Παραδοτέο Ν 5 Μεθοδολογικές Προτάσεις για τις Δραστηριότητες Αλληλοδιδακτικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραδοτέο Ν 5 Μεθοδολογικές Προτάσεις για τις Δραστηριότητες Αλληλοδιδακτικής"

Transcript

1 With the support of European Commission Παραδοτέο Ν 5 Μεθοδολογικές Προτάσεις για τις Δραστηριότητες Αλληλοδιδακτικής 1. Εφαρμογή του Προγράμματος στο Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Το Πρόγραμμα «Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα Δύο Φύλα» μπορεί να υλοποιηθεί στη σχολική κοινότητα είτε από φορείς ή από επαγγελματίες εξειδικευμένους/- ες σε θέματα ισότητας των φύλων και πρόληψης της έμφυλης βίας αλλά και από εκπαιδευτικούς. Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση, για την υλοποίηση δηλαδή του προγράμματος εντός του σχολικού πλαισίου από μη εκπαιδευτικό απαιτείται η εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης του/της Διευθυντή/-τριας του εκάστοτε σχολείου αλλά και η σχετική άδεια από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, επιτρέποντας στην επιστημονική ομάδα την πρόσβαση και υλοποίηση της παρέμβασης στη σχολική κοινότητα. Η επιστημονική ομάδα θα πρέπει να διερευνήσει -κατόπιν επικοινωνίας με τις Διευθύνσεις των σχολείων- ποιο είναι το σχολείο (ή τα σχολεία) που επιθυμεί την υλοποίηση του προγράμματος και κατόπιν να καταθέσει αίτηση στο Τμήμα Β, Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας, για χορήγηση άδειας διεξαγωγής του προγράμματος σε συγκεκριμένα σχολεία 1. Ο φορέας υλοποίησης, εφόσον η θεματολογία του προγράμματος σχετίζεται άμεσα με θέματα προαγωγής και αγωγής υγείας των μαθητών/-τριών, μπορεί να αιτηθεί και συνεργασία κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος με τον/την Υπεύθυνο/-η Αγωγής Υγείας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκει διοικητικά η σχολική μονάδα που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα. Άλλοι φορείς με τους οποίους μπορεί να συνεργαστεί ο φορέας υλοποίησης και που μπορούν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια είναι φορείς σχετιζόμενοι με την εκπαίδευση (π.χ. ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας) κυβερνητικοί φορείς (π.χ. η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων), φορείς της κοινότητας (π.χ. ο Δήμος της περιοχής όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Σχολικής Μέριμνας) κ.ά. Στην περίπτωση που κάποιος/-α εκπαιδευτικός αναλαμβάνει την πρωτοβουλία διεξαγωγής του προγράμματος στο σχολείο, τότε χρειάζεται να κατατεθεί σχετικό αίτημα προς την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για εξασφάλιση άδειας διεξαγωγής του προγράμματος στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. Το πρόγραμμα αυτό, ωστόσο, προτείνεται να πραγματοποιείται εντός του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, να εντάσσεται δηλαδή στο σχολικό πρόγραμμα, τόσο για να προσεγγίζει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό μαθητών/-τριών αλλά κυρίως γιατί με αυτό τον τρόπο μεταδίδεται στους/στις μαθητές/-τριες το μήνυμα ότι το φαινόμενο της έμφυλης βίας και η προαγωγή «υγιών» σχέσεων είναι ένα θέμα που πραγματικά 1 Η συγκεκριμένη διαδικασία εξακολουθούσε να ισχύει μέχρι και το Σχολικό Έτος Σε μεταγενέστερο χρόνο, συνίσταται να ελέγχεται εάν έχει υπάρξει κάποια τροποποίησή της. Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας

2 απασχολεί την σχολική κοινότητα και το προσεγγίζει με την ίδια «σοβαρότητα» με την οποία προσεγγίζει και το καθιερωμένο πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων. 2. Υποστήριξη του Προγράμματος Η εφαρμογή ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης των μαθητών/-τριών για την έμφυλη βία αποτελεί ένα εργαλείο, ένα μέσο δηλαδή επίτευξης συγκεκριμένων στόχων. Ωστόσο, για να πετύχει το πρόγραμμα τους στόχους του θα πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ολιστικής στρατηγικής και να εφαρμόζεται μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο θα το ενθαρρύνει και θα το υποστηρίζει. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζεται από το σύνολο της σχολικής κοινότητας. Ο Σύλλογος των Καθηγητών/-τριών του σχολείου θα πρέπει να είναι ενήμερος για το σκοπό του προγράμματος, τη θεματολογία και τη μεθοδολογία υλοποίησής του. Θα μπορούσατε επίσης, σε συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της πρόληψης της βίας κατά των γυναικών, να διοργανώσετε στο σχολείο, επί την ευκαιρία του προγράμματος, μια Ομιλία ή ένα Σεμινάριο Ευαισθητοποίησης τόσο του Συλλόγου των Καθηγητών/-τριών όσο και των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/-τριών με στόχο την πληρέστερη πληροφόρησή τους και ευαισθητοποίησή τους για την έκταση και τις συνέπειες της έμφυλης βίας και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα στερεότυπα των δύο φύλων με τη βία στις ρομαντικές και ερωτικές σχέσεις. Μια τέτοια προσπάθεια αναμένεται ότι θα κεντρίσει το ενδιαφέρον και θα επιφέρει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη και θετική αποδοχή του προγράμματός σας από την σχολική κοινότητα. Επιπλέον, η ενημέρωση του Συλλόγου των Καθηγητών/-τριών ενδέχεται να σας οδηγήσει σε κάποια συνεργασία με εκπαιδευτικό που μπορεί να διαθέτει εξειδίκευση και εμπειρία σε κάποιο τομέα που πιθανότατα να είναι χρήσιμος για την περαιτέρω εξέλιξη και διάχυση του προγράμματος. Εάν για παράδειγμα, οι μαθητές/-τριες επιθυμούν να ετοιμάσουν στο τέλος των δραστηριοτήτων τους μια εκδήλωση (π.χ. μια θεατρική παράσταση), μπορείτε να ζητήσετε τη συνεργασία κάποιου εκπαιδευτικού που μπορεί να έχει εμπειρία σε θεατρική παιδεία και/ή από τον/την καθηγητή/-τρια μουσικής ή των καλλιτεχνικών. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμά σας δεν πρέπει να μείνει μεταξύ εσάς και των μαθητών/τριών σας που συμμετείχαν αλλά να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερους αποδέκτες, τόσο εντός του εκπαιδευτικού πλαισίου, όσο και εκτός αυτού. 3. Χρήσιμες Πληροφορίες κατά την Εφαρμογή του Προγράμματος 3.1. Έρευνα αναγκών Η εφαρμογή του προγράμματος για να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών/-τριών. Θα πρέπει δηλαδή, πριν την έναρξη του προγράμματος, να διερευνήσετε εάν έχει υλοποιηθεί στο συγκεκριμένο σχολείο κάποιο πρόγραμμα με θέμα τα στερεότυπα των δύο φύλων, τις υγιείς και μη υγιείς σχέσεις και/ή την έμφυλη βία, το οποίο ενδέχεται να είχαν παρακολουθήσει οι μαθητές/-τριες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμά σας. Αν για παράδειγμα οι μαθητές/-τριες έχουν συμμετάσχει κατά το παρελθόν σε ένα πρόγραμμα που στόχευε στην ευαισθητοποίησή τους για την ανισότητα και τα στερεότυπα των δύο φύλων τότε μάλλον θα πρέπει να παρακάμψετε τις αντίστοιχες ενότητες και να επικεντρωθείτε περισσότερο στο θέμα της έμφυλης βίας. Εκτός, όμως από την πιθανότητα να έχουν συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα ενδέχεται να είναι ευαισθητοποιημένοι/-ες ως προς τα παραπάνω θέματα από το οικογενειακό περιβάλλον τους ή από άλλες πηγές. Για το λόγο αυτό, προτείνεται να διερευνήσετε τις ανάγκες των μαθητών/-τριών μέσω της συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου πριν την έναρξη της παρέμβασης με στόχο να διερευνήσετε τις γνώσεις και στάσεις των μαθητών/-τριών ως προς τα στερεότυπα των δύο φύλων και την έμφυλη βία. Η μέθοδος αυτή θα σας βοηθήσει να δείτε ποια είναι εκείνα τα σημεία στα οποία 2

3 χρειάζεται να δώσετε περισσότερη ή λιγότερη έμφαση αλλά, κυρίως, θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τις δραστηριότητες εκείνες που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών/-τριών. Το ίδιο άλλωστε συμβαίνει και κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων στο σχολείο: εάν οι μαθητές/-τριες κατέχουν ήδη μια γνώση από τα προηγούμενα χρόνια της εκπαίδευσής τους τότε ο/η εκπαιδευτικός προχωράει ένα βήμα παρακάτω χωρίς να επιμείνει σε κάτι που οι μαθητές/-τριες ήδη γνωρίζουν. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω για να καλύψει τα όποια κενά. Το ίδιο ακριβώς προσπαθείτε να πετύχετε και με την έρευνα αναγκών. Παράλληλα, θα πρέπει να διερευνήσετε και αν οι μαθητές/-τριες έχουν λάβει μέρος κατά το παρελθόν σε προγράμματα αλληλοδιδακτικής. Εάν υπάρχουν μαθητές/-τριες με εμπειρία αλληλοδιδακτικής είναι προτιμότερο, εφόσον αυτό είναι εφικτό, να μην τους/τις επιλέξετε να δράσουν ως «εκπαιδευτές/-τριες συνομηλίκων» αλλά να δώσετε την ευκαιρία σε και σε άλλα παιδιά να αποκτήσουν την αντίστοιχη εμπειρία. Μπορείτε ωστόσο να αξιοποιήσετε με διάφορους τρόπους τυχόν μαθητές/-τριες του σχολείου που διαθέτουν εμπειρία στη συγκεκριμένη τεχνική: μπορείτε, για παράδειγμα, να προσκαλέσετε τα παιδιά αυτά κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης προκειμένου να περιγράψουν την εμπειρία τους στα παιδιά που εκπαιδεύετε ως «εκπαιδευτές/-τριες συνομληλίκων» ή να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήματα που μπορεί να έχουν. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές/-τριές σας θα αποκτήσουν και ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ενδεχομένως να αποβάλλουν τυχόν ενδοιασμούς που μπορεί να έχουν Ποιος είναι ο δικός σας ρόλος ως Συντονιστής/-τρια Στόχος σας, ως Συντονιστής/-τρια της ομάδας, δεν είναι να «διδάξετε» αλλά να δημιουργήσετε ένα «ασφαλές» κλίμα, ένα κλίμα εμπιστοσύνης και σεβασμού, μέσα στο οποίο οι μαθητές/-τριες: αισθάνονται άνετα να μοιραστούν, τόσο μεταξύ τους όσο και μαζί σας, τις απόψεις τους και τις σκέψεις τους, και καθοδηγούνται, μέσα από μια συμμετοχική, αλληλεπιδραστική και ευχάριστη διαδικασία, να προβληματιστούν, να διερευνήσουν τις προσωπικές τους στάσεις και αντιλήψεις για τα στερεότυπα των φύλων και την έμφυλη βία, να αναγνωρίσουν ή/και να τροποποιήσουν λανθασμένες αντιλήψεις που τυχόν έχουν. Αυτή όμως είναι μια διαδικασία που «συντονίζεται» και «δεν διδάσκεται»! Σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, οι «ειδικοί» στην σχολική αίθουσα δεν είναι πια οι εκπαιδευτικοί αλλά τα ίδια τα παιδιά. Το ένα άτομο μαθαίνει από το άλλο και στόχος σας είναι να ενθαρρύνετε τη συζήτηση στην ομάδα, το δημιουργικό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να εκφράζουν ελεύθερα και ανοιχτά τις απόψεις τους και όχι αυτό που, ενδεχομένως, εσείς θέλετε να ακούσετε. Ο τρόπος και η μέθοδος που θα ακολουθήσετε για την ευαισθητοποίηση των «εκπαιδευτών/-τριών» συνομηλίκων» αποτελεί ταυτόχρονα και το «πρότυπο» που τους προσφέρετε για να ακολουθήσουν και οι ίδιοι/-ες κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων αλληλοδιδακτικής. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε να επιβάλετε τη γνώμη και την άποψή σας. Για παράδειγμα, όταν στόχος σας είναι να τεθούν οι βασικοί κανόνες επικοινωνίας της ομάδας, τους οποίους θέλετε να τηρούν τα παιδιά για να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και σεβασμού, δεν θέτετε εσείς τους κανόνες. Αντίθετα, ζητάτε από τα ίδια τα παιδιά να θέσουν τους κανόνες που εκείνα νομίζουν ότι είναι απαραίτητοι. Αν δεν τεθούν από τα παιδιά κάποιοι βασικοί κανόνες τότε τα καθοδηγείτε να ψάξουν να βρουν τι λείπει από τους κανόνες που έθεσαν που θα τα έκαναν να αισθάνονται άνετα και ασφαλή να μοιραστούν τις απόψεις τους και να εκφραστούν ελεύθερα. Μια άλλη τεχνική είναι να ζητήσετε από τα μέλη της ομάδας να πουν τι, αν συνέβαινε στην ομάδα, θα τα 3

4 έκανε να αισθανθούν άσχημα. Με αυτό τον τρόπο είναι ελάχιστες οι φορές που εσείς θα πρέπει να υπενθυμίζετε στην ομάδα να μην παρεκκλίνει από τους κανόνες. Συνήθως τα ίδια τα παιδιά είναι εκείνα που αναλαμβάνουν το ρόλο αυτό και επισημαίνουν στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να τηρούν τους κανόνες που τα ίδια τα παιδιά έθεσαν. Στόχος σας δεν είναι οι μαθητές/-τριες να απομνημονεύσουν πληροφορίες. Αντίθετα, επιχειρείτε, μέσα από δραστηριότητες, να κινητοποιήσετε τους/τις μαθητές/-τριες να συζητήσουν, να προβληματιστούν και δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα μέσα από την προσωπική τους εμπειρία και την ανταλλαγή εμπειριών με συνομήλικά τους άτομα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Παραδοτέο Ν ο 4, η μέθοδος της αλληλοδιδακτικής είναι μια μέθοδος άτυπης μάθησης που με τίποτα δεν πρέπει να θυμίζει τις παραδοσιακές μεθόδους εκπαίδευσης μαθητών/-τριών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του σχολείου. Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος θα πρέπει να είστε κατάλληλα προετοιμασμένος/-η και εξοικειωμένος/-η με τη θεματολογία. Θα πρέπει να κατέχετε βασικές γνώσεις σχετικά με τα στερεότυπα των δύο φύλων και την έμφυλη βία, να έχετε επίγνωση ή ακόμα καλύτερα να είστε «απαλλαγμένοι/-ες» από τυχόν δικές σας στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους κοινωνικούς ρόλους των δύο φύλων και μύθους που επικρατούν γύρω από το θέμα της βίας κατά των γυναικών. Εάν εμείς οι ίδιοι/-ες δεν πιστεύουμε και δεν υποστηρίζουμε αυτό το οποίο θέλουμε να μεταδώσουμε σε άλλους, τότε είναι σίγουρο ότι δεν θα είμαστε αποτελεσματικοί/-ες σε αυτό. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την εφαρμογή όλων των φάσεων και σταδίων του προγράμματος καθώς τα περισσότερα από τα θέματα συζήτησης σε αυτό το πρόγραμμα είναι θέματα ευαίσθητα και, παρότι δεν παρατηρείται συχνά, υπάρχει πάντα η πιθανότητα έκφρασης έντονων συναισθημάτων αλλά και αποκάλυψης περιστατικών κακοποίησης. Εδώ ο ρόλος σας είναι πολύ σημαντικός: θα πρέπει να είστε προετοιμασμένος/-η για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσετε σε περίπτωση αποκάλυψης περιστατικού κακοποίησης από μαθητή/-τρια. Θα πρέπει να γνωρίζετε βασικούς τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να αντιδράσετε αλλά και πού μπορείτε να ζητήσετε εσείς βοήθεια για να χειριστείτε την κατάσταση ή για να παραπέμψετε τον/την έφηβο/-η προκειμένου να λάβει την κατάλληλη βοήθεια από κάποιον εξειδικευμένο επαγγελματία ή φορέα κατά την εφαρμογή του προγράμματος στην τάξη Ευελιξία Συντονιστή/-τριας: Η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, όπως και κάθε άλλου προγράμματος σε πληθυσμό εφήβων, δεν είναι και τόσο απλή διαδικασία. Θα πρέπει να διαθέτετε ευελιξία κατά την εφαρμογή του προγράμματος. Για παράδειγμα, ενδέχεται μια δραστηριότητα που έχετε επιλέξει επειδή αρέσει σε εσάς να μην αρέσει στους/στις μαθητές/-τριες. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να είστε έτοιμοι/-ες είτε να τροποποιήσετε επιτόπου τη δραστηριότητα ή να την παρακάμψετε. Εάν χρειαστεί να τροποποιήσετε μια δραστηριότητα, τότε το πιθανότερο είναι ότι τα ίδια τα παιδιά θα σας καθοδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Για να την παρακάμψετε όμως θα πρέπει να έχετε σκεφτεί από πριν με ποια άλλη δραστηριότητα θα την αντικαταστήσετε ή τι άλλο μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο. Επίσης, εάν ο χρόνος σας το επιτρέπει, εφαρμόζετε ορισμένες δραστηριότητες που εμπεριέχουν σωματική δραστηριότητα για να κρατάτε τους/τις μαθητές/-τριες σε εγρήγορση. Χώρος: Είναι σημαντικό να υπάρχει ο κατάλληλος φυσικός χώρος όπου θα υλοποιούνται οι δραστηριότητες χωρίς εμπόδια. Εάν έχετε επιλέξει ως χώρο για την εφαρμογή του προγράμματος τη σχολική αίθουσα των μαθητών/-τριών, απομακρύνετε κάθε φορά τα θρανία και προτρέπετε τους/τις μαθητές/-τριες να κάθονται σε κυκλική διάταξη, γεγονός που ενθαρρύνει και ενισχύει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας. Επίσης, 4

5 προτιμάτε ο χώρος που επιλέγετε για την εφαρμογή να είναι ένας χώρος μικρός και «ζεστός» και όχι ένας μεγάλος και «ψυχρός» χώρος. Ένας χώρος αμφιθεατρικός, για παράδειγμα, συνήθως είναι μεγάλος και ενδέχεται να αντηχεί η αίθουσα τις ομιλίες των μαθητών/-τριών γεγονός που δυσχεραίνει την υλοποίηση. Δομή ομάδων εκπαιδευτών/-τριών συνομηλίκων και μαθητών/-τριών: κατά την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του τμήματος των «εκπαιδευτών/-τριών συνομηλίκων» προτείνεται, εάν το τμήμα έχει πολλά παιδιά, να χωρίζεται σε δύο υποομάδες των ατόμων, και κάθε υποομάδα να συντονίζεται από διαφορετικό άτομο (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα δύο Συντονιστών/-τριών). Εάν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα δύο Συντονιστών/-τριών θα μπορούσατε να δουλεύετε με την κάθε υποομάδα σε διαφορετικό χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, παρότι δεν είναι αδύνατον, είναι πιο δύσκολο να διαχειριστείτε μια ομάδα των ατόμων σε σχέση με μια μικρότερη ομάδα. Φροντίστε στις δύο υποομάδες να υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή αγοριών και κοριτσιών. Όποιο χώρο και αν επιλέξετε για την εφαρμογή του προγράμματος (π.χ. σχολική αίθουσα) είναι προτιμότερο, εφόσον αυτό είναι εφικτό, κάθε υποομάδα μαθητών/-τριών (10-12 άτομα) να δουλεύει σε ξεχωριστή αίθουσα και όχι στον ίδιο χώρο μαζί με την άλλη υποομάδα. Η ίδια μέθοδος προτείνεται να ακολουθείται και κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αλληλοδιδακτικής. Οι μαθητές/-τριες κάθε τμήματος δηλαδή χωρίζονται σε δύο μικρότερες υποομάδες και κάθε ζευγάρι/τριάδα «εκπαιδευτών/-τριών συνομηλίκων» δουλεύει με μια ομάδα ατόμων. Εάν το σχολείο δεν διαθέτει όσες αίθουσες χρειάζονται, τότε θα μπορούσαν οι υποομάδες να δουλεύουν ταυτόχρονα στην ίδια αίθουσα αλλά ξεχωριστά η μία από την άλλη (στο ένα άκρο της αίθουσας η μία ομάδα και στο άλλο άκρο η άλλη ομάδα). Οι συναντήσεις της ομάδας: είναι προτιμότερο η κάθε συνάντησή σας με την ομάδα των εκπαιδευτών/-τριών συνομηλίκων να διαρκεί συνολικά από 2 έως 4 διδακτικές ώρες (με διαλείμματα ανά διδακτική ώρα) διότι μιας μεγαλύτερης διάρκειας συνάντηση είναι κουραστική για την ομάδα με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται με το ίδιο ενδιαφέρον στις τελευταίες δραστηριότητες. Το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να μεσολαβεί μεταξύ των συναντήσεών φροντίστε να μην είναι ούτε πολύ μεγάλο (π.χ. 4 εβδομάδες) αλλά ούτε και πολύ μικρό (π.χ. συνεχόμενες μέρες). Το ιδανικότερο είναι να κρατάτε επαφή με την ομάδα σας είτε 2 φορές την εβδομάδα είτε 1 φορά την εβδομάδα. Το ίδιο βέβαια ισχύει και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτήτων αλληλοδιδακτικής. Η μεγάλη διάρκεια των συναντήσεων είναι κουραστική τόσο για τους/τις εκπαιδευτές/-τριες συνομηλίκων όσο και για τα παιδιά που θα συμμετέχουν. Συμμετοχικότητα: Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, μπορείτε να αναθέτετε ρόλους σε μαθητές/-τριες, που αυξάνουν το αίσθημα της ευθύνης και της συμμετοχής τους. Μπορείτε, για παράδειγμα, αντί να καταγράφετε εσείς της απαντήσεις της ομάδας στα μεγάλα φύλλα χαρτιού (flipchart) κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων, να ρωτάτε εάν κάποιος/-α θέλει να καταγράφει ή μπορεί να αναλαμβάνουν ρόλους, όπως για παράδειγμα, το ρόλο του/της φωτογράφου, να μετρούν το χρόνο που αφιερώνεται σε μια δραστηριότητα ή να έχουν υπ ευθύνη τους το «κουτί/φάκελο των ερωτήσεων» (βλ. σελ. 6) ή να σας βοηθούν στο τέλος κατά τη συλλογή του υλικού ή στην επαναφορά της κανονικής διάταξης των θρανίων της αίθουσας κ.λ.π. Αυτή τη μέθοδο μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και σε περίπτωση που διαπιστώνετε ότι υπάρχουν παιδιά που τείνουν να «περιθωριοποιούνται» από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ή παιδιά που είναι λιγότερο «ομιλητικά» σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ενθαρρύνοντάς τα αναλαμβάνουν ρόλους και να συνεισφέρουν στη διαδικασία με εναλλακτικούς τρόπους. Συνεργασία: εκτός από τη συμμετοχικότητα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει και στην προώθηση της συνεργασίας. Για το λόγο αυτό προτείνεται οι εκπαιδευτές/-τριες να δουλεύουν κατά τη διάρκεια που υλοποιούν τις δραστηριότητες αλληλοδιδακτικής είτε σε ζευγάρια είτε σε τριάδες και όχι ως μεμονωμένα άτομα. Εάν ο αριθμός των μελών της 5

6 ομάδας των εκπαιδευτών/-τριών συνομηλίκων είναι μονός, ορισμένες ομάδες εκπαιδευτών/-τριών συνομηλίκων θα αποτελούνται από 3 άτομα αντί για δύο. Η μέθοδος της σύστασης ζευγαριών/τριάδων εκπαιδευτών/-τριών συνομηλίκων έχει και άλλα πλεονεκτήματα πλην της ανάπτυξης ενός κλίματος συνεργασίας μεταξύ των παιδιών. Εάν για παράδειγμα υπάρχει κάποιο παιδί που δείχνει πιο διστακτικό ή αισθάνεται άβολα ή αμήχανα να αναλάβει το ρόλο του/της εκπαιδευτή/-τριας συνομηλίκων, αυτό το παιδί μπορεί να ταιριάξει καλύτερα σε μια ομάδα που θα αποτελείται από 3 εκπαιδευτές/-τριες συνομηλίκων. Αφήστε την ομάδα να ορίσει από μόνη της τι ρόλο θα έχει κάθε μέλος της. Το ένα μέλος αναμένεται ότι θα βοηθάει το άλλο και εάν υπάρχει ένα άτομο που προτιμά να μην έχει τόσο ενεργητικό ρόλο μπορεί, μέσα στην ομάδα να βρει εκείνη τη θέση που θα του επιτρέψει να αισθάνεται άνετα, έτσι ώστε να μην αναγκαστεί να αποχωρήσει. Σε καμία περίπτωση μην αφήνετε παιδί αμέτοχο εκτός κι αν το ίδιο δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί να συμμετέχει. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των ζευγών εκπαιδευτών/-τριών συνομηλίκων. Ένα παιδί μπορεί να μην αισθάνεται άνετα να συντονίσει μόνο του μια ομάδα συμμαθητών/-τριών του, ή να μην αισθάνεται άνετα στο συντονισμό ορισμένων ασκήσεων, κάτι το οποίο πιθανότατα να μην ισχύει στην περίπτωση που καλείται να φέρει εις πέρας το έργο αυτό σε συνεργασία με ένα συνομήλικό του άτομο. Σε περίπτωση που κάποια παιδιά απουσίαζαν σε μία ή περισσότερες συναντήσεις ευαισθητοποίησης, φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον ένα μέλος από την ομάδα του ήταν παρών/- ούσα, διαφορετικά φροντίστε να μην εφαρμόσουν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες στους συνομηλίκους τους. Μια εναλλακτική λύση είναι να επαναλάβετε την άσκηση με τα συγκεκριμένα παιδιά. Καταγραφή αποτελεσμάτων συζήτησης: κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων προτείνεται η χρήση φύλλων εργασίας και μεγάλων φύλλων χαρτιού όπου θα καταγράφονται οι απαντήσεις των παιδιών στις διάφορες δραστηριότητες. Ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος είναι να κολλήσετε με χαρτοταινία στον τοίχο της αίθουσας ή στον πίνακα όσα φύλλα χαρτιού πιστεύετε ότι θα σας χρειαστούν και, μετά το τέλος των δραστηριοτήτων, να τα ξεκολλήσετε και τα μαζέψετε. Την ίδια μεθοδολογία θα ακολουθήσουν κατόπιν και οι εκπαιδευτές/-τριες συνομηλίκων. Αυτός είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος συλλογής και διατήρησης του αποτελέσματος των εργασιών όλων των ομάδων σε αντίθεση με τη χρήση πίνακα κιμωλίας. Το «κουτί των ερωτήσεων»: επειδή, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα θέματα συζήτησης του προγράμματος είναι ευαίσθητα, ενδέχεται να υπάρχουν μαθητές/-τριες που να μην αισθάνονται άνετα να θέσουν ανοιχτά ένα ερώτημα που μπορεί να τους/τις απασχολεί. Για το λόγο αυτό, προτείνεται -κατά τη διάρκεια τόσο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών/-τριών συνομηλίκων όσο και των δραστηριοτήτων αλληλοδιδακτικής- να υπάρχει διαθέσιμο σε κάποιο χώρο του σχολείου ένα «κουτί ή φάκελος ερωτήσεων» όπου κάθε μαθητής/-τρια θα μπορεί να γράφει σε μικρά χαρτάκια και να «ρίχνει» στο κουτί ή στο φάκελο τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα συζήτησης. Το κουτί/φάκελος είναι προτιμότερο, εφόσον αυτό είναι εφικτό, να βρίσκεται εκτός του χώρου όπου διεξάγεται το πρόγραμμα, κάπου όπου δεν θα είναι γίνεται αντιληπτό στα υπόλοιπα παιδιά το άτομο που θέτει κάποιο ερώτημα. Τα ερωτήματα αυτά θα συλλέγονται προκειμένου να απαντηθούν είτε συνολικά ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ένας ενδιαφέρον τρόπος παροχής απαντήσεων στα ερωτήματα των παιδιών είναι να αναρτώνται οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί εύκολα το άτομο που έθεσε το ερώτημα να λάβει την απάντηση στο ερώτημά του/της με συγκαλυμμένο τρόπο αλλά ταυτόχρονα να ενημερώνεται και όλη η σχολική κοινότητα. 6

7 κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων αλληλοδιδακτικής Η εκπαίδευση των «εκπαιδευτών/-τριών συνομηλίκων» έχει ως στόχο την παροχή των απαραίτητων εφοδίων στους/στις μαθητές/-τριες για να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες. Στόχος σας είναι να τους παρέχετε τα κατάλληλα εφόδια έτσι ώστε να μπορούν να δράσουν αυτόνομα. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αλληλοδιδακτικής δεν θα πρέπει να παρεμβαίνετε στη διαδικασία αλλά θα πρέπει να είστε ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος/-η (σε κάποιο χώρο του σχολείου) για τη παροχή οποιαδήποτε βοήθειας χρειαστούν αλλά και για την επιτήρηση της διαδικασίας και για τη συλλογή των υλικών που θα έχουν χρησιμοποιήσει οι εκπαιδευτές/-τριες συνομηλίκων. Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων αλληλοδιδακτικής προτείνεται να μην γίνεται παρουσία εκπαιδευτικών αλλά μπορείτε να επιτηρείτε τη διαδικασία με κάποιο συγκαλυμμένο τρόπο, όπως π.χ. με το πρόσχημα ότι επισκέπτεστε τις ομάδες για λήψη φωτογραφιών ή για να κάνετε καταμέτρηση των συμμετεχόντων/-ουσών. Η μόνη εξαίρεση που προτείνεται είναι κατά τη διάρκεια της χορήγησης των ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων αλληλοδιδακτικής από τους/τις μαθητές/-τριες. Η χορήγηση προτείνεται να γίνεται είτε από το άτομο που συντονίζει την εφαρμογή του προγράμματος ή από τους/τις εκπαιδευτές/-τριες συνομηλίκων αλλά παρουσία του/της Συντονιστή/-τριας προκειμένου να έχετε καλύτερο έλεγχο της διαδικασίας (π.χ. τήρηση ανωνυμίας) και επειδή με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η πιθανότητα συλλογής των ερωτηματολογίων από το σύνολο των συμμετεχόντων/-ουσών. 4. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας του Προγράμματος Η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος στο εκπαιδευτικό πλαίσιο συστήνεται να αξιολογείται ως προς το βαθμό στον οποίο εκπλήρωσε τους στόχους του και ως προς την επίδραση της παρέμβασης στις γνώσεις, τις στάσεις αλλά και τη συμπεριφορά τόσο των εκπαιδευτών/-τριών συνομηλίκων όσο και των μαθητών/-τριών. Στην Ελλάδα, αρκετά συχνά ενημερωνόμαστε για την εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο αλλά σπάνια υπάρχει διαθέσιμη κάποιας μορφής αξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών. Για την αξιολόγηση λοιπόν του αντίκτυπου του προγράμματος προτείνεται η χορήγηση στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες ενός ερωτηματολογίου πριν την έναρξη της παρέμβασης (το ερωτηματολόγιο της έρευνας αναγκών) και ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο αμέσως μετά το τέλος της παρέμβασης. Το πρώτο ερωτηματολόγιο θα έχει ως στόχο μια αρχική μέτρηση των γνώσεων, των στάσεων και των συμπεριφορών των μαθητών/- τριών όσον αφορά τα στερεότυπα των δύο φύλων και την έμφυλη βία. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο θα στοχεύει ουσιαστικά στη μέτρηση των ίδιων διαστάσεων, έτσι ώστε να αξιολογηθούν οι όποιες επιδράσεις ή τροποποιήσεις επέφερε η παρέμβαση στα συγκεκριμένα άτομα. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να μετρηθούν: α) οι γνώσεις τους πριν την παρέμβαση και ο βαθμός στον οποίο απέκτησαν νέες γνώσεις ή τροποποίησαν ήδη υπάρχουσες αλλά πιθανόν λανθασμένες γνώσεις μετά την παρέμβαση, β) οι στάσεις τους και οι όποιες λανθασμένες πεποιθήσεις είχαν πριν την παρέμβαση όσον αφορά τα στερεότυπα των φύλων και την έμφυλη βία και το εάν και κατά πόσο διορθώθηκαν/ τροποποιήθηκαν μετά την παρέμβαση. Επίσης, στο ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώνουν οι μαθητές/-τριες μετά την παρέμβαση θα καλούνται να αξιολογήσουν και το βαθμό ικανοποίησής τους από το πρόγραμμα και το υλικό που χρησιμοποιήθηκε. Δηλαδή, οι μαθητές/-τριες θα καλούνται να αξιολογήσουν το πρόγραμμα γενικά, τη προσωπική τους εμπειρία από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε, κατά πόσο τους φάνηκε χρήσιμο το πρόγραμμα ως προς τις γνώσεις που απέκτησαν κ.ά. 7

8 Επίσης, στο ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώνουν πριν την παρέμβαση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και ερωτήσεις για τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων/- ουσών (ηλικία, φύλο). Τα ερωτηματολόγια που θα συμπληρώνουν τα παιδιά θα πρέπει να είναι ανώνυμα. Προκειμένου ωστόσο να είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ του ερωτηματολογίου που συμπλήρωσε ένα παιδί πριν την παρέμβαση και του ερωτηματολογίου που συμπλήρωσε μετά την παρέμβαση, προτείνεται η χρήση ενός κωδικού που θα παρέχει τη δυνατότητα ταυτοποίησης του ενός ερωτηματολογίου με το άλλο. Μπορείτε, για παράδειγμα, να δώσετε στους/στις μαθητές/-τριες την οδηγία να φτιάξουν τον προσωπικό τους κωδικό που θα γράψουν επάνω στο 1 ο και στο 2 ο ερωτηματολόγιο ο οποίος μπορεί να αποτελείται από το 3 ο γράμμα του ονόματος της μητέρας τους, από το πρώτο γράμμα του ονόματος του πατέρα τους, από το μήνα γέννησής τους, και από τα δύο τελευταία ψηφία του τηλεφώνου τους. Ή, μπορείτε να επιτρέψετε σε κάθε παιδί να γράψει ότι θέλει επάνω στο ερωτηματολόγιό του αρκεί να διαλέξει κάτι που θα είναι σίγουρο ότι θα το θυμάται ώστε να γράψει το ίδιο και στο επόμενο ερωτηματολόγιο, μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. 8

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Ν 6 Τεκμηριωμένη Παρουσίαση της Υλοποίησης του Προγράμματος στα Σχολεία

Παραδοτέο Ν 6 Τεκμηριωμένη Παρουσίαση της Υλοποίησης του Προγράμματος στα Σχολεία With the support of European Commission Παραδοτέο Ν 6 Τεκμηριωμένη Παρουσίαση της Υλοποίησης του Προγράμματος στα Σχολεία 1. Μεθοδολογία επαφής με τα σχολεία Η παρέμβαση που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα στο

Διαβάστε περισσότερα

Η εισήγηση Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών (Brainstorming). Η μελέτη περίπτωσης. Παίξιμο ρόλων-τα παιχνίδια προσομοίωσης, ρόλων,

Η εισήγηση Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών (Brainstorming). Η μελέτη περίπτωσης. Παίξιμο ρόλων-τα παιχνίδια προσομοίωσης, ρόλων, Η εισήγηση Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών (Brainstorming). Η μελέτη περίπτωσης. Παίξιμο ρόλων-τα παιχνίδια προσομοίωσης, ρόλων, αντιπαράθεσης απόψεων. Εννοιολογική χαρτογράφηση -Ο χάρτης εννοιών (concept

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Προτιμήσεις εκπαιδευτικών στην επίλυση προβλημάτων με συμμετρία. Στόχος έρευνας

Προτιμήσεις εκπαιδευτικών στην επίλυση προβλημάτων με συμμετρία. Στόχος έρευνας Προτιμήσεις εκπαιδευτικών στην επίλυση προβλημάτων με συμμετρία Πουλιτσίδου Νιόβη- Χριστίνα Τζιρτζιγάνης Βασίλειος Φωκάς Δημήτριος Στόχος έρευνας Να διερευνηθούν οι παράγοντες, που επηρεάζουν την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Ν 4 Θεματικές Ενότητες για Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές/-τριες Συνομηλίκων βασισμένες στη Μεθοδολογία της «Αλληλοδιδακτικής»

Παραδοτέο Ν 4 Θεματικές Ενότητες για Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές/-τριες Συνομηλίκων βασισμένες στη Μεθοδολογία της «Αλληλοδιδακτικής» With the support of European Commission Πακέτο Εργασίας N 3 Δραστηριότητες Αλληλοδιδακτικής για την Πρόληψη της βίας μέσω της Ευαισθητοποίησης Μαθητών και Μαθητριών και της Προαγωγής μη Στερεοτυπικών Αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική προσέγγιση - Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της στοματικής υγείας στο μαθητικό πληθυσμό

Παιδαγωγική προσέγγιση - Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της στοματικής υγείας στο μαθητικό πληθυσμό Παιδαγωγική προσέγγιση - Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της στοματικής υγείας στο μαθητικό πληθυσμό Ματίνα Στάππα Αναστασία Μιχαηλίδου Γιώργος Μενεγάκης Η προαγωγή της στοματικής

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.»

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα;» Μία κλασσική ερώτηση για κάθε παιδί οποιασδήποτε βαθμίδας της εκπαίδευσης. Ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Σκοποί ενότητας Να συζητηθούν βασικές παιδαγωγικές αρχές της προσχολικής εκπαίδευσης Να προβληματιστούμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της

Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της Τι σκεφτόμαστε; Διδακτική πρόταση 5: Τι να σκέφτονταν οι άνθρωποι της Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της Πρόοδος από το προηγούμενο μάθημα Τα παιδιά μεταφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Ο ετήσιος προγραμματισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στους Δείκτες Επιτυχίας της κάθε τάξης ξεχωριστά.

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας, ό- που σημείωνα τις απαντήσεις τους.

Χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας, ό- που σημείωνα τις απαντήσεις τους. Αποτίμηση της διδασκαλίας της Κοινωνικής & Πολιτικής Αγωγής ΣΤ Τάξη Δημοτικού Ονοματεπώνυμο:. Ομάδα:Α Γενική εκτίμηση της διδασκαλίας: Πιστεύω ότι η διδασκαλία μου ήταν αποτελεσματική και πολύ ευχάριστη

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης kliapis@sch.gr 1 Ο Ρόλος του εκπαιδευτικού Αξιολογεί την αρχική μαθηματική κατάσταση κάθε παιδιού, ομαδοποιεί τα παιδιά σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Παιδαγωγικά παιχνίδια Ελεύθερος συνειρμός Το παιχνίδι ρόλων Οραματισμός Ζωγραφική / Σχέδιο Εργασία σε μικρές ομάδες Επισκέπτες ομιλητές Χρήση Βίντεο Ανάθεση εργασιών Τα παιδαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας»

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας» Page1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση

Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση ΜΟΝΙΚΑ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΟΥ-ΛΑΠΠΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΤΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση Επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο σκοπός του Κώδικα Συμπεριφοράς Κατά του Ρατσισμού στο σχολείο μας είναι: α)η αναγνώριση των οποιωνδήποτε άμεσων ή έμμεσων,

Ο σκοπός του Κώδικα Συμπεριφοράς Κατά του Ρατσισμού στο σχολείο μας είναι: α)η αναγνώριση των οποιωνδήποτε άμεσων ή έμμεσων, Ο σκοπός του Κώδικα Συμπεριφοράς Κατά του Ρατσισμού στο σχολείο μας είναι: α)η αναγνώριση των οποιωνδήποτε άμεσων ή έμμεσων, σκόπιμων ή άσκοπων λόγων, πράξεων και διαδικασιών που οδηγούν σε αρνητικές διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι 24-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 189790/Δ5

Μαρούσι 24-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 189790/Δ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

Έμφυλες ταυτότητες v Στερεότυπα:

Έμφυλες ταυτότητες v Στερεότυπα: Έμφυλες ταυτότητες v Στερεότυπα: Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Ρόδου πάει σχολείο Άννα Ζωάννου Αντιδήμαρχος Κοινωνικής πολιτικής, Ισότητας των Φύλων, Τρίτης ηλικίας, Αμεα και Εθελοντισμού

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γυμνάσιο Χαριλάου. Σχολικό έτος Θέμα: Σχολική Διαμεσολάβηση. Ομάδα: Αγωγή Υγείας

2ο Γυμνάσιο Χαριλάου. Σχολικό έτος Θέμα: Σχολική Διαμεσολάβηση. Ομάδα: Αγωγή Υγείας 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου Σχολικό έτος 2015-2016 Θέμα: Σχολική Διαμεσολάβηση Ομάδα: Αγωγή Υγείας Σχολικός εκφοβισμός Ο όρος «εκφοβισμός και βία στο σχολείο» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΙΑΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΙΑΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΙΑΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η θέση του κινητού τηλεφώνου στη ζωή των παιδιών σχολικής ηλικίας (6-12 χρονών) Χρήση Πληροφόρηση Ασφάλεια» Σκοπός Να διαπιστωθoύν: η έκταση χρήσης του κινητού

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Μετά από πολυετή ενασχόληση με τη σχολική δημοκρατική διοίκηση και πολλαπλές πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ Ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα από την πολυετή παρουσία του στην καθημερινότητα των παιδιών, έχει αναπτύξει ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων ή σύγχυση των ρόλων;* Διδακτική παρέμβαση στο μάθημα της ψυχολογίας Α Λυκείου

Ισότητα των φύλων ή σύγχυση των ρόλων;* Διδακτική παρέμβαση στο μάθημα της ψυχολογίας Α Λυκείου Ανθούσα Βασιλάκη Ισότητα των φύλων ή σύγχυση των ρόλων;* Διδακτική παρέμβαση στο μάθημα της ψυχολογίας Α Λυκείου *Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων)

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ενημέρωσης και εσαισθητοποίησης «ΤΜΒΙΩΝΩ ΜΕ ΣΑ ΖΩΑ ΓΤΡΩ ΜΟΤ» στα στολεία των νησιών τοσ Αιγαίοσ και της Κρήτης

Πρόγραμμα ενημέρωσης και εσαισθητοποίησης «ΤΜΒΙΩΝΩ ΜΕ ΣΑ ΖΩΑ ΓΤΡΩ ΜΟΤ» στα στολεία των νησιών τοσ Αιγαίοσ και της Κρήτης Πρόγραμμα ενημέρωσης και εσαισθητοποίησης «ΤΜΒΙΩΝΩ ΜΕ ΣΑ ΖΩΑ ΓΤΡΩ ΜΟΤ» στα στολεία των νησιών τοσ Αιγαίοσ και της Κρήτης Απολογισμός 2012 Πρόγραμμα υμβιώνω με τα Ζώα γύρω μου Υιλοζωικός ύλλογος Φανίων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για Καθηγητές σχετικά με την Επιχειρηματικότητα στο Σχολείο

Ερωτηματολόγιο για Καθηγητές σχετικά με την Επιχειρηματικότητα στο Σχολείο Ερωτηματολόγιο για Καθηγητές σχετικά με την Επιχειρηματικότητα στο Σχολείο Στόχος αυτού του ανώνυμου ερωτηματολόγιου είναι να συγκεντρώσει τις απόψεις των καθηγητών σχετικά με το ενδιαφέρον τους να υλοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Συνοπτικό πλαίσιο μετακίνησης και εγκατάστασης Ερωτήματα-κλειδιά Γιατί και πώς μετακινούμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Πού μένουμε από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εξοικείωσης με την Αναπηρία

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εξοικείωσης με την Αναπηρία Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εξοικείωσης με την Αναπηρία ΑΔΙΑΦΟΡΊΑ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΣΥΝΕΊΔΗΣΗ; Η ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΊΝΑΙ ΔΙΚΉ ΣΟΥ! 10% του πληθυσμού είναι άνθρωποι με αναπηρία κι όμως σπάνια τους συναντάμε. Γιατί; Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Εκπαίδευση ατόμων με σοβαρή αναπηρία ΥΠΟΘΕΜΑ 1.2

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Εκπαίδευση ατόμων με σοβαρή αναπηρία ΥΠΟΘΕΜΑ 1.2 ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Εκπαίδευση ατόμων με σοβαρή αναπηρία ΥΠΟΘΕΜΑ 1.2 Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για ενήλικες με αναπηρία 1 η Εναρκτήρια Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016)

Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016) Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016) 1. Ταυτότητα της έρευνας Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια (με εξαίρεση τα Εσπερινά

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, Αρ. Πρωτ.: 1086 ΠΡΟΣ

Κοζάνη, Αρ. Πρωτ.: 1086 ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ- ΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: : Μακρυγιάννη 22 Τ.Κ. Πόλη: : 501 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Βασικός σκοπός ήταν η απόκτηση νέων και εμβάθυνση ήδη γνωστών τεχνικών για την πρόληψη της μαθητικής διαρροής.

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης 1. Εισαγωγή στη διαμεσολάβηση (30 ) Στόχοι Να εντοπίσουν παρακολουθήσουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Διαδικασία Έχουμε από πριν καλέσει δυο μέλη (ένα αγόρι Α και ένα κορίτσι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Δήμητρα Θεοδοσιάδου, Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Σχολικής Τάξης μέσα από ομαδοσυνεργατική προσέγγιση. Μπέλλου Ιωάννα: Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής

Διαχείριση Σχολικής Τάξης μέσα από ομαδοσυνεργατική προσέγγιση. Μπέλλου Ιωάννα: Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής Διαχείριση Σχολικής Τάξης μέσα από ομαδοσυνεργατική προσέγγιση Μπέλλου Ιωάννα: Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ορισμός O σχολική αίθουσα O κοινωνική ομάδα O σύστημα σχέσεων O σύστημα αλληλεπιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Θέμα: «Λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Page1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Προώθησης Θετική Συμπεριφοράς: Η Στρατηγική «Ελέγχω και Αποχωρώ» στη δευτερογενή πρόληψη

Σύστημα Προώθησης Θετική Συμπεριφοράς: Η Στρατηγική «Ελέγχω και Αποχωρώ» στη δευτερογενή πρόληψη Σύστημα Προώθησης Θετική Συμπεριφοράς: Η Στρατηγική «Ελέγχω και Αποχωρώ» στη δευτερογενή πρόληψη Η στρατηγική Ελέγχω και Αποχωρώ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη αυτοελέγχου σε μαθητές με δυσκολίες συμπεριφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

SAME WORLD Μοιραζόμαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία

SAME WORLD Μοιραζόμαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία SAME WORLD Μοιραζόμαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία Κλιματική Αλλαγή Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη Περιβαλλοντική Μετανάστευση Φεβρουάριος - Ιούλιος 2017 1ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Καλών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 6 Σημειώστε προβλήματα που αντιμετωπίσατε Αν και από τους τίτλους των ενοτήτων φαινόταν να υπάρχει συνάφεια με την προσχολική, ωστόσο με ελάχιστες εξαιρέσεις υπήρξε απογοητευτικό για εμάς. Το σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» Θεματική εβδομάδα στα Γυμνάσια

«ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» Θεματική εβδομάδα στα Γυμνάσια «ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» Θεματική εβδομάδα στα Γυμνάσια Εγκύκλιος Φ20.1/220482/Δ2/23-12-2016 Πλαίσιο εφαρμογής Αξιοποιούνται όλες οι ώρες του ωρολογίου προγράμματος μιας εβδομάδος Ο σύλλογος διδασκόντων αποφασίζει

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι 24-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 189790/Δ5

Μαρούσι 24-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 189790/Δ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

V PRC. Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας. «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους»

V PRC. Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας. «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους» Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους» Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η αποτύπωση των αναπαραστάσεων των Ελλήνων/ίδων μαθητών/τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ. Σύνθεση των Ομάδων Mπομπέτσης Α. και Στεφανή Χ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ. Σύνθεση των Ομάδων Mπομπέτσης Α. και Στεφανή Χ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σύνθεση των Ομάδων Mπομπέτσης Α. και Στεφανή Χ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΣ Σύνθεση των ομάδων Καθορισμός ρόλων Κατανομή εργασιών Αξιολόγηση Σύνθεση των ομάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυναμώνοντας τις σχέσεις με τους γονείς

Ενδυναμώνοντας τις σχέσεις με τους γονείς Ενδυναμώνοντας τις σχέσεις με τους γονείς Ελλη Φρεγγίδου, Μ.Sc Ψυχολόγος Επιστημονικά Υπεύθυνη Κοινωνικής Μέριμνας Δ. Κιλκίς Υπεύθυνη Σχολής Γονέων Ι.Μ.Κ. Ο κάθε άνθρωπος μεγαλώνοντας σε μία οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Αξιολόγηση Ικανοτήτων Αξιολόγηση Ικανοτήτων Γενική Περιγραφή της Ενότητας: Αυτή η ενότητα στοχεύει στην αξιολόγηση των ηγετικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Και Ξενίας Παντελής Υπ. Α.Υ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Ανατροφοδότηση από Διευθυντές/Διευθύντριες και εκπαιδευτικούς, σχετικά με τις ενέργειες για στήριξη των παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό (Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 4: Συνοπτικό πλαίσιο πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης. Ερώτημα-κλειδί Πώς οργανωνόμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα;

Διδακτική πρόταση 4: Συνοπτικό πλαίσιο πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης. Ερώτημα-κλειδί Πώς οργανωνόμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Πώς οργανωνόμαστε; Διδακτική πρόταση 4: Συνοπτικό πλαίσιο πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης Ερώτημα-κλειδί Πώς οργανωνόμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Σύνδεση με το προηγούμενο μάθημα Στα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή

Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή 2016-2017 Βαβαρούτα Κατερίνα Σπυρόπουλος Βασίλης Ψηλοπαναγιώτη Άννα Ψυχομάνη Γεωργία Ριόλος 2016-17 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008 Χρηματοπιστωτική εκπαίδευση: Τάσεις και προοπτικές Του Χρήστου Βλ. Γκόρτσου Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 1. Το πλαίσιο αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Ενότητα. 28. Ιστοσελίδα:

Εισαγωγική Ενότητα. 28. Ιστοσελίδα: Εισαγωγική Ενότητα Στην παρούσα ενότητα τα παιδιά επαναφέρουν έννοιες από τη Γ τάξη και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με την προσωπική τους ιστορία. Καθώς οργανώνουμε την ενότητα, προσπαθούμε στο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1. Ομαλή μετάβαση μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιο Νηπιαγωγείο Δρομολαξιάς. Έρευνα Δράσης-Κλίμα τάξης. Σχολική χρονιά: 2014-2015

Δημόσιο Νηπιαγωγείο Δρομολαξιάς. Έρευνα Δράσης-Κλίμα τάξης. Σχολική χρονιά: 2014-2015 Δημόσιο Νηπιαγωγείο Δρομολαξιάς Έρευνα Δράσης-Κλίμα τάξης Σχολική χρονιά: 2014-2015 Συμμετείχαν: Διευθύντρια: Σοφία Αλεξάνδρου Εκπαιδευτικοί: Δώρα Χαραλάμπους (συντονίστρια σχολείου) Χριστοθέα Στυλιανίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. "Είμαι ο ίδιος μέσα και έξω από την τάξη; Γιατί;" Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζωρτζάτου Μάρια

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Είμαι ο ίδιος μέσα και έξω από την τάξη; Γιατί; Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζωρτζάτου Μάρια ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ "Είμαι ο ίδιος μέσα και έξω από την τάξη; Γιατί;" Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζωρτζάτου Μάρια Εισαγωγική Παρουσίαση από την υπεύθυνη καθηγήτρια. Με το παραπάνω θέμα ασχολήθηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα

https://pileidou.wordpress.com/ Page 1

https://pileidou.wordpress.com/ Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 10 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της

Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της Τι σκεφτόμαστε; Διδακτική πρόταση 5: Τι να σκέφτονταν οι άνθρωποι της Παλαιολιθικής Εποχής; Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της Παλαιολιθικής Εποχής; Πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων. Θεματική ενότητα: «Επίλυση συγκρούσεων»

Δραστηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων. Θεματική ενότητα: «Επίλυση συγκρούσεων» Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας (ΕΣΟΣΕ) Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιστήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.: Πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Σεμινάριο με θέμα την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

Θέμα: «Σεμινάριο με θέμα την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------------------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

3ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ 3ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΑΣ

3ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ 3ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΑΣ 3 Μπορούμε να κάνουμε αναπαράσταση των πραγματικών διαγενεακών δεσμών προετοιμάζοντας δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των οποίων παιδιά και ηλικιωμένοι θα μάθουν και θα ανταλλάξουν εμπειρίες μέσα στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης 1η Έκδοση Ιανουάριος 2014 Δράση 1 - «Επιστημονική υποστήριξη, Διοίκηση, Οργάνωση και Συντονισμός της Πράξης»

Εγχειρίδιο χρήσης 1η Έκδοση Ιανουάριος 2014 Δράση 1 - «Επιστημονική υποστήριξη, Διοίκηση, Οργάνωση και Συντονισμός της Πράξης» «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΑΛ)» Η Όμάδα Έργου «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα