Ευρωπαϊκή Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκή Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 2001"

Transcript

1 Greek Συνέδριο, Βρυξέλλες, 3 εκεµβρίου 2001 ιακρίσεις λόγω Σχεδιασµού ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...2 Η έννοια του σχεδιασµού για όλους...4 Το ζήτηµα των ιακρίσεων λόγω σχεδιασµού...5 Ενέργειες και πρωτοβουλίες της ΕΕ σχετικά µε το σχεδιασµό για όλους...8 Νοµοθεσία για την καταπολέµηση των διακρίσεων...10 Πρότυπα σχεδιασµού για όλους...12 ηµόσιες συµβάσεις και σχεδιασµός για όλους...15 Το επιχειρηµατικό όφελος από τον σχεδιασµό για όλους...17 Ερωτήσεις...19 Σύνδεσµοι...20 Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

2 Εισαγωγή Στο ψήφισµα 47/3 της 14 ης Οκτωβρίου 1992, τα Ηνωµένα Έθνη ανακήρυξαν την 3 η εκεµβρίου Παγκόσµια Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Από το 1993, τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και το Ευρωπαϊκό Φόρουµ για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες έχουν συµβάλει στην τήρηση του ετήσιου εορτασµού της Ευρωπαϊκής Ηµέρας των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Η Ευρωπαϊκή Ηµέρα αποτελεί µία ευκαιρία ευαισθητοποίησης και προάγει την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Για το έτος 2001 το θέµα της Ευρωπαϊκής Ηµέρας των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 2001 είναι: "Μη διακριτική µεταχείριση: Σχεδιασµός για όλους". Η Ηµέρα αυτή σηµατοδοτεί το δεύτερο έτος µίας τριετούς ολοκληρωµένης επικοινωνιακής πολιτικής η οποία κορυφώνεται µε το Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 2003, που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο απόφασής της στις 30 Μαΐου Η Ευρωπαϊκή Ηµέρα αποτελεί ένα µέσο για την κατάδειξη του προβλήµατος των πολυάριθµων φραγµών, οι οποίοι πολύ συχνά αποκλείουν την πλήρη συµµετοχή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην κοινωνία, αλλά και της επείγουσας ανάγκης να ενσωµατωθεί η προσέγγιση Σχεδιασµός για Όλους στη νοµοθεσία, καθώς και στα πρότυπα, στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων και σε άλλους µηχανισµούς, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι χρήστες, µε ή χωρίς ειδικές ανάγκες, έχουν πλήρη πρόσβαση στην κοινωνία. Το θέµα ταυτίζεται µε τις προτεραιότητες για το συντονισµό των ευρωπαϊκών πολιτικών µε στόχο την άρση των διακρίσεων και τη βελτίωση της πρόσβασης, όπως παρουσιάζονται στην ανακοίνωση Ευρώπη Χωρίς Φραγµούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 2 Η Ηµέρα θα επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι η προηγούµενη και η υφιστάµενη πρακτική σχεδιασµού καταλήγει µε πολλούς τρόπους στις διακρίσεις εις βάρος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Ο ακατάλληλος σχεδιασµός δεν επιτρέπει στην πλειονότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες ούτε την πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες και σηµαντικές πτυχές της κοινωνικής δραστηριότητας όπως ταξίδια, απασχόληση, ούτε την πλήρη συµµετοχή στην πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Επιπλέον περιορίζει την ανεξαρτησία και την αυτονοµία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, δηµιουργώντας την εσφαλµένη αντίληψη ότι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες αδυνατούν να ζήσουν µόνα τους ή να καθορίσουν τη δική τους 1 Το πλήρες κείµενο της πρότασης είναι διαθέσιµο στο ιαδίκτυο στη διεύθυνση: 2 Βλέπε: Για µία Ευρώπη χωρίς φραγµούς για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (COM (2000) 284) Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

3 µοίρα. Η ευαισθητοποίηση και η προώθηση του σχεδιασµού για όλους είναι αναµφίβολα απαραίτητες προκειµένου να επέλθουν οι επιθυµητές αλλαγές στις πρακτικές σχεδιασµού. Πάνω απ' όλα ωστόσο απαιτείται µία νοµοθεσία από την οποία θα απορρέει µία κοινωνία όπου όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες θα σχεδιάζονται για το σύνολο των χρηστών. Καθώς πλησιάζουµε στην 8 η Επέτειο των Πρότυπων κανόνων των Ηνωµένων Εθνών για την ισότητα των ευκαιριών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες 3 και ειδικότερα του κανόνα 5 που αφορά την πρόσβαση, υπάρχει ακόµη µία µεγάλη πλειονότητα ατόµων που αποκλείονται από αγαθά και υπηρεσίες λόγω ακατάλληλου σχεδιασµού. Αυτό συµβαίνει παρά το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι χώρες του κόσµου έχουν υπογράψει τους πρότυπους κανόνες. Το φετινό συνέδριο θα έχει τη µορφή Στρογγυλής Τραπέζης, και θα συγκεντρώσει υπευθύνους λήψης αποφάσεων στους τοµείς της πολιτικής, της βιοµηχανίας και της κοινωνίας των πολιτών από όλη την Ευρώπη, καθώς και σηµαντικές προσωπικότητες της κίνησης 'Σχεδιασµός για όλους', προκειµένου να βελτιωθεί το νοµοθετικό πλαίσιο στην Ευρώπη σχετικά µε θέµατα σχεδιασµού για όλους. Στις δραστηριότητες της επετείου περιλαµβάνεται το Βραβείο Άρσης Φραγµών το οποίο θα αναδείξει παραδείγµατα ορθής πρακτικής από ευρωπαίους σχεδιαστές και την ευρωπαϊκή βιοµηχανία που προάγουν την υλοποίηση του σχεδιασµού για όλους. Τα συµπεράσµατα της Ευρωπαϊκής Ηµέρας θα ενσωµατωθούν σε σχέδια και ενέργειες που θα αναπτυχθούν περαιτέρω από το Ευρωπαϊκό Φόρουµ για άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε συνεργασία µε την Επιτροπή και εταίρους από τη βιοµηχανία και το δηµόσιο τοµέα, µε στόχο σηµαντικές βελτιώσεις στην πολιτική έως το 2003, το Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε προκειµένου να παράσχει γενικά ενηµερωτικά στοιχεία για το συνέδριο. Ξεχωριστά έγγραφα, τα οποία περιλαµβάνουν ερωτήµατα προς συζήτηση, και επικεντρώνονται µε περισσότερες λεπτοµέρειες σε διάφορες πλευρές του σχεδιασµού για όλους, θα είναι επίσης διαθέσιµα. Αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν από εθνικά σεµινάρια µε κορύφωση την Ευρωπαϊκή Ηµέρα, ή ως προπαρασκευαστικό υλικό για δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο κατά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ηµέρα. 3 Πρότυποι κανόνες για την ισότητα των ευκαιριών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. A/RES/48/ η συνεδρίαση ολοµέλειας. 20 εκεµβρίου 1993 Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

4 Η έννοια του σχεδιασµού για όλους Σχεδιασµός για Όλους σηµαίνει το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την εµπορία κανονικών προϊόντων, υπηρεσιών, συστηµάτων και περιβαλλόντων τα οποία να είναι διαθέσιµα και χρησιµοποιήσιµα από ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσµα χρηστών. Αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε τρεις τρόπους: σχεδιάζοντας προϊόντα, υπηρεσίες και εφαρµογές που θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν αµέσως χωρίς τροποποιήσεις από τους περισσότερους δυνητικούς χρήστες σχεδιάζοντας προϊόντα που θα προσαρµόζονται εύκολα σε διαφορετικούς χρήστες (π.χ. προσαρµόζοντας τις διεπαφές των χρηστών τους) τυποποιώντας διεπαφές προϊόντων ώστε να είναι συµβατά µε εξειδικευµένο εξοπλισµό (π.χ. τεχνολογικά βοηθήµατα ατόµων µε ειδικές ανάγκες). Με την υποστήριξη της εφαρµογής του σχεδιασµού για όλους σε όλους τους τοµείς της ζωής κατοικία, εκπαίδευση, απασχόληση, ελεύθερος χρόνος, µεταφορές, κ.τ.λ. καθίσταται δυνατή µία σηµαντική πρόοδος προς την άρση των φραγµών πρόσβασης που σήµερα δεν επιτρέπουν στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες να συµµετέχουν πλήρως και ισότιµα µε τα άτοµα χωρίς µειονεξίες. Ουσιαστικά η προσέγγιση αυτή ενσωµατώνει τις απαιτήσεις προσβασιµότητας των ατόµων µε το ευρύτερο δυνατό φάσµα ικανοτήτων, ούτως ώστε η πλειονότητα των ατόµων να χρησιµοποιεί κανονικά προϊόντα και υπηρεσίες δίχως την ανάγκη προσαρµογών ή ειδικών διεπαφών. Σχεδιασµός για όλους σηµαίνει ακόµα ότι τα κανονικά προϊόντα και οι υπηρεσίες χρησιµοποιούν πρότυπα διεπαφών που ταιριάζουν µε εκείνα των τεχνικών βοηθηµάτων, επιτρέποντας έτσι στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση και να χρησιµοποιούν κανονικό εξοπλισµό. Ο σχεδιασµός για όλους αναπτύχθηκε στα τέλη του 20 ου αιώνα ως µία προσέγγιση στο σχεδιασµό, η οποία ουσιαστικά ενσωµατώνει τις ευρύτερες ανθρώπινες απαιτήσεις και δεν ακολουθεί την αρχή που πρεσβεύει το σχεδιασµό για το µέσο χρήστη. Η προσέγγιση εκπονήθηκε και προωθήθηκε στην Ευρώπη µέσα από την έρευνα και την ανάπτυξη στους τοµείς της αρχιτεκτονικής και του κτιριακού περιβάλλοντος (π.χ. προσαρµόσιµη στέγαση), του βιοµηχανικού σχεδιασµού καθηµερινών Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

5 προϊόντων για ηλικιωµένους, και πιο πρόσφατα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και ηλικιωµένους. 4 Το ζήτηµα των ιακρίσεων λόγω σχεδιασµού Για πολλά χρόνια, η κοινωνία θεωρούσε ως επακόλουθο της µοίρας και όχι ως ζήτηµα που µπορεί να θέσει υπό έλεγχο το γεγονός ότι πολλά άτοµα µε ειδικές ανάγκες αδυνατούν να εισέρχονται σε κτίρια και κατασκευές σχεδιασµένες για την καθηµερινή ζωή, να επιβιβάζονται σε µέσα µεταφοράς που οι υπόλοιποι χρησιµοποιούν για να µετακινούνται από το ένα µέρος στο άλλο, να χρησιµοποιούν τις συσκευές επικοινωνίας που χρησιµοποιούν οι άλλοι για να µιλήσουν µεταξύ τους, να γίνονται δεκτοί σε χώρους όπου οι άλλοι εργάζονται, να διασκεδάζουν, να αγοράζουν τρόφιµα ή να αναζητούν υπηρεσίες. Η παραδοσιακή θεώρηση δεν αναγνωρίζει το ζήτηµα του κακού σχεδιασµού ως παραβίαση της αρχής της ισότητας. Σύµφωνα µε τη θεώρηση αυτή, τα χαρακτηριστικά του ατόµου και όχι ο σχεδιασµός, ευθύνονται για τον αποκλεισµό του. Οι νέες έννοιες των διακρίσεων λόγω αναπηρίας θέτουν υπό αµφισβήτηση τις παραδοχές αυτές απαιτώντας την προσαρµογή αγαθών και υπηρεσιών έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των µειονεκτούντων ατόµων, και όχι το αντίστροφο. 5 Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ηµέρα 2001 η Επιτροπή και οι οργανώσεις για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες επιθυµούν να εστιάσουν στην προσέγγιση Σχεδιασµός για όλους ως µέσο άρσης των εµποδίων πρόσβασης για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Αυτό το θέµα επικεντρώνει την προσοχή στον τρόπο µε τον οποίο ο σχεδιασµός του περιβάλλοντος, των προϊόντων και των υπηρεσιών συµβάλλει στην εφαρµογή διακρίσεων, δεδοµένου ότι παραµελούνται οι ανάγκες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Εξ ου και ο τίτλος του συνεδρίου: ιακρίσεις λόγω σχεδιασµού. Η κοινωνία έχει συνηθίσει να θεωρεί ότι οι φυσικές της δοµές και οι κοινωνικές της πρακτικές υφίστανται σαν να αναπαριστούν τη φυσική τάξη της ζωής. Οι άνθρωποι τείνουν να πιστεύουν ότι οι πόρτες και τα σκαλοπάτια, τα λεωφορεία και τα τρένα και οι κοινωνικές δοµές έχουν εξελιχθεί όπως εξελίχθηκαν, επειδή 4 Ορισµένες πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από προγράµµατα και ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ περιλαµβάνονται στον κατάλογο συνδέσµων του ιαδικτύου στο τέλος του παρόντος εγγράφου. 5 Βλέπε: ιεθνής Ταξινόµηση της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας για τη Λειτουργία, την Αναπηρία και την Υγεία, η οποία στην τελευταία αναθεωρηµένη εκδοχή της (2001) περιλαµβάνει µία ταξινόµηση των περιβαλλοντικών παραγόντων που επιδρούν στην αναπηρία και την υγεία Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

6 αντανακλούν τις ανάγκες του γενικού πληθυσµού. Μία προσεκτικότερη µατιά ωστόσο αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει τίποτα φυσικό ή προκαθορισµένο στα κτίρια, τις υπηρεσίες ή τις κοινωνικές πρακτικές. Έχουν εξελιχθεί µε τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες συγκεκριµένων οµάδων, αποκλείοντας τους υπολοίπους. Συγκεκριµένα, για µεγάλο χρονικό διάστηµα υπήρχε µία άρρητη αντίληψη µεταξύ σχεδιαστών και κατασκευαστών, τµηµάτων προώθησης προϊόντων και πωλητών, ότι εάν τα πράγµατα κατασκευάζονται έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες του µέσου χρήστη, τότε θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της πλειονότητας και, παράλληλα, θα εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή αγορά. Έως την τελευταία εικοσαετία η θεώρηση αυτή δεν δέχθηκε ευρύτερη αµφισβήτηση από τους καταναλωτές εν γένει, ενώ δόθηκε ελάχιστη σηµασία στα παράπονα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Ωστόσο στην πραγµατικότητα, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν παρατηρήσει ότι τα αντικείµενα και το περιβάλλον που χρησιµοποιούν είναι ακατάλληλα για τους ίδιους. Ας πάρουµε, για παράδειγµα, τους αριστερόχειρες που ανέρχονται σε ποσοστό 7% του πληθυσµού. 6 Ορισµένοι έχουν µόλις πρόσφατα αρχίσει να µοιράζονται τις δυσκολίες τους και να αναζητούν λύσεις µέσα από τους δικούς τους συλλόγους και τις δικές τους ιστοσελίδες στο ιαδίκτυο. Και το πρόβληµά τους είναι οι διακρίσεις λόγω σχεδιασµού: Όντας αριστερόχειρας... έχω µία αµυδρή µόνο ιδέα του τι σηµαίνει να είσαι µειονότητα. Ως αριστερόχειρας, υφίσταµαι διαρκώς διακρίσεις. Όχι για σοβαρά θέµατα: δεν µου αρνούνται τη στέγαση, την ιατρική περίθαλψη, την εργασία, µία θέση στο λεωφορείο. Βιώνω όµως µία προκατάληψη κατά των αριστερόχειρων µε τη µορφή των σχολικών θρανίων που δεν µπορώ να χρησιµοποιήσω, των αποφλοιωτών καρότου που µου είναι άχρηστοι, των ηλεκτρικών εργαλείων (όπως τα ηλεκτρικά πριόνια) που είναι επικίνδυνα ή που θέτουν ακόµη και σε κίνδυνο τη ζωή µου, των στυλό που µουτζουρώνουν και κάνουν τη γραφή µου δυσανάγνωστη, των ποντικιών των υπολογιστών που προκαλούν κράµπες στα χέρια. Όταν ήµουν παιδί οι δάσκαλοι στην Αγγλία προσπάθησαν να µε αναγκάσουν να γράφω µε το δεξί χέρι συνήθιζα να τραυλίζω, και µάλλον αυτό ήταν η αιτία. - E. Stephen Mack 7 6 Coren, S.; Porac, C. : Fifty centuries of right-handedness: the historic record. Science 198: , PubMed ID : Βλέπε: E. Stephen Mack, Ιστοσελίδα µε συνδέσµους σχετικά µε την αριστεροχειρία στη διεύθυνση Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

7 Τα ηλικιωµένα άτοµα, τα οποία είναι ευπαθέστερα και έχουν µειωµένα αντανακλαστικά και ασθενέστερη όραση και ακοή από το µέσο χρήστη, τείνουν επίσης να βιώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις των ακατάλληλα σχεδιασµένων προϊόντων και υπηρεσιών. Περίπου 20% των ευρωπαίων πολιτών είναι άνω των 65 ετών σήµερα και το ποσοστό της οµάδας αυτής πρόκειται να ανέλθει στο 25% του πληθυσµού έως το Το γεγονός αυτό αυξάνει προφανώς τα ενδεχόµενα προβλήµατα πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και σε περιβάλλοντα για ένα πολύ µεγάλο αριθµό ευρωπαίων πολιτών. Οι υπέρµαχοι του σχεδιασµού για όλους έχουν επινοήσει τη φράση: Ο καλός σχεδιασµός δίνει δυνατότητες, ο κακός σχεδιασµός τις αφαιρεί. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ηλικιωµένα άτοµα τα οποία µπορεί να αποκτήσουν λειτουργικές αναπηρίες καθώς βιώνουν ένα προοδευτικό περιορισµό των αισθητηριακών και κινητικών δεξιοτήτων τους. Ο βαθµός στον οποίο µπορεί να χρειάζονται τεχνικά βοηθήµατα και προσαρµογές στην κατοικία εξαρτάται κατά µεγάλο µέρος από το σχεδιασµό του περιβάλλοντός τους και των προϊόντων που χρησιµοποιούν. Όπου έχει προβλεφθεί σχεδιασµός για όλους, χάρη σε µία µικρή προνοητικότητα, η ανάγκη για εξειδικευµένα βοηθήµατα µπορεί να περιοριστεί ή ακόµη και να εξαλειφθεί. Πολλά άτοµα µε ειδικές ανάγκες µπορούν να αναφέρουν πλήθος παραδειγµάτων διακρίσεων που οφείλονται σε αµελή ή ακατάλληλο σχεδιασµό. Σε ό,τι αφορά το κτιριακό περιβάλλον, οι χρήστες αναπηρικών πολυθρόνων αποκλείονται συχνά από περιβαλλοντικούς φραγµούς που σχετίζονται µε το στάδιο σχεδιασµού: αποβάθρες σιδηροδροµικών σταθµών χωρίς ανελκυστήρες, εισόδους τραπεζών και επιχειρήσεων µε περιστρεφόµενες πόρτες, πεζοδρόµια χωρίς επικλινή κράσπεδα. Οι ίδιοι φραγµοί σχεδιασµού, φυσικά, αποτελούν πρόκληση και για γονείς µε παιδιά σε καροτσάκια, πελάτες µε ψώνια, και ταξιδιώτες µε βαλίτσες. Στον τοµέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνών όπου υποτίθεται ότι η καινοτοµία κατέχει πρωταρχική θέση, οι παραδόσεις σχεδιασµού για το µέσο όρο και η παραµέληση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες έχουν δυστυχώς επικρατήσει στα κανονικά προϊόντα που διατίθενται σήµερα. Ακόµη και οι τεχνολογίες που συνδέονται µε το ιαδίκτυο παρουσιάζουν φραγµούς, ενώ θα έπρεπε θεωρητικά να προσφέρουν µία ευκαιρία για βελτιωµένη πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες. Εκείνοι ωστόσο που έχουν κάποια αισθητηριακή ή κινητική αναπηρία µπορεί να αποκλείονται από την πρόσβαση εάν οι ιστοσελίδες και το περιεχόµενό τους δεν είναι προσβάσιµες στους φυλλοµετρητές και στις άλλες διαλογικές εφαρµογές που χρησιµοποιούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Στην Αυστραλία η νοµοθεσία για την καταπολέµηση των διακρίσεων προστατεύει τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες από ανάλογο αποκλεισµό λόγω σχεδιασµού. Ο Bruce Maguire, που είναι τυφλός και χρησιµοποιεί αναγνώστη οθόνης, ανακάλυψε ότι δεν µπορούσε να παραγγείλει εισιτήρια για τις αθλητικές Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

8 εκδηλώσεις µέσω του επίσηµου ιστοχώρου των Ολυµπιακών Αγώνων του Σίδνεϋ. 8 Άσκησε αγωγή κατά της οργανωτικής επιτροπής των Αγώνων για λόγους διακριτικής µεταχείρισης. Το δικαστήριο επιδίκασε στους ιδιοκτήτες του ιστοχώρου αποζηµίωση ύψους δολαρίων Αυστραλίας. Αυτή ήταν η πρώτη υπόθεση του είδους της στον κόσµο και το αποτέλεσµα καταδεικνύει σαφώς ότι η νοµοθεσία για την καταπολέµηση των διακρίσεων έχει ένα ρόλο να παίξει εξασφαλίζοντας στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Σηµειωτέον ότι εάν ο ιστοχώρος είχε κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της πρωτοβουλίας για την πρόσβαση στο δίκτυο 9, θα έδινε τη δυνατότητα πρόσβασης τόσο σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες που χρησιµοποιούν αναγνώστες οθόνης όσο και σε άτοµα χωρίς αναπηρίες που χρησιµοποιούν κανονικούς προσωπικούς Η/Υ. Ενέργειες και πρωτοβουλίες της ΕΕ σχετικά µε το σχεδιασµό για όλους Ο σχεδιασµός για όλους λαµβάνεται σήµερα υπόψη σε µία σειρά τοµέων πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από ένα ποικίλο φάσµα φορέων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανακοίνωση της Επιτροπής, Για µία Ευρώπη χωρίς φραγµούς, (2000) αποτελεί έναν οδηγό για την προώθηση της προσβασιµότητας χάρη στην ανάπτυξη πολιτικών που να καταπολεµούν τους αποκλεισµούς σε τοµείς όπως η κοινωνία της πληροφορίας, το άνοιγµα της εσωτερικής αγοράς για τα τεχνικά βοηθήµατα και η προστασία των καταναλωτών µε ειδικές ανάγκες. 10 Η νοµοθεσία και ο γενικός βιοµηχανικός σχεδιασµός (Σχεδιασµός για Όλους) θεωρούνται βασικά στοιχεία που µπορούν να στηρίξουν την ισότητα των ευκαιριών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Το Ευρωπαϊκό Φόρουµ για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες υποστηρίζει σθεναρά αυτήν την προσέγγιση. Ιδιαίτερα σηµαντική στο θέµα του σχεδιασµού είναι η πρωτοβουλία eeurope, η οποία εγκρίθηκε από τα κράτη µέλη στη Feira τον Ιούνιο του 2000 και στοχεύει σε ένα φάσµα µέτρων που θα εξασφαλίζουν στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες τη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινωνία της γνώσης. Οι στόχοι περιλαµβάνουν την έγκριση των κατευθυντήριων γραµµών για το περιεχόµενο του ιαδικτύου, οι οποίες προτάθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την πρόσβαση στο ίκτυο και αφορούν όλους τους δηµόσιους ιστοχώρους τη δηµοσίευση των προτύπων σχεδιασµού για όλους τη δηµιουργία εθνικών κέντρων αρίστευσης για το σχεδιασµό για όλους και την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού επιµορφωτικού 8 Βλέπε 9 Πρωτοβουλία για την πρόσβαση στο δίκτυο: Βλέπε 10 Για µία Ευρώπη χωρίς φραγµούς για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (COM (2000) 284) Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

9 προγράµµατος µε θέµα το σχεδιασµό για όλους, το οποίο θα απευθύνεται ιδιαίτερα σε σχεδιαστές και µηχανικούς που εργάζονται στο χώρο των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών. 11 Στο πλαίσιο της σουηδικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγµατοποιήθηκε µία συνάντηση εµπειρογνωµόνων µε θέµα την προσβασιµότητα στο Linköping της Σουηδίας, στις Απριλίου. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε ένα αποφασιστικής σηµασίας γεγονός δεδοµένου ότι ένα ευρύ φάσµα φορέων προσέφερε την υποστήριξή του στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσβασιµότητα. Η Ευρωπαϊκή Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες συνιστά µία ευκαιρία για να επιβεβαιωθεί αυτή η πορεία και να δοθεί νέα ώθηση στην εφαρµογή της. Τα συµπεράσµατα και οι συστάσεις της συνάντησης αποτελούν µία ακλόνητη δέσµευση για την άρση των φραγµών πρόσβασης - όπου αυτοί εµφανίζονται - για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες στην Ευρώπη καθώς και την υιοθέτηση µίας ενεργούς προσέγγισης προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα εµφάνισης νέων φραγµών στο µέλλον. Η ελεύθερη µετακίνηση, η πρόσβαση στην πληροφόρηση και η πλήρης συµµετοχή στα κοινά επιβεβαιώνονται εκ νέου ως θεµελιώδη δικαιώµατα για όλους τους πολίτες, τα οποία θα πρέπει να υποστηρίζονται από τη χάραξη της πολιτικής και τις ενέργειες που αναλαµβάνονται στην Ευρώπη. Τα συµπεράσµατα είναι τα εξής: "Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες να απολαύουν µέτρα σχεδιασµένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την αυτονοµία, την κοινωνική και εργασιακή ένταξη και τη συµµετοχή στη ζωή της κοινότητας. Στη σηµερινή κοινωνία, η πρόσβαση σε προϊόντα, συστήµατα και υπηρεσίες και η χρήση τους είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πλήρη και ενεργό συµµετοχή στη ζωή της κοινότητας. Ο καλός σχεδιασµός είναι σηµαντικός ως µέσο καταπολέµησης των διακρίσεων. Οι συστάσεις της συνάντησης: να ενθαρρυνθούν οι φορείς, συµπεριλαµβανοµένης της βιοµηχανίας, να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ευρύτερου δυνατού κοινού να συµπεριληφθεί ο σχεδιασµός για όλους στα προγράµµατα σπουδών να χρησιµοποιηθούν πρότυπα και νοµοθεσία και να συνδυαστούν µε κυρώσεις και µηχανισµούς παρακολούθησης 11 eeurope 2002 Σχέδιο ράσης: Βλέπε Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

10 να προαχθεί η έρευνα και η ανάπτυξη προκειµένου να αυξηθεί η γνώση σχετικά µε την έννοια του σχεδιασµού για όλους (π.χ. στο 6 ο Πρόγραµµαπλαίσιο) να χαραχθούν πολιτικές, οι οποίες να ορίζουν την προσβασιµότητα ως προϋπόθεση για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων." Η ανακοίνωση "Για µία Ευρώπη χωρίς φραγµούς για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες" καθώς και τα συµπεράσµατα της συνάντησης στο Linköping υπογραµµίζουν ότι τα βασικά µέσα πολιτικής για την προώθηση του σχεδιασµού για όλους είναι : Η νοµοθεσία για την καταπολέµηση των διακρίσεων Η τυποποίηση Οι πολιτικές περί δηµοσίων συµβάσεων για τη διασφάλιση της ίσης πρόσβασης Η ευαισθητοποίηση για τα συµφέροντα των καταναλωτών και η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Νοµοθεσία για την καταπολέµηση των διακρίσεων Συµπεριλαµβάνοντας τη ρήτρα της µη διακριτικής µεταχείρισης στη συνθήκη του Άµστερνταµ, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ένα σηµαντικό βήµα προς την αναγνώριση των διακρίσεων εις βάρος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες ως ζήτηµα που αφορά τα θεµελιώδη δικαιώµατα του ανθρώπου και το οποίο πρέπει να αντιµετωπίζεται µέσω της πρόληψης και της άρσης των φραγµών που στερούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες από την ίση πρόσβαση στην κινητικότητα, σε αγαθά και υπηρεσίες. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει εποµένως να βασίζονται σε ένα πρότυπο µη διακριτικής µεταχείρισης το οποίο θα καθιστά δυνατή την πραγµατική ισότητα για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Οι µεταγενέστεροι κανονισµοί οφείλουν να εγγυώνται ότι τα δηµόσια και ιδιωτικά θεσµικά όργανα θα υποχρεώνονται να παρέχουν υπηρεσίες σχεδιασµένες για όλους. Τα ευρωπαϊκά κράτη µέλη συµφωνούν απόλυτα ως προς το ότι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες έχουν δικαιώµατα (συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος να µην υφίστανται διακρίσεις). Συνεπώς, απαιτείται µία καινοτόµος προσέγγιση στην αναπηρία, η οποία θα βασίζεται στην άρση των φραγµών µε στόχο την πλήρη Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

11 συµµετοχή στην κοινωνία και όχι στην αντιµετώπιση του προβλήµατος του µεµονωµένου ατόµου, όπως συνέβαινε µε την προσέγγιση του ιατρικού µοντέλου της αναπηρίας. Η δράση που αναλαµβάνει κάθε κράτος µέλος αποτελεί έναν από τους δρόµους προς τη θέσπιση νοµοθεσίας για την καταπολέµηση των διακρίσεων. Ελάχιστα κράτη µέλη της ΕΕ διαθέτουν ειδική νοµοθεσία που απαγορεύει τις διακρίσεις εις βάρος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Η Ιρλανδία 12, η Σουηδία 13 και το Ηνωµένο Βασίλειο 14 διαθέτουν ανάλογη νοµοθεσία, παρότι το πεδίο εφαρµογής αυτών των νόµων είναι περιορισµένο. Επιπλέον, στα συντάγµατα της Γερµανίας, της Φινλανδίας και της Ελλάδας γίνεται µνεία στη διακριτική µεταχείριση εις βάρος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στη Γαλλία, η ανάγκη αυτή έχει καλυφθεί µε µία τροπολογία στη νοµοθεσία, σύµφωνα µε την οποία απαγορεύεται η διάκριση λόγω φυλής και θρησκείας. Ωστόσο, η νοµοθεσία αυτή δεν θέτει πλήρως εκτός νόµου όλες τις πτυχές των διακρίσεων που οφείλονται σε συνταγµατικές ή άλλες απαγορεύσεις, ούτε συνεπάγεται τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων προκειµένου να παρέχονται επί ίσοις όροις αγαθά και υπηρεσίες στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Οι διακρίσεις που απορρέουν από την αποτυχία της πρόβλεψης και παροχής µιας εύλογης µέριµνας (ή των κατάλληλων προσαρµογών) αναφέρεται µόνο στη νοµοθεσία της Σουηδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου. Η έννοια της εύλογης µέριµνας αναγνωρίζει το γεγονός ότι, για κάποια άτοµα µε ειδικές ανάγκες, η ίση µεταχείριση µπορεί να σηµαίνει διακρίσεις εις βάρος τους και ότι η ισότητα µπορεί να γίνει πραγµατικότητα µόνο όταν υπάρχει µέριµνα µε σκοπό να βοηθήσει τα άτοµα αυτά να ξεπεράσουν τους φραγµούς για παράδειγµα, µε προσαρµογές στο χώρο εργασίας, στον εξοπλισµό ή τις µεθόδους εργασίας. Στο Ηνωµένο Βασίλειο ο Νόµος περί των διακρίσεων λόγω αναπηρίας (1995) Μέρος III Πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες ορίζει ότι οι διακρίσεις εις βάρος πελατών µε ειδικές ανάγκες εκ µέρους των επιχειρήσεων παροχής αγαθών και υπηρεσιών είναι παράνοµες, για παράδειγµα όταν δεν επιτρέπουν στα άτοµα αυτά να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες τους ή σε χώρους όπου πωλούνται τα αγαθά. Οι επιχειρήσεις προετοιµάζονται σήµερα για τις απαραίτητες αλλαγές δεδοµένου ότι έχουν ορισθεί προθεσµίες για την υλοποίηση προσβάσιµων υπηρεσιών και περιβαλλόντων (από το 2004). 15 Τα πρότυπα για την προσβασιµότητα και η προσέγγιση 'Σχεδιασµός για όλους' παίζουν επίσης σηµαντικό ρόλο σε αυτές τις αλλαγές καθώς τίθεται σε ισχύ η νοµοθεσία. εδοµένου ότι ο νόµος ισχύει εξίσου για όλες τις υπηρεσίες δεν υπάρχει εγγενές µειονέκτηµα σε κάποιο συγκεκριµένο τοµέα. Η νοµοθεσία συνεπώς καθορίζει ένα 12 Νόµος περί ισότητας στην απασχόληση Νόµος για την απαγόρευση των διακρίσεων στην εργασιακή ζωή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες Νόµος περί των διακρίσεων λόγω αναπηρίας Νόµος περί των διακρίσεων λόγω αναπηρίας Βλέπε: Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

12 ενιαίο πεδίο για την εισαγωγή προτύπων ως προς την προσβασιµότητα, κάτι που είναι προς όφελος όλων των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Σύµφωνα µε µία πρόσφατη έκθεση µελέτης η οποία διενεργήθηκε για λογαριασµό της Επιτροπής, τα µέτρα και η νοµοθεσία για την καταπολέµηση των διακρίσεων παίζουν σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό της στάσης σε ό,τι αφορά την πολιτική για την αναπηρία και την απασχόληση 16. Μη κοινοτικές χώρες, οι οποίες έχουν ήδη εισαγάγει νοµοθεσία για την καταπολέµηση των διακρίσεων ως µέρος της στρατηγικής τους µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Νότιος Αφρική. Αυτή τη στιγµή τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες δεν διαθέτουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες σε σύγκριση µε τα άτοµα χωρίς µειονεξίες, δεν έχουν όµως ούτε το δικαίωµα, στα περισσότερα κράτη µέλη, να ζητούν ίση µεταχείριση ως προς αυτό το σηµείο. Το Ευρωπαϊκό Φόρουµ για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες επιχειρεί να δηµιουργήσει µία παιδεία ατοµικών δικαιωµάτων που θα υποστηρίζεται από νόµους στην Ευρώπη. Η νοµοθεσία για την καταπολέµηση των διακρίσεων εις βάρος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες συνιστά τη λύση. Εποµένως το Ευρωπαϊκό Φόρουµ προωθεί µία ειδική οδηγία για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες η οποία θα καλύπτει την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης στην πληροφορία και τις νέες τεχνολογίες, σε κτίρια, στα µέσα µεταφοράς, κλπ. Πρότυπα σχεδιασµού για όλους Τα πρότυπα µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των γενικά προσβάσιµων προϊόντων και περιβαλλόντων. Είναι γεγονός ότι είναι αδύνατον να σχεδιαστούν τα πάντα ώστε να χρησιµοποιούνται από όλους. Θα υπάρχουν πάντοτε καταναλωτές µε σοβαρές σωµατικές, αισθητηριακές και νοητικές αναπηρίες, οι οποίοι δεν θα µπορούν να χρησιµοποιούν κάποιο προϊόν ή υπηρεσία. Ωστόσο, δεν είναι λογικό να παραπέµπονται οι καταναλωτές µε ειδικές ανάγκες σε συγκεκριµένους σχεδιασµούς για κάθε µείζον προϊόν ή υπηρεσία η προσέγγιση αυτή θα τους απέκλειε από τα πλεονεκτήµατα του χαµηλότερου κόστους που σχετίζονται µε την οικονοµία κλίµακας, και θα αποτελούσε µία de facto διάκριση. 16 Μελέτη για τη Συγκριτική Αξιολόγηση των Πολιτικών Απασχόλησης για τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες ECOTEC, 2000 Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

13 Σύµφωνα µε τα αµερικανικά δεδοµένα, η υλοποίηση νοµοθετικών προτύπων τα οποία: είναι συγκεκριµένα και σαφή έχουν αναπτυχθεί µετά από διαβουλεύσεις µε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και άτοµα µε ειδικές ανάγκες και έχουν επιβληθεί µετά από µία περίοδο προσαρµογής κατά τη διάρκεια της οποίας διατίθεται τεχνική και νοµική υποστήριξη έχει συµβάλει σηµαντικά στην άρση των φραγµών µέσω του σχεδιασµού για όλους. Σε κοινοτικό επίπεδο, οι δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Τυποποίησης συνιστούν µία ευκαιρία για τον προσδιορισµό και την εφαρµογή των µέσων που θα συµβάλουν στην άρση των φραγµών, στην προώθηση της προσβασιµότητας και στη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Μέσα στην Ευρώπη, έχουν δροµολογηθεί αρκετά προγράµµατα και δραστηριότητες προκειµένου να επιτευχθεί ένας χωρίς φραγµούς σχεδιασµός προϊόντων και περιβαλλόντων. Τα προγράµµατα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης TIDE, Πρόγραµµα Τηλεµατικών Εφαρµογών και το 5 ο Πρόγραµµα-πλαίσιο τεχνολογιών για τη κοινωνία της πληροφορίας: Εφαρµογές σχετικά µε τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τους ηλικιωµένους έχουν υποστηρίξει περισσότερα από 20 σχέδια που σχετίζονται άµεσα µε το χώρο αυτό. 17 Στο πλαίσιο της COST Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της επιστηµονικής και τεχνικής έρευνας - πολλές οµάδες εργασίας έχουν αναπτύξει τη βάση γνώσεων που µπορεί να τροφοδοτήσει τα πρότυπα σχεδιασµού για όλους. Περιλαµβάνονται οι: COST 219 και 219δις σχετικά µε τις τηλεπικοινωνίες για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, COST 322 σχετικά µε το σχεδιασµό λεωφορείων µε χαµηλό ανάβαθρο, COST 335 σχετικά µε την πρόσβαση στον επιβατικό σιδηρόδροµο, και COST 342 σχετικά µε τα µέτρα της πολιτικής περί στάθµευσης και τις επιπτώσεις τους στην κινητικότητα και την οικονοµία. Σηµαντική πρόοδος έχει σηµειωθεί στον τοµέα των προτύπων σχεδιασµού για όλους, ιδιαίτερα στον τοµέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Τον Ιούνιο του 1999, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε εντολή (M/273) στους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Προτύπων (CEN, CENELEC και ETSI) να εκπονήσουν ένα έγγραφο καθοδήγησης στον τοµέα της ασφάλειας και της ευχρηστίας των προϊόντων για τα µειονεκτούντα άτοµα (π.χ. ηλικιωµένους και άτοµα µε ειδικές ανάγκες). Το έργο αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα πρακτικές 17 Βλέπε: (Αναζήτηση Σχέδια ) Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

14 κατευθυντήριες γραµµές, οι οποίες θα µπορούν να εφαρµοστούν από όλες τις σχετικές επιτροπές τυποποίησης. Προϊόν της εντολής Σχεδιασµός για όλους είναι µία έκθεση, στην οποία παρατίθεται ένα φάσµα πιθανοτήτων για γενικά πρότυπα στον τοµέα του σχεδιασµού για όλους και εξηγούνται οι παράµετροι για την αντιµετώπιση των αναγκών των ατόµων µε µειονεξίες και των ηλικιωµένων όσον αφορά πρότυπα των προϊόντων. Η εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει πολλούς τοµείς των ΤΠΕ και της δυνατότητας σωµατικής πρόσβασης. Το δεύτερο στάδιο της εντολής η υλοποίηση έχει ήδη δροµολογηθεί. 18 Περιλαµβάνει τη σύσταση ενός συντονιστικού σώµατος για το σχεδιασµό για όλους, το οποίο θα προσπαθήσει να παρακολουθήσει και να επηρεάσει τις εργασίες σε όλα τα όργανα τυποποίησης. 19 Οι εµπειρίες που αντλούµε από χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία τονίζουν το γεγονός ότι πρότυπα που ορίζουν µε σαφήνεια τα µέσα συµµόρφωσης (κανονιστικά πρότυπα) επιβάλλονται ευκολότερα, δεδοµένου ότι συνεπάγονται ελάχιστη ερµηνεία. Οι συζητήσεις σχετικά µε τα κανονιστικά πρότυπα αφορούν συνήθως την επάρκειά τους (εάν έχουν προχωρήσει αρκετά στην άρση των φραγµών) αφενός, και την ανελαστικότητά τους (νέες και βελτιωµένες τεχνολογίες διατίθενται αλλά δεν επιβάλλονται) αφετέρου. Προκειµένου να αποφύγουν την ανελαστικότητα αλλά να διασφαλίσουν την πρόσβαση, οι Αµερικανοί έχουν στραφεί στα περιγραφικά πρότυπα που περιγράφουν τα προς επίτευξη αποτελέσµατα ώστε να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση των προϊόντων µε αυτά. Ένα παράδειγµα αποτελεί η απαίτηση ότι µία τεχνολογία πρέπει να είναι "προσβάσιµη και εύχρηστη" από άτοµα µε ειδικές ανάγκες, δίχως να ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές της τεχνολογίας. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι αλλαγές που επέρχονται µε το χρόνο στις τεχνολογίες. Ωστόσο, µπορεί να προκύψουν συζητήσεις σχετικά µε το πώς θα ερµηνεύεται το πρότυπο σε κάποιες συγκεκριµένες συνθήκες. Μία άλλη καινοτοµία των Αµερικανών είναι το υπό όρους πρότυπο. Μία επιχείρηση οφείλει να συµµορφώνεται µε το πρότυπο υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν επιβάλλει "δυσανάλογη δυσκολία" ή ότι είναι "εύκολα επιτεύξιµο". Έτσι προστίθεται ένα επιπλέον επίπεδο ερµηνείας, το οποίο είναι προβληµατικό ως προς το ότι εξαρτάται από τις υποκειµενικές συνθήκες της επιχείρησης, µία κατάσταση µε την οποία ένα άτοµο µε ειδικές ανάγκες δεν είναι απαραίτητα εξοικειωµένο. Ωστόσο η σαφήνεια του ίδιου του προτύπου κάνει την εκτέλεση άµεση. Η επιχείρηση πρέπει να επιδείξει έκτακτες (και πιθανώς προσωρινές) συνθήκες, οι οποίες θα δικαιολογούσαν την απαλλαγή της από το πρότυπο γενικής εφαρµογής. 18 Βλέπε: 19 Οι εργασίες για τα πρότυπα προάγονται µέσω µίας οµάδας εργασίας υπό το CEN/ISSS, η οποία διοργανώνει ένα σεµινάριο σχετικά µε το σχεδιασµό για όλους και τις υποβοηθητικές τεχνολογίες, βλέπε: Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

15 ηµόσιες συµβάσεις και σχεδιασµός για όλους Οι δηµόσιες διοικήσεις έχουν ένα σηµαντικό έργο να επιτελέσουν σε ό,τι αφορά το σχεδιασµό για όλους, µέσω του ρόλου τους ως παραγόντων της αγοράς που µπορούν να επηρεάσουν τους πωλητές, ως εργοδοτών ατόµων µε ειδικές ανάγκες και ως φορέων παροχής υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι δηµόσιες συµβάσεις µπορούν να υποστηρίξουν τόσο τις κοινωνικές πολιτικές, που περιλαµβάνουν την προώθηση της δυνατότητας πρόσβασης, όσο και τις βιοµηχανικές πολιτικές της ΕΕ, όπου ο παγκόσµιος ανταγωνισµός σε προϊόντα και υπηρεσίες µπορεί να απαιτεί όλο και περισσότερη προσοχή στα πρότυπα και τις απαιτήσεις προσβασιµότητας που ισχύουν για τη σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων. Στις ΗΠΑ, µεγάλη προσοχή έχει επίσης δοθεί στην εξασφάλιση ότι οι προµήθειες των δηµοσίων αρχών εγγυώνται τη δυνατότητα πρόσβασης. Συγκεκριµένα, το Άρθρο 508 αναφέρεται στο άρθρο του νόµου περί επενδύσεων του εργατικού δυναµικού 1998 το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις προσβασιµότητας για κάθε ηλεκτρονική τεχνολογία και τεχνολογία πληροφορίας που αναπτύσσεται, διατηρείται, παρέχεται ή χρησιµοποιείται από την Οµοσπονδιακή κυβέρνηση. Η απαίτηση τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ τον Ιούνιο του 2001 και είχε σηµαντικό αντίκτυπο στον επαναπροσανατολισµό της αµερικανικής βιοµηχανίας ΤΠΕ και τους φορείς παροχής υπηρεσιών πληροφορικής προς µία προσέγγιση γενικού βιοµηχανικού σχεδιασµού (σχεδιασµός για όλους). Προκειµένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των εργαζοµένων µε ειδικές ανάγκες και των µελών του κοινού, τα πρότυπα ΤΠΕ που έχει ορίσει το Συµβούλιο Πρόσβασης πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση, εκτός εάν επιφέρουν δυσανάλογη δυσκολία. Η σηµασία του άρθρου 508 έγκειται στο γεγονός ότι οι κανονικές τεχνολογίες όπως οι προσωπικοί Η/Υ, τα τηλέφωνα, οι συσκευές αποτύπωσης οµιλίας και τα φωτοτυπικά µηχανήµατα πρέπει τώρα να συµµορφώνονται µε τα πρότυπα προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, εάν πρόκειται να αγοραστούν ή να χρησιµοποιηθούν από οµοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ. εδοµένου ότι οι δηµόσιες συµβάσεις αντιστοιχούν σε περισσότερο από το ένα τέταρτο του συνόλου των αγορών εξοπλισµού ΤΠΕ στις ΗΠΑ, οι παραγωγοί υλικού εξοπλισµού, λογισµικού, εκπαιδευτικών προγραµµάτων και µεγάλου αριθµού βοηθητικών υπηρεσιών έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο διαχωρισµός της αγοράς σε κανονική και για ειδικές ανάγκες δεν είναι πλέον οικονοµικά εύλογος. Τα πρότυπα σχεδιασµού για όλους δηµιουργούν τη γέφυρα που επιτρέπει τη µετάβαση από αποµονωµένα κανονικά προϊόντα σε εξοπλισµό και υπηρεσίες Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

16 προσβάσιµες σε όλους, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Εταιρείες όπως, για παράδειγµα οι IBM, Microsoft, Sun Microsystems, XEROX και Motorola, διαθέτουν ειδικά τµήµατα τα οποία αναπτύσσουν και διατηρούν προϊόντα προκειµένου να διασφαλίζουν την προσβασιµότητα των ψηφιακών τους προϊόντων, των συστηµάτων και των εφαρµογών τους. Η εξέλιξη αυτή στη νοµοθεσία των ΗΠΑ θα έχει ισχυρό αντίκτυπο σε όλες τις µορφές υπηρεσιών, οι οποίες εξαρτώνται από τεχνολογίες πληροφορίας, όπως οι υπηρεσίες σε απευθείας σύνδεση τις οποίες διαχειρίζονται οι διοικητικές υπηρεσίες, ολόκληρος ο κόσµος του ηλεκτρονικού εµπορίου, η εκπαίδευση και η κατάρτιση που βασίζονται στο ιαδίκτυο, η τηλεργασία, κ.τ.λ. Νοµοθεσία όπως ο νόµος περί των αµερικανών µε ειδικές ανάγκες (ADA) και το άρθρο 508 δεν υφίσταται προς το παρόν στην Ευρώπη. Ωστόσο το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να αποτρέπει τις δηµόσιες αρχές από το να απαιτούν προσβάσιµα προϊόντα όταν αγοράζουν προϊόντα µε χρήµατα του δηµόσιου ταµείου. Οι οργανώσεις για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες έσπευσαν να τονίσουν το γεγονός ότι, ως φορολογούµενοι πολίτες, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες υφίστανται διακρίσεις από τις δηµόσιες αρχές, οι οποίες αγοράζουν µη προσβάσιµους τηλεφωνικούς θαλάµους, ανεγείρουν µη προσβάσιµα δηµόσια κτίρια και δεν παρέχουν προσβάσιµες υπηρεσίες ενηµέρωσης. Οι δηµόσιες συµβάσεις σύµφωνα µε τα πρότυπα σχεδιασµού για όλους πρέπει να αποτελούν υποχρέωση εκ µέρους όλων των δηµόσιων αρχών σε κάθε επίπεδο. Μόνο έτσι θα µπορέσουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι πολίτες µε ειδικές ανάγκες στην κοινότητα να απολαµβάνουν τα ίδια δικαιώµατα µε τους πολίτες χωρίς αναπηρίες. Ένα πολύτιµο σηµείο αναφοράς και παράδειγµα για το πώς προωθείται η προσβασιµότητα στην πρακτική των δηµοσίων συµβάσεων µας δίνει η Industry Canada, η οποία είναι αρµόδια για τα λεγόµενα Προσβάσιµα Εργαλεία για τη Σύναψη Συµβάσεων. Πρόκειται για µία υπηρεσία που απευθύνεται στους εργοδότες και τους επαγγελµατίες στον τοµέα των προµηθειών. 20 Τα εργαλεία περιλαµβάνουν περιγραφές και απαιτήσεις προσβασιµότητας που σχετίζονται µε την κανονική τεχνολογία ή µε υπηρεσίες για το γενικό εργασιακό περιβάλλον του γραφείου ακολουθώντας µία προσέγγιση σχεδιασµού για όλους καθώς και µε προϊόντα υποβοηθητικής τεχνολογίας που χρησιµοποιούνται από άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Επίσης στο πακέτο περιλαµβάνεται ένα σύστηµα διδασκαλίας. Η προσαρµογή των υφιστάµενων πρακτικών σχετικά µε τις συµβάσεις σε νέους κανονισµούς ή κατευθυντήριες γραµµές απαιτεί την ευαισθησία και τις γνώσεις των εµπλεκόµενων περιοχών προκειµένου να ληφθεί το µήνυµα. Το Άρθρο 508 της νοµοθεσίας έχει οδηγήσει σε µία τεράστια προσπάθεια ευαισθητοποίησης, διάδοσης των πληροφοριών και εκπαίδευσης των υπαλλήλων εταιρειών και δηµόσιου τοµέα σχετικά µε τα πρότυπα σχεδιασµού για όλους. 20 Βλέπε: Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

17 Αυτή τη στιγµή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητά την αναθεώρηση της οδηγίας για τις δηµόσιες συµβάσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην ανάγκη καθιέρωσης δίκαιων, αποτελεσµατικών και ασφαλών ηλεκτρονικών συστηµάτων για τη σύναψη συµβάσεων. Το Ευρωπαϊκό Φόρουµ για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες θεωρεί ότι οι απαιτήσεις προσβασιµότητας και σχεδιασµού για όλους πρέπει να περιλαµβάνονται στην παρούσα ατζέντα ως επείγον θέµα. Όχι µόνο τα ίδια τα νέα συστήµατα συµβάσεων θα πρέπει να είναι προσιτά σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αλλά και το σύνολο των δηµοσίων συµβάσεων θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα πρότυπα σχεδιασµού για όλους. Το επιχειρηµατικό όφελος από τον σχεδιασµό για όλους Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι οι αµερικανικές επιχειρήσεις έχουν αλλάξει γνώµη και υποστηρίζουν πλέον τη νοµοθεσία. Για παράδειγµα, οι εµπορικές ενώσεις συνεργάστηκαν σε µεγάλο βαθµό για την υλοποίηση του νόµου περί των αµερικανών µε ειδικές ανάγκες αντί να ασκούν πιέσεις ως οργανωµένοι φορείς προκειµένου να επιτύχουν την αποδυνάµωση ή την ανάκληση του νόµου. Τα υψηλόβαθµα στελέχη έχουν εκφράσει την αµέριστη υποστήριξή τους στο Νόµο, ενισχύοντας και όχι αποδυναµώνοντας τον (Louis Harris, 1995). ιάφορες επιτυχηµένες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη συνειδητοποιούν τώρα περισσότερο από ποτέ ότι φέρουν την ευθύνη να επιστρέψουν κάτι στις κοινότητες από τις οποίες προέρχονται τα κέρδη τους. Ωστόσο, οι επιτυχηµένες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν επίσης πως χάρη στην προσφορά αυτή αποκτούν µία πραγµατικά προνοµιούχα θέση από εµπορικής άποψης. εν πρόκειται για ελεηµοσύνη ή για εταιρική φιλανθρωπία. Το θέµα είναι να αναγνωριστούν τα οφέλη που προκύπτουν όταν ακολουθείται µία προσέγγιση που δεν αποκλείει τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ως πελάτες. Η οικοδόµηση σχέσεων µε τους καταναλωτές λογίζεται ως σηµαντικός τοµέας όπου οι εταιρείες µπορούν να αναπτύξουν την εταιρική κοινωνική τους ευθύνη. Ο σχεδιασµός για όλους αποτελεί ένα από τα µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ώστε να προαχθεί περαιτέρω αυτή η προσπάθεια. Αυτό ακριβώς τονίζει η Επιτροπή στο πρόσφατο Πράσινο Βιβλίο σχετικά µε το θέµα: Ως µέρος της κοινωνικής τους ευθύνης, ζητείται από τις εταιρείες να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που οι καταναλωτές χρειάζονται και επιθυµούν µε τρόπο αποτελεσµατικό, δεοντολογικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Οι εταιρείες που οικοδοµούν σχέσεις διαρκείας µε τους πελάτες, εστιάζοντας όλη την οργάνωσή τους στην κατανόηση των αναγκών και των επιθυµιών των πελατών και παρέχοντάς τους ανώτερη ποιότητα, ασφάλεια, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση, αναµένεται ότι θα είναι πιο προσοδοφόρες. Η εφαρµογή της αρχής του σχεδιασµού για όλους (δηλαδή ο σχεδιασµός των προϊόντων και υπηρεσιών ώστε Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

18 να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, συµπεριλαµβανοµένων των καταναλωτών µε µειονεξίες) είναι ένα σηµαντικό παράδειγµα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 21 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τόσο την ενθάρρυνση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µέσα από την υιοθέτηση της προσέγγισης του σχεδιασµού για όλους όσο και µία στενότερη σχέση µε τους χρήστες. Στην Ισπανία το Σήµα έσµευσης για το Σχεδιασµό για Όλους έχει καθιερωθεί ως πρόγραµµα για εταιρείες που επιθυµούν να δείξουν στους πελάτες ότι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν το σύνολο των πελατών τους, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, σε όλες τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες. Χάρη στη συνεργασία τους κάτω από ένα κοινό έµβληµα, οι εταιρείες αποκτούν µεγαλύτερη προβολή και επίσης έχουν ευκαιρίες να µοιραστούν τη βέλτιστη πρακτική. Επίσης µπορούν να προωθήσουν η µία την άλλη σε πελάτες, δηµιουργώντας έτσι νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες. 21 COM(2001) 366 τελικό. ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (παράγραφος 51). Βλέπε Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

19 Ερωτήσεις Έχετε βιώσει τον κακό σχεδιασµό; Με ποιο τρόπο σας επηρέασε; Ο σχεδιασµός για όλους θα πρέπει να επιβάλλεται δια νόµου; - Για ποιους τύπους προϊόντων ή υπηρεσιών; Θα πρέπει οι δηµόσιες αρχές - όπως οι κυβερνητικές υπηρεσίες ή οι δήµοι - να αγοράζουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τα πρότυπα σχεδιασµού για όλους; Εάν ναι, υπάρχουν κάποιοι τοµείς προτεραιότητας που θα επιθυµούσατε να δείτε να αποτελούν αντικείµενο δηµοσίων συµβάσεων; Με ποιο τρόπο µπορεί ο σχεδιασµός για όλους να συµβάλλει στον περιορισµό των διακρίσεων εις βάρος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες; Υπάρχουν συγκεκριµένα παραδείγµατα όπου αισθανθήκατε ότι γίνονται διακρίσεις εις βάρος σας; Θα αγοράζατε προϊόντα από εταιρείες οι οποίες υποστηρίζουν τις αρχές του σχεδιασµού για όλους; - Με ποιο τρόπο µπορούν να ενθαρρυνθούν περισσότερες εταιρείες να επιδείξουν εταιρική κοινωνική ευθύνη και τι θα µπορούσαν να κάνουν για να προάγουν το σχεδιασµό για όλους; Θα θέλατε να δείτε τα πρότυπα σχεδιασµού για όλους να εφαρµόζονται στην Ευρώπη; - Τι είδους πρότυπα χρειάζονται; Πώς θα µπορούσαν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες να προσφέρουν τις εµπειρίες τους, ώστε να αναπτυχθούν τα πρότυπα; Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

20 Σύνδεσµοι AGE Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ηλικιωµένα Άτοµα Νόµος περί των Αµερικανών µε Ειδικές Ανάγκες (ADA) Γραφείο των Ενώσεων των Ευρωπαίων Σχεδιαστών: Κέντρο για την Προσβασιµότητα, ανία Ψήφισµα για το γενικό βιοµηχανικό σχεδιασµό και την προσβασιµότητα στην εκπαίδευση (Φεβρουάριος 2001) του Συµβουλίου της Ευρώπης Πρόγραµµα DASDA Κέντρο Έρευνας Helen Hamlyn και Κέντρο Έρευνας Design Age Ευρωπαϊκή Αντίληψη της Προσβασιµότητας Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για το Σχεδιασµό και την Αναπηρία Ευρωπαϊκό Φόρουµ για τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες HELIOS II ( ) Πρόγραµµα INCLUDE Ινστιτούτο για την Ανεξάρτητη ιαβίωση ιεθνές Κέντρο για τις πηγές σχετικά µε την αναπηρία στο ιαδίκτυο: ιεθνής Ταξινόµηση για τη Λειτουργία, την Αναπηρία και την Υγεία Τεχνολογική Πρωτοβουλία υπέρ των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες και των Ηλικιωµένων (TIDE) Νόµος περί των Αρχιτεκτονικών Φραγµών (ABA) Κέντρο για το Γενικό Βιοµηχανικό Σχεδιασµό Κέντρο για Προσβάσιµα Περιβάλλοντα Νορβηγικό Κέντρο Προσβασιµότητας Πρόγραµµα Σχεδιασµού για όλους στις Κάτω Χώρες Κοινοπραξία Παγκόσµιου Ιστού Σχέδιο 7 ης Σεπτεµβρίου

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Ανάγκη υποστήριξης για προσωπική αυτονομία... 3 Ανεξάρτητη διαβίωση... 3 Αντισταθμιστικά μέσα... 3 Άτομα με μειωμένη κινητικότητα....

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 3 Δεκεμβρίου 2014 Ας παραδειγματιστούμε από έναν κινέζικο μύθο: «Μια γριά κάθε πρωί κουβαλούσε νερό στο σπίτι της από το κοντινό πηγάδι με δύο δοχεία δεμένα στις δύο

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων ηµήτρη Ρέππα στο διεθνές Συνέδριο µε θέµα: Εργαλεία για την εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών στον τοµέα της υγείας στην εργασία το παράδειγµα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES)

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EDUC - 043 Επιτροπή των Περιφερειών Βρυξέλλες, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της Επιτροπής "Πολιτισµός και Παιδεία" για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΑΦΥΛΑΞΗ (2006/585/ΕΚ) (ΕΕ L 236 της 31.8.2006, σ. 28 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι,

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη, στο Συνέδριο SME Assembly, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:10

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή βάση δεικτών επιστήµης, τεχνολογίας και καινοτοµίας Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: IHP-CBSTII-01-1

Κοινή βάση δεικτών επιστήµης, τεχνολογίας και καινοτοµίας Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: IHP-CBSTII-01-1 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έµµεσες δράσεις Ε&ΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης µε αντικείµενο τη "βελτίωση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 4 Μάιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Μην το Σκέφτεστε - Κάντε το

Μην το Σκέφτεστε - Κάντε το Μην το Σκέφτεστε - Κάντε το Έκθεση των Κοινοτικών ιαβουλεύσεων για το Σχέδιο ράσης για την Εξάλειψη του Ρατσισµού και των ιακρίσεων Περίληψη Νοέµβριος 2002 Greek Εισαγωγή Η ποικιλοµορφία αποτελεί βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΠΙΛΜΠΑΟ «ΟΙΚΟ ΟΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ»

ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΠΙΛΜΠΑΟ «ΟΙΚΟ ΟΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΠΙΛΜΠΑΟ (Το παρόν κείµενο είναι µετάφραση του επίσηµου πρωτότυπου αγγλικού κειµένου) «ΟΙΚΟ ΟΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» Ευρωπαϊκή Συνάντηση Κορυφής για την Ασφάλεια των Κατασκευαστικών 22 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Κυρίως από το 1970, η ανάδυση νέων τύπων συνεταιρισμών που ανταποκρίνονται σε ακάλυπτες ανάγκες, κυρίως στους τομείς της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Πλαίσιο πολιτικής ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι τα άτομα με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία

ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία Τεχνολογική Επανάσταση Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας φέρνει συνεχείς αλλαγές στην καθηµερινότητα Όµως ένα µεγάλο ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(98)30 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 4: ΕΘΝΙΚΈΣ ΈΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΑΝΤΊΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσειςτουνέουθεσμικούπλαισίουγιατημη διάκριση λόγω αναπηρίας και την προσβασιμότητα: Βασικό εργαλείο για την αναστροφή της εικόνας

Απαιτήσειςτουνέουθεσμικούπλαισίουγιατημη διάκριση λόγω αναπηρίας και την προσβασιμότητα: Βασικό εργαλείο για την αναστροφή της εικόνας Απαιτήσειςτουνέουθεσμικούπλαισίουγιατημη διάκριση λόγω αναπηρίας και την προσβασιμότητα: Βασικό εργαλείο για την αναστροφή της εικόνας Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγήτρια: Χριστοφή Μαρίλυ, Εμπειρογνώμων προσβασιμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών,τα οποία όµως συµπεριλαµβάνουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(97)36 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 2: ΕΙ ΙΚΕΥΜΈΝΑ ΣΏΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2006-2007 Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΣYΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 1. Γενικές παρατηρήσεις Μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην Ηµερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε θέµα: «Οικονοµία Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π.

Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π. Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π. Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγήτρια: Χριστοφή Μαρίλυ, Εμπειρογνώμων προσβασιμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52 - Αθήνα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52 - Αθήνα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ι.Α.Π.Α.Δ.) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Εύλογες προσαρμογές Προσπελασιμότητα Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία και η προσβασιμότητα ορίζεται ως:

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 30.4.2013 2012/2292(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-38 Αντιγόνη Παπαδοπούλου (PE508.172v01-00) σχετικά με τις διασυνοριακές συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Θεσμικό Πλαίσιο Καλές Πρακτικές Γεωργίου Κωνσταντίνος, Φυσικός MSc Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τι είναι Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις: Είναι οι Δημόσιες Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη MEMO/11/32 Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2011 Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη Ένας ηλικιωµένος Γερµανός µε διαβήτη έχει µαζί του πρόσθετες ιατρικές συνταγές σε ένα ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Παιδιά με ειδικές ανάγκες Κατηγορίες διαφορετικών δυνατοτήτων Διανοητικές αναπηρίες (νοητική καθυστέρηση) Μαθησιακές δυσκολίες Συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Ενώ οι υπόλοιπες εκθέσεις ασχολούνται μόνο με επιμέρους τομείς της. No. 020/2015 101-HvS/Breu 1/6

Δελτίο Τύπου. Ενώ οι υπόλοιπες εκθέσεις ασχολούνται μόνο με επιμέρους τομείς της. No. 020/2015 101-HvS/Breu 1/6 Δελτίο Τύπου 28 Σεπτεμβρίου 2015 CeBIT 2016 (14 18 Μαρτίου, Δευτ. Παρ.): Η CeBIT προωθεί την ψηφιοποίηση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, την δημόσια διοίκηση και την κοινωνία - Ισχυρή ώθηση για την

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA)

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διευκολύνοντας τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη European Agency for Safety and Health

Διαβάστε περισσότερα