Η οδηγική συµπεριφορά των Ελλήνων οδηγών και οι επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η οδηγική συµπεριφορά των Ελλήνων οδηγών και οι επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια."

Transcript

1 1 Η οδηγική συµπεριφορά των Ελλήνων οδηγών και οι επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια. Γεώργιος Τσώχος Καθηγητής Α.Π.Θ Φωτεινή Κεχαγιά ιδ. Πολιτικός Μηχανικός, ΑΠΘ Αστέριος Σατραζέµης Προπτ. φοιτητής Τµήµ. Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Περίληψη Τα τροχαία ατυχήµατα αποτελούν µία παγκόσµια µάστιγα. Στην Ελλάδα όµως το πρόβληµα της οδικής ασφάλειας εµφανίζεται οξύτερο. Παρά τις κατ επανάληψη προσπάθειες, τα αποτελέσµατα δεν είναι τα επιδιωκόµενα και σε κάθε περίπτωση η χώρα απέχει σηµαντικά από το να χαρακτηριστεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας ικανοποιητικό. Η εργασία αυτή ερευνά τη συµπεριφορά των Ελλήνων οδηγών. Η έρευνα βασίστηκε στη διανοµή ερωτηµατολογίου και στην επεξεργασία των συγκεντρωθέντων απαντήσεων. Ειδικότερα η έρευνα επικεντρώθηκε στα θέµατα: χρήση ζωνών κατανάλωση οινοπνεύµατος τήρηση κανόνων οδικής κυκλοφορίας Από την ανάλυση των απαντήσεων προκύπτει ότι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, απαιτεί µία συνολική αλλαγή οδηγικής συµπεριφοράς, αλλαγή η οποία θα πρέπει να εστιασθεί: στη δια βίου ενηµέρωση - εκπαίδευση στη συστηµατική - συνεχή αστυνόµευση στην αντιµετώπιση της παραβατικότητας κυρίως µε κοινωνικά µέτρα και όχι µόνον µε κατασταλτικά.

2 2 1. Εισαγωγή Τα οδικά ατυχήµατα αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα σε παγκόσµια κλίµακα. Το τίµηµα της ολοένα και µεγαλύτερης κινητικότητας είναι υπέρογκο, αφού κάθε χρόνο στην Ε.Ε. ο αριθµός των θυµάτων υπερβαίνει τους νεκρούς και τους τραυµατίες. Το άµεσο ή έµµεσο κόστος έχει υπολογιστεί σε 160 δις. ευρώ, περίπου το 2% του ΑΕΠ της Ε.Ε. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά ανησυχητική, αφού κατέχει την δεύτερη θέση, µεταξύ των χωρών της Ε.Ε., για τις χειρότερες επιδόσεις σε σχέση µε την Οδική Ασφάλεια. Μολονότι παρατηρήθηκε µία µείωση των θανατηφόρων ατυχηµάτων από το 1991 έως το 2003 της τάξεως του 24%, η οδική ασφάλεια αποτελεί για τη χώρα µας θέµα µείζονος σηµασίας µε ανυπολόγιστες επιπτώσεις τόσο στην οικονοµική όσο και στην κοινωνική ζωή του τόπου ( Μίντσης [3], Τσώχος [7], Tsohos [8] ). Οι αιτίες των τροχαίων ατυχηµάτων πηγάζουν από τις παρακάτω τέσσερις οµάδες παραγόντων : (Φρατζεσκάκης [9] ) o οδός µε το περιβάλλον της (γεωµετρικά χαρακτηριστικά, κατασκευαστική διαµόρφωση, επίπεδο συντήρησης, εξοπλισµός, τοπικές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, διαµόρφωση της κυκλοφορίας, καιρικές συνθήκες), o όχηµα (τεχνική διαµόρφωση και εξοπλισµός, ιδιαίτερα σε σχέση µε την ενεργητική και την παθητική ασφάλεια) o ο χρήστης της οδού (φυσικές, ψυχικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες καθώς o επίσης πρότυπα συµπεριφοράς) κοινωνία (νοµοθεσία, συστήµατα οδικής διαπαιδαγώγησης, ανταµοιβής και τιµωρίας, οικονοµικές συνθήκες, κοινωνικές τάξεις) Στις περισσότερες περιπτώσεις ο συνδυασµός των παραπάνω παραγόντων συµβάλλουν στην πρόκληση ατυχήµατος, κάνοντας την οδική ασφάλεια ένα ζήτηµα σύνθετο και πολυπαραµετρικό. Συστηµατικές µελέτες και έρευνες καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι ο χρήστης της οδού (είτε µόνος, είτε σε συνδυασµό µε τους άλλους παράγοντες ) αποτελεί τη σηµαντικότερη αιτία των οδικών ατυχηµάτων, σε ποσοστό περίπου 65% έως 95%. (Φραντζεσκάκης [9], Μουρατίδης [4] ). Η κίνηση µε το αυτοκίνητο σχετίζεται µε την ελευθερία που προσφέρει στον οδηγό η επιλογή του πότε θα ταξιδέψει, ποια διαδροµή θα ακολουθήσει και του πόσο γρήγορα θα ταξιδέψει, συναίσθηµα που δύσκολα το βρίσκει σε κάποιο άλλο µέσο µεταφοράς. Για πολλούς οδηγούς η ταχύτητα έχει µία «εσωτερική αξία», εκφράζοντας µία προσωπική ευχαρίστηση, µία ψυχολογική ικανοποίηση ελευθερίας. (Hale [1] ). Η οδική συµπεριφορά ενός ατόµου καθορίζεται από τα δεδοµένα και τα στοιχεία του περιβάλλοντα χώρου, τα οποία αξιολογούνται και επεξεργάζονται από τον οδηγό, βάση της προσωπικής του εµπειρίας, των φυσικών ικανοτήτων του και της ιδιοσυγκρασίας. Παρόλ αυτά πολλά από τα ανθρώπινα λάθη γίνονται αιτίες πρόκλησης ατυχηµάτων, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση των φωτεινών σηµατοδοτών, η µη συµµόρφωση προς τις υποδείξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύµατος, η αδιαφορία για την τήρηση στοιχειωδών κανόνων ασφαλείας.

3 3 Αντικείµενο της παρούσης εργασίας είναι η διερεύνηση της συµπεριφοράς των Ελλήνων οδηγών, ώστε να αναλυθούν και να εντοπιστούν συνήθειες και πρακτικές που αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχηµάτων. Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε από το Εργαστήριο Οδοποιίας του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., µε τη µέθοδο της διανοµής ερωτηµατολογίων. 2. Μεθοδολογία της έρευνας Η µεθοδολογία προσέγγισης του προβλήµατος της οδικής συµπεριφοράς ακολούθησε την εξής διαδικασία : - σύνταξη κατάλληλου ερωτηµατολογίου - διανοµή του ερωτηµατολογίου - συγκέντρωση των συµπληρωθέντων ερωτηµατολογίων - επεξεργασία των στοιχείων - ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων - συµπεράσµατα Ο συνολικός αριθµός των συµπληρωθέντων ερωτηµατολογίων είναι 500. Από αυτά, τα 160 είναι απαντήσεις αναγνωστών του περιοδικού Auto Τρίτη, µέσω του οποίου έγινε η πρώτη διανοµή του ερωτηµατολογίου. Τα υπόλοιπα 340 διανεµήθηκαν, µε προσωπική επαφή, σε άτοµα που εργάζονται σε δηµόσιες υπηρεσίες των νοµών Θεσσαλονίκης και Κατερίνης. Η δοµή του ερωτηµατολογίου κατανέµεται σε τέσσερις ενότητες : α ενότητα : προσωπικά στοιχεία του ερωτηθέντος (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, µορφωτικό επίπεδο) β ενότητα : χρήση της ζώνης κατά τη διάρκεια της οδήγησης γ ενότητα : κατανάλωση οινοπνεύµατος πριν από την οδήγηση δ ενότητα : γενικότερη οδική συµπεριφορά (παραβίαση ερυθρού σηµατοδότη, συµµόρφωση προς τα όρια ταχύτητας). Θα ήταν χρήσιµο να σηµειωθεί ότι η συγκέντρωση των συµπληρωθέντων ερωτηµατολογίων δεν αποτέλεσε µία εύκολη διαδικασία. Η άρνηση για συνεργασία µέχρι και η εχθρική στάση των ερωτηθέντων δηµιούργησαν αρκετή δυσκολία στην πορεία της έρευνας. Μία ερµηνεία που θα δικαιολογούσε τη συγκεκριµένη στάση είναι η γενικότερη απροθυµία µερικών οδηγών, καθώς και η µη αποδοχή της αστυνόµευσης και της εφαρµογής κατάλληλων µέτρων, µε στόχο την περιστολή των τροχαίων ατυχηµάτων, επειδή σε όλα αυτά εµπεριέχεται ένας περιορισµός της ελευθερίας κινήσεων των οδηγών. 3. Η χρήση της ζώνης ασφαλείας Η αποτελεσµατικότητα της χρήσης της ζώνης είναι γενικώς αποδεκτή. Παρατηρείται µία µείωση των ατυχηµάτων, θανατηφόρων ή µη, σε ποσοστό 50%. Οι Έλληνες οδηγοί φαίνεται να µην είναι τόσο ευαισθητοποιηµένοι στη χρήση της ζώνης κατά την οδήγηση, αφού σύµφωνα µε ευρωπαϊκά δεδοµένα κατέχουν τα χαµηλότερα ποσοστά: 36% για τη χρήση της ζώνης σε κατοικηµένες περιοχές και 71% σε αυτοκινητόδροµους. Σε αντίθεση, το

4 4 Ηνωµένο Βασίλειο κατέχει την πρώτη θέση µε αντίστοιχα ποσοστά 91% και 95%. (SARTRE [5] ). Σύµφωνα µε την έρευνα του Εργαστηρίου της Οδοποιίας του Α.Π.Θ., περίπου οι µισοί Έλληνες οδηγοί χρησιµοποιούν πάντα τη ζώνη κατά την οδήγηση (Σχήµα 1), µε µεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών οδηγών (Σχήµα 2). Από τα αποτελέσµατα του Σχήµατος 3, είναι χαρακτηριστικό ότι το µορφωτικό επίπεδο του οδηγού αποτελεί ένα παράγοντα καθοριστικό που επηρεάζει τη συχνότητα της χρήσης της ζώνης, παρέχοντας µεγαλύτερη γνώση και ευαισθητοποίηση στο συγκεκριµένο θέµα. 15% σπάνια 45% πάντα 40% συνήθως Σχήµα 1 : Η συχνότητα της χρήσεως της ζώνης ασφαλείας 70% 60% 50% 40% 30% 20% ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 10% 0% εκτός πόλης εντός και εκτός πόλης Σχήµα 2 : Η χρήση της ζώνης σε σχέση µε το φύλο του οδηγού

5 5 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% δηµ. γυµν. λύκ. τεχν. πανεπ. ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΠΑΝΙΑ ΠΑΝΤΑ Σχήµα 3 : Η χρήση της ζώνης σε σχέση µε το µορφωτικό επίπεδο του οδηγού Συµπερασµατικά, ο Έλληνας οδηγός υποτιµά την αναγκαιότητα της χρήσης ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση, βασιζόµενος στην προσωπική του εµπειρία και γνώση, ενώ υπερτιµά την πιθανότητα κινδύνου εγκλωβισµού µε τη χρήση της ζώνης σε περίπτωση ατυχήµατος. (Πίνακας 1) Πίνακας 1 : Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της έρευνας 35% εν είναι υποχρεωτική η ζώνη, αν ο οδηγός είναι προσεκτικός 35% Υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισµού εξαιτίας της ζώνης σε περίπτωση ατυχήµατος 50% Αισθάνεται ο οδηγός λιγότερο άνετος αν δεν φορά τη ζώνη 4. Η χρήση αλκοόλ κατά την οδήγηση Εκατοντάδες µελέτες έχουν γίνει για την επιρροή του αλκοόλ στην οδηγική συµπεριφορά. Η αύξηση της συγκέντρωσης αλκοόλ στο αίµα επηρεάζει αρνητικά την συµπεριφορά και την ικανότητα στην οδήγηση ενός οδηγού. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας ένα ποσοστό 30% των οδηγών οδηγεί µετά από τη χρήση αλκοόλ (Σχήµα 4). Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσµατα στην ερώτηση «αν πιστεύουν ότι το αλκοόλ αποτελεί σηµαντική αιτία ατυχηµάτων», αφού συνολικά το 95% των οδηγών έχουν γνώση της εµφάνισης της επικινδυνότητας (Σχήµα 5). Αντίθετα, αποθαρρυντική είναι η συσχέτιση του µορφωτικού επιπέδου του οδηγού µε τη χρήση του αλκοόλ (Σχήµα 6).

6 6 30% ναι 70% όχι Σχήµα 4 : Η οδήγηση µετά από τη χρήση αλκοόλ πάντα 30% όχι 5% συχνά 17% πολύ συχνά 48% Σχήµα 5 : Η συνεισφορά της χρήσης του αλκοόλ στην πρόκληση ατυχηµάτων

7 7 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% δηµ. γυµν. λύκ. τεχν. πανεπ. ΟΧΙ ΝΑΙ Σχήµα 6 : Η χρήση αλκοόλ πριν την οδήγηση σε σχέση µε το µορφωτικό επίπεδο του οδηγού 5. Η συµµόρφωση µε τους Κώδικες Οδικής Κυκλοφορίας Η ανάγκη της τήρησης των Κανόνων Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) είναι επιτακτική, αφού µειώνονται οι πιθανότητες πρόκλησης ατυχηµάτων. Είναι απαραίτητη η γνώση, η κατάρτιση και η ευαισθητοποίηση των οδηγών στα θέµατα της οδικής ασφάλειας. Τα αποτελέσµατα της έρευνας στα βασικά θέµατα κανόνων οδικής κυκλοφορίας, όπως η παραβίαση του ερυθρού σηµατοδότη, η αντίδραση στο πορτοκαλί σηµατοδότη και η τήρηση των ορίων ταχύτητας, δεν θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ενθαρρυντικά (Σχήµατα 7,8 και 9). όχι 49% ναι 51% Σχήµα 7 : Η παραβίαση του ερυθρού σηµατοδότη

8 8 εξαρτάται 44% µειώνει ταχύτητα 43% αυξάνει ταχύτητα 13% Σχήµα 8 : Η αντίδραση του οδηγού στον πορτοκαλί σηµατοδότη σπάνια 24% πάντα 12% συνήθως 64% Σχήµα 9 : Η τήρηση των ορίων ταχύτητας Η οδηγική συµπεριφορά επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Εµφαση δίνεται στις ψυχολογικές παραµέτρους που επηρεάζουν την συµπεριφορά αυτή, στην εµπειρία και στις ικανότητες οδήγησης, καθώς και στον χρόνο αντίδρασης, παράµετροι που επηρεάζουν και την τήρηση ή µη των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Σχετικά µε την τήρηση των ορίων ταχύτητας, ένα µεγάλο ποσοστό των οδηγών, 58%, θεωρούν ότι τα όρια είναι χαµηλά και δεν ανταποκρίνονται στις πραγµατικές συνθήκες κυκλοφορίας. 6. Ο ρόλος του φύλου και της ηλικίας του οδηγού Στατιστικά παρατηρείται διαφοροποίηση στην οδηγική συµπεριφορά των δύο φύλων. Οι γυναίκες χρησιµοποιούν τη ζώνη ασφαλείας πιο συχνά σε σχέση µε τους άντρες (Σχήµα 2), προσέχουν τη χρήση του αλκοόλ πριν την οδήγηση και τηρούν σε µεγαλύτερο ποσοστό τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας (Πίνακας 2). Η µεγαλύτερη εµπειρία στην οδήγηση καθώς και η διαφορετική ψυχοσύνθεση

9 9 των αντρών σε σχέση µε τις γυναίκες, επηρεάζουν την επιδεξιότητα και το χρόνο αντίδρασης κατά την οδήγηση και δηµιουργείται ένα συναίσθηµα προσωπικής ασφάλειας και εµπιστοσύνης στις επιλογές του οδηγού. Πίνακας 2 : Στατιστικά αποτελέσµατα σύγκρισης αντρών-γυναικών ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝΤΡΑΣ Χρήση αλκοόλ πριν την οδήγηση 82% όχι 65% όχι Παραβίαση κόκκινου σηµατοδότη 66% όχι 43% όχι Επιβράδυνση στον πορτοκαλί σηµατοδότη 55% ναι 35% ναι Τήρηση ορίων ταχύτητας 70% συνήθως 20% πάντα 60% συνήθως 8% πάντα ιαφορετική είναι και η οδηγική συµπεριφορά σε σχέση µε την ηλικία του οδηγού. Οι οδηγοί µε νεαρή ηλικία παρουσιάζουν µία πιο επιθετική και επιδεικτική συµπεριφορά, σε σχέση µε τους µεγαλύτερους, µε αποτέλεσµα να είναι πιο επιρρεπείς σε τροχαίες παραβιάσεις. Αυτό οφείλεται κυρίως στην απειρία των νέων οδηγών, στην υπερεκτίµηση των οδηγικών τους ικανοτήτων και στην προδιάθεση των στο να δοκιµάζουν τα όριά τους, να αναλαµβάνουν κινδύνους, χωρίς να έχουν συναίσθηση των πιθανών επιπτώσεών τους (Κοκκάλης [2] ). Τα αποτελέσµατα των ερευνών έδειξαν ότι οι µεγαλύτερες ηλικίες παρουσιάζουν καλύτερη οδική συµπεριφορά και είναι περισσότερο ευαισθητοποιηµένοι στα θέµατα οδικής ασφάλειας (Σχήµατα 10,11 και 12) > 65 πάντα συνήθως σπάνια Σχήµα 10 : Η χρήση της ζώνης ασφαλείας σε σχέση µε την ηλικία

10 10 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% όχι > 65 ναι Σχήµα 11 : Η χρήση του αλκοόλ πριν την οδήγηση σε σχέση µε την ηλικία 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% σπάνια συνήθως > 65 πάντα Σχήµα 12 : Η τήρηση των ορίων ασφαλείας σε σχέση µε την ηλικία 7. Συµπεράσµατα Παρά τον σύνθετο και πολυπαραµετρικό χαρακτήρα της οδικής ασφάλειας, η διεθνής εµπειρία των τελευταίων ετών αποδεικνύει ότι ο καλύτερος τρόπος για την αντιµετώπισή των σηµαντικών και ζωτικών θεµάτων που σχετίζονται µε αυτήν είναι: η άσκηση ολοκληρωµένης και ορθολογικής πολιτικής για την πρόληψη των ατυχηµάτων η διαρκής έρευνα και παρακολούθηση των συνολικών και επί µέρους συναφών δεδοµένων η αποτελεσµατική εφαρµογή συγκεκριµένων µέτρων

11 11 Βιβλιογραφία [1] Hale A., Safety and speed: A systems view of determinants and control measures, IATSS Research, V14(1), 1990, pp [2] Κοκκάλης Α., Μαστρογιάννη Α., Παπαϊωάννου Π., Μπάσµπας Σ., Ανάλυση της οδηγικής συµπεριφοράς µε έµφαση σε παράγοντες ψυχολογίας και οδικής ασφάλειας, 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, pp 301, Βόλος,1998 [3] Μίντση Γ., Ταξιλτάρη Χ., Πετροπούλου Ι., Συµβολή στον προσδιορισµό του κόστους οδικών ατυχηµάτων µε παθόντα πρόσωπα, 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, pp 268, Θεσσαλονίκη, 1994 [4] Μουρατίδης Α., Ηλιού Ν., Η οδική ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού, 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, pp 422, Θεσσαλονίκη, 1994 [5] SARTRE 3 Reports, European drivers and road risk, June 2004 [6] Σατραζέµης Α., Συµβολή στην έρευνα συµπεριφοράς των Ελλήνων οδηγών, ιπλωµατική εργασία Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών [7] Τσώχος Γ., Χαυτόπουλος Κ., Μοντέλο εκτίµησης οικονοµικού κόστους τροχαίων ατυχηµάτων, 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, pp 255, Θεσσαλονίκη, 1994 [8] Tsohos G., Pitsiava-Latinopoulou M., Basbas S., The cost of road accident as a determinant factor in transport policy, International Conference Traffic Safety on three continents, Pretoria, 2000 [9] Φραντζεσκάκη Ι., Γκόλια Ι., Οδική Ασφάλεια, εκδ. Παπασωτηρίου, 1993

12 12 English summary Empirical investigation of Greek drivers behavior and the impacts in road safety Georgios Tsohos, Professor, University of AUTh Fotini Kehagia, PhD Civil Engineer, University of AUTh Asterios Satrazemis Post-graduated student of Civil Engineer, University of AUTh Road accidents are one of the most serious problems worldwide. Ever greater mobility comes at a high price: every year, more than people die in the E.U. as a result of road accidents and are injured. The driver s behavior is an essential parameter influencing the level of road safety and is one of the main causes of traffic accidents. The main purpose of this research is an empirical investigation of Greek drivers behavior which was carried out by the Laboratory of Highway Engineering AUTh. Specifically, the subject was about drivers attitudes in accordance to traffic rules, compliance with the seat belt use and the avoidance of alcohol consumption. The investigation is based on the distribution of a questionnaire (500 replies were received). The most important conclusions are : a) Although it is well known the positive effect of the belt application, 45% of all drivers are conscious to implement this basic rule and 40% of all drivers usually use the seat belt b) 35% of all drivers believe that the use of belt is not necessary if someone drives carefully. c) 30% of all drivers drive after alcohol consumption. It is worth to notice that 78% of drivers recognize the negative influence of alcohol consumption and its contribution to road accidents. d) 24% of drivers exceed the speed limits on national highways. e) Driving experience and skill affect driving behaviour. Young drivers are prone to risky driving habits and present worse statistics to all parameters. f) It was noticed a slight sex differentiation. Women drivers have more conscious drive behaviour.

Η διερεύνηση της οδικής συµπεριφοράς των φοιτητών ΤΕΙ.

Η διερεύνηση της οδικής συµπεριφοράς των φοιτητών ΤΕΙ. ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2012) Τόµος 4,Τεύχος 4, 141-150 ISSN 1791-9649 Η διερεύνηση της οδικής συµπεριφοράς των φοιτητών ΤΕΙ. Ζωγραφάκης- Σφακιανάκης M 1, Βρούζου Μ 2, Μπλεµένου Α 2, Παπαγεωργή Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους: Τα επίπεδα παρέµβασης της Κοινωνικής Εργασίας»

Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους: Τα επίπεδα παρέµβασης της Κοινωνικής Εργασίας» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Περιγραφή του συστήµατος εκπαίδευσης των δασκάλων οδήγησης στην Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΝΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1

Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1 Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα

Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα 1 Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ιωάννης Γκόλιας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ελεονώρα Παπαδηµητρίου Ερευνήτρια Ε.Μ.Π. Ιωάννα Σπυροπούλου Ερευνήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ιπλωµατική Εργασία ηµήτριος Β. Μπιλιώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σ ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Παπαντωνίου Παναγιώτης Πετρέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πολυράβα Σουλτάνα 1 1 Πολιτικός Μηχανικός MSc, Συγκοινωνιολόγος, Δημος Παύλου Μελά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγητική συµπεριφορά και τροχαία ατυχήµατα ως πρόβληµα δηµόσιας υγείας

Οδηγητική συµπεριφορά και τροχαία ατυχήµατα ως πρόβληµα δηµόσιας υγείας Οδηγητική συµπεριφορά και τροχαία ατυχήµατα ως πρόβληµα δηµόσιας υγείας Σωτηριάδου Κυριακή 1, Σαράφης Παύλος 2, Μαλλιαρού Μαρία 3 1. Λγος (ΥΝ), MSc, Υπ. ιδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, 2η ΤΑΞΥΠ/ ΥΓ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. Αχίλλας, Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Βλαχοκώστας, Γ. Μπανιάς, Ε. Σκερλετίδου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

νεαρού ενήλικου πληθυσμού 31-40 ετών στις ΜΕΘ μετά από τροχαίο ατύχημα.

νεαρού ενήλικου πληθυσμού 31-40 ετών στις ΜΕΘ μετά από τροχαίο ατύχημα. ΕΡΕΥΝΑ Σύγκριση των αιτιών νεαρού ενήλικου πληθυσμού τροχαίο ατύχημα εισαγωγής νέων ηλικίας 18-30 ετών και (31-40 ετών) στις ΜΕΘ μετά από Τζιάλλας Βασίλειος 1, Τζιάλλας Δημήτριος 2, Λίγκα Βασιλική 3, Καστανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης.

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Χ. Πιερρακέας *1, Μ. Ξένος *2, Π. Πιντέλας *3 *1 ιδάκτωρ Πληροφορικής, ΣΕΠ στη Σχολή Θετικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2000-2009

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2000-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EXECUTIVE MBA ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2000-2009 ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΑΛΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης.

Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Νανιόπουλος Α., Παλούκης Ε., Ναλµπάντης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 84

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 84 Επεξεργασία και ανάλυση απαντήσεων ανά Τµήµα του ερωτηµατολογίου 4 Α.1. Φύλο Το µεγαλύτερο ποσοστό των εργαζοµένων σε υπηρεσίες courier είναι άνδρες, υπερβαίνοντας το 90% αυτών που απάντησαν το ερωτηµατολόγιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ο Ανθρώπινος Παράγοντας και η Συμμετοχή του στην Πρόκληση Ναυτικών Ατυχημάτων για Επιβατηγά

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ

Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ ομή ΗΜΕΡΙ Α Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η οδική ασφάλεια σε ζώνες εκτέλεσης έργων: Το εκπαιδευτικό έργο PREVENT (DEVELOP A TRAINING PROGRAMME TO IMPROVE WORK ZONE SAFETY)

Η οδική ασφάλεια σε ζώνες εκτέλεσης έργων: Το εκπαιδευτικό έργο PREVENT (DEVELOP A TRAINING PROGRAMME TO IMPROVE WORK ZONE SAFETY) 1 Η οδική ασφάλεια σε ζώνες εκτέλεσης έργων: Το εκπαιδευτικό έργο PREVENT (DEVELOP A TRAINING PROGRAMME TO IMPROVE WORK ZONE SAFETY) Φωτεινή Μίκικη Επιστηµονική Συνεργάτης ΙΜΕΤ ρ. Μαρία Μορφουλάκη Επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ: ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνία Νοσηλευτή Ογκολογικού Ασθενή (ασθενή µε καρκίνο)»

«Επικοινωνία Νοσηλευτή Ογκολογικού Ασθενή (ασθενή µε καρκίνο)» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Βασιλοπαναγή Αντωνία «Επικοινωνία Νοσηλευτή Ογκολογικού Ασθενή (ασθενή µε καρκίνο)» ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΝΑΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΞΑΝΑΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΞΑΝΑΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Μοσχούδης Γεώργιος Τζιαµπάζης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισµός Οµάδων Φοιτητών του Ε.Α.Π. µε Υψηλή Πιθανότητα ιακοπής Φοίτησης Εµπειρίες και Ιδιαιτερότητες στην Πληροφορική

Εντοπισµός Οµάδων Φοιτητών του Ε.Α.Π. µε Υψηλή Πιθανότητα ιακοπής Φοίτησης Εµπειρίες και Ιδιαιτερότητες στην Πληροφορική Εντοπισµός Οµάδων Φοιτητών του Ε.Α.Π. µε Υψηλή Πιθανότητα ιακοπής Φοίτησης Εµπειρίες και Ιδιαιτερότητες στην Πληροφορική Μ. Ξένος *1, Χ. Πιερρακέας *2 και Π. Πιντέλας *3 *1 Λέκτορας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Διερεύνηση του Βαθμού Ικανοποίησης στην Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά : Εμπειρικά Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

η σύνδεσή της µε την αµοιβή»

η σύνδεσή της µε την αµοιβή» Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική Σειρά «Η αξιολόγηση της απόδοσης των δηµοσίων υπαλλήλων και η σύνδεσή της µε την αµοιβή» Μαυροµιχάλη Κωνσταντίνα Αθήνα 2011

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Η Σημασία της Πρόληψης στον τομέα της Υγείας

Διπλωματική Εργασία: Η Σημασία της Πρόληψης στον τομέα της Υγείας ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία: Η Σημασία της Πρόληψης στον τομέα της Υγείας Χαριστού Ευαγγελία Επιβλέπων: Bούζας Φώτης Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα