Τι έχει συμβεί με το συμμετοχικό σχεδιασμό στην Ελλάδα;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τι έχει συμβεί με το συμμετοχικό σχεδιασμό στην Ελλάδα;"

Transcript

1 HARVEST REPORT Τι έχει συμβεί με το συμμετοχικό σχεδιασμό στην Ελλάδα; Experts Workshop Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014 Πλατεία Βαρβακείου, Αθήνα πεδίο_αγορά

2 _Το Πεδίο_Αγορά Το Πεδίο_Αγορά είναι ένα εγχείρημα έρευνας και δράσης που αποσκοπεί στην ανάπτυξη, καταγραφή και διάχυση μιας πρότυπης διαδικασίας συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού για την αναβίωση του αστικού χώρου. Πεδίο έρευνας και δράσης είναι η περιοχή της πλατείας Βαρβακείου (πλατεία Δημοτικής Αγοράς της Αθήνας), ένας υποβαθμισμένος δημόσιος χώρος στην καρδιά της πόλης που αντικατοπτρίζει ευρύτερα αστικά και κοινωνικά ζητήματα. Το εγχείρημα εξελίσσεται γύρω από μία σειρά εργαστηρίων και εκδηλώσεων με βασικές αρχές την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, τη συμβολή γνώσης από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και την καλλιέργεια διατομεακών συνεργειών. πεδίο_αγορά _Το Εργαστήριο Ειδικών Η ομάδα συντονισμού του Πεδίο_Αγορά αναγνώρισε την ανάγκη να αντλήσει εμπειρία και γνώση από τη δεξαμενή των διάφορων συναφών εγχειρημάτων και πρωτοβουλιών, που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή είναι σε εξέλιξη στην Ελλάδα. Αυτό θα της επέτρεπε να στηρίξει το σχεδιασμό των επόμενων βημάτων της για την ανάπτυξη μιας πρότυπης διαδικασίας συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού στη βάση της υπάρχουσας εμπειρίας. Για το λόγο αυτό, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014, διοργανώθηκε το πρώτο «Εργαστήριο Ειδικών» του Πεδίο_Αγορά, με τίτλο «Τι έχει συμβεί με το συμμετοχικό αστικό σχεδιασμό στην Ελλάδα;» και σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ αυτών που έχουν ήδη συμμετάσχει σε απόπειρες εφαρμογής συμμετοχικών διαδικασιών αστικού σχεδιασμού. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο εργαστήριο εκπρόσωποι με σχετική εμπειρία από τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό τομέα, τη δημόσια διοίκηση, την οργανωμένη κοινωνία πολιτών και το χώρο των αστικών κινημάτων. Το εργαστήριο θα επέτρεπε μια πρώτη χαρτογράφηση της συλλογικής αυτής εμπειρικής γνώσης και θα έδινε την ευκαιρία για πειραματισμό και ωρίμανση συμμετοχικών μεθοδολογιών και εργαλείων για την οργάνωση και τη διευκόλυνση των συζητήσεων. Με γνώμονα την άμεση επαφή με το πεδίο έρευνας, το εργαστήριο φιλοξενήθηκε στο Athens Central Square Hotel που βρίσκεται στην πλατεία Βαρβακείου. Η έκθεση που ακολουθεί έχει σκοπό να παρουσιάσει τη δομή, τους στόχους, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία του «Εργαστηρίου Ειδικών», να αποτυπώσει τα πορίσματα των συζητήσεων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του και να θυμίσει στους συμμετέχοντες τους τρόπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε. Επιπλέον, στα πλαίσια των στόχων του εγχειρήματος όπως περιγράφηκαν πιο πάνω, η παρούσα έκθεση φιλοδοξεί να αποτελέσει μια βάση πάνω στην οποία, η ομάδα συντονισμού του Πεδίο_Αγορά, και κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να στηρίξει βήματα ανάπτυξης διαδικασιών συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού. 2 3

3 _Οι Ενοτήτες του Εργαστηρίου Στο επόμενο γράφημα αποτυπώνεται η εξέλιξη του τρόπου διάταξης των παρευρισκόμενων όπως διαμορφώθηκε σε κάθε ενότητα του εργαστηρίου, που σχετίζεται με τις αντίστοιχες δραστηριότητες και συζητήσεις που έλαβαν χώρα σε αυτή. πρώτη και δεύτερη ενότητα: ΕΥΘΕΙΑ οι συμμετέχοντες ως μονάδες / αρχική γνωριμία μεταξύ τους / δημιουργία ενός κοινού mind map / αποτύπωση και αξιολόγηση θεματικών ενοτήτων Το εργαστήριο οργανώθηκε σε 3 ενότητες με αντίστοιχες ενδεδειγμένες μεθόδους και εργαλεία διευκόλυνσης των συζητήσεων, και αντίστοιχη χωροθέτηση των συμμετεχόντων: 1η Ενότητα. Από κοινού χαρτογράφηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο συμμετοχικός αστικός σχεδιασμός στην Ελλάδα. 2η Ενότητα. Αξιολόγηση των σημαντικότερων προκλήσεων και επιλογή των πεδίων εστίασης. 3η Ενότητα. Θεματικές συζητήσεις των ομάδων εστίασης. Κλείσιμο. Συζήτηση σε κύκλο και περιγραφή από όλους της συνάντησης με μία λέξη. τρίτη ενότητα: ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ Συζήτηση σε μικρές ομάδες / εμβάθυνση στις θεματικές ενότητες ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 1η Ενότητα collective mind-map ευθεία 2η Ενότητα ψηφοφορία/τάσεις ευθεία κλείσιμο: ΚΥΚΛΟΣ Παρουσίαση αποτελεσμάτων / αποτύπωση κοινών συναισθημάτων για το εργαστήριο 3η Ενότητα κλείσιμο focus groups circle practice τετράγωνο κύκλος 4 5

4 _ Χαρτογράφηση των προκλήσεων του συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού 6 Collective Mind Map Το εργαλείο Collective Mind-map αποτελεί μία γρήγορη και απλή διαδικασία που επιτρέπει την δημιουργία μιας κοινής εικόνας των ευκαιριών ή των προκλήσεων σε κάποιο θέμα που μας απασχολεί. Χρησιμοποιώντας μία ερώτηση που βοηθά να εστιάσουμε, οι συμμετέχοντες, με την βοήθεια συντονιστή, χαρτογραφούν θεματικές ενότητες ή προσθέτουν νέα στοιχεία σε ήδη αναφερθείσες ενότητες δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα συλλογικό γράφημα. Κάθε θεματική ενότητα αποτελεί μία ξεχωριστή διακλάδωση ούτως ώστε στο τέλος να είναι σαφές ποιες είναι οι ξεχωριστές θεματικές και ποιες πληροφορίες σχετίζονται με κάθε θεματική. Βασικές αρχές του collective mind-map: - Όλες οι ιδέες είναι σημαντικές, δεν κάνουμε κριτική, ούτε απορρίπτουμε ιδέες - Ο μόνος υπεύθυνος/η για το που θα μπει μια πληροφορία στο γράφημα είναι αυτός/η που προσφέρει την πληροφορία - Δεν μας πειράζει να έχουμε αντικρουόμενες απόψεις πάνω στον γράφημα - Όποτε μπορούμε, μοιραζόμαστε συγκεκριμένα παραδείγματα. Στην προκειμένη συνάντηση, οι συμμετέχοντες μοιραστήκαν τις απόψεις τους στο ερώτημα Ποιες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Συμμετοχικός Αστικός Σχεδιασμός. Οι απαντήσεις που δόθηκαν στο ερώτημα Ποιες είναι οι προκλήσεις του συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού; καταχωρήθηκαν όπως ακριβώς διατυπώθηκαν και στο σημείο που υπέδειξε ο συμμετέχων που έδινε την κάθε απάντηση, σχηματίζοντας τελικά το παραπάνω συλλογικό χάρτη. Οι προκλήσεις που διαγνώστηκαν καθώς και οι ειδικότερες πτυχές τους αποτυπώνονται ως εξής: Καινούρια αντίληψη, με ειδικότερες πτυχές: καινούργιο για Ελλάδα / από τη συμβολική στην ουσιαστική συμμετοχή / έλλειψη γνώσεων συντονιστών και συμμετεχόντων Μένει να το εφεύρουμε, με ειδικότερες πτυχές: έλλειψη εργαλείων / ισχύει και για την Ευρώπη ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΝΟΜΙΚΟΙ / ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ + ΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΑΜΠΗΔΟΝΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ματαιότητα, με ειδικότερες πτυχές: θεσμικός αποκλεισμός / έλλειψη πίστης από τον κόσμο ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα Νομικοί και ρυθμιστικοί περιορισμοί, με ειδικότερες πτυχές: ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ αντιμετώπιση παραβατικότητας / κακοδιοίκηση ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ + ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΛΛΕΙΨΗ GAMIFICATION ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕΝΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΦΕΥΡΟΥΜΕ Αποκλεισμός αντισυστημικών ομάδων, με ειδικότερες πτυχές οργανωμένων πολιτών / παράδειγμα «Λαμπηδόνα» / μη συμμετοχή δημοσίου με ομάδες Κλειστά δίκτυα λήψης αποφάσεων, με ειδικότερες πτυχές: διαφθορά (π.χ. Mall, Μπουζούκια) Διαστρέβλωση συμμετοχικών διαδικασιών, με ειδικότερες πτυχές: προσχηματική διαβούλευση (π.χ. Re-activate) ΟΧΙ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ; ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΡΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ RE - ACTIVATE ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ορατά αποτελέσματα, με ειδικότερες πτυχές: έλλειψη (ορατών αποτελεσμάτων) / από ποιους (μετρώνται) / μηχανισμοί λογοδοσίας / δείκτες μέτρησης Βιωσιμότητα διαδικασιών, με ειδικότερες πτυχές: ύπαρξη αντικρουόμενων συμφερόντων / έλλειψη σταθερού φόρουμ MALL ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 7

5 _Επιλογή πεδίων εστίασης Ψηφοφορία / Τάσεις Εδραίωση συμμετοχικότητας με ειδικότερη πτυχή: έλλειψη εμπιστοσύνης Χρηματοδότηση, με ειδικότερες πτυχές: πηγές / ανταλλαγή τεχνογνωσίας από καλές πρακτικές στην Ευρώπη / συχνότητα και χρόνος συμμετοχής Ευαισθητοποίηση πολιτών, με ειδικότερες πτυχές: δράσεις ωρίμανσης / διαδικασίες εμπλοκής Μερική εκπροσώπηση, με ειδικότερες πτυχές: υπεραστικότητα - Χωρικός εντοπισμός / αποκλεισμός ευπαθών ομάδων κα μη εκπροσωπούμενων ιδιωτών Έρχονται όσοι διαφωνούν, με ειδικότερη πτυχή: έλλειψη εξωστρεφούς επικοινωνίας Εσωτερική επικοινωνία, με ειδικότερες πτυχές: Στη δεύτερη ενότητα οι συμμετέχοντες ιεράρχησαν τις 3 πιο σημαντικές θεματικές ενότητες χρησιμοποιώντας το εργαλείο της ψηφοφορίας. Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται αρκετές φορές ως συνέχεια του mind-map και δίνει την δυνατότητα σε μια ομάδα ανθρώπων να ξεκινήσει να εστιάζει στα θέματα που πραγματικά έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η ψηφοφορία γίνεται ως εξής: Κάθε συμμετέχων διαθέτει 5 ψήφους και του ζητείται να τις μοιράσει ανάλογα με τη σημαντικότητα των θεματικών που έχουν προκύψει. Η ελευθερία έγκειται στο ότι ο συμμετέχων έχει δικαίωμα να μοιράσει τις ψήφους όπως επιθυμεί με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Θα μπορούσε δηλαδή να βάλει όλες τις ψήφους σε μία θεματική ή ακόμα και να τις μοιράσει σε 5 θεματικές βάζοντας μία ψήφο στην κάθε μία. Με αυτό τον τρόπο γίνεται αντιληπτό που πραγματικά έγκειται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και δίνεται η δυνατότητα όχι μόνο να ψηφίσουμε ποιο θέμα είναι πιο σημαντικό αλλά να δείξουμε σαν άτομα και το εύρος της σημαντικότητας κάθε θέματος για τον καθένα. Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εμβάθυνση προσέλκυσαν οι ακόλουθες προκλήσεις (θεματικές ενότητες): διαφορετικότητα / εθελοντισμός Βιωσιμότητα Διαδικασιών Μετάδοση χωρικής πληροφορίας, με ειδικότερη πτυχή: έλλειψη gamification Νομικοί και Ρυθμιστικοί Κανόνες-Περιορισμοί Ευαισθητοποίηση των Πολιτών Επαρκής αιτιολόγηση έργου, με ειδικότερη πτυχή: όχι με τεχνικούς όρους. 8 9

6 _Ανάλυση επιμέρους πεδίων εστίασης Focus groups Στην τρίτη και τελευταία ενότητα οι συμμετέχοντες σχημάτισαν 3 ομάδες, μία για κάθε πιο σημαντική ενότητα και συζήτησαν σε βάθος τις προοπτικές εξέλιξης, τα μέσα και εργαλεία που χρειάζονται και τα ρίσκα που πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη. Κάθε συμμετέχων είχε την δυνατότητα να επιλέξει την ομάδα προτίμησης του. Σε κάθε ομάδα υπήρχε ένα άτομο που κατέγραφε όσα λέγονται (σημεία-κλειδιά). Σκοπός της συζήτησης ήταν περαιτέρω εμβάθυνση στις θεματικές που ιεραρχήθηκαν στο προηγούμενο βήμα ως πιο σημαντικές. Στο τέλος της διαδικασίας μοιράστηκαν τα συμπεράσματα από κάθε ομάδα στο σύνολο. προοπτικές εξέλιξης μέσα / εργαλεία ρίσκα _Τα Πορίσματα κάθε Ομάδας Εστίασης 1ο Πεδίο Εστίασης: Βιωσιμότητα Διαδικασιών Όσον αφορά στις προοπτικές εξέλιξης για τη βιωσιμότητα των συμμετοχικών διαδικασιών, οι όμαδα εστίασης αναζήτησε τις δυνατότητες που μπορούν να συντελέσουν μελλοντικά σε ένα βιωσιμότερο συμμετοχικό σχεδιασμό. Αναλυτικότερα, επισημάνθηκε η σημασία της συνύπαρξης πολιτών και τοπικών φορέων σε μία περιοχή, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της κατάλληλης δικτύωσης ή επικοινωνίας και να οδηγήσει σε συνεργασίες. Αναφέρθηκε η εμπιστοσύνη μεταξύ συμμετεχόντων και σχεδιαστών ως προαπαιτούμενο για την αποτελεσματικότητα των συμμετοχικών διαδικασιών. Οι συμμετοχικές διαδικασίες πρέπει να συνδέονται με τον πραγματικό κόσμο και τις ανάγκες του για να είναι υλοποιήσιμες και πρέπει να εμπνέουν το κοινό κατάλληλα για να συμμετέχει. Οι σχεδιαστές καλό είναι να είναι οικονομικά ανεξάρτητοι ή να δραστηριοποιούνται εθελοντικά σχετικά με το συμμετοχικό σχεδιασμό και να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια του και τη διάχυση της σχετικής πληροφορίας και δεδομένων. Επίσης, εκτιμήθηκε ότι η κοινωνική κρίση των τελευταίων ετών μπορεί να συντελέσει στην πραγματοποίηση συμμετοχικών διαδικασιών λόγω της ανησυχίας και της αμφισβήτησης που επικρατεί σε μεγάλο βαθμό στην κοινωνία. Σχετικά με τα μέσα ή εργαλεία, καταγράφηκε ένα αρκέτα μεγάλο εύρος τρόπων που μπορούν με τη σειρά τους να συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα των συμμετοχικών διαδικασιών. Συγκεκριμένα, η οικονομική στήριξη του εγχειρήματος του συμμετοχικού σχεδιασμού από τις τοπικές επιχειρήσεις θεωρήθηκε ως ένα μέσο. Η δράση των σχεδιαστών οφείλει με τον τρόπο της να εμπνέει και να ενθαρρύνει το κοινό ώστε να συμμετέχει. Αναφέρθηκαν οι διαθέσιμες τεχνολογίες και ιδιαίτερα οι διαδικτυακές, οι οποίες είναι καθοριστικές για την επιτυχημένη δημοσιοποίηση των συμμετοχικών διαδικασιών. Ο πολιτισμός και η δραστηριότητα γύρω από αυτόν μπορεί να λειτουργήσει θετικά ως προς την κοινωνικοποίηση και την έκφραση των συμμετεχόντων. Εκτιμήθηκε ότι είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων για την οργάνωση των διαδοχικών σταδίων του συμμετοχικού σχεδιασμού και ειδικότερα ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός. Οι συμμετοχικές διαδικασίες πρέπει να αντιμετωπίζονται από τους συμμετέχοντες ως παιχνίδι για να έχουν περισσότερο ενδιαφέρον 10 11

7 να συμμετέχουν. Απαιτείται σε κάθε περίπτωση η υιοθέτηση θετικών στοιχείων από επιτυχημένα παραδείγματα συμμετοχικού σχεδιασμού με την προσαρμογή τους πάντα στις εκάστοτε ανάγκες και χαρακτηριστικά. Ακόμη, καταγράφηκε η ανάγκη δημιουργίας του απαιτούμενου θεσμικού πλαισίου για την κατοχύρωση των συμμετοχικών διαδικασιών. Τέλος, τα ρίσκα κυριάρχησαν στη συζήτηση της ομάδας εστίασης για την επίτευξη βιωσιμότητας. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην έλλειψη στοιχειωδών οικονομικών πόρων και στην απαιτούμενη προσπάθεια, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνέπεια και διάρκεια για να έχει αποτέλεσματα ο συμμετοχικός σχεδιασμός. Είναι εμφανής η έλλειψη της απαιτούμενης κουλτούρας από όλους ή μεγάλο μέρος των εμπλεκόμενων. Πολλές φορές ο δημόσιος χώρος δεν είναι κατοχυρωμένος και απαιτείται πρόσθετη προσπάθεια για την επανάκτηση του ώστε να αποτελέσει αντικείμενο του συμμετοχικού σχεδιασμού. Το κοινό δε δεσμεύεται να συμμετέχει σε τέτοιες διαδικασίες εύκολα και στο γεγονός αυτό συντελεί και η απουσία συγκεκριμένου ανταποδοτικού οφέλους, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κίνητρο για τη συμμετοχή του. Ο ρόλος των συμμετεχόντων πρέπει να αποσαφηνίζεται συνεχώς ώστε να μη δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις. Αποτυπώθηκε ο κίνδυνος δημιουργίας σχέσης διαπλοκής με οργανωμένα συμφέροντα λόγω του αντικειμένου κάθε φορά του συμμετοχικού σχεδιασμού. Επίσης, οι σχεδιαστές συχνά δεν έχουν την απαιτούμενη ικανότητα να υλοποιήσουν τέτοιες διαδικασίες, δεν προσδιορίζουν επαρκώς το σκοπό και το όφελος των διαδικασιών αυτών και δεν δίνουν την απαραίτητη σημασία σε στοιχεία, τα οποία είναι πιθανόν να προβούν καθοριστικά για την εξέλιξη του σχεδιασμού. Κατά την ολοκλήρωση της συζήτησης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη αρκετών κοινών μεταξύ της βιωσιμότητας των διαδικασιών και των θεμάτων των υπόλοιπων ομάδων, καθώς και μεταξύ της βιωσιμότητας των διαδικασιών και του συμμετοχικού σχεδιασμού γενικότερα. ΣΗΜΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙΑ Συνύπαρξη πολιτών και τοπικών φορέων μέσω της δικτύωσης/επικοινωνίας Εμπιστοσύνη μεταξύ συμμετεχόντων και σχεδιαστών Γεφύρωση με τον πραγματικό κόσμο και τις ανάγκες του Έμπνευση κοινού για εμπλοκή στις συμμετοχικές διαδικασίες Οικονομική ανεξαρτησία σχεδιαστών ή εθελοντική δραστηριοποίηση τους Διαφάνεια και διάχυση πληροφορίας και δεδομένων Λειτουργία κοινωνικής κρίσης ως καταλύτης συμμετοχικών διαδικασιών Οικονομική στήριξη των συμμετοχικών διαδικασιών από την τοπική αγορά Εμπνευστική δράση των σχεδιαστών για εμπλοκή του κοινού στις συμμετοχικές διαδικασίες Δημοσιοποίηση συμμετοχικών διαδικασιών με τη χρήση (διαδικτυακών) τεχνολογιών Πολιτιστική δραστηριότητα ως μέσο κοινωνικοποίησης και έκφρασης Ενθάρρυνση του κοινού για συμμετοχή με διάφορες δράσεις (Μεσοπρόθεσμος) προγραμματισμός των δραστηριοτήτων «Παιχνιδοποίηση» (gamification) συμμετοχικών διαδικασιών Υιοθέτηση στοιχείων από επιτυχημένα παραδείγματα συμμετοχικού σχεδιασμού Θεσμοθέτηση των συμμετοχικών διαδικασιών Απαίτηση για διαρκή και συνεπή προσπάθεια (χρόνος και κόπος) από τους σχεδιαστές Έλλειψη της απαιτούμενης κουλτούρας συμμετοχικού σχεδιασμού Επανάκτηση του δημόσιου χώρου ως προϋπόθεση για την πραγματοποίηση συμμετοχικών διαδικασιών Έλλειψη οικονομικών πόρων Δυσκολία δέσμευσης κοινού για συμμετοχή (απουσία ανταποδοτικού οφέλους) Διαρκής αποσαφήνιση του ρόλου των συμμετεχόντων στην εκάστοτε συμμετοχική διαδικασία Κίνδυνος δημιουργίας διαπλοκής μεταξύ σχεδιαστών και οργανωμένων συμφερόντων Ελλιπής ικανότητα σχεδιαστών για πραγματοποίηση συμμετοχικού σχεδιασμού Έλλειψη προσδιορισμού σκοπού και οφέλους πολλών συμμετοχικών διαδικασιών Ελλιπής σημασία σχεδιαστών σε «λεπτομέρειες» καθοριστικές τελικά για την έκβαση του συμμετοχικού σχεδιασμού 12 13

8 2ο Πεδίο Εστίασης: Νομικοί και Ρυθμιστικοί Περιορισμοί Η συζήτηση αυτής της ομάδας εστίασης είχε ως αφετηρία μια κοινή διαπίστωση: όσες προσπάθειες συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού έχουν ήδη λάβει χώρα στην Ελλάδα εξελίχθησαν μάλλον άτυπα και ανεξάρτητα του όποιου σχετικού θεσμικού πλαισίου. Το γεγονός αυτό αποδόθηκε κυρίως στην ανεπάρκεια του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και την μερική ή ολική άγνοια σχετικών δυνατοτήτων από μέρους των ενδιαφερόμενων μερών. Εξαίρεση αποτέλεσαν, όπως επισήμανε ένας εκ των συμμετεχόντων, τα εγχειρήματα των αντισυστημικών κινημάτων, όπου η αποστασιοποίηση είναι κάθετη επιλογή. Επισημάνθηκε επίσης πως οι δημόσιοι φορείς συνήθως είτε δεν εκπληρώνουν διόλου είτε εκπληρώνουν εντελώς διεκπεραιωτικά τις όποιες προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες διαβούλευσης. Στην περίπτωση του Δήμου Αθήνας φαίνεται ότι οι πιο πρόσφατες διαδικασίες διαβούλευσης σε ζητήματα αστικού χώρου ήταν η διοργάνωση κάποιων ανοιχτών συζητήσεων, όπως στη Δημοτική Αγορά Κυψέλη και την Πλατεία Αγίας Ειρήνης. Ανάμεσα στα υπάρχοντα θεσμοθετημένα όργανα, οι Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης αναγνωρίστηκαν από όλους ως ένα σημαντικό σημείο αφετηρίας για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν αστικά ζητήματα. Ωστόσο παρατηρήθηκε πως τα όργανα αυτά έως σήμερα δεν έχουν παράγει αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα όσα συζητήθηκαν, αιτίες αυτής της αναποτελεσματικότητας αποτελούν το ασαφές αντικείμενο των επιτροπών, τα ζητήματα δημοκρατικής εκπροσώπησης της κοινωνίας πολιτών που δεν απαντώνται ικανοποιητικά από την υπάρχουσα νομοθεσία, η μη προβλεπόμενη τακτικότητα συνεδριάσεων και ο συμβουλευτικός χαρακτήρας των αποφάσεων που λαμβάνουν. Από την άλλη, οι Επιτροπές Ποιότητας Ζωής, ενώ λαμβάνουν δεσμευτικότερες αποφάσεις, δε διέπονται από αρχές συμμετοχικότητας καθώς δεν προσφέρουν στους ενδιαφερόμενους πολίτες παρά το δικαίωμα ακρόασης. Όπως όμως επισημάνθηκε, και τα δύο αυτά όργανα σχετίζονται με μόνο ένα εκ των πολλών επιπέδων λήψης αποφάσεων που αφορούν τον αστικό σχεδιασμό, αυτό της Δημοτικής Ενότητας. 14 Η διαδικασία παραγωγής αστικού χώρου αντιστοιχεί παρά ταύτα σε ένα πολυεπίπεδο και δαιδαλώδες σύστημα δημόσιας διοίκησης που χαρακτηρίζεται από διάχυση αρμοδιοτήτων αλλά και πολυνομία. Η παρατήρηση αυτή ανέδειξε την αναγκαιότητα εξορθολογισμού των επιπέδων διακυβέρνησης, αποσαφήνισης των χωρικών κλιμάκων στα οποία αναφέρονται καθώς και διασφάλισης διαφανούς και απρόσκοπτης ροής πληροφοριών μεταξύ αυτών με στόχο το συντονισμό τους. Αυτές οι συνθήκες θα αποτελούσαν τη βάση για τον σχεδιασμό αντίστοιχων αρμόδιων διαβουλευτικών οργάνων. Στη συνέχεια της συζήτησης, η ομάδα επικεντρώθηκε στις Δημοτικές Κοινότητες, που αποτελούν το εγγύτερο στους πολίτες επίπεδο διακυβέρνησης, και στο ρόλο ανοιχτών φόρουμ διαβούλευσης που δύνανται να διαδραματίσουν. Σημειώθηκε επίσης η σημασία του ΣΗΜΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙΑ το κράτος οφείλει να θέσει το πλαίσιο-δύναμη στους πολίτες ανοικτή/θεματική επιτροπή διαβούλευσης πλήρης προσδιορισμός του αντικειμένου των επιτροπών διαβούλευσης υποχρέωση διαβούλευσης ρόλος διαμερισματικών συμβούλων και δημοτικών κοινοτήτων άρθρου 85 του Καλλικράτη που προβλέπει τοπικές συνελεύσεις κατοίκων.τι θα σήμαινε όμως η ανάληψη ενός τέτοιου ρόλου από τις Δημοτικές Κοινότητες; Ποια θα ήταν τα απαραίτητα μέσα και εργαλεία για τη διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών για δημοκρατικότερες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες λήψης αποφάσεων; Η επανεξέταση του τρόπου εισήγησης των όποιων θεμάτων κρίθηκε από όλους απαραίτητη. Ως ζητούμενα τέθηκαν, από τη μια, η δυνατότητα απευθείας εισήγησης προτάσεων από την κοινωνία των πολιτών και, από την άλλη, η επαρκής τεκμηρίωση όλων των εισηγήσεων μέσω διαφανών και διεπιστημονικών διαδικασιών, με σκοπό την καλώς πληροφορημένη λήψη αποφάσεων. Μια άλλη κατεύθυνση που κατατέθηκε προς διερεύνηση είναι το ζήτημα εκπροσώπησης των πολιτών στις διαδικασίες ψηφοφορίας επί των κρίσιμων αποφάσεων. Κάπου εκεί όμως ο χρόνος τελείωνε. Κι ένας εκ των συμμετεχόντων, εν είδει συμπεράσματος, επισήμανε ένα σημαντικό διακύβευμα της όποιας προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης: αυτό της πρόβλεψης και σχεδιασμού και του αντίστοιχου μηχανισμού εφαρμογής. επιτροπή διαβούλευσης σε σχέση/σύγκριση με τη συνέλευση που υποδεικνύει ο Καλλικράτης επιτροπή διαχείρισης των θεμάτων -τεχνολογικά εργαλεία (πχ. ISO) μέχρι στιγμής, δράσεις στο δημόσιο χώρο χωρίς συνάρτηση με το θεσμικό πλαίσιο απουσία ενημέρωσης για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο απουσία κοινής ορολογίας απουσία συντονισμού στα διάφορα χωρικά και διοικητικά επίπεδα 15

9 3ο Πεδίο Εστίασης: Ευαισθητοποίηση των Πολιτών και Νέα Αντίληψη ΣΗΜΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙΑ εμπιστοσύνη μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών έμπνευση κοινού για εμπλοκή στις συμμετοχικές διαδικασίες μέσα από άλλα παραδείγματα καταγραφή των αναγκών των πολιτών ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των ομάδων που ασχολούνται με το συμμετοχικό σχεδιασμό εκπαίδευση πολιτών και εμπλεκόμενων φορέων στις έννοιες του συμμετοχικού σχεδιασμού εμπλοκή του πολίτη μέσω δράσεων ή διαδικασιών ενημέρωσης ένταση χάσματος μεταξύ των πολιτών και των φορέων που εμπλέκονται έλλειψη απτού αποτελέσματος έλλειψη πίστης από την μεριά των πολιτών ότι μπορούν να προσφέρουν Η συζήτηση ξεκίνησε με το κοινό ερώτημα για όλους του ποιες μπορεί να είναι οι προοπτικές εξέλιξης του συμμετοχικού σχεδιασμού ως μέθοδος οργάνωσης και δομής του αστικού, δημοσίου χώρου. Πρώτη βασική αρχή, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους, ήταν το πώς ο συμμετοχικός σχεδιασμός θα μπορούσε ως εργαλείο να θεσμοθετηθεί σε επίπεδο επίσημων φορέων. Με αυτό τον τρόπο και μέσα από τη συνεργασία μεταξύ φορέων, ΜΚΟ, τοπικών δικτύων σε επίπεδο γειτονιάς αλλά και όπως ειπώθηκε, από την εισαγωγή του στην εκπαίδευση (σχολική, ακαδημαϊκη, επαγγελματική, ανοιχτή σε όλους με ημερίδες) θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να αποτελέσει ένα βιώσιμο τρόπο σχεδιασμού του αστικού χώρου και φυσικά να καλλιεργήσει την αντίστοιχη κουλτούρα στην αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων, όπως ο αστικός χώρος, και μέσα από την προβολή άλλων αντίστοιχων επιτυχημένων παραδειγμάτων. Τα εργαλεία για μια τέτοια προοπτική εξέλιξης θα ήταν, σύμφωνα με κάποιους ομιλητές, από τη μια πλευρά η οργάνωση καλέσματος μιας τέτοιας πρακτικής από τη μεριά των επίσημων φορέων προς ενδιαφερόμενους (με άλλα λόγια, ακόμα και σε επίπεδο ενός θεσμικού πειράματος εισαγωγής μιας νέας διαδικασίας θα είχε έναν άμεσο πρακτικό αντίκτυπο προς τον κόσμο). Ταυτόχρονα, όπως τονίστηκε από άλλους, η έμφαση στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αποτυπώνεται στο χώρο οπτικά δίνοντας ένα άμεσο 16 ορατό αποτέλεσμα ώστε να εξοικειώσει τον κόσμο με αυτές τις πρακτικές. Τέλος συμφωνήθηκε, πως πρακτικές που στοχεύουν σε μια πιο προσωπική επικοινωνία με τους πολίτες (door to door) αν όχι θα ενσωματώσουν, τουλάχιστον θα ενημερώσουν τους πολίτες για τη συγκεκριμένη μέθοδο και τις δυνατότητές της. Όλοι συμφώνησαν πως τα ρίσκα μιας τέτοιας πρακτικής είναι πολύπλευρα και αντανακλούν καθιερωμένες και μακροχρόνιες πολιτισμικές νοοτροπίες που τις περισσότερες φορές ζητούν περισσότερο χρόνο για επίλυση. Αναφέρθηκαν χαρακτηριστικά από τους συνομιλητές η έλλειψη πίστης από την μεριά των πολιτών ότι μπορούν να προσφέρουν, η αντιπροσωπευτικότητα της συμμετοχής, η πολιτική εμπλοκή και η πιθανή τελική διαστρέβλωση του έργου για ιδίον όφελος, η ύπαρξη διαφόρων ευαίσθητων ομάδων που πρακτικά αδυνατούν να συμμετάσχουν όσο θα ήθελαν στις διαδικασίες αλλά και η έλλειψη επαρκούς γνώσης τόσο από θεσμικούς φορείς όσο κι από τους συμμετέχοντες καθιστά εξαρχής ένα τέτοιο εγχείρημα δύσκολο. Παρ όλα όμως, κοινή συνισταμένη ήταν πως παρά τα ρίσκα και τις αντικειμενικές δυσκολίες, ένα τέτοιο εγχείρημα συμμετοχικού σχεδιασμού θα ανταπέδιδε μακροπρόθεσμα στην πόλη της Αθήνας πολλαπλά οφέλη τόσο σε επίπεδο χωρικό όσο -κυρίως- σε επίπεδο κοινωνικό. αίσθηση ματαίωσης για τις όποιες διαδικασίες συμμετοχικού αρνητική διάθεση προς τον εθελοντισμό 17

10 _Κλείσιμο φοβάμαι αλλάζει κάτι; διαδικασία έμπνευση τραμπολίνο επαφή Circle Practice ρομαντισμός συμμετοχή Το τέλος της συνάντησης μας βρήκε σε κύκλο έτσι ώστε να καλλιεργήσουμε ένα πιο οικείο κλίμα μεταξύ των συμμετεχόντων ύστερα από τον χρόνο που περάσαμε μαζί. Να πετύχουμε δηλαδή την αίσθηση του συνόλου. Ζητήθηκε από όλους να μοιραστούν μία λέξη που περιγράφει τήν αίσθηση με την οποία αποχωρούμε από την συνάντηση (βλ. επόμενη σελίδα). Έτσι κλείσαμε την συνάντηση με μία αίσθηση ότι θα συναντηθούμε ξανά γρήγορα. game atmosphere πολυφωνία αλληλοδιαπαιδαγώγιση δέσμευση Το πρώτο εργαστήριο του Πεδίο_Αγορά, έφερε σε επαφή την ομάδα συντονισμού του έργου με την εμπειρία ανθρώπων και φορέων οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με την εφαρμογή και καθιέρωση συμμετοχικών διαδικασιών στον αστικό σχεδιασμό αλλά και αρκετούς από αυτούς μεταξύ τους. Προσέφερε, επομένως την ευκαιρία να αναδειχθούν μία σειρά ζητημάτων που αφορούν στη διοργάνωση συμμετοχικών εκδηλώσεων που επιδιώκουν να φέρουν σε επαφή «κόσμους» που συνήθως δεν συναντώνται, και τα οποία σχετίζονται -μεταξύ άλλωνμε την κοινή κατανόηση του πεδίου συνεργασίας, την πρόκληση της αλληλοδιαπαιδαγώγησης, το ρόλο της αυθεντίας. Αποτέλεσε, με αυτόν τον τρόπο, ένα εργαστήριο ανταλλαγής γνώσης, απόπειρα αποτύπωσης της οποίας αποτελεί η έκθεση αυτή. πολλή δουλειά εξέλιξη διαδρομή ΑΓΟΡΑ 1ο βήμα κοινότητα απορία 18 19

11 ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Βαρδούλη Σεβαστή Βελέντζας Οδυσσέας Βούλγαρης Στέλιος Καρατζά Μαίρη Κικίδου Μαρία Λουκογεωργάκη Αγάπη Μπαρτατίλας Λουκάς Ξυδιά Στεφανία Πατελίδα Μαριάννα Σωμαράκης Γιώργος ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Αλεξίου Ειρήνη Γραμματικογιάννης Ηλίας Δρόσσος Αλέξιος Ευμολπίδης Γιάννης Ζέκκου Ρέα Ζέπου Αμαλία Θεοδώρου Κωνσταντίνα Καραπελιώτης Βασίλης Λεκάκης Στέλιος Νικολοπούλου Κων/να Πετεινάκη Μαρία Πιτούλη Κατερίνα Σαχίνης Γιώργος Στρατηγέα Αναστασία Σωτηρόπουλος Βασίλης Φοσγκεράτου Ειρήνη Χαβδούλας Κώστας Ομάδα METAPolis Γλαρού Λίλιαν Ζεϊμπέκου Ειρήνη Καινούργιος Σωτήρης Καναρέλης Αντώνης Κασιάρης Γιώργος Κατσιγιάννη Κική Κονδύλη Σοφία Λαμπροπούλου Τάνια Μανωλιτζάς Απόστολος Μπάτσαρης Τάκης Φωτοπούλου Παναγιώτα Χάλαρης Μάνος Yπεύθυνοι συντονισμού: Γιαννακόπουλος Γιάννης Κουρτίδης Κώστας [ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου και τη Συμμετοχή των Πολιτών ] [ Clusters for Place Identity & Citizens Participation ] ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ [ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου και τη Συμμετοχή των Πολιτών ] [ Clusters for Place Identity & Citizens Participation ]

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Πλαίσιο Στόχοι Δράσεις

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Πλαίσιο Στόχοι Δράσεις ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Πλαίσιο Στόχοι Δράσεις ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Στόχος Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η καταγραφή, η προώθηση και η ανάδειξη εκείνων των στοιχείων και δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΛΟΥ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ Α.Π.Θ. Ε-mail: isotita-comm@auth.gr Θεσσαλονίκη 23 /3/2015 Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Πεπραγμένα. 1 ης Συνάντησης Μελών. του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών. Free Economy

Πεπραγμένα. 1 ης Συνάντησης Μελών. του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών. Free Economy Πεπραγμένα 1 ης Συνάντησης Μελών του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy Αθήνα, 28 Απριλίου 2013 Η πρώτη συνάντηση των μελών του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy πραγματοποιήθηκε την

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές εισηγήσεις για μείωση των εμποδίων στην ενεργό συμμετοχή / εισάγοντας κίνητρα για να γίνουμε ενεργοί πολίτες:

Τοπικές εισηγήσεις για μείωση των εμποδίων στην ενεργό συμμετοχή / εισάγοντας κίνητρα για να γίνουμε ενεργοί πολίτες: ACTIVEU Let s get active! Incentives for citizen s active participation in the democratic life of the European Union ΚΡΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Λευκωσία, 7 Σεπτεμβρίου 2015 Τοπικές εισηγήσεις για μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης»

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

πρόταση για μια νέα πολιτιστική πολιτική

πρόταση για μια νέα πολιτιστική πολιτική πρόταση για μια νέα πολιτιστική πολιτική Ενίσχυση, ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας και του πολιτιστικού δυναμικού της χώρας προς όφελος της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Εισαγωγή Το παρόν Σύµφωνο Συνεργασίας (στο εξής αναφερόµενο ως Σύµφωνο ) υπογράφτηκε στις /5/2016, από τους φορείς που παρατίθενται στο Παράρτηµα (όπου περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης,

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών Bασικό συνθετικό στοιχείο και παράλληλα ζητούμενο για τη Δημοκρατία αποτελεί η εμπεδωμένη σχέση, η επικοινωνία και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

«Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» Εθνικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Νέων Ρομά και μη Ρομά στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Εθελοντισμό και τις Ηγετικές Ικανότητες Ενημερωτικό υλικό προγράμματος ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Οι «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση 41 100.00% Καμία απάντηση 0 0.00% Not completed or Not displayed 0 0.00%

Απάντηση 41 100.00% Καμία απάντηση 0 0.00% Not completed or Not displayed 0 0.00% Αποτελέσματα εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: 41 Total records in survey: 330 συνόλου: 12.42% Στατιστικά Πεδίου για Θ9 Δήμος Απάντηση 41 100.00% Καμία απάντηση 0 0.00% Στατιστικά Πεδίου για Θ7-1 [Όνομα] Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Στον τομέα της πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή έχουν γίνει, τα τελευταία 5 χρόνια, μεγάλα βήματα στον τόπο μας.

Στον τομέα της πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή έχουν γίνει, τα τελευταία 5 χρόνια, μεγάλα βήματα στον τόπο μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, κ. ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΣΤΗ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού»

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» «Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» Συνάντηση με τη «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» - 16.11.2015 Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π. stratige@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2 ου ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Πρόληψη, Ανακύκλωση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2 ου ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Πρόληψη, Ανακύκλωση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2 ου ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Πρόληψη, Ανακύκλωση Ο Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ.) διοργάνωσε στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2014 στον Αγιο Κήρυκο και Χριστό Ραχών

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών 1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών Το στάδιο αυτό ορίζεται ως η συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού αριθµού κατάλληλων υποψήφιων εθελοντών για την

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΑΝΟΙΚΤΗ On-line ΕΡΕΥΝΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΑΝΟΙΚΤΗ On-line ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΑΝΟΙΚΤΗ On-line ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΠΡΟΣ Υπεύθυνος εταίρος: CNTI Αριθμός συλλεγμένων ερωτηματολογίων (Εθνική γλώσσα και στα ΑΓΓΛΙΚΑ) Νεαροί/Ενήλικες/Ηλικιωμένοι Ε.2 Φύλο Ε. 3 Επάγγελμα (φοιτητές/επαγγελματίες/άνεργοι/συνταξιούχοι/neets)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΧΑΡΝΕΣ 25/09/2012 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Είναι ένα ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ, που ιδρύεται σε κάθε σχολική μονάδα, εκφράζει τους γονείς μέσα στο σχολείο και που η παρουσία του είναι νομικά κατοχυρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η δημιουργική γραφή στο δημοτικό σχολείο είναι μια προσπάθεια να ξυπνήσουμε στο παιδί τα συναισθήματα και τις σκέψεις του,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Η μέσω της διαδικτυακής της πύλης δημοσιοποιεί τα στάδια της επεξεργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση & Διατήρηση Κλινικών Μελετών στην Ελλάδα

Προσέλκυση & Διατήρηση Κλινικών Μελετών στην Ελλάδα Συνεργαστήριο Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου Προσέλκυση & Διατήρηση Κλινικών Μελετών στην Ελλάδα Σύνοψη Αποτελεσμάτων Με το στόχο του προσδιορισμού των προκλήσεων και του καθορισμού δράσεων για την προσέλκυση

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός. Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός. Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός. Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός. Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH kkoutra@staff.teicrete.gr 1 Κοινωνικός Σχεδιασμός 2 Κοινωνικός Σχεδιασμός Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών»

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» 21-22 Ιουνίου 2016, Αθήνα Έξυπνο Νησί είναι εκείνο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για. την Αειφορία. μέσα από Τοπικά Σχολικά Δίκτυα σε συνεργασία με Δήμους

Εκπαίδευση για. την Αειφορία. μέσα από Τοπικά Σχολικά Δίκτυα σε συνεργασία με Δήμους Εκπαίδευση για Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου www.kpe-thess.gr Χ. Αθανασίου, Ε. Παπαδημητρίου, Ν. Ριφάκη, Γ. Σλαυκίδης, Π. Τσολακίδου, Γ. Υφαντής την Αειφορία μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΔΙΚΤΥΩΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΔΙΚΤΥΩΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΔΙΚΤΥΩΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Έφη Δαρείου Εκπαιδευτικός, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ενεργός ρόλος των εφήβων στη σύγχρονη πολύπλοκη πραγματικότητα»

«Ο ενεργός ρόλος των εφήβων στη σύγχρονη πολύπλοκη πραγματικότητα» Ημερήσιο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο «Ο ενεργός ρόλος των εφήβων στη σύγχρονη πολύπλοκη πραγματικότητα» Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ, 7 Νοεμβρίου 2007, 17:00 21:00 Οι στόχοι το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο προσκαλέσαμε εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2011 127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΕΙΟ 6 ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ () Υποβάλλεται από τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Κυρίες και κύριοι Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα και προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΝΙΚΟΣ ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1 η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 17 23 Νοεµβρίου, 2008 Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 7.3.1 Δελτία τύπου σε εφημερίδες και περιοδικά A Εξάμηνο 2012: Ιανουάριος- Ιούνιος 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7: Προβολή Δημοσιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έλλη Βαρχαλαμά, Δικηγόρος- Νομική Σύμβουλος ΓΣΕΕ Τιτάνια, 4 Ιουλίου 2016

Έλλη Βαρχαλαμά, Δικηγόρος- Νομική Σύμβουλος ΓΣΕΕ Τιτάνια, 4 Ιουλίου 2016 Έλλη Βαρχαλαμά, Δικηγόρος- Νομική Σύμβουλος ΓΣΕΕ Τιτάνια, 4 Ιουλίου 2016 Η Συμφωνία Σχέδιο Κοινών Δράσεων των εθνικών κοινωνικών εταίρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την ενδυνάμωση της αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού

Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού Πρόγραμμα «Είμαστε Όλοι Πολίτες» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2009-2014 για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) Πρόσκληση«Προαγωγή των Δημοκρατικών Αξιών, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο HP day

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο HP day Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο HP day 31.03.2005 Θέμα: Ο δημόσιος τομέας ως adaptive enterprise Αγαπητοί σύνεδροι, φίλοι και φίλες Επιθυμώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θέλω κατ αρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευγενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό σχέδιο δήμου Κοζάνης. Προτάσεις Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη Τόπος να ζεις» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Επιχειρησιακό σχέδιο δήμου Κοζάνης. Προτάσεις Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη Τόπος να ζεις» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕπιχειρησιακόσχέδιοδήμουΚοζάνης. ΠροτάσειςΔημοτικήςΚίνησης«Κοζάνη Τόποςναζεις» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια διαμόρφωσης του στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδιασμού του δήμουκοζάνης,μέσααπότηδημόσιαδιαβούλευσηκαταθέτουμεμετοκείμενοαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία: «Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης»

Ομιλία: «Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης» Ομιλία: «Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης» Ταχμετζίδης Γεώργιος Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Πυλαίας Χορτιάτη 30/9/2015 Κυρίες και κύριοι, Οι Οργανισμοί Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραμμα IMPACT 2016 Οδηγός Υποψηφίων Ενδυνάμωσε τον αντίκτυπο της κοινωνικής σου δράσης! Ashoka Greece http://www.ashoka-impact.gr/ http://greece.ashoka.org/ Email: ashokagreece@ashoka.org Οδηγός Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα