Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων"

Transcript

1 Ορισµοί Κρυπτογράφηση: η διεργασία µετασχηµατισµού ενός µηνύµατος µεταξύ ενός αποστολέα και ενός παραλήπτη σε µια ακατανόητη µορφή ώστε αυτό να µην είναι αναγνώσιµο από τρίτους Αποκρυπτογράφηση: η διεργασία ανάκτησης ενός αρχικού µηνύµατος από την κρυπτογραφηµένη µορφή του Σύστηµα κρυπτογράφησης: ο αλγόριθµος µετασχηµατισµού δεδοµένων από µια αρχική µορφή (plain text) σε µία νέα (cipher text), από την οποία δεν προκύπτει νόηµα Κλειδί (key): είναι ένας αριθµός που χρησιµοποιείται µαζί µε τον αλγόριθµο της κρυπτογράφησης Προστασία επικοινωνιών - Κρυπτογραφία 1

2 Σύστηµα Κρυπτογράφησης Αρχικό κείµενο Αλγόριθµος κρυπτογράφησης Κρυπτογραφηµένο κείµενο Αλγόριθµος αποκρυπτογράφησης Αρχικό κείµενο Κλειδί κρυπτογράφησης Κλειδί αποκρυπτογράφησης Προστασία επικοινωνιών - Κρυπτογραφία 2

3 Κλειδιά Το µέγεθος των κλειδιών µετριέται σε bits Κλειδιά µεγάλου µεγέθους παρέχουν ανθεκτικότερη κρυπτογράφηση Η ανθεκτικότητα µιας κρυπτογράφησης εξαρτάται περισσότερο από το µέγεθος του κλειδιού, παρά από τον αλγόριθµο κρυπτογράφησης ιαφορετικοί αλγόριθµοι απαιτούν διαφορετικά µήκη κλειδιών για να πετύχουν το ίδιο επίπεδο ανθεκτικότητας κρυπτογράφησης Παράδειγµα: ένα µέγεθος κλειδιού 64-bits δίνει κλειδιά. Αν δοκιµάζουµε ένα κλειδί ανά 1 nanosecond, τότε χρειάζονται περίπου 300 χρόνιαγιαναδοκιµαστούν όλοι οι συνδυασµοί Προστασία επικοινωνιών - Κρυπτογραφία 3

4 Χρήσεις Κρυπτογραφικών Συστηµάτων Τα κρυπτογραφικά συστήµατα χρησιµοποιούνται για να παρέχουν: µυστικότητα (secrecy) ακεραιότητα δεδοµένων (data integrity) πιστοποίηση χρηστών (user authentication) αδυναµία απάρνησης (non-repudiation) Προστασία επικοινωνιών - Κρυπτογραφία 4

5 Τύποι Κρυπτογραφικών Αλγορίθµων Μυστικού κλειδιού-συµµετρικός Αποστολέας και παραλήπτης χρησιµοποιούν το ίδιο κλειδί Το ίδιο κλειδί χρησιµοποιείται για κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση Η προστασία του κλειδιού επαφίεται στους χρήστες Είναι πολύ γρήγορος Χρησιµοποιείται από τα 70 Πιο γνωστός αλγόριθµος: DES Προστασία επικοινωνιών - Κρυπτογραφία 5 ηµοσίου κλειδιού- Μη Συµµετρικός Αποστολέας και παραλήπτης έχουν ένα ιδιωτικό και ένα δηµόσιο κλειδί Γνωστό είναι µόνο το δηµόσιο κλειδί, ενώ το ιδιωτικό κλειδί κρατείται µυστικό από τον κάτοχό του Πιο αργός από το συµµετρικό Περισσότερο πολύπλοκος Γνωστότερος αλγόριθµος: RSA Πώς γνωστοποιείται το δηµόσιο κλειδί ;

6 Κρυπτογράφηση Μυστικού Κλειδιού Κρυπτογράφηση Αποκρυπτογράφηση Πλεονέκτηµα: εγγυάται την εµπιστευτικότητα των δεδοµένων Μειονέκτηµα: δεν µπορεί να εγγυηθεί το πώς θα γίνει η ανταλλαγή του κλειδιού Γνωστοί αλγόριθµοι: DES, Triple-DES, IDEA, RC2, RC4, AES Προστασία επικοινωνιών - Κρυπτογραφία 6

7 Κρυπτογράφηση ηµοσίου Κλειδιού Περίπτωση 1: Αποστολέας Παραλήπτης Κρυπτογράφηση Αποκρυπτογράφηση Ιδιωτικό κλειδί αποστολέα ηµόσιο κλειδί αποστολέα Πλεονέκτηµα: εγγυάται την πιστοποίηση του αποστολέα Μειονέκτηµα: δεν εγγυάται εµπιστευτικότητα των δεδοµένων Προστασία επικοινωνιών - Κρυπτογραφία 7

8 Κρυπτογράφηση ηµοσίου Κλειδιού Περίπτωση 2: Αποστολέας Παραλήπτης Κρυπτογράφηση Αποκρυπτογράφηση ηµόσιο κλειδί παραλήπτη Ιδιωτικό κλειδί παραλήπτη Πλεονέκτηµα: εγγυάται την εµπιστευτικότητα των δεδοµένων Μειονέκτηµα: δεν εγγυάται πιστοποίηση του αποστολέα Προστασία επικοινωνιών - Κρυπτογραφία 8

9 Κρυπτογράφηση ηµοσίου Κλειδιού Περίπτωση 3: συνδυασµός των δύο άλλων περιπτώσεων Αποστολέας Παραλήπτης Κρυπτογράφηση Κρυπτογράφηση Αποκρυπτογράφηση Αποκρυπτογράφηση Ιδιωτικό κλειδί αποστολέα ηµόσιο κλειδί παραλήπτη Ιδιωτικό κλειδί παραλήπτη ηµόσιο κλειδί αποστολέα Προστασία επικοινωνιών - Κρυπτογραφία 9

10 Υβριδική Κρυπτογράφηση Χρησιµοποίηση αλγορίθµου µυστικού κλειδιού για τη µετάδοση µεγάλου όγκου δεδοµένων Χρησιµοποίηση αλγορίθµου δηµοσίου κλειδιού για τη µετάδοση µικρού όγκου δεδοµένων Παράδειγµα: κρυπτογράφηση δεδοµένων (µηνυµάτων) µε αλγόριθµο µυστικού κλειδιού και κρυπτογράφηση µυστικού κλειδιού µε αλγόριθµο δηµοσίου κλειδιού Προστασία επικοινωνιών - Κρυπτογραφία 10

11 Κωδικός Πιστοποίησης Μηνύµατος Κωδικός πιστοποίησης µηνύµατος (Message authentication code MAC): ένας κωδικός που παράγεται από τα δεδοµένα µε τη χρήση του µυστικού κλειδιού χρησιµοποιείται µόνο από αλγόριθµους µυστικού κλειδιού αποθηκεύεται µαζί µε τα δεδοµένα όποιος γνωρίζει το µυστικό κλειδί µπορεί να τον υπολογίσει εκ νέου και να τον συγκρίνει µε αυτόν που έλαβε Προστασία επικοινωνιών - Κρυπτογραφία 11

12 Αποστολέας Κωδικός Πιστοποίησης Μηνύµατος Παραλήπτης εδοµένα Μήνυµα εδοµένα MAC εδοµένα MAC Σύγκριση MAC επαλήθευσης MAC Προστασία επικοινωνιών - Κρυπτογραφία 12

13 Σύνοψη Μηνύµατος (Message Digest) Σύνοψη µηνύµατος: ένας κωδικός που παράγεται από τα δεδοµένα µε τη χρήση µιας hash συνάρτησης χρησιµοποιείται µόνο από αλγόριθµους δηµοσίου κλειδιού παράγεται µε τη χρήση µιας συνάρτησης hash, η οποία για κάθε διαφορετικό µήνυµα δίνει και διαφορετικό κωδικό κρυπτογραφείται µε χρήση του ιδιωτικού κλειδιού αποθηκεύεται µαζί µε τα δεδοµένα όποιος γνωρίζει το δηµόσιο κλειδί και τη hash συνάρτηση µπορεί να τον αποκρυπτογραφήσει και να τον υπολογίσει εκ νέου και να τον συγκρίνει µε αυτόν που έλαβε γνωστότερος αλγόριθµος: MD5 Προστασία επικοινωνιών - Κρυπτογραφία 13

14 Αποστολέας Κωδικός Πιστοποίησης Μηνύµατος Παραλήπτης εδοµένα MD συνάρτηση hash Ιδιωτικό κλειδί αποστολέα Κρυπτογραφηµένο MD Μήνυµα εδοµένα Κρυπτογραφηµένο MD Σύγκριση Κρυπτογραφηµένο MAC ηµόσιο κλειδί αποστολέα MD εδοµένα συνάρτηση hash MD επαλήθευσης Προστασία επικοινωνιών - Κρυπτογραφία 14

15 Ψηφιακές Υπογραφές (Digital Signatures) Απαντά στο ερώτηµα αν πράγµατι ο αποστολέας είναι αυτός που ισχυρίζεται και όχι κάποιος άλλος (πιστοποίηση χρήστη) Είναι ο συνδυασµός κρυπτογραφικών µεθόδων και τεχνικών ελέγχου ακεραιότητας µηνυµάτων Για συστήµατα µυστικού κλειδιού, αυτό το ρόλο παίζει ο κωδικός πιστοποίησης µηνύµατος MAC Για συστήµατα δηµοσίου κλειδιού ο κρυπτογραφικός αλγόριθµος συνδυάζεται µε αλγόριθµο σύνοψης µηνύµατος (message digest) Γνωστότεροι αλγόριθµοι: DSS, SHS Προστασία επικοινωνιών - Κρυπτογραφία 15

16 Υλοποίηση Κρυπτογραφικών Τεχνικών Υλοποίηση Software Hardware Ακριβότερη Φθηνότερη Πιο αργή Χαµηλότερο επίπεδο ασφάλειας Πιο γρήγορη Υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας Έλεγχος από λογισµικό Προστασία ακεραιότητας λογισµικού Προστασία επικοινωνιών - Κρυπτογραφία 16

17 ιαχείριση Κρυπτογραφικών Τεχνικών σε Οργανισµούς Συστήµατα µυστικού κλειδιού: η διαµοίραση των κλειδιών γίνεται µε χρήση αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών που περιγράφονται από διεθνείς τυποποιήσεις (π.χ. FIPS 171, Key Management Using ANSI) Συστήµατα δηµοσίου κλειδιού για µικρό αριθµό χρηστών: CD-ROM, WWW τοποθεσίες για µεγάλο αριθµό χρηστών: κατανεµηµένα συστήµατα καταλόγου (π.χ. X.500 Directory Services) Προστασία επικοινωνιών - Κρυπτογραφία 17

18 Αρχές Πιστοποίησης (Certificate Authorities) Ορισµός: Υπεύθυνη αρχή διαχείρισης δηµοσίων κλειδιών Ο Γιάννης ζητά το δηµόσιο κλειδί της Χριστίνας Η Χριστίνα παράγει ιδιωτικό/δηµόσιο κλειδί, γίνεται συνδροµήτρια και δηλώνει το δηµόσιο κλειδί της Προστασία επικοινωνιών - Κρυπτογραφία 18 Αρχή Πιστοποίησης Πιστοποιητής Χριστίνα ηµόσιο κλειδί Σειριακός αριθµός: 456 Άλλα δεδοµένα: γηκγφ Ηµ. Λήξης: 31/8/2003 Υπογραφή: Α.Π. Internet

19 Βιβλιογραφία Hacker Proof, Lars Klander, Jamsa Press, 1997 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων και ικτύων, Γ. Πάγκαλος και Ι. Μαυρίδης, ΑΝΙΚΟΥΛΑ, An Introduction to Computer Security: the NIST handbook, National Institute of Standards and Technology (NIST), Special Publication Προστασία επικοινωνιών - Κρυπτογραφία 19

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των. Aσφάλεια

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των. Aσφάλεια Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Aσφάλεια Περιεχόμενα Πλευρές Ασφάλειας Ιδιωτικό Απόρρητο Μέθοδος Μυστικού Κλειδιού (Συμμετρική Κρυπτογράφηση) Μέθοδος Δημόσιου Κλειδιού (Ασύμμετρη

Διαβάστε περισσότερα

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-015 Ασφάλεια Δεδομένων http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Οι απειλές Ένας κακόβουλος χρήστης Καταγράφει μηνύματα που ανταλλάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Κεφάλαιο 8 8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Σελ. 320-325 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Κίνδυνοι Η-Ε Μερικοί από τους κινδύνους ενός δικτυακού τόπου Ε-εμπορίου περιλαμβάνουν:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Κατάλογος Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ CRYPTOOL... 3 DOWNLOADING CRYPTOOL... 3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΑΛΓΌΡΙΘΜΟΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΊΑΣ ΣΤΟ CRYPTOOL...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Βασικές έννοιες στην κρυπτογραφία

Κεφάλαιο 1. Βασικές έννοιες στην κρυπτογραφία Κεφάλαιο 1. Κρυπτογραφία (cryptography) είναι η μελέτη τεχνικών που βασίζονται σε μαθηματικά προβλήματα δύσκολο να λυθούν, με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, αυθεντικότητα)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Του Παγωμένου Απόστολου ΑΜ: 85 Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Αγγελίδης Παντελής Κοζάνη 2013 1 Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Ασφάλεια ικτύων. Ερωτήσεις

8.3 Ασφάλεια ικτύων. Ερωτήσεις 8.3 Ασφάλεια ικτύων Ερωτήσεις 1. Με τι ασχολείται η ασφάλεια των συστηµάτων; 2. Τι είναι αυτό που προστατεύεται στην ασφάλεια των συστηµάτων και για ποιο λόγο γίνεται αυτό; 3. Ποια η διαφορά ανάµεσα στους

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων. Ορισµοί

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων. Ορισµοί Ορισµοί Πιστοποίηση: η διαδικασία της αντιστοίχησης και δέσµευσης ενός δηµοσίου κλειδιού σε ένα άτοµο, οργανισµό ή άλλη οντότητα αποτελεί βασική λειτουργία των Υποδοµών ηµοσίου Κλειδιού (Υ Κ) Ψηφιακά πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ψηφιακές υπογραφές ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΠΕΣΔΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Βασικά Θέματα Κρυπτογραφίας Συμμετρική & Ασύμμετρη Κρυπτογραφία-Ακεραιότητα)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Βασικά Θέματα Κρυπτογραφίας Συμμετρική & Ασύμμετρη Κρυπτογραφία-Ακεραιότητα) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Βασικά Θέματα Κρυπτογραφίας Συμμετρική & Ασύμμετρη Κρυπτογραφία-Ακεραιότητα) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Σε νοµικό και κοινωνικό επίπεδο, τίθεται ζήτηµα προστασίας του απορρήτου σε όλες τις εκδοχές δικτυακής συναλλαγής (email, εµπορικές συναλλαγές, τραπεζικό

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 1 Γενική επισκόπηση

Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 1 Γενική επισκόπηση Κρυπτογραφία Κεφάλαιο 1 Γενική επισκόπηση Ανασκόπηση ύλης Στόχοι της κρυπτογραφίας Ιστορικό Γενικά χαρακτηριστικά Κλασσική κρυπτογραφία Συμμετρικού κλειδιού (block ciphers stream ciphers) Δημοσίου κλειδιού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Μ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #11: Ασφάλεια δικτύων

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #11: Ασφάλεια δικτύων ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #11: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΛΑΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Μ:3530 ΛΙΟΝΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α.Μ:3531 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

8 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ. 8.1. Εισαγωγή. 8.2. Απαιτήσεις ορισµοί

8 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ. 8.1. Εισαγωγή. 8.2. Απαιτήσεις ορισµοί 8 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 8.1. Εισαγωγή Όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, η ανταλλαγή κλειδιών πολλές φορές συνοδεύεται από αυθεντικοποίηση. Η αυθεντικοποίηση µπορεί να περιλαµβάνει ψηφιακές υπογραφές όπου

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακές υπογραφές»

«Ψηφιακές υπογραφές» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «Ψηφιακές υπογραφές» Πτυχιακή εργασία της φοιτήτριας Χρυσοπούλου Ελένης (Α.Μ. 02/07) Επιβλέπων Καθηγητής: Στεφανίδης

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

9 ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 9 ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 9.1. Εισαγωγή Στο Kεφάλαιο 1, δώσαµε έναν ορισµό του πρωτοκόλλου. Είδαµε επίσης σε διάφορα σηµεία του βιβλίου ότι προκειµένου να ολοκληρωθούν ορισµένες διαδικασίες, όπως η ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ03: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Πτυχιακή εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Πτυχιακή εργασία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία Προστασία δεδοµένων σε προσωπικούς υπολογιστές Μουντοκαλάκης Μιχάλης (AM:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υλοποίηση σε αναδιατασσόμενη λογική των πινάκων ουρανίου τόξου (rainbow tables)

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Εισαγωγή

Πτυχιακή εργασία. Εισαγωγή Εισαγωγή Η αλµατώδης εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ένα γεγονός που δεν µπορεί να αφήσει ανεπηρέαστο κανέναν καταναλωτή και καµία επιχείρηση. Ειδικότερα στο εµπόριο που λαµβάνει µέρος στο χώρο του διαδικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εξακρίβωση Προβλημάτων Διαλειτουργικότητας σε Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

1. Ειζαγωγή. 1.1. Οριζμός

1. Ειζαγωγή. 1.1. Οριζμός Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 1.1. Ορισμός... 3 1.2. Κύρια σημεία και πλεονεκτήματα των VPNs... 7 1.3. Σεχνολογίες VPN... 9 1.4. Τπηρεσίες VPN... 10 1.4.1 Σα στρώματα του προτύπου OSI... 10 1.4.2 Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Κρυπτογραφία/Ψηφιακές Υπογραφές Διάλεξη 2η Δρ. Β. Βασιλειάδης Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Kρυπτανάλυση Προσπαθούμε να σπάσουμε τον κώδικα. Ξέρουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» Τ. Ε. Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ. Δ. Ο) ------------------------------- ------------------------------------------------ T. E. I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (VLSI DESIGN) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Απόστολος Πλεξίδας Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Απόστολος Πλεξίδας Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Hλεκτρονική υπογραφή, τι είναι, τρόπος λειτουργίας Χειρογραφη Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Extensible Authentication Protocol Διπλωματική Εργασία της Ζωής Η. Μουτοπούλου

Extensible Authentication Protocol Διπλωματική Εργασία της Ζωής Η. Μουτοπούλου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Extensible Authentication Protocol Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα