαραγωγή της εικόνας σε TV Εντοπισµός σκηνής σε µία ταινία για αναπαραγωγή ( TRV285E) Ταχεία αναζήτηση της επιθυµητής σκηνής Zero set memory Αναζήτηση σκηνής ανά ηµεροµηνία εγγραφής Αναζήτηση ηµεροµηνίας Αναζήτηση ακίνητης εικόνας Αναζήτηση φωτογραφίας Αναπαραγωγή ακίνητων εικόνων σε ακολουθία Σάρωση εικόνας... 45,συνεχίζεται 5

6 Λειτουργίες για προχωρηµένους Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας Αλλαγή των ρυθµίσεων µενού Χρήση του µενού (ΧΕΙΡ. ΡΥΘΜ) PROGRAM AE/ΕΦΕ ΕΙΚΟΝ κ.λπ Χρήση του µενού (ΡΥΘΜ KAM) 16:9WIDE/STEADYSHOT κ.λπ Χρήση του µενού (ΡΥΘ PLAYER)/ (ΡΥΘ ΒΙΝΤΕΟ) ΗΧΟΣ HiFi/ ΜΟΝΤΑΖ κ.λπ Χρήση του µενού (ΡΥΘ ΟΘΟΝ) ΦΩΤΙΣ ΟΘΟΝ/ΧΡΩΜΑ ΟΘΟΝ κ.λπ Χρήση του µενού (ΡΥΘΜ ΚΑΣΕΤ) ΕΓΓΡ ΚΑΡΕ/ ΙΑΚΕΚ ΕΓΓ κ.λπ Χρήση του (MENOY ΡΥΘΜ) ΡΥΘΜ ΡΟΛΟΓ/USB STREAM/ LANGUAGE, κλπ Χρήση του µενού (ΛΟΙΠΕΣ) ΠΑΓΚ ΩΡΑ/ΜΟΝΤΑΖ, κ.λπ Μετεγγραφή/Μοντάζ Σύνδεση σε βίντεο...66 Μετεγγραφή σε άλλη κασέτα...68 Εύκολη µετεγγραφή κασέτας Easy Dubbing ( TRV238E/438E)...69 Εγγραφή εικόνων από βίντεο ( TRV285E)...73 Μετεγγραφή επιλεγµένων σκηνών από κασέτα Ψηφιακό µοντάζ προγραµµάτων ( TRV270E/285E)...74 Χρήση µε τον υπολογιστή σας υνατότητες ( TRV270E/285E)...80 Εγκατάσταση του λογισµικού και του "First Step Guide" (Οδηγός πρώτων βηµάτων) σε υπολογιστή ( TRV270E/285E)...83 Χρήση του "First Step Guide" (Οδηγός πρώτων βηµάτων) ( TRV270E/285E)...87 ηµιουργία DVD (Άµεση Πρόσβαση στη λειτουργία "Click to DVD") ( TRV270E/285E)

7 Επίλυση προβληµάτων Επίλυση προβληµάτων...91 Προειδοποιητικές ενδείξεις και µηνύµατα Επιπρόσθετες πληροφορίες Χρήση της κάµεράς σας στο εξωτερικό Κασέτες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν Σχετικά µε το σετ µπαταρίας "InfoLITHIUM" Σχετικά µε το i.link Συντήρηση και προφυλάξεις Προδιαγραφές Σύντοµος οδηγός αναφοράς Αναγνώριση τµηµάτων και χειριστηρίων Ευρετήριο Για το TRV270E/285E: Η βιντεοκάµερά σας συνοδεύεται από δύο εγχειρίδια λειτουργίας: Οδηγός Χρήσης Κάµερας (το παρόν εγχειρίδιο) "First Step Guide" (Οδηγός πρώτων βηµάτων) για τη χρήση των παρεχόµενων εφαρµογών (περιλαµβάνεται στο παρεχόµενο CD-ROM) 7

8 Οδηγός γρήγορης έναρξης Εγγραφή ταινιών 1 Προσαρτήστε το φορτισµένο σετ µπαταρίας στην κάµερα. Για να φορτίσετε τη µπαταρία, δείτε σελίδα 12. a Ανασηκώστε το εικονοσκόπιο. b Σύρετε το σετ µπαταρίας στην κατεύθυνση του βέλους µέχρι να ασφαλίσει. 2 Εισαγάγετε µια κασέτα στην κάµερα. a Σύρετε το µοχλό OPEN/EJECT προς την κατεύθυνση του βέλους και ανοίξτε το κάλυµµα µέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Το τµήµα της κασέτας εξέρχεται αυτόµατα. b Εισαγάγετε την κασέτα µε τη διάφανη πλευρά της προς τα επάνω κι έπειτα πιέστε το πίσω µέρος της κασέτας στο κέντρο. c Πατήστε το. Κλείστε το κάλυµµα της κασέτας, αφού το τµήµα της κασέτας επανέλθει στη θέση του αυτόµατα. Μοχλός OPEN/EJECT ιάφανη πλευρά 8 Οδηγός γρήγορης έναρξης

9 3 Ξεκινήστε την εγγραφή παρατηρώντας το αντικείµενο στην οθόνη LCD. Η ηµεροµηνία και η ώρα δεν έχουν καθοριστεί στη ρύθµιση προεπιλογής. Για να ρυθµίσετε την ηµεροµηνία και την ώρα, δείτε τη σελίδα 18. a Αφαιρέστε το κάλυµµα του φακού. Το κάλυµµα του φακού δεν έχει προσαρµοστεί κατά την αγορά της κάµερας (σελ. 118). b Πατήστε το OPEN και ανοίξτε την οθόνη LCD. c Καθώς πιέζετε το πράσινο κουµπί, µετακινήστε το διακόπτη POWER προς τα κάτω για να ανάψετε τη λυχνία CAMERA. Η κάµερα τίθεται σε λειτουργία. d Πατήστε το REC START/ STOP. Η εγγραφή ξεκινάει. Για να µεταβείτε σε τρόπο λειτουργίας προσωρινής διακοπής, ξαναπατήστε το REC START/STOP. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το REC START/STOP της οθόνης LCD. START/STOP Οδηγός γρήγορης έναρξης 4 είτε την εικόνα που εγγράψατε στην οθόνη LCD. a Μετακινήστε το διακόπτη POWER επανειληµµένα, µέχρι να ανάψει η λυχνία PLAY/EDIT. b Πιέστε (περιτύλιξη). c Πιέστε (αναπαραγωγή) για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή. Για να σταµατήσετε, πιέστε. Για να απενεργοποιήσετε την κάµερα, µετακινήστε το διακόπτη POWER προς τα πάνω στη θέση (CHG) OFF. Οδηγός γρήγορης έναρξης 9

10 Εύκολη εγγραφή/αναπαραγωγή Με τη λειτουργία Easy Handycam, οι λειτουργίες εγγραφής/ αναπαραγωγής γίνονται ακόµη ευκολότερες. Η λειτουργία Easy Handycam επιτρέπει την εύκολη εγγραφή/ αναπαραγωγή ακόµη και στους αρχάριους χρήστες, παρέχοντας µόνο τις βασικές λειτουργίες εγγραφής/αναπαραγωγής. Πατήστε το EASY κατά την εγγραφή/αναπαραγωγή. Το EASY ανάβει µπλε (1) και το µέγεθος γραµµατοσειράς της οθόνης αυξάνεται (2) κατά τη λειτουργία Easy Handycam. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες κάθε λειτουργίας. είτε τη σελίδα 28 σχετικά µε την εγγραφή και τη σελίδα 39 για την αναπαραγωγή. 10 Οδηγός γρήγορης έναρξης

11 Ξεκινώντας Βήµα 1: Έλεγχος παρεχόµενων εξαρτηµάτων RMT-833: ( RMT-830: ( TRV238E/438E) TRV285E) Βεβαιωθείτε ότι µαζί µε την κάµερα παρέχονται και τα ακόλουθα εξαρτήµατα. Ο αριθµός στην παρένθεση υποδεικνύει τον αριθµό του παρεχόµενου εξαρτήµατος. Μετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος (1) Καλώδιο σύνδεσης A/V (1) Μονοφωνικός ήχος: ( TRV238E/438E) Ξεκινώντας Στερεοφωνικός ήχος: ( TRV270E/285E) Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος (1) Kαλώδιο USB (1) ( TRV270E/285E) Κάλυµµα φακού (1) Βλέπε σελίδα 118 σχετικά µε την προσαρµογή του καλύµµατος του φακού. Επαναφορτιζόµενο σετ µπαταρίας NP-FM30 (1) CD-ROM "Picture Package Ver.1.5" (1) ( TRV270E/285E) Αορτήρας (1) Βλέπε σελίδα 121 σχετικά µε την προσαρµογή του αορτήρα. Οδηγός Χρήσης Κάµερας (το παρόν εγχειρίδιο) (1) Ασύρµατο τηλεχειριστήριο (1) Έχει ήδη τοποθετηθεί µία µπαταρία λιθίου τύπου κουµπιού. Ξεκινώντας 11

12 Βήµα 2: Φόρτιση του σετ µπαταρίας 1 Ανασηκώστε το εικονοσκόπιο. Μπορείτε να φορτίσετε την µπαταρία προσαρµόζοντας το σετ µπαταρίας "InfoLITHIUM" (σειράς Μ) στην κάµερα. b Σηµειώσεις εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε άλλες µπαταρίες εκτός από το σετ µπαταρίας "InfoLITHIUM" (σειράς M) (σελ. 107). Μη βραχυκυκλώνετε το βύσµα συνεχούς ρεύµατος του µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος ή τους ακροδέκτες της µπαταρίας µε µεταλλικά αντικείµενα. Ενδέχεται να προκαλέσετε δυσλειτουργία. Χρησιµοποιήστε µία κοντινή πρίζα τοίχου όταν χρησιµοποιείτε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε αµέσως το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος από την πρίζα τοίχου. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισµένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή ντουλάπι. 2 Προσαρµόστε το σετ µπαταρίας σύροντάς το στην κατεύθυνση του βέλους µέχρι να εφαρµόσει. Υποδοχή DC IN Σετ µπαταρίας Βύσµα DC 3 Με το σήµα v στο βύσµα DC να βλέπει προς τα πάνω, συνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος στην υποδοχή DC IN της κάµερας. Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος Προς την πρίζα τοίχου Μετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος Σήµα v 4 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος. 5 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα τοίχου. 12 Ξεκινώντας

13 6 Μετακινήστε το διακόπτη POWER προς τα πάνω στη θέση (CHG) OFF. Η λυχνία CHG (φόρτισης) ανάβει και ξεκινάει η φόρτιση. Για να ελέγξετε την υπολειπόµενη µπαταρία Πληροφορίες µπαταρίας DISPLAY/BATT INFO Αφού φορτίσετε τη µπαταρία Η λυχνία CHG (φόρτισης) σβήνει όταν η µπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως. Αποσυνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος από την υποδοχή DC IN. Αφαίρεση του σετ µπαταρίας Κουµπί απελευθέρωσης BATT (µπαταρίας) ιακόπτης POWER OPEN ιακόπτης POWER Μπορείτε να ελέγξετε το τρέχον επίπεδο φόρτισης και τον τρέχοντα υπολειπόµενο χρόνο εγγραφής τόσο κατά τη διάρκεια της φόρτισης όσο και όταν είναι απενεργοποιηµένη η τροφοδοσία. 1 Ρυθµίστε το διακόπτη POWER στη θέση (CHG) OFF. 2 Πατήστε το OPEN και ανοίξτε την οθόνη LCD. 3 Πατήστε το DISPLAY/BATT INFO. Οι πληροφορίες µπαταρίας εµφανίζονται για περίπου 7 δευτερόλεπτα. Πατήστε το κουµπί παρατεταµένα για να τις προβάλετε για 20 δευτερόλεπτα. Ξεκινώντας 1 Ανασηκώστε το εικονοσκόπιο. 2 Ρυθµίστε το διακόπτη POWER στη θέση (CHG) OFF. 3 Σύρετε το σετ µπαταρίας στην κατεύθυνση του βέλους, ενώ πιέζετε το κουµπί απελευθέρωσης BATT (µπαταρία) προς τα κάτω. b Σηµείωση Εάν δε χρησιµοποιήσετε το σετ µπαταρίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα, εξαντλήστε τελείως την µπαταρία πριν την αποθηκεύσετε. Βλέπε σελίδα 108 σχετικά µε την αποθήκευση της µπαταρίας. BATTERY INFO ΣΤΑΘΜΗ ΦΟΡΤ ΜΠΑΤ 0% 50% 100% ΙΑΘΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡ ΟΘΟΝΗ LCD : 81 λεπ ΕΙΚΟΝΟΣΚΟΠ: 112 λεπ A Επίπεδο φόρτισης µπαταρίας: Εµφανίζει κατά προσέγγιση την ποσότητα ενέργειας που έχει αποµείνει στο σετ µπαταρίας.,συνεχίζεται Ξεκινώντας 13

14 B Πιθανός χρόνος εγγραφής µε χρήση της οθόνης LCD. C Πιθανός χρόνος εγγραφής κατά προσέγγιση µε χρήση του εικονοσκοπίου. Χρόνος φόρτισης Υπολειπόµενα λεπτά που απαιτούνται όταν φορτίζετε πλήρως µία πλήρως αποφορτισµένη µπαταρία στους 25 C. (Συνιστάται θερµοκρασία C). Σετ µπαταρίας NP-FM30 (παρέχεται) 145 NP-FM NP-QM71D 260 NP-QM91D 360 Χρόνος εγγραφής όταν εγγράφετε µε την οθόνη LCD ανοιχτή Κατά προσέγγιση διαθέσιµα λεπτά όταν χρησιµοποιείτε µία πλήρως φορτισµένη µπαταρία στους 25 C. Για το TRV238E/438E: Σετ µπαταρίας NP-FM30 (παρέχεται) Για το Συνεχής χρόνος εγγραφής NP-FM NP-QM71D NP-QM91D Σετ µπαταρίας NP-FM30 (παρέχεται) TRV270E/285E: Συνεχής χρόνος εγγραφής NP-FM NP-QM71D NP-QM91D Τυπικός* χρόνος εγγραφής Τυπικός* χρόνος εγγραφής Χρόνος εγγραφής όταν εγγράφετε µε το εικονοσκόπιο Κατά προσέγγιση διαθέσιµα λεπτά όταν χρησιµοποιείτε µία πλήρως φορτισµένη µπαταρία στους 25 C. Για το TRV238E/438E: Σετ µπαταρίας NP-FM30 (παρέχεται) Για το Συνεχής χρόνος εγγραφής NP-FM NP-QM71D NP-QM91D Σετ µπαταρίας NP-FM30 (παρέχεται) TRV270E/285E: Συνεχής χρόνος εγγραφής NP-FM NP-QM71D NP-QM91D Τυπικός* χρόνος εγγραφής Τυπικός* χρόνος εγγραφής * Κατά προσέγγιση αριθµός λεπτών που υπολείπονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής ενώ εγγράφετε, ξεκινάτε/σταµατάτε, µετακινείτε το διακόπτη POWER για να αλλάξετε τη λειτουργία τροφοδοσίας και κάνετε ζουµ. Χρόνος αναπαραγωγής Κατά προσέγγιση διαθέσιµα λεπτά όταν χρησιµοποιείτε µία πλήρως φορτισµένη µπαταρία στους 25 C. Για το TRV238E/438E: Σετ µπαταρίας NP-FM30 (παρέχεται) Ανοιχτή οθόνη LCD NP-FM NP-QM71D NP-QM91D Κλειστή οθόνη LCD 14 Ξεκινώντας

15 Για το Σετ µπαταρίας NP-FM30 (παρέχεται) TRV270E/285E: Ανοιχτή οθόνη LCD NP-FM NP-QM71D NP-QM91D Κλειστή οθόνη LCD b Σηµειώσεις Η κάµερα δεν τροφοδοτείται από το σετ µπαταρίας όταν ο µετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι συνδεδεµένος στην υποδοχή DC IN της κάµερας, ακόµη και αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα του τοίχου. Ο χρόνος εγγραφής και αναπαραγωγής θα είναι συντοµότερος κατά τη χρήση της κάµερας σε χαµηλές θερµοκρασίες. Η λυχνία CHG (φόρτισης) αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης. ιαφορετικά, οι πληροφορίες µπαταρίας δεν εµφανίζονται σωστά στις ακόλουθες συνθήκες. Όταν το σετ µπαταρίας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Όταν το σετ µπαταρίας έχει χαλάσει. Όταν το σετ µπαταρίας έχει αποφορτιστεί πλήρως. (Μόνο για πληροφορίες µπαταρίας.) Χρήση εξωτερικής πηγής τροφοδοσίας Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος ως πηγή τροφοδοσίας όταν δε θέλετε να εξαντλήσετε τη µπαταρία. Όταν χρησιµοποιείτε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος, το σετ µπαταρίας δεν αποφορτίζεται, ακόµη και όταν είναι τοποθετηµένο στην κάµερα. ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ Ακόµη και αν η κάµερά σας είναι απενεργοποιηµένη, συνεχίζει να τροφοδοτείται µε εναλλασσόµενο ρεύµα όταν είναι συνδεδεµένη στην πρίζα µέσω του µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος. Συνδέστε την κάµερα, όπως παρουσιάζεται στο "Φόρτιση του σετ µπαταρίας" (σελ. 12). Ξεκινώντας Ξεκινώντας 15

16 Βήµα 3: Ενεργοποίηση τροφοδοσίας Για να διακόψετε την τροφοδοσία Μετακινήστε το διακόπτη POWER προς τα πάνω στη θέση (CHG) OFF. Χρειάζεται να µετακινήσετε το διακόπτη POWER κατ επανάληψη για να επιλέξετε τον επιθυµητό τρόπο τροφοδοσίας για εγγραφή ή αναπαραγωγή. Όταν χρησιµοποιείτε αυτήν την κάµερα για πρώτη φορά, εµφανίζεται η οθόνη [ΡΥΘΜ ΡOΛOΓ] (σελ. 18). Κρατώντας πατηµένο το πράσινο κουµπί, µετακινήστε το διακόπτη POWER προς τα κάτω. Η κάµερα τίθεται σε λειτουργία. Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής ή αναπαραγωγής, µετακινήστε το διακόπτη κατ' επανάληψη µέχρι να ανάψει η αντίστοιχη λυχνία του επιθυµητού τρόπου τροφοδοσίας. Τρόπος λειτουργίας CAMERA: Για εγγραφή σε κασέτα. Τρόπος λειτουργίας PLAY/EDIT: Για αναπαραγωγή ή επεξεργασία εικόνων σε κασέτα. 16 Ξεκινώντας

17 Βήµα 4: Ρύθµιση της οθόνης LCD και του εικονοσκοπίου Ρύθµιση της οθόνης LCD Μπορείτε να ρυθµίσετε τη γωνία και τη φωτεινότητα της οθόνης LCD, έτσι ώστε να αντεπεξέλθετε σε διάφορες συνθήκες εγγραφής. Ακόµα και όταν υπάρχουν εµπόδια ανάµεσα σ' εσάς και το αντικείµενο, µπορείτε να ελέγξετε το αντικείµενο στην οθόνη LCD κατά τη διάρκεια της εγγραφής ρυθµίζοντας τη γωνία της οθόνης LCD. Μέγιστη ρύθµιση 180 µοίρες MENU Ρύθµιση φωτεινότητας της οθόνης LCD 1 Πατήστε το MENU. 2 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να επιλέξετε (ΡΥΟ ΟΘΟΝ) κι έπειτα πιέστε το. 3 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να επιλέξετε [ΦΩΤ ΟΘΟΝΗΣ] κι έπειτα πιέστε το (σελ. 56). 4 Ρυθµίστε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD µε το περιστρεφόµενο κουµπί SEL/PUSH EXEC κι έπειτα πιέστε το κουµπί. 5 Πατήστε το MENU. z Συµβουλές Αν περιστρέψετε την οθόνη LCD 180 µοίρες προς την πλευρά του φακού, µπορείτε να κλείσετε την οθόνη LCD µε την µε την οθόνη LCD να βλέπει προς τα έξω. Αν χρησιµοποιείτε το σετ µπαταρίας ως πηγή τροφοδοσίας, µπορείτε να ρυθµίσετε τη φωτεινότητα επιλέγοντας [ΦΩΤΙΣ ΟΘΟΝ] στο µενού (ΡΥΘ ΟΘΟΝ) (σελ. 56). Η εικόνα που εγγράφεται δεν επηρεάζεται από αυτή τη ρύθµιση. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο επιβεβαίωσης λειτουργίας ρυθµίζοντας το [ΒΟΜΒΟΣ] στο µενού (ΛΟΙΠΕΣ) στη θέση [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] (σελ. 63). Ξεκινώντας Μέγιστη ρύθµιση 90 µοίρες Πατήστε το OPEN και ανοίξτε την οθόνη LCD. Κουµπί περιστροφής SEL/PUSH EXEC Ανοίξτε την οθόνη LCD 90 µοίρες σε σχέση µε την κάµερα και µετά περιστρέψτε την στην επιθυµητή θέση. Ρύθµιση του εικονοσκοπίου Μπορείτε να προβάλετε εικόνες χρησιµοποιώντας το εικονοσκόπιο όταν κλείνετε την οθόνη LCD. Όταν τελειώνει η µπαταρία ή όταν δυσκολεύεστε να δείτε από την οθόνη, χρησιµοποιήστε το εικονοσκόπιο.,συνεχίζεται Ξεκινώντας 17

18 Βήµα 5: Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας Μοχλός ρύθµισης των φακών του εικονοσκοπίου 1 Ανασηκώστε το εικονοσκόπιο. Ρυθµίστε την ηµεροµηνία και την ώρα όταν χρησιµοποιείτε την κάµερα για πρώτη φορά. Εάν δε ρυθµίσετε την ηµεροµηνία και την ώρα, η οθόνη [ΡΥΘΜ ΡOΛOΓ] εµφανίζεται κάθε φορά που θέτετε την κάµερα σε λειτουργία. 2 Προσαρµόστε το µοχλό ρύθµισης των φακών του εικονοσκοπίου έως ότου η εικόνα είναι καθαρή. b Σηµείωση Εάν δεν χρησιµοποιήσετε τη βιντεοκάµερα για 3 µήνες περίπου, η ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη µπαταρία εκφορτίζεται και οι ρυθµίσεις ηµεροµηνίας και ώρας ενδέχεται να διαγραφούν από τη µνήµη. Σε αυτή την περίπτωση, φορτίστε την επαναφορτιζόµενη µπαταρία (σελ. 114) και κατόπιν ρυθµίστε ξανά την ηµεροµηνία και την ώρα. MENU OPEN Κουµπί περιστροφής SEL/PUSH EXEC ιακόπτης POWER 1 Θέστε σε λειτουργία την κάµερα (σελ. 16). 2 Πατήστε το OPEN και ανοίξτε την οθόνη LCD. Προχωρήστε στο βήµα 6 όταν ρυθµίζετε το ρολόι για πρώτη φορά. 18 Ξεκινώντας

19 3 Πατήστε το MENU. 7 Ρυθµίστε το [Μ] (µήνας), [H] (ηµέρα), [Ω] (ώρα) και [Λ] (λεπτά) µε τον ίδιο τρόπο όπως στο βήµα 6 κι έπειτα πιέστε το περιστρεφόµενο κουµπί. 4 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να επιλέξετε (ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜ) κι έπειτα πιέστε το. 5 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να επιλέξετε [ΡΥΘΜ ΡOΛOΓ] κι έπειτα πιέστε το. Για να ελέγξετε την προεπιλεγµένη ηµεροµηνία και ώρα Για το TRV238E/438E: Πατήστε DATE για να εµφανίσετε την ένδειξη ηµεροµηνίας. Πατήστε TIME για να εµφανίσετε την ένδειξη ώρας. Πατήστε DATE (ή TIME) κι έπειτα πατήστε TIME (ή DATE) για να εµφανίσετε ταυτόχρονα την ένδειξη της ηµεροµηνίας και της ώρας. Για να αποκρύψετε την ένδειξη της ηµεροµηνίας και/ή της ώρας, πατήστε ξανά DATE και/ή TIME. Ξεκινώντας 6 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να ρυθµίσετε το [E] (έτος) κι έπειτα πιέστε το. Μπορείτε να ορίσετε οποιοδήποτε έτος µέχρι το έτος Ξεκινώντας 19

20 Βήµα 6: Εισαγωγή κασέτας Στην κάµερα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τυποποιηµένες βιντεοκασέτες 8 mm και Hi8, Digital8. Για λεπτοµέρειες αναφορικά µε αυτές τις κασέτες (όπως προστασία εγγραφής), βλέπε σελίδα 106. b Σηµειώσεις Μην πιέζετε µε δύναµη την κασέτα µέσα στο τµήµα κασέτας. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάµερα. Για το TRV270E/285E: Ο χρόνος εγγραφής κατά τη χρήση της κάµερας είναι ίσος µε 2/3 του χρόνου που υποδεικνύεται στην κασέτα Hi8. Αν επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας [LP] στις ρυθµίσεις µενού, ο χρόνος εγγραφής αντιστοιχεί στο χρόνο που υποδεικνύεται στην κασέτα Hi8. 2 Εισαγάγετε µία κασέτα µε τη διάφανη πλευρά προς τα πάνω. ιάφανη πλευρά Σπρώξτε ελαφρά το κέντρο του πίσω µέρους της κασέτας. 3 Πατήστε το. Το τµήµα κασέτας αυτόµατα ολισθαίνει προς τα µέσα. 1 Σύρετε το µοχλό OPEN/EJECT προς την κατεύθυνση του βέλους και ανοίξτε το κάλυµµα µέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Μοχλός OPEN/EJECT Κάλυµµα 4 Κλείστε το κάλυµµα. Το τµήµα κασέτας σηκώνεται αυτόµατα και ανοίγει. Εξαγωγή κασέτας 1 Σύρετε το µοχλό OPEN/EJECT στην κατεύθυνση του βέλους και ανοίξτε το κάλυµµα. Το τµήµα κασέτας εξέρχεται αυτόµατα. 2 Βγάλτε την κασέτα και έπειτα πατήστε το. Το τµήµα κασέτας ολισθαίνει αυτόµατα προς τα µέσα. 3 Κλείστε το κάλυµµα. 20 Ξεκινώντας

21 Βήµα 7: Ρύθµιση της γλώσσας της οθόνης SETUP MENU CLOCK SET USB STREAM LTR SIZE LANGUAGE DEMO MODE RETURN [MENU] : END STBY : : Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θα χρησιµοποιείται στην οθόνη LCD. MENU 5 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να επιλέξετε [ LANGUAGE] κι έπειτα πιέστε το. SETUP MENU CLOCK SET USB STREAM LTR SIZE LANGUAGE DEMO MODE STBY DEUTSCH ENGL I SH ENG[ SIMP] ESPAÑOL FRANÇA I S ITALIANO Ξεκινώντας [MENU] : END OPEN Κουµπί περιστροφής SEL/PUSH EXEC ιακόπτης POWER 6 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να επιλέξετε την επιθυµητή γλώσσα κι έπειτα πιέστε το. 1 Θέστε σε λειτουργία την κάµερα. 7 Πατήστε το MENU. 2 Πατήστε το OPEN για να ανοίξετε την οθόνη LCD. 3 Πατήστε το MENU. z Συµβουλή Η κάµερα διαθέτει την επιλογή [ENG [SIMP]] (απλουστευµένα Αγγλικά) σε περίπτωση που δεν µπορείτε να βρείτε τη µητρική σας γλώσσα µεταξύ των επιλογών. MANUAL SET PROGRAM AE P EFFECT AUTO SHTR STBY [MENU] : END 4 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να επιλέξετε (SETUP MENU) κι έπειτα πιέστε το. Ξεκινώντας 21

22 Εγγραφή Εγγραφή ταινιών Πριν την εγγραφή, ακολουθήστε τα βήµατα 1 έως 7 στο "Ξεκινώντας" (σελ σελ. 21). Για το TRV238E/438E: Οι ταινίες εγγράφονται µε µονοφωνικό ήχο. Για το TRV270E/285E: Οι ταινίες εγγράφονται µε στερεοφωνικό ήχο. Λυχνία εγγραφής κάµερας 2 Πατήστε το OPEN και ανοίξτε την οθόνη LCD. 3 Μετακινήστε το διακόπτη POWER, µέχρι να ανάψει η λυχνία CAMERA. Η κάµερα ρυθµίζεται στη λειτουργία αναµονής. Μετακινήστε το διακόπτη POWER πατώντας το πράσινο κουµπί. OPEN REC START/STOP ιακόπτης POWER b Σηµείωση Για το TRV238E/438E: Η ηµεροµηνία εγγράφεται αυτόµατα για 10 δευτερόλεπτα µετά την έναρξη της εγγραφής (λειτουργία αυτόµατης ηµεροµηνίας). Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται µόνο µία φορά την ηµέρα. Για λεπτοµέρειες, βλέπε σελίδα 61. z Συµβουλή Εκτελώντας τη λειτουργία Easy Handycam, ακόµη και οι αρχάριοι χρήστες µπορούν να προβούν εύκολα σε εγγραφή. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, βλέπε σελίδα Αφαιρέστε το κάλυµµα του φακού. Τραβήξτε προς τα κάτω το κορδόνι των φακών και προσαρτήστε το στον ιµάντα σύσφιξης. 4 Πατήστε το REC START/STOP. Η εγγραφή ξεκινάει. Στην οθόνη LCD εµφανίζεται το [ΕΓΓΡΑΦ] και η λυχνία εγγραφής της κάµερας ανάβει. Πατήστε ξανά το REC START/STOP, για να σταµατήσει η εγγραφή. Για να απενεργοποιήσετε την κάµερα Μετακινήστε το διακόπτη POWER προς τα πάνω στη θέση (CHG) OFF. z Συµβουλή Αν δε χρησιµοποιήσετε την κάµερα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αφαιρέστε την κασέτα και αποθηκεύστε την. 22 Εγγραφή

23 Ενδείξεις που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής Οι ενδείξεις δε θα εγγραφούν στην κασέτα. Για το 6 TRV238E/438E: λεπ SP ΕΓΓΡΑΦ 0:00:01 Για το TRV270E/285E: Η ηµεροµηνία/ώρα και τα δεδοµένα ρυθµίσεων της κάµερας (σελ. 40) δε θα εµφανιστούν κατά τη διάρκεια της εγγραφής λεπ 4 SP ΕΓΓΡΑΦ 0:00: A Υπολειπόµενος χρόνος µπαταρίας Η ώρα που εµφανίζεται µπορεί να µην είναι σωστή ανάλογα µε το περιβάλλον χρήσης. Όταν ανοίγετε ή κλείνετε την οθόνη LCD, χρειάζεται περίπου ένα λεπτό για να εµφανιστεί ο σωστός υπολειπόµενος χρόνος της µπαταρίας. B Λειτουργία εγγραφής (SP ή LP) C Κατάσταση εγγραφής ([ΑΝΑΜΟΝ] (αναµονή) ή [ΕΓΓΡΑΦ] (εγγραφή)) D Μετρητής ταινίας (ώρα: λεπτό: δευτερόλεπτο) ( TRV238E/438E) Για να ρυθµίσετε το µετρητή στο 0:00:00, πιέστε COUNTER RESET (σελ. 120). E Χωρητικότητα εγγραφής Για το TRV238E/438E: Εµφανίζεται µετά την εισαγωγή κασέτας και την εγγραφή για µικρό διάστηµα. Για το TRV270E/285E: Εµφανίζεται µετά από λίγο, αφού ρυθµίσετε το διακόπτη POWER στη θέση CAMERA και εισαγάγετε µια κασέτα. F Μέγεθος Hi8 ( TRV238E/438E) Εµφανίζεται κατά την εγγραφή κασετών µεγέθους Hi8. G Κωδικός ώρας/ µετρητής ταινίας (ώρα: λεπτό: δευτερόλεπτα)/ Εγγραφή εικόνων σε ταινία ( TRV270E/285E) b Σηµειώσεις Πριν αλλάξετε το σετ µπαταρίας, µετακινήστε το διακόπτη POWER προς τα πάνω στη θέση (CHG) OFF. Στην προεπιλεγµένη ρύθµιση, όταν δε χρησιµοποιείτε την κάµερα για πάνω από περίπου 5 λεπτά, η τροφοδοσία θα σταµατήσει αυτόµατα, προς αποφυγή απώλειας ισχύος από τη µπαταρία ([AYT.KΛEIΣ.], σελ. 64). Για να επανεκκινήσετε την εγγραφή, µετακινήστε το διακόπτη POWER για να επιλέξετε CAMERA κι έπειτα πατήστε REC START/STOP. z Συµβουλές Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το REC START/STOP του πλαισίου LCD για να καταγράψετε κινούµενες εικόνες. Είναι χρήσιµο όταν βιντεοσκοπείτε από χαµηλή γωνία ή όταν βιντεοσκοπείτε χρησιµοποιώντας τη λειτουργία καθρέφτη. Για να πατήσετε το REC START/STOP στο πλαίσιο LCD, στηρίξτε τον πίνακα LCD µε το χέρι σας. Για να διασφαλίσετε την οµαλή µετάβαση σε ταινία από την τελευταία εγγεγραµµένη σκηνή στην επόµενη, σηµειώστε τα παρακάτω. Μην αφαιρείτε την κασέτα. (Η εικόνα θα συνεχίσει να εγγράφεται χωρίς διακοπή ακόµα και όταν σταµατήσετε την τροφοδοσία). Μην εγγράφετε εικόνες σε λειτουργία SP και σε λειτουργία LP στην ίδια ταινία. Αποφύγετε τον τερµατισµό της εγγραφής µιας ταινίας σε λειτουργία LP. Για το TRV270E/285E: Η ηµεροµηνία και ώρα εγγραφής καθώς και τα δεδοµένα ρυθµίσεων της κάµερας εγγράφονται αυτόµατα στην ταινία χωρίς να εµφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε να προβάλετε αυτές τις πληροφορίες κατά την αναπαραγωγή επιλέγοντας το [ΚΩ Ε ΟΜ] στην οθόνη (σελ. 63).,συνεχίζεται Εγγραφή 23 Εγγραφή

24 Εγγραφή για περισσότερη ώρα Για περισσότερη ώρα εγγραφής Στο µενού (ΡΥΘΜ ΚΑΣΕΤ), επιλέξτε [ΛΕΙΤ ΕΓΓ], έπειτα [LP] (σελ. 57). Στη λειτουργία LP, η εγγραφή διαρκεί περισσότερο απ' ό,τι στη λειτουργία SP (2 φορές περισσότερο για το TRV238E/ 438E, 1,5 φορά περισσότερο για το TRV270E/285E). Μια ταινία που εγγράφεται στη λειτουργία LP θα πρέπει να αναπαράγεται µόνο σε αυτήν την κάµερα. 1 εκατοστό* 80 εκατοστά* Χρήση του ζουµ Όταν είναι επιλεγµένη η λειτουργία CAMERA, µπορείτε να επιλέξετε ζουµ σε επίπεδα µεγέθυνσης 20 φορές µεγαλύτερα και από εκείνο τα σηµείο να ενεργοποιήσετε το ψηφιακό ζουµ ([ΨΗΦ ΖΟΥΜ], σελ. 50). Η περιστασιακή χρήση του ζουµ είναι αποτελεσµατική, αλλά για καλύτερα αποτελέσµατα χρησιµοποιήστε το µε οικονοµία. * Η ελάχιστη απόσταση που απαιτείται ανάµεσα στην κάµερα και το αντικείµενο για να εστιάσετε µε ακρίβεια σε εκείνη τη θέση του µοχλού. Μετακινήστε το µοχλό ζουµ ελαφρά για πιο αργό ζουµ. Μετακινήστε τον περισσότερο για πιο γρήγορο ζουµ. Για να εγγράψετε µεγαλύτερο εύρος εικόνας Μετακινήστε το µοχλό ζουµ προς το W. Το αντικείµενο εµφανίζεται µακρύτερα (Ευρυγώνιος). Για να εγγράψετε µια πιο κοντινή εικόνα Μετακινήστε το µοχλό ζουµ προς το Τ. Το αντικείµενο εµφανίζεται εγγύτερα (Τηλεφακός). Για να χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά ζουµ του πλαισίου LCD Κρατήστε το κουµπί W πατηµένο για αποµάκρυνση των αντικειµένων προβολής ενώ κρατήστε πατηµένο το κουµπί T για πλησιέστερη προβολή των αντικειµένων. 24 Εγγραφή

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυμία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

DC-733i Συνοπτικός οδηγός

DC-733i Συνοπτικός οδηγός DC-7i Συνοπτικός οδηγός Μέρη της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Λαμπάκι χρονομετρητή αυτόματης λήψης. Φλας. Μικρόφωνο 4. Φακός 5. Οθόνη LCD 6. Λαμπάκι λειτουργίας 7. Κουμπί Ζουμ Βλέπε επίσης: Μικρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr BABY MONITOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΗΣ ΟΘΟΝΗ: LCD TFT 2.4 ΛΗΨΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ: 2.4-2.483GHz XΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: PAL ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 3.7/800mAh Li ΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam

Εγχειρίδιο του Handycam 3-286-671-41(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Απολαύστε την κάμερά σας Ξεκινώντας 9 13 Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Εγγραφή/ Αναπαραγωγή Επεξεργασία Χρήση μέσων εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

HDR-HC1E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 22. Ξεκινώντας. Χρήση του µενού. Μετεγγραφή/ Μοντάζ.

HDR-HC1E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 22. Ξεκινώντας. Χρήση του µενού. Μετεγγραφή/ Μοντάζ. 2-631-478-62 (1) Απολαύστε εικόνες υψηλής ευκρίνειας Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD Ξεκινώντας Οδηγός Χρήσης Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 22 Χρήση του µενού HDR-HC1E Μετεγγραφή/ Μοντάζ Χρήση υπολογιστή Αντιµετώπιση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK,

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK, Tοποθέτηση Μπαταρίας 1. Αφαιρέστε το καπάκι του συνδετήρα USB. 2. Ανοίξτε το καπάκι της µπαταρίας. 3. Τοποθετήστε µια µπαταρία ΑΑΑ και βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση. 4. Κλείστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Ελληνικά PCH-2016 7025579 Χρήση του συστήματος PlayStation Vita για πρώτη φορά Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam

Εγχειρίδιο του Handycam 3-876-055-41(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD Απολαύστε την κάμερά σας Ξεκινώντας 8 14 Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX11E/CX12E Εγγραφή/ Αναπαραγωγή Επεξεργασία Χρήση μέσων εγγραφής Προσαρμογή της κάμερας Επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα 3-093-316-93(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E Απολαύστε την κάμερά σας 11 Ξεκινώντας 15 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound 9000 Οδηγ ς

BeoSound 9000 Οδηγ ς BeoSound 9000 Οδηγός BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Περιεχόµενα του Οδηγού 3 Υπάρχουν δύο οδηγοί στη διάθεση σας, για να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή Bang & Olufsen. Ο οδηγός Το

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-81(1) Ψηφιακή Βιντεοκάµερα Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας 8 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 22 Χρήση των στοιχείων µενού 38 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Μετεγγραφή/Μοντάζ 56 Χρήση του υπολογιστή 64 Επίλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam

Εγχειρίδιο του Handycam 3-287-846-42(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Απολαύστε την κάμερά σας Ξεκινώντας 9 13 Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR210E/SR220E Εγγραφή/ Αναπαραγωγή Επεξεργασία Χρήση μέσων εγγραφής Προσαρμογή της κάμερας Επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ Παρακαλούµε ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν µέσα στο κουτί τα ακόλουθα κοµµάτια: Συσκευή Tape2PC

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης HDR-FX7E æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης HDR-FX7E ιαβάστε πρώτα αυτό Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε πρώτα τα παρακάτω

Διαβάστε πρώτα τα παρακάτω 4-170-095-92(1) Πίνακας περιεχομένων 9 Έναρξη 12 Εγγραφή/Αναπαραγωγή 22 Καλή χρήση της βιντεοκάμεράς σας 39 DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR TG7301_7321GR(gr_gr)_QG.fm Page 1 Tuesday, May 27, 2008 4:07 PM Σύντοµος οδηγός Συνδέσεις Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR Μονάδα βάσης Κάντε κλικ στο Στο τηλεφωνικό δίκτυο Φίλτρο DSL/ADSL (για χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-CX130E/CX160E/CX180E

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-CX130E/CX160E/CX180E 2011 Sony Corporation 4-271-479-92(1) Χρήση του Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση όλων των δυνατοτήτων της βιντεοκάμερας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" DCR-SX45E/SX65E/SX85E

Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SX45E/SX65E/SX85E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" DCR-SX45E/SX65E/SX85E 2011 Sony Corporation 4-264-742-92(1) Χρήση του Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δυνατοτήτων της βιντεοκάμεράς

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-TD10E

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-TD10E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-TD10E 2011 Sony Corporation 4-271-340-91(1) Χρήση του Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση όλων των δυνατοτήτων της βιντεοκάμερας σας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

DCR-PC53E/PC55E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή. Έναρξη. Χρήση του μενού. Μετεγγραφή/Μοντάζ. Χρήση του υπολογιστή

DCR-PC53E/PC55E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή. Έναρξη. Χρήση του μενού. Μετεγγραφή/Μοντάζ. Χρήση του υπολογιστή 2-548-726-61 (1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Έναρξη 7 Οδηγός Χρήσης Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 20 Χρήση του μενού 36 DCR-PC53E/PC55E Μετεγγραφή/Μοντάζ Χρήση του υπολογιστή Επίλυση προβλημάτων 57 69 83 Επιπρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία DXP 14 bit: Προηγµένη τεχνολογία HAD: Μικτός αριθµός pixel (K): 2100 Αριθµός ενεργών pixel σε τρόπο λειτουργίας βιντεοκάµερας (K):

Λειτουργία DXP 14 bit: Προηγµένη τεχνολογία HAD: Μικτός αριθµός pixel (K): 2100 Αριθµός ενεργών pixel σε τρόπο λειτουργίας βιντεοκάµερας (K): Η µικρού µεγέθους και ελαφριά βιντεοκάµερα Handycam HDV1080i High Definition µε αισθητήρα ClearVid CMOS, φακό Carl Zeiss Vario- Sonnar T* και υποδοχή HDMI. Πλέον συνοδεύεται από καλώδιο i.link για να είναι

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E 3-278-984-81(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμεpα Έναρξη 8 Οδηγός Χpήσης Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18 Χρήση του μενού 29 DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E Μετεγγραφή/ Επεξεργασία 46 Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 50 Επίλυση προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

DCR-DVD406E/DVD408E/ DVD506E/DVD508E/DVD808E/ DVD908E

DCR-DVD406E/DVD408E/ DVD506E/DVD508E/DVD808E/ DVD908E 2-319-641-81(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Διασκέδαση με τη βιντεοκάμερά σας 10 Ξεκινώντας 20 Οδηγός Χρήσης DCR-DVD406E/DVD408E/ DVD506E/DVD508E/DVD808E/ DVD908E Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 31 Επεξεργασία 51 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα