ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

3 2

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Ηµεροµηνία έκδοσης: 17/12/2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών... 5 Συντµήσεις... 5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα NOVEMBER 2004 Publication date: 17/12/2004 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...29 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products

5 2.8 Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner...53 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΓ Ε ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ Ε Ε ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...59 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek CHAPTER 4 REVOCATION OF GRANDENT EUROPEAN PATENTS BY EPO PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

6 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα 5

7 6

8 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

9 8

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F24J 2/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ηροδότου 15, ΙΟΝΥΣΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/04/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΥΒΡΙ ΙΚΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΓΚΕΝ- ΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΙΟΡΘΩ- ΜΕΝΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΑ- ΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕ- ΣΤΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός καινοτοµικού είδους παραβολικών και παραβαλοειδών κατόπτρων ολικής ανάκλασης, εφοδιασµένων µε καµπύλα ορθογωνικά Πρίσµατα Ολικής Ανάκλασης τα οποία αίρουν την ατέλεια σκέδασης των συµβατικών ορθογωνικών πρισµάτων των συµβατικών παραβολικών και παραβολοειδών ΚΟΑ και επιτρέπουν ακριβή εστίαση και επίτευξη πολύ υψηλών βαθµών συγκέντρωσης (500 έως 1500 ήλιους ή και περισσότερο). Επίσης αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός Καινοτοµικού Ηλιακού Κυµαταγωγού µετοιχώµατα ολικής ανάκλασης (Ηλιακής Αρτηρίας), εφοδιασµένου µε καµπύλα Ορθογωνικά Πρίσµατα Ολικής Ανάκλασης τα οποία αίρουν το φαινόµενο σκέδασης (και απωλειών) των συµβατικών ορθογωνικών πρισµάτων των συµβατικών κοίλων Ηλιακών Κυµαταγωγών και αυξάνουν κατά µία και περισσότερες τάξεις µεγέθους την εµβέλεια των Ηλιακών Αρτηριών για το ίδιο επίπεδο απωλειών. Αναφέρεται επίσης στην ανάπτυξη υβριδικών Ηλιακών Συγκεντρωτικών Συστηµάτων µε την χρήση διορθωµένων παραβολικών και παραβολοειδών Κατόπρων µε Καµπύλα Ορθογωνικά Πρίσµατα ως ανωτέρω, τα οποία υπόσχονται ανταγωνιστικό κόστος ηλεκτρικής θερµικής και ψυκτικής ενέργειας από τον Ήλιο, καθώς επίσης και σε υβριδικά Ηλιακά Συστήµατα που συνδυάζουν την δυνατότητα δηµιουργίας πολύ στενής δέσµης εισόδου σε Ηλιακές Αρτηρίες µε Ηλιακές Αρτηρίες ως ανωτέρω για την υποκατάσταση του τεχνητού φωτισµού των κτιρίων µε ηλιακό φωτισµό πέρα από την παραγωγή θερµικής ψυκτικής και ηλεκτρικής Ενέργειας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: G07D 9/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΖΕΡΖΕΛΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΤΑΓΡΟΙ, ΡΑΜΑ ( ΡΑΜΑΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΚΟΥΡΒΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑ (ΣΕΡΡΩΝ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/04/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΖΕΡΖΕΛΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2)ΚΟΥΡΒΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΖΕΡΖΕΛΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Εγνατίας 86, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (74):ΖΕΡΖΕΛΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Εγνατίας 86,54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙΟΥ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ Συσκευή καταµέτρησης και περιτυλίγµατος κερµάτων ευρώ καθώς και οιουδήποτε άλλου νοµίσµατος, που αποτελείται από ένα χωνί υποδοχής και συλλογής κερµάτων, έναν κύλινδρο καταµέτρησης και περιτυλίγµατος των κερµάτων και κυλινδρικό χαρτί περιτυλίγµατος.το χωνί υποδοχής, ακουµπώντας σε επίπεδη επιφάνεια, συγκεντρώνει τα κέρµατα, τα οποία στη συνέχεια στοιβάζονται µέσα στον κύλινδρο µέχρι τη στάθµη της σχισµής του, που υποδεικνύει ότι συµπληρώθηκε ο επιθυµητός και προκαθορισµένος αριθµός τους και περιτυλίγονται µε το κυλινδρικό χαρτί. Εξέρχονται δε του κυλίνδρου καταµετρηµένα και περιτυλιγµένα: Ηόλη διαδικασία είναι απλή και γρήγορη, µπορεί δε να γίνει οπουδήποτε. 9

11 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F24J 2/06 IPC7: F24J 2/38 IPC7: F24J 2/46 IPC7: F24J 2/52 IPC7: H01L 31/052 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ηροδότου 15, ΙΟΝΥΣΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):04/04/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΑΝ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Ο Ηλιακός Συλλέκτης Επίπλευσης αποτελείται από µία καινοτοµική Επιφάνεια Συγκέντρωσης - Επίπλευσης (ΕΣΕ) της ηλιακής ακτινοβολίας, η οποία επιπλέει σε µια αβαθή λίµνη νερού (ή νερού µε αντιψυκτικό) (Λίµνη Επίπλευσης) και περιστρέφεται ώστε ο Αζιµουθιακός Αξονας της ΕΣΕ να συµπίπτει µε το κατακόρυφο επίπεδο που περιέχει τον κατκόρυφο άξονα και την προσπίπτουσα Ηλιακή Ακτίνα στο κέντρο της ΕΣΕ. ΟΗλιακός Συλλέκτης Επίπλευσης παρουσιάζει πολλά ειδικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήµατα, όπως ότι η ηλιακή ακτινοβολία αφού περάσει τα Ανοίγµατα ΕΙσόδου του Ηλιακού Συλλέκτη Επίπλευσης παγιδεύεται στοεσωτερικό της Λίµνης Επίπλευσης και οι απώλειες ακτινοβολίας, αγωγής και µεταφοράς µειώνονται σε επίπεδα 5-10 φορές µικρότερα από εκείνα των Επίπεδων Συλλεκτών. Ετσι ο βαθµός απόδοσης των Ηλιακών Συλλεκτών Επίπλευσης ξεπερνά το % δηλαδή είναι % µεγαλύτερος από εκείνον των Επίπεδων Ηλιακών ΣΥλλεκτών και συγκρίσιµος µε εκείνον των Συλλεκτών Κενού. Επίσης ο Ηλιακός Συλλέκτης Επίπλευσης µπορεί να βελτιώσει µέχρι και στο διπλάσιο ή κα περισσότερο την ενεργειακή απόδοση των Υβριδικών Ηλιακών Συστηµάτων του Ε ή του PCT /GR02/00024 ενώ παρουσιάζει επιί πλέον ειδικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήµατα τα οποία τον κάνουν κατάλληλο καιγια ειδικές εφαρµογές π.χ. για αποβολή της αποθηκευµένης θερµικής ενέργειας, πλύσιµο των κατόπτρων και φθηνή αποθήκευση ζεστού νερου. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A44C 17/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1) ΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αίγλης 6, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/04/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1) ΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70, ΑΘΗΝΑ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΒΑΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΩΝΛΙΘΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑ- ΣΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ Μια βάση εκτιµήσεως πολύτιµων και ηµιπολύτιµων λίθων οι οποίο είναι κατεργασµένοι εσωτερικά ή/και εξωτερικά και διαθέτουν σκαλισµένες παραστάσεις και θέµατα η οποία αποτελείται από βάση 1 επί της οποίας προσαρµόζεται στήλη 2, κατασκευαζόµενες από µάρµαρο, πολύτιµα µέταλλα ή άλλο κατάλληλο υλικό. Στο άνω µέρος της στήλης 2 προσαρµόζεται φωτογενής ύλη 9 επί του οποίου τοποθετείται ο προς εκτίµηση ή παρατήρηση πολύτιµος ή ηµιπολύτιµος λίθος 4. Επί της βάσης 1 προσαρµόζεται στήλη 3 η οποία έχει τοξοειδή µορφή και στο άνω µέρος της προσαρµόζεται στήλη 3 η οποία έχει τοξοειδή µορφή και στο άνω µέρος της προσαρµόζεται µεγενθυτικός φακός 5 για την ανάγνωση και εκτίµηση του λίθου 4. Επί της βάσης 1 και δίπλα από την στήλη 2 προσαρµόζεται στήλη 3 τοξοειδούς µορφής στο άνω µέρος της οποίας τοποθετείται µεγενθυτικός φακός. Οι λίθοι 4 είναι κατεργασµένοι εσωτερικά ή εξωτερικά κατά τέτοιον τρόπο ώστε κατά τη µεγένθυση και παρατήρησή τους να µπορεί ο χρήστης να απολαµβάνει την παράσταση που απεικονίζεται και αποθηκεύονται σε κασετίνα 6 από την οποία µεταφέρονται επί της φωτογενούς ύλης 9 είτε ηλεκτρονικά είτε µε λαβίδα 7. 10

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: G09F 27/00 IPC7: H04N 7/173 IPC7: G06F 17/60 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΖΑΓΓΙΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Θεµιστοκλέως Σοφούλη 93, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ Θεµιστοκλέως Σοφούλη 86, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/04/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΖΑΓΓΙΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2)ΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΒΑΛΤΟΥ ΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Φράκγων 3, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (74):ΒΑΛΤΟΥ ΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Φράγκων 3,54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΜΦΙ ΡΟ- ΜΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟ- ΜΠΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑ- ΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑ- ΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗΣ Με το σύστηµα και τη µέθοδο της αµφίδροµης οπτικοακουστικής εκποµπής µηνυµάτων επιτυγχάνεται η οπτικοακουστική εκποµπή µηνυµάτων σε µέσα µαζικής µεταφοράς, χώρους αναµονής και συνεστίασης ατόµων µε την χρήση ηλεκτροκινο-οπτικο-ακουστικού εξοπλισµού σύγχρονης τεχνολογίας για την καλυτερη απόδοση οπτικο-ακουστικών µηνυµάτων. Παρέχεται η δυνατότητα χειρισµού του εξοπλισµού από τον θεατή - ενδιαφερόµενο για την παραλαβή πληροφοριών µέσω εκτύπωσης καθώς και η άµεση συναλλαγή µε τον διαφηµιζόµενο καιη επικοινωνία µε το κέντρο διαχείρισης και επεξεργασίας δεδοµένων µέσω τηλεφωνικής γραµµής. Το πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι η άµεση αποστολή µηνυµάτων από το κέντρο διαχείρισης και επεξεργασίας δεδοµένων στους χώρουςπροβολής και η δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας του ενδιαφερόµενου λήπτη -θεατή, ο οποίος µπορεί να επικοινωνεί για οτιδήποτε τον ενδιαφέρει από τα µηνύµατα που προβάλλονται απ'ευθείας είτε µε την πηγή (µε τον διαφηµιζόµενο εντολέα) είτε µε το κέντρο διαχείρισης και επεξεργασίας δεδοµένων που παρέχει και συντονίζει τα µηνύµατα καθώς ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται κάνει την εκποµπή µηνυµάτων αµφίδροµη. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: H02G 3/30 IPC7: F16L 3/04 IPC7: F16L 3/12 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΜΕ.Τ. "ΒΙΟΚΑΡ Α.Ε." Οθωνος 51, ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/04/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70, ΑΘΗΝΑ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΠΙΠΕ ΩΝ (ΠΛΑΚΕ) ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΟΡΟΦΗΣ Είναι ένα πρωτότυπο στήριγµα επίπεδων (πλακέ) καλωδίων οροφής, το οποίο χαρακτηρίζεται εκ του ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλους τους τύπους πλακέ καλωδίων που χαρακτηρίζονται στις οροφές των οικοδοµών και αποτελείται από ένα πλαστικό στέλεχος 1 το οποίο στην άνω πλευρά του έχει σχήµα πεπλατυσµένου Π µε κυρτές γωνίες και άκρα 5, στο ένα άκρο του οποίου φέρει ενσωµατωµένη πλαστική οποή 2 εντός της οποίας υπάρχει καρφί 4, το οποίο στηρίζει το στέλεχος στην οροφή, Η κάτω πλευρά του πλαστικού στελέχους 1 µπορεί είτε να έχει επίπεδο σχήµα, οπότε το καλώδιο της οροφής συγκρατείται ανάµεσα στα δύο κυρτά άκρα 5 του στελέχους, τα οποία µε την εισχώρηση του καρφιού 4 στην οροφή εφαρµόζουν πλήρως επ'αυτής, είτε για την καλύτερη και σταθερότερη εφαρµογή του καλωδίου, να φέρει προεξοχες 6 τόσες όσες χρειάζονται για την συγκράτηση εκάστου τύπου καλωδίου. 11

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B67D 1/00 IPC7: B67D 1/12 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΗΛΑΚΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Μουντάκη 30, ΦΙΛΟΘΕΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/04/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΗΛΑΚΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟ- ΦΟ ΟΣΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΨΥΚΤΕΣ Ενα σύστηµα τροφοδοσίας εµφιαλωµένου νερού σε ψύκτες µε ηλεκτρική εγκατάσταση και ηλεκτρονική πλακέττα, µε υδραυλική εγκατάσταση και αντλία νερού µικρής παροχής, για την αυτόµατη µεταφορά εµφιαλωµένου νερού από την φιάλη στον ψύκτη. Η όρθια φιάλη µετο ειδικό καπάκι τοποθετείται σε ειδικό χώρο στον ψύκτη και η αυτόµατη µεταφορά του νερού γίενται µε την βοήθεια των ηλεκτροδίων στάθµης. Το ως άνωσύστηµα παρέχει από το ψύκτη εµφιαλωµένο νερό κρύο µε όλες τις συνθήκες υγιεινής προστασίας από καθαρό κλειστό χώρο εντός του ψύκτη µε φιάλη µιας χρήσεως. Το ως άνω σύστηµα είναι οικονοµικό, ασφαλές και εύκολο στην χρήση του. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A63B 21/06 IPC7: A63B 69/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΦΥΝΤΙΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κοσµά Αιτωλού 23, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/04/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΦΥΝΤΙΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΡΙΓΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γεωργίου Σταύρου 4, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (74):ΤΡΙΓΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γεωργίου Σταύρου 4,54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΟΛΥΕΠΙΠΕ Ο ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙ- ΚΗΣ Πολυεπίπεδο όργανο γυµναστικής που αποτελείται από δύο ξεχωριστά πλαίσια (10) και (12) σχ.1, τα οποία είναι ενωµένα µεταξύ τους στο σηµείο (13) σχ.4, για την λειτουργία του οργάνου και αποσπώµενα, από το σηµείο (13) σχ.4, για την µεταφορά αυτού. Τοπλαίσιο (10) σχ.2, αποτελείται από µία στήλη πλακών βάρους πέντε κιλών η κάθε µία, δύο άξονες (35) και (36) που χρησιµοποιούνται ως οδηγοί των πλακών, τέσσερεις περιστρεφόµενους βραχίονες (14), (15), (18) και (19) σχ.1, οι οποίοι ακινητοποιούνται σεοποιαδήποτε θέση µε διαβάθµιση δεκαπέντε µοιρών, ενώ ανά δύο περιστρέφονται πάντα σε επίπεδα κάθετα µεταξύ τους και µία διάταξη τροχαλιών, που καταλήγουν σε ελεύθερα περιστρεφόµενα τµήµατα (30) και (31) σχ.3. Τα τµήµατα αυτά βρίσκονται σε άκρα των δεύτερων βραχιόνων (16) και (17), στα οποία καταλήγει καις συρµατόσχοινο, οδηγός του οποίου είναι οι τροχαλίες. ηλαδή, οι βραχίονες (14) και (15) περιστρέφονται πάντοτε σε κάθετο επίπεδο µε αυτό που περιστρέφονται οι βραχίονες (16) και (17), σε οποιαδήποτε θέση. Το πλαίσιο (12) σχ.4, αποτελείται από µετακινούµενο και περιστρεφόµενο πάγκο ο οποίος έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιηθεί στην επιθυµητή θέση, τόσο κατά την µεταφορική όσο και κατ ατην περιστροφική του κίνηση, ενώ παράλληλα οι θέσεις της πλάτης (25) και του καθίσµατος (26) ακινητοποιούνται σε οποιαδήποτε γωνία, από τις µείων δεκαπέντε έως και τις ενενήντα µοίρες, µε διαβάθµιση δεκαπέντε µοιρών. 12

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: G08B 13/14 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΙΛΟΥΚΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ολυµπίας 26, ΚΑΜΑΤΕΡΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γερανίου 2, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/04/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):2)ΚΙΛΟΥΚΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3)ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η εφεύρεση αναφέρεται σε σύστηµα το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ειδοποιήσει κάποιο άτοµο µε οπτικό, ηχητικό σήµα ή µε δόνηση για την απώλεια κάποιου κινητού αντικειµένου του. Το σύστηµα αποτελείται από ένα δέκτη (βραχιόλι), που φορεί στο χέρι του το άτοµο και τον ποµπό που τοποθετείται στο κινητό αντικείµενο. Ο ποµπός και ο δέκτης επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω υπέρυθρων IrDA ή µέσω τεχνολογίας Bluetooth και έχουν την δυνατότητα να µεταβάλλουν την απόσταση που θέλουµε κάθε φορά. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F25B 17/08 IPC7: F25B 15/00 IPC7: F25B 27/00 IPC7: F25B 27/02 IPC7: F28D 20/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ηροδότου 15, ΙΟΝΥΣΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/04/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΨΥΚΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟ- ΚΡΑΣΙΑΣ Ο ψύκτης προσρόφησης συνίσταται σε µία αντλία θερµότητας µε προσρόφηση, όπου το προσροφούν µέσο είανι π.χ. Silicagel και το προσροφούµενο µέσο π.χ. νερό, η οποία µπορεί και µετατρέπει ζεστό νερό σχετικά χαµηλής θερµοκρασίας βαθµών Κελσίου σε ψυχρό νερό 6/12 βαθµών Κελσίου κατάλληλο για κλιµατισµό µε σχετικά υχηλό βαθµό απόδοσης (COP) της τάξεως του 0,6 έως 0,9 µε συνεχή κυκλική λειτουργία, σε αντίθεση µε τις µέχρι σήµερα γνωστές αντλίες θερµότητας µε SIlicagel, οι οποίες εργάζονται µε ασυνεχή τρόπο, µε εναλλαγή των ρόλων των θαλάµων προσρόφησης και αναγέννησης, µε συνέπεια υψηλό κόστος και χειροτέρευση του βαθµού απόδοσής τους. Ο τρόπος λειτουργίας του νέου ψύκτη Προσρόφησης µε Sillicagel ως ανωτέρω επιτρέπει σχεδόν πλήρη ανάκτηση της θερµότητας των εναλλασσόµενων κυκλικά χώρωνπροσρόφησης και αναγέννησης του Sillicagel και µάλιστα περίπου στο ίδιο επίπεδο θερµοκρασίας, πράγµα που ελαχιστοποιεί τις απώλειες και βελτιώνει τον βαθµό απόδοσης, ενώ παράλληλα επιτρέπει την κατασκευή µικρών µοντέλων µε υψηλό βαθµό απόδοσης κατάλληλων για εφαρµογή π.χ. ηλιακού κλιµατισµού σ εκατοικίες, γραφεία κλπ. ή κλιµατισµού οχηµάτων από την απορριπτόµενη θερµότητα ψύξης του κινητήρα κλπ.µε ανταγωνιστικό κόστος. Επιπλέον, η ελαχιστοποίηση των κινούµενων µερών και η εγγενής καλή θερµική µόνωση συµβάλλουν επίσης στην αύξηση της αξιοπιστίας και του βαθµού απόδοσης και στην µείωση του κόστους του νέου ψύκτη προσρόφησης. 13

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B60J 3/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΝΕΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κασάµπα 4, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΞΥΜΗΤΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τίρυνθος 10-12, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/04/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΝΕΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2)ΞΥΜΗΤΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΚΙΑ ΙΟ ΑΥΤΟ- ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Σκιάδιο αυτοκινήτου (1) µε προσθήκη (2) η οποία ενώνεται µε το σκιάδιο µε ειδική βίδα (3) που του (της) επιτρέπει να περιστρέφεται προκειµένου να αυξηθεί το µήκος του σκιαδίου καλύπτοντας όλο το πλάτος του παραθύρου της πόρτας και να επανέρχεται προκειµένου το σκιάδιο να επιστρέφει προς το εµπρός τζάµι µε το αρχικό του µήκος. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A21C 9/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΒΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ηµητρίου Κιορπέ 3 Νόµος 751, ΠΑΝΟΡΑΜΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):22/04/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΒΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ Οµήρου 41, ΑΘΗΝΑ (74):ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ Εφέσσου 15,17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑ- ΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΙΤΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑ- ΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Η παρούσα επινόηση αναφέρεται σε µια µέθοδο αυτόµατης βιοµηχανικής παραγωγής πιττών και συναφών προϊόντων, καθώς και σε µηχανισµό για την υλοποίηση αυτής της µεθόδου. Με την επινόηση απλοποιείται σηµαντικά η όλη βιοµηχανική παραγωγή, διότι γραµµικά το παραχθέν µε άλλους τρόπους φύλλο διπλώνεται, γεµίζεται µε γέµιση, σκεπάζεται µε άλλο φύλλο διπλωµένο και στη συνέχεια προωθείται για συσκευασία. Με τη γραµµή παραγωγής να συνίσταται από τη διπλωτική µηχανή φύλλου, τη µηχανή γέµισης φύλλου, τη µεταφορική ταινία υπό µορφή ατέρµονος µεταφορικής ταινίας, το µηχάνηµα κοπής φύλλου, ο σύστηµα καθαρισµού της ταινίας από λάδια και την περισυλλογή τους, καθώς και το σύστηµα αυτοκαθαρισµού της ταινίας. 14

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A61K 31/341 IPC7: A61K 31/343 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΒΑΜΒΑΚΙ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Κασσιόπης 17, ΥΜΗΤΤΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):22/04/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΒΑΜΒΑΚΙ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΜΙΝΟΤΕΤΡΑΥ ΡΟΦΟΥΡΑΝΙΚΑ ΠΑ- ΡΑΓΩΓΑ ΜΕ ΤΡΙΠΛΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΓΓΕ- ΝΕΙΑ (ΜΟΥΣΚΑΡΙΝΙΚΗ/ΣΙΓΜΑ/ΥΠΟ- ΟΧΕΩΝ/ ΙΑΥΛΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ) ΜΕ ΟΡΘΟ- ΚΑΙ ΑΛΛΟΣΤΡΙΚΗ ΡΑΣΗ ΣΑΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΕΥΡΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΑΝΑΕΝΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ. Η εφεύρεση αφορά τα αµινοτετραϋδροφουρανικά ανάλογα α ή β-(μονό-ή διαλκυλαµινοµεθύλ)-γ-βουτυρολακτονών και τα φαρµακευτικώς αποδεκτά σταθερά άλατά τους, προϊόντα που παρασκευάζονται σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που περιγράφεται στο ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας: / (GR), PCT Int. Appl. WO , δηλαδή, µετατροπή των οξοφουρανικών καρβοξυλικών οξέων στα αντίστοιχα χλωρίδια οξέων και στα Ν-µονό, ή Ν,Ν-δι-αλκυλαµίδια που ανάγονται σε αµινοδιόλες οι οποίες δίνουν τα τελικά προϊόντα δια κυκλοποιήσεως υπό καταλλήλους συνθήκας. Τα προϊόντα αυτά, ειδικώς οι Μ1 επιλεκτικοί µουσκαρινικοί αγωνιστές και/ή Μ2 ανταγωνιστές των χολινεργικών αυτοϋποδοχέων οι οποίοι παρουσιάζουν επίσης ανασχετικό έλεγχο επί των ιονικών διαύλων του νατρίου και χηµική συγγένεια µε τους υποδοχείς σίγµα προτείνονται σαν πρωτότυπα βιοηλεκτρικώς νευρορυθµιστικά φάρµακα στην αντιµετώπιση ψυχο-νευροανοσιοποιητικών, νευροενδοκρινολιγκών, ή νευροεκφυλιστικών διαταραχών και σαν νευροανανεωτικά φάρµακα κατά των νευροεκφυλιστικών ασθενειών σχετιζοµένων ή µε µι ισχαιµικά φαινόµενα, περιλαµβανοµένης ειδικώς της σκλήρυνσης κατά πλάκας, σαν ρυθµιστικά φάρµακα του ψυχικού τόνου στην αντιµετώπιση της κατάθλιψης και ψύχωσης ως και στον έλεγχο του στρες και, τέλος, σαν ρυθµιστικά φάρµακα της νευρωνικής δραστηριότητας στην αντιµετώπιση της εξάρτησης, των διαταραχών της όρεξης, των νευροοργανικών διαταραχών και του νευροπαθολογικού πόνου ή σαν πρωτότυπα - βελτιωτικά της µνήµης, διανόησης και ψυχικού τόνου - αντιεπιληπτικά. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E05B 65/08 IPC7: E05B 63/14 IPC7: E05C 9/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Παπαδιαµάντη 44, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Πατριαρχείου 12, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΑΤΤΙΚΗ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/04/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2)ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΛΕΙΘΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ/ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑ- ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ Περιγράφεται κλείθρο συρόµενων φύλλων θυρών και παραθύρων αλουµινίου ή συναφών υλικών στο οποίο το πλακίδιο γλώσσας 2 εισάγεται στο συρόµενο φύλλο και προτείνονται εναλλακτικές µέθοδοι εγκαταστάσεωςτου ιδίου περιλαµβανοµένων και βοηθητικών για την εγκατάσταση εξαρτηµάτων, καθώς και παραλλαγές στην κατασκευή και τοποθέτηση των πείρων του αντικρύσµατος 1. Στο κλείθρο αυτό ικανοποιούνται ένα ή περισσότερα εκ των κάτωθι χαρακτηριστικών γνωρισµάτων : επαφή του πλακιδίου γλώσσας ασφαλίσεως στα πρόσθια τοιχώµατα του συρόµενου φύλλου και αυξηµένη αντίσταση στην παραβίαση, β. Ζεύξη πλακιδίου γλώσσαςασφαλίσεως στον λειτουργικό µηχανισµό της κλειδαριάς µέσω ελατηριωτού άξονα και αυτόµατη οπισθοχώρησή του σε ακούσια σύγκρουση µε το αντίκρυσµα καιγ. Πολλαπλότητα στοιχείων εµπλοκής του τµήµατος γλώσσας ασφαλίσεως στο αντίκρυσµα. Περιγράφεται ακόµη παραλλαγή αυτόνοµα εγκαθιστάµενου και ρυθµιζόµενου πείρου αντικρύσµατος στην περίπτωση προφίλ κάσας µε εµπρόσθια αύλακα. 15

17 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A61K 31/133 IPC7: A61K 31/137 IPC7: A61K 9/20 IPC7: A61K 9/48 IPC7: A61P 37/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)NOVARTIS AG Lichtstrasse 35, 4056 BASEL, ΕΛΒΕΤΙΑ 2)MITSUBISHI PHARMA CORPORATION 6-9, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, OSAKA, ΙΑΠΩΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):06/04/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):60/ /04/2003-US ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)OOMURA TOMOYUKI 2)PUPIPEDDI MADHUSUDHAN 3)RUEGGER COLLEEN 4)ROYCE ALAN EDWARD 5)SASAKI MASAKI 6)TAMURA TOKUHIRO ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στουρνάρη 37, ΑΘΗΝΑ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Στερεά φαρµακευτική σύνθεση κατάλληλη για την από του στόµατος χορήγηση, η οποία περιέχει: (α) έναν αγωνιστή υποδοχέα S1P, και (β) µία σακχαροαλκοόλη. 16

18 1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) 02/04/2003 ΚΟΥΡΒΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΖΕΛΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙΟΥ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ /04/2003 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΥΒΡΙ ΙΚΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 04/04/2003 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΑΝ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 08/04/2003 ΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΩΝΛΙΘΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ /04/2003 ΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΖΑΓΓΙΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΜΦΙ ΡΟΜΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗΣ /04/2003 ΦΥΝΤΙΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕ Ο ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ /04/2003 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΜΕ.Τ. "ΒΙΟΚΑΡ Α.Ε." ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΠΙΠΕ ΩΝ (ΠΛΑΚΕ) ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΟΡΟΦΗΣ /04/2003 ΜΗΛΑΚΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΨΥΚΤΕΣ /04/2003 ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΟΥΚΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 21/04/2003 ΞΥΜΗΤΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ- ΝΟΥ ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΚΙΑ ΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟ- ΜΕΝΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ /04/2003 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 22/04/2003 ΒΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΙΤΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 22/04/2003 ΒΑΜΒΑΚΙ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΑΜΙΝΟΤΕΤΡΑΥ ΡΟΦΟΥΡΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΜΕ ΤΡΙΠΛΗ ΧΗΜΙ- ΚΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ (ΜΟΥΣΚΑΡΙΝΙΚΗ/ΣΙΓΜΑ/ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ/ ΙΑΥ- ΛΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ) ΜΕ ΟΡΘΟ- ΚΑΙ ΑΛΛΟΣΤΡΙΚΗ ΡΑΣΗ ΣΑΝ ΠΡΩ- ΤΟΤΥΠΑ ΝΕΥΡΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΑΝΑΕΝΩΤΙΚΑ ΦΑΡ- ΜΑΚΑ /04/2003 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΘΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ/ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΜΕΘΟ- ΟΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ /04/2004 NOVARTIS AG MITSUBISHI PHARMA CORPORATION ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

19 1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) MITSUBISHI PHARMA CORPORATION ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 06/04/ NOVARTIS AG ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 06/04/ ΒΑΜΒΑΚΙ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΑΜΙΝΟΤΕΤΡΑΥ ΡΟΦΟΥΡΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΜΕ ΤΡΙΠΛΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ (ΜΟΥΣΚΑΡΙΝΙΚΗ/ΣΙΓΜΑ/ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ/ ΙΑΥΛΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ) ΜΕ ΟΡΘΟ- ΚΑΙ ΑΛΛΟΣΤΡΙΚΗ ΡΑΣΗ ΣΑΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΕΥΡΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΑΝΑΕΝΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ. ΒΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΙΤΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 22/04/ /04/ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΓΓΙΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΖΕΛΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΟΥΚΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΒΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΛΑΚΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΝΕΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΜΗΤΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΚΛΕΙΘΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ/ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΜΕΘΟ- ΟΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΒΑΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΩΝΛΙΘΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΜΦΙ ΡΟΜΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙ- ΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΚΕΡΜΑ- ΤΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙΟΥ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΜΦΙ ΡΟΜΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙ- ΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ- ΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ- ΝΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΚΕΡΜΑ- ΤΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙΟΥ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΨΥΚΤΕΣ ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΚΙΑ ΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕ- ΦΟΜΕΝΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΚΙΑ ΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕ- ΦΟΜΕΝΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΥΒΡΙ ΙΚΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΑΝ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΨΥΚΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 30/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΛΕΙΘΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ/ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ 30/04/ ΦΥΝΤΙΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕ Ο ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 10/04/

20 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΜΕ.Τ. "ΒΙΟΚΑΡ Α.Ε." ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΠΙΠΕ ΩΝ (ΠΛΑΚΕ) ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΟΡΟΦΗΣ 11/04/

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα