ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. To υπό προμήθεια συγκρότημα θα πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης αντοχής, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του. 2. Να αποτελεί μία ενιαία και ολοκληρωμένη μονάδα στην οποία θα συνυπάρχουν και θα συνεργάζονται τα συστήματα χορήγησης των αερίων και πτητικών αναισθητικών, ο αναπνευστήρας και το κύκλωμα του ασθενούς,καθώς και τα συστήματα παρακολούθησης όλων των αναπνευστικών παραμέτρων, καπνογράφου, χορηγούμενου FiO 2 και πτητικών αναισθητικών. 3. Να φέρεται σε τροχήλατη βάση με τέσσερις αντιστατικούς τροχούς εκ των οποίων οι δύο να φέρουν φρένα για την ακινητοποίηση του καθώς επίσης και ικανό αριθμό αποθηκευτικών χώρων (συρτάρια η ερμάρια), μεγάλη επιφάνεια γραφής με, αρθρωτό βραχίονα για τη στήριξη των διάφορων ηλεκτροδίων και σωλήνων και λυχνία φωτισμού. 4. Να αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη τα οποία, θα αποτελούν ενιαίο συγκρότημα του ίδιου κατασκευαστικού Οίκου: Κυρίως μηχάνημα αναισθησίας Αναπνευστήρα Μonitor αναπνευστικών παραμέτρων Monitor καρδιολογικών παραμέτρων 5. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50Hz και να φέρει διάταξη για να μπορεί να λειτουργήσει για τουλάχιστον 30 λεπτά σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας της τάσης δικτύων 6. Το πλήρες αναισθησιολογικό μηχάνημα θα πρέπει, προτού τεθεί σε λειτουργία να κάνει αυτόματο έλεγχο της ετοιμότητας όλων των ηλεκτρονικών και μηχανικών συστημάτων του, αυτόματη βαθμονόμηση των στοιχείων του και έλεγχο διαρροών και ενδοτικότητας με ένδειξη τους. Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης αυτή θα πρέπει να αναφέρεται αυτομάτως στην οθόνη.

2 7. Να προστατεύεται από παράσιτα διαθερμίας και απινίδωσης. 8. Να έχει δυνατότητα λειτουργίας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες παροχής αερίων και ηλεκτρικού δικτύου και να είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες ασθενών (από πρόωρα νεογνά έως ενήλικες). Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Να φέρει σωλήνες τροφοδοσίας Ο 2,Ν 2 Ο και πεπιεσμένο αέρα. Η τροφοδοσία των αερίων να μπορεί να γίνεται από την κεντρική παροχή του Νοσοκομείου, με τρόπο που θα καθίσταται αδύνατη η λανθασμένη σύνδεση (κωδικοποιημένο PIN INDEX).Θα εκτιμηθεί θετικά αν διαθέτει έλεγχο της σύστασης των εισερχομένων αερίων από τις κεντρικές παροχές. Να διαθέτει ενδείξεις των κεντρικών παροχών. Να φέρει σύστημα εφεδρικών φιαλών ικανής χωρητικότητας Ο 2 και Ν 2 Ο και μειωτήρες για τη λήψη των αερίων από τις φιάλες οι οποίες να αναρτώνται στο τροχήλατο και να συνδέονται αυτόματα, μετά από ανάλογη προειδοποίηση σε περίπτωση πτώσης της πίεσης των αερίων της κεντρικής εγκατάστασης. Να διαθέτει μανόμετρα ενδείξεων των αερίων των εφεδρικών φιαλών στο πρόσθιο μέρος του συστήματος. Να διαθέτει σύστημα συναγερμού σε περίπτωση μη σωστής πίεσης τροφοδοσίας των τριών αερίων(ο 2, Ν 2 Ο,air) καθώς και αυτόματη αλλαγή σε λειτουργία με πεπιεσμένο αέρα σε περίπτωση πτώσης της πίεσης του Ο 2. Η αλλαγή θα γίνεται αυτόματα όπως επίσης και η επαναφορά του στην κανονική λειτουργία. Να διαθέτει απαραίτητα για λόγους ασφαλείας σύστημα εξασφάλισης ελάχιστης πυκνότητας 0 2 στα φρέσκα αέρια,όχι μικρότερη των 25% αυτόματα προσαρμοσμένο για την κάλυψη των ιδιαίτερων απαιτήσεων αναισθησίας χαμηλών ροών(low FLOW καθώς και της MINIMAL FLOW αναισθησίας ). Να γίνεται αυτόματη διακοπή του Ν 2 Ο σε περίπτωση πτώση της πίεσης του 0 2. Να γίνεται αυτόματη επαναφορά του όταν η πίεση του O 2 αποκατασταθεί. Να περιγραφεί η διάταξη αποκλεισμού των υποξικών μιγμάτων. Να φέρει ανάρτηση για δύο εξαερωτήρες και σύστημα ασφαλείας (αποκλεισμού της ταυτόχρονης χρήσης τους).

3 Να δέχεται όλους τους τύπους εξαερωτήρων (δηλ.isoflurane, Sevoflurane, Desflurane). Να διαθέτει θερμαινόμενο ενσωματωμένο πλήρες κύκλωμα επανεισπνοής ή ισοδύναμο σύστημα απαραίτητο για πολύωρες επεμβάσεις,ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος συμπύκνωσης υδρατμών εντός αυτού,που να επιτρέπει την εφαρμογή τόσο της κλασικής όσο και της LOW FLOW και MINIMAL FLOW αναισθησίας με : α. Διαφανές κάνιστρο νατρασβέστου μεγάλης χωρητικότητας που να μπορεί να αποστειρώνεται, με δυνατότητα απόσπασης του και κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του μηχανήματος β. μανόμετρο ενδοπνευμονικής πίεσης. γ. βαλβίδα ασφαλείας ασθενή από υπερπιέσεις. δ. μέτρηση O2 στην εισπνοή. ε. μέτρηση όγκου Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 12 στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα παρουσιάζονται οι πληροφορίες όλων των επιμέρους συστημάτων του για την άμεση και σαφή πληροφόρηση της πορείας της αναισθησίας Να διαθέτει σύστημα απαγωγής αναισθητικών αερίων και ενσωματωμένη μονάδα με δύο δοχεία τα οποία να αποστειρώνονται σε κλίβανο. ΙΙ. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο αυτόματο αναπνευστήρα όγκου και πίεσης του ίδιου οίκου με το μηχάνημα αναισθησίας,κατάλληλο για χρήση σε όλες τις ηλικίες χωρίς αλλαγή των εξαρτημάτων του. Κατάλληλος για αναισθησιολογική χρήση, με αυτονομία διάρκειας 90 λεπτών τουλάχιστον και πνευματική λειτουργία με αέρα ή Ο 2. Να φέρει ψηφιακές ενδείξεις όλων των τιμών ρύθμισης. Κατάλληλος για εφαρμογή LOW και MINIMAL FLOW αναισθησία. Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης των τύπων αερισμού: - Ελεγχόμενου όγκου (volume control) - Ελεγχόμενης πίεσης (pressure control)

4 - Χειροκίνητου (manual) - Αυτόματου (spontaneous) - Συγχρονισμένου διαλλειπώμενου υποχρεωτικού αερισμού SIMV - Υποστήριξης πίεσης (Pressure Support Θα εκτιμηθεί θετικά η δυνατότητα εφαρμογής και άλλων τρόπων αερισμού,οι οποίοι να αναφερθούν ώστε να αξιολογηθούν. Να διαθέτει Flush Ο 2 επαναφορά.. μεγάλης ροής 35L/min με αυτόματη Να έχει δυνατότητα άμεσης ρύθμισης από το χρήστη των παρακάτω παραμέτρων : - Όγκο αναπνοής από 20 ml-1400ml - Αναπνευστική συχνότητα έως 70bpm - PEEP από 0 έως 30 mbar - Xρόνο εισπνευστικής παύσης (plateau) από 10 έως 60 %. - Σχέση χρόνου I:E από 2 :1 έως 1:4 - Pressure support πάνω από το επίπεδο peep από 0 έως 50 mbar - Περιορισμό πίεσης έως 70 mbar - Ρυθμιζόμενο σκανδαλισμό ροής με μεγάλη ευαισθησία Επιπλέον δυνατότητες να αναφερθούν για να αξιολογηθούν Όλες οι λειτουργίες να είναι ηλεκτρικά επιτηρούμενες, οι δε τιμές, οι γραφικές παραστάσεις και τα διάφορα μηνύματα να απεικονίζονται σε έγχρωμη οθόνη TFT 12 τουλάχιστον, υψηλής διακριτικής ικανότητας έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να επιλέξει τον τρόπο παρουσίασης των παραμέτρων μεταξύ (π.χ. αριθμητικών τιμών, κυματομορφών με δυνατότητα απεικόνισης τουλάχιστον τριών (3) ταυτόχρονοs, trends διαφόρων χρόνων, δυναμικών βρόγχων) a) Κυματομορφή πίεσης,ροής,όγκου,co 2 σε συνάρτηση με το χρόνο b) Κυματομορφή πίεσης/όγκου c) Κυματομορφή πίεσης/ροής d) Αναπνευστική συχνότητα e) Χορηγούμενο κατά λεπτό όγκο f) Χορηγούμενο όγκο αναπνοής g) Ενδοπνευμονικές πιέσεις (max,min,peep)

5 h) Καπνογραφία πλήρη εισπνοής και εκπνοής (multigaz analyzer) για CO 2,, O 2, Ν 2 Ο με αυτόματη ανίχνευση αναγνώριση και ταυτόχρονη μέτρηση πτητικών αναισθητικών. Η μέτρηση του οξυγόνου να γίνεται μέσω παραμαγνητικού συστήματος και των υπολοίπων αερίων μέσω τεχνολογίας υπέρυθρης ακτινοβολίας. Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό τα όρια του οποίου να ρυθμίζονται από το χρήστη τουλάχιστον για τις παρακάτω παραμέτρους (επιπλέον συναγερμοί θα εκτιμηθούν) a) Ανώτερο και κατώτερο όριο όγκου αναπνοής b) Ανώτερο και κατώτερο FiO 2 c) Ανώτερο και κατώτερο όριο ενδοπνευμονικής πίεσης ασθενούς d) Ανώτερο όριο αναπνευστικής συχνότητας Επίσης και συναγερμό e) Άπνοιας f) Διακοπή τροφοδοσίας αερίων g) Βλάβη συστήματος Να φέρει βαλβίδα απαγωγής αερίων και να συνδέονται με εύκολο τρόπο χωρίς την χρήσης ειδικών εργαλείων στον υπάρχοντα απαγωγέα αερίων του Νοσοκομείου Όλα τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή να αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού. Περαιτέρω δυνατότητες θα αξιολογηθούν ανάλογα ΙΙΙ. ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για χρήση σε χειρουργείο και να προστατεύεται από παράσιτα διαθερμίας και απινίδωσης. Επίσης κατάλληλο για χρήση σε βρέφη, παιδιά, ενήλικες. Να έχει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 15 ιντσών υψηλής διακριτικής ικανότητας με απεικόνιση τουλάχιστον 7 κυματομορφών ταυτόχρονα, διαφορετικού χρώματος και τις αντίστοιχες τιμές των παρακολουθούμενων παραμέτρων. Να διαθέτει οπτικοακουστική διάταξη συναγερμού (ALARM). Να διαθέτει διάταξη για αυτόνομη λειτουργία τουλάχιστον 120 min και δυνατότητα διατήρησης των δεδομένων σε περίπτωση διακοπής ρεύματος Να διαθέτει ένδειξη του συμπλέγματος QRS και ταχύτητες εμφάνισης του ΗΚΓ γραφήματος 6.25, 12.5, 25 και 50mm/sec

6 Nα έχει τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης και απεικόνισης, προτιμητέα μέσω βυσματούμενων ανεξάρτητων ή πολυπαραμετρικών ενισχυτικών μονάδων, των παρακάτω: a) Αναπνοή b) Δύο τουλάχιστον αιματηρών πιέσεων c) Μίας καρδιακής παροχής d) Αναίμακτη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, αυτόματα με ρυθμιζόμενα από το χρήστη διαστήματα ή χειροκίνητα και να εμφανίζει στην οθόνη τις αντίστοιχες τιμές της συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης e) Να μετρά την θερμοκρασία δύο σημείων και να απεικονίζει τη διαφορά τους f) Να διαθέτει υπολογισμό κορεσμού οξυγόνου(spo 2 ) με απεικόνιση Το monitor να έχει τις ακόλουθες δυνατότητες αναβάθμισης, οι οποίες και να προσφερθούν στην οικονομική προσφορά a) Μέτρηση βάθους αναισθησίας (BIS) b) Μέτρησης επιπλέον δύο αιματηρών πιέσεων c) Εγκεφαλογράφημα (EEG) d) Καταγραφικό παραμέτρων τριών καναλιών e) Νευρομυϊκή χάλαση (ΝΜΤ) Το ΗΚΓ γράφημα να λαμβάνεται με 5πολικό καλώδιο ασθενούς με επιλογή απαγωγών. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα λήψης δώδεκα (12) απαγωγών ECG (πλήρες καρδιογράφημα) με δεκαπολικό καλώδιο. Να διαθέτει πρόγραμμα αιμοδυναμικών υπολογισμών και οξυγόνωσης αξιολογηθεί θετικά εάν διαθέτει πρόγραμμα για υπολογισμό δοσολογίας φαρμάκων. Να απεικονίζει καμπύλες παρελθόντος χρόνου (TRENDS) και πίνακες αριθμητικών δεδομένων για όλες τις παραμέτρους και για 24 ώρες τουλάχιστον. Να περιγραφούν τα επιπλέον χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες για ανάλογη αξιολόγηση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ANAIΣΘHΣIOΛOΓlKOY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ANAIΣΘHΣIOΛOΓlKOY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ANAIΣΘHΣIOΛOΓlKOY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Το υπό προµήθεια αναισθησιολογικό µηχάνηµα θα πρέπει να είναι πλήρες, άριστης αντοχής, αµεταχείριστο, τελευταίας τεχνολογίας, ελεγχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 27-08-2012 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 12638 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναπνευστήρες. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού. Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει:

1. Αναπνευστήρες. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού. Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει: Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού 1. Αναπνευστήρες Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει: o o Αναπνευστήρα µε οθόνη LCD 12.1 touch screen (αφής) Ενσωµατωµένο nebuliser και ενσωµατωµένο compressor

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 48.160,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ Γενικοί όροι για τα είδη Α, B,Δ, - Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

CARAT II. Οδηγίες Λειτουργίας. Αναπνευστήρας. για αναπνευστήρες με λογισμικό συσκευής έκδοσης 2.104. Quality makes the Difference

CARAT II. Οδηγίες Λειτουργίας. Αναπνευστήρας. για αναπνευστήρες με λογισμικό συσκευής έκδοσης 2.104. Quality makes the Difference Quality makes the Difference CARAT II Οδηγίες Λειτουργίας Αναπνευστήρας για αναπνευστήρες με λογισμικό συσκευής έκδοσης 2.104 ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Κάθε συσκευή της HOFFRICHTER παρέχεται με έναν αριθμό σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 1. ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ προϋπολογισμός: 2.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 1. ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ προϋπολογισμός: 2.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ προϋπολογισμός: 2.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%) 1. Υδραυλική ρύθμιση ύψους με δυνατότητα ρύθμισης από 50-90 cm. 2. Να διαθέτει στρογγυλεμένο μπροστινό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Η τραπεζα ανάνηψης να είναι τεχνολογίας τελευταίων ετών και να πληροί τους διεθνείς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού ii Εγχειρίδιο χειρισμού Το παρόν έγγραφο προστατεύεται από Νόμους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων στις Η.Π.Α. και διεθνώς. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ.

Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1044 25 Νοεμβρίου 1997... Καθορισμός (ελαχίστων) ορίων προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΨ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΦΑΪΔΑΡΙ, 1/12/2011 Από: Προς: Θέμα: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37

Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΒ % Α/Α % ΓΕΝΙΚΑ Monitor σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για μεταφορά ασθενών, για την παρακολούθηση των φαινομένων ECG/RESP/NIBP/SpO 2 /Temp/IBP ασθενών.

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες Περιεχομενα 1. Επισκόπηση................ 4 2. Περιγραφή της συσκευής.... 19 2.1 Προβλεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΑΣ» 29-30 Νοεμβρίου 2012 και 1η Δεκεμβρίου 2012 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΑΣ» 29-30 Νοεμβρίου 2012 και 1η Δεκεμβρίου 2012 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 10822 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 10/08/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Κώστας Ντόβας Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Δ/ντής Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

TREND II. Οδηγίες χρήσης CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 και ST30. για λογισμικό συσκευής 2.150 και μεταγενέστερα

TREND II. Οδηγίες χρήσης CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 και ST30. για λογισμικό συσκευής 2.150 και μεταγενέστερα TREND II HOFFRICHTER Οδηγίες χρήσης CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 και ST30 για λογισμικό συσκευής 2.150 και μεταγενέστερα ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Κάθε συσκευή της εταιρείας HOFFRICHTER GmbH προμηθεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Quality makes the Difference ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Από έκδοση 1.1.14 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σημαντικές πληροφορίες...6 Πρώτα βήματα...7 ΠροYποθέσεις συστήματος...7 Εγκατάσταση λογισμικού...9 Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστηµα υπερηχοκαρδιογραφίας, της σύγχρονης τεχνολογίας, τροχήλατο, µικρού όγκου και βάρους να αναφερθούν προς αξιολόγηση, ευέλικτο για εύκολη µετακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU 1. Ο κάθε κλίβανος να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (να αναφερθεί το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ 2 ΘΥΡΕΣ & ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 8 STU

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ 2 ΘΥΡΕΣ & ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 8 STU ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ 2 ΘΥΡΕΣ & ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 8 STU 1. Ο κλίβανος να είναι σύγχρονης τεχνολογίας για αποστείρωση χειρουργικών εργαλείων, επιδεσμικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών 1. Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να είναι σύστημα σάρωσης πολλαπλών κασετών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & Σ.Μ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75 / Υποδομές εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 9 «Τεχνικό Μέρος Έργου» Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α.Δ.Α.ΒΤΝΛ469Η2Ι-ΙΙΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο: 24-10-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 13149 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επικαιροποιημένη Μελέτη του έργου: «Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Παγγαίου Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Δημοσίων Κτηρίων»

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 19.04.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο : 2 Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6 Αγρίνιο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2003/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2003/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 21-04-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 20032015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα