Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Χρήσης Κάµερας"

Transcript

1 (1) Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Βιντεοκάµερα/Ψηφιακή Βιντεοκάµερα CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E 2005 Sony Corporation

2 ιαβάστε πρώτα αυτό Πριν από τη λειτουργία της µονάδας, σας παρακαλούµε να µελετήσετε αυτό το εγχειρίδιο και να το φυλάξετε για µελλοντική χρήση. προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήµου σας ή το κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν. Εφαρµόσιµα εξαρτήµατα: Τηλεχειριστήριο ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη µονάδα στη βροχή ή σε υγρασία. Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, µην ανοίγετε το κέλυφος. Για τη συντήρηση απευθυνθείτε µόνο σε εξειδικευµένο προσωπικό. ΠΡΟΣΟΧΗ για το DCR-TRV270E/ TRV285E Τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία στις συγκεκριµένες συχνότητες ενδέχεται να επηρεάσουν την εικόνα και τον ήχο της κάµερας. Το προϊόν αυτό έχει υποστεί δοκιµές που έδειξαν ότι συµµορφώνεται µε τα όρια που καθορίζονται από την οδηγία σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα για τη χρήση καλωδίων µήκους µικρότερου από 3 µέτρα (9,8 πόδια). b Σηµείωση για το DCR-TRV270E/TRV285E Εάν ο στατικός ηλεκτρισµός ή οι ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές προκαλέσουν τη διακοπή της µετάδοσης δεδοµένων στο µέσο (αποτυχία), επανεκκινήστε την εφαρµογή ή αποσυνδέστε και ξανασυνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας (USB, κλπ.). Αποκοµιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά συστήµατα συλλογής) Το σύµβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σηµαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σηµείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το Σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση Σηµείωση σχετικά µε τις κασέτες Στην κάµερα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τυποποιηµένες βιντεοκασέτες 8 mm και Hi8, Digital8. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 106. Σηµειώσεις σχετικά µε την εγγραφή Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, ελέγξτε τη λειτουργία εγγραφής για να βεβαιωθείτε ότι η εικόνα και ο ήχος εγγράφονται χωρίς προβλήµατα. Τα περιεχόµενα της εγγραφής δεν µπορούν να αποκατασταθούν, ακόµη κι αν η εγγραφή ή η αναπαραγωγή δεν καταστεί δυνατή λόγω βλάβης της κάµερας κ.λπ. Τα συστήµατα έγχρωµης τηλεόρασης διαφέρουν ανάλογα µε τη χώρα/περιοχή. Για να αναπαραγάγετε την εικόνα στην τηλεόραση, θα χρειαστείτε µια τηλεόραση που βασίζεται στο σύστηµα PAL. Τα πνευµατικά δικαιώµατα τηλεοπτικών προγραµµάτων, ταινιών, βιντεοκασετών και άλλων υλικών µπορεί να είναι νοµικά κατοχυρωµένα. Η µη εξουσιοδοτηµένη εγγραφή τέτοιου υλικού µπορεί να είναι αντίθετη µε τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων. Σηµειώσεις σχετικά µε την οθόνη LCD, το εικονοσκόπιο και το φακό Η οθόνη LCD και το εικονοσκόπιο είναι κατασκευασµένα µε τεχνολογία υψηλής ακριβείας, έτσι ώστε πάνω από το 99,99% των εικονοστοιχείων να είναι λειτουργικά για αποτελεσµατική χρήση. Ωστόσο, µικροσκοπικές µαύρες κουκκίδες και/ή έντονες φωτεινές κουκκίδες (λευκού, κόκκινου, µπλε ή πράσινου χρώµατος) µπορεί να εµφανίζονται συνεχώς στην οθόνη LCD και στο εικονοσκόπιο. Αυτές οι κουκκίδες είναι φυσιολογική απόρροια της διαδικασίας κατασκευής και δεν πρόκειται να επηρεάσουν την εγγραφή µε οποιονδήποτε τρόπο. 2

3 Η άµεση έκθεση της οθόνης LCD, του εικονοσκοπίου ή του φακού στο ηλιακό φως για µεγάλα χρονικά διαστήµατα ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες. Προσέξτε όταν τοποθετείτε την κάµερα κοντά σε παράθυρα ή σε εξωτερικούς χώρους. Μη στρέφετε την κάµερα απευθείας στον ήλιο. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάµερά σας. Πραγµατοποιείτε λήψεις του ήλιου µόνο σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού, όπως το σούρουπο. Σηµείωση σχετικά µε τη σύνδεση σε άλλες συσκευές Πριν συνδέσετε την κάµερά σας σε άλλες συσκευές όπως βίντεο ή υπολογιστή µε καλώδιο USB ή i.link, βεβαιωθείτε ότι εισάγετε το βύσµα σύνδεσης στη σωστή κατεύθυνση. Αν εισαγάγετε µε δύναµη το βύσµα σύνδεσης σε λάθος κατεύθυνση, ο ακροδέκτης ενδέχεται να υποστεί βλάβη. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάµερα. Σηµείωση για τη χρήση αυτού του εγχειριδίου Οι εικόνες της οθόνης LCD και του εικονοσκοπίου που χρησιµοποιούνται σ' αυτό το εγχειρίδιο έχουν ληφθεί µε χρήση ακίνητης ψηφιακής κάµερας και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να διαφέρουν από αυτό που βλέπετε. Σ' αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών το κάθε µοντέλο επισηµαίνεται µε τον εξής τρόπο. CCD-TRV238E: TRV238E CCD-TRV438E: TRV438E DCR-TRV270E: TRV270E DCR-TRV285E: TRV285E Οι οδηγίες, στις οποίες δεν αναφέρεται το όνοµα συγκεκριµένου µοντέλου, ισχύουν για όλα τα µοντέλα. Οι οδηγίες, στις οποίες αναφέρονται συγκεκριµένα µοντέλα, ισχύουν µόνο γι αυτά τα µοντέλα. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου, ελέγξτε το µοντέλο της κάµεράς σας. Οι ενδείξεις που εµφανίζονται στην οθόνη σε κάθε τοπική γλώσσα χρησιµοποιούνται για την απεικόνιση των διαδικασιών λειτουργίας. Εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη γλώσσα της οθόνης πριν χρησιµοποιήσετε τη βιντεοκάµερα (σελ. 21). Οι εικόνες που χρησιµοποιούνται στο εγχειρίδιο βασίζονται στο µοντέλο DCR-TRV285E. Οι οθόνες που απεικονίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο προέρχονται από υπολογιστή µε Windows XP. Οι οθόνες µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε το λειτουργικό σύστηµα. Σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση της κάµερας Κρατήστε την κάµερά σας µε σωστό τρόπο. Για να εξασφαλίσετε καλή στήριξη, σφίξτε τον ιµάντα όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Προσέξτε να µην πιέσετε κατά λάθος τα κουµπιά στην οθόνη LCD όταν ανοίγετε ή κλείνετε την οθόνη LCD ή όταν ρυθµίζετε τη γωνία της οθόνης LCD. Μην κρατάτε την κάµερα από τα παρακάτω τµήµατα. Εικονοσκόπιο Σετ µπαταρίας Οθόνη LCD Περιστρέψτε το πλήκτρο SEL/PUSH EXEC, για να επιλέξετε το επιθυµητό στοιχείο και έπειτα πατήστε το πλήκτρο για να το επιλέξετε. 3

4 Πίνακας περιεχοµένων CCD-TRV238E: TRV238E DCR-TRV270E: TRV270E CCD-TRV438E: TRV438E DCR-TRV285E: TRV285E ιαβάστε πρώτα αυτό... 2 Οδηγός γρήγορης έναρξης Εγγραφή ταινιών... 8 Εύκολη εγγραφή/αναπαραγωγή Ξεκινώντας Βήµα 1: Έλεγχος παρεχόµενων εξαρτηµάτων Βήµα 2: Φόρτιση του σετ µπαταρίας Χρήση εξωτερικής πηγής τροφοδοσίας...15 Βήµα 3: Ενεργοποίηση τροφοδοσίας Βήµα 4: Ρύθµιση της οθόνης LCD και του εικονοσκοπίου Ρύθµιση της οθόνης LCD...17 Ρύθµιση του εικονοσκοπίου...17 Βήµα 5: Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας Βήµα 6: Εισαγωγή κασέτας Βήµα 7: Ρύθµιση της γλώσσας της οθόνης Εγγραφή Εγγραφή ταινιών Εγγραφή για περισσότερη ώρα...24 Χρήση του ζουµ...24 Χρήση του ενσωµατωµένου φωτισµού...25 Εγγραφή σε λειτουργία καθρέφτη...26 Υπερκάλυψη ηµεροµηνίας και ώρας σε εικόνες ( TRV238E/438E)...26 Εγγραφή ακίνητων εικόνων Εγγραφή εικόνων σε ταινία ( TRV270E/285E) Εγγραφή µε ευκολία Easy Handycam Ρύθµιση της έκθεσης Ρύθµιση της έκθεσης για φωτισµένα αντικείµενα στο πίσω µέρος...29 Χειροκίνητη ρύθµιση της έκθεσης...29 Εγγραφή σε σκοτεινά µέρη NightShot plus Χειροκίνητη ρύθµιση της εστίασης

5 Εγγραφή εικόνας µε τη χρήση διαφόρων εφέ Βαθµιαία εµφάνιση/απόκρυψη µιας σκηνής FADER Υπερκάλυψη τίτλου Αναζήτηση για την τελευταία σκηνή της πιο πρόσφατης εγγραφής END SEARCH Αναπαραγωγή Προβολή εικόνων που έχουν εγγραφεί σε κασέτα Αναπαραγωγή σε διάφορες λειτουργίες Εύκολη αναπαραγωγή Easy Handycam ιάφορες λειτουργίες αναπαραγωγής Εµφάνιση των ενδείξεων οθόνης Εµφάνιση της ηµεροµηνίας/ώρας και των ρυθµίσεων της κάµερας Κωδικός δεδοµένων ( TRV270E/285E) Αναπαραγωγή της εικόνας σε TV Εντοπισµός σκηνής σε µία ταινία για αναπαραγωγή ( TRV285E) Ταχεία αναζήτηση της επιθυµητής σκηνής Zero set memory Αναζήτηση σκηνής ανά ηµεροµηνία εγγραφής Αναζήτηση ηµεροµηνίας Αναζήτηση ακίνητης εικόνας Αναζήτηση φωτογραφίας Αναπαραγωγή ακίνητων εικόνων σε ακολουθία Σάρωση εικόνας... 45,συνεχίζεται 5

6 Λειτουργίες για προχωρηµένους Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας Αλλαγή των ρυθµίσεων µενού Χρήση του µενού (ΧΕΙΡ. ΡΥΘΜ) PROGRAM AE/ΕΦΕ ΕΙΚΟΝ κ.λπ Χρήση του µενού (ΡΥΘΜ KAM) 16:9WIDE/STEADYSHOT κ.λπ Χρήση του µενού (ΡΥΘ PLAYER)/ (ΡΥΘ ΒΙΝΤΕΟ) ΗΧΟΣ HiFi/ ΜΟΝΤΑΖ κ.λπ Χρήση του µενού (ΡΥΘ ΟΘΟΝ) ΦΩΤΙΣ ΟΘΟΝ/ΧΡΩΜΑ ΟΘΟΝ κ.λπ Χρήση του µενού (ΡΥΘΜ ΚΑΣΕΤ) ΕΓΓΡ ΚΑΡΕ/ ΙΑΚΕΚ ΕΓΓ κ.λπ Χρήση του (MENOY ΡΥΘΜ) ΡΥΘΜ ΡΟΛΟΓ/USB STREAM/ LANGUAGE, κλπ Χρήση του µενού (ΛΟΙΠΕΣ) ΠΑΓΚ ΩΡΑ/ΜΟΝΤΑΖ, κ.λπ Μετεγγραφή/Μοντάζ Σύνδεση σε βίντεο...66 Μετεγγραφή σε άλλη κασέτα...68 Εύκολη µετεγγραφή κασέτας Easy Dubbing ( TRV238E/438E)...69 Εγγραφή εικόνων από βίντεο ( TRV285E)...73 Μετεγγραφή επιλεγµένων σκηνών από κασέτα Ψηφιακό µοντάζ προγραµµάτων ( TRV270E/285E)...74 Χρήση µε τον υπολογιστή σας υνατότητες ( TRV270E/285E)...80 Εγκατάσταση του λογισµικού και του "First Step Guide" (Οδηγός πρώτων βηµάτων) σε υπολογιστή ( TRV270E/285E)...83 Χρήση του "First Step Guide" (Οδηγός πρώτων βηµάτων) ( TRV270E/285E)...87 ηµιουργία DVD (Άµεση Πρόσβαση στη λειτουργία "Click to DVD") ( TRV270E/285E)

7 Επίλυση προβληµάτων Επίλυση προβληµάτων...91 Προειδοποιητικές ενδείξεις και µηνύµατα Επιπρόσθετες πληροφορίες Χρήση της κάµεράς σας στο εξωτερικό Κασέτες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν Σχετικά µε το σετ µπαταρίας "InfoLITHIUM" Σχετικά µε το i.link Συντήρηση και προφυλάξεις Προδιαγραφές Σύντοµος οδηγός αναφοράς Αναγνώριση τµηµάτων και χειριστηρίων Ευρετήριο Για το TRV270E/285E: Η βιντεοκάµερά σας συνοδεύεται από δύο εγχειρίδια λειτουργίας: Οδηγός Χρήσης Κάµερας (το παρόν εγχειρίδιο) "First Step Guide" (Οδηγός πρώτων βηµάτων) για τη χρήση των παρεχόµενων εφαρµογών (περιλαµβάνεται στο παρεχόµενο CD-ROM) 7

8 Οδηγός γρήγορης έναρξης Εγγραφή ταινιών 1 Προσαρτήστε το φορτισµένο σετ µπαταρίας στην κάµερα. Για να φορτίσετε τη µπαταρία, δείτε σελίδα 12. a Ανασηκώστε το εικονοσκόπιο. b Σύρετε το σετ µπαταρίας στην κατεύθυνση του βέλους µέχρι να ασφαλίσει. 2 Εισαγάγετε µια κασέτα στην κάµερα. a Σύρετε το µοχλό OPEN/EJECT προς την κατεύθυνση του βέλους και ανοίξτε το κάλυµµα µέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Το τµήµα της κασέτας εξέρχεται αυτόµατα. b Εισαγάγετε την κασέτα µε τη διάφανη πλευρά της προς τα επάνω κι έπειτα πιέστε το πίσω µέρος της κασέτας στο κέντρο. c Πατήστε το. Κλείστε το κάλυµµα της κασέτας, αφού το τµήµα της κασέτας επανέλθει στη θέση του αυτόµατα. Μοχλός OPEN/EJECT ιάφανη πλευρά 8 Οδηγός γρήγορης έναρξης

9 3 Ξεκινήστε την εγγραφή παρατηρώντας το αντικείµενο στην οθόνη LCD. Η ηµεροµηνία και η ώρα δεν έχουν καθοριστεί στη ρύθµιση προεπιλογής. Για να ρυθµίσετε την ηµεροµηνία και την ώρα, δείτε τη σελίδα 18. a Αφαιρέστε το κάλυµµα του φακού. Το κάλυµµα του φακού δεν έχει προσαρµοστεί κατά την αγορά της κάµερας (σελ. 118). b Πατήστε το OPEN και ανοίξτε την οθόνη LCD. c Καθώς πιέζετε το πράσινο κουµπί, µετακινήστε το διακόπτη POWER προς τα κάτω για να ανάψετε τη λυχνία CAMERA. Η κάµερα τίθεται σε λειτουργία. d Πατήστε το REC START/ STOP. Η εγγραφή ξεκινάει. Για να µεταβείτε σε τρόπο λειτουργίας προσωρινής διακοπής, ξαναπατήστε το REC START/STOP. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το REC START/STOP της οθόνης LCD. START/STOP Οδηγός γρήγορης έναρξης 4 είτε την εικόνα που εγγράψατε στην οθόνη LCD. a Μετακινήστε το διακόπτη POWER επανειληµµένα, µέχρι να ανάψει η λυχνία PLAY/EDIT. b Πιέστε (περιτύλιξη). c Πιέστε (αναπαραγωγή) για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή. Για να σταµατήσετε, πιέστε. Για να απενεργοποιήσετε την κάµερα, µετακινήστε το διακόπτη POWER προς τα πάνω στη θέση (CHG) OFF. Οδηγός γρήγορης έναρξης 9

10 Εύκολη εγγραφή/αναπαραγωγή Με τη λειτουργία Easy Handycam, οι λειτουργίες εγγραφής/ αναπαραγωγής γίνονται ακόµη ευκολότερες. Η λειτουργία Easy Handycam επιτρέπει την εύκολη εγγραφή/ αναπαραγωγή ακόµη και στους αρχάριους χρήστες, παρέχοντας µόνο τις βασικές λειτουργίες εγγραφής/αναπαραγωγής. Πατήστε το EASY κατά την εγγραφή/αναπαραγωγή. Το EASY ανάβει µπλε (1) και το µέγεθος γραµµατοσειράς της οθόνης αυξάνεται (2) κατά τη λειτουργία Easy Handycam. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες κάθε λειτουργίας. είτε τη σελίδα 28 σχετικά µε την εγγραφή και τη σελίδα 39 για την αναπαραγωγή. 10 Οδηγός γρήγορης έναρξης

11 Ξεκινώντας Βήµα 1: Έλεγχος παρεχόµενων εξαρτηµάτων RMT-833: ( RMT-830: ( TRV238E/438E) TRV285E) Βεβαιωθείτε ότι µαζί µε την κάµερα παρέχονται και τα ακόλουθα εξαρτήµατα. Ο αριθµός στην παρένθεση υποδεικνύει τον αριθµό του παρεχόµενου εξαρτήµατος. Μετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος (1) Καλώδιο σύνδεσης A/V (1) Μονοφωνικός ήχος: ( TRV238E/438E) Ξεκινώντας Στερεοφωνικός ήχος: ( TRV270E/285E) Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος (1) Kαλώδιο USB (1) ( TRV270E/285E) Κάλυµµα φακού (1) Βλέπε σελίδα 118 σχετικά µε την προσαρµογή του καλύµµατος του φακού. Επαναφορτιζόµενο σετ µπαταρίας NP-FM30 (1) CD-ROM "Picture Package Ver.1.5" (1) ( TRV270E/285E) Αορτήρας (1) Βλέπε σελίδα 121 σχετικά µε την προσαρµογή του αορτήρα. Οδηγός Χρήσης Κάµερας (το παρόν εγχειρίδιο) (1) Ασύρµατο τηλεχειριστήριο (1) Έχει ήδη τοποθετηθεί µία µπαταρία λιθίου τύπου κουµπιού. Ξεκινώντας 11

12 Βήµα 2: Φόρτιση του σετ µπαταρίας 1 Ανασηκώστε το εικονοσκόπιο. Μπορείτε να φορτίσετε την µπαταρία προσαρµόζοντας το σετ µπαταρίας "InfoLITHIUM" (σειράς Μ) στην κάµερα. b Σηµειώσεις εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε άλλες µπαταρίες εκτός από το σετ µπαταρίας "InfoLITHIUM" (σειράς M) (σελ. 107). Μη βραχυκυκλώνετε το βύσµα συνεχούς ρεύµατος του µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος ή τους ακροδέκτες της µπαταρίας µε µεταλλικά αντικείµενα. Ενδέχεται να προκαλέσετε δυσλειτουργία. Χρησιµοποιήστε µία κοντινή πρίζα τοίχου όταν χρησιµοποιείτε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε αµέσως το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος από την πρίζα τοίχου. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισµένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή ντουλάπι. 2 Προσαρµόστε το σετ µπαταρίας σύροντάς το στην κατεύθυνση του βέλους µέχρι να εφαρµόσει. Υποδοχή DC IN Σετ µπαταρίας Βύσµα DC 3 Με το σήµα v στο βύσµα DC να βλέπει προς τα πάνω, συνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος στην υποδοχή DC IN της κάµερας. Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος Προς την πρίζα τοίχου Μετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος Σήµα v 4 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος. 5 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα τοίχου. 12 Ξεκινώντας

13 6 Μετακινήστε το διακόπτη POWER προς τα πάνω στη θέση (CHG) OFF. Η λυχνία CHG (φόρτισης) ανάβει και ξεκινάει η φόρτιση. Για να ελέγξετε την υπολειπόµενη µπαταρία Πληροφορίες µπαταρίας DISPLAY/BATT INFO Αφού φορτίσετε τη µπαταρία Η λυχνία CHG (φόρτισης) σβήνει όταν η µπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως. Αποσυνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος από την υποδοχή DC IN. Αφαίρεση του σετ µπαταρίας Κουµπί απελευθέρωσης BATT (µπαταρίας) ιακόπτης POWER OPEN ιακόπτης POWER Μπορείτε να ελέγξετε το τρέχον επίπεδο φόρτισης και τον τρέχοντα υπολειπόµενο χρόνο εγγραφής τόσο κατά τη διάρκεια της φόρτισης όσο και όταν είναι απενεργοποιηµένη η τροφοδοσία. 1 Ρυθµίστε το διακόπτη POWER στη θέση (CHG) OFF. 2 Πατήστε το OPEN και ανοίξτε την οθόνη LCD. 3 Πατήστε το DISPLAY/BATT INFO. Οι πληροφορίες µπαταρίας εµφανίζονται για περίπου 7 δευτερόλεπτα. Πατήστε το κουµπί παρατεταµένα για να τις προβάλετε για 20 δευτερόλεπτα. Ξεκινώντας 1 Ανασηκώστε το εικονοσκόπιο. 2 Ρυθµίστε το διακόπτη POWER στη θέση (CHG) OFF. 3 Σύρετε το σετ µπαταρίας στην κατεύθυνση του βέλους, ενώ πιέζετε το κουµπί απελευθέρωσης BATT (µπαταρία) προς τα κάτω. b Σηµείωση Εάν δε χρησιµοποιήσετε το σετ µπαταρίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα, εξαντλήστε τελείως την µπαταρία πριν την αποθηκεύσετε. Βλέπε σελίδα 108 σχετικά µε την αποθήκευση της µπαταρίας. BATTERY INFO ΣΤΑΘΜΗ ΦΟΡΤ ΜΠΑΤ 0% 50% 100% ΙΑΘΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡ ΟΘΟΝΗ LCD : 81 λεπ ΕΙΚΟΝΟΣΚΟΠ: 112 λεπ A Επίπεδο φόρτισης µπαταρίας: Εµφανίζει κατά προσέγγιση την ποσότητα ενέργειας που έχει αποµείνει στο σετ µπαταρίας.,συνεχίζεται Ξεκινώντας 13

14 B Πιθανός χρόνος εγγραφής µε χρήση της οθόνης LCD. C Πιθανός χρόνος εγγραφής κατά προσέγγιση µε χρήση του εικονοσκοπίου. Χρόνος φόρτισης Υπολειπόµενα λεπτά που απαιτούνται όταν φορτίζετε πλήρως µία πλήρως αποφορτισµένη µπαταρία στους 25 C. (Συνιστάται θερµοκρασία C). Σετ µπαταρίας NP-FM30 (παρέχεται) 145 NP-FM NP-QM71D 260 NP-QM91D 360 Χρόνος εγγραφής όταν εγγράφετε µε την οθόνη LCD ανοιχτή Κατά προσέγγιση διαθέσιµα λεπτά όταν χρησιµοποιείτε µία πλήρως φορτισµένη µπαταρία στους 25 C. Για το TRV238E/438E: Σετ µπαταρίας NP-FM30 (παρέχεται) Για το Συνεχής χρόνος εγγραφής NP-FM NP-QM71D NP-QM91D Σετ µπαταρίας NP-FM30 (παρέχεται) TRV270E/285E: Συνεχής χρόνος εγγραφής NP-FM NP-QM71D NP-QM91D Τυπικός* χρόνος εγγραφής Τυπικός* χρόνος εγγραφής Χρόνος εγγραφής όταν εγγράφετε µε το εικονοσκόπιο Κατά προσέγγιση διαθέσιµα λεπτά όταν χρησιµοποιείτε µία πλήρως φορτισµένη µπαταρία στους 25 C. Για το TRV238E/438E: Σετ µπαταρίας NP-FM30 (παρέχεται) Για το Συνεχής χρόνος εγγραφής NP-FM NP-QM71D NP-QM91D Σετ µπαταρίας NP-FM30 (παρέχεται) TRV270E/285E: Συνεχής χρόνος εγγραφής NP-FM NP-QM71D NP-QM91D Τυπικός* χρόνος εγγραφής Τυπικός* χρόνος εγγραφής * Κατά προσέγγιση αριθµός λεπτών που υπολείπονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής ενώ εγγράφετε, ξεκινάτε/σταµατάτε, µετακινείτε το διακόπτη POWER για να αλλάξετε τη λειτουργία τροφοδοσίας και κάνετε ζουµ. Χρόνος αναπαραγωγής Κατά προσέγγιση διαθέσιµα λεπτά όταν χρησιµοποιείτε µία πλήρως φορτισµένη µπαταρία στους 25 C. Για το TRV238E/438E: Σετ µπαταρίας NP-FM30 (παρέχεται) Ανοιχτή οθόνη LCD NP-FM NP-QM71D NP-QM91D Κλειστή οθόνη LCD 14 Ξεκινώντας

15 Για το Σετ µπαταρίας NP-FM30 (παρέχεται) TRV270E/285E: Ανοιχτή οθόνη LCD NP-FM NP-QM71D NP-QM91D Κλειστή οθόνη LCD b Σηµειώσεις Η κάµερα δεν τροφοδοτείται από το σετ µπαταρίας όταν ο µετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι συνδεδεµένος στην υποδοχή DC IN της κάµερας, ακόµη και αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα του τοίχου. Ο χρόνος εγγραφής και αναπαραγωγής θα είναι συντοµότερος κατά τη χρήση της κάµερας σε χαµηλές θερµοκρασίες. Η λυχνία CHG (φόρτισης) αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης. ιαφορετικά, οι πληροφορίες µπαταρίας δεν εµφανίζονται σωστά στις ακόλουθες συνθήκες. Όταν το σετ µπαταρίας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Όταν το σετ µπαταρίας έχει χαλάσει. Όταν το σετ µπαταρίας έχει αποφορτιστεί πλήρως. (Μόνο για πληροφορίες µπαταρίας.) Χρήση εξωτερικής πηγής τροφοδοσίας Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος ως πηγή τροφοδοσίας όταν δε θέλετε να εξαντλήσετε τη µπαταρία. Όταν χρησιµοποιείτε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος, το σετ µπαταρίας δεν αποφορτίζεται, ακόµη και όταν είναι τοποθετηµένο στην κάµερα. ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ Ακόµη και αν η κάµερά σας είναι απενεργοποιηµένη, συνεχίζει να τροφοδοτείται µε εναλλασσόµενο ρεύµα όταν είναι συνδεδεµένη στην πρίζα µέσω του µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος. Συνδέστε την κάµερα, όπως παρουσιάζεται στο "Φόρτιση του σετ µπαταρίας" (σελ. 12). Ξεκινώντας Ξεκινώντας 15

16 Βήµα 3: Ενεργοποίηση τροφοδοσίας Για να διακόψετε την τροφοδοσία Μετακινήστε το διακόπτη POWER προς τα πάνω στη θέση (CHG) OFF. Χρειάζεται να µετακινήσετε το διακόπτη POWER κατ επανάληψη για να επιλέξετε τον επιθυµητό τρόπο τροφοδοσίας για εγγραφή ή αναπαραγωγή. Όταν χρησιµοποιείτε αυτήν την κάµερα για πρώτη φορά, εµφανίζεται η οθόνη [ΡΥΘΜ ΡOΛOΓ] (σελ. 18). Κρατώντας πατηµένο το πράσινο κουµπί, µετακινήστε το διακόπτη POWER προς τα κάτω. Η κάµερα τίθεται σε λειτουργία. Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής ή αναπαραγωγής, µετακινήστε το διακόπτη κατ' επανάληψη µέχρι να ανάψει η αντίστοιχη λυχνία του επιθυµητού τρόπου τροφοδοσίας. Τρόπος λειτουργίας CAMERA: Για εγγραφή σε κασέτα. Τρόπος λειτουργίας PLAY/EDIT: Για αναπαραγωγή ή επεξεργασία εικόνων σε κασέτα. 16 Ξεκινώντας

17 Βήµα 4: Ρύθµιση της οθόνης LCD και του εικονοσκοπίου Ρύθµιση της οθόνης LCD Μπορείτε να ρυθµίσετε τη γωνία και τη φωτεινότητα της οθόνης LCD, έτσι ώστε να αντεπεξέλθετε σε διάφορες συνθήκες εγγραφής. Ακόµα και όταν υπάρχουν εµπόδια ανάµεσα σ' εσάς και το αντικείµενο, µπορείτε να ελέγξετε το αντικείµενο στην οθόνη LCD κατά τη διάρκεια της εγγραφής ρυθµίζοντας τη γωνία της οθόνης LCD. Μέγιστη ρύθµιση 180 µοίρες MENU Ρύθµιση φωτεινότητας της οθόνης LCD 1 Πατήστε το MENU. 2 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να επιλέξετε (ΡΥΟ ΟΘΟΝ) κι έπειτα πιέστε το. 3 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να επιλέξετε [ΦΩΤ ΟΘΟΝΗΣ] κι έπειτα πιέστε το (σελ. 56). 4 Ρυθµίστε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD µε το περιστρεφόµενο κουµπί SEL/PUSH EXEC κι έπειτα πιέστε το κουµπί. 5 Πατήστε το MENU. z Συµβουλές Αν περιστρέψετε την οθόνη LCD 180 µοίρες προς την πλευρά του φακού, µπορείτε να κλείσετε την οθόνη LCD µε την µε την οθόνη LCD να βλέπει προς τα έξω. Αν χρησιµοποιείτε το σετ µπαταρίας ως πηγή τροφοδοσίας, µπορείτε να ρυθµίσετε τη φωτεινότητα επιλέγοντας [ΦΩΤΙΣ ΟΘΟΝ] στο µενού (ΡΥΘ ΟΘΟΝ) (σελ. 56). Η εικόνα που εγγράφεται δεν επηρεάζεται από αυτή τη ρύθµιση. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο επιβεβαίωσης λειτουργίας ρυθµίζοντας το [ΒΟΜΒΟΣ] στο µενού (ΛΟΙΠΕΣ) στη θέση [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] (σελ. 63). Ξεκινώντας Μέγιστη ρύθµιση 90 µοίρες Πατήστε το OPEN και ανοίξτε την οθόνη LCD. Κουµπί περιστροφής SEL/PUSH EXEC Ανοίξτε την οθόνη LCD 90 µοίρες σε σχέση µε την κάµερα και µετά περιστρέψτε την στην επιθυµητή θέση. Ρύθµιση του εικονοσκοπίου Μπορείτε να προβάλετε εικόνες χρησιµοποιώντας το εικονοσκόπιο όταν κλείνετε την οθόνη LCD. Όταν τελειώνει η µπαταρία ή όταν δυσκολεύεστε να δείτε από την οθόνη, χρησιµοποιήστε το εικονοσκόπιο.,συνεχίζεται Ξεκινώντας 17

18 Βήµα 5: Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας Μοχλός ρύθµισης των φακών του εικονοσκοπίου 1 Ανασηκώστε το εικονοσκόπιο. Ρυθµίστε την ηµεροµηνία και την ώρα όταν χρησιµοποιείτε την κάµερα για πρώτη φορά. Εάν δε ρυθµίσετε την ηµεροµηνία και την ώρα, η οθόνη [ΡΥΘΜ ΡOΛOΓ] εµφανίζεται κάθε φορά που θέτετε την κάµερα σε λειτουργία. 2 Προσαρµόστε το µοχλό ρύθµισης των φακών του εικονοσκοπίου έως ότου η εικόνα είναι καθαρή. b Σηµείωση Εάν δεν χρησιµοποιήσετε τη βιντεοκάµερα για 3 µήνες περίπου, η ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη µπαταρία εκφορτίζεται και οι ρυθµίσεις ηµεροµηνίας και ώρας ενδέχεται να διαγραφούν από τη µνήµη. Σε αυτή την περίπτωση, φορτίστε την επαναφορτιζόµενη µπαταρία (σελ. 114) και κατόπιν ρυθµίστε ξανά την ηµεροµηνία και την ώρα. MENU OPEN Κουµπί περιστροφής SEL/PUSH EXEC ιακόπτης POWER 1 Θέστε σε λειτουργία την κάµερα (σελ. 16). 2 Πατήστε το OPEN και ανοίξτε την οθόνη LCD. Προχωρήστε στο βήµα 6 όταν ρυθµίζετε το ρολόι για πρώτη φορά. 18 Ξεκινώντας

19 3 Πατήστε το MENU. 7 Ρυθµίστε το [Μ] (µήνας), [H] (ηµέρα), [Ω] (ώρα) και [Λ] (λεπτά) µε τον ίδιο τρόπο όπως στο βήµα 6 κι έπειτα πιέστε το περιστρεφόµενο κουµπί. 4 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να επιλέξετε (ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜ) κι έπειτα πιέστε το. 5 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να επιλέξετε [ΡΥΘΜ ΡOΛOΓ] κι έπειτα πιέστε το. Για να ελέγξετε την προεπιλεγµένη ηµεροµηνία και ώρα Για το TRV238E/438E: Πατήστε DATE για να εµφανίσετε την ένδειξη ηµεροµηνίας. Πατήστε TIME για να εµφανίσετε την ένδειξη ώρας. Πατήστε DATE (ή TIME) κι έπειτα πατήστε TIME (ή DATE) για να εµφανίσετε ταυτόχρονα την ένδειξη της ηµεροµηνίας και της ώρας. Για να αποκρύψετε την ένδειξη της ηµεροµηνίας και/ή της ώρας, πατήστε ξανά DATE και/ή TIME. Ξεκινώντας 6 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να ρυθµίσετε το [E] (έτος) κι έπειτα πιέστε το. Μπορείτε να ορίσετε οποιοδήποτε έτος µέχρι το έτος Ξεκινώντας 19

20 Βήµα 6: Εισαγωγή κασέτας Στην κάµερα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τυποποιηµένες βιντεοκασέτες 8 mm και Hi8, Digital8. Για λεπτοµέρειες αναφορικά µε αυτές τις κασέτες (όπως προστασία εγγραφής), βλέπε σελίδα 106. b Σηµειώσεις Μην πιέζετε µε δύναµη την κασέτα µέσα στο τµήµα κασέτας. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάµερα. Για το TRV270E/285E: Ο χρόνος εγγραφής κατά τη χρήση της κάµερας είναι ίσος µε 2/3 του χρόνου που υποδεικνύεται στην κασέτα Hi8. Αν επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας [LP] στις ρυθµίσεις µενού, ο χρόνος εγγραφής αντιστοιχεί στο χρόνο που υποδεικνύεται στην κασέτα Hi8. 2 Εισαγάγετε µία κασέτα µε τη διάφανη πλευρά προς τα πάνω. ιάφανη πλευρά Σπρώξτε ελαφρά το κέντρο του πίσω µέρους της κασέτας. 3 Πατήστε το. Το τµήµα κασέτας αυτόµατα ολισθαίνει προς τα µέσα. 1 Σύρετε το µοχλό OPEN/EJECT προς την κατεύθυνση του βέλους και ανοίξτε το κάλυµµα µέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Μοχλός OPEN/EJECT Κάλυµµα 4 Κλείστε το κάλυµµα. Το τµήµα κασέτας σηκώνεται αυτόµατα και ανοίγει. Εξαγωγή κασέτας 1 Σύρετε το µοχλό OPEN/EJECT στην κατεύθυνση του βέλους και ανοίξτε το κάλυµµα. Το τµήµα κασέτας εξέρχεται αυτόµατα. 2 Βγάλτε την κασέτα και έπειτα πατήστε το. Το τµήµα κασέτας ολισθαίνει αυτόµατα προς τα µέσα. 3 Κλείστε το κάλυµµα. 20 Ξεκινώντας

21 Βήµα 7: Ρύθµιση της γλώσσας της οθόνης SETUP MENU CLOCK SET USB STREAM LTR SIZE LANGUAGE DEMO MODE RETURN [MENU] : END STBY : : Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θα χρησιµοποιείται στην οθόνη LCD. MENU 5 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να επιλέξετε [ LANGUAGE] κι έπειτα πιέστε το. SETUP MENU CLOCK SET USB STREAM LTR SIZE LANGUAGE DEMO MODE STBY DEUTSCH ENGL I SH ENG[ SIMP] ESPAÑOL FRANÇA I S ITALIANO Ξεκινώντας [MENU] : END OPEN Κουµπί περιστροφής SEL/PUSH EXEC ιακόπτης POWER 6 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να επιλέξετε την επιθυµητή γλώσσα κι έπειτα πιέστε το. 1 Θέστε σε λειτουργία την κάµερα. 7 Πατήστε το MENU. 2 Πατήστε το OPEN για να ανοίξετε την οθόνη LCD. 3 Πατήστε το MENU. z Συµβουλή Η κάµερα διαθέτει την επιλογή [ENG [SIMP]] (απλουστευµένα Αγγλικά) σε περίπτωση που δεν µπορείτε να βρείτε τη µητρική σας γλώσσα µεταξύ των επιλογών. MANUAL SET PROGRAM AE P EFFECT AUTO SHTR STBY [MENU] : END 4 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να επιλέξετε (SETUP MENU) κι έπειτα πιέστε το. Ξεκινώντας 21

22 Εγγραφή Εγγραφή ταινιών Πριν την εγγραφή, ακολουθήστε τα βήµατα 1 έως 7 στο "Ξεκινώντας" (σελ σελ. 21). Για το TRV238E/438E: Οι ταινίες εγγράφονται µε µονοφωνικό ήχο. Για το TRV270E/285E: Οι ταινίες εγγράφονται µε στερεοφωνικό ήχο. Λυχνία εγγραφής κάµερας 2 Πατήστε το OPEN και ανοίξτε την οθόνη LCD. 3 Μετακινήστε το διακόπτη POWER, µέχρι να ανάψει η λυχνία CAMERA. Η κάµερα ρυθµίζεται στη λειτουργία αναµονής. Μετακινήστε το διακόπτη POWER πατώντας το πράσινο κουµπί. OPEN REC START/STOP ιακόπτης POWER b Σηµείωση Για το TRV238E/438E: Η ηµεροµηνία εγγράφεται αυτόµατα για 10 δευτερόλεπτα µετά την έναρξη της εγγραφής (λειτουργία αυτόµατης ηµεροµηνίας). Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται µόνο µία φορά την ηµέρα. Για λεπτοµέρειες, βλέπε σελίδα 61. z Συµβουλή Εκτελώντας τη λειτουργία Easy Handycam, ακόµη και οι αρχάριοι χρήστες µπορούν να προβούν εύκολα σε εγγραφή. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, βλέπε σελίδα Αφαιρέστε το κάλυµµα του φακού. Τραβήξτε προς τα κάτω το κορδόνι των φακών και προσαρτήστε το στον ιµάντα σύσφιξης. 4 Πατήστε το REC START/STOP. Η εγγραφή ξεκινάει. Στην οθόνη LCD εµφανίζεται το [ΕΓΓΡΑΦ] και η λυχνία εγγραφής της κάµερας ανάβει. Πατήστε ξανά το REC START/STOP, για να σταµατήσει η εγγραφή. Για να απενεργοποιήσετε την κάµερα Μετακινήστε το διακόπτη POWER προς τα πάνω στη θέση (CHG) OFF. z Συµβουλή Αν δε χρησιµοποιήσετε την κάµερα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αφαιρέστε την κασέτα και αποθηκεύστε την. 22 Εγγραφή

23 Ενδείξεις που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής Οι ενδείξεις δε θα εγγραφούν στην κασέτα. Για το 6 TRV238E/438E: λεπ SP ΕΓΓΡΑΦ 0:00:01 Για το TRV270E/285E: Η ηµεροµηνία/ώρα και τα δεδοµένα ρυθµίσεων της κάµερας (σελ. 40) δε θα εµφανιστούν κατά τη διάρκεια της εγγραφής λεπ 4 SP ΕΓΓΡΑΦ 0:00: A Υπολειπόµενος χρόνος µπαταρίας Η ώρα που εµφανίζεται µπορεί να µην είναι σωστή ανάλογα µε το περιβάλλον χρήσης. Όταν ανοίγετε ή κλείνετε την οθόνη LCD, χρειάζεται περίπου ένα λεπτό για να εµφανιστεί ο σωστός υπολειπόµενος χρόνος της µπαταρίας. B Λειτουργία εγγραφής (SP ή LP) C Κατάσταση εγγραφής ([ΑΝΑΜΟΝ] (αναµονή) ή [ΕΓΓΡΑΦ] (εγγραφή)) D Μετρητής ταινίας (ώρα: λεπτό: δευτερόλεπτο) ( TRV238E/438E) Για να ρυθµίσετε το µετρητή στο 0:00:00, πιέστε COUNTER RESET (σελ. 120). E Χωρητικότητα εγγραφής Για το TRV238E/438E: Εµφανίζεται µετά την εισαγωγή κασέτας και την εγγραφή για µικρό διάστηµα. Για το TRV270E/285E: Εµφανίζεται µετά από λίγο, αφού ρυθµίσετε το διακόπτη POWER στη θέση CAMERA και εισαγάγετε µια κασέτα. F Μέγεθος Hi8 ( TRV238E/438E) Εµφανίζεται κατά την εγγραφή κασετών µεγέθους Hi8. G Κωδικός ώρας/ µετρητής ταινίας (ώρα: λεπτό: δευτερόλεπτα)/ Εγγραφή εικόνων σε ταινία ( TRV270E/285E) b Σηµειώσεις Πριν αλλάξετε το σετ µπαταρίας, µετακινήστε το διακόπτη POWER προς τα πάνω στη θέση (CHG) OFF. Στην προεπιλεγµένη ρύθµιση, όταν δε χρησιµοποιείτε την κάµερα για πάνω από περίπου 5 λεπτά, η τροφοδοσία θα σταµατήσει αυτόµατα, προς αποφυγή απώλειας ισχύος από τη µπαταρία ([AYT.KΛEIΣ.], σελ. 64). Για να επανεκκινήσετε την εγγραφή, µετακινήστε το διακόπτη POWER για να επιλέξετε CAMERA κι έπειτα πατήστε REC START/STOP. z Συµβουλές Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το REC START/STOP του πλαισίου LCD για να καταγράψετε κινούµενες εικόνες. Είναι χρήσιµο όταν βιντεοσκοπείτε από χαµηλή γωνία ή όταν βιντεοσκοπείτε χρησιµοποιώντας τη λειτουργία καθρέφτη. Για να πατήσετε το REC START/STOP στο πλαίσιο LCD, στηρίξτε τον πίνακα LCD µε το χέρι σας. Για να διασφαλίσετε την οµαλή µετάβαση σε ταινία από την τελευταία εγγεγραµµένη σκηνή στην επόµενη, σηµειώστε τα παρακάτω. Μην αφαιρείτε την κασέτα. (Η εικόνα θα συνεχίσει να εγγράφεται χωρίς διακοπή ακόµα και όταν σταµατήσετε την τροφοδοσία). Μην εγγράφετε εικόνες σε λειτουργία SP και σε λειτουργία LP στην ίδια ταινία. Αποφύγετε τον τερµατισµό της εγγραφής µιας ταινίας σε λειτουργία LP. Για το TRV270E/285E: Η ηµεροµηνία και ώρα εγγραφής καθώς και τα δεδοµένα ρυθµίσεων της κάµερας εγγράφονται αυτόµατα στην ταινία χωρίς να εµφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε να προβάλετε αυτές τις πληροφορίες κατά την αναπαραγωγή επιλέγοντας το [ΚΩ Ε ΟΜ] στην οθόνη (σελ. 63).,συνεχίζεται Εγγραφή 23 Εγγραφή

24 Εγγραφή για περισσότερη ώρα Για περισσότερη ώρα εγγραφής Στο µενού (ΡΥΘΜ ΚΑΣΕΤ), επιλέξτε [ΛΕΙΤ ΕΓΓ], έπειτα [LP] (σελ. 57). Στη λειτουργία LP, η εγγραφή διαρκεί περισσότερο απ' ό,τι στη λειτουργία SP (2 φορές περισσότερο για το TRV238E/ 438E, 1,5 φορά περισσότερο για το TRV270E/285E). Μια ταινία που εγγράφεται στη λειτουργία LP θα πρέπει να αναπαράγεται µόνο σε αυτήν την κάµερα. 1 εκατοστό* 80 εκατοστά* Χρήση του ζουµ Όταν είναι επιλεγµένη η λειτουργία CAMERA, µπορείτε να επιλέξετε ζουµ σε επίπεδα µεγέθυνσης 20 φορές µεγαλύτερα και από εκείνο τα σηµείο να ενεργοποιήσετε το ψηφιακό ζουµ ([ΨΗΦ ΖΟΥΜ], σελ. 50). Η περιστασιακή χρήση του ζουµ είναι αποτελεσµατική, αλλά για καλύτερα αποτελέσµατα χρησιµοποιήστε το µε οικονοµία. * Η ελάχιστη απόσταση που απαιτείται ανάµεσα στην κάµερα και το αντικείµενο για να εστιάσετε µε ακρίβεια σε εκείνη τη θέση του µοχλού. Μετακινήστε το µοχλό ζουµ ελαφρά για πιο αργό ζουµ. Μετακινήστε τον περισσότερο για πιο γρήγορο ζουµ. Για να εγγράψετε µεγαλύτερο εύρος εικόνας Μετακινήστε το µοχλό ζουµ προς το W. Το αντικείµενο εµφανίζεται µακρύτερα (Ευρυγώνιος). Για να εγγράψετε µια πιο κοντινή εικόνα Μετακινήστε το µοχλό ζουµ προς το Τ. Το αντικείµενο εµφανίζεται εγγύτερα (Τηλεφακός). Για να χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά ζουµ του πλαισίου LCD Κρατήστε το κουµπί W πατηµένο για αποµάκρυνση των αντικειµένων προβολής ενώ κρατήστε πατηµένο το κουµπί T για πλησιέστερη προβολή των αντικειµένων. 24 Εγγραφή

DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E

DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E 2-586-501-63(1) Ψηφιακή Βιντεοκάµερα Ξεκινώντας 8 Οδηγός Χρήσης Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18 DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E Χρήση του µενού Μετεγγραφή/ Μοντάζ Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή Επίλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E. Easy Handycam 27. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32. Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E. Easy Handycam 27. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32. Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα 2-698-884-91(1) Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα σκληρού δίσκου Handycam 11 Ξεκινώντας 14 Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E Easy Handycam 27 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD HVR-HD1000E/HD1000 EXOF-OPISTH 30-07-08 14:21 ÂÏ 1 æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E 2009 Sony Corporation 4-129-505-91(1) GR Χρήση του Εγχειρίδιο του Handycam Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της βιντεοκάμερας σε

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. HVR-S270E/S270P æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD HVR-S270E/S270P

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K

Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K 4-484-004-11(1) () Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K FDR-AX1/AX1E Οδηγός λειτουργίας Προτού λειτουργήσετε τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. 2013 Sony Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης A-mount SLT-A58 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής Λήψη και προβολή φωτογραφιών Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR E-mount Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR NEX-5T Ελληνικά E-mount Αρχείο του Κατόχου Ο αριθμός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο κάτω μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 E8BA0ED(EL).fm Page 1 Tuesday, January 31, 2006 1:36 PM ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 Εγχειρίδιο Οδηγιών PAL Πίνακας Περιεχοµένων Προφυλάξεις...2 Ασφάλεια του Μηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VGN-CR

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VGN-CR Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VG-CR n 2 Περιεχόμενα Πριν από τη χρήση...6 Δήλωση...7 Τεκμηρίωση...8 Θέματα εργονομίας...12 Πρώτα βήματα...14 Εντοπισμός στοιχείων ελέγχου και θυρών...15

Διαβάστε περισσότερα

μèóùâôî ÌÂÚ ÌÂ ªÓ ÌË ÙÂÚÂ Ù ÛÙ ÛË

μèóùâôî ÌÂÚ ÌÂ ªÓ ÌË ÙÂÚÂ Ù ÛÙ ÛË PMW-EX1 EXOF_OPISTH 24-06-08 10:52 ÂÏ 1 μèóùâôî ÌÂÚ ÌÂ ªÓ ÌË ÙÂÚÂ Ù ÛÙ ÛË Oδηγίες Xρήσης PMW-EX1 PMW-EX1 p1_33 24-06-08 10:53 ÂÏ 1 μèóùâôî ÌÂÚ ÌÂ ªÓ ÌË ÙÂÚÂ Ù ÛÙ ÛË PMW-EX1 PMW-EX1 p1_33 24-06-08 10:53

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCE n 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση... 4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 7 Πρώτα βήματα... 9 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Cyber-shot

Εγχειρίδιο του Cyber-shot VΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ! Πίνακας περιεχόμενων Βασικές λειτουργίες Χρήση των λειτουργιών για λήψη Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-T70/T75/T200 Πριν από τη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής σας, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και µέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωµα ή ξεκλείδωµα πλήκτρων και οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

D-630 ZOOM FE-5500 X-600

D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Φωτογραφίστε και παίξτε! GR Βασικό Εγχειρίδιο Χρήσης Απολαύστε ακόµη περισσότερο τη µηχανή Τι µπορείτε να κάνετε µε αυτή τη µηχανή Χρήση της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1 Ïδηγίες χρήσης Εµπορικά σήµατα Τα VAIO,, SonicStage, VAIO music transfer, Open MG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα IVS SERIES 2

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα IVS SERIES 2 «ΕΞΥΠΝΑ» ΙΚΤΥΑΚΑ DVR H.264 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τους περιορισµούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580 Manual Turbo-X G580 Octacore Smartphone G580 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΑ... 4 1.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ... 4 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 1.3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 7 1.3.1 Προσοχή...

Διαβάστε περισσότερα

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας Οδηγίες χρήσης ii Ηλεκτροκαρδιογράφος Welch Allyn CP 200 Πνευµατικά δικαιώµατα 2006, Welch Allyn, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Lumia 625

Οδηγός χρήσης Nokia Lumia 625 Οδηγός χρήσης Nokia Lumia 625 Τεύχος 3.0 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Υπάρχουν οδηγίες χρήσης στο τηλέφωνό σας τις έχετε πάντοτε μαζί σας και στη διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα