Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»"

Transcript

1 Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Δικαιούχος: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση: Δημαρχείο Διδυμοτείχου, Βασιλέως Γεωργίου 1 & Ορφέως 2, 68300, Διδυμότειχο Τηλ.: Fax: E_mail: Πληροφορίες Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» , συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ»

2 Η Πράξη «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» , συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1.1. Σε ποιούς απευθύνεται στο Σχέδιο Δράσης Το Σχέδιο Δράσης απευθύνεται σε μόνιμους κάτοικους του Δήμου Διδυμοτείχου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: Είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή Είναι νέοι επιστήμονες, (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, από την και μετά. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των ,00, ή Είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση του 2012), το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.000, Ποιο θα είναι το παραγόμενο Προϊόν του Σχεδίου Δράσης Η προώθηση στην απασχόληση 100 ανέργων ή νέων επιστημόνων ή ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, του Δήμου Διδυμοτείχου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με απώτερο στόχο την επαγγελματική τους ένταξη. Περιλαμβάνει ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων ενεργειών και υπηρεσιών που ως στόχο έχουν την ολοκληρωμένη εξατομικευμένη υποστήριξη και προετοιμασία των ωφελούμενων για την προώθηση τους στην απασχόληση στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης.

3 Συγκεκριμένα, θα υποστηριχθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός 9 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, με τη συμμετοχή συνολικά 60 ωφελούμενων, οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς: Καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων Επεξεργασία τυποποίηση και συσκευασία τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων Εμπορία και διανομή τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων Σύγχρονη μελισσοκομία/ εμπόριο βιολογικού μελιού Επιπλέον, σχεδιάζεται η δημιουργία νέων ατομικών ή άλλων επιχειρήσεων (πχ. Ο.Ε., Ε.Ε.), από 20 ωφελούμενους, οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στο χώρο της τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής εμπορίας βιολογικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, στις σύγχρονες βιολογικές καλλιέργειες και στη σύγχρονη μελισσοκομία. Τέλος, σχεδιάζεται η τοποθέτηση 20 ωφελούμενων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής, είτε ως μισθωτοί εργαζόμενοι είτε μέσω προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (τύπου stage), σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας, όπως η κοινωνική οικονομία και η πράσινη οικονομία (μεταποίηση- εμπόριο πράσινων/ βιολογικών προϊόντων) Ποιές δράσεις συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο Μελέτη Κοινωνικής Οικονομίας Δράσεις διακρατικότητας και δικτύωσης ωφελουμένων με επιχειρήσεις fora εργασίας Ενέργειες υποδοχής και επιλογής των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο Δράσης Αρχική επαγγελματική συμβουλευτική Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στα εξής θεματικά αντικείμενα: «Σύγχρονες Αγροτικές και Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες», «Μεταποίηση Τυποποίηση Τοπικών Προϊόντων», «Σύγχρονη Μελισσοκομία» και «Ίδρυση, Οργάνωση και Διοίκηση μικρών επιχειρήσεων και Ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας» Υλοποίηση θεματικών εργαστηρίων στα εξής θεματικά αντικείμενα: «Πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά και νομικής μορφής θέματα Υποστήριξη της νέας επιχειρηματικότητας» και «Πληροφόρηση συμβουλευτική στήριξη και προώθηση της αυτοοργανωσης και της δημιουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων» Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων, ατομικών, άλλης μορφής και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων Συμβουλευτική υποστήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων και της νέας επιχειρηματικότητας Συντονισμός και Διαχείριση του Σχεδίου Δράσης Ενέργειες Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση των δυνητικών ωφελουμένων και την ευρύτερη διάδοση του Σχεδίου Δράσης

4 1.4. Οφέλη από τη συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης Οι συμμετέχοντες στο Σχέδιο Δράσης θα ωφεληθούν ποικιλοτρόπως, καθώς: Θα δεχτούν Εξατομικευμένη Συμβουλευτική στήριξη ανάλογα με τους στόχους του καθενός (έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή απασχόληση με τοποθέτηση σε ήδη υφιστάμενη θέση). Θα συμμετάσχουν σε ένα τουλάχιστον από τα προγράμματα κατάρτισης που περιλαμβάνονται στην πράξη. Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα (5,00 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης- στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές) για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης. Θα λάβουν πληροφόρηση και εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη μέσω των θεματικών εργαστηρίων που θα συμμετάσχουν. Θα δεχθούν επιστημονική υποστήριξη τόσο για την αξιοποίηση της νέας επιχειρηματικότητας όσο και για την απορρόφηση σε νέες θέσεις εργασίας. Θα απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας επιχειρήσεων αξιοποιώντας μάλιστα για τους νέους κάτω των 25 ετών τη δυνατότητα του άρθρου 43 του νόμου 3986/2011 για απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή θα ξεκινήσουν ατομική και συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα ιδρύοντας είτε Ατομικές Επιχειρήσεις, είτε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Οι εταίροι της Αναπτυξιακή Σύμπραξης- φορείς υλοποίησης των δράσεων της Πράξης είναι οι ακόλουθοι: Χ. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «Eurosynergy Consulting» Ινστιτούτο Απασχολησιμότητας (ΙΝ.ΑΠ.) Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΚΕΚ ΓΑΙΑ» Α.Ε. Δήμος Διδυμοτείχου Μελισσοκομικός Σύλλογος Κεντρικού Έβρου «Η Κυψέλη» Δημοσυναιτεριστική Εταιρεία "Έβρος" Α.Ε.

5 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2.1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά όλες τις κατωτέρω προϋποθέσεις: α) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή του Δήμου Διδυμοτείχου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης β) να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες: Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή Να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση του 2012), το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος, ή Να είναι νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, 1. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την και μετά. 2. Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή. 3. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. 4. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου. Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα

6 κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ. 5. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των ,00. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα. 6. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής. 7. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και 8. Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι). Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών: i. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), ii. iii. Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες Δικαιολογητικά Συμμετοχής Δικαιολογητικά συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες υποψηφίων: 1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής 2. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου. Για τους υπηκόους άλλων κρατών, άδεια παραμονής και άδεια εργασίας. 3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση 4. Φωτοτυπία τίτλων σπουδών (εάν υπάρχουν) 5. Φωτοτυπία πτυχίων/ πιστοποιητικών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν) 6. Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (εάν υπάρχει) 7. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν) 8. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2013 (χρήση του 2012), από την Εφορία (Για τη περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το Κ.Ε.Π., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, ενώ σε

7 περίπτωση απορίας, ο/η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει βιβλιάριο απορίας από τη Πρόνοια). 9. Δικαιολογητικά από Στρατολογία σχετικά με το αν έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (για άνδρες υποψήφιους). 10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός 6μηνών). 11. Έγγραφο που να πιστοποιεί το Α.Φ.Μ. (εκκαθαριστικό εφορίας, έγγραφο από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει το Α.Φ.Μ.). Επιπλέον δικαιολογητικά συμμετοχής για ανέργους: 1. Κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ για τους άνεργους Επιπλέον δικαιολογητικά συμμετοχής για νέους επιστήμονες: 1. Έναρξη επιτηδεύματος στη ΔΟΥ και τυχόν μεταβολές έδρας 2. Φωτοτυπίες τίτλων σπουδών. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής, αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται. 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών: α) Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), β) Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και γ) Άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. (εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες). Επιπλέον δικαιολογητικά συμμετοχής για ασφαλισμένους του ΟΓΑ: 1. Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ 2.3. Διαδικασία και κριτήρια επιλογής υποψηφίων- ωφελουμένων Η διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και τοποθέτησης των υποψηφίων θα βασίζεται σε διαδικασία μοριοδότησης, συνδυάζοντας α) την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, και β) τη διαδικασία ατομικής συνέντευξης, όπως αυτή ορίζεται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη. Έπειτα από τη συλλογή των αιτήσεων και τον έλεγχο των στοιχείων τους, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε συνέντευξη με εξειδικευμένο σύμβουλο. Το σύστημα αξιολόγησης των υποψήφιων ωφελούμενων θα διαμορφωθεί βάσει 6 κατηγοριών κριτηρίων, ως ακολούθως: 1. Κοινωνικά κριτήρια: Φύλο, Ηλικία, Χρόνος ανεργίας, Οικογενειακή κατάσταση, Προστατευόμενα μέλη, Υποστηρικτικό περιβάλλον, Οικονομική κατάσταση 2. Κατηγορία Ανέργου: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, Νέοι επιστήμονες

8 3. Κίνητρα και καταλληλότητα συμμετοχής: Βαθμός κινητοποίησης, Επαγγελματικοί στόχοι επιδιώξεις, Έφεση στο πεδίο παρέμβασης, Θετική προσέγγιση του αντικειμένου του σχεδίου 4. Γνωστικό Υπόβαθρο: Εκπαιδευτικό επίπεδο, Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης στο παρελθόν, Γνώσεις Η/Υ και ξένων γλωσσών 5. Επαγγελματική Εμπειρία: Επαγγελματικές δεξιότητες/ προϋπηρεσία, Συνάφεια επαγγελματικού προφίλ με το αντικείμενο της παρέμβασης 6. Προσωπικότητα: Ευελιξία, Προσαρμοστικότητα, Αυτογνωσία 2.4. Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 08:00 π.μ. - 14:30 μ.μ., στην εξής διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΟΡΦΕΩΣ 1, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, Τ.Κ , τηλ , Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Ποστολτζίκη Κατερίνα, Τοπαλούδης Ιωάννης Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 24/02/2014 έως και τις 24/03/2014. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις, να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και λοιπά σχετικά με την ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έγγραφα, στην εξής διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΟΡΦΕΩΣ 1, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, Τ.Κ , ΤΗΛ , Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Ποστολτζίκη Κατερίνα, Τοπαλούδης Ιωάννης καθώς και στις ιστοσελίδες των εταίρων της Α.Σ.: Διαδικασία Υπαγωγής στο Σχέδιο Η επιλογή των ωφελούμενων αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια στην υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. Προϋποθέτει δε πολύ λεπτομερή σχεδιασμό έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και ο αξιοκρατικός χαρακτήρας της διαδικασίας. Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει από Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων.

9 Οι επιμέρους βασικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο στάδιο επιλογής δομούνται ως ακολούθως: Ορισμός στελεχών που θα επιφορτιστούν με τη συλλογή των αιτήσεων συμμετοχής, τη διενέργεια συνέντευξης με τους υποψηφίους, και την υποβολή εισηγητικής έκθεσης για την κατάσταση των υποψήφιων ωφελουμένων στην Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων. Η προετοιμασία των Στελεχών της Συμβουλευτικής θα έχει ήδη ολοκληρωθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων. Υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων. Παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων σε επιλεγμένο σημείο και έλεγχος πληρότητας ως προς τις βασικές προϋποθέσεις που θα θέτει η πρόσκληση του Συντονιστή Εταίρου προς τους δυνητικά ωφελούμενους. Διενέργεια συνέντευξης με τους υποψήφιους ωφελούμενους. Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι υποβάλλονται σε συνέντευξη από τα στελέχη Συμβουλευτικής του Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υπηρεσιών. Τα έντυπα των συνεντεύξεων θα συνοδεύονται από κάποιες παρατηρήσεις των στελεχών με τη μορφή της εισηγητικής έκθεσης προς την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων για κάθε έναν υποψήφιο. Οι παρατηρήσεις θα συνδέονται κυρίως με τις δράσεις στις οποίες ο κάθε υποψήφιος ωφελούμενος προτείνεται να κατευθυνθεί προκειμένου να οδηγηθεί σε μία βιώσιμη μορφή απασχόλησης. Ως εκ τούτου, μέσω της συνέντευξης θα διευκρινίζονται, θα πιστοποιούνται και θα συμπληρώνονται στοιχεία που έχουν καταγραφεί στην αίτηση του υποψηφίου, ενώ ταυτόχρονα θα αποσαφηνίζονται οι επιθυμίες και οι δυνατότητες του, ώστε να υπάρξει ολοκληρωμένη εκτίμηση της προσωπικότητάς του. Διάγνωση ιδιαίτερων αναγκών των ωφελουμένων. Κατά τη φάση της υποβολής αίτησης καταγράφονται οι πρώτες πληροφορίες για τους ωφελούμενους και σκιαγραφείται το προφίλ τους με βάση τα στοιχεία που συνοδεύουν κάθε αίτηση. Η αίτηση του ανέργου και τα υπόλοιπα στοιχεία καταχωρούνται σε Ατομικό Φάκελο, με βάση τον οποίο το στέλεχος συμβουλευτικής αναλαμβάνει να καθορίσει: την επιλεξιμότητα ή όχι του ανέργου για να συμμετάσχει στο σχέδιο τις απαιτούμενες, για την προώθηση του ανέργου στην απασχόληση, ενέργειες και εν τέλει την ένταξη του ωφελούμενου στις δράσεις του έργου, παραπέμποντας τον ή όχι στις επιμέρους δράσεις του Σχεδίου. Σε θετική περίπτωση καταρτίζεται το ατομικό Πλάνο Δράσης του άνεργου ως προς το περιεχόμενο του σχεδίου και οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποτελεσματική προώθηση του ενδιαφερόμενου στην απασχόληση. Βάσει του ατομικού Πλάνου Δράσης καθορίζεται για κάθε ωφελούμενο. Σύνταξη καταλόγου αρχικά επιλεγέντων ωφελουμένων και αποστολή στην Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων καταρτίζεται ένας κατάλογος με όλους τους υποψηφίους οι οποίοι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για να συμμετέχουν στο Σχέδιο (ανήκουν σε ομάδα- στόχο του Σχεδίου και είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης). Η σύνταξη του καταλόγου συνοδεύεται από αιτιολόγηση για τις απορριφθείσες αιτήσεις. Οριστική επιλογή ωφελουμένων από την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων με βάση σταθμισμένα κριτήρια επιλογής. Η διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και τοποθέτησης των υποψηφίων θα βασίζεται σε διαδικασία

10 μοριοδότησης, συνδυάζοντας α) την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, και β) τη διαδικασία ατομικής συνέντευξης, όπως αυτή ορίζεται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη. Κατόπιν της επιλογής ωφελουμένων, διενεργούνται διαδικασίες πληροφόρησης/ ενημέρωσης του συνόλου των απορριφθέντων υποψηφίων (τόσο από την επεξεργασία των αιτήσεων στη φάση προετοιμασίας όσο και από την απόφαση απόρριψης τους από την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων). Με την ολοκλήρωση της ενημέρωσης των υποψηφίων λαμβάνουν χώρα οι παρακάτω ενέργειες: Παραπομπή σε εξειδικευμένο φορέα (ΣΥΥ, φορείς που απευθύνονται ειδικά σε γυναίκες, κ.α.) εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο ή αποτελεσματικότερο. Πληροφόρηση για προγράμματα κατάρτισης, επιδοτήσεις, δυνατότητες αυτοαπασχόλησης και ό,τι άλλο έχει να κάνει με δυνατότητες πιθανότητες απασχόλησης. Σε όλα τα προαναφερόμενα στάδια η Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα μεριμνά για την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας με βάση τον Επικοινωνιακό Οδηγό για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) , καθώς και βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, ακολουθώντας ταυτόχρονα και τις υποδείξεις της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία. Τέλος, όλες οι δράσεις θα είναι σύμφωνες με τους κανόνες και το θεσμικό πλαίσιο που υφίσταται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ωφελουμένων. Η μεθοδολογία υποστήριξης και παρακολούθησης των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της παρέμβασης περιλαμβάνει τις εξής φάσεις: Φάση Α: Υποδοχή ωφελουμένων. Η διαδικασία υποδοχής ξεκινά ουσιαστικά πριν ακόμα πραγματοποιηθεί η επιλογή των ωφελούμενων στη φάση της προσέλκυσης, κατά την οποία οι εν δυνάμει ωφελούμενοι έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το σχέδιο, εκφράζουν το αίτημα τους και ενημερώνονται για το περιεχόμενο και τους στόχους του έργου. Ήδη, από το αρχικό στάδιο της προσέγγισης των δυνητικά ωφελούμενων, καταγράφονται οι πρώτες πληροφορίες για τους ωφελούμενους και σκιαγραφείται το προφίλ τους με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης που συνοδεύει κάθε αίτηση. Η αίτηση του ανέργου και τα υπόλοιπα στοιχεία καταχωρούνται σε Ατομικό Φάκελο, με βάση τον οποίο το στέλεχος υποδοχής αναλαμβάνει να καθορίσει τις απαιτούμενες για την προώθηση του ανέργου στην απασχόληση ενέργειες και εν τέλει να εντάξει τον ωφελούμενο στις δράσεις του έργου παραπέμποντας τον στις επιμέρους συμβουλευτικές δράσεις. Ταυτόχρονα, με τη διενέργεια 3 ατομικών συνεδριών ανά ωφελούμενο, ο σύμβουλος προσπαθεί να συνδυάσει τις ανάγκες και επαγγελματικές δεξιότητες των ωφελουμένων, με τις επιμέρους δράσεις του Σχεδίου, αλλά και να τους κατευθύνει προς την τελική τους τοποθέτηση στην αγορά εργασίας. Φάση Β: Κατάρτιση ωφελουμένων. Η φάση της κατάρτισης αναφέρεται στο σύνολο των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης, μέσω των οποίων οι ωφελούμενοι θα επιμορφωθούν και θα εξοικειωθούν με αντικείμενα στα οποία θα κληθούν να ανταποκριθούν στο εργασιακό τους περιβάλλον. Φάση Γ. Πληροφόρηση και συμβουλευτική Υποστήριξη ωφελουμένων. Στη φάση αυτή, οι ωφελούμενοι θα προετοιμαστούν για την τοποθέτηση τους σε θέση απασχόλησης/ έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη μέσω των θεματικών εργαστηρίων στα οποία θα συμμετάσχουν.

11 Φάση Δ: Προώθηση στην Απασχόληση. Η τρίτη και τελευταία φάση αναφέρεται στο στάδιο της ένταξης του ατόμου στην απασχόληση μέσω της τοποθέτησης του σε θέση εξαρτημένης εργασίας είτε μέσω της έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Περιλαμβάνει επίσης την παρακολούθηση της πορείας του ωφελούμενου με στόχο την εξασφάλιση της διατήρησης της απασχόλησης και μετά το πέρας του έργου. Η παρακολούθηση των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί από τους Επαγγελματικούς Συμβούλους για διάστημα 3 μηνών μετά την τοποθέτηση του ανέργου στη θέση απασχόλησης ή την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στόχος των ενεργειών παρακολούθησης είναι η υποστήριξη των ωφελούμενων στην προσαρμογή τους κατά το μεταβατικό στάδιο της εργασιακής ένταξης και η έγκαιρη διάγνωση δυσκολιών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ωφελούμενοι προκειμένου στην εξομάλυνση και επίλυση τους Δράσεις Δημοσιότητας Προσέλκυση ωφελούμενων δημοσιοποίηση του Σχεδίου: Για την κατά το δυνατό μεγαλύτερη προσέλκυση δυνητικών ωφελουμένων που ανήκουν στις ομάδες στόχο, θα αξιοποιηθούν τεχνικές, εργαλεία και μέσα δημοσιότητας. Ειδικότερα: Οι ενέργειες δημοσιότητας που θα αναλάβει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη στο πλαίσιο της προσέλκυσης ωφελούμενων συνοψίζονται στα ακόλουθα: i. Δημιουργία ενημερωτικών Δελτίου Τύπου με το χρονοδιάγραμμα του έργου, τους επιδιωκόμενους στόχους, τις δράσεις και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, ii. iii. iv. Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον Τοπικό Τύπο, Ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα Δημοτικά καταστήματα του νομού, σε συλλόγους και οργανώσεις των ομάδων στόχου, σε Δημόσιες Υπηρεσίες, σε επαγγελματικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης, σε Κ.Ε.Π. της περιοχής, σε ΚΠΑ και Επιμελητήρια κ.ο.κ. Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού στις ιστοσελίδες των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης καθώς και συνεργαζόμενων φορέων, v. Παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού: Ενημερωτικής αφίσας, φυλλαδίου και Οδηγού Σχεδίου Δράσης και ανάρτησή του σε δημόσιους χώρους και υπηρεσίες, vi. vii. Διεξαγωγή ενημερωτικών εκδηλώσεων (ημερίδες, συνέδριο) με σκοπό την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και την ευαισθητοποίηση για συμμετοχή και στήριξη των δράσεων του Σχεδίου, Παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού, DVD διαδραστικού χαρακτήρα, όπου θα παρουσιάζεται το πρόγραμμα και θα παρέχονται αναλυτικά πληροφορίες για τις δυνατότητες που παρέχει και τις κατηγορίες ωφελουμένων και CD, όπου θα παρουσιάζεται αναλυτικά η λειτουργία των νέων επιχειρήσεων που θα προκύψουν κατά την ολοκλήρωση του Σχεδίου και οι δυνατότητες συνεργασίας. Κατά την υλοποίηση του συνόλου των προαναφερόμενων ενεργειών δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης θα ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες των ωφελουμένων και ιδίως εκείνων που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες πρόσβασης στην πληροφόρηση και τις υπηρεσίες (λόγω γλώσσας, μορφωτικού επιπέδου, καταγωγής, κοινωνικής κατάστασης, κλπ).

12 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 3.1. Δράσεις που περιλαμβάνει το Σχέδιο 1. Εφαρμοστική μελέτη Κοινωνικής Οικονομίας συνοδευόμενη από σχετικό toolkit 2. Διακρατικότητα 3. Ηλεκτρονική δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς 4. Ενέργειες υποδοχής και επιλογής των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο Δράσης Αρχική επαγγελματική συμβουλευτική 5. Πρόγραμμα κατάρτισης: Σύγχρονες Αγροτικές και Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες 6. Πρόγραμμα κατάρτισης: Σύγχρονη Μελισσοκομία 7. Πρόγραμμα κατάρτισης: Μεταποίηση Τυποποίηση Τοπικών Προϊόντων 8. Πρόγραμμα κατάρτισης: Ίδρυση, Οργάνωση και Διοίκηση μικρών επιχειρήσεων 9. Πρόγραμμα κατάρτισης: Ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας 10. Θεματικό εργαστήριο: Πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά και νομικής μορφής θέματα Υποστήριξη της νέας επιχειρηματικότητας 11. Θεματικό εργαστήριο: Πληροφόρηση συμβουλευτική στήριξη και προώθηση της αυτοοργανωσης και της δημιουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων 12. Επιχειρηματικός σχεδιασμός Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών ή άλλης μορφής επιχειρήσεων (πχ. Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.) 13. Επιχειρηματικός σχεδιασμός - Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για την σύσταση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων 14. Παροχή υποστήριξης & διευκόλυνσης (νομικά, εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά) - Ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη της νέας επιχειρηματικότητας 15. Συμβουλευτική υποστήριξη για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας των ωφελουμένων 16. Συντονισμός και Διαχείριση του Σχεδίου Δράσης 17. Δημοσιότητα και Ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση των δυνητικών ωφελουμένων και την ευρύτερη διάδοση του Σχεδίου Δράσης

13 3.2. Ανάλυση των δράσεων του Σχεδίου ΔΡΑΣΗ 1. Εφαρμοστική μελέτη Κοινωνικής Οικονομίας συνοδευόμενη από σχετικό toolkit Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να συνεισφέρει στην πρακτική εφαρμογή των κατευθύνσεων που αφορούν στην κοινωνική οικονομία και στην προσαρμογή τους στην περιοχή παρέμβασης μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου οδηγού εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου στην περιοχή αναφοράς. Παράλληλα, συμβάλλει στη δημιουργία οριζόντιας γνώσης, που θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας κοινής μεθοδολογικής προσέγγισης εφαρμογής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στα πλαίσια του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης, με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας, την αύξηση της απασχολησιμότητας και την προώθηση μιας νέας και βιώσιμης μορφής επιχειρηματικότητας. Η μελέτη θα συνοδεύεται από τεχνικό οδηγό, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος και σε οπτικοακουστική μορφή (CD, DVD), ώστε να μεγιστοποιηθεί η χρησιμότητά του ως εργαλείου έναρξης για τους ωφελούμενους του Σχεδίου που θα κατευθυνθούν προς τη σύσταση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Τη δράση υλοποιεί ο εταίρος «Ινστιτούτο Απασχολησιμότητας (ΙΝ.ΑΠ.)» ΔΡΑΣΗ 2. Διακρατικότητα Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί μέσω της πραγματοποίησης 4 ημερίδων που εντάσσονται στα πλαίσια του Επικοινωνιακού Σχεδίου. Στην κάθε ημερίδα θα συμμετέχουν οι ωφελούμενοι σε συνδυασμό με τους εμπειρογνώμονες με εμπειρία στο εξωτερικό. Τα στελέχη αυτά που θα συμμετέχουν στις ημερίδες, έχουν πολυετή πείρα σε δράσεις επιχειρηματικότητας και υποστήριξης ανέργων, με σκοπό τη βιώσιμη ένταξή τους στην τοπική αγορά εργασίας. Τα πλεονεκτήματα της δράσης είναι πολλαπλά για όλους τους συμμετέχοντες και περιλαμβάνουν ιδίως τα ακόλουθα: δυναμική υποστήριξη του έργου της ΑΣ στο πεδίο της προώθησης της απασχόλησης με την άμεση και δυναμική εμπλοκή των ωφελουμένων ευρύ φάσμα παρεχόμενων υπηρεσιών για τους ωφελούμενους (ενημέρωση πληροφόρηση, συμβουλευτική καθοδήγηση, άμεση διασύνδεση με υποψήφιους εργοδότες κλπ.) σε σύντομο χρόνο και μαζική κλίμακα υποστήριξη της ενεργοποίησης των ωφελουμένων του Σχεδίου Δράσης ιδίως μέσω της πληροφόρησής τους απευθείας από τους εμπειρογνώμονες για τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μεταφορά βέλτιστων πρακτικών από τις χώρες του εξωτερικού που ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας έχει ήδη αναπτυχτεί σε μεγάλο βαθμό Τη δράση υλοποιεί ο εταίρος «Ινστιτούτο Απασχολησιμότητας (ΙΝ.ΑΠ.)»

14 ΔΡΑΣΗ 3. Ηλεκτρονική δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς Στόχο της δράσης αποτελεί η ηλεκτρονική δικτύωση της Α.Σ με τοπικούς παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς, οι οποίοι καλούνται να συμβάλλουν στην επιτυχία του Σχεδίου Δράσης, παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης για τους επωφελούμενους του Σχεδίου Δράσης. Η δικτύωση θα επιτευχθεί μέσω της λειτουργίας μιας διαδραστικής διαδικτυακής εφαρμογής, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα να αποτυπωθεί σε τοπικό επίπεδο η προσφορά και η ζήτηση εργασίας αντίστοιχα, και στο οποίο θα γίνεται χρήση μιας πλατφόρμας σύζευξης της προσφοράς και της ζήτησης όπου τόσο οι άνεργοι ωφελούμενοι του Σχεδίου από τη μία όσο και οι επιχειρήσεις από την άλλη θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης δημιουργώντας ένα κοινό τόπο «συνδιαλλαγής». Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η δικτύωση των ωφελούμενων του Σχεδίου Δράσης με τις επιχειρήσεις - μελλοντικούς εργοδότες. Τη δράση υλοποιεί ο εταίρος «Ινστιτούτο Απασχολησιμότητας (ΙΝ.ΑΠ.)» ΔΡΑΣΗ 4. Ενέργειες υποδοχής και επιλογής των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο Δράσης Αρχική επαγγελματική συμβουλευτική Στόχος της παρούσας δράσης είναι η πληρέστερη επιλογή των τελικών ωφελουμένων της δράσης. Η επιλογή των ωφελούμενων αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια στην υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. Προϋποθέτει δε πολύ λεπτομερή σχεδιασμό έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η νομιμότητα της διαδικασίας. Η παρούσα δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση τριών (3) ατομικών συνεδριών με κάθε δυνητικό ωφελούμενο, ώστε να επιλεχθούν οι πλέον κατάλληλοι για το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης. Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια των συνεδριών, ο σύμβουλος θα προσπαθήσει να συνδυάσει τις ανάγκες και επαγγελματικές δεξιότητες των ωφελουμένων, με τις επιμέρους δράσεις του Σχεδίου, αλλά και να τους κατευθύνει προς την τελική τους τοποθέτηση στην αγορά εργασίας. Η επιλογή των ωφελουμένων που θα συμμετάσχουν στο Σχέδιο θα πραγματοποιηθεί όπως περιγράφεται ανωτέρω, στη δεύτερη ενότητα (2η) του παρόντος Οδηγού. Τη δράση υλοποιεί ο εταίρος «Ινστιτούτο Απασχολησιμότητας (ΙΝ.ΑΠ.)»

15 ΔΡΑΣΗ 5. Πρόγραμμα κατάρτισης: Σύγχρονες Αγροτικές και Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες Η δράση θα υλοποιηθεί μέσα από ένα πρόγραμμα κατάρτισης 55 ωρών για 20 ωφελούμενους, με στόχο την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για την απασχόληση τους σε σύγχρονες μορφές καλλιέργειας αγροτικών προϊόντων. Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τον εκπαιδευτικό άξονα στον οποίο εντάσσονται. Συγκεκριμένα: Άξονας εξειδίκευσης: Διδάσκεται ο βασικός κορμός του αντικειμένου κατάρτισης: Αγροτικές και Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες Άξονας ενοτήτων επιπλέον δεξιοτήτων: Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της εργασίας - Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας και Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας Άξονας διαχείρισης και λειτουργίας προγράμματος: Υποδοχή καταρτιζομένων Έναρξη Εισαγωγή Ενημέρωση και Αξιολογήσεις προγράμματος - καταρτιζόμενων. Τη δράση υλοποιεί ο εταίρος «ΚΕΚ ΓΑΙΑ Α.Ε.» ΔΡΑΣΗ 6. Πρόγραμμα κατάρτισης: Σύγχρονη Μελισσοκομία Η δράση θα υλοποιηθεί μέσα από ένα πρόγραμμα κατάρτισης 55 ωρών για 20 ωφελούμενους, με στόχο την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για την απασχόληση στον τομέα της μελισσοκομίας. Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τον εκπαιδευτικό άξονα στον οποίο εντάσσονται. Συγκεκριμένα: Άξονας εξειδίκευσης: Διδάσκεται ο βασικός κορμός του αντικειμένου κατάρτισης: Σύγχρονη Μελισσοκομία Άξονας ενοτήτων επιπλέον δεξιοτήτων: Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της εργασίας - Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας και Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας Άξονας διαχείρισης και λειτουργίας προγράμματος: Υποδοχή καταρτιζομένων Έναρξη Εισαγωγή Ενημέρωση και Αξιολογήσεις προγράμματος - καταρτιζόμενων. Τη δράση υλοποιεί ο εταίρος «ΚΕΚ ΓΑΙΑ Α.Ε.» ΔΡΑΣΗ 7. Πρόγραμμα κατάρτισης: Μεταποίηση Τυποποίηση Τοπικών Προϊόντων Η δράση θα υλοποιηθεί μέσα από ένα πρόγραμμα κατάρτισης 100 ωρών για 40 ωφελούμενους, σε δύο τμήματα των 20 ατόμων, διάρκειας 50 ωρών έκαστο, με στόχο την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για την απασχόληση τους σε σύγχρονες μεθόδους τυποποίησης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

16 Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τον εκπαιδευτικό άξονα στον οποίο εντάσσονται. Συγκεκριμένα: Άξονας εξειδίκευσης: Διδάσκεται ο βασικός κορμός του αντικειμένου κατάρτισης: Μεταποίηση Τυποποίηση Τοπικών Προϊόντων Άξονας ενοτήτων επιπλέον δεξιοτήτων: Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της εργασίας - Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας και Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας Άξονας διαχείρισης και λειτουργίας προγράμματος: Υποδοχή καταρτιζομένων Έναρξη Εισαγωγή Ενημέρωση και Αξιολογήσεις προγράμματος - καταρτιζόμενων. Τη δράση υλοποιεί ο εταίρος «ΚΕΚ ΓΑΙΑ Α.Ε.» ΔΡΑΣΗ 8. Πρόγραμμα κατάρτισης: Ίδρυση, Οργάνωση και Διοίκηση μικρών επιχειρήσεων Η δράση θα υλοποιηθεί μέσα από ένα πρόγραμμα κατάρτισης 57 ωρών για 20 ωφελούμενους, με στόχο την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων και των απαιτούμενων εφοδίων για την επαγγελματική δραστηριοποίησή τους. Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τον εκπαιδευτικό άξονα στον οποίο εντάσσονται. Συγκεκριμένα: Άξονας εξειδίκευσης: Διδάσκεται ο βασικός κορμός του αντικειμένου κατάρτισης: Ίδρυση, Οργάνωση και Διοίκηση μικρών επιχειρήσεων Άξονας ενοτήτων επιπλέον δεξιοτήτων: Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της εργασίας - Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας και Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας Άξονας διαχείρισης και λειτουργίας προγράμματος: Υποδοχή καταρτιζομένων Έναρξη Εισαγωγή Ενημέρωση και Αξιολογήσεις προγράμματος - καταρτιζόμενων. Τη δράση υλοποιεί ο εταίρος «ΚΕΚ ΓΑΙΑ Α.Ε.» ΔΡΑΣΗ 9. Πρόγραμμα κατάρτισης: Ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας Η δράση θα υλοποιηθεί μέσα από ένα πρόγραμμα κατάρτισης 150 ωρών για 60 ωφελούμενους, σε τρία τμήματα των 20 ατόμων, διάρκειας 50 ωρών έκαστο, με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τον εκπαιδευτικό άξονα στον οποίο εντάσσονται. Συγκεκριμένα: Άξονας εξειδίκευσης: Διδάσκεται ο βασικός κορμός του αντικειμένου κατάρτισης: Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Άξονας ενοτήτων επιπλέον δεξιοτήτων: Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της εργασίας - Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας και Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας

17 Άξονας διαχείρισης και λειτουργίας προγράμματος: Υποδοχή καταρτιζομένων Έναρξη Εισαγωγή Ενημέρωση και Αξιολογήσεις προγράμματος - καταρτιζόμενων. Τη δράση υλοποιεί ο εταίρος «ΚΕΚ ΓΑΙΑ Α.Ε.» ΔΡΑΣΗ 10. Θεματικό εργαστήριο: Πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά και νομικής μορφής θέματα Υποστήριξη της νέας επιχειρηματικότητας Η δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός θεματικού εγρναστηρίου για 20 ωφελουμένους με σκοπό την πληροφόρηση τους για θεσμικά, εργασιακά και νομικής μορφής θέματα και την υποστήριξη της νέας επιχειρηματικότητας. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η προώθηση της φιλοσοφίας και των αρχών της επιχειρηματικότητας, η καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος στους ωφελούμενους και η υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών που επιθυμούν να εισέλθουν στο πεδίο της επιχειρηματικότητας. Στόχος του εργαστηρίου είναι να υποστηρίξει ωφελούμενους - νέους επιχειρηματίες τόσο κατά την διαδικασία ανάληψης επιχειρηματικής δράσης όσο και στην καλύτερη κατανόηση ορισμένων βασικών και θεμελιωδών αρχών που συνδέονται με την επιχειρηματική ιδέα και το επιχειρηματικό περιβάλλον (θεσμικά, εργασιακά και νομικά θέματα). Συγκεκριμένα η θεματολογία του εργαστήριου θα περιλαμβάνει : Εξειδικευμένη πληροφόρηση αναφορικά με την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας Ενέργειες υποστήριξης επιχειρηματικής ιδέας Πηγές χρηματοδότησης Πληροφόρηση για θεσμικά και νομικά θέματα που διέπουν τις εργασιακές συνθήκες Τη δράση υλοποιεί ο εταίρος «Ινστιτούτο Απασχολησιμότητας (ΙΝ.ΑΠ.)» ΔΡΑΣΗ 11. Θεματικό εργαστήριο: Πληροφόρηση συμβουλευτική στήριξη και προώθηση της αυτοοργανωσης και της δημιουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων Το θεματικό εργαστήριο θα απευθύνεται σε 60 ωφελούμενους. Στο θεματικό εργαστήριο θα δοθεί η ευκαιρία σε υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες να ενημερωθούν για τη νέα μορφή επιχειρηματικότητας, η οποία προάγει τη συνένωση κοινωνικών δυνάμεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης. Οι ωφελούμενοι που θα συμμετέχουν στα Θεματικά Εργαστήρια συνοπτικά θα παρακολουθήσουν, ενδεικτικά, τα ακόλουθα: Ενημέρωση για τις δυνατότητες που προκύπτουν από την αυτοοργάνωση των ωφελουμένων και τη συμμετοχή τους σε ομαδικές επιχειρηματικές προσπάθειες

18 Προώθηση και στήριξη της κοινωνικής οικονομίας πληροφόρηση για τα θετικά χαρακτηριστικά των συνεταιριστικών επιχειρήσεων παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών κοινωνικής επιχειρηματικότητας Το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα. Τις οικονομικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες και δυνατότητες που παρέχει το πλαίσιο κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Τη δράση υλοποιούν οι εταίροι: «Ινστιτούτο Απασχολησιμότητας (ΙΝ.ΑΠ.)» «Μελισσοκομικός Σύλλογος Κεντρικού Έβρου» ΔΡΑΣΗ 12. Επιχειρηματικός σχεδιασμός Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών ή άλλης μορφής επιχειρήσεων (πχ. Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.) Ένας από τους βασικούς στόχους του σχεδίου δράσης είναι να δοθούν κίνητρα αλλά και όλα τα απαραίτητα εχέγγυα στους συμμετέχοντες για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση των δράσεων ανάπτυξης των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι ωφελούμενοι που θα επιλέξουν την επιχειρηματική δραστηριότητα θα είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν το εγχείρημά τους. Οδηγό για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα αποτελεί το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) της επιχείρησης που θα συστήσουν. Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) που θα εκπονηθεί για κάθε υπό σύσταση επιχείρηση θα αποτελέσει τη βάση για την αποτελεσματικότητα και την απόδοση της, καθώς θα θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές της λειτουργίας της. Επίσης, θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο που θα επικοινωνήσει τη στρατηγική της επιχείρησης στο επιχειρηματικό της περιβάλλον (συνεργάτες, τυχόν προσωπικό, πελάτες, προμηθευτές). Η μορφή των επιχειρήσεων θα είναι κυρίως ατομική, αλλά εκτιμάται ότι θα υπάρξει και ένας αριθμός επιχειρήσεων άλλης μορφής, πχ. Ο.Ε. ή Ε.Ε. Συγκεκριμένα, έχουν προϋπολογιστεί 18 επιχειρηματικά σχέδια για 20 ωφελούμενους (16 ατομικές επιχειρήσεις και 2 άλλης μορφής). Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στην παρούσα δράση θα αφορούν τις νέες επιχειρήσεις των ωφελουμένων, οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στο χώρο της τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής εμπορίας βιολογικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, στις σύγχρονες βιολογικές καλλιέργειες και στη σύγχρονη μελισσοκομία. Τη δράση υλοποιεί ο εταίρος «Ινστιτούτο Απασχολησιμότητας (ΙΝ.ΑΠ.)»

19 ΔΡΑΣΗ 13. Επιχειρηματικός σχεδιασμός - Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για την σύσταση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) όπως προαναφέρθηκε είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε επιχείρηση, πόσο μάλλον για μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, που είναι ένας θεσμός όχι ιδιαίτερα διαδεδομένος στην Ελλάδα. Σκοπός του είναι, να αναλύσει την υπάρχουσα κατάσταση (αγορά, επιχείρηση) και να καθοδηγήσει τις ενέργειες των μελών-στελεχών της επιχείρησης προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τακτικές. Εν προκειμένω, το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο αποσκοπεί παράλληλα στο να προσαρμόσει στα χαρακτηριστικά των ωφελούμενων νέων επιχειρηματιών τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και στις αναπτυξιακές κατευθύνσεις στρατηγικές της περιοχής. Το επιχειρηματικό σχέδιο θα αποτελέσει εργαλείο στα χέρια των εταίρων για τη χάραξη πολιτικής, καθώς θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την προοπτική των νέων επαγγελμάτων που δραστηριοποιούνται σε τομείς της κοινωνικής οικονομίας. Επίσης, στο επιχειρηματικό σχέδιο θα λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες για τις κοινωνικές επιχειρήσεις βάσει του πρόσφατου Νόμου για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (Ν. 4019). Συγκεκριμένα, θα υποστηριχθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός 9 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, με τη συμμετοχή συνολικά 60 ωφελούμενων, οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς: Καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων Επεξεργασία τυποποίηση και συσκευασία τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων Εμπορία και διανομή τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων Σύγχρονη μελισσοκομία/ εμπόριο βιολογικού μελιού Τη δράση υλοποιεί ο εταίρος «Ινστιτούτο Απασχολησιμότητας (ΙΝ.ΑΠ.)» ΔΡΑΣΗ 14. Παροχή υποστήριξης & διευκόλυνσης (νομικά, εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά) - Ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη της νέας επιχειρηματικότητας Η συμβουλευτική υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων (ατομικών και κοινωνικών) δεν περιορίζεται μόνο στην εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων τους. Αντίθετα, για την αποτελεσματική λειτουργία των νεοσύστατων επιχειρήσεων των ωφελουμένων, θα υπάρξει συμβουλευτική υποστήριξη και στην πράξη, κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους. Αποστολή της παρούσας δράσης είναι κυρίως η τεχνική και διοικητική στήριξη των ωφελουμένων - νέων επιχειρηματιών, προκειμένου να αναλάβουν επιχειρηματική δράση, η οποία θα αποτυπωθεί σε 27 εκθέσεις αναφοράς για τις νέες επιχειρήσεις (18 ατομικές ή άλλης μορφής επιχειρήσεις και 9 κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις). Τη δράση υλοποιεί ο εταίρος «Ινστιτούτο Απασχολησιμότητας (ΙΝ.ΑΠ.)»

20 ΔΡΑΣΗ 15. Συμβουλευτική υποστήριξη για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας των ωφελουμένων Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η άρση οποιονδήποτε εμποδίων και η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, που θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ωφελούμενους του προτεινόμενου σχεδίου δράσης. Η δράση αυτή αφορά τη συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα απασχολήσουν ωφελούμενους (20 άτομα συνολικά). Οι επιχειρήσεις εργοδότες θα απασχολήσουν τους ωφελούμενους είτε μέσω πρόσληψης είτε μέσω προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (τύπου stage). Συγκεκριμένα, η ενέργεια περιλαμβάνει την υποστήριξη όλων των τμημάτων των επιχειρήσεων για θέματα που αφορούν στην απασχόληση των ωφελούμενων και στην ομαλή και απρόσκοπτη ένταξή τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον, η οποία θα διαρκέσει 3 μήνες. Τη δράση υλοποιεί ο εταίρος «Ινστιτούτο Απασχολησιμότητας (ΙΝ.ΑΠ.)» ΔΡΑΣΗ 16. Συντονισμός και Διαχείριση του Σχεδίου Δράσης Η δράση αυτή περιλαμβάνει τις απαραίτητες και προβλεπόμενες ενέργειες τόσο σε θέματα Διαχείρισης όσο και σε θέματα Επιστημονικής στήριξης που προκύπτουν και διαρκεί καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου δράσης. Η Διαχείριση έργου αποτελεί ένα από τις βασικότερες δράσεις σε κάθε έργο. Γι αυτό το λόγο οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή περιγράφονται αναλυτικά στην κοινοτική νομοθεσία. Ο Διαχειριστής έργου προτείνεται από τον Συντονιστή εταίρο στο Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και είναι απαραίτητο να επιλέγεται κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. Ο Συντονισμός του έργου υλοποιείται από το Συντονιστή εταίρο του. Ο Συντονιστής εταίρος μέσω του Νόμιμου εκπροσώπου του στο Δ.Σ. εισηγείται άτομο για τη θέση του Συντονιστή, το οποίο τίθεται σε ψηφοφορία στα μέλη του Δ.Σ. Ο ρόλος του Συντονιστή είναι από τους πιο βασικούς για την ομαλή πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και επομένως διασφαλίζει την επιτυχία του έργου. Τη δράση υλοποιεί ο εταίρος «Χ. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ - EUROSYNERGY CONSULTING»

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Σελίδα1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» η οποία εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Ελληνικό, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ. 48

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Ελληνικό, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ. 48 Ελληνικό, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ. 48 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ» Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 81, Τ.Κ. 593 00, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Τηλ: (23330) 28010 Fax: (23330) 53060 www.alexandrinigi.gr, e-mail: alexandria@kaele.gr (Εταίροι: Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

t 210-9273118 f 210-9273119 e asset@asset-tec.gr, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

t 210-9273118 f 210-9273119 e asset@asset-tec.gr, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «MEΣΟΓΑΙΑ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τρίκαλα, 5 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ. 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Ανάδειξης & Αξιοποίησης του Τοπικού Πολιτισμού» με εταίρους : Την Αναπτυξιακή Τρικάλων Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπραξη. Αναπτυξιακή. Ν. Κόσμος. 2 η. Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο. λόγω Πράξη: αντικείμενο

Σύμπραξη. Αναπτυξιακή. Ν. Κόσμος. 2 η. Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο. λόγω Πράξη: αντικείμενο η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2 η Η «Αναπτυξιακή Επισκευαστών Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης για τον κλάδο των Επισκευαστών Αυτοκινήτου» το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ως τις 19/07/2013

2 Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ως τις 19/07/2013 Θεσσαλονίκη, 30-05-2013 Α.Π.: 39 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 14, ΕΔΕΣΣΑ Τ.Κ.: 58200 Τηλέφωνο: 2381024858 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των ήµων Αµαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Βριλησσίων» εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις κατάρτισης & στήριξης ανέργων με κατεύθυνση στην προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις της παραπάνω πράξης.

να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις της παραπάνω πράξης. Αρχάνες, 16/07/2013 Αρ. Πρωτ: 129 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» από το ικαιούχο/α.σ «ίκτυο Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ (φωτογραφία) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» Έργο ΤΟΠΣΑ: «Eχετλαίος» Συντονισμός Διαχείριση: ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε. Τρεμπεσίνας 32, 12136 Περιστέρι Τηλ. 210 5244760,Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισµός ξεκινάει στις 19 Ιουνίου 2013 και λήγει στις 23 Αυγούστου 2013 και ώρα 12:00 (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Ο διαγωνισµός ξεκινάει στις 19 Ιουνίου 2013 και λήγει στις 23 Αυγούστου 2013 και ώρα 12:00 (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης). «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 17 ΙΟΥΛΪΟΣ 2013 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥ 2013" φωτογραφίες µε παραδείγµατα από ταµπέλες ή πινακίδες. Ο διαγωνισµός φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην Περιοχή µου»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»

«ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την Ανάταξη και Τόνωση της Απασχόλησης στον Τουριστικό Κλάδο της Αττικής μέσα από την προώθηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα