Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο"

Transcript

1 Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο Έφη Τριτοπούλου, Μαρία Ζαρκαδούλα, Γρηγόρης Ζωίδης, Λουκάς Γαβριήλ Τµήµα Περιβάλλοντος και Μεταφορών /νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)

2 Λευκή Βίβλος (1997): «Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: Η ώρα των επιλογών» Πρωτόκολλο Κιότο (1997). έσµευση για τη µείωση του CO2 Πράσινη Βίβλος (2000): «Προς µια ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού» ευρωπαϊκή στρατηγική Η ανακοίνωση της Ε.Ε. στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Gthenburg (2001): τα αέρια του θερµοκηπίου και η ατµοσφαιρική ρύπανση είναι τα σηµαντικότερα προβλήµατα για την αειφόρα ανάπτυξη των µεταφορών Πολιτική της Ε.Ε. Στόχος: για τον τοµέα των οδικών µεταφορών είναι η υποκατάσταση του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης µε εναλλακτικά καύσιµα, σε ποσοστό 20 % µέχρι το Σκοπός: Η βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού µέσω µείωσης της εξάρτησης από τις εισαγωγές υγρών καυσίµων Η αντιµετώπιση του προβλήµατος των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου που οφείλονται στις µεταφορές.

3 Πολιτική της Ε.Ε. Οδηγία 2003/30/CE: Τα κράτη-µέλη οφείλουν να αντικαταστήσουν µε βιοκαύσιµα το 5,75% του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ, που διατίθεται στην εγχώρια αγορά για χρήση µεταφορών µέχρι το 2010 Οδηγία 2003/96/CE: υνατότητα µείωσης ή/και εξαίρεσης των εναλλακτικών καυσίµων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στον οποίο υπόκεινται τα συµβατικά υγρά καύσιµα Οδηγίες για τη ποιότητα του αέρα και των τηρούµενων ορίων για κάποιους ρύπους (Directive 1996/62/EC 1999/30/EC, 2000/69, 2002/3)

4 Πολιτική της Ε.Ε. Πρόταση οδηγίας COM(2005) 261, : Φορολογία επιβατικών οχηµάτων ανάλογά µε τις εκποµπές CO2, προκειµένου να ενθαρρυνθεί η αγορά καθαρών και περισσότερο ενεργειακά αποδοτικών οχηµάτων. Πρόταση οδηγίας COM(2005) 634, : Προώθηση καθαρών οχηµάτων οδικής µεταφοράς για τη µείωση των ρύπων Υποχρεωτική ποσόστωση καθαρών οχηµάτων "Enhanced envirnmentally friendly vehicle" ("EEV") (directive 2005/55/EC/ ) στη προµήθεια βαρέων οχηµάτων για φορείς δηµόσιας διοίκησης. Οι δηµόσιοι οργανισµοί-φορείς θα υπόκειται στην υποχρέωση να διαθέτουν ελάχιστη ποσόστωση 25% των ετήσιων προµηθειών τους (αγορές ή χρηµατοοικονοµική µίσθωση) οχηµάτων άνω των 3,5 τόννων για «βελτιωµένα και σεβόµενα τ περιβάλλον οχήµατα»

5 Πολιτική της Ε.Ε. Πρότυπα ορίων εκποµπών και σύστασης καυσίµων: Eur I,II,III,IV,V, µέγιστες εκποµπές 140gCO2/km το 2008/9, diesel χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο κλπ. Πρόταση οδηγίας COM(2007) 19, : Αποτελέσµατα της επανεξέτασης της κοινοτικής στρατηγικής για τη µείωση των εκποµπών CO2 από τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εµπορικά οχήµατα Στόχος: µέγιστες εκποµπές 120gCO2/km µέχρι το 2012.

6 Νέες Τάσεις στην Πολιτική της Ε.Ε. Ανανεωµένη στρατηγική της Ε.Ε. για την αειφόρο Ανάπτυξη (2006): µία από τις κύριες 7 προκλήσεις είναι και οι βιώσιµες µεταφορές 9/3/2007: δεσµευτικός στόχος από ΕΕ κάλυψης του 20% της ενεργειακής κατανάλωσης για το 2020 από ΑΠΕ COM(2006) , Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: εξοικονόµηση ενέργειας 20% της καταναλισκόµενης ενέργειας στην ΕΕ έως το 2020

7 Στρατηγική της Ε.Ε. για βιοκαύσιµα Σχέδιο ράσης για τη Βιοµάζα COM (2005) 628, Στόχοι: περαιτέρω προώθηση των βιοκαυσίµων προετοιµασία για την ευρείας κλίµακας χρήση βιοκαυσίµων µε βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους από άποψη κόστους εξερεύνηση των ευκαιριών για την παραγωγή πρώτων υλών βιοκαυσίµων. Στρατηγική της Ε.Ε. για βιοκαύσιµα COM (2006) 34, Προβλέπονται επτά άξονες πολιτικής: - τόνωση ζήτησης για τα βιοκαύσιµα - αποκόµιση περιβαλλοντικών ωφεληµάτων - ανάπτυξη της παραγωγής και διανοµής βιοκαυσίµων - επέκταση εφοδιασµού µε πρώτες ύλες - ενίσχυση ευκαιριών για εµπορικές συναλλαγές - υποστήριξη σε αναπτυσσόµενες χώρες - υποστήριξη στην έρευνα και ανάπτυξη.

8 Ελληνική Νοµοθεσία Νόµος 3423/2005 «Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίµων και των Άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων» Καθορισµός της συµµετοχής των βιοκαυσίµων και των άλλων ανανεώσιµων καυσίµων στην ελληνική αγορά σε ποσοστό 5,75% του συνόλου των καυσίµων που καταναλώνονται στον τοµέα µεταφορών µεχρι το Θέσπιση της Άδειας ιάθεσης Βιοκαυσίµων, για όσους επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή, εισαγωγή ή την εµπορία βιοκαυσίµων εντός της Ελληνικής Επικράτειας. υνατότητα διάθεσης βιοκαυσίµων εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (Ευρωπαϊκά πρότυπα) υνατότητα ανάµιξης βιοκαυσίµων µε ορυκτά καύσιµα. Θέσπιση του «Προγράµµατος Κατανοµής Ποσοτήτων Βιοκαυσίµων» που απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης µέχρι και το τέλος του 2010.

9 Νοµοθεσία για Φυσικό Αέριο Νόµος 2364/95. Η ΕΠΑ ( ηµόσια Επιχείρηση Αερίου) ορίζεται ο αρµόδιος φορέας για τη διάθεση του ΦΑ µαζί µε τις κατά τόπους ΕΠΑ. Νόµος 2773/99. Επιτρέπεται η χρήση ΦΑ σε οχήµατα. Η έκδοση όµως ΥΑ για τον καθορισµό όρων και προϋποθέσων για τις διαδικασίες αδειοδότησης δεν έχει εκδοθεί ακόµη, εκτός για εκείνους που αφορούν τα λεωφορεία ΦΑ (ΥΑ 18585/697/2000). Επίσης εκρεµεί η έκδοση Π.. Υπό την προυπόθεση του οποίου θα καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τη χορήγηση αδειών ανεφοδιασµού Φ.Α. Νόµος 3427/2005 Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. Κοινοτική Οδηγία Έγκρισης τύπου 70/156/EC EC. Με βάση την οδηγία αυτή επιτρέπεται για τα ΙΧ οχήµατα η έκδοση Ευρωπαϊκής Έγκρισης Τύπου από τους κατασκευαστές νέων οχηµάτων. Αντίθετα για τα άλλα οχήµατα απαιτείται Εθνική Έγκριση Τύπου, κατόπιν αίτησης στο Υπ. Μεταφορών ΥΑ 5063/184/2000: η δηµιουργία πρατηρίων ΦΑ επιτρέπεται χωρίς την έκδοση Π. µόνο για τις περιπτώσεις πιλοτικών προγραµµάτων, τέτοιων όπως της ΕΘΕΛ. πρατήρια υγραερίου- Φ.Α.:.: Π.. 595/84 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 και Π.. 282/99 καθώς και η Υ.Α. 5063/184/2000.

10 Ανάγκη διείσδυσης εναλλακτικών καυσίµων Η εξάρτηση σχεδόν 100% από το πετρέλαιο στον τοµέα των µεταφορών. Ένα σύστηµα ενεργειακού ανεφοδιασµού βασισµένο σε διάφορες πηγές αντεπεξέρχεται γρηγορότερα σε περιπτώσεις κρίσεων. ιείσδυση καθαρών καυσίµων και οχηµάτων Προστασία του περιβάλλοντος

11 Προβλήµατα διείσδυσης εναλλακτικών καυσίµων Η διείσδυση κάθε εναλλακτικού καυσίµου εξαρτάται από τη διαθεσιµότητά του Κάθε εναλλακτικό καύσιµο απαιτεί διαφορετικά είδη και επίπεδα επενδύσεων σε υποδοµές και εξοπλισµό. Η δηµιουργία υποδοµών είναι αρκετά δαπανηρή και εφικτή όταν η διείσδυση νέων καυσίµων είναι επαρκής. Η «αρχή της διείσδυσης» εναλλακτικών καυσίµων απαιτεί συνήθως µεγαλύτερη προσπάθεια από τα συµβατικά. Η δηµόσια αντίληψη είναι επίσης σηµαντική και ο χρήστης πρέπει να δει την αλλαγή ως αλλαγή προς το καλύτερο. Η δηµιουργία ενός γενικά αειφόρου περιβάλλοντος προϋποθέτει αλλαγές στις συνήθειες και διαµόρφωση των σηµερινών καταναλωτικών προτύπων

12 Καθαρά καύσιµα και Οχήµατα Πολιτική Ε.Ε. Οι δράσεις θα εστιασθούν σε τρεις τύπους εναλλακτικών καυσίµων κίνησης, ικανούς να κατακτήσουν ένα σηµαντικό µερίδιο της αγοράς: τα βιοκαύσιµα, το φυσικό αέριο και το υδρογόνο.

13 Βιοκαύσιµα Τα βιοκαύσιµα ελκυστική εναλλακτική λύση ιδιαίτερα όταν παράγονται εγχώρια. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν στα υπάρχοντα οχήµατα και συστήµατα διανοµής

14 Βιοντήζελ Βιοντήζελ Η Ευρώπη είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός βιοντήζελ παγκοσµίως (Γερµανία, Γαλλία µεγαλύτεροι παραγωγοί εντός της ΕΕ). Το βιοντήζελ µπορεί να αντικαταστήσει τελείως το συµβατικό πετρέλαιο κίνησης αλλά συνήθως χρησιµοποιείται σε µίγµα 5% βιοντήζελ,, 95% πετρέλαιο κίνησης χωρίς να απαιτείται µετατροπή στον κινητήρα. Το βιοντήζελ από ελαιούχους σπόρους στοιχίζει περίπου 2 φορές όσο το συµβατικό πετρέλαιο Η µείωση στη φορολογία είναι απαραίτητη για να γίνει η τιµή του ανταγωνιστική Πλεονέκτηµα Βιοντήζελ: Σηµαντική µείωση στις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου Η χρήση 100% βιοντήζελ µπορεί να µειώσει τις καθαρές εκποµπές CO2 κατά 40-50%, αντίστοιχα η χρήση µίγµατος 5% µειώνει το CO2 κατά 2 2.5%.

15 Βιοαιθανόλη Η βιοαιθανόλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µίγµα 5% µε την βενζίνη χωρίς τροποποίηση του κινητήρα. Η βιοαιθανόλη κοστίζει 2 έως 3 φορές περισσότερο από την βενζίνη Η µείωση στη φορολογία είναι απαραίτητη για να γίνει η τιµή του ανταγωνιστική Πλεονέκτηµα Βιοαιθανόλης: Σηµαντική µείωση στις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου Η χρήση 100% βιοαιθανόλης µειώνει τις εκποµπές CO2 κατά 50-60%.

16 Οχήµατα Φυσικού Αερίου Ώριµη τεχνολογία που Αργεντινή, Βραζιλία κλπ.). εφαρµόζεται σε αρκετές χώρες (Ιταλία, Καύσιµο µε σηµαντικά πλεονεκτήµατα για χρήση ως καύσιµο κίνησης. Αριθµός οκτανίου: µεγαλύτερη απόδοση Περίπου 30% φθηνότερο από τις τιµές συµβατικών καυσίµων Απαιτεί ειδικές και ακριβές υποδοµές αποθήκευσης και ανεφοδιασµού (Σταθµοί ταχείας και βραδείας πλήρωσης) Αναµένεται να αποτελέσει το πιο ανταγωνιστικό καύσιµο προς το πετρέλαιο µεσοπρόθεσµα. υνατότητα επίτευξης σηµαντικού µεριδίου αγοράς έως 10% µέχρι το 2020

17 Οχήµατα Φυσικού Αερίου Τα οχήµατα φυσικού αερίου είναι ακριβότερα όµως το διαφορικό κόστος αυτό µπορεί να αποσβεστεί γρήγορα από το χαµηλότερο κόστος του φυσικού αερίου. Πολλές αυτοκινητοβιοµηχανίες ήδη διαθέτουν σύγχρονα οχήµατα φυσικού αερίου (Cummins, ERF, Frd, General Mtrs, Ivec, Vlkswagen and Vlv) Περιβαλλοντικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε το diesel κυρίως για τις εκποµπές σωµατιδίων,, NOx και SOx. Συγκριτικό πλεονέκτηµα εκποµπών CO2, CO και ΗC σε σχέση µε τα βενζινοκίνητα Η αντικατάσταση της βενζίνης ή του Diesel µε το φυσικό αέριο γίνεται οικονοµικά βιώσιµη όταν εξασφαλιστεί µια κρίσιµη µάζα οχηµάτων και σταθµών ανεφοδιασµού.

18 Οχήµατα Φυσικού Αερίου Στα οχήµατα διατίθεται ως συµπιεσµένο αέριο (CNG) Ως καύσιµο οχηµάτων χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά σε κινητήρες Ott (έναυσης( µε σπινθήρα) Υπάρχουν 3 τύποι οχηµάτων φυσικού αερίου: αποκλειστικής χρήσης φυσικού αερίου, διπλού καυσίµου (αερίου-βενζίνης) και µίγµατος αερίου-diesel (σπάνια( σπάνια). Η µετατροπή ενός συµβατικού οχήµατος σε όχηµα φυσικού αερίου είναι εφικτή αλλά κοστίζει όσο και το διαφορικό κόστος αγοράς ενός νέου οχήµατος φυσικού αερίου σε σχέση µε ένα συµβατικό Αποθηκεύεται στο όχηµα σε ειδικές δεξαµενές υψηλής αντοχής και υπό υψηλή πίεση (200bar) bar).

19 Ελληνική κατάσταση Οχήµατα Φυσικού Αερίου ύο σταθµοί ταχείας πλήρωσης µεγάλης δυναµικότητας της ΕΠΑ (Άνω Λιόσια, Ανθούσα) 416 λεωφορεία της ΕΘΕΛ µε φυσικό αέριο Προώθηση της χρήσης φυσικού αερίου (προµήθεια 82 απορριµµατοφόρων µέσω ΕΠΑΝ) σε απορριµµατοφόρα Πρωτοβουλία Υπ. Ανάπτυξης για τη προώθηση του φυσικού αερίου στις οδικές µεταφορές (Ανάθεση σχετικής µελέτης στο ΚΑΠΕ)

20 Οχήµατα Κυψελών Καυσίµου Οι κυψέλες καυσίµου είναι ηλεκτροχηµικές συσκευές που ενώνουν το Η2 και το Ο2 και παράγουν µόνο νερό, θερµότητα και ηλεκτρισµό. Τα ΟΚΚ βρίσκονται τώρα σε επιδεικτικό στάδιο. Ερευνητικά προγράµµατα εκτελούνται ώστε να γίνουν τα ΟΚΚ εµπορικά. Οι κυψέλες καυσίµου που τροφοδοτούνται µε H2 υπόσχονται ενέργεια µε µηδενικές εκποµπές CO2 εν αναµένεται ευρεία χρήση µέχρι περίπου το Η οικονοµική βιωσιµότητα των ΟΚΚ εξαρτάται από τη µείωση του κόστους παραγωγής των κυψελών καυσίµου και από την ανάπτυξη εµπορικά βιώσιµης υποδοµής ανεφοδιασµού.

21 Κινητήρες Εσωτερικής Καύσης µε µευδρογόνο Το υδρογόνο µπορεί να τροφοδοτήσει Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) οι οποίες δεν παράγουν σχεδόν καθόλου αέριους ρύπους (εκτός από ελάχιστες ποσότητες που προκύπτουν από τα λιπαντικά) Οι ΜΕΚ H2 µπορούν να γίνουν µια γέφυρα προς ένα µέλλον µε κυψέλες καυσίµου Οι ΜΕΚ H2 δεν είναι τόσο αποδοτικές όσο οι κυψέλες καυσίµου

22 Στρατηγικές Προώθησης Υπουργεία Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: σύνδεση της παραγωγής βιοµάζας από εγχώριες ενεργειακές καλλιέργειες και παραγωγής βιοκαυσίµων από ελληνικές βιοµηχανικές µονάδες. ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίµων επενδυτικές ευκαιρίες µέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόµου (επιχορήγηση έως 55%, ποσοστό ίδιας συµµετοχής 25%, ελάχιστο επενδυτικό σχέδιο ευρώ) ειδικά προγράµµατα του ΚΠΣ Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) για την Ελλάδα για την 4η προγραµµατική περίοδο ( ) 2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: παραγωγή ενεργειακών καλλιεργειών, καταρχάς γύρω από περιοχές, όπου έχουν ιδρυθεί µονάδες παραγωγής βιοκαυσίµων (Κιλκίς, Βόλος, Πάτρα), και νέες µονάδες µε τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης

23 Στρατηγικές Προώθησης Κίνητρα για διείσδυση του Φ.Α. σαν καύσιµο κίνησης Η µειωµένη φορολογία. Ήδη µέχρι το 2014 προβλέπεται η απαλλαγή του Φ.Α. από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο µειωµένος φόρος κυκλοφορίας και ταξινόµησης των οχηµάτων. Η απαλλαγή από τέλη διοδίων των οχηµάτων Φ.Α. Ευνοϊκές τιµές στάθµευσης ή ειδικές δωρεάν θέσεις. Επιδότηση της χρήσης φυσικού αερίου ως καυσίµου κίνησης (έµµεση επιδότηση του διαφορικού κόστους αγοράς νέων οχηµάτων Φ.Α.)..). Επιδότηση για την κατασκευή σταθµών ανεφοδιασµού οχηµάτων Φ.Α. Ευνοϊκή τιµή αγοράς Φ.Α. µε πολυετή συµβόλαια από τη ΕΠΑ για στόλους οχηµάτων.

24 Στρατηγικές Προώθησης Κίνητρα για διείσδυση του Φ.Α. σαν καύσιµο κίνησης Μη οικονοµικά κίνητρα: Η ελεύθερη πρόσβαση σε περιοχές µε περιορισµούς κυκλοφορίας. Η ελεύθερη προσπέλαση κατά τη διάρκεια περιόδων όπου τα επίπεδα ρύπανσης θέτουν περιορισµούς σε άλλα οχήµατα. Υποχρεωτική ποσόστωση καθαρών οχηµάτων στην προµήθεια βαρέων οχηµάτων για δηµόσιους φορείς. Έκδοση των απαιτούµενων Π. για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών ανεφοδιασµού φυσικού αερίου που δεν θεωρούνται πιλοτικοί. Κατάρτιση Προγράµµατος Προώθησης Φυσικού Αερίου Κίνησης: στρατηγική επιλογών, δράσεις διάδοσης-δηµοσιοποίησης δηµοσιοποίησης των ωφελειών από τη χρήση φυσικού αερίου σε οχήµατα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.2.2006 COM(2006) 34 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142 EL EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη Οµάδα Εργασίας: Βουλουβούτης Αλέξανδρος, Χ.Μ. Κουρίδης Χαρίτων, Μ.Μ. Κουφοδήµος Γεώργιος, Μ.Μ. Μπεζεργιάννη

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον οδικό χάρτη 2, ο οποίος έχει ως στόχο την επίτευξη µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 28.10.2014 L 307/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/94/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (Κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Εθνικής Αντίστασης 11 Πτολεµαΐδα, 50200 Τηλ. 24630 54420-21-22 Fax. 24630 54423 E-mail : dethp@otenet.gr http://users.otenet.gr/~dethp Βιοµάζα Βιοκαύσιµα Βιοενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

(ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2003/30/ΕΚ)

(ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2003/30/ΕΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραµµατέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/42 Ο ΗΓΙΑ 2003/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαΐου 2003 σχετικάµε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για τις µεταφορές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων «Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...4 Εισαγωγή...5 Βενζίνη & Πετρέλαιο Diesel...6 Υβριδικά Οχήματα...15 Υγραεριοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα