Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πλατφόρµας citroncms & Διαθέσιµων Modules

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πλατφόρµας citroncms & Διαθέσιµων Modules"

Transcript

1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πλατφόρµας citroncms & Διαθέσιµων Modules Έκδοση Απρίλιος 2012

2 Portal Modules... 4! MODULE NEWS... 4! MODULE NEWSLETTERS... 4! MODULE ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ... 5! MODULE FORUM... 6! MODULE ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 6! MODULE ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ... 6! MODULE ΓΕΓΟΝΟΤΑ... 6! MODULE ΜΕΛΕΤΕΣ... 7! MODULE DOWNLOAD CENTER... 7! MODULE MEDIA CENTER... 8! MODULE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ... 8! MODULE CASE STUDIES... 8! MODULE KNOWLEDGE BASE... 9! MODULE ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 9! MODULE ΠΕΛΑΤΕΣ... 9! MODULE ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ... 10! MODULE ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ... 10! MODULE ΧΑΡΤΕΣ GOOGLE... 10! MODULE ONLINE ΚΑΡΑΡΤΙΣΗ... 11! MODULE ONLINE ΕΝΤΥΠΑ... 11! MODULE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ... 12! MODULE BANNERS... 12! MODULE ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ... 12! Product Catalog Modules... 13! MODULE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ... 13! MODULE ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ MARKETING... 14! MODULE ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 14! MODULE ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ... 14! MODULE ΚΡΙΤΙΚΕΣ... 15! ecommerce Modules... 15! MODULE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ... 15! MODULE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ... 16! MODULE ΤΡΟΠΟΙ & ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ... 16! MODULE ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ... 17! MODULE ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ... 17! MODULE ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ... 18! MODULE ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ... 18! MODULE PAYPAL... 18! MODULE ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ B2B... 19! MODULE ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ (B2B)... 19! MODULE ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ (B2B)... 20! Interoperability Modules... 20! MODULE ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ecommerce (ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ERP)... 20! 2 από 21

3 Πίνακας Χαρακτηριστικών Basic Προεγκατεστηµένα sites 1 3 απεριόριστα Προεγκατεστηµένα locales 1 2 απεριόριστα Προεγκατεστηµένες γλώσσες 2 2 απεριόριστες Μέγιστος αριθµός sites 1 απεριόριστα απεριόριστα Μέγιστος αριθµός locales 1 απεριόριστα απεριόριστα Μέγιστος αριθµός γλωσσών απεριόριστες απεριόριστες απεριόριστες Γενικές Δυνατότητες Πολλαπλά Sites στην ίδια εγκατάσταση "!!! Πολλαπλά Locales στην ίδια εγκατάσταση "!!! Πολυγλωσσία!!! Περιβάλλον διαχείρισης σε Ελληνικά και Αγγλικά!!! Δυνατότητα επέκτασης περιβάλλοντος διαχείρισης σε άλλες γλώσσες!!! Δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης γλωσσών σε µεµονωµένα sites και locales "!!! Δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης locales σε µεµονωµένα sites "!!! Πολλαπλά domain names (URLs) ανά site / locale!!! Ορισµός προεπιλεγµένης γλώσσας διεπαφής ανά site / locale!!! Δυνατότητα Αρχειοθέτησης site / locale "!!! Υποστήριξη Συµπίεσης Δεδοµένων!!! Εγχειρίδια Χρήσης σε Ελληνικά και Αγγλικά!!! Video υποστήριξη ανά module!!! Δυνατότητα αναζήτησης σε όλες τις ενότητες περιεχοµένου!!! Δυνατότητα Ενσωµάτωσης Περιοχών Μελών!!! Διαχείριση Περιεχοµένου Δυναµική Διαχείριση Σελίδων!!! Δυνατότητα Upload φυσικών αρχείων!!! Δυνατότητα Διαχείρισης Κειµένων µε χρήση WYSIWYG editor!!! Δυνατότητα Προσθήκης και Διαµόρφωσης Templates!!! Δυνατότητα Προσθήκης και Διαµόρφωσης Themes!!! Δυναµική Διαχείριση Μενού Πλοήγησης!!! Ανάπτυξη Μενού Πλοήγησης σε Άπειρα επίπεδα!!! Κλωνοποίηση Σελίδων!!! Δηµοσίευση περιεχοµένου ανά site / locale "!!! Μηχανές Αναζήτησης Υποστήριξη Search Engine Friendly Περιεχοµένου!!! Μοναδικά URL ανά σελίδα!!! Δυνατότητα ορισµού HTML meta tags (title, keywords, description) σε επίπεδο σελίδας!!! Δυνατότητα ορισµού HTML meta tags (title, keywords, description) σε επίπεδο module!!! Λήψη Στατιστικών Στοιχείων Επισκεψιµότητας (Google Analytics)!!! Αυτόµατη παραγωγή Google Sitemap.xml!!! Δυνατότητα Παράβλεψης σελίδων από το Sitemap.xml!!! Δυνατότητα Λήψης Στατιστικών ανά site / local "!!! Ασφάλεια Πρόσβαση σε απεριόριστους διαχειριστές (cms)!!! Εξυπηρέτηση απεριόριστων χρηστών (portal)!!! Διαβάθµιση Πρόσβασης Διαχειριστών!!! Ασφάλεια σε επίπεδο σελίδων!!! Υποστήριξη Ασφαλών Συνδέσεων µε SSL (https)!!! Υποστηρίξη πολλαπλών οµάδων χρηστών!!! Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών οµάδων χρηστών!!! Ασφάλεια σε επίπεδο site / locale "!!! 3 από 21

4 Καταγραφή κινήσεων διαχειριστών (Auditing) "! "!! Συντήρηση / Αναβάθµιση Υποστήριξη αναβάθµισης από το CMS!!! Δυνατότητα Σύναψης Συµβολαίου Συντήρησης!!! Δωρεάν αναβάθµιση σε major εκδόσεις - -!!! Portal Modules Τα παρακάτω modules χρησιµοποιούνται γενικά σε µια εφαρµογή portal ή website. Είναι κατά κύριο λόγο modules που έχουν να κάνουν µε την επικοινωνία του οργανισµού ή της επιχείρησης µε τους χρήστες της εφαρµογής αλλά και µε την παροχή πληροφορίας προς αυτούς. MODULE NEWS Το module Νέα και Ανακοινώσεις είναι το πιο δηµοφιλές για την επικοινωνία κάθε εταιρίας µε το µοντέλο pull-model. Κάθε εταιρία σε οποιαδήποτε internet, intranet ή extranet παρουσίασή της, έχει την ανάγκη να ανακοινώσει διάφορα θέµατα στους χρήστες, πελάτες ή υπαλλήλους της. Το module αυτό, εκτός από τα συνηθισµένα πεδία για την περιγραφή της ανακοίνωσης, επιτρέπει την κατηγοριοποίηση σε οµάδες / κατηγορίες και την σύνδεση µιας εγγραφής µε συνοδευτικά αρχεία (downloadable files) ή µε multimedia αρχεία. Η διαχείριση των εγγραφών, των κατηγοριών και των συνοδευτικών αρχείων γίνεται εξ ολοκλήρου από τον διαχειριστή. Παρέχεται η δυνατότητα προβολής νέων / ανακοινώσεων στην πρώτη σελίδα της εφαρµογής στη λογική των "Πιο Πρόσφατων Νέων" ή των "Επιλεγµένων Ανακοινώσεων". Module News - Features Basic Δυναµικές Κατηγορίες Νέων!!! Δυναµική Διαχείριση Νέων (Τίτλος, Σύντοµη Περιγραφή, Αναλυτική Περιγραφή, Ηµεροµηνία, Κατηγορία)!!! Δηµοσιευση Νέων σε πολλαπλά sites / locales "!!! Διαχείριση meta tags για SEO!!! Δυνατότητα Αναζήτησης Νέων µε λέξη κλειδί, εύρος ηµεροµηνιών και κατηγορία στο website!!! Δυνατότητα Παραµετροποίησης Λίστας Εµφάνισης Νέων (Ταξινόµηση, Ειδικά Φίλτρα, Διαµόρφωση κτλ)!!! Δυνατότητα Επισύναψης Αρχείων και Φωτογραφιών!!! Δυνατότητα Παραµετροποίησης µε έξτρα πεδία!!! MODULE NEWSLETTERS Η επικοινωνία που είναι βασισµένη σε πρακτικές push-model διεκπεραιώνεται µε το module Newsletters µε το οποίο ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα προώθησης newsletters µε την κλασσική τους µορφή (HTML) επιλέγοντας την επισύναψη συνοδευτικών αρχείων (π.χ. jpg, pdf). Ο διαχειριστής µπορεί επίσης να δηµιουργήσει οµάδες αποδεκτών (π.χ. ενδο-εταιρικούς αποδέκτες, πελάτες, προµηθευτές, κλπ) και να επιλέξει κατά τη διάρκεια της αποστολής που θα στείλει τα συγκεκριµένο newsletter. Το module διαθέτει µια system οµάδα αποδεκτών που δηµιουργείται αυτόµατα από τα s των χρηστών που έχουν εγγραφεί από το portal. Module Newsletters Basic Δυναµικές Κατηγορίες Newsletters!!! Δηµοσίευση Κατηγοριών ανά site / locale "!!! Δυναµικές Οµάδες Αποδεκτών!!! Διαχείριση Αποδεκτών ( , Ονοµατεπώνυµο, Διεύθυνση, Σύνδεση µε οµάδες)!!! Δηµοσίευση Αποδεκτών ανά site / locale "!!! Δηµοσίευση Αποδεκτών ανά γλώσσα!!! 4 από 21

5 Ρυθµίσεις Διακοµιστή Αλληλογραφίας (server, port)!!! Ορισµός Αποστολέα Newsletter!!! Δυνατότητα αυθεντικοποίησης στον Διακοµιστή Αλληλογραφίας!!! Ορισµός τρόπου αποστολής µηνυµάτων (to, bcc)!!! Ρυθµίσεις Διακοµιστή Αλληλογραφίας (server, port) ανά site / locale!!! Ορισµός Αποστολέα Newsletter ανά site / locale "!!! Δυνατότητα αυθεντικοποίησης στον Διακοµιστή Αλληλογραφίας ανά site / locale "!!! Ορισµός τρόπου αποστολής µηνυµάτων (to, bcc) ανά site / locale "!!! Δυναµική Διαχείριση Μηνυµάτων Newsletters (Ηµεροµηνία, Τίτλος, Κατηγορία, Περιεχόµενο)!!! Δυνατότητα Επισύναψης Αρχείων στα Μηνύµατα!!! Δηµοσίευση Newsletters ανά site / locale "!!! Δυνατότητα αποστολής newsletters σε επιλεγµένα sites / locales και γλώσσες "!!! Δυνατότητα αποστολής newsletters σε επιλεγµένες οµάδες αποδεκτών!!! Δυνατότητα επιλογής επισύναψης αρχείων κατά την αποστολή!!! Δυνατότητα αποστολής newsletters σε επιλεγµένες γλώσσες!!! Καταγραφή αποστολών µηνυµάτων!!! Αναζήτηση και Ανάκτηση επιτυχηµένων, µερικώς επιτυχηµένων και αποτυχηµένων αποστολών µηνυµάτων!!! Δυνατότητα µαζικής Εισαγωγής και Εξαγωγής αποδεκτών ανά οµάδα!!! Δυνατότητα µαζικής Εισαγωγής και Εξαγωγής αποδεκτών ανά γλώσσα!!! Δυνατότητα µαζικής Εισαγωγής και Εξαγωγής αποδεκτών ανά οµάδα site / locale "!!! Επιλογή Καθαρισµού Δεδοµένων πριν την εισαγωγή αποδεκτών!!! Διαχείριση meta tags για SEO!!! Δυνατότητα Αναζήτησης Newsletters µε λέξη κλειδί, εύρος ηµεροµηνιών και κατηγορία στο website!!! Δυνατότητα Παραµετροποίησης Λίστας Εµφάνισης Newsletters (Ταξινόµηση, Ειδικά Φίλτρα, Διαµόρφωση κτλ)!!! Δυνατότητα Παραµετροποίησης Στοιχείων Αποδεκτών µε έξτρα πεδία!!!!!!!!! MODULE ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ Το module αυτό δίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση ή στον οργανισµό να διενεργεί ψηφοφορίες. Υπάρχει δυνατότητα ανάρτησης µιας ερώτησης µε πολλαπλές επιλογές για την απάντηση που επιθυµεί να επιλέξει ο χρήστης. Οι χρήστες µπορούν να ψηφίζουν µια µόνο φορά και να δουν την εξέλιξη των τρεχουσών ψηφοφοριών ή τα αποτελέσµατα του αρχείου. Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται µε απόλυτα νούµερα και γραφικές παραστάσεις. Module Ψηφοφορίες - Features Basic Δυναµική Διαχείριση Ψηφοφοριών!!! Ορισµός Χρονικού Διαστήµατος Ισχύος Ψηφοφοριών!!! Δυνατότητα Δηµοσίευσης στο website ταυτόχρονων ψηφοφοριών!!! Αποκλεισµός πολλαπλής ψήφου από τους ίδιους χρήστες µε τη χρήση cookie!!! Δυνατότητα Εµφάνισης Αρχείου Ψηφοφοριών στο website καθώς και των αποτελεσµάτων!!! Εµφάνιση γραφήµατος ποσοστών ψηφοφορίας!!! Δυνατότητα Δηµοσίευσης Ψηφοφοριών ανά site / locale -!! 5 από 21

6 MODULE FORUM Το κλασσικό forum δίνει τη δυνατότητα σε ένα οργανισµό ή µια επιχείρηση να δώσει βήµα στους χρήστες, µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σε επιλεγµένη θεµατολογία. Το module forum διαθέτει την απαραίτητη υποδοµή για την ελεγχόµενη δηµοσίευση των θεµάτων από τον διαχειριστή - moderation. Module Forum - Features Basic Δυνατότητα οργάνωσης θεµατολογίας σε άπειρα επίπεδα!!! Δυνατότητα καταχώρησης θέµατος µόνο από εγγεγραµµένα µέλη!!! Δυνατότητα καταχώρησης απαντήσεων µόνο από εγγεγραµµένα µέλη!!! Ελεγχόµενη δηµοσίευση θεµάτων και απαντήσεων από τους διαχειριστές (moderation)!!! Δηµοσίευση Κατηγοριών Forum ανά site / locale "!!! Δυνατότητα καταχώρησης εµπλουτισµένου κειµένου από χρήστες!!! Δυνατότητα καταχώρησης video από χρήστες µέσω εξωτερικού provider (π.χ. youtube)!!! Σύνοψη θεµάτων και απαντήσεων ανά κατηγορία!!! MODULE ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Το module αυτό επιτρέπει την ανάρτηση συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων. Ο διαχειριστή έχει τον πλήρη έλεγχο για την εισαγωγή ή διαγραφή κάποιων ερωτο-απαντήσεων αλλά, επίσης και την κατηγοριοποίησή τους σε δενδρική µορφή. Module Συχνά Ερωτήµατα - Features Basic Δυναµικές Κατηγορίες FAQ!!! Διαχείριση Συχνών Ερωτήσεων / Απαντήσεων!!! Δυνατότητα Ορισµού Σειράς Εµφάνισης Ερωτήσεων στο website!!! Δηµοσίευση Συχνών Ερωτήσεων σε δενδρική µορφή στο website!!! Δυνατότητα Δηµοσίευσης Ερωτήσεων ανά site / locale "!!! MODULE ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Το module αυτό κάνει την προσθήκη χρήσιµων συνδέσεων εύκολη υπόθεση µε την απλή προσθήκη εγγραφών και των αντίστοιχων URLs. Τα χρήσιµα links κατηγοριοποιούνται και αυτά δενδρικά. Module Χρήσιµες Συνδέσεις - Features Basic Δυναµικές Κατηγορίες Χρήσιµων Συνδέσεων!!! Διαχείριση Χρήσιµων Συνδέσεων (Τίτλος, Περιγραφή, URL, Κατηγορία)!!! Δυνατότητα Ορισµού Σειράς Εµφάνισης Ερωτήσεων στο website!!! Δυνατότητα Δηµοσίευσης Ερωτήσεων ανά site / locale "!!! MODULE ΓΕΓΟΝΟΤΑ Το module εκδηλώσεις επιτρέπει στον οργανισµό ή στην επιχείρηση να δηµοσιοποιήσει τυχόν εκδηλώσεις ή σεµινάρια ή ηµερίδες που διοργανώνει και επιθυµεί να προβάλει. Οι εκδηλώσεις µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα µε τον τύπο τους (π.χ. σεµινάρια, εκδηλώσεις, ηµερίδες, κλπ). Το module επιτρέπει και την επισύναψη συνοδευτικών αρχείων ή/και multimedia αρχείων. Υπάρχει και δυνατότητα προβολής κάποιων εκδηλώσεων στην πρώτη σελίδα της εφαρµογής στη λογική των "Πρόσφατων Γεγονότων". 6 από 21

7 Module Γεγονότα - Features Basic Δυναµικές Κατηγορίες Γεγονότων!!! Διαχείριση Γεγονότων (Ηµεροµηνία από-έως, Ώρα, Κατηγορία, Τίτλος, Περιγραφή, Χώρος, Περιγραφή)!!! Δηµοσίευση Γεγονότων ανά κατηγορία στο website!!! Δυνατότητα Δηµοσίευσης Γεγονότων ανά site / locale "!!! Διαχείριση meta tags για SEO!!! Δυνατότητα Αναζήτησης µε λέξη κλειδί, εύρος ηµεροµηνιών και κατηγορία στο website!!! Δυνατότητα Παραµετροποίησης Λίστας Εµφάνισης Γεγονότων (Ταξινόµηση, Ειδικά Φίλτρα, Διαµόρφωση κτλ)!!! Δυνατότητα Επισύναψης Αρχείων και Φωτογραφιών!!! Δυνατότητα Παραµετροποίησης µε έξτρα πεδία!!! MODULE ΜΕΛΕΤΕΣ Στο module αυτό δίνεται η δυνατότητα στον οργανισµό να προβάλει µελέτες µε εύκολο και αποτελεσµατικό τρόπο. Οι µελέτες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα αναφοράς των πηγών προέλευσης (π.χ. συγγραφέας, ίδρυµα, οργανισµός, κλπ). Module Μελέτες - Features Basic Δυναµικές Κατηγορίες Μελετών σε δενδρική µορφή!!! Δυναµικές Πηγές Μελετών!!! Διαχείριση Μελετών (Ηµεροµηνία, Κατηγορία, Πηγή, Τίτλος, Σύντοµη Περιγραφή, Περιγραφή)!!! Δηµοσίευση Γεγονότων ανά κατηγορία στο website!!! Δυνατότητα Δηµοσίευσης Γεγονότων ανά site / locale "!!! Δυνατότητα Αναζήτησης µε λέξη κλειδί, εύρος ηµεροµηνιών, πηγή και κατηγορία στο website!!! Δυνατότητα Παραµετροποίησης Λίστας Εµφάνισης Μελετών (Ταξινόµηση, Ειδικά Φίλτρα, Διαµόρφωση κτλ)!!! Δυνατότητα Επισύναψης Αρχείων και Φωτογραφιών!!! Δυνατότητα Παραµετροποίησης µε έξτρα πεδία!!! MODULE DOWNLOAD CENTER Το module download center παρέχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης όλων των αρχείων µέσα σε µια κοινή «δεξαµενή» δεδοµένων. Για παράδειγµα, εφόσον ένα αρχείο χρησιµοποιείται ως συνοδευτικό και στα Νέα και στα Newsletters, η εγγραφή του και το upload θα γίνουν µια φορά µέσα από το download center. Επίσης, µε τη συγκέντρωση των αρχείων σε ένα κοινό σηµείο, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης µέσα σε όλα τα αρχεία της εφαρµογής ανεξαρτήτως ενότητας. Module Download Center - Features Basic Δυναµικές Κατηγορίες Download Center σε δενδρική µορφή!!! Διαχείριση Εγγράφων (Ηµεροµηνία, Κατηγορίες, Σειρά Εµφάνισης, Τίτλος, Σύντοµη Περιγραφή, Περιγραφή, Σύνδεση µε φυσικό αρχείο)!!! Δηµοσίευση Download Center ανά κατηγορία στο website!!! Δυνατότητα Αναζήτησης µε λέξη κλειδί, εύρος ηµεροµηνιών και κατηγορία στο website!!! Δυνατότητα Παραµετροποίησης Λίστας Εµφάνισης Εγγράφων (Ταξινόµηση, Ειδικά Φίλτρα, Διαµόρφωση κτλ)!!! 7 από 21

8 MODULE MEDIA CENTER Το media center διαχειρίζεται αρχεία multimedia όπως εικόνες (jpeg, gif, bmp, png), ήχου (mp3) βίντεο (avi, mpeg, mov). Η παρουσίαση των αρχείων γίνεται µέσα από thumbnails (για τις εικόνες) και δίνεται η δυνατότητα προσαρµογής του quick time player ή του windows media player για τους ήχους και τα βίντεο για άµεση αναπαραγωγή τους µέσα από την εφαρµογή. Module Media Center - Features Basic Δυναµικές Κατηγορίες Media Center σε δενδρική µορφή!!! Διαχείριση Media (Ηµεροµηνία, Κατηγορίες, Σειρά Εµφάνισης, Τίτλος, Σύντοµη Περιγραφή, Περιγραφή, Σύνδεση µε φυσικό αρχείο)!!! Δηµοσίευση Media Center ανά κατηγορία στο website!!! Δυνατότητα Αναζήτησης µε λέξη κλειδί, εύρος ηµεροµηνιών και κατηγορία στο website!!! Δυνατότητα Παραµετροποίησης Λίστας Εµφάνισης Media (Ταξινόµηση, Ειδικά Φίλτρα, Διαµόρφωση κτλ)!!! MODULE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ο «Επιχειρηµατικός Κατάλογος» είναι ένα module τύπου τηλεφωνικού καταλόγου για την παρουσίαση οργανισµών ή εταιριών. Έχει χρησιµοποιηθεί από Δήµους για την παρουσίαση των επιχειρήσεων της περιοχής, από οργανισµούς και φορείς για την παρουσίαση επιχειρήσεων στον τοµέα ευθύνης τους (π.χ. Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης), επιµελητήρια για την παρουσίαση των µελών τους κλπ. Module Επιχειρηµατικός Κατάλογος - Features Basic Διαχειριση Κατηγοριών σε άπειρα επίπεδα!!! Δηµοσίευση Κατηγοριών ανά site / locale -!! Δυναµική Διαχείριση Επιχειρήσεων (Επωνυµία, Τύπος Εταιρίας, Υπεύθυνος, Διεύθυνση, Περιγραφή, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Φαξ, , Λογότυπο, Κατηγορία!!! Δηµοσίευση Επιχειρήσεων ανά site / locale -!! Δυνατότητα Αναζήτησης µε λέξη κλειδί στο σύνολο του καταλόγου!!! Δυνατότητα Πλοήγησης σε επίπεδο κατηγοριών και υποκατηγοριών και αναζήτησης στον τρέχοντα υποκατάλογο!!! Δυνατότητα Διαµόρφωσης Λίστας Εµφάνισης Επιχειρήσεων στο website!!! MODULE CASE STUDIES Το «Case Studies» είναι ένα module του οποίο συνδράµει στην παρουσίαση κάποιων υλοποιηµένων παραδειγµάτων σε εργασία ή σε προϊόν που έχει φέρει εις πέρας µια εταιρία ή ένας οργανισµός. Κάθε case study µπορεί να συνοδεύεται από συνοδευτικά αρχεία ή αρχεία multimedia. Υπάρχει και δυνατότητα προβολής κάποιων case studies στην πρώτη σελίδα της εφαρµογής στη λογική των "Πιο Πρόσφατων Έργων". Module Case Studies - Features Basic Διαχείριση Case Studies (Σειρά Εµφάνισης, Πελάτης, Εµφάνιση την 1η σελίδα, Τίτλος, Σύντοµη Περιγραφή, Αναλυτική Περιγραφή)!!! Δυνατότητα αναζήτησης µε λέξη κλειδί και πελάτη στο website!!! Δυνατότητα Παραµετροποίησης Λίστας Εµφάνισης Case Studies (Ταξινόµηση, Ειδικά Φίλτρα, Διαµόρφωση κτλ)!!! Διαχείριση meta tags για SEO!!! Δυνατότητα Δηµοσίευσης ανά site / locale "!!! 8 από 21

9 MODULE KNOWLEDGE BASE Το «Knowledge Base» module είναι µια βάση δεδοµένων µε πολυδιάστατο γνωστικό περιεχόµενο. Έχει αναπτυγµένες τεχνικές αναζήτησης στις διάφορες κατηγορίες. Περιλαµβάνει συγγραφείς ή εκδότες ή δηµιουργούς για διαφορετική κατηγοριοποίηση. Παρέχεται η δυνατότητα επισύναψης συνοδευτικών αρχείων ή αρχείων multimedia. Module Knowledge Base - Features Basic Δυναµική Διαχείριση Κατηγοριών σε άπειρα επίπεδα!!! Δυνατότητα Δηµοσίευσης Κατηγοριών ανά site / locale "!!! Δυναµική Διαχείριση Συγγραφέων / Δηµιουργών!!! Διαχείριση Θεµάτων (Ηµεροµηνία, Συγγραφέας, Τίτλος, Σύντοµη Περιγραφή, Αναλυτική Περιγραφή)!!! Δυνατότητα Δηµοσίευσης Θεµάτων ανά site / locale "!!! Δυνατότητα Παραµετροποίησης Λίστας Εµφάνισης θεµάτων (Ταξινόµηση, Ειδικά Φίλτρα, Διαµόρφωση κτλ)!!! Δυνατότητα Επισύναψης Αρχείων & Φωτογραφιών!!! Δυνατότητα Παραµετροποίησης µε έξτρα πεδία!!! MODULE ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Απαραίτητο module για τη δηµοσίευση θέσεων εργασίας σε µια εταιρία ή έναν οργανισµό. Οι θέσεις εργασίας περιλαµβάνουν την περιγραφή και τον κωδικό της θέσης, την ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της τυχόν προκήρυξης και την τελευταία ενηµέρωση. Μπορεί να συνοδευτεί και µε ειδική φόρµα δηµιουργηµένη µε το Form Creator για την αποστολή στάνταρ βιογραφικού σηµειώµατος µε δυνατότητα upload του ίδιου του βιογραφικού. Module Θέσεις Εργασίας - Features Basic Διαχείριση Θέσεων Εργασίας (Κωδικός, Δηµοσίευση από - έως, σύντοµη περιγραφή, αναλυτική περιγραφή)!!! Διαχείριση meta tags για SEO!!! Δυνατότητα αναζήτησης µε λέξη κλειδί στο website!!! Δυνατότητα Παραµετροποίησης Λίστας Εµφάνισης Θέσεων Εργασίας (Ταξινόµηση, Ειδικά Φίλτρα, Διαµόρφωση κτλ)!!! Δυνατότητα ανάπτυξης προσαρµοσµένης Φόρµας Αποστολής Βιογραφικού και επισύναψης αρχείου!!! Δυνατότητα Δηµοσίευσης ανά site / locale "!!! MODULE ΠΕΛΑΤΕΣ Πολλές επιχειρήσεις θέλουν να δηµοσιεύσουν τους πελάτες τους. Το module «πελάτες» παρέχει αυτή τη δυνατότητα µε την καταχώρηση των επιχειρήσεων / φορέων / οργανισµών σε µια λίστα η οποία έχει τη δυνατότητα δυναµικής κατηγοριοποίησης. Module Πελάτες - Features Basic Δυναµική Διαχείριση Κατηγοριών!!! Διαχείριση Πελατών (Λογότυπο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Σειρά Εµφάνισης, Κατηγορία, Εοωνυµία, Έδρα, αναλυτική περιγραφή)!!! Δυνατότητα αναζήτησης µε λέξη κλειδί στο website!!! Δυνατότητα Παραµετροποίησης Λίστας Εµφάνισης Πελατών Εργασίας (Ταξινόµηση, Ειδικά Φίλτρα, Διαµόρφωση κτλ)!!! Δυνατότητα Δηµοσίευσης ανά site / locale "!!! 9 από 21

10 MODULE ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Το γλωσσάριο είναι ένα module το οποίο χρησιµοποιείται σε εφαρµογές οι οποίες διαθέτουν κάποιους όρους (ή ακρώνυµα) οι οποίοι δεν είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό. Με το module αυτό δίνεται η δυνατότητα στον οργανισµό ή στην εταιρία να περιγράψει αυτούς τους όρους στους χρήστες της εφαρµογής. Module Γλωσσάριο - Features Basic Διαχείριση Όρων / Λέξεων!!! Δυνατότητα αναζήτησης µε λέξη κλειδί στο website!!! Δυνατότητα αναζήτησης µε αλφαβητικό ευρετήριο και λατινικούς χαρακτήρες!!! Δυνατότητα Δηµοσίευσης ανά site / locale "!!! MODULE ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Επιτρέπει τη δηµιουργία online ερωτηµατολογίων µε δυνατότητα ορισµού του χρονικού διαστήµατος διενέργειας. Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε τοµείς και περιλαµβάνουν πολλαπλές απαντήσεις. Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα ορισµού ανοιχτών ή κλειστών (κατόπιν εξουσιοδότησης) ερωτηµατολογίων καθώς και εργαλείο παρακολούθησης των αποτελεσµάτων. Module Online Ερωτηµατολόγια - Features Basic Δυναµική Διαχείριση Ερωτηµατολογίων!!! Ορισµός Χρονικού Διαστήµατος Ισχύος Ερωτηµατολογίου!!! Δυνατότητα εµφάνισης αυτόµατης αρίθµησης στις ερωτήσεις!!! Δυνατότητα Επιλογής Συµπλήρωσης από Πιστοποιηµένους Χρήστες!!! Συµπλήρωση Εισαγωγικού και Τελικού Κειµένου κατά την συµπλήρωση!!! Δυνατότητα Δηµοσίευσης Ερωτηµατολογίων ανά site / locale "!!! Δυναµική Διαχείριση Τµηµάτων!!! Δυναµική Διαχείριση Ερωτήσεων και Απαντήσεων!!! Συµπλήρωση Ερωτηµατολογίων σε διαδοχικές οθόνες!!!!!! Υποστηρίξη ερωτήσεων µε υποχρεωτική απάντηση, µε δεκτές µια ή περισσότερες απαντήσεις!!! Υποστήριξη ερωτήσεων τύπου πίνακα (matrix)!!! Ταυτόχρονη Δηµοσίευση Πολλαπλών Ερωτηµατολογίων!!! Εµφάνιση Στατιστικών Απαντήσεων!!! Δυνατότητα Εµφάνισης Στατιστικών ανά χρήση (όταν συµπληρώνεται από εξουσιοδοτηµένους χρήστες)!!! MODULE ΧΑΡΤΕΣ GOOGLE Αξιοποιεί τα χαρτογραφικά υπόβαθρα της µηχανής Google Maps και επιτρέπει τη διαχείριση διαδραστικών χαρτών και προσδιορισµού σηµείων ενδιαφέροντος (αξιοθέατα, δηµόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, σχολεία, αθλητικοί χώροι κτλ) µε τη χρήση αντιπροσωπευτικών εικονιδίων. Module Χάρτες Google - Features Basic Δυναµική Διαχείριση Χαρτών Google!!! Γενικές Ρυθµίσεις Χαρτών (Πλάτος - Ύψος Καµβά, Γεωγραφικό Πλάτος και Μήκος κεντρικού σηµείου, επίπεδο Zoom, Τύπος Χάρτη - Υβριδικός, Κανονικός, Δορυφορικός)!!! Καταχώριση Κλειδιών Google Maps ανά URL!!! Ορισµός Γλώσσας εµφάνισης δεδοµένων στους χάρτες!!! Δυναµική Διαχείριση Σηµείων!!! 10 από 21

11 Δυνατότητα Ορισµού Διαφορετικού Εικονιδίου σε κάθε σηµείο!!! Drag & Drop εντοπισµός σηµείων πριν την αποθήκευση!!! Δυνατότητα Δηµοσίευσης πολλαπλών χαρτών µε επιλεγµένα σηµεία στο website!!! MODULE ONLINE ΚΑΡΑΡΤΙΣΗ Μέσω της πλατφόρµας οι καταρτιζόµενοι, µπορούν να συµµετέχουν σε online συνεδρίες / παραδόεσεις, να καταθέτουν εργασίες σε επιµέρους εκπαιδευτικές ενότητες και να βαθµολογούνται για την προσπάθειά τους. Οι εκπαιδευτές είναι αρµόδιοι για τον σχεδιασµό των εκπαιδευτικών ενοτήτων, την ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού και την παρακολούθηση των διαδικασιών εκπαίδευσης, µέσα από ένα σύγχρονο και εύχρηστο ολοκληρωµένο περιβάλλον Online κατάρτισης. Module Online Κατάρτιση - Features Basic Δυναµική Διαχείριση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων!!! Δυναµική Διαχείριση Εκπαιδευτών και Καταρτιζοµένων!!! Ανάρτηση Εκπαιδευτικού Υλικού ανά Ενότητα από τους Εκπαιδευτές!!! Προγραµµατισµός online διαλέξεων / συνεδριών!!! Χρήση chat κατά τη διάρκεια των συνεδριών µε δυνατότητα καταγραφής του ιστορικού συνοµιλιών!!! Πίνακας Ανακοινώσεων από Εκπαιδευτές προς Καταρτιζόµενους και από τους Γενικούς Διαχειριστές προς όλους!!! Ορισµός Εργασιών ανά εκπαιδευτική ενότητα από τους εκπαιδευτές!!! Αποστολή Εργασιών από τους Καταρτιζόµενους εντός deadline!!! Αξιολόγηση Εργασιών από Εκπαιδευτές και ενηµέρωση εκπαιδευοµένων!!! Κοινόχρηστη δηµοσίευση εργασιών!!! Αποστολή Ερωτήσεων από τους Καταρτιζόµενους προς του Εκπαιδευτές!!! Ειδοποιήσεις µέσω !!! MODULE ONLINE ΕΝΤΥΠΑ Με το συγκεκριµένο module παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρηση ή τον οργανισµό να παρουσιάσει ηλεκτρονικά έντυπα που αφορούν στην ενηµέρωση κοινού ή πελατών όπως ο κατάλογος προϊόντων, τα διαφηµιστικά flyer, το εταιρικό προφίλ κτλ. Το online έντυπα "ξεφυλλίζονται" ηλεκτρονικά µε δυνατότητες zoom in και zoom out, εκτύπωσης, επίσκεψης συγκεκριµένης σελίδας ή ενότητας περιεχοµένου. Module Online Έντυπα - Features Basic Δυναµική Διαχείριση Εντύπων!!! Δηµοσίευση Εντύπων ανά site / locale -!! Δυναµική Διαχειριση Περιεχοµένων!!! Δυναµική Ανάκτηση σελίδων από επιλεγµένο φάκελο folder και αρχεία αριθµηµένα jpg!!! Δυναµική Προσαρµογή Αναλογίας Μήκους - Πλάτους εντύπου στην παρουσίαση στο website!!! Ηλεκτρονικό Ξεφύλλισµα µε τη χρήση τεχνολογιών flash!!! Παροχή συντόµευσης στις επιµέρους ενότητες περιεχοµένου!!! Δυνατότητα Εκτύπωσης Εντύπων!!! Μεγέθυνση σελίδων για εύκολη ανάγνωση!!! 11 από 21

12 MODULE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Με το συγκεκριµένο module παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρηση ή τον οργανισµό να δηµοσιεύσει διαγωνισµούς / προκηρύξεις, µε σκοπό την τήρηση διαφανών διαδικασιών και την αδιάλειπτη ενηµέρωση πελατών και προµηθευτών Module Διαγωνισµοί - Features Basic Δυναµική Διαχειριση Προκηρύξεων (Ηµεροµηνίες Έναρξης και Λήξης Υποβολής, Ηµεροµηνία Δηµοσίευσης, Τηλέφωνα Επικοινωνίας, Προυπολογισµός, Κατάσταση, Τίτλος, Λεπτοµέρειες, Περίληψη, Διάρκεια Έργου, Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Χρηµατοδότηση, Φορέας Υλοποίησης)!!! Δηµοσίευση Προκηρύξεων ανά site / locale -!! Δυναµική Διαχείριση Καταστάσεων Προκηρύξεων (Σε Δηµόσια Διαβούλευση, Υποβολή Προτάσεων, Ακυρώθηκε, Παρατάθηκε κτλ)!!! Δυνατότητα αναζήτησης προκηρύξεων µε λέξη κλειδί µε επιλογή ταξινόµησης στο website!!! Δυνατότητα Παραµετροποίησης Λίστας Εµφάνισης Προκηρύξεων (Ταξινόµηση, Ειδικά Φίλτρα, Διαµόρφωση κτλ)!!! Δυνατότητα Επισύναψης Αρχείων!!! Δυνατότητα Παραµετροποίησης µε έξτρα πεδία!!! MODULE BANNERS Το module banners επιτρέπει την ανάρτηση διαφηµιστικών πινακίδων στο portal, µε παράλληλη δυνατότητα διαµοιρασµού του χρόνου εµφάνισης. Οι εµφανίσεις και τα clicks στις διαφηµιστικές πινακίδες καταγράφονται στο εξειδικευµένο σύστηµα παρακολούθησης. Module Banners - Features Basic Δυναµική Διαχείριση Διαφηµιστικών Θέσεων (Banner Slots)!!! Δυνατότητα Δηµοσίευσης Banner Slots ανά site / locale "!!! Δυνατότητα ορισµού πολλαπλών διαφηµιστικών πινακίδων σε ένα Banner Slot!!! Ορισµός συχνότητας εµφάνισης πινακίδων σε ένα Banner Slot (σε ποσοστό)!!! Δυναµική Διαχείριση πινακίδων (% impessions, Όνοµα, URL, Αρχείο, Περιεχόµενα)!!! Τοποθέτηση Banner Slots σε οποιαδήποτε σηµείο του website!!! Παρακολούθηση Impessions και Hits ανά Διαφηµιστική Πινακίδα!!! Υποστηρίζεται η ενσωµάτωση flash banners (τήρηση συγκεκριµένων προδιαγραφών στο swf για την καταγραφή hits)!!! MODULE ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ Το συγκεκριµένο module επιτρέπει τη διαβαθµισµένη πρόσβαση χρηστών στις επιµέρους ενότητες της πλατφόρµας. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται εφικτή η δηµιουργία οµάδων συνεργατών που έχουν πρόσβαση είτε σε ειδικές / συνδροµητικές ενότητες (π.χ. γνωσιακές βάσεις δεδοµένων), είτε στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου χονδρικής (business-to-business). Module Περιοχή Μελών - Features Basic Δυναµική Διαχείριση Παρεχόµενων Υπηρεσιών!!! Δυναµική Διαχείριση Οµάδων Χρηστών!!! Δηµοσίευση Οµάδων Χρηστών ανά site / locale "!!! 12 από 21

13 Ορισµός Δικαιωµάτων Πρόσβασης σε υπηρεσίες και σε µια ή περισσότερες οµάδες χρηστών σε επίπεδο σελίδας!!! Δυνατότητα παραµετροποίησης απεριίοριστων διαφορετικών Περιοχών Μελών!!! Product Catalog Modules Η πλατφόρµα citroncms δεν είναι µόνο µια πλατφόρµα που υποστηρίζει την ανάπτυξη απλών εταιρικών portals αλλά διαθέτει και modules που είναι υπεύθυνα για την παρουσίαση προϊοντικών καταλόγων µε δυνατότητες προβολής τους µε διαφορετικούς τρόπους µε τις δυνατότητες που παρέχονται από το νέο, ηλεκτρονικό marketing. MODULE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ο «Κατάλογος Προϊόντων» είναι ο βασικός κορµός ενός ηλεκτρονικού καταλόγου ή ηλεκτρονικού καταστήµατος (λιανικής ή χονδρικής). Στον κατάλογο παρουσιάζονται συγκεκριµένα τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος για την προβολή του προς τους χρήστες όπως κωδικός, όνοµα, περιγραφή, ενδεικτική τιµή λιανικής (M.S.R.P.), εγγύηση, κλπ. Η βασική λειτουργικότητα του καταλόγου προσφέρει επίσης την κατηγοριοποίηση των προϊόντων σε κατηγορίες, υποκατηγορίες (σε άπειρο βάθος δενδρικής µορφής) και κατασκευαστή όπως επίσης και την ιεράρχησή τους µέσα στις κατηγορίες για προβολή στις πρώτες θέσεις των λιστών. Ακόµη, προσφέρεται λειτουργία απενεργοποίησης των προϊόντων ή επιλεκτικής εµφάνισής τους σε ορισµένες ζώνες πώλησης. Με τη χρήση WYSIWYG HTML Editor για την επεξεργασία της περιγραφής του προϊόντος δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης ολοκληρωµένων και διαφορετικών ιστοσελίδων για σηµαντικά προϊόντα. Υποστηρίζονται φωτογραφίες (και σε µορφή thumbnail για τις λίστες), συνοδευτικά αρχεία και multimedia αρχεία. Υπάρχει δυνατότητα δηµιουργίας βασικών ειδών, όπως για παράδειγµα κωδικός, όνοµα/τίτλος, περιγραφή και κατηγορία αλλά και ειδικών κατηγοριών µε διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως, για παράδειγµα, περιγραφή των πεδίων κινητών τηλεφώνων, εκτυπωτών, scanner και λοιπά. Κατάλογος Προιόντων - Features Basic Δυναµική Διαχείριση Κατηγοριών σε άπειρα επίπεδα!!! Δυνατότητα Δηµοσίευσης Κατηγοριών ανά site / locale "!!! Δυναµική Διαχείριση Κατασκευαστών!!! Διαχείριση Προϊόντων (Κωδικός, Τύπος, Οµάδα, Τίτλος, Αναλυτική Περιγραφή κτλ)!!! Δυνατότητα Διασύνδεσης µε πολλαπλές κατηγορίες!!! Σύνδεση πολλαπλών φωτογραφιών ανά προϊόν!!! Αυτόµατη απεικόνιση thumbnail φωτογραφιών στο website!!! Δυνατότητα ορισµού Οµάδας Προϊόντων!!! Δυνατότητα παραµετροποίησης διαφορετικών τύπων Προιόντων (διαφοροποίηση πεδίων περιγραφής)!!! Δυνατότητα Αναζήτησης µε λέξη κλειδί και το 1ο επίπεδο κατηγοριών (Quick Search)!!! Δυνατότητα Αναζήτησης µε λέξη κλειδί, όλα τα επίπεδα κατηγοριών, εύρη τιµών, κατασκευαστές (Advanced Search)!!! Δυνατότητα εµφάνισης εναλλακτικών όψεων στην παρουσίαση των προϊόντων!!! Δυνατότητα εµφάνισης διαφορετικών λιστών προϊόντων ανά κατηγορία / υποκατηγορία!!! Δυνατότητα παραµετροποίησης επιλέξιµων χαρακτηριστικών (π.χ. χρώµα, µέγεθος)!!! Διαχείριση meta tags για SEO!!! Δυνατότητα Δηµοσίευσης Προϊόντων ανά site / locale "!!! Δυνατότητα ανάπτυξης προσαρµοσµένων modules για την εµφάνιση των λιστών προϊόντων και των αναλυτικών σελίδων!!! 13 από 21

14 MODULE ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ MARKETING Οι δυνατότητες ταξινόµησης των προϊόντων του καταλόγου (εκτός από την κλασσική τους οµαδοποίηση σε κατηγορίες και υποκατηγορίες) σε κατηγορίες που προορίζονται για σκοπούς marketing (π.χ. νέα προϊόντα, οικονοµικά προϊόντα, προτεινόµενα, κλπ.) ή άλλους σκοπούς προώθησής (οικονοµικά προϊόντα, προϊόντα ρευστοποίησης, κλπ.), προσφέρει αναβαθµισµένες δυνατότητες στον τρόπο προώθησης των προϊόντων µιας εταιρίας. Το module «Κατηγορίες Marketing» προσφέρει τα εργαλεία για τη δηµιουργία των παραπάνω λιστών προώθησης. Όπως και το module «Συσχετιζόµενα Προϊόντα», η άδεια χρήσης του module «Κατηγορίες Marketing» παρέχεται ανά κατηγορία marketing. Κατηγορίες Marketing - Features Basic Δυναµική Διαχείριση Κατηγοριών Marketing (Νέα Προιόντα, Best Sellers, Προτεινόµενα, Οικονοµικά, Ρευστοποίηση κτλ)!!! Υποστήριξη Απεριόριστων Κατηγοριών!!! Σύνδεση µε προϊόντα από τη διαχείριση προιόντος!!! Δυνατότητα Δηµοσίευσης ανά site / locale "!!! Δυνατότητα εφαρµογής προσαρµοσµένων φίλτρων προιόντων ανά κατηγορία (π.χ. Νέα Προιόντα του τελευταίου µήνα)!!! Δυνατότητα Προβολής Διαφορετικών Λιστών Προϊόντων ανά κατηγορία!!!!!! MODULE ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Το module συσχετιζόµενα προϊόντα αναφέρεται σε προϊόντα τα οποία σχετίζονται µε κάποια άλλα µε κάποια σχέση. Για παράδειγµα, τα αξεσουάρ των κινητών τηλεφώνων είναι και αυτά προϊόντα τα οποία µπορεί κάποιος να τα βρει µέσα από τη σελίδα του κινητού το οποίο έχει ή θέλει να αγοράσει. Τα αναλώσιµα ενός εκτυπωτή, όπως µελάνια και χαρτιά, µπορούν επίσης να αναφέρονται σαν «αναλώσιµα» µέσα από την σελίδα του ίδιου του προϊόντος. Ένα άλλο παράδειγµα είναι αυτό των ανταλλακτικών. Το module συσχετιζόµενα προϊόντα επιτρέπει τις συνδέσεις αυτές και η άδεια χρήσης του παρέχεται ανά κατηγορία συσχέτισης. Συσχετιζόµενα Προϊόντα - Features Basic Δυναµική Διαχείριση Κατηγοριών Συσχετιζόµενων (Σχετικά Προιόντα, Αξεσουάρ, Εναλλακτικά, Συµπληρωµατικά κτλ)!!! Δυνατότητα Δηµοσίευσης Κατηγοριών ανά site / locale "!!! Ορισµός συσχετιζόµενων προϊόντων από τη διαχείριση προϊόντος!!! Εµφάνιση λιστών συσχετιζόµενων στην αναλυτική προϊόντος στο website!!! Δυνατότητα παραµετροποίησης και τοποθέτησης των λιστών συσχετιζόµενων στην αναλυτική προϊόντος σε επιλεγµένα σηµεία!!! MODULE ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Το module διαθεσιµότητα επιτρέπει την διαχείριση διαθεσιµότητας προϊόντων σε περιπτώσεις ηλεκτρονικού εµπορίου λιανικής ή χονδρικής. Επιτρέπει τη δηµιουργία ζωνών διαθεσιµότητας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η εµφάνιση λεκτικών και εικονιδίων φιλικών προς τους χρήστες. Διαθεσιµότητα - Features Basic Δυνατότητα ορισµού πολλαπλών τύπων διαθεσιµότητας (διαθεσιµότητα για συχνά εξαντλούµενα προιόντα, διαθεσιµότητα για προιόντων που παραγγέλνονται µαζικά κτλ)!!! Δυνατότητα Ενεργοποίησης Τύπων Διαθεσιµότητας ανά site / locale "!!! Δυνατότητα ορισµού Κανόνων εµφάνισης διαθεσιµότητας στο website ανά τύπο (π.χ. από 1-50 τεµάχια εµφάνιση Περιορισµένη Διαθεσιµότητα)!!! 14 από 21

15 Δυνατότητα ορισµού διαφορετικών εικονιδίων ανά κανόνα διαθεσιµότητας!!! Δυνατότητα επισήµανανσης Αναµενόµενων προϊόντων!!! Δυνατότητα εµφάνισης πραγµατικής διαθεσιµότητας!!! Διαχείριση διαθεσιµότητας από τη διαχείριση προϊόντος!!! Δυνατότητα ορισµού διαφορετικής διαθεσιµότητας για το ίδιο προϊόν ανά site / locale "!!! Δυνατότητα εµφάνισης διαφορετικής διαθεσιµότητας για το ίδιο προϊόν ανά site / locale "!!! MODULE ΚΡΙΤΙΚΕΣ Με το module αυτό παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες και πελάτες ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος που εµπορεύεται διαφορετικά είδη από διαφορετικούς προµηθευτές να προσθέτουν µια κριτική για ένα προϊόν το οποίο έχουν αγοράσει. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η αξιοπιστία του ηλεκτρονικού καταστήµατος καθώς παρέχει στοιχεία ανάδρασης από το ευρύ κοινό. Ο έλεγχος των σχολίων των πελατών γίνεται κατόπιν ελέγχου από τον διαχειριστή του συστήµατος (moderation). Κριτικές - Features Basic Δυνατότητα καταχώρησης σχολιασµού προϊόντων από χρήστες (ηµεροµηνία δηµοσίευσης, Βαθµός, Τίτλος, Περιγραφή)!!! Έλεγχος δηµοσίευσης σχολιασµών από διαχειριστές συστήµατος!!! Δυνατότητα δηµοσίευσης σχολιασµών σε πολλαπλά site / locales "!!! Εµφάνιση λίστας καταχωρηµένων σχολίων στην αναλυτική προϊόντος!!! Δεν απατείται η εγγραφή χρηστών για την καταχώρηση σχολίων!!!!!! ecommerce Modules Η πλατφόρµα citroncms περιλαµβάνει µια σειρά από modules που επιτρέπουν τις συναλλαγές σε επίπεδο ηλεκτρονικού εµπορίου για ηλεκτρονικά καταστήµατα λιανικής (B2C) και χονδρικής (B2B). Μια από τις καινοτοµίες που διαθέτει, είναι η εφαρµογή του συνδυασµού των sites/locales στα προϊόντα και την παραγγελιοληψία επιτρέποντας σε εταιρίες µε θυγατρικές στο εξωτερικό την πώληση προϊόντων σε διαφορετικές ζώνες µέσα από µεµονοµένα sites, διατηρώντας και διαχειρίζοντας την πληροφορίαµέσα από µια εγκατάσταση. Η δύναµη της πλατφόρµας και η ανεξαρτησία των modules, επιτρέπει την εγκατάσταση ενός B2B και ενός B2C καταστήµατος συγχρόνως µέσα από µια εγκατάσταση. Εκτός από τα standard modules, υπάρχουν προ-παραµετροποιηµένες λύσεις για B2B και B2C εξοικονοµώντας χρήµατα στον πελάτη. Τα modules που χρησιµοποιεί η πλατφόρµα citroncms για την δηµιουργία ηλεκτρονικών καταστηµάτων, φαίνονται παρακάτω: MODULE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ Το module Παραγγελιοληψία, είναι υπεύθυνο για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για να γίνει µια ηλεκτρονική παραγγελία σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα (λιανικής ή χονδρικής). Το απαιτούµενο καλάθι αγορών, το προφίλ του πελάτη, οι διευθύνσεις αποστολής και τιµολόγησης, η επιλογή για την έκδοση απόδειξης ή τιµολογίου και, τέλος, η καταχώριση της παραγγελίας, συνθέτουν τις βασικές λειτουργίες αυτού του module. Στο module αυτό περιλαµβάνεται και η διαχείριση της φορολόγησης. Η συνεργασία του module Παραγγελιοληψία µε άλλα modules (εφόσον εγκατασταθεί), όπως «Τρόποι και Κόστος Μεταφορικών», «Τρόποι Πληρωµής», «On-line Εκκαθάριση Πιστωτικών Καρτών», µετατρέπει την πλατφόρµα citroncms σε ένα ολοκληρωµένο και πλήρες κατάστηµα (B2C & B2B) ηλεκτρονικών αγορών. Παραγγελιοληψία - Features Basic Καλάθι αγορών (small basket, normal basket)!!! Δυνατότητα προσαρµογής εµφάνισης καλαθιού αγορών!!! Δυνατότητα διαφοροποίησης καλαθιού αγορών ανά site / locale -!! 15 από 21

16 Δυνατότητα Παραγγελιοληψίας σε τρία βήµατα (πληρωµή, αποστολή, ολοκλήρωση) - B2C mode!!! Δυνατότητα Παραγγελιοληψίας σε ένα βήµα - B2B mode!!! Δυνατότητα παραµετροποίησης προσαρµοσµένης παραγγελιοληψίας!!! Επιλογή αποστολής καταχωρηµένης παραγγελίας σε Διαχειριστή!!! Επιλογή αποστολής καταχωρηµένης παραγγελίας σε Πελάτη!!! Δυνατότητα Ορισµού Προεπιλεγµένης Χώρας, Βασικού Τιµοκαταλόγου και Νοµίσµατος!!! Δυνατότητα Ορισµού Προεπιλεγµένης Χώρας, Βασικού Τιµοκαταλόγου και Νοµίσµατος ανά site / locale "!!! Δυναµική διαχείριση καταστάσεων παραγγελιών!!! Δυναµική διαχείριση καταστάσεων παραγγελιών ανά site / locale "!!! Δυναµικός ορισµός καταστάσεων καταχώρησης, ακύρωσης και ολοκλήρωσης παραγγελίας!!! Δυναµική Διαχείριση Κατηγοριών Φορολόγησης (23%, 13% κτλ)!!! Ενεργοποίηση Κατηγοριών Φορολόγησης ανά site / locale "!!! Δυνατότητα διαχείρισης µειωµένων συντελεστών φορολόγησης!!! Δυνατότητα διαµόρφωσης παραστατικού ηλεκτρονικής παραγγελίας (ενσωµάτωση λογοτύπου επιχείρησης, αλλαγή χρωµάτων, τρόπου εµφάνισης κτλ)!!! Αναζήτηση παραγγελιών µε κωδικό, πελάτη και κατάσταση στη διαχείριση!!! Παρακολούθηση Ιστορικού Εξέλιξης Παραγγελιών!!! Δυνατότητα ενηµέρωσης πελάτη µέσω για την αλλαγή κατάστασης παραγγελίας µε σχετικά σχόλια!!! Διαχείριση Πελατών (Στοιχεία Τιµολόγησης, Διευθύνσεις Αποστολής, Πολλαπλοί Χρήστες ανά πελάτη στο B2B, Σύνδεση µε Οµάδες Χρηστών κτλ)!!! Εγγραφή Χρηστών στο website για την ολοκλήρωση αγορών!!! Δυνατότητα Παραµετροποίησης στοιχείων χρηστών (προσθήκη πεδίων) για την έγγραφή στο website!!! MODULE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ Η πλατφόρµα citroncms, µε το module Διαχείριση Τιµοκαταλόγων, επιτρέπει την προσθήκη και διαχείριση πολλαπλών τιµοκαταλόγων, δηλαδή τιµή ανά κωδικό προϊόντος. Ένας από αυτούς του τιµοκαταλόγους µπορεί να επιλεγεί ως ο βασικός κατάλογος και ο οποίος χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις ηλεκτρονικών καταστηµάτων B2C. To module Διαχείριση Τιµοκαταλόγων δεν χρειάζεται να χρησιµοποιείται µόνο σε συνεργασία µε άλλα e-commerce modules αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και µόνο του (σε συνδυασµό µε τον κατάλογο προϊόντων) για την εµφάνιση τιµών σε ένα site ηλεκτρονικού καταλόγου προϊόντων µε τιµές. Διαχείριση Τιµοκαταλόγων - Features Basic Δυνατότητα Διαχείρισης Πολλαπλών Τιµοκαταλόγων!!! Ενεργοποίηση Τιµοκαταλόγων σε πολλαπλά sites / locales -!! Ορισµός απόλυτων τιµών ανά προϊόν για κάθε τιµοκατάλογο!!! MODULE ΤΡΟΠΟΙ & ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Το module «Τρόποι και Κόστος Μεταφορικών» δίνει την πρόσθετη δυνατότητα στον χρήση να επιλέξει τον προτιµώµενο τρόπο αποστολής και κόστος αποστολής των προϊόντων που έχει παραγγείλει αλλά και στον ιδιοκτήτη του καταστήµατος να µπορεί να επιλέξει µε ποιους τρόπους αποστολής (ΕΛ.ΤΑ., courier, παραλαβή από κατάστηµα, κλπ) θα αποστέλλει τα προϊόντα του και µε ποιο επιπλέον κόστος στην παραγγελία για κάθε ένα από αυτούς. 16 από 21

17 Τρόποι και Κόστος Μεταφορικών - Features Basic Δυναµική Διαχείριση Τρόπων Αποστολής Προϊόντων (Τίτλος, Περιγραφή)!!! Ενεργοποίηση Τρόπων Αποστολής Προϊόντων ανά site / locale "!!! Ορισµός Χρεώσεων µε βάση τη συνολική τιµή της παραγγελίας!!! Δυναµική Καταχώρηση Καταστηµάτων στην περίπτωση Παραλαβής από το κατάστηµα!!! Δυνατότητα Ενσωµάτωσης Προσαρµοσµένων Τρόπων Αποστολής (π.χ. συµφωνηµένες χρεώσεις Courier)!!! MODULE ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το module «Τρόποι Πληρωµής» δίνει την πρόσθετη δυνατότητα στον χρήση να επιλέξει τον προτιµώµενο τρόπο πληρωµής για την παραγγελία του (Αντικαταβολή, Κατάθεση σε Τράπεζα, Πληρωµή µε πιστωτική κάρτα, κλπ). Το module «Τρόποι Πληρωµής» συνεργάζεται και µε το module «Online Εκκαθάριση Πιστωτικών Καρτών» για την χρέωση της πιστωτικής κάρτας του πελάτη σε πραγµατικό χρόνο. Τρόποι Πληρωµής - Features Basic Δυναµική Διαχείριση Τρόπων Πληρωµής!!! Ενεργοποίηση Τρόπων Πληρωµής ανά site / locale -!! Υποστήριξη Αντικαταβολής!!! Υποστήριξη Πληρωµής σε Τράπεζα (αναφορά σε λογαριασµούς και συνεργαζόµενες τράπεζες)!!! Δυνατότητα Ενσωµάτωσης Προσαρµοσµένων Τρόπων Πληρωµής µε καθορισµένη λειτουργικότητας (π.χ. Συµφωνηµένος τρόπος αν υπάρχει διαθέσιµο πιστωτικό υπόλοιπο)!!! MODULE ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ Η πλατφόρµα citroncms επιτρέπει τη δηµιουργία παράλληλων εκπτωτικών ενεργειών, µε δυνατότητα ορισµού του χρόνου ισχύος. Οι εκπτωτικές καµπάνιες περιλαµβάνουν είτε εκπτωτικούς καταλόγους µε απόλυτες τιµές, είτε ποσοστιαίους εκπτωτικούς καταλόγους, είτε ποσοστιαίες προσφορές ανά προϊόν. Εκπτωτικές Καµπάνιες - Features Basic Δυναµική Διαχείρισης Εκπτωτικών Καµπανιών!!! Εκπτωτικοί Κατάλογοι µε απόλυτες τιµές!!! Έκπτωτικοί Κατάλογοι µε ποσοστά!!! Ποσοτικές Προσφορές ανά προιόν!!! Ενεργοποίηση Εκπτωτικών Καµπανιών ανά site / locale "!!! Ορισµός έναρξης και λήξης ισχύος ανά εκπτωτική καµπάνια!!! Δυνατότητα συσχέτισης µεµονωµένων προϊόντων ανά εκπτωτική καµπάνια!!! Δυνατότητα συσχέτισης προιόντων µε βάση συνδυαστικά κριτήρια (επιλεγµένες κατηγορίες, προιόντα συγκεκριµένων κατασκευαστών, κατηγοριών marketing κτλ)!!! Δυνατότητα εφαρµογής των εκπτωτικών καµπανιών σε επιλεγµένους συνεργάτες (B2B mode)!!! 17 από 21

18 MODULE ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ Τα εκπτωτικά κουπόνια αποτελούν ισχυρό εργαλείο προώθησης των πωλήσεων µιας επιχείρησης. Στόχος η τόνωση της ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Ως εργαλείο ανήκει στο µίγµα προβολής και επικοινωνίας του µίγµατος µάρκετινγκ (Promotion Mix) και αποτελεί πολύ σηµαντική και ευρέως διαδεδοµένη πρακτική σε όλους τους κλάδους επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Εκπτωτικά Κουπόνια - Features Basic Δυναµική Διαχείριση Κουπονιών!!! Εκπτωτικά Κουπόνια στην Παραγγελία µε ελάχιστη τιµή ενεργοποίησης!!! Εκπτωτικά Κουπόνια σε συνδυασµό προϊόντων µε συγκεκριµένες ποσότητες!!! Ορισµός Έκπτωσης µε απόλυτη τιµή, ποσοστό ή δώρο!!! Ενεργοποίηση Κουπονιών ανά site / locale "!!! Ορισµός κουπονιών για ταυτόχρονη χρήση µε άλλα κουπόνια!!! Ορισµός ηµεροµηνίας έναρξης και λήξης ισχύος κουπονιών!!! Ορισµός Διαθέσιµου Αριθµού Κουπονιών συνολικά!!! Ορισµός Διαθέσιµου Αριθµού Κουπονιών ανά πελάτη!!! Δυνατότητα εξαργύρωσης κουπονιών κατά την παραγελιοληψία!!! MODULE ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ Το module «Online Εκκαθάριση Πιστωτικών Καρτών» επιτρέπει την σύνδεση του «καταστήµατος» µε επιλεγµένη Τράπεζα για την εκκαθάριση της πιστωτικής κάρτας του πελάτη σε πραγµατικό χρόνο. Για την χρήση αυτού του module συνίσταται η χρήση ασφαλούς ηλεκτρονικού πιστοποιητικού (SSL) από διεθνώς αναγνωρισµένες εταιρίες (Verisign, Thawte, κλπ). Εκκαθάριση Πιστωτικών Καρτών - Features Basic Εκκαθάριση Πιστωτικών Καρτών µε µεταφορά σε κόµβο ασφαλείας της συνεργαζόµενης τράπεζας!!! Διαχείριση Στοιχείων Eurobank!!! Διαχείριση Στοιχείων Alpha Bank!!! Διαχείριση Στοιχείων Emporiki Bank!!! Διαχείριση Στοιχείων Winbank Bank!!! Αποθήκευση παραγγελίας µετά την επιτυχή εκκαθάριση της πιστωτικής κάρτας!!! Το σύστηµα προτείνει στο διαχειριστή αυτόµατα τις απαραίτητες σελίδες διασύνδεσης (checkout url, confirmation url, OK url, not OK url κτλ) µε τα συστήµατα των τραπεζών!!! Δυνατότητα επιλογής διαφορετικής τράπεζας ανά site / locale "!!! MODULE PAYPAL Το module Εκκαθάριση µεσω PayPal δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη του ηλεκτρονικού καταστήµατος να πληρώσει άµεσα µε τη χρήση της παγκοσµίως γνωστής διαδικτυακής υπηρεσίας πληρωµών PayPal (www.paypal.com). Τα χρήµατα τα λαµβάνεται άµεσα σε δικό σας λογαριασµό της PayPal. Το module συνοδεύεται από αναλυτικό οδηγό δηµιουργίας paypal account στα ελληνικά. Πληρωµή µε PayPal - Features Basic Υποστήριξη µεθόδου Express Checkout!!! Διαχείριση στοιχείων διασύνδεσης µε PayPal (API Username, API Password, Signature, Return URL, Cancel URL)!!! Ενεργοποίηση PayPal ανά site / locale -!! 18 από 21

19 Αποθήκευση παραγγελίας µετά την επιτυχή πληρωµή µέσω PayPal!!! MODULE ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ B2B Η τιµολογιακή πολιτική επιτρέπει την διαχείριση οµάδων πελατών µε δυνατότητες σύνδεσης ποσοστιαίων καταλόγων είτε ως προς άλλους τιµοκατάλογους είτε για συγκεκριµένα είδη τιµολογιακής πολιτικής. Η διαχείριση των ειδών περιλαµβάνεται στο module και επιτρέπει τη δηµιουργία οµάδων προϊόντων για τις οποίες είναι επιθυµητή η διαφοροποίηση της τιµολογιακής πολιτικής. Οι πελάτες / συνεργάτες µπορούν να συνδεθούν µε πολλαπλές οµάδες τιµολογιακής πολιτικής. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης ειδικών τιµοκαταλόγων για κάθε πελάτη χωριστά. Τιµολογιακή Πολιτική B2B - Features Basic Υποστήριξη Πολλαπλών Οµάδων Τιµολογιακής Πολιτικής!!! Υποστήριξη Πολλαπλών Ειδών Προϊόντων Τιµολογιακής Πολιτικής!!! Δυνατότητα έκπτωσης επί συγκεκριµένου τιµοκαταλόγου και για συγκεκριµένα είδη προιόντων!!! Ενεργοποίηση Οµάδων Τιµολογιακής Πολιτικής ανά site / locale "!!! Ενεργοποίηση Ειδών Προϊόντων Πολιτικής ανά site / locale "!!! Σύνδεση Πελατών σε µια ή περισσότερες Οµάδες Τιµολογιακής Πολιτικής!!! Δυνατότητα ορισµού ειδικών τιµοκαταλόγων ανά πελάτη!!! Υποστήριξη flat έκπτωσης ανά πελάτη!!! Ενεργοποίηση Πολλαπλών Χρηστών ανά Πελάτη!!! Το σύστηµα υπολογίζει αυτόµατα την ελάχιστη τιµή από το σύνολο των κανόνων τιµολογιακής πολιτικής!!! MODULE ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ (B2B) Αφορά σε εγκαταστάσεις όπου οι πελάτες ακολουθούν διαδικασίες έγκρισης των παραγγελιών πριν από την οριστική υποβολή. Οι απλοί χρήστες καταχωρούν παραγγελίες προς έγκριση και οι διαχειρστές των κέντρων κόστους τις ανακτούν µεµονωµένα ή µαζικά, ώστε να επωφεληθούν τυχόν µεγαλύτερων εκπτώσεων ή και ποσοτικών προσφορών. Κέντρα Κόστους & Έγκριση Παραγγελιών (Β2Β) - Features Basic Υποστήριξη Απλών Χρηστών, Διαχειριστών Κέντρων Κόστους και Γενικών Διαχειριστών!!! Δυναµική Διαχείριση Κέντρων Κόστους!!! Δυνατότητα αποστολής παραγγελιών προς έγκριση στον Διαχειριστή του κέντρου κόστους!!! Ανάκτηση µιας ή περισσοτέρων παραγγελιών από το Διαχειριστή του κέντρου κόστους και ολοκλήρωση παραγγελίας!!! Δυνατότητα ολοκλήρωσης συνδυαστικής παραγγελίας από τους διαχειριστές των κέντρων κόστους!!! Επιλογή καθαρισµού καλαθιού αγορών πριν την ανάκτηση!!! Δυνατότητα ολοκλήρωσης παραγγελιών προς έγκριση και από τους Γενικούς Διαχειριστές του συστήµατος!!! Ενηµέρωση διαχειριστών κέντρων κόστους µε για παραγγελίες προς έγκριση!!! Αναζήτηση και ανάκτηση παραγγελιών ανά κέντρο κόστους!!! 19 από 21

20 MODULE ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ (B2B) Όταν οι παραγγελίες των πελατών µιας επιχείρησης είναι συχνές και µε τα ίδια περίπου προϊόντα (π.χ. χαρτί Α4, στιλό, µελάνια εκτυπωτών κτλ), τότε παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης των παραγγελιών ανά χρήστη του πελάτη. Το ηλεκτρονικό κατάστηµα B2B παρέχει ακόµη ένα ισχυρό εργαλείο εξοικονόµησης χρόνου για τους πελάτες του και πρωτοπορεί έναντι του ανταγωνισµού. Αποθήκευση Παραγγελιών (Β2Β) - Features Basic Δυνατότητα Αποθήκευσης Παραγγελιών από τους χρήστες του Πελάτη!!! Δυνατότητα ανάκτησης και ολοκλήρωσης αποθηκευµένων παραγγελιών από τον χρήστη που πραγµατοποίησε την αποθήκευση!!! Δυνατότητα ανάκτησης και ολοκλήρωσης αποθηκευµένων παραγγελιών από τον Γενικό Διαχειριστή του πελάτη!!! Δυναµικός υπολογισµός των τιµών στο στάδιο ανάκτησης της παραγγελίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα τιµολογιακή πολιτική!!! Interoperability Modules!!!!!!!! Πρόκειται για ενότητες λογισµικού οι οποίες καθιστούν εφικτή την ανταλλαγή δεδοµένων της πλατφόρµας citroncms µε ετερογενή πληροφοριακά συστήµατα. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι προτυποποιηµένοι και αξιοποιούν τεχνολογίες xml / web services, ώστε να επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφορίας χωρίς πρόσθετες ρυθµίσεις ασφαλείας στα τοπικά δίκτυα των σηµείων τήρησης των δεδοµένων. MODULE ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ecommerce (ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ERP) Η πλατφόρµα citroncms παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης µε το ERP / Λογιστικό Πρόγραµµα του πελάτη. Αυτό είναι εφικτό ακόµη και σε τοπολογία off-line, δηλαδή, ακόµη και αν το ηλεκτρονικό κατάστηµα φιλοξενείται σε εγκαταστάσεις τρίτων (π.χ. Internet Service Providers), δηλαδή όχι στο ίδιο τοπικό δίκτυο µε το ERP του πελάτη, µε χρήση των τεχνολογιών Web Service και XML. Το Web Service Συγχρονισµού Δεδοµένων εγκαθίσταται στον server όπου φιλοξενείται η εφαρµογή citroncms και είναι υπεύθυνο για τον συγχρονισµό, δηλαδή την παραλαβή και εισαγωγή δεδοµένων αλλά και κάποια εξαγωγή και αποστολή δεδοµένων της παραγγελίας στο citroncms. Το Client Συγχρονισµού Δεδοµένων εγκαθίσταται στο τοπικό δίκτυο του πελάτη και έχει την ευθύνη αποστολή των δεδοµένων προς το ηλεκτρονικό κατάστηµα. Σηµαντικό γεγονός είναι ότι γίνεται ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ των δεδοµένων κάθε φορά και όχι απλή αντιγραφή από το ένα σύστηµα στο άλλο (incremental synchronization). Τα διαστήµατα ανάµεσα στις αποστολές και παραλαβές των δεδοµένων εξαρτώνται από την φύση της εφαρµογής, τον όγκο των δεδοµένων και τις δυνατότητες της σύνδεσης internet του πελάτη. Συγχρονισµός Δεδοµένων ecommerce - Features Basic Ο συγχρονισµός γίνεται µε την χρήση προτυποποιηµένων XML αρχείων!!! Ο συγχρονισµός γίνεται µέσω της πόρτας 80 χωρίς να απατούνται επιπλέον ρυθµίσεις σε firewall!!! Υποστηρίζεται ο συγχρονισµός Προιόντων και Κατηγοριών σε άπειρα επίπεδα!!! Υποστηρίζεται ο συγχρονισµός εκπτώσεων µε απόλυτες τιµές, µε ποσοστά καθώς και οι ποσοτικές προσφορές στα προϊόντα!!! Υποστηρίζεται ο συγχρονισµός της διαθεσιµότητας των προϊόντων!!! Υποστηρίζεται ο συγχρονισµός πελατών µε στοιχεία τιµολόγησης και διευθύνσεις (B2B mode)!!! Υποστηρίζεται ο συγχρονισµός πολλαπλών τιµοκαταλόγων!!! 20 από 21

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) Τεχνική Προσφορά Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) TESSERA Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. Τεχνική Προσφορά για την Προκήρυξη της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8 Πίνακας περιεχομένων Η Internet Business Hellas... 3 Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 3 Προφίλ... 4 Όραμα... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Σχετικά με το IBSHOP....

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης IBSHOP

Εγχειρίδιο Χρήσης IBSHOP Εγχειρίδιο Χρήσης IBSHOP : 210 88 12 784, : 210 88 33 852, : info@ibhellas.gr, Url: www.ibhellas.gr Page 1 Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 4 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Κοζάνη 26/06/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ... 4 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ... 5 1.3. ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ... 5 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 7 2.1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης. Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου

Οδηγός Χρήσης. Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου Οδηγός Χρήσης Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου 1 Κατάλογος περιεχομένων 1. Καλώς ήρθατε στο Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου...4 1.1 Άδεια...4 1.2 Πληροφορίες για το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οι εταιρείες παραγωγής έτοιμου λογισμικού ERP και τα προϊόντα που προσφέρουν στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1. Περιγραφή Υποσυστημάτων

Σελίδα 1. Περιγραφή Υποσυστημάτων Σελίδα 1 Περιγραφή Υποσυστημάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 4 Δομή οργανισμού... 4 Περιβάλλον εργασίας χρήστη... 5 Εργονομικός σχεδιασμός οθονών και παραμετροποίησή τους...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το Singular Enterprise 4U είναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) που περιλαµβάνει τα παρακάτω υποσυστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ JOOMLA Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop) με την εφαρμογή ανοικτού κώδικα Joomla και του component "virtuemart"

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop) με την εφαρμογή ανοικτού κώδικα Joomla και του component virtuemart ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop) με την εφαρμογή ανοικτού κώδικα Joomla και του component "virtuemart" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία του

Πτυχιακή εργασία του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας»

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΣ - Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Υπό ΟΥΜΟΥΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επίβλεψη Δρ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Προϋπολογισμός: 352.300,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 7 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Απλή εγκατάσταση Εύκολη παραμετροποίηση Κοινή βάση δεδομένων Εύκολη διαλειτουργικότητα με άλλες εφαρμογές Αμεση μεταφορά από εμπορολογιστικές ή ERP

Απλή εγκατάσταση Εύκολη παραμετροποίηση Κοινή βάση δεδομένων Εύκολη διαλειτουργικότητα με άλλες εφαρμογές Αμεση μεταφορά από εμπορολογιστικές ή ERP Η εύχρηστη λύση για όλους Απλή εγκατάσταση Εύκολη παραμετροποίηση Κοινή βάση δεδομένων Εύκολη διαλειτουργικότητα με άλλες εφαρμογές Αμεση μεταφορά από εμπορολογιστικές ή ERP εφαρμογές πελατολογίου, υπολοίπων,

Διαβάστε περισσότερα