Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1"

Transcript

1 Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Ηλίας Σωφρόνης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Συνεργάτες ΚΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα νοσοκομεία έχουν μία από τις υψηλότερες καταναλώσεις ενέργειας στον τριτογενή τομέα. Αυτή η κατανάλωση ενέργειας προορίζεται για την κάλυψη των θερμικών αναγκών όπως θέρμανση χώρων, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, παραγωγή ατμού για θέρμανση, αποστείρωση, μαγείρεμα και των ηλεκτρικών αναγκών όπως κλιματισμός, φωτισμός, λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων, κλπ. Οι βασικότεροι λόγοι, για τους οποίους η κατανάλωση ενέργειας των νοσοκομείων είναι τόσο υψηλή, είναι η συνεχής λειτουργία τους όλο το εικοσιτετράωρο καθ όλη την διάρκεια του έτους και τα ειδικά επίπεδα άνεσης τα οποία απαιτούνται για την υγεία των ασθενών καθώς επίσης και οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας διάφορων χώρων π.χ. χειρουργεία. Σκοπός του έργου, του οποίου τα αποτελέσματα περιγράφονται παρακάτω, ήταν η δημιουργία ενός μηχανισμού, ο οποίος καταγράφει συνεχώς την ενεργειακή κατανάλωση των νοσοκομείων. Ο μηχανισμός αυτός αποτελείται από λογισμικό καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων καθώς και διαδικασίες ελέγχου αποτελεσμάτων και λήψης αποφάσεων. Ένας τέτοιος μηχανισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τίθενται στόχοι βελτιστοποίησης της κατανάλωσης αυτής. Στην προσπάθεια αυτή που έγινε σε Πανελλήνια κλίμακα και πήρε μέρος περίπου το 70% των μεγαλύτερων Νοσοκομειακών μονάδων της χώρας (84 μονάδες), πραγματοποιήθηκε μια αποτύπωση της εικόνας του κλάδου. Τα επεξεργασμένα στοιχεία και η αποκτηθείσα εμπειρία αποτελεί την βάση για τον ορισμό στρατηγικής η οποία θα έχει σκοπό την βελτίωση της ενεργειακής κατάστασης του κλάδου και του εσωτερικού περιβάλλοντος. Με βάση τα στοιχεία τα οποία συλλέxθηκαν και είναι επεξεργασμένα, εκτιμάται ότι η συνολική κατανάλωση ενέργειας των δημοσίων νοσοκομείων για το 1994 είναι της τάξης των 650 GWh. Το κόστος αυτής της ενεργειακής κατανάλωσης, σε τιμές του 1994, ανέρχεται στα δέκα περίπου δισεκατομμύρια δραχμές. Οι τάσεις κατανάλωσης είναι δε, συνεχώς ανοδικές. Χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές και τεχνολογίες, η εξοικονόμηση ενέργειας στα Νοσοκομεία μπορεί να πλησιάσει και να υπερβεί το 10% σε πολλές μονάδες. Οι τεχνικές αρχίζουν από την απλή συνεχή καταγραφή των καταναλώσεων, τα μέτρα καλής διαχείρισης/συντήρησης και η δημιουργία ενεργειακής συνείδησης στους εργαζομένους. Λόγω της συνεχούς κατανάλωσης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής ενός πλήθους τεχνολογιών οι οποίες εκτείνονται από απλή εγκατάσταση λαμπτήρων μέχρι επενδύσεις μεγάλης έντασης κεφαλαίου όπως εγκατάστασης συστημάτων ψύξης με απορρόφηση, συμπαραγωγής κλπ. 1 Το έργο με τίτλο Development of a Monitoring and Targeting Mechanism for the Public Hospital Sector (SA/122/94) συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα SAVE.

2 1. Περιγραφή του έργου Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την πραγματοποίηση του παραπάνω έργου περιελάμβανε την δημιουργία και αποστολή σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας, ερωτηματολογίου ενεργειακής καταγραφής. Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτούνται πληροφορίες σχετικές με τα βασικά (κτιριακά) μεγέθη της μονάδας, τον βασικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό καθώς επίσης και την μηνιαία κατανάλωση ενέργειας σε ηλεκτρισμό και ορυκτά καύσιμα των νοσοκομείων. Ζητήθηκε επίσης από τα νοσοκομεία να αποστέλλουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα λογαριασμούς των ενεργειακών καταναλώσεων καθώς και τυχόν μεταβολές στον ηλεκτρομηχανολογικό και κτιριακό εξοπλισμό. Η πλειονότητα των μονάδων ακολούθησε αυτή τη διαδικασία. Σε δεύτερο στάδιο δημιουργήθηκε υπολογιστικό περιβάλλον, το οποίο αποτελείται από βάση δεδομένων και υπολογιστικές ρουτίνες για την επεξεργασία των στοιχείων. Στη βάση δεδομένων εισήχθησαν όλα τα στοιχεία τα οποία προέρχονται από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και ενημερωνόταν περιοδικά με τις μηνιαίες ενεργειακές καταναλώσεις των νοσοκομείων. Έγινε στατιστική επεξεργασία των στοιχείων αυτών, δημιουργήθηκαν δείκτες ενεργειακών καταναλώσεων, μελετήθηκε η διαχρονική εξέλιξη αυτών και διερευνήθηκαν τα αίτια τα οποία επηρεάζουν τους δείκτες και την εξέλιξη των καταναλώσεων. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των στοιχείων στέλνονταν περιοδικά στα νοσοκομεία όπου σε κάθε περίπτωση γινόταν ανάλυση των ενεργειακών στοιχείων και αποτελεσμάτων για το κάθε μετέχον νοσοκομείο και γινόταν σύγκριση του με τη αντίστοιχη γενική ενεργειακή κατάσταση του κλάδου. Στα πλαίσια του προαναφερόμενου και άλλων έργων έγιναν ενεργειακές καταγραφές με το ενεργειακό λεωφορείο του ΚΑΠΕ καθώς και απλές επισκέψεις σε ορισμένα νοσοκομεία με σκοπό την λεπτομερέστερη καταγραφή της ενεργειακής τους κατάστασης. Μερικά από τα νοσοκομεία στα οποία έγιναν επισκέψεις ήταν στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ, στο Νοσοκομείο Παίδων ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, στο Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, στο Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, στο Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, στο Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, στο Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης κ.α.

3 2. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 2.1 Ανάλυση συνολικών ενεργειακών καταναλώσεων Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου συλλέχθηκαν στοιχεία από 84 νοσοκομειακές μονάδες για τα έτη 1993 και 1994 και συνεχίσθηκε η συλλογή τους για τα έτη 1995 και Σε όλα τα γραφήματα για ευνόητους λόγους δεν αναφέρονται τα ονόματα των νοσοκομείων. Στα γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του υπολογισμού των δεικτών καθώς επίσης και η διαχρονική εξέλιξη των ενεργειακών καταναλώσεων των συμμετεχόντων δημοσίων νοσοκομείων. Στo γράφημα 1 παρουσιάζεται η ετήσια συνολική ενεργειακή κατανάλωση (θερμική και ηλεκτρική) ανά τετραγωνικό μέτρο για κάθε νοσοκομείο για το έτος 1994 καθώς επίσης σημειώνονται και οι αντίστοιχοι μέσοι όροι. Ο υπολογισμός της θερμικής κατανάλωσης ενέργειας σε kwh βασίζεται στα τιμολόγια αγορών υγρών καυσίμων, όπου η κατανάλωση σε λίτρα έχει πολλαπλασιαστεί με τη θερμογόνο δύναμη των καυσίμων. Η ηλεκτρική κατανάλωση ενέργειας βασίζεται στα τιμολόγια της Δ.Ε.Η. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας προκύπτει από το άθροισμα των θερμικών και ηλεκτρικών κιλοβατώρων. Τέλος, η επιφάνεια στην οποία αναφέρονται οι δείκτες αντιπροσωπεύει το άθροισμα των επιφανειών των δωματίων, των κοινόχρηστων χώρων, των χειρουργείων και των εντατικών μονάδων καθώς και λοιπών χώρων. Σύνολο kwh /m² (1994) kwh/m² Ì Ýóï ò Ï ñï ò kwh çë/m² = 86 kwh/m² Ì Ýóï ò Ï ñï ò kwh èåñ/m² = 285 kwh/m² Ì Ýóï ò Ï ñï ò kwh óõí /m² = 371 kwh/m². Όνομα Νοσοκομείου kwh çë/m² kwh èåñ/m² kwh óõí /m² Γράφημα 1 Από την μελέτη των γραφημάτων παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση των καταναλώσεων των νοσοκομείων από τους αντίστοιχους μέσους όρους. Αυτή η διαφοροποίηση οφείλεται σε πολλές αιτίες. Οι κυριότερες είναι: η χρήση (γενικό, ψυχιατρικό, Κατανάλωση Ενέργειας στα Νοσοκομεία 3

4 κέντρο υγείας κλπ), η χρονολογία ιδρύσεως και η κατάσταση του κελύφους της μονάδας, το επίπεδο θερμομόνωσης, η κλιματική ζώνη, η παλαιότητα και το επίπεδο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, το επίπεδο ενεργειακής διαχείρισης και άλλα. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου η κατανάλωση ενέργειας είναι πολύ χαμηλή υπάρχουν ελλιπή στοιχεία και για αυτό το λόγο δεν λήφθηκαν υπόψη κατά των υπολογισμό των μέσων όρων. Η βασική χρησιμότητα του γραφήματος είναι το ότι καταδεικνύει τις μονάδες οι οποίες είναι πάνω από τον μέσο όρο. Οι μονάδες αυτές θα πρέπει να εξετασθούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια και να μελετηθούν τρόποι βελτίωσης της ενεργειακής κατάστασης. Αναλύοντας περαιτέρω το διάγραμμα είναι προφανές ότι μόνο ένα ποσοστό 8% των νοσοκομείων (κυρίως τα κέντρα υγείας) καταναλώνουν ενέργεια μικρότερη των 200 kwh/m 2. Ένα ποσοστό 56% καταναλώνει από kwh/m 2. Ένα μεγάλο ποσοστό ( 36%) καταναλώνει πάνω από 400 kwh/m 2 και μάλιστα ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό από αυτό (17%) καταναλώνει πάνω από 500 kwh/m 2. Η μέση κατανάλωση ενέργειας των νοσοκομείων είναι περίπου 370 kwh/m 2 έτος. Η μέση θερμική κατανάλωση ενέργειας είναι περίπου 290 kwh/m 2 έτος και η μέση ηλεκτρική κατανάλωση ενέργειας είναι περίπου 80 kwh/m 2 έτος. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι ο αντίστοιχος δείκτης για τη Γαλλία, βασισμένος σε 2,500 βαθμοημέρες ανά έτος (έναντι περίπου 1,500 της Ελλάδας) είναι kwh/m 2 έτος. Συνεπώς στην Ελλάδα, με ηπιότερο κλίμα, τα νοσοκομεία έχουν μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση από εκείνα της Γαλλίας. Στο γράφημα 2 παρουσιάζεται η ποσοστιαία αναλογία της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας ηλεκτρισμού και καυσίμων των νοσοκομείων για την περίοδο Αυτή η αναλογία είναι 1 προς 4 και είναι περίπου ίδια για την περίοδο Κατανομή Κατανάλωσης Ενέργειας kwh/m Ηλεκτρικές ιεργασίες 23% Θερμικές ιεργασίες 77% Γράφημα 2 Κατανάλωση Ενέργειας στα Νοσοκομεία 4

5 Στο γράφημα 3 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας ηλεκτρισμού και καυσίμων δείγματος 70 νοσοκομείων, για τα οποία υπάρχουν πλήρη στοιχεία, για την περίοδο καθώς επίσης και η τάση των καταναλώσεων αυτών. 50 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ GWh Μήνας / Έτος GWh Ηλεκτρ. GWh Καυσ. GWh Σύνολο Τάση Ηλεκτρ. Τάση Καυσ. Τάση Σύνολ Γράφημα 3 Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζει αυξητική τάση. Το ποσοστό αύξησης τις ηλεκτρικής κατανάλωσης ενέργειας είναι περίπου 5%. Αυτή η αυξητική τάση οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην αυξητική τάση της εγκατεστημένης κλιματιστικής ισχύος και των αυξημένων αναγκών για δροσισμό λόγω της θερμότερης θερινής περιόδου το Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε μεγάλο αριθμό νοσοκομείων έχει εγκατασταθεί μεγάλος αριθμός κλιματιστικών συσκευών (split) ενώ αντίθετα δεν υπάρχει εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού. Η κατανάλωση καυσίμων για θέρμανση παρουσιάζει πτωτική τάση. Το ποσοστό μείωσης τις κατανάλωση καυσίμων είναι περίπου 4,2%. Αυτή η πτωτική τάση οφείλεται κυρίως στις κλιματολογικές συνθήκες (ήπιος χειμώνας). Από τη μελέτη των κλιματολογικών δεδομένων έχουμε ότι οι μέσες βαθμοημέρες θέρμανσης όλης της χώρας είναι 1603 για το 1993 και 1415 για το Δηλαδή υπάρχει μία μείωση της τάξης του 12% και αυτό εξηγεί εν μέρει την μείωση κατανάλωσης καυσίμων. Παρόλα αυτά η μείωση της κατανάλωσης δεν είναι αντίστοιχη αυτής των βαθμοημερών. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας παρουσιάζει μια ελαφρά πτωτική τάση. Το ποσοστό μείωσης τις συνολικής κατανάλωσης ενέργειας είναι περίπου 2,3%. Αυτή η πτωτική τάση οφείλεται, κυρίως, στην μείωση της κατανάλωσης των καυσίμων για τους λόγους που εξηγήθηκαν παραπάνω. Κατανάλωση Ενέργειας στα Νοσοκομεία 5

6 Είναι προφανές ότι τα στοιχεία των ενεργειακών καταναλώσεων δύο ετών δεν είναι αρκετά για να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι αυτή η πτωτική τάση έχει παγιωθεί. Για να επιβεβαιωθούν οι τάσεις των ενεργειακών καταναλώσεων των νοσοκομείων θα πρέπει να συλλεχθούν και να μελετηθούν στοιχεία για περισσότερα από δύο έτη. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας παρουσιάζει αύξηση κατά την χειμερινή περίοδο και μείωση κατά την θερινή. Αυτό σημαίνει ότι οι θερμικές ανάγκες του δείγματος των 70 νοσοκομείων είναι υψηλότερες από τις ψυκτικές. Υπάρχει μία σχεδόν σταθερή κατανάλωση ενέργειας κατά την διάρκεια του έτους για να εξυπηρετηθεί το φορτίο βάσης (ζεστό νερό χρήσης, φωτισμό, λειτουργία ιατρικών οργάνων, κουζίνες, πλυντήρια, κλπ). Συγκεκριμένα το μέσο θερμικό φορτίο βάσης είναι 141 kwh/m 2 έτος, το μέσο ηλεκτρικό φορτίο βάσης είναι 71 kwh/m 2 έτος και το μέσο συνολικό φορτίο βάσης είναι 225 kwh/m 2 έτος. 2.2 Ανάλυση των ενεργειακών καταναλώσεων με βάση τις κλιματολογικές ζώνες Είναι γεγονός ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή συμπεριφορά των νοσοκομείων είναι και η κλιματολογική ζώνη (βλ. Παράρτημα) στην οποία βρίσκονται. Έχοντας σαν στόχο την βαθύτερη ανάλυση των στοιχείων και τη διερεύνηση της επίδρασης του κλίματος στην ενεργειακή τους συμπεριφορά, έγινε ομαδοποίηση των νοσοκομείων ανάλογα με την κλιματολογική ζώνη που βρίσκονται. Τα αποτελέσματα αυτής της ομαδοποίησης (μέσοι όροι σε kwh/m²) παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί και στο γράφημα 4. Οι νοσοκομειακές μονάδες της ζώνης Δ παρουσιάζονται μαζί με αυτές της ζώνης Γ, γιατί στη ζώνη αυτή υπάρχουν στοιχεία μόνο για 4 νοσοκομεία Ζώνη kwh/m² kwh/m² kwh/m² kwh/m² kwh/m² kwh/m² Ηλεκτρ. Θέρμ. Σύνολο Ηλεκτρ. Θέρμ. Σύνολο Α Β Γ και Δ Σύνολο χώρας Ενεργειακές καταναλώσεις ανά κλιματική ζώνη Κατανάλωση Ενέργειας στα Νοσοκομεία 6

7 kwh/m² Mέσος Όρος Ενεργειακών Καταναλώσεων των Νοσοκομείων ανά Κλιματολογική Ζώνη Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ και Ζώνη 1993 Μ.Ο kwh ηλ/m² 1993 Μ.Ο kwh θερ/m² 1994 Μ.Ο kwh ηλ/m² 1994 Μ.Ο kwh θερ/m² Γράφημα 4 Από τον παραπάνω πίνακα και γράφημα είναι προφανές ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι υψηλότερη για όλες τις ζώνες το 1994 από αυτή του Η κατανάλωση θερμικής ενέργειας είναι υψηλότερη για την ζώνη Α το 1994 από αυτή του Το αντίθετο ισχύει για την ζώνη Β ενώ για τη ζώνη Γ η κατανάλωση θερμικής ενέργειας παραμένει σχεδόν σταθερή. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας είναι υψηλότερη για όλες τις ζώνες το 1994 από αυτή του 1993 εκτός από την περίπτωση της Β ζώνης. Υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των μέσων όρων ηλεκτρικής, θερμικής και συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, ανά κλιματολογική ζώνη, των νοσοκομείων. Συγκεκριμένα οι ανάγκες για ηλεκτρισμό στη θερμότερη ζώνη Α είναι περίπου 23% μεγαλύτερες απ ότι στη ζώνη Γ για το 1993 και 20% περίπου για το Οι θερμικές ανάγκες για την ψυχρότερες ζώνες Γ και Δ είναι περίπου 113% μεγαλύτερες απ ότι στη ζώνη Α για το 1993 και 103% περίπου για το Η συνολική κατανάλωση ενέργειας για τις ζώνες Γ και Δ είναι περίπου 70% μεγαλύτερη απ ότι στη ζώνη Α για το 1993 και 62% για το Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το 1994 είναι περίπου 14% μεγαλύτερη απ ότι το 1993 σε όλες τις ζώνες. Η κατανάλωση θερμικής ενέργειας παρουσιάζει διακύμανση και μεταβάλλεται από -6% για τη ζώνη Β ως +6% για την ζώνη Α. Τέλος η συνολική κατανάλωση ενέργειας παρουσιάζει διακύμανση και μεταβάλλεται από -3% για τη ζώνη Β ως +8% για την ζώνη Α. Από την ανάλυση των ενεργειακών καταναλώσεων ανά κλιματολογική ζώνη παρατηρούμε ότι, όπως αναμενόταν, υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες για δροσισμό και μικρότερες για θέρμανση για τις θερμότερες ζώνες και το αντίστροφο για τις ψυχρότερες. Επίσης η συνολική κατανάλωση ενέργειας αυξάνει από την θερμότερη ζώνη Α στην ψυχρότερη Δ. Στην περίπτωση της Β ζώνης μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια (κυρίως για δροσισμό) είναι υψηλότερες αυτών της Α ζώνης. Αυτό είναι πιθανό να Κατανάλωση Ενέργειας στα Νοσοκομεία 7

8 συμβαίνει γιατί περίπου τα μισά από τα νοσοκομεία αυτής της ζώνης βρίσκονται στην Αθήνα, όπου είναι γνωστό ότι οι ανάγκες για δροσισμό κατά την θερινή περίοδο είναι αυξημένες και λόγω τις ατμοσφαιρικής ρύπανσης οι οποία συνοδεύεται από φαινόμενα όπως αυτό της θερμικής νησίδας. Επίσης στην ίδια ζώνη παρατηρούμε ότι οι θερμικές και οι συνολικές ενεργειακές ανάγκες παρουσιάζουν μείωση το 1994 σε σύγκριση με το Μία βασική αιτία αυτού είναι ότι η χειμερινή περίοδος το 1994 ήταν ηπιότερη από το Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί το γεγονός, ότι, καίτοι η χειμερινή περίοδος το 1994 ήταν ηπιότερη από το 1993 η κατανάλωση θερμικής ενέργειας στις ζώνες Α και Γ παρουσιάζει μικρή αύξηση. Κατανάλωση Ενέργειας στα Νοσοκομεία 8

9 2.3 Ανάλυση εγκατεστημένης ισχύος Έχοντας αναλύσει την ενεργειακή κατανάλωση των μονάδων, θα γίνει προσπάθεια για την παρουσίαση της εγκατεστημένης ισχύος των βασικών μηχανών από τις οποίες προήλθε η κατανάλωση αυτή. Τα βασικά μηχανήματα (λέβητες, κλιματιστικά, λαμπτήρες, πλυντήρια, κλίβανοι, κλπ) καταγράφηκαν με βάση τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια του 1995 και ενημερώθηκαν για τυχόν αλλαγές από τα ερωτηματολόγια τα οποία στάλθηκαν το Στο γράφημα 5 παρουσιάζεται η εγκατεστημένη θερμική και ηλεκτρική ισχύς ανά τετραγωνικό μέτρο για κάθε νοσοκομείο για το έτος Δεν υπάρχουν δε, αξιόλογες μεταβολές ανάμεσα στο 1993 και το Η εγκατεστημένη θερμική ισχύς περιλαμβάνει την εγκατεστημένη ισχύ των λεβήτων, των κλιβάνων, των κεντρικών κλιματιστικών και των αντλιών θερμότητας. Η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς περιλαμβάνει την ισχύ των λαμπτήρων, των πάσης φύσεως κλιματιστικών μονάδων, του βασικού μηχανολογικού εξοπλισμού (πλυντήρια, στεγνωτήρια, ανελκυστήρες, ηλεκτρικές συσκευές μαγειρείων, θερμοσίφωνες, πιεστικά συγκροτήματα κλπ) και των διαφόρων ιατρικών μηχανημάτων. 600 Συνολική Εγκατεστημένη Θερμική και Ηλεκτρική Ισχύς ανα Νοσοκομείο (W/m²) W/m² Μ.O. Θερμικής Ισχύος : 279,3 W/m² M.O.Ηλεκτρικής Ισχύος : 62,6 W/m² Θερμική Ισχύς Όνομα Νοσοκομείου Ηλεκτρική Ισχύς Γράφημα 5 Στο γράφημα 5 παρατηρείται ότι, όπως στην περίπτωση των ενεργειακών καταναλώσεων, υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση της ηλεκτρικής και θερμικής εγκατεστημένης ισχύος μεταξύ των νοσοκομείων. Αυτό οφείλεται στους ίδιους λόγους οι οποίοι αναφέρθηκαν και στην περίπτωση της κατανάλωσης ενέργειας, δηλαδή στη χρήση της μονάδας, την παλαιότητα του κτιρίου, τη συντήρηση του, την κλιματολογική ζώνη κλπ. Στο γράφημα 6 παρουσιάζεται η κατανομή της εγκατεστημένης ισχύος των νοσοκομείων στις ηλεκτρικές και θερμικές συνιστώσες. Στα γραφήματα 7 ως 11 γίνεται ανάλυση της Κατανάλωση Ενέργειας στα Νοσοκομεία 9

10 εγκατεστημένης θερμικής και ηλεκτρικής ισχύος ανά είδος μηχανών. Τέλος στο γράφημα 12 γίνεται ανάλυση των λαμπτήρων φωτισμού ανά είδος. Το ποσοστό ηλεκτρικής και θερμικής εγκατεστημένης ισχύος προς το συνολικό (περίπου 1 προς 4) είναι παρόμοιο με τα αντίστοιχα ποσοστά των καταναλώσεων (Γραφ. 2 & 6). Το μεγαλύτερο μέρος της θερμικής ισχύος (94%) καλύπτεται από συστήματα λέβητακαυστήρα, και ελάχιστες μονάδες χρησιμοποιούν τις αντλίες θερμότητας για θέρμανση (Γραφ. 7). Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να οριστεί αν και πόσες διαιρούμενες κλιματιστικές μονάδες λειτουργούν για θέρμανση. Λόγω ανεπαρκών στοιχείων, αλλά και με βάση την εμπειρία μας, θεωρούμε ότι ελάχιστες τέτοιες μονάδες λειτουργούν για θέρμανση χώρων. Οι μηχανές κλιματισμού συμπίεσης κατέχουν το σημαντικότερο ποσοστό (62%) στην εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ (Γραφ. 8). Συγκριτικά με τα επιμέρους στοιχεία, μεγάλο ποσοστό της ηλεκτρικής εγκατεστημένης ισχύος προορίζεται για φωτισμό (17%). Μία βαθύτερη ανάλυση της εγκατεστημένης ισχύος του κλιματισμού (Γραφ. 10) δείχνει ότι τα δύο τρίτα της εγκατεστημένης ψυκτικής ισχύος (65%) αναλογούν σε διαιρούμενες κλιματιστικές μονάδες και μόνο το 33% αναλογεί σε κεντρικές κλιματιστικές μονάδες. Τα ποσοστά αυτά δείχνουν ότι η ψύξη στην πλειονότητα των περιπτώσεων, αντιμετωπίζεται περιστασιακά και χωρίς κεντρικό σχεδιασμό. Η ποσοστιαία αναλογία της ψυκτικής προς την θερμική εγκατεστημένη ισχύ (Γραφ. 10) είναι περίπου 1 προς 5. Η αναλογία αυτή θα πρέπει να εξεταστεί με προσοχή και να ληφθεί υπόψη ότι η εγκατεστημένη θερμική ισχύς είναι, για λόγους ασφαλείας, μεγαλύτερη της αναγκαίας. Σε κάθε μονάδα υπάρχουν εφεδρικοί λέβητες η ισχύς των οποίων, ανάλογα με την οργάνωση του/των λεβητοστασίων, υπερβαίνει κατά % την απαιτούμενη ισχύ. Το ίδιο δεν ισχύει, προς το παρόν, για τον κλιματισμό, όπου για τα περισσότερα υπάρχοντα νοσοκομεία, οι ψυκτικές ανάγκες δεν καλύπτονται πλήρως. Δεδομένου ότι σε ένα κτίριο οι θερμικές απώλειες και τα ψυκτικά φορτία είναι συγκρίσιμα μεγέθη, θα πρέπει να αναμένεται τουλάχιστον ο διπλασιασμός της εγκατεστημένης ψυκτικής ισχύος. Στο γράφημα 11 γίνεται ανάλυση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Γραφ. 8. Το μεγαλύτερο ποσοστό της εγκατεστημένης ισχύος του βασικού μηχανολογικού εξοπλισμού (Γραφ. 11) προορίζεται για μαγείρεμα (33%) στους ανελκυστήρες (29%) και για πλύσιμο και στέγνωμα (13% και 9% αντίστοιχα). Οι λαμπτήρες φθορισμού κατέχουν το σημαντικότερο μερίδιο (64%) στον φωτισμό ενώ οι λαμπτήρες πυρακτώσεως ακολουθούν με (30%). Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι στα νοσοκομεία στάλθηκε γράμμα στο οποίο αναφέρεται το μέγεθος της εξοικονόμησης ενέργειας το οποίο θα προκύψει αν αντικατασταθεί μέρος των λαμπτήρων πυρακτώσεως με αντίστοιχους φθορισμού. Οπως προαναφέρθηκε, το μέσο ηλεκτρικό φορτίο βάσης είναι περίπου 71 kwh/m 2 έτος, δηλαδή είναι περίπου το 87% της ηλεκτρικής κατανάλωσης ενέργειας και μόνο το 13% προορίζεται για τον κλιματισμό των χώρων κυρίως κατά την θερινή περίοδο. Παρόλα αυτά η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς για τον κλιματισμό καλύπτει το 62% και καταναλώνει μόνο το 13% της ηλεκτρικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ το υπόλοιπο 38% της εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος, που προορίζεται για τον φωτισμό, τα ιατρικά μηχανήματα και τον βασικό Κατανάλωση Ενέργειας στα Νοσοκομεία 10

11 ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, φαίνεται να καταναλώνει το 87% της ηλεκτρικής κατανάλωσης ενέργειας. Κατανομή Εγκατεστημένης Ισχύος των Νοσοκομείων Ηλεκτρικές διεργασίες 18% Θερμικές διεργασίες 82% Γράφημα 6 Κατανομή Εγκατεστημένης Θερμικής Ισχύος των Νοσοκομείων Κεντρικός Κλιματισμός 5% Αντλίες Θερμότητας 1% Λέβητες 94% Γράφημα 7 Κατανάλωση Ενέργειας στα Νοσοκομεία 11

12 Κατανομή της Εγκατεστημένης Ηλεκτρικής Ισχύος των Νοσοκομείων Βασικός Μηχανολογικός Εξοπλισμός 6% Άλλες Ιατρικές Χρήσεις 15% Φωτισμός 17% Κλιματισμός 62% Γράφημα 8 Κατανομή Εγκατεστημένης Ψυκτικής Ισχύος των Νοσοκομείων Αντλίες Θερμότητας 2% Σύστημα Κεντρικού Κλιματισμού 33% ιαιρούμενες Κλιματιστικές Μονάδες 65% Γράφημα 9 Κατανάλωση Ενέργειας στα Νοσοκομεία 12

13 Κατανομή Eγκατεστημένης Θερμικής και Ψυκτικής Ισχύς Ψυκτική 11% Θερμική 89% Γράφημα 10 Εγκατεστημένη Ηλεκτρική Ισχύς του Βασικού Μηχανολογικού Εξοπλισμού των Νοσοκομείων Λοιπές Συσκευές Μαγειρέματος Θερμοσίφωνες 4% 6% Πλυντήρια Πιάτων 2% Ψυγεία 2% Αντλίες Νερού (Πιεστικά) 5% Άλλες Συσκευές 3% Πλυντήρια 13% Στεγνωτήρια 9% Ανελκυστήρες 29% Ηλεκ. Κουζίνες 27% Γράφημα 11 Κατανάλωση Ενέργειας στα Νοσοκομεία 13

14 Κατανομή Εγκατεστημένης Ισχύος Λαμπτήρων όλων των Nοσοκομείων 1995 Αλογόνου 2% Υδραργύρου 3% Πυρακτώσεως 30% Φθορίου 64% Χαμηλής Κατανάλωσης 1% Γράφημα 12 Κατανάλωση Ενέργειας στα Νοσοκομεία 14

15 Επίλογος Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης αυτού του έργου υπήρξε μια συστηματική προσπάθεια για την συλλογή ενεργειακών στοιχείων των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας. Για την καλύτερη διαχείριση και επεξεργασία των στοιχείων δημιουργήθηκε υπολογιστικό περιβάλον, το οποίο αποτελείται από βάση δεδομένων στην οποία εισήχθηκαν όλα τα στοιχεία των νοσοκομείων (γενικά, κατασκευαστικά, ηλεκτρομηχανολογικά, καταναλώσεις κλπ). Το υπολογιστικό περιβάλον έχει την δυνατότητα υπολογισμού ενεργειακών δεικτών σύνδεση με άλλα προγράμματα για την πληρέστερη στατιστική τους επεξεργασία και την δημιουργία γραφικών παραστάσεων. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των στοιχείων καθώς και οδηγίες εξοικονόμησης ενέργειας αποστέλονταν περιοδικά σε όλα τα Νοσοκομεία. Με τον τρόπο αυτό κάθε μονάδα είχε τη δυνατότητα να συγκρίνει τα ενεργειακά της μεγέθη με αυτά του κλάδου και να προσπαθήσει να τα βελτιώσει. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων έδωσε τη δυνατότητα της δημιουργίας μίας σαφούς αρχικής εικόνας της ενεργειακής κατάστασης των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας. Αυτή η εικόνα αποτελεί την βάση για την πραγματοποίηση αναλυτικότερων μελετών της ενεργειακής κατάστασης των νοσοκομειακών μονάδων ξεχωριστά και του κλάδου συνολικά. Είναι, επίσης, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο τη βελτίωση της Ενεργειακής Διαχείρισης και τη λήψη μέτρων Εξοικονόμησης Ενέργειας και προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από τα ίδια τα νοσοκομεία. Σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας υπάρχουν στη θέρμανση/παραγωγή ατμού. Ο κλιματισμός είναι ένα μέρος της ενεργειακής κατανάλωσης στο οποίο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Η εγκατεστημένη ισχύς και συνεπακόλουθη ηλεκτρική κατανάλωση του κλιματισμού είναι ένα συνεχώς αυξανόμενα μεγέθη. Η επιλογή δε του κλιματισμού, αντιμετωπίζεται σε πολλές περιπτώσεις περιστασιακά. Τα Νοσοκομεία όντας οργανισμοί προστασίας της δημόσιας υγείας, έχουν υποχρέωση να μην σπαταλούν ενέργεια επιβαρύνοντας έτσι το περιβάλον. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική κατανάλωση ενέργειας των δημοσίων νοσοκομείων για το 1994 είναι της τάξης των 650 γιγαβατωρών και αν δοθεί βάρος στη δημιουργία ενεργειακής συνείδησης, ληφθούν μέτρα καλής διαχείρισης και γίνουν επεμβάσεις χαμηλού κόστους, μπορεί να επιτευχθεί ένα ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας της τάξεως του 10%. Το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί με την επιτυχή εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Κατανάλωση Ενέργειας στα Νοσοκομεία 15

Ενέργεια και ελληνικά αεροδρόμια 1 Ηλίας Σωφρόνης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Ενέργεια και ελληνικά αεροδρόμια 1 Ηλίας Σωφρόνης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Ενέργεια και ελληνικά αεροδρόμια 1 Ηλίας Σωφρόνης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Συνεργάτες ΚΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κτίρια των αεροδρομίων έχουν αρκετές ιδιομορφίες

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση Ενέργειας στα ηµόσια Νοσοκοµεία

Κατανάλωση Ενέργειας στα ηµόσια Νοσοκοµεία Κατανάλωση Ενέργειας στα ηµόσια Νοσοκοµεία ρ. Ηλίας Σωφρόνης Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας /νση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασµού ιηµερίδα, Αθήνα 14-15/10/2004 15/10/2004 «Ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ από τη ΕΒΗΕ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Δρ Ενεργειακός Μηχανολόγος Παρά τις διαβεβαιώσεις της ΔΕΗ σε πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

EURECO (2000 2002) (2004)

EURECO (2000 2002) (2004) Ηµερίδα ΚΑΠΕ & ήµου Κερατέας «Τρόποι ενσωµάτωσης Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας σε τοπικό επίπεδο» 30 Ιουνίου 2010 Εξοικονόµησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Οικιακό Τοµέα Αργυρώ Γιακουµή Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Αρθρο προς δημοσίευση στο τεύχος 32 του περιοδικού «Περιβάλλον 21» Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μηχ/γος Μηχ/κος, Thelcon ΕΠΕ (www.thelcon.gr) Η ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου 98,9 ΤWH) και ευθύνονται για το 44% των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 11.1 11. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Αθλητική Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων.

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων. 1 Spyrou Lambrou Str, Achillion 1, Flat 702, 1082, Agioi Omologites, Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 427 077 Fax: +357 22 427 087 e-mail: enquiries@energysavecy.com 15/11/2012 Hotel Αξιότιµε κύριε, ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας;

Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας; Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας; Συσκευές καθημερινότητας 4% Standby (Αναμονή) 6% Ζέστη & Δροσιά 22% Ψυγείο/Κατάψυξη 7% Συσκευές Κουζίνας 9% Φώτα 9% Άλλα 3% Πλύσιμο & στέγνωμα 3% Ζεστό νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων. Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μ Μ, ΣυνεργάτηςΚΑΠΕ Μαρία Κομπελίτου, Μηχ/γος Διαχ. Ενερ.

Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων. Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μ Μ, ΣυνεργάτηςΚΑΠΕ Μαρία Κομπελίτου, Μηχ/γος Διαχ. Ενερ. Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μ Μ, ΣυνεργάτηςΚΑΠΕ Μαρία Κομπελίτου, Μηχ/γος Διαχ. Ενερ. Πόρων Αθήνα 20-6-2008 Κατανομή κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη 40% 32%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘK4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε και στη χώρα μας ο θεσμός της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κατανομή των ελληνικών κτηρίων ανά χρονολογία κατασκευής για το 2001 ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ποσοστιαία κατανομή ελληνικών κτηρίων ανά τελική χρήση για το 2001 29,7

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Περιορισµός της τιµής Μονάδος Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα»

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 18 Φεβρουαρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ.Α.Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ.Α.Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ.Α.Π.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΙ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Απονέμεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Από την αρχή λειτουργίας του, το ΤΕΠΑΚ περιλάμβανε κριτήρια Πράσινων Δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012 Ε-News Τεύχος 60 Μάιος 2012 Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων To προγράμμα Ωριαίας Ανάλυσης της Carrier (HAP) είναι ένα εργαλείο πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλώσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας στους Υ/Σ. Μέσης Τάσης του ΠΘ στη Λάρισα και Καρδίτσα

Καταναλώσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας στους Υ/Σ. Μέσης Τάσης του ΠΘ στη Λάρισα και Καρδίτσα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Λ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ, 383 34 ΒΟΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Διευθυντής: Καθηγητής Α.Μ. Σταματέλλος Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 Ξενοδοχείο Αστήρ, Πάτρα Τρόποι και μέθοδοι οικονομικής θέρμανσης κλιματισμού των κτιρίων Απόστολος Ευθυμιάδης Ενεργειακός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας ηµήτρης Μπόζης ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας Ηµερίδα «Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας - Από τη θεωρία στην πράξη»

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές 2010/1060 Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές Προτιμήστε οικιακές ψυκτικές συσκευές ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α+ I II XYZ XYZ L YZ L YZ db Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευφυής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 10. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιομηχανία Προϊόντων Αλουμινίου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Γιώργος Λαδόπουλος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Επιμελητής Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας Τ.Ε.Ε. ιαχειριστής «έκτης Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου SELINA Νομοθεσία Ευρωπαϊκά Παραδείγματα μέτρων

Παρουσίαση έργου SELINA Νομοθεσία Ευρωπαϊκά Παραδείγματα μέτρων Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010 Ημερίδα : «Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού Έξυπνα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών» Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Διοίκησης ΚΑΠΕ Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αποτελέσματα. Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχ/κός, MSc Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Βίκυ Σαγιά Αρχιτέκτων, MSc Δ/νση Αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων Φωτισμός / Κλιματισμός / Ψύξη / Θέρμανση

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων Φωτισμός / Κλιματισμός / Ψύξη / Θέρμανση Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων Φωτισμός / Κλιματισμός / Ψύξη / Θέρμανση Γιάννης Λαδόπουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κος Η/Υ MSc Renewable Energy

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Δεκάδες αναλύσεις έχουν γραφτεί σε μια προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα «ποιο καύσιμο είναι πιο οικονομικό» με το αποτέλεσμα τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ Περιορίστε δραστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Transport for London (TFL), UK Gwent NHS Trust, Wales Lievensberg Hospitals, the Netherlands Atrium Hospital Complex,the Netherlands City of Berlin, Germany Gwent NHS Trust,

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GREENBUILDING Ξενοδοχείο Holiday Inn, 31 Μαΐου 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση ΑΠΕ στην Κοινότητα Πολύστυπος

Ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση ΑΠΕ στην Κοινότητα Πολύστυπος Ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση ΑΠΕ στην Κοινότητα Πολύστυπος Παρουσίαση: Σάββας Βλάχος Ενεργειακός Λειτουργός 12 Φεβρουαρίου 2009 1 Ίδρυση και λειτουργία του Γραφείου συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα ERACOBUILD

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα ERACOBUILD Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα ERACOBUILD Παναγιώτης Καστανιάς Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Μηχανολόγος Μηχανικός(BSc)

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη ΤΕΧNΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΑΘΗΝΑ, 8-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ Για την 9η Συνεδρία:

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EL-Tertiary. Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EL-Tertiary. Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα www.eu.fhg.de/el-tertiary Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα Φωτεινή Καραμάνη, Χημικός Μηχ/κος, ΚΑΠΕ Crowne Plaza, 20/6/2008 Εισαγωγή Η ηλεκτρική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 5.1 Ολική και επιµέρους ειδική κατανάλωση κτιρίων στην Ελλάδα

Πίνακας 5.1 Ολική και επιµέρους ειδική κατανάλωση κτιρίων στην Ελλάδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Από τις πιο εκτεταµένες και αξιόπιστες έρευνες-µελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.4 ΕΞΕ ΣΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις φωτισµού στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα ή περισσότερα από τα επόµενα : - Μείωση καταναλισκόµενης ηλεκτρ. ενέργειας - Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΔΠΜΣ: «Παραγωγή και Διαχείριση» Διαχείριση και Διοίκηση Έργων Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Το μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας στις ελληνικές κατοικίες οφείλεται στη θέρμανση χώρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ Κ. Τ. Παπακώστας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΚ4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΚ4: Αραβαντινός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο του αναδόχου είναι η συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Residential Monitoring to Decrease Energy Use

Residential Monitoring to Decrease Energy Use Residential Monitoring to Decrease Energy Use and Carbon Emissions in Europe Γιώργος Μαρκογιαννάκης Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής, ΚΑΠΕ www.isr.uc.pt/~remodece Γενικά LED Developments Παρά τη συνεχή

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας 2013 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έξυπνες λύσεις και πρακτικές οδηγίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING)

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING) ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING) Το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (Νet-Μetering) σας προσφέρει μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων 1 Περιγράφονται ενδεικτικές συστάσεις επεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στο κτιριακό κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα