Διευθυντική περίληψη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διευθυντική περίληψη"

Transcript

1 Διευθυντική περίληψη Κύρια ευρήματα 1. Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός εξακολουθούν να είναι σημαντικά εμπόδια στην επίτευξη του στόχου ΕΕ 2020 για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και στην πλειονότητα των Κρατών Μελών, η απόσταση από τους στόχους της ΕΕ για την απασχόληση, την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Το 2011 η φτώχεια έχει αυξηθεί στα περισσότερα από τα Κράτη Μέλη, ενώ παράλληλα η τάση εμφανίζεται να είναι αυξητική. Παρά την ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό, η "Ετήσια Έρευνα Ανάπτυξης" (ΕΕΑ) και οι "Ειδικές Συστάσεις Χώρας" συνεχίζουν να επικεντρώνονται κυρίως στην οικονομική ανάπτυξη με βάση τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας. 2. Η οικονομική κρίση και τα μέτρα που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της επιβαρύνουν τις διαφορές αναφορικά με τις πολιτικές πρόνοιας και την κοινωνική προστασία στην ΕΕ οι συνέπειες αυτών των μέτρων είναι ορατές, ειδικά σε χώρες του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής (ΠΟΠ) Ενώ οι χώρες που πιέζονται λιγότερο από οικονομικές προσαρμογές και με περισσότερο καθιερωμένα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας κάνουν μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, οι πιο ευάλωτες χώρες που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από την ΕΕ (που παραδίδονται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας) προβαίνουν σε δραστικές περικοπές που έχουν επιπτώσεις στο σύνολο του συστήματος πρόνοιας, αυξάνοντας έτσι την απόστασή τους σε σχέση με τις πρώτες. 13 Ως αποτέλεσμα, οι διαφορές, στα επίπεδα της κοινωνικής προστασίας, ενισχύονται, ενώ παράλληλα διευρύνονται και οι διαφορές μεταξύ των Κεντρικών/Βορείων και Νοτίων/περιφερειακών μερών. 3. Η εξελισσόμενη κρίση προκαλεί μια δραματική αύξηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, εντός και μεταξύ των κρατών μελών Αυτή η τάση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια διάσπαση της κοινωνικής συνοχής, όχι μόνο μεταξύ των χωρών, αλλά και στο εσωτερικό των χωρών. Το γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε προηγούμενες δεκαετίες, η κοινωνική συνοχή ήταν μία από τις σημαντικότερες αρχές που καθοδηγούσε τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ. Η διόρθωση της παρούσας κατάστασης θα απαιτήσει μακροπρόθεσμα μέτρα καθώς η τρέχουσα 13 Caritas Europa, 2013, The impact of the European crisis. A study of the impact of the crisis and austerity on people with a special focus on Greece, Ireland, Italy, Portugal and Spain 1

2 διαδικασία υπονομεύει τη βάση για την πρόοδο προς την οικοδόμηση μιας Ευρώπης βασισμένης σε ίσες ευκαιρίες και κοινωνική δικαιοσύνη. 4. Οι τρέχουσες μεταρρυθμίσεις έχουν αρνητική επίπτωση στην πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και στην προστασία, ιδιαίτερα, των ευάλωτων ατόμων Στις χώρες με υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής προστασίας, τα ευάλωτα άτομα αντιμετωπίζουν αυξανόμενους περιορισμούς πρόσβασης σε κοινωνικές παροχές (αυξημένες προϋποθέσεις, λιγότερο εισόδημα, κλπ.) στις χώρες με κατώτερο επίπεδο κοινωνικής προστασίας (συνήθως στα Νότια και στην περιφέρεια), ο κοινωνικός αποκλεισμός εμφανίζεται σε πιο έντονο βαθμό και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων, αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες των ατόμων. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να αποκλείονται όχι μόνο από το οικονομικό σύστημα αλλά και από τις δημόσιες υπηρεσίες Εμφάνιση αυξανόμενης επιδείνωσης των συνθηκών της αγοράς εργασίας με επιπλέον απολύσεις και αύξηση της ανεργίας Σε πολλές χώρες, το μέγεθος της ανεργίας και τα αυξανόμενα ποσοστά έλλειψης εύρεσης εργασία συνιστούν πλέον «διαρθρωτική ανεργία» το μερίδιο της μακροχρόνιας ανεργίας (περισσότερο από 12 μήνες), καθώς και η ανεργία μεταξύ των νέων (15 έως 24 ετών) αυξάνεται συνεχώς, φθάνοντας σε ανεπίτρεπτα επίπεδα ο αριθμός των νέων που δεν βρίσκονται σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση αυξάνεται δραστικά. Αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το μέλλον της απασχολησιμότητας των νέων εργαζομένων, κάτι που, με τη σειρά του, μπορεί να δυσκολέψει μια μελλοντική ανάκαμψη της αγοράς εργασίας, κυρίως στα ευάλωτα Κράτη Μέλη. 6. Άνοδος των ποσοστών φτωχών εργαζομένων και της επισφαλούς απασχόλησης Η αύξηση των φτωχών εργαζομένων είναι καθοριστικός παράγοντας για την εισοδηματική ανισότητα, όχι μόνο λόγω υψηλών επιπέδων ανεργίας, αλλά και του αυξανόμενου αριθμού των συμβάσεων προσωρινής και μερικής απασχόλησης, καθώς επίσης και των χαμηλών μισθών και της έλλειψης ή του περιορισμού κοινωνικής ασφάλισης και παροχών (η ευέλικτη εργασία, αρκετά συχνά, προκαλεί αβεβαιότητα εργασίας). Αυτό κυρίως επηρεάζει τους νέους, που μετά από χρόνια ανεργίας αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να γίνουν φτωχοί εργαζόμενοι. 7. Πρόσφατα στοιχεία αναδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα και βαθύτερες μορφές φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού που επηρεάζουν παιδιά και νέους 14 Caritas Europa, 2013, The Future of the Welfare State. A comparative study in EU-countries. 2

3 Παιδιά, μακροχρόνια άνεργοι, νέοι και άτομα με χαμηλή μόρφωση έχουν ιδιαιτέρως πληγεί από την κρίση. Το 2011, το 37,9% του πληθυσμού των 28 Μελών Κρατών της ΕΕ δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε απρόσμενα οικονομικά έξοδα. 15 Σε πολλές χώρες, η παιδική φτώχεια αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, επηρεάζοντας κάθε τομέα της ανάπτυξης ενός παιδιού και προκαλώντας σοβαρές μακροχρόνιες συνέπειες. Η φτώχεια των νέων και η μετάδοση της φτώχειας σε νέους ανθρώπους προκαλεί όλο και μεγαλύτερες ανησυχίες, αλλά το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα ούτε στην ΕΕ ούτε σε εθνικό επίπεδο. 8. Οι περικοπές ή το πάγωμα ορισμένων βασικών κοινωνικών υπηρεσιών εξωθεί σε σοβαρές μορφές αποκλεισμού. Πολλές οικογένειες βιώνουν μια ισχυρότερη επιδείνωση των τωρινών συνθηκών διαβίωσής τους. Τα μέτρα λιτότητας μειώνουν τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών, που αποτελούν τη δικλείδα ασφαλείας για τους ανθρώπους σε κίνδυνο φτώχειας ή/και κοινωνικού αποκλεισμού η αύξηση των τελών σε ορισμένες θεμελιώδεις υπηρεσίες (υγειονομική περίθαλψη, πρόσβαση στη δικαιοσύνη, στέγαση) έχει μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, την απασχολησιμότητα και ικανότητα να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. 9. Μεγαλύτερα ποσοστά μεταναστών αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού Οι κυβερνήσεις και η ΕΕ καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν και να ελέγξουν τις μεταναστευτικές ροές. Ορισμένα από τα μέτρα καταλήγουν σε περιοριστικές μεταναστευτικές πολιτικές που εξωθούν μεγαλύτερα ποσοστά μεταναστών από την επίσημη απασχόληση και από τα συστήματα κοινωνικής προστασίας προς παράνομες καταστάσεις μια αύξηση της παράνομης μετανάστευσης, κατά πάσα πιθανότητα, θα προκαλέσει αύξηση της εργασιακής εκμετάλλευσης. 10. Παρά την αυξανόμενη σημασία στα θέματα των Ρομά στην ατζέντα της ΕΕ, η πραγματική πρόοδος στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους και των ίσων ευκαιριών παραμένει περιορισμένη Πολλές Εθνικές Στρατηγικές Ένταξης των Ρομά χρειάζονται βελτίωση αναφορικά με τον εντοπισμό συγκεκριμένων στόχων, την περιγραφή σταθερών μέτρων και την κατανομή επαρκών οικονομικών πόρων. Τη δεδομένη στιγμή δεν έχουν ένα πραγματικό ή θετικό αντίκτυπο στις εθνικές πολιτικές για τους Ρομά ή για τις συνθήκες διαβίωσης τους. Ορισμένες χώρες εξακολουθούν να απομακρύνουν Ρομά υπηκόους της ΕΕ χωρίς να τους δίνεται το δικαίωμα για αξιοπρεπή διαμονή και χωρίς ευκαιρίες για εκπαίδευση και απασχόληση λόγω προσωρινών περιορισµών (σε ορισμένες χώρες). 15 Eurostat, 2013, Inability to face unexpected financial expenses (source: SILC). 3

4 11. Η αξιοποίηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων ΕΕ είναι χαμηλή σε πολλές χώρες και η πρόσβαση σε αυτά Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων εξακολουθεί να είναι περιορισμένη Οι χώρες με υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού είναι μεταξύ εκείνων με τα χαμηλότερα επίπεδα αξιοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Caritas Europa ανησυχεί ιδιαίτερα για το συγκεκριμένο θέμα. Αρκετά Κράτη Μέλη αυξάνουν τα ποσοστά αξιοποίησης για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, ανανεώνοντας το σχεδιασμό και ανακατανέμοντας τους πόρους λαμβάνοντας υπόψη τις νέες κοινωνικές ανάγκες δυστυχώς σε αρκετά άλλα δεν παρατηρείται η ίδια στρατηγική. Επιπρόσθετα, η πρόσβαση των Μη- Κυβερνητικών Οργανώσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο εξακολουθεί να είναι περιορισμένη. 12. Η Ετήσια Έρευνα Ανάπτυξης 2013 συνεχίζει να επικεντρώνεται σε μέτρα για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς να δίνει αρκετή προσοχή στην προώθηση διαφόρων μέτρων καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού Παρά το γεγονός ότι η Ετήσια Έρευνα Ανάπτυξης 2013, για πρώτη φορά, καλεί τα Κράτη Μέλη να (α) αποτρέψουν την παιδική φτώχεια, (β) επανεξετάσουν τα φορολογικά συστήματα που αυξάνουν την προκατάληψη έναντι του χρέους των νοικοκυριών και (γ) να παρέχουν ποιοτική και οικονομικά προσιτή παιδική φροντίδα, αφιερώνει πολύ περιορισμένη προσοχή σε μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της φτώχειας, ενώ αυτή συνεχίζει να αυξάνεται στα περισσότερα από τα Κράτη Μέλη. 13. Πολύ λίγες Ειδικές Συστάσεις για το 2013 καλύπτουν το θέμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μερικές από αυτές μπορεί να προκαλέσουν την αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού Αν και υπάρχουν μερικές Ειδικές Συστάσεις που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, οι περισσότερες είναι ανεπαρκείς. Δεν είναι αρκετά λεπτομερείς ή μπορεί να οδηγήσουν άμεσα σε αύξηση της φτώχειας (μερικές σχετίζονται με περικοπές προϋπολογισμού και χαμηλότερες δαπάνες δημόσιας επένδυσης). Από την άλλη πλευρά κάποιες άλλες μπορεί να έχουν θετικές ή αρνητικές επιδράσεις ανάλογα με την ερμηνεία και τον τρόπο εφαρμογής τους. 14. Παρατηρήθηκε η διεξαγωγή μιας ελλειμματικής, περιορισμένης ή μη αποτελεσματικής συμβουλευτικής από τα Κράτη Μέλη κατά τη διάρκεια εκπόνησης του ΕΜΠ Η κακή συμβουλευτική αποτυπώνει το χάσμα μεταξύ των κοινωνιών και των σχεδιαστών πολιτικής, και συμβάλλει στο να γίνονται αντιληπτά τα προγράμματα και οι διαδικασίες της ΕΕ ως μη δημοκρατικά κινούμενα. Οι συνέπειες μιας τέτοιας αντίληψης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ΕΕ του να εκληφθεί ως ένας οργανισμός μακριά από την πραγματικότητα των μέσων ανθρώπων. 4

5 Βασικές συστάσεις Η στρατηγική "Ευρώπη 2020" ισχυρίζεται ότι προωθεί έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ενώ στην πραγματικότητα ο πυλώνας κοινωνικής ένταξης της στρατηγικής δείχνει να έχει ξεχαστεί. Η διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής που ονομάζεται "το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο" επικεντρώνεται κυρίως σε μακροοικονομικές εξελίξεις, ενώ η φτώχεια και οι επιπτώσεις της δεν συμπεριλαμβάνεται στα μακροοικονομικά στοιχεία που θα παρακολουθούνται. Αυτό θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα: τι άλλο είναι η φτώχεια, αν δεν είναι στοιχείο μακροοικονομικών; Και τι είναι μια μακροοικονομική εξέταση όταν δεν υπολογίζει τη φτώχεια; 16 Εξάλλου, οι πολιτικές που προωθούνται δεν θα πρέπει να εστιάζονται μόνο στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης στην Ευρώπη, αλλά και στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτοί οι δύο στόχοι της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" πρέπει να εφαρμόζονται παράλληλα, και το ένα δεν πρέπει να επιτυγχάνεται σε βάρος του άλλου. Το 2011, η έκθεση Caritas Europa Shadow Report υπογράμμισε το γεγονός ότι τα Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα (ΕΜΠ) επικεντρώνονται κυρίως στην οικονομία, στις δημοσιονομικές προσαρμογές και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, και είχαν την τάση να παραμελούν τα κοινωνικά ζητήματα. Το 2012, στην 22η έκδοση της έκθεσης, η Caritas Europa επιβεβαίωσε ότι αυτή η τάση συνεχίστηκε σε όλη τη διαδικασία της "Ευρώπη 2020" (Ευρωπαϊκό Εξάμηνο). Ως εκ τούτου προέβη σε συστάσεις για την διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" και των επιμέρους τομέων της. Οι παρακάτω συστάσεις προτείνονται σε σχέση με τα διάφορα στοιχεία της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και απευθύνονται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και κυβερνήσεις που διαδραματίζουν βασικό ρόλο κατά την εφαρμογή της στρατηγικής "Ευρώπη 2020". Μηχανισμοί διαδικασιών και χρηματικής σταθερότητας "Ευρώπη 2020" Η Caritas Europa εξακολουθεί να πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο έχει προοπτικές να καταστήσει τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" περισσότερο κοινωνικά ευέλικτη. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη φτώχεια στην Ευρώπη η Caritas Europa συνιστά: 1. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού θα πρέπει να είναι πιο ορατή σε όλη τη διαδικασία εφαρμογής της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" Η ΕΕΑ θα πρέπει να επικεντρωθεί στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, σε εφάμιλλο βαθμό με τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Επιπλέον: Θα πρέπει να αναφέρει ξεκάθαρα ότι οι προτεραιότητες της ΕΕ για το 2014 θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης φτώχειας μεταξύ ομάδων όπως: οικογένειες και παιδιά, μετανάστες, νέοι, Ρομά και εργαζόμενοι Επιπλέον, θα πρέπει να προωθεί πολιτικές αντιμετώπισης των αιτιών της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένων της επισφαλούς απασχόλησης, της περικοπής των παροχών και της παγιοποίησης της πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες. 16 Caritas Europa, 2013, The Future of the Welfare State. A comparative study in EU countries. 5

6 Οι Κατευθυντήριες γραμμές για τα ΕΜΠ 2014 θα πρέπει να καλέσουν τα Κράτη Μέλη να παρουσιάσουν πώς εφαρμόζουν ή σχεδιάζουν να εφαρμόσουν αυτά τα θέματα στις εθνικές τους πολιτικές. Σε όλες τις χώρες θα πρέπει να χορηγηθούν Ειδικές Συστάσεις για τη φτώχεια (ειδικά σε αυτές που αντιμετωπίζουν αυξανόμενη φτώχεια ή φτώχεια άνω του μέσου όρου της ΕΕ). Επιπλέον: Οι Ειδικές Συστάσεις που σχετίζονται με την ενεργοποίηση της αγοράς εργασίας πρέπει να καλέσουν τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν ενέργειες που πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας. 17 Οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας που προωθούνται μέσα από τις Ειδικές Συστάσεις πρέπει να αξιολογούνται έναντι του κινδύνου παράδοσης χαμηλόμισθων ή επισφαλών θέσεων εργασίας. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ο κοινωνικός αντίκτυπος των συστάσεων (ειδικά εκείνων που ζητούν μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης) στη διαδικασία σύνταξης των Ειδικών Συστάσεων. Τα ΕΜΠ πρέπει να είναι περιεκτικότερα στα θέματα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης, με εστίαση στους στόχους που σχετίζονται με τη μείωση της φτώχειας. Θα πρέπει, επίσης, να περιγράφουν λεπτομερώς πώς οι εθνικές πολιτικές αντανακλούν τις Προτεραιότητες της ΕΕΑ που σχετίζονται με τη μείωση της φτώχειας. 2. Οι χώρες του ΠΟΠ πρέπει να έχουν ευκαιρίες για πρόοδο προς την επίτευξη των κοινωνικών στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η οικονομική βοήθεια συνεπάγεται με οικονομικές και δημοσιονομικές περικοπές, οι οποίες προκαλούν μια μείωση σε βασικές υπηρεσίες και παροχές, οδηγώντας σε αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η Caritas Europa συνιστά: Οποιαδήποτε προϋπόθεση για τη χρηματοδοτική ενίσχυση που οδηγεί σε εγκατάλειψη ή αποδυνάμωση της καθολικότητας των υφιστάμενων βασικών υπηρεσιών πρέπει να αποφεύγεται, καθώς η συγκεκριμένη προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση με βασικά κοινωνικά δικαιώματα και οδηγεί σε αύξηση της φτώχειας και της ανισότητας. Σε αυτές τις χώρες θα πρέπει να διασφαλισθεί η καθολική πρόσβαση σε μια σειρά από υπηρεσίες καθώς και στο ελάχιστο εισόδημα, με ανάλογη, εάν είναι απαραίτητο, υποστηρικτική βοήθεια. Η ευρωπαϊκή χρηματική συνδρομή θα πρέπει να υποστηρίζει τα μέτρα που αποσκοπούν σε κοινωνικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε παιδιά και νέους. Στις χώρες που βρίσκονται υπό καθεστώς χρηματικής υποστήριξης ( Χώρες του Προγράμματος ) θα πρέπει να δίδεται πλήρες πακέτο Ειδικών Συστάσεων όπως 17 Οι αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας πρέπει να δίνουν την ευκαιρία στους ανθρώπους να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή μέσω της απασχόλησης. Τα στοιχεία της πρέπει να περιλαμβάνουν ικανοποιητικό εισόδημα, εργασιακή ασφάλεια και κοινωνική προστασία για τις οικογένειες, καλύτερες προοπτικές για προσωπική ανάπτυξη και κοινωνική ένταξη, και ελευθερία έφρασης των απόψεων τους" Για περισσότερες πληροφορίες, όπως ανατρέξετε στο: Poverty in Europe: A learning and working Europe, Caritas Europa

7 στις υπόλοιπες χώρες οι Ειδικές Συστάσεις δεν πρέπει να περιορίζονται στο να καλούν τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν τα Μνημόνια Συναντίληψης για αυτές τις χώρες. Θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως προκειμένου να αναστραφούν οι αυξανόμενες τάσεις φτώχειας Οι Ευρωπαϊκές στατιστικές και τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από οργανώσεις της Caritas που εργάζονται στην πρώτη γραμμή δείχνουν ότι τα παιδιά και οι φτωχές οικογένειες, η νεολαία, οι Ρομά και οι μετανάστες συνεχίζουν να επηρεάζονται ιδιαίτερα από τη φτώχεια και τον αποκλεισμό. Τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση τους επιδεινώθηκε ως αποτέλεσμα τόσο των περικοπών στις δημόσιες δαπάνες για βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές, όσο και εξαιτίας της αυξανόμενης ανεργίας και των αυξανόμενων κόστων διαβίωσης. Επιπλέον, οι θέσεις εργασίας είναι όλο και λιγότερο επαρκείς για την πρόληψη από τη φτώχεια. Τα Κράτη Μέλη, λοιπόν, πρέπει να εφαρμόσουν πολιτικές αντιμετώπισης των παραπάνω προκλήσεων, ενώ και η ΕΕ θα πρέπει να τις ιεραρχήσει στις διάφορες διαδικασίες και ημερήσιες διατάξεις της. 3. Στη διαδικασία της σρατηγικής για την Ευρώπη 2020 πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην παιδική και οικογενειακή φτώχεια και θα πρέπει να έχουν σαφή αντανάκλαση στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παιδική φτώχεια συνεχίζει να αυξάνεται, και αντιλαμβανόμενη τις μακροπρόθεσμες σοβαρές συνέπειες της παιδικής φτώχειας για την Ευρωπαϊκή κοινωνία, η Caritas Europa συνιστά: Η παιδική φτώχεια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένες Ειδικές Συστάσεις (ιδιαίτερα για τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ή όπου τα παιδιά επηρεάζονται πρωτίστως από τη φτώχεια, σε σύγκριση με άλλες ομάδες). Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν μέτρα για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και να συγκεντρωθούν περισσότερο στη φροντίδα των παιδιών στα ΕΜΠ τους. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΚΤ πρέπει να επιδεικνύουν πώς τα Κράτη Μέλη επενδύουν στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Η Σύσταση για Επένδυση στα παιδιά πρέπει να εφαρμοστεί και να ενσωματωθεί στις εθνικές πολιτικές. 4. Απαιτούνται στοχοθετημένα και ολοκληρωμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας των νέων Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη φτώχεια μεταξύ των νέων, η Caritas Europa συνιστά: Τόσο η ΕΕΑ, όσο και οι Ειδικές Συστάσεις πρέπει να καλούν τα Κράτη Μέλη να υλοποιούν μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπρεπούς εργασίας για τους νέους ανθρώπους. Τα ΕΜΠ πρέπει να αναφέρονται στα αντίστοιχα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη νέων ανθρώπων από του να γίνουν φτωχοί, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των ανέργων νέων, όταν συμμετέχουν σε προγράμματα ενεργοποίησης (εργασίας) τα ΕΜΠ θα πρέπει, επίσης, να αναφέρονται στα 7

8 σταθερά μέτρα που εισήχθησαν προκειμένου να αναχαιτισθεί η ασταθής και η ανασφαλής απασχόληση των νέων. Εφαρμόζοντας την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, τα Κράτη Μέλη πρέπει να προβαίνουν σε μια εκ των προτέρων αξιολόγηση των μέτρων, όπως είναι οι μαθητείες ή πρακτική άσκηση σε σχέση με τις δυνατότητες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας που αποτρέπουν του να γίνουν φτωχοί. Κάθε κίνδυνος δημιουργίας επισφαλούς απασχόλησης θα πρέπει να αποφεύγεται κατά την εφαρμογή προγραμμάτων του ΕΚΤ. 5. Εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών για τους μετανάστες Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή έκθεση των μεταναστών στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και τις αυξανόμενες ξενοφοβικές συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν σε όλη την Ευρώπη, η Caritas Europa συνιστά: Η ένταξη των μεταναστών πρέπει να ενσωματωθεί σε πολιτικές, που συνεπάγεται ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να καλυφτούν οι ανάγκες τους. Τα μέτρα πρέπει να περιλαμβάνουν: Διευκόλυνση της πρόσβασης των μεταναστών στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, στέγασης και κοινωνικών υπηρεσιών με την παράλληλη λειτυργία εισαγωγικών προγραμμάτων ένταξης για τους νεοεισερχόμενους. Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγράμματα ενεργοποίησης της αγοράς εργασίας, καθώς και διευκόλυνση στην αναγνώριση των επισήμων εκπαιδευτικών προσόντων τους στη βάση αποκτημένων ικανοτήτων. Η ΕΕ θα πρέπει να παρακολουθεί διεξοδικά και επιμελώς την εφαρμογή της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων. Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να εγγυούνται την πρόσβαση των μεταναστών στα βασικά δικαιώματα, με παράλληλη διασφάλιση των βασικών δικαιωμάτων για τους παράνομους μετανάστες, όπως η ιατρική περίθαλψη, η εκπαίδευση και η συνηγορία. 6. Η Σύσταση για Αποτελεσματικά Μέτρα Ενσωμάτωσης των Ρομά θα πρέπει να εφαρμοστεί Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα υψηλό ποσοστό των Ρομά συνεχίζει να υποφέρει από απόλυτη φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό σε ολόκληρη την ΕΕ, η Caritas Europa συνιστά: Το Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει τη Σύσταση σχετικά με μέτρα αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των Ρομά μέσα στα Κράτη Μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης χρήση των μέσων της ΕΕ (οδηγιών ΕΕ, πολιτικές και κονδύλια), καθώς και μια αποτελεσματική εφαρμογή των Εθνικών Στρατηγικών Ένταξης των Ρομά. Η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί την ένταξη στοχοθετημένων μέτρων στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της στέγασης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα κονδυλίων της ΕΕ Οι πολιτικές που εφαρμόζονται πρέπει να αποτρέπουν τη δημιουργία συνθηκών που οδηγούν στη φτώχεια των εργαζομένων και στον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας 8

9 Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο κατακερματισμό της αγοράς εργασίας και της φτώχειας των εργαζομένων, η Caritas Europa συνιστά: Η καταπολέμηση της επισφαλούς απασχόλησης πρέπει να είναι ένα από τα βασικά στοιχεία των εθνικών και Ευρωπαϊκών πολιτικών για την απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή όταν παρουσιάζει τις Προτεραιότητες για την ανάκαμψη με πολλές θέσεις εργασίας και βελτίωση της απασχολησιμότητας της ΕΕΑ, πρέπει να δίνει έμφαση στη σημασία της δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας που αποτρέπουν τη φτώχεια. Κατά συνέπεια, μέσω των Ειδικών Συστάσεων, θα πρέπει τα Κράτη Μέλη να κληθούν να επισημάνουν (όπου είναι σχετικό) τα θέματα των κατώτατων μισθών, τη μείωση της εργασιακής ασφάλειας, την ευρεία εφαρμογή θέσεων εργασίας προσωρινής και μερικής απασχόλησης και τις προσπάθειες να αντικατασταθούν οι θέσεις εργασίας με μέτρα ενεργοποίησης εργασίας όπως οι μαθητείες. Ο κίνδυνος δημιουργίας επισφαλούς απασχόλησης κατά την υλοποίηση των έργων του ΕΚΤ με στόχο την δημιουργία θέσεων εργασίας θα πρέπει να αποφεύγεται. Κοινωνική Επένδυση και Κονδύλια της ΕΕ 8. Είναι επιτακτική η ανάληψη πρωτοβουλιών κοινωνικής επένδυσης για την αντιμετώπιση του αρνητικού αντίκτυπου των δημοσιονομικών προσαρμογών Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ανισότητα και τις αρνητικές επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας ειδικά σε χώρες υπό καθεστώς χρηματικής υποστήριξης από την ΕΕ, η Caritas Europa συνιστά: Να αναληφθούν πρωτοβουλίες κοινωνικής επένδυσης στα Κράτη Μέλη για να αντισταθμιστούν τα αρνητικά αποτελέσματα των δημοσιονομικών επανορθώσεων. Οι πρωτοβουλίες, που υποστηρίζονται από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με την παράλληλα προώθηση τους από διάφορες εσωτερικές διαδικασίες της ΕΕ, πρέπει να στοχεύουν στην προστασία των υπαρχόντων κοινωνικών χαρακτηριστικών των κρατών πρόνοιας και στην ενίσχυση των κοινωνικών πυλώνων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Μεταξύ των διαφόρων μέτρων, η δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, όπως επίσης και οι πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις επιχειρήσεις Κοινωνικής Οικονομίας και τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος με παράλληλη ενίσχυση του ρόλου του μη-κερδοσκοπικού τομέα στη δημιουργία διαφόρων μορφών απασχόλησης για άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 9. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το Κοινωνικό Επενδυτικό Πακέτο (ΚΕΠ) υλοποιείται σε εθνικό επίπεδο Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της Ατζέντας του ΚΕΠ, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή του σε εθνικά επίπεδα ως εκ τούτου η Caritas 9

10 Europa συνιστά στην Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το ΚΕΠ υλοποιείται μέσα από την: Ενσωμάτωση των ειδικών προτεραιοτήτων του ΚΕΠ στο πλαίσιο της ΕΕΑ οι μεταρρυθμίσεις που προωθούνται μέσω των Ειδικών Συστάσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν σταθερές συστάσεις που στοχεύουν στην εφαρμογή των ειδικών μέτρων του ΚΕΠ Πρόοδο σχετικά με την εφαρμογή του ΚΕΠ, που θα πρέπει να υπάρχει ανατροφοδότηση μέσω των ΕΜΠ. Εφαρμογή του ΚΕΠ που θα πρέπει να υποστηριχθεί από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, και ειδικότερα από το ΕΚΤ. 10. Αυξημένη Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού Λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό επίπεδο των δαπανών του ΕΚΤ και τις δυσκολίες των Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων στην πρόσβαση των κονδυλίων της ΕΕ, η Caritas Europa συνιστά: Προκειμένου να αποφευχθούν οι αποδεσμεύσεις κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, τα αναξιοποίητα κονδύλια θα πρέπει να αναδιατεθούν σε προγράμματα που στοχεύουν στην στήριξη της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, ιδίως για τις πιο ευάλωτες ομάδες. Λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή περικοπών σε κοινωνικές υπηρεσίες και στη βοήθεια προς τους περισσότερο ευάλωτους, το μερίδιο του ΕΚΤ στις πολιτικές συνοχής και στήριξης για τη μείωση της φτώχειας στα προγράμματα του ΕΚΤ πρέπει να εξασφαλιστεί στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα (συγχρηματοδότησης) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εγγυηθεί μια συνεκτική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με τη μείωση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη, κατά τις διαπραγματεύσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Στα προγράμματα θα πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στις αιτίες και στους παράγοντες που οδηγούν στη φτώχεια μεταξύ των παιδιών, των οικογενειών, μεταξύ της νεολαίας και του εργαζόμενου πληθυσμού, καθώς και μεταξύ των Ρομά και των μεταναστών. Η χρήση της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την εφαρμογή Ειδικών Συστάσεων για τη φτώχεια και την κοινωνική ένταξη, καθώς και όλες οι σχετικές προτεραιότητες του ΚΕΠ, θα πρέπει να παρακολουθούνται επαρκώς τόσο μέσω της διαδικασίας παρακολούθησης των Κονδυλίων της ΕΕ, όσο και μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να απλουστεύσουν τη διαδικασία εφαρμογής τηςευρωπαϊκής χρηματοδότησης,, κυρίως μέσω απλουστευμένων διαδικασιών και άλλων μορφών που προβλέπονται στο σχέδιο κανονισμών. Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών πρέπει να αναγνωριστούν ως αξιόπιστοι εταίροι στη διαδικασία προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και στην εφαρμογή των κονδυλίων της ΕΕ που στοχεύουν στη βοήθεια των ευάλωτων ομάδων. Ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία Ευρώπη Αύξηση και βελτίωση της διαδικασίας του διαλόγου με την Κοινωνία των Πολιτών 10

11 Λαμβάνοντας υπόψη τη φθίνουσα εμπιστοσύνη των πολιτών στην ΕΕ και τις περιορισμένες διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται από τα Κράτη Μέλη κατά την εκπόνηση των ΕΜΠ τους, η Caritas Europa συνιστά: Βελτίωση των μεθόδων συμμετοχής με παροχή επαρκούς χρόνου για τους φορείς να ανταποκριθούν στη διαβούλευση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δημιουργία μόνιμων δομών για τη διαβούλευση και τη συμμετοχή τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων με στόχο την ανάπτυξη διαδικασιών ουσιαστικού διαλόγου, προχωρώντας από την αλληλοενημέρωση στην πλήρη συμμετοχή. Διευκόλυνση προς μόνιμο διάλογο μεταξύ της Επιτροπής, των Κρατών Μελών και των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών κατά την προετοιμασία και έγκριση των ΕΜΠ και των ΕΕΑ. 11

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική

Περιφερειακή Στρατηγική ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Caritas Europa Shadow Report 2013 Περίληψη χώρας 2013 για την Κύπρο

Caritas Europa Shadow Report 2013 Περίληψη χώρας 2013 για την Κύπρο 1. ΦΤΩΧΕΙΑ 1.1. Πρόσφατες τάσεις Εξελίξεις της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Κύπρο με βάση την Eurostat: Παρατηρείται το ποσοστό κινδύνου φτώχειας να μειώνεται από 15,9% το 2008 σε 14,7%

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης Κύριες και κύριοι, Σας καλωσορίζουμε, σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. κ. Γεωργίου Πατούλη ΒΟΛΟΣ 2015

ΟΜΙΛΙΑ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. κ. Γεωργίου Πατούλη ΒΟΛΟΣ 2015 ΟΜΙΛΙΑ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ κ. Γεωργίου Πατούλη ΒΟΛΟΣ 2015 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Συζητούμε στη δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου μας τις εισηγήσεις των επιτροπών της ΚΕΔΕ, το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη ATLEC Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης State of the Art and Research Analysis Σύνοψη WP number WP2 Research and Needs WP title Analysis Status Draft 2 Project

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Εισαγωγική ομιλία του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Συνδέσμου Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Απριλίου 2013 για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax : 2810-335040 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ»

«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ» «Κ Α Ν Ε Ι Σ Δ Ε Ν Μ Ε Ν Ε Ι Ε Κ Τ Ο Σ» π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ό λ η ψ η ς κ α ι π α ρ έ μ β α σ η ς γ ι α ν έ ο υ ς σ ε κ ί ν δ υ ν ο έ λ λ ε ι ψ η ς σ τ έ γ η ς φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς με την

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/2088(INI) 26.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Γεράσιμος Νοταράς, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ Η διεθνής οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Το τρίπτυχο μιας ανώφελης θυσίας: μειώσεις μισθών, απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, κατάλυση εργασιακών δικαιωμάτων

Το τρίπτυχο μιας ανώφελης θυσίας: μειώσεις μισθών, απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, κατάλυση εργασιακών δικαιωμάτων Το τρίπτυχο μιας ανώφελης θυσίας: μειώσεις μισθών, απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, κατάλυση εργασιακών δικαιωμάτων Αλίκη Μουρίκη Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Η νεο-φιλελεύθερη συνταγή για την αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI))

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 18.3.2015 2014/2210(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) Επιτροπή Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επανεκκίνηση της Οικονομίας

Επανεκκίνηση της Οικονομίας Επανεκκίνηση της Οικονομίας ΕΣΠΑ κι ενίσχυση ρευστότητας + Επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ Άρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής στην Ελλάδα και Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Έγγραφο θέσης της Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ) για τα δικαιώµατα των µεταναστών σε αντικανονική κατάσταση Εισαγωγή Η Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο SPEECH/04/224 Σταύρος δήµας Επίτροπος υπεύθυνος για θέµατα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο Ευρωπαϊκο κοινοβουλιο συνοδος Στρασβουργο, 4 µαïου 2004 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Mειώστε. την καταπόνηση! www.handlingloads.eu

Mειώστε. την καταπόνηση! www.handlingloads.eu Mειώστε την καταπόνηση! Ευρωπαϊκή εκστρατεία ελέγχων και ενημέρωσης Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων στην Ευρώπη στους τομείς των μεταφορών και της υγειονομικής περίθαλψης www.handlingloads.eu Μια εκστρατεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μανιφέστο της AEDH και των μελών της ενόψει των εκλογών του 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2013 1. Ιθαγένεια, δημοκρατία και σεβασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΘΕΤΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΕ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΘΕΤΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΕ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΙΖΕΣ ΑμΚΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για ΑΝΑΔΟΧΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ και ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΘΕΤΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση των ΚΕΠΠ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα: «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα» Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣυμπεράσματατουΣυμβουλίουσχετικάμετηΣυνολικήΠροσέγγισητης ΜετανάστευσηςκαιτηςΚινητικότητας

Θέμα: ΣυμπεράσματατουΣυμβουλίουσχετικάμετηΣυνολικήΠροσέγγισητης ΜετανάστευσηςκαιτηςΚινητικότητας ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,3 Μαΐου2012(21.05) (OR.en) PUBLIC 9417/12 LIMITΕ ASIM50 RELEX396 DEVGEN116 ΣΗΜΕΙΩΜΑΣΗΜΕΙΟΥ«Α» της: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου προς τοσυμβούλιο(γενικέςυποθέσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT Ref. Ares(2014)359866-13/02/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Έγγραφο Διαβούλευσης Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Δομή προτάσεων πολιτικής ΚΓΠ Κοινές ρυθμίσεις Διαρθρωτικά Ταμεία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) Πυλώνας Ι: ΕΓΤΕ Άμεσες Ενισχύσεις Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεσογείων 14-18 115 27 Αθήνα Τηλ. 210-7753834/5 e-mail: secgenof@gsrt.gr ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα