Διευθυντική περίληψη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διευθυντική περίληψη"

Transcript

1 Διευθυντική περίληψη Κύρια ευρήματα 1. Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός εξακολουθούν να είναι σημαντικά εμπόδια στην επίτευξη του στόχου ΕΕ 2020 για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και στην πλειονότητα των Κρατών Μελών, η απόσταση από τους στόχους της ΕΕ για την απασχόληση, την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Το 2011 η φτώχεια έχει αυξηθεί στα περισσότερα από τα Κράτη Μέλη, ενώ παράλληλα η τάση εμφανίζεται να είναι αυξητική. Παρά την ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό, η "Ετήσια Έρευνα Ανάπτυξης" (ΕΕΑ) και οι "Ειδικές Συστάσεις Χώρας" συνεχίζουν να επικεντρώνονται κυρίως στην οικονομική ανάπτυξη με βάση τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας. 2. Η οικονομική κρίση και τα μέτρα που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της επιβαρύνουν τις διαφορές αναφορικά με τις πολιτικές πρόνοιας και την κοινωνική προστασία στην ΕΕ οι συνέπειες αυτών των μέτρων είναι ορατές, ειδικά σε χώρες του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής (ΠΟΠ) Ενώ οι χώρες που πιέζονται λιγότερο από οικονομικές προσαρμογές και με περισσότερο καθιερωμένα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας κάνουν μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, οι πιο ευάλωτες χώρες που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από την ΕΕ (που παραδίδονται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας) προβαίνουν σε δραστικές περικοπές που έχουν επιπτώσεις στο σύνολο του συστήματος πρόνοιας, αυξάνοντας έτσι την απόστασή τους σε σχέση με τις πρώτες. 13 Ως αποτέλεσμα, οι διαφορές, στα επίπεδα της κοινωνικής προστασίας, ενισχύονται, ενώ παράλληλα διευρύνονται και οι διαφορές μεταξύ των Κεντρικών/Βορείων και Νοτίων/περιφερειακών μερών. 3. Η εξελισσόμενη κρίση προκαλεί μια δραματική αύξηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, εντός και μεταξύ των κρατών μελών Αυτή η τάση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια διάσπαση της κοινωνικής συνοχής, όχι μόνο μεταξύ των χωρών, αλλά και στο εσωτερικό των χωρών. Το γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε προηγούμενες δεκαετίες, η κοινωνική συνοχή ήταν μία από τις σημαντικότερες αρχές που καθοδηγούσε τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ. Η διόρθωση της παρούσας κατάστασης θα απαιτήσει μακροπρόθεσμα μέτρα καθώς η τρέχουσα 13 Caritas Europa, 2013, The impact of the European crisis. A study of the impact of the crisis and austerity on people with a special focus on Greece, Ireland, Italy, Portugal and Spain 1

2 διαδικασία υπονομεύει τη βάση για την πρόοδο προς την οικοδόμηση μιας Ευρώπης βασισμένης σε ίσες ευκαιρίες και κοινωνική δικαιοσύνη. 4. Οι τρέχουσες μεταρρυθμίσεις έχουν αρνητική επίπτωση στην πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και στην προστασία, ιδιαίτερα, των ευάλωτων ατόμων Στις χώρες με υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής προστασίας, τα ευάλωτα άτομα αντιμετωπίζουν αυξανόμενους περιορισμούς πρόσβασης σε κοινωνικές παροχές (αυξημένες προϋποθέσεις, λιγότερο εισόδημα, κλπ.) στις χώρες με κατώτερο επίπεδο κοινωνικής προστασίας (συνήθως στα Νότια και στην περιφέρεια), ο κοινωνικός αποκλεισμός εμφανίζεται σε πιο έντονο βαθμό και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων, αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες των ατόμων. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να αποκλείονται όχι μόνο από το οικονομικό σύστημα αλλά και από τις δημόσιες υπηρεσίες Εμφάνιση αυξανόμενης επιδείνωσης των συνθηκών της αγοράς εργασίας με επιπλέον απολύσεις και αύξηση της ανεργίας Σε πολλές χώρες, το μέγεθος της ανεργίας και τα αυξανόμενα ποσοστά έλλειψης εύρεσης εργασία συνιστούν πλέον «διαρθρωτική ανεργία» το μερίδιο της μακροχρόνιας ανεργίας (περισσότερο από 12 μήνες), καθώς και η ανεργία μεταξύ των νέων (15 έως 24 ετών) αυξάνεται συνεχώς, φθάνοντας σε ανεπίτρεπτα επίπεδα ο αριθμός των νέων που δεν βρίσκονται σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση αυξάνεται δραστικά. Αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το μέλλον της απασχολησιμότητας των νέων εργαζομένων, κάτι που, με τη σειρά του, μπορεί να δυσκολέψει μια μελλοντική ανάκαμψη της αγοράς εργασίας, κυρίως στα ευάλωτα Κράτη Μέλη. 6. Άνοδος των ποσοστών φτωχών εργαζομένων και της επισφαλούς απασχόλησης Η αύξηση των φτωχών εργαζομένων είναι καθοριστικός παράγοντας για την εισοδηματική ανισότητα, όχι μόνο λόγω υψηλών επιπέδων ανεργίας, αλλά και του αυξανόμενου αριθμού των συμβάσεων προσωρινής και μερικής απασχόλησης, καθώς επίσης και των χαμηλών μισθών και της έλλειψης ή του περιορισμού κοινωνικής ασφάλισης και παροχών (η ευέλικτη εργασία, αρκετά συχνά, προκαλεί αβεβαιότητα εργασίας). Αυτό κυρίως επηρεάζει τους νέους, που μετά από χρόνια ανεργίας αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να γίνουν φτωχοί εργαζόμενοι. 7. Πρόσφατα στοιχεία αναδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα και βαθύτερες μορφές φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού που επηρεάζουν παιδιά και νέους 14 Caritas Europa, 2013, The Future of the Welfare State. A comparative study in EU-countries. 2

3 Παιδιά, μακροχρόνια άνεργοι, νέοι και άτομα με χαμηλή μόρφωση έχουν ιδιαιτέρως πληγεί από την κρίση. Το 2011, το 37,9% του πληθυσμού των 28 Μελών Κρατών της ΕΕ δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε απρόσμενα οικονομικά έξοδα. 15 Σε πολλές χώρες, η παιδική φτώχεια αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, επηρεάζοντας κάθε τομέα της ανάπτυξης ενός παιδιού και προκαλώντας σοβαρές μακροχρόνιες συνέπειες. Η φτώχεια των νέων και η μετάδοση της φτώχειας σε νέους ανθρώπους προκαλεί όλο και μεγαλύτερες ανησυχίες, αλλά το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα ούτε στην ΕΕ ούτε σε εθνικό επίπεδο. 8. Οι περικοπές ή το πάγωμα ορισμένων βασικών κοινωνικών υπηρεσιών εξωθεί σε σοβαρές μορφές αποκλεισμού. Πολλές οικογένειες βιώνουν μια ισχυρότερη επιδείνωση των τωρινών συνθηκών διαβίωσής τους. Τα μέτρα λιτότητας μειώνουν τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών, που αποτελούν τη δικλείδα ασφαλείας για τους ανθρώπους σε κίνδυνο φτώχειας ή/και κοινωνικού αποκλεισμού η αύξηση των τελών σε ορισμένες θεμελιώδεις υπηρεσίες (υγειονομική περίθαλψη, πρόσβαση στη δικαιοσύνη, στέγαση) έχει μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, την απασχολησιμότητα και ικανότητα να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. 9. Μεγαλύτερα ποσοστά μεταναστών αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού Οι κυβερνήσεις και η ΕΕ καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν και να ελέγξουν τις μεταναστευτικές ροές. Ορισμένα από τα μέτρα καταλήγουν σε περιοριστικές μεταναστευτικές πολιτικές που εξωθούν μεγαλύτερα ποσοστά μεταναστών από την επίσημη απασχόληση και από τα συστήματα κοινωνικής προστασίας προς παράνομες καταστάσεις μια αύξηση της παράνομης μετανάστευσης, κατά πάσα πιθανότητα, θα προκαλέσει αύξηση της εργασιακής εκμετάλλευσης. 10. Παρά την αυξανόμενη σημασία στα θέματα των Ρομά στην ατζέντα της ΕΕ, η πραγματική πρόοδος στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους και των ίσων ευκαιριών παραμένει περιορισμένη Πολλές Εθνικές Στρατηγικές Ένταξης των Ρομά χρειάζονται βελτίωση αναφορικά με τον εντοπισμό συγκεκριμένων στόχων, την περιγραφή σταθερών μέτρων και την κατανομή επαρκών οικονομικών πόρων. Τη δεδομένη στιγμή δεν έχουν ένα πραγματικό ή θετικό αντίκτυπο στις εθνικές πολιτικές για τους Ρομά ή για τις συνθήκες διαβίωσης τους. Ορισμένες χώρες εξακολουθούν να απομακρύνουν Ρομά υπηκόους της ΕΕ χωρίς να τους δίνεται το δικαίωμα για αξιοπρεπή διαμονή και χωρίς ευκαιρίες για εκπαίδευση και απασχόληση λόγω προσωρινών περιορισµών (σε ορισμένες χώρες). 15 Eurostat, 2013, Inability to face unexpected financial expenses (source: SILC). 3

4 11. Η αξιοποίηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων ΕΕ είναι χαμηλή σε πολλές χώρες και η πρόσβαση σε αυτά Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων εξακολουθεί να είναι περιορισμένη Οι χώρες με υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού είναι μεταξύ εκείνων με τα χαμηλότερα επίπεδα αξιοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Caritas Europa ανησυχεί ιδιαίτερα για το συγκεκριμένο θέμα. Αρκετά Κράτη Μέλη αυξάνουν τα ποσοστά αξιοποίησης για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, ανανεώνοντας το σχεδιασμό και ανακατανέμοντας τους πόρους λαμβάνοντας υπόψη τις νέες κοινωνικές ανάγκες δυστυχώς σε αρκετά άλλα δεν παρατηρείται η ίδια στρατηγική. Επιπρόσθετα, η πρόσβαση των Μη- Κυβερνητικών Οργανώσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο εξακολουθεί να είναι περιορισμένη. 12. Η Ετήσια Έρευνα Ανάπτυξης 2013 συνεχίζει να επικεντρώνεται σε μέτρα για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς να δίνει αρκετή προσοχή στην προώθηση διαφόρων μέτρων καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού Παρά το γεγονός ότι η Ετήσια Έρευνα Ανάπτυξης 2013, για πρώτη φορά, καλεί τα Κράτη Μέλη να (α) αποτρέψουν την παιδική φτώχεια, (β) επανεξετάσουν τα φορολογικά συστήματα που αυξάνουν την προκατάληψη έναντι του χρέους των νοικοκυριών και (γ) να παρέχουν ποιοτική και οικονομικά προσιτή παιδική φροντίδα, αφιερώνει πολύ περιορισμένη προσοχή σε μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της φτώχειας, ενώ αυτή συνεχίζει να αυξάνεται στα περισσότερα από τα Κράτη Μέλη. 13. Πολύ λίγες Ειδικές Συστάσεις για το 2013 καλύπτουν το θέμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μερικές από αυτές μπορεί να προκαλέσουν την αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού Αν και υπάρχουν μερικές Ειδικές Συστάσεις που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, οι περισσότερες είναι ανεπαρκείς. Δεν είναι αρκετά λεπτομερείς ή μπορεί να οδηγήσουν άμεσα σε αύξηση της φτώχειας (μερικές σχετίζονται με περικοπές προϋπολογισμού και χαμηλότερες δαπάνες δημόσιας επένδυσης). Από την άλλη πλευρά κάποιες άλλες μπορεί να έχουν θετικές ή αρνητικές επιδράσεις ανάλογα με την ερμηνεία και τον τρόπο εφαρμογής τους. 14. Παρατηρήθηκε η διεξαγωγή μιας ελλειμματικής, περιορισμένης ή μη αποτελεσματικής συμβουλευτικής από τα Κράτη Μέλη κατά τη διάρκεια εκπόνησης του ΕΜΠ Η κακή συμβουλευτική αποτυπώνει το χάσμα μεταξύ των κοινωνιών και των σχεδιαστών πολιτικής, και συμβάλλει στο να γίνονται αντιληπτά τα προγράμματα και οι διαδικασίες της ΕΕ ως μη δημοκρατικά κινούμενα. Οι συνέπειες μιας τέτοιας αντίληψης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ΕΕ του να εκληφθεί ως ένας οργανισμός μακριά από την πραγματικότητα των μέσων ανθρώπων. 4

5 Βασικές συστάσεις Η στρατηγική "Ευρώπη 2020" ισχυρίζεται ότι προωθεί έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ενώ στην πραγματικότητα ο πυλώνας κοινωνικής ένταξης της στρατηγικής δείχνει να έχει ξεχαστεί. Η διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής που ονομάζεται "το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο" επικεντρώνεται κυρίως σε μακροοικονομικές εξελίξεις, ενώ η φτώχεια και οι επιπτώσεις της δεν συμπεριλαμβάνεται στα μακροοικονομικά στοιχεία που θα παρακολουθούνται. Αυτό θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα: τι άλλο είναι η φτώχεια, αν δεν είναι στοιχείο μακροοικονομικών; Και τι είναι μια μακροοικονομική εξέταση όταν δεν υπολογίζει τη φτώχεια; 16 Εξάλλου, οι πολιτικές που προωθούνται δεν θα πρέπει να εστιάζονται μόνο στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης στην Ευρώπη, αλλά και στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτοί οι δύο στόχοι της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" πρέπει να εφαρμόζονται παράλληλα, και το ένα δεν πρέπει να επιτυγχάνεται σε βάρος του άλλου. Το 2011, η έκθεση Caritas Europa Shadow Report υπογράμμισε το γεγονός ότι τα Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα (ΕΜΠ) επικεντρώνονται κυρίως στην οικονομία, στις δημοσιονομικές προσαρμογές και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, και είχαν την τάση να παραμελούν τα κοινωνικά ζητήματα. Το 2012, στην 22η έκδοση της έκθεσης, η Caritas Europa επιβεβαίωσε ότι αυτή η τάση συνεχίστηκε σε όλη τη διαδικασία της "Ευρώπη 2020" (Ευρωπαϊκό Εξάμηνο). Ως εκ τούτου προέβη σε συστάσεις για την διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" και των επιμέρους τομέων της. Οι παρακάτω συστάσεις προτείνονται σε σχέση με τα διάφορα στοιχεία της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και απευθύνονται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και κυβερνήσεις που διαδραματίζουν βασικό ρόλο κατά την εφαρμογή της στρατηγικής "Ευρώπη 2020". Μηχανισμοί διαδικασιών και χρηματικής σταθερότητας "Ευρώπη 2020" Η Caritas Europa εξακολουθεί να πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο έχει προοπτικές να καταστήσει τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" περισσότερο κοινωνικά ευέλικτη. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη φτώχεια στην Ευρώπη η Caritas Europa συνιστά: 1. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού θα πρέπει να είναι πιο ορατή σε όλη τη διαδικασία εφαρμογής της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" Η ΕΕΑ θα πρέπει να επικεντρωθεί στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, σε εφάμιλλο βαθμό με τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Επιπλέον: Θα πρέπει να αναφέρει ξεκάθαρα ότι οι προτεραιότητες της ΕΕ για το 2014 θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης φτώχειας μεταξύ ομάδων όπως: οικογένειες και παιδιά, μετανάστες, νέοι, Ρομά και εργαζόμενοι Επιπλέον, θα πρέπει να προωθεί πολιτικές αντιμετώπισης των αιτιών της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένων της επισφαλούς απασχόλησης, της περικοπής των παροχών και της παγιοποίησης της πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες. 16 Caritas Europa, 2013, The Future of the Welfare State. A comparative study in EU countries. 5

6 Οι Κατευθυντήριες γραμμές για τα ΕΜΠ 2014 θα πρέπει να καλέσουν τα Κράτη Μέλη να παρουσιάσουν πώς εφαρμόζουν ή σχεδιάζουν να εφαρμόσουν αυτά τα θέματα στις εθνικές τους πολιτικές. Σε όλες τις χώρες θα πρέπει να χορηγηθούν Ειδικές Συστάσεις για τη φτώχεια (ειδικά σε αυτές που αντιμετωπίζουν αυξανόμενη φτώχεια ή φτώχεια άνω του μέσου όρου της ΕΕ). Επιπλέον: Οι Ειδικές Συστάσεις που σχετίζονται με την ενεργοποίηση της αγοράς εργασίας πρέπει να καλέσουν τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν ενέργειες που πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας. 17 Οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας που προωθούνται μέσα από τις Ειδικές Συστάσεις πρέπει να αξιολογούνται έναντι του κινδύνου παράδοσης χαμηλόμισθων ή επισφαλών θέσεων εργασίας. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ο κοινωνικός αντίκτυπος των συστάσεων (ειδικά εκείνων που ζητούν μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης) στη διαδικασία σύνταξης των Ειδικών Συστάσεων. Τα ΕΜΠ πρέπει να είναι περιεκτικότερα στα θέματα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης, με εστίαση στους στόχους που σχετίζονται με τη μείωση της φτώχειας. Θα πρέπει, επίσης, να περιγράφουν λεπτομερώς πώς οι εθνικές πολιτικές αντανακλούν τις Προτεραιότητες της ΕΕΑ που σχετίζονται με τη μείωση της φτώχειας. 2. Οι χώρες του ΠΟΠ πρέπει να έχουν ευκαιρίες για πρόοδο προς την επίτευξη των κοινωνικών στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η οικονομική βοήθεια συνεπάγεται με οικονομικές και δημοσιονομικές περικοπές, οι οποίες προκαλούν μια μείωση σε βασικές υπηρεσίες και παροχές, οδηγώντας σε αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η Caritas Europa συνιστά: Οποιαδήποτε προϋπόθεση για τη χρηματοδοτική ενίσχυση που οδηγεί σε εγκατάλειψη ή αποδυνάμωση της καθολικότητας των υφιστάμενων βασικών υπηρεσιών πρέπει να αποφεύγεται, καθώς η συγκεκριμένη προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση με βασικά κοινωνικά δικαιώματα και οδηγεί σε αύξηση της φτώχειας και της ανισότητας. Σε αυτές τις χώρες θα πρέπει να διασφαλισθεί η καθολική πρόσβαση σε μια σειρά από υπηρεσίες καθώς και στο ελάχιστο εισόδημα, με ανάλογη, εάν είναι απαραίτητο, υποστηρικτική βοήθεια. Η ευρωπαϊκή χρηματική συνδρομή θα πρέπει να υποστηρίζει τα μέτρα που αποσκοπούν σε κοινωνικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε παιδιά και νέους. Στις χώρες που βρίσκονται υπό καθεστώς χρηματικής υποστήριξης ( Χώρες του Προγράμματος ) θα πρέπει να δίδεται πλήρες πακέτο Ειδικών Συστάσεων όπως 17 Οι αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας πρέπει να δίνουν την ευκαιρία στους ανθρώπους να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή μέσω της απασχόλησης. Τα στοιχεία της πρέπει να περιλαμβάνουν ικανοποιητικό εισόδημα, εργασιακή ασφάλεια και κοινωνική προστασία για τις οικογένειες, καλύτερες προοπτικές για προσωπική ανάπτυξη και κοινωνική ένταξη, και ελευθερία έφρασης των απόψεων τους" Για περισσότερες πληροφορίες, όπως ανατρέξετε στο: Poverty in Europe: A learning and working Europe, Caritas Europa

7 στις υπόλοιπες χώρες οι Ειδικές Συστάσεις δεν πρέπει να περιορίζονται στο να καλούν τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν τα Μνημόνια Συναντίληψης για αυτές τις χώρες. Θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως προκειμένου να αναστραφούν οι αυξανόμενες τάσεις φτώχειας Οι Ευρωπαϊκές στατιστικές και τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από οργανώσεις της Caritas που εργάζονται στην πρώτη γραμμή δείχνουν ότι τα παιδιά και οι φτωχές οικογένειες, η νεολαία, οι Ρομά και οι μετανάστες συνεχίζουν να επηρεάζονται ιδιαίτερα από τη φτώχεια και τον αποκλεισμό. Τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση τους επιδεινώθηκε ως αποτέλεσμα τόσο των περικοπών στις δημόσιες δαπάνες για βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές, όσο και εξαιτίας της αυξανόμενης ανεργίας και των αυξανόμενων κόστων διαβίωσης. Επιπλέον, οι θέσεις εργασίας είναι όλο και λιγότερο επαρκείς για την πρόληψη από τη φτώχεια. Τα Κράτη Μέλη, λοιπόν, πρέπει να εφαρμόσουν πολιτικές αντιμετώπισης των παραπάνω προκλήσεων, ενώ και η ΕΕ θα πρέπει να τις ιεραρχήσει στις διάφορες διαδικασίες και ημερήσιες διατάξεις της. 3. Στη διαδικασία της σρατηγικής για την Ευρώπη 2020 πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην παιδική και οικογενειακή φτώχεια και θα πρέπει να έχουν σαφή αντανάκλαση στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παιδική φτώχεια συνεχίζει να αυξάνεται, και αντιλαμβανόμενη τις μακροπρόθεσμες σοβαρές συνέπειες της παιδικής φτώχειας για την Ευρωπαϊκή κοινωνία, η Caritas Europa συνιστά: Η παιδική φτώχεια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένες Ειδικές Συστάσεις (ιδιαίτερα για τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ή όπου τα παιδιά επηρεάζονται πρωτίστως από τη φτώχεια, σε σύγκριση με άλλες ομάδες). Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν μέτρα για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και να συγκεντρωθούν περισσότερο στη φροντίδα των παιδιών στα ΕΜΠ τους. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΚΤ πρέπει να επιδεικνύουν πώς τα Κράτη Μέλη επενδύουν στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Η Σύσταση για Επένδυση στα παιδιά πρέπει να εφαρμοστεί και να ενσωματωθεί στις εθνικές πολιτικές. 4. Απαιτούνται στοχοθετημένα και ολοκληρωμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας των νέων Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη φτώχεια μεταξύ των νέων, η Caritas Europa συνιστά: Τόσο η ΕΕΑ, όσο και οι Ειδικές Συστάσεις πρέπει να καλούν τα Κράτη Μέλη να υλοποιούν μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπρεπούς εργασίας για τους νέους ανθρώπους. Τα ΕΜΠ πρέπει να αναφέρονται στα αντίστοιχα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη νέων ανθρώπων από του να γίνουν φτωχοί, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των ανέργων νέων, όταν συμμετέχουν σε προγράμματα ενεργοποίησης (εργασίας) τα ΕΜΠ θα πρέπει, επίσης, να αναφέρονται στα 7

8 σταθερά μέτρα που εισήχθησαν προκειμένου να αναχαιτισθεί η ασταθής και η ανασφαλής απασχόληση των νέων. Εφαρμόζοντας την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, τα Κράτη Μέλη πρέπει να προβαίνουν σε μια εκ των προτέρων αξιολόγηση των μέτρων, όπως είναι οι μαθητείες ή πρακτική άσκηση σε σχέση με τις δυνατότητες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας που αποτρέπουν του να γίνουν φτωχοί. Κάθε κίνδυνος δημιουργίας επισφαλούς απασχόλησης θα πρέπει να αποφεύγεται κατά την εφαρμογή προγραμμάτων του ΕΚΤ. 5. Εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών για τους μετανάστες Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή έκθεση των μεταναστών στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και τις αυξανόμενες ξενοφοβικές συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν σε όλη την Ευρώπη, η Caritas Europa συνιστά: Η ένταξη των μεταναστών πρέπει να ενσωματωθεί σε πολιτικές, που συνεπάγεται ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να καλυφτούν οι ανάγκες τους. Τα μέτρα πρέπει να περιλαμβάνουν: Διευκόλυνση της πρόσβασης των μεταναστών στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, στέγασης και κοινωνικών υπηρεσιών με την παράλληλη λειτυργία εισαγωγικών προγραμμάτων ένταξης για τους νεοεισερχόμενους. Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγράμματα ενεργοποίησης της αγοράς εργασίας, καθώς και διευκόλυνση στην αναγνώριση των επισήμων εκπαιδευτικών προσόντων τους στη βάση αποκτημένων ικανοτήτων. Η ΕΕ θα πρέπει να παρακολουθεί διεξοδικά και επιμελώς την εφαρμογή της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων. Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να εγγυούνται την πρόσβαση των μεταναστών στα βασικά δικαιώματα, με παράλληλη διασφάλιση των βασικών δικαιωμάτων για τους παράνομους μετανάστες, όπως η ιατρική περίθαλψη, η εκπαίδευση και η συνηγορία. 6. Η Σύσταση για Αποτελεσματικά Μέτρα Ενσωμάτωσης των Ρομά θα πρέπει να εφαρμοστεί Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα υψηλό ποσοστό των Ρομά συνεχίζει να υποφέρει από απόλυτη φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό σε ολόκληρη την ΕΕ, η Caritas Europa συνιστά: Το Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει τη Σύσταση σχετικά με μέτρα αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των Ρομά μέσα στα Κράτη Μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης χρήση των μέσων της ΕΕ (οδηγιών ΕΕ, πολιτικές και κονδύλια), καθώς και μια αποτελεσματική εφαρμογή των Εθνικών Στρατηγικών Ένταξης των Ρομά. Η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί την ένταξη στοχοθετημένων μέτρων στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της στέγασης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα κονδυλίων της ΕΕ Οι πολιτικές που εφαρμόζονται πρέπει να αποτρέπουν τη δημιουργία συνθηκών που οδηγούν στη φτώχεια των εργαζομένων και στον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας 8

9 Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο κατακερματισμό της αγοράς εργασίας και της φτώχειας των εργαζομένων, η Caritas Europa συνιστά: Η καταπολέμηση της επισφαλούς απασχόλησης πρέπει να είναι ένα από τα βασικά στοιχεία των εθνικών και Ευρωπαϊκών πολιτικών για την απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή όταν παρουσιάζει τις Προτεραιότητες για την ανάκαμψη με πολλές θέσεις εργασίας και βελτίωση της απασχολησιμότητας της ΕΕΑ, πρέπει να δίνει έμφαση στη σημασία της δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας που αποτρέπουν τη φτώχεια. Κατά συνέπεια, μέσω των Ειδικών Συστάσεων, θα πρέπει τα Κράτη Μέλη να κληθούν να επισημάνουν (όπου είναι σχετικό) τα θέματα των κατώτατων μισθών, τη μείωση της εργασιακής ασφάλειας, την ευρεία εφαρμογή θέσεων εργασίας προσωρινής και μερικής απασχόλησης και τις προσπάθειες να αντικατασταθούν οι θέσεις εργασίας με μέτρα ενεργοποίησης εργασίας όπως οι μαθητείες. Ο κίνδυνος δημιουργίας επισφαλούς απασχόλησης κατά την υλοποίηση των έργων του ΕΚΤ με στόχο την δημιουργία θέσεων εργασίας θα πρέπει να αποφεύγεται. Κοινωνική Επένδυση και Κονδύλια της ΕΕ 8. Είναι επιτακτική η ανάληψη πρωτοβουλιών κοινωνικής επένδυσης για την αντιμετώπιση του αρνητικού αντίκτυπου των δημοσιονομικών προσαρμογών Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ανισότητα και τις αρνητικές επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας ειδικά σε χώρες υπό καθεστώς χρηματικής υποστήριξης από την ΕΕ, η Caritas Europa συνιστά: Να αναληφθούν πρωτοβουλίες κοινωνικής επένδυσης στα Κράτη Μέλη για να αντισταθμιστούν τα αρνητικά αποτελέσματα των δημοσιονομικών επανορθώσεων. Οι πρωτοβουλίες, που υποστηρίζονται από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με την παράλληλα προώθηση τους από διάφορες εσωτερικές διαδικασίες της ΕΕ, πρέπει να στοχεύουν στην προστασία των υπαρχόντων κοινωνικών χαρακτηριστικών των κρατών πρόνοιας και στην ενίσχυση των κοινωνικών πυλώνων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Μεταξύ των διαφόρων μέτρων, η δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, όπως επίσης και οι πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις επιχειρήσεις Κοινωνικής Οικονομίας και τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος με παράλληλη ενίσχυση του ρόλου του μη-κερδοσκοπικού τομέα στη δημιουργία διαφόρων μορφών απασχόλησης για άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 9. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το Κοινωνικό Επενδυτικό Πακέτο (ΚΕΠ) υλοποιείται σε εθνικό επίπεδο Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της Ατζέντας του ΚΕΠ, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή του σε εθνικά επίπεδα ως εκ τούτου η Caritas 9

10 Europa συνιστά στην Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το ΚΕΠ υλοποιείται μέσα από την: Ενσωμάτωση των ειδικών προτεραιοτήτων του ΚΕΠ στο πλαίσιο της ΕΕΑ οι μεταρρυθμίσεις που προωθούνται μέσω των Ειδικών Συστάσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν σταθερές συστάσεις που στοχεύουν στην εφαρμογή των ειδικών μέτρων του ΚΕΠ Πρόοδο σχετικά με την εφαρμογή του ΚΕΠ, που θα πρέπει να υπάρχει ανατροφοδότηση μέσω των ΕΜΠ. Εφαρμογή του ΚΕΠ που θα πρέπει να υποστηριχθεί από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, και ειδικότερα από το ΕΚΤ. 10. Αυξημένη Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού Λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό επίπεδο των δαπανών του ΕΚΤ και τις δυσκολίες των Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων στην πρόσβαση των κονδυλίων της ΕΕ, η Caritas Europa συνιστά: Προκειμένου να αποφευχθούν οι αποδεσμεύσεις κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, τα αναξιοποίητα κονδύλια θα πρέπει να αναδιατεθούν σε προγράμματα που στοχεύουν στην στήριξη της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, ιδίως για τις πιο ευάλωτες ομάδες. Λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή περικοπών σε κοινωνικές υπηρεσίες και στη βοήθεια προς τους περισσότερο ευάλωτους, το μερίδιο του ΕΚΤ στις πολιτικές συνοχής και στήριξης για τη μείωση της φτώχειας στα προγράμματα του ΕΚΤ πρέπει να εξασφαλιστεί στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα (συγχρηματοδότησης) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εγγυηθεί μια συνεκτική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με τη μείωση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη, κατά τις διαπραγματεύσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Στα προγράμματα θα πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στις αιτίες και στους παράγοντες που οδηγούν στη φτώχεια μεταξύ των παιδιών, των οικογενειών, μεταξύ της νεολαίας και του εργαζόμενου πληθυσμού, καθώς και μεταξύ των Ρομά και των μεταναστών. Η χρήση της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την εφαρμογή Ειδικών Συστάσεων για τη φτώχεια και την κοινωνική ένταξη, καθώς και όλες οι σχετικές προτεραιότητες του ΚΕΠ, θα πρέπει να παρακολουθούνται επαρκώς τόσο μέσω της διαδικασίας παρακολούθησης των Κονδυλίων της ΕΕ, όσο και μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να απλουστεύσουν τη διαδικασία εφαρμογής τηςευρωπαϊκής χρηματοδότησης,, κυρίως μέσω απλουστευμένων διαδικασιών και άλλων μορφών που προβλέπονται στο σχέδιο κανονισμών. Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών πρέπει να αναγνωριστούν ως αξιόπιστοι εταίροι στη διαδικασία προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και στην εφαρμογή των κονδυλίων της ΕΕ που στοχεύουν στη βοήθεια των ευάλωτων ομάδων. Ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία Ευρώπη Αύξηση και βελτίωση της διαδικασίας του διαλόγου με την Κοινωνία των Πολιτών 10

11 Λαμβάνοντας υπόψη τη φθίνουσα εμπιστοσύνη των πολιτών στην ΕΕ και τις περιορισμένες διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται από τα Κράτη Μέλη κατά την εκπόνηση των ΕΜΠ τους, η Caritas Europa συνιστά: Βελτίωση των μεθόδων συμμετοχής με παροχή επαρκούς χρόνου για τους φορείς να ανταποκριθούν στη διαβούλευση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δημιουργία μόνιμων δομών για τη διαβούλευση και τη συμμετοχή τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων με στόχο την ανάπτυξη διαδικασιών ουσιαστικού διαλόγου, προχωρώντας από την αλληλοενημέρωση στην πλήρη συμμετοχή. Διευκόλυνση προς μόνιμο διάλογο μεταξύ της Επιτροπής, των Κρατών Μελών και των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών κατά την προετοιμασία και έγκριση των ΕΜΠ και των ΕΕΑ. 11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 10.8.2012 2012/2150(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ. Ø Άσκηση πίεσης προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Εξωτερικών για τη µείωση της ακραίας φτώχειας & της πείνας

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ. Ø Άσκηση πίεσης προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Εξωτερικών για τη µείωση της ακραίας φτώχειας & της πείνας ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ Ø Άσκηση πίεσης προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Εξωτερικών για τη µείωση της ακραίας φτώχειας & της πείνας Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (Α.Σ.Χ.)του ΟΗΕ θα λήξουν το 2015. Η

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική

Περιφερειακή Στρατηγική ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Caritas Europa Shadow Report 2013 Περίληψη χώρας 2013 για την Κύπρο

Caritas Europa Shadow Report 2013 Περίληψη χώρας 2013 για την Κύπρο 1. ΦΤΩΧΕΙΑ 1.1. Πρόσφατες τάσεις Εξελίξεις της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Κύπρο με βάση την Eurostat: Παρατηρείται το ποσοστό κινδύνου φτώχειας να μειώνεται από 15,9% το 2008 σε 14,7%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ελτίο Τύπου 11-07-2008 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ «ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2020» Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 15564/15 ECOFIN 1009 UEM 437 SOC 725 EMPL 471 COMPET 573 ENV 812 EDUC 326 RECH 313 ENER 440 JAI 1027 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση»

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» Υιοθετήθηκε στην 20 η Γενική Συνέλευση του ENOC, 22 Σεπτεμβρίου 2016, Βίλνιους Εμείς, τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Mαΐου 2009 (04.06) (OR. en) 10133/1/09 REV 1 SOC 362 ECOFIN 392 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γραμματείας του Συμβουλίου προς : το Συμβούλιο (Απασχόληση, Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 263 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 347 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Βουλγαρίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Βουλγαρίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 323 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Βουλγαρίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης Κύριες και κύριοι, Σας καλωσορίζουμε, σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012

Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012 Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012 Έγγραφο συζήτησης Προεδρίας Για να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερους πολίτες με τις

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων

Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων Με την υποστήριξη που παρέχει προς τα κράτη μέλη όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης EL EL 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ. μ ε τ α ξ ύ. τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς ως ο

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ. μ ε τ α ξ ύ. τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς ως ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ μ ε τ α ξ ύ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς κ α ι τ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ Δ ι κ τ ύ ο υ γ ι α τ η ν Ε τ α ι ρ ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη ATLEC Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης State of the Art and Research Analysis Σύνοψη WP number WP2 Research and Needs WP title Analysis Status Draft 2 Project

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: "Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση"

Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: "Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση" Άρης Περουλάκης : Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας, Εταιρικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Συζητούμε στη δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου μας τις εισηγήσεις των επιτροπών της ΚΕΔΕ,

Συζητούμε στη δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου μας τις εισηγήσεις των επιτροπών της ΚΕΔΕ, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Συζητούμε στη δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου μας τις εισηγήσεις των επιτροπών της ΚΕΔΕ, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώθηκε μετά από έναν ουσιαστικό εσωτερικό διάλογο. Με

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015: νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015: νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 2/12/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

5η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

5η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 5η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. κ. Γεωργίου Πατούλη ΒΟΛΟΣ 2015

ΟΜΙΛΙΑ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. κ. Γεωργίου Πατούλη ΒΟΛΟΣ 2015 ΟΜΙΛΙΑ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ κ. Γεωργίου Πατούλη ΒΟΛΟΣ 2015 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Συζητούμε στη δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου μας τις εισηγήσεις των επιτροπών της ΚΕΔΕ, το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2013

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 COM(2013) 354 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2013 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 345 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-03-2005 ANAΛYΣH Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων του Σπύρου Βλιάμου* Σε μια εποχή στην οποία ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε ένα οργασμό προετοιμασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της. Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ. σε εκδήλωση με θέμα:

Ομιλία της. Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ. σε εκδήλωση με θέμα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Ομιλία της Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ σε εκδήλωση με θέμα: «ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

"ΟΙ 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 7 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"

ΟΙ 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 7 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΟΙ 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 7 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" Η ΕΣΕΕ ανακοίνωσε ότι οι 4 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, EUROCOMMERCE

Διαβάστε περισσότερα

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές''

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' ''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' Άρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Τμήμα Επικοινωνίας / Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/47

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/47 26.7.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/47 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Εισαγωγική ομιλία του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Συνδέσμου Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Απριλίου 2013 για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της ICA στην Καρταχένα της Κολομβίας στις 23 Σεπτεμβρίου 2005 Η διακήρυξη αυτή θα πρέπει να προσαρμοστεί στις διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.11.2016 COM(2016) 726 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα