ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ."

Transcript

1 ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση αποτελεί, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας, το συχνότερο αίτιο χρόνιου πόνου στο ισχίο σε ασθενείς χωρίς οστεοαρθρίτιδα. Οι ασθενείς αυτής της κατηγορίας είναι συνήθως νέοι, με έντονη αθλητική δραστηριότητα, που συνήθως ασχολούνται με αθλήματα που σχετίζονται με αυξημένο εύρος κίνησης της άρθρωσης του ισχίου. Οι ασθενείς αυτοί πολύ συχνά παραπονιούνται για πόνο στο ισχίο (Εικόνα 1), ο οποίος σχετίζεται με τη δραστηριότητα και, όταν η κατάσταση επιδεινώνεται, ο πόνος μπορεί να παρουσιάζεται και στο κάθισμα, κατά την ανάπαυση και, σε προχωρημένες περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια του ύπνου. Δεν έχει αποδειχθεί εάν η κατάσταση αυτή είναι μία εκ γενετής βλάβη ή αν δημιουργείται κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου και, κυρίως, κατά τη διάρκεια έντονων αθλητικών δραστηριοτήτων. Εικόνα 1: Η τυπική περιοχή (ριζομήριο) εντοπισμού του πόνου την οποία δείχνει ο ασθενής με τον αντίχειρα και το δείκτη του (C sign).

2 Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση ή προστριβή ουσιαστικά συνίσταται στη μη ομαλή επαφή των δύο αρθρικών επιφανειών στο ισχίο. Το ισχίο αποτελείται από δύο οστά, τη μηριαία κεφαλή και την κοτύλη. Σε ένα φυσιολογικό ισχίο η κίνηση μεταξύ των δύο αυτών αρθρικών επιφανειών γίνεται απρόσκοπτα, χωρίς να έρχονται σε επαφή οι μη αρθρικές επιφάνειες. Στη μηροκοτυλιαία πρόσκρουση, όμως, ένα από τα δύο οστά εμφανίζει μία ανατομική παραλλαγή ή ανωμαλία και το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει περισσότερο οστούν σε κάποιες περιοχές, που συνεπάγεται την ανώμαλη πρόσκρουση μεταξύ των δύο αυτών τμημάτων της άρθρωσης. Υπάρχουν ασθενείς στους οποίους η βλάβη αυτή εμφανίζεται μόνο στην κοτύλη και άλλοι στους οποίους η βλάβη εντοπίζεται στο μηριαίο. Είναι όμως πολύ συνηθισμένο οι ασθενείς να εμφανίζουν και τις δύο μορφές μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης. Όταν η βλάβη αφορά την κοτύλη, τότε ονομάζεται μηροκοτυλιαία πρόσκρουση τύπου pincer (πένσα). Ενώ όταν η βλάβη εντοπίζεται στο μηριαίο, τότε ονομάζεται μηροκοτυλιαία πρόσκρουση τύπου cam (Εικόνα 2). Στην περίπτωση της βλάβης pincer, η κοτύλη, η οποία είναι η υποδοχή της μηριαίας κεφαλής και παρουσιάζει κοίλη διαμόρφωση, εμφανίζει μία προεξοχή του προσθίου τμήματος, το οποίο προσκρούει στο μηριαίο, κατά τη διάρκεια μεγάλης κάμψης. Στην περίπτωση της βλάβης cam, το πρόβλημα εντοπίζεται στην αυχενομηριαία συμβολή, στο σημείο δηλαδή που ενώνεται ο αυχένας του μηριαίου με τη μηριαία κεφαλή (Εικόνα 3). Μάλιστα, στην περίπτωση αυτή, η ακτινολογική εικόνα του μηριαίου μοιάζει με αυτή της λαβής πιστολιού (pistol grip deformity). Και στις δύο περιπτώσεις, το αποτέλεσμα της ανώμαλης κίνησης της άρθρωσης είναι το ίδιο και, φυσικά, ίδια είναι και η συμπτωματολογία στους ασθενείς. Για την ακριβή διάγνωση των δύο αυτών βλαβών, είναι επιβεβλημένη μία λεπτομερής κλινική εξέταση του αρρώστου αλλά και ένας σωστός απεικονιστικός έλεγχος με ακτινογραφίες και μαγνητική τομογραφία του ισχίου.

3 Εικόνα 2: Σχηματική αναπαράσταση μορφολογίας της άρθρωσης του ισχίου (α: φυσιολογική ανατομική της άρθρωσης, β: μηροκοτυλιαία πρόσκρουση λόγω μηριαίας υπερόστωσης (τύπος CAM), γ: μηροκοτυλιαία πρόσκρουση λόγω προεξοχής της πρόσθιας κοτύλης αυξημένη οπίσθια απόκλιση (τύπος PINCER). Εικόνα 3: Η μακροσκοπική εικόνα της αυχενομηριαίας συμβολής σε βλάβη μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης τύπου CAM (μηριαία υπερόστωση). Το επιπλέον οστούν στη ζώνη μετάβασης του αυχένα προς την κεφαλή (όρια της λευκής περιοχής) προκαλεί την μη-ομαλή κίνηση της άρθρωσης.

4 Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση, εκτός από αίτιο χρόνιου πόνου στους ασθενείς, θεωρείται κατά πολλούς συγγραφείς και μία πρόδρομη κατάσταση φθοράς του ισχίου, δηλαδή οστεοαρθρίτιδας. Θεωρητικά, η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση βαθμιαία φθείρει τον επιχείλιο χόνδρο της κοτύλης και η φθορά αυτή με την πρόοδο των ετών μεταδίδεται και στον αρθρικό χόνδρο της κοτύλης, και αργότερα της μηριαίας κεφαλής. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η καταστροφή της άρθρωσης. Ωστόσο, η θεωρία αυτή δεν έχει αποδειχτεί στην πράξη, αν και υπάρχουν πολλές ενδείξεις στη βιβλιογραφία. Για το λόγο αυτό, η χειρουργική αντιμετώπιση της άρθρωσης συνιστάται μόνο σε συμπτωματικούς ασθενείς και όχι ως μέσον πρόληψης φθοράς της άρθρωσης. Στο παρελθόν, για την αντιμετώπιση της νόσου χρησιμοποιούνταν ανοιχτές χειρουργικές μέθοδοι, κατά τις οποίες γινόταν μία μεγάλη τομή, ανοιγόταν η άρθρωση, πραγματοποιούταν εξάρθρωση του ισχίου και, στη συνέχεια, αφαίρεση των βλαβών. Οι επεμβάσεις αυτές είχανε καλά αποτελέσματα, ωστόσο, λόγω της μεγάλης παρεμβατικότητάς τους, προκαλούσαν μεγάλη νοσηρότητα για τον ασθενή και ακολουθούνταν από ένα μακρύ χρόνο αποκατάστασης. Στις μέρες μας, η καλύτερη και μικρής παρεμβατικότητας τεχνική θεωρείται ότι είναι η αρθροσκοπική θεραπεία. Κατά την αρθροσκοπική τεχνική, η εισαγωγή των εργαλείων γίνεται μέσω δύο ή τριών οπών στο δέρμα και υπάρχει η δυνατότητα επισκόπησης ολόκληρης της άρθρωσης και εντοπισμού της βλάβης της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης. Ο στόχος της αρθροσκοπικής θεραπείας είναι η αφαίρεση του πλεονάζοντος οστού, είτε στην κοτύλη, δηλαδή στην περίπτωση pincer, είτε στην αυχενομηριαία συμβολή, δηλαδή στην περίπτωση cam. Ο τελικός στόχος είναι η αφαίρεση οστού, η οποία γίνεται με το αρθροσκοπικό γλύφανο (σβουράκι). Στο βίντεο αυτό φαίνονται τα τρία βασικά στάδια της αρθροσκοπικής θεραπείας της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης τύπου cam σε ασθενή με χρόνιο πόνο στο ισχίο. Στο πρώτο στάδιο φαίνεται ο εντοπισμός της βλάβης τύπου cam, όπου παρατηρείται η πρόσθια επιφάνεια της αυχενομηριαίας συμβολής και η μηριαία υπερόστωση. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να γίνει η εκτίμηση της σοβαρότητας της βλάβης, καθώς επίσης, να παρατηρηθεί το σημείο στο οποίο διακόπτεται η φορτίζουσα αρθρική επιφάνεια της μηριαίας κεφαλής και ξεκινάει η μη φορτίζουσα περιοχή της. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται ο καθαρισμός των μαλακών

5 μορίων στη μη φορτίζουσα επιφάνεια της μηριαίας κεφαλής, ώστε να σημανθεί η περιοχή της βλάβης τύπου cam. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει επιμελής καθαρισμός των μαλακών μορίων προκειμένου να εμφανιστεί το οστούν ώστε να γίνει λεπτομερής εκτίμηση της βλάβης. Στο δεύτερο στάδιο, αφού γίνει η αποκάλυψη της μηριαίας υπερόστωσης, αφαιρείται η περίσσεια οστού με το αρθροσκοπικό γλύφανο. Είναι σημαντικό να γίνει η σωστή εκτίμηση που οδηγεί στη σωστή αφαίρεση οστού, δηλαδή στο βάθος στο οποίο ο χειρουργός θα τοποθετήσει το αρθροσκοπικό γλύφανο. Στο τρίτο στάδιο παρατηρείται η διαμόρφωση της αυχενομηριαίας συμβολής που θα πρέπει πλέον να μοιάζει με την αυχενομηριαία συμβολή ενός φυσιολογικού ισχίου. Το τρίτο στάδιο ολοκληρώνεται με τον καθαρισμό των επιπλέον μαλακών μορίων αλλά και την ομαλοποίηση της επιφάνειας απ όπου αφαιρέθηκε οστούν, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή πλέον λειτουργία της άρθρωσης. Η αρθροσκοπική τεχνική στη μηροκοτυλιαία πρόσκρουση έχει όλα τα πλεονεκτήματα των μικρής παρεμβατικότητας χειρουργικών τεχνικών και της ταχείας επανόδου του ασθενή στις δραστηριότητές του. Συνήθως η επέμβαση αυτή δεν απαιτεί νοσηλεία στο νοσοκομείο ή σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται μόνο μία διανυκτέρευση του ασθενή. Ο ασθενής μπορεί από την ίδια μέρα να βαδίσει και να ανεβοκατέβει σκάλες. Φυσικά, όπως όλες οι ορθοπαιδικές επεμβάσεις, η αρθροσκοπική αφαίρεση της βλάβης μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης ακολουθείται από ένα πρόγραμμα φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης μετά από λεπτομερείς οδηγίες του χειρουργού.

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΙΣΧΙΟΥ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΙΣΧΙΟΥ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΙΣΧΙΟΥ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α. Β. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ BSc, MD, PhD Ορθοπαιδικός Χειρουργός Χειρουργική Τεχνική Η αρθροσκόπηση ισχίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ασθενή σε ύπτια ή πλάγια θέση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Γενικά Η ποδοκνημική (άρθρωση μεταξύ αστραγάλου και κνήμης) προσβάλλεται λιγότερο συχνά από αρθρίτιδα σε σχέση με το γόνατο ή το ισχίο. Στην ποδοκνημική άρθρωση ή αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] 20 χρόνια 1993-2013 Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 20 χρόνια - Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 236 -ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΤΗΛ 2810 327988 6937 363 880 Η αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση

Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Ορθοπαιδική χειρουργική Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρώσεων. Οστών και ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας

Αρθρώσεων. Οστών και ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης VOLUME 22, No 3-2009 ΤΟΜΟΣ 22, Τεύχος 3-2009

Διαβάστε περισσότερα

Ακριβής και υπεύθυνη ενημέρωση: Γνωρίζουμε καλά την ασθένεια μας και μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε γιατί καλός ασθενής είναι ο ενημερωμένος ασθενής.

Ακριβής και υπεύθυνη ενημέρωση: Γνωρίζουμε καλά την ασθένεια μας και μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε γιατί καλός ασθενής είναι ο ενημερωμένος ασθενής. Ποιοί είμαστε: Ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης είναι ένας Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Αρθμ.Αποφ Πρωτοδικείου Ηρακλείου 1870/8.5. 2003/254/760/196/2003, Ειδικ.Μητρώο Εθελοντ.ΜΚΥΟ 13117ΣΥΝ12126067Ν),που

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α-

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΕΠΑ.Σ BΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ -ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΑΪ ΩΝΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΡΝΤΟΓΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΕΡΜΙΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΗ ΜΠΟΥΚΕΤ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ:2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA:NOΣHΛEYTIKH ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α news Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 4 T E Y X O Σ 0 6 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δορυλαίου 24, Πλατεία Μαβίλη, 115 21 Αθήνα Τηλ.: 210 6475000 Fax: 210 6475005 email: info@athinaiki-mediclinic.gr www.athinaiki-mediclinic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ / ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ (Osteoarthritis of the shoulder)

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ / ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ (Osteoarthritis of the shoulder) ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ(Frozen shoulder) Η επίσημη ονομασία του παγωμένου ώμου είναι συμφυσιακή θυλακίτιδα (adhesive capsulitis) και πρόκειται για ένα σύνδρομο του οποίου η παθογένεση είναι άγνωστη. Απλώς γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Η ενδοαρθρική έγχυση υαλουρονικού οξέος ως θεραπευτική επιλογή στην οστεοαρθρίτιδα του σκύλου. Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

crossline ΜΕΛΑΝΩΜΑ Η σκοτεινή πλευρά του ήλιου ΚΩΝ. ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ «Η λαπαροσκόπηση αλλάζει τη χειρουργική»

crossline ΜΕΛΑΝΩΜΑ Η σκοτεινή πλευρά του ήλιου ΚΩΝ. ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ «Η λαπαροσκόπηση αλλάζει τη χειρουργική» crossline 04 MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ TΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝ. ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ «Η λαπαροσκόπηση αλλάζει τη χειρουργική» «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» - ΕΒΕΑ Προνοµιακή κάρτα για 100.000

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙ Α

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙ Α www.pediatric-rheumathology.printo.it ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙ Α Τι είδους νόσος είναι; Η νεανική δερµατοµυοσίτιδα (Ν Μ) ανήκει στην οµάδα των λεγόµενων αυτοάνοσων νόσων. Στις αυτοάνοσες νόσους µία µη φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Φοιτήτρια: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aπό την καριέρα... στην κουζίνα! www.lifepositive.gr

Aπό την καριέρα... στην κουζίνα! www.lifepositive.gr Tεύχος 10 - Nοέμβριος 2011 υγεία > ψυχολογία > διατροφή ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ Πίσω στο πατρικό λόγω κρίσης ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ ΚΑΛΑΓΚΟΣ Η μεγαλύτερη ανταμοιβή μου, το παιδικό χαμόγελο KPYOΛOΓHMA Θωρακιστείτε για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοπαιδικός χειρουργός Τραυµατολόγος ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Μετεκπαιδευτείς στις Η.Π.Α. και στη Γερµανία 6974450878-2291053124

Ορθοπαιδικός χειρουργός Τραυµατολόγος ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Μετεκπαιδευτείς στις Η.Π.Α. και στη Γερµανία 6974450878-2291053124 Παναγιώτης Τσαϊλάς Ορθοπαιδικός χειρουργός Τραυµατολόγος ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Μετεκπαιδευτείς στις Η.Π.Α. και στη Γερµανία 6974450878-2291053124 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Εγχειρίδιο οδηγιών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Εγχειρίδιο οδηγιών ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Εγχειρίδιο οδηγιών Για τα εξής προβλήματα: ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΠΛΗΞΙΑ, ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ, ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ, ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΥΟΥ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΝΟΣΟΙ, ΑΫΠΝΙΑ, ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕιΡΟυΡΓικΗ τεχνικη ανακατασκευη του ΕΣΩ ΕΠιΓΟνατιδΟμΗΡιαιΟυ ΣυνδΕΣμΟυ (MPFL) με τη ΧΡΗΣΗ

ΧΕιΡΟυΡΓικΗ τεχνικη ανακατασκευη του ΕΣΩ ΕΠιΓΟνατιδΟμΗΡιαιΟυ ΣυνδΕΣμΟυ (MPFL) με τη ΧΡΗΣΗ ΧΕιΡΟυΡΓικΗ τεχνικη ανακατασκευη του ΕΣΩ ΕΠιΓΟνατιδΟμΗΡιαιΟυ ΣυνδΕΣμΟυ (MPFL) με τη ΧΡΗΣΗ αυτομοσχευματοσ ΗμιτΕνΟντΩδΟυΣ ανδρέας Παναγόπουλος 1, ιωάννης τριανταφυλλόπουλος 2, Louw van Niekerk 3 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund

Διαβάστε περισσότερα

Τα κατάγματα κοπώσεως

Τα κατάγματα κοπώσεως A naσκοπηση Κατάγματα Κοπώσεως Κνήμης-Περόνης σε Δρομείς Μεγάλων Αποστάσεων. Αιτιολογικοί Παράγοντες Ζαχαρίας Ραφαηλίδης, 1 Σάββας Σπανός, 2 Χάρης Μιχαήλ Κιουρτσής 3 1 Εργαστηριούχος φυσικοθεραπευτής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον

Διαβάστε περισσότερα