ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ"

Transcript

1 Ένα από τα δυσκολώτερα προβλήματα, που έχει να αντιμετωπίσει ο ερευνητής της Κ. Διαθήκης, είναι το λεγόμενο «συνοπτικό πρόβλημα».

2 Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται από τις χαρακτηριστικές ομοιότητες των τριών πρώτων Εὐαγγελίων, αλλά και α- πό τις μεταξύ τους διαφορές.

3 Έχουν πολλά κομμάτια τόσο κοινά μεταξύ τους, ώστε να χρησιμοποιούν τις ίδιες λέξεις και τις ίδιες φράσεις. Από το άλλο μέρος στις λεπτομέρειες διαφέρουν.

4 Ο καθένας έχει το δικό του διάγραμμα, το δικό του ύφος και τη δική του γλώσσα και δεν φαίνεται να είναι το ένα περίληψη ή ανάπτυξη του άλλου.

5 Επίσης ο καθένας έχει ορισμένα δικά του κομμάτια που δεν υπάρχουν στους άλλους. Αλλά και στα κοινά κομμάτια υπάρχουν μερικές μικρές διαφορές.

6 Ο Μάρκος έχει τα λιγώτερα ιδιάζοντα κομμάτια και μοιάζει τόσο πολύ με τον Ματθαίο, ώστε αρχαίοι συγγραφείς τον χαρακτήρισαν ως επιτομή του Ματθαίου (Κύριλλος Αλεξανδρείας, Αυγουστίνος, κ.ά.).

7 Από τους 678 στίχους του κατά Μάρκον ευαγγελίου, πλην των 40 που αποτελούν το ιδιαίτερο υλικό του, οι υπόλοιποι βρίσκονται στα ευαγγέλια Ματθαίου και Λουκά.

8 Ματθαίος στχ. Μάρκος 661 στχ. Λουκάς στχ.

9 Κοινό υλικό Τριών συνοπτικών = περ. 440 στχ. Μάρκος μόνο με Λουκά = περ. 70 στχ. Μάρκος μόνο με Ματθαίο = περ. 150 στχ. Ματθαίος με Λουκά = περ. 240 στχ.

10 Ιδιαίτερο υλικό Μόνο ο Ματθαίος = περ. 180 στχ. Μόνο ο Μάρκος = περ. 30 στχ. Μόνο ο Λουκάς = περ. 290 στχ.

11 Επίσης το ιδιάζον υλικό του Ματθαίου ανέρχεται στο 30%, ενώ του Λουκά σε 48%.

12 Θεραπεία Παραλύτου Κλήση μαθητών Ερώτημα περί νηστείας Σάββατοτίλλοντες τους στάχυας ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ Μθ 9,1-8 Μρ 2,1-12 Λκ 5,17-26 Μθ 9,9-13 Μρ 2,13-17 Λκ 5,27-32 Μθ 9,14-17 Μρ 2,18-22 Λκ 5,32-39 Μρ 2,23-28 Λκ 6,1-5 Seite 12

13 ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ Μθ 9,6 Μρ 2,10-11 Λκ 5,24 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας- τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ Ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς- λέγει τῷ παραλυτικῷ Σοὶ λέγω, ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας- εἶπεν τῷ παραλελυμένῳ Σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν σου πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου.

14 ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1. Γενεαλογικό δέντρο Ιησού (Μθ και Λκ) Στο Λουκά: από τον Ιησού μέχρι τον Αδάμ και το Θεό. Στο Ματθαίο: από τον Αβραάμ μέχρι τον Ιησού (3Χ14 γενιές=42) στην αρχή του Ευαγγελίου 2. Παραβολή του Μεγάλου Δείπνου Ματθαίος και Λουκάς διαμορφώνουν την περικοπή διαφορετικά όχι μόνο σε λεπτομέρειες. Seite 14

15 ΔΙΑΦΟΡΕΣ 3. Τα τελευταία λόγια του Ιησού στο Σταυρό Σύμφωνα με τους Ματθαίο και Μάρκο ο Ιησούς παραδίδει το πνεύμα του με μια κραυγή «Θεέ μου, Θεέ μου» (Ψαλμ. 21,22). Σύμφωνα με το Λουκά οι τελευταίες λέξεις του Ιησού είναι μια προσευχή γεμάτη εμπιστοσύνη «Πάτερ εις χείρας Σου» (Ψαλμ. 31, 6). Seite 15

16 Πού οφείλεται η ομοιότητα και η διαφορά των «συνοπτικών Ευαγγελίων»;

17 Για την εξήγηση των ομοιοτήτων και διαφορών προτάθηκαν κατά καιρούς από θεολόγους της Δύσεως διάφορες λύσεις, χωρίς καμία από αυτές να είναι ικανοποιητική. Έχουν διατυπωθεί οι ακόλουθες θεωρίες.

18 Α. Η αλληλοεξάρτηση των ευαγγελιστών. Υποθέτουν ότι κάθε ευαγγελιστής για τη συγγραφή του ευαγγελίου του χρησιμοποιούσε σαν πηγή τους προηγουμένους ευαγγελιστές και αντλούσε απ' αυτούς όσα και ό,τι ή- θελε.

19 Α. Η αλληλοεξάρτηση των ευαγγελιστών. προτάθησαν διάφοροι συνδυασμοί ως προς τη χρονική διαδοχή των ευαγγελιστών: Ματθαίος, Λουκάς, Μάρκος. Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς. Λουκάς, Ματθαίος, Μάρκος. Λουκάς, Μάρκος, Ματθαίος. Μάρκος, Ματθαίος, Λουκάς. Μάρκος, Λουκάς, Ματθαίος.

20 Α. Η αλληλοεξάρτηση των ευαγγελιστών. Καμιά από τις λύσεις της υποθέσεως αυτής δεν δίνει απάντηση σ' όλες τις πτυχές του προβλήματος: από πού προέρχεται το ιδιαίτερο υλικό του κάθε ευαγγελιστή και πώς εξηγοῦνται οι παραλείψεις γνωστών και σπουδαίων γεγονότων της ζωής του Ιησού.

21 Β. Η ύπαρξη πλουσίας και μακροχρόνιας προφορικής παράδοσης περί του Κυρίου. Κατά την υπόθεση αυτή οι προφορικές διηγήσεις απετέλεσαν πηγή για τους ευαγγελιστές, οι οποίοι έγραψαν αυτά τα γεγονότα σε γραπτά κείμενα πολύ αργότερα απ' ότι διαδραματίσθηκαν.

22 Β. Η ύπαρξη πλουσίας και μακροχρόνιας προφορικής παράδοσης περί του Κυρίου. Όλοι αυτοί που ασπάζονται την παραπάνω υπόθεση, δέχονται ότι τα Ευαγγέλια γράφτηκαν πολύ ἀργότερα και όχι α- πό μαθητές του Χριστού και μαθητές των μαθητών, αλλά από ψευδωνύμους που δεν είδαν ούτε άκουσαν ποτέ τον Χριστό!

23 Γ Η ύπαρξη ενός πρωταρχικού κειμένου. Κάνουν λόγο ότι γράφτηκε πρώτα ένα Πρωτευαγγέλιο στη συροχαλδαϊκή ή αραμαϊκή γλώσσα και απ' εκεί ο κάθε ευαγγελιστής άντλησε υλικό για να γράψει το Ευαγγέλιό του.

24 Δ Η θεωρία των πηγών Μια άλλη υπόθεση δέχεται ότι οι ευαγγελιστές άντλησαν το υ- λικό τους από τις προφορικές παραδόσεις και γραπτές διηγήσεις που προϋπήρχαν.

25 Δ Η θεωρία των πηγών H θεωρία αυτή δέχεται ότι ο Ματθαίος και ο Λουκάς έλαβαν το υλικό τους: α) από το κατά Μάρκον ευαγγέλιο και β) από την πηγή των Λογίων (Q=Quelle=πηγή).

26 Κατ' αυτούς το ευαγγέλιο του Μάρκου είτε με τη σημερινή του μορφή, είτε με την αρχική μορφή του (Πρωτο- Μάρκος), απετέλεσε πηγή για τους δύο άλλους συνοπτικούς ευαγγελιστές.

27 Η υπόθεση των δύο πηγών ἐπικράτησε γενικώτερα και εφαρμόζεται κατά κανόνα στην ἔρευνα των συνοπτικών ευαγγελίων. Ωστόσο δεν επιλύει με πειστικότητα όλες τις πλευρές του «συνοπτικού προβλήματος».

28 Με τον Gotthold Ephraim Lessing (Φιλόσοφος και Ποιητής) αρχίζουν οι προτάσεις της Σύγχρονης Έρευνας. Ο Lessing αρνήθηκε τη θεοπνευστία των Ευαγγελίων και των Ευαγγελιστών Seite 28

29 ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ LESSING Αραμαϊκό Πρωτοευαγγέλιο Mατθαίος Mάρκος Λουκάς

30 Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ GRIESBACH (1783) Ματθαίος (ελληνιστί Χωρίς Πηγές) Προφορική παράδοση Λουκάς ο ιστορικός Mάρκος (Περίληψη των Μθ και Λκ)

31 Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ STORR (1786) Το κατά Μάρκο είναι το αρχαιότερο ευαγγέλιο. Mάρκος (μαθητής του Πέτρου) Ματθαίος Λουκάς

32 Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ SCHLEIERMACHER Το 1832 επί τη βάσει αναφοράς του Παπία διατύπωσε την υπόθεση για την Πηγή των Λογίων Πηγή Λογίων, πηγή Q (μεμονωμένες περικοπές) Μθ Μρ Λκ

33 Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΔΥΟ ΠΗΓΩΝ Christian Hermann Weiße το 1838 Μάρκος Πηγή Λογίων του Ματθαίου Ματθαίος Λουκάς

34 Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΔΥΟ ΠΗΓΩΝ Υποστηρίζει ότι: Ο Μάρκος είναι ο αρχαιότερος. Υπάρχει μια χαμένη Πηγή των Λογίων Μθ και Λκ αντλούν υλικό από τον Μρ την πηγή των Λογίων (Logienquelle) και Ιδιαίτερο Υλικό (Sondergut).

35 Η βεβαιότητα για την προτεραιότητα του Μάρκου στηρίζεται μόνο στην φιλολογική μορφή του, ενώ δεν αιτιολογούνται ούτε η ιστορική προτεραιότητα των επί μέρους παραδόσεών του ούτε βέβαια και η προέλευση του Μάρκου.

36 Δε σώζεται ούτε ένα χειρόγραφο αυτής της πηγής. Επιπλέον κανείς αρχαίος συγγραφέας δεν μνημονεύει.

37 Σε 200 και πλέον περιπτώσεις απαντούν μεταξύ των συνοπτικών οι γνωστές ελάσσονες συμφωνίες (minor agreements), οι οποίες αφορούν σε βελτιώσεις γραμματικής και ύφους.

38 Εάν τελικά προϋπήρξε τέτοια πηγή, τότε δεν αποκλείεται να σχετίζεται με το αραμαϊκό κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το οποίο γνώριζε ο Ιεραπόλεως Παπίας (Ευσεβίου Εκκλ. Ιστ )

39 Ποιά είναι η ιστορική πραγματικότητα. Ο Ματθαίος είναι ο μαθητής του Χριστού, που είδε και άκουσε και έγραψε. Οι δυό άλλοι άκουσαν τα κηρύγματα των απ. Πέτρου και Παύλου και ακόμη, όταν έγραφαν, είχαν στα χέρια τους το Ευαγγέλιο του Ματθαίου.

40 Ποιά είναι η ιστορική πραγματικότητα. Είχαν και άλλες γραπτές σημειώσεις. Ο Λουκάς μάλιστα αναφέρει στον πρόλογο του Ευαγγελίου, ότι κυκλοφορούσαν στην εποχή του πολλές γραπτές διηγήσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

41 Ποιά είναι η ιστορική πραγματικότητα. Με βάση και θεμέλιο αυτές τις ιστορικές, τις αξιόπιστες πληροφορίες, δεν υπάρχει άλυτο συνοπτικό πρόβλημα. Έτσι εξηγείται γιατί έχουν ομοιότητες και γιατί διαφορές.

42 Ποιά είναι η ιστορική πραγματικότητα. Όσοι μελετούν όλα αυτά και τα γνωρίζουν αισθάνονται πολύ έντονα την αρμονία που υπάρχει και στα 4 Ευαγγέλια, που στην ουσία είναι ένα, το τετράμορφο Ευαγγέλιο.

43 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Αξίζει να δούμε τι λέγει ο Ιω. Χρυσόστομος περί των διαφωνιών των συνοπτικών ευαγγελιστών;

44 «Και γιατί τάχα, ενώ ήσαν τόσο πολλοί οι μαθητές, γράφουν μόνον δύο από τους αποστόλους και δύο από τους ακολούθους τους; Διότι ο ένας ήταν μαθητής του Παύλου και ο άλλος του Πέτρου και μαζί με τον Ιωάννη και τον Ματθαίο έγραψαν τα Ευαγγέλια. Επειδή τίποτε δεν έκαναν για να δοξαστούν, αλλά για να εξυπηρετήσουν μίαν ανάγκη.

45 Και λοιπόν δεν έφθανε ένας ευαγγελιστής να τα εξιστορήσει όλα; Βεβαίως έφθανε. Αν όμως πάλι αυτοί που γράφουν είναι τέσσερις, ενώ δεν γράφουν κατά τον ίδιο χρόνο, ούτε στους ίδιους τόπους ούτε έπειτα από συνάντηση και συνομιλία, εν τούτοις ομιλούν για όλα σαν από ένα στόμα, γίνεται τότε αυτό η μεγίστη απόδειξη της αλήθειας.

46 Ναι, αλλά συνέβη το αντίθετο, παρατηρεί κανείς. Σε πολλά σημεία συλλαμβάνονται να διαφωνούν. Ακριβώς αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της αλήθειας. Αν δηλαδή είχαν συμφωνήσει για όλα με τη μεγαλύτερη ακρίβεια και για το χρόνο και για τον τόπο και για τις λέξεις τις ίδιες, κανείς από τους εχθρούς δε θα πίστευε ότι χωρίς συνάντηση και συμφωνία ανθρώπινη έγραψαν όσα έγραψαν.

47 Δεν είναι δείγμα ειλικρινείας τόσον μεγάλη συμφωνία; Τώρα όμως και η φαινομενική στις λεπτομέρειες διαφωνία τους απαλλάσσει από κάθε υποψία και υπεραμύνεται θαυμάσια του τρόπου των συγγραφέων. Εάν ομίλησαν διαφορετικά για το χρόνο και τον τρόπο, τούτο δε ζημιώνει καθόλου την αλήθεια των λόγων τους.

48 Αλλά και αυτά όμως, καθόσον μας παραχωρήσει ο Θεός ότι στα κεφαλαιώδη θέματα, που συγκρατούν τη ζωή μας και συνθέτουν το κήρυγμα, πουθενά δε βρίσκεται κανένας από αυτούς να διαφωνεί. Ποια είναι αυτά; Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, ότι έκαμε θαύματα, ότι σταυρώθηκε, τάφηκε, αναστήθηκε Αυτά θα βρούμε ότι συμφωνούν απολύτως

49 Αν αντέφασκαν οι ευαγγελιστές μεταξύ τους, αυτή η ίδια η διδασκαλία τους θα είχε καταλυθεί. Πώς λέγοντας πράγματα αντίθετα επικράτησαν, θαυμάζονταν και γίνονταν πιστευτοί στην οικουμένη Γιατί τα γραπτά τους οι Απόστολοι δεν τα έκρυψαν, αλλά τα διέδωσαν στην οικουμένη διαβάζοντάς τα παρουσία των εχθρών τους, χωρίς να σκανδαλίσει κανέναν κάποιο σημείο των λεχθέντων;

50 Κι αυτό διότι η θεία δύναμη ερχόταν και επετύγχανε τα πάντα σε αυτούς. Αλλιώς, πώς ο τελώνης, ο ψαράς, ο αγράμματος διατύπωναν τέτοιες σκέψεις, όχι μπροστά σε πέντε ή δέκα ανθρώπους αλλά σε όλη την οικουμένη και μάλιστα για ουράνια πράγματα που υπερβαίνουν κατά πολύ τη φύση μας και απαιτούν από μας την ίδια τη ζωή μας;

51 Οι φιλόσοφοι, χωρίς να γράψουν υπό τη βία των διωγμών, αλλά με κάθε ευχέρεια και ελευθερία και ενώ στόλιζαν τα γραφόμενά τους με όλα τα λογής σχήματα και ενώ μιλούσαν για θέματα όχι υπερφυσικά, απέτυχαν οικτρά στο να πραγματοποιήσουν τις Πολιτείες τους.

52 Ο Χριστός περιέλαβε το δίκαιο, το πρέπον, το συμφέρον και όλη γενικώς την αρετή σε λόγια σαφή, τα οποία τα καταλαβαίνει και ο γεωργός κι ο υπηρέτης κι η χήρα και απευθύνονται σε κάθε ηλικία. Τα βραβεία δεν είναι φύλλα δάφνης, αλλά ζωή χωρίς τέλος, η ανάδειξή μας σε παιδίά τους Θεοῦ». (PG 57,16-17)

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ 1) ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (απόσπασµα) Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΕΨΕΙΣ Αγαπητοί Αναγνώστες, Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει μια διπλή ιδιαιτερότητα: 1. Σηματοδοτεί την αλλαγή του εκδότη. Μετά από 12 χρόνια ως Εκδότης, ο αγαπητός φίλος και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιησου ς: Ο ημιουργο ς του ουρανου και της γης 2. ημιουργιά: ι νοντας μορφη στον κο σμο 3. Η ημιουργιά ολοκληρω νεται 4. ημιουργιά, ε να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κατερίνα Δροσιά, Μ.Τh

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κατερίνα Δροσιά, Μ.Τh Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κατερίνα Δροσιά, Μ.Τh Η Μαρία η Μαγδαληνή είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρόσωπα της Καινής Διαθήκης που λόγω της δυναμικής προσωπικότητάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΒΛΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ;

ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΒΛΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ; ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΒΛΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ; ] يونا Greek [ Ελληνικά Άχμαντ Ντιντάτ Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1434

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Υπό ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Μητροπολίτου Αντινόης Εφησυχάζοντος Μητροπολίτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2010 1 : 2010, Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ Εκδοθέν από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αντινόης κ.κ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

«οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4)

«οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4) ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Τα τέσσερα (4) «ζώα» «οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4) Β. Η Ουράνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ Μελέτη 10: Για το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου Σάββατο απόγευμα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Αλλά µεγαλητέραν χάριν δίδει ο Θεός, όθεν λέγει, "ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου (Από την οµιλία του ιεροµoνάχου πατρός Σεραφείµ Ρόουζ, στη συνάντηση της νεολαίας της εκτός Ρωσίας Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας, στο Σαν Φρανσίσκο στις 3/8/1981).

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης;

Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης; Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης; Του Χωρεπισκόπου Αρσινόης Γεωργίου. (Ομιλία στο Σύλλογο «Οι φίλοι του Αγίου Μενίγνου του Κναφέως», προστάτου των Χημικών, Αθήνα 23/11/2003).

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

17:1-5 Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΝΗ

17:1-5 Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΝΗ 17 Αποκάλυψη 17:1 Και ήρθε ένας από τους επτά αγγέλους που είχαν τις επτά φιάλες, και μίλησε μαζί μου, λέγοντας σε μένα: Έλα, θα σου δείξω την κρίση της μεγάλης πόρνης, που κάθεται επάνω στα πολλά νερά

Διαβάστε περισσότερα

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών.

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών. 1 από 10 Sudoku. Αν κάποιος ασχοληθεί με ένα λαό το σίγουρο είναι πως θα βρει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, χαρακτηριστικά του τρόπου σκέψης - και της στάσης ζωής γενικότερα - του λαού αυτού, και πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΖΩΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Μια από τις πλέον δημοφιλείς λέξεις στην καθημερινότητά μας είναι αυτή της Αγάπης. Ως Έλληνες τη χρησιμοποιούμε αρχαιόθεν

Διαβάστε περισσότερα

36. Η κινεζική θρησκεία

36. Η κινεζική θρησκεία 36. Η κινεζική θρησκεία Κινεζική θρησκεία, είναι η παραδοσιακή θρησκεία του κινεζικού λαού. Επικρατεί στην Κίνα και την Ταϊουάν, αλλά και στη μεγάλη κινέζικη διασπορά των νησιών της νοτιοανατολικής Ασίας,

Διαβάστε περισσότερα