Πίνακες Συμμόρφωσης. Σελίδα 1 από 152

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακες Συμμόρφωσης. Σελίδα 1 από 152"

Transcript

1 Πίνακες Συμμόρφωσης 1 Γενικά Σύστημα Απομακρυσμένου Έλεγχου (BMS) Πυρανίχνευση & Πυρόσβεση Σύστημα CCTV Σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης Σύστημα Ανίχνευσης Κίνησης Λογισμικό (Software) Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Εγκατάσταση Ηλεκτρικών Ισχυρών Ρευμάτων Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη Σύστημα Αδιάλειπτου Παροχής Ισχύος (UPS) Ηλεκτρικοί Πίνακες & Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Κλιματισμός Εγκατάσταση ΑσθενώνΡευμάτων Κατασκευαστικά - Οικοδομικά Σελίδα 1 από 152

2 1 Γενικά Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Τεκμηρίωση/Παραπομπή Το παρόν αναφέρεται στην κατασκευή σύγχρονης αίθουσας Η/Υ (Data center) και των σχετικών ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, UPS. κλιματισμός, πυρόσβεση, κ.λπ.) σε κτίριο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επί της οδού Αυτοκρ. Νικολάου 2, στην Αθήνα. Το Data Center θα δύναται να φιλοξενήσει φορτίο μεγαλύτερο των 80kW έως τα 160kW χωρίς τον περιορισμό του PUE μικρότερο του 1,8. Η επιλογή του εξοπλισμού από τους συμμετέχοντες θα πρέπει να γίνει με βάση την επίτευξη μέσου ετήσιου PUE (Power Usage Effectiveness) του Data Center 1,8 με βάση τις μέσες ετήσιες θερμοκρασιακές συνθήκες της Αθήνας. Οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν στην προσφορά τους αναλυτικό υπολογισμό του PUE για ισχύ ΙΤ εξοπλισμού 16, 32, 48, 64 και 80kW. Η σχεδίαση του έργου έχει γίνει με βάση την ελαχιστοποίηση των μοναδιαίων σημείων αστοχίας (single points of failure) που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση της διαθεσιμότητας του Data center. Η διαστασιολόγηση όλων των προσφερόμενων συστημάτων έχει γίνει με βάση την μέγιστη ισχύ εξοπλισμού τα 160kW εκτός εάν σε κάποια συστήματα προβλέπεται διαφορετικά στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Όλος ο πληροφοριακός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός του Data center, ανεξαρτήτως εάν διαθέτει ένα ή δύο τροφοδοτικά, θα τροφοδοτείται ηλεκτρικά και από τα δύο ανεξάρτητα UPS του Data center. Σελίδα 2 από 152

3 Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Τεκμηρίωση/Παραπομπή Κάθε UPS του Data center είναι από μόνο του ικανό να υποστηρίξει επαρκώς το φορτίο όλου του Data center. Κάθε UPS του Data center θα παραδοθεί με συνολική ισχύ εξόδου 80kVΑ και συντελεστή ισχύος εξόδου (PF) ίσο με ένα (1) αλλά θα μπορεί άμεσα με την προσθήκη κατάλληλων modules να φτάσει σε ισχύ εξόδου τουλάχιστον εκατόν εξήντα (160)kVΑ. Η αυτονομία του κάθε UPS θα είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά στο μέγιστο φορτίο. Κάθε ένα από τα δύο ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη που υποστηρίζουν την όλη εγκατάσταση θα είναι ονομαστικής συνεχούς ισχύος τετρακοσίων (400)kVΑ με cosφ=0,8. Τα ζεύγη θα είναι κατηγορίας απόδοσης (performance class) 04 (ISO ) το οποίο είναι αναγκαίο γιατί η σταθερότητα, το επίπεδο και τα εν γένει χαρακτηριστικά της συχνότητας και της τάσης είναι πολύ σημαντικά για την καλή λειτουργία του υπό τροφοδότηση εξοπλισμού Οι ηλεκτρικοί πίνακες του που εξυπηρετούν τις καταναλώσεις του DC θα είναι τύπου form 4b κατά ΕΝ για την βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας. Η καλωδίωση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων θα παραδοθεί πλήρως για το σύνολο των racks που μπορεί να φιλοξενήσει το DC, όπως αυτά εμφανίζονται στο γενικό σχέδιό του. Στο έργο περιλαμβάνεται και η ολοκλήρωση της κατακόρυφης καλωδίωσης ασθενών ρευμάτων για τη διασύνδεση του DC με τους χώρους των operators στον 1ο όροφο του κτιρίου. Η καλωδίωση ασθενών ρευμάτων θα εξασφαλίζει την υψηλής πιστότητας διασυνδεσιμότητα όλου του εξοπλισμού πληροφορικής του κτιρίου (υπολογιστές. Εξυπηρετητές, λοιπός εξοπλισμός με δικτυακή σύνδεση). Οι ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων θα είναι κατάλληλες για ένα σύγχρονο μηχανογραφικό κέντρο (LAN 10Gbps) ανεξάρτητα από τον μηχανογραφικό εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί εκεί. Η διάταξη των racks στον χώρο θα εξασφαλίζει την προσβασιμότητα καθώς και την ομαλή ψύξη του εξοπλισμού μέσω κλιματιστικών μονάδων τύπου in-row. Σελίδα 3 από 152

4 Θα τοποθετηθούν συνολικά έξι in-row κλιματιστικές μονάδες. Θα υπάρχει δυνατότητα για την άμεση προσθήκη νέων in-row κλιματιστικών μονάδων. Η διάταξη των server racks θα δημιουργεί ένα κλειστό κεντρικό θερμό διάδρομο. Θα τοποθετηθεί στην πίσω πλευρά των racks του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, κιτ επέκτασης για τη δημιουργία θερμού κλωβού. Όλα τα συμβάντα καταγράφονται προς διερεύνηση ή αποκατάσταση και τα σημαντικότερα από αυτά προκαλούν την άμεση αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) στον ανάδοχο και στην επίβλεψη του έργου για τη λήψη άμεσων ενεργειών αποκατάστασης. Εκτός των προαναφερόμενων χώρων, εξοπλισμός του έργου θα εγκατασταθεί και στους κάτωθι χώρους του κτιρίου: Στο ηλεκτροστάσιο του κτιρίου στο Α υπόγειο θα αντικατασταθεί ο υπάρχων Μ/Σ ισχύος 630kVA με νέο Μ/Σ 1000kVA, στον ίδιο χώρο. Στο ηλεκτροστάσιο του κτιρίου στο Α υπόγειο θα εγκατασταθεί νέος γενικός πίνακας χαμηλής τάσης που θα τροφοδοτείται από το νέο Μ/Σ και θα τροφοδοτεί με τη σειρά του τα υπάρχοντα ΓΠΧΤ του κτιρίου και τις νέες δύο (2) παροχές του DC. Στο δώμα του κτιρίου θα εγκατασταθούν οι τρείς (3) ψύκτες για τον κλιματισμό του DC, το ψυχροστάσιο και οι δύο (2) γεννήτριες του DC. Ικριώματα Εννέα (9) System Racks (600 x 1200 ) Δύο (2) Telecom Racks (750 x 1200 ) Σελίδα 4 από 152

5 Δύο (2) 3φασικά Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C Τριάντα οκτώ (38) Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 16A, 230V, (18) C13 & (2) C19, IEC309 Cord Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να ορίσει έναν συντονιστή (project coordinator) του όλου έργου ο οποίος θα ενημερώνει σε τακτά διαστήματα την επίβλεψη του έργου και θα συντονίζει τις εργασίες όλων των συνεργείων ώστε το έργο να ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός του ζητούμενου χρόνου. Ο συντονιστής θα αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ του ανάδοχου και της επίβλεψης του έργου και η συνεργασία τους θα πρέπει να είναι άριστη. Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη του απαιτούμενου εξοπλισμού για διάστημα 60 μηνών. Σελίδα 5 από 152

6 2 Σύστημα Απομακρυσμένου Έλεγχου (BMS) Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Τεκμηρίωση/Παραπομπή 2.1 Σύστημα BMS Η λειτουργία του "Συστήματος Απομακρυσμένου Ελέγχου" (BMS) είναι η από απόσταση παρακολούθηση (monitoring), έλεγχος και καταγραφή των κρίσιμων H/M εγκαταστάσεων. Το σύστημα θα πρέπει να παρακολουθεί μέσω κατάλληλων περιφερικών συσκευών (αισθητήρων θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, «ξηρών» επαφών κλπ) τις κρίσιμες παραμέτρους του εξοπλισμού του έργου επί εικοσιτετραώρου βάσεως. Σε γενικές γραμμές, το BMS θα επιτηρεί και θα ελέγχει τα παρακάτω: Τις θερμοκρασίες και τις σχετικές υγρασίες στους «ψυχρούς» διαδρόμους χώρου μηχανών και στους χώρους εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Τα αισθητήρια που θα εγκατασταθούν στους «ψυχρούς» διαδρόμους, θα κατανεμηθούν ομοιόμορφα στην οροφή ύψος περίπου 2,2m από το ψευδοδάπεδα. Την θερμοκρασία και την σχετική υγρασία περιβάλλοντος. Τις τερματικές κλιματιστικές μονάδες (in-row) χώρου μηχανών μέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας Modbus RTU. Το δίκτυο διανομής νερού ψύξης. Τις συσκευές πλήρωσης δικτύου ψύξης με γλυκόλη. Τους ψύκτες νερού μέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας BACnet. Σελίδα 6 από 152

7 Τον εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας αέρα αέρα εξαερισμού χώρου μηχανών. Τις τυχόν διαρροές νερού στον χώρο μηχανών και στους διαδρόμους του μηχανογραφικού κέντρου μέσω αυτόνομου συστήματος ανίχνευσης νερού και των κατάλληλων αισθητήρων τοποθετημένων περιμετρικά στο δάπεδο. Τα PDU (rack power distribution units) στα ικριώματα (racks) εγκατάστασης μηχανογραφικού εξοπλισμού μέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας SNMP (πυγή τροφοδοσίας, καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια, βλάβη κλπ) Τα συστήματα ασθενών ρευμάτων (ασφαλείας, ελέγχου πρόσβασης, CCTV). Τις εγκαταστάσεις μέσης και χαμηλής τάσης του μηχανογραφικού κέντρου (θέσεις και trip αυτόματων διακοπτών, σημαντικότερες μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών κλπ). Η επιλογή των απαιτούμενων μετρήσεων θα εγκριθεί και ενδεχομένως συμπληρωθεί από την επίβλεψη του έργου και τον Κύριο του Έργου. Σε κάθε περίπτωση, τα σημεία μέτρησης θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται ο συνεχής αυτόματος υπολογισμός του Power Usage Effectiveness (PUE) του μηχανογραφικού κέντρου, καθώς και οι καταγραφές τις καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατηγορία χρήσης (μηχανογραφικός εξοπλισμός, HVAC, φωτισμός κλπ). Τα UPS μέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας Modbus RTU (φόρτιση εισόδου - εξόδου, κατάσταση bypass, κατάσταση συσσωρευτών, χρόνος που απομένει για την εκφόρτιση των συσσωρευτών, βλάβες κλπ). Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ/). Τις στάθμες πετρελαίου στις δεξαμενές ημερήσιας κατανάλωσης των Η/Ζ και στην κεντρική δεξαμενή αναπλήρωσης. Σελίδα 7 από 152

8 Το σύστημα πυρανίχνευσης και τα συστήματα κατάσβεσης μέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας Modbus RTU (κατάσταση συστημάτων κατάσβεσης, πυρανιχνευτών, κομβίων αναγγελίας πυρκαγιάς, VESDA, διαφραγμάτων πυρός και καπνού, βλάβες κλπ). Δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε μετάδοση εντολής από το BMS στο σύστημα πυρανίχνευσης - κατάσβεσης. Το σύνολο του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του συστήματος θα ηλεκτροδοτηθεί από ηλεκτρικούς πίνακες μηχανογραφικού κέντρου με αυτόματη μεταγωγή μεταξύ δύο διαφορετικών αδιάλειπτων ηλεκτρικών πηγών (τύπου «ΑB»). Τα εργοστάσια παραγωγής του εξοπλισμού του συστήματος παρακολούθησης θα πρέπει πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Θα διατηρούν οργανωμένη παραγωγή και διανομή των προϊόντων τους τουλάχιστον τα τελευταία 10 (δέκα) έτη, θα διασφαλίζουν επάρκεια ανταλλακτικών για 10 (δέκα) έτη από την ημερομηνία απόσυρσης κάποιου προϊόντος από την παραγωγή, καθώς επίσης θα παρέχουν τεχνική υποστήριξη. Θα έχουν αντιπροσώπους με έδρα την Ελλάδα τα τελευταία 5 (πέντε) έτη, που θα διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, θα έχουν τμήμα τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης κατάλληλα επανδρωμένο με ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό, ώστε να είναι σε θέση να επέμβουν στην εγκατάσταση σε περιπτώσεις βλάβης εντός 24 ωρών από την στιγμή της ειδοποίησης. 2.2 Κέντρο Διαχείρισης (MS) Σελίδα 8 από 152

9 Η επιτήρηση και ο έλεγχος των Η/Μ εγκαταστάσεων του μηχανογραφικού κέντρου θα γίνεται με ένα (1) Κέντρο Διαχείρισης (MS-1), αποτελούμενο από ηλεκτρονικό υπολογιστή και το κατάλληλο λογισμικό. Η χρήση του MS-01 θα προστατεύεται με κωδικού ασφαλείας. Οι χρήστες, αφού ολοκληρώσουν με επιτυχία την διαδικασία σύνδεσης (log-in) με το λογισμικό, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο των διαθέσιμων μετρήσεων, διαδικασιών ελέγχου, καταγραφών και παραμέτρων λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων. Το MS-01 θα εγκατασταθεί στο γραφείο των operators, στον προθάλαμο του Ισογείου και θα συνδεθεί με το BMS μέσω δικτύου Ethernet TCP/IP και πρωτοκόλλου επικοινωνίας BACnet. Σελίδα 9 από 152

10 2.2.4 Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του MS-01 θα έχει κατ ελάχιστο τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: Επεξεργαστή Intel Core i7, 3.40 GHz Μνήμη 16 GB DDR3, 1333 MHz Σκληρό δίσκο τουλάχιστον 1 TB, SATA III 32 MB 7200 rpm Κάρτα γραφικών min. 2 GB, 128 bit, DDR3 Μία παράλληλη θύρα. Δύο σειριακές θύρες. Τέσσερις θύρες USB 2.0. Κάρτα δικτύου PCI fast type Ethernet adapter, 10/100/1000 Mbps. DVD-RW, CDR 48x/CDRW 24x/DVDR 16x/DVDRW+R 8x/DVDRW-R 6x Κάρτα ήχου PCI, 24 bit στα 96kHz. Πληκτρολόγιο ελληνο-αγγλικό, USB. Ποντίκι USB. Έγχρωμη οθόνη 24'' LED, 2ms, 1920 x 1080 Εκτυπωτή τεχνολογίας Dot Matrix, 24pin, 300cps, USB Δύο ηχεία 5W. GSM/GPRS modem, 850/900/1800/1900 MHz Λειτουργικό περιβάλλον Windows 7 Professional Λογισμικό BMS (SCADA), Team Viewer, MS Office 2013 prof. Σελίδα 10 από 152

11 Το λογισμικό SCADA θα υποστηρίζει λειτουργία server και clients (τουλάχιστον 3 clients), αποστολή SMS μέσω GSM modem, αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (SMTP) και το πρωτόκολλο SNMP. Επίσης, η άδεια χρήσης του θα καλύπτει το 120% του συνόλου των προβλεπόμενων σημείων ελέγχου (Hardware και Software). Ο ανάδοχος με τη σύμφωνη γνώμη πάντα της επίβλεψης του έργου και τον ΚτΕ οφείλει να προγραμματίσει τους συναγερμούς στα μετρούμενα δεδομένα και να επιλέξει ποια από αυτά είναι κρίσιμα ώστε αυτόματα να ειδοποιείται η υπηρεσία συντήρησης με ή SMS. Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης να υποδείξει στο αρμόδιο προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ τον τρόπο προγραμματισμού των συναγερμών, τον τρόπο δημιουργίας διαγραμμάτων και γενικότερα όλες τις δυνατότητες του λογισμικού. Οι ίδιες οδηγίες θα πρέπει να δοθούν και σε κατάλληλο εγχειρίδιο χρήσης. Το λογισμικό του SCADA θα μπορεί να παράγει συναγερμούς ή προειδοποιήσεις σε περίπτωση βλάβης των αισθητήρων, των καλωδιώσεων προς αυτά ή όταν θα λαμβάνει παράλογες τιμές. 2.3 Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου (Intelligent Outstation Panels - IOP) Τα Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου (Intelligent Outstation Panel, παρακάτω IOP) είναι ηλεκτρικοί πίνακες κατάλληλα διαμορφωμένοι για την εγκατάσταση των απαιτούμενων ψηφιακών προγραμματιζόμενων ελεγκτών (DDC), των αντίστοιχων μονάδων (modules) εισόδων/εξόδων (I/O), των διατάξεων ηλεκτρικής τροφοδοσίας, των κλεμμών ηλεκτρικών συνδέσεων και εν γένει, οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού απαιτούμενου για την κατασκευή του συστήματος (μετατροπείς σημάτων, μετατροπείς πρωτοκόλλων επικοινωνίας, ενεργός εξοπλισμός δικτύου κλπ). Η κατασκευή και η εγκατάσταση των IOP θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με την παρούσα. Σελίδα 11 από 152

12 Δίκτυο Για τις ανάγκες του μηχανογραφικού χώρου προβλέπεται κατασκευή και εγκατάσταση ενός (1) Απομακρυσμένου Κέντρου Ελέγχου, IOP-1. Το IOP-1 θα εγκατασταθεί στον προθάλαμο του χώρου μηχανών στο Ισόγειο, σε εσοχή του τοίχου, απέναντι από τον ηλεκτρικό πίνακα Γ.Π.Α. «Α». Οι ψηφιακοί προγραμματιζόμενοι ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του IOP-1 θα έχουν κατάλληλη επάρκεια σε εισόδους και σε εξόδους (I/O), ώστε τα απαιτούμενα «φυσικά» σημεία ελέγχου που αφορούν μία διαχειριζόμενη συσκευή ή ένα αυτοτελές τμήμα εγκατάστασης, να συνδέονται ηλεκτρικά αποκλειστικά στον ίδιο ελεγκτή. Οι ψηφιακοί προγραμματιζόμενοι ελεγκτές του IOP-1 θα συνδέονται σε δίκτυο Ethernet 10 BASE-T (IEEE 802.3) και θα υποστηρίζουν πρωτόκολλα TCP/IP και FTP. Το δίκτυο του BMS θα είναι βιομηχανικό Ethernet LAN 10/100Mbps. Για την κατασκευή του κόμβου δικτύου θα χρησιμοποιηθούν ένας (1) μεταγωγέας (switch) βιομηχανικού Ethernet. Με τον κόμβο θα συνδεθούν οι προγραμματιζόμενοι ελεγκτές του IOP-1 και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του κέντρου διαχείρισης MS-1. Το δίκτυο του BMS θα συνδεθεί με το δίκτυο (LAN) του μηχανογραφικού κέντρου (switched bridge) ώστε να δοθεί η δυνατότητα ελέγχου και χειρισμού των Η/Μ εγκαταστάσεων και από άλλα σημεία του υφιστάμενου κτιρίου. Για την διασύνδεση του BMS με άλλα συστήματα (ή συσκευές) αυτοματισμού, εκτός από το δίκτυο Ethernet TCP/IP προβλέπεται να κατασκευαστούν δίκτυα RS- 485 και LonWorks (βλέπε σχέδιο Cs-01). 2.5 Διασυνδέσεις με Συσκευές / Συστήματα Τρίτων Κατασκευαστών Σελίδα 12 από 152

13 Το BMS θα διασυνδεθεί με τα ακόλουθα: Ψύκτες νερού μέσω δικτύου Ethernet TCP/IP και πρωτοκόλλου επικοινωνίας BACnet. Τερματικές κλιματιστικές μονάδες (in-row) χώρου μηχανών μέσω δικτύου RS-485 και πρωτοκόλλου επικοινωνίας Modbus RTU. PDU (rack power distribution unit) στα ικριώματα (rack) εγκατάστασης μηχανογραφικού εξοπλισμού μέσω δικτύου Ethernet TCP/IP και πρωτοκόλλου επικοινωνίας SNMP. Μορφομετατροπείς μέτρησης πολλαπλών ηλεκτρικών μεγεθών μέσω δικτύου RS- 485 και πρωτοκόλλου επικοινωνίας Modbus RTU UPS μέσω δικτύου RS-485 και πρωτοκόλλου επικοινωνίας Modbus RTU. Σύστημα πυρανίχνευσης μέσω δικτύου RS-485 και πρωτοκόλλου επικοινωνίας Modbus RTU. Οι διασυνδέσεις θα διασφαλίζουν την συναλλαγή των δεδομένων (απεικόνιση, ανάγνωση, αλλαγή και διόρθωση των πληροφοριών), θα επιτρέπουν την ανάγνωση των αναφορών βλαβών ή γεγονότων (αποστολή αναφορών σε προκαθορισμένη θέση) και των δειγματοληπτικών μετρήσεων (ανάγνωση και καταγραφή πληροφοριών σε ορισμένα χρονικά διαστήματα). Σελίδα 13 από 152

14 Σημειώνεται, ότι τα δίκτυα και τα πρωτόκολλα επικοινωνιών που τελικά θα επιλεγούν για την κατασκευή του έργου εξαρτώνται από τις εκάστοτε προμηθεύτριες εταιρείες Η/Μ εξοπλισμού. Συνεπώς τα προαναφερθέντα στην παρούσα παράγραφο πρέπει να εκλαμβάνονται ως τα προτεινόμενα από την μελέτη. Επίσης, το σύνολο των παραμέτρων λειτουργίας της κάθε μίας συσκευής ή συστήματος αυτοματισμού διαθέσιμων στο BMS μέσω της διασύνδεσης αναφέρεται στην λίστα των σημείων ελέγχου. Όμως, η τελική τους επιλογή θα γίνει σε συνεργασία με την Επίβλεψη και τον ΚτΕ κατόπιν έγκρισης των προμηθευτών και των μοντέλων υλικών. Οι διασυνδέσεις θα γίνονται με την βοήθεια ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών μετάφρασης πρωτοκόλλων επικοινωνίας (gateway) οι οποίες θα συνδέονται απευθείας με τα δίκτυα ελεγκτών του IOP-1. Οι διασυνδέσεις σε επίπεδο ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσω εδικών προγραμμάτων - οδηγών (software drivers) ή του λογισμικού OPC Server δεν θα γίνονται αποδεκτές. 2.6 Σημεία Ελέγχου Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτει κατ ελάχιστο τα απαιτούμενα σημεία ελέγχου για την επιτήρηση και τον έλεγχο των ανωτέρω αναγραφομένων συστημάτων, όπως αυτά αναφέρονται στην: «Αναλυτική Λίστα Σημείων Ελέγχου Συστήματος Απομακρυσμένου Ελέγχου (BMS) που επισυνάπτεται στο «Παράτημα Α» του παρόντος τεύχους. 2.7 Ποιοτικά Στοιχεία Περιφερειακών Οργάνων / Συσκευών Οι ψηφιακοί προγραμματιζόμενοι ελεγκτής του BMS θα βασίζονται σε μικροεπεξεργαστή αρχιτεκτονικής 16bit ή 32bit και θα είναι αρθρωτής δομής (modular). Σελίδα 14 από 152

15 Κάθε ελεγκτής θα έχει μονάδα επεξεργασίας (CPU) με χρόνο επεξεργασίας του κύκλου ελέγχου (cycle time) που δεν θα υπερβαίνει τα 500msec, μπαταρία και μνήμη αποθήκευσης των προγραμμάτων και των παραμέτρων τύπου EPROM (σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας η μνήμη θα πρέπει να υποστηρίζεται από την μπαταρία τουλάχιστον για 10 χρόνια). Θα επεξεργάζεται τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο (real time), σε πολλαπλά επίπεδα (multi-tasking), θα ανταλλάσσει πληροφορίες μέσω δικτύου (multi-user), θα έχει μνήμη που θα καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες των εγκαταστάσεων του κτιρίου και θα εκτελεί εφαρμογές ελέγχου που θα προγραμματίζονται με ειδικό λογισμικό και γλώσσα προγραμματισμού. Σελίδα 15 από 152

16 2.7.4 ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ (CONTROLLER) Οι ψηφιακοί προγραμματιζόμενοι ελεγκτές θα πρέπει κατ ελάχιστο να πραγματοποιούν τα παρακάτω: Έλεγχο διαδικασιών και μανδαλώσεων. Αναφορές συναγερμών εσφαλμένης λειτουργίας. Προκαθορισμένα σενάρια λειτουργίας και χρονοπρογράμματα. Απαρίθμηση πραγματικού χρόνου. Βέλτιστη στάση εκκίνηση των εγκαταστάσεων. Υπολογισμούς και διαχείριση ενέργειας. Καταγραφή μετρούμενων φυσικών μεγεθών. Αυτόνομη λειτουργία, χωρίς να απαιτούνται τα Κέντρα Διαχείρισης. Αποθήκευση πληροφοριών και εφαρμογών ελέγχου. Σύνδεση με τερματική μονάδα χειρός, με την οποία θα μπορούν να γίνονται οι αλλαγές στις παραμέτρους λειτουργίας, χωρίς να απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης, θα λειτουργούν με τάση 230VAC ή 24VAC ± 10%, 50Hz, θα έχουν ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων τουλάχιστον 9600baud και διάρκεια αποθήκευσης πληροφοριών σε περιπτώσεις διακοπής ηλεκτρικής τροφοδοσίας 10 έτη για τα προγράμματα εφαρμογών και 7 ημέρες για τα χρονικά προγράμματα. Σελίδα 16 από 152

17 2.7.6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ / ΣΥΣΚΕΥΩΝ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πρέπει να επιλέξει τα παρακάτω: Την διάμετρο των διόδων αποκοπής υδραυλικού δικτύου. Τα όργανα μέτρησης. Τις ηλεκτρονικές συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν για τις διασυνδέσεις. Τους μεταγωγείς (switch) δικτύου βιομηχανικού Ethernet. Τα καλώδια σύνδεσης των περιφερειακών και των δικτύων επικοινωνίας. 2.8 Μονάδες Εισόδων / Εξόδων Οι μονάδες εισόδων / εξόδων θα είναι αρθρωτής δομής (modular), δηλαδή, θα είναι αφαιρούμενες ηλεκτρονικές κάρτες που θα τοποθετούνται σε ειδικές υποδοχές (βάσεις) των Απομακρυσμένων Κέντρων Ελέγχου. Οι βάσεις των μονάδων εισόδων / εξόδων θα φέρουν αφαιρούμενες κλέμμες σύνδεσης περιφερειακών οργάνων, ηλεκτρικής τροφοδοσίας και δικτύων επικοινωνίας. Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα των μονάδων εισόδων / εξόδων θα είναι γαλβανικά απομονωμένα από τις κλέμμες σύνδεσης των περιφερειακών οργάνων. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία, οποιασδήποτε μονάδας εισόδων / εξόδων, που θα οφείλεται είτε στην ίδια την μονάδα, είτε σε οποιονδήποτε άλλον παράγοντα (κακές συνδέσεις, βραχυκυκλώματα, κλπ), δεν θα επηρεάζει τις υπόλοιπες λειτουργίες του BMS, παρά μόνον των οργάνων ή των συσκευών που θα είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένα με την συγκεκριμένη. Σελίδα 17 από 152

18 2.8.4 Οι μονάδες εισόδων / εξόδων θα είναι τεσσάρων τύπων : Μονάδες ψηφιακών εξόδων (DO). Μονάδες ψηφιακών εισόδων (DI). Μονάδες αναλογικών εξόδων (AO). Μονάδες αναλογικών εισόδων (AI). 2.9 Μονάδα Ψηφιακής Εξόδου (DO) Η μονάδα ψηφιακής εξόδου θα λειτουργεί ως τηλεχειριζόμενος διακόπτης, θα φέρει ενσωματωμένο διακόπτη επιλογής τριών θέσεων (αυτόματο 0 χειροκίνητο) και ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας. Θα έχει κανονικά ανοικτή (NO) «ψυχρή» επαφή με επικάλυψη AgCdO ή AgNi, κατάλληλη για τάση λειτουργίας έως 230VAC και ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 6A (για ωμικό φορτίο) / 2Α (για επαγωγικό φορτίο με συντελεστή ισχύος μεγαλύτερο από 0,4). Όταν ο διακόπτης επιλογής θα είναι στη θέση «αυτόματο» η μονάδα ψηφιακής εξόδου θα λειτουργεί σύμφωνα με τις εντολές του BMS. Όση ώρα η θέση του διακόπτη επιλογής θα βρίσκεται στην θέση «0» η επαφή της θα παραμένει ανοικτή, ενώ όση ώρα θα βρίσκεται στην θέση «χειροκίνητο» η επαφή της θα παραμένει κλειστή. Οι ενδεικτικές λυχνίες θα σηματοδοτούν την θέση της επαφής κατά την διάρκεια της κανονικής και της χειροκίνητης λειτουργίας. Σε περίπτωση που η μονάδα ψηφιακής εξόδου θα διαθέτει περισσότερες από μία επαφή, θα πρέπει να φέρει τον αντίστοιχο αριθμό των διακοπτών επιλογής (αυτόματο 0 χειροκίνητο) και των ενδεικτικών λυχνιών Μονάδα Ψηφιακής Εισόδου (DI) Σελίδα 18 από 152

19 Η μονάδα ψηφιακής εισόδου θα δέχεται ψηφιακό σήμα (παλμό) από «ψυχρές» επαφές των περιφερειακών οργάνων ή των συσκευών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και θα μπορεί να «αντιληφθεί» παλμό ελάχιστης διάρκειας 0.2sec. Θα φέρει ενδεικτική λυχνία που θα είναι ενεργοποιημένη για όση ώρα η μονάδα θα δέχεται παλμό. Σε περίπτωση που η μονάδα ψηφιακής εισόδου θα μπορεί να δέχεται πολλά ψηφιακά σήματα, θα πρέπει να φέρει τον αντίστοιχο αριθμό ενδεικτικών λυχνιών. Όταν η μονάδα ψηφιακής εισόδου θα χρησιμοποιείται για την καταγραφή παλμών που θα αντιστοιχούν με μέτρηση τιμή κάποιας φυσικής παραμέτρου, θα πρέπει να είναι σε θέση να «αντιλαμβάνεται» παλμό ελάχιστης διάρκειας 25msec στο άνοιγμα / 25msec στο κλείσιμο / 10msec κατά την αναπήδηση Μονάδα Αναλογικής Εξόδου (AO) Η μονάδα αναλογικής εξόδου θα έχει ηλεκτρικό σήμα μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής τάσης από 0VDC έως 10VDC ± 150mV. Η ένταση του ηλεκτρικού σήματος θα είναι τουλάχιστον 2mA και η ανάλυση του (resolution) θα είναι τουλάχιστον 8Bit. Η μονάδα θα φέρει ενσωματωμένο διακόπτη τριών θέσεων (αυτόματο 0 χειροκίνητο από 0 έως 100%) και ενδεικτική λυχνία μεταβλητής φωτεινότητας. Όταν ο διακόπτης επιλογής θα είναι στην θέση «αυτόματο» η μονάδα αναλογικής εξόδου θα έχει ηλεκτρικό σήμα που θα μεταβάλλεται ανάλογα με τις εντολές του BMS. Όση ώρα η θέση του διακόπτη επιλογής θα βρίσκεται στην θέση «0» το σήμα θα έχει τάση 0VDC, ενώ όση ώρα θα βρίσκεται στην θέση «χειροκίνητο» το σήμα θα έχει τάση που θα αλλάζει ανάλογα με την θέση του διακόπτη (από 0% έως 100% η τάση θα αλλάζει από 0VDC έως 10VDC). Η φωτεινότητα της ενδεικτικής λυχνίας μονάδας αναλογικής εξόδου θα αλλάζει ανάλογα με την τάση του ηλεκτρικού σήματος. Σελίδα 19 από 152

20 Σε περίπτωση που η μονάδα αναλογικής εξόδου θα έχει πολλές αναλογικές εξόδους θα πρέπει να φέρει τον αντίστοιχο αριθμό των διακοπτών επιλογής (αυτόματο 0 χειροκίνητο από 0 έως 100%) και των ενδεικτικών λυχνιών Μονάδα Αναλογικής Εισόδου (AI) Η μονάδα αναλογικής εισόδου θα δέχεται αναλογικά σήματα από τα αισθητήρια ή τους μορφομετατροπείς μέτρησης φυσικών μεγεθών. Η ανάλυση (resolution) των αναλογικών σημάτων θα είναι τουλάχιστον 12Bit. Η μονάδα θα μπορεί να δέχεται αναλογικά σήματα μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής τάσης από 0VDC έως 10VDC ± 75mV, μεταβαλλόμενης έντασης ηλεκτρικού ρεύματος από 0(4)mA έως 20mA, καθώς επίσης αναλογικά σήματα από θερμοαντιστάσεις τύπου NTC ή PTC και από θερμοστοιχεία τύπου Pt100. Pt500. Pt1000 κλπ Αισθητήριο Θερμοκρασίας Χώρου Το αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου θα έχει αφαιρούμενο περίβλημα που θα ενώνεται (θα κουμπώνει) με ειδική βάση στερέωσης στον τοίχο, χωρίς να απαιτείται η χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων. Το περίβλημα του αισθητηρίου θα φέρει το στοιχείο μέτρησης, ενώ η βάση του τις κλέμμες των ηλεκτρικών συνδέσεων. Το αισθητήριο θα έχει κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να καλύπτει τυποποιημένο χωνευτό ηλεκτρικό κουτί διακλάδωσης διαμέτρου Φ60 mm. Το περίβλημα του αισθητηρίου θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP30. Το στοιχείο μέτρησης του αισθητηρίου θα είναι τύπου μεταβλητής αντίστασης (PTC) θα έχει κλίμακα μέτρησης από 0οC έως +50οC, ενώ η σχέση ηλεκτρική αντίσταση / μετρούμενη θερμοκρασία εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. Σελίδα 20 από 152

21 Η σύνδεση του αισθητηρίου θα γίνεται με λεπτό πολύκλωνο καλώδιο 2x1,5 mm² Αισθητήριο Θερμοκρασίας Αεραγωγού Το αισθητήριο θερμοκρασίας αεραγωγού θα έχει αφαιρούμενο περίβλημα που θα ενώνεται (θα κουμπώνει) με ειδική βάση στερέωσης σε αεραγωγό, χωρίς να απαιτείται η χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων. Το περίβλημα του αισθητηρίου θα φέρει το στοιχείο μέτρησης και τις κλέμμες των ηλεκτρικών συνδέσεων που θα προστατεύονται με κάλυμμα. Η βάση του αισθητηρίου θα στερεώνεται σε αεραγωγό και θα έχει ειδικό ολισθαίνοντα σωλήνα, το μήκος του οποίου θα προσαρμόζεται ανάλογα με το πάχος της εξωτερικής μόνωσης του αεραγωγού. Το μήκος του στοιχείου μέτρησης θα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε η άκρη του να φτάνει περίπου στην μέση του αεραγωγού. Το περίβλημα του αισθητηρίου θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP42. Το στοιχείο μέτρησης του αισθητηρίου θα είναι τύπου μεταβλητής αντίστασης (PTC) θα έχει κλίμακα μέτρησης από -30οC έως +80οC, ενώ η σχέση ηλεκτρική αντίσταση / μετρούμενη θερμοκρασία εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. Η σύνδεση του αισθητηρίου θα γίνεται με λεπτό πολύκλωνο καλώδιο 2x1,5 mm² Αισθητήριο Θερμοκρασίας Εμβαπτιζόμενο, με θήκη 100 ΜΜ Το εμβαπτιζόμενο αισθητήριο θερμοκρασίας θα έχει αφαιρούμενο περίβλημα που θα ενώνεται (θα κουμπώνει) με ειδική θήκη εμβαπτίσεως, χωρίς να απαιτείται η χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων. Σελίδα 21 από 152

22 Το περίβλημα του αισθητηρίου θα φέρει το στοιχείο μέτρησης και τις κλέμμες των ηλεκτρικών συνδέσεων που θα προστατεύονται με κάλυμμα. Η θήκη του αισθητηρίου θα είναι μεταλλική, επινικελωμένη, PN16, θα έχει μήκος 100 mm και εξωτερικό σπείρωμα G½ για την προσαρμογή της με σωλήνα. Η προσαρμογή της θήκης θα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε η άκρη της να φτάνει περίπου στην μέση του σωλήνα. Το περίβλημα του αισθητηρίου θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP42. Το στοιχείο μέτρησης του αισθητηρίου θα είναι τύπου μεταβλητής αντίστασης (PTC) θα έχει κλίμακα μέτρησης από -30οC έως +130οC, ενώ η σχέση ηλεκτρική αντίσταση / μετρούμενη θερμοκρασία εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. Η σύνδεση του αισθητηρίου θα γίνεται με λεπτο πολύκλωνο καλώδιο 2x1,5 mm² Αισθητήριο Σχετικής Υγρασίας Χώρου Το αισθητήριο της σχετικής υγρασίας χώρου θα έχει αφαιρούμενο περίβλημα που θα ενώνεται (θα κουμπώνει) με ειδική βάση στερέωσης στον τοίχο, χωρίς να απαιτείται η χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων. Το περίβλημα του αισθητηρίου θα φέρει το στοιχείο μέτρησης, ενώ η βάση του τις κλέμμες των ηλεκτρικών συνδέσεων. Το αισθητήριο θα έχει κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να καλύπτει τυποποιημένο χωνευτό ηλεκτρικό κουτί διακλάδωσης διαμέτρου Φ60 mm. Το περίβλημα του αισθητηρίου θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP30. Σελίδα 22 από 152

23 Το στοιχείο μέτρησης του αισθητηρίου θα είναι ενεργό (active), χωρητικού τύπου (capacitive), θα λειτουργεί με τάση 24 VAC, θα έχει αναλογικό σήμα μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής τάσης από 0 VDC έως 10 VDC, θα έχει κλίμακα μέτρησης από 0% έως 100%, ενώ η σχέση ηλεκτρική τάση / μετρούμενη σχετική υγρασία εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. Η σύνδεση του αισθητηρίου θα γίνεται με λεπτοπολύκλωνο καλώδιο 3x1, 5mm² Αισθητήριο Σχετικής Υγρασίας & Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Το κοινό αισθητήριο της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος θα έχει αφαιρούμενο περίβλημα που θα ενώνεται με ειδική βάση στερέωσης στον τοίχο και ειδικό προστατευτικό κάλυμμα. Το περίβλημα του αισθητηρίου θα φέρει τα στοιχεία μέτρησης, ενώ η βάση του τις κλέμμες των ηλεκτρικών συνδέσεων. Το αισθητήριο θα έχει κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να καλύπτει τυποποιημένο χωνευτό ηλεκτρικό κουτί διακλάδωσης διαμέτρου Φ60 mm. Πάνω από το περίβλημα του αισθητηρίου θα τοποθετείται ειδικό προστατευτικό κάλυμμα που θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP65 και δεν θα καταστρέφεται από την υπεριώδης ακτινοβολία του ήλιου. Το στοιχείο μέτρησης της σχετικής υγρασίας του αισθητηρίου θα είναι ενεργό (active), χωρητικού τύπου (capacitive), θα λειτουργεί με τάση 24 VAC, θα έχει αναλογικό σήμα μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής τάσης από 0 VDC έως 10 VDC, θα έχει κλίμακα μέτρησης από 0% έως 100%, ενώ η σχέση ηλεκτρική τάση / μετρούμενη σχετική υγρασία εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. Το στοιχείο μέτρησης της θερμοκρασίας του αισθητηρίου θα είναι τύπου μεταβλητής αντίστασης (PTC) θα έχει κλίμακα μέτρησης από 0οC έως +50οC, ενώ η σχέση ηλεκτρική αντίσταση / μετρούμενη θερμοκρασία εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. Σελίδα 23 από 152

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 9 «Τεχνικό Μέρος Έργου» Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένος από

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Η παρούσα Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στο κείμενο που ακολουθεί, οι αριθμοί και τα γράμματα που περιγράφουν τα πλήκτρα, γράφονται μέσα σε παρένθεση π.χ. (3) ή (A) ή (d) ΓΕΝΙΚΑ Οι οδηγίες συντάχθηκαν από το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS Περιεχόμενα 1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS-770... 2 2. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες - CMS-600... 5 1/6

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Περιεχόμενα Προστασία Από Σφάλματα Προς Γη Σε Χώρους Ιατρικής Χρήσης - Γενικά... 2 1. Μετασχηματιστές Απομόνωσης... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α) 14/6/2016 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 3. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ - ΣΧΕΔΙΑ... 4 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ... 4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ 9:00 ΠΡΩΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ 9:00 ΠΡΩΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΙΔΑΡΙ 19/11/2015 ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 13379/750589 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη: 19-6-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ A.Π.: Δ.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε από: για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων στην επιχείρηση:. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Τεχνική περιγραφή Μια ανεμογεννήτρια (Α/Γ) 50kW παράγει ενέργεια για να τροφοδοτηθούν αρκετές κατοικίες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτηθούν με ρεύμα απομονωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Στη Δημόσια Διαβούλευση του διαγωνισμού με τίτλο: «Εξοπλισμός για επαύξηση επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας φυσικών υποδομών του Υπολογιστικού Κέντρου ΕΚΤ», κωδικό:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics olympiaelectronics Olympia Electronics Olympia Electronics OlympiaElectronics @olympiaelectro

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων MICROBOT H σειρά καταγραφικών συστηµάτων Microbot

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 17/06/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα Κτιριακών Έργων Αρμόδιος : Σαράντος Γέμελας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την αδιάλειπτη και συνεχή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου...

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... Περιεχόμενα 1. Επιτηρητές τάσης... 2 2. Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά)... 3 3. Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... 5 4. Τροφοδοτικά... 6 Μονοφασικά τροφοδοτικά switch mode

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 99993537 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 246068282, 246068286 Fax. 246039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr Κοζάνη 3--205

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ -02 ΔΙΕΥΘ/ΜΕΝΟΣ 1 ΒΡΟΧΟΥ... -02 ΔΙΕΥΘ/ΜΕΝΟΣ 1-2 ΒΡΟΧΩΝ... -03 ΔΙΕΥΘ/ΜΕΝΟΣ 1-5 ΒΡΟΧΩΝ... -04 ΔΙΕΥΘ/ΜΕΝΟΣ 1-8 ΒΡΟΧΩΝ... -05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AYTOMATOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AYTOMATOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AYTOMATOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Ημερομηνία: 28 Σεπτεμβρίου 2016 Αντικείμενο της πρόσκλησης: Το WELCOMMON, το κοινοτικό κέντρο ξενώνας για

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστές. Κατασκευαστές. Ηλεκτρικών Συσκευών ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ PLC

Κατασκευαστές. Κατασκευαστές. Ηλεκτρικών Συσκευών ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ PLC Κατασκευαστές Κατασκευαστές Ηλεκτρικών Συσκευών Ηλεκτρικών Συσκευών ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ PLC ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Σ ΥΣ ΤΗ Μ ΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης προτού προχωρήσει στην κατάθεση της προσφοράς του.

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης προτού προχωρήσει στην κατάθεση της προσφοράς του. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης της δεξαμενής αποθήκευσης νερού του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών» ΓΕΝΙΚΑ O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α..Α: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Μυτιλήνη 5-6-2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: 10909 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων Ultima Το ULTIMA-1 είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 06 ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1. Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Η κεντρική μονάδα, είναι το βασικότερο τμήμα ενός συστήματος συναγερμού. Κύρια αποστολή της είναι να δέχεται σήματα από τους αισθητήρες και, σε περίπτωση παραβίασης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Χρονοδιακοπτών ΑΒΒ D1 - AT

Τεχνική Προδιαγραφή Χρονοδιακοπτών ΑΒΒ D1 - AT D1 - AT Περιεχόμενα 1. Ψηφιακοί χρονοδιακόπτες D1...2 2. Ημερήσιοι αναλογικοί χρονοδιακόπτες AT...4 3. Εβδομαδιαίοι αναλογικοί χρονοδιακόπτες AT...5 1/5 1. Ψηφιακοί χρονοδιακόπτες D1 Οι ψηφιακοί χρονοδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Εγχειρίδιο χρήσης (V01_V-CBV_2014) Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Σελ. 2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. 3 & 4 Χειρισμός - Συμβολισμοί στην Οθόνη Σελ. 5,6 &

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Πτυχιακή Εργασία Του Σπουδαστή: Σωτηράκου Κωνσταντίνου Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613671 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕLIWELL

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕLIWELL ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ: 210-3451001, 3453641 ΤΗΛ: 210-3458533, 3453176 FAX: 210-3453255 E-mail: epsem@otenet.gr International Refrigeration Wholesalers Organization ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Φορτίου

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Φορτίου Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου 0-1 - OT... 2 2. Μεταγωγικοί διακόπτες φορτίου 1-0-2 - OT_C... 4 3. Μεταγωγικοί διακόπτες φορτίου με κινητήρα τηλεχειρισμού 1-0-2 OTM_C... 6 4. Μεταγωγικοί διακόπτες φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Πίνακας επιλογής PM9/PM9P/PM9C PM1000/PM1200 PM200/PM200P PM210 Γενικά Εγκατάσταση Σε ράγα DIN Σε μετώπη/πόρτα Σε μετώπη/πόρτα PM700/PM700P PM710/PM750 Σε μετώπη/πόρτα Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4-1

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΕΣ -02 ΔΙΟΔΕΣ 1/2...1... -02 ΤΡΙΟΔΕΣ 1/2...1... -02 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΔΡΑΣ: ΖΩΝΗΣ, FAN COILS, ΜΙΚΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -03 ΔΙΟΔΕΣ PN16 - DN15...20... -03 ΔΙΟΔΕΣ PN16 - DN25...0... -03

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: ΤΠΕ 1/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης

Αρ. Μελ.: ΤΠΕ 1/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Μελ.: ΤΠΕ 1/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Κλειστών Κυκλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

The best solution for home electronic integration

The best solution for home electronic integration The best solution for home electronic integration R 2 ZAS Έξυπνος ελεγκτής δωματίου KNX Τηλεχειριστήριο ZN1VI-TPZAS-B 1:1 (120 x 88 x 11 mm.) ZN1VI-TPZAS-S ZN1VI-TPZAS-W ZN1IR-ZAS (85.5 x 54 x 12 mm.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε:

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Ενότητα 2.6 Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αιτιολογείτε την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης κάθε είδους αυτοματισμού. Να διακρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ HY-1300 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.3)

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.3) Ultima-1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.3) E05.06.01.GR.0.9.3.10.2.2015 2/28 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...5 2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...7 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...13 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...15

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού με αναρρόφηση

Ανιχνευτής καπνού με αναρρόφηση Συστήματα πυρανίχνευσης FCS-320-TM Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αναρρόφηση FCS-320-TM Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αναρρόφηση Για σύνδεση σε συμβατικούς πίνακες πυροπροστασίας Υψηλή ατρωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) Μεταβλητοί αντιστάτες Η τιμή της αντίστασης των μεταβλητών αντιστατών σε αντίθεση με αυτή των σταθερών, δε διατηρείται σταθερή αλλά μεταβάλλεται, είτε μηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης Οδηγίες χρήσης EL 1. Γενικές πληροφορίες >30 cm Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ δέκτη και πομπού Πομπός >30 cm Δέκτης 5-120 m Μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. MAΡΤΙΟΣ 2015 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ STRATOS Z

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ STRATOS Z ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ STRATOS Z Σχεδιασμός Αντλία κυκλοφορίας υγρού ρότορα με σύνδεση ρακόρ ή φλάντζας, κινητήρα EC και αυτόματη προσαρμογή απόδοσης Χρήση Συστήματα ανακυκλοφορίας πόσιμου νερού

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VER.DATE: 10/04/2014 -I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ η φιλοσοφία To σύστημα ελέγχου WAGO έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ευκολία στην σχεδίαση και στην εκτέλεση ενός project

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ EURO ALARM ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ OASIS > Ο BS-468 είναι πίνακας αντικλεπτικού συναγερμού > Στην κεντρική πλακέτα του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα Μάιος 005 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μελέτη βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης Αθήνα, Μάιος 005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Πινάκων για Δίκτυα Απομόνωσης (ΙΤ-Μ)

Τεχνική Προδιαγραφή Πινάκων για Δίκτυα Απομόνωσης (ΙΤ-Μ) Τεχνική Προδιαγραφή Πινάκων για Δίκτυα Απομόνωσης (ΙΤ-Μ) Περιεχόμενα 1. Πρότυπα και απαιτήσεις... 2 2. Δομή των πινάκων... 2 2.1. Πίνακες επίτοιχης εγκατάστασης... 2 2.2. Πίνακες επιδαπέδιας εγκατάστασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.452,72 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.452,72 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 66 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.452,72 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α.: 30.7135.004 ΕΤΟΣ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την ενίσχυση της ασφάλειας των Δημοτικών Εγκαταστάσεων κρίνεται αναγκαία η προμήθεια δύο (2) αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -02 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ... -02 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ... -0 ΕΝΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ... -04 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ... -05 FAN COILS / ΜΙΚΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -10 ΜΟΝΟΥ/ΔΙΠΛΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ... -10 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP Περιγραφή Η συσκευή ALU-AP διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Προγραμματίζεται σε MASTER ή SLAVE λειτουργία. 2. Συνδέεται σε δίκτυο RS485 με άλλες συσκευές με δυο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Π. Τ. Α. Η. Α. Ε. Ο. Τ. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Δ. Ε. Π. Τ. Α. Η. Α. Ε. Ο. Τ. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Δ. Ε. Π. Τ. Α. Η. Α. Ε. Ο. Τ. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Οδοί: Πλαστήρα, Γιαννίκου, Σπιναλόγκας και Ρωμανού Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ρόδος, Αριθμ. Πρωτοκ: ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics RF54 @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Συσκευή ελέγχου ηλεκτρικής κλειδαριάς, και κλιματισμού που συνεργάζεται με καρτοδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs)

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs) (RCCBs & RCBOs) Περιεχόμενα 1. Διακόπτες διαρροής F200... 2 2. Διακόπτες διαρροής FH200... 4 3. Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου DS201... 6 4. Ρελέ διαρροής με εξωτερικό τορροειδή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για αυτόματους διακόπτες ισχύος χαμηλής τάσης ανοιχτού τύπου ΑΒΒ Emax 2 Περιεχόμενα

Τεχνική Προδιαγραφή για αυτόματους διακόπτες ισχύος χαμηλής τάσης ανοιχτού τύπου ΑΒΒ Emax 2 Περιεχόμενα Τεχνική Προδιαγραφή για αυτόματους διακόπτες ισχύος χαμηλής τάσης ανοιχτού τύπου ΑΒΒ Emax 2 Περιεχόμενα 1. Γενικά χαρακτηριστικά... 2 2. Εξαρτήματα... 3 3. Μονάδες προστασίας... 4 3.1. Βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικός κατάλογος. E290 & Ε297 Νέες σειρές ρελέ καστάνιας και τηλεχειριζόμενων διακοπτών

Προϊοντικός κατάλογος. E290 & Ε297 Νέες σειρές ρελέ καστάνιας και τηλεχειριζόμενων διακοπτών Προϊοντικός κατάλογος E290 & Ε297 Νέες σειρές ρελέ καστάνιας και τηλεχειριζόμενων διακοπτών Ε290 και Ε297 Οι νέες σειρές - Γενικές πληροφορίες E290 Ρελέ ρευματώθησης (καστάνιας) Τα ρελέ ρευματώθησης (καστάνιας)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 1) Τι είναι μητρική πλακέτα; Είναι η βασική ηλεκτρονική πλακέτα ενός Η/Υ πάνω στην οποία συνδέονται όλα τα εξαρτήματα ενός Η/Υ όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη, οι κάρτες επέκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα