Freedom of Speech. Κρυπτογραφία και ασφαλής ανταλλαγή πληροφοριών στο Internet

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Freedom of Speech. Κρυπτογραφία και ασφαλής ανταλλαγή πληροφοριών στο Internet"

Transcript

1 Κρυπτογραφία και ασφαλής ανταλλαγή πληροφοριών στο Internet

2 Ποιός ; & Γιατί ;

3 Κρυπτογραφία Τι είναι Ιστορικά Είδη Μοντέρνων Αλγορίθμων Στόχοι Μοντέλα Εμπιστοσύνης 3

4 Κρυπτογραφία Τι είναι Κρυπτολογία = κρυπτογραφία + κρυπτανάλυση Κρυπτογραφία: μελέτη, ανάπτυξη και χρήση τεχνικών κρυπτογράφησης. Παρέχει μηχανισμούς ώστε 2 ή περισσότερα μέλη να μπορούν να επικοινωνήσουν χωρίς κάποιος τρίτος να μπορεί να διαβάσει τις πληροφορίες που ανταλλάσονται. Κρυπτανάλυση: μελετά τρόπους παραβίασης μεθόδων κρυπτογράφησης. Στεγανογραφία: απόκρυψη πληροφορίας μέσα σε ένα μέσο. Στεγανογραφία!= Κρυπτογραφία 4

5 Κρυπτογραφία Ιστορικά <1900: μέσω επεξεργασίας της γλωσσικής δομής των μυνημάτων : Κρυπτομηχανές Ηλεκτρομηχανές με ρότορες Enigma Σήμερα: Ψηφιακά/Υπολογιστικά συστήματα π.χ. Αλγόριθμος του Καίσαρα: αντικατάσταση γραμμάτων του κειμένου με γράμματα που βρισκόταν 3 θέσεις μπροστά PAX ROMANA -(encrypt)--> SDA URPDQD Άμεση σύνδεση με δυσεπίλυτα μαθηματικά προβλήματα 5

6 Κρυπτογραφία Στόχοι Μοντέρνας κρυπτογραφίας Ιδιωτικότητα/Εμπιστευτικότητα Αυθεντικοποίηση Το μύνημα δεν έχει αλλάξει κατά την μετάδοση από τον αποστολέα στο παραλήπτη. Μη-Απάρνηση Τα μέλη πρέπει να μπορούν να εξακριβώσουν τις ταυτότητές τους. Ακεραιότητα Το μύνημα θα πρέπει να μπορούν να το διαβάζουν μόνο εξουσιοδοτημένα μέλη. Ο αποστολέας δεν μπορεί να αρνηθεί την αποστολή του μηνύματος. 6

7 Κρυπτογραφία Είδη Μοντέρνων Αλγορίθμων Κρυφού κλειδιού (Secret Key Cryptography) Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Cryptography) Ένα κλειδί (δημόσιο) για την κρυπτογράφηση και ένα άλλο (ιδιωτικό) για την αποκρυπτογράφηση. (RSA,D-H) Κατακερματισμού (Hashes) Ένα μοναδικό κλειδί χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση. (DES,AES,RC4) Μετασχηματισμός σε μη αντιστρέψιμο (one-way) κρυπτοκείμενο. (MD5,SHA1) 7

8 Κρυπτογραφία Χρήση κρυφού κλειδιού (SKC) 8

9 Κρυπτογραφία Χρήση δημοσίου κλειδιού (PKC) 9

10 Κρυπτογραφία Χρήση PKC για υπογραφή/πιστοποίηση 10

11 Κρυπτογραφία Πως δουλεύει ένας αλγόριθμος PKC Diffie-Hellman και διακριτοί λογάριθμοι (μην φοβάστε δεν δαγκώνει!) https://www.youtube.com/v/3qnd2c4xovk Πηγή: https://twitter.com/#!/artoftheproblem 11

12 Κρυπτογραφία Μοντέλα Εμπιστοσύνης Pretty Good Privacy Web of Trust Certificate Authorities Ο κάθε χρήστης ταυτοποιεί/υπογράφει αυτούς που ο ίδιος εμπιστεύεται. Χρησιμοποιείται μεταξύ χρηστών. Άναρχη δομή. Υπηρεσίες/εταιρίες που εκδίδουν ψηφιακά πιστοποιητικά. Πιστοποιητικό = Όνομα κατόχου + Υπογραφή από Certificate Αuthority + Δημόσιο κλειδί κατόχου Πιστοποιούν πως ένα δημόσιο κλειδί ανήκει στον φερόμενο ως ιδιοκτήτη. Χρησιμοποιείται μεταξύ χρηστών και δημοσίων υπηρεσιών στο Internet (π.χ. HTTPS,Εmail). Ιεραρχική Δομή. 12

13 Αυτή τη στιγμή στο Internet (Wild West) 13

14 Κρυπτογράφηση συνδέσεων Web Instant Messaging 14

15 WEB (HTTP) Η επικοινωνία (port 80) γίνεται χωρίς κρυπτογράφηση. Διακρίνονται ευαίσθητα δεδομένα (π.χ. Usernames/Passwords) 15

16 HTTPS (HTTP Secure) Ο client ζητάει μια ασφαλή σύνδεση (port 443) από το server και αναφέρει τους αλγόριθμους που υποστηρίζει Ο server διαλέγει τον ισχυρότερο αλγόριθμο και ενημερώνει τον client O server στέλνει το ψηφιακό του πιστοποιητικό στον client (Όνομα, Υπογραφή από Certificate Authority, Δημόσιο Κλειδί) Ο client επιβεβαιώνει το πιστοποιητικό/υπογραφή με το τοπικά αποθηκευμένο δημόσιο κλειδί του Certificate Authority. Μπορεί να επικοινωνήσει με το CA για να επιβεβαιώσει πως δεν έχει ανακληθεί το πιστοποιητικό. Ο client δημιουργεί ένα τυχαίο αριθμό και τον κρυπτογραφεί με το δημόσιο κλειδί του server. Στέλνει τον αριθμό στον server. O server αποκρυπτογραφεί τον αριθμό αυτό με το ιδιωτικό του κλειδί και τον χρησιμοποιεί ως κλειδί κρυπτογράφησης για την αποστολή δεδομένων. 16

17 WEB (HTTPS) Όλα τα δεδομένα μεταδίδονται κρυπτογραφημένα. 17

18 HTTPS (HTTP Secure) Χρησιμοποιεί το Certificate Authority μοντέλο εμπιστοσύνης. Οι browsers προειδοποιούν αν κάποιο πιστοποιητικό δεν είναι έγκυρο. Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται. Webmail E-banking Οπουδήποτε δίνουμε προσωπικά δεδομένα (όνομα,διεύθυνση,κτλ) Social Networking sites Χρήσιμα plugins: https://www.eff.org/https-everywhere by Electronic Frontier Foundation (*** διαγωνισμός μετάφρασης ***) Προσοχή στις ειδοποιήσεις! Διαβάστε προσεκτικά τα μυνήματα λάθους και μην τις αγνοείτε! Χρησιμοποιεί αυτόματα HTTPS για γνωστά websites (Firefox,Chrome) 18

19 Προβλήματα του HTTPS Προστατεύει από ενδιάμεσους και όχι από όσους έχουν έλεγχο στον HTTPS Server. Δυσκολία στην χρήση client certificates για πιστοποίηση. Τι γίνεται αν κάποιος αλλάξει το πιστοποιητικό ενός server? Τι γίνεται αν κάποιος ελέγχει ένα Certificate Authority και βγάλει ένα δεύτερο πιστοποιητικό με το ίδιο όνομα αλλά για ένα διαφορετικό server? Πιθανή αντιμετώπιση σε επίπεδο HTTPS μέσω κατανεμημένων συμβολαιογράφων (notaries) που καταργούν την ανάγκη για Certificate Authorities. Χρήσιμα plugins: by Moxie Marlinspike Για το μέλλον: DNSSEC 19

20 (SMTP/POP3/IMAP) Αν ο mail server το υποστηρίζει, προβάλει ένα υπογεγραμμένο πιστοποιητικό (αντίστοιχο με ότι συμβαίνει στο HTTPS) Συνήθεις πόρτες επικοινωνίας Καθόλου κρυπτογράφηση ή STARTTLS SSL SMTP POP IMAP Συνήθεις επιλογές κρυπτογραφίας mail clients Πρωτόκολλο / Μέθοδος Κρυπτογράφησης (προτείνομενα με *): Never: Καμία κρυπτογράφηση TLS, if available: Ίδια πόρτα, o client ρωτάει αν ο server υποστηρίζει κρυπτογράφηση και αν όχι προχωράει χωρίς. STARTTLS: Ίδια πόρτα, o client ρωτάει αν ο server υποστηρίζει κρυποτογράφηση και αν όχι δεν συνδέεται. (*) SSL: Διαφορετική πόρτα, υποχρεωτική κρυπτογράφηση (*) 20

21 Ρυθμίσεις Thunderbird 21

22 Instant Messaging To MSN Messenger/Yahoo! Messenger ΔΕΝ υποστηρίζουν κρυπτογράφηση των connections. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΑ! 22

23 Instant Messaging Αποφύγετε το Skype για ευαίσθητες επικοινωνίες. Έχει κρυπτογράφηση άλλα όχι ανοιχτών προτύπων. Αποφύγετε platforms που γίνεται server-side logging των επικοινωνιών (πχ Facebook). Δεν γνωρίζουμε ποιος έχει πρόσβαση στα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης άρα και ποιός/πώς μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τις συνομιλίες. Google Talk* Gmail Settings Chat Never Save Chat History Προτιμήστε IM platforms που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο XMPP (Jabber, Google Talk*). Open source/open Standards. 23

24 Instant Messaging Προτείνονται open source clients Pidgin (Linux, BSD, Windows, OS X, κ.α) Empathy (Linux, BSD) Miranda IM (Windows) Adium (OS X) Για group chatting το IRC μπορεί ακόμα να είναι πολύ χρήσιμο (χρήση encryption plugins)! H πλατφόρμα SILC θεωρείται γενικά ασφαλής αλλά θέλει προσοχή γιατί έχει και αυτή ευπάθειες. 24

25 Ρυθμίσεις Pidgin για Google Talk/Jabber Connection Security: Require Encryption Use encryption if available Use old-style SSL (different port: 5223) 25

26 Διάλειμμα 26

27 Κρυπτογράφηση περιεχομένου Instant Messaging 27

28 Κρυπτογράφηση 2 βασικοί τρόποι: S/MIME Στηρίζεται στο Certification Authority μοντέλο εμπιστοσύνης μεταξύ χρηστών/υπηρεσιών. PGP Στηρίζεται στο (δικό του) PGP μοντέλο εμπιστοσύνης μεταξύ χρηστών. 28

29 Κρυπτογράφηση με S/MIME Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions Ο χρήστης απευθύνεται σε μια υπηρεσία παροχής πιστοποιητικών που του εκδίδει ένα στη διεύθυνση/ονομά του. Class 1: επιβεβαίωση From-address Class 2: επιβεβαίωση πραγματικού ονόματος/εταρίας Υπηρεσίες δωρεάν παροχής class 1 προσωπικών πιστοποιητικών: Comodo: https://secure.comodo.com/products/frontpage?area=secure certificate StartSSL: https://www.startssl.com/?app=12 Cacert: 29

30 Κρυπτογράφηση με S/MIME Αν ο χρήστης Α δεν έχει ήδη το δημόσιο κλειδί του Β το αναζητεί σε ειδικές μηχανές αναζήτησης. Ο χρήστης Α κρυπτογραφεί το με το δημόσιο κλειδί του Β. Ο Α υπογράφει το με το ιδιωτικό του κλειδί. Ο Β αποκρυπτογραφεί το με το ιδιωτικό του κλειδί και επιβεβαιώνει την υπογραφή του Α μέσω του CA. 30

31 Χρήση S/MIME με Thunderbird Export Certificate από τον Browser (πχ Firefox) Θέτουμε Master Password (στον Thunderbird) Tools Options Advanced Certificates View certificates Import Χρήση του certificate Tools Options Security Passwords Use Master Password Εισαγωγή του exported certificate Tools Options Advanced Encryption View Certificates Your Certificates Backup (και δίνουμε ένα καλό password) Tools Account Settings (επιλογή account) Security Digital Signing/Encryption (επιλογή certificate) 31

32 Pretty Good Privacy (PGP) Δημιουργία: Phil Zimmerman (ακτιβιστής ενάντια στα πυρηνικά) 1991 Δικαστήρια: munitions export without a license 1993 US export regulation: κλειδί > 40bit == Munition! (μεταφρ: πυρομαχικά) Τύπωσε τον κώδικα σε βιβλίο (MIT) και το διέθεσε (PGP Source Code and Internals) Η εξαγωγή βιβλίων προστατεύεται από το 1st Amendment () άρα ήταν νόμιμο. Εταιρία: Viacrypt/PGP 1996 Προτυποποίηση: OpenPGP 1997 Σκοπός: να ανταλλάσουν ασφαλή μυνήματα οι ακτιβιστές στις τότε online πλατφόρμες (BBS) Cypherpunks Free Software Foundation GnuPG (GPG)

33 Pretty Good Privacy (PGP) Δημιουργία ιστού εμπιστοσύνης Οι χρήστες υπογράφουν τα κλειδιά άλλων χρηστών που έχουν γνωρίσει προσωπικά και τους εμπιστεύονται. Ανεβάζουν τις υπογραφές τους σε ειδικούς keyservers στο internet. Οι χρήστες βασίζονται στις υπογραφές ανθρώπων που γνωρίζουν προσωπικά οι ίδιοι για να εμπιστευτούν κάποιο τρίτο. Δημιουργία ενός τεράστιου γράφου εμπιστοσύνης. Keysigning Parties Προσοχή ποιόν υπογράφετε! 33

34 Χρήση PGP Ο δύσκολος δρόμος: γραμμή εντολών Μέσω του plugin enigmail στο Thunderbird Μέσω γραφικών εργαλείων (Seahorse, GPA, κ.α) 34

35 Χρήση PGP μέσω γραμμής εντολών Δημιουργία κλειδιού: gpg --gen-key Τύπος (Type): DSA and Elgamal Μέγεθος Κλειδιού (Keysize): 2048bits Λήξη (Expiry): 3 χρόνια Όνομα/ Μυστική φράση (Passphrase)!! gpg -list-secret-keys sec 2048D/14FB501A [expires: ] uid John Foufoutos ssb 2048g/7E30159E

36 Χρήση PGP μέσω γραμμής εντολών Αναζήτηση/Εισαγωγή κλειδιού χρήστη: gpg -search όνομα/ Προσοχή! Μπορεί να υπάρχουν πολλά αποτελέσματα! Αναζήτηση και επιβεβαίωση υπογραφών gpg --recv-keys ABACADAE gpg -import όνομα_αρχείου Λίστα δημοσίων κλειδιών χρήστων: gpg --list-keys 36

37 Χρήση PGP μέσω γραμμής εντολών Κρυπτογράφηση αρχείου για χρήστη: gpg -a -r e text.txt a: έξοδος σε μορφή κειμένου r: παραλήπτης e: κρυπτογράφηση Θα παραχθεί το αρχείο text.txt.asc Κρυπτογράφηση και υπογραφή αρχείου για χρήστη: gpg -a -r es text.txt s: υπογραφή κειμένου Θα ζητηθεί η μυστική φράση του αποστολέα 37

38 Χρήση PGP μέσω γραμμής εντολών Κρυπτογράφηση και υπογραφή αρχείου για χρήστη: echo Αυτό είναι μια δοκιμή. > text.txt gpg -a -r -es text.txt You need a passphrase to unlock the secret key for user: "John Foufoutos 2048-bit DSA key, ID 14FB501A, created gpg: ABACADAE: There is no assurance this key belongs to the named user pub 2048g/ABACADAE Takis Foukarakis Primary key fingerprint: 8A23 C5BE A E 2B21 818D 5AC0 1BC8 ABAC ADAE It is NOT certain that the key belongs to the person named in the user ID. If you *really* know what you are doing, you may answer the next question with yes. Use this key anyway? (y/n) y 38

39 Χρήση PGP μέσω γραμμής εντολών Αποκρυπτογράφηση αρχείου: gpg -d text.txt.asc d: αποκρυπτογράφηση 2048-bit ELG-E key, ID ABACADAE, created gpg: encrypted with 2048-bit ELG-E key, ID ABACADAE, created "Takis Foukarakis Αυτό είναι μια δοκιμή. gpg: Signature made Sun 04 Mar :00:33 PM EET using DSA key ID 14FB501A gpg: Can't check signature: public key not found * 39

40 Χρήση PGP μέσω γραμμής εντολών Εξαγωγή δημοσίου κλειδιού: gpg -a --output mypublickey.asc --export 14FB501A output: έξοδος σε αρχείο export: εξαγωγή κλειδιού Υπογραφή δημοσίου κλειδιού: gpg --sign-key ABACADAE sign-key: υπογραφή κλειδιού gpg -a --output ABACADAE.signed-by.14FB501A.asc --export ABACADAE και αποστολή του αρχείου ABACADAE.signed-by.14FB501A.asc στον κάτοχο του κλειδιού Αποστολή δημοσίου κλειδιού σε keyserver: gpg -import ABACADAE.signed-by.14FB501A.asc gpg -send-keys ABACADAE 40

41 Χρήση PGP μέσω enigmail Extension για Thunderbird Τρέχει σε Windows/Linux/BSD/Mac OS X Σε Linux/BSD/Mac OS X απαιτείται η εγκατάσταση του gpg Σε windows απαιτείται η εγκατάσταση του πακέτου gpg4win: Εγκατάσταση του Enigmail στο Thunderbird μέσω: Tools Add-ons (search) Enigmail Σε κάποιες διανομές Linux υπάρχει σε πακέτο: enigmail 41

42 Χρήση PGP μέσω enigmail Δημιουργία νέου κλειδίου: OpenGPG Key Management Generate New keypair 42

43 Χρήση PGP μέσω enigmail Χρήση κλειδιού από account: Tools Account Settings OpenPGP Security 43

44 Χρήση PGP μέσω enigmail Νέο OpenPGP Sign/Encrypt Message 44

45 Χρήση PGP μέσω enigmail Εισερχόμενο (πριν την αποκρυπτογράφηση) 45

46 Χρήση PGP μέσω enigmail Εισερχόμενο (μετά την αποκρυπτογράφηση) 46

47 Seahorse (Linux) Διαχείριση κλειδιών/υπογραφών Εύρεση χρηστών Εισαγωγή / επεξεργασία κλειδιών Υπογραφή κλειδιών Προσωπικά κλειδιά 47

48 Seahorse Κλειδιά τρίτων 48

49 GNU Privacy Assistant (Linux/Windows) Διαχείριση Κλειδιών / υπογραφών Κρυπτογράφηση αρχείων Κρυπτογράφηση Clipboard 49

50 Off-The-Record Messaging Plugin για IM (Pidgin, Adium) Κρυπτογραφεί το περιεχόμενο των ομιλιών σε IM μέσω εφήμερων κλειδιών Ιδιότητες: Κρυπτογράφηση των περιεχομένων Αυθεντικοποίηση χρηστών - την ώρα της συνομιλίας (*) Διαψευσιμότητα Τα μυνήματα δεν είναι υπογεγραμμένα (*) Perfect Forward Secrecy Αν υποκλαπεί ένα ιδιωτικό κλειδί στο μέλλον, δεν μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν προηγούμενες συνομιλίες 50

51 Off-The-Record Messaging Χωρίς OTR 51

52 Off-The-Record Messaging Με OTR 52

53 Κέρδη κρυπτογράφησης επικοινωνιών Προστασία δική μας! Προστασία όσων το έχουν πραγματική ανάγκη! 53

54 Διαγωνισμός Μετάφρασης HTTPS-Everywhere Κερδίστε ένα Τ-shirt από το EFF.org Δημιουργήστε ένα νέο PGP κλειδί (*) και ανεβάστε το σε ένα keyserver. Στείλτε ένα κρυπτογραφημένο και υπογεγραμμένο στο που θα έχει το public key σας ως attachment ζητώντας τα αρχεία προς μετάφραση. Θα σας αποσταλούν links προς τα αρχεία με κρυπτογραφημένο και υπογεγραμμένο . Αποκρυπτογραφήστε το, μεταφράστε τα αρχεία στα Ελληνικά και στείλτε πίσω τις απαντήσεις. Ο πρώτος που θα στείλει σωστές μετάφρασεις κερδίζει. (το του νικητή θα αναρτηθεί στο wiki) Παραλαβή στην επόμενη παρουσίαση. * Όσοι ήδη έχουν PGP κλειδί θα έχουν λίγο πιο δύσκολο έργο ;) 54

55 Βιβλία Ιστορικά: The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography (Simon Singh) Τεχνικά: Practical Cryptography (Niels Ferguson,Bruce Schneier) Handbook of Applied Cryptography (A. J. Menezes, P. C. van Oorschot, S. A. Vanstone) Μυθιστόρημα: Cryptonomicon (Neal Stephenson) 55

56 Ευχαριστίες hackerspace.gr dln.gr Όσοι έστειλαν ιδέες Όσοι επικοινώνησαν μαζί μου για να βοήθησουν :) EFF 56

57 Ερωτήσεις / Συζήτηση 57

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Σε νοµικό και κοινωνικό επίπεδο, τίθεται ζήτηµα προστασίας του απορρήτου σε όλες τις εκδοχές δικτυακής συναλλαγής (email, εµπορικές συναλλαγές, τραπεζικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Βασικές έννοιες στην κρυπτογραφία

Κεφάλαιο 1. Βασικές έννοιες στην κρυπτογραφία Κεφάλαιο 1. Κρυπτογραφία (cryptography) είναι η μελέτη τεχνικών που βασίζονται σε μαθηματικά προβλήματα δύσκολο να λυθούν, με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, αυθεντικότητα)

Διαβάστε περισσότερα

Επιθε σεις ενδια μεσου στο πρωτο κολλο TLS

Επιθε σεις ενδια μεσου στο πρωτο κολλο TLS ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιθε σεις ενδια μεσου στο πρωτο κολλο TLS Δημήτρης Σ. Μωραϊτης Επιβλε ποντες:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάπτυξη υποδομής δημοσίου κλειδιού για τις ανάγκες του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Του Παγωμένου Απόστολου ΑΜ: 85 Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Αγγελίδης Παντελής Κοζάνη 2013 1 Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» Τ. Ε. Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ. Δ. Ο) ------------------------------- ------------------------------------------------ T. E. I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #11: Ασφάλεια δικτύων

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #11: Ασφάλεια δικτύων ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #11: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird 1 Το έγγραφο αυτό κυκλοφορεί με την άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά - Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα (Creative Commons Attribution- Share Alike 3.0 Greece) που σημαίνει ότι μπορείτε να προσαρμόσετε,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Κίνδυνοι Η-Ε Μερικοί από τους κινδύνους ενός δικτυακού τόπου Ε-εμπορίου περιλαμβάνουν:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής:Διαδικασία Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω PHP. Υπεύθυνοι Πτυχιακής: Τασούλης Αποστόλης. Χειλάκης Γιώργος.

Τίτλος Πτυχιακής:Διαδικασία Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω PHP. Υπεύθυνοι Πτυχιακής: Τασούλης Αποστόλης. Χειλάκης Γιώργος. Τίτλος Πτυχιακής:Διαδικασία Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω PHP. Υπεύθυνοι Πτυχιακής: Τασούλης Αποστόλης. Χειλάκης Γιώργος. Άρτα 4 Μαρτίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...σελ.1 Κεφάλαιο 1 ο 1. Χαρακτηριστικά Του

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΛΑΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Μ:3530 ΛΙΟΝΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α.Μ:3531 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφικά ασφαλής επικοινωνία µεταξύ µελών Ο Π του ΕΑΠ: οργάνωση, εµπειρίες και συµπεράσµατα από τη θεµατική ενότητα «Εισαγωγή στην Πληροφορική»

Κρυπτογραφικά ασφαλής επικοινωνία µεταξύ µελών Ο Π του ΕΑΠ: οργάνωση, εµπειρίες και συµπεράσµατα από τη θεµατική ενότητα «Εισαγωγή στην Πληροφορική» Technical Report HOU-CS-TR-2004-04-GR Κρυπτογραφικά ασφαλής επικοινωνία µεταξύ µελών Ο Π του ΕΑΠ: οργάνωση, εµπειρίες και συµπεράσµατα από τη θεµατική ενότητα «Εισαγωγή στην Πληροφορική» Γιάννης Σταµατίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ. ΜΒΑ Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ. ΜΒΑ Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΜΒΑ Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Α.Μ.263) EΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακές υπογραφές»

«Ψηφιακές υπογραφές» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «Ψηφιακές υπογραφές» Πτυχιακή εργασία της φοιτήτριας Χρυσοπούλου Ελένης (Α.Μ. 02/07) Επιβλέπων Καθηγητής: Στεφανίδης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης προσωπικού υπολογιστή.

Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης προσωπικού υπολογιστή. ΕΚΔΟΣΗ 1.0 28-01-13 Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης προσωπικού υπολογιστή. Σελίδα 1 από 144 ΕΚΔΟΣΗ 1.0 28-01-13 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η αξία ενός προσωπικού υπολογιστή για έναν κακόβουλο

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα από τη σύνταξη...

Σημείωμα από τη σύνταξη... Σημείωμα από τη σύνταξη... Τεύχος 11 - Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2011 Ομάδα Περιοδικού: Κωστάρας Γιάννης (hawk): Συντάκτης - jkost@freemail.gr Παπαδόπουλος ημήτρης (Dimitris): Συντάκτης, σελιδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εξακρίβωση Προβλημάτων Διαλειτουργικότητας σε Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο

Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο ανωτατο τεχνολογικο εκπαιδευτικο ιδρυµα κρητησ σχολη διοικησησ και οικονοµιασ τµηµα διοικησησ επιχειρησεων Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο Πτυχιακή Εργασία Μουρσελλά Ελευθερία A.M

Διαβάστε περισσότερα

Extensible Authentication Protocol Διπλωματική Εργασία της Ζωής Η. Μουτοπούλου

Extensible Authentication Protocol Διπλωματική Εργασία της Ζωής Η. Μουτοπούλου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Extensible Authentication Protocol Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Κεφάλαιο 8 8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Σελ. 320-325 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative

Διαβάστε περισσότερα

1. Ειζαγωγή. 1.1. Οριζμός

1. Ειζαγωγή. 1.1. Οριζμός Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 1.1. Ορισμός... 3 1.2. Κύρια σημεία και πλεονεκτήματα των VPNs... 7 1.3. Σεχνολογίες VPN... 9 1.4. Τπηρεσίες VPN... 10 1.4.1 Σα στρώματα του προτύπου OSI... 10 1.4.2 Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΩΝ WORMS Γκρόζας Νικόλαος Α.Μ : ΜΕ/07044 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Τρικάλων. Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής σε Εργαλεία Web 2.0. Συνοπτικός Οδηγός Επιμόρφωσης

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Τρικάλων. Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής σε Εργαλεία Web 2.0. Συνοπτικός Οδηγός Επιμόρφωσης ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Τρικάλων Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής σε Εργαλεία Web 2.0 Συνοπτικός Οδηγός Επιμόρφωσης Μάρτιος 2012 2 / 17 Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής σε Εργαλεία Web 2.0 Συνοπτικός Οδηγός Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα αυτοπροστασίας στις διαδικτυακές επικοινωνίες

Μέτρα αυτοπροστασίας στις διαδικτυακές επικοινωνίες Μέτρα αυτοπροστασίας στις διαδικτυακές επικοινωνίες Δρ. Βασίλειος Σταθόπουλος Ε.Ε.Π./Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο, 1 Νοεμβρίου 2008 επιμέλεια κειμένου Π. Κοτζανικολάου, Β. Σταθόπουλος Περιεχόμενα Υπηρεσίες επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (VLSI DESIGN) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Μ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Firewalls. Firewalls

Κεφάλαιο 3: Firewalls. Firewalls 87 Firewalls 3 Πρίν 250 χρόνια, ο Sun Tzu, στρατηγός στην Κινέζικη Βσιλεία των Wu, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Η Τέχνη του Πολέμου. Στην εισαγωγή του βιβλίου έγραφε: Η μόνη ασφαλής άμυνα είναι όταν κρατάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: Ζορκάδης (Χ) Γεωργίου Χάρης, ΑΜ:4 e-mail: csst9328@cs.uoi.gr Μακρής Ηλίας. ΑΜ:ΧΧ e-mail: csst93xx@cs.uoi.gr Παπαδόπουλος ηµήτρης, ΑΜ:ΧΧ e-mail: csst9337@cs.uoi.gr ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα