Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101"

Transcript

1 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1: Πόρτες Εισόδου Entrance Doors Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies Τομές 1:2 Sections 1: Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 93-9 Τομές 1:2 Sections 1: Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Μηχανισμοί Mechanisms Υαλώσεις Glazings Γενικές Κατεργασίες General Milling-Tooling Operations Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets Γενικές Πληροφορίες General Information V9/2012 1

2 2 V9/2012

3 Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information V9/2012 3

4 Βασικά χαρακτηριστικά Basic characteristics Το SD95 είναι ένα σύστημα για πόρτες εισόδου με προδιαγραφές υψηλής ποιότητας: Μέγιστη ενεργειακή απόδοση με επίτευξη θερμομόνωσης 2 Ud<1,0W/m k. Διελασματικά πολυαμίδια που αποτρέπουν την παραμόρφωση των πορτών στις μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Συνεχόμενο κεντρικό λάστιχο για καλύτερη απόδοση σε υδατοπερατότητα, αεροπερατότητα και αυξημένη θερμομόνωση. Υψηλό επίπεδο ηχομόνωσης. Δυνατότητα κατασκευής πορτών μεγάλων διαστάσεων. Χρήση κρυφού, κυλινδρικού ή εξωτερικού μεντεσέ. Μεγάλη επιλογή σε κλειδαριές ασφαλείας. Πιστοποιητικά: Ο σχεδιασμός, η παραγωγική διαδικασία και ο έλεγχος της ποιότητας όλων των προφίλ που παράγει η Alumil είναι πιστοποιημένα με ISO Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της Alumil είναι πιστοποιημένη από QUALICOAT και RAL (GSB). Sd95 is a system for entrance doors with advanced characteristics: Maximum energy efficiency with achievable thermal insulation 2 up to Ud<1,0W/m k. Anti-distortion polyamides to accommodate the deflection of the door due to the difference of temperatures between inside and out. Continuous central gasket for better water and air weathertightness resistance, and for increased thermal insulation. Increased sound insulation. Big dimensions of doors. Concealed, barrel or surface mounted hinges. Variety of security locks. Certifications: The design, the production process, and the quality control of all profiles produced by Alumil are certified with ISO The process of electrostatic powder coating is certified by QUALICOAT and RAL (GSB) in all plants operated by Alumil. V9/2012

5 Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information Τεχνικά χαρακτηριστικά Technical characteristics Κράμα αλουμινίου Aluminum alloy Σκληρότητα Hardness Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β) Minimum Powder Coating Thickness Πάχος διατομών (min-max) Profile thickness (min-max) Είδος θερμομόνωσης Type of thermal insulation Έλεγχος διαστάσεων διατομών Profile Geometry Control Διαστάσεις (Κάσας\Φύλλου) Depth dimensions (Frame\Sash) Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής Minimum visible width Ελάχιστο εμφανές πλάτος T Minimum visible T profile Βάρος φύλλου Sash mechanism weight limit Πάχος υάλωσης Glazing thickness Είδος στεγανοποίησης Sealing AlMgSi 0,5 F22 (EN AW 6060-T66) 12 Webster ή 70 HB minimum 12 Webster or 70 HB minimum 70μm minimum 1, - 2mm Μηχανική, με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6, πλάτους 38mm σε κάσα και 3mm σε φύλλο Glass reinforced polyamide PA mm to frame and 3mm to sash Σύμφωνα με EN DIN EN DIN Compliant 95 \ 95mm 161,mm 106,mm Πάνω από 180kg Up to 180kg Πάνω από 60mm Up to 60mm Τριών επιπέδων, με κεντρική στεγανοποίηση Aluseal και ελαστικά από EPDM Aluseal central seal system, with EPDM gaskets applied in 3 levels V9/2012 5

6 6 V9/2012

7 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation V9/2012 7

8 A = Γωνία επιπεδότητας SB = Γέφυρα τακαρίσματος = Μονωτικό υλικό C = Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή N = Γωνία σύνδεσης καρφωτή SC = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή SA = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή αλουμινίου = Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος τραβέρσας = Πλάκα ενίσχυσης για γωνίες = Πλάκα ενίσχυσης σύνδεσης T = Ειδικό = Στιγμιαία κόλλα = Μονωτική ταινία = Μέγιστο πλάτος = Μέγιστο ύψος S = Γωνία σύνδεσης βιδωτή I = Προφίλ ενίσχυσης = Εξωτερική περίμετρος R = Γωνία σύνδεσης με υποδοχή για βίδα = Τάπα = Κύρια περίμετρος IM = Γωνία σύνδεσης ανοξείδωτη μηχανική = Kooltherm = Ροπή αδρανείας x-x G = Γωνία για πηχάκι = Γωνία σύνδεσης ρυθμιζόμενη = Πριόνι = Κονδύλι = Ροπή αδρανείας y-y = Βάρος TC = Σύνδεσμος ταυ χυτός = Ματσόλα από καουτσούκ = Προφίλ TA = Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου = Οδηγός διάτρησης = Αριθμός σελίδας T = Σύνδεσμος τραβέρσας = Πρεσάκι * = Δεν υπάρχει απόθεμα A = Alignment corner SB = Setting block = Sealant C = Crimp cleat = Adjustable transom-mullion cleat = Instant glue N = Nail cleat = Reinforcement plate for corners = Sealing tape SC = Cast spring cleat = Reinforcement plate for joints = Width SA = Aluminium spring cleat = Special = Height S = Screw spring cleat I = Reinforcement profile = External perimeter R = Crimp cleat pre-tapped = End cap = Primary perimeter IM = Inox mechanical cleat = Kooltherm = Moment of inertia x-x G = Glazing holder corner = Saw = Moment of inertia y-y = Corner cleat, adjustable = Milling bit = Weight TC = Cast transom-mullion cleat = Rubber mallot = Profile TA = Aluminium transom-mullion cleat = Drill jig = Page number T = Transom-mullion cleat = Punch press * = Not a stock item 8 V9/2012

9 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index V9/2012 9

10 gr/m cm cm mm mm mm mm S95002 S9500 S95006 S95008 S95010 S95012 S9501 S , 65 8,5 61, , 11, , ,80 123,02 122,37 0,51 2,92 5,03 152,73 82,09 3,90 96,10 96,10 12,21 33,17 15,62 288,8 36, V9/2012

11 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index mm mm mm mm cm cm gr/m S , 9, ,50 57, S , ,8 32, S , ,59 38, S , ,67 22, S , 91, ,68 59, S , ,5 57, S ,9 8, ,61 56, S ,9 6, ,93 15, V9/

12 mm mm mm mm cm cm gr/m S , 31, ,0 25, S , ,13 100, S , ,78 18, S ,7 76, ,11 0, S950 77, ,61 19, S , 3, ,31 3, S , 38, ,5 2, S , 33, ,78 2, S9505 3, 23, ,9 2, 62 1 S ,6 11, ,08 0, M , ,12 0, M ,5 1, ,11 0, M ,2 23, ,95 16, V9/2012

13 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 V9/

14 S95002 Κάσα σπαστή για πόρτα εισόδου Chamfered frame for entrance door Εξωτερική περίμετρος External perimeter 32 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 18 mm 88,80 cm 3,90 cm 2276 gr/m έξω outer μέσα inner έξω outer Kooltherm Το Kooltherm διατίθεται ξεχωριστά Kooltherm is available separately 1 V9/2012

15 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 11, 8, , S9500 Φύλλο σπαστό για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα Chamfered sash for opening inward entrance door Εξωτερική περίμετρος External perimeter 633 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Γέφυρα τακαρίσματος Setting block Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 182 mm 123,02 cm 96,10 cm 291 gr/m έξω outer μέσα inner έξω outer μέσα inner Kooltherm Το Kooltherm διατίθεται ξεχωριστά Kooltherm is available separately V9/

16 66, 5, ,9 86, , S95028 Φύλλο εισόδου για μονόπλευρο πανελ ανοιγόμενη μέσα Sash for single-sided panel entrance door Εξωτερική περίμετρος External perimeter 569 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 89 mm 93,68 cm 59,52 cm 298 gr/m έξω outer μέσα inner μέσα inner Kooltherm Το Kooltherm διατίθεται ξεχωριστά Kooltherm is available separately 16 V9/2012

17 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 11, , S95006 Φύλλο σπαστό για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα Chamfered sash for opening inward entrance door Εξωτερική περίμετρος External perimeter 633 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Γέφυρα τακαρίσματος Setting block Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 18 mm 122,37 cm 96,10 cm 291 gr/m έξω outer μέσα inner έξω outer έξω outer Kooltherm Το Kooltherm διατίθεται ξεχωριστά Kooltherm is available separately V9/

18 8, Εξωτερική περίμετρος External perimeter S95030 Φύλλο εισόδου για μονόπλευρο πάνελ ανοιγόμενη έξω Sash for single sided panel -opening outward entrance door Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat 569 mm 55 mm 93,5 cm 57,80 cm 250 gr/m έξω outer μέσα inner Kooltherm , 66, Το Kooltherm διατίθεται ξεχωριστά Kooltherm is available separately 8, 88,9 86, S95032 Φύλλο εισόδου για αμφίπλευρο πάνελ Sash for double sided panel Εξωτερική περίμετρος External perimeter 560 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat 0 mm 86,61 cm 56,11 cm 279 gr/m έξω outer μέσα inner Kooltherm , 66, Το Kooltherm διατίθεται ξεχωριστά Kooltherm is available separately 18 V9/2012

19 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 0, S95026 Πρόσθετο Beauty profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 36 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 72 mm 56,67 cm 22,72 cm 1885 gr/m έξω outer μέσα inner μέσα inner Kooltherm ,8 79,6 50, S9502 Πρόσθετο Beauty profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 16 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Γέφυρα τακαρίσματος Setting block 111 mm 76,59 cm 38,79 cm 2060 gr/m Kooltherm Το Kooltherm διατίθεται ξεχωριστά Kooltherm is available separately 7, V9/

20 106, , , S95018 Ταυ σπαστό Chamfered transom-mullion Εξωτερική περίμετρος External perimeter 53 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Γέφυρα τακαρίσματος Setting block Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 177 mm 93,50 cm 57,95 cm 2379 gr/m έξω outer μέσα inner Kooltherm Το Kooltherm διατίθεται ξεχωριστά Kooltherm is available separately 20 V9/2012

21 Προφίλ 1:1 Profiles1: , S9501 Ταμπλάς σπαστός Chamfered kickplate Εξωτερική περίμετρος External perimeter 67 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Γέφυρα τακαρίσματος Setting block Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom cleat 322 mm 152,73 cm 288,8 cm 372 gr/m έξω outer μέσα inner Kooltherm Το Kooltherm διατίθεται ξεχωριστά Kooltherm is available separately V9/

22 61, S95012 Μπινί σπαστό για πόρτα εισόδου Chamfered sash invertion profile for entrance door Εξωτερική περίμετρος External perimeter 36 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Τάπα End cap 112 mm 5,03 cm 15,62 cm 1826 gr/m ,8 Kooltherm Το Kooltherm διατίθεται ξεχωριστά Kooltherm is available separately 76, , S95016 Κάσα σπαστή Chamfered frame Εξωτερική περίμετρος External perimeter 69 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Γέφυρα τακαρίσματος Setting block Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 136 mm 82,09 cm 36,3 cm 2078 gr/m έξω outer μέσα inner έξω outer Kooltherm Το Kooltherm διατίθεται ξεχωριστά Kooltherm is available separately 22 V9/2012

23 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 91, , S95020 Φύλλο σπαστό Chamfered sash Εξωτερική περίμετρος External perimeter 511 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Γέφυρα τακαρίσματος Setting block Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 129 mm 89,8 cm 32,5 cm 213 gr/m έξω outer μέσα inner έξω outer μέσα inner Kooltherm Το Kooltherm διατίθεται ξεχωριστά Kooltherm is available separately 61, ,2 90,2 S9500 Μπινί ίσιο Flat sash invertion profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 65 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Τάπα End cap 82 mm 62,78 cm 18,2 cm 1855 gr/m Kooltherm Το Kooltherm διατίθεται ξεχωριστά Kooltherm is available separately 28,8 V9/

24 ,6 O 90 S95038 Προφίλ γωνιακής κατασκευής Αngulation construction profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 7 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 188 mm 11,13 cm 100,52 cm 2283 gr/m 2 V9/2012

25 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 70 8, S95008 Κατωκάσι Threshold Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Τάπα End cap 210 mm 59 mm 0,51 cm 12,21 cm 666 gr/m S95010 Κατωκάσι Threshold Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Τάπα End cap 305 mm 10 mm 2,92 cm 33,17 cm 1112 gr/m , ,2 31,8 23,9 S95036 Κατωκάσι Threshold Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Τάπα End cap 233 mm 10 mm 6,0 cm 25,90 cm 1188 gr/m Kooltherm M1167 Κατωκάσι Threshold Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Τάπα End cap 176 mm 105 mm 2,95 cm 16,62 cm 1067 gr/m Το Kooltherm διατίθεται ξεχωριστά Kooltherm is available separately V9/

26 15,7 76,95 69,55 77, S950 Κατωκάσι Threshold Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Τάπα End cap 232 mm 67 mm 0,61 cm 19,78 cm 820 gr/m S9502 Πρόσθετο Beauty profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 28 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 0 mm 16,11 cm 0,2 cm 809 gr/m 1,7 15,5 10 M1110 Πρόσθετο Beauty profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 12 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 10 mm 2,11 cm 0,11 cm 253 gr/m 26 V9/2012

27 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 16,3 11,8 9,8 21, S95060 Πρόσθετο Beauty profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 75 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Τάπα End cap 10 mm 0,08 cm 0,2 cm 79 gr/m XX 20 15,9 21 M9317 Νεροσταλάκτης Waterproofing profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 85 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Τάπα End cap 29 mm 0,12 cm 0,30 cm 180 gr/m XX V9/

28 ,9 6, S9503 Προφίλ ενίσχυσης πάνελ Panel reinforcement profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 372 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 96 mm 8,93 cm 15,78 cm 1571 gr/m έξω-μέσα outer-inner Kooltherm Το Kooltherm διατίθεται ξεχωριστά Kooltherm is available separately 28 V9/2012

29 1. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΜΕΣΑ Πόρτες Εισόδου Entrance Doors Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 1.1 ΜΕ ΓΥΑΛΙ WITH GLASS ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ με κατωκάσι S950 ONE SASH with Tresshold S ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ με κατωκάσι S95010 ONE SASH with Tresshold S ΔΙΦΥΛΛΗ TWO SASHES 1.1. ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ με ένα σταθερό ONE SASH with one fixed part ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ με δύο σταθερά ONE SASH with two fixed parts ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ με ταμπλά ONE SASH with kickplate ΔΙΦΥΛΛΗ με ταμπλά TWO SASHES with kickplate 1.2 ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ WITH ALUMINIUM PANEL ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ με πάνελ μιας πλευράς ONE SASH with one site panel ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ με αμφίπλευρο πάνελ ONE SASH with two site panel ΔΙΦΥΛΛΗ με πάνελ μιας πλευράς TWO SASHES with one site panel 1.2. ΔΙΦΥΛΛΗ με αμφίπλευρο πάνελ TWO SASHES with two site panel ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ με ένα σταθερό ONE SASH with one fixed part ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ με δύο σταθερά ONE SASH with two fixed parts 2. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΕΞΩ INWARD OPENNING DOORS OUTWARD OPENNING DOORS 2.1 ΜΕ ΓΥΑΛΙ WITH GLASS ΜΟΝΟΦΥΛΛΗμε κατωκάσι S950 ONE SASH with Tresshold S ΜΟΝΟΦΥΛΛΗμε κατωκάσι S95010 ONE SASH with Tresshold S ΔΙΦΥΛΛΗ TWO SASHES 2.1. ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ με ταμπλά ONE SASH with kickplate ΔΙΦΥΛΛΗ με ταμπλά TWO SASHES with kickplate 2.2 ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ WITH ALUMINIUM PANEL ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ με πανελ μιάς πλευράς ONE SASH with one site panel ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ με αμφίπλευρο πανελ ONE SASH with two site panel ΔΙΦΥΛΛΗ με πανελ μιάς πλευράς ONE SASH with one site panel 2.2. ΔΙΦΥΛΛΗ με αμφίπλευρο πανελ ONE SASH with two site panel ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ με ένα σταθερό ONE SASH with one fixed part ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ με δύο σταθερά ONE SASH with two fixed parts V2/

30 Πόρτες Εισόδου Entrance Doors DOORTYPE DOORTYPE DOORTYPE DOORTYPE 1.1. DOORTYPE DOORTYPE DOORTYPE DOORTYPE DOORTYPE DOORTYPE DOORTYPE 1.2. DOORTYPE DOORTYPE V2/2012

31 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies DOORTYPE DOORTYPE DOORTYPE DOORTYPE 2.1. DOORTYPE DOORTYPE DOORTYPE DOORTYPE DOORTYPE 2.2. DOORTYPE DOORTYPE V2/

32 Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 32 V2/2012

33 Πόρτες Εισόδου Entrance Doors Τομές 1:2 Sections 1:2 V2/

34 Πόρτες Εισόδου Entrance Doors A Πλάτος κάσας Frame width Ύψος κάσας Frame height Πλάτος φύλλου Sash width Ύψος φύλλου Sash height Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα One sash opening inward entrance door B 1 Κατωκάσι S950 Threshold S950 Πρόσθετο φύλλου S95060 Sash beauty profile S95060 Νεροσταλάκτης Μ9317 Waterproofing profile M9317 Πλάτος πηχάκι Glazing bead width Ύψος πηχάκι Glazing bead height Πλάτος τζαμιού Glazing width Ύψος τζαμιού Glazing height Κοπές προφίλ Profile cuttings Sw=-9mm Sh=-55mm Tw=-150mm Aw=Sw-67mm Dw=Sw-67mm GBWop=-263,2mm GBHop=-283,8mm Gw= mm Gh=-23.8 mm A 8 Sh 7 122, GBHop 8, Gh , S S S9500 M9317 S S950 Σημείωση: Λεπτομέρειες για τις κοπές για το πηχάκι στην σελ. 105 Note: Details about the glazing bead cutting in page 105 B Dw Gw GBWop 8, Sw 7 3 V2/2012

35 Τομές 1:2 Sections 1:2 Κωδικός Code Nr Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings Εξάρτημα Accessory Περιγραφή Description Γωνία σύνδεσης κάσας Frame crimp cleat Γωνία σύνδεσης κάσας Frame crimp cleat Γωνία σύνδεσης φύλλου Sash crimp cleat Γωνία σύνδεσης φύλλου Sash crimp cleat Γωνία επιπεδότητας Alignment corner Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket Ανάλογα με το πάχος τζαμιού Λάστιχο τζαμιού μέσα According to the glazing thikness Inner glazing gasket Θερμομονωτικό τζαμιού Underglass insulator Κεντρικό λάστιχο Central seal gasket Βουλκανισμένη γωνία κεντρικού λάστιχου Vulcanized corner for central seal gasket Λάστιχο φτερού Seal gasket Λάστιχο συγκράτησης για πηχάκι Glazing bead gasket TO 110-EPDM TO 110 Foam Tape (9x3mm) Τάπα νεροσταλάκτη XX End cap for waterproofing profile Τάπα πρόσθετου S95060 End cap for S95060 beauty profile Ποσότητα Quantity 6τεμ. pieces 2Sw+2Sh 2Sw+2Sh 2Sw+2Sh-317,6mm 2Sw+2Sh +2+2Sw+2Sh 8 Τεμ. 100mm 8 Pieces of 100mm 2Sw+2Sh 1 ζεύγος pair 1 ζεύγος pair Τάπα κατωκασίου ζεύγος pair End cap for threshold PVC κάσας6m Pwt+Pwb+2Ph Frame PVC 6m Γωνία για PVC κάσας Connection 2 τεμ. pieces for frame PVC Γέφυρα τακαρίσματος Setting block Τακάκι τζαμιού Setting block Τακάκι τζαμιού Setting block 89(top) 75(bottom) Ph=-125 mm Pwt=-178mm 89(top) Pwb=-150mm 75(bottom) S Tw S950 S S950 V2/2012 ISO 7050-St,2x25 35

36 Πόρτες Εισόδου Entrance Doors A Πλάτος κάσας Frame width Ύψος κάσας Frame height Πλάτος φύλλου Sash width Ύψος φύλλου Sash height Κατωκάσι S95010 Threshold S95010 Πλάτος πηχάκι Glazing bead width Ύψος πηχάκι Glazing bead height Πλάτος τζαμιού Glazing width Ύψος τζαμιού Glazing height Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα One sash opening inward entrance door B Νεροσταλάκτης Μ9317 Waterproofing profile M Κοπές προφίλ Profile cuttings Sw=-9mm Sh=-55mm Tw=-150 mm Dw=Sw-67mm GBWop=W-263,2mm GBHop=H-283,8mm Gw=-181,8mm Gh=-23,8mm Σημείωση: Λεπτομέρειες για τις κοπές για το πηχάκι στην σελ. 105 Note: Details about the glazing bead cutting in page 105 A 8 Sh 7 GBHop 8, 122, Gh , S S S9500 M S95010 Dw B Gw GBWop 8, Sw 7 36 V2/2012

37 Τομές 1:2 Sections 1:2 Κωδικός Code Nr Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings Εξάρτημα Accessory Περιγραφή Description Γωνία σύνδεσης κάσας Frame crimp cleat Ποσότητα Quantity Γωνία σύνδεσης κάσας Frame crimp cleat Γωνία σύνδεσης φύλλου Sash crimp cleat Γωνία σύνδεσης φύλλου Sash crimp cleat Γωνία επιπεδότητας Alignment corner 6τεμ. pieces Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket 2Sw+2Sh Ανάλογα με το πάχος τζαμιού According to the glazing thikness Λάστιχο τζαμιού μέσα Inner glazing gasket 2Sw+2Sh Θερμομονωτικό τζαμιού Underglass insulator 2Sw+2Sh-317,6mm TO XX Κεντρικό λάστιχο Central seal gasket Βουλκανισμένη γωνία κεντρικού λάστιχου Vulcanized corner for central seal gasket Λάστιχο φτερού Seal gasket Λάστιχο συγκράτησης για πηχάκι Glazing bead gasket TO 110-EPDM Foam Tape (9x3mm) Τάπα νεροσταλάκτη End cap for waterproofing profile 2Sw+2Sh 2+2+2Sw+2Sh 8 Τεμ. 100mm 8 Pieces of 100mm 2Sw+2Sh 1 ζεύγος pair 36 Ph=-125mm Τάπα κατωκασίου End cap for threshold 1 ζεύγος pair PVC κάσας 6m Pwt+Pwb+2Ph Frame PVC 6m Γωνία για PVC κάσας Connection for frame PVC Γέφυρα τακαρίσματος Setting block Τακάκι τζαμιού Setting block Τακάκι τζαμιού Setting block 75 Tw 75 S (top) 75(bottom) Pwt=-178mm Pwb=-150mm S (top) 75(bottom) S ISO 7050-St,2x25 S95010 ISO 7050-St,2x25 V2/

38 Πόρτες Εισόδου Entrance Doors B B A Δίφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα Two sash opening inward entrance door C 3 Sw1 W2 W A 8 Sh 7 122, GBHop 8, Gh , S S S9500 M9317 S S950 C W2 W1 Dw S Sw1 8, 5 16 W () GBWop Sw V2/2012

39 Τομές 1:2 Sections 1:2 Πλάτος κάσας Frame width Ύψος κάσας Frame height Πλάτος φύλλου Sash width Ύψος φύλλου Sash height Μπινί Sash invertion profile Κατωκάσι S950 Threshold S95008 Πρόσθετο φύλλου Sash beauty profile S95060 Νεροσταλάκτης Waterproofing profile M9317 Πλάτος πηχάκι Glazing bead width Ύψος πηχάκι Glazing bead height Πλάτος τζαμιού Glazing width Ύψος τζαμιού Glazing height Κοπές προφίλ Profile cuttings =W =H =H Sw1=W1-9,5 mm Sw2=W2-9,5 mm If W1=W2 Sw1,2=(W-99mm)/2 Sh=-55mm Ws=- 123 mm Tw=-150 mm Aw=Sw-67mm Dw=Sw-67mm GBWop1=-Sw2-267,8mm GBWop2=-Sw1-267,8mm GBHop=-283,8mm Gw1=-Sw2-297,8 mm Gw2=-Sw1-297,8 mm Gh=-238,8 mm S95002 Σημείωση: Λεπτομέρειες για τις κοπές για το πηχάκι στην σελ. 105 Note: Details about the glazing bead cutting in page 105 Κωδικός Code Nr Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings Εξάρτημα Accessory Ανάλογα με το πάχος τζαμιού According to the glazing thikness TO XX Περιγραφή Description Γωνία σύνδεσης κάσας Frame crimp cleat Γωνία σύνδεσης κάσας Frame crimp cleat Γωνία σύνδεσης φύλλου Sash crimp cleat Γωνία σύνδεσης φύλλου Sash crimp cleat Γωνία επιπεδότητας Alignment corner Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού μέσα Inner glazing gasket Θερμομονωτικό τζαμιού Underglass insulator Κεντρικό λάστιχο Central seal gasket Βουλκανισμένη γωνία κεντρικού λάστιχου Vulcanized corner for central seal gasket Λάστιχο φτερού Seal gasket Λάστιχο συγκράτησης για πηχάκι Glazing bead gasket TO 110-EPDM Foam Tape (9x3mm) Τάπα μπινιού End cap for sash invertion profile Τάπα νεροσταλάκτη End cap for waterproofing profile Τάπα πρόσθετου S95060 End cap for S95060 beauty profile Τάπα κατωκασίου End cap for threshold Βουλκανισμένo τεμ. για PVC Vulcanized piece for PVC Ποσότητα Quantity 8τεμ. pieces 8τεμ. pieces 10τεμ. pieces 2Sw+2Sh 2Sw+2Sh Sw+Sh-317,6mm 2Sw+2Sh 6τεμ. pieces +2+2Sw+2Sh 2 ζεύγη pairs 1 ζεύγος pair PVC κάσας 6m 2Pw+2Ph Frame PVC 6m Γωνία για PVC κάσας Connection for frame PVC Γέφυρα τακαρίσματος Setting block Τακάκι τζαμιού Setting block Τακάκι τζαμιού Setting block Τεμ. 100mm 8 Pieces of 100mm 2Sw+2Sh 1 ζεύγος pair 2 ζεύγη pairs 1 Ζευγος. 1pair S Tw 75 S95002 S ISO 7050-St,2x25 V2/

40 Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα με ένα σταθερό One sashopening inward entrance door with one fixed part S95016 S S95051 S9501 S Gbh2 ShD Gbh1 Sh S9500 M9317 S95060 S950 Dw Gw 106, 6, Gbw1 SwD 28,2 Gbw2 Swf W1 W2 0 V2/2012

41 Τομές 1:2 Sections 1:2 Κοπές προφίλ Profile cuttings Πλάτος κάσας Frame width Ύψος κάσας Frame height Ύψος ταυ Transom-mullion height Κατωκάσι S950 Threshold S950 Πλάτος φύλλου Sash width S9500 Ύψος φύλλου Sash height S9500 Th=-2, mm Tw=W1-136,2 mm SwD=W1-79,6 mm ShD=-59, mm Πρόσθετο φύλλου Sash beauty GBWop=SwD-169,2 mm profile S9502 Προσθετο S9502 Aditional Profile S9502 Ταμπλάς - Kickplate Πηχάκια φύλλου Πόρτας Door glazing bead Πηχάκια Σταθερού Glazing beads of fixed part Spw=W1-59,60 mm Sph=H-1,0 mm Swf=W2-61,60 mm GBw1=SwD-168,8 GBh1=ShD-276, GBw2=W2-70 mm GBh2=-26, mm 2τεμ. piece Κατωκάσι S950 Threshold S950 1, 79, Πρόσθετο S9502 Aditional Profile S9502 W1 Tw Tw=W1-136,2 mm S950 26,5 26,5 Spw ,5 18,2 Spw=W1-59,6 mm Sph=H-1, mm Κωδικός Code Nr Εξάρτημα Accessory Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings Περιγραφή Description Ποσότητα Quantity Γωνία σύνδεσης κάσας Frame crimp cleat S Γωνία σύνδεσης κάσας Frame crimp cleat S Γωνία σύνδεσης φύλλου Sash crimp cleat S Γωνία σύνδεσης φύλλου Sash crimp cleat S Γωνία σύνδεσης S9502 Crimp cleat S τεμ. pieces Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου μέσα Inner transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου έξω Outer transom-mullion cleat s s Πείρος για συνδέσμους Pin for transom-mullion cleat 6τεμ. pieces V2/2012 1

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-12 13-182 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-16 Τομές 1:1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES AL US TYL Β ι ο τ ε χ ν ί α κ ο υ φ ω μ ά τ ω ν EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ AUTHORIZED

Διαβάστε περισσότερα

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé âéïìç

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Introduction

Εισαγωγή Introduction Doors by Όλα τα σχέδια και χρώματα σε αυτόν τον κατάλογο είναι προϊόν γραφιστικής απεικόνισης και ως εκ τούτου μπορεί να μην αναπαριστούν με ακρίβεια το φυσικό προϊόν. Για την ακριβή αντιστοιχία των χρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σκαθάρια. Ants Mύγες. Flies

Σκαθάρια. Ants Mύγες. Flies ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ INSECT SCREENS SHADING SYSTEMS Dragonflies Lizards Kάµπ Mosquitoes Mερµήγκ Butterflies Flies Hot Bees Insects Bees onflies Eλικοπτεράκια Eλικοπτεράκια Insects Heat Wave

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα www.aluminco.com 1 2 www.aluminco.com Η ALUMINCO, με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας, είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο που από την ίδρυσή της ξεκίνησε με την παραγωγή προϊόντων από

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................... 3 2. PRODUCT DESCRIPTION.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα www.aluminco.com www.aluminco.com Η ALUMINCO, με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας, είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο που από την ίδρυσή της ξεκίνησε με την παραγωγή προϊόντων από χυτό αλουμίνιο πάνω σε παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ρεύμα Στεριάς Shore Power

Ρεύμα Στεριάς Shore Power 16 Ρεύμα Στεριάς Shore Power Πρίζες από χυτευμένο ανοξείδωτο χάλυβα 316, σήμανση CE, αδιάβροχες κατά IP56 Solid cast 316 stainless steel Inlets 16A/250V, Marking: CE, Waterproof: IP56 RA-MP16-10 16A/250V

Διαβάστε περισσότερα

ECOGREEN. Αντιπαγωτικός σφαιρικός διακόπτης για πόσιμο νερό και αέριο τύπου 221GW. Διακόπτες σφαιρικοί αντιπαγωτικoί

ECOGREEN. Αντιπαγωτικός σφαιρικός διακόπτης για πόσιμο νερό και αέριο τύπου 221GW. Διακόπτες σφαιρικοί αντιπαγωτικoί 285 286 287 ECOGREEN Διακόπτες σφαιρικοί αντιπαγωτικoί Αντιπαγωτικός σφαιρικός διακόπτης για πόσιμο νερό και αέριο τύπου 221GW Ball valves for drinkable water and gas anti-legionella and frost-proof 288

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά επικάλυψης Υλικά στερέωσης και σύνδεσης Μονωτικά και στεγανωτικά υλικά Βιομηχανικά είδη και εργαλεία Υλικά στερέωσης - inox

Υλικά επικάλυψης Υλικά στερέωσης και σύνδεσης Μονωτικά και στεγανωτικά υλικά Βιομηχανικά είδη και εργαλεία Υλικά στερέωσης - inox Η εταιρία ΚΑΜΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ & ΗΛΙΑΣ Ο.Ε. ξεκίνησε την πορεία της το 1990 με έδρα τη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου. Στόχος της εταιρίας αυτά τα πρώτα χρόνια ήταν η εισαγωγή και εμπορία εξαρτημάτων στερέωσης

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΥΡΑ & ΠΟΡΤΕΣ 2011/2012 ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΠΑΡΑΘΥΡΑ & ΠΟΡΤΕΣ 2011/2012 ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΡΑΘΥΡΑ & ΠΟΡΤΕΣ 2011/2012 ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 36 Ο κορυφαίος κατασκευαστής παραθύρων 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης IWD 7085 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης IWD 7085 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ελληνικά, 1 English,13 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-26/RKO-26 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901376 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα

1 The chart below is used for a first approach of the appropriate

1 The chart below is used for a first approach of the appropriate Βίντσια Άγκυρας Windlasses LEWMAR Η πιό πλήρης σειρά στα βίντσια άγκυρας The most complete windlass series Πώς γίνεται η επιλογή του κατάλληλου εργάτη? Όσα αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα αποτελούν μία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012 Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια Οδηγός Επιλογής 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή 0/2 Βιομηχανικά κουτιά Thalassa TBS - TBP Θερμοπλαστικά βιομηχανικά κουτιά 1/1 Επίτοιχα ερμάρια Spacial CRN Ερμάρια από χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

M A R C O P U M P S F I R E C O M P A C T AYTOMATA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ AUTOMATIC FIRE-FIGHTING SYSTEMS. Fire Safety

M A R C O P U M P S F I R E C O M P A C T AYTOMATA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ AUTOMATIC FIRE-FIGHTING SYSTEMS. Fire Safety M A R C O P U M P S F I R E C O M P A C T ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ M P F Fire Safety AUTOMATIC AYTOMATA C FIRE-FIGHTING SYSTEMS Π. ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕΒΕ Οι ειδικοί στη διακίνηση υγρών ISO 9001 : 2000

Διαβάστε περισσότερα

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση έκδοση 12.2013 GEOSAN ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 2 Κορυφαία σχεδίαση & μέγιστη ασφάλεια... 05

Διαβάστε περισσότερα

12. ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ

12. ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ . ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ 1 . ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ.01 Οδηγοί συρταριών ADAR OΔΗΓΟI ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ADAR 00.0000 250mm λευκό ζεύγος 20 00.0001 300mm λευκό ζεύγος 20 00.0002

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου

Αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου Αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου Εξοικονόμηση ενέργειας & χρημάτων Αναβάθμιση ενεργειακής κλάσης Υψηλή ποιότητα και ασφάλεια Προστασία του περιβάλλοντος Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε

Διαβάστε περισσότερα

EPΓOΣTAΣIO, KENTPIKA ΓPAΦEIA, ΠΛHPOΦOPIEΣ ΓIA FRANCHISING: Θέση Aγίου Γεωργίου, 193 00 Aσπρόπυργος, Tηλ.: 210 5578067-70,

EPΓOΣTAΣIO, KENTPIKA ΓPAΦEIA, ΠΛHPOΦOPIEΣ ΓIA FRANCHISING: Θέση Aγίου Γεωργίου, 193 00 Aσπρόπυργος, Tηλ.: 210 5578067-70, EPΓOΣTAΣIO, KENTPIKA ΓPAΦEIA, ΠΛHPOΦOPIEΣ ΓIA FRANCHISING: Θέση Aγίου Γεωργίου, 193 00 Aσπρόπυργος, Tηλ.: 210 5578067-70, Fax: 210 5595285, www.eliton.gr Δίκτυο Kαταστημάτων - Aττική: N.KHΦIΣIA: 17ο χλμ.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm PPP Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 5,5 mm 5,5 mm ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Ο μηχανισμός με γρανάζια ελαχιστοποιεί την απαιτούμενη δύναμη και διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual PRESSURE WASHER PHD 150 C2 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σελίδα 1-13 Σελιδες 2-6 Σελίδα 11 Σελίδα 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Περιεχόμενα Contents 1 25 Ελληνικός κατάλογος 2010 1 25 Greek Catalog 2010 PLgr1 PLgr3 Ελληνικός Τιμοκατάλογος 2010 PLgr1 PLgr3 Greek Pricelist 2010 en 1 en

Διαβάστε περισσότερα