Ευρωπαϊκή Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 2001

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκή Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 2001"

Transcript

1 Greek Συνέδριο, Βρυξέλλες, 3 εκεµβρίου 2001 ιακρίσεις λόγω Σχεδιασµού ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...2 Η έννοια του σχεδιασµού για όλους...4 Το ζήτηµα των ιακρίσεων λόγω σχεδιασµού...5 Ενέργειες και πρωτοβουλίες της ΕΕ σχετικά µε το σχεδιασµό για όλους...8 Νοµοθεσία για την καταπολέµηση των διακρίσεων...10 Πρότυπα σχεδιασµού για όλους...12 ηµόσιες συµβάσεις και σχεδιασµός για όλους...15 Το επιχειρηµατικό όφελος από τον σχεδιασµό για όλους...17 Ερωτήσεις...19 Σύνδεσµοι...20 Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

2 Εισαγωγή Στο ψήφισµα 47/3 της 14 ης Οκτωβρίου 1992, τα Ηνωµένα Έθνη ανακήρυξαν την 3 η εκεµβρίου Παγκόσµια Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Από το 1993, τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και το Ευρωπαϊκό Φόρουµ για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες έχουν συµβάλει στην τήρηση του ετήσιου εορτασµού της Ευρωπαϊκής Ηµέρας των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Η Ευρωπαϊκή Ηµέρα αποτελεί µία ευκαιρία ευαισθητοποίησης και προάγει την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Για το έτος 2001 το θέµα της Ευρωπαϊκής Ηµέρας των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 2001 είναι: "Μη διακριτική µεταχείριση: Σχεδιασµός για όλους". Η Ηµέρα αυτή σηµατοδοτεί το δεύτερο έτος µίας τριετούς ολοκληρωµένης επικοινωνιακής πολιτικής η οποία κορυφώνεται µε το Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 2003, που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο απόφασής της στις 30 Μαΐου Η Ευρωπαϊκή Ηµέρα αποτελεί ένα µέσο για την κατάδειξη του προβλήµατος των πολυάριθµων φραγµών, οι οποίοι πολύ συχνά αποκλείουν την πλήρη συµµετοχή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην κοινωνία, αλλά και της επείγουσας ανάγκης να ενσωµατωθεί η προσέγγιση Σχεδιασµός για Όλους στη νοµοθεσία, καθώς και στα πρότυπα, στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων και σε άλλους µηχανισµούς, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι χρήστες, µε ή χωρίς ειδικές ανάγκες, έχουν πλήρη πρόσβαση στην κοινωνία. Το θέµα ταυτίζεται µε τις προτεραιότητες για το συντονισµό των ευρωπαϊκών πολιτικών µε στόχο την άρση των διακρίσεων και τη βελτίωση της πρόσβασης, όπως παρουσιάζονται στην ανακοίνωση Ευρώπη Χωρίς Φραγµούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 2 Η Ηµέρα θα επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι η προηγούµενη και η υφιστάµενη πρακτική σχεδιασµού καταλήγει µε πολλούς τρόπους στις διακρίσεις εις βάρος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Ο ακατάλληλος σχεδιασµός δεν επιτρέπει στην πλειονότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες ούτε την πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες και σηµαντικές πτυχές της κοινωνικής δραστηριότητας όπως ταξίδια, απασχόληση, ούτε την πλήρη συµµετοχή στην πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Επιπλέον περιορίζει την ανεξαρτησία και την αυτονοµία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, δηµιουργώντας την εσφαλµένη αντίληψη ότι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες αδυνατούν να ζήσουν µόνα τους ή να καθορίσουν τη δική τους 1 Το πλήρες κείµενο της πρότασης είναι διαθέσιµο στο ιαδίκτυο στη διεύθυνση: 2 Βλέπε: Για µία Ευρώπη χωρίς φραγµούς για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (COM (2000) 284) Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

3 µοίρα. Η ευαισθητοποίηση και η προώθηση του σχεδιασµού για όλους είναι αναµφίβολα απαραίτητες προκειµένου να επέλθουν οι επιθυµητές αλλαγές στις πρακτικές σχεδιασµού. Πάνω απ' όλα ωστόσο απαιτείται µία νοµοθεσία από την οποία θα απορρέει µία κοινωνία όπου όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες θα σχεδιάζονται για το σύνολο των χρηστών. Καθώς πλησιάζουµε στην 8 η Επέτειο των Πρότυπων κανόνων των Ηνωµένων Εθνών για την ισότητα των ευκαιριών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες 3 και ειδικότερα του κανόνα 5 που αφορά την πρόσβαση, υπάρχει ακόµη µία µεγάλη πλειονότητα ατόµων που αποκλείονται από αγαθά και υπηρεσίες λόγω ακατάλληλου σχεδιασµού. Αυτό συµβαίνει παρά το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι χώρες του κόσµου έχουν υπογράψει τους πρότυπους κανόνες. Το φετινό συνέδριο θα έχει τη µορφή Στρογγυλής Τραπέζης, και θα συγκεντρώσει υπευθύνους λήψης αποφάσεων στους τοµείς της πολιτικής, της βιοµηχανίας και της κοινωνίας των πολιτών από όλη την Ευρώπη, καθώς και σηµαντικές προσωπικότητες της κίνησης 'Σχεδιασµός για όλους', προκειµένου να βελτιωθεί το νοµοθετικό πλαίσιο στην Ευρώπη σχετικά µε θέµατα σχεδιασµού για όλους. Στις δραστηριότητες της επετείου περιλαµβάνεται το Βραβείο Άρσης Φραγµών το οποίο θα αναδείξει παραδείγµατα ορθής πρακτικής από ευρωπαίους σχεδιαστές και την ευρωπαϊκή βιοµηχανία που προάγουν την υλοποίηση του σχεδιασµού για όλους. Τα συµπεράσµατα της Ευρωπαϊκής Ηµέρας θα ενσωµατωθούν σε σχέδια και ενέργειες που θα αναπτυχθούν περαιτέρω από το Ευρωπαϊκό Φόρουµ για άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε συνεργασία µε την Επιτροπή και εταίρους από τη βιοµηχανία και το δηµόσιο τοµέα, µε στόχο σηµαντικές βελτιώσεις στην πολιτική έως το 2003, το Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε προκειµένου να παράσχει γενικά ενηµερωτικά στοιχεία για το συνέδριο. Ξεχωριστά έγγραφα, τα οποία περιλαµβάνουν ερωτήµατα προς συζήτηση, και επικεντρώνονται µε περισσότερες λεπτοµέρειες σε διάφορες πλευρές του σχεδιασµού για όλους, θα είναι επίσης διαθέσιµα. Αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν από εθνικά σεµινάρια µε κορύφωση την Ευρωπαϊκή Ηµέρα, ή ως προπαρασκευαστικό υλικό για δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο κατά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ηµέρα. 3 Πρότυποι κανόνες για την ισότητα των ευκαιριών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. A/RES/48/ η συνεδρίαση ολοµέλειας. 20 εκεµβρίου 1993 Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

4 Η έννοια του σχεδιασµού για όλους Σχεδιασµός για Όλους σηµαίνει το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την εµπορία κανονικών προϊόντων, υπηρεσιών, συστηµάτων και περιβαλλόντων τα οποία να είναι διαθέσιµα και χρησιµοποιήσιµα από ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσµα χρηστών. Αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε τρεις τρόπους: σχεδιάζοντας προϊόντα, υπηρεσίες και εφαρµογές που θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν αµέσως χωρίς τροποποιήσεις από τους περισσότερους δυνητικούς χρήστες σχεδιάζοντας προϊόντα που θα προσαρµόζονται εύκολα σε διαφορετικούς χρήστες (π.χ. προσαρµόζοντας τις διεπαφές των χρηστών τους) τυποποιώντας διεπαφές προϊόντων ώστε να είναι συµβατά µε εξειδικευµένο εξοπλισµό (π.χ. τεχνολογικά βοηθήµατα ατόµων µε ειδικές ανάγκες). Με την υποστήριξη της εφαρµογής του σχεδιασµού για όλους σε όλους τους τοµείς της ζωής κατοικία, εκπαίδευση, απασχόληση, ελεύθερος χρόνος, µεταφορές, κ.τ.λ. καθίσταται δυνατή µία σηµαντική πρόοδος προς την άρση των φραγµών πρόσβασης που σήµερα δεν επιτρέπουν στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες να συµµετέχουν πλήρως και ισότιµα µε τα άτοµα χωρίς µειονεξίες. Ουσιαστικά η προσέγγιση αυτή ενσωµατώνει τις απαιτήσεις προσβασιµότητας των ατόµων µε το ευρύτερο δυνατό φάσµα ικανοτήτων, ούτως ώστε η πλειονότητα των ατόµων να χρησιµοποιεί κανονικά προϊόντα και υπηρεσίες δίχως την ανάγκη προσαρµογών ή ειδικών διεπαφών. Σχεδιασµός για όλους σηµαίνει ακόµα ότι τα κανονικά προϊόντα και οι υπηρεσίες χρησιµοποιούν πρότυπα διεπαφών που ταιριάζουν µε εκείνα των τεχνικών βοηθηµάτων, επιτρέποντας έτσι στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση και να χρησιµοποιούν κανονικό εξοπλισµό. Ο σχεδιασµός για όλους αναπτύχθηκε στα τέλη του 20 ου αιώνα ως µία προσέγγιση στο σχεδιασµό, η οποία ουσιαστικά ενσωµατώνει τις ευρύτερες ανθρώπινες απαιτήσεις και δεν ακολουθεί την αρχή που πρεσβεύει το σχεδιασµό για το µέσο χρήστη. Η προσέγγιση εκπονήθηκε και προωθήθηκε στην Ευρώπη µέσα από την έρευνα και την ανάπτυξη στους τοµείς της αρχιτεκτονικής και του κτιριακού περιβάλλοντος (π.χ. προσαρµόσιµη στέγαση), του βιοµηχανικού σχεδιασµού καθηµερινών Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

5 προϊόντων για ηλικιωµένους, και πιο πρόσφατα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και ηλικιωµένους. 4 Το ζήτηµα των ιακρίσεων λόγω σχεδιασµού Για πολλά χρόνια, η κοινωνία θεωρούσε ως επακόλουθο της µοίρας και όχι ως ζήτηµα που µπορεί να θέσει υπό έλεγχο το γεγονός ότι πολλά άτοµα µε ειδικές ανάγκες αδυνατούν να εισέρχονται σε κτίρια και κατασκευές σχεδιασµένες για την καθηµερινή ζωή, να επιβιβάζονται σε µέσα µεταφοράς που οι υπόλοιποι χρησιµοποιούν για να µετακινούνται από το ένα µέρος στο άλλο, να χρησιµοποιούν τις συσκευές επικοινωνίας που χρησιµοποιούν οι άλλοι για να µιλήσουν µεταξύ τους, να γίνονται δεκτοί σε χώρους όπου οι άλλοι εργάζονται, να διασκεδάζουν, να αγοράζουν τρόφιµα ή να αναζητούν υπηρεσίες. Η παραδοσιακή θεώρηση δεν αναγνωρίζει το ζήτηµα του κακού σχεδιασµού ως παραβίαση της αρχής της ισότητας. Σύµφωνα µε τη θεώρηση αυτή, τα χαρακτηριστικά του ατόµου και όχι ο σχεδιασµός, ευθύνονται για τον αποκλεισµό του. Οι νέες έννοιες των διακρίσεων λόγω αναπηρίας θέτουν υπό αµφισβήτηση τις παραδοχές αυτές απαιτώντας την προσαρµογή αγαθών και υπηρεσιών έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των µειονεκτούντων ατόµων, και όχι το αντίστροφο. 5 Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ηµέρα 2001 η Επιτροπή και οι οργανώσεις για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες επιθυµούν να εστιάσουν στην προσέγγιση Σχεδιασµός για όλους ως µέσο άρσης των εµποδίων πρόσβασης για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Αυτό το θέµα επικεντρώνει την προσοχή στον τρόπο µε τον οποίο ο σχεδιασµός του περιβάλλοντος, των προϊόντων και των υπηρεσιών συµβάλλει στην εφαρµογή διακρίσεων, δεδοµένου ότι παραµελούνται οι ανάγκες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Εξ ου και ο τίτλος του συνεδρίου: ιακρίσεις λόγω σχεδιασµού. Η κοινωνία έχει συνηθίσει να θεωρεί ότι οι φυσικές της δοµές και οι κοινωνικές της πρακτικές υφίστανται σαν να αναπαριστούν τη φυσική τάξη της ζωής. Οι άνθρωποι τείνουν να πιστεύουν ότι οι πόρτες και τα σκαλοπάτια, τα λεωφορεία και τα τρένα και οι κοινωνικές δοµές έχουν εξελιχθεί όπως εξελίχθηκαν, επειδή 4 Ορισµένες πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από προγράµµατα και ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ περιλαµβάνονται στον κατάλογο συνδέσµων του ιαδικτύου στο τέλος του παρόντος εγγράφου. 5 Βλέπε: ιεθνής Ταξινόµηση της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας για τη Λειτουργία, την Αναπηρία και την Υγεία, η οποία στην τελευταία αναθεωρηµένη εκδοχή της (2001) περιλαµβάνει µία ταξινόµηση των περιβαλλοντικών παραγόντων που επιδρούν στην αναπηρία και την υγεία Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

6 αντανακλούν τις ανάγκες του γενικού πληθυσµού. Μία προσεκτικότερη µατιά ωστόσο αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει τίποτα φυσικό ή προκαθορισµένο στα κτίρια, τις υπηρεσίες ή τις κοινωνικές πρακτικές. Έχουν εξελιχθεί µε τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες συγκεκριµένων οµάδων, αποκλείοντας τους υπολοίπους. Συγκεκριµένα, για µεγάλο χρονικό διάστηµα υπήρχε µία άρρητη αντίληψη µεταξύ σχεδιαστών και κατασκευαστών, τµηµάτων προώθησης προϊόντων και πωλητών, ότι εάν τα πράγµατα κατασκευάζονται έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες του µέσου χρήστη, τότε θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της πλειονότητας και, παράλληλα, θα εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή αγορά. Έως την τελευταία εικοσαετία η θεώρηση αυτή δεν δέχθηκε ευρύτερη αµφισβήτηση από τους καταναλωτές εν γένει, ενώ δόθηκε ελάχιστη σηµασία στα παράπονα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Ωστόσο στην πραγµατικότητα, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν παρατηρήσει ότι τα αντικείµενα και το περιβάλλον που χρησιµοποιούν είναι ακατάλληλα για τους ίδιους. Ας πάρουµε, για παράδειγµα, τους αριστερόχειρες που ανέρχονται σε ποσοστό 7% του πληθυσµού. 6 Ορισµένοι έχουν µόλις πρόσφατα αρχίσει να µοιράζονται τις δυσκολίες τους και να αναζητούν λύσεις µέσα από τους δικούς τους συλλόγους και τις δικές τους ιστοσελίδες στο ιαδίκτυο. Και το πρόβληµά τους είναι οι διακρίσεις λόγω σχεδιασµού: Όντας αριστερόχειρας... έχω µία αµυδρή µόνο ιδέα του τι σηµαίνει να είσαι µειονότητα. Ως αριστερόχειρας, υφίσταµαι διαρκώς διακρίσεις. Όχι για σοβαρά θέµατα: δεν µου αρνούνται τη στέγαση, την ιατρική περίθαλψη, την εργασία, µία θέση στο λεωφορείο. Βιώνω όµως µία προκατάληψη κατά των αριστερόχειρων µε τη µορφή των σχολικών θρανίων που δεν µπορώ να χρησιµοποιήσω, των αποφλοιωτών καρότου που µου είναι άχρηστοι, των ηλεκτρικών εργαλείων (όπως τα ηλεκτρικά πριόνια) που είναι επικίνδυνα ή που θέτουν ακόµη και σε κίνδυνο τη ζωή µου, των στυλό που µουτζουρώνουν και κάνουν τη γραφή µου δυσανάγνωστη, των ποντικιών των υπολογιστών που προκαλούν κράµπες στα χέρια. Όταν ήµουν παιδί οι δάσκαλοι στην Αγγλία προσπάθησαν να µε αναγκάσουν να γράφω µε το δεξί χέρι συνήθιζα να τραυλίζω, και µάλλον αυτό ήταν η αιτία. - E. Stephen Mack 7 6 Coren, S.; Porac, C. : Fifty centuries of right-handedness: the historic record. Science 198: , PubMed ID : Βλέπε: E. Stephen Mack, Ιστοσελίδα µε συνδέσµους σχετικά µε την αριστεροχειρία στη διεύθυνση Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

7 Τα ηλικιωµένα άτοµα, τα οποία είναι ευπαθέστερα και έχουν µειωµένα αντανακλαστικά και ασθενέστερη όραση και ακοή από το µέσο χρήστη, τείνουν επίσης να βιώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις των ακατάλληλα σχεδιασµένων προϊόντων και υπηρεσιών. Περίπου 20% των ευρωπαίων πολιτών είναι άνω των 65 ετών σήµερα και το ποσοστό της οµάδας αυτής πρόκειται να ανέλθει στο 25% του πληθυσµού έως το Το γεγονός αυτό αυξάνει προφανώς τα ενδεχόµενα προβλήµατα πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και σε περιβάλλοντα για ένα πολύ µεγάλο αριθµό ευρωπαίων πολιτών. Οι υπέρµαχοι του σχεδιασµού για όλους έχουν επινοήσει τη φράση: Ο καλός σχεδιασµός δίνει δυνατότητες, ο κακός σχεδιασµός τις αφαιρεί. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ηλικιωµένα άτοµα τα οποία µπορεί να αποκτήσουν λειτουργικές αναπηρίες καθώς βιώνουν ένα προοδευτικό περιορισµό των αισθητηριακών και κινητικών δεξιοτήτων τους. Ο βαθµός στον οποίο µπορεί να χρειάζονται τεχνικά βοηθήµατα και προσαρµογές στην κατοικία εξαρτάται κατά µεγάλο µέρος από το σχεδιασµό του περιβάλλοντός τους και των προϊόντων που χρησιµοποιούν. Όπου έχει προβλεφθεί σχεδιασµός για όλους, χάρη σε µία µικρή προνοητικότητα, η ανάγκη για εξειδικευµένα βοηθήµατα µπορεί να περιοριστεί ή ακόµη και να εξαλειφθεί. Πολλά άτοµα µε ειδικές ανάγκες µπορούν να αναφέρουν πλήθος παραδειγµάτων διακρίσεων που οφείλονται σε αµελή ή ακατάλληλο σχεδιασµό. Σε ό,τι αφορά το κτιριακό περιβάλλον, οι χρήστες αναπηρικών πολυθρόνων αποκλείονται συχνά από περιβαλλοντικούς φραγµούς που σχετίζονται µε το στάδιο σχεδιασµού: αποβάθρες σιδηροδροµικών σταθµών χωρίς ανελκυστήρες, εισόδους τραπεζών και επιχειρήσεων µε περιστρεφόµενες πόρτες, πεζοδρόµια χωρίς επικλινή κράσπεδα. Οι ίδιοι φραγµοί σχεδιασµού, φυσικά, αποτελούν πρόκληση και για γονείς µε παιδιά σε καροτσάκια, πελάτες µε ψώνια, και ταξιδιώτες µε βαλίτσες. Στον τοµέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνών όπου υποτίθεται ότι η καινοτοµία κατέχει πρωταρχική θέση, οι παραδόσεις σχεδιασµού για το µέσο όρο και η παραµέληση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες έχουν δυστυχώς επικρατήσει στα κανονικά προϊόντα που διατίθενται σήµερα. Ακόµη και οι τεχνολογίες που συνδέονται µε το ιαδίκτυο παρουσιάζουν φραγµούς, ενώ θα έπρεπε θεωρητικά να προσφέρουν µία ευκαιρία για βελτιωµένη πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες. Εκείνοι ωστόσο που έχουν κάποια αισθητηριακή ή κινητική αναπηρία µπορεί να αποκλείονται από την πρόσβαση εάν οι ιστοσελίδες και το περιεχόµενό τους δεν είναι προσβάσιµες στους φυλλοµετρητές και στις άλλες διαλογικές εφαρµογές που χρησιµοποιούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Στην Αυστραλία η νοµοθεσία για την καταπολέµηση των διακρίσεων προστατεύει τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες από ανάλογο αποκλεισµό λόγω σχεδιασµού. Ο Bruce Maguire, που είναι τυφλός και χρησιµοποιεί αναγνώστη οθόνης, ανακάλυψε ότι δεν µπορούσε να παραγγείλει εισιτήρια για τις αθλητικές Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

8 εκδηλώσεις µέσω του επίσηµου ιστοχώρου των Ολυµπιακών Αγώνων του Σίδνεϋ. 8 Άσκησε αγωγή κατά της οργανωτικής επιτροπής των Αγώνων για λόγους διακριτικής µεταχείρισης. Το δικαστήριο επιδίκασε στους ιδιοκτήτες του ιστοχώρου αποζηµίωση ύψους δολαρίων Αυστραλίας. Αυτή ήταν η πρώτη υπόθεση του είδους της στον κόσµο και το αποτέλεσµα καταδεικνύει σαφώς ότι η νοµοθεσία για την καταπολέµηση των διακρίσεων έχει ένα ρόλο να παίξει εξασφαλίζοντας στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Σηµειωτέον ότι εάν ο ιστοχώρος είχε κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της πρωτοβουλίας για την πρόσβαση στο δίκτυο 9, θα έδινε τη δυνατότητα πρόσβασης τόσο σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες που χρησιµοποιούν αναγνώστες οθόνης όσο και σε άτοµα χωρίς αναπηρίες που χρησιµοποιούν κανονικούς προσωπικούς Η/Υ. Ενέργειες και πρωτοβουλίες της ΕΕ σχετικά µε το σχεδιασµό για όλους Ο σχεδιασµός για όλους λαµβάνεται σήµερα υπόψη σε µία σειρά τοµέων πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από ένα ποικίλο φάσµα φορέων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανακοίνωση της Επιτροπής, Για µία Ευρώπη χωρίς φραγµούς, (2000) αποτελεί έναν οδηγό για την προώθηση της προσβασιµότητας χάρη στην ανάπτυξη πολιτικών που να καταπολεµούν τους αποκλεισµούς σε τοµείς όπως η κοινωνία της πληροφορίας, το άνοιγµα της εσωτερικής αγοράς για τα τεχνικά βοηθήµατα και η προστασία των καταναλωτών µε ειδικές ανάγκες. 10 Η νοµοθεσία και ο γενικός βιοµηχανικός σχεδιασµός (Σχεδιασµός για Όλους) θεωρούνται βασικά στοιχεία που µπορούν να στηρίξουν την ισότητα των ευκαιριών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Το Ευρωπαϊκό Φόρουµ για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες υποστηρίζει σθεναρά αυτήν την προσέγγιση. Ιδιαίτερα σηµαντική στο θέµα του σχεδιασµού είναι η πρωτοβουλία eeurope, η οποία εγκρίθηκε από τα κράτη µέλη στη Feira τον Ιούνιο του 2000 και στοχεύει σε ένα φάσµα µέτρων που θα εξασφαλίζουν στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες τη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινωνία της γνώσης. Οι στόχοι περιλαµβάνουν την έγκριση των κατευθυντήριων γραµµών για το περιεχόµενο του ιαδικτύου, οι οποίες προτάθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την πρόσβαση στο ίκτυο και αφορούν όλους τους δηµόσιους ιστοχώρους τη δηµοσίευση των προτύπων σχεδιασµού για όλους τη δηµιουργία εθνικών κέντρων αρίστευσης για το σχεδιασµό για όλους και την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού επιµορφωτικού 8 Βλέπε 9 Πρωτοβουλία για την πρόσβαση στο δίκτυο: Βλέπε 10 Για µία Ευρώπη χωρίς φραγµούς για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (COM (2000) 284) Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

9 προγράµµατος µε θέµα το σχεδιασµό για όλους, το οποίο θα απευθύνεται ιδιαίτερα σε σχεδιαστές και µηχανικούς που εργάζονται στο χώρο των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών. 11 Στο πλαίσιο της σουηδικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγµατοποιήθηκε µία συνάντηση εµπειρογνωµόνων µε θέµα την προσβασιµότητα στο Linköping της Σουηδίας, στις Απριλίου. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε ένα αποφασιστικής σηµασίας γεγονός δεδοµένου ότι ένα ευρύ φάσµα φορέων προσέφερε την υποστήριξή του στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσβασιµότητα. Η Ευρωπαϊκή Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες συνιστά µία ευκαιρία για να επιβεβαιωθεί αυτή η πορεία και να δοθεί νέα ώθηση στην εφαρµογή της. Τα συµπεράσµατα και οι συστάσεις της συνάντησης αποτελούν µία ακλόνητη δέσµευση για την άρση των φραγµών πρόσβασης - όπου αυτοί εµφανίζονται - για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες στην Ευρώπη καθώς και την υιοθέτηση µίας ενεργούς προσέγγισης προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα εµφάνισης νέων φραγµών στο µέλλον. Η ελεύθερη µετακίνηση, η πρόσβαση στην πληροφόρηση και η πλήρης συµµετοχή στα κοινά επιβεβαιώνονται εκ νέου ως θεµελιώδη δικαιώµατα για όλους τους πολίτες, τα οποία θα πρέπει να υποστηρίζονται από τη χάραξη της πολιτικής και τις ενέργειες που αναλαµβάνονται στην Ευρώπη. Τα συµπεράσµατα είναι τα εξής: "Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες να απολαύουν µέτρα σχεδιασµένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την αυτονοµία, την κοινωνική και εργασιακή ένταξη και τη συµµετοχή στη ζωή της κοινότητας. Στη σηµερινή κοινωνία, η πρόσβαση σε προϊόντα, συστήµατα και υπηρεσίες και η χρήση τους είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πλήρη και ενεργό συµµετοχή στη ζωή της κοινότητας. Ο καλός σχεδιασµός είναι σηµαντικός ως µέσο καταπολέµησης των διακρίσεων. Οι συστάσεις της συνάντησης: να ενθαρρυνθούν οι φορείς, συµπεριλαµβανοµένης της βιοµηχανίας, να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ευρύτερου δυνατού κοινού να συµπεριληφθεί ο σχεδιασµός για όλους στα προγράµµατα σπουδών να χρησιµοποιηθούν πρότυπα και νοµοθεσία και να συνδυαστούν µε κυρώσεις και µηχανισµούς παρακολούθησης 11 eeurope 2002 Σχέδιο ράσης: Βλέπε Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

10 να προαχθεί η έρευνα και η ανάπτυξη προκειµένου να αυξηθεί η γνώση σχετικά µε την έννοια του σχεδιασµού για όλους (π.χ. στο 6 ο Πρόγραµµαπλαίσιο) να χαραχθούν πολιτικές, οι οποίες να ορίζουν την προσβασιµότητα ως προϋπόθεση για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων." Η ανακοίνωση "Για µία Ευρώπη χωρίς φραγµούς για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες" καθώς και τα συµπεράσµατα της συνάντησης στο Linköping υπογραµµίζουν ότι τα βασικά µέσα πολιτικής για την προώθηση του σχεδιασµού για όλους είναι : Η νοµοθεσία για την καταπολέµηση των διακρίσεων Η τυποποίηση Οι πολιτικές περί δηµοσίων συµβάσεων για τη διασφάλιση της ίσης πρόσβασης Η ευαισθητοποίηση για τα συµφέροντα των καταναλωτών και η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Νοµοθεσία για την καταπολέµηση των διακρίσεων Συµπεριλαµβάνοντας τη ρήτρα της µη διακριτικής µεταχείρισης στη συνθήκη του Άµστερνταµ, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ένα σηµαντικό βήµα προς την αναγνώριση των διακρίσεων εις βάρος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες ως ζήτηµα που αφορά τα θεµελιώδη δικαιώµατα του ανθρώπου και το οποίο πρέπει να αντιµετωπίζεται µέσω της πρόληψης και της άρσης των φραγµών που στερούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες από την ίση πρόσβαση στην κινητικότητα, σε αγαθά και υπηρεσίες. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει εποµένως να βασίζονται σε ένα πρότυπο µη διακριτικής µεταχείρισης το οποίο θα καθιστά δυνατή την πραγµατική ισότητα για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Οι µεταγενέστεροι κανονισµοί οφείλουν να εγγυώνται ότι τα δηµόσια και ιδιωτικά θεσµικά όργανα θα υποχρεώνονται να παρέχουν υπηρεσίες σχεδιασµένες για όλους. Τα ευρωπαϊκά κράτη µέλη συµφωνούν απόλυτα ως προς το ότι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες έχουν δικαιώµατα (συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος να µην υφίστανται διακρίσεις). Συνεπώς, απαιτείται µία καινοτόµος προσέγγιση στην αναπηρία, η οποία θα βασίζεται στην άρση των φραγµών µε στόχο την πλήρη Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

11 συµµετοχή στην κοινωνία και όχι στην αντιµετώπιση του προβλήµατος του µεµονωµένου ατόµου, όπως συνέβαινε µε την προσέγγιση του ιατρικού µοντέλου της αναπηρίας. Η δράση που αναλαµβάνει κάθε κράτος µέλος αποτελεί έναν από τους δρόµους προς τη θέσπιση νοµοθεσίας για την καταπολέµηση των διακρίσεων. Ελάχιστα κράτη µέλη της ΕΕ διαθέτουν ειδική νοµοθεσία που απαγορεύει τις διακρίσεις εις βάρος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Η Ιρλανδία 12, η Σουηδία 13 και το Ηνωµένο Βασίλειο 14 διαθέτουν ανάλογη νοµοθεσία, παρότι το πεδίο εφαρµογής αυτών των νόµων είναι περιορισµένο. Επιπλέον, στα συντάγµατα της Γερµανίας, της Φινλανδίας και της Ελλάδας γίνεται µνεία στη διακριτική µεταχείριση εις βάρος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στη Γαλλία, η ανάγκη αυτή έχει καλυφθεί µε µία τροπολογία στη νοµοθεσία, σύµφωνα µε την οποία απαγορεύεται η διάκριση λόγω φυλής και θρησκείας. Ωστόσο, η νοµοθεσία αυτή δεν θέτει πλήρως εκτός νόµου όλες τις πτυχές των διακρίσεων που οφείλονται σε συνταγµατικές ή άλλες απαγορεύσεις, ούτε συνεπάγεται τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων προκειµένου να παρέχονται επί ίσοις όροις αγαθά και υπηρεσίες στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Οι διακρίσεις που απορρέουν από την αποτυχία της πρόβλεψης και παροχής µιας εύλογης µέριµνας (ή των κατάλληλων προσαρµογών) αναφέρεται µόνο στη νοµοθεσία της Σουηδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου. Η έννοια της εύλογης µέριµνας αναγνωρίζει το γεγονός ότι, για κάποια άτοµα µε ειδικές ανάγκες, η ίση µεταχείριση µπορεί να σηµαίνει διακρίσεις εις βάρος τους και ότι η ισότητα µπορεί να γίνει πραγµατικότητα µόνο όταν υπάρχει µέριµνα µε σκοπό να βοηθήσει τα άτοµα αυτά να ξεπεράσουν τους φραγµούς για παράδειγµα, µε προσαρµογές στο χώρο εργασίας, στον εξοπλισµό ή τις µεθόδους εργασίας. Στο Ηνωµένο Βασίλειο ο Νόµος περί των διακρίσεων λόγω αναπηρίας (1995) Μέρος III Πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες ορίζει ότι οι διακρίσεις εις βάρος πελατών µε ειδικές ανάγκες εκ µέρους των επιχειρήσεων παροχής αγαθών και υπηρεσιών είναι παράνοµες, για παράδειγµα όταν δεν επιτρέπουν στα άτοµα αυτά να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες τους ή σε χώρους όπου πωλούνται τα αγαθά. Οι επιχειρήσεις προετοιµάζονται σήµερα για τις απαραίτητες αλλαγές δεδοµένου ότι έχουν ορισθεί προθεσµίες για την υλοποίηση προσβάσιµων υπηρεσιών και περιβαλλόντων (από το 2004). 15 Τα πρότυπα για την προσβασιµότητα και η προσέγγιση 'Σχεδιασµός για όλους' παίζουν επίσης σηµαντικό ρόλο σε αυτές τις αλλαγές καθώς τίθεται σε ισχύ η νοµοθεσία. εδοµένου ότι ο νόµος ισχύει εξίσου για όλες τις υπηρεσίες δεν υπάρχει εγγενές µειονέκτηµα σε κάποιο συγκεκριµένο τοµέα. Η νοµοθεσία συνεπώς καθορίζει ένα 12 Νόµος περί ισότητας στην απασχόληση Νόµος για την απαγόρευση των διακρίσεων στην εργασιακή ζωή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες Νόµος περί των διακρίσεων λόγω αναπηρίας Νόµος περί των διακρίσεων λόγω αναπηρίας Βλέπε: Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

12 ενιαίο πεδίο για την εισαγωγή προτύπων ως προς την προσβασιµότητα, κάτι που είναι προς όφελος όλων των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Σύµφωνα µε µία πρόσφατη έκθεση µελέτης η οποία διενεργήθηκε για λογαριασµό της Επιτροπής, τα µέτρα και η νοµοθεσία για την καταπολέµηση των διακρίσεων παίζουν σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό της στάσης σε ό,τι αφορά την πολιτική για την αναπηρία και την απασχόληση 16. Μη κοινοτικές χώρες, οι οποίες έχουν ήδη εισαγάγει νοµοθεσία για την καταπολέµηση των διακρίσεων ως µέρος της στρατηγικής τους µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Νότιος Αφρική. Αυτή τη στιγµή τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες δεν διαθέτουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες σε σύγκριση µε τα άτοµα χωρίς µειονεξίες, δεν έχουν όµως ούτε το δικαίωµα, στα περισσότερα κράτη µέλη, να ζητούν ίση µεταχείριση ως προς αυτό το σηµείο. Το Ευρωπαϊκό Φόρουµ για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες επιχειρεί να δηµιουργήσει µία παιδεία ατοµικών δικαιωµάτων που θα υποστηρίζεται από νόµους στην Ευρώπη. Η νοµοθεσία για την καταπολέµηση των διακρίσεων εις βάρος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες συνιστά τη λύση. Εποµένως το Ευρωπαϊκό Φόρουµ προωθεί µία ειδική οδηγία για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες η οποία θα καλύπτει την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης στην πληροφορία και τις νέες τεχνολογίες, σε κτίρια, στα µέσα µεταφοράς, κλπ. Πρότυπα σχεδιασµού για όλους Τα πρότυπα µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των γενικά προσβάσιµων προϊόντων και περιβαλλόντων. Είναι γεγονός ότι είναι αδύνατον να σχεδιαστούν τα πάντα ώστε να χρησιµοποιούνται από όλους. Θα υπάρχουν πάντοτε καταναλωτές µε σοβαρές σωµατικές, αισθητηριακές και νοητικές αναπηρίες, οι οποίοι δεν θα µπορούν να χρησιµοποιούν κάποιο προϊόν ή υπηρεσία. Ωστόσο, δεν είναι λογικό να παραπέµπονται οι καταναλωτές µε ειδικές ανάγκες σε συγκεκριµένους σχεδιασµούς για κάθε µείζον προϊόν ή υπηρεσία η προσέγγιση αυτή θα τους απέκλειε από τα πλεονεκτήµατα του χαµηλότερου κόστους που σχετίζονται µε την οικονοµία κλίµακας, και θα αποτελούσε µία de facto διάκριση. 16 Μελέτη για τη Συγκριτική Αξιολόγηση των Πολιτικών Απασχόλησης για τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες ECOTEC, 2000 Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

13 Σύµφωνα µε τα αµερικανικά δεδοµένα, η υλοποίηση νοµοθετικών προτύπων τα οποία: είναι συγκεκριµένα και σαφή έχουν αναπτυχθεί µετά από διαβουλεύσεις µε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και άτοµα µε ειδικές ανάγκες και έχουν επιβληθεί µετά από µία περίοδο προσαρµογής κατά τη διάρκεια της οποίας διατίθεται τεχνική και νοµική υποστήριξη έχει συµβάλει σηµαντικά στην άρση των φραγµών µέσω του σχεδιασµού για όλους. Σε κοινοτικό επίπεδο, οι δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Τυποποίησης συνιστούν µία ευκαιρία για τον προσδιορισµό και την εφαρµογή των µέσων που θα συµβάλουν στην άρση των φραγµών, στην προώθηση της προσβασιµότητας και στη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Μέσα στην Ευρώπη, έχουν δροµολογηθεί αρκετά προγράµµατα και δραστηριότητες προκειµένου να επιτευχθεί ένας χωρίς φραγµούς σχεδιασµός προϊόντων και περιβαλλόντων. Τα προγράµµατα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης TIDE, Πρόγραµµα Τηλεµατικών Εφαρµογών και το 5 ο Πρόγραµµα-πλαίσιο τεχνολογιών για τη κοινωνία της πληροφορίας: Εφαρµογές σχετικά µε τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τους ηλικιωµένους έχουν υποστηρίξει περισσότερα από 20 σχέδια που σχετίζονται άµεσα µε το χώρο αυτό. 17 Στο πλαίσιο της COST Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της επιστηµονικής και τεχνικής έρευνας - πολλές οµάδες εργασίας έχουν αναπτύξει τη βάση γνώσεων που µπορεί να τροφοδοτήσει τα πρότυπα σχεδιασµού για όλους. Περιλαµβάνονται οι: COST 219 και 219δις σχετικά µε τις τηλεπικοινωνίες για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, COST 322 σχετικά µε το σχεδιασµό λεωφορείων µε χαµηλό ανάβαθρο, COST 335 σχετικά µε την πρόσβαση στον επιβατικό σιδηρόδροµο, και COST 342 σχετικά µε τα µέτρα της πολιτικής περί στάθµευσης και τις επιπτώσεις τους στην κινητικότητα και την οικονοµία. Σηµαντική πρόοδος έχει σηµειωθεί στον τοµέα των προτύπων σχεδιασµού για όλους, ιδιαίτερα στον τοµέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Τον Ιούνιο του 1999, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε εντολή (M/273) στους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Προτύπων (CEN, CENELEC και ETSI) να εκπονήσουν ένα έγγραφο καθοδήγησης στον τοµέα της ασφάλειας και της ευχρηστίας των προϊόντων για τα µειονεκτούντα άτοµα (π.χ. ηλικιωµένους και άτοµα µε ειδικές ανάγκες). Το έργο αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα πρακτικές 17 Βλέπε: (Αναζήτηση Σχέδια ) Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

14 κατευθυντήριες γραµµές, οι οποίες θα µπορούν να εφαρµοστούν από όλες τις σχετικές επιτροπές τυποποίησης. Προϊόν της εντολής Σχεδιασµός για όλους είναι µία έκθεση, στην οποία παρατίθεται ένα φάσµα πιθανοτήτων για γενικά πρότυπα στον τοµέα του σχεδιασµού για όλους και εξηγούνται οι παράµετροι για την αντιµετώπιση των αναγκών των ατόµων µε µειονεξίες και των ηλικιωµένων όσον αφορά πρότυπα των προϊόντων. Η εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει πολλούς τοµείς των ΤΠΕ και της δυνατότητας σωµατικής πρόσβασης. Το δεύτερο στάδιο της εντολής η υλοποίηση έχει ήδη δροµολογηθεί. 18 Περιλαµβάνει τη σύσταση ενός συντονιστικού σώµατος για το σχεδιασµό για όλους, το οποίο θα προσπαθήσει να παρακολουθήσει και να επηρεάσει τις εργασίες σε όλα τα όργανα τυποποίησης. 19 Οι εµπειρίες που αντλούµε από χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία τονίζουν το γεγονός ότι πρότυπα που ορίζουν µε σαφήνεια τα µέσα συµµόρφωσης (κανονιστικά πρότυπα) επιβάλλονται ευκολότερα, δεδοµένου ότι συνεπάγονται ελάχιστη ερµηνεία. Οι συζητήσεις σχετικά µε τα κανονιστικά πρότυπα αφορούν συνήθως την επάρκειά τους (εάν έχουν προχωρήσει αρκετά στην άρση των φραγµών) αφενός, και την ανελαστικότητά τους (νέες και βελτιωµένες τεχνολογίες διατίθενται αλλά δεν επιβάλλονται) αφετέρου. Προκειµένου να αποφύγουν την ανελαστικότητα αλλά να διασφαλίσουν την πρόσβαση, οι Αµερικανοί έχουν στραφεί στα περιγραφικά πρότυπα που περιγράφουν τα προς επίτευξη αποτελέσµατα ώστε να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση των προϊόντων µε αυτά. Ένα παράδειγµα αποτελεί η απαίτηση ότι µία τεχνολογία πρέπει να είναι "προσβάσιµη και εύχρηστη" από άτοµα µε ειδικές ανάγκες, δίχως να ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές της τεχνολογίας. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι αλλαγές που επέρχονται µε το χρόνο στις τεχνολογίες. Ωστόσο, µπορεί να προκύψουν συζητήσεις σχετικά µε το πώς θα ερµηνεύεται το πρότυπο σε κάποιες συγκεκριµένες συνθήκες. Μία άλλη καινοτοµία των Αµερικανών είναι το υπό όρους πρότυπο. Μία επιχείρηση οφείλει να συµµορφώνεται µε το πρότυπο υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν επιβάλλει "δυσανάλογη δυσκολία" ή ότι είναι "εύκολα επιτεύξιµο". Έτσι προστίθεται ένα επιπλέον επίπεδο ερµηνείας, το οποίο είναι προβληµατικό ως προς το ότι εξαρτάται από τις υποκειµενικές συνθήκες της επιχείρησης, µία κατάσταση µε την οποία ένα άτοµο µε ειδικές ανάγκες δεν είναι απαραίτητα εξοικειωµένο. Ωστόσο η σαφήνεια του ίδιου του προτύπου κάνει την εκτέλεση άµεση. Η επιχείρηση πρέπει να επιδείξει έκτακτες (και πιθανώς προσωρινές) συνθήκες, οι οποίες θα δικαιολογούσαν την απαλλαγή της από το πρότυπο γενικής εφαρµογής. 18 Βλέπε: 19 Οι εργασίες για τα πρότυπα προάγονται µέσω µίας οµάδας εργασίας υπό το CEN/ISSS, η οποία διοργανώνει ένα σεµινάριο σχετικά µε το σχεδιασµό για όλους και τις υποβοηθητικές τεχνολογίες, βλέπε: Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

15 ηµόσιες συµβάσεις και σχεδιασµός για όλους Οι δηµόσιες διοικήσεις έχουν ένα σηµαντικό έργο να επιτελέσουν σε ό,τι αφορά το σχεδιασµό για όλους, µέσω του ρόλου τους ως παραγόντων της αγοράς που µπορούν να επηρεάσουν τους πωλητές, ως εργοδοτών ατόµων µε ειδικές ανάγκες και ως φορέων παροχής υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι δηµόσιες συµβάσεις µπορούν να υποστηρίξουν τόσο τις κοινωνικές πολιτικές, που περιλαµβάνουν την προώθηση της δυνατότητας πρόσβασης, όσο και τις βιοµηχανικές πολιτικές της ΕΕ, όπου ο παγκόσµιος ανταγωνισµός σε προϊόντα και υπηρεσίες µπορεί να απαιτεί όλο και περισσότερη προσοχή στα πρότυπα και τις απαιτήσεις προσβασιµότητας που ισχύουν για τη σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων. Στις ΗΠΑ, µεγάλη προσοχή έχει επίσης δοθεί στην εξασφάλιση ότι οι προµήθειες των δηµοσίων αρχών εγγυώνται τη δυνατότητα πρόσβασης. Συγκεκριµένα, το Άρθρο 508 αναφέρεται στο άρθρο του νόµου περί επενδύσεων του εργατικού δυναµικού 1998 το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις προσβασιµότητας για κάθε ηλεκτρονική τεχνολογία και τεχνολογία πληροφορίας που αναπτύσσεται, διατηρείται, παρέχεται ή χρησιµοποιείται από την Οµοσπονδιακή κυβέρνηση. Η απαίτηση τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ τον Ιούνιο του 2001 και είχε σηµαντικό αντίκτυπο στον επαναπροσανατολισµό της αµερικανικής βιοµηχανίας ΤΠΕ και τους φορείς παροχής υπηρεσιών πληροφορικής προς µία προσέγγιση γενικού βιοµηχανικού σχεδιασµού (σχεδιασµός για όλους). Προκειµένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των εργαζοµένων µε ειδικές ανάγκες και των µελών του κοινού, τα πρότυπα ΤΠΕ που έχει ορίσει το Συµβούλιο Πρόσβασης πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση, εκτός εάν επιφέρουν δυσανάλογη δυσκολία. Η σηµασία του άρθρου 508 έγκειται στο γεγονός ότι οι κανονικές τεχνολογίες όπως οι προσωπικοί Η/Υ, τα τηλέφωνα, οι συσκευές αποτύπωσης οµιλίας και τα φωτοτυπικά µηχανήµατα πρέπει τώρα να συµµορφώνονται µε τα πρότυπα προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, εάν πρόκειται να αγοραστούν ή να χρησιµοποιηθούν από οµοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ. εδοµένου ότι οι δηµόσιες συµβάσεις αντιστοιχούν σε περισσότερο από το ένα τέταρτο του συνόλου των αγορών εξοπλισµού ΤΠΕ στις ΗΠΑ, οι παραγωγοί υλικού εξοπλισµού, λογισµικού, εκπαιδευτικών προγραµµάτων και µεγάλου αριθµού βοηθητικών υπηρεσιών έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο διαχωρισµός της αγοράς σε κανονική και για ειδικές ανάγκες δεν είναι πλέον οικονοµικά εύλογος. Τα πρότυπα σχεδιασµού για όλους δηµιουργούν τη γέφυρα που επιτρέπει τη µετάβαση από αποµονωµένα κανονικά προϊόντα σε εξοπλισµό και υπηρεσίες Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

16 προσβάσιµες σε όλους, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Εταιρείες όπως, για παράδειγµα οι IBM, Microsoft, Sun Microsystems, XEROX και Motorola, διαθέτουν ειδικά τµήµατα τα οποία αναπτύσσουν και διατηρούν προϊόντα προκειµένου να διασφαλίζουν την προσβασιµότητα των ψηφιακών τους προϊόντων, των συστηµάτων και των εφαρµογών τους. Η εξέλιξη αυτή στη νοµοθεσία των ΗΠΑ θα έχει ισχυρό αντίκτυπο σε όλες τις µορφές υπηρεσιών, οι οποίες εξαρτώνται από τεχνολογίες πληροφορίας, όπως οι υπηρεσίες σε απευθείας σύνδεση τις οποίες διαχειρίζονται οι διοικητικές υπηρεσίες, ολόκληρος ο κόσµος του ηλεκτρονικού εµπορίου, η εκπαίδευση και η κατάρτιση που βασίζονται στο ιαδίκτυο, η τηλεργασία, κ.τ.λ. Νοµοθεσία όπως ο νόµος περί των αµερικανών µε ειδικές ανάγκες (ADA) και το άρθρο 508 δεν υφίσταται προς το παρόν στην Ευρώπη. Ωστόσο το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να αποτρέπει τις δηµόσιες αρχές από το να απαιτούν προσβάσιµα προϊόντα όταν αγοράζουν προϊόντα µε χρήµατα του δηµόσιου ταµείου. Οι οργανώσεις για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες έσπευσαν να τονίσουν το γεγονός ότι, ως φορολογούµενοι πολίτες, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες υφίστανται διακρίσεις από τις δηµόσιες αρχές, οι οποίες αγοράζουν µη προσβάσιµους τηλεφωνικούς θαλάµους, ανεγείρουν µη προσβάσιµα δηµόσια κτίρια και δεν παρέχουν προσβάσιµες υπηρεσίες ενηµέρωσης. Οι δηµόσιες συµβάσεις σύµφωνα µε τα πρότυπα σχεδιασµού για όλους πρέπει να αποτελούν υποχρέωση εκ µέρους όλων των δηµόσιων αρχών σε κάθε επίπεδο. Μόνο έτσι θα µπορέσουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι πολίτες µε ειδικές ανάγκες στην κοινότητα να απολαµβάνουν τα ίδια δικαιώµατα µε τους πολίτες χωρίς αναπηρίες. Ένα πολύτιµο σηµείο αναφοράς και παράδειγµα για το πώς προωθείται η προσβασιµότητα στην πρακτική των δηµοσίων συµβάσεων µας δίνει η Industry Canada, η οποία είναι αρµόδια για τα λεγόµενα Προσβάσιµα Εργαλεία για τη Σύναψη Συµβάσεων. Πρόκειται για µία υπηρεσία που απευθύνεται στους εργοδότες και τους επαγγελµατίες στον τοµέα των προµηθειών. 20 Τα εργαλεία περιλαµβάνουν περιγραφές και απαιτήσεις προσβασιµότητας που σχετίζονται µε την κανονική τεχνολογία ή µε υπηρεσίες για το γενικό εργασιακό περιβάλλον του γραφείου ακολουθώντας µία προσέγγιση σχεδιασµού για όλους καθώς και µε προϊόντα υποβοηθητικής τεχνολογίας που χρησιµοποιούνται από άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Επίσης στο πακέτο περιλαµβάνεται ένα σύστηµα διδασκαλίας. Η προσαρµογή των υφιστάµενων πρακτικών σχετικά µε τις συµβάσεις σε νέους κανονισµούς ή κατευθυντήριες γραµµές απαιτεί την ευαισθησία και τις γνώσεις των εµπλεκόµενων περιοχών προκειµένου να ληφθεί το µήνυµα. Το Άρθρο 508 της νοµοθεσίας έχει οδηγήσει σε µία τεράστια προσπάθεια ευαισθητοποίησης, διάδοσης των πληροφοριών και εκπαίδευσης των υπαλλήλων εταιρειών και δηµόσιου τοµέα σχετικά µε τα πρότυπα σχεδιασµού για όλους. 20 Βλέπε: Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

17 Αυτή τη στιγµή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητά την αναθεώρηση της οδηγίας για τις δηµόσιες συµβάσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην ανάγκη καθιέρωσης δίκαιων, αποτελεσµατικών και ασφαλών ηλεκτρονικών συστηµάτων για τη σύναψη συµβάσεων. Το Ευρωπαϊκό Φόρουµ για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες θεωρεί ότι οι απαιτήσεις προσβασιµότητας και σχεδιασµού για όλους πρέπει να περιλαµβάνονται στην παρούσα ατζέντα ως επείγον θέµα. Όχι µόνο τα ίδια τα νέα συστήµατα συµβάσεων θα πρέπει να είναι προσιτά σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αλλά και το σύνολο των δηµοσίων συµβάσεων θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα πρότυπα σχεδιασµού για όλους. Το επιχειρηµατικό όφελος από τον σχεδιασµό για όλους Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι οι αµερικανικές επιχειρήσεις έχουν αλλάξει γνώµη και υποστηρίζουν πλέον τη νοµοθεσία. Για παράδειγµα, οι εµπορικές ενώσεις συνεργάστηκαν σε µεγάλο βαθµό για την υλοποίηση του νόµου περί των αµερικανών µε ειδικές ανάγκες αντί να ασκούν πιέσεις ως οργανωµένοι φορείς προκειµένου να επιτύχουν την αποδυνάµωση ή την ανάκληση του νόµου. Τα υψηλόβαθµα στελέχη έχουν εκφράσει την αµέριστη υποστήριξή τους στο Νόµο, ενισχύοντας και όχι αποδυναµώνοντας τον (Louis Harris, 1995). ιάφορες επιτυχηµένες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη συνειδητοποιούν τώρα περισσότερο από ποτέ ότι φέρουν την ευθύνη να επιστρέψουν κάτι στις κοινότητες από τις οποίες προέρχονται τα κέρδη τους. Ωστόσο, οι επιτυχηµένες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν επίσης πως χάρη στην προσφορά αυτή αποκτούν µία πραγµατικά προνοµιούχα θέση από εµπορικής άποψης. εν πρόκειται για ελεηµοσύνη ή για εταιρική φιλανθρωπία. Το θέµα είναι να αναγνωριστούν τα οφέλη που προκύπτουν όταν ακολουθείται µία προσέγγιση που δεν αποκλείει τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ως πελάτες. Η οικοδόµηση σχέσεων µε τους καταναλωτές λογίζεται ως σηµαντικός τοµέας όπου οι εταιρείες µπορούν να αναπτύξουν την εταιρική κοινωνική τους ευθύνη. Ο σχεδιασµός για όλους αποτελεί ένα από τα µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ώστε να προαχθεί περαιτέρω αυτή η προσπάθεια. Αυτό ακριβώς τονίζει η Επιτροπή στο πρόσφατο Πράσινο Βιβλίο σχετικά µε το θέµα: Ως µέρος της κοινωνικής τους ευθύνης, ζητείται από τις εταιρείες να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που οι καταναλωτές χρειάζονται και επιθυµούν µε τρόπο αποτελεσµατικό, δεοντολογικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Οι εταιρείες που οικοδοµούν σχέσεις διαρκείας µε τους πελάτες, εστιάζοντας όλη την οργάνωσή τους στην κατανόηση των αναγκών και των επιθυµιών των πελατών και παρέχοντάς τους ανώτερη ποιότητα, ασφάλεια, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση, αναµένεται ότι θα είναι πιο προσοδοφόρες. Η εφαρµογή της αρχής του σχεδιασµού για όλους (δηλαδή ο σχεδιασµός των προϊόντων και υπηρεσιών ώστε Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

18 να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, συµπεριλαµβανοµένων των καταναλωτών µε µειονεξίες) είναι ένα σηµαντικό παράδειγµα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 21 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τόσο την ενθάρρυνση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µέσα από την υιοθέτηση της προσέγγισης του σχεδιασµού για όλους όσο και µία στενότερη σχέση µε τους χρήστες. Στην Ισπανία το Σήµα έσµευσης για το Σχεδιασµό για Όλους έχει καθιερωθεί ως πρόγραµµα για εταιρείες που επιθυµούν να δείξουν στους πελάτες ότι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν το σύνολο των πελατών τους, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, σε όλες τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες. Χάρη στη συνεργασία τους κάτω από ένα κοινό έµβληµα, οι εταιρείες αποκτούν µεγαλύτερη προβολή και επίσης έχουν ευκαιρίες να µοιραστούν τη βέλτιστη πρακτική. Επίσης µπορούν να προωθήσουν η µία την άλλη σε πελάτες, δηµιουργώντας έτσι νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες. 21 COM(2001) 366 τελικό. ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (παράγραφος 51). Βλέπε Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

19 Ερωτήσεις Έχετε βιώσει τον κακό σχεδιασµό; Με ποιο τρόπο σας επηρέασε; Ο σχεδιασµός για όλους θα πρέπει να επιβάλλεται δια νόµου; - Για ποιους τύπους προϊόντων ή υπηρεσιών; Θα πρέπει οι δηµόσιες αρχές - όπως οι κυβερνητικές υπηρεσίες ή οι δήµοι - να αγοράζουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τα πρότυπα σχεδιασµού για όλους; Εάν ναι, υπάρχουν κάποιοι τοµείς προτεραιότητας που θα επιθυµούσατε να δείτε να αποτελούν αντικείµενο δηµοσίων συµβάσεων; Με ποιο τρόπο µπορεί ο σχεδιασµός για όλους να συµβάλλει στον περιορισµό των διακρίσεων εις βάρος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες; Υπάρχουν συγκεκριµένα παραδείγµατα όπου αισθανθήκατε ότι γίνονται διακρίσεις εις βάρος σας; Θα αγοράζατε προϊόντα από εταιρείες οι οποίες υποστηρίζουν τις αρχές του σχεδιασµού για όλους; - Με ποιο τρόπο µπορούν να ενθαρρυνθούν περισσότερες εταιρείες να επιδείξουν εταιρική κοινωνική ευθύνη και τι θα µπορούσαν να κάνουν για να προάγουν το σχεδιασµό για όλους; Θα θέλατε να δείτε τα πρότυπα σχεδιασµού για όλους να εφαρµόζονται στην Ευρώπη; - Τι είδους πρότυπα χρειάζονται; Πώς θα µπορούσαν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες να προσφέρουν τις εµπειρίες τους, ώστε να αναπτυχθούν τα πρότυπα; Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

20 Σύνδεσµοι AGE Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ηλικιωµένα Άτοµα Νόµος περί των Αµερικανών µε Ειδικές Ανάγκες (ADA) Γραφείο των Ενώσεων των Ευρωπαίων Σχεδιαστών: Κέντρο για την Προσβασιµότητα, ανία Ψήφισµα για το γενικό βιοµηχανικό σχεδιασµό και την προσβασιµότητα στην εκπαίδευση (Φεβρουάριος 2001) του Συµβουλίου της Ευρώπης Πρόγραµµα DASDA Κέντρο Έρευνας Helen Hamlyn και Κέντρο Έρευνας Design Age Ευρωπαϊκή Αντίληψη της Προσβασιµότητας Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για το Σχεδιασµό και την Αναπηρία Ευρωπαϊκό Φόρουµ για τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες HELIOS II ( ) Πρόγραµµα INCLUDE Ινστιτούτο για την Ανεξάρτητη ιαβίωση ιεθνές Κέντρο για τις πηγές σχετικά µε την αναπηρία στο ιαδίκτυο: ιεθνής Ταξινόµηση για τη Λειτουργία, την Αναπηρία και την Υγεία Τεχνολογική Πρωτοβουλία υπέρ των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες και των Ηλικιωµένων (TIDE) Νόµος περί των Αρχιτεκτονικών Φραγµών (ABA) Κέντρο για το Γενικό Βιοµηχανικό Σχεδιασµό Κέντρο για Προσβάσιµα Περιβάλλοντα Νορβηγικό Κέντρο Προσβασιµότητας Πρόγραµµα Σχεδιασµού για όλους στις Κάτω Χώρες Κοινοπραξία Παγκόσµιου Ιστού Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων ηµήτρη Ρέππα στο διεθνές Συνέδριο µε θέµα: Εργαλεία για την εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών στον τοµέα της υγείας στην εργασία το παράδειγµα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52 - Αθήνα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52 - Αθήνα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ι.Α.Π.Α.Δ.) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία

ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία Τεχνολογική Επανάσταση Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας φέρνει συνεχείς αλλαγές στην καθηµερινότητα Όµως ένα µεγάλο ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π.

Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π. Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π. Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγήτρια: Χριστοφή Μαρίλυ, Εμπειρογνώμων προσβασιμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση για. Οδηγία

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση για. Οδηγία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2012 SWD(2012) 402 final C7-0394/12 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση για Οδηγία του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη MEMO/11/32 Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2011 Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη Ένας ηλικιωµένος Γερµανός µε διαβήτη έχει µαζί του πρόσθετες ιατρικές συνταγές σε ένα ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Εύλογες προσαρμογές Προσπελασιμότητα Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία και η προσβασιμότητα ορίζεται ως:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών,τα οποία όµως συµπεριλαµβάνουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Τέταρτης ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc ουβλίνο, Ιρλανδία, 8-9 Μαρτίου 2007 Στις αρχές του 2007, το έργο AGE/inc εστίασε στον τρόπο µε τον οποίο οι κυβερνήσεις εφάρµοζαν τις δεσµεύσεις τους που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Θεσμικό Πλαίσιο Καλές Πρακτικές Γεωργίου Κωνσταντίνος, Φυσικός MSc Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τι είναι Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις: Είναι οι Δημόσιες Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Εισαγωγή Η πολιτική της προώθησης των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, τόσο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, όσο και της Εθνικής Στρατηγικής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA)

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διευκολύνοντας τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη European Agency for Safety and Health

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία.

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. 1 Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. Η δια βίου µάθηση στην Ιρλανδία. 2 Η δια βίου µάθηση είναι κάθε διαδικασία µάθησης που συµµετέχει κανείς σε

Διαβάστε περισσότερα

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Εκπαίδευση Νηπίων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και Αναπηρία στο νηπιαγωγείο Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μία αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή η ισότητα ενώπιον του νόμου και η προστασία όλων των ατόμων έναντι των διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.)

13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.) 13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.) 1.3.1.1. Εισαγωγή Τα τελευτά χρόνια αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός και υιοθετούνται πρακτικές εφαρμογής από τον επιχειρηματικό κόσμο της Εταιρικής Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2000) 379 C5-0508/2000),

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2000) 379 C5-0508/2000), 1. Κοινωνική Ατζέντα A5-0291/2000 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας Γ2 Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου, Επικ. Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Αμυντική βιομηχανία Με κύκλο εργασιών 96 δισ. ευρώ το 2012, 400 000 άτομα άμεσα απασχολούμενα και με 960 000 έμμεσες θέσεις εργασίας, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αποτελεί μείζονα βιομηχανικό κλάδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Ιστορική Αναδρομή. Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα Ιστορική Αναδρομή Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα Μοντέλο αναπηρίας Ιατρικό μοντέλο: Η αναπηρία κατανοείται από βιολογικής πλευράς και επομένως το άτομο με αναπηρία θεωρείται ότι έχει ανάγκη από ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων IP/03/1318 Βρυξέλες, 30 Σεπτεµβρίου 2003 Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων Από αύριο, αρχίζει να εφαρµόζεται σηµαντικό µέρος της νέας νοµοθεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα