Ενηµερωτικό Έντυ ο της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενηµερωτικό Έντυ ο της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 2 Χαιρετισµός τεύχους του ημήτρη Κυριακού ΣΕΛ. 2-4 Το προφίλ των µελών της ΕΠΕ του ημήτρη Κυριακού ΣΕΛ. 5 ΤΠΕ : Εργαλεία ηµοκρατίας ή απειλές ατο- µικών ελευθεριών ; του Φώτη Λιοτόπουλου ΣΕΛ. 6 ΝΕΑ - ΗΜΕΡΙ ΕΣ - ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΣΕΛ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ AJAX του Νίκου Κουρεμένου ΣΕΛ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΠΕΗΥ & UBUNTU LTSP των Γ. Σιάχου, Θ. Θεοδωρόπουλου, & Α. Γεωργόπουλου ΣΕΛ. 12 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Google Chrome OS του Βασίλη Στεφανίδη Ενηµερωτικό Έντυ ο της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας επικοινωνίας - ΣΕΛ 1 -

2 Χαιρετισµό τεύχου Από τον ηµήτρη Κυριακό, Αντιπρόεδρο τη ΕΠΕ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με την κυκλοφορία του 4 ου τεύχους του Ενηµερωτικού Εντύπου του Πληροφορικού, θα ήθελα να το αφιερώσω στην παρουσίαση του προφίλ των µελών της Ένωσης µας. Αφορµή για την συγκεκριµένη έρευνα ήταν η εργασία που έκανα σαν µέρος του µεταπτυχιακού µου στο ΕΑΠ στην «Εκπαίδευση Ενηλίκων». Το θέµα της έρευνας ήταν: Το φύλο και οι απόφοιτοι ΑΕΙ Πληροφορικής, µέλη της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας : Απόψεις για την ένταξη στην αγορά εργασίας Έρευνα Το προφίλ των µελών τη ΕΠΕ του ηµήτρη Κυριακού Περίληψη Στην έρευνα που έγινε σε µέλη της ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας στα τέλη Απριλίου 2009 διανεµήθηκε ερωτηµατολόγιο τα αποτελέσµατα του οποίου εµφανίζονται στην συγκεκριµένη πιλοτική έρευνα, σχετικά µε την αγορά εργασίας των Πληροφορικών. Στην έρευνα ζητήθηκε το φύλο, προσωπικά στοιχεία των ερωτώ- µενων, οι σπουδές που έχουν κάνει, το ΑΕΙ που σπουδάσανε, οι χρονιές εισαγωγής και αποφοίτησης του και έγινε µια σύγκριση αυτών των στοιχείων ως προς το φύλο. Στη συνέχεια µια δεύτερη σειρά ερωτήσεων εξέτασαν τον βαθµό ικανοποίησης των αποφοίτων σχετικά µε την ποιότητα σπουδών τους, της ποιότητας εκπαίδευσης και παρερχοµένης γνώσης, της σχετικότητας των γνώσεων και αγοράς εργασίας αλλά και την πρόθεση επανάληψης των σπουδών τους στο ίδιο ΑΕΙ. Επίσης ερευνήθηκαν η εργασία των αποφοίτων αλλά και τα ασφαλιστικά τους ταµεία, όπως επίσης και εάν ασκούν δεύτερη εργασία. Στη συνέχεια ε- ρευνάτε η ικανοποίηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, όπως επίσης και οι µελλοντικές προοπτικές του κλάδου των πληροφορικών, όλες σε συνάρτηση µε το φύλο. Στόχοι - Μεθοδολογία Ο ερευνητικός στόχος αυτής της εργασίας είναι να αποτυπωθούν οι τάσεις σχετικά µε την ικανοποίηση των αποφοίτων σχολών Πληροφορικής και τα ερωτήµατα που τους απασχολούν σχετικά µε τις επαγγελµατικές τους προοπτικές, ως προς το φύλο. Τα προβλήµατα που διερευνώνται και το θέµα του ερωτηµατολογίου είναι σηµαντικά έτσι ώστε παρακινούνται οι ερωτώµενοι να απαντήσουν. Τα προβλήµατα προσδιορίζονται µε βάση τους ειδικούς σκοπούς των σχετικών µε το απαιτούµενο είδος πληροφοριών. Ειδικές υποθέσεις ή ερωτήσεις σχηµατίζονται και κάθε ερώτηση του ερωτηµατολογίου σχετίζεται άµεσα µε αυτές. Επίσης έγινε προσπάθεια να αποφευχθούν ερωτήσεις µε διπλή έννοια, επειδή απαιτούν από τον ερωτώµενο να απαντήσει σε δύο χωριστές ιδέες µε µια µόνο απάντηση. Αποφευχθήκαν επίσης η χρησιµοποίηση τεχνικών όρων,ασυνάρτητες ή µεγάλες λέξεις που µερικά άτοµα δεν καταλαβαίνουν και έγινε προσπάθεια να υπάρχει σαφήνεια στα ερωτηµατολόγια. Τέλος έχει καταβληθεί προσπαθεί αποφυγής των καθοδηγούµενων ερωτήσεων γιατί εάν παρέχονται στο υποκείµενο υπαινιγµοί για την απάντηση που προτιµάται τότε υπάρχει η τάση να δοθεί αυτό που επιθυµείτε. Αποτελέσµατα Το πρώτο στοιχείο που ζητήθηκε στην έρευνα ήταν το φύλλο του ερωτώµενου. Από τα άτοµα που συµµετείχαν στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 47 άντρες και 14 γυναίκες (Ποσοστό 77% άντρες και 23% γυναίκες). Η έννοια του δείγµατος της συγκεκριµένης έρευνας ήταν αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού των καταγραµµένων µελών της Ένωσης και συµφωνεί µε τα στατιστικά εισαγωγής ανδρών/ γυναικών στις σχολές Πληροφορικής. Το δεύτερο στοιχείο ήταν η αποτύπωση του ηλικιακού φάσµατος των ερωτώµενων µε σκοπό την αντίληψη της ηλικιακής διασποράς του δείγµατος. Στην Εικόνα 1 που ακολουθεί εµφανίζεται αυτή η διασπορά ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Κατά την κατασκευή του ερωτηµατολογίου προσπάθεια έγινε να είναι διαυγές, µε σαφήνεια και να είναι ουσιώδης. Για να είναι τα αποτελέσµατα έγκυρα η ερώτηση σηµαίνει το ίδιο πράγµα για όλους του ερωτώµενους. Χρησιµοποιήθηκαν σύντοµες ερωτήσεις, οι οποίες είναι προτιµότερες από τις µεγάλες επειδή γίνονται πιο εύκολα κατανοητές, ενώ αποφευχθήκανε οι αρνητικές ερωτήσεις επειδή παρανοούνται,δηλ. η αρνητική λέξη παραβλέπεται και ο απαντών δίνει µια απάντηση που είναι αντίθετη µε την πραγµατική του γνώµη. - ΣΕΛ 2 - Εικόνα 1: Ηµεροµηνία Γεννήσεως Ερωτώµενων Από το δείγµα βλέπουµε ότι ακολουθεί µια κανονική κατανοµή, ο µέσος όρος ηµεροµηνιών γέννησης είναι το 1974 και η τυπική απόκλιση είναι 6,2. Στο δείγµα ο αριθµός των µεταπτυχιακών είναι 61% (37 /61) ενώ των διδακτορικών είναι 10% (6/61). Αντίστοιχα αποτελέσµατα παρουσιάζουν ο αριθµός των γυναικών µε µεταπτυχιακό να είναι 57% (8/14) ενώ των διδακτορικών 7% (1/14). Έτσι εµφανίζεται ένα υψηλό ποσοστό εκπαίδευσης στην Ένωση

3 Έρευνα Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδα Το προφίλ των µελών τη ΕΠΕ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕ του ηµήτρη Κυριακού το οποίο είναι οµοιογενές τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Σαν τόπο µόνιµης κατοικίας υπάρχει αντιπροσώπευση από όλη την Ελλάδα µε 46% (28/61) µέλη µε διαµονή Αθήνα και 20% (12/61) από Θεσσαλονίκη και το υπόλοιπο 34% από τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος. Τα µέλη είναι απόφοιτοι από τα εξής Πανεπιστήµια- Πολυτεχνεία ΑΡ.ΑΠΟΦΟ ΙΤΩΝ α/α ΣΧΟΛΕΣ % 7 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ 11% 17 2 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 28% 7 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΠΑ 11% 3 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ 5% 6 5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΙΟΑΝΝΙΝΩΝ 10% 4 6 ΑΣΟΕΕ 7% 2 7 ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 3% 1 8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2% 5 9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8% 2 10 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3% 7 11 ΕΑΠ 11% ΣΥΝΟ- 61 ΛΟ Πίνακας 1 Στην Εικόνα 2 υπάρχει η ποσοστιαία αναλογία των αποφοίτων από τις αντίστοιχες σχολές. 30% 20% 10% 0% 11% 28% 11% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΩΝ 5% 10% 7% 3% 2% 8% 3% 11% ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΙΟΑΝΝΙΝΩΝ Εικόνα 2:Κατανοµή Σχολών δείγµατος Από τα στοιχεία προκύπτει µια υπέρ-αντιπροσώπευση της Ε.Π.Ε. από αποφοίτους του Τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης (Ποσοστό 28%) ενώ ισοψηφούν απόφοιτοι από σχολές όπως Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστηµίου Πατρών. Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) αλλά και Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Η παραπάνω διασπορά είναι αναµενόµενη λαµβάνοντας υπ όψη ότι το Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης ήταν η 2 η παλαιότερη σχολή πληροφορικής στην Ελλάδα, µετά την σχολή Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Πατρών.(Πολλά µέλη της σχολής των Πατρών συµµετέχουν στο δικό τους σύλλογο την Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ)) Από τα δεδοµένα οι περισσότερες γυναίκες είναι απόφοιτες του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 28% (4/14),ΑΣΟΕΕ 21% (3/14) και των ΕΚΠΑ 14%(2/14) και ΕΑΠ 14%(2/14). Τα ποσοστά αυτά είναι αντιπροσωπευτικά της διαφοροποίησης των αποφοίτων µελών της ΕΠΕ. Συγκριτικά το σύνολο των εγγεγραµµένων µελών της ΕΠΕ προέρχεται από τα Πανεπιστήµια του πίνακα 2. Από τα συνολικά δεδοµένα παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό εξακολουθεί να είναι αυτό των αποφοίτων του τµήµατος του Πανεπιστηµίου Κρήτης αλλά σαφώς µικρότερο από αυτό του ΑΣΟΕΕ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΑΠ δείγµατος. Επίσης υπάρχει ένα 12% αποφοίτων Πανεπιστηµίων εξωτερικού σε σχέση µε το 3% του δείγµατος ενώ µειωµένο είναι και το ποσοστό αποφοίτων του ΕΑΠ, µόλις 5,4% σε σύγκριση µε το 11% του δείγµατος. Τέλος αυξηµένο είναι και το ποσοστό των αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά 11,5% σε σχέση µε αυτό του δείγµατος 3%. Ενδιαφέρον είναι ότι δεν υπάρχει στο δείγµα αντιπροσωπευτικότητα από κάποιες νέες σχολές, όπως τα Πανεπιστήµια Αιγαίου και Πελοποννήσου. Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 9,5% Eθνικό Καποδιστριακό Αθηνών 8,0% Οικονοµικό Αθηνών 9,9% Ιωαννίνων 6,1% Κρήτης 21,3% Πάτρας 8,7% Πειραιά 6,8% Πολυτεχνείο Κρήτης 3,8% Αιγαίου 0,6% Μακεδονίας 11,5% Ελληνικό Ανοικτό 5,4% Πελοποννήσου 0,2% Εξωτερικού 12,1% ΠΟΣΟΣΤΑ 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 9,5% 8,0% Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης Eθνικό Καποδιστριακό Αθηνών 9,9% Οικονοµικό Αθηνών 6,1% Ιωαννίνων Πίνακας 2 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΕ 21,3% Κρήτης 8,7% Πάτρας Εικόνα 3 :Κατανοµή Σχολών Συνόλου Αποφοίτων Μελών Ε.Π.Ε Από τα συνολικά δεδοµένα παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό εξακολουθεί να είναι αυτό των αποφοίτων του τµήµατος του Πανεπιστηµίου Κρήτης αλλά σαφώς µικρότερο από αυτό του δείγµατος. Επίσης υπάρχει ένα 12% αποφοίτων Πανεπιστηµίων εξωτερικού σε σχέση µε το 3% του δείγµατος ενώ µειωµένο είναι και το ποσοστό αποφοίτων του ΕΑΠ, µόλις 5,4% σε σύγκριση µε το 11% του δείγµατος. Τέλος αυξηµένο είναι και το ποσοστό των αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά 11,5% σε σχέση µε αυτό του δείγµατος 3%. Ενδιαφέρον είναι ότι δεν υπάρχει στο δείγµα αντιπροσωπευτικότητα από κάποιες νέες σχολές, όπως τα Πανεπιστήµια Αιγαίου και Πελοποννήσου. Από τον υπολογισµό των ετών σπουδών που έχουν γίνει από την ηµεροµηνία εισαγωγής στη σχολή µέχρι την αποφοίτηση προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία του Πίνακα 3 ΕΤΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙ- ΟΥ Πίνακας 3: Κατανοµή ετών σπουδών αριθµού πτυχιούχων ανδρών γυναικών 6,8% Πειραιά ΣΧΟΛΕΣ 3,8% Πολυτεχνείο Κρήτης 0,6% Αιγαίου 11,5% Μακεδονίας 5,4% Ελληνικό Ανοικτό 0,2% Πελοποννήσου ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙ- ΟΥΧΩΝ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ,1% Εξωτερικού - ΣΕΛ 3 -

4 Έρευνα Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδα Το προφίλ των µελών τη ΕΠΕ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕ του ηµήτρη Κυριακού Τέλος τίθεται ένα ερώτηµα πρόθεσης φοίτησης των ερωτώµενων στο ίδιο τµήµα, αν ξεκινήσουν τις σπουδές από την αρχή. Και εδώ υπάρχει µια θετική εκτίµηση στην 10βαθµη κλίµακα ύψους 8,37 και µε τυπική διασπορά 1,74 επιβεβαιώνοντας στην ουσία τις επιλογές των νεανικών τους χρόνων (Παράρτηµα 1-13). Από τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνεται µια πολύ καλή αντίληψη που έχουν διαµορφώσει οι Έλληνες Πληροφορική σχετικά µε την εκπαιδευτική εργασιακή τους πορεία ως σήµερα. Στη συνέχεια εξετάστηκαν το αντικείµενο εργασίας των πτυχιούχων πληροφορικών. Συγκεκριµένα οι ερωτώµενοι δηλώσαν αν δουλεύουν για το δηµόσιο, το ιδιωτικό τοµέα ή είναι άνεργοι. Στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή του δηµοσίου, δήλωσαν αν δουλεύουν στην Εκπαίδευση και συγκεκριµένα στην πρωτοβάθµια, στην δευτεροβάθµια ή στην τριτοβάθµια, αν δουλεύουν στο Ευρύτερο ηµόσιο τοµέα, στους ΟΤΑ ή σε ΕΚΟ. Στην δεύτερη κατηγορία, δηλαδή οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα, οι ερωτώµενοι επιλέγουν από τις κατηγορίες Υπάλληλος, Ελεύθερος επαγγελµατίας ή Επιχειρηµατίας. Στο σηµείο αυτό ζητούνται ο φορέας που είναι ασφαλισµένος ο εργαζόµενος, αν είναι στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ), στο ΤΣΜΕ Ε ή αν είναι στο ηµόσιο (για τους δηµοσίους υπαλλήλους). Τέλος στην τελευταία κατηγορία ζητείται αν είναι άνεργος και για πόσους µήνες. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Παρατηρούµε ότι υπάρχουν 3 εργαζόµενοι στην εκπαίδευση που εργάζονται στην πρωτοβάθµια και στην δευτεροβάθµια (προφανώς ως ωρο- µίσθιοι) ενώ άλλοι 3 είναι ταυτόχρονα στην τριτοβάθµια αλλά εργάζονται και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Το σύνολο του δηµόσιου τοµέα είναι 70,49%, του ιδιωτικού 26,23% ενώ άνεργοι είναι το 3,28% Κλάδος Εργασίας Αποφοίτων Πληροφορικής Πρωτοβάθµια ευτεροβάθµια Τριτοβάθµια Ευρύτερος ηµόσιος Τοµέας 10 Εικόνα 4: Κλάδος εργασίας δείγµατος έρευνας ΟΤΑ 2 ΕΚΟ 0 Υπάλληλος 7 7 Ελ.Επαγγελµατίας 6 7 Επιχειρηµατίας 1 2 σεχή χρόνια και ο αριθµός των ανέργων πτυχιούχων πληροφορικής καθώς αποφοιτούν από τις σχολές της Ελλάδας και του εξωτερικού περίπου στους απόφοιτους/ έτος ενώ ο ιδιωτικός τοµέας δεν θα µπορεί να τους απορροφήσει. Το πρόβληµα είναι ότι στο χώρο αυτό δεν υπάρχει κατασκευή λογισµικού παρά µόνο παροχή υπηρεσιών (box movers) άλλων κατασκευαστών. Στο ερώτηµα πόσοι ασκούν εκτός από την βασική του εργασία και κάποια δεύτερη (part time) απασχόληση, εµφανίζοντας στοιχεία έτερο-απασχόλησης πιθανώς λόγω προσφοράς εργασίας και υψηλών οικονοµικών ανταλλαγµάτων στον Πίνακα 5 εµφανίζεται ισχυρή τάση δεύτερης απασχόλησης 59% και µάλιστα σχετική µε την πληροφορική 52% Εικόνα 5 :Τα Ασφαλιστικά Ταµεία των Ελλήνων Πληροφορικών Αποτελέσµατα 0 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΑ ΟΑΕΕ ΤΣΜΕ Ε ηµόσιο Άνεργος ΤΑΜΕΙΑ Από τα παραπάνω στοιχεία είναι εµφανές ότι και αυτός ο κλάδος οικονοµίας της Ελλάδας είναι τροφοδοτούµενος από τον δηµόσιο τοµέα σε συντριπτική αναλογία. Η τάση τα επόµενα χρόνια θα ανατραπεί καθώς ο δηµόσιος τοµέας θα συρρικνώνεται ενώ ο ιδιωτικός θα αυξάνεται. Αυξηµένος αναµένεται να είναι τα προ- Αριθµός % Έτεροαπασχόληση 36 59% Σχετική µε πληροφορική 32 52% Πίνακας 5 Ποσοστά Έτερο-απασχόλησης Ολοκληρώνοντας την έρευνα και µελετώντας τα αποτελέσµατά της, αντιλαµβανόµαστε το προφίλ των αποφοίτων πληροφορικής. Οι απόφοιτοι αυτοί έχοντας ακολουθήσει µια «νέα» πορεία σε ένα µη τυποποιηµένο για την εποχή του επάγγελµα έρχονται σιγά- σιγά αντιµέτωποι µε την εργασιακή πραγµατικότητα ενός καινούργιου αντικειµένου που αγωνιά να εγκαθιδρυθεί στην σηµερινή «παγκοσµιοποιηµένη» κοινωνία. Τα δεδοµένα που ε- λήφθησαν από ένα µεγάλο πλήθος µελών της Ένωσης, παρουσιάζουν αρκετά ξεκάθαρα τις απαντήσεις που αναδεικνύουν την διάσταση των θεµάτων τα οποία εξετάσθηκαν. Η ποσοτική αυτή πιλοτική έρευνα, περιγράφει ένα «παρθένο» και «άγνωστο» για τους µη µυηµένους αναγνώστες και τροφοδοτεί ιδέες για µεγαλύτερες και πιο εµπεριστατωµένες έρευνες στο συγκεκριµένο χώρο....o ηµήτρης Ε. Κυριακός είναι απόφοιτος Computer Science του Cardiff University και διαθέτει µεταπτυχιακά στην Μηχανική Συστηµάτων (Cardiff University), ΜΒΑ από την ΑΣΟΕΕ και φέτος ολοκληρώνει το µεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στο ΕΑΠ. Έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στην διεύθυνση πληροφορικής της Τράπεζας Εργασίας, στον ΟΤΕ και σαν στέλεχος στην Vodafone. Σήµερα είναι καθηγητής ΠΕ19 στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση και εργαστηριακός συνεργάτης στο ΤΕΙ Πειραιά... - ΣΕΛ 4 -

5 Απόψει Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδα ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕ ΤΠΕ : Εργαλεία ηµοκρατία ή απειλέ ατοµικών ελευθεριών ; του Φώτη Λιοτόπουλου Οι τεχνολογίες αιχµής κάθε «Επανάστασης» αποτελούν εργαλεία προαγωγής ενός ιστορικού γίγνεσθαι στο επόµενο κατά την ιστορική εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών. Στην τρέχουσα «Επανάσταση της Πληροφορίας και της Γνώσης» που διανύουµε, η Πληροφορική και γενικότερα οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν το εφαλτήριο για τη µετάβαση της Κοινωνίας από τη βιοµηχανική της φάση (αυτή του ελέγχου της µηχανής) στην πληροφορική της φάση, δηλ. αυτή του ελέγχου της πληροφορίας και της γνώσης. Η σύγχρονες ΤΠΕ είναι τα µέσα (ή τα εργαλεία) µε τα οποία αφενός παράγεται και αφετέρου τιθασεύεται (δηλ. ελέγχεται) η πληροφορία η ουσία και το περιεχόµενο της σύγχρονης επανάστασης που βιώνουµε. Φυσικά, η «πληροφορία», ως βασική ουσία του παντός, ανέκαθεν υπήρχε, απλά τώρα έχουµε µάθει να τη θεωρούµε ως κέντρο και κυρίαρχη ιδιότητα της κοινωνικής και ατοµικής µας ταυτότητας και ύπαρξης. Σαν εργαλεία χειρισµού της Πληροφορίας, οι ΤΠΕ µπορούν να δώσουν τεράστια δύναµη σ αυτόν που ξέρει να τις χειρίζεται κατάλληλα. Η αυτοπεποίθηση της «ανθρώπινης υπερδύναµης» που στην εποχή της κλασσικής µηχανικής καθ υπερβολή εκφράστηκε µε το «ος µοι πα στω και ταν γαν κινάσω» του Αρχιµήδη, σίγουρα µπορεί να αντιστοιχιστεί µε το σύγχρονο «Αυτός που έχει τη γνώση, έχει τη δύναµη». Σαν Έλληνες Πληροφορικοί, θα πρέπει να θεωρούµε ως δεδοµένη την υποχρέωσή µας απέναντι στην Κοινωνία να έχουµε ως γνώµονα και να υποδεικνύουµε πάντα την ορθολογιστική χρήση των ΤΠΕ και την εφαρµογή τους µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής µας και την προαγωγή της Κοινωνίας µας, πάντα στο πλαίσιο των συνταγµατικών εγγυήσεων µιας δηµοκρατικά ευνοµούµενης Πολιτείας. Ένα από τα βασικότερα ζητούµενα σε πολλές εκφάνσεις των σύγχρονων δηµοκρατικών κοινωνιών είναι η ιαφάνεια. ιαφάνεια σε κάθε είδους σχέσεις ή συναλλαγές που, είτε διµερείς είτε πολυµερείς, επηρεάζουν εν δυνάµει τις κοινωνικές ισορροπίες σε κάποιο κοινωνικό υποσύνολο. Έλλειψη διαφάνειας, οδηγεί τελικά σε κοινωνικές αδικίες, διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, εντάσεις και κλυδωνισµούς στον κοινωνικό ιστό. Πώς όµως µπορούν οι ΤΠΕ, ως «εργαλείο ιαφάνειας», να λειτουργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση; Παρακάτω αναφέρουµε κάποια ενδεικτικά παραδείγµατα (χωρίς κάποια αξιολογική σειρά αναφοράς): α) σωστή καταγραφή και διασταύρωση φορολογικών και λοιπών οικονοµικών στοιχείων των πολιτών από τις οικονοµικές υπηρεσίες του κράτους, για δικαιότερη φορολόγηση και χτύπηµα της φοροδιαφυγής. Πολλά µπορούν να γίνουν αλλά λίγα τελικά γίνονται, κυρίως από έλλειψη πολι- τικής βούλησης. β) δηµοσιοποίηση (στο ιαδίκτυο) πινάκων µεταθέσεων, αποσπάσεων, προαγωγών, εκλογών µελών ΕΠ, κλπ., άµεσα και µε όλα τα στοιχεία αξιολόγησης των υποψηφίων, µε επώνυµη αναφορά των αξιολογητών και των αξιολογήσεων. γ) δηµοσιοποίηση δηµόσιων διαγωνισµών (προτάσεων, αξιολογήσεων, αποτελεσµάτων), εκτελούµενων δηµόσιων έργων και δηµόσιων (ανοιχτών) δηµοπρασιών (π.χ. του Ο Υ). Τήρηση σχετικών δηµόσιων Μητρώων καλών/κακών πρακτικών, αξιολογητών, κλπ. δ) άµεση εξαγωγή αποτελεσµάτων και δηµοσιοποίησή τους σε κάθε είδους εξετάσεις (εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, ΑΣΕΠ, κλπ.) ε) διεξαγωγή ψηφοφοριών και εκλογών, µικρής, µεσαίας ή µεγάλης κλίµακας µε συνθήκες υψηλής ασφάλειας και διαφάνειας στ) προστασία της ασφάλειας του πολίτη µε αποτροπή της παράνοµης πράξης µε χρήση καµερών ασφαλείας σε δηµόσιους χώρους και βάσεων δεδοµένων DNA (των «σεσηµασµένων») ζ) βελτίωση των παροχών υγείας µε τήρηση ενιαίου ιατρικού αρχείου των πολιτών µε διασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης µόνο από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό η) προαγωγή των υπηρεσιών e-διακυβέρνησης για καλύτερες, πιο διαφανείς και πιο αποδοτικές σχέσεις κράτουςπολίτη θ) δηµοσιοποίηση όλων των αποφάσεων και πράξεων απονοµής δικαιοσύνης από τη δικαστική εξουσία ι) ελεύθερη διάθεση όλων των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου της Βουλής των Ελλήνων και του Εθνικού Τυπογραφείου ια) δηµιουργία επίσηµου εθνικού forum για επώνυµες (εξωδικαστικές) καταγγελίες πολιτών ιβ) σύσταση «παρατηρητηρίου τιµών» για κάθε είδους επαγγελµατίες (λιανοπωλητές, πωλητές καυσίµων, γιατρούς, δικηγόρους, φροντιστήρια, κλπ.). Οι παραπάνω αναφερθείσες περιπτώσεις είναι τεχνολογικά εφικτές και άµεσα υλοποιήσιµες και θα µπορούσαν να βελτιώσουν σηµαντικά τα επίπεδα δικαιοσύνης και αξιοκρατίας καθώς και να ελαττώσουν σηµαντικά τα επίπεδα διαφθοράς και παρανο- µίας στην κοινωνία µας. Στην περίπτωση αυτή, οι ΤΠΕ λειτουργούν ως το εργαλείο εκείνο που επιτρέπει την πλήρη δηµοσιοποίηση της δηµόσιας πληροφορίας και των χειριστών της, καθώς και τη δυνατότητα συσχέτισής της από τον οποιονδήποτε πολίτη, µε αποτέλεσµα ο εν δυνάµει παρανοµών να αποτρέπεται φοβού- µενος το ενδεχόµενο αποκάλυψής του, δεδοµένου ότι το αποτέλεσµα της πράξης του είναι πλέον κοινή γνώση, ανοικτό σε κάθε δηµόσιο έλεγχο....συνέχεια στη σελίδα 9 - ΣΕΛ 5 -

6 ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ Η ικτυακή Πύλη για την Κοινωνία της Πληροφορίας Η ικτυακή Πύλη για την Κοινωνία της Πληροφορίας είναι ένα σύγχρονο επικοινωνιακό εργαλείο που ανανεώνεται, επεκτείνεται και προσαρµόζεται σε µόνιµη βάση. To Γραφείο Τύπου της ικτυακής Πύλης επιδιώκει να παρουσιάσει στον δικτυακό επισκέπτη µε έναν συστηµατικό τρόπο ότι χρειάζεται για την ενηµέρωσή του: (α) Το Γραφείο Πληροφόρησης που είναι το κεντρικό σηµείο επικοινωνίας µε την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης, (β) Τα ελτία Τύπου που εκδίδονται από την Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας καθώς και τους κανόνες πληροφόρησης και δηµοσιότητας που διέπουν το πλαίσιο της υλοποίησης των έργων του Ε.Π., (γ) Την τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησεογραφία που σηµατοδοτεί τις εξελίξεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως επίσης και τις εκδηλώσεις που σχετίζονται τόσο µε την ΚτΠ στο σύνολό της όσο και µε το οµώνυµο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Νέα - Ηµερίδε - Συνέδρια Οκτώβριος 2009 IDABC Open Source Event 2009, 2nd October 2009, the European Commission, Directorate General for Informatics will organise the IDABC Open Source Event 2009: The Power of Communities e-learning Expo, 10 & 11 Οκτωβρίου 2009, στον πολυχώρο της Αίγλης Ζαππείου. Έκθεση για την Ηλεκτρονική Μάθηση. 15o Συνέδριο Εφαρµογών Πληροφορικής, 2 και 3 Οκτωβρίου 2009 στο συνεδριακό κέντρο "Ιωάννης Βελλίδης" της ΗΕLEXPO. Νοέµβριος η Συνάντηση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής.Ε. Κεντρικής και υτικής Μακεδονίας, την 1η Νοεµβρίου 2009 από τις 10:00 έως τις 15:00 θα πραγµατοποιηθεί η 4η Συνάντηση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής.Ε. Κεντρικής και υτικής Μακεδονίας στο Αµφιθέατρο του Τ.Ε.Ι. Σερρών µε θέµα: "Το νέο ψηφιακό σχολείο - Ανοιχτό λογισµικό". Μελλοντικά Το 1ο πανελλήνιο συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή για το Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοικτού Κώδικά (ΕΛ/ ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση, θα πραγµατοποιηθεί στα Χανιά από 16 έως 18 Απριλίου Συµµετέχει ο σύλλογος φίλων ΕΛ/ΛΑΚ Χανίων. Σκοπός του συνεδρίου είναι η προώθηση κι ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση και στην ελληνική επιστηµονική κοινότητα ώστε να αξιοποιηθεί κριτικά και δηµιουργικά σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. 4 th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering (4 th IC-SCCE), The Laboratory of Fluid Mechanics and Energy (LFME), University of Patras, Greece, is organizing the 4 th IC-SCCE, to be held in Athens, Greece, from July 7 th to July 10 th, SEE-GRID-SCI User Forum 2009, December 9-10, 2009, Bogazici University, Istanbul, Turkey. IT Pro Connections 2009, 21 Νοεµβρίου, Η εκδήλωση απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελµατίες ΙΤ που δεν έχουν χρόνο για χάσιµο σε παρουσιάσεις προϊόντων µε πληροφορίες που θα µπορούσαν να βρουν µόνοι τους στο διαδίκτυο. Το 2008 το CyberCrime - Security Forum είχε φυσικά σαν θέµα του την ασφάλεια των δεδοµένων και των υπολογιστικών συστηµάτων. - ΣΕΛ 6 -

7 ιαδικτυακέ Εφαρµογέ Πλαίσια Ανάπτυξη Λογισµικού AJAX του Νίκου Κουρεµένου Η δηµιουργία εφαρµογών σε AJAX διευκολύνεται από πλαίσια ανάπτυξης λογισµικού (frameworks) που διατίθενται έτοιµα στο δίκτυο. Πριν προχωρήσουµε όµως παρακάτω ας δώσουµε µια µικρή εξήγηση του τι είναι τα πλαίσια ανάπτυξης ιστοεφαρ- µογών. Συνήθως οι προγραµµατιστές γνωρίζουν κάποιες γλώσσες προγραµµατισµού µε τις οποίες µπορεί να δηµιουργήσουν διάφορες εφαρµογές είτε από το µηδέν είτε χρησιµοποιώντας διάφορες βιβλιοθήκες που τους προσφέρουν έτοιµες κάποιες λειτουργίες. Ένα πλαίσιο ανάπτυξης λογισµικού προσφέρει και αυτό κάποιες έτοιµες λειτουργίες όπως δηµιουργία προσωρινής µνήµης (caching), χρήση σχεδιότυπων (templating), αντιστοίχιση αντικειµένων (object mapping), µπορεί να επεκταθεί µε χρήση πρόσθετων (plugins) αλλά κατά κύριο λόγο προτυποποιεί κάποιες διαδικασίες όπως η αρχιτεκτονική της εφαρµογής, η σύνδεση στη βάση δεδοµένων, ενώ παράλληλα δίνει δυνατότητα για γρήγορη και αυτόµατη δηµιουργία κώδικα. Η Javascript ήταν µια γλώσσα που δεν δηµιουργήθηκε ως µια γλώσσα προγραµµατισµού γενικής φύσης. Αρχικός της στόχος ήταν να εκτελεί δυο τρεις υπολογισµούς στον περιηγητή του χρήστη. Από τότε έχουν γίνει πολλά φιλόδοξα σχέδια για νέες καλύτερες εκδόσεις της Javascript όµως όλη τελικά κατάληξαν να επεκτείνουν την ήδη υπάρχουσα και υποστηριζόµενη από όλους τους περιηγητές έκδοση. Η επέκταση αυτή έχει γιγαντωθεί, η ασυµβατότητες χειρισµών της µεταξύ διαφορετικών περιηγητών έχουν πληθύνει αντί να µειωθούν µε το χρόνο µε αποτέλεσµα να έχει δυσκολέψει πάρα πολύ η δηµιουργία µιας ιστοεφαρµογής που θα δείχνει και θα λειτουργεί το ίδιο σε όλους τους περιηγητές. Η κατάσταση είναι δραµατική διότι ο πιο διαδεδοµένος περιηγητής είναι αυτός που έρχεται µε το πιο διαδεδοµένο λειτουργικό σύστηµα και δεν είναι άλλος από τον Internet Explorer. Για έξι ολόκληρα χρόνια η Microsoft αρνούταν να αναβαθµίσει ουσιαστικά τον Internet Explorer µε αποτέλεσµα αρκετοί χρήστες να έχουν ακόµα την έκδοση 6, µια έκδοση από το µακρινό Επιπλέον όταν µετά από τεράστιες πιέσεις και σµίκρυνση του ποσοστού των χρηστών του Internet Explorer (κυρίως προς Firefox, Opera, Chrome) η πολυπόθητη νέα έκδοση (7.0) δόθηκε στην δηµοσιότητα υπήρξε τεράστια απογοήτευση κυρίως λόγω του ότι δεν συµπεριλήφθηκε στο Service Pack 3 των Windows XP. Είναι όµως γεγονός ότι πλέον η Microsoft διαθέτει νέο λειτουργικό σύστηµα (Windows Vista) µε τον Internet Explorer 7 καθώς και στη συνέχεια διαθέτει την έκδοση 8 (προεπιλεγµένη µε τα Windows 7) όπου οι προσδοκίες ήταν µεγάλες. Τελικώς η έκδοση 8 του Internet Explorer µόνο µερικώς κατάφερε να τοποθετηθεί στην κούρσα από άποψη υποστήριξης προτύπων και τεχνολογιών ιστού ώστε να κάνει και το έργο των µηχανικών λογισµικού πιο εύκολο. Προς το παρόν όµως, ο µηχανικός λογισµικού θα πρέπει να γράφει κώδικα ο οποίος είναι εξαρτηµένος σε κάθε περιηγητή και µάλιστα σε κάθε έκδοση και υποέκδοση του κάθε περιηγητή αν αυτός είναι ο Internet Explorer. Είναι αλήθεια πως αυτά τα προβλήµατα τα έχουν λύσει σε κάποιο βαθµό και τα καθαρά πλαίσια Javascript. Αυτό όµως που δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν είναι την κατωτερότητα της Javascript τουλάχιστον ως προς την ευ- χρηστία που περιµένει ο µέσος µηχανικός λογισµικού το Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζουµε το Google Web Toolkit (GWT) που είναι το πιο διαδεδοµένο πλαίσιο ανάπτυξης AJAX ανοιχτού κώδικα (open source) που δεν είναι γραµµένο σε Javascript (αλλά σε Java). Παρουσιάζουµε περιληπτικά το PyJamas διότι κινείται στα ίδια πλαίσια µε το GWT µε την διαφορά ότι η γλώσσα προγραµµατισµού ανήκει στην γενιά των δυνα- µικών γλωσσών προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου. Ενώ συνοπτικά αναφερόµαστε και στις δυνατότητες της ASP.NET για χρήση AJAX. Τέλος αξίζει να σηµειωθεί πως προτιµήσαµε κυρίως να χρησιµοποιήσουµε ή να παρουσιάσουµε πλαίσια ανάπτυξης ελεύθερου λογισµικού/λογισµικού ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) αφού αυτά δεν έχουν καν την έννοια του Return on Investment (ROI) τουλάχιστον ως προς το κόστος κάτι το οποίο ενθαρρύνει την καινοτοµία στις µικρές καινοτόµες εταιρίες που παράγουν ιστοεφαρµογές (web startups). Οι τελευταίες είναι και οι βασικοί χρήστες καινοτόµας τεχνολογίας όπως αυτή των εφαρµογών που τρέχουν στον ιστό. Όµως συµπεριλάβαµε και µια υλοποίηση σε ASP.NET µε χρήση AJAX διότι το συγκεκριµένο πλαίσιο ανάπτυξης λογισµικού AJAX είναι πολύ δηµοφιλές και εύχρηστο και συνεπώς δεν νοείται να το αγνοήσουµε. Το πλαίσιο ανάπτυξης λογισµικού Google Web Toolkit Το Google Web Toolkit (GWT) είναι µια βιβλιοθήκη και εργαλεία που προσφέρονται σε µορφή ανοιχτού κώδικα (open source) από το Google και που σκοπό έχουν να διαδώσουν προφανώς την χρήση του AJAX στον προγραµµατισµό στον ιστό. Βασική διαφορά του σε σχέση µε το ExtJS είναι ότι ο προγραµµατιστής/χρήστης του πλαισίου αυτού προγραµµατίζει στην γλώσσα προγραµµατισµού Java. Στη συνέχεια λαµβάνει χώρα η αυτόµατη µετατροπή της (κατά την διαδικασία της µεταγλώττισης) σε DHTML (Javascript + HTML). Η Java είναι σαφώς προτιµότερη γλώσσα προγραµµατισµού από την αρκετά περιοριστική και στριφνή Javascript τουλάχιστον στα µάτια αρκετών προγραµµατιστών κλασσικών παραθυρικών εφαρµογών (desktop applications). Όµως το GWT προσφέρει πολλά περισσότερα όπως: Μια υψηλού επιπέδου αφαίρεση πολυπλοκότητας σε βασικές για την τεχνολογία AJAX έννοιες όπως αυτές των ασύγχρονων κλήσεων σε δεδοµένα και των αντίστοιχων «τακτοποιητών» (handlers) αυτών των απαντήσεων. Ένα πλήρες API για ανάλυση και δηµιουργία (parsing & building) αρχείων XML, το οποίο θεωρείται και είναι από τα πλέον πιο απλά και βολικά. Ένα πλήρες API για ανάλυση και δηµιουργία αρχείων JSON που θεωρούνται ως µια απλοποιηµένη µορφή παρουσίασης δεδοµένων µάλιστα αρκετά φιλικότερη στις γλώσσες προγραµµατισµού συγκριτικά µε την XML. Μια αρκετά µεγάλη γκάµα από παραθυρικά αντικείµενα (widgets) όπως κουµπιά, είσοδοι κειµένου, όψεις - ΣΕΛ 7 -

8 ιαδικτυακέ Εφαρµογέ ιαδικτυακέ Εφαρµογέ Εφαρµογέ Πλαίσια Ανάπτυξη στον Ιστό Λογισµικού µε χρήση AJAX AJAX του Νίκου Κουρεµένου του Νίκου Κουρεµένου Τέλος αξίζει να αναφερθεί και µια καινοτοµία που εισάγει αυτό το πλαίσιο ανάπτυξης λογισµικού. Εκτός από το να µετατρέπει τον κώδικα σε ιστοεφαρµογή έχει την δυνατότητα να παράγει και κώδικα για κλασσική παραθυρική εφαρµογή! Παρέχοδέντρου κλπ, διάφορα εφέ εµφάνισης/εξαφάνισης, καθώς και δυνατότητα drag and drop. Ενσωµάτωση µε προγραµµατιστικά περιβάλλοντα (IDE) όπως το Eclipse, και πλήρη χρήση των δυνατοτήτων τους. Έτσι ο προγραµµατιστής είναι σε θέση να εκσφαλµατώνει τον κώδικα του σε επίπεδο Java ενώ ο περιηγητής (browser) εκτελεί την παραγόµενη Javascript. Η παραγόµενη Javascript είναι φιλική και συµβατή µε όλους τους περιηγητές (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Chrome) καθώς επίσης και αυτοµάτως βελτιστοποιηµένη µε την βοήθεια Java σε Javascript µεταγλωττιστή. Ενσωµάτωση κώδικα Javascript. Με το GWT δίνεται η δυνατότητα συγγραφής κώδικα τόσο σε Java όσο και κατευθείαν σε Javascript (JSNI: Javascript Native Interface) καταργώντας έτσι το πρόβληµα πιθανής µη χρησιµοποίησης µιας πολύ δηµοφιλούς Javascript βιβλιοθήκης. Βέβαια αυτό δεν αποτρέπει και την δυνατότητα ύπαρξης πιο φιλικών wrapper ώστε το API να µοιάζει πιο πολύ µε αυτά της Java. Έτσι για wrapper αξίζει να αναφέρουµε ότι υπάρχει έκδοση του ExtJS για χρήση του µέσω GWT. Unit testing µε την βοήθεια του JUnit ακόµα και σε επίπεδο ασύγρονων αποµακρυσµένων κλήσεων σε συναρτήσεις (RPC, Remote Procedure Calls). Το πλαίσιο ανάπτυξης λογισµικού ASP.NET AJAX Ουσιαστικά το ASP.NET AJAX είναι µια επέκταση της ήδη υπάρχουσας υποδοµής της ASP.NET της Microsoft, µε στόχο οι ιστοσελίδες που δηµιουργούνται να µπορούν να έχουν δυνατότητες AJAX. Για να επιτευχθεί αυτό, τα επιµέρους µέρη της σελίδας που θέλουµε να αλλάζουν δυναµικά οµαδοποιούνται. Πιο συγκεκριµένα οµαδοποιούνται τα web controls τα οποία παράγουν γεγονότα (events) τα οποία αντί να γίνονται postback στον διακοµιστή και να φορτώνεται από την αρχή η σελίδα, παγιδεύονται από ένα ή περισσότερα UpdatePanel. Βασικό χαρακτηριστικό της επιτυχίας της ASP.NET/AJAX είναι η πολύ καλή τεκµηρίωση της βιβλιοθήκης, τα εκτεταµένα παραδείγµατα που προσφέρει η Microsoft και η άψογη ενοποίηση µε το Microsoft Visual Studio. Βασικό µειονέκτηµα όµως είναι η σκοπιά της AJAX ως µιας απλή επέκταση της ASP.NET και όχι ως κάτι το συνταρακτικά νέο. Αυτή είναι και η κλασσική αντιµετώπιση της Microsoft λόγω της ηγεµονίας της στις εφαρµογές επιφάνειας εργασίας και στην ανάγκη της για διατήρησης του λειτουργικού συστήµατος ως βασική πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών σε αντίθεση µε την τρέχουσα τάση δηµιουργίας εφαρµογών µε πλατφόρµα τον ιστό. Έτσι όλη η AJAX λειτουργία πρέπει να είναι σε µια φόρµα, και γενικότερα είναι αρκετά πιο δύσκολο να αναπτύξεις µια πιο ολοκληρωµένη ιστοεφαρµογή εκτός αν αποφασίσεις να χρησιµοποιήσεις βιβλιοθήκες για AJAX σε ASP.NET από τρίτους. Το πλαίσιο ανάπτυξης λογισµικού PyJamas υνατότητα διεθνοποίησης (internationalization) και παραµετροποίησης της εφαρµογής για την εκάστοτε χώρα (localization). Καταγραφή ιστορικού (history) και ορθή λειτουργία το κουµπιού Back του περιηγητή. Εκσφαλµάτωση σε επίπεδο Java! Οι ιδέες του Google Web Toolkit και κυρίως η απελευθέρωση από την Javascript δεν άργησαν να βρουν µιµητές και για πολλά άλλα πλαίσια λογισµικού, το κάθε ένα από αυτά στόχευε συνήθως σε διαφορετική γλώσσα προγραµµατισµού. Εµείς επιλέξαµε να ασχοληθούµε µε µια δυναµική γλώσσα προγραµµατισµού, η οποία είναι πολύ δηµοφιλής και δεν είναι άλλη από την Python. Για την Python υπάρχουν πολλά πλαίσια ανάπτυξης AJAX, εµείς όµως προτιµήσαµε να εξετάσουµε και να χρησιµοποιήσου- µε το PyJamas διότι είναι και πιο κοντά στην φιλοσοφία µε το GWT. Έτσι έχει έναν Python σε Javascript µεταγλωττιστή, ένα πλήρες σύνολο από παραθυρικά εξαρτήµατα και κυρίως το βασικότερο προσφέρεται για ακόµα πιο ταχεία ανάπτυξη ιστοπρογραµµάτων καθώς χρησιµοποιώντας δυναµικές γλώσσες όπως την Python µπορεί κανείς πολύ πιο εύκολα να επιτύχει Rapid Application Development (RAD), κάτι που είναι και από τα κύρια προαπαιτούµενα για την επιτυχία ενός δικτυακού τόπου µε εκτενή χρήση τεχνολογίας AJAX. εν µπορούµε δηλαδή σε καµία περίπτωση να έχουµε µεγάλους κύκλους λογισµικού αλλά θα πρέπει να ακολουθούµε το µότο release early, release often. Το PyJamas προσπαθεί µε µερική ως τώρα επιτυχία να καλύψει αυτές τις απαιτήσεις. - ΣΕΛ 8 -

9 ιαδικτυακέ Εφαρµογέ ιαδικτυακέ Εφαρµογέ Εφαρµογέ Πλαίσια Ανάπτυξη στον Ιστό Λογισµικού µε χρήση AJAX AJAX του Νίκου Κουρεµένου του Νίκου Κουρεµένου ντας αυτή τη υβριδική δυνατότητα, γεφυρώνει τους δύο βασικούς κόσµους/πλατφόρµες ανάπτυξης λογισµικού τον ιστό και το desktop. Συγκρίσεις - Συµπεράσµατα Θεωρούµε πως το καταλληλότερο πλαίσιο είναι το GWT ενώ θα µπορούσε να εξετάσει και το ASP.NET AJAX σε περίπτωση που ήταν διατεθειµένος να κάνει µια µεγαλύτερη αρχική χρηµατική επένδυση. Ο χρόνος εξοικείωσης είναι µικρότερος για το ASP.NET AJAX συγκριτικά µε το GWT, ενώ γενικότερα το ASP.NET AJAX είναι πιο εύχρηστο και διαθέτει περισσότερο και υψηλότερου επιπέδου τεκµηριωτικό υλικό. Επίσης το ASP.NET AJAX έχει τον σχεδιαστή παραθυρικών εξαρτηµάτων του Visual Studio, ενώ κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει για το GWT παρά µόνο παρέχεται ως εµπορικό λογισµικό από τρίτους. Όµως η Microsoft παράλληλα προωθεί µια νέα τεχνολογία (Silverlight) που θέλει πρόσθετο (plugin) ενώ βασικό χαρακτηριστικό του AJAX είναι ότι δεν χρειάζεται πρόσθετα. Η Microsoft αναµένεται να εστιάσει κυρίως σε αυτή τη τεχνολογία γιατί θέλει να διατηρήσει την πλατφόρµα των Windows ως βασική πλατφόρµα ανάπτυξης σύνθετων και πλούσιων εφαρµογών. Το GWT όµως όντας ανοιχτό λογισµικό υποστηριζόµενο από την Google ίσως τελικά να είναι καλύτερη επιλογή τουλάχιστον για µία πιο έµπειρη οµάδα µηχανικών λογισµικού διότι βασικός στόχος του Google είναι η εξάλειψη των παραδοσιακών εφαρµογών επιφάνειας εργασίας και η επικράτηση των ιστοεφαρµογών κι έτσι το GWT αν και πολύ νέο ήδη έχει αρχίσει να θεωρείται ως ο βασιλιάς της κατηγορίας. Τέλος το πλαίσιο PyJamas προτείνεται σε όσους είναι λάτρεις των δυναµικών γλωσσών και γενικότερα σε όσους έχουν διάθεση για πειραµατισµό....συνέχεια του άρθρου του Φώτη Λιοτόπουλου από τη σελίδα 5 Οι ΤΠΕ είναι αυτές που, µέσα στο χάος της Πληροφορίας που µας περιβάλλει, «ρίχνουν φως στ ανήλιαγα», µπορούν να εξασφαλίσουν την απαραίτητη διαφάνεια σε όλες τις δηµόσιες διαδικασίες που αφορούν την Κοινωνία. Όσοι δεν θέλουν τη διαφάνεια αυτή, αλλά και άλλοι που απλά φοβούνται την ανεξέλεγκτη χρήση (ή κατάχρηση) της πληροφορίας αυτής από το ίδιο το Κράτος ή και από άλλους φορείς, εκτός των πλαισίων της νοµιµότητας, κινδυνολογούν, ισχυριζό- µενοι ότι αυτού του είδους η διαφάνεια αποτελεί απειλή για τα προσωπικά µας δεδοµένα και τις ατοµικές µας ελευθερίες. Ισχυροποιώντας όµως τη δηµοκρατία µας µε την απαραίτητη διαφάνεια, µήπως την κάνουµε ανθεκτικότερη σε τέτοιου είδους καταχρήσεις και παραβιάσεις; Και αντίθετα, µε την πρόφαση της προστασίας των προσωπικών µας δεδοµένων, µήπως δίνουµε ασυλία και ελεύθερο πεδίο δράσης στην παραβατικότητα, που σε τελική ανάλυση παραβιάζει την ίδια µας την ατοµική ζωή και ελευθερία; Στην πρώτη περίπτωση χρησιµοποιούµε την Πληροφορική ως «εργαλείο ηµοκρατίας», στη δεύτερη περίπτωση την απαξιώνουµε και την υπο-χρησιµοποιούµε δίνοντας έτσι πλεονέκτηµα στην παραβατική δράση σε βάρος της Κοινωνίας και της ηµοκρατίας µας....ο ρ. Φώτης Κ. Λιοτόπουλος είναι Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, µε MSc και PhD από το Univ. Wisconsin-Madison (USA). Είναι /ντής Ε&ΤΑ στη Virtual Trip ΕΠΕ, ΣΕΠ στο ΕΑΠ και Γ.Γ. του.σ. της ΕΠΕ. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαµβάνονται αρχιτεκτονικές υπολογιστικών και δικτυακών συστηµάτων, απόδοση και ασφάλεια συστη- µάτων, κ.ά. Παραποµπές Google Web Toolkit, ASP.NET AJAX, PyJamas, Eclipse, Ο Νίκος Κουρεµένος είναι υποψήφιος διδάκτορας του Οικονοµικού υ Αθηνών, κάτοχος Μ Ε στα Πληροφοριακά Συστήµατα από τµή- µα Πληροφορικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθήνας, πτυχιούχος του Τµήµατος Πληροφορικής του Παν. Πειραιά. Στα ενδιαφέροντά του συγκαταλέγονται οι τεχνολογίες ιστού, τα κοινωνικά δίκτυα, ο ελεύθερος και ανοιχτός κώδικας και αντικειµενοστρεφείς γλώσσες προγραµµατισµού (Java, Python, C#) - ΣΕΛ 9 -

10 Παρουσίαση Παλιό εξοπλισµό ΣΕΠΕΗΥ & λύση µε Ubuntu LTSP Των Γιάννη Σιάχου, Θεόδωρου Θεοδωρόπουλου & Άλκη Γεωργόπουλου Η αξιοποίηση του παλιού εξοπλισµού των ΣΕΠΕΗΥ µε χρήση ΕΛ/ΛΑΚ, η λύση του Ubuntu LTSP και η υποστήριξή τους από το έργο της Τεχνικής Στήριξης (1ο µέρος) Ένας αριθµός ΣΕΠΕΗΥ έχουν αρχίσει να υιοθετούν / αναζητούν ολοκληρωµένες λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ στο περιβάλλον τους. Ιστορική Αναδροµή Ιστορικά τα ΣΕΠΕΗΥ των οποίων οι προµήθειες έγιναν από το 2001 και µετά είχαν σε έναν ή σε όλους τους σταθµούς εργασίας τους εγκατεστηµένη τοπικά κάποια διανοµή linux. Το συγκεκρι- µένο περιβάλλον παρείχε βασικές υπηρεσίες (πχ αρχειοθέτηση, πρόσβαση στον παγκόσµιο ιστό πληροφοριών, συγγραφή κειµένων κλπ). υστυχώς λόγω του τρόπου διενέργειας των προµηθειών το περιβάλλον linux ήταν αρκετά ανοµοιογενές ανά σχολείο (διαφορετικές διανοµές, διαφορετικές εφαρµογές γραφείου κλπ) καθιστώντας δύσκολη την υποστήριξη αυτών των περιβαλλόντων µε δεδοµένο ότι εκείνη την εποχή παρουσιάζονταν αρκετά προβλήµατα και πολύ συχνές ανανεώσεις των εφαρµογών και των λειτουργικών συστηµάτων. Το 2005 ο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (<http:// Itemid=146>) (ΤΕΤ) του ΕΑΙΤΥ πραγµατοποίησε µελέτη εφικτού σε ότι αφορά τη δηµιουργία ΣΕΠΕΗΥ που να βασίζουν τη λειτουργία τους αποκλειστικά σε λογισµικό ΕΛ/ΛΑΚ. Η µελέτη κατέληγε ότι υπάρχουν αρκετές λύσεις που µπορούν να εφαρµοστούν επιτυχώς στα ΣΕΠΕΗΥ και πρότεινε στο ΥπΕΠΘ τη χρηµατοδότηση ενός πιλοτικού έργου που θα εφάρµοζε τη συγκεκριµένη εισήγηση και θα κατέγραφε τα αποτελέσµατα σε ένα µικρό αριθµό σχολείων. Το 2006 το ΥπΕΠΘ (http://www.ypepth.gr) χρηµατοδότησε το συγκεκριµένο πιλοτικό έργο για 14 ΣΕΠΕΗΥ. Στα πλαίσια του πιλοτικού έργου ο ΤΕΤ/ΕΑΙΤΥ αξιολόγησε στην πράξη σε πιλοτικό εργαστήριο διάφορες διανοµές linux µε εκπαιδευτικό περιεχό- µενο και κατέληξε σε εκπαιδευτικές διανοµές που βασίζονταν στο πρωτόκολλο LTSP ώστε να αξιοποιηθεί ο παλιός εξοπλισµός των ΣΕΠΕΗΥ µε την αρχιτεκτονική thin client. Οι δύο πιο αξιόλογες λύσεις εκείνη την εποχή ήταν η Debian.edu και η Edubuntu µε τη δεύτερη να επικρατεί για το πιλοτικό έργο για τεχνικούς λόγους. Το 2007 ολοκληρώθηκε ο διαγωνισµός προµήθειας εξοπλισµού και στάλθηκε στα σχολεία ένας εξυπηρετητής (Intel Core 2 Duo E6400, 1GB RAM, 200GB HDD, DVD-RW, 2xIntel Pro 1000GT) µε προεγκατεστηµένο edubuntu 7.04 καθώς και οδηγίες διαχείρισης / παραµετροποίησης / επανεγκατάστασης του περιβάλλοντος <http://ts.sch.gr/ts/downloadsdetails.do?action= downloadsdetails&itemid=40577>. Τα αποτελέσµατα από τις επιτόπιες επισκέψεις στα σχολεία του πιλοτικού όσο και από το forum υποστήριξής τους thin clients του ΠΣ (<http://www.sch.gr/forums/viewforum.php?f=151>) ήταν ενθαρρυντικά και έτσι αποφασίστηκε η Τεχνική Στήριξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Σχολικών Μονάδων (ΤΣ) να υποστηρίζει τη συγκεκριµένη τεχνική λύση για τα ΣΕΠΕΗΥ. Σε αυτά τα πλαίσια το 2008 παρουσιάστηκε ένας πιο ολοκληρω- µένος οδηγός εγκατάστασης για το ubuntu 8.10 /ltsp <http:// ts.sch.gr/ts/downloadsdetails.do?action=downloadsdetails& itemid=238811> που περιλαµβάνει και ελάχιστες απαιτήσεις για το περιβάλλον του ΣΕΠΕΗΥ ενώ στο σύστηµα HelpDesk <http://helpdesk.sch.gr/ticketnew_user.php?category_ id=5017> υποστηρίζονται και αιτήµατα-προβλήµατα σχετικά µε το Ubuntu. Παράλληλα στα πλαίσια της διάδοσης των αποτελεσµάτων έγινε παρουσίαση του πιλοτικού έργου στο 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ηµαθίας ενώ από το 2007 ξεκίνησε η επιµόρφωση των τεχνικών ΚΕ- ΠΛΗΝΕΤ και το 2008 στα πλαίσια του έργου της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής η επιµόρφωση των υπευθύνων ΣΕΠΕΗΥ στο περιβάλλον Ubuntu LTSP. Το 2009 παρουσιάστηκε η επόµενη έκδοση του οδηγού εγκατάστασης 9.04 <http://ts.sch.gr/ts/downloadsdetails.do? action=downloadsdetails&itemid=295362> όπου περιελάµβανε και αυτοµατοποιηµένη εγκατάσταση µε χρήση κατάλληλων scripts ενώ δηµιουργήθηκε και αποθετήριο στο launchpad.net (https://launchpad.net/~ts.sch.gr) το οποίο περιέχει ορισµένες ενηµερωµένες εκδόσεις πακέτων οι οποίες δεν υπάρχουν στα επίσηµα αποθετήρια αλλά θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιµες και αρκετά δοκιµασµένες ώστε να προτείνονται για εγκατάσταση. Ο οδηγός διακρίνει δύο κατηγορίες ανάλογα το επίπεδο του διαχειριστή (αρχάριος / έµπειρος) ενώ περιλαµβάνει βασικές ρυθµίσεις (ελάχιστες για τη σωστή λειτουργία του ΣΕΠΕΗΥ) και προαιρετικές ρυθµίσεις (για επιπλέον παραµετροποίηση). Τέλος το 2009 παρουσιάστηκε αποθετήριο µε το εκπαιδευτικό λογισµικό που διαθέτει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το Γυµνάσιο και το ηµοτικό σε έκδοση προσαρµοσµένη στη διανοµή ubuntu/debian. (http://ts.sch.gr/repo). Στα πλαίσια της ευρύτερης διάδοσης υπάρχει συνεργασία µε την οµάδα Greek Linux Teachers σε θέµατα beta testing, σχολιασµού των οδηγών εγκατάστασης κλπ. Τεχνική Παρουσίαση της λύσης Για τη µετατροπή ενός παλαιωµένου ΣΕΠΕΗΥ σε thin client βασισµένο στο Ubuntu LTSP απαιτούνται τα ακόλουθα βήµατα: Αντικατάσταση του υπάρχοντος Ethernet Hub/Switch µε Gigabit Switch µε κόστος (ανάλογα τον αριθµό των θυρών, τα leds, το εύρος ζώνης του διαύλου του, τα πρωτόκολλα κλπ) Εγκατάσταση ενός εξυπηρετητή Ubuntu µε κόστος ~ 550 (βλ. Απαιτήσεις υλικού εξυπηρετητή) Πιθανή προµήθεια καρτών δικτύου για τους thin clients εάν οι υπάρχουσες δεν υποστηρίζουν κάποιο από τα πρωτόκολλα pxe/ etherboot/gpxe µε κόστος από 7-20 / κάρτα. Ο εξυπηρετητής συνδέεται στο gigabit switch στο οποίο συνδέονται και οι υπόλοιποι σταθµοί εργασίας. Οι σταθµοί εργασίας πραγµατοποιούν εκκίνηση µέσω δικτύου (δεν απαιτείται να έχουν σκληρό δίσκο), παίρνουν µέσω DHCP πρωτοκόλλου διεύθυνση από το δροµολογητή του ΣΕΠΕΗΥ και κατόπιν ο εξυπηρετητής τους δίνει τα απαραίτητα αρχεία µέσω TFTP πρωτοκόλλου - ΣΕΛ 10 -

11 Παρουσίαση Παλιό εξοπλισµό ΣΕΠΕΗΥ & λύση µε Ubuntu LTSP Των Γιάννη Σιάχου, Θεόδωρου Θεοδωρόπουλου & Άλκη Γεωργόπουλου για να εκκινήσουν. Στη συνέχεια τα thin clients συνδέονται στον εξυπηρετητή µε χρήση του πρωτοκόλλου X-11. Το σενάριο λειτουργίας του Ubuntu LTSP εξυπηρετητή µπορεί να δουλεύει παράλληλα µε τη λειτουργία του ΣΕΠΕΗΥ στο κλασσικό client server σχήµα. ηλαδή µπορούν κάποιοι σταθµοί εργασίας να χρησιµοποιούν MS-Windows λειτουργικό σύστηµα και να συνδέονται στον MS-Windows Server εξυπηρετητή και ταυτόχρονα κάποιοι άλλοι σταθµοί εργασίας να είναι thin clients στον Ubuntu LTSP εξυπηρετητή. Όλοι οι εξυπηρετητές και οι σταθµοί εργασίας / thin clients βρίσκονται στο ίδιο υποδίκτυο και να επικοινωνούν µεταξύ τους. Για παράδειγµα: Από ένα τερµατικό Ubuntu : Αποµακρυσµένη σύνδεση (remote desktop) σε έναν σταθµό MS- Windows ή MS-Windows Server µε χρήση του πρωτοκόλλου RDP. Σύνδεση σε διαµοιραζόµενους εκτυπωτές & φακέλους ενός σταθµού MS-Windows µε χρήση του πρωτοκόλλου SAMBA client. Από έναν MS-Windows σταθµό εργασίας : Αποµακρυσµένη σύνδεση στον Ubuntu Server µε χρήση του πρωτοκόλλου VNC (γραφικό περιβάλλον). Αποµακρυσµένη σύνδεση ιδεατού τερµατικού στον Ubuntu Server µε χρήση πρωτοκόλλου ssh. Σύνδεση σε διαµοιραζόµενους εκτυπωτές & φακέλους του εξυπηρετητή ubuntu µε χρήση πρωτοκόλλου SAMBA (απαιτείται ενεργοποίηση SAMBA στον εξυπηρετητή Ubuntu). είναι εύκολο ακόµη και για χρήστες που έχουν συνηθίσει τη χρήση MS-Windows. Είναι πλήρως εξελληνισµένο και περιλαµβάνει τη σουίτα εφαρµογών γραφείου OpenOffice.org, τον browser Firefox, το Evolution Client, τον αποστολέα µηνυµάτων Pidgin, την εφαρµογή τηλεδιάσκεψης Ekiga, εφαρµογή αναπαραγωγής ταινιών, αρχείων ήχου κλπ Totem, την εφαρµογή δηµιουργίας CD-ROM/DVD-ROM Brassero, την εφαρµογή δηµιουργίας γραφικών GIMP κλπ. Πολύ ενδιαφέρον για τη διαχείριση σχολικής αίθουσας για υλοποίηση διδασκαλίας παρουσιάζει το λογισµικό italc. Τέλος το πακέτο Edubuntu-desktop περιλαµβάνει ένα πλήθος εφαρµογών κατάλληλων για χρήση στα σχολεία. Αρκετές από τις εφαρµογές / εκπαιδευτικά λογισµικά που χρησι- µοποιούνται αυτή τη στιγµή στα ΣΕΠΕΗΥ µπορεί να απαιτούν λειτουργικό σύστηµα MS-Windows. Υπάρχουν οι ακόλουθες λύσεις : Εγκατάστασή τους σε έναν εξυπηρετητή MS-Windows και πραγµατοποίηση αποµακρυσµένης σύνδεσης στον εξυπηρετητή αυτόν (για να υπάρξουν πολλοί χρήστες σε έναν εξυπηρετητή MS-Windows απαιτείται MS-Windows Server λειτουργικό σύστηµα και ενεργοποίηση MS-Windows Terminal Services). Αξιοποίηση του περιβάλλοντος WINE για εγκατάσταση και εκτέλεση των εφαρµογών στον εξυπηρετητή Ubuntu (δεν υποστηρίζονται όλες οι MS-Windows εφαρµογές) Σηµειώνουµε ότι ο MS-Windows Server (εάν δεν υπάρχει φυσικό µηχάνηµα για την εγκατάστασή του) µπορεί να είναι και µία ιδεατή µηχανή στον εξυπηρετητή Ubuntu µέσω των εφαρµογών VMWare Server ή Sun VirtualBox. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το λογισµικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το Γυµνάσιο και το ηµοτικό είναι επίσης διαθέσιµο για το Ubuntu....Ο Γιάννης Σιάχος είναι Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, κάτοχος MSc. Εργάστηκε από το 1994 έως το 2005 στον Τοµέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΕΑΙΤΥ. Το 2005 διορίστηκε ως εκπαιδευτικός λειτουργός µέσης εκπαίδευσης ενώ συνεργάζεται µε τον ΤΕΤ/ΕΑΙΤΥ....Ο Θόδωρος Θεοδωρόπουλος είναι Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, κάτοχος MSc. Εργάζεται από το 1994 στον Τοµέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΕΑΙΤΥ και είναι υπεύθυνος του έργου της Τεχνικής Στήριξης Πληροφοριακών Συστηµάτων Σχολικών Μονάδων....Ο Άλκης Γεωργόπουλος είναι Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, κάτοχος MSc. Το 2000 διορίστηκε ως εκπαιδευτικός λειτουργός µέσης εκπαίδευσης ενώ συνεργάζεται µε τον ΤΕΤ/ΕΑΙΤΥ. Είναι ενεργό µέλος της κοινότητας ανοιχτού λογισµικού. Το γραφικό περιβάλλον του Ubuntu βασίζεται στο GNOME και...στο επόµενο τεύχος του «Π» θα δηµοσιευτεί η συνέχεια του άρθρου µε τα Αποτελέσµατα της εισαγωγής Ubuntu/LTSP στα ΣΕΠΕΗΥ. Τα πλεονεκτήµατα, τα µειονεκτήµατα, τις απαιτήσεις υλικού στον εξυπηρέτη και στους σταθµούς εργασίας... - ΣΕΛ 11 -

12 Το Google δηµιουργεί ένα νέο ελεύθερο λειτουργικό σύστηµα αποκαλούµενο Google Chrome OS Η Google ανακοίνωσε [1],[5] ότι δηµιουργεί ένα νέο λειτουργικό σύστηµα το οποίο ονοµάζει Google Chrome OS. Το νέο αυτό λειτουργικό βασίζεται σε έναν πυρήνα Linux µε νέο παραθυρικό σύστηµα. Η Google έχει στόχο να το προωθήσει µέσα από τα netbooks (είναι τα µικρά και πιο ελαφριά σε βάρος και προγράµµατα Notebooks, µε κυριότερο στόχο την λειτουργία τους στο διαδίκτυο) και το λειτουργικό της θα ανήκει στη φιλοσοφία του FOSS, δηλαδή θα είναι ανοικτού κώδικα και ελεύθερο στη χρήση. Φιλοσοφία της Google είναι ο νέος ψηφιακός κόσµος να είναι ενιαίος, δικτυακός µε το desktop και γενικότερα το περιβάλλον εργασίας να διαµορφώνεται από το χρήστη και να παραµένει το ίδιο απ όποιον υπολογιστή και να χρησιµοποιήσει αυτός από οποιοδήποτε µέρος τους κόσµου. Οι εφαρµογές να είναι διαµοιραζόµενες και να µπορεί ο χρήστης να τις νοικιάζει και όχι να τις αγοράζει. Τέλος τόσο τα δεδοµένα του, όσο και οι εφαρµογές του να βρίσκονται σε cloudy servers. Αυτό το τελευταίο ανήκει στη λογική των υποδοµών πλέγµατος. Σύµφωνα µε τη λογική αυτή τα δεδο- µένα και οι εφαρµογές του χρήστη αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές οι οποίοι δεν είναι προσδιορισµένοι χωρικά. ηλαδή υπάρχει ένα πλέγµα διαµοιραζόµενων πόρων το οποίο δεν έχει σηµασία σε πιο ση- µείο του κόσµου βρίσκεται. Αυτό που θα χρειάζεται ο χρήστης για να χρησιµοποιήσει το λειτουργικό σύστηµα θα είναι µόνο ένας φυλλοµετρητής (browser). Μέσω αυτού ο χρήστης θα έχει πρόσβαση τόσο στα δεδοµένα του, όσο και στις εφαρµογές του και στο ενιαίο περιβάλλον εργασίας του. Φυσικά είναι γνωστό ότι η Google έχει ήδη τον δικό της φυλλοµε- τρητή, τον Chrome[4]. Στόχος της Google φυσικά είναι να ανταγωνιστεί τη Microsoft, η οποία κατέχει κυρίαρχο ρόλο στο χώρο των λειτουργικών συστηµάτων εδώ και δύο δεκαετίας µε τα πολύ εµπορικά windows. Το Google Chrome OS θα είναι φτιαγµένο ώστε να λειτουργεί σε επεξεργαστές x86 και ARM [3]. Η εταιρεία έχει υποσχεθεί ότι θα παρέχει τον κώδικα ανοικτό και προσκαλεί την κοινότητα των χρηστών να βοηθήσει. Η πρόσκληση φυσικά στοχεύει κυρίως τους χρήστες που ασχολούνται µε Linux µια και το νέο λειτουργικό θα χρησιµοποιεί τον πυρήνα του. Επίσης η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις µε διάφορες κατασκευάστριες εταιρείες που παράγουν netbooks µε στόχο να κυκλοφορήσουν το νέο λειτουργικό στο δεύτερο εξάµηνο του 2010, αλλά δεν πρόκειται να σταµατήσουν µε τα netbooks. Απώτερος στόχος του είναι ωστόσο να ανταγωνισθεί ευθέως τα Windows της Microsoft αποσπώντας σηµαντικό µερίδιο από την εταιρεία ακόµη και στην αγορά τόσο των Notebooks, όσο και των επιτραπέζιων συστη- µάτων (desktop). Η Google έχει παραγάγει ακόµα ένα λειτουργικό σύστηµα στο παρελθόν, το Android [4] το οποίο ήδη λειτουργεί σε αρκετά netbooks. Όπως λέει η ίδια εταιρεία, το νέο λειτουργικό δε θα είναι συνέχεια του Android. Τα δύο λειτουργικά θα αλληλοσυµπληρώνουν το ένα το άλλο. Υπάρχει δε η στόχευση το Android να προσανατολισθεί για λειτουργία σε κινητές συσκευές. vs. [1]<http://www.infoq.com/news/2009/07/ Google-Chrome-OS> [2]<http://en.wikipedia.org/wiki/Android_ (operating_system)> [3] <http://www.arm.com/> [4]<http://www.google.com/chrome/intl/en/ mac.html> [5]<http://www.imerisia.gr/article.asp? catid=12319&subid=2&tag=13671&pubid= > - ΣΕΛ 12 - ΕΠΕ NEWSLETTER ιµηνιαία Έκδοση ΕΚ ΟΤΗΣ Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Φώτης Λιοτόπουλος ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βασίλης Στεφανίδης ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αλίκη Ξανθάκη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Σταύρος Ασηµακόπουλος ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Άλκης Γεωργόπουλος Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος Νίκος Κουρεµένος ηµήτρης Κυριακός Νεκτάριος Μουµουτζής Γιάννης Σιάχος ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση των κειµένων µε οποιοδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό ή άλλο χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. Τα αποστελλόµενα άρθρα και φωτογραφίες παραµένουν στη διάθεση του περιοδικού για δηµοσίευση. Οι συντάκτες των κειµένων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα γραφόµενά τους. Οι απόψεις τους, δεν απηχούν απαραίτητα ούτε τις απόψεις της Ένωσης, ούτε και των δηµιουργών του Ενηµερωτικού ελτίου. ιανέµεται ΩΡΕΑΝ

Σχολικά Εργαστήρια με ΕΛ/ΛΑΚ μία ολοκληρωμένη πρόταση από το έργο της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ

Σχολικά Εργαστήρια με ΕΛ/ΛΑΚ μία ολοκληρωμένη πρόταση από το έργο της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ Σχολικά Εργαστήρια με ΕΛ/ΛΑΚ μία ολοκληρωμένη πρόταση από το έργο της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ Γιάννης Σιάχος Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος Άλκης Γεωργόπουλος Εκπαιδευτικοί ΠΕ19, Μηχανικοί Η/Υ & Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΕΗΥ με Ubuntu/LTSP Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ με Ubuntu/LTSP

ΣΕΠΕΗΥ με Ubuntu/LTSP Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ με Ubuntu/LTSP ΣΕΠΕΗΥ με Ubuntu/LTSP Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ με Ubuntu/LTSP 2010, Γεωργόπουλος Άλκης Τι είναι το Ubuntu; Η πιο διαδεδομένη διανομή Linux Έχει ως βάση το (κοινοτικό) Debian Και την υποστήριξη της εταιρίας Canonical

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και Διαχείριση Σχολικών Εργαστηρίων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Εγκατάσταση και Διαχείριση Σχολικών Εργαστηρίων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Ubuntu / LTSP / sch-scripts Εγκατάσταση και Διαχείριση Σχολικών Εργαστηρίων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Γεωργόπουλος Άλκης Σιάχος Γιάννης Παπαναγιώτου Ιάσων

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό. Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία. Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες

Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό. Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία. Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες Η τεχνολογία Ubuntu Ltsp στα σχολικά εργαστήρια Πληροφορικής Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες Τι είναι το Ubuntu LTSP ; Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ubuntu / LTSP / sch-scripts

Ubuntu / LTSP / sch-scripts Ubuntu / LTSP / sch-scripts Προώθηση ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση από τη δράση της Τεχνικής Στήριξης Σιάχος Γιάννης Άλκης Γεωργόπουλος Ιάσονας Παπαναγιώτου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και Διαχείριση Σχολικών Εργαστηρίων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Ubuntu/LTSP/sch-scripts)

Εγκατάσταση και Διαχείριση Σχολικών Εργαστηρίων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Ubuntu/LTSP/sch-scripts) Εγκατάσταση και Διαχείριση Σχολικών Εργαστηρίων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Ubuntu/LTSP/sch-scripts) Ά. Γεωργόπουλος 1, Γ. Σιάχος 2, Ι. Παπαναγιώτου 3 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό. Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία. Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες

Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό. Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία. Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες Η τεχνολογία Ubuntu Ltsp στα ΣΕ.ΠΕ.Η.Υ Δημόσιες Υπηρεσίες Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες Τι είναι το Ubuntu LTSP ; Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

sch-scripts Προσαρμογή του Ubuntu για τα ελληνικά σχολεία

sch-scripts Προσαρμογή του Ubuntu για τα ελληνικά σχολεία sch-scripts Προσαρμογή του Ubuntu για τα ελληνικά σχολεία Άλκης Γεωργόπουλος Φώτης Τσάμης Αλέξης Παναγιωτόπουλος Γρηγόρης Μαρκάκης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΥπΕΠΘ - Τεχνικός Σύµβουλος 2009

Έργο: ΥπΕΠΘ - Τεχνικός Σύµβουλος 2009 Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Έργο: ΥπΕΠΘ - Τεχνικός Σύµβουλος 2009 Υποέργο 17: «Υποστήριξη Συστηµάτων Τεχνικής Στήριξης Σχολικών Εργαστηρίων» Πακέτο Εργασίας 1 «Υποστήριξη του ανώτερου επιπέδου Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 219/04-03-2011 Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web?

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? (ή αλλιώς, έρχεται το τέλος των plugins?) Αλέξανδρος Καράκος Εργαστήριο Προγραµµατισµού και Επεξεργασίας Πληροφοριών Internet 2... Είναι ένα ξεχωριστό µέσο δηµοσίευσης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και Διαχείριση Σχολικών Εργαστηρίων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Ubuntu/LTSP/sch-scripts)

Εγκατάσταση και Διαχείριση Σχολικών Εργαστηρίων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Ubuntu/LTSP/sch-scripts) Εγκατάσταση και Διαχείριση Σχολικών Εργαστηρίων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Ubuntu/LTSP/sch-scripts) Ά. Γεωργόπουλος 1, Γ. Σιάχος 2, Ι. Παπαναγιώτου 3 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

420 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο 21/02/2014

420 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο 21/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 420 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο 21/02/2014 Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης-Προμήθειες Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / ΕΙΕ Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Open Data Day, ΥΔΙΜΗΔ,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές WebGIS Open Source

Εφαρµογές WebGIS Open Source Εφαρµογές WebGIS Open Source Πάνος Βουδούρης Περιεχόµενα Βασικές Έννοιες Open Source Γιατί; Πως; WebGIS Αρχιτεκτονική Παραδείγµατα εφαρµογών GeoServer GeoMajas MapServer + OpenLayers MapServer + SLMapviewer

Διαβάστε περισσότερα

σπίτι ή στην εργασία: Για ποιο λόγο θα

σπίτι ή στην εργασία: Για ποιο λόγο θα Persona: Φωτογραφία: Φοιτητής μεταπτυχιακού προγράμματος στο Πανεπιστήμιο για το οποίο κάνουμε το Case Study. Επίπλαστο Κωνσταντίνος Μελάς Ονοματεπώνυμο: Προσωπικά και Τεχνικά στοιχεία Δημογραφικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μία χρόνια πάθηση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μία χρόνια πάθηση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος» Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μία χρόνια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Ψηφιακή τάξη και Linux Ubuntu: ξεκίνημα, χρήση, τεκμηρίωση, πλεονεκτήματα»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Ψηφιακή τάξη και Linux Ubuntu: ξεκίνημα, χρήση, τεκμηρίωση, πλεονεκτήματα» Εργαστηριακή εισήγηση «Ψηφιακή τάξη και Linux Ubuntu: ξεκίνημα, χρήση, τεκμηρίωση, πλεονεκτήματα» Μπένος Μιχαήλ 3 ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς benosm@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εισήγηση αυτή υπάρχουν πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής K. Ζάχος,. Μωράκης, Γ. Χορόζογλου, Τ. Λιάσκας, Ι. Αποστολάκης ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ...Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διεπαφών Χρήστη σε Λειτουργικά Συστήματα Κινητών Συσκευών

Ανάπτυξη Διεπαφών Χρήστη σε Λειτουργικά Συστήματα Κινητών Συσκευών Βιβλιογραφία: Ανάπτυξη Διεπαφών Χρήστη σε Λειτουργικά Συστήματα Κινητών Συσκευών Προγραμματισμός Android Ian Clifton. AndroidTM User Interface Design, Addison-Wesley, 2013 P. Deitel. H. Deitel, A. Deitel.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ

30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ 30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ Στις εκλογές του ΤΕΕ, στην Επιστηµονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρονικών (ΕΕΕ) Μηχανικών, ένα νέο ψηφοδέλτιο διεκδικεί την ψήφο των Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Τι συµβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Ενότητας Δράσεων Α και συγκεκριμένα στις Δράσεις:

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Ενότητας Δράσεων Α και συγκεκριμένα στις Δράσεις: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 6) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π893_13-09-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) συνοπτικά

Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) συνοπτικά Δρ. Οδυσσέας Ι. Πυροβολακης Πρόεδρος ΔΣ ΕΜηΠΕΕ Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) συνοπτικά Ιδρύθηκε το 1987, ως Πανελλήνιος Σύλλογος ιπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υλοποίησης Δράσης Α8. ΠΕ 8.1 «Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης»

Οδηγός Υλοποίησης Δράσης Α8. ΠΕ 8.1 «Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης» Οδηγός Υλοποίησης Δράσης Α8 ΠΕ 8.1 «Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης» 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 1. Συμπράττοντες Φορείς... 4 1.1 Διαδικασία σεμιναριων...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα αποτίμησης εκπαιδευτικών αναγκών στα πλαίσια της Δράσης Α8 Έκδοση 1.0, Φεβρουάριος 2013

Ερευνα αποτίμησης εκπαιδευτικών αναγκών στα πλαίσια της Δράσης Α8 Έκδοση 1.0, Φεβρουάριος 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΠΡΑΞΗ: «ΣΤΗΡΙΖΩ Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09-05-2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τις Νέες Τεχνολογίες διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης. ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης

Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης. ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης Open eclass - GUnet Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηµέρες Συνεργασίας ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, Ράπτης Τηλέµαχος Οµάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ

Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ Γιάννης Σιάχος Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, Mse Συνεργάτης ΤΕΤ/ΕΑΙΤΥ Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Ερευνητικό Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα. ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα. ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα µάθηµα Παρέχουν εργαλεία για τη διαχείριση: Μαθησιακών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΑΕΙ & ΤΕΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Υποέργο: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΑΕΙ & ΤΕΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ Σερρών 7/12/2005 Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Πρόγραµµα Αρχιµήδης ΙΙ Υποέργο: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΑΕΙ & ΤΕΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιοργάνωση: : Σύµβουλος Πληροφορικής & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ε Α Αθήνας ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μέρος 3 ο : Θέµατα ικτύωσης Εισηγητές: Ζάχος Κωνσταντίνος, Λιάσκας Ταξιάρχης, Παπαϊωάννου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα Λιόλιου Γεωργία ΕπιβλέπουσαΚαθηγήτρια: ΣατρατζέµηΜάγια, καθηγήτρια, τµ. ΕφαρµοσµένηςΠληροφορικής, ΠΑΜΑΚ Εισαγωγή Γενικά στοιχεία εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του ΕΑΙΤΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του ΕΑΙΤΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 262_24-03-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε.

Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε. Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Περιεχόμενα 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... 4 2.1 Όλοι οι όροι είναι απαράβατοι και η μη τήρηση έστω

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2):

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2): Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που τέθηκαν από τους Υποψηφίους Αναδόχους του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Λογισμικό Συστήματος & Εφαρμογών ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Γενική Δομή Υπολογιστών Λειτουργικό σύστημα Υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π281_07-03-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Hardware System Integration & It Services Internet Business Solutions e-commerce Web Applications & On Line Databases

Hardware System Integration & It Services Internet Business Solutions e-commerce Web Applications & On Line Databases Πατέντες λογισµικού και επιχειρήσεις Θεόφιλος Μυλωνάς Αντιπρόεδρος Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Cardisoft AE Τεχνικό Επιµελητήριο / Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Από τους 812 αποφοίτους της έρευνας, 303 (ποσοστό 37.2%) έχουν πραγματοποιήσει ή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές. Καθώς πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των αποφοίτων,

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

2 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 2 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Διεθνείς Εφαρμογές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου Δημόσια Διοίκηση, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Παιδεία Αθήνα, 2 Ιουνίου 2007 Νίκος Χριστοδούλου Ελένη Βέργη 1 1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 330 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ( ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΡΗΤΗΣ 200 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 330

113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 330 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ( ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΡΗΤΗΣ 200 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 330 Κλάδος ΠΕ 02 Φιλολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 02.00] [ΦΕΚ 515/8-10-2008] Τα πτυχία που οδηγούν στο επάγγελµα του εκπαιδευτικού στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση αναφέρονται στη προκήρυξη του ΑΣΕΠ που δηµοσιεύτηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): D.089 /MIS 299841

ΠΡΑΞΗ «ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): D.089 /MIS 299841 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 19/03/2013 Αρ.Πρωτ. 9668 ΠΡΑΞΗ «ΜΟΔΙΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Plugins για το AgentSheets

Ανάπτυξη Plugins για το AgentSheets Ανάπτυξη Plugins για το AgentSheets Thought Amplifier AgentSheets Ανάπτυξη Plugins AgentSheets 2.5 Συγγραφείς Τεκµηρίωσης: Alexander Repenning και Ronald Sudomo Εξελληνισµός Τεκµηρίωσης: Λίνος Βίγκλας,

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Χρηστών και Φίλων ΕΛ/ΛΑΚ

Ένωση Ελλήνων Χρηστών και Φίλων ΕΛ/ΛΑΚ Ένωση Ελλήνων Χρηστών και Φίλων ΕΛ/ΛΑΚ Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Ελεύθερο Λογισμικό Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα GNU/Linux and FOSS Το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού Έχει ως στόχο να

Διαβάστε περισσότερα