ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Hadoop. Παπαδόπουλος Ανδρέας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Hadoop. Παπαδόπουλος Ανδρέας"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Hadoop Παπαδόπουλος Ανδρέας Ιανουάριος 2012

2 Ανδρέας Παπαδόπουλος 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ MAP REDUCE... 5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ... 5 Παράδειγμα1: WordCount... 5 Παράδειγμα2: Inverted Index... 6 Περισσότερα Παραδείγματα... 7 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ HADOOP... 7 Hadoop Distributed File System HDFS... 7 Ο μηχανισμός του Map Reduce... 9 Επισκόπηση της εκτέλεσης μιας Map Reduce εργασίας Χρήσεις του Hadoop HADOOP ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HADOOP ΠΩΣ ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HADOOP ΠΩΣ ΝΑ ΤΡΕΞΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HADOOP ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 WORD COUNT ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 INVERTED INDEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΤΟΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HADOOP ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ Γενικές Επιλογές - Generic Options ΕΝΤΟΛΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ - USER COMMANDS archive distcp fs fsck jar job pipes queue version CLASSNAME ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ - ADMINISTRATION COMMANDS balancer daemonlog datanode Ανδρέας Παπαδόπουλος 3

4 dfsadmin jobtracker namenode secondarynamenode tasktracker ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ HADOOP STREAMING PRACTICAL HELP Ανδρέας Παπαδόπουλος 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ MAP REDUCE Το Map Reduce είναι ένα μοντέλο προγραμματισμού για την επεξεργασία και παραγωγή μεγάλων συνόλων δεδομένων πάνω σε ένα δίκτυο υπολογιστών (cluster) που αρχικά προτάθηκε από το Google το Το μοντέλο είναι αρκετά απλό στη χρήση και ευρέως διαδεδομένο. Το Google έχει υλοποιήσει πάνω από προγράμματα και κατά μέσο όρο κάθε μέρα τρέχουν στα clusters του Google 1000 ξεχωριστές εργασίες Map Reduce που συνολικά επεξεργάζονται πάνω από 20 petabytes δεδομένων. Η ιδέα του MapReduce είναι να παίρνει σαν είσοδο ένα σύνολο από ζευγάρια <κλειδί εισόδου τιμή> και να παράγει στην έξοδο ένα σύνολο από ζευγάρια <κλειδί εξόδου αποτέλεσμα>. Ο προγραμματιστής εκφράζει/υλοποιεί τον αλγόριθμο σαν δύο συναρτήσεις/ μεθόδους, την map και την reduce. Η συνάρτηση map δέχεται σαν είσοδο ένα ζεύγος κλειδί-τιμή και παράγει σαν έξοδο ένα ζεύγος κλειδί-τιμή. Η έξοδος της συνάρτησης map, ταξινομημένη με βάση το κλειδί, είναι η είσοδος της συνάρτησης reduce. Η συνάρτηση reduce παίρνει σαν είσοδο την έξοδο της συνάρτησης map στην μορφή κλειδί-ενδιάμεσες τιμές και την επεξεργάζεται. Συνήθως για κάθε κλειδί έχουμε μία τιμή στην έξοδο. Για την επίλυση κάποιου προβλήματος με το Map Reduce, ο προγραμματιστής πρέπει να υλοποιήσει τουλάχιστον την συνάρτηση map. Κάποιες απλές εργασίες μπορούν να υλοποιηθούν μόνο με την χρήση της συνάρτησης map. Σχήμα 1. Αναπαράσταση Map Reduce συναρτήσεων ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ1: WORDCOUNT Το παράδειγμα αυτό παίρνει σαν είσοδο διάφορα αρχεία κειμένου και μετρά της εμφανίσεις κάθε λέξης μέσα σε όλα τα αρχεία που έχει πάρει σαν είσοδο. Ανδρέας Παπαδόπουλος 5

6 Η map, αφού πάρει τα αρχεία, δίνει σε κάθε εμφάνιση μιας λέξης μια προσωρινή τιμή ίση με ένα. Όταν η map τελειώσει την εκτέλεση της και δώσει τα αποτελέσματα της στην reduce, τότε η reduce θα αθροίσει της αυτές της προσωρινές μεταβλητές για κάθε μοναδική λέξη και θα της δώσει πίσω σαν αποτέλεσμα τον αριθμό εμφάνισης της κάθε μοναδικής λέξης μέσα στα αρχεία. Map Input: a document Output: key=word value=1 Map(void *input) { for each word w in input EmitIntermediate(w, 1); Reduce Input: key=word values=list of values (1) Output: key=word value=occurrences (SumOfInputValues) Reduce(String key, Iterator values) { int result = 0; for each v in values result += v; Emit(w, result); Πίνακας 1. Ψευδοκώδικας WordCount Από τον ψευδοκώδικα βλέπουμε πόσο απλό είναι να λύσουμε παράλληλα το πιο πάνω πρόβλημα. Μπορούν παράλληλα να τρέχουν τόσες map συναρτήσεις όσα είναι και τα αρχεία κειμένου που έχουμε, ή ακόμα και όσες είναι οι γραμμές σε όλα τα αρχεία με μοναδικό περιορισμό το υλικό που διαθέτουμε. Παρόμοια μπορούν να τρέχουν παράλληλα τόσες reduce συναρτήσεις όσα και τα κλειδιά εξόδου των map συναρτήσεων (λέξεις). Το Hadoop παραληλλοποιεί την εργασία χωρίς ο προγραμματιστής να ανησυχεί πως θα γίνει η εκτέλεση. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ2: INVERTED INDEX Στο παράδειγμα αυτό θα δούμε πως μπορούμε εύκολα με χρήση του Map Reduce να κατασκευάσουμε ένα inverted index. Σαν είσοδο έχουμε και πάλι μια συλλογή εγγράφων στα οποία θέλουμε να κτίσουμε το ευρετήριο, δηλαδή σε ποια αρχεία βρίσκεται κάθε λέξη. Map Input: a document Output: key=word value=filename Map(void *input) { for each word w in input EmitIntermediate(w, filename); Reduce Input: key=word value=list of values(filenames) Output: key=word value=files Reduce(String key, Iterator values) { String files = ; for each v in values files += v+ - ; Emit(w, files); Πίνακας 2. Ψευδοκώδικας Inverted Index Το παράδειγμα αυτό μπορεί εύκολα να επεκταθεί ούτως ώστε στο ευρετήριο να συμπεριλάβουμε και πόσες φορές εμφανίζεται η κάθε λέξη στο κάθε αρχείο. Αυτό μπορεί να γίνει με ελάχιστη επιπλέον δουλειά στην συνάρτηση reduce. Στο παράδειγμα αυτό εάν μία λέξη Ανδρέας Παπαδόπουλος 6

7 εμφανίζεται δύο ή περισσότερες φορές στο ίδιο αρχείο τότε στην έξοδο θα έχουμε στην τιμή (files) δύο ή περισσότερες φορές την ίδια ενδιάμεση τιμή (ίδιο αρχείο). Άρα απλά μετρώντας πόσες φορές έχουμε το ίδιο αρχείο-ενδιάμεση τιμή μπορούμε να βρούμε και πόσες φορές η κάθε λέξη εμφανίζεται στο κάθε αρχείο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Distributed Grep Count of URL Access Frequency Reverse Web-Link Graph Distributed Sort Map Εάν μία γραμμή από την είσοδο ταιριάζει με το πρότυπο (pattern) τότε δίνει στην έξοδο την συγκεκριμένη γραμμή. Για κάθε εγγραφή (πρόσβαση σε κάποια σελίδα) στα αρχεία ιστορικού(logs) δίνει έξοδο <URL, 1> Για κάθε σύνδεσμο από μία σελίδα (source URL) προς μια άλλη σελίδα (target URL) δίνει έξοδο <target, source> Για κάθε εγγραφή βρίσκει το κλειδί και δίνει έξοδο <key, record> Reduce Αντιγράφει την έξοδο της map. Μπορεί να παραληφθεί εάν δεν θέλουμε ταξινομημένη έξοδο. Προσθέτει όλες τις τιμές και δίνει έξοδο <URL, total count> Για κάθε κλειδί (target) δίνει στην έξοδο την λίστα από τις σελίδες που έχουν σύνδεσμο προς αυτή <target, list(source)> Δίνει στην έξοδο όλα τα ζεύγη που πήρε σαν είσοδο. Πίνακας 3. Περισσότερα Παραδείγματα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ HADOOP Το Hadoop είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα που υποστηρίζει κατανεμημένη επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων (petabytes) και παρέχει μια υλοποίηση του MapReduce. Το Hadoop βασίστηκε στο Google Map Reduce framework και το Google File System (GFS). Είναι ένα έργο του Apache Software Foundation που αναπτύσσετε και χρησιμοποιείτε από ανθρώπους από όλο τον κόσμο και κυρίως την Yahoo!. HADOOP DISTRIBUTED FILE SYSTEM HDFS Το HDFS είναι ένα κατανεμημένο σύστημα αρχείων για αποθήκευση μεγάλων αρχείων (ιδανικά μεγέθους πολλαπλάσιο του 64Mb) παρόμοιο με το Google File System(GFS). Επιτυγχάνει να είναι αξιόπιστο αποθηκεύοντας τα δεδομένα σε περισσότερους από ένα κόμβους. Οι κόμβοι επικοινωνούν μεταξύ τους για εξισορρόπηση των δεδομένων, αντιγραφή ή μετακίνηση των δεδομένων, για να κρατηθεί ψηλά ο λόγος αντιγραφής (replication). Ανδρέας Παπαδόπουλος 7

8 Το σύστημα αρχείων HDFS χρησιμοποιεί ένα κεντρικό κόμβο, τον name node, ο οποίος είναι και το μοναδικό σημείο αποτυχίας (single point of failure), που κρατά τις πληροφορίες για το που βρίσκεται κάθε δεδομένο στο HDFS. Αν αυτός δεν είναι διαθέσιμος τότε δεν υπάρχει πρόσβαση στο σύστημα αρχείων. Επιπλέον χρησιμοποιεί ακόμα ένα ακόμα κόμβο, τον Secondary Namenode, ο οποίος κρατά snapshots των φακέλων του name node και μαζί με τα αρχεία ιστορικού (logs) του name node επαναφέρει το σύστημα αρχείων μετά από αποτυχία. Οι υπόλοιποι κόμβοι ονομάζονται datanodes και απλά αποθηκεύουν δεδομένα. Σχήμα 2. Αρχιτεκρονική Hadoop Cluster Ανδρέας Παπαδόπουλος 8

9 Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MAP REDUCE Σχήμα 3. Μηχανισμός MapReduce Ο μηχανισμός του Map Reduce ακολουθεί το μοντέλο αρχιτεκτονικής master/slave. O κεντρικός master server, jobtracker, αναλαμβάνει τον διαμερισμό των εργασιών στους υπόλοιπους κόμβους, slave servers tasktrackers. Ο χρήστης στέλνει τις map και reduce εργασίες του στον jobtracker, ο οποίος με πολιτική FIFO (First In First Out) τις στέλνει στους tasktrackers για εκτέλεση. Οι tasktrackers απλά εκτελούν τις εργασίες που του αναθέτει ο jobtracker. Πριν από την έκδοση 0.21 εάν ένας tasktracker αποτύγχανε τότε η αντίστοιχη εργασία έπρεπε να εκτελεστεί από την αρχή. Master Slave MapReduce jobtracker tasktracker ΗDFS namenode datanode Πίνακας 4. Master/Slave - MapReduce και DFS Ανδρέας Παπαδόπουλος 9

10 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΙΑΣ MAP REDUCE ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρχικά η είσοδος μοιράζεται σε Μ κομμάτια, που μπορούν να επεξεργαστούν παράλληλα, κάθε ένα από τα οποία θα πάει σε ξεχωριστή map διεργασία. Τα ενδιάμεσα κλειδιά μοιράζονται στους R Reducers με χρήση κάποιας συνάρτησης κατακερματισμού (π.χ. hash (key) mod R). Η όλη εκτέλεση παρουσιάζεται στο πιο κάτω σχήμα και οι ενέργειες γίνονται με την εξής σειρά: 1. Η βιβλιοθήκη Map Reduce διασπά την είσοδο σε Μ κομμάτια, συνήθως μεγέθους 16-64Mb, και ξεκινά αρκετά αντίγραφα του προγράμματος στους κόμβους. 2. Ο master node - jobtracker αναλαμβάνει να βρει τους ανενεργούς κόμβους, tasktrackers, και να τους αναθέσει μια εργασία map ή reduce. 3. Εάν στο κόμβο, tasktracker, έχει ανατεθεί μια εργασία map τότε διαβάζει το κομμάτι εισόδου που του αντιστοιχεί και το διαμορφώνει ως κλειδί-τιμή και το δίνει ως παράμετρο στην συνάρτηση map. Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα κρατούνται στην μνήμη. 4. Με βάση την συνάρτηση κατακερματισμού τα ενδιάμεσα αποτελέσματα γράφονται στο τοπικό δίσκο (σε R μέρη). Οι θέσεις των αποτελεσμάτων στέλνονται στον master - jobtracker ο οποίος είναι υπεύθυνος να τις διαμοιράσει στους R reducers - tasktrackers. 5. Όταν κάποιος reducer ειδοποιηθεί για αυτές τις τοποθεσίες διαβάζει απομακρυσμένα τα δεδομένα από το δίσκο του αντίστοιχου mapper. Αφού διαβάσει όλα τα δεδομένα τα ταξινομεί με βάση το κλειδί και ομαδοποιεί τιμές που αντιστοιχούν στο ίδιο κλειδί. Εάν τα δεδομένα δεν χωράνε στην μνήμη τότε χρησιμοποιείται κάποιος αλγόριθμος εξωτερικής ταξινόμησης. 6. Τα ταξινομημένα ενδιάμεσα αποτελέσματα περνιούνται στην συνάρτηση reduce για να παραχθεί η τελική έξοδος η οποία γράφεται στο τέλος ενός αρχείου για την έξοδο της συγκεκριμένης διαμέρισης. 7. Αφού τελειώσουν όλες οι εργασίες στους tasktrackers (map και reduce) ο master - jobtracker επιστρέφει και η εκτέλεση συνεχίζεται από τον κώδικα του χρήστη. Στο κατάλογο που έχει ορισθεί για την έξοδο υπάρχουν R αρχεία (ένα για κάθε reducer). Συνήθως αυτά χρησιμοποιούνται σαν είσοδος σε κάποια άλλη Map Reduce εργασία και δεν χρειάζεται να συγχωνευτούν. Τα ονόματα των αρχείων, ο αριθμός των reducers καθώς και ο διαμερισμός της εισόδου μπορούν να οριστούν από τον χρήστη. Σε όλες τις φάσεις εκτελείτε διαχείριση σφαλμάτων και σε περίπτωση αποτυχίας το Hadoop μπορεί να επανεκκινήσει την εργασία που απέτυχε σε κάποιο άλλο κόμβο ή να ανακάμψει και να συνεχίσει την εκτέλεση (hadoop v0.21) με μικρό overhead. To hadoop επιτυγχάνει καλό load balancing λόγω του μεγάλου αριθμού tasktrackers. Ανδρέας Παπαδόπουλος 10

11 Σχήμα 4. Φάσεις εκτέλεσης μιας εργασίας MapReduce ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ HADOOP Το Hadoop σήμερα είναι η πιο διαδεδομένη υλοποίηση του MapReduce και χρησιμοποιείται για διδακτικούς σκοπούς σε αρκετά πανεπιστήμια του κόσμου, αλλά και σε μεγάλους οργανισμούς ανά το παγκόσμιο για την επεξεργασία μεγάλων δεδομένων εισόδου. Κάποιοι από τους οργανισμούς, που διατηρούν clusters για εκτέλεση Hadoop εργασιών είναι: Yahoo!, Amazon, AOL, Alibaba, Cornell University Web Lab, ETH Zurich Systems Group, Facebook, Google, IBM, New York Times κ.α. Ανδρέας Παπαδόπουλος 11

12 HADOOP ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HADOOP Για το χειρισμό του Hadoop όλες οι εντολές εκτελούνται στον κεντρικό κόμβο (master node). Σε αυτό το τμήμα παρουσιάζονται οι βασικές εντολές που πιθανόν να χρειαστούν για την λειτουργία του. Όλες οι εντολές εκτελούνται από τον κατάλογο εγκατάστασης του Hadoop. Εντολή bin/hadoop namenode -format bin/start-all.sh bin/hadoop dfs copyfromlocal [source dir] [destination dir] bin/hadoop dfs copytolocal [source dir] [destination dir] bin/hadoop dfs -ls bin/hadoop jar [hadoop program] [input] [output] bin/hadoop dfs cat [path to file] bin/hadoop dfs rmr [directory] Αποτέλεσμα και σχόλια Γίνεται format το σύστημα αρχείων. Πρέπει να εκτελεστεί αμέσως μετά την εγκατάσταση για να αρχικοποιηθεί το namenode. Δεν πρέπει να εκτελεστεί ξανά, γιατί θα χαθούν όλα τα δεδομένα από το file system. Εκκίνηση του Hadoop στο cluster. Πρέπει να εκτελεστεί ούτως ώστε να αρχίσουν να τρέχουν όλοι οι συστατικοί κόμβοι του Hadoop (namenode, datanode, jobtracker και tasktracker). Αντιγραφή δεδομένων από το τοπικό σύστημα αρχείων στο HDFS. Αντιγράφει το [source dir] από το τοπικό σύστημα αρχείων στο σύστημα αρχείων του Hadoop (HDFS) στον κατάλογο [destination dir]. Αντιγραφή δεδομένων από το HDFS στο τοπικό σύστημα αρχείων. Αντιγράφει το [source dir] από το HDFS στο τοπικό σύστημα αρχείων στον κατάλογο [destination dir]. Προβολή περιεχομένων HDFS. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακριβώς όπως η εντολή ls των Unix με επιπλέον παράμετρο το όνομα ενός φακέλου του HDFS. Εκτέλεση προγράμματος Hadoop. H εντολή αυτή τρέχει το [hadoop program] πάνω στο Hadoop και χρησιμοποιεί σαν είσοδο τον κατάλογο [input] και έξοδο τον κατάλογο [output]. Kαι οι δύο κατάλογοι βρίσκονται στο HDFS. Προβολή αρχείων. Η εντολή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να έχει κανείς πρόσβαση στο περιεχόμενο ενός αρχείου που βρίσκεται μέσα στο HDFS. Έχει ίδια λειτουργία με την εντολή cat των Unix. Διαγραφής ενός κατάλογου από το HDFS. Η συγκεκριμένη εντολή διαγράφει τον κατάλογο [directory] από το HDFS είτε είναι άδειος είτε όχι. Πίνακας 5. Βασικές εντολές χρήσης Hadoop Πλήρης οδηγός εντολών του Hadoop βρίσκεται στο Παράρτημα Β. Ανδρέας Παπαδόπουλος 12

13 ΠΩΣ ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HADOOP Αν και το Hadoop είναι γραμμένο σε Java, τα προγράμματα τα οποία τρέχουμε σε αυτό δεν πρέπει κατά ανάγκη να είναι και αυτά γραμμένα σε Java. Μια εφαρμογή Hadoop μπορεί να είναι γραμμένη εκτός από Java σε γλώσσες όπως Python ή C++ (από την έκδοση και μετά). Στο παράδειγμα που θα περιγράψω πιο κάτω θα εξηγήσω πώς να γράψουμε το δικό μας πρόγραμμα Word Count, σε γλώσσα Python, το οποίο κάνει χρήση του HadoopStreaming API, για να μας επιτρέψει να περνούμε δεδομένα μεταξύ του mapper και του reducer κάνοντας χρήση του STDIN (standard input) και STDOUT (standard output). Πρώτα πρέπει να υλοποιήσουμε την μέθοδο map, η οποία θα μετρά τις εμφανίσεις της κάθε λέξης στο σύνολο εισόδου. Η map, η οποία θα φυλαχθεί σε ξεχωριστό αρχείο (π.χ map.py), θα γράφει τα αποτελέσματα της στο STDOUT. map.py #!/usr/bin/env python import sys # input comes from STDIN (standard input) for line in sys.stdin: # remove leading and trailing whitespace line = line.strip() # split the line into words words = line.split() # increase counters for word in words: # write the results to STDOUT (standard output); # what we output here will be the input for the # Reduce step, i.e. the input for reducer.py # tab-delimited; the trivial word count is 1 print '%s\t%s' % (word, 1) Πίνακας 6. Κώδικας της συνάρτησης map για το παράδειγμα WordCount σε Python Στην συνέχεια θα υλοποιήσουμε τη μέθοδο reduce, η οποία θα αθροίζει την κάθε εμφάνιση της κάθε λέξης και θα παρουσιάζει τα τελικά αποτελέσματα. Η reduce, η οποία θα φυλαχθεί σε ξεχωριστό αρχείο (π.χ reduce.py), θα παίρνει την είσοδο της από το STDIN. Ανδρέας Παπαδόπουλος 13

14 reduce.py #!/usr/bin/env python from operator import itemgetter import sys # maps words to their counts word2count = { # input comes from STDIN for line in sys.stdin: # remove leading and trailing whitespace line = line.strip() # parse the input we got from mapper.py word, count = line.split('\t', 1) # convert count (currently a string) to int try: count = int(count) word2count[word] = word2count.get(word, 0) + count except ValueError: # count was not a number, so silently # ignore/discard this line pass # sort the words lexigraphically; # this step is NOT required, we just do it so that our # final output will look more like the official Hadoop # word count examples sorted_word2count = sorted(word2count.items(), key=itemgetter(0)) # write the results to STDOUT (standard output) for word, count in sorted_word2count: print '%s\t%s'% (word, count) Πίνακας 7. Κώδικας της συνάρτησης reduce για το παράδειγμα WordCount σε Python Αφού αποθηκεύσουμε τα αρχεία map.py και reduce.py στον κατάλογο που έχουμε εγκαταστήσει το Hadoop, μπορούμε να δοκιμάσουμε το πρόγραμμα μας με την εντολή bin/hadoop jar contrib/streaming/hadoop streaming.jar mapper mapper.py - reducer reducer.py -input [input directory] -output [output directory] Πλήρης οδηγός για το Hadoop Streaming API βρίσκεται στο Παράρτημα Γ. ΠΩΣ ΝΑ ΤΡΕΞΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HADOOP Για να τρέξετε ένα πρόγραμμα Hadoop πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε μια έκδοση του Hadoop σε ένα φάκελο της επιλογής σας. Επειδή όλα τα δεδομένα εισόδου πρέπει να είναι στο HDFS πρέπει να τα αντιγράψετε από το τοπικό σύστημα αρχείων του λειτουργικού σας. Ανδρέας Παπαδόπουλος 14

15 Πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε το Hadoop τρέχοντας, από τον φάκελο που το εγκαταστήσαμε, την εντολή: bin/start-all.sh Αυτή η εντολή θα ξεκινήσει τα Namenode, Datanode, Jobtracker και Tasktracker. Με την εντολή: bin/hadoop dfs -copyfromlocal [source dir] [destination dir] αντιγράφετε τα δεδομένα εισόδου στο HDFS. Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα τρέξετε την εντολή: bin/hadoop jar [program] [input] [output] Επιπλέον παράμετροι για την συγκεκριμένη εκτέλεση μπορούν να τοποθετηθούν πριν από το όνομα του προγράμματος (π.χ. bin/hadoop jar -Dmapred.task.timeout=0 [program] [input] [output] ) Για να μεταφέρετε τα αποτελέσματα από το HDFS στο τοπικό σύστημα αρχείων του λειτουργικού σας εκτελείτε την εντολή: bin/hadoop dfs copytolocal [source dir] [destination dir] Τα αποτελέσματα μπορούν να παρουσιαστούν χωρίς να αντιγραφούν στο τοπικό σύστημα αρχείων με την εντολή: bin/hadoop dfs cat [dir]/* Ανδρέας Παπαδόπουλος 15

16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [ 1 ] Welcome to Apache Hadoop!, [ 2 ] Wikipedia, the free encyclopedia, [ 3 ] Dean, Jeffrey, Sanjay Ghemawat, MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters, Google Inc, 2004 [ 4 ] Dilpesh Shrestha, Text mining with Lucene and Hadoop: Document clustering with feature extraction, Wakhok University, 2009 [ 5 ] Jimmy Lin, Chris Dyer, Data-Intensive Text Processing with MapReduce, University of Maryland, 2010 [ 6 ] Jason Venner, Pro Hadoop, Apress June 2009 [ 7 ] Tom White, Hadoop: The definitive guide MapReduce for the cloud, O'Reilly Media, May 2009 Ανδρέας Παπαδόπουλος 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 WORD COUNT import java.io.ioexception; import java.util.*; import org.apache.hadoop.fs.path; import org.apache.hadoop.io.*; import org.apache.hadoop.mapred.*; public class WordCount { public static class Map extends MapReduceBase implements Mapper<LongWritable, Text, Text, IntWritable> { private final static IntWritable one = new IntWritable(1); private Text word = new Text(); public void map(longwritable key, Text value, OutputCollector<Text, IntWritable> output, Reporter reporter) throws IOException { String line = value.tostring(); StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(line); while (tokenizer.hasmoretokens()) { word.set(tokenizer.nexttoken()); output.collect(word, one); public static class Reduce extends MapReduceBase implements Reducer<Text, IntWritable, Text, IntWritable> { public void reduce(text key, Iterator<IntWritable> values, OutputCollector<Text, IntWritable> output, Reporter reporter) throws IOException { int sum = 0; while (values.hasnext()) { sum += values.next().get(); output.collect(key, new IntWritable(sum)); public static void main(string[] args) throws Exception { JobConf conf = new JobConf(WordCount.class); conf.setjobname("wordcount"); conf.setoutputkeyclass(text.class); conf.setoutputvalueclass(intwritable.class); conf.setmapperclass(map.class); Ανδρέας Παπαδόπουλος 17

18 conf.setcombinerclass(reduce.class); conf.setreducerclass(reduce.class); conf.setinputformat(textinputformat.class); conf.setoutputformat(textoutputformat.class); FileInputFormat.setInputPaths(conf, new Path("input")); FileOutputFormat.setOutputPath(conf, new Path("output")); try { JobClient.runJob(conf); catch (Exception e) { e.printstacktrace(); ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 INVERTED INDEX import java.io.ioexception; import java.util.iterator; import java.util.stringtokenizer; import org.apache.hadoop.fs.path; import org.apache.hadoop.io.longwritable; import org.apache.hadoop.io.text; import org.apache.hadoop.mapred.fileinputformat; import org.apache.hadoop.mapred.fileoutputformat; import org.apache.hadoop.mapred.filesplit; import org.apache.hadoop.mapred.jobclient; import org.apache.hadoop.mapred.jobconf; import org.apache.hadoop.mapred.mapreducebase; import org.apache.hadoop.mapred.mapper; import org.apache.hadoop.mapred.outputcollector; import org.apache.hadoop.mapred.reducer; import org.apache.hadoop.mapred.reporter; public class InvertedIndex { public static class InvertedIndexMapper extends MapReduceBase implements Mapper<LongWritable, Text, Text, Text> { private final static Text word = new Text(); private final static Text location = new Text(); public void map(longwritable key, Text val, OutputCollector<Text, Text> output, Reporter reporter) throws IOException { FileSplit filesplit = (FileSplit)reporter.getInputSplit(); String filename = filesplit.getpath().getname(); location.set(filename); Ανδρέας Παπαδόπουλος 18

19 String line = val.tostring(); StringTokenizer itr = new StringTokenizer(line.toLowerCase()); while (itr.hasmoretokens()) { word.set(itr.nexttoken()); output.collect(word, location); public static class InvertedIndexReducer extends MapReduceBase implements Reducer<Text, Text, Text, Text> { public void reduce(text key, Iterator<Text> values, OutputCollector<Text, Text> output, Reporter reporter) throws IOException { boolean first = true; StringBuilder toreturn = new StringBuilder(); while (values.hasnext()){ if (!first) toreturn.append(", "); first=false; toreturn.append(values.next().tostring()); output.collect(key, new Text(toReturn.toString())); public static void main(string[] args) { JobConf conf = new JobConf(InvertedIndex.class); conf.setjobname("invertedindex"); conf.setoutputkeyclass(text.class); conf.setoutputvalueclass(text.class); FileInputFormat.addInputPath(conf, new Path("input")); FileOutputFormat.setOutputPath(conf, new Path("output")); conf.setmapperclass(invertedindexmapper.class); conf.setreducerclass(invertedindexreducer.class); try { JobClient.runJob(conf); catch (Exception e) { e.printstacktrace(); Ανδρέας Παπαδόπουλος 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΤΟΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HADOOP ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ Όλες οι εντολές εκτελούνται από το bin/hadoop script. Εάν εκτελέσουμε το hadoop script χωρίς παραμέτρους βλέπουμε την περιγραφή όλων των εντολών. Χρήση: hadoop [--config confdir] [COMMAND] [GENERIC_OPTIONS] [COMMAND_OPTIONS] Hadoop has an option parsing framework that employs parsing generic options as well as running classes. COMMAND_OPTION --config confdir GENERIC_OPTIONS COMMAND COMMAND_OPTIONS Περιγραφή Αλλάζει το φάκελο με τις ρυθμίσεις από ${HADOOP_HOME/conf σε confdir. Συνηθισμένες εντολές που υποστηρίζονται από πολλές εντολές. Διάφορες εντολές που περιγράφονται πιο κάτω. Οι εντολές χωρίζονται σε «Εντολές Χρήστη» και «Εντολές Διαχειριστή». ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ - GENERIC OPTIONS Οι πιο κάτω επιλογές υποστηρίζονται από dfsadmin, fs, fsck και job. Οι εφαρμογές πρέπει να υλοποιούν την διεπαφή Tool για να υποστηρίξουν γενικές επιλογές (GenericOptions). GENERIC_OPTION Περιγραφή -conf <configuration file> Καθορίζει το αρχείο με τις ρυθμίσεις μιας εφαρμογής. -D <property=value> Αλλάζει την τιμή μιας ιδιότητας (property). -fs <local namenode:port> Καθορίζει ένα namenode. -jt <local jobtracker:port> Καθορίζει ένα job tracker. Εφαρμόζεται μόνο σε job. -files <comma separated list of files> Καθορίζει κάποια αρχεία, χωρισμένα με κόμμα, για να αντιγραφούν στο cluster. Εφαρμόζεται μόνο σε job. -libjars <comma separated list of jars> Καθορίζει κάποια αρχεία jar, χωρισμένα με κόμμα, για να συμπεριληφθούν στο classpath. Εφαρμόζεται μόνο σε job. -archives <comma separated list of archives> Καθορίζει κάποια συμπιεσμένα αρχεία, χωρισμένα με κόμμα, για να αποσυμπιεστούν. Εφαρμόζεται μόνο σε job. Ανδρέας Παπαδόπουλος 20

21 ΕΝΤΟΛΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ - USER COMMANDS Εντολές που χρησιμοποιούνται από όλους τους χρήστες ενός hadoop cluster. ARCHIVE Δημιουργία ενός συμπιεσμένου αρχείου hadoop. Χρήση: hadoop archive -archivename NAME <src>* <dest> -archivename NAME src dest Όνομα του συμπιεσμένου αρχείου που θα δημιουργηθεί. Διαδρομή σε κάποια αρχεία. Δουλεύει και με κανονικές εκφράσεις. Φάκελος που θα αποθηκευτεί το νέο αρχείο. DISTCP Αντιγράφει αναδρομικά αρχεία ή φακέλους. Χρήση: hadoop distcp <srcurl> <desturl> srcurl desturl Source Url Destination Url FS Πρόσβαση στο σύστημα αρχείων. Όλες οι εντολές παίρνουν παραμέτρους διαδρομές της scheme://autority/path. Για το HDFS το scheme είναι hdfs, και για το τοπικό σύστημα αρχείων είναι file. Το scheme και το authority δεν είναι υποχρεωτικά. Οι πιο πολλές εντολές συμπεριφέρονται όπως και οι αντίστοιχες εντολές σε Unix. Πληροφορίες για σφάλματα γράφονται στο stderr και η έξοδος στο stdout. Χρήση: hadoop fs [GENERIC_OPTIONS] [COMMAND_OPTIONS] Τα COMMAND_OPTIONS είναι: CAT Χρήση: hadoop fs -cat URI [URI ] Αντιγράφει στο stdout τα αρχεία που καθορίζονται από τα URIs. CHGRP Χρήση: hadoop fs -chgrp [-R] GROUP URI [URI ] Αλλαγή της ομάδας που έχουν πρόσβαση στα αρχεία. Με την παράμετρο -R, οι αλλαγές εφαρμόζονται αναδρομικά. Ο χρήστης πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης των αρχείων ή super-user. CHMOD Χρήση: hadoop fs -chmod [-R] <MODE[,MODE]... OCTALMODE> URI [URI ] Ανδρέας Παπαδόπουλος 21

22 Αλλαγή των δικαιωμάτων πρόσβασης στα αρχεία. Με την παράμετρο -R, οι αλλαγές εφαρμόζονται αναδρομικά. Ο χρήστης πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης των αρχείων ή super-user. CHOWN Χρήση: hadoop fs -chown [-R] [OWNER][:[GROUP]] URI [URI ] Αλλαγή του ιδιοκτήτη των αρχείων. Με την παράμετρο -R, οι αλλαγές εφαρμόζονται αναδρομικά. Ο χρήστης πρέπει να είναι super-user. COPYFROMLOCAL Χρήση: hadoop fs -copyfromlocal <localsrc> URI Παρόμοια με την put, με την διαφορά ότι το src πρέπει να είναι στο τοπικό σύστημα αρχείων. COPYTOLOCAL Χρήση: hadoop fs -copytolocal [-ignorecrc] [-crc] URI <localdst> Παρόμοια με την get, με την διαφορά ότι το dst πρέπει να είναι στο τοπικό σύστημα αρχείων. COUNT Χρήση: hadoop fs -count [-q] <paths> Μετρά τον αριθμό των φακέλων, αρχείων και τα bytes στις διαδρομές που καθορίζονται στο paths. Οι στήλες εξόδου είναι: DIR_COUNT, FILE_COUNT, CONTENT_SIZE FILE_NAME. Με την παράμετρο -q οι στήλες εξόδου είναι: QUOTA, REMAINING_QUATA, SPACE_QUOTA, REMAINING_SPACE_QUOTA, DIR_COUNT, FILE_COUNT, CONTENT_SIZE, FILE_NAME. CP Χρήση: hadoop fs -cp URI [URI ] <dest> Αντιγραφή αρχείων από τα URIs στο dest. Για πολλά URI το dest πρέπει να είναι φάκελος. DU Χρήση: hadoop fs -du URI [URI ] Παρουσιάζει το συνολικό μέγεθος των αρχείων. DUS Χρήση: hadoop fs -dus <args> Παρουσιάζει συνοπτικά το μέγεθος των αρχείων. EXPUNGE Χρήση: hadoop fs -expunge Άδειασμα του καλάθου αχρήστων. GET Χρήση: hadoop fs -get [-ignorecrc] [-crc] <src> <localdst> Αντιγραφή αρχείων στο τοπικό σύστημα αρχείων. Εάν τα αρχείαν αποτύχουν τον έλεγχο CRC μπορούν να αντιγραφούν με την χρήση της παραμέτρου ignorecrc. Με την παράμετρο - crc αντιγράφονται τα αρχεία και τα CRCs. Ανδρέας Παπαδόπουλος 22

23 GETMERGE Χρήση: hadoop fs -getmerge <src> <localdst> [addnl] Όλα τα αρχεία στο src ενοποιούνται και αντιγράφονται στο αρχείο localdst. Με την επιλογή addnl στο τέλος κάθε αρχείου προστίθεται ο χαρακτήρας newline. LS Χρήση: hadoop fs -ls <args> Εάν το args καθορίζει κάποιο αρχείο η έξοδος είναι στατιστικά για αυτό το αρχείο της εξής μορφής: permissions number_of_replicas userid groupid filesize modification_date modification_time filename Εάν το args καθορίζει κάποιο φάκελο τότε επιστρέφεται η λίστα με τα αρχεία σε αυτό το φάκελο. Η έξοδος είναι της μορφής: permissions userid groupid modification_date modification_time dirname LSR Χρήση: hadoop fs -lsr <args> Αναδρομική ls. Ίδια με την ls R των Unix. MKDIR Χρήση: hadoop fs -mkdir <paths> Δημιουργία φακέλων. Ίδια με την mkdir p των Unix. MOVEFROMLOCAL Χρήση: dfs -movefromlocal <localsrc> <dst> Παρόμοια με την put, με την διαφορά ότι το localsrc διαγράφεται μετά την αντιγραφή. MOVETOLOCAL Χρήση: hadoop fs -movetolocal [-crc] <src> <dst> Παρουσιάζει το μήνυμα "Not implemented yet". MV Χρήση: hadoop fs -mv URI [URI ] <dest> Μεταφορά αρχείων από τα URIs στο dest. Δεν υποστηρίζει μεταφορά μεταξύ διαφορετικών συστημάτων αρχείων. PUT Χρήση: hadoop fs -put <localsrc>... <dst> Αντιγράφει τα αρχεία από το τοπικό σύστημα αρχείων στο dst. Μπορεί να διαβάσει είσοδο από το stdin π.χ. hadoop fs -put - hdfs://nn.example.com/hadoop/hadoopfile RM Χρήση: hadoop fs -rm URI [URI ] Διαγραφή αρχείων ή κενών φακέλων. Ανδρέας Παπαδόπουλος 23

24 RMR Χρήση: hadoop fs -rmr URI [URI ] Αναδρομική rm για διαγραφή όχι κενών φακέλων. SETREP Χρήση: hadoop fs -setrep [-R] <path> Αλλάζει το replication factor ενός αρχείου. Με την παράμετρο -R εφαρμόζεται αναδρομικά. STAT Χρήση: hadoop fs -stat URI [URI ] Επιστρέφει πληροφορίες για τα URIs. TAIL Χρήση: hadoop fs -tail [-f] URI Επιστρέφει το τελευταίο kilobyte του αρχείου στο stdout. Η παράμετρος -f είναι ίδια με την εντολή στα Unix. TEST Χρήση: hadoop fs -test -[ezd] URI Επιλογές: -e Επιστρέφει 0 εάν το αρχείο υπάρχει. -z Επιστρέφει 0 εάν το αρχείο είναι μηδενικού μεγέθους. -d Επιστρέφει 1 εάν το αρχείο είναι φάκελος αλλιώς 0. TEXT Χρήση: hadoop fs -text <src> Παίρνει σαν είσοδο αρχεία της μορφής zip ή TextRecordInputStream και δίνει την έξοδο σε κείμενο txt. TOUCHZ Χρήση: hadoop fs -touchz URI [URI ] Δημιουργία μηδενικού μεγέθους αρχεία. FSCK Έλεγχος του συστήματος αρχείων HDFS. Χρήση: hadoop fsck [GENERIC_OPTIONS] <path> [-move -delete -openforwrite] [-files [- blocks [-locations -racks]]] <path> -move -delete -openforwrite -files -blocks Εκκίνηση του έλεγχου από αυτό το path. Μεταφορά των corrupted αρχείων στο /lost+found Διαγραφή corrupted αρχείων. Τυπώνει ποια αρχεία είναι ανοικτά για εγγραφή. Τυπώνει ποια αρχεία ελέγχονται. Τυπώνει αναφορά για τα blocks. Ανδρέας Παπαδόπουλος 24

Web Data Mining ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 & 3. Prepared by Costantinos Costa Edited by George Nikolaides. EPL 451 - Data Mining on the Web

Web Data Mining ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 & 3. Prepared by Costantinos Costa Edited by George Nikolaides. EPL 451 - Data Mining on the Web EPL 451 - Data Mining on the Web Web Data Mining ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 & 3 Prepared by Costantinos Costa Edited by George Nikolaides Semester Project Microsoft Malware Classification Challenge (BIG 2015) More info:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

[11] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[11] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εισαγωγή στο Unix Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Big Data. CERN/LHC: 40TB/μέρα (15PB/έτος) Πολλά, πολλά ακόμα Web logs, αρχεία ομιλιών, ιατρικοί φάκελοι, κλπ. για όλους...

Big Data. CERN/LHC: 40TB/μέρα (15PB/έτος) Πολλά, πολλά ακόμα Web logs, αρχεία ομιλιών, ιατρικοί φάκελοι, κλπ. για όλους... MapReduce Big Data 90% των σημερινών δεδομένων δημιουργήθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια Νόμος του Moore: Διπλασιασμός δεδομένων κάθε 18 μήνες YouTube: 13 εκατ. ώρες και 700 δις αναπαραγωγές το 2010 Facebook:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο 3: Βοηθητικά προγράμματα του Linux CLI. Οκτώβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη Γ. Δημητρακάκης

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο 3: Βοηθητικά προγράμματα του Linux CLI. Οκτώβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη Γ. Δημητρακάκης Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο 3: Βοηθητικά προγράμματα του Linux CLI Οκτώβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη Γ. Δημητρακάκης Περίληψη Προηγούμενου Επισκόπηση αρχείων και επεξεργασία κειμένου Εντολές file,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμημα Πληροφορικης και Τηλεματικης Τσάμη Παναγιώτα ΑΜ: 20833 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Άσκηση 1 Αθήνα 13-12-2011 Αναφορά Ενότητα 1 A Δημιουργήστε στο φλοιό 3 εντολές (alias) που η

Διαβάστε περισσότερα

3ο Εργαστήριο Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων σε LINUX

3ο Εργαστήριο Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων σε LINUX ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης 3ο Εργαστήριο Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων σε LINUX Αρχικός φάκελος χρήστη Home directory

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η μέθοδος main(), εμφάνιση μηνυμάτων, Java προγράμματα που εκτελούν αριθμητικές πράξεις Γαβαλάς Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακές Εφαρµογές Πραγµατικού Χρόνου µε Java

ιαδικτυακές Εφαρµογές Πραγµατικού Χρόνου µε Java ιαδικτυακές Εφαρµογές Πραγµατικού Χρόνου µε Java Java Media Framework Ηβιβλιοθήκη JMF Εγκαθίσταται επιπρόσθετα στη Java Αναπαραγωγή πολυµέσων Αποστολή και λήψη πολυµέσων σε πραγµατικό χρόνο Γραφικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

Μερικές άλλες χρήσιμες εντολές

Μερικές άλλες χρήσιμες εντολές 1 Μερικές άλλες χρήσιμες εντολές whoami (Εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος χρήστη) pwd (Εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος καταλόγου) cat text file name (Παρουσιάζει στην οθόνη το περιεχόμενο ενός αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

Αβδέλαρου Κωνσταντίνα

Αβδέλαρου Κωνσταντίνα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Αβδέλαρου Κωνσταντίνα 1 η Εργασία στο μάθημα Λειτουργικά Συστήματα Ταύρος, 9 Δεκεμβρίου 2014 Άσκηση 1.1 Το shell script που δημιουργήθηκε είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 22/11/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Παράδειγμα με if/else if και user input: import javautil*; public class Grades public

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 15: Αναδρομή (Recursion) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 15: Αναδρομή (Recursion) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 15: Αναδρομή (Recursion) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Η έννοια της αναδρομής Μη αναδρομικός / Αναδρομικός Ορισμός Συναρτήσεων Παραδείγματα Ανάδρομης Αφαίρεση της Αναδρομής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Θέμα: Υπολογισμός ερωτημάτων κορυφογραμμής 2 διαστάσεων σε κατανεμημένο περιβάλλον με τη βοήθεια της πλατφόρμας λογισμικού Hadoop.

Πτυχιακή Εργασία. Θέμα: Υπολογισμός ερωτημάτων κορυφογραμμής 2 διαστάσεων σε κατανεμημένο περιβάλλον με τη βοήθεια της πλατφόρμας λογισμικού Hadoop. Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Υπολογισμός ερωτημάτων κορυφογραμμής 2 διαστάσεων σε κατανεμημένο περιβάλλον με τη βοήθεια της πλατφόρμας λογισμικού Hadoop. Πλιάκης Ιωάννης Α.Ε.Μ.: 1137 Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. Δομές Δεδομένων Διδάσκων: Π.Α. Μήτκας Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. Δομές Δεδομένων Διδάσκων: Π.Α. Μήτκας Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA Δομές Δεδομένων Διδάσκων: Π.Α. Μήτκας Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Το πρώτο φλιτζάνι Java Λίστα με τα απαραίτητα Το πρώτο μου πρόγραμμα(hello World) Συνεχίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακές Εφαρµογές

ιαδικτυακές Εφαρµογές ιαδικτυακές Εφαρµογές µε Java2 Στοιχεία ικτυακής Επικοινωνίας Όροι IP address 32bit αριθµός που χρησιµοποιείται από το Internet Protocol για την παράδοση δεδοµένων στο σωστό υπολογιστή στο δίκτυο. Port

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων)

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters

MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters Jeffrey Dean, Sanjay Ghemawat Commun. ACM 51(1), 2008 and OSDI 2004 Επιμέλεια παρουσίασης: Κωλέτσου Ευτυχία 2 Θεματολογία 3 Θεματολογία Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Σύντομη εισαγωγή στο εργαστήριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Σύντομη εισαγωγή στο εργαστήριο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Σύντομη εισαγωγή στο εργαστήριο Στο φετινό εργαστήριο του μαθήματος, έχετε τη δυνατότητα να δουλέψετε σε 2 περιβάλλοντα. Ένα σε περιβάλλον UNIX μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Python & NLTK: Εισαγωγή Εισαγωγή Γιατί Python? Παρουσίαση NLTK Πηγές και χρήσιμα εργαλεία Φροντιστήριο σε Python Στο φροντιστήριο: Εισαγωγή στην Python Ζητήματα προγραμματισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Shell Scripts: loops / if / test

Shell Scripts: loops / if / test Shell Scripts: loops / if / test Loops with for while until for variable in list_of_values ne while εντολή (επιτυχής) ne until εντολή (επιτυχής) ne For in exi times apo ayti ti lista in 1 2 alla kai alles

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Μάθημα 2ο Βασικές Εντολές Διαχείρισης Αρχείων και Καταλόγων Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Σύστημα αρχείων Αρχεία και κατάλογοι Διαδρομές αρχείων και καταλόγων

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions)

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αυγερινός Αραμπατζής avi@ee.duth.gr www.aviarampatzis.com Βάσεις Δεδομένων Stored Procedures 1 Stored Routines (1/2) Τμήματα κώδικα τα

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ.

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 «Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος της Εργασίας 4 είναι να η εξοικείωση με την αντικειμενοστρέφεια (object oriented programming). Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τµήµα τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τµήµα τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων Εργαστήριο Java Lab09 Αντικείμενο: Πολυνηματικές εφαρμογές Η χρήση περισσότερων από μιας ροής εντολών μέσα σε ένα πρόγραμμα είναι γνωστή ως multithreading. H κάθε μια ροή εντολών μέσα στο πρόγραμμα ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα

Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA (1) Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα πρόγραµµα. Αιτία Η δυνατότητα αποµόνωσης (ή αυτονόµησης) κάποιων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Είσοδος/Έξοδος. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2009-2010. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Είσοδος/Έξοδος. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2009-2010. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Είσοδος/Έξοδος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2009-2010 Είσοδος/Έξοδος Μέχρι τώρα όποτε θέλαμε να διαβάσουμε χρησιμοποιούσαμε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο

Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013 Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο Λύστε στο Visual Basic Express 2010 τις παρακάτω ασκήσεις: 1. Να δημιουργήσετε ένα νέο Project του είδους Console

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 6: Αφαιρετικότητα, Βιβλιοθήκες Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Αφαιρετικότητα -Βιβλιοθήκες (packages) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

A ΜΕΡΟΣ. 1 program Puppy_Dog; 2 3 begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 8 (There is no output from this program ) 9 10 }

A ΜΕΡΟΣ. 1 program Puppy_Dog; 2 3 begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 8 (There is no output from this program ) 9 10 } A ΜΕΡΟΣ 1 program Puppy_Dog; begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 (There is no output from this program ) 10 } (* Κεφάλαιο - Πρόγραµµα EX0_.pas *) 1 program Kitty_Cat; begin 4 Writeln('This program');

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Υλοποίηση ΑΤΔ με Συνδεδεμένες Λίστες -

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογές, Στοίβες και Ουρές

Συλλογές, Στοίβες και Ουρές Συλλογές, Στοίβες και Ουρές Σε πολλές εφαρμογές μας αρκεί η αναπαράσταση ενός δυναμικού συνόλου με μια δομή δεδομένων η οποία δεν υποστηρίζει την αναζήτηση οποιουδήποτε στοιχείου. Συλλογή (bag) : Επιστρέφει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ463 Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών 2009-2010 Χειμερινό Εξάμηνο

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ463 Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών 2009-2010 Χειμερινό Εξάμηνο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ463 Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών 2009-2010 Χειμερινό Εξάμηνο 2 η Σειρά Ασκήσεων Αξία: 5% του τελικού σας βαθμού Bzr (Bazaar) Το Bazaar (ή bzr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέτοντας και επιστρέφοντας την τιµή της προτεραιότητας διεργασίας

Θέτοντας και επιστρέφοντας την τιµή της προτεραιότητας διεργασίας Θέτοντας και επιστρέφοντας την τιµή της προτεραιότητας διεργασίας Το επίπεδο προτεραιότητας µιας διεργασίας µπορεί να αλλάξει µε χρήση της συνάρτησης nice. Κάθε διεργασία διαθέτει µια τιµή που καλείται

Διαβάστε περισσότερα

FSM Toolkit Exercises

FSM Toolkit Exercises ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Καθηγητής: Αλέξανδρος Ποταμιάνος Ονοματεπώνυμο: Α Μ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΗΛ 413 : Συστήματα Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

HY555 Παράλληλα Συστήματα και Grids Χειμερινό εξάμηνο 2007 Άσκηση 3 Εξοικείωση με το EGEE GRID Environment

HY555 Παράλληλα Συστήματα και Grids Χειμερινό εξάμηνο 2007 Άσκηση 3 Εξοικείωση με το EGEE GRID Environment HY555 Παράλληλα Συστήματα και Grids Χειμερινό εξάμηνο 2007 Άσκηση 3 Εξοικείωση με το EGEE GRID Environment Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εξοικείωση με ένα πραγματικό περιβάλλον Grids. Θα χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού Μάθημα 2ο Aντώνης Σπυρόπουλος v2_061015 Οροι που

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux

Σύντομη εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux 1 Σύντομη εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux Το Linux είναι ένα λειτουργικό σύστημα όμοιο με το Unix που αναπτύχθηκε από έναν πυρήνα (kernel, Εικ.1) τον οποίο δημιούργησε το 1991 ο Linus Torvalds όντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Καρακασίδης Αλέξανδρος Καστίδου Γεωργία Παπαφώτη Μαρία Πέτσιος Κων/νος Στέφανος Σαλτέας Καλογεράς Παναγιώτης. Threads in Java ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA

Καρακασίδης Αλέξανδρος Καστίδου Γεωργία Παπαφώτη Μαρία Πέτσιος Κων/νος Στέφανος Σαλτέας Καλογεράς Παναγιώτης. Threads in Java ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA Καρακασίδης Αλέξανδρος Καστίδου Γεωργία Παπαφώτη Μαρία Πέτσιος Κων/νος Στέφανος Σαλτέας Καλογεράς Παναγιώτης Threads in Java ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA 1. Εισαγωγή Τι είναι Νήµα; Κάθε νήµα εκτέλεσης είναι ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3 2 Στοίβα (Stack) 5 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ii Πληροφορίες Εργαστηρίου Σκοπός του εργαστηρίου Το εργαστήριο οµές εδοµένων αποσκοπεί στην εφαρµογή των τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η εντολή ln. σύνδεση με την πραγματική καταχωρημένη πληροφορία. περισσότερα ονόματα (συνδέσεις). Τα επιπλέον ονόματα δημιουργούνται με

Η εντολή ln. σύνδεση με την πραγματική καταχωρημένη πληροφορία. περισσότερα ονόματα (συνδέσεις). Τα επιπλέον ονόματα δημιουργούνται με Η εντολή ln Το όνομα ενός αρχείου είναι απλώς μια σύνδεση με την πραγματική καταχωρημένη πληροφορία. Ενα αρχείο μπορεί να έχει ένα ή και περισσότερα ονόματα (συνδέσεις). Τα επιπλέον ονόματα δημιουργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η /ΔΙ Π Λ Ω Μ ΑΤ Ι Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η /ΔΙ Π Λ Ω Μ ΑΤ Ι Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η /ΔΙ Π Λ Ω Μ ΑΤ Ι Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Χριστοφίδης Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία: 21 Σεπτεµβρίου 2012

Βασίλης Χριστοφίδης Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία: 21 Σεπτεµβρίου 2012 Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-252 Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός Βασίλης Χριστοφίδης Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία: 21 Σεπτεµβρίου 2012 Θέμα 1 Θέμα 2 Θέμα 3 Θέμα 4 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Κιαγιάς, MSc. Aiolos Project. Αρχικές Ρυθμίσεις SSH και εγκατάσταση OpenMPI

Μανώλης Κιαγιάς, MSc. Aiolos Project. Αρχικές Ρυθμίσεις SSH και εγκατάσταση OpenMPI Μανώλης Κιαγιάς, MSc Aiolos Project Αρχικές Ρυθμίσεις SSH και εγκατάσταση OpenMPI Χανιά, 2015 2 (C) 2014 Μανώλης Κιαγιάς, manolis@freebsd.org Το παρόν έργο διατίθεται υπό τους όρους της Άδειας: Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: Λειτουργίες Αρχείων Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις κατάταξης Top-K queries Οι επερωτήσεις κατάταξης επιστρέφουν τις k απαντήσεις που ταιριάζουν καλύτερα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Επερωτήσεις κατάταξης Top-K

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Σημειώσεις από το εργαστήριο για τον χειρισμό του προγράμματος Eclipse. 5ο εξάμηνο. v1.0

Δομές Δεδομένων. Σημειώσεις από το εργαστήριο για τον χειρισμό του προγράμματος Eclipse. 5ο εξάμηνο. v1.0 Δομές Δεδομένων 5ο εξάμηνο Σημειώσεις από το εργαστήριο για τον χειρισμό του προγράμματος Eclipse v1.0 Τις σημειώσεις κράτησαν και διαμόρφωσαν σε word οι: Κονδύλη Γαλήνη, ΑΜ 5576 Μάλλιου Χριστίνα, ΑΜ 5413

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείµενα. ηµιουργία και χρησιµοποίηση αντικειµένων. ηµιουργία αντικειµένων

Αντικείµενα. ηµιουργία και χρησιµοποίηση αντικειµένων. ηµιουργία αντικειµένων Αντικείµενα ηµιουργία και χρησιµοποίηση αντικειµένων ηµιουργία αντικειµένων Για να δηµιουργήσω ένα νέο αντικείµενο χρησιµοποιώ τον τελεστή new µε τοόνοµατηςκλάσηςαπότηνοποίαθέλωναδηµιουργήσωένααντικείµενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Καθηγητής: Αλέξανδρος Ποταµιάνος

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Καθηγητής: Αλέξανδρος Ποταµιάνος ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Καθηγητής: Αλέξανδρος Ποταµιάνος ΤΗΛ 413 : Συστήµατα Επικοινωνίας Φυσικής Γλώσσας 8 ο Εξάµηνο

Διαβάστε περισσότερα

(Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη)

(Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) (Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) JAVA Inheritance Εβδομάδα Νο. 3 2 Προηγούμενο μάθημα (1/2) Τι είναι αντικείμενο? Ανάλυση αντικειμένων Πραγματικά αντικείμενα Καταστάσεις Συμπεριφορές Αντικείμενα στον προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 1.7. Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007. 1. Εισαγωγή

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 1.7. Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007. 1. Εισαγωγή Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 1.7 Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) Ομάδα Εργασίας: Τσιμπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα eclass είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Καθηγητής. Γουνόπουλος Άσκηση 1 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση της εσωτερικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ Σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομής σημείωσης διεργασιών στον

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας σε Νέφη Υπολογιστών

Ανάκτηση Πληροφορίας σε Νέφη Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Διπλωματική Εργασία Ανάκτηση Πληροφορίας σε Νέφη Υπολογιστών Ζώης Βασίλειος 4183 Επιβλέπων: Γαροφαλάκης Ιωάννης Εξεταστές: Γαροφολάκης Ιωάννης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

AVL-trees C++ implementation

AVL-trees C++ implementation Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Η / Υ Κ Α Ι Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ AVL-trees C++ implementation Δομές Δεδομένων Μάριος Κενδέα 31 Μαρτίου 2015 kendea@ceid.upatras.gr Εισαγωγή (1/3) Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP Περιεχόµενα Τι είναι η υπηρεσία FTP;...2 FTP από τη γραµµή εντολών των Windows...2 Το πρόγραµµα WS-FTP...4 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 18η: Διαχείρηση Αρχείων

Διάλεξη 18η: Διαχείρηση Αρχείων Διάλεξη 18η: Διαχείρηση Αρχείων Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, 2015-2016 1 / 24 Η βιβλιοθήκη Εισόδου/Εξόδου Στο stdioh

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Δυναμική Διαχείριση Μνήμης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2011-2012 Ανάγκη για Δυναμική Μνήμη Στατική Μνήμη Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εξαιρέσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εξαιρέσεις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εξαιρέσεις Εξαιρέσεις Στα προγράμματα μας θα πρέπει να μπορούμε να χειριστούμε περιπτώσεις που το πρόγραμμα δεν εξελίσσεται όπως το είχαμε προβλέψει Π.χ., κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σύνθεση αντικειμένων Παράδειγμα: Τμήμα πανεπιστημίου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σύνθεση αντικειμένων Παράδειγμα: Τμήμα πανεπιστημίου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύνθεση αντικειμένων Παράδειγμα: Τμήμα πανεπιστημίου Μεγάλο παράδειγμα Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα λογισμικό για ένα τμήμα πανεπιστημίου. Το τμήμα έχει 4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εργασίας 1 Facility-Game

Οδηγίες Εργασίας 1 Facility-Game ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2013-2014 Οδηγίες Εργασίας 1 Facility-Game Ανανεωμένος για την έκδοση v0.62 του FacilityGameProject Διδάσκων : Eπικ.Καθηγητής Παύλoς Εφραιμίδης Υπεύθυνος Φροντιστηρίου : Σωτήρης Γυφτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java III

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java III ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εισαγωγή στη Java III Το if-else statement Το if-else statement δουλεύει καλά όταν στο condition θέλουμε να περιγράψουμε μια επιλογή με δύο πιθανά ενδεχόμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνουμε ότι τα αρχεία περιλαμβάνουν κανονικά αρχεία, καταλόγους και συνδέσμους (links). Οι αντίστοιχες εντολές είναι οι εξής:

Σημειώνουμε ότι τα αρχεία περιλαμβάνουν κανονικά αρχεία, καταλόγους και συνδέσμους (links). Οι αντίστοιχες εντολές είναι οι εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 4η Εργασία- Τμήμα: Περιττών Αριθμών Μητρώου Κ22: Λειτουργικά Συστήματα Χειμερινό Εξάμηνο 14 Ημερομηνία Ανακοίνωσης: Τετάρτη 14 Ιανουαρίου Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

HOWTO instal Joomla by A. Andreatos

HOWTO instal Joomla by A. Andreatos HOWTO instal Joomla by A. Andreatos Revisions: 24 dec 2010, 28 dec 2010, 8 jan 2011 SOURCES: 1/ http://docs.joomla.org/installing_joomla_on_debian_linux 2/ https://help.ubuntu.com/community/joomla 1.5

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 14: Δομές Δεδομένων ΙΙI (Λίστες και Παραδείγματα)

Διάλεξη 14: Δομές Δεδομένων ΙΙI (Λίστες και Παραδείγματα) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 14: Δομές Δεδομένων ΙΙI (Λίστες και Παραδείγματα) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 14-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

API: Applications Programming Interface

API: Applications Programming Interface ÒØ Ñ ÒÓ ØÖ ÔÖÓ» Ñ ÒØ Ñ ÒÓ ØÖ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø Ñ ½ Ö Ø Ò Ô Ö Ø ÒØ Ñ ÒÛÒ ÒÒÓ ôòøóù ÔÖ Ñ Ø Ó ÑÓÙ Ì ÔÓ ÓÑ ÒÛÒ Ì µ (i) ÒÓÐÓØ ÑôÒ (ii)ôö Ü º Ð ØÖ Ò Ò ÖÛÔÓ ØÖ ÔÐ Ò Ø Ó Ó Ù Ø Ñ Ø ººº ½ºÈÖÛØ ÓÒØ Ø ÔÓ int double char

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εργαστήριο Εγκατάσταση Ubuntu με VirtualBox Εγκατάσταση Ubuntu με Unetbootin Απομακρυσμένη πρόσβαση με Putty/WinSCP

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εργαστήριο Εγκατάσταση Ubuntu με VirtualBox Εγκατάσταση Ubuntu με Unetbootin Απομακρυσμένη πρόσβαση με Putty/WinSCP ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργαστήριο Εγκατάσταση Ubuntu με VirtualBox Εγκατάσταση Ubuntu με Unetbootin Απομακρυσμένη πρόσβαση με Putty/WinSCP Κ.Γ. Μαργαρίτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. Εργαστηριακές Ασκήσεις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επισκόπηση Λ.Σ. Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικό από: Modern Operating Systems Laboratory Exercises, Shrivakan Mishra Σύνθεση Κ.Γ. Μαργαρίτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 23: Εισαγωγή στην Δικτύωση (Networking) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Διευθύνσεις και Θύρες - Sockets και ServerSockets Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών «Υλοποίηση Μηχανής Αναζήτησης βασισμένης στο PageRank με χρήση του Hadoop» «Implementation of a Pagerank-based Search Engine using

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) Ομάδα Εργασίας: Τσιμπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009 Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Κωδικός Μαθήματος: TP323 Ώρες Εργαστηρίου: 2/εβδομάδα (Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) 1 JAVA Inheritance Εβδομάδα Νο. 3 2 Προηγούμενο μάθημα (1/2) Τι είναι αντικείμενο?

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 1 Είσοδος/ Έξοδος Σε σχεδόν όλα τα προγράµµατα πρέπει να πάρουµε κάποια δεδοµένα και να δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER 1 Προγραμματισμός του PLC. 1. Γενικά Μια προσεκτική ματιά σε μια εγκατάσταση που θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε, μας δείχνει ότι αυτή αποτελείται από επιμέρους τμήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα