ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 Ηµερίδα «ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ» Από το χωράφι στο Αυτοκίνητο» Οργάνωση ΙΕΝΕ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΡΑΤΗ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α από το Σπύρο Κυρίτση Οµ. Καθ. Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδηµίας

2 Οι Παγκόσµιες συγκυρίες που ευνοούν τα βιοκαύσιµα η ανασφάλεια για το µέλλον προµήθειας ορυκτών καυσίµων η ογκούµενη εξάρτηση της Ε. Ένωσης από εισαγωγές ορυκτών καυσίµων το διαρκώς ογκούµενο οικολογικό πρόβληµα από τις εκποµπές ρύπων οι υποχρεώσεις και οι οικονοµικές συνέπειες των ρυπαντών το µεγάλο δυναµικό των απορριπτόµενων, µε περιβαλλοντικές συνέπειες, οργανικών υλών ηνεακοινήαγροτικήπολιτικήτηςε.ε η διαρκώς αυξανόµενη τιµή των ορυκτών καυσίµων

3 Οδηγία 2003/30/Ε.Κ.,., 8/5/2003 Ορισµοί των βιοκαυσίµων και «Ποσότητες Β.Κ. αναφοράς» Τα της αποφορολόγησης από τα κράτη µέλη. Οδηγία 2003/96/ΕΚ ΕΚ,, 27/10/2003

4 Biofuel Biomass Synthetic biofuels Liquid biofuels Bioethanol BIOFUELS GLOSSARY Liquid or gaseous fuel for transport produced from biomass Biodegradable fraction of products, waste and residues from agriculture (including vegetal and animal substances), forestry and related industries, as well as the biodegradable fraction of industrial and municipal waste Synthetic hydrocarbons or mixtures of synthetic hydrocarbons produced from biomass, e.g. SynGas produced from gasification of forestry biomass or SynDiesel Ethanol produced from biomass and/or the biodegradable fraction of waste, for use as biofuel E5 contains 5% ethanol and 95% petrol E85 contains 85% ethanol and 15% petrol

5 Biodiesel Biomethanol Bio-ETBE Bio-MTBE BtL Pure vegetable oil A methyl-ester ester produced from vegetable oil, animal oil or recycled fats and oils of diesel quality, for use as biofuel (PME, RME, FAME) B5 is a blend of petroleum-based diesel (95%) and biodiesel (5%) B30 is a blend of petroleum-based diesel (70%) and biodiesel (30%) B100 is non-blended biodiesel Methanol produced from biomass, for use as biofuel Ethyl-Tertio Tertio-Butyl-Ether produced from bioethanol.. ETBE is used as a fuel additive to increase the octane rating and reduce knocking. The percentage volume of bio-etbe calculated as biofuel is 47%. Methyl-Tertio-Butyl-Ether produced from biomethanol. MTBE is used as a fuel additive to increase the octane rating and reduce knocking. The percentage volume of bio-mtbe calculated as biofuel is 36%. Biomass to liquid Oil produced from oil plants through pressing, extraction or Comparable procedures, crude or refined but unmodified, which can be used as biofuel when compatible with the type of engine involved and the corresponding emission requirements.

6 Gaseous biofuels Bio-DME Biogas Biohydrogen Dimethylether produced from biomass, for use as biofuel A fuel gas produced from biomass and/or the fraction of waste, which can be purified to natural gas quality for use as biofuel or woodgas. Hydrogen produced from biomass and/or the biodegradable fraction of waste for use as biofuel. Other renewable fuels Renewable fuels other than biofuels which originate from renewable energy sources as defined in Directive 2001/77/EC and are used for transport purposes

7 Οι νέες τάσεις στην Ε.Ε. εκφράζονται µε: το Σχέδιο ράσης για τη βιοµάζα: com(2005), 7/2/2005 τη Στρατηγική για τα βιοκαύσιµα: com (2006) 34, 8/2/2006 τις Συστάσεις του Ε.Κοινοβουλίου προς την Ε.Ε.:.: Α6-020/2006

8 Εδώ τονίζεται ότι Σχέδιο δράσης για τη βιοµάζα com (2005), 7/2/2005 ενώ οι υφιστάµενες τεχνολογίες δεν προσφέρουν, επί του παρόντος, ανταγωνιστικές σε σχέση µε το κόστος λύσεις για την Ε.Ε.,., τα οφέλη της ενθάρρυνσης της ανάπτυξης βιοκαυσίµων αναµένεται ότι θα επεκταθούν πέραν του κόστους Ορίζονται 3 στόχοι: περαιτέρω προαγωγή των βιοκαυσίµων στην ΕΕ και σε αναπτυσσόµενες χώρες, διασφάλιση ότι θα είναι συνολικά θετική για το περιβάλλον και ότι θα συµβάλουν στη στρατηγική της Λισσαβόνας, προετοιµασία για την ευρείας κλίµακας χρήση βιοκαυσίµων µε βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους από άποψη κόστους µέσω της βελτιστοποιηµένης καλλιέργειας αποκλειστικών πρώτων υλών, έρευνας στον τοµέα των βιοκαυσίµων «δεύτερης γενεάς» και στήριξη για διείσδυση στην αγορά µε κλιµακούµενα έργα επίδειξης και άρση των όχι τεχνικού χαρακτήρα εµποδίων, εξερεύνηση των ευκαιριών για αναπτυσσόµενες χώρες

9 Η Στρατηγική για τα βιοκαύσιµα της Ε.Ε. 1. Βιοκαύσιµα πρώτης γενιάς Βιοκαύσιµα πρώτης γενεάς είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται υπό χαµηλή αναλογία µαζί µε συµβατικά καύσιµα ήδη στα περισσότερα οχήµατα και µπορεί να διανέµονται µέσω της υφιστάµενης υποδοµής. Ορισµένα αυτοκίνητα πετρελαίου ντίζελ είναι δυνατόν να κινούνται κατά 100% µε βιοντίζελ (Β100) ενώ είναι ήδη διαθέσιµα σε πολλές χώρες στον κόσµο «πλειοκαύσιµα» αυτοκίνητα. 2. Βιοκαύσιµα δεύτερης και επόµενης γενιάς Μια από τις πιο υποσχόµενες τεχνολογίες βιοκαυσίµου δεύτερης γενεάς η λιγνοκυτταρινική διεργασία έχει ήδη προχωρήσει αρκετά. Στην ΕΕ έχουν δηµιουργηθεί τρία κοινοτικά εργοστάσια, στη Σουηδία, την Ισπανία και τη ανία. Άλλες τεχνολογίες για τη µετατροπή της βιοµάζας προς υγρά βιοκαύσιµα (BtL) περιλαµβάνουν το βιοντίζελ Fischer-Tropsch και το βιο-dme (διµεθυλαιθέρας). Στη Γερµανία και τη Σουηδία λειτουργούν εργοστάσια επίδειξης. Το βιο SNG παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα για τη µείωση του CO2 και θα ήταν δυνατόν να αποτελέσει αποφασιστικό βήµα προς την ανάπτυξη άλλων αερίων καυσίµων. 3. Βιοκαύσιµα στις αναπτυσσόµενες χώρες

10 Οι επτά άξονες Πολιτικής της Ε.Ε. 1. Τόνωση της ζήτησης βιοκαυσίµων καθώς η Ε.Ε. ΘΑ: 2. Αποκόµιση περιβαλλοντικών ωφεληµάτων αναθεωρήσει τις οδηγίες βιοκαυσίµων πριν τελειώσει το 2006 ενθαρρύνει τα κράτη να είναι ευνοϊκά στα βιοκαύσιµα 2ης γενιάς ενθαρρύνει το Συµβούλιο και το Ε.Κοινοβούλιο να εγκρίνουν για τις ηµόσιες προµήθειες τα καθαρά και αποδοτικά αυτοκίνητα συµπεριλαµβανοµένων των οχηµάτων µε σηµαντικά % βιοκαυσίµων από τη παραγωγή της πρώτης ύλης έως και τη χρήση του βιοκαυσίµου προβλέπεται βιοκαυσίµων αναθεώρηση των µικρών ποσοστών ανάµειξης 3. Ανάπτυξη της παραγωγής και διανοµής βιοκαυσίµων των Τα κράτη να εντάξουν τα βιοκαύσιµα στα εθνικά τους πλαίσια ανάπτυξης, να συµπεριληφθούν στην πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. Οι βιοµηχανίες των κρατών θα παρακολουθούνται ώστε να µην υπάρχει διάκριση στη συµπεριφορά τους κατά των βιοκαυσίµων

11 4. Επέκταση του εφοδιασµού µε πρώτες ύλες Επιλέξιµη για ενισχύσεις η παραγωγή ζάχαρης για βιοεθανόλη. Αποθέµατα σιτηρών για βιοεθανόλη. Η ζήτηση βιοκαυσίµων στις τιµές ειδών πρώτης ανάγκης. Εξόρµηση ενηµέρωσης των ιδιοκτητών δασών και καλλιεργειών βιοµάζας. Ειδική δράση για τα δάση για βιοµάζα. Αλλαγή νοµοθεσίας για τα ζωικά παραπροϊόντα 5. Ενίσχυση εµπορικών συναλλαγών 6. Υποστήριξη σε αναπτυσσόµενες χώρες (ζάχαρη) 7. Υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης Ταχύτερη µετάβαση στα βιοκαύσιµα 2ης γενιάς

12 Η Πολιτική των Ευρωπαϊκών Κρατών για τα Βιοκαύσιµα Η πολιτική των Ευρωπαϊκών κρατών, ρητορικά µεν είναι καθολική υπέρ των βιοκαυσίµων, στη µεταφορά όµως στην πράξη των λόγων, µπορούµε να διακρίνουµε τρεις οµάδες κρατών: Τα Κράτη πρώτης ταχύτητας µε ευνοϊκή και ευέλικτη νοµοθεσία που απέδωσε ήδη ικανοποιητικά αποτελέσµατα Τα Κράτη δεύτερης ταχύτητας που ακολουθούν τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απέδωσαν κάποια αποτελέσµατα, και Τα Κράτη τρίτης ταχύτητας που υπολείπονται των άλλων δύο οµάδων, καθώς δεν έφθασαν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ σε µερικά υστερεί και η σχετική νοµοθεσία.

13 Πρόοδος στα βιοκαύσιµα σε Εθνικό επίπεδο στην Ε.Ε. (στόχοι 2005) 1. > 2%: Τσεχία (3.7%), Σουηδία (3%), Αυστρία (2,5%) 2. 2%: ΒΕ, Fr, DE, LA, LI, NE, PT, SK, ES 3. Λοιπές χώρες Μέσος όρος EU 25: % 1.4%

14 Παραγωγή Υγρών βιοκαυσίµων στην Ε.Ε. Bioethanol Biodiesel t 1000 t Czech Rep Denmark Germany Spain France Italy Lithuania Austria Poland Slovak Rep Sweden UK From Interv.. stocks EU Source : EurOvservER 2005

15

16 Πολιτική Κρατών εκτός Ε.Ε. ΚΑΝΑ ΑΣ : υποχρεωτικός στόχος για 2010: 3,5% και στο Ontario 5% ΙΝ ΙΑ : Ηγείται παγκόσµια για την παραγωγή 2ης γενιάς βιοκαυσίµων. Υποχρέωση όλων των κρατικών εταιρειών πετρελαίου να αγοράζουν το λάδι που παράγεται από jatropha, pongamia κλπ. και να το αναµειγνύουν 5% αυξάνοντας σταδιακά στο 20% το Αµεση ζήτηση 2.5 ΜΤ biodiesel και 16 ΜΤ το 2020 ΚΙΝΑ: υναµικότητα Βραζιλία παραγωγής 10 ΜΤ Β.Α././χρόνο. Επενδύσεις ΒΡΑΖΙΛΙΑ: - Υποχρεωτική η ανάµειξη βιοκαυσίµων 25% - Αποφορολόγηση αυτοκινήτων που κινούναι µε βιοκαύσιµα - Επιδοτήσεις για την παραγωγή αιθανόλης - Ένυδρη Β.Α % της τιµής βενζίνης, ανάµειξη 90% - Βοήθεια κρατική στη βιοµηχανία ζάχαρης στην προµήθεια F.F. Αυτοκινήτων - Νέος νόµος για το Biodiesel από το Το έτος 2005 υποχρεωτικό 2% - 1 Μ νέα F.F. Αυτοκίνητα τέλος 2005 στη

17 ΤΑΪΛΑΝ Η : - Αποφορολόγιση αυτοκινήτων που κινούνται µε βιοκαύσιµα - Υποστήριξη της εγχώριας παραγωγής green cars ΠΑΚΙΣΤΑΝ : υνατότητα παραγωγής t βιοαιθανόλης (mollases Η.Π.Α.. : Energy Tax Act αποφορολόγιση, σε όλα τα επίπεδα ανάµειξης,, $ 0.51/gallon έως το τέλος του Small ethanol producer tax credit ($ 10 / gallon) για παραγωγούς δυναµικότητας <30M M gallons/ - The American Jobs Creation Act of Tax credit $ 1/gallon για το Biodiesel και $ 0.50 / gallon για τηγανέλαια Tax credit $ 0.51/gallon για αιθανόλη

18 Η.Π.Α.. (συνέχεια( συνέχεια) Renewable Fuels Standard (RFS) Proof 190 στόχος από 4 biogallons το 2006 στα 7,5 biogallons to Bioethanol Bill. Όλα τα αυτοκίνητα απαιτείται να έχουν 5% Β-Α σε 2 χρόνια, µετά από 4 χρόνια 10% - Το Nat. Biodiesel Board προγραµµατίζει τριπλασιασµό του Biodiesel το 2005 ή 75 Μ.Gallons - Συµπληρωµατικοί στόχοι από τις Πολιτείες λ.χ. California Governor Order 3/5/2006. Η Καλιφόρνια θα παράγει το 20% των βιοκαυσίµων της το 2010 και θα φθάσει στο 75% το Η πρόβλεψη για Η.Π.Α. είναι ετήσιος ρυθµός αύξησης: α) για τις Μεταφορές 14.8% β) για την Ηλεκτροπαραγωγή 7.2% γ) για τη Βιοµηχανία 2.0%

19 Η παγκόσµια παραγωγή Β-Α Ethanol production 2005 bio Litres* 2004 bio litres Feedstock Brazil Sugarcane United States Corn European Union Grains sugar beets Asia China Corn, wheat India Sugarcane Grains Africa World * F.O. Licht s estimate

20 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Η Ελληνική Πολιτική εκφράζεται µε τη σχετική Νοµοθεσία αποφορολόγισης των Βιοκαυσίµων Υιοθέτηση όλων των βιοκαυσίµων της Ε.ΕπιτροπήςΕπιτροπής Υιοθέτηση των στόχων της Ε.Ε.. 2% (2005) και 5,75% (2010) Αποφορολόγιση ΜΟΝΟ του BIODIESEL

21 Η σχετική Νοµοθεσία της Ιρλανδίας (2005, 2005) και άλλων Κρατών σχετικά µε την αποφορολόγιση ΙΡΛΑΝ ΙΑ : Αποφορολόγιση Βιοκαυσίµων. Αποδεκτή από Ε.Ε 2/3/2005 C(2005)433 fin 1. Καθαρό φυτικό λάδι ελαιοκράµβης σε τροποποιηµένες µηχανές diesel 2. Biodiesel σύµφωνο µε τα standard EN για ανάµειξη max 5% σύµφωνα µε diesel standard EN B-A σε ανάµειξη µε βενζίνη max 5% για κανονικές βενζινοµηχανές ή έως 85% Β-Α για µηχανές F.F.V Άλλες χώρες: SE, B, D, AT κλπ. κάνουν τις ίδιες ή καλύτερες προβλέψεις για τη Β-Α. Στη Σουηδία προβλέπουν ΌΛΑ τα Β-Κ (CH 4, SNG κλπ.) στην αποφορολόγιση IR : - Κρατική ενίσχυση στις επενδύσεις ( ,, 2006) - 25% ενίσχυση στα ελαιοπιεστήρια - 45% ενίσχυση στη µετατροπή των µηχανών αυτοκινήτων Τα καθαρά Β-Κ (100%) απαλλάσσονται στο σύνολό τους της φορολογίας

22 Τα όρια των βιοκαυσίµων που αποφορολογούνται στην Ιρλανδία στη διάρκεια 2005, Καθαρό φυτικό λάδι : max m3 για κάθε χρόνο minimum: project size Q lit/χρόνο 2. Biodiesel: max m3 για κάθε χρόνο, minimum : lit / χρόνο 3. Β-Α : max m3 για κάθε χρόνο, minimum : lit / χρόνο για κανονικές µηχανές εκτός και η Β-Α χρήση σε F.F.V. Οπότε οι minimum ποσότητες αυξάνονται Υπάρχει άµεση Κρατική ενίσχυση στις επενδύσεις για Β-Κ Πρόβλεψη για

23 Σύγκριση τιµών Καθαρού Φυτικού Ελαίου και Biodiesel στην IR Logistic (+) Adjustment factor (12%) Total In /litre Raw material (+) Processing (+) By-product selling price (-) Value added tax (21%) Production costs Pure plant oil Biodiesel

24 Από ποιες πρώτες ύλες και πως παράγονται τα βιοκαύσιµα

25 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΗΜΕΡΑ Τεχνογνωσία έτοιµη, για µεγάλης κλίµακας εφαρµογές: Καθαρό σπορέλαιο ή επεξεργασία σε biodiesel για πετρελαιοκινητήρες και τουρµπίνες Βιοαλκοόλες από απλά σάκχαρα (ζαχαροκαλαµο, ζαχαρότευτλα) Βιοαλκοόλες από αµυλούχες ουσίες (αραβόσιτο, σιτάρι κλπ.) Τεχνογνωσία σε προεµπορικό-επιδεικτικό ή πειραµατικό στάδιο - τα αυριανά βιοκαύσιµα Βιοαλκοόλες από κυτταρινούχες πρώτες ύλες Diesel και βενζίνες από κυτταρινούχες πρώτες ύλες (Fischer Tropsch τεχνολογία) Μεθάνιο από απόβλητα και ενεργειακές καλλιέργειες Πυρολυτικό Diesel Βιο-Υποκατάσταστατο του Φυσικού Αερίου (SNG) Βιο-Υδρογόνο ή άλλα βιοαέρια κυψελών καυσίµων

26 Κόστος πρώτης ύλης: µεγάλο το εύρος, π.χ. Παραγωγή Βιοαιθανόλης: Αποδόσεις και Κόστος σε $/m3 Φυτεία Παραγωγή Β-Α Lit/t Παραγωγή M 3 B-A/ha Κόστος S/m 3 Ζαχαρότευτλα 15 /t 92 2,5 3, Ζαχαροκάλαµο 62 3,5 5,0 ~160 (Βραζιλία( Βραζιλία) 25$/βαρέλι βαρέλι) Αραβόσιτος 372 2, Σιτάρι 346 0,5 2, Πατάτες 96 1,2 2, Γλυκύ Σόργο 3,0 5, Κασσάβα 1,5 6,0 700 Συνθετική EOH - >540 ΠΗΓΗ: LAMNET report, 2004

27 Κόστος για Plant Oils

28 Οι πρώτες ύλες παραγωγής Βιοελαίου στην Ελλάδα Ηλίανθος: Παραγωγή σε καλές συνθήκες Β. Ελλάδος ή µετά από πότισµα Kg σπόρο/στρ. µε περιεκτικότητα 0.42% Ελαιοκράµβη: Σε αναµονή πειραµάτων σε εξέλιξη Βαµβακέλαιο: Από βαµβακόσπορο µε 17% λάδι σηµερινή δυνατότητα t/χρόνο Απόβλητα Ελαιουργείου (Κατσίγαρος) υνατότητα παραλαβής (υπέρηχοι) ~ 18% του Κατσίγαρου έτσι το δυναµικό ( t κατσίγαρου) = t/χρόνο

29 Βιοκαύσιµα 1ης γενιάς στην Ελλάδα BIODIESEL Τιµές Biodiesel: - Πρώτη ύλη (λάδι) 0.53 /lit - Κόστος βιοµηχανικής επεξεργασίας 0.22 /lit - Πώληση παραπροϊόντων (Πίττα + γλυκερίνη) /lit - Κόστος Biodiesel 0.55 /lit Τιµή Biodiesel : 0.55 /lit + διακίνηση + φόροι =? Οι τιµές πώλησης του σπόρου Ηλίανθου στην Ελλάδα σήµερα είναι: /t, ίδιες µε τις τιµές του σπόρου ελαιοκράµβης στη Γαλλία

30 ΑΙΘΑΝΟΛΗ Β-Α στηνελλάδα, Κόστος Η Ελλάδα µπορεί να παράγει αιθανόλη κυρίως από: Αραβόσιτο (1200 Kg/στρ. ) Σιτάρι ποτιστικό (700 Kg/στρ) Ζαχαρότευτλα Γλυκύ Σόργο (~ 1200 Kg/στρ) Το κόστος παραγωγής εξαρτάται: από το ύψος παραγωγής/στρ από τις ενεργειακές εισροές σε σχέση µε τις αποδόσεις σε ενέργεια απότοσυνολικόκόστοςπαραγωγής (συµπεριλαµβανοµένου του οικογενειακού εισοδήµατος Όπως φαίνεται στην επόµενη Εικόνα η Ελλάδα έχει ενδιαφέρον να παράγει αιθανόλη από Σόργο

31 Κόστος πρώτης ύλης: µεγάλο το εύρος, π.χ. Παραγωγή Βιοαιθανόλης: Αποδόσεις και Κόστος σε $/m3 Φυτεία Παραγωγή Β-Α Lit/t Παραγωγή M 3 B-A/ha Κόστος S/m 3 Ζαχαρότευτλα 15 /t 92 2,5 3, Ζαχαροκάλαµο 62 3,5 5,0 ~160 (Βραζιλία( Βραζιλία) 25$/βαρέλι βαρέλι) Αραβόσιτος 372 2, Σιτάρι 346 0,5 2, Πατάτες 96 1,2 2, Γλυκύ Σόργο 3,0 5, Κασσάβα 1,5 6,0 700 Συνθετική EOH - >540

32 Σύγκριση των τιµών βενζίνης και αιθανόλης ως συνάρτηση της τιµής αργού πετρελαίου US$ / Βαρέλι Βενζίνη Αιθανόλη (Παραγωγή Ευρώπης) Αιθανόλη (Παραγωγή Βραζιλίας) US$ / Βαρέλι αργού πετρελαίου Αιθανόλη από γλυκύ σόργο (Εγχώρια παραγωγή)

33

34

35

36 Ελάχιστες απαιτούµενες από τον παραγωγό τιµές ενεργειακής βιοµάζας Σιτάρι Ηλίανθος Σιτάρι Ηλίανθος Γλυκό σόργο Καλαµπόκι Αντικατάσταση σκληρού σίτου σε ξηρική γή µε ενεργειακή καλλιέργεια Απόδοση ενεργειακής σε κιλά ανά στρέµµα Αντικατάσταση βαµβακιού σε ποτιστική γή µε ενεργειακή καλλιέργεια κιλά ανά στρέµµα Πηγή: Στ. ΡΌΖΑΚΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής Γ.Π.Α. Απαιτούµενη τιµή (ευρώ/t) για γεωργικό εισόδηµα ΚΑΠ 2000 (40 ευρώ/στρέµµα) Απαιτούµενη τιµή (ευρώ/t) για γεωργικό εισόδηµα ΚΑΠ 2000 (85 ευρώ/στρέµµα) Απαιτούµενη τιµή (ευρώ/t) για γεωργικό εισόδηµα ΚΑΠ 2006 (33 ευρώ/στρέµµα) Απαιτούµενη τιµή (ευρώ/t) για γεωργικό εισόδηµα ΚΑΠ 2006 (70 ευρώ/στρέµµα) Ενδεικτική τιµή αγοράς ενεργειακής καλλιέργειας στη Γαλλία (ευρώ/t) *τα στοιχεία κόστους έχουν υπολογιστεί µε βάση το ΟΣ Ε-2000 ενώ για το γλυκό σόργο προκύπτουν από πειραµατικές φυτείες στη Β.Ελλάδα (Γερονικολού, Κυρίτσης, 2005)

37 Βιοκαύσιµα 2ης Γενιάς Ποια είναι Επεξεργασία θερµοχηµική ή Βιολογική των Λιγνοκυτταρινούχων ουσιών

38 Βιοκαύσιµα 2ης Γενιάς, (συνέχεια)

39 Η πρόοδος του Τοµέα Παραγωγή Diesel ή Βενζίνης από Κυτταρινούχες πρώτες ύλες µε τη µέθοδο Fischer Tropsch α. Πρώτες ύλες (καλείται σήµερα στη Γερµανία SUNDIESEL) Υπολείµµατα δασικής ξυλείας (µόνο κόστος συλλογής και µεταφοράς) Υπολείµµατα γεωργικής παραγωγής (άχυρα, κλαδεύµατα) Ενεργειακές καλλιέργειες µικρού περίτροπου χρόνου ή ετήσιες µε αποδόσεις 1-4 t/στρ/χρόνο (ακακία, ιτιά, µίσχανθος, καλάµι, ευκάλυπτος) Βιοµηχανικά ή αστικά οργανικά απόβλητα (µε αρνητικό κόστος) β. Μετατροπή σε Diesel ή βενζίνη Απαέρωση σε υψηλές θερµοκρασίες και Σύνθεση σε υψηλές πιέσεις Λειτουργεί ήδη µία επιδεικτική µονάδα µεγάλης κλίµακας από τη CHOREN στη Γερµανία και εµπλοκή τωρινή της SHELL

40 Βιοαλκοόλες από Κυτταρινούχες πρώτες ύλες α. Πρώτες ύλες Όσες αναφέρθηκαν για το SunDiesel β. Μετατροπή σε αλκοόλη Η µετατροπή επιτυγχάνεται µε ελευθέρωση της Κυτταρίνης και Ηµικυτταρίνης και µετατροπή της σε ζυµώσιµα σάκχαρα και στη συνέχεια παραγωγή αλκοόλης. Μεγάλη προσπάθεια διεθνώς για να περάσουν σε εµπορικό στάδιο οι επιτυχηµένες εργαστηριακές µέθοδοι. Πρωτοπόροι: οι Σουηδοί µε ζύµωση των υποκατάστατων της χαρτοποιίας Οι Καναδοί, Ην. Πολιτείες, Αυστρία και η Βραζιλία οι οποίοι ζυµώνουν τα υπολείµµατα της Ζαχαροβιοµηχανίας και Εργοστ. Αλκοόλης

41

42

43 POTENTIAL AND IMPACT OF DHR-DEDINI FAST HYDROLYSIS PROCESS DHR - IMPACT ON PRODUCTION AND PRODUCTIVITY ALCOHOL DISTILLERY - TRADITIONAL PROCESS 1 HA 80 T CLEAN CANE WINE 6,400 L HYDRATED ALCOHOL ALCOHOL PLANT - TRADITIONAL PROCESS + DHR (EXPECTED RESULTS FOR MAXIMUM POTENTIAL PROCESS PRODUCTIVITY WITH ENERGY USE OPTIMISATION) 1 HA 96 T INTEGRAL CANE (INCL. SOME BARBOJO) WINE 6,400 L HYDRATED ALCOHOL BAGASSE + SOME BARBOJO 5,650 L HYDRATED ALCOHOL 12,050 L HYDRATED ALCOHOL WITH THE SAME PLANTED AREA IT IS POSSIBLE ALMOST DOUBLE PRODUCTION

44 Μεθάνιο από απόβλητα και ενεργειακές καλλιέργειες α. Πρώτες ύλες Οργανικά απόβλητα µε αρνητικό κόστος (αρκετά γνωστή τεχνολογία) Ενεργειακές καλλιέργειες παραγωγής φυτοµάζας λ.χ. αραβόσιτος ενσίρωσης, σόργο του Σουδάν κ.α. β. Μετατροπή σε βιοµεθάνιο Αναερόβια ζύµωση αρκετά γνωστή σήµερα διεθνώς µε εφαρµογές στην κίνηση οχηµάτων στη Σουηδία, Αυστρία, Ελβετία κ.ά. σε ανάµειξη µε το φυσικό αέριο ή καθαρό βιοµεθάνιο σε πίεση. Η καινοτοµία προέρχεται από την εισαγωγή των Ενεργειακών Καλλιεργειών.

45 Ο όγκος του βιοαερίου σε κατανάλωση κίνησης οχηµάτων στη Σουηδία ανήλθε σε 11 Μ. m3 το 2003 Κm3/χρόνο Εξέλιξη των Πωλήσεων Φυσικού Αερίου και Βιοαερίου στη Σουηδία τα τελευταία χρόνια ( )

46 Σύγκριση του Ενεργειακού ισοζυγίου και της παραγωγικότητας της γεωργικής γης µεταξύ Biodiesel και Biogas Σηµ.: Στην Ελβετία µε Βιοαέριο σήµερα κινούνται 1300 αυτοκίνητα και αναµένονται το 2010 και το 2020

47 Γιατί θα επικρατήσουν τα βιοκαύσιµα 2ης γενιάς

48 Περιβαλλοντική Προστασία µε τη χρήση SunDiesel (BTL) gco2äqui/km Εκποµπές Αερίων του Θερµοκηπίου Πηγή: EUCAR/CONCAVE/JRC, Nov Ορυκτό Diesel Biodiese l Αιθανόλη Ζαχαρό τευτλα ΑιθανόληBTL (SunDiesel) BTL (SunDiesel) Σιτάρι Ξύλο- ασική ξυλεία Ανακύκλωσης

49

50 Οι πρώτες ύλες στη Χώρα Οι πρώτες ύλες για καύσιµα 2ης γενιά στην Ελλάδα Γεωργικά παραπροϊόντα: t ξηρή ουσία/χρόνο ή 2ΜΤΙΠ /χρόνο ασικά παραπροϊόντα: t /χρόνο 16 ΜΤΙΠ /χρόνο Οργανικά Αστικά στερεά Απόβλητα : t Ξ.Ο /χρόνο Υγρά απόβλητα µε (~ 2% οργανική ουσία) Ενεργειακές καλλιέργειες (ευκάλυπτος, καλάµι, ακακία, ιτιά κ.ά)

51 Συµπέρασµα Στο σηµερινό ευνοϊκό παγκόσµιο και ευρωπαϊκό κλίµα διείσδυσης των βιοκαυσίµων, η χώρα µας υστερεί χωρίς αιτία, µε αρνητικές συνέπειες για τους παραγωγούς, το περιβάλλον και την Εθνική Οικονοµία γενικότερα.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Υπό των φοιτητών: ΑΠΑΖΙ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.2.2006 COM(2006) 34 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142 EL EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπωσιακή η συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Αgrotica 2012

Εντυπωσιακή η συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Αgrotica 2012 Το περίπτερο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Agrotica 2012 Εντυπωσιακή η συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Αgrotica 2012 Βραβεύτηκε το περίπτερό του με το Ειδικό Βραβείο Διοργανωτή Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα για το ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Η βιοαιθανόλη στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Ιωαννίδης Χρήστος 5078 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ιφιγένεια Μεταξά

Πτυχιακή εργασία Η βιοαιθανόλη στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Ιωαννίδης Χρήστος 5078 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ιφιγένεια Μεταξά Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας : Ενέργειας & Περιβάλλοντος Πτυχιακή εργασία Η βιοαιθανόλη στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Ιωαννίδης Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Εθνικής Αντίστασης 11 Πτολεµαΐδα, 50200 Τηλ. 24630 54420-21-22 Fax. 24630 54423 E-mail : dethp@otenet.gr http://users.otenet.gr/~dethp Βιοµάζα Βιοκαύσιµα Βιοενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣ)» ΜΕΜΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη Οµάδα Εργασίας: Βουλουβούτης Αλέξανδρος, Χ.Μ. Κουρίδης Χαρίτων, Μ.Μ. Κουφοδήµος Γεώργιος, Μ.Μ. Μπεζεργιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ Μ.Α. Γούλα 1, Κ. Οικονοµόπουλος 1, Ν. Κυρατζής 2 1 Τµήµα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, 50100 Κοίλα, Κοζάνη, τηλ. 24610-40161,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο.

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Μ. Χρήστου, Ε. Αλεξοπούλου, Β. Λυχναράς, Ε. Νάματοβ. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Τμήμα Βιομάζας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009

Διαβάστε περισσότερα

Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες. Διοικητικός Οδηγός

Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες. Διοικητικός Οδηγός Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες Διοικητικός Οδηγός Φωτογραφίες εξωφύλλου: CETA, INIPA Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Έργο: BiG>East (EIE/07/214) Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Παραδοτέο 3.1 Σιούλας Κωνσταντίνος, ΚΑΠΕ Dominik Rutz, WIP Renawable Energies Heinz Prassl, Gerhard

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο

Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο Έφη Τριτοπούλου, Μαρία Ζαρκαδούλα, Γρηγόρης Ζωίδης, Λουκάς Γαβριήλ Τµήµα Περιβάλλοντος και Μεταφορών /νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά Καύσιμα και Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις Οδικές Μεταφορές

Εναλλακτικά Καύσιμα και Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις Οδικές Μεταφορές 1 Εναλλακτικά Καύσιμα και Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις Οδικές Μεταφορές Μαρία Ζαρκαδούλα, Γρηγόρης Ζωίδης, Έφη Τριτοπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠE)- Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών, Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΜΑΖΑ. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε υπεύθυνες επενδύσεις στη βιομάζα ξύλου

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΜΑΖΑ. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε υπεύθυνες επενδύσεις στη βιομάζα ξύλου ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΜΑΖΑ Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε υπεύθυνες επενδύσεις στη βιομάζα ξύλου Φορέας: www.etifor.com Για: www.fcre.it www.copade.es Αυτός ο οδηγός συντάχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος PRICE.

Διαβάστε περισσότερα

02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό

02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό Κεφάλαιο 02-02 σελ. 1 02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 01-02-02, η ποώδης βιομάζα αναμένεται να είναι από τις σημαντικότερες πηγές βιομάζας στο μέλλον. Επιπρόσθετα, η χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ, ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ: ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ; Χατζηαντωνίου Μαρούλη Κωνσταντίνα και Δαβόρας Βασίλης

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ, ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ: ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ; Χατζηαντωνίου Μαρούλη Κωνσταντίνα και Δαβόρας Βασίλης ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ, ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ: ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ; Χατζηαντωνίου Μαρούλη Κωνσταντίνα και Δαβόρας Βασίλης Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ & ΔΙΧΗΝΕΤ 1. Οι λόγοι ανάπτυξης των βιοκαυσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ Άχυρα Σιτηρών, θερμοχημική μετατροπή, μέγιστο οικονομικό όφελος Του

Διαβάστε περισσότερα

(ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2003/30/ΕΚ)

(ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2003/30/ΕΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. Βιο-καύσιμα. Κείμενο Θέσεων

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. Βιο-καύσιμα. Κείμενο Θέσεων ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Βιο-καύσιμα Κείμενο Θέσεων Αθήνα, Νοέμβριος 2007 1. Εισαγωγή Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών είναι o μεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ THE USE OF FOREST BIOMASS IN ENERGY PRODUCTION

Η ΧΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ THE USE OF FOREST BIOMASS IN ENERGY PRODUCTION Η ΧΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καμπερίδου Βασιλική, Μπαρμπούτης Ιωάννης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΩΘΗΣΗ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Προβλήματα και Προοπτικές για τη Χώρα μας

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΩΘΗΣΗ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Προβλήματα και Προοπτικές για τη Χώρα μας ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΩΘΗΣΗ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Προβλήματα και Προοπτικές για τη Χώρα μας Σπύρος Κυρίτσης Μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Επιμέλεια Σύνταξης Τάσος

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς: το κοντέρ της κλιµατικής αλλαγής Αξιολόγηση των κλιµατικών επιδόσεων της Ελλάδας και άλλων χωρών

WWF Ελλάς: το κοντέρ της κλιµατικής αλλαγής Αξιολόγηση των κλιµατικών επιδόσεων της Ελλάδας και άλλων χωρών WWF Ελλάς: το κοντέρ της κλιµατικής αλλαγής Αξιολόγηση των κλιµατικών επιδόσεων της Ελλάδας και άλλων χωρών Αθήνα, 2007 Η παρούσα έκθεση αποτελεί την ελληνική απόδοση σχετικής πρωτοβουλίας του WWF International,

Διαβάστε περισσότερα