ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Μιχαήλ Κλήµης, ΜΒΑ, PhD ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι.Ο.Α.Σ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 1

2 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το συνολικό δείγµα απαριθµεί 918 ερωτηµατολόγια που συλλέχθηκαν µεταξύ του Πάσχα του 2008 και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Ή έρευνα διεξήχθη σε ''κύµατα'' αρχίζοντας από το Πάσχα του 2008 µε την διανοµή ερωτηµατολογίου στους οδηγούς που διέσχιζαν την γέφυρα Ρίου Αντιρρίου. Συνολικά 336 ερωτηµατολόγια από αυτά που συλλέχθηκαν χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση αποτελεσµάτων. Παράλληλα τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν και σε Ίκαρους της Πολεµικής Αεροπορίας. Από αυτό τον πληθυσµό χρησιµοποιήθηκαν 280 ερωτηµατολόγια Τον Σεπτέµβριο και Οκτώβριο του 2008 το ερωτηµατολόγιο µοιράστηκε σε οδηγούς ταξί σε Αθήνα, Θεσ/νίκη, Πάτρα και Χαλκίδα και Χίο) εκ των οποίων 302 χρησιµοποιήθηκαν για την έρευνα. Να σηµειωθεί ότι το ερωτηµατολόγιο που µοιράστηκε στους επαγγελµατίες περιέχει δύο ερωτήσεις επιπλέον. Συγκεκριµένα οι επαγγελµατίες ερωτώνται για την µόρφωσή τους και την επαγγελµατική τους εµπειρία. Το Πάντειο Πανεπιστήµιο κλήθηκε να κάνει την ανάλυση των ερωτηµατολογίων χωρίς να έχει συµµετάσχει στον σχεδιασµό της έρευνας στην σύνταξη του ερωτηµατολογίου ή στην συλλογή των στοιχείων. Οι Ίκαροι αποτελούν ένα ''ευκαιριακό δείγµα (convenient sample) και δεν αναλύονται ξεχωριστά. Οι οδηγοί ταξί αντιµετωπίστηκαν στο σύνολό τους χωρίς απαραίτητα να σταθµιστεί το δείγµα µε βάση τον πληθυσµό τους στις εκάστοτε πόλεις. Παρ' όλ' αυτά η αξία της έρευνας σε διερευνητικό (exploratory) επίπεδο είναι αδιαµφισβήτητη καθώς προσφέρει µία αναγκαία βάση για την στήριξη περαιτέρω ερευνών στο ίδιο θέµα. 2

3 1.1.ΤΟ ΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Οι δύο ερωτήσεις για την µόρφωση και την επαγγελµατική εµπειρία ερωτήθηκαν µόνο στους επαγγελµατίες. Οι απαντήσεις παρατίθενται εδώ χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Αρχίζουµε µε την µόρφωση (Σχήµα1) ΠΟΣΟΣΤΟ εν πήγε ηµοτικό Γυµνάσιο Λύκειο ΙΕΚ/ΤΕΙ Πανεπιστήµιο Σχήµα 1. Μορφωτικό επίπεδο επαγγελµατιών αυτοκινητιστών Το µεγαλύτερο ποσοστό των οδηγών ταξί είναι απόφοιτοι Λυκείου (περίπου 45%) και χαµηλότερων βαθµίδων εκπαίδευσης (ένα 38% ακόµη). Οι απόφοιτοι ανωτέρων και ανωτάτων σχολών αγγίζουν το διόλου ευκαταφρόνητο βέβαια, ποσοστό του 17%. Η εµπειρία των επαγγελµατιών ποικίλει (Σχήµα 2). Στην συντριπτική πλειοψηφία τους έχουν πάνω από 10 χρόνια εµπειρία 3

4 ΠΟΣΟΣΤΟ <=5 6 to 10 >10 Σχήµα 2. Εµπειρία επαγγελµατιών αυτοκινητιστών (σε έτη) 4

5 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Το ερωτηµατολόγιο χωρίζεται σε τρεις ενότητες που µετρούν την αντίληψη των ερωτώµενων για τους παράγοντες που πιστεύεται ότι έχουν µερίδιο ευθύνης στα ατυχήµατα των δρόµων (Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ και ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ). Υπάρχουν επίσης κάποιες γενικές ερωτήσεις που αναλύονται ξεχωριστά στην τέταρτη ενότητα. 2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Η γενική εικόνα που σχηµατίζεται από όλο το δείγµα φαίνεται παρακάτω στο Σχήµα 3. Κακή κατάσταση οδοστρώµατος Ελλιπής Σήµανση Κακός φωτισµός Προβληµατικές διασταυρώσεις και κόµβοι Επ ιθετική οδήγηση των οδηγών Πολλαπλές παραβάσεις άλλων οδηγών Έλλειψη π ροσοχής/σεβασµού στους πεζούς από τους οδηγούς Mean Score Έλλειψη προσοχής των πεζών προς τα οχήµατα Η παρουσία/έλεγχος της τροχαίας Τα ηλεκτρονικά µέσα H σήµανση/ πινακίδες / ενηµέρωση Σχήµα 3. Ανάλυση mean scores των παραγόντων Είναι φανερό ότι οι ερωτώµενοι θεωρούν τα εξής: Ο παράγοντας Κακή κατάσταση οδοστρώµατος πιστεύεται ότι έχει το µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης, από αυτούς που αναφέρονταν, για τα οδικά ατυχήµατα. Η Επιθετική οδήγηση των οδηγών και οι Πολλαπλές παραβάσεις των άλλων οδηγών, είναι οι κύριοι ανθρώπινοι παράγοντες που ενοχλούν τους ερωτώµενους. Η παρουσία/έλεγχος της τροχαίας και η σήµανση/πινακίδες/ενηµέρωση είναι οι παράγοντες µε σηµαντικό ρόλο στην αστυνόµευση της κυκλοφορίας. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι 3 ενότητες. 5

6 2.2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1η - Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Στην ενότητα αυτή υπάρχουν οι τέσσερις ερωτήσεις που σχετίζονται µε την αντίληψη των ερωτώµενων για το οδικό δίκτυο της χώρας (Κακή κατάσταση οδοστρώµατος, Ελλιπής σήµανση, Κακός φωτισµός Προβληµατικές διασταυρώσεις και κόµβοι). Όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα και φαίνεται και από το παρακάτω Σχήµα 4. η κακή κατάσταση οδοστρώµατος είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας για τη πρόκληση ατυχηµάτων. % ΓΕΦΥΡΑ % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Σχήµα 4. Κακή κατάσταση οδοστρώµατος Το τυχαίο δείγµα της γέφυρας απάντησε σε ποσοστό 73% ότι το κακό οδόστρωµα είναι ''πολύ'' υπεύθυνο για τα ατυχήµατα. Αν προσθέσουµε και το ποσοστό του ''αρκετά'' τότε το ποσοστό ανεβαίνει στο θεαµατικό 93.7%! Γύρω στο 90% είναι και τα αντίστοιχα ποσοστά τόσο στο ολικό δείγµα όσο και στους επαγγελµατίες. Η ελλιπής σήµανση ως παράγοντας πρόκλησης ατυχηµάτων δεν φαίνεται να είναι σηµαντικός κατά την γνώµη των ερωτηθέντων (δες Σχήµα 5.). Το τυχαίο δείγµα της γέφυρας απάντησε ''πολύ'' και ''αρκετά'' σε ποσοστό κάτω του 50%. Στους επαγγελµατίες τα ποσοστά είναι µεγαλύτερα όµως δεν ξεπερνάνε συνολικά το 70%. πρέπει να αναφερθεί όµως πως οι οδηγοί ταξί Αθηνών και Θεσ/νίκης δίνουν µεγαλύτερα ποσοστά σε αυτή την απάντηση γεγονός που µάλλον οφείλεται στο µέγεθος, τη πολυπλοκότητα και την πολυµορφία του οδικού δικτύου στις µεγαλουπόλεις. 6

7 % ΓΕΦΥΡΑ Σχήµα 5. Ελλιπής Σήµανση Ο κακός φωτισµός (δες Σχήµα 6.) ως παράγοντας πρόκλησης ατυχηµάτων συγκεντρώνει το 60% των θετικών απαντήσεων από το ολικό δείγµα αλλά και από τους επαγγελµατίες. % ΓΕΦΥΡΑ Σχήµα 6. Κακός Φωτισµός Το µεγαλύτερο πρόβληµα (πάνω από 70% των αποκρίσεων) συγκεντρώνεται στη Θεσ/νίκη και την Πάτρα όπου φαίνεται να υπάρχει πρόβληµα µε τον φωτισµό του οδικού δικτύου. 7

8 Ο τελευταίος παράγοντας Προβληµατικές διασταυρώσεις και κόµβοι (Σχήµα 7.) συγκεντρώνει και αυτός 60% θετικών απαντήσεων και από το ολικό δείγµα αλλά και από τους επαγγελµατίες. % ΓΕΦΥΡΑ Σχήµα 7. Προβληµατικές διασταυρώσεις και κόµβοι Η περίπτωση των επαγγελµατιών οδηγών ταξί της Πάτρας είναι διαφορετική καθώς εκεί φαίνεται να υπάρχουν περισσότερες προβληµατικές διασταυρώσεις και κόµβοι απ' ότι στις άλλες περιοχές στις οποίες ανήκουν οι υπόλοιποι επαγγελµατίες του δείγµατος (75% απάντησαν ''πολύ'' και ''αρκετά'' στην ερώτηση) Υπάρχουν επίσης κάποιες παρατηρήσεις που οι ερωτώµενοι έγραψαν στην ανοιχτού τύπου ερώτηση που ακολουθούσε. Το δείγµα του Πάσχα 2008 µε νωπή, απ' ότι φαίνεται, την εµπειρία των δρόµων που ενώνει η γέφυρα, αναφέρει την έλλειψη προστατευτικών κιγκλιδωµάτων νησίδων στους δρόµους ως πιθανή αιτία ατυχηµάτων. Υψηλή συχνότητα έχει και η αναφορά στην ανάγκη για περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας στο ολικό δείγµα, ενώ σε µία προσπάθεια να ενισχυθούν όσα σηµείωσαν παραπάνω πολλοί ερωτώµενοι επαναλαµβάνουν τους παράγοντες κακή κατάσταση του οδοστρώµατος και κακός φωτισµός. 8

9 2. ΕΝΟΤΗΤΑ 2η ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Στην ενότητα αυτή υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις που µετρούν την αντίληψη των ερωτώµενων για το ποιοι ανθρώπινοι παράγοντες µπορεί να είναι αιτία ατυχηµάτων. Οι ερωτώµενοι καλούνται να απαντήσουν κατά πόσο τους ενοχλεί η συµπεριφορά των άλλων οδηγών και συγκεκριµένα η επιθετική οδήγηση, οι πολλαπλές παραβάσεις των άλλων οδηγών, η έλλειψη προσοχής/σεβασµού στους πεζούς από τους οδηγούς και η έλλειψη προσοχής των πεζών από τα οχήµατα. Ο πρώτος παράγοντας, η επιθετική οδήγηση, όπως προαναφέρθηκε, είναι από τους σηµαντικότερους γενικότερα και στο ολικό δείγµα. % ΓΕΦΥΡΑ Σχήµα 8. Επιθετική οδήγηση Στο ολικό δείγµα η επιθετική οδήγηση καλύπτει το 85.6% των απαντήσεων ''πολύ'' και ''αρκετά'' ενώ στου επαγγελµατίες το ποσοστό ανεβαίνει στο 92.7%. (Σχήµα 8). Εντύπωση κάνει το γεγονός ότι οι οδηγοί ταξί της Πάτρας στο σύνολό τους (100%) θεωρούν την επιθετική οδήγηση τον σηµαντικότερο παράγοντα πρόκλησης ατυχηµάτων ακολουθούµενοι από τους συναδέλφους τους της Χαλκίδας. Ο παράγοντας πολλαπλές παραβάσεις των άλλων οδηγών, είναι ο δεύτερος πιο σηµαντικός παράγοντας της ενότητας και ένας από τους σηµαντικότερους γενικά. Φαίνεται όµως πως για τους ερασιτέχνες οδηγούς του τυχαίου δείγµατος έχει µεγαλύτερη βαρύτητα απ' ότι για τους επαγγελµατίες (δες σχήµα 9). 9

10 % ΓΕΦΥΡΑ Σχήµα 9. Οι πολλαπλές παραβάσεις των άλλων οδηγών Θετικά απάντησε περίπου το 95% των ερωτηθέντων του δείγµατος της γέφυρας σε σύγκριση µε το 83% των επαγγελµατιών. Το τελευταίο ποσοστό ανεβαίνει λόγω των θετικών απαντήσεων των οδηγών ταξί της Πάτρας. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις, ολικό δείγµα και επαγγελµατίες, το ποσοστό των θετικών απαντήσεων ξεπερνά το 80%. Οι δύο εναποµείναντες παράγοντες που έχουν να κάνουν µε τον αµοιβαίο σεβασµό πεζών και οδηγών φαίνεται να έχουν λιγότερη σηµασία για το δείγµα (δες Σχήµα 10 και 11). % ΓΕΦΥΡΑ Σχήµα 10. Η έλλειψη προσοχής/σεβασµού στους πεζούς από τους οδηγούς 10

11 Στην πρώτη περίπτωση, την έλλειψη προσοχής/σεβασµού στους πεζούς από τους οδηγούς, το ολικό δείγµα θεωρεί κατά 60% ''πολύ'' και ''αρκετά'' σηµαντικό τον παράγοντα και στα ίδια επίπεδα κυµαίνονται και οι απαντήσεις των επαγγελµατιών. Στην δεύτερη περίπτωση, της έλλειψης προσοχής των πεζών από τα οχήµατα,το δείγµα θεωρεί τον παράγοντα λιγότερο σηµαντικό αφού το ''πολύ'' και ''αρκετά'' έχουν ποσοστό που αθροίζει κάτω από το 50% (συγκεκριµένα 46%). Λίγο µεγαλύτερο από το 50% αθροίζει ο συγκεκριµένος παράγοντας στους επαγγελµατίες (δες Σχήµα 11.). % ΓΕΦΥΡΑ Σχήµα 11.Η έλλειψη προσοχής των πεζών από τα οχήµατα Οι απαντήσεις της ανοιχτής ερώτησης περιελάµβαναν διάφορους παράγοντες όπως η µεγάλη ταχύτητα, η ασέβεια άλλων οδηγών προς τους νέους οδηγούς και τις γυναίκες, η µεγάλη ηλικία κάποιων οδηγών, η χρήση κινητών τηλεφώνων, η χρήση προβολέων, η κακή κατάσταση οχηµάτων και η κατανάλωση αλκοόλ. Η πλειοψηφία των απαντήσεων πάντως επικεντρώθηκε σε δύο παράγοντες: Την έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής και παιδείας και την χορήγηση διπλωµάτων σε άσχετους / ανίκανους. Στο τελευταίο παράγοντα γινόταν πολλές φορές σύνδεση µε την διαφθορά για την απόκτηση διπλώµατος, δηλαδή, µέσω πληρωµής. 11

12 3. ΕΝΟΤΗΤΑ 3η ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Στην ενότητα αυτή υπάρχουν τρεις ερωτήσεις που µετρούν την αντίληψη των ερωτώµενων του δείγµατος για την αστυνόµευση της κυκλοφορίας. Οι ερωτώµενοι καλούνται να απαντήσουν κατά πόσο έχει σηµαντικό ρόλο γι' αυτούς η παρουσία οι έλεγχοι της τροχαίας, τα ηλεκτρονικά µέσα (φανάρια, κάµερες κλπ.) και η σήµανση πινακίδες ενηµέρωση. Ο πρώτος παράγοντας, η παρουσία οι έλεγχοι της τροχαίας, είναι από τους πιο σηµαντικούς γενικά στην έρευνα (Σχήµα 12) % ΓΕΦΥΡΑ Σχήµα 12. Η παρουσία οι έλεγχοι της τροχαίας Τα αθροιστικά ποσοστά του ''πολύ'' και ''αρκετά'' στον παράγοντα αυτό είναι κοντά στο 80% στο ολικό δείγµα και πάνω από 90% στους επαγγελµατίες. Η ανάγκη για αστυνόµευση και ελέγχους τονίζεται και στις απαντήσεις στην ανοιχτή ερώτηση που ακολουθεί στο τέλος της ενότητας υπερτονίζοντας την. Από τους υπόλοιπους παράγοντες, τα ηλεκτρονικά µέσα (φανάρια, κάµερες κλπ.) αθροίζουν λιγότερο από 70% στο ολικό δείγµα, κατορθώνοντας όµως ένα υψηλό 85.5% στους επαγγελµατίες. Οι οδηγοί ταξί Θεσ/νίκης φαίνονται ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένοι στην παρουσία αυτών των µέσων αφού αθροιστικά τους δίνουν ένα ποσοστό 98%! 12

13 % ΓΕΦΥΡΑ Σχήµα 13. Τα ηλεκτρονικά µέσα (φανάρια, κάµερες κλπ.) Ένας ακόµη σηµαντικός παράγοντας είναι η σήµανση πινακίδες ενηµέρωση όπως φαίνεται στο Σχήµα 14. % ΓΕΦΥΡΑ Σχήµα 14. Η σήµανση πινακίδες ενηµέρωση Είναι φανερή η ανάγκη για καλύτερη σήµανση µέσω πινακίδων κ.α. αλλά και ενηµέρωσης αφού για το ολικό δείγµα αγγίζει το 80%. Στους επαγγελµατίες είναι λίγο µόνο πάνω από 60%. Το δείγµα 13

14 της γέφυρας παρ' όλ' αυτά µας δίνει ένα ποσοστό κοντά στο 90% τονίζοντας την ανάγκη των ερασιτεχνών οδηγών για περισσότερη ενηµέρωση και σήµανση. Άλλωστε η σωστή σήµανση ταχύτητας στους δρόµους ήταν µία συχνή απάντηση στην ανοιχτού τύπου ερώτηση της ενότητας. Άλλοι παράγοντες που αναφέρθηκαν ήταν η διέλευση και κακή οδήγηση φορτηγών, νταλικών και τρακτέρ στις µέρες των µεγάλων εξόδων, η ανάγκη τήρησης του ΚΟΚ από όλους (και την αστυνοµία) καθώς και η ανάγκη για πραγµατική και εντατική αστυνόµευση, και όχι αυτή που γίνεται για εισπρακτικούς λόγους. 14

15 4. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Η ενότητα του ερωτηµατολογίου που ζητούσε τον ερωτώµενο απλά να απαριθµήσει τις φορές που ελέγχθηκε από την τροχαία την τελευταία πενταετία οδηγεί σε ενδιαφέροντα συµπεράσµατα. Πρώτον όπως φαίνεται στο σχήµα 13 πάνω από το 1/5 του δείγµατος δεν ελέγχθηκε ποτέ από την τροχαία το συγκεκριµένο διάστηµα ενώ πάνω από το ¼ έχει ελεγχθεί πάνω από 5 φορές >=5 Σχήµα 15. Πόσες φορές έχετε ελεγχθεί από την τροχαία την τελευταία 5ετία? (%ποσοστό) Φυσικά τα νούµερα αυτά αντανακλούν όλο το δείγµα και η εικόνα διαφοροποιείται αν χωρίσουµε τους ερασιτέχνες οδηγούς από τους επαγγελµατίες όπως φαίνεται και από το σχήµα 16. Πάνω από το 1/3 του δείγµατος δεν έχει ελεγχθεί ποτέ την τελευταία 5ετία και ένα άλλο 1/5 έχει ελεγχθεί µόνο µία φορά. Οι µισοί δηλαδή το πολύ να έχουν ελεγχθεί µία φορά. Περισσότερο από 5 φορές έχει ελεγχθεί µόνο το 12.35% του τυχαίου δείγµατος 15

16 Σχήµα 16 Πόσες φορές έχετε ελεγχθεί από την τροχαία την τελευταία 5ετία? (%ποσοστό) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ιαφορετική είναι η εικόνα στους επαγγελµατίες. Εδώ όπως φαίνεται και από το σχήµα 17 οι επαγγελµατίες έχουν ελεγχθεί περισσότερες φορές από τους ερασιτέχνες οδηγούς. 16

17 Σχήµα 17. Πόσες φορές έχετε ελεγχθεί από την τροχαία την τελευταία 5ετία? (%ποσοστό) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Ένα ποσοστό γύρω στο 22% έχει ελεγχθεί πάνω από 5 φορές και περίπου οι µισοί έχουν ελεγχθεί από 2 έως 4 φορές. Ένα µικρό ποσοστό 6.5% δεν έχει ελεγχθεί ποτέ στην 5ετία. 17

18 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η έρευνα αυτή ως διερευνητική των απόψεων οδηγών, επαγγελµατιών και µη, κατέληξε σε ενδιαφέροντα συµπεράσµατα τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Προκύπτει πως οι ερωτώµενοι θεωρούν τους παρακάτω παράγοντες ως αυτούς µε το µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης για τα οδικά ατυχήµατα: Κακή κατάσταση οδοστρώµατος 'Επιθετική οδήγηση των οδηγών Πολλαπλές παραβάσεις των άλλων οδηγών Η παρουσία/έλεγχος της τροχαίας Η σήµανση/πινακίδες/ενηµέρωση Επίσης σε αντίθεση µε τους επαγγελµατίες, οι ερασιτέχνες οδηγοί ελέγχονται λιγότερο συχνά µε το 1/3 αυτών να µην έχει ελεγχθεί από την τροχαία ούτε µία φορά την τελευταία 5ετία. Με βάση τα παραπάνω προτείνεται περαιτέρω έρευνα µε αντικείµενο την διερεύνηση των παραγόντων πρόκλησης ατυχηµάτων. Η έρευνα αυτή που µπορεί να περιλαµβάνει ανάλυση αρχείων, focus groups αλλά και έρευνα πεδίου µε ερωτηµατολόγια (πιθανόν τηλεφωνική µε τυχαίο δείγµα) µπορεί να οδηγήσει σε πιο ασφαλή συµπεράσµατα για την οδική συµπεριφορά και ασφάλεια. 18

ΞΑΝΑΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΞΑΝΑΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΞΑΝΑΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Μοσχούδης Γεώργιος Τζιαµπάζης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΑΜΑΘΡΑΚΗΣ ΒΑΓΗΣ ρ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το γεγονός της µετάβασης από τη βιοµηχανική στη µεταβιοµηχανική κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Μέτρηση στάσεων χρηστών φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην Αττική» [Έρευνα για λογαριασμό του Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ιπλωµατική Εργασία ηµήτριος Β. Μπιλιώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 84

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 84 Επεξεργασία και ανάλυση απαντήσεων ανά Τµήµα του ερωτηµατολογίου 4 Α.1. Φύλο Το µεγαλύτερο ποσοστό των εργαζοµένων σε υπηρεσίες courier είναι άνδρες, υπερβαίνοντας το 90% αυτών που απάντησαν το ερωτηµατολόγιο,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

M E T R O N A N A L Y S I S ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

M E T R O N A N A L Y S I S ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ M E T R O N A N A L Y S I S ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αθήνα 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ... 6 Η ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 13 1. Μονάδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα... 14 2. Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ... 6 Η ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 13 1. Μονάδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα...

Διαβάστε περισσότερα

Η διερεύνηση της οδικής συµπεριφοράς των φοιτητών ΤΕΙ.

Η διερεύνηση της οδικής συµπεριφοράς των φοιτητών ΤΕΙ. ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2012) Τόµος 4,Τεύχος 4, 141-150 ISSN 1791-9649 Η διερεύνηση της οδικής συµπεριφοράς των φοιτητών ΤΕΙ. Ζωγραφάκης- Σφακιανάκης M 1, Βρούζου Μ 2, Μπλεµένου Α 2, Παπαγεωργή Ε

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές

FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές NOVUS FINANCE - VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS www.novus.gr - www.valueinvest.gr - www.iraj.gr FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες είναι ήδη ή θα αποτελέσουν στο προσεχές µέλλον µια πραγµατικότητα την οποία το εργατικό κίνηµα των εργαζοµένων θα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία. ιερεύνηση αναγκών για στήριξη τοποθέτησης στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας**

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** *Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Οικονομικής & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης.

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Χ. Πιερρακέας *1, Μ. Ξένος *2, Π. Πιντέλας *3 *1 ιδάκτωρ Πληροφορικής, ΣΕΠ στη Σχολή Θετικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

"Τα μουσικά σύνολα στα μουσικά σχολεία" Φοιτήτρια: Τζανάκη Ερασμία Υπεύθυνος καθηγητής: Μάρκος Σκούλιος

Τα μουσικά σύνολα στα μουσικά σχολεία Φοιτήτρια: Τζανάκη Ερασμία Υπεύθυνος καθηγητής: Μάρκος Σκούλιος "Τα μουσικά σύνολα στα μουσικά σχολεία" Φοιτήτρια: Τζανάκη Ερασμία Υπεύθυνος καθηγητής: Μάρκος Σκούλιος Άρτα 2011 Αντί προλόγου Όταν ήμουν ακόμα μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου το 2006, το κυρίαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα