στην πρόταση νόµου «Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στην πρόταση νόµου «Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών»"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στην πρόταση νόµου «Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η δραµατική οικονοµική πραγµατικότητα, που βιώνει τραυµατικά ολόκληρη η κοινωνία, η ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών ζωής, η κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας και η εν είδει λαίλαπας εξάπλωση της νέας µορφής ανθρωπιστικής κρίσης που µαστίζει τη χώρα µας, έχει ως αποτέλεσµα τη ριζική και εντελώς απρόβλεπτη µεταβολή της οικονοµικής κατάστασης και των οικονοµικών δυνατοτήτων ενός µεγάλου τµήµατος του πληθυσµού, που σήµερα ασφυκτιά υπό την πίεση ληξιπρόθεσµων οφειλών που τα νέα δεδοµένα δεν επιτρέπουν την εξυπηρέτησή τους. Η υπερχρέωση των ελληνικών νοικοκυριών λόγω δανείων από τράπεζες και τραπεζικά ιδρύµατα, αλλά και α- πό το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, έχει εξελιχθεί σε εκρηκτικό πρόβληµα, µε τεράστιες οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα την τελευταία τριετία, κατά την οποία οι βάρβαρες πολιτικές των µνηµονιακών κυβερνήσεων έχουν οδηγήσει σε σφαγιασµό των εισοδηµάτων εργαζοµένων, µικροµεσαίων επαγγελµατιών και αγροτών, συνταξιούχων και ανέργων. Η συνέχιση αυτών των κατεδαφιστικών για τα εισοδή- µατα και τις θέσεις εργασίας πολιτικών από την τρικοµ- µατική κυβέρνηση και οι ανένδοτες κερδοσκοπικές και τοκογλυφικές πρακτικές των τραπεζών οδηγούν σε ακό- µη µεγαλύτερη εξαθλίωση, απελπισία και αδιέξοδο τα υ- περχρεωµένα µέσω στεγαστικών, επισκευαστικών, καταναλωτικών και άλλων δανείων και πιστωτικών καρτών ή µέσω υπεραναλήψεων, νοικοκυριά. Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, µε µέλη τους άνεργα ή υποαπασχολούµενα, µε ελαστικές συνθήκες εργασίας και µε περικοπές µισθών/συντάξεων, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις υψηλές δόσεις δανείων στο πλαίσιο συµβάσεων που είχαν συναφθεί σε άλλες εποχές, υπό άλλες συνθήκες και επί τη βάσει εισοδηµάτων που έχουν πια εξανεµισθεί. Οι συνάνθρωποί µας απειλούνται να χάσουν τα σπίτια τους, υφίστανται εκβιασµούς µε αυθαίρετες αναλήψεις- παρακρατήσεις από τραπεζικούς λογαριασµούς τους και υποβάλλονται σε διαρκείς οχλήσεις από εισπρακτικές εταιρείες. Τελικά τα χρέη διογκώνονται επικίνδυνα χωρίς προοπτική άµεσης και ουσιαστικής διεξόδου, µε επιπτώσεις ακόµη και στην ψυχική-σωµατική υγεία και στις κοινωνικές σχέσεις των υπερχρεωµένων συνανθρώπων µας. Επιπλέον, η µη οµαλή ροή εισοδήµατος, η συνεχής µείωσή του, καθώς και η σύγχυση στην αγορά εργασίας δεν επιτρέπουν την πρόνοια και τον ορθολογικό σχεδιασµό του µέλλοντος, επιτείνουν το αίσθηµα ανασφάλειας και διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή. Η φτώχεια και το χαµηλό εισόδηµα έχουν συνδεθεί µε εξάπλωση της κατάθλιψης σύµφωνα µε επίσηµες έρευνες, ενώ οι δυσµενείς κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες της χώρας επιδρούν στην προσωπική οικονοµική ευηµερία και κλονίζουν την ψυχική υγεία. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος ( ), µέσα σε τρία χρόνια τα επισφαλή δάνεια τριπλασιάστηκαν (από 5,8% το 2008 στο 15,9% το τέλος του 2011). Οι καθυστερήσεις µέχρι τις είχαν φθάσει στο 17,2% (στεγαστικά) και στο 32% (καταναλωτικά), ενώ συνολικώς τα ποσά των καθυστερούµενων δανείων ξεπερνούν ήδη τα 45 δισ. ευρώ. Σύµφωνα µε τα ίδια επίσηµα στοιχεία οι καθυστερήσεις αποπληρωµής δανειακών δόσεων, το πρώτο τρίµηνο 2012, ανέρχονται σε 17,2% για στεγαστικά δάνεια και σε 32% για καταναλωτικά δάνεια µε συνολικό ποσό δανείων σε καθυστέρηση άνω των 45 δισ. ευρώ. Προβλέπεται δε ότι την επόµενη διετία θα εκτοξευθούν σε ποσοστά άνω του 45% εξαιτίας της δραµατικής µείωσης των εισοδηµάτων και της εντεινόµενης ανεργίας. O νόµος 3869/2010 δεν έλυσε το πρόβληµα. Σε επίπεδο εξωδικαστικής-συµβιβαστικής λύσης η πλειοψηφία των δανειοληπτών δεν είχε καµία τύχη, λόγω άρνησης των Τραπεζών να συµπράξουν σε µια βιώσιµη για τον δανειολήπτη συµφωνία. Έτσι, οι δανειολήπτες εγκαταλείφθηκαν στην αναζήτηση δικαστικής επίλυσης του προβλήµατός τους, γεγονός που οδήγησε στην επιβάρυνσή τους µε νέα έξοδα, στην επιβάρυνση των δικαστηρίων µε νέες υποθέσεις και στην παράταση της εκκρεµότητας και της αγωνίας, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών και µακρινών δικασίµων. Ο νόµος 3869/2010 αφορούσε τη ρύθµιση χρεών (καταναλωτικά, στεγαστικά δάνεια κ.λπ.) φυσικών προσώπων, εφόσον έχει προηγηθεί, υποχρεωτικά, προσπάθεια εξωδικαστικού συµβιβασµού. Στο σκέλος του εξωδικαστικού συµβιβασµού τα υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα συνάντησαν κυρίως απροθυµία-αδιαφορία των τραπεζών µέσω διαφόρων αποτρεπτικών ή παρελκυστικών πρακτικών, (ζητούν πληθώρα δικαιολογητικών, εγγυητές και νέες εµπράγµατες ασφάλειες, προχωρούν αυτεπάγγελτα σε προσηµειώσεις ακινήτων, ακόµη και για οφειλές ευρώ, προτείνουν προγράµµατα µε επιτόκια άνω του 10% ή αιώνιες δόσεις, αυξάνουν στην επαναδιαπραγµάτευση τα επιτόκια έως και 3%). Επίσης οι τράπεζες ακολουθούν επιθετικές πρακτικές, εκδίδουν διαταγές πληρωµής ή καταγγέλλουν εξώδικα τις συµβάσεις ή κοινοποιούν κατασχετήρια και ενοχλούν καθηµερινά τους υπερχρεωµένους µέσω εισπρακτικών εταιρειών. Η δικαστική προσφυγή και η άµυνα εναντίον όλων αυτών των πρακτικών είναι πολυδάπανη για τον υπερχρεω- µένο δανειολήπτη και η διαδικασία µακρόχρονη, µε αποτέλεσµα πάµπολλοι ευρισκόµενοι σε αδυναµία συνάνθρωποί µας να στερούνται την ένδικη προστασία, αφού αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα αυτά. Οι νέες συνθήκες επιβάλλουν µία νέα «σεισάχθεια», δηλαδή τη νοµοθετική αντιµετώπιση του επιτακτικού προβλήµατος των οφειλών των υπερχρεωµένων νοικοκυριών, φυσικών προσώπων και οικογενειών, από στεγαστικά, επισκευαστικά, καταναλωτικά και προσωπικά δάνεια, από υπόλοιπα πιστωτικών καρτών και υπεραναλήψεις λογαριασµών, οφειλών που δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν λόγω µείωσης του εισοδήµατος, απόλυσης α- πό την εργασία ή ανυπαρξίας άλλων εισοδηµάτων από περιουσιακά-οικογενειακά στοιχεία. Αυτό ισχύει στο µέγιστο βαθµό για εκείνους τους συνανθρώπους µας που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

2 2 Εξάλλου, η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών γίνεται µε δάνεια των πολιτών και περιλαµβάνει ακόµη και τις ε- πισφαλείς απαιτήσεις που προέρχονται από τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια των πολιτών και των οικογενειών τους. Ως εκ τούτου, µια αντίστοιχη διαδικασία µερικής ή ολικής απαλλαγής των πολιτών από τα χρέη («Σεισάχθεια») πρέπει να τεθεί κατεπειγόντως σε εφαρµογή, για την α- νακούφιση της ζωής εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και οικογενειών. Η παρούσα πρόταση νόµου επιτρέπει τη λελογισµένη πληρωµή των δόσεων δανείων µέχρι του σηµείου να µην απειλείται η ζωή, η υγεία, η κοινωνική υπόσταση, η αξιοπρεπής διαβίωση των οφειλετών και απαλλάσσει πλήρως από τις δανειακές υποχρεώσεις τις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, που έχουν απολέσει τη δυνατότητα προσπορισµού εισοδήµατος. Η πρόταση νόµου για την ανακούφιση των υπερχρεω- µένων νοικοκυριών, για την κατάθεση της οποίας είχε δεσµευτεί προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, προβλέπει µεταξύ άλλων: Την περικοπή των δόσεων των τοκοχρεολυσίων των δανείων κάθε πολίτη και κάθε νοικοκυριού ώστε να µην ξεπερνούν το 30% του πραγµατικού διαθέσιµου (µετά την αφαίρεση φόρων και εισφορών) µηνιαίου εισοδήµατός τους και την απαλλαγή τους από το υπόλοιπο ποσό της δόσης µε οριστική διαγραφή του υπολοίπου αυτού σε ετήσια βάση. Την αναλογική κατανοµή του ανωτέρω διαθεσίµου ποσού, σε περίπτωση συρροής περισσοτέρων δανειακών υποχρεώσεων. Παράδειγµα : Ετήσιο καθαρό εισόδηµα ευρώ. Διαθέσιµο ποσό για µηνιαία αποπληρωµή δανειακών υ- ποχρεώσεων = / 12 Χ 30% = 750 ευρώ. Μηνιαίες δανειακές υποχρεώσεις : 1η 300 ευρώ, 2η 500 ευρώ, 4η 200 ευρώ και για οποιαδήποτε τράπεζα οργανισµό ή εταιρία. Με τα δεδοµένα αυτά θα αποπληρωθεί για την 1η δόση 225 ευρώ, για τη 2η δόση 375 ευρώ και για την 3η δόση 150 ευρώ και θα διαγραφούν για την 1η δόση = 75 ευρώ για τη 2η δόση = 125 ευρώ και για την 3η δόση ευρώ = 50 ευρώ. Συνολικά θα διαγραφούν µηνιαίες δανειακές απαιτήσεις = 250 ευρώ και ετήσιες ευρώ. Την ολική διαγραφή των χρεών των ευπαθών οµάδων, για όσους διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, για τους χρονίως πάσχοντες, για τους ανάπηρους, τους άστεγους, τους υπερήλικες, τους χρονίως άνεργους κ.λπ. συνανθρώπους µας, που αδυνατούν να προσποριστούν τα στοιχειώδη του βίου. Τη µερική διαγραφή χρεών σε ποσοστό αντίστοιχο µε τη µείωση των εισοδηµάτων του κάθε νοικοκυριού κατά τα δυόµισι χρόνια του Μνηµονίου. Την απαγόρευση στον πιστωτικό Οργανισµό ή την Ε- ταιρία, προς την οποία έχει εκχωρηθεί η απαίτηση, ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων να καταγγείλουν τη σύµβαση δανείου, να εκδώσουν διαταγές πληρωµής και να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής είσπραξης ή εκτέλεσης των επίδικων απαιτήσεών τους. Ο- µοίως προβλέπεται η απαγόρευση πραγµατοποίησης τηλεφωνικών οχλήσεων από εισπρακτικές εταιρίες. Επίσης, απαγορεύεται η επιβάρυνση της οφειλής µε τόκους υπερηµερίας. Για τυχόν παράβαση των παρουσών διατάξεων επιβάλλεται στην Τράπεζα ή στο Ταµείο πρόστιµο ι- σόποσο µε την ετήσια δανειακή απαίτηση. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις είναι υποχρεωτικές για τις Τράπεζες, Τραπεζικούς Οργανισµούς, Τραπεζικές Εταιρίες ή Χρηµατοπιστωτικές Εταιρίες Ανάληψης Είσπραξης Χρεών και για το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που οφείλουν να προβαίνουν αυτεπαγγέλτως και αµελλητί στη σχετική ρύθµιση και µερική διαγραφή για φυσικά πρόσωπα που έχουν ήδη καταθέσει σχετικές αιτήσεις κατά τη διαδικασία του ν. 3869/2010 και οι οποίες δεν έ- χουν συµβιβασθεί εξωδικαστικά. Επίσης, οφείλουν να καταχωρίζουν αµελλητί τις σχετικές νέες, δυνάµει του παρόντος νόµου, αιτήσεις των δανειοληπτών, πρωτοκολλώντας τες µε την παράδοσή τους και να χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης της σχετικής αίτησης. Με υπουργική απόφαση δύνανται να ενταχθούν στην ανωτέρω ρύθµιση ή να αποκτήσουν δυνατότητα µεγαλύτερης περικοπής δόσης και άλλες κατηγορίες πολιτών και οικογενειών, σύµφωνα µε τις κοινωνικές συνθήκες και ανάγκες (π.χ. τρίτεκνες- πολύτεκνες οικογένειες). Με αυτές τις ρυθµίσεις αυξάνεται το διαθέσιµο εισόδηµα και η ικανότητα καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών, αιµοδοτούνται οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, καταπολεµάται η ύφεση στην οικονοµία, αλλά και εξυγιαίνεται το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών. Κυρίως περιορίζονται οι συνέπειες της βαθιάς ανθρωπιστικής κρίσης που επιδεινώνεται µε τη ραγδαία και αδυσώπητη κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους, που οι πολιτικές του Μνηµονίου υπαγορεύουν. Και τέλος, µέσω της υποχρεωτικής για τις Τράπεζες διαγραφής, επιτυγχάνεται κοινωνική δικαιοσύνη, αφού σταµατά να µετακυλίεται η διαδικασία στους ώµους των δανειοληπτών και να παραπέ- µπονται αυτοί σε χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες. Το κείµενο της Πρότασης Νόµου έχει ως εξής: ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών Άρθρο 1 α. Από , θεσπίζεται υποχρεωτική νοµοθετική ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία, για όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά πρόσωπα- δανειολήπτες στεγαστικών, επισκευαστικών, προσωπικών και καταναλωτικών δανείων, τους οφειλέτες πιστωτικών καρτών και τους καταθέτες που έ- χουν προβεί σε υπεραναλήψεις, η µηνιαία καταβολή δόσεων σε Τραπεζικό Οργανισµό, Τραπεζική Εταιρία ή Χρη- µατοπιστωτική Εταιρία Ανάληψης Είσπραξης Χρεών κατόπιν εκχώρησης, ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τροποποιείται ως εξής: 1) Διαγράφονται οι ετήσιες δανειακές- χρεωστικές ο- φειλές, αναλογικώς και συστοίχως προς την αντίστοιχη µείωση των αποδοχών του οφειλέτη, από και εντεύθεν. Εξαιρούνται της παρούσης προβλέψεως περιπτώσεις εξαιρετικά υψηλών εισοδηµάτων, που και µετά τη µείωσή τους, εξακολουθούν να παραµένουν αδιαµφισβήτητα εξαιρετικά υψηλά και υπερκαλύπτουν εις πολλαπλούν τις ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης του δανει-

3 3 ολήπτη και της οικογένειάς του σε περίπτωση καταβολής ολόκληρης της αρχικής δόσης. 2) Επιπλέον της ως άνω διαγραφής, η µηνιαία δόση δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά το 30% του µηνιαίως διαθέσιµου καθαρού ατοµικού ή οικογενειακού εισοδή- µατος, µετά την αφαίρεση φόρων και εισφορών, όπως αυτό προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα της εφορίας του προηγούµενου έτους, καθώς επίσης και από κάθε τυχόν νέο στοιχείο, όπως καταγγελία σύµβασης, ά- τυπη απόλυση λόγω οικονοµικής κρίσης, σοβαρή ασθένεια. Τέλος, η καταβολή µηνιαίας δόσης δεν µπορεί να περιάγει τον δανειολήπτη κάτω του ορίου της φτώχειας και, σε τυχόν τέτοια περίπτωση, γίνεται επίσης αναλογική περικοπή της δόσης και διαγραφή της υπόλοιπης ο- φειλής. Η ρύθµιση είναι υποχρεωτική για τις Τράπεζες, Τραπεζικούς Οργανισµούς, Τραπεζικές Εταιρίες ή Χρηµατοπιστωτικές Εταιρίες Ανάληψης Είσπραξης Χρεών και για το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που οφείλουν να προβούν αυτεπαγγέλτως και αµελλητί στη σχετική ρύθµιση και µερική διαγραφή για φυσικά πρόσωπα που έ- χουν καταθέσει σχετικές αιτήσεις κατά τη διαδικασία του ν. 3869/2010 και οι οποίες δεν έχουν συµβιβασθεί ε- ξωδικαστικά. Επίσης, οφείλουν να καταχωρίζουν αµελλητί τις σχετικές νέες, δυνάµει του παρόντος νόµου, αιτήσεις των δανειοληπτών, πρωτοκολλώντας τες µε την παράδοσή τους και να χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης της σχετικής αίτησης. Προς διεκπεραίωση της αίτησής τους, οι αιτούντες δανειολήπτες υποχρεούνται να προσκοµίζουν όλα τα στοιχεία εισοδήµατος και περιουσίας τους (εκκαθαριστικό σηµείωµα, κατάσταση περιουσίας και κάθε είδους εισοδηµάτων του φυσικού προσώπου ή της οικογένειας, υ- πεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των σχετικών στοιχείων), προκειµένου να υπολογίζονται τα διαθέσιµα εισοδήµατα για την αποπληρωµή του χρέους. Αν δεν υπάρχουν εκκαθαριστικά σηµειώµατα της Εφορίας, είτε επειδή ο δανειολήπτης δεν είχε υποχρέωση υ- ποβολής δήλωσης είτε επειδή δεν είχε δηλωθεί κανένα εισόδηµα, θα χρησιµοποιούνται τα αποδεικτικά εισοδή- µατος που τυχόν έχει ο/οι τραπεζικός/οι οργανισµός/οι που ενέκρινε/αν το/τα δάνειο/α και είχε καταθέσει ο ί- διος ο δανειολήπτης µε την υποβολή της αίτησης για χρηµατοδότηση. Τότε µόνον επιτρέπεται η µη εφαρµογή των ευνοϊκών διατάξεων του παρόντος νόµου, όταν από το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας και του τρόπου διαβίωσης του οφειλέτη, προκύπτει βεβαιότητα ότι αυτός έχει υψηλά και αδήλωτα εισοδήµατα. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης και παράνοµης άρνησης εκ µέρους της Τράπεζας, Οργανισµού, Εταιρίας, Ταµείου να προβεί στην ανωτέρω ρύθµιση, ιδρύεται δικαίωµα α- ποζηµίωσης εκ µέρους του αιτούντος και επιβάλλεται στην Τράπεζα, Οργανισµό, Ταµείο πρόστιµο ισόποσο µε την ετήσια δανειακή απαίτηση. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση αυθαίρετης παρακράτησης δόσης δανείου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. β. Ο προσδιορισµός του ως άνω ποσοστού γίνεται σε ετήσια βάση (σύµφωνα µε το εκκαθαριστικό σηµείωµα του προηγούµενου έτους). Μετά την πάροδο του έτους ρύθµισης, έκαστο µέρος της δανειακής σύµβασης δύναται να ζητήσει αναθεώρηση του ως άνω ποσού, στη βάση της µεταβολής του δηλωθέντος εισοδήµατος του δανειολήπτη, όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σηµείω- µα της οικείας Δ.Ο.Υ., ή από τα άλλα δικαιολογητικά, ό- πως περιγράφονται ανωτέρω. γ. O προσδιορισµός του 30 % του µηνιαίου εισοδήµατος θα γίνεται µε τον εξής τύπο : Καθαρό εισόδηµα µε βάση το εκκαθαριστικό της εφορίας του προηγούµενου έτους (µετά την αφαίρεση των φόρων και εισφορών) διά 12 (µήνες) επί 30 %. Το ποσό αυτό θα αποτελεί το διαθέσιµο µηνιαίο για την αποπληρωµή δανειακών υποχρεώσεων και θα κατανέµεται σύµµετρα ανά δάνειο (δανειακή σύµβαση). Η αναθεώρηση του ποσού γίνεται από Τριµελή Επιτροπή που συγκροτείται από: 1) Έναν εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου του τόπου κατοικίας του δανειολήπτη. 2) Έναν εκπρόσωπο των δανειοληπτών. 3) Έναν εκπρόσωπο της Τράπεζας, της Εταιρίας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ανάλογα µε την περίπτωση. Τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του Υ- πουργού Δικαιοσύνης. Κατά της απόφασης της Επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή στο αρµόδιο Ειρηνοδικείο, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο ν. 3869/2010. δ. Για τα ως άνω φυσικά πρόσωπα, το ετήσιο χρεωστικό υπόλοιπο των δόσεων (µετά την αφαίρεση του 30%), διαγράφεται από το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και παύει να οφείλεται. ε. Σε περίπτωση συρροής δανείων σε περισσότερες α- πό µία Τράπεζες ή Οργανισµούς ή Εταιρίες, η διαδικασία χωρεί αναλογικά µε αντίστοιχη µείωση των συρρεόντων δανείων και προσδιορισµό της δόσης στο ως άνω ποσοστό (30% του συνολικού εισοδήµατος). στ. Αντίστοιχη θα είναι η διαδικασία στις περιπτώσεις αδυναµίας πληρωµής του αρχικού οφειλέτη, για τους εγγυητές των αντίστοιχων δανείων, για τους οποίους θα ε- φαρµόζεται ανάλογα η ανωτέρω ρύθµιση. ζ. Επί τυχόν αδυναµίας υπολογισµού του µηνιαίου εισοδήµατος λόγω ανυπαρξίας εκκαθαριστικών σηµειωµάτων της Εφορίας ή σε περίπτωση αµφισβήτησης, ο προσδιορισµός του 30 % του εισοδήµατος θα γίνεται µε δικαστική απόφαση από την Τριµελή Επιτροπή του στοιχείου γ του παρόντος άρθρου. Κατά της απόφασης της Επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή στο αρµόδιο Ειρηνοδικείο κατά τη διαδικασία του ν. 3869/2010. Άρθρο 2 Ρύθµιση χρεών - απαγόρευση πράξεων επίσπευσης και αναγκαστικής εκτέλεσης α. Μετά την έναρξη της διαδικασίας του παρόντος νό- µου, που γίνεται: α) ως προς τις ήδη κατατεθείσες αιτήσεις, από τη δη- µοσίευσή του, β) ως προς τις νέες αιτήσεις για ένταξη στο νόµο, µε την κατάθεσή τους στην Τράπεζα, η οποία εκδίδει σχετική βεβαίωση, ο πιστωτικός Οργανισµός ή η Εταιρία, προς την οποία έχει εκχωρηθεί η απαίτηση ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων απαγορεύεται να καταγγείλουν τη σύµβαση δανείου, να εκδώσουν διαταγές πληρωµής και να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής είσπραξης ή εκτέλεσης των επίδικων απαιτήσεών τους. Οµοίως απα-

4 4 γορεύεται η πραγµατοποίηση τηλεφωνικών οχλήσεων α- πό εισπρακτικές εταιρίες. Επίσης, απαγορεύεται να επιβαρυνθεί η οφειλή µε τόκους υπερηµερίας. Τέλος, απαγορεύεται η παρακράτηση της δόσης από το µισθό του δανειολήπτη. Για τυχόν παράβαση των παρουσών διατάξεων επιβάλλεται πρόστιµο ισόποσο µε την ετήσια δανειακή απαίτηση. Πρόστιµο επίσης επιβάλλεται στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται δόλος της Τράπεζας στην υπερχρέωση του δανειολήπτη. β.το επιτόκιο των στεγαστικών, καταναλωτικών και προσωπικών δανείων διατηρείται µέχρι την αποπληρωµή του χρέους, που ρυθµίζεται κατά την παρούσα διαδικασία, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το νόµιµο δικαιοπρακτικό επιτόκιο, απαγορευοµένης κάθε µονοµερούς αύξησής του, καθώς και κάθε περαιτέρω αναζήτησης επιπρόσθετων εµπραγµάτων ασφαλειών. Σε κάθε περίπτωση ρύθµισης χρεών, το νέο συµφωνηθέν επιτόκιο δεν δύναται να είναι µεγαλύτερο του αρχικώς ορισθέντος µε τη δανειακή σύµβαση. Άρθρο 3 Προστασία πολιτών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και ευπαθών οµάδων - συνολική διαγραφή χρεών α. Με την ίδια διαδικασία και κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου, δύναται να αποφασισθεί η αναστολή πληρωµής οποιουδήποτε ποσού χρέους προς κάθε είδους Τραπεζικό Οργανισµό, Τραπεζική Εταιρία ή Χρηµατοπιστωτική Εταιρία Ανάληψης Είσπραξης Χρεών, για κάθε φυσικό πρόσωπο-δανειολήπτη στεγαστικού, καταναλωτικού ή προσωπικού δανείου, που έχει αποδεδειγ- µένα ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως αρµοδίως καθορίζεται. Στην περίπτωση αυτή θα διαγράφεται οριστικά ολόκληρη η συνολική ετήσια δανειακή υποχρέωση του δανειολήπτη. Εάν το ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα του δανειολήπτη είναι κάτω από το όριο της φτώχειας επί πέντε (5) συναπτά έτη, µε την ίδια διαδικασία, και µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου αποφασίζεται η συνολική διαγραφή των χρεών του προς τα άνω πιστωτικά ιδρύµατα. Το αυτό ισχύει και για φυσικά πρόσωπα µε χρόνια ανίατη α- σθένεια ή οριστική αναπηρία άνω του 67%, που αποδεικνύονται από αποφάσεις των αρµόδιων Επιτροπών ή πιστοποιητικών δηµοσιών φορέων, κατά την κείµενη διαδικασία. Επίσης, η ίδια δυνατότητα προβλέπεται και για πρόσωπα που έχουν συµπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας τους, υπό τις οριζόµενες ανωτέρω προϋποθέσεις και εξαιρέσεις. Με υπουργική απόφαση δύνανται να ενταχθούν στην ανωτέρω ρύθµιση ή να αποκτήσουν δυνατότητα µεγαλύτερης περικοπής δόσης και άλλες κατηγορίες πολιτών και οικογενειών, σύµφωνα µε τις κοινωνικές συνθήκες και ανάγκες. Άρθρο 4 Τελική διάταξη Καταργούνται οι διατάξεις του ν. 3869/2010 που προσκρούουν στις διατάξεις του παρόντος νόµου, ενώ διατηρούνται σε ισχύ όσες διατάξεις δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος. Εν αµφιβολία και σε περίπτωση ερµηνευτικής δυσχέρειας, εφαρµόζεται πάντοτε η ευνοϊκότερη για τον δανειολήπτη διάταξη. Οι προτείνοντες Βουλευτές Αθήνα, 3 Αυγούστου 2012 Αλέξης Τσίπρας Ειρήνη Αγαθοπούλου Νάσος Αθανασίου Απόστολος Αλεξόπουλος Ιωάννης Αµανατίδης Ευαγγελία Αµµανατίδου - Πασχαλίδου Ευάγγελος Αποστόλου Νάντια Βαλαβάνη Ευγενία Βαµβακά Γεώργιος Βαρεµένος Νικόλαος Βούτσης Ιωάννα Γαϊτάνη Δηµήτριος Γάκης Δηµήτριος Γελαλής Αθανάσιος Γερµανίδης Όλγα Γεροβασίλη Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Μανώλης Γλέζος Κωνσταντίνος Δερµιτζάκης Μαρία Διακάκη Ευάγγελος Διαµαντόπουλος Ηρώ Διώτη Ειρήνη Δούρου Ιωάννης Δραγασάκης Θεόδωρος Δρίτσας Παναγιώτα Δριτσέλη Κωνσταντίνος Ζαχαριάς Ιωάννης Ζερδελής Αφροδίτη Θεοπεφτάτου Αικατερίνη Ιγγλέζη Αγνή Καλογερή Μαρία Κανελλοπούλου Χρήστος Καραγιαννίδης Αϊχάν Καραγιουσούφ Βασιλική Κατριβάνου Χαρά Καφαντάρη Δηµήτριος Κοδέλας Σταύρος Κοντονής Αναστάσιος Κουράκης Παναγιώτης Κουρουµπλής Μιχαήλ Κριτσωτάκης Βασίλειος Κυριακάκης Ζωή Κωνσταντοπούλου Παναγιώτης Λαφαζάνης Χρήστος Μαντάς Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος Αλέξης Μητρόπουλος Νικόλαος Μιχαλάκης Κωνσταντίνος Μπάρκας Μαρία Μπόλαρη Ανδρέας Ξανθός Ευγενία Ουζουνίδου Στάθης Παναγούλης

5 Γεώργιος Πάντζας Δηµήτριος Παπαδηµούλης Αθανάσιος Πετράκος Σοφία Σακοράφα Στέφανος Σαµοΐλης Γεώργιος Σταθάκης Ιωάννης Σταθάς Αφροδίτη Σταµπουλή Δηµήτριος Στρατούλης Νικόλαος Συρµαλένιος Πέτρος Τατσόπουλος Μαρία Τριανταφύλλου Ευκλείδης Τσακαλώτος Δηµήτριος Τσουκαλάς Θεανώ Φωτίου Δέσποινα Χαραλαµπίδου Βασίλειος Χατζηλάµπρου Ζεϊµπέκ Χουσεϊν 5

ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μαρξιστικός Χώρος Μελέτης & Έρευνας ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις "Κόκκινα Δάνεια" στις Τράπεζες "Κόκκινα Χρέη" στις Εφορίες και τα Ασφαλιστικά Ταμεία "Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΠΕ,14 Αυγούστου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΠΕ,14 Αυγούστου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΠΕ,14 Αυγούστου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Συναταξιοδοτικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕιρΠειρ (ΠροσΔιατ) 12.8.2014. Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Τιτλοποιημένα δάνεια -.

ΕιρΠειρ (ΠροσΔιατ) 12.8.2014. Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Τιτλοποιημένα δάνεια -. ΕιρΠειρ (ΠροσΔιατ) 12.8.2014 Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Τιτλοποιημένα δάνεια -. Χορηγείται προσωρινή διαταγή επί τιτλοποιημένου δανείου απόστρατου Αξιωματικού του Π. Ν. από το ΤΠΔ. Απορρίπτεται ένσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Ε. Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Ε. Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Ε Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7745, 7774 2. Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Αθήνα, Αύγουστος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΙΙ. ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών ΑΘΗΝΑ 27/10/2009 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94 14 Αυγούστου 2015 ΝOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4336 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμ βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013) Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις

Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΙΣΤ, 20 Σεπτεµβρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κοινωνική Οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΕΣ: ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ, MA Κοινωνιολογίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ, MA Κοινωνιολογίας ΕΪΜΗ ΠΛΑΚΑ, Ph.D Ανθρωπολογίας ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΠΑΝΤΙ ΟΥ, MA Κοινωνιολογίας Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. Καταναλωτικά ήθη και παγκοσμιοποίηση... 4 2. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές... 4 3. Μέτρα νομοθετικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΜΗ Α.Μ.1713. Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαναστασίου Ιωάννης

Διπλωματική Εργασία. της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΜΗ Α.Μ.1713. Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαναστασίου Ιωάννης ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διπλωματική Εργασία Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ασφάλιση ανεργίας Άνεργοι και Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

πλειστηριασμοί: αφορούν όλους μας, μπορούμε να αντισταθούμε

πλειστηριασμοί: αφορούν όλους μας, μπορούμε να αντισταθούμε πλειστηριασμοί: αφορούν όλους μας, μπορούμε να αντισταθούμε δημοκρατία οικονομία κοινωνία αλληλεγγύη συμμετοχή κοινωνικός έλεγχος εργασία αντίσταση ισοτιμία συλλογικότητα αυτοοργάνωση δημοκρατία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής:

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής: Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΕΧΥΡΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Επιμέλεια: Ανδρέου Νικόλαος Αρ. Μητρώου 13867 Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις

στο σχέδιο νόµου «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α.

Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, Εν όψει της δεδομένης λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην έναρξη της σχετικής διαδικασίας παράτασης υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Πασχαλίδης Νικόλαος Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ:ΜΑΝΩΛΙ ΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 184/03 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 Σελ. ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Κεφάλαιο 1 Βήματα Χορήγησης Στεγαστικών Δανείων 1.1 8 Κεφάλαιο 2 Η Διάρκεια και τα Επιτόκια των Στεγαστικών Δανείων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2012» : «TAXATION 2012» ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13212 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13268 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΓΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα