Ομάδα Εργασίας Θέμα: Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομάδα Εργασίας Θέμα: Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών"

Transcript

1 11/2012 Ομάδα Εργασίας Θέμα: Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη Χαλβατζάκη, πολιτικός μηχανικός Ηράκλειο, Νοέμβριος 2012

2 Περιεχόμενα Πρόλογος Σελ. 1 ΜΕΡΟΣ Α : Επεξεργασία των απαντήσεων των μηχανικών στο ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε από τη Μόνιμη Επιτροπή «Επαγγελματικών Θεμάτων, Ασφαλιστικού και Αλληλεγγύης Μηχανικών» και αφορά στη λειτουργία του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 1. Εισαγωγή Σελ Συλλογή δεδομένων, τρόπος επεξεργασίας τους και επιλογές παρουσίασης Σελ «Χαρακτηριστικά» του δείγματος Σελ Αποτελέσματα ανά ερώτηση Σελ Συμπεράσματα από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων Σελ. 28 ΜΕΡΟΣ Β Καταγραφή ασφαλιστικών εισφορών και εγγυητικών επιστολών Σελ Καταγραφή ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών Σελ Καταγραφή εσόδων ταμείου από εγγυητικές επιστολές Σελ. 48 ΜΕΡΟΣ Γ Προτάσεις για τη λειτουργία του Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Σελ. 56 Επίλογος Σελ. 62 Σχετικοί νόμοι, εγκύκλιοι και αποφάσεις Σελ. 63

3 Πρόλογος Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι αφενός να παρουσιάσει την εικόνα που έχουν οι μηχανικοί για την λειτουργία του ασφαλιστικού τους ταμείο και αφετέρου να προβληματίσει τους συναδέλφους για την πορεία του κλάδου γενικότερα μέσα σ ένα περιβάλλον ραγδαίων εξελίξεων που συντελλούνται στη διάρκεια των δύο περίπου τελευταίων ετών. Η εργασία αναπτύσσεται σε τρεις επιμέρους ενότητες: το Μέρος Α, που αφορά την επεξεργασία των απαντήσεων των μηχανικών στο ερωτηματολόγιο που αφορά τη λειτουργία του Ταμείου, το Μέρος Β που αφορά την καταγραφή των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και τα έσοδα του Ταμείου από εγγυητικές επιστολές, και το Μέρος Γ στο οποίο καταγράφονται συγκεκριμένες προτάσεις για τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα του Ταμείου και των ασφαλισμένων του. 1

4 ΜΕΡΟΣ Α Επεξεργασία των απαντήσεων των μηχανικών στο ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε από τη Μόνιμη Επιτροπή «Επαγγελματικών Θεμάτων, Ασφαλιστικού και Αλληλεγγύης Μηχανικών» και αφορά στη λειτουργία του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 1. Εισαγωγή Τα ερωτηματολόγια αποτελούν το πιο διαδεδομένο εργαλείο συλλογής δεδομένων. Πολλές έρευνες και μελέτες βασίζονται στην καταγραφή πληροφοριών μέσω ερωτηματολογίων. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή χρήση των ερωτηματολογίων σε μία έρευνα αποτελούν: Ο σωστός σχεδιασμός του ερωτηματολογίου. Η στάθμιση και ο έλεγχος της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου. Η σωστή κωδικοποίηση των πληροφοριών που καταγράφει το ερωτηματολόγιο. Η καταχώρηση των πληροφοριών σε κατάλληλα σχεδιασμένη βάση δεδομένων. Η στατιστική επεξεργασία του ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο (βλέπε Παράρτημα Α Μέρους) έχει συνταχθεί από μέλη της Μόνιμης Επιτροπής «Επαγγελματικών Θεμάτων, Ασφαλιστικού και Αλληλεγγύης Μηχανικών» και έχει εγκριθεί από τη διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ-ΤΑΚ. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει στο πρώτο μέρος του τέσσερα πεδία (ένα εκ των οποίων είναι το ονοματεπώνυμο και είναι προαιρετικό) τα οποία δίνουν μία γενική εικόνα για τον ασφαλισμένο (έτη ασφάλισης, άνω ή κάτω πενταετίας, επαγγελματική δραστηριότητα). Στη συνέχεια ακολουθεί το δεύτερο μέρος με δέκα πέντε (15) ερωτήσεις οι οποίες διατυπώθηκαν με κύριο σκοπό να ανιχνεύσουν το βαθμό ικανοποίησης των ασφαλισμένων μηχανικών από το ταμείο τους και το βαθμό ενημέρωσης τους για θέματα εισφορών και παροχών. Μεταξύ άλλων, στο ερωτηματολόγιο θίγεται και το θέμα των υποαπασχολούμενων και άνεργων μηχανικών και ζητείται η γνώμη των συναδέλφων για πιθανή διαφορετική αντιμετώπιση των πρώτων από το ταμείο. 2

5 2. Συλλογή δεδομένων, τρόπος επεξεργασίας τους και επιλογές παρουσίασης Εξαρχής θεωρήθηκε ικανοποιητικό ένα δείγμα της τάξης του 10% επί του συνόλου των εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΤΕΕ-ΤΑΚ μηχανικών. Για τη συλλογή του απαιτούμενου αριθμού δεδομένων έγιναν δύο ηλεκτρονικές αποστολές του ερωτηματολογίου προς τα μέλη του ΤΕΕ-ΤΑΚ, η πρώτη στις 12/12/2011 και η δεύτερη στις 6/1/2012. Επίσης συγκεντρώθηκε στα γραφεία του ΤΕΕ-ΤΑΚ ένας μεγάλος αριθμός ερωτηματολογίων σε έντυπη μορφή, τα οποία είχαν μοιραστεί από μέλη της επιτροπής στους συναδέλφους που παρακολούθησαν εκδηλώσεις και συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις για το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που οργάνωσε το ΤΕΕ-ΤΑΚ το διάστημα αυτό. Μετά τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων (77 σε έντυπη, 187 σε ηλεκτρονική μορφή) έγινε έλεγχος του μεγέθους του δείγματος (264 σε σύνολο περίπου 2000 μηχανικών εγγεγραμμένων στο ΤΕΕ-ΤΑΚ) και έλεγχος για την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος στους νέους ασφαλισμένους (κάτω πενταετίας) και στους άνω πενταετίας. Μετά τους ελέγχους αποφασίστηκε να αφαιρεθούν δέκα ερωτηματολόγια τα οποία δεν ήταν πλήρως συμπληρωμένα και αφορούσαν ασφαλισμένους άνω πενταετίας. Με αυτό τον τρόπο προέκυψε δείγμα περισσότερο αντιπροσωπευτικό από το αρχικό, μεγέθους 254 ερωτηματολογίων. Οι απαντήσεις καταχωρήθηκαν σε φύλλο της εφαρμογής MS Excel σε πίνακα με κατάλληλη μορφή για εύκολη ανάγνωση των αποτελεσμάτων και την παραγωγή διαγραμμάτων. (Πίνακας «Καταγραφή Ερωτηματολογίων», Παράρτημα Α Μέρους) Για την ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων θεωρήθηκε σκόπιμο, πέρα από την διεξαγωγή συμπερασμάτων επί του συνόλου του δείγματος, να γίνει διαχωρισμός των ερωτηματολογίων σε αυτά που αφορούν ασφαλισμένους προ του 93 και μετά το 93 και να παρουσιαστούν τα ανάλογα αποτελέσματα. Αυτός ο διαχωρισμός έγινε για όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός βάσει της απασχόλησης των ασφαλισμένων (π.χ. μισθωτός, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ.) για τις ερωτήσεις που κρίναμε ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον μία τέτοια ανάλυση. Αυτός ο διαχωρισμός έγινε για τις ερωτήσεις 4, 5, 6, 9, 12 και 14 του ερωτηματολογίου. Ως προς την παρουσίαση των αποτελεσμάτων κρίθηκε σκόπιμο να γίνει με διαγράμματα με τη μορφή «πίτας». Τα συμπεράσματα από τις απαντήσεις των συναδέλφων μηχανικών παρουσιάζονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους. 3

6 3. «Χαρακτηριστικά» του δείγματος Πριν παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ανά αριθμό ερώτησης θα ασχοληθούμε με κάποια γενικά στοιχεία που συλλέχθηκαν και αφορούν το σύνολο των μηχανικών που πήραν μέρος σε αυτή την έρευνα. Καταρχάς το 30% του συνόλου του δείγματος είναι μηχανικοί ασφαλισμένοι με το «παλαιό» ασφαλιστικό (προ του 93) ενώ το υπόλοιπο 70%, δηλαδή η πλειοψηφία του δείγματος, είναι μηχανικοί ασφαλισμένοι με το «νέο» ασφαλιστικό. Από τους τελευταίους, ασφαλισμένοι κάτω πενταετίας είναι το 19% των ερωτηθέντων και άνω πενταετίας το υπόλοιπο 81%. Τα έτη ασφάλισης για το σύνολο του δείγματος φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. Ως προς την απασχόληση του συνόλου των μηχανικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα, ποσοστό 54,7% δήλωσε ότι απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας, 24,2% ως μισθωτός, 11,7% ως μισθωτός με δελτίο παροχής υπηρεσιών, και 9,4% δήλωσε άνεργος ή ημιαπασχολούμενος. 4

7 Οι ασφαλισμένοι με το παλαιό ασφαλιστικό (προ του 93) δηλώνουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους ελεύθεροι επαγγελματίες (σε ποσοστό 46,6%). Σε αυτούς δεν συναντάται καθόλου η κατηγορία «μισθωτός με δελτίο παροχής υπηρεσιών». Αναλυτικά οι απαντήσεις τους όσον αφορά την απασχόληση φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα: 5

8 Οι ασφαλισμένοι με το νέο ασφαλιστικό (μετά το 93) δηλώνουν επίσης κατά το μεγαλύτερο μέρος τους ελεύθεροι επαγγελματίες (σε ποσοστό 49,4%). Το ποσοστό των ανέργων αυτής της κατηγορίας είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των παλαιών ασφαλισμένων. Αναλυτικά οι απαντήσεις τους όσον αφορά την απασχόληση φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα: Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για τους ασφαλισμένους μηχανικούς κάτω πενταετίας, στους οποίους το ποσοστό ελεύθερων επαγγελματιών είναι ακόμα πιο υψηλό, το ποσοστό των ανέργων ξεπερνά το 22%, ενώ το ποσοστό των μισθωτών είναι μόνο 2,2%, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα: 6

9 4. Αποτελέσματα ανά ερώτηση Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα βασικά μόνο διαγράμματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων. Το σύνολο των διαγραμμάτων παρατίθεται στο Παράρτημα του Α Μέρους της εργασίας. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται ανά ερώτηση, ενώ ο σχολιασμός τους πραγματοποιείται στο επόμενο κεφάλαιο. («5. Συμπεράσματα») 4.1. Βαθμός ικανοποίησης από την πληροφόρηση που παρέχει το Ε.Τ.Α.Α Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. για ασφαλιστικά θέματα Στο σύνολο των ερωτηθέντων είχαμε τα αποτελέσματα που φαίνονται στο ακόλουθο διάγραμμα: Οι ασφαλισμένοι προ του 93 δηλώνουν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους «καθόλου» ευχαριστημένοι (σε ποσοστό 51%) και ακολουθεί η απάντηση «λίγο» ευχαριστημένοι σε ποσοστό 31%. Αναλυτικά οι απαντήσεις τους όσον αφορά την απασχόληση φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. 7

10 Οι ασφαλισμένοι μετά το 93 δηλώνουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους «λίγο» ικανοποιημένοι από την πληροφόρηση που παρέχει το ταμείο (σε ποσοστό 47,7%) και «καθόλου» σε ποσοστό 35,1%. Αναλυτικά οι απαντήσεις τους όσον αφορά την απασχόληση φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. 8

11 4.2. Ενημέρωση κατά την εγγραφή στο Ε.Τ.Α.Α-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. για εισφορές και παροχές του ταμείου προς τους ασφαλισμένους Στο σύνολο των ερωτηθέντων μόνο το 15,7% απαντά ότι υπήρξε ενημέρωσή του για θέματα εισφορών και παροχών. Η πλειοψηφία (ποσοστό 84,3%) απαντά ότι δεν ενημερώθηκε κατά την εγγραφή στο ταμείο, ενώ στο σύνολό τους κρίνουν ότι θα έπρεπε να υπάρχει τέτοιου είδους ενημέρωση Επιθυμητός τρόπος ενημέρωσης προς τους ασφαλισμένους για εισφορές, παροχές, κ.λ.π. Στο σύνολο των ερωτηθέντων είχαμε τα αποτελέσματα που φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα 9

12 Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το παλαιό ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το νέο ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. 10

13 4.4. Άποψη ασφαλισμένων για το ύψος του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το παλαιό ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το νέο ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. 11

14 Στην ερώτηση αυτή έγινε επιπλέον επεξεργασία για τις απαντήσεις που έδωσε κάθε κατηγορία από τους ερωτηθέντες με διαφορετική μορφή απασχόλησης (μισθωτοί, μισθωτοί με δελτίο παροχής υπηρεσιών, ελεύθεροι επαγγελματίες, άνεργοι-ημιαπασχολούμενοι). Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας αυτής, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων, παρατίθενται στο παράρτημα Α Μέρους Άποψη ασφαλισμένων για το ύψος του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών όπως διαμορφώνεται με το νέο ασφαλιστικό νόμο 3986/2011 Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το παλαιό ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. 12

15 Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το νέο ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. Στην ερώτηση αυτή έγινε επιπλέον επεξεργασία για τις απαντήσεις που έδωσε κάθε κατηγορία από τους ερωτηθέντες με διαφορετική μορφή απασχόλησης (μισθωτοί, μισθωτοί με δελτίο παροχής υπηρεσιών, ελεύθεροι επαγγελματίες, άνεργοι-ημιαπασχολούμενοι). Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας αυτής, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων, παρατίθενται στο παράρτημα Α Μέρους. 13

16 4.6. Βαθμός ικανοποίησης από τον τρόπο πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών (συχνότητα καταβολής εισφορών, διαδικασία μέσω τράπεζας) Παρουσιάζεται το παρακάτω διάγραμμα που αφορά το σύνολο του δείγματος καθώς στη συγκεκριμένη ερώτηση δεν έχει ιδιαίτερη σημασία η κατηγοριοποίηση: 14

17 4.7. Βαθμός ικανοποίησης από τις παροχές του ταμείου Βαθμός ικανοποίησης από τις νοσηλευτικές παροχές του Ε.Τ.Α.Α Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το παλαιό ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το νέο ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. 15

18 Βαθμός ικανοποίησης από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το παλαιό ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το νέο ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. 16

19 Βαθμός ικανοποίησης από την κάλυψη των ιατρικών επισκέψεων Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το παλαιό ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το νέο ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. 17

20 Βαθμός ικανοποίησης από τις ανάγκες των ασφαλισμένων γυναικών στις περιόδους εγκυμοσύνης και λοχείας Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το παλαιό ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το νέο ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. 18

21 Σχόλια - Εάν δεν σας ικανοποιούν σε ποιες περιπτώσεις κρίνετε τις παροχές ανεπαρκείς; Στη συγκεκριμένη ερώτηση δόθηκε η δυνατότητα σε όσους θεωρούν μη ικανοποιητικές τις παροχές να γίνουν πιο συγκεκριμένοι σε ποιες περιπτώσεις τις κρίνουν ανεπαρκείς. Υπήρξε σημαντική ανταπόκριση ιδίως των ασφαλισμένων γυναικών οι οποίες δεν είναι ικανοποιημένες με τις παροχές του ταμείου σε περιόδους εγκυμοσύνης και λοχείας, έτσι θεωρήσαμε σωστό να παραθέσουμε ορισμένα σχόλια όπως ακριβώς διατυπώθηκαν: Περίπτωση 1: «Την περίοδο που ήμουν έγκυος 2 μηνών έληξε και η σύμβασή μου με υπηρεσία του δημοσίου ως μισθωτή. Είχα δικαίωμα να λάβω επίδομα από το ΙΚΑ για την εγκυμοσύνη μου καθώς επίσης θα μπορούσα να είχα μπει και στο ταμείο ανεργίας, αλλά τα έχασα όλα τα παραπάνω γιατί ποτέ κανείς δεν με ενημέρωσε για τις αλλαγές στον ΟΑΕΔ και ότι αν είσαι μισθωτή μέχρι και ένα χρόνο πριν γεννήσεις δικαιούσαι και από το ΙΚΑ χρήματα (άσχετα αν ήμουν άνεργη την περίοδο της εγκυμοσύνης). Ποιος θα μου τα πει όλα αυτά αν όχι το ταμείο μου; Τα έμαθα μετά από 1,5 χρόνο από συναδέλφους σε επόμενη εργασία μου αλλά τότε είχα χάσει κάθε δικαίωμα να διεκδικήσω αυτά που δικαιούμουν από τις διπλοκρατήσεις σε ΙΚΑ και Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. όταν εργαζόμουν ως μισθωτή.» Περίπτωση 2: «Η επίσκεψη σε εξωτερικούς ιατρούς δεν καλύπτεται με 20 ευρώ, οι τακτικές γυναικολογικές εξετάσεις καλύπτονται σε ποσοστό μικρότερο του 50% του κόστους τους, πολλές αιματολογικές εξετάσεις απαραίτητες σε περιπτώσεις διαγνώσεων ή επεμβάσεων δεν εγκρίνονται καν. Σε κάθε περίπτωση είναι οικονομικά αδύνατον να πληρώνουμε ταυτόχρονα την εισφορά στο ταμείο και όλες μας τις εξετάσεις και φάρμακα μέχρι να καταβληθούν στο λογαριασμό μας τα ελάχιστα χρήματα που καλύπτει το ταμείο, συχνά με πολύ μεγάλη καθυστέρηση (έως και 1 έτους καθυστέρηση η περίπτωση αυτή στα Χανιά)». Περίπτωση 3: «Πώς μια γυναίκα ελεύθερη επαγγελματίας με μια δύσκολη εγκυμοσύνη που φυσικά δεν μπορεί να δουλέψει τουλάχιστον για 9 μήνες, θα πρέπει να εξακολουθεί να πληρώνει κανονικά τις εισφορές της και συνάμα να πληρώνει κάθε μήνα γιατρούς εξετάσεις για να πάρει μετά το ποσό των 2500 ευρώ;». Περίπτωση 4: «Περιμένω από τον Ιανουάριο του 2006 να πάρω πίσω τη διαφορά από την λάθος παρακράτηση που μου έκανε ο Δήμος (δεν έβαλε την μειωμένη εισφορά λόγω εγκυμοσύνης), και ακόμα να πάρω τα χρήματα πίσω. Συνεχίζει όμως το ταμείο να μου εισπράττει αντί να τα συμψηφίσει. Επίσης δεν θέλω να ξαναπληρώσω με τα νέα δεδομένα του ασφαλιστικού, Ειδική προσαύξηση Ασφαλισμένου. Για ποιόν λόγο να την πληρώνω; Όταν έκανα επέμβαση και ο γιατρός πήρε προσωπική αμοιβή το 2005, Ευρώ (με απόδειξη ζητούσε 3000Ευρώ) και θα έπαιρνα ψίχουλα από το Ταμείο.». Περίπτωση 5: «Όσον αφορά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης το ταμείο δεν καλύπτει τίποτα απολύτως ούτε εξετάσεις, ούτε γιατρούς και εφόσον ολοκληρωθεί η εγκυμοσύνη επιτυχώς παίρνεις ένα ποσό εφάπαξ...τι γίνεται όμως αν τελικά δεν ζήσει το παιδί;». Περίπτωση 6: «Απαράδεκτη η συμπεριφορά του ταμείου προς τις γυναίκες μηχανικούς». 19

22 4.8. Βαθμός ενημέρωσης ασφαλισμένων για τις επερχόμενες αλλαγές στο κομμάτι της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Η ερώτηση αφορά τις αλλαγές που ήδη είχαν γνωστοποιηθεί από το Ε.Τ.Α.Α-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. όπως η ύπαρξη λίστας με συμβεβλημένους ιατρούς με το ταμείο, αλλαγές στη διαδικασία που ακολουθείται με τον ελεγκτή ιατρό του ταμείου, αλλαγή βιβλιαρίου-συνταγολογίου κλπ. Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το παλαιό ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το νέο ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. 20

23 4.9. Άποψη ασφαλισμένων για το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα του Ε.Τ.Α.Α Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το παλαιό ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το νέο ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. 21

24 4.10. Άποψη ασφαλισμένων για το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα του Ε.Τ.Α.Α Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. σε τρίτεκνη-πολύτεκνη μητέρα ή μητέρα με ανήλικο τέκνο Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το παλαιό ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το νέο ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. 22

25 4.11. Ενημέρωση για διπλοασφάλιση αν η επαγγελματική δραστηριότητα δεν είναι καθαρά μηχανικού Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το παλαιό ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το νέο ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. 23

26 4.12. Άποψη ασφαλισμένων για τον τρόπο αντιμετώπισης άνεργων-ημιαπασχολούμενων μηχανικών από το ταμείο Στη συγκεκριμένη ερώτηση δεν υπήρχε ουσιαστική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των παλαιών και των νέων ασφαλισμένων. (βλ. διαγράμματα 33 και 68, αντίστοιχα, στο Παράρτημα Α Μέρους) Παρουσιάζουμε παρακάτω το διάγραμμα που αφορά τις απαντήσεις στο σύνολο του δείγματος: Στην ερώτηση αυτή έγινε επιπλέον επεξεργασία για τις απαντήσεις που έδωσε κάθε κατηγορία από τους ερωτηθέντες με διαφορετική μορφή απασχόλησης (μισθωτοί, μισθωτοί με δελτίο παροχής υπηρεσιών, ελεύθεροι επαγγελματίες, άνεργοι-ημιαπασχολούμενοι). Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας αυτής, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων, παρατίθενται στο παράρτημα. 24

27 4.13. Πρόθεση συμμετοχής σε ημερίδες ενημέρωσης από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Στο σύνολο των ερωτηθέντων είχαμε τα αποτελέσματα που φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα : Συχνότητα καταβολής εισφορών Στο σύνολο των ερωτηθέντων είχαμε τα αποτελέσματα που φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα: 25

28 4.15. Άλλο πρόβλημα (ελεύθερος σχολιασμός) - Προτάσεις και παρατηρήσεις συναδέλφων όπως καταγράφηκαν στα ερωτηματολόγια Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένα γενικά σχόλια-προτάσεις των συναδέλφων μηχανικών όπως καταγράφηκαν στα ερωτηματολόγια (το σύνολο των σχολίων στον Πίνακα «Καταγραφή Ερωτηματολογίων», Παράρτημα Α Μέρους). Δυνατότητα διακανονισμού πληρωμής εισφορών με καθυστέρηση χωρίς τόκους. Κατάργηση του παραβόλου διακανονισμού, συμμετοχή των τρεχόντων (εισφορών) στο διακανονισμό και ελεύθερη επιλογή του αριθμού των δόσεων. Σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με την αμοιβή του μηχανικού και συμψηφισμός (χρεωστικός ή πιστωτικός, όπως π.χ. με τον ΦΠΑ ή την παρακράτηση-προκαταβολή φόρου). Συμβολικό ποσό (εισφορών) για ανέργους και αύξηση κλιμακωτή ανάλογη με τα εισοδήματα. Αν έχει προκύψει λανθασμένη καταβολή ή διπλοπληρωμή εισφορών να γίνεται συμψηφισμός σε επόμενες εισφορές Διαφάνεια στη διαχείριση των εισφορών. Πλήρης ενημέρωση των ασφαλισμένων για επενδύσεις του αποθεματικού Καμία αύξηση των εισφορών και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Δυνατότητα διακοπής της ασφάλισης στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., εφόσον διακοπεί η δραστηριότητα του μηχανικού ως επάγγελμα. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών από τα τοπικά γραφεία. Επαρκής ενημέρωση από τα τοπικά γραφεία κυρίως σε θέματα διακανονισμού και συνταξιοδότησης. Επαρκής ενημέρωση των τοπικών γραφείων από τα κεντρικά. Αύξηση του ωραρίου των τοπικών γραφείων για το κοινό (και απογευματινές ώρες) Αποδοχή ιατροφαρμακευτικών αποδείξεων καθ όλη τη διάρκεια του μήνα (όχι μόνο τις 10 πρώτες ημέρες κάθε μήνα). Αύξηση της αποζημίωσης για τις αμοιβές των ιατρών (ιδιαίτερα για τις οδοντιατρικές επισκέψεις και επεμβάσεις). Επέκταση του δικτύου συμβεβλημένων ιατρών. Ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων και ενημερώσεων Ηλεκτρονική κατάθεση δικαιολογητικών Βελτίωση της εξυπηρέτησης στα τοπικά γραφεία και μείωση της γραφειοκρατίας. 26

29 Δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω τηλεφώνου από τα κεντρικά γραφεία. Επέκταση συνεργασίας και με άλλες τράπεζες για την επιστροφή των ιατροφαρμακευτικών δαπανών. Σύνδεση των εισφορών με την επαγγελματική δραστηριότητα του κάθε μηχανικού και αποδέσμευση της εξόφλησης τους (εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης) από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις (κατάθεση μελέτης κ.λ.π). Μείωση των ποσών που καταβάλλονται για συντάξεις από τους μηχανικούς. Αύξηση της συμμετοχής των μηχανικών σε διαδικαστικά θέματα. 27

30 5. Συμπεράσματα από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων 5.1. Ενημέρωση από το Ταμείο Παρατηρούμε ότι πάνω από το 80% του συνόλου των ερωτηθέντων είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από την πληροφόρηση για ασφαλιστικά θέματα από το Ε.Τ.Α.Α Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.. Όσον αφορά την ενημέρωση προς τους ασφαλισμένους κατά την εγγραφή τους στο Ε.Τ.Α.Α- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., στο σύνολο των ερωτηθέντων ποσοστό μόνο 15,7% δήλωσε ότι είχε ενημερωθεί ενώ η πλειοψηφία (ποσοστό 84,3%) απάντησε ότι δεν είχε ενημερωθεί για τις εισφορές και τις παροχές του ταμείου προς τους ασφαλισμένους. Από τους παραπάνω όσοι δεν είχαν ενημερωθεί κατά την εγγραφή τους θεωρούν σε ποσοστό 100% απαραίτητο να υπάρχει τέτοιου είδους ενημέρωση από το Ταμείο. Έχει σημασία να αναφερθούμε και στην ερώτηση που αφορά την ενημέρωση των ερωτηθέντων για τις επερχόμενες αλλαγές στο κομμάτι της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (αλλαγή βιβλιαρίου/συνταγολόγιου, λίστα συμβεβλημένων ιατρών, κλπ.): ένα σημαντικό ποσοστό 44,3% απαντά ότι δεν είναι ενήμερο. Με αφορμή τα σχόλια που καταγράφηκαν στα ερωτηματολόγια σημειώνουμε επίσης ότι η ελλιπής ενημέρωση από το Ταμείο προς τους ασφαλισμένους σε συνδυασμό με την περιπλοκότητα της νομοθεσίας και τις συνεχείς αλλαγές με νέους νόμους, εγκυκλίους κλπ., έχει σαν αποτέλεσμα να χάνουν οι ασφαλισμένοι παροχές που δικαιούνται λόγω άγνοιας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το θέμα της ενημέρωσης των ασφαλισμένων από το ίδιο το Ταμείο και φυσικά η συχνή επικαιροποίηση της ενημέρωσης αυτής. Ιδιαίτερη προτίμηση δείχνει το σύνολο των ασφαλισμένων (είτε με το παλαιό είτε με το νέο ασφαλιστικό) στον ηλεκτρονικό τρόπο ενημέρωσης, με κυρίαρχη επιλογή την αποστολή ενημερωτικών και παράλληλα την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Ε.Τ.Α.Α-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.. Ενδεικτικό είναι ότι μόνο το 1,8% των ασφαλισμένων μετά το 93 και το 5% των ασφαλισμένων πριν το 93 επιθυμούν την ενημέρωσή τους αποκλειστικά με έντυπο που θα διανέμεται στα γραφεία του Ε.Τ.Α.Α-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε Γνώμη για ύψος ποσού εισφορών πριν και μετά τις αυξήσεις του Ν.3986/2011 Ως προς την άποψη των ασφαλισμένων για το ύψος του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών: Οι ασφαλισμένοι μετά το 93 κρίνουν σε ποσοστό 55,2% υψηλό το ποσό των ασφαλιστικών τους εισφορών και μόνο ένα ποσοστό 0,6% δίνει την απάντηση «χαμηλό». Η πλειοψηφία (89,7%) κρίνει υψηλές ή υπερβολικές τις εισφορές. Από τους ασφαλισμένους μετά το 93, όσοι δηλώνουν άνεργοι-ημιαπασχολούμενοι κρίνουν ως «υπερβολικό» το ποσό των εισφορών σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες ασφαλισμένων. Η συντριπτική πλειονότητα σε αυτή την κατηγορία απαντά ότι θεωρεί «υψηλό» ή «υπερβολικό» το ποσό των εισφορών (ποσοστό που ανέρχεται στο 94,8%). 28

31 Οι μισθωτοί κρίνουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους υπερβολικό το ποσό των εισφορών, ακολουθεί με μικρή διαφορά η απάντηση «υψηλό». Και σε αυτή την κατηγορία η πλειονότητα (92,3%) απαντά ότι οι εισφορές είναι υψηλές ή υπερβολικές. Οι μισθωτοί με δελτίο κατά συντριπτική πλειοψηφία (ποσοστό 85%) απαντούν ότι θεωρούν υψηλό το ποσό των εισφορών. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατά πλειοψηφία θεωρούν υψηλό το ποσό των εισφορών. Το συνολικό ποσοστό όσων θεωρούν «υψηλό» ή «υπερβολικό» το ποσό των εισφορών είναι 87,5%. Η εικόνα στους ασφαλισμένους προ του 93 δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα: Οι ασφαλισμένοι προ του 93 κρίνουν ως «υψηλό» το ποσό των ασφαλιστικών τους εισφορών σε ποσοστό 50% και μόνο ένα ποσοστό 1,4% δίνει την απάντηση «χαμηλό». Η πλειοψηφία (87,5%) κρίνει υψηλές ή υπερβολικές τις εισφορές. Από τους ασφαλισμένους προ του 93, όσοι δηλώνουν άνεργοι-ημιαπασχολούμενοι κρίνουν ως «υπερβολικό» το ποσό των εισφορών σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες ασφαλισμένων. Η πλειονότητα σε αυτή την κατηγορία απαντά ότι θεωρεί «υψηλό» ή «υπερβολικό» το ποσό των εισφορών (ποσοστό που ανέρχεται στο 83,3%). Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι προ του 93 κρίνουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους (ποσοστό 58,3%) υψηλό το ποσό των εισφορών. Και σε αυτή την κατηγορία η πλειονότητα (87,5%) απαντά ότι οι εισφορές είναι υψηλές ή υπερβολικές. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατά πλειοψηφία θεωρούν υψηλό το ποσό των εισφορών. Το συνολικό ποσοστό όσων θεωρούν «υψηλό» ή «υπερβολικό» το ποσό των εισφορών είναι 89,6%. Παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι απαντήσεις των μηχανικών στην ερώτηση για τις νέες ασφαλιστικές εισφορές που θεσπίζονται με το Ν.3986/2011: Οι ασφαλισμένοι προ του 93 κρίνουν «υπερβολικές» τις νέες εισφορές σε ποσοστό 85,7%. «Υψηλές» ή «υπερβολικές» θεωρούν τις νέες εισφορές σε ποσοστό 98,6%. Οι ασφαλισμένοι μετά το 93 θεωρούν «υπερβολικές» τις νέες εισφορές σε ποσοστό 92%, σε μεγαλύτερο δηλαδή ποσοστό από τους παλαιούς ασφαλισμένους, ίσως γιατί οι αυξήσεις στις εισφορές είναι πολύ μεγαλύτερες στους «νέους» ασφαλισμένους. Πάντως «υψηλές» ή «υπερβολικές» θεωρούν τις νέες εισφορές σε ποσοστό 97,7% λίγο μικρότερο του αντίστοιχου ποσοστού των «παλαιών» ασφαλισμένων. Λογικές κρίνει τις αυξήσεις μόνο ένα ποσοστό 1,4% των παλαιών και 1,7% των νέων ασφαλισμένων, ενώ ελάχιστοι θεωρούν χαμηλές τις αυξήσεις (0% και 0,6% τα αντίστοιχα ποσοστά για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους). Από τα παραπάνω αποτελέσματα γίνεται σαφές ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών ασφαλισμένων στο Ε.Τ.Α.Α-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ανεξάρτητα από το αν είναι παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι) θεωρούν τις εισφορές που πληρώνουν για την ασφάλισή τους ακόμη και πριν την ισχύ του Ν.3986/2011 υψηλές ή υπερβολικές. 29

32 Έτσι δεν προκαλεί εντύπωση ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών ασφαλισμένων στο Ε.Τ.Α.Α-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. θεωρεί υπερβολικές τις αυξήσεις στις εισφορές που θεσπίζονται με το Ν.3986/2011. Πρέπει να προσθέσουμε ότι η ερώτηση που αφορά τις νέες εισφορές απαντήθηκε από το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων, γεγονός που δείχνει εν μέρει και το βαθμό ενημέρωσης των μηχανικών για τις αλλαγές που φέρνει ο παραπάνω νόμος Γνώμη για τη συχνότητα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Στην ερώτηση αυτή υπήρχε η δυνατότητα της επιλογής της συχνότητας καταβολής εισφορών που προτιμά ο ασφαλισμένος (κάθε έναν, δύο, τρεις ή έξι μήνες ή άλλη συχνότητα καταβολής) Την υψηλότερη προτίμηση συγκεντρώνει η απάντηση «καταβολή εισφορών κάθε τρεις μήνες» με ποσοστό 35,2% επί του συνόλου ενώ ακολουθεί η απάντηση «καταβολή εισφορών κάθε έξι μήνες», δηλαδή η συχνότητα καταβολής που ισχύει μέχρι σήμερα στο ταμείο, με ποσοστό 23,5%. Τρίτη σε προτίμηση είναι η απάντηση «καταβολή εισφορών κάθε δύο μήνες» με ποσοστό 22%. Επομένως περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες προτιμούν να μην γίνεται ανά εξάμηνο η καταβολή των εισφορών αλλά συχνότερα, κάθε δύο ή τρεις μήνες Γνώμη για τις παροχές του Ταμείου Σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης των ασφαλισμένων από τις νοσηλευτικές παροχές του Ταμείου, παρατηρήθηκε μεγάλη διακύμανση στις απαντήσεις στη σχετική ερώτηση. Στους ασφαλισμένους προ του 93 ποσοστό 38% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο αλλά και ένα επίσης σημαντικό ποσοστό 35,2% δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο. Λίγο διαφέρει η εικόνα για τους ασφαλισμένους μετά το 93: ποσοστό 37,9% δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο αλλά και ένα επίσης σημαντικό ποσοστό 32,8% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο. Σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη η γνώμη των ασφαλισμένων είναι λίγο καλύτερη: Οι ασφαλισμένοι προ του 93 δηλώνουν αρκετά ικανοποιημένοι (ποσοστό 47,9%), παράλληλα όμως η απάντηση «καθόλου» συγκεντρώνει σημαντικό ποσοστό (36,6%). Στους ασφαλισμένους μετά το 93 το μεγαλύτερο ποσοστό (συγκεκριμένα το 60,1%) δηλώνει «αρκετά» ικανοποιημένο από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του Ταμείου αλλά υπάρχει ένα ποσοστό 27,2% που δηλώνει «καθόλου» ικανοποιημένο. Ως προς την κάλυψη των ιατρικών επισκέψεων, στους ασφαλισμένους προ του 93 το μεγαλύτερο ποσοστό (συγκεκριμένα το 59,2%) δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο ενώ αρκετά ικανοποιημένο είναι ένα ποσοστό 26,8%. Στους ασφαλισμένους μετά το 93 επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό (συγκεκριμένα το 48,9%) δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο αλλά υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό 36,8% που δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο. Συνολικά λοιπόν διακρίνεται μια δυσαρέσκεια των ασφαλισμένων. Στα σχόλια των ερωτηθέντων καταγράφονται συγκεκριμένα σημεία που 30

33 προβληματίζουν όπως ότι η οικονομική κάλυψη απέχει πολύ από την πραγματική αμοιβή της επίσκεψης, ιδιαίτερα σε ορισμένες ειδικότητες όπως οδοντιάτρους. Παρατηρείται έλλειψη ενημέρωσης σε όλες τις απαντήσεις που αφορούν τις παροχές του ταμείου, είναι πιο έντονη όμως στα θέματα νοσοκομειακής περίθαλψης (ένας στους τέσσερις δεν γνωρίζει). Αν συνδυάσουμε τα αποτελέσματα από άλλες ερωτήσεις που αφορούν τις παροχές, όπως η ελλιπής ενημέρωση για τις παροχές κατά την εγγραφή στο ταμείο (84,3% επί του συνόλου απαντά ότι δεν είχε καθόλου ενημερωθεί) και η προτίμηση των ερωτηθέντων να συμμετάσχουν σε ημερίδες που αφορούν τις παροχές, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η διακύμανση που παρατηρούμε στις απαντήσεις σχετικά με την ικανοποίηση από τις παροχές του Ταμείου ίσως να εξηγείται και λόγω έλλειψης ενημέρωσης Προβλήματα των ασφαλισμένων γυναικών σε περιόδους εγκυμοσύνης και λοχείας Σχετικά με τις παροχές του ταμείου στις ασφαλισμένες γυναίκες σε περιόδους εγκυμοσύνης και λοχείας, οι περισσότεροι απαντούν ότι δεν γνωρίζουν. Η διαπίστωση αυτή είναι δικαιολογημένη γιατί η πλειοψηφία των μηχανικών των ασφαλισμένων είναι άντρες. (ιδιαίτερα έντονη η διαφορά στους παλαιούς ασφαλισμένους) Όσοι όμως απαντούν ότι γνωρίζουν σχετικά με την κάλυψη δεν δηλώνουν ικανοποιημένοι: Η συντριπτική πλειοψηφία (83% στους παλιούς, 74% στους νέους ασφαλισμένους) δηλώνει «καθόλου» ικανοποιημένη, μικρό ποσοστό δηλώνει «αρκετά» ικανοποιημένο, σχεδόν κανένας δεν απαντά «πολύ» ικανοποιημένος (0% και 2% τα ποσοστά σε παλιούς και νέους ασφαλισμένους αντίστοιχα). Αυτά τα αποτελέσματα είναι δικαιολογημένα κατά την άποψη των συντακτών της εργασίας αυτής. Το Ταμείο προβάλλοντας ως επιχείρημα ότι η εγκυμοσύνη δεν είναι ασθένεια δεν καλύπτει καμία εργαστηριακή ή ιατρική εξέταση που αφορά κύηση. Δίνει ως επίδομα τοκετού ένα ποσό (αυτή την περίοδο το ύψος του επιδόματος είναι 2500 ευρώ) μετά την γέννα και με αρκετούς μήνες καθυστέρηση. Έτσι οι ασφαλισμένες πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους όλες τις προγεννητικές και προληπτικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (αιματολογικές, υπερηχογραφήματα, αμνιοπαρακέντηση) το κόστος των οποίων είναι ιδιαίτερα υψηλό και μαζί με το κόστος των επισκέψεων και της γέννας ξεπερνά το ύψος του επιδόματος. Ιδιαίτερα προβληματίζει το γεγονός ότι σε περίπτωση αποβολής η ασφαλισμένη δεν δικαιούται τίποτα καθώς για να λάβει το επίδομα πρέπει να προσκομίσει ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού στο Ταμείο. Μετά τη γέννα και για διάστημα ενός έτους η ασφαλισμένη πληρώνει μειωμένες εισφορές εφόσον συμπληρώσει αίτηση και προσκομίσει στο Ταμείο ληξιαρχική πράξη γέννησης, όμως η μείωση (κατά 50%) αφορά μόνο τους κλάδους κύριας σύνταξης και ειδικής προσαύξησης σύμφωνα με το Ν.3655/2008. Δεν υπάρχει δυστυχώς ενημέρωση από το Ταμείο αναφορικά με το συγκεκριμένο δικαίωμα, με αποτέλεσμα πολλές ασφαλισμένες να το μαθαίνουν από τρίτους και κατόπιν εορτής, το γεγονός αυτό μάλιστα καταγράφηκε ως σχόλιο σε σχετική ερώτηση στα ερωτηματολόγια. 31

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016) ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016) Από 1/1/2017 αλλάζει ριζικά ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής των εισφορών των επαγγελματιών στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (Ενημερωτικό Σημείωμα του Δικηγόρου Αθηνών Διονυσίου Ρίζου) Η ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου δημιουργεί μια νέα εικόνα συνολικά για τις επιβαρύνσεις που υφίσταται ο δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 / 10 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / / 792. ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Παλαιών Πατρών Γερμανού Αθήνα

Αθήνα, 20 / 10 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / / 792. ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Παλαιών Πατρών Γερμανού Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 30-7-2004 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & Ταχ. Κωδ.: 18535, Πειραιάς ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τηλ: 210/4225320-4 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Του Κώστα Νικολάου* Την ώρα που άρχισε η σφαγή των συντάξεων, αρχές του 2009, τα οικονομικά αποτελέσματα του ΙΚΑ ήταν θετικά: έσοδα 12.600.000.000, έξοδα 9.880.000.000,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Με τον Ν.3518/2006 έγινε αναδιάρθρωση των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ και με τον Ν.3655/2008 το ΤΣΜΕΔΕ εντάχθηκε στον ΕΤΑΑ ως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.

Με τον Ν.3518/2006 έγινε αναδιάρθρωση των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ και με τον Ν.3655/2008 το ΤΣΜΕΔΕ εντάχθηκε στον ΕΤΑΑ ως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. ρ. ηµήτρης Ζώης Πολιτικός Μηχανικός ρ. Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός Λέκτορας Τµήµατος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών τηλ. 2610454435, email. dzois@upatras.gr Ταχυδροµική

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2011 παρατείνεται μέχρι 31.1.2012.

Σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2011 παρατείνεται μέχρι 31.1.2012. Σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2011 παρατείνεται μέχρι 31.1.2012. Με αφορμή ερωτήματα και προβλήματα,που έχουν προκύψει από την πρώτη προσπάθεια εφαρμογής της ελεγχόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση σχεδίου νόμου. για το ασφαλιστικό

Συνοπτική παρουσίαση σχεδίου νόμου. για το ασφαλιστικό Συνοπτική παρουσίαση σχεδίου νόμου για το ασφαλιστικό 1. Εισφορές Βασική αλλαγή που προβλέπεται πλέον εντός του νομοσχεδίου είναι ο υπολογισμός των εισφορών για τον δικηγόρο με βάση το καθαρό φορολογητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς»

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 4 Ισχύον σύστημα υπολογισμού συντάξεων...4 Νέο σύστημα υπολογισμού σύνταξης.....6 Συνδυαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στο ΙΚΑ των απασχολουμένων με το κομμάτι (φασόν) Σ Χ Ε Τ : Οι εγκύκλιοι 83/88, 3/87 και 35/88.

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στο ΙΚΑ των απασχολουμένων με το κομμάτι (φασόν) Σ Χ Ε Τ : Οι εγκύκλιοι 83/88, 3/87 και 35/88. ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στο ΙΚΑ των απασχολουμένων με το κομμάτι (φασόν) Σ Χ Ε Τ : Οι εγκύκλιοι 83/88, 3/87 και 35/88. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1902 90 (ΦΕΚ/138/17-10-90 τ. Α) Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α. Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 των Δικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, Δικαστικών Επιμελητών και Συμβολαιογράφων.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α. Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 των Δικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, Δικαστικών Επιμελητών και Συμβολαιογράφων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε ύψη ρεκόρ η ανεργία των διπλωματούχων μηχανικών

Σε ύψη ρεκόρ η ανεργία των διπλωματούχων μηχανικών TEE ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Δελτίο Τύπου 28 Σεπτεμβρίου 2009 Σε ύψη ρεκόρ η ανεργία των διπλωματούχων μηχανικών Γενικώς δηλώνουν ικανοποιημένοι από την εργασία και τις αμοιβές τους, απαισιόδοξοι σε

Διαβάστε περισσότερα

Ν /

Ν / EFG Business Services S.A. Καλλιρόης 21, 11743 Αθήνα Τηλ: 210 9008500, Fax: 210 9008600 Ν. 4093 / 12.11.2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 Αξιότιμοι συνεργάτες, Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - Ν.Π.Δ.Δ. Α. Α.Ν. 3163/55 - Ν.Δ. 4277/62 (Ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς Ι.Κ.Α.) 1. Διορισθέντες μέχρι

- 2 - Ν.Π.Δ.Δ. Α. Α.Ν. 3163/55 - Ν.Δ. 4277/62 (Ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς Ι.Κ.Α.) 1. Διορισθέντες μέχρι ΘΕΜΑ : Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. μετά τις διατάξεις του ν.2084/92 των τακτικών υπάλληλων. α)ν.π.δ.δ.(ν.3163/55-ν.δ.4277/62 και Α.Ν. 1846/51 ) Β) Ο.Τ.Α. (Α.Ν. 1846/51 ) Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Ιατρικών Εργαστηρίων απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 1. Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ"

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 11/1/2016 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ" Παρατήρηση 1η: Το σύστημα δεν αφορά κατ'

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ισχύουν τα εξής σε ό,τι αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΕ για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

Σήμερα, ισχύουν τα εξής σε ό,τι αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΕ για τους ελεύθερους επαγγελματίες: Πίνακε με τι ασφαλιστικέ εισφορέ του ΟΑΕΕ Τεράστια η συνολική επιβάρυνση των ελ. επαγγελματιών Συγκριτικοί πίνακε επιβαρύνσεων ασφαλιστικών εισφορών Ο.Α.Ε.Ε. με βάση τι διατάξει του νέου ασφαλιστικού Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ:ΒΙΡΔΟΡΕΩ-ΜΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Για την ορθή εξεύρεση των ημερών υπολογισμού του Δώρου Πάσχα προτείνεται από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net το Άνοιγμα Περιόδου ακόμη και για μήνες οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. Ο Διευθυντής Συντάξεων και Ασφάλισης Ε.Τ.Α.Α Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε κ. Κων/νος Καραγιαννάκης θέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» υλοποιεί το έργο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ 01/01/2014

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ 01/01/2014 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ 01/01/2014 Με την Υπ Αριθμόν 1407/7/10/2013 απόφαση του ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση ασφαλιστικού. Ασφαλιστικές εισφορές από

Αποτίμηση ασφαλιστικού. Ασφαλιστικές εισφορές από ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Αποτίμηση ασφαλιστικού Ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2017 To 2016 σημαδεύτηκε για το δικηγορικό σώμα από την κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία βίαιης ανατροπής του ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Έφτασε η ώρα του σοκ για τα μπλοκάκια -υπεγράφη η εγκύκλιος

Έφτασε η ώρα του σοκ για τα μπλοκάκια -υπεγράφη η εγκύκλιος Έφτασε η ώρα του σοκ για τα μπλοκάκια -υπεγράφη η εγκύκλιος ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14:18 ΤουΔημήτρη Κατσαγάνη Αντιμέτωποιμε το ασφαλιστικό χαράτσι βρίσκονται πλέον και "τυπικά όσοι εργαζόμενοι αμείβονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π. Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/11.11.2014 Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΑΘΗΝΑ, 11 /11/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους Legal Flash Μάϊος 2016 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (85/12.05.2016) ο Νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας Α.Γ.Σ.Σ.Ε

Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας Α.Γ.Σ.Σ.Ε Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας Α.Γ.Σ.Σ.Ε Βούλγαρη 1 104.37 ΤΗΛ. 210-5244908 210-5200367 FAX. 210-5244907 agsse2005@gmail.com site: www3gsse.gr ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Η χρηματοπιστωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% Κάθε επιχείρηση αποδίδει μηνιαία στο ΙΚΑ εργοδοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι μηχανικοί αδυνατούν να σηκώσουν το βάρος των ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας

Οι μηχανικοί αδυνατούν να σηκώσουν το βάρος των ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας Οι μηχανικοί αδυνατούν να σηκώσουν το βάρος των ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας Όταν δεν μπορεί κανείς να ανταποκριθεί στις υπάρχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αν αυτές αυξηθούν υπάρχει περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικό: Ολες οι αλλαγές σε συντάξεις - εισφορές

Ασφαλιστικό: Ολες οι αλλαγές σε συντάξεις - εισφορές ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ασφαλιστικό: Ολες οι αλλαγές σε συντάξεις - εισφορές Αποφασισμένη να καταθέσει το ασφαλιστικό στη Βουλή εντός της εβδομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα. Και

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα. Και ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα 7 Ιουνίου 2008 Και 1. Πώς υπολογίζεται η σύνταξη στους παλιούς ασφαλισμένους από 1-1-2008 1. Με βάση το νόμο 3029/2002 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς την Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. Επί των μειώσεων της σύνταξης του μονοσυνταξιούχου Τ.Σ.Α.Υ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς την Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. Επί των μειώσεων της σύνταξης του μονοσυνταξιούχου Τ.Σ.Α.Υ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς την Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. Επί των μειώσεων της σύνταξης του μονοσυνταξιούχου Τ.Σ.Α.Υ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από το 2010 παρατηρείται μια διαρκώς αυξανόμενη νομοθετική παρέμβαση, όσον αφορά στην καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

«Οι αλλαγές στο νέο Ασφαλιστικό

«Οι αλλαγές στο νέο Ασφαλιστικό ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6 Τ.Κ. 106 71 ΤΗΛ.: 21036 37 726, 21036 23 583 FAX : 210 36 02 101 email : silsinate@hotmail.com Αθήνα 11.5.2016 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγραφή στο σωµατείο πραγµατοποιείται µε την προσκόµιση (α) αίτησης και (β) πιστοποιητικού εγγραφής στον ικηγορικό Σύλλογο Χανίων, µε την ταυτόχρονη

Η εγγραφή στο σωµατείο πραγµατοποιείται µε την προσκόµιση (α) αίτησης και (β) πιστοποιητικού εγγραφής στον ικηγορικό Σύλλογο Χανίων, µε την ταυτόχρονη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ Λ.Ε.Α.. ΧΑΝΙΩΝ Μέσα στα δεκατρία χρόνια λειτουργίας του Λ.Ε.Α. Ι. Χανίων, µε πνεύµα συνεννόησης και σύνεσης και µε γνώµονα την αλληλεγγύη και την ανταποδοτικότητα, ο Λογαριασµός

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. :

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 28/6/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/55/54117 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286/29.12.00 τ.α') με θέμα «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑ 1. Ταμείο : Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ α.3% επί των τακτικών και β. 2% επί των πάσης φύσεως αμοιβών πέραν των τακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του άρθρου 19του Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010)»

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του άρθρου 19του Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 26/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/72/31097 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω )

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω  ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΜ. ΔΙΑΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού του Δώρου Πάσχα. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ :Φ 80000/οικ. 22458/1664 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Oλου του οργανισμού κύρια ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. :

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 1 /11 /2011 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 12 /84127 Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων».

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων». ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 20 106 72 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 3616178 210 3625026- FAX 210 3625983 Αθήνα 21-7-2011 «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Β TAX. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προαιρετική Ασφάλιση..4 Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4 Νέοι Ασφαλισμένοι..7 Μακροχρόνια Άνεργοι..8 Ασφαλισμένοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικών Οργανισμών 10 Αυτασφάλιση..10 Αυτασφάλιση Απολυόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ... 4 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ασφαλιστικό μοχλός ή τροχοπέδη στην ανάπτυξη ; ΕΤΑΑ

ασφαλιστικό μοχλός ή τροχοπέδη στην ανάπτυξη ; ΕΤΑΑ ασφαλιστικό μοχλός ή τροχοπέδη στην ανάπτυξη ; παροχές εισφορές ΕΤΑΑ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΦΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για τον φορέα της (αν)ασφάλειας μας

Για τον φορέα της (αν)ασφάλειας μας Για τον φορέα της (αν)ασφάλειας μας Μέσα σε μια διαρκή πίεση από ολοένα και πιο δυσβάσταχτα μέτρα, το ασφαλιστικό έμεινε σκόπιμα έξω από κάθε συζήτηση σαν φυσιολογικό θύμα του κουρέματος του Δημόσιου χρέους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα Εργασιακά Θέματα Δώρο Πάσχα Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δώρο Πάσχα Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Δικαιούχοι. 4 3. Χρόνος και τρόπος καταβολής 4 4. Υπολογισμός δώρου Πάσχα. 5 5. Βάση υπολογισμού. 6 6. Συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Αθήνα 25/7/2016 ΘΕΜΑ : Τρόπος φορολογίας και ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=...

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=... Σελίδα 1 από 5 Ασφαλιστικές Εισφορές (τρέχουσες) - Ανακοίνωση Α & Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ Θέσις ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, τηλ. 210 7292365-366 Fax: 210 7290942 e-mail: th@thesisltd.com - www.thesisltd.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νοέμβριος 2011 Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν.

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 4ΙΙ74691Ω3-5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 22/12/10 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ11/16/125992 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Αλλάζει πλήρως ο ασφαλιστικός «χάρτης» με τη δημιουργία τριών μόλις Ταμείων, που θα έχουν την ευθύνη χορήγησης τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής και του εφάπαξ. Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ KOIN: ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ KOIN: ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ2/67/93170 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

3. Για τους εργοδότες που καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, η Α.Π.Δ.

3. Για τους εργοδότες που καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, η Α.Π.Δ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας του ΙΚΑ» και τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τις

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργήθηκε ένα ταμείο ασφάλισης για όλους, με κορμό το ΙΚΑ και ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και παροχής σύνταξης, ο Εθνικός Φορέας

Δημιουργήθηκε ένα ταμείο ασφάλισης για όλους, με κορμό το ΙΚΑ και ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και παροχής σύνταξης, ο Εθνικός Φορέας 1 Δημιουργήθηκε ένα ταμείο ασφάλισης για όλους, με κορμό το ΙΚΑ και ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και παροχής σύνταξης, ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Καταργήθηκε η διάκριση

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης της Λοχείας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης της Λοχείας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία Διαχείριση Λοχείας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης της Λοχείας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα