Μερικές άλλες χρήσιμες εντολές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μερικές άλλες χρήσιμες εντολές"

Transcript

1 1 Μερικές άλλες χρήσιμες εντολές whoami (Εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος χρήστη) pwd (Εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος καταλόγου) cat text file name (Παρουσιάζει στην οθόνη το περιεχόμενο ενός αρχείου κειμένου. less (Το ίδιο με την εντολή «cat», αλλά επιτρέπει την κύλιση στο κείμενο. more (Το ίδιο με την εντολή «less») echo 'Welcome' (Εμφανίζει στην οθόνη ό,τι πληκτρολογήσουμε μέσα σε εισαγωγικά) echo 'ΟΚ!!! > test.txt (Εγγράφει στο αρχείο κειμένου «test.txt» το κείμενο «ΟΚ!!!». Εάν το αρχείο «test.txt» δεν υπάρχει τότε δημιουργείται. echo $(whoami) > test.txt (Εγγράφει στο αρχείο κειμένου «test.txt» ό,τι προκύπτει από την εκτέλεση της εντολής «whoami». echo 'END >> test.txt (Προσαρτεί στο τέλος του αρχείου «test.txt» μια σειρά με την λέξη «END». finger (Δείχνει μια λίστα με τους συνδεδεμένους χρήστες) talk «username άλλου χρήστη» (Επιτρέπει την συνομιλία μεταξύ δύο χρηστών) ps ax (Δείχνει μια λίστα με όλα τα φορτωμένα processes και τα PID) kill (Μπορείτε να σταματήσετε το process ή το πρόγραμμα με process ID π.χ. 122 πληκτρολογώντας «kill 122». man «command» (Δείχνει τον τρόπο χρήσης της «command»). π.χ. man cp (δείχνει τον τρόπο χρήσης της εντολής «cp») «command» --help (Βοήθεια για τον τρόπο χρήσης της «command»). π.χ. cp -help (Βοήθεια για τον τρόπο χρήσης της «cp») Αναζήτηση-εντοπισμός αρχείων με την εντολή «find». find /home -user pc17 (Εντοπισμός όλων των αρχείων του καταλόγου «home», τα οποία έχουν κτήτορα (ιδιοκτήτη) τον χρήστη «pc17».)

2 2 find /usr -name *stat (Εντοπισμός όλων των αρχείων του καταλόγου «usr», των οποίων το όνομα λήγει σε «stat».) find. -perm 755 (Εντοπισμός όλων των αρχείων του τρέχοντος καταλόγου «.», στα οποία ο κτήτωρ έχει δικαιώματα rwx, ενώ η ομάδα και οι άλλοι έχουν δικαιώματα r-x.) Αναζήτηση-εντοπισμός κειμένου μέσα σε αρχεία με την εντολή «grep» Η εντολή «grep» αναζητεί σε δοσμένο αρχείο γραμμές που περιέχουν συγκεκριμένη σειρά χαρακτήρων ή λέξεις. grep ακολουθία χαρακτήρων «όνομα αρχείου» Εάν κατά την αναζήτηση δεν θέλουμε να διακρίνονται πεζά από κεφαλαία τότε χρησιμοποιούμε το flag «-i» (insensitive). grep -i ακολουθία χαρακτήρων «όνομα αρχείου» Εάν η προς εντοπισμό ακολουθία χαρακτήρων αποτελεί ολόκληρη λέξη τότε συμπληρώνουμε το flag με «w»: grep -iw λέξη «όνομα αρχείου» Εάν επιδιώκουμε αναζήτηση μιας ακολουθίας χαρακτήρων σε όλα τα αρχεία όλων των υποκαταλόγων του τρέχοντος καταλόγου τότε χρησιμοποιούμε το flag «-r»: grep -r ακολουθία χαρακτήρων * Η εντολή pgrep επιτρέπει τον εντοπισμό ενός process ή προγράμματος που είναι ενεργό εκείνη την στιγμή χρησιμοποιώντας το όνομά του και επιστρέφει το Process ID (PID), π.χ.: pgrep xterm Συνδυασμός των εντολών «find» και «grep» Εάν θέλουμε η εντολή «grep» να αναζητήσει μια ακολουθία χαρακτήρων μέσα σε αρχεία που εντοπίζουμε με την εντολή «find», τότε συνδυάζουμε τις δύο εντολές: Οι δύο εντολές που ακολουθούν αναζητούν την ακολουθία χαρακτήρων «done >» σε αρχεία του τρέχοντος καταλόγου και των υποκαταλόγων του. find. -type f -exec grep done > {} \;

3 3 find. -type f xargs grep done > Πολύ χρήσιμες είναι οι εντολές sed και awk που όμως απαιτούν μεγαλύτερο βαθμό εξοικείωσης. Πιο συγκεκριμένα με την εντολή sed μπορούμε χειρισθούμε κείμενα με την βοήθεια regular expressions. Η εντολή awk είναι πιο ισχυρή και αποτελεί γλώσσα αναζήτησης και επεξεργασίας μοτίβων. Πολιτική δικαιωμάτων (permissions) Κάθε αρχείο ή κατάλογος στο Linux συνδέεται με δικαιώματα πρόσβασης (τί επιτρέπεται να γίνει με το αρχείο), τα οποία είναι τριών τύπων: Ανάγνωσης (r) Τροποποίησης (w) Εκτέλεσης (x) Τα δικαιώματα αυτά ορίζονται για τρεις τύπους χρηστών: Τον κτήτορα (owner) του αρχείου Την ομάδα (group) που ανήκει ο κτήτωρ Τους άλλους χρήστες (other users) Έτσι προκύπτουν 9 bits πληροφορίας καθένα από τα οποία μπορεί να πάρει δύο τιμές: επιτρέπεται ή απαγορεύεται. Αυτόματα «κτήτωρ» ενός αρχείου γίνεται ο χρήστης που το δημιουργεί και έχει πλήρη δικαιώματα (read, write, execute). Ο υπερχρήστης root έχει όλα τα δικαιώματα. Σε κάθε αρχείο ή κατάλογο στο Linux μπορεί να αποδοθεί ένας κτήτωρ (owner). Με κάθε αρχείο ή κατάλογο συνδέεται μια πολιτική δικαιωμάτων. Δηλαδή, ποιοι χρήστες ή ομάδες χρηστών θα έχουν δικαιώματα ανάγνωσης (r), τροποποίησης (w) και εκτέλεσης (x). Η τροποποίηση περιλαμβάνει και το σβήσιμο ή την μετακίνηση. Ο κτήτωρ μπορεί να αλλάξει τις ιδιότητες ενός αρχείου του π.χ. να το μετατρέψει σε αναγνώσιμο, αλλά μη εγγράψιμο και μη εκτελέσιμο. Ο υπερχρήστης μπορεί να δώσει σε κάποιον χρήστη δικαιώματα πρόσβασης π.χ. στην ανάγνωση και στην εκτέλεση ενός προγράμματος αλλά να του στερήσει το δικαίωμα τροποποίησης. chmod (Αλλάζει τα δικαιώματα ενός αρχείου [r, w, x]) chown (Αλλάζει τον κτήτορα ενός αρχείου)

4 4 Δικαιώματα σε μορφή κειμένου Αποτελούνται από 10 χαρακτήρες. Ο πρώτος χαρακτήρα φανερώνει τον τύπο του αρχείου, δηλαδή κατάλογος (d), σύνδεσμος (l) ή συνηθισμένο αρχείο (-). Οι επόμενοι 9 χαρακτήρες αντιστοιχούν σε δικαιώματα, χωρισμένα σε τρεις ομάδες: κτήτωρ (owner), ομάδα (group), άλλοι (others). Κάθε ομάδα αποτελείται από τρία σύμβολα: rwx (με αυτήν την σειρά). Εάν κάποιο δικαίωμα δεν παρέχεται, τότε στην θέση του αντίστοιχου χαρακτήρα μπαίνει μια παύλα «-». Π.χ. -rwxr--r Το σύμβολο στην θέση 0 (-) δείχνει ότι πρόκειται για συνηθισμένο αρχείο. Τα σύμβολα στις θέσεις 1 έως 3 (rwx) αποτελούν δικαιώματα του κτήτορα του αρχείου. Δηλαδή έχει πρόσβαση ανάγνωσης, εγγραφής-τροποποίησης και εκτέλεσης. Τα σύμβολα στις θέσεις 4 έως 6 (r--) αναφέρονται στα αντίστοιχα δικαιώματα της ομάδας στην οποία ανήκει ο κτήτωρ. Εδώ η ομάδα έχει μόνο δικαίωμα ανάγνωσης. Τα σύμβολα στις θέσεις 7 έως 9 (r--) αναφέρονται στα αντίστοιχα δικαιώματα των «άλλων». dr-x Εδώ πρόκειται για κατάλογο (d) στον οποίον ο κτήτωρ έχει δικαιώματα ανάγνωσης και εκτέλεσης, η ομάδα και οι άλλοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Δικαιώματα σε αριθμητική (οκταδική) μορφή Παράδειγμα παράστασης αριθμού στο δεκαδικό σύστημα: = 9x x10 0 Παράδειγμα παράστασης του ίδιου αριθμού οκταδικό σύστημα: = 1x x x8 0 Τα δικαιώματα μπορούν να παρασταθούν και σε αριθμητική μορφή (π.χ. κατά την χρήση της εντολής «chmod») με 4 ψηφία από το 0 έως το 7. Το πρώτο ψηφίο «0» σημαίνει ότι ακολουθεί οκταδική παράσταση (συνήθως παραλείπεται). Το δεύτερο ψηφίο αναφέρεται στα δικαιώματα του κτήτορα, το τρίτο στα δικαιώματα της ομάδας και το τέταρτο στα δικαιώματα των άλλων.

5 5 Οκταδικό ψηφίο Μορφή κειμένου Δυαδική τιμή Σημασία Απαγόρευση κάθε πρόσβασης 1 --x 001 Επιτρέπεται μόνο εκτέλεση 2 -w- 010 Επιτρέπεται μόνο εγγραφή 3 -wx 011 Επιτρέπονται μόνο εγγραφή και εκτέλεση 4 r Επιτρέπεται μόνο ανάγνωση 5 r-x 101 Επιτρέπονται μόνο ανάγνωση και εκτέλεση 6 rw- 110 Επιτρέπονται μόνο ανάγνωση και εγγραφή 7 rwx 111 Επιτρέπονται όλα Παραδείγματα: κτήτωρ: δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής ομάδα : μόνο δικαίωμα ανάγνωσης άλλοι : μόνο δικαίωμα ανάγνωσης. κτήτωρ: δικαιώματα ανάγνωσης, εγγραφής και εκτέλεσης ομάδα : δικαιώματα ανάγνωσης και εκτέλεσης άλλοι : δικαιώματα ανάγνωσης και εκτέλεσης Παραδείγματα χρήσης chmod, chown Έστω ότι δημιουργήσατε το script «dokimi.txt» και θέλετε να το μετατρέψετε σε εκτελέσιμο. Πληκτρολογήστε: chmod 755 dokimi.txt Προκειμένου να αλλάξετε τον κτήτορα του αρχείου «file» σε «ego» πρέπει να έχετε δικαιώματα root (chown ego file). Ο απλός κειμενογράφος «nano» Για την σύνταξη κειμένων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον κειμενογράφο «nano». Έστω ότι θέλετε να δημιουργήσετε το αρχείο κειμένου test.txt και να συντάξετε σ αυτό ένα κείμενο. Πληκτρολογήστε: nano test.txt Το τερματικό μετατρέπεται τότε σε οθόνη επεξεργασίας κειμένου. Πληκτρολογήστε δοκιμαστικά δύο σειρές κειμένου.

6 6 Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχουν συνδυασμοί πλήκτρων με την λειτουργία τους. Είναι χρήσιμο να θυμάστε τους εξής συνδυασμούς πλήκτρων: ALT + A (επιλογή κειμένου με τα βέλη) ALT + 6 (αντιγραφή επιλογής στο πρόχειρο (clipboard) CTRL + U (επικόλληση επιλογής)(^u) Δοκιμάστε αντιγραφή και επικόλληση τμημάτων του κειμένου που συντάξατε. Δώστε εντολή για έξοδο από τον κειμενογράφο με «^X» και πληκτρολογήστε «y» για να σώσετε το κείμενο. Πατήστε μετά «Enter» για να σώσετε με το ίδιο όνομα αρχείου με αυτό που ξεκινήσατε. Χρήση των εντολών του bash για δημιουργία script Είναι δυνατόν να ομαδοποιήσουμε την εκτέλεση μιας σειράς εντολών του shell συντάσσοντας ένα script. Π.χ. γράφουμε με έναν editor τις ακόλουθες εντολές ls mkdir test1 echo OK! > test1/test1.txt cat test1/test1.txt και σώζουμε το script με το όνομα «test_script.txt». Αφού το μετατρέψουμε σε εκτελέσιμο (chmod 755 script.sh) το εκτελούμε με:./script.sh Οι εντολές μπορούν να γραφούν σε μια γραμμή, αρκεί να διαχωρίζονται μεταξύ τους με «;».

7 7 cd..; ls; mkdir test1; echo OK! > test1/test1.txt; cat test1/test1.txt Ένα script μπορεί να συμπεριλάβει διαδοχικές εντολές που συνθέτουν ένα πρόγραμμα. Τα πιο συνηθισμένα στοιχεία ενός τέτοιου προγράμματος είναι το «for-do loop» και η εντολή «if». Το «for-do loop» χρησιμοποιείται για επαναλαμβανόμενη εκτέλεση μιας ή περισσοτέρων εντολών. for i in {1..5} do echo ΟΚ! done Η εντολή «if» χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί εάν αληθεύει μια συνθήκη. Εάν αληθεύει η συνθήκη τότε εκτελούνται κάποιες εντολές. Στην αντίθετη περίπτωση εκτελούνται κάποιες άλλες ή και καμία. count=100 if [ $count -eq 100 ] then echo count is 100 else echo count is not 100 fi if [ $(whoami)!= 'root' ]; then echo No permission to reboot fi Το κέλυφος bash προσφέρει μεγάλη ποικιλία λογικών τελεστών, τόσο για αριθμητικές συγκρίσεις όπως eq (ίσο), -gt (μεγαλύτερο από), -lt (μικρότερο από), όσο και για συγκρίσεις ακολουθιών χαρακτήρων, όπως = (ίδιο),!= (διάφορο) και πολλοί άλλοι.

2.Shell, users, groups και privilegies

2.Shell, users, groups και privilegies 2.Shell, users, groups και privilegies 2.0 Εισαγωγή Όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα έχουν γραφικό περιβάλλον που τα κάνουν πολύ φιλικά προς το χρήστη. Το ίδιο ισχύει και στις διανομές του Linux,

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εργαστηριακών Ασκήσεων UNIX

Τεύχος Εργαστηριακών Ασκήσεων UNIX ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τεύχος Εργαστηριακών Ασκήσεων UNIX Στέφανος Γκρίτζαλης Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

[11] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[11] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εισαγωγή στο Unix Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Χριστίνα Βαλίνι Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2009-1 - 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/Υ 1.1 Hardware 1.2 Software 1.2.1 Το Λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Χριστίνα Βαλίνι Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2011-1 - 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/Υ 1.1 Hardware 1.2 Software 1.2.1 Το Λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux

Σύντομη εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux 1 Σύντομη εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux Το Linux είναι ένα λειτουργικό σύστημα όμοιο με το Unix που αναπτύχθηκε από έναν πυρήνα (kernel, Εικ.1) τον οποίο δημιούργησε το 1991 ο Linus Torvalds όντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Χριστίνα Βαλίνι Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2004-1 - 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/ Υ 1.1 Hardware 1.2 Software 1.2.1 Το Λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής. Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής. Εισαγωγή

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής. Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής. Εισαγωγή Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής 1.0 Solaris και UNIX Εισαγωγή Το UNIX είναι ένα λειτουργικό σύστημα που αναπτύχθηκε τις δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C

Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C Παναγιώτης Κόκκας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2009 1 2 Εισαγωγή: Οι σημειώσεις αυτές απευθύνονται στους πρωτοετείς φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο 3: Βοηθητικά προγράμματα του Linux CLI. Οκτώβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη Γ. Δημητρακάκης

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο 3: Βοηθητικά προγράμματα του Linux CLI. Οκτώβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη Γ. Δημητρακάκης Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο 3: Βοηθητικά προγράμματα του Linux CLI Οκτώβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη Γ. Δημητρακάκης Περίληψη Προηγούμενου Επισκόπηση αρχείων και επεξεργασία κειμένου Εντολές file,

Διαβάστε περισσότερα

Αβδέλαρου Κωνσταντίνα

Αβδέλαρου Κωνσταντίνα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Αβδέλαρου Κωνσταντίνα 1 η Εργασία στο μάθημα Λειτουργικά Συστήματα Ταύρος, 9 Δεκεμβρίου 2014 Άσκηση 1.1 Το shell script που δημιουργήθηκε είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 Διάλεξη 1β

Ενότητα 1 Διάλεξη 1β Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού Ενότητα 1 Διάλεξη 1β Σιέττος Κωνσταντίνος Άδεια Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά στοιχεία. Ιστορία του Linux

Εισαγωγικά στοιχεία. Ιστορία του Linux Εισαγωγικά στοιχεία Ιστορία του Linux Το Linux είναι το δημοφιλέστερο ελεύθερο και ανοικτού κώδικα (free and open source) λειτουργικό σύστημα. Η ανάπτυξη του πυρήνα (kernel) του Linux ξεκίνησε το 1991

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης Άνοιγμα και κλείσιμο της εφαρμογής Λογιστικών Φύλλων Άνοιγμα του Calc Επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org Calc Με αυτήν την ενέργεια θα φορτωθεί το Calc. Κλείσιμο του Calc Επιλέξτε Αρχείο και στη

Διαβάστε περισσότερα

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley Module 3 Επεξεργασία κειμένου με τη χρήση του OpenOffice.org Writer για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux David Varley Μετάφραση Βασιλική Οικονόμου Άννα Κρασσά Κατάλογος περιεχομένων Πρώτη ενότητα: Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

expr 2+2 expr 14.1*6 expr (3 > 4) (6 <= 7) button.b -text "Hello, world!" -command exit pack.b ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ TCL TK

expr 2+2 expr 14.1*6 expr (3 > 4) (6 <= 7) button.b -text Hello, world! -command exit pack.b ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ TCL TK ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ TCL TK Η Tcl είναι µια µικρή γλώσσα προγραµµατισµού µε σκοπό να ενσωµατωθεί σε άλλα προγράµµατα. Το Tk είναι ένα κουτί εργαλείων συστηµάτων Χ windows που παρέχει τις γραφικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός του Bash για αρχάριους

Οδηγός του Bash για αρχάριους Οδηγός του Bash για αρχάριους Machtelt Garrels Garrels BVBA Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή Γιατί αυτός ο οδηγός; Ποιός θα έπρεπε να διαβάσει αυτόν τον οδηγό; Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο για τη Χρήση των Υπηρεσιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Ενημερωτικό Δελτίο για τη Χρήση των Υπηρεσιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τ μ ή μ α Μ η χ α ν ι κ ώ ν Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν Υ π ο λ ο γ ι σ τ ώ ν & Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς Π ο λ υ τ ε χ ν ι κ ή Σ χ ο λ ή Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Π α τ ρ ώ ν (Υπολογιστικό Κέ ντρο) Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Shell Programming

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Shell Programming Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Shell Programming Resources Μπορείτε να βρείτε ένα καταπληκτικό tutorial για το bash shell στο: http://linuxcommand.org/ 2 Γενικά Το κέλυφος (shell) προσφέρει ένα εναλλακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Φυσική Ι. Για το μάθημα Υπολογιστικής Φυσικής Ι 7ο εξάμηνο Σχολής ΕΜΦΕ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κωνσταντίνος Ν.

Υπολογιστική Φυσική Ι. Για το μάθημα Υπολογιστικής Φυσικής Ι 7ο εξάμηνο Σχολής ΕΜΦΕ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κωνσταντίνος Ν. Υπολογιστική Φυσική Ι Για το μάθημα Υπολογιστικής Φυσικής Ι 7ο εξάμηνο Σχολής ΕΜΦΕ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κωνσταντίνος Ν. Αναγνωστόπουλος 13 Ιανουαρίου 2012 ii Ο τόμος αυτός έχει γραφτεί με την υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο):

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο): ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Διατάξεις χαρακτήρων Το πληκτρολόγιο περιλαμβάνει όλους τους χαρακτήρες κάποιου αλφάβητου π.χ. του λατινικού, και πολλά σημεία στίξης, διακριτικά σύμβολα, και βοηθητικά πλήκτρα. Ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

σημειώσ ειςγια τo λειτουργικό σ ύσ τημα Unix

σημειώσ ειςγια τo λειτουργικό σ ύσ τημα Unix ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ Μ ΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΣΟΥ σημειώσ ειςγια τo λειτουργικό σ ύσ τημα Unix Δρ. ΚώσταςΒ ασιλάκης, Δ ρ. Άνια Σωτηροπούλου, Δρ.ΑλέκοςΚαλόξυλος, Δ ρ. Δ ημήτρηςγκούσκος Οκτώβριος 2002 πίνακας περιεχομένων 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 1 Εξοικείωση με το FreeBSD και VirtualBox

Εργαστηριακή Άσκηση 1 Εξοικείωση με το FreeBSD και VirtualBox Εργαστηριακή Άσκηση 1 Εξοικείωση με το FreeBSD και VirtualBox Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η μελέτη της λειτουργίας των δικτύων υπολογιστών και των δικτυακών πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται στο

Διαβάστε περισσότερα

Linux. (Andrew Tanenbaum to Linus Torvalds)

Linux. (Andrew Tanenbaum to Linus Torvalds) Linux Το Linux είναι ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα τύπου-unix που αρχικά δημιουργήθηκε από τον Linus Torvalds και στη συνέχεια αναπτύχθηκε με τη βοήθεια προγραμματιστών από όλον τον κόσμο. Στα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η εντολή ln. σύνδεση με την πραγματική καταχωρημένη πληροφορία. περισσότερα ονόματα (συνδέσεις). Τα επιπλέον ονόματα δημιουργούνται με

Η εντολή ln. σύνδεση με την πραγματική καταχωρημένη πληροφορία. περισσότερα ονόματα (συνδέσεις). Τα επιπλέον ονόματα δημιουργούνται με Η εντολή ln Το όνομα ενός αρχείου είναι απλώς μια σύνδεση με την πραγματική καταχωρημένη πληροφορία. Ενα αρχείο μπορεί να έχει ένα ή και περισσότερα ονόματα (συνδέσεις). Τα επιπλέον ονόματα δημιουργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Λειτουργικού Συστήµατος Unix/Linux

Χρήση του Λειτουργικού Συστήµατος Unix/Linux ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Ηλίας Μαραγκός ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Χρήση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα