1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά Σύμφωνα με. ίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2."

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ ΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 1.1. Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία ιδρύονται μετά από έγκρισηη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ιδρυτής μπορεί να είναι ο Σύνδεσμος Γονέων, Χωρητική Αρχή, Κοινοτικό Συμβούλιο, ήμος, Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας, Σωματείο ή Συνδικαλιστική ή Φιλανθρωπική Οργάνωση Ο Σύνδεσμος Γονέων είναι ο Οικονομικός ιαχειριστής σε σ όλα τα κοινοτικά νηπιαγωγεία τα οποία ιδρύθηκαν από τους Συνδέσμους Γονέων. Στα νηπιαγωγεία τα οποία ιδρύθηκαν από κάποιον άλλον οργανισμό/ οργάνωση, σωματείο,, δήμο, διαχειριστικό συμβούλιο κτλ., ο Σύνδεσμος Γονέων, συνάπτει ειδική συμφωνία με τον ιδρυτή ούτως ώστε να συμμετέχει με εκπροσώπους του ουσιαστικά στην οικονομική διαχείριση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών, την εργοδότηση προσωπικού και το ύψος των διδάκτρων. Σημειώνεται ότι ο Οικονομικός ιαχειριστής είναι και ο εργοδότης Υπεύθυνος για όλες τις τ αναγκαίες δαπάνες λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου του μισθού της νηπιαγωγού, είναι ο Οικονομικός ιαχειριστή ς Για να ιδρυθεί και να λειτουργήσει ένα Κοινοτικό Νηπιαγωγείο θα πρέπει ο αριθμός των παιδιών που ενδιαφέρεται να φοιτήσει να είναι τουλάχιστον 20. Στις περιπτώσεις υφιστάμενουυ κοινοτικού τμήματοςς που ο αριθμός των παιδιών που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν είναι κάτω από 10, αναστέλλεται η λειτουργία του Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. έχονται επιχορήγηση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανάλογα μεε την οικονομική κατάσταση της κοινότητας στην οποία ανήκουν για να προσφέρουν ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα με χαμηλά δίδακτρα Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η επιχορήγηση αποστέλλεται στο Σύνδεσμο Γονέων ο οποίος τη μεταβιβάζει σε άλλη αρχή, αν ισχύουν οι πρόνοιες στο σημ. 1.2., για τη διαχείριση των θεμάτων του κοινοτικού νηπιαγωγείν ίου. 2. ΟΡΟΙ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ Σύμφωνα με τους Περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμους του , το διδακτικό προσωπικό των Ιδιωτικών Σχολείων του ίδιου ή παρόμοιου τύπου με τα δημόσια σχολεία πρέπει να κατέχει τα προσόντα τα οποίαα απαιτούνται για το διδακτικό προσωπικό των δημοσίων σχολείων. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της Νηπιαγωγού (Σ.Υ. 43/2008) ) δικαίωμα διορισμού στα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ημόσια, Κοινοτικά και Ιδιωτικά νηπιαγωγεία έχουν όσοι κατέχουν τα ακόλουθαα προσόντα: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 1434 Λευκωσία Τηλ: φαξ: Ιστοσελίδα:

2 2.2.1 Απολυτήριο Γ τάξης λυκείου ή Στ τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου σχολείου μέσης εκπαίδευσης Γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Γ τάξης λυκείου δημόσιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης της Κύπρου, που να μπορεί να αποδειχτεί: (α) Με απολυτήριο Γ τάξης λυκείου ή Στ τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου Ελληνικού σχολείου μέσης εκπαίδευσης ή (β) με επιτυχία σε εξέταση στα Νέα Ελληνικά σε επίπεδο Γ τάξης λυκείου που διεξάγεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Πτυχίο νηπιαγωγού του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου ή πτυχίο νηπιαγωγού Τμήματος Παιδαγωγικών Ελληνικού Κρατικού Πανεπιστημίου Κύπρου ή πτυχίο νηπιαγωγού από εγκεκριμένο, με βάση τον περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμο, πρόγραμμα σπουδών Ιδιωτικού Πανεπιστημίου της Κύπρου, ή Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν, που αποκτήθηκε μετά από πλήρη φοίτηση είτε σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού είτε σε εγγεγραμμένη ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου της οποίας ο αντίστοιχος κλάδος είναι εκπαιδευτικά αξιολογημένος πιστοποιημένος, νοουμένου ότι έχει αναγνωριστεί από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) η ισοτιμία και αντιστοιχία του με το Πτυχίο νηπιαγωγού του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου» Για την πρόσληψη ή τον τερματισμό απασχόλησης της νηπιαγωγού υπεύθυνη είναι 5μελής Επιτροπή. Στις περιπτώσεις που ιδιοκτήτης του Κοινοτικού Νηπιαγωγείου είναι Σύνδεσμος Γονέων η επιτροπή αποτελείται από: τον Πρόεδρο της Κοινότητας, ή τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας, ή τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συμβουλίου το ιευθυντή ή ιευθύντρια του πλησιέστερου δημοτικού σχολείου, τη ιευθύντρια ή την υπεύθυνη του δημοσίου νηπιαγωγείου τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων ένα μέλος του Συνδέσμου Γονέων. Στις περιπτώσεις που ιδιοκτήτης του κοινοτικού νηπιαγωγείου είναι Κοινοτικό Συμβούλιο ή Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας ή ήμος ή Σωματείο ή Φιλανθρωπική Οργάνωση, στην επιτροπή πρόσληψης ή τερματισμού απασχόλησης λαμβάνει μέρος ένα μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Κοινοτικής Ευημερίας ή ήμου ή Σωματείου ή Συνδικαλιστικής ή Φιλανθρωπικής Οργάνωση αντί ένα μέλος του Συνδέσμου Γονέων. Της Επιτροπής Πρόσληψης προεδρεύει ανάλογα με την περίπτωση ο εκπρόσωπος της αρχής που έχει ιδρύσει το Κοινοτικό Νηπιαγωγείο. Αν οποιοδήποτε από τα μέλη της επιτροπής. είναι συγγενής μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο για τη θέση, αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο στην ιεραρχία, ανάλογα με την περίπτωση.

3 2.4. Κατά την πρόσληψη ή απόλυση της νηπιαγωγού τηρούνται πρακτικά από ένα μέλος της Επιτροπής Εργοδότησης που καθορίζεται από την αρχή της συνεδρίας. Τα πρακτικά εγκρίνονται και υπογράφονται από όλα τα μέλη και κοινοποιούνται στο κάθε μέλος ξεχωριστά. Αντίγραφο των πρακτικών θα πρέπει να υπάρχει στο Αρχείο του σχολείου και του Συνδέσμου Γονέων. Αντίγραφο θα πρέπει επίσης να αποστέλλεται στο Γραφείο ιευθυντή ημοτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για ενημέρωση του φακέλου του νηπιαγωγείου Συστήνεται όπως η εργοδότηση γίνεται με γραπτή σύμβαση εργασίας μεταξύ του εργοδότη και της νηπιαγωγού, βασισμένη στις παρούσες οδηγίες. Η σύμβαση θα αφορά μία σχολική χρονιά δηλ. από την 1 η Σεπτεμβρίου μέχρι την 31 η Αυγούστου. Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς η σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί αυτόματα νοουμένου ότι ο εργοδότης κρίνει το έργο της νηπιαγωγού ως επαρκές και η νηπιαγωγός επιθυμεί να παραμείνει στη θέση. Αντίγραφο της σύμβασης πρέπει να αποστέλλεται στο Γραφείο ιευθυντή ημοτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για ενημέρωση του φακέλου του νηπιαγωγείου Σε περίπτωση πρώτου διορισμού ή κένωσης θέσης, αυτή πληρώνεται μετά από προκήρυξη σε ευρείας κυκλοφορίας έντυπα Εάν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς η νηπιαγωγός χρειαστεί να απουσιάσει για λόγους τοκετού ή υγείας ή για αποχρώντες λόγους, η επιτροπή που αναφέρεται στο σημείο 2.3, θα πρέπει να προβεί σε τέτοιες ενέργειες ώστε να εξεύρει αντικαταστάτη ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα άμεσα. εν είναι αναγκαία η προκήρυξη της θέσης αντικαταστάτη στον τύπο, ιδιαίτερα εάν η απουσία δεν είναι προγραμματισμένη. Απαραίτητη προϋπόθεση ο αντικαταστάτης να κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σημείο 2.2 πιο πάνω. Για το προσωπικό το οποίο θα προσληφθεί για σκοπούς αντικατάστασης θα πρέπει να ενημερώνεται το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Σε περίπτωση μετατροπής του κοινοτικού νηπιαγωγείου σε δημόσιο, η σύμβαση λύνεται αυτόματα χωρίς οικονομική επιβάρυνση οποιουδήποτε. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που προσφερθεί στην νηπιαγωγό διορισμός σε δημόσιο νηπιαγωγείο Το κατώτατο όριο μισθού των νηπιαγωγών που εργάζονται σε κοινοτικά νηπιαγωγεία καθορίζεται με εγκύκλιο που αποστέλλεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Σε αυτή περιλαμβάνεται ο βασικός μισθός, η προσαύξηση και ο εκάστοτε τιμάριθμος Η νηπιαγωγός υποχρεούται ν ακολουθεί τις οδηγίες και το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αφού τα κοινοτικά νηπιαγωγεία θεωρούνται ως του αυτού τύπου προς τα δημόσια νηπιαγωγεία. Έλεγχος και αξιολόγηση γίνεται μόνο από λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Αν διαπιστωθεί ότι η νηπιαγωγός δεν εργάζεται επιμελώς ή ότι είναι ανεπαρκής στην εργασία της ή συμπεριφέρεται κατά τρόπο ο οποίος δημιουργεί προβλήματα, ενημερώνεται γραπτώς τόσο η ίδια όσο και η οικεία Επιθεωρήτρια. Η Επιθεωρήτρια, αφού διερευνήσει το θέμα σε συνεννόηση με τον εργοδότη, θα προβεί στις απαραίτητες εισηγήσεις προς την επιτροπή που προβλέπεται στο σημ Η σχολική χρονιά στα κοινοτικά νηπιαγωγεία για τις Νηπιαγωγούς αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου και τερματίζεται την 31 η Αυγούστου, ενώ τα μαθήματα ολοκληρώνονται την 30 η Ιουνίου. Οι μαθητές των κοινοτικών νηπιαγωγείων αρχίζουν τη φοίτησή τους κατά τις ημερομηνίες έναρξης της φοίτησης των μαθητών στα δημόσια νηπιαγωγεία με πρόγραμμα προσαρμογής, το οποίο κοινοποιείται στους γονείς από την προηγούμενη σχολική χρονιά.

4 2.13. Οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος θεωρούνται μήνες ανάπαυσης, πληρώνονται όμως κανονικά. Όπου προκύπτει πραγματική ανάγκη εξυπηρέτησης εργαζομένων γονιών, η νηπιαγωγός, μετά από έγκαιρη συνεννόηση, δύο μήνες πριν, με τον εργοδότη, παρατείνει την εργασία της κατά ένα μήνα το καλοκαίρι, δηλ. μέχρι το τέλος Ιουλίου λαμβάνοντας επιπλέον επίδομα Η νηπιαγωγός έχει το δικαίωμα να μην εργαστεί κατά το μήνα Ιούλιο Στην περίπτωση που η νηπιαγωγός συναινέσει να εργαστεί κατά το μήνα Ιούλιο θα λάβει επιπλέον επίδομα ανάλογα με τις ώρες που θα εργαστεί. Το ωρομίσθιο στο οποίο θα υπολογίζεται το εν λόγω επίδομα θα είναι το ωρομίσθιο με βάση το Ωρομίσθιο του Περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Νόμου Εάν η νηπιαγωγός αδυνατεί να εργαστεί κατά το μήνα Ιούλιο ο εργοδότης μπορεί να προχωρήσει στην εργοδότηση προσοντούχου προσωπικού, που θα εργαστεί μόνο κατά το μήνα Ιούλιο και θα αμείβεται με την ώρα με βάση το Ωρομίσθιο του Περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Νόμου Η ανάγκη για λειτουργία του κοινοτικού νηπιαγωγείου κατά το μήνα Ιούλιο θα πρέπει να προκύπτει μετά από διερεύνηση του θέματος από το σύνδεσμο γονέων σε συνεργασία με τη νηπιαγωγό. Η διερεύνηση θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα για καλύτερο προγραμματισμό Η διερεύνηση μπορεί να γίνεται με τη συμπλήρωση δήλωσης ενδιαφέροντος από του γονείς οι οποίοι θα πρέπει να καταβάλλουν προκαταβολικά και τα ανάλογα δίδακτρα για το μήνα Ιούλιο ώστε να διασφαλίζεται η φοίτηση των παιδιών τους Για να λειτουργήσει ένα κοινοτικό νηπιαγωγείο κατά το μήνα Ιούλιο θα πρέπει ο ελάχιστος αριθμός μαθητών του κοινοτικού τμήματος που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν, να μην είναι μικρότερος από το 1/3 του αριθμού των παιδιών που φοιτούν στο κοινοτικό τμήμα, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Αν για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, σε ένα κοινοτικό τμήμα φοιτούσαν 21 παιδιά, τότε το τμήμα μπορεί να λειτουργήσει κατά το μήνα Ιούλιο με ελάχιστο αριθμό παιδιών 7. Με τον ίδιο τρόπο αν τα παιδιά είναι 25 μπορεί να λειτουργήσει με ελάχιστο αριθμό παιδιών 8 κοκ Εφόσον εξασφαλιστεί με την πιο πάνω διαδικασία η λειτουργία του κοινοτικού νηπιαγωγείου για το μήνα Ιούλιο, στις περιπτώσεις που τα κοινοτικά νηπιαγωγεία συστεγάζονται με τα δημόσια, εάν παραμένουν κενές θέσεις τότε μπορούν να δοθούν σε παιδιά που φοιτούν στα δημόσια τμήματα και ενδιαφέρονται να φοιτήσουν κατά το μήνα Ιούλιο. Σε καμία περίπτωση ο αριθμός των παιδιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 ανά τμήμα. Η φοίτηση των παιδιών των δημοσίων τμημάτων στα κοινοτικά θα αρχίζει την 1 η Ιουλίου, αφού τα μαθήματα στα κοινοτικά τμήματα ολοκληρώνονται στις 30 Ιουνίου, εκτός και εάν δεν είναι συμπληρωμένος στο κοινοτικό τμήμα ο αριθμός των 25 μαθητών ιευκρινίζεται ότι κατά τους εργάσιμους μήνες η νηπιαγωγός δε δικαιούται άδεια ανάπαυσης. Σε χρόνο λειτουργίας του νηπιαγωγείου, η νηπιαγωγός μπορεί να πάρει άδεια μέχρι 5 εργάσιμες μέρες μόνο για αποχρώντες λόγους. Οι αποχρώντες λόγοι περιλαμβάνουν: θάνατο συγγενών πρώτου βαθμού, σοβαρή ασθένεια τέκνου ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

5 2.15. Το ωράριο που ισχύει για τα κοινοτικά νηπιαγωγεία προβλέπει μέγιστο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας 36 ωρών (για πρωινή ή απογευματινή φοίτηση) σε πενθήμερη βάση. Το καθημερινό ωράριο εργασίας για τη νηπιαγωγό είναι από τις 7.30 π.μ. μέχρι και τις 2.45 μ.μ.. Το ωράριο μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά από κοινή συμφωνία μεταξύ της νηπιαγωγού και του εργοδότη, νοουμένου ότι δεν ξεπερνά τις 36 ώρες την εβδομάδα Όσες νηπιαγωγοί εργάζονται με το πιο πάνω ωράριο συνεχίζουν να εργάζονται χωρίς επιπλέον επίδομα Όλες οι νεοπροσληφθείσες νηπιαγωγοί θα εφαρμόζουν το πιο πάνω ωράριο Όσες νηπιαγωγοί εργάζονταν για χρόνια με διαφορετικό ωράριο (π.χ. μέχρι τις 1:05μ.μ.) και παρουσιαστεί ανάγκη για επέκταση του ωραρίου τους μέχρι τις 2:45μ.μ τότε θα αμείβονται στο αρχικό ωρομίσθιο του Περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Νόμου για τις επιπλέον ώρες που θα εργαστούν Οι νηπιαγωγοί που εργάζονται στα κοινοτικά νηπιαγωγεία έχουν άδεια ασθενείας και μητρότητας όπως κάθε άλλη ομάδα εργαζομένων και μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους μέσω του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Στα κοινοτικά νηπιαγωγεία τηρούνται οι πιο κάτω αργίες. Κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα που τα δημόσια σχολεία είναι κλειστά οι νηπιαγωγοί των κοινοτικών νηπιαγωγείων εργάζονται χωρίς επιπλέον επίδομα. Για τον ελάχιστο αριθμό παιδιών που απαιτείται για τη λειτουργία του τμήματος κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα εφαρμόζεται η διαδικασία που αναφέρεται στα σημεία Ιανουαρίου 6 Ιανουαρίου 30 Ιανουαρίου. 25 Μαρτίου 1 Απριλίου Μαΐου 1 Οκτωβρίου 28 Οκτωβρίου 24 εκεμβρίου 25 εκεμβρίου 26 εκεμβρίου Πρωτοχρονιά Τα Άγια Θεοφάνεια Των Τριών Ιεραρχών Γιορτή των Γραμμάτων Καθαρή ευτέρα Εθνική Επέτειος Εθνική Επέτειος Μεγάλη Παρασκευή ευτέρα της ιακαινησίμου (Πάσχα) Τρίτη της ιακαινησίμου (Πάσχα) Πρωτομαγιά Αγίου Πνεύματος Ημέρα Ανεξαρτησίας Εθνική Επέτειος του ΟΧΙ Παραμονή Χριστουγέννων Χριστούγεννα Επόμενη Χριστουγέννων Τοπική Αργία του Σχολείου ( Η μέρα που ορίστηκε για το δημόσιο νηπιαγωγείο)

6 είγμα ήλωσης Ενδιαφέροντος (Το κάθε νηπιαγωγείο ετοιμάζει τη δική του δήλωση για το μήνα Ιούλιο ή ανάλογα για τις διακοπές των Χριστουγέννων ή του Πάσχα) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ανακοίνωση Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη λειτουργία των κοινοτικών νηπιαγωγείων, για να λειτουργήσει ένα κοινοτικό νηπιαγωγείο κατά το μήνα Ιούλιο θα πρέπει ο ελάχιστος αριθμός μαθητών του κοινοτικού τμήματος που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν, να μην είναι μικρότερος από το 1/3 του αριθμού των παιδιών που φοιτούν στο κοινοτικό τμήμα, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Αν για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, σε ένα κοινοτικό τμήμα φοιτούσαν 21 παιδιά, τότε το τμήμα μπορεί να λειτουργήσει κατά το μήνα Ιούλιο με ελάχιστο αριθμό παιδιών 7. Με τον ίδιο τρόπο αν τα παιδιά είναι 25 μπορεί να λειτουργήσει με ελάχιστο αριθμό παιδιών 8 κοκ. Με βάση τα πιο πάνω, το κοινοτικό μας νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει κατά το μήνα Ιούλιο για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων γονιών, νοουμένου ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον για φοίτηση τουλάχιστον παιδιών, που αποτελεί το 1/3 των παιδιών που φοιτούν στο κοινοτικό τμήμα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Παρακαλούνται όσοι γονείς ενδιαφέρονται να φοιτήσουν τα παιδιά τους κατά το μήνα Ιούλιο, να συμπληρώσουν υπεύθυνα τη δήλωση που ακολουθεί. Στην περίπτωση που το κοινοτικό νηπιαγωγείο θα συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών για να λειτουργήσει κατά το μήνα Ιούλιο, θα ειδοποιηθείτε εκ νέου για να προκαταβάλετε τα δίδακτρα ύψους Πληροφορείστε ότι τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το παιδί σας δεν θα φοιτήσει ή θα φοιτήσει μέρος του μήνα. Υπεύθυνη ήλωση Ενδιαφέροντος ηλώνω υπεύθυνα ότι το παιδί μου θα φοιτήσει κατά το μήνα Ιούλιο στο Κοινοτικό Νηπιαγωγείο..: Ονοματεπώνυμο Παιδιού:. Ονοματεπώνυμο Γονιού/Κηδεμόνα. εσμεύομαι να καταβάλω το ποσό των στην περίπτωση που το κοινοτικό νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει κατά το μήνα Ιούλιο. Υπογραφή Γονιού / Κηδεμόνα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01001611307980028* 2197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 13 Ιουλίου 1998 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 200 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων 201 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 6.000,00. Αριθμός Διαγωνισμού: Π.Ι. 17/2014

Προϋπολογισμός: 6.000,00. Αριθμός Διαγωνισμού: Π.Ι. 17/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ. Αναφορικά με τα. πιο πάνω. έντυπα να. (Υ.Π.Κ.Ν.1) β. Ονομαστικός. κατάλογος. Νηπιαγωγού (Υ.Π.Κ.Ν. 3Β)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ. Αναφορικά με τα. πιο πάνω. έντυπα να. (Υ.Π.Κ.Ν.1) β. Ονομαστικός. κατάλογος. Νηπιαγωγού (Υ.Π.Κ.Ν. 3Β) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.10.29/5 Αρ. Τηλ.: 22800706 Αρ. Φαξ. 22800869 E-mail: dde@moec.gov.cy 11 Σεπτεμβρίου 20122 ιευθύντριες/ ιευθύνουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ.β παρ.8 του Ν.1566/85

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2780 16 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11790 Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΣΕΚ) που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Φεβρουάριος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρο 1 : Έκταση εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Λαµβάνοντας υπόψιν ως πλαίσιο τον Κανονισµό Λειτουργίας ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου Παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Νηπιαγωγείου - Δημοτικού

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Νηπιαγωγείου - Δημοτικού ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Νηπιαγωγείου - Δημοτικού Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Το Σχολείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ανήκει στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Μοναχικού Τάγματος των Αδελφών των Χριστιανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4716 Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013 4167 Αριθμός 4956 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρ. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα