Συχνά στις μέρες μας τονίζεται η ανάγκη να επαναπροσδιορισθούν οι στόχοι του σχολείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συχνά στις μέρες μας τονίζεται η ανάγκη να επαναπροσδιορισθούν οι στόχοι του σχολείου"

Transcript

1 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 71 ΑΠOΨEIΣ EKΠAIΔEYTIKΩN ΠPOΣXOΛIKHΣ AΓΩΓHΣ ΓIA TO OΛOHMEPO NHΠIAΓΩΓEIO: MIA MEΛETH ΠEPIΠTΩΣHΣ Των: Αμαλίας Α. Υφαντή και Ιωάννη Καραντζή Εισαγωγή Συχνά στις μέρες μας τονίζεται η ανάγκη να επαναπροσδιορισθούν οι στόχοι του σχολείου για μια ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη μάθηση μέσα σε ένα περιβάλλον δημιουργικό, όπου οι μαθητές θα συμμετέχουν ενεργά με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού σε διάφορες δραστηριότητες στην καθημερινή σχολική πράξη. Εκφράζεται, επίσης, η ανάγκη να προστεθούν νέα γνωστικά αντικείμενα στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων, λόγω της έκρηξης των γνώσεων που παρατηρείται στη σημερινή κοινωνία, και να αναπτυχθούν τακτικές αντισταθμιστικής διδασκαλίας για όσους μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης (Βρεττός, Πυργιωτάκης, 2001.Υφαντή, 2000). Η ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών οδηγεί ακολούθως στην απαίτηση για επιμήκυνση του συμβατικού ωραρίου του σχολείου. Στη σημερινή κοινωνία, επίσης, παρατηρείται αύξηση του αριθμού των οικογενειών στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς, των μονογονεϊκών οικογενειών και των άγαμων μητέρων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα έλλειψης του απαιτούμενου χρόνου για την παιδαγωγική υποστήριξη, εποπτεία, παρακολούθηση και προστασία των παιδιών στο σπίτι (Gullo, Railsback and Brewster, 2002). Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι η σημερινή οικογένεια όλο και περισσότερο αποκτά πυρηνικά χαρακτηριστικά, το πρόβλημα της επικοινωνίας των παιδιών με τους οικείους τους διογκώνεται κατά την παραμονή τους στο σπίτι μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου, ενώ ο ε- λεύθερος χρόνος τους μπορεί να μην αξιοποιείται δημιουργικά. Η Αμαλία Yφαντή είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών και στο γνωστικό αντικείμενο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Πολιτική. Ο Καραντζής Ιωάννης είναι Λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και στο γνωστικό αντικείμενο Εφαρμογές των Αρχών της Μάθησης στην Εκπαίδευση. Ευχαριστούμε την κα. Δήμητρα Σπυροπούλου για τη συμβολή της στη συλλογή των δεδομένων της έρευνας.

2 72 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η ύπαρξη συνεπώς κάποιου θεσμού, που θα διευκολύνει την οργάνωση και τη λειτουργία ολοήμερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα δημόσια σχολεία, μπορεί να διαμορφώσει ευνοϊκές ψυχοπαιδαγωγικές συνθήκες για την αντιμετώπιση οικογενειακών, εκπαιδευτικών και ευρύτερων κοινωνικών προβλημάτων. Σε πρόσφατες έρευνες διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που φοιτούσαν σε ολοήμερα σχολεία απεκόμισαν περισσότερα οφέλη απ ό,τι αυτά των παραδοσιακών κλασικών σχολείων (Fromberg, Martinez and Snider, Πατινιώτης, 2005.Υφαντή και Καραντζής, 2008). Στις ΗΠΑ μάλιστα έχουν αυξηθεί σημαντικά, κατά τα τελευταία χρόνια, τα ολοήμερα νηπιαγωγεία (Martinez and Snider, ό.π.). Σε ό,τι αφορά το ολοήμερο σχολείο στην Ελλάδα και ιδιαιτέρως το ολοήμερο νηπιαγωγείο, που αποτελεί το αντικείμενο της μελέτης μας, ο προβληματισμός για τη θέσπισή του προέκυψε από την αναζήτηση ενός τρόπου, με τον οποίο ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών θα καλυπτόταν μέσα στο πλαίσιο της παιδαγωγικής ευθύνης και προστασίας, δεδομένου ότι και η σύγχρονη ελληνική οικογένεια αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα καθημερινώς στην οργάνωση του χρόνου της. Ως θεσμός άρχισε να λειτουργεί επίσημα με τη θέσπιση του Νόμου 2525/1997 (άρθρο 3). Ειδικότερα, ο σκοπός του ολοήμερου νηπιαγωγείου είναι η αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής, η ολοκληρωμένη προετοιμασία των νηπίων για το δημοτικό σχολείο και η ενίσχυση του ρόλου της κρατικής μέριμνας, με στόχο τη μείωση των μορφωτικών και κοινωνικών διακρίσεων και την εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γονέων. Το ολοήμερο νηπιαγωγείο λειτουργεί σύμφωνα με τον προαναφερθέντα Νόμο- επί οχτώ ώρες ημερησίως (από τις έως τις 16.00) και απασχολεί δύο νηπιαγωγούς τακτικές ή αναπληρώτριες ( : Α ωράριο νηπιαγωγού και : Β ωράριο νηπιαγωγού). Τα σταθερά σημεία του προγράμματος του ολοήμερου νηπιαγωγείου είναι η πρωινή υποδοχή των νηπίων, το δεκατιανό (ελαφρύ γεύμα) και το διάλειμμα που ακολουθεί, το γεύμα, η ανάπαυση και η αποχώρηση. Ανάμεσα στις φάσεις αυτές παρεμβάλλονται οργανωμένες και αυθόρμητες δραστηριότητες, που βοηθούν στην απόκτηση εμπειριών και στην καλύτερη προετοιμασία των παιδιών για το δημοτικό σχολείο. Το ολοήμερο τμήμα πρέπει να αποτελείται από την ίδια ομάδα παιδιών υπό την καθοδήγηση δύο νηπιαγωγών, που θα μοιράζονται την εργασία της ημέρας και θα έχουν ενιαίο πρόγραμμα που θα σχεδιάζουν από κοινού. Η διαμόρφωση του χώρου παίζει σημαντικό ρόλο στην ευόδωση του ολοήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος. Κάποιες λοιπόν βασικές αρχές που επιβάλλεται σύμφωνα με τη θέσπισή του- να διέπουν το πρόγραμμα του ολοήμερου νηπιαγωγείου μπορούν να συνοψιστούν κατωτέρω: α) Να υπάρχει συνάφεια μεταξύ των δραστηριοτήτων του πρωινού και του απογευματινού ωραρίου, β) το πρόγραμμα να στηρίζεται σε βιώματα των παιδιών αλλά και στο παιχνίδι, γ) να υπάρχει εναλλαγή ήσυχων και ενεργητικών δραστηριοτήτων, δ) το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να ανταποκρίνεται στις συνθήκες του περιβάλλοντος της τάξης και να αφορά στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντα και στις εμπειρίες των παιδιών. Στην παρούσα εργασία, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα ενός τέτοιου θεσμού και τη συμβολή του ολοήμερου νηπιαγωγείου τόσο στην εξυπηρέτηση βασικών αναγκών της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας όσο και στην πολύπλευρη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των νηπίων, διενεργήθηκε μία εμπειρική έρευνα σε δημόσια νηπιαγωγεία της ευρύτερης περιοχής του νομού Αχαΐας, ο σκοπός της οποίας ήταν να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για τη λειτουργία του ολοήμερου νηπιαγωγείου ως προς την οργάνωσή του, το έργο που συντελείται σε αυτό, την αποστολή του και το ρόλο του στον εκπαιδευτικό θεσμό.

3 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 73 Το δείγμα Επισκεφθήκαμε τριάντα δύο (32) ολοήμερα νηπιαγωγεία από τα τριάντα τρία (33) συνολικά που λειτουργούσαν στην περιοχή Αχαΐας κατά το σχολικό έτος , που διεξήχθη η εν λόγω έρευνα. Δεν κατέστη εφικτή η μετάβασή μας σε ένα (1) ολοήμερο νηπιαγωγείο της ορεινής περιοχής των Καλαβρύτων, λόγω της μεγάλης απόστασης α- πό την έδρα μας. Από τις 64 νηπιαγωγούς που συμμετείχαν στην έρευνα, ανταποκρίθηκαν οι 62 (ποσοστό ανταπόκρισης: 96.8%). Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος ήταν όλες γυναίκες. Επιλέξαμε την εκπαιδευτική περιφέρεια του νομού Αχαΐας, διότι περιλαμβάνει αστικές, ημιαστικές και ορεινές περιοχές. Η μέθοδος Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν γραπτά ανώνυμα ε- ρωτηματολόγια, τα οποία δόθηκαν στις εκπαιδευτικούς του δείγματος με επισκέψεις μας στα 32 ολοήμερα νηπιαγωγεία του νομού Αχαΐας. Ο λόγος που επιλέχτηκε η μέθοδος αυτή ήταν η ανάγκη για συλλογή δεδομένων σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και τα οποία θα ήταν αξιόπιστα (Βάμβουκας, Κυριαζή, 2002). Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε συνολικά πέντε ερωτήσεις, ορισμένες από τις οποίες είχαν συγκεκριμένα υποερωτήματα. Από αυτές μία ήταν πολλαπλής επιλογής, τρεις ήταν στο πρώτο σκέλος τους διχοτομικές (ζητώντας απάντηση Ναι ή Όχι ) και στο δεύτερο σκέλος α- νοιχτού τύπου και μία (η τελευταία) ήταν ανοιχτού τύπου. Όσον αφορά στο περιεχόμενο των ερωτήσεων, έγινε κατ αρχάς διερεύνηση ως προς το χρόνο υπηρεσίας των εκπαιδευτικών. Με τις κύριες κατόπιν ερωτήσεις εξετάστηκαν τα ακόλουθα: 1) Κατά πόσον η υλικοτεχνική υποδομή των νηπιαγωγείων ήταν επαρκής και συνεπώς διευκόλυνε την εργασία των εκπαιδευτικών (1 η ερώτηση). 2) Εάν η αποκλειστική απασχόληση δύο νηπιαγωγών στο ολοήμερο νηπιαγωγείο κάλυπτε τις ανάγκες λειτουργίας του (2 η ερώτηση). 3) Εάν ο θεσμός του ολοήμερου νηπιαγωγείου συνέβαλλε στην ομαλή μετάβαση των παιδιών στο δημοτικό σχολείο (3 η ερώτηση). 4) Η άποψη των νηπιαγωγών για το ενδεχόμενο επέκτασης του ωραρίου του ολοήμερου νηπιαγωγείου μετά τις (4 η ερώτηση). 5) Τέλος, με την πέμπτη ερώτηση, επιδιώχθηκε να καταγραφούν οι θέσεις των νηπιαγωγών σχετικά με τις διαφορές που ίσως είχαν εντοπίσει μεταξύ των παιδιών που φοιτούσαν στα κλασικά και στα ολοήμερα τμήματα των νηπιαγωγείων ως προς την αυτοεξυπηρέτησή τους. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS (έκδοση 15). Με τη βοήθεια αυτού, έγινε ο προσδιορισμός των συχνοτήτων των μεταβλητών και ο έλεγχος για την ύπαρξη στατιστικής σημαντικότητας μεταξύ των μεταβλητών με το κριτήριο Χ 2. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου εξετάστηκαν με βάση την κατηγορία των χρόνων υπηρεσίας τους. Στην πρώτη κατηγορία εντάχθηκαν οι εκπαιδευτικοί που είχαν μέχρι και 10 έτη υπηρεσίας, και στη δεύτερη κατηγορία εκείνες που είχαν περισσότερα από 11 έτη υπηρεσίας. Τα δεδομένα Σε εξήντα τέσσερις (64) νηπιαγωγούς δόθηκαν ισάριθμα ερωτηματολόγια και απαντήθηκαν τα 62 (ποσοστό ανταπόκρισης: 96,8%). Από τις 62 νηπιαγωγούς που απά-

4 74 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ντησαν, οι 35 είχαν υπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση μέχρι και 10 έτη (ποσοστό: 56,5%) και οι υπόλοιπες 27 νηπιαγωγοί είχαν περισσότερα από 10 έτη υπηρεσίας (ποσοστό: 43,5%) (πίνακας 1). Λαμβάνοντας υπόψη την αλληλουχία των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, θα παρουσιαστούν ακολούθως οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίες εξετάστηκαν και ελέχθησαν- όπως αναφέρθηκε ανωτέρω- με το στατιστικό κριτήριο Χ 2 για την ύπαρξη ή μη στατιστικής σημαντικότητας με βάση τα χρόνια υπηρεσίας, τα ο- ποία ορίστηκαν ως κατηγορία σύγκρισης. Στην πρώτη ερώτηση Κατά πόσον η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου σας είναι επαρκής και διευκολύνει την εργασία σας;, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (69,4%) πιστεύει ότι η υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων τις διευκολύνει στην εργασία τους σε μέτριο έως ικανοποιητικό βαθμό, ενώ το υπόλοιπο 30,6% απαντά καθόλου έως λίγο. Οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των απόψεων των εκπαιδευτικών, συγκρινόμενες αυτές ως προς τις κατηγορίες των χρόνων υπηρεσίας τους, δεν είναι στατιστικά σημαντικές (πίνακας 2). Στην δεύτερη ερώτηση Η ύπαρξη δύο νηπιαγωγών καλύπτει τις ανάγκες και λειτουργίες του ολοήμερου νηπιαγωγείου; (Ναι/Όχι), το 59,7% των νηπιαγωγών απάντησαν θετικά και το 40,3 % αρνητικά. Κατά τη στατιστική ανάλυση με το κριτήριο Χ 2, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απόψεις των εκπαιδευτικών, συγκρινόμενες αυτές με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους (πίνακας 3). Στο δεύτερο σκέλος της δεύτερης ερώτησης Τι προτείνετε;, το 22,6% των νηπιαγωγών θεωρεί ότι απαιτείται να προσληφθεί βοηθητικό προσωπικό για τις ανάγκες λειτουργίας του ολοήμερου νηπιαγωγείου, το 17,7% εκφράζει την άποψη ότι χρειάζεται επιπλέον διδακτικό προσωπικό (νηπιαγωγοί και εκπαιδευτικοί με διάφορες άλλες ειδικότητες) και το ίδιο επίσης ποσοστό (17,7%) θεωρεί ότι ο αριθμός των νηπίων και οι απαραίτητοι χώροι θα πρέπει να καθορίζουν τον αριθμό των εκπαιδευτικών που απαιτείται για να λειτουργήσει συστηματικά το ολοήμερο νηπιαγωγείο. Κατά τη στατιστική ανάλυση παρατηρήθηκε ό- τι οι απόψεις των νηπιαγωγών δε διαφέρουν σημαντικά, με βάση την κατηγορία των χρόνων υπηρεσίας (πίνακας 4). Στην τρίτη ερώτηση Πιστεύετε ότι ο θεσμός του ολοήμερου νηπιαγωγείου διευκολύνει τη μετάβαση των παιδιών στο δημοτικό σχολείο; (Ναι/Όχι), η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (65,6%) απαντά θετικά και μόνον το 34,4% απαντά αρνητικά. Οι απόψεις των νηπιαγωγών δεν διαφοροποιούνται σημαντικά, σύμφωνα με τη στατιστική α- νάλυση και ως προς την ορισμένη κατηγορία σύγκρισης στην έρευνά μας (πίνακας 5). Στο δεύτερο σκέλος της τρίτης ερώτησης αιτιολογήσατε τις απαντήσεις σας, το 17,7% των νηπιαγωγών αναφέρει ότι το ολοήμερο σχολείο προάγει την υπευθυνότητα, την πειθαρχία, την αυτοεξυπηρέτηση, την αυτοπεποίθηση, τη συναισθηματική ωριμότητα και βοηθά στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκ μέρους των νηπίων.το 16,1% των νηπιαγωγών θεωρεί ότι το ολοήμερο σχολείο προάγει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, την ομαδικότητα, την κοινωνικοποίηση και βοηθά σημαντικά στην προσαρμογή των νηπίων στο σχολικό περιβάλλον. Το 40,3% έχει την άποψη ότι το ολοήμερο νηπιαγωγείο δίνει ευκαιρίες για συμμετοχή των νηπίων σε περισσότερες δραστηριότητες και στην απόκτηση εμπειριών, ενώ το 6,5% των νηπιαγωγών θεωρεί ότι η υλικοτεχνική υποδομή, οι συνθήκες εργασίας και η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την καλή λειτουργία του ολοήμερου νηπιαγωγείου και τη συμβολή του στην ομαλή μετάβαση των παιδιών στο δημοτικό σχολείο. Στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απόψεις των εκπαιδευτικών δεν παρατηρήθηκαν ως προς τα χρόνια υπηρεσίας τους (πίνακας 6).

5 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 75 Στην τέταρτη ερώτηση Θεωρείτε αναγκαία την επέκταση του ωραρίου μετά τις (Ναι/Όχι. Ναι: μέχρι ποια ώρα; aιτιολογήσατε τη θέση σας ), η συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγών (96,8%), ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας τους, θεωρεί ότι δεν είναι αναγκαία η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του ολοήμερου νηπιαγωγείου μετά τις και, συνεπώς, δεν εντοπίζεται σε αυτήν την ερώτηση στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των απόψεών τους. Oι δύο (2) νηπιαγωγοί που απάντησαν θετικά για την επέκταση του ωραρίου δεν αιτιολόγησαν τη θέση τους (πίνακας 7). Στην πέμπτη ερώτηση Παρατηρείτε διαφορά όσον αφορά στην αυτοεξυπηρέτηση των νηπίων που εκπαιδεύονται σε διαφορετικά τμήματα (κλασικά/ολοήμερα);,το 65,5% των εκπαιδευτικών παρατηρεί διαφορά στην αυτοεξυπηρέτηση των παιδιών, το 34,6% δεν παρατηρεί διαφορές ή εντοπίζει κάποια πολύ μικρή διαφορά, ενώ το 11,3% δεν απάντησε. Ο έλεγχος με το στατιστικό κριτήριο Χ 2 δεν αποκάλυψε σημαντικές διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών με βάση τα χρόνια υπηρεσίας (πίνακας 8). Αποτελέσματα Από την εξέταση των δεδομένων της έρευνας φαίνεται, κατ αρχάς, ότι οι περισσότεροι νηπιαγωγοί (69,4%) του δείγματος θεωρούν ότι η ποιότητα και το επίπεδο της υφιστάμενης υλικοτεχνικής υποδομής στο ολοήμερο σχολείο (εδώ νηπιαγωγείο), όπου υπηρετούν, τις διευκολύνει στο έργο τους μέτρια έως ικανοποιητικά, ενώ οι υπόλοιπες εκπαιδευτικοί (30,6%) είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές, αναγνωρίζοντας την ανεπάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής (τις βοηθά στο έργο τους καθόλου έως λίγο). Ειδικότερα, α- πό τη στατιστική ανάλυση φάνηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών με 11 έτη υπηρεσίας και άνω αξιολογούν την υλικοτεχνική υποδομή που παρέχεται στα νηπιαγωγεία από μέτρια έως καλή, σε αντίθεση με τις νηπιαγωγούς με λιγότερα χρόνια υ- πηρεσίας, οι οποίες τοποθετούνται αρνητικά. Από το αποτέλεσμα αυτό αποκαλύπτεται ότι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος έχουν περισσότερες απαιτήσεις στον τομέα της υλικοτεχνικής υποδομής των νηπιαγωγείων, χωρίς βέβαια να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στα ευρήματά μας. Όσον αφορά στην πλήρη απασχόληση δύο νηπιαγωγών στο ολοήμερο σχολείο και στην κάλυψη -με αυτόν τον τρόπο- των αναγκών λειτουργίας του, η πλειοψηφία των νηπιαγωγών (59,7%) απαντά θετικά, ενώ το 40,3% τοποθετείται αρνητικά, χωρίς να υ- πάρχει όμως στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των απόψεων των εκπαιδευτικών με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους. Αξίζει, εντούτοις, να σημειωθεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ επισημαίνει σε αρκετά δημοσιεύματά της στο Διδασκαλικό Βήμα (μέχρι περίπου και τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας) την ανάγκη διορισμού μόνιμων εκπαιδευτικών στις νέες θέσεις που δημιουργούνται με τη γενίκευση του θεσμού του ο- λοήμερου σχολείου, με στόχο τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου (βλέπε: Διδασκαλικό Βήμα (Δ.Β.), αρ. 1100, Σεπτ. Νοέμβρ. 1999, σ. 2. Δ.Β., αρ. 1104, Ιούλ. Αύγ. 2000, σσ Δ.Β., αρ. 1122, Ιούλ. Αύγ. 2003, σσ Δ.Β. αρ. 1130, Νοέμβρ. Δεκ. 2004, σ. 17). Διερευνώντας, στη συνέχεια, τις προτάσεις των εκπαιδευτικών για την καλύτερη λειτουργία των σχολείων, το μεγαλύτερο ποσοστό των νηπιαγωγών (22,5%) προτείνει την πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού, προκειμένου να στηρίξει και να καθοδηγήσει τα νήπια στις διάφορες δραστηριότητες κατά τις ώρες της παραμονής τους στο νηπιαγωγείο.τέλος, κάποιοι νηπιαγωγοί του δείγματος (17,7%) προτείνουν το διορισμό επιπλέον διδακτικού προσωπικού στα ολοήμερα σχολεία, που θα συνίσταται από νηπιαγω-

6 76 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH γούς και εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, και κάποιοι άλλοι (στο ίδιο ποσοστό: 17,7%) θεωρούν ότι ο αριθμός των εκπαιδευτικών πρέπει να κατανέμεται με βάση τον α- ριθμό των νηπίων και σε συσχετισμό με τους διαθέσιμους χώρους του καθενός νηπιαγωγείου. Όλες αυτές οι θέσεις εναρμονίζονται επίσης με τις προτάσεις του κλάδου των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ολοήμερο σχολείο κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, και εστιάζουν σε ποικίλα θέματα λειτουργίας του εν λόγω σχολείου, όπως είναι το ωράριο, το αναλυτικό πρόγραμμα, η υποδομή, το προσωπικό, η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών κτλ. (βλέπε: Διδασκαλικό Βήμα (Δ.Β.) αρ. 1091, Φεβρ. Μάρτ. 1998, σσ Δ.Β. αρ. 1097, Ιαν. Φεβρ. 1999, σσ Δ.Β. αρ. 1098, Μαρτ. Απρ. 1999, σ. 11. Δ.Β. αρ. 1122, Ιούλ. Αύγ. 2003, σσ ). Ακολούθως, εξετάζοντας τις απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγματός μας για τη συμβολή του ολοήμερου νηπιαγωγείου στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εμπειριών και μαθησιακών δεξιοτήτων, χρήσιμων για τη μετάβασή τους στο πρωτοβάθμιο σχολείο, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (65,6%) απαντά θετικά, ενώ μόνον το 34,4% διατυπώνει αρνητικές θέσεις. Στο σύνολο των απόψεων των νηπιαγωγών δεν παρατηρείται, παρ όλα αυτά, σημαντική διαφοροποίηση ως προς τα χρόνια υπηρεσίας τους. Εξετάζοντας, κατόπιν, τις αιτιολογήσεις των εκπαιδευτικών στο ίδιο ερώτημα, το 17,7% θεωρεί ότι η παραμονή των παιδιών στο ολοήμερο νηπιαγωγείο ενισχύει την υπευθυνότητά τους, την αυτοεξυπηρέτηση, την αυτοπεποίθηση, τη συναισθηματική ωριμότητα και συμβάλλει στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών. Το 16,1% των νηπιαγωγών θεωρεί ότι το ολοήμερο σχολείο διευκολύνει την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και του πνεύματος της ομαδικότητας, την κοινωνικοποίηση και την προσαρμοστικότητα των παιδιών. Το 40,3% των εκπαιδευτικών σχολιάζει ότι το ολοήμερο νηπιαγωγείο δίνει ευκαιρίες για τη συμμετοχή των νηπίων σε περισσότερες δραστηριότητες και για την απόκτηση ποικίλων εμπειριών, ενώ το 6,5% αυτών συνδέει το ρόλο του ολοήμερου νηπιαγωγείου για την ομαλή μετάβαση των παιδιών στο δημοτικό σχολείο με την επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής, τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών στο νηπιαγωγείο και την εν γένει ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρεται στα παιδιά σε αυτό το στάδιο της φοίτησής τους. Αρκετά εξάλλου από τα ζητήματα που θίγονται από τις εκπαιδευτικούς του δείγματός μας για το ολοήμερο νηπιαγωγείο, σχολιάζονται και αναλύονται από διάφορους μελετητές. Είναι γεγονός ότι, με τη θέσπιση του Νόμου για τη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου (προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης), διάφοροι προβληματισμοί, σκέψεις και απόψεις δημοσιοποιήθηκαν, που αφορούν, για παράδειγμα, στο περιεχόμενο σπουδών του ολοήμερου σχολείου και στη σχετική εκπαιδευτική πολιτική (Βρεττός, Πυργιωτάκης, Ντολιοπούλου, 2003.Υφαντή και Καραντζής, 2008), στη χρησιμότητά του στους μαθητές και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο (Περσιάνης, Πυργιωτάκης, Κασσελούρη, 2003), στη δυνατότητα αντιμετώπισης της σχολικής α- ποτυχίας, ήδη από το στάδιο εκκίνησής της, δηλαδή από το νηπιαγωγείο, (Λάμνιας, 2002), στην καινοτόμο δράση του αλλά και στις αγκυλώσεις του στο πλαίσιο του υπάρχοντος σχολικού συστήματος στην Ελλάδα (Πυργιωτάκης, Καββαδίας, Πατινιώτης, 2005,Υφαντή και Καραντζής, ό.π.), στη θέση του και τη λειτουργία του στην εκπαίδευση διεθνώς (Λουκέρης & Μαρκαντωνάτου, 2004). Από όλες αυτές τις προσεγγίσεις στο θέμα της λειτουργίας και της προσφοράς γενικότερα του ολοήμερου σχολείου στην εκπαίδευση και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο στην Ελλάδα, φαίνεται να υπο-

7 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 77 γραμμίζονται οι προοπτικές και η σημαντικότητα ενός τέτοιου θεσμού αλλά και να α- σκείται κριτική στις ελλείψεις και τις ανεπάρκειές του. Το ωράριο, επίσης, του ολοήμερου νηπιαγωγείου έχει αποτελέσει συχνά αντικείμενο πολλών συζητήσεων, όπου τονίζεται η ανάγκη ελεύθερου χρόνου για τους μαθητές έξω από το σχολείο (βλέπε: Βρεττός, ό.π.). Σε ό,τι αφορά στην επέκταση του απογευματινού ωραρίου μετά τις 16.00, η συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγών (96,8%) στην παρούσα έρευνα, ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας τους, θεωρεί ότι δεν είναι αναγκαία, γιατί τα μικρά παιδιά κουράζονται με την παραμονή τους επί πολλές ώρες στο χώρο του σχολείου και μάλιστα η κόπωση αυτή είναι μεγαλύτερη,όταν δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι ξεκούρασης των νηπίων και το απαραίτητο προσωπικό. Τέλος, εξετάζοντας εάν τα παιδιά του ολοημέρου νηπιαγωγείου αναπτύσσουν περισσότερες δεξιότητες στον τομέα της αυτοεξυπηρέτησής τους από τα παιδιά που φοιτούν στο κλασικό τμήμα, το 65,5% των εκπαιδευτικών διαπιστώνει την άποψη ότι διακρίνεται μια υπεροχή στα παιδιά του ολοημέρου σχολείου, ενώ το 34,5% δεν παρατηρεί ιδιαίτερες διαφορές. Ο έλεγχος με το στατιστικό κριτήριο Χ 2 δεν έδειξε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κατηγοριών με βάση τα χρόνια υπηρεσίας. Συζήτηση-Συμπέρασματα Ηθέσπιση του ολοήμερου νηπιαγωγείου φαίνεται ότι έδωσε λύσεις σε βασικά προβλήματα που απασχολούν τη σύγχρονη οικογένεια, όπως είναι η εργασία και των δύο γονέων, η ύπαρξη μονογονεϊκών οικογενειών και διαζευγμένων γονέων κτλ., ενώ παράλληλα επιδιώχθηκε να αμβλυνθούν οι κοινωνικές και μορφωτικές ανισότητες και να προετοιμαστούν τα παιδιά, μέσα από ένα πρόγραμμα μαθησιακών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, για τη μετάβασή τους στο δημοτικό σχολείο με τρόπο σταθερό και ε- ποικοδομητικό. Για την εκπλήρωση αυτών των στόχων απαιτείται ένας καλά οργανωμένος χώρος, ο οποίος θα διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, το κατάλληλο διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό καθώς και ένα ευέλικτο και σύγχρονο αναλυτικό πρόγραμμα, που θα εμπλουτίζει τις δεξιότητες και θα ενισχύει τις ικανότητες των παιδιών προετοιμάζοντάς τα -με βάση τις ιδιαιτερότητες του καθενός- για την περαιτέρω εκπαιδευτική τους σταδιοδρομία. Στην παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι ένα μέρος των νηπιαγωγών του δείγματος θεωρεί την υλικοτεχνική υποδομή στα σημερινά ολοήμερα νηπιαγωγεία ανεπαρκή. Οι ελλείψεις μάλιστα στον τομέα αυτό τονίζονται κυρίως από τις νηπιαγωγούς με χρόνο υ- πηρεσίας κάτω των 10 ετών. Οι απαιτήσεις για μεγαλύτερη φροντίδα και ενδιαφέρον α- πό την Πολιτεία για τη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου επιβεβαιώνουν παρόμοιες τοποθετήσεις από θεσμικούς φορείς του κλάδου των εκπαιδευτικών προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΟΕ). Ως προς τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού να ανταποκριθεί επαρκώς στα καθήκοντά του με βάση την υπάρχουσα υποδομή, διαπιστώθηκε ότι ένα σημαντικά μεγάλο ποσοστό του δείγματος, ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας τους, θεωρεί ότι οι δύο νηπιαγωγοί επαρκούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες λειτουργίας του νηπιαγωγείου, πλην όμως ένα μεγάλο ποσοστό αυτών θεωρεί ότι είναι απαραίτητος ο διορισμός βοηθητικού κυρίως προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών κατά την παραμονή τους στο νηπιαγωγείο, ενώ ένα μικρό ποσοστό επισημαίνει ό-

8 78 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH τι είναι απαραίτητη και η πρόσληψη εξειδικευμένου σε συγκεκριμένους τομείς διδακτικού προσωπικού. Γενικά, το ολοήμερο σχολείο θεωρείται από ένα μεγάλο ποσοστό του συνόλου των νηπιαγωγών του δείγματος, ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας τους, ότι συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση των παιδιών στο δημοτικό σχολείο, προάγοντας επιπλέον την υ- πευθυνότητα, την αυτοεξυπηρέτηση, την αυτοπεποίθηση, την αυτοπειθαρχία, τη συναισθηματική ωριμότητα, την προσαρμοστικότητα, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και το πνεύμα της ομαδικότητας και της συνεργασίας με τους συνομηλίκους τους, διότι συμμετέχουν καθημερινά σε δημιουργικές δραστηριότητες, χρονικά παρατεταμένες, εμπλουτίζοντας τις εμπειρίες τους. Η αυτοεξυπηρέτηση μάλιστα των παιδιών υπογραμμίζεται από το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών ως μια δεξιότητα που αναπτύσσεται κατά τη φοίτησή τους στο ολοήμερο σχολείο. Τέλος, οι νηπιαγωγοί στην πλειοψηφία τους, ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας τους, θεωρούν ότι η επέκταση του ωραρίου μετά τις δεν είναι αποδοτική, διότι τα μικρά παιδιά κουράζονται από την πολύωρη παραμονή τους στο νηπιαγωγείο και δεν τους απομένει επαρκής ελεύθερος χρόνος. Τα ευρήματα της έρευνας αυτής ενδείξεις μάς παρέχουν μόνο για τη λειτουργία του ολοήμερου νηπιαγωγείου και τη χρησιμότητά του, με βάση τις απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγματός μας. Λαμβάνοντας υπόψη βέβαια την οργάνωση του σχολικού συστήματος, το κάθε παιδί ως μια ιδιαίτερη οντότητα, τη σημερινή δομή της ελληνικής οικογένειας και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, θα μπορούσε κάποιος να αποτιμήσει θετικά το ρόλο του ολοήμερου σχολείου στην Ελλάδα. Οι ποικίλες μαθησιακές διαδικασίες που συντελούνται σε αυτό, η ενίσχυση της ατομικότητας και η κοινωνικοποίηση των παιδιών, η συμβολή του στην επίλυση προβλημάτων και στην αντιμετώπιση δυσκολιών στις καθημερινές εργασιακές υποχρεώσεις των γονέων καθώς και οι πρώιμες εκπαιδευτικές ευκαιρίες που δίδονται στα νήπια, ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση και την οικονομική βάση των οικογενειών τους, με επακόλουθο την άμβλυνση των ανισοτήτων αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία του. Φαίνεται λοιπόν ότι η αποστολή του ολοήμερου σχολείου καθίσταται πολυσχιδής και η λειτουργία του στην εκπαίδευση αναγκαία, εφόσον βέβαια παραμένει αμείωτο το ενδιαφέρον για την υποστήριξη και τη συστηματική ενίσχυση της πολύπλευρης ανάπτυξης του παιδιού μέσα από οργανωμένους θεσμούς, για τη διευκόλυνση της οικογένειας και για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών παροχών προς όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της σύγχρονης κοινωνίας. Πηγές Διδασκαλικό Βήμα (1998), αρ. 1091, σσ Διδασκαλικό Βήμα ( 1999), αρ. 1097, σσ Διδασκαλικό Βήμα (1999), αρ. 1098, σ. 11. Διδασκαλικό Βήμα (1999), αρ. 1100, σ. 2. Διδασκαλικό Βήμα (2000), αρ. 1104, σσ Διδασκαλικό Βήμα (2003), αρ. 1122, σσ Διδασκαλικό Βήμα (2004), αρ. 1130, σ. 17. Νόμος 2525/1997 Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των Αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και Άλλες Διατάξεις, ΦΕΚ 188/

9 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 79 Βιβλιογραφία Βάμβουκας, M. (2002) Εισαγωγή στη Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία, Αθήνα: Γρηγόρης, σσ Βρεττός, Ι.(2001) Το ολοήμερο σχολείο ως πρόταση για εσωτερική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: το πρόγραμμα διδασκαλίας και οι κατ οίκον εργασίες, Μακεδνόν, 8, σσ Fromberg, D. (1995) The full-day kindergarten: Planning and practicing a dynamic curriculum, NY: Teachers College Press. Gullo, D. (1990) The changing family context: Implications for the development of all-day kindergartens, Young Children, 45(4), pp Καββαδίας, Γ. και Φατούρου, Α. (2000) Ολοήμερα σχολεία: Από τους μύθους στην πραγματικότητα, Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, 41, σσ Κασσελούρη, Θ. (2003) Ολοήμερο ή σχολείο ολοκληρωμένης διαπαιδαγωγητικής εργασίας; Θέματα Παιδείας, 14, σσ Κυριαζή, Ν. (2002) Η Κοινωνιολογική Έρευνα: Κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ Λάμνιας, Κ. (2002) Αφετηρίες της σχολικής αποτυχίας και δυνατότητες παρέμβασης του ολοήμερου σχολείου. Στο: Πυργιωτάκης, Ι. (επιμ.) Ολοήμερο Σχολείο. Λειτουργία και Προοπτικές, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., σσ Λουκέρης, Δ. και Μαρκαντωνάτου, Α. (επιμ.) (2004) Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο ως Εκπαιδευτική Καινοτομία, Αθήνα: Aτραπός. Martinez, S. and Snider, L. (2001) Summary of research full-day kindergarten. htpp://www.documents%20and%20settings/administrator/local%20settings Ντολιοπούλου, Ε. (2003) Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο στην Ελλάδα και σε 12 άλλες χώρες, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Πατινιώτης, N. (2005) To Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, Αθήνα: Tυπωθήτω. Περσιάνης, Π. (1997) Φιλοσοφικά, παιδαγωγικά και πρακτικά προβλήματα που σχετίζονται με την καθιέρωση και λειτουργία του ολοήμερου σχολείου, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 26, σσ Πυργιωτάκης, Ι.(2002) Ολοήμερο σχολείο: Διεθνείς εξελίξεις και η ελληνική περίπτωση. Στο: Πυργιωτάκης, Ι. Ολοήμερο Σχολείο. Λειτουργία και Προοπτικές, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., σσ Πυργιωτάκης, Ι. (2001) Ολοήμερο σχολείο: Μία πρώτη προσπάθεια εφαρμογής του στην Ελλάδα, Στο: Χατζηδήμου, Δ. (επιμ.) Παιδαγωγική και Εκπαίδευση, Θεσσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη, σσ Railsback, J. and Brewster C. (2002). Full-day kindergarten: Exploring an option for extended Learning. Υφαντή, Α.Α. (2000) Εκπαιδευτικές αλλαγές και βελτίωση του σχολείου. Μια πολύπλοκη σχέση, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 113, σσ Υφαντή,Α.Α. και Καραντζής, Ι.(2008) Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ολοήμερο δημοτικό σχολείο: μία μελέτη περίπτωσης, Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης: Διοικητική Ενημέρωση, 46, σσ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Οι εκπαιδευτικοί και τα χρόνια υπηρεσίας τους Χρόνια υπηρεσίας Αριθμός Αριθμός (σε έτη) Υποκειμένων Υποκειμένων (%) ,5 11 και άνω 27 43,5

10 80 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κατανομή συχνοτήτων και στατιστική ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην 1η ερώτηση Χρόνια Καθόλου έως Μέτρια έως Στατιστική ανάλυση υπηρεσίας Λίγο Ικανοποιητικά Από 0-10 έτη Κατά χρόνια (37,1%) (62,9%) υπηρεσίας: Χ 2 (1)=1,59, Από 11 έτη 6 21 p>0,20 και άνω (22,2%) (77,8%) Συνολικά (30,6%) (69,4%) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Κατανομή συχνοτήτων και στατιστική ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στη 2η ερώτηση (πρώτο σκέλος) Κατηγορία Χρόνια Συχνότητα Συνολικές Στατιστική ανάλυση απαντήσεων υπηρεσίας συχνότητες Ναι Από 0-10 έτη 24 Κατά χρόνια (68,6%) 37 υπηρεσίας: Από 11 έτη 13 (59,7 %) Χ 2 (1)=2,64, και άνω (48,1%) p>0,10 Όχι Από 0-10 έτη 11 (31,4%) 25 Από 11 έτη 14 (40,3%) και άνω (51,9%) ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Κατανομή συχνοτήτων και στατιστική ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στη 2η ερώτηση (δεύτερο σκέλος) Κατηγορία Χρόνια Απόλυτη Συνολικές Στατιστική ανάλυση Απαντήσεων υπηρεσίας συχνότητα συχνότητες Απαιτείται Από Κατά χρόνια βοηθητικό έτη (22,6%) υπηρεσίας: προσωπικό. Από 11 έτη 8 Χ 2 (2)= 4,44 και άνω p>0,10 Επιπλέον Από διδακτικό έτη (17,7%) προσωπικό Από 11 έτη 6 (νηπιαγωγοί και και άνω άλλες ειδικότητες) Ο αριθμός των Από νηπίων και οι έτη (17,7%) απαραίτητοι χώροι καθορίζουν τον Από 11 έτη 2 αριθμό του και άνω προσωπικού

11 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 81 ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Κατανομή συχνοτήτων και στατιστική ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην 3η ερώτηση (πρώτο σκέλος) Κατηγορία Χρόνια Συχνότητα Συνολικές Στατιστική ανάλυση απαντήσεων υπηρεσίας συχνότητες Ναι Από 0-10 έτη 23 Κατά χρόνια (67,6%) 40 υπηρεσίας: Από 11 έτη 17 (65,6 %) Χ 2 (1)=0,15, και άνω (63%) p>0,70 Όχι Από 0-10 έτη 11 (32,4%) 21 Από 11 έτη 10 (34,4%) και άνω (37%) ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Κατανομή συχνοτήτων και στατιστική ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην 3η ερώτηση (δεύτερο σκέλος) Κατηγορία Χρόνια Απόλυτη Συνολικές Στατιστική ανάλυση Απαντήσεων υπηρεσίας συχνότητα συχνότητες Προάγει: υπευθυνότητα, Από Κατά χρόνια πρωτοβουλίες, έτη (17,7%) υπηρεσίας: αυτοεξυπηρέτηση, Από 11 έτη 6 Χ 2 (2)=1,15 αυτοπεποίθηση, και άνω p>0,76 συναισθηματική ωριμότητα. Προάγει: συνεργασία, Από ομαδικότητα, έτη (16,1%) κοινωνικοποίηση, Από 11 έτη 4 προσαρμογή. και άνω Δίνει ευκαιρίες για Από περισσότερη συμμετοχή έτη (40,3%) σε δραστηριότητες και Από 11 έτη 11 απόκτηση εμπειριών. και άνω Εξαρτάται από την Από υλικοτεχνική υποδομή, έτη (6,5%) τις συνθήκες εργασίας, Από 11 έτη 1 την ποιότητα της και άνω εκπαίδευσης κτλ.

12 82 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Κατανομή συχνοτήτων και στατιστική ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην 4η ερώτηση Κατηγορία Χρόνια Συχνότητα Συνολικές Στατιστική ανάλυση απαντήσεων υπηρεσίας συχνότητες Ναι Από 0-10 έτη 0 Κατά χρόνια (0%) 2 υπηρεσίας: Από 11 έτη 2 (3,2 %) Χ 2 (1)=2,68, και άνω (7,4%) p>0,10 Όχι Από 0-10 έτη 35 (100%) 60 Από 11 έτη 25 (96,8%) και άνω (92,6%) ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Κατανομή συχνοτήτων και στατιστική ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην 5η ερώτηση Κατηγορία Χρόνια Συχνότητα Συνολικές Στατιστική ανάλυση απαντήσεων υπηρεσίας συχνότητες Yπάρχει διαφορά Από 0-10 έτη 20 Κατά χρόνια στην αυτο- (69%) 36 υπηρεσίας: εξυπηρέτηση Από 11 έτη 16 (65,5 %) Χ 2 (1)=0,334, και άνω (61,5%) p>0,50 Kαμία ή πολύ Από μικρή διαφορά έτη (31%) 19 στην αυτο- Από 11 έτη 10 (34,5%) εξυπηρέτηση και άνω (38,5%)

Στη σύγχρονη εποχή παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στις παραγωγικές διαδικασίες,

Στη σύγχρονη εποχή παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στις παραγωγικές διαδικασίες, ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 71 AΠOΨEIΣ EKΠAIΔEYTIKΩN ΠPΩTOBAΘMIAΣ EKΠAIΔEYΣHΣ ΓIA TO OΛOHMEPO ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO: MIA MEΛETH ΠEPIΠTΩΣHΣ Των: Αμαλίας Α. Υφαντή και Ιωάννη Καραντζή Εισαγωγή Στη σύγχρονη εποχή παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ --------- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ. κ. Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ. κ. Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αθήνα 6/11/ 2013 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ κ. Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κοινοποίηση: 1. κ. Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2. κ. Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 3. Συλλόγους Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2013-2014» Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΑΔΑ: ΒΛ9Α9-ΣΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το σύγχρονο ολοήµερο σχολείο στην Ελλάδα «Τµήµατα δηµιουργικής απασχόλησης» µε πρωτοβουλία των γονέων (1985) Η πρώτη µορφή ολοήµερης εκπαίδευσης στην Ελλάδα ξεκίνησε από τους γονείς Πρόβληµα φύλαξης των

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

ΘΕΜΑ: Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βαθμός ασφαλείας Να διατηρηθεί μέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

«Διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση και διαχείριση προβλημάτων. κατά την εφαρμογή του Ολοήμερου Προγράμματος στο νηπιαγωγείο»

«Διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση και διαχείριση προβλημάτων. κατά την εφαρμογή του Ολοήμερου Προγράμματος στο νηπιαγωγείο» «Διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση και διαχείριση προβλημάτων κατά την εφαρμογή του Ολοήμερου Προγράμματος στο νηπιαγωγείο» Δ Ρ. B Α Β Ε Τ Σ Η Σ Ο Φ Ι Α Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Χ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Ολοήμερο Δημόσιο Νηπιαγωγείο (ΠΟΝ)

Προαιρετικό Ολοήμερο Δημόσιο Νηπιαγωγείο (ΠΟΝ) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προαιρετικό Ολοήμερο Δημόσιο Νηπιαγωγείο (ΠΟΝ) Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 06 / 04

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 20 / 01

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Γ. Μπάρμπας Ε. Γκιργκινούδη θεωρητικό πλαίσιο βασικός πυρήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 161,τ. Α ), «Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σκοπός και περιεχόµενο του Ολοήµερου Νηπιαγωγείου

Α. Σκοπός και περιεχόµενο του Ολοήµερου Νηπιαγωγείου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Εκπαίδευση Νηπίων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και Αναπηρία στο νηπιαγωγείο Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μία αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Πρόωρη Αποχώρηση των νηπίων των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων. Προχειρότητα ή οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου; Απίστευτο χάος επικρατεί στα Ολοήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης. Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio

Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης. Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio 1 Σελίδα 1. Portfolio Vs Κλασικός φάκελος εργασιών.. 4 2. Βασικά χαρακτηριστικά του portfolio... 5 3. Ο ρόλος του/της

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός και η λειτουργία του ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Σχολική Σύμβουλος 49ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Βασίλαρου Βάσω

Ο θεσμός και η λειτουργία του ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Σχολική Σύμβουλος 49ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Βασίλαρου Βάσω Ο θεσμός και η λειτουργία του ολοήμερου Νηπιαγωγείου Σχολική Σύμβουλος 49ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Βασίλαρου Βάσω Ο θεσμός του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εντάχθηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο διευθυντών σχολικών μονάδων με Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. * Required

Ερωτηματολόγιο διευθυντών σχολικών μονάδων με Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. * Required Ερωτηματολόγιο διευθυντών σχολικών μονάδων με Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. * Required ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)- Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία-Άξονας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2)

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2) Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : ) ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ. ) Από τις διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν: Ετήσιος Προγραμματισμός του σχολείου Γενική Εκτίμηση της εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (ΠΟΣ) και Ειδικά Σχολεία (ΠΟΕΣ)

Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (ΠΟΣ) και Ειδικά Σχολεία (ΠΟΕΣ) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (ΠΟΣ) και Ειδικά Σχολεία (ΠΟΕΣ) Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2

Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2 Διερεύνηση των Απόψεων εν Ενεργεία Γυναικών Εκπαιδευτικών Σχετικά με το Ρόλο του Οικογενειακού Περιβάλλοντος για την Επιμόρφωσή τους στα Πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2 1 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 28 7-2006 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Η διατροφή των μαθητών: Η περίπτωση των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

Η διατροφή των μαθητών: Η περίπτωση των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων IHPCBG: Επένδυση για την υγεία και ευημερία των παιδιών σε Βουλγαρία και Ελλάδα IHPCBG: Investment in the health and the prosperity of the children in the Bulgarian Greek region 10-12 Οκτωβρίου 2013 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Θέμα : Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε. Συνάδελφοι, Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., επικαιροποιεί

Διαβάστε περισσότερα

«Η µετάβαση των νηπίων στο ηµοτικό Σχολείο. ράσεις εκπαιδευτικής παρέµβασης και ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης».

«Η µετάβαση των νηπίων στο ηµοτικό Σχολείο. ράσεις εκπαιδευτικής παρέµβασης και ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ Π.Ε. &.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ 49 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρ. ΑΝ ΡΕΑΣ Ν. ΖΕΡΓΙΩΤΗΣ Ταχ. /νση : Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.10.29/3 Αρ. Τηλ.: 22800706 Αρ. Φαξ. 22800869 E-mail: dde@moec.gov.cy Προέδρους Συνδέσμων Γονέων Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Θεματικές ενότητες για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα