ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

3 2

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 Ηµεροµηνία έκδοσης: 24/11/2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών...5 Συντµήσεις...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων...26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων...48 OCTOBER 2004 Publication date: 24/11/2004 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...26 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee

5 2.7 Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Supplementary Protection Certificates for medicines products Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner...54 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών...59 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...59 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

6 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα 5

7 6

8 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

9 8

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: H01L 31/052 IPC7: G01S 3/786 IPC7: F24J 2/38 IPC7: F24J 2/54 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ηροδότου 15, ΙΟΝΥΣΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/03/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥ- ΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕ ΕΣ Φ/Β ΓΕΝ- ΝΗΤΡΙΕΣ Η Εφεύρεση συνίσταται στην ανάπτυξη ενός Ανακλαστικού Συστήµατος Ενίσχυσης (ΑΣΕ) της ισχύος και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για επίπεδες Φ/Β Γεννήτριες σε σειρές προσανατολισµένες στην κατεύθυνση Ανατολή- ύση µε κατάλληλη κλίση προς Νότο, χρησιµοποιώντας κατάλληλους παράπλευρους ανακλαστήρες µε κλίση 60 µοίρες προς το επίπεδο των Φ/Β Γεννητριών, όταν το επίπεδο της τροχιάς του Ήλιου είναικάθετο στο επίπεδο των Φ/Β Γεννητριών, ενώ όταν ο Ήλιος αλλάζει ύψος στον ορίζοντα, τότε οι δύο σειρές Ανακλαστικών Επιφανειών (που συνδέονται µε επιµήκεις αρθρώσεις µε τις επιµήκεις πλευρές της σειράς των Φ/Β Γεννητριών) µεταβάλλουν την γωνία των 60 µοιρών ως προς το επίπεδο των Φ/Β Γεννητριών, µέσω κατάλληλων Αισθητήριων, Μηχανισµών Κίνησης και Ωστηρίων, ώστε οι δύο ανακλώµενες δέσµες της Ηλιακής ακτινοβολίας να κατανέµονται πάντα οµοιόµορφα πάνω στην επιφάνεια των Φ/Β Γεννητριών και να αυξάνουν την ισχύ τους κατά τοις εκατό περίπου ενώ το κόστος του ΑΣΕ ανέρχεται σε κλάσµα µόνο του κόστους της επί πλέον ισχύος. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: G09F 13/04 IPC7: G09B 29/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Θεσσαλονίκης 5, ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/03/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναυαρίνου 23,15562 ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Η εφεύρεση αυτή αποτελείται από δύο βασικά τµήµατα. Το πρώτο τµήµα είναι το πλαίσιο του φωτιζόµενου χάρτη. Το πλαίσιο αυτό µπορεί να κατασκευαστεί µονοκόµµατο ή από διαφορετικά συναρµολογούµενα κοµµάτια και έχει την πάνω επιφάνεια κενή, προκειµένου να τοποθετηθεί ο κατάλληλος φωτισµός και στην συνέχεια ο χάρτης που θα περιέχει και τις χρήσιµες πληροφορίες για τους περαστικούς του τουρίστες κλπ. Το δεύτερο τµήµα είναι η βάση. Η βάση αυτή, µπορεί να έχει οποιοδήποτε σχήµα και διάσταση ή ακόµα να αποτελείται από δύο ή από διάφορα κοµµάτια. Η βάση ή οι βάσεις αυτές θα έχουν τις περιφερειακές πλευρές τους κενές, έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα ο κατάλληλος φωτισµός στο εσωτερικό, και στην συνέχεια τα κενά αυτά θα σκεπάζονται µε τα διαφηµιστικάµηνύµατα που θέλουµε να προβάλλουµε. Τα διαφηµιστικά µηνύµατα µπορούν να είναι και εναλασσόµενα µετά από τοποθέτηση ειδικού µηχανισµού στο εσωτερικό της βάσης. Τέλος η βάση αυτή µε τον φωτιζόµενο χάρτη στερεώνεται κατάλληλα στο έδαφος είτε σκάβονταςκαι τοποθετώντας µέρος της βάσης µέσα στο έδαφος, είτε στερεώνοντάς τη επάνω στο έδαφος µε τον πιο ασφαλή και στέρεο τρόπο κάθε φορά, ανάλογα µε την υφή του εδάφους. Η εφεύρεση αυτή των φωτιζόµενων διαφηµιστικών χαρτών, έχει το πλεονέκτηµα ότι δεν προσφέρει απλά διαφηµιστικούς χώρους, αλλά το κάνει προσφέροντας χρήσιµες πληροφορίες στους πολίτες ή στους τουρίστες (για κεντρικά κτίρια, µουσεία, το ηµαρχείο ή ακόµα τις στάσεις του Μετρό, τα φαρµακεία, τους χώρους στάθµευσης, χρήσιµά τηλέφωνα κλπ.) εκµαιεύοντας την προσοχή τους στο διαφηµιστικό µήνυµα που θέλουµε να προβάλλουµε. 9

11 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F03B 17/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλους 116, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/03/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70, ΑΘΗΝΑ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΕΙ Η ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΩΝ ΑΕΡΟΘΑ- ΛΑΜΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ Υ ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΩΣΗ O άξονας (1) του επινοηθέντος µηχανισµού περιστρέφεται καθώς οι αεροθάλαµοι (4) εισέρχονται µέσα στο νερό και ωθούν το στέλεχος (2) στο οποίο είναι συναρµολογηµένος να ανέλθει στην επιφάνεια. Με τηνέξοδο του από το νερό, πιεζόµενος ο αεροθάλαµος (4)από το βαρίδι (3), ωθεί τον εντός αυτού αέρα, στον αντίθετο αεροθάλαµο που βρίσκεται στο άλλο άκρο του στελέχους - άξονα (2). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A01K 97/12 IPC7: A01K 87/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΘΗΡΑ (ΚΥΚΛΑ ΩΝ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/03/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΑΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Λυγίνου 25,18539 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΗΧΗΤΙΚΗ ΣΥ- ΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΑ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ Μια µικρού µεγέθους ηλεκτρονική φωτοηχητική συσκευή (10) για προειδοποίηση τσιµπηµάτων ή σύλληψης ψαριών για καλάµια ψαρέµατος µε χαρακτηριστικά: ενδεικτική λυχνία Led (11) για φωτεινό σήµα προειδοποίησης, βοµβητή (24) για ηχητικό και περιστροφική βάση για τη ρύθµιση της ευαισθησίας. 10

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E03D 9/052 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΕΡΕΝΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΥΚΛΕΣ, ΣΠΑΡΤΗ (ΛΑΚΩΝΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΜΥΚΛΕΣ, ΣΠΑΡΤΗ (ΛΑΚΩΝΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α 3)ΚΟΝΙ ΙΤΣΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΥΚΛΕΣ, ΣΠΑΡΤΗ (ΛΑΚΩΝΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/03/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΕΡΕΝΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2)ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 3)ΚΟΝΙ ΙΤΣΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΠΑΓΩΓΗ ΟΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΚΑ- ΝΗ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ Το σύστηµα εξαγωγής των οσµών αποτελείται από ένα φυγοκεντρικό ανεµιστήρα (6) από αεραγωγούς κυλινδρικής διατοµής (5) από διακόπτη λειτουργίας (8) και απενεργοποίησης του φυγοκεντρικού ανεµιστήρα (10). Το σύστηµα εξάγει τις οσµές από τη λεκάνη (2) είτε χρησιµοποιώντας την υπερχείλιση (11) της υπάρχουσας λεκάνης (2) είτε του νέου τύπου κάθισµα (7) µέσω του ενσωµατωµένου εσωτερικού αγωγού που διαθέτει (12). Το πλεονέκτηµα του συστήµατος αυτού είναι η πλήρης εξάλειψη των δυσάρεστων οσµών που δηµιουργούνται στην λεκάνη της τουαλέτας (2). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A21D 13/00 IPC7: A23G 3/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1) ΟΓΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6ο χλµ. Λ. Βάρης-Κορωπίου, ΚΟΡΩΠΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):27/03/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1) ΟΓΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70, ΑΘΗΝΑ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΓΛΥΚΙΣΜΑ ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΟ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗ ΚΡΕΜΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΛΙΝΑΣ Ένα γλύκισµα που αποτελείται εξωτερικά από φύλλο κρούστας (1) µέσα στο οποίο περικλείεται γέµιση κρέµας σοκολάτας (2), ψήνεται στο φούρνο και περιχέεται µε σιρόπι. ιατίθεται στην κατανάλωση σε µικρά η µεγαλύτερα τεµάχια. 11

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B63C 9/08 IPC7: B63C 9/11 IPC7: B63C 9/087 IPC7: B63C 9/22 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΡΓΥΡΟΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ( Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):18/03/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΑΡΓΥΡΟΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΠΕΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ( Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΝΕΑ ΣΩΣΙΒΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Το ατοµικό σωσίβιο το οποίο αποτελείται από δύο τεµάχια, το κυρίωςς σωσίβιο σχ.1 και τη ζακέτα σχ.2, των οποίων η χρήση εξασφαλίζει υψηλή και αποτελεσµατική προστασία στο ναυαγό. Το οµαδικό σωσίβιο, σχ. 4 που παρέχει την προστασία του σε πολλά άτοµα ταυτόχρονα, µε ευεργετική επίδραση στη ψυχολογική κατάσταση των ναυαγών. 12

14 1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) 05/03/2003 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕ ΕΣ Φ/Β ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ /03/2003 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ /03/2003 ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΕΙ Η ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΩΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ Υ ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΩΣΗ /03/2003 ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΑ ΣΩΣΙΒΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ /03/2003 ΚΑΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΗΧΗΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΑ ΨΑΡΕ- ΜΑΤΟΣ /03/2003 ΠΕΡΕΝΤΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΝΙ ΙΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗ ΟΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ /03/2003 ΟΓΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΛΥΚΙΣΜΑ ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΟ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗ ΚΡΕΜΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΛΙΝΑΣ

15 1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΑ ΣΩΣΙΒΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 18/03/ ΟΓΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΥΚΙΣΜΑ ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΟ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗ ΚΡΕΜΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΛΙΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΕΙ Η ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΩΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ Υ ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΩΣΗ 27/03/ /03/ ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗ ΟΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 26/03/ ΚΑΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΗΧΗΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΑ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ 19/03/ ΚΟΝΙ ΙΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗ ΟΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 26/03/ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕ ΕΣ Φ/Β ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 05/03/ ΠΕΡΕΝΤΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΑΓΩΓΗ ΟΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 26/03/ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 07/03/

16 1.4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 77, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/03/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ελευθερίου Βενιζέλου 77,12132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗ- ΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΜΑΣΑΖ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣΑΖ Ένα ανατοµικό και ορθοπεδικό στρώµα των µέσων που χρησιµοποιεί ο άνθρωπος για οποιαδήποτε στάση του µε µασάζ, τα οποιαδήποτε υλικά του οποίου έχουν επεξεργαστεί στο να αποκτούν ελαστικότητα στις επίπεδες διαστάσεις τους (µήκος-πλάτος), τα µεν υφάσµατα µε ανά διαστήµατα συρρικνώσεις τους (Σχήµατα 2 και 3) οι δε βάτες-κετσέδες-αφρώδη υλικά ή άλλα µε ανά διαστήµατα κοπή τους (Σχήµα 4), το οποίο στρώµα φέρει για υποστήριξη των οποιονδήποτε υλικών κατασκευής του αλλεπάλληλα ανεξάρτητα συστήµατα δηµιουργίας άνωσης (Σχήµα 5), δια δηµιουργηµένης υδροστατικής πίεσης υγρού που δηµιουργεί πίεση ισόρροπη αυτής που ασκεί το βάρος του ανθρώπινου σώµατος και τα οποία συστήµατα δια περιοδικής και εκ περιτροπής εναλλαγής θέσεως του εµπεριεχοµένου υγρού τους η οποία προκαλείται από µηχανικό σύστηµα (Σχήµα 8) κάνουν µασάζ στο ανθρώπινο σώµα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)Γ. ΡΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - DUROPLAST Ν. Περιφ. Οδός Ευόσµου, ΕΥΟΣΜΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/03/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΡΕΠΠΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΟΥΤΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΣΙΤΑ Είναι ένα κουτί αλουµινίου που µας εξασφαλίζει την ταυτόχρονη υποδοχή και του ρολού των παντζουριών και την ανάρτηση σίτας στις πόρτες και τα παράθυρα. Το κουτί σχηµατίζεται από 4 προφίλ αλουµινίου που συναρµολογούνται µεταξύ τους. Από αυτά τα 2 οβάλ µορφής (9) (10) είναι αντικρουστά (Μέσα-έξω) και τα 2 άλλα επίπεδα (7) κάτω και πάνω (8). 15

17 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ Αριστείδου 5, ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/03/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΑΥΓΩΝ ΙΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η εφεύρεση αφορά σκεύος ψησίµατος αυγών δια ηλιακής ενέργειας και απαρτίζεται από τη βάση 1 το φακό συγκεντρωτικό 2 και τον µεταλλικό θερµοσυσσωρευτή. ύναται να έχει όλους τους χρωµατισµούς, ύναται να είναι εξ' οποιουδήποτε υλικού, προηγµένης τεχνολογίας. ύναται να λάβει οποιοδήποτε εργονοµικό σχήµα προς ανάλογη χρήση ενός ή περισσοτέρων αυγών. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Αυστραλίας 12, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/03/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΚΕΦΑΛΑ ΦΙΛΙΑ Αυστραλίας 12,71305 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΠΟΤ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕ- ΝΗ ΠΡΟΣΟΨΗ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ Το φωτιστικό σποτ αποτελείται από µεταλλικό κουτί (3) µε σηµείο επαφής (4) µε την αποσπώµενη πρόσοψη, η οποία αποτελείται από µεταλλική κορνίζα (1) και τζάµι (2) όπου στην πίσω της πλευρά υπάρχει κολληµένος µαγνήτης. Η αποσπώµενη πρόσοψη µε τον κολληµένο µαγνήτη έρχεται και κολλάει µε το σηµείο (4) του µετλλικού κουτιού (3). Η ένωση αυτή γίνεται εύκολα και πολύ γρήγορα και χωρίς να προκαλέσουµε φθορές στην εσοχή που είναι τοποθετηµένο το µεταλλικό κουτί, αφού τώρα δεν είµαστε αναγκασµένοι να τοτραβήξουµε έξω για να βγάλουµε την πρόσοψη. 16

18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1) ΙΤΣΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., ΚΟΠΑΝΟΣ (ΗΜΑΘΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α 2) ΙΤΣΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΠΑΝΟΣ (ΗΜΑΘΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):27/03/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1) ΙΤΣΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2) ΙΤΣΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αγ.Σπυρίδωνος 7,55337 ΤΡΙΑΝ ΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙ- ΚΟΥ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑ Οι νεφελοψεκαστήρες είναι γεωργικά µηχανήµατα ψεκασµού φυτοφαρµάκων, ευρέως γνωστά. Αποτελούνται από δεξαµενή µίγµατος φυτοφαρµάκου, µία µεµβρανοφόρο αντλία, µπεκ ψεκασµού και αεριοστόβιλο παραγωγής ρεύµατος αέρος. Η εφεύρεση βασίζεται στην προανάµιξη του µίγµατος φυτοφαρµάκου και αέρα πριν αυτό ψεκαστεί από τους ψεκαστήρες και ειδικότερα µέσα σε αυτούς. Στο µηχάνηµα τοποθετείται κοινός αεροσυµπιεστής ο οποιός δύναται να δυναµοδοτηθεί είτε µε καρδανικό άξονα, είτε µε µηχανή εσωτερικής καύσης. Οαεροσυµπιεστής παρέχει πεπιεσµένο αέρα µέσω αγωγού (Σχεδ.1-10) στον συλλέκτη (Σχεδ.1-1) που δύναται να είναι ένας ή περισσότεροι και τοποθετηµένοι πάνω από τη µέγιστη στάθµη του φυτοφαρµάκου στη δεξαµενή ώστε να µην εισέρχεται το µίγµα λόγω συγκοινωνούντων δοχείων. Από τον συλλέκτη (Σχεδ.1-1) ο πεπεισµένος αέρας κατανέµεται στους κυκλικά διατεταγµένους ηµιαγωγούς (Σχεδ.1-2) που συνδέονται µε τη µία είσοδο των ψεκαστήρων ώστε να εισέρχεται στο χώρο προµιξης (σχεδ.1-6). Η άλλη είσοδος του ψεκαστήρα συνδέεται µε την κοινή σαυνδεσµολογία των ψεκαστήρων µηχανηµάτων δηλαδή µε την αντλία παροχής µίγµατος. Έτσι ο αέρας αναµιγνύεται στο εσωτερικό του ψεκαστήρα δηµιουργώντας ήδη το νεφέλωµα. Το συστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλους τους τύπους νεφελοψεκαστήρων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ανδρου 5, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):06/03/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΕΛΑ- ΣΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥ- ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΒΙΟ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πλαστική µεµβράνη που αποτελείταιι από προτεντωµένο, κατά προτίµηση φίλµ πολυαιθυλενίου όπου φέρει πλήθος, σε παράλληλη διάταξη σωληνοειδές ενισχύσεις, κατανεµηµένες στο πλάτος της ταινίας, µέσα στις οποίες βρίσκονται ενσωµατοµένα ενισχυτικά νήµατα τα οποία διατρέχουν όπως και οι σωληνοειδείς ενισχύσεις όλο το µήκος του φίλµ. 17

19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ECLISSE SRL Via Sernaglia 76, PIEVE DI SOLIGO (TV), ΙΤΑΛΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):25/02/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):TV2003A /03/2003-IT (72):1)DE FAVERI LUIGI ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Xατζηγιάννη Μέξη 7, ΑΘΗΝΑ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙ- ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ, ΣΥΡΤΗ Ή ΓΛΩΣΣΙ Α Αντικλεπτική συσκευή περιστροφικού τύπου, ιδιαίτερα για κλειδαριά, η οποία περιέχει: - µεταλλική βάση, που προσαρµόζεται προς µια εκ των δύο επιφανειών της θύρας φραγής που πρέπει να κλείνει, - οδηγό αύλακα σε αντιστοιχία προς τη µεταλλική βάση, µεκοιλότητα στο ένα άκρο, όπου κατά µήκος της αναφερθείσας κοιλότητας σχηµατίζονται περιφαρειακοί όνυχες εµπλοκής επί πείρου που διέρχεται µέσω της αναφερθείσας οδηγού αύλακος, - δύο οδηγούς κοχλιοδακτυλίους, ευθυγραµµισµένους, προς τη µια πλευρά τηςµεταλλικής βάσης, µεταξύ των οποίων σχηµατίζεται η αναφερθείσα οδηγός αύλαξ, - κινητή ράβδο που καθοδηγείται από τους κοχλιοδακτυλίους, προς την οποία συνδέεται πετούγια, - πείρο συνδεόµενο προς την αναφερθείσα ράβδο, στην απέναντι πλευρά από την πετούγια και ενσωµατωµένο προς αυτήν, ο οποίος διέρχεται µέσω της οδηγού αύλακος, όπου ο αναφερθείς πείρος εφοδιάζεται εν σχέσει προς την οδηγό αύλακα µε προεξέχοντες όνυχες. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)INTERNATIONAL CURRENCY TECH- NOLOGIES CORPORATION B1., No.24, Alley 38, Lane 91, Sec. 1, Nei-Hu Road, TAIPEI CITY, ΤΑΪΒΑΝ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/03/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): /03/2003-TW (72):1)HSIEH JYH-CHYANG 2)HSU YEUH-PING 3)CHIEN TIEN-YUAN ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Xατζηγιάννη Μέξη 7, ΑΘΗΝΑ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ένα κύκλωµα ελέγχου ισχύος χρησιµοποιούµενο σε µηχανή πωλήσεων µε δέκτη χαρτονοµισµάτων και κύριες µονάδες πωλήσεων ελεγχόµενες από το δέκτη χαρτονοµισµάτων περιέχει σύµφωνα µε την εφεύρεση µια γεννήτρια παλµικού σήµατος που εγκαθίσταται στην είσοδοτων χαρτονοµισµάτων του αναφερθέντος δέκτη χαρτονοµισµάτων και µπορεί να παραγάγει σήµα σκανδαλισµού κατά την εισαγωγή χαρτονοµίσµατος εντός της εισόδου χαρτονοµισµάτων του δέκτη χαρτονοµισµάτων, έν οδηγό και µία σκανδάλη, η οποία δίνει εντολή στον οδηγό να µεταγάγει το δέκτη χαρτονοµισµάτων µεταξύ της λειτουργίας αναµονής µε εξοικονόµηση ενέργειας και της κανονικής λειτουργίας, ανάλογα µε την παρουσία του παλµικού σήµατος από τη γεννήτρια παλµικού σήµατος. 18

20 1.5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) 05/03/2003 Γ. ΡΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - DUROPLAST ΚΟΥΤΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΣΙΤΑ /03/2003 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11/03/2003 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΜΑΣΑΖ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣΑΖ /03/2003 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΑΥΓΩΝ ΙΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /03/2003 ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΠΟΤ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΟΨΗ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ /03/2003 ΙΤΣΟΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΙΤΣΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑ /02/2004 ECLISSE SRL ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΟΠΙ- ΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ, ΣΥΡΤΗ Ή ΓΛΩΣΣΙ Α /03/2004 INTERNATIONAL CURRENCY TECHNOLO- GIES CORPORATION ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΠΩ- ΛΗΣΕΩΝ

21 1.6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) ECLISSE SRL ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ, ΣΥΡΤΗ Η ΓΛΩΣΣΙ Α 25/02/ INTERNATIONAL CURRENCY TECHNOLO- GIES CORPORATION ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 09/03/ Γ. ΡΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - DUROPLAST ΚΟΥΤΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΣΙΤΑ 05/03/ ΙΤΣΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 27/03/ ΙΤΣΟΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 27/03/ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΜΑΣΑΖ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣΑΖ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΠΟΤ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΟΨΗ ΜΕ ΜΑ- ΓΝΗΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11/03/ /03/ /03/ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΑΥΓΩΝ ΙΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17/03/

22 1.7 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ (21): ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/04/2004 ΑΙΤΩΝ (71):1)EMORY UNIVERSITY Atlanta, GA, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ BCH-189 ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ.Ε./Ε..Ε. (68): B2 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (95):EMTRIVA-EMTRICITABINE ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (92):Ε.Ε. (C)(2003)4025/ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (93): ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ (21): ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/05/2004 ΑΙΤΩΝ (71):1)PFIZER PRODUCTS INC. Eastern Point Road, GROTON, CONNECTICUT, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΡΑΓΩΓΑ 4''-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ-9- ΕΟΞΟ-9Α-ΑΖΑ-9Α-ΟΜΟΕΡΥΘΡΟΜΥΚΙΝΗΣ-Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ.Ε./Ε..Ε. (68): ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (95):DRAXXIN-TULATHROMYCIN, ΚΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (92):E.E.(C)(2003) 4291/ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (93): ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ (21): ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/05/2004 ΑΙΤΩΝ (71):1)GENENTECH, INC. 1 DNA Way, SOUTH SAN FRANCISCO, CA, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΘΡΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ.Ε./Ε..Ε. (68): ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (95):HERCEPTIN-TRASTUZUMAB ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΑ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟΤΟΞΙΝΩΝ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (92):E.E. (C)(2000)2539/ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (93): ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΑ 21

23 1.8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σ.Π.Π.Φ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) 26/04/2004 EMORY UNIVERSITY ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ BCH-189 ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 05/05/2004 PFIZER PRODUCTS INC. ΠΑΡΑΓΩΓΑ 4''-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ-9- ΕΟΞΟ-9Α-ΑΖΑ-9Α-ΟΜΟ- ΕΡΥΘΡΟΜΥΚΙΝΗΣ-Α /05/2004 GENENTECH, INC. ΑΝΘΡΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ

24 1.9 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σ.Π.Π.Φ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) EMORY UNIVERSITY ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ BCH-189 ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 26/04/ GENENTECH, INC. ΑΝΘΡΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ. 05/05/ PFIZER PRODUCTS INC. ΠΑΡΑΓΩΓΑ 4''-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ-9- ΕΟΞΟ-9Α-ΑΖΑ-9Α- ΟΜΟΕΡΥΘΡΟΜΥΚΙΝΗΣ-Α. 05/05/

25 1.10 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ο Υ Ε Μ Ι Α 24

26 1.11 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σ.Π.Π.Φ.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η 25

27 1.12 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σ.Π.Π.Φ.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η 26

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2.1 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A23N 15/02 IPC7: A01D 46/24 (73):1)Θ.ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Πύργος Τριφυλίας,24400 ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ (ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/09/2003 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):08/10/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΛΑΙΟΡΑΒ ΙΣΤΙΚΟ Ε ΑΦΟΥΣ ΜΕ ΠΗΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Υ- ΝΑΜΟ) 12 VOLT ΚΑΙ ΑΕΡΟΤΟΥΡ- ΜΠΙΝΑ Τα ελαιοραβδιστικά µηχανήµατα εδάφους µε την προσθήκη σε αυτά των δύο βασικών καινοτοµιών (δυναµικό 12 volt (2) και αεροτουρµπίνας (3)) αποτελούνται από βάσεις (πλαίσια) (6) αναλόγων διαστάσεων στα οποία έχουν προσαρµοστεί από ένας έως και τρεις περιστρεφόµενοι κύλινδροι (4) οι οποίοι φέρουν πλαστικές ράβδους σε κατάλληλη διάταξη. Στο εσωτερικό του πλαισίου (6) υπάρχει αποσπώµενη µεταλλική κρησάρα διαχωρισµού φύλλων - καρπού (7) καθώς και µεταλλικό κόσκινο (11) µεταφοράς του καρπού στο σκέυος αποθήκευσης. Η µετακίνηση των µηχανηµάτων στα ελαιοπερίβολα γίνεται µηχανικά µε κατάλληλο σύστηµα σύµπλεξης. Ολες οι λειτουργίες γίνονται µε τη βοήθεια βενζινοκινητήρα 3-5 ΗΡ (1) που τοποθετείται σε βάση σε συνδυασµό µε κατάλληλη διάταξη τροχαλιών (5)και ιµάντων. ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E01F 15/04 (73):1)SPIG SCHUTZPLANKEN-PRODUK- TIONS-GESELLSCHAFT MBH & CO. KG D SCHMEIZ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/02/2004 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):08/10/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)SCHMITT KARL-HEINZ, Dipl.-Ing. 2)SCHONAUER DIETER ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. Βάµβα 1, ΑΘΗΝΑ (74):ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. Βάµβα 1,10674 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΑΤΑΞΗ ΣΑΝΙ ΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η εφεύρεση αναφέρεται σε µία διάταξη σανιδίων προστασίας (1) στην ακραία πλευρά ενός αυτοκινητόδροµου (2), η οποία περιλαµβάνει πακτωµένους στο έδαφος (3) πασσάλους (4) και στερεωµένες στους πασσάλους (4) µε παρεµβολή στοιχείων τήρησης απόστασης (5,6) σε δύο διαφορετικά ύψη (Η1,Η2) γραµµές οδηγών σανίδων (7,8) µε διατοµή σχήµατος W, από τις οποίες η κάτω γραµµή οδηγών σανίδων (7) βρίσκεται πιο κοντά προς το κατάστρωµαα τουαυτοκινητόδροµου (2) απότην άνω γραµµή οδηγών σανίδων (8). Τα στοιχεία τήρησης απόστασης (5,6) αποτελούνται από αντιστοιχισµένα αµοιβαίως κατά ζεύγη µε µία γωνία (α,β) που ανοίγει προς τους πασσάλους (4) συνδετικά ελάσµατα (10-13).Αυτά είναι βιδωµένα µέσω εκτεινόµενων παράλληλα προς τις γραµµές οδηγών σανίδων (7,8) επιφανειών προσαρµογής ακραίας πλευράς (14,15) αφενός στους πασσάλους (4) και αφετέρου στα εσωτερικά σκέλη (16,17) των γραµµών οδηγών σανίδων (7,8). 27

29 ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A23N 15/02 IPC7: A01D 46/24 (73):1)ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΟΥΣ,23055 ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ (ΛΑΚΩΝΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/09/2003 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):08/10/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΣΠΥΡΙ ΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Οθωνος Αµαλίας 132,23100 ΣΠΑΡΤΗ (ΛΑΚΩΝΙΑΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΙΟΚΛΑ Α Ο διαχωριστήρας ελαιοκάρπου από τα ελαιόκλαδα που αποτελείται από περιστρεφόµενο κάδο-τύµπανο (11), όπου µέσα του περιστρέφεται η ανέµηστροφείο (13), µε ενσωµατωµένο τον ειδικό ιµάντα (14) από σκληρό υλικό - καουτσούκ. Ο κάδος-τύµπανο (11) περιβάλλεται από µεταλλικό πλαίσιο (20) το οποίο περιλαµβάνεται εισαγωγή (10) των ελαιοκλάδων και παράλληλα, λόγω τηε διάταξής του, οδηγεί τον ελαιόκαρπο στηµεταλλική µεταφορική ταινία (18) και από εκεί στο γεµιστικό σύστηµα (21). Ταυτόχρονα η ανέµη-στροφείο(13) οδηγεί τα άδεια πλέον ελαιόκλαδα στον ειδικό κοχλία (16) από τον οποίο αυτά κατευθύνονται στην έξοδο. Το πλαίσιο (20) του µηχανήµατος στηρίζεται πάνω σε µεταλλικό σκελετό (2) ο οποίος στηρίζεται πάνω σε δύο τροχούς (3) και στο σηµείο έλξης (1) από τον γεωργικό ελκυστήρα. Πάνω στο πλαίσιο (2)υπάρχει το σύστηµα µετάδοσης κινήσεως (4) από το γεωργικό ελκυστήρα και τα σηµεία (5) (6) (7) (8) µετάδοσης-κινήσεως των µηχανικών µερών του µηχανήµατος. ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E06B 3/54 IPC7: E06B 3/02 (73):1)ΣΥΡΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Κέννεντυ 18,13671 ΑΧΑΡΝΕΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/09/2002 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):08/10/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΥΡΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΚΡΙΒΗ Κέννεντυ 18,13671 ΑΧΑΡΝΕΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Μέθοδος συγκράτησης κινητών υαλοπινάκων για την χρήση κατασκευής υάλινων θυρών διαφόρων τύπων (ανοιγόµενες συρόµενες και φυσαρµόνικες). Στηρίζεται στην χρησιµοποίηση µιας µόνο διατοµής αλουµινίου η οποία µε την βοήθεια ελαστικού παρεµβλήµατος και την χρήση κοχλιών σύσφιξης, συγκρατούν τον υαλοπίνακα. Ο τρόπος κατασκευής αποδεσµεύει από τηην ανάγκη χρήσης διαιρούµενων ή καθρεπτικών διατοµών αλουµινίου ή την κατασκευή περιµετρικού πλαισίου. Το προφίλ, αυτούσιο και χωρίς καµία µετατροπή, χρησιµοποιείται για την συγκράτηση του υαλαοπίνακα κα στο επάνω και στο κάτω µέρος της κατασκευής. Η απλότητα, η αντοχή και η ακρίβεια της µεθόδου, παράλληλα µε την δυνατότητα χρήσης εξαρτηµάτων του εµπορίου και την εύκολη µετατροπή της κατασκευής σε ανοιγόµενη ή σε συρόµενη θύρα, κάνουν την µέθοδο πολύ λειτουργική, ασφαλή και οικονοµικά προσιτή. 28

30 ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E06B 3/96 (73):1) ΕΛΑΒΕΡΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΤΘ 50,59100 ΒΕΡΟΙΑ (ΗΜΑΘΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):20/01/2004 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):08/10/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1) ΕΛΑΒΕΡΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕ ΟΤΗΤΟΣ (ΕΥΘΥΓΡΑΜ- ΜΙΣΗΣ) ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Η γωνία για τη συγκράτηση και ταυτόχχχρονη εευθυγράµµιση των προεκάτσεων (φτερών) των προφίλ (σχήµα IV) που χαρακτηρίζεται από τρισδιάστατο διαµορφωµένο έλασµα (σχήµα ΙΙΙ), µε σφηνοειδής µορφές (1) έτσι ώστε κατά την είσοδό του στα προφίλ (σχήµα IV) να εισέρχεται ελεύθερα και κατά το τέλος της διαδροµής να καλύπτει τα κενά για να συγκρατεί ευθυγραµµίζοντας τα προφίλ. Επίσης η πλευρά κοπής της γωνίας είναι εκείνη η οποία τα ελαττώµατα κοπής καλύπτονται από το ύψος της διαµόρφωσης (6) (σχήµα IV) χωρίς να δηµιουργούν πρόβληµα. Το τρισδιάστατο σχήµα δίνει µηχανικές αντοχές και ελαστικότητα καιεπιτρέπει τη χρησιµοποίηση λεπτότερων ελασµάτων µε στόχο το µικρότερο κόστος παραγωγής. ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: H04M 11/04 IPC7: B60R 25/10 (73):1)ΒΟΥΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Παπαφλέσσα 36-38,26222 ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/12/2003 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):11/10/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΒΟΥΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Αργυροκάστρου 30,26224 ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗ- ΜΑΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΕΞΟ- ΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ο συναγερµός τροχοφόρων οχηµάτων, σκαφών αναψυχής, και εξοχικών κατοικιών. Αποτελείται από ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα (1), ένα κινητό τηλέφωνο, (2) και µία µπαταρία (3). (ΣΧ. 1) Όταν τον ενεργοποιήσουµε δεν καταναλώνει ρεύµα, µε αποτέλεσµα να παρατείνουµε το χρόνο ελέγχου. Όταν προσπαθήσουν να παραβιάσουν το χώρο που είναι παγιδευµένος, τότε αρχίζει η κατανάλωση ρεύµατος από το κύκλωµα. Τροφοδοτεί το κινητό τηλέφωνο µε τάση (9). Παίρνει τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη σε 20 δευτερόλεπτα. Το κινητό τηλ., είναι συνδεδεµένο µε το κύκλωµα του συναγερµού, µε καλώδιο (8). Το ηλεκτρονικό κύκλωµα παρέχει δυνατότητες ενεργοποίησης και άλλον συσκευών. (ΣΧ. 3) 29

31 ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B60P 7/02 IPC7: B61D 39/00 IPC7: B60J 7/02 (73):1)ΛΥΤΡΟΣΥΓΚΟΥΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χρήστου Γιώτη 2,42100 ΤΡΙΚΑΛΑ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/04/2004 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):11/10/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΛΥΤΡΟΣΥΓΚΟΥΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τζαβέλλα 2, ΤΡΙΚΑΛΑ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ) (74):ΣΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τζαβέλλα 2,42100 ΤΡΙΚΑΛΑ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Μηχανισµός κάλυψης φορτίου που αποτελείται από κινητήριο οδοντωτό τροχό (3) και κινούµενο οδοντωτό τροχό (9) συνδεδεµένους µε αλυσίδα (10), οι οποίοι περιστρέφουν µεταλλικό τύµπανο (13), στο οποίο τυλίγεται συρµατόσχοινο (14), από µεταλλικό πλαίσιο(20), που αποτελεί το στήριγµα για διάταξη σωµάτων κύλισης (15, 17, 18,19) και για τις σιδηροτροχιές (21, 22), µέσα στις οποίες ολισθαίνουν κινούµενα µεταλλικά πλαίσια (25, 28), στις υποδοχές των οποίων κατλήγουν µεταλλικοί δοκοί (26) µε το υλικό κάλυψης (27) στερεωµένο πάνω τους. Ο κινητήριος οδοντωτός τροχός (3) περιστρέφεται από µοχλό κίνησης (8) χειροκίνητα ή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ηλεκτρικός κινητήρας. Η µετάδοση κίνησης στα κινούµενα µεταλλικά πλαίσια (25, 28) γίνεται µέσω του συρµατόσχοινου (14), το οποίο διέρχεται από αριθµό σωµάτων κύλισης (15, 16, 17, 18, 19) τοποθετηµένων πάνω ή κάτω από τις σιδηροτροχιές (21, 22). Ο µηχανισµός κάλυψης φορτίου τοποθετείται σε καρότσα (1) φορτηγού αυτοκινήτου αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την κάλυψη οποιουδήποτε άλλου φορτίου µετατρέποντας τις διαστάσεις του µεταλλικού πλαισίου (20). ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F21V 19/00 IPC7: H01R 33/46 (73):1)ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οδός Α7, Κτίριο 23-24, ΟΤ 18,57022 ΒΙ.ΠΕ.Θ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/05/2001 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):11/10/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΛΥΧΝΟΛΑΒΗ (ΝΤΟΥΙ) ΤΥΠΟΥ ΜΠΑ- ΓΙΟΝΕΤ ΜΕΤΑ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟΥ Είναι µία λυχνολαβή (ντουί) τύπου µπαγιονέτ µετα περικοχλίου που χρησιµοποιείται είτε για εσωτερικό, είτε για εξωτερικό χώρο. Αποτελείται από το κύριο σώµα-1α-τις ακίδες επαφής-11-, την στεγανοποιητική φλάντζα-12-, το καπάκι-6-, τους κοχλίες-14-, τοστεγανοποιητικό δακτυλίδι-13-. Η λυχνολαβή (ντουί) τοποθετείται πάνω στο καλώδιο-3-. Το καπάκι εσωτερικά φέρει νύχια-15- για την ενσωµάτωση του πάνω στο κύριο σώµα. Πάνω στο σώµα βιδώνεται και η λάµπα-2-φωτισµού. Πάνω στο σπείρωµα-7-του καπακιού βιδώνεται και η λάµπα- 2-φωτισµού. Πάνω στο σπείρωµα-5α-και οδηγό-5β-σφίγγοντας το προφίλ ή το συρµατόσχοινο-4-. Το καπάκι-6-βιδώνεται πάνω στο κύριο σώµα µε κοχλίες-14-. Το καπάκι έχει εσωτερική διαµόρφωση-8-µε κλιµακώσεις για να υποδέχεται το προφίιλ ή το συρµατόσχοινο. 30

32 ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E04H 6/04 IPC7: E04H 15/38 (73):1)ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Φαγκιού Μαράκη 7,72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/10/2003 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):11/10/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΓΕΩΡΓΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Παρ. Μιχαήλ Μαµουνάκη 7,72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΞ ΟΛΚΛΗΡΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟ - ΠΤΥΣ- ΣΟΜΕΝΟ ΓΚΑΡΑΖ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Εξολοκλήρου µηχανικό - πτυσσόµενο γκαράζ µε µηχανικό χειροκίνητο ή ηλεκτρονικό άξονα (3), σταθερό επί του εδάφους, που αποτελείται από σωλήνες στρογγυλού καµπυλωτού αλουµινίου ή latex ή σκληρού PVC (1) και κάλυµµα από εύκαµπτο συνθετικό υλικό (2). Ο µηχανισµός µεταφέρει τους άξονες µε το κάλυµµα ανακλινόµενο µέχρι το έδαφος ασφαλίζοντας το. Τα πλεονεκτήµατα της εφεύρεσης αυτής είναι 1) Πρακτικότητα 2) Χαµηλό κόστος σε συνδυασµό µε την αντοχή 3) Προσαρµοστικότητα σε διάφορους χώρους. ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: H01R 33/965 IPC7: H01R 4/24 IPC7: H01R 33/22 IPC7: F21V 21/00 IPC7: F21V 19/00 (73):1)ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οδός Α7, Κτίριο 23-24, ΟΤ 18,57022 ΒΙ.ΠΕ.Θ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/10/2002 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):18/10/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΛΥΧΝΟΛΑΒΗ (ΝΤΟΥΙ) ΒΙ ΩΤΗ Είναι µια λυχνολαβή (ντουί) τύπου βοδωτή που χρησιµοποιείται για τον φωτισµό σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χω ρους. Αποτελεί βελτίωση της υπ. αριθµό.ε και κατατίθεται ως τροποποίηση αυτού. Η όλη κατασκευή είναι τύπου Ε27 (κατά την ιεθνή Τυποποίηση) 31

33 ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E04F 17/04 IPC7: F24F 13/00 IPC7: F16L 59/14 (73):1) ΑΒΛΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 12ο χλµ Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά,57200 ΛΑΓΚΑ ΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):04/02/2004 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):18/10/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1) ΑΒΛΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΑΦΡΩ ΟΥΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Μονωµένος κυλινδρικός εύκαµπτος αεραγωγός ο οποίος χρησιµοποιείται για τη µεταφορά θερµών ή ψυχρών αερίων και αποτελείται από συρµάτινο σκελετό ελικοειδούς σχήµατος και µονωτικό στρώµα αφρώδες πολυαιθυλένιοκ τα οποία παρεµβάλονται ανάµεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό φύλλο του αεραγωγού, τα οποία είναι είτε από πολυεστέρα είτε από αλουµίνιο. Ο εύκαµπτος αεραγωγός διατοµής από 100 έως 500 χιλιοστά του µέτρου µε εσωτερική µόνωση από πολυαιθυλένιο παρουσιάζει καύτερες ιδιότητες ευκαµψίας σε σχέση µε αντίστοιχους εύκαµπτους αεραγωγούς µε µόνωση από υαλοβάµβακα, ενώ είναι και πιο ελαφρύς και εύκολος στην τοποθέτηση, παρέχοντας συγχρόνως εφάµιλλες µονωτικές ιδιότητες. Σηµαντικό πλεονέκτηµα του όµως είναι και η µη υγροποίηση της υγρασίας του αέρα περιβάλλοντος στα εξωτερικά τοιχώµατα του αεραγωγού. Τα χαρακτηριστικά αυτά τον καθιστούν κατάλληλο για εγκαταστάσεις ψύξης και θέρµανσης, καθώς και κάθε άλλου είδους εφαρµογής µονωµένων ή µη εύκαµπτων αεραγωγών. ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: H01R 33/06 IPC7: F21V 19/00 IPC7: F21V 21/00 IPC7: H01K 7/06 (73):1)ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οδός Α7 Κτίριο , ΟΤ 18,57022 ΒΙ.ΠΕ.Θ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/12/2002 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):18/10/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΛΕΙΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Είναι ένας φωτοσωλήνας που χρησιµοποιείται για διακοσµητικούς σχηµατισµούς παραστάσεων που διακοσµούν πλατείες, δρόµους βιτρίνες, µπαλκόνια, εξώστες. Το χαρακτηριστικό του στοιχείο είναι η λεία εξωτερική επιφάνεια (1α) που µας εξασφαλίζει την απόλυτη φωτεινότητα καθώς και τον εύκολο καθαρισµό αφού δεν έχει εσοχές για να πιάνει σκόνες. 32

34 ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A01F 25/14 IPC7: A01F 25/00 (73):1)ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ελ. Βενιζέλου 50,15237 ΦΙΛΟΘΕΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):15/10/2003 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):18/10/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ Ελ.Βενιζέλου 50,15237 ΦΙΛΟΘΕΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΙΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑΦΙ ΑΣ Το σιλό αποθήκευσης σταφίδας αποτελείται από µία σιδηρά κατασκευή, η οποία στηρίζει έναν χώρο στον οποίο υπάρχουν δύο στήλες αντικριστών δίσκων επάνω στους οποίους αποθηκεύεται η σταφίδα. Η σταφίδα αποθηκεύεται σε ύψος έως 1,2 m ανά δίσκο. Είναι δυνατή η κλίση των δίσκων προς τα άνω ή κάτω έτσι ώστε να επιτρέπεται η πλήρωση και εκκένωση των υλικών. Το σιλό µπορεί να αποµονωθεί από τον περιβάλλον, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση της σταφίδας σε συνθήκες τροποποιηµένες ελεγχόµενης ατµόσφαιρας ή και πίεσης. Είναι δυνατή η σταθεροποίηση και έλεγχος της υγρασίας και θερµοκρασίας του προϊόντος. Είναι δυνατή η κατ' επιθυµία αυτόµατη πλήρωση και εκκένωση σταφίδας καθώς και η άµεση σύνδεση της αποθήκευσης µε την περαιτέρω επεξεργασία της. Τοσιλό προφυλάσει το προϊόν από ζώα ή έντοµα και δίδει την δυνατότητα αποφυγής της χρησιµοποίησης χηµικών ουσιών για την απεντόµωση. ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: H01R 33/965 IPC7: H01R 4/24 IPC7: H01R 33/46 IPC7: F21V 21/00 IPC7: F21V 19/00 (73):1)ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οδός Α7 Κτίριο , ΟΤ 18,57022 ΒΙ.ΠΕ.Θ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/10/2002 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):18/10/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΛΥΧΝΟΛΑΒΗ (ΝΤΟΥΙ) ΤΥΠΟΥ ΜΠΑ- ΓΙΟΝΕΤ Εϊναι µία λυχνολαβή (ντουί) τύπου µπαγιονέτ που χρησιµοποιείται για τον φωτισµό σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αποτελείται βελτίωση της υπ'αριθµό.ε και κατατίθεται ως τροποποίησηαυτού. Η όλη κατασκευή είναι τύπου Β22 (κατά την ιεθνή Τυποποίηση). 33

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Kollias Industrial Doors

Kollias Industrial Doors Kollias Industrial Doors ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RD06 0 Οι Αναδιπλούμενες Πόρτες RD06 αποτελούν διατάξεις προοριζόμενες για την κάλυψη ανοιγμάτων, λειτουργώντας ως διαχωριστικό πέτασμα

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στο: Διαγώνισμα στο 4.8 ερωτ. από 1 η - 26 η

Απαντήσεις στο: Διαγώνισμα στο 4.8 ερωτ. από 1 η - 26 η Απαντήσεις στο: Διαγώνισμα στο 4.8 ερωτ. από 1 η - 26 η 1. Ποιος είναι ο σκοπός του συστήματος ανάφλεξης; 148 Σκοπός του συστήματος ανάφλεξης είναι η παραγωγή ηλεκτρικού σπινθήρα την κατάλληλη χρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ RSM

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ RSM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ RSM 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13241-1. Διαθέτουν προσαρμοζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτωνκαι πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία των εφευρέσεων

Η προστασία των εφευρέσεων Η προστασία των εφευρέσεων Κ. Αµπατζής, ιευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων 1 Το έργο "Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και εξοικείωση του κοινού σε θέµατα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας" συγχρηµατοδοτείται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S 0 Τα Ηλεκτροκίνητα Διαιρούμενα Ρολά αποτελούν διατάξεις οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων (>12m), όπου καθίσταται αδύνατη η τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικόνα 1. Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ηλ. περίφραξης 1. Βγάζουμε τη συσκευή (κεντρική μονάδα) από τη συσκευασία (εικ. 2). Εικόνα 2. Κεντρική μονάδα 2. Τη στερεώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά ραπετσώνας Κερατσινίου - Περάµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια η σημασία των παρακάτω μεγεθών; Αναφερόμαστε στην κυκλική κίνηση. Α. Επιτρόχια επιτάχυνση: Β. Κεντρομόλος επιτάχυνση: Γ. Συχνότητα: Δ. Περίοδος: 2. Ένας τροχός περιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή). Με

Διαβάστε περισσότερα

F LIGHT II TUNNELS 2014

F LIGHT II TUNNELS 2014 F LIGHT TUNNELS 2014 II ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να παρέχουμε φυσικό φως, αλλά οι συνθήκες δεν ευνοούν την εγκατάσταση κάθετων παραθύρων ή παραθύρων στέγης μία αποτελεσματική λύση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στο : Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο 4.3.4-4.3.5-4.3.6-4.3.7 1. α) Ποιος είναι ο προορισμός του πείρου ; 90 β) Ποιο είναι το σχήμα που έχει ο πείρος και γιατί ; γ) Ποιο είναι το υλικό κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο ΟΒΙ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την προστασία των εφευρέσεων και βιομηχανικών σχεδίων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων συμμορφώνονται με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

Kollias Industrial Doors

Kollias Industrial Doors Kollias Industrial Doors ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΠΑΣΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΟΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ D90 0 Η εταιρεία στα πλαίσια της υποστήριξης προς τους πελάτες της και της βέλτιστης αξιοποίησης των προϊόντων της,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 11 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα σποράς και φύτευσης Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΠΟΡΑ - ΦΥΤΕΥΣΗ-ΛΙΠΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Κόλλιας ΕΠΕ Σελίδα 2/6 D.Z, Ver 2 nd, Διεύθυνση : 3 ο χλμ. Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης Κατερίνη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Κόλλιας ΕΠΕ Σελίδα 2/6 D.Z, Ver 2 nd, Διεύθυνση : 3 ο χλμ. Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης Κατερίνη Kollias Industrial Doors ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RD12 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RD12 Οι Αναδιπλούμενες Πόρτες Μεγάλων Διαστάσεων αποτελούν διατάξεις προοριζόμενες για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: Το ΤΕΥΧΟΣ Α στο οποίο δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι Ευρεσιτεχνίες που προστατεύονται στην Ελλάδα, και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σκίασης Ρόλερ

Συστήματα σκίασης Ρόλερ Εσωτερική σκίαση Συστήματα σκίασης Ρόλερ Model 250A Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας 250Α Συστήματα σκίασης Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας ή ηλεκτροκίνησης. Τα συστήματα σκίασης ρόλερ Optima

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ M.M.D.R.S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ M.M.D.R.S ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ M.M.D.R.S 0 Τα Χειροκίνητα Διαιρούμενα Ρολά αποτελούν διατάξεις οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων (>12m), όπου καθίσταται αδύνατη η τοποθέτηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ηλιακή ενέργεια Είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου με χρήση μηχανικών μέσων για τη

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1 ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RSD ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 0 Οι Ταχυκίνητες Πόρτες (ταχυπόρτες) είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, κατάλληλα κατασκευασμένες για βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες και χώρους υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ: ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΟΗΣ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ (MAF) Στέλνει ένα ηλεκτρικό σήμα στον "εγκέφαλο",

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για την.ε.υ.α. Καλαµάτας»

«Προµήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για την.ε.υ.α. Καλαµάτας» Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Υ Ρ Ε Υ Σ Η Σ - Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ. Ε. Υ. Α. Κ. «Προµήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για την.ε.υ.α. Καλαµάτας» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Κόλλιας Ε.Π.Ε. Σελίδα 2/5 E , Ver 1 st, Διεύθυνση : 3 ο χλμ. Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης Κατερίνη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Κόλλιας Ε.Π.Ε. Σελίδα 2/5 E , Ver 1 st, Διεύθυνση : 3 ο χλμ. Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης Κατερίνη ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RD04 0 No Ονομασία Στοιχείου No Ονομασία Στοιχείου 1 Διάταξη μετάδοσης κίνησης 9 Φύλλο PVC ενισχυμένο με ίνες λινού 2 Ηλεκτρικό συγκρότημα κίνησης 10 Προφίλ αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2004-2005 ΕΞΑΜΗΝΟ: Ζ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 08/01 ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 2 προκατασκευασμένων φορητών οικίσκων

ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 2 προκατασκευασμένων φορητών οικίσκων Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 017 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Μ Τετάρτη 1 Απριλίου 017 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή).

Διαβάστε περισσότερα