Πίνακες Συμμόρφωσης. Σελίδα 1 από 152

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακες Συμμόρφωσης. Σελίδα 1 από 152"

Transcript

1 Πίνακες Συμμόρφωσης 1 Γενικά Σύστημα Απομακρυσμένου Έλεγχου (BMS) Πυρανίχνευση & Πυρόσβεση Σύστημα CCTV Σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης Σύστημα Ανίχνευσης Κίνησης Λογισμικό (Software) Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Εγκατάσταση Ηλεκτρικών Ισχυρών Ρευμάτων Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη Σύστημα Αδιάλειπτου Παροχής Ισχύος (UPS) Ηλεκτρικοί Πίνακες & Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Κλιματισμός Εγκατάσταση ΑσθενώνΡευμάτων Κατασκευαστικά - Οικοδομικά Σελίδα 1 από 152

2 1 Γενικά Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Τεκμηρίωση/Παραπομπή Το παρόν αναφέρεται στην κατασκευή σύγχρονης αίθουσας Η/Υ (Data center) και των σχετικών ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, UPS. κλιματισμός, πυρόσβεση, κ.λπ.) σε κτίριο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επί της οδού Αυτοκρ. Νικολάου 2, στην Αθήνα. Το Data Center θα δύναται να φιλοξενήσει φορτίο μεγαλύτερο των 80kW έως τα 160kW χωρίς τον περιορισμό του PUE μικρότερο του 1,8. Η επιλογή του εξοπλισμού από τους συμμετέχοντες θα πρέπει να γίνει με βάση την επίτευξη μέσου ετήσιου PUE (Power Usage Effectiveness) του Data Center 1,8 με βάση τις μέσες ετήσιες θερμοκρασιακές συνθήκες της Αθήνας. Οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν στην προσφορά τους αναλυτικό υπολογισμό του PUE για ισχύ ΙΤ εξοπλισμού 16, 32, 48, 64 και 80kW. Η σχεδίαση του έργου έχει γίνει με βάση την ελαχιστοποίηση των μοναδιαίων σημείων αστοχίας (single points of failure) που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση της διαθεσιμότητας του Data center. Η διαστασιολόγηση όλων των προσφερόμενων συστημάτων έχει γίνει με βάση την μέγιστη ισχύ εξοπλισμού τα 160kW εκτός εάν σε κάποια συστήματα προβλέπεται διαφορετικά στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Όλος ο πληροφοριακός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός του Data center, ανεξαρτήτως εάν διαθέτει ένα ή δύο τροφοδοτικά, θα τροφοδοτείται ηλεκτρικά και από τα δύο ανεξάρτητα UPS του Data center. Σελίδα 2 από 152

3 Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Τεκμηρίωση/Παραπομπή Κάθε UPS του Data center είναι από μόνο του ικανό να υποστηρίξει επαρκώς το φορτίο όλου του Data center. Κάθε UPS του Data center θα παραδοθεί με συνολική ισχύ εξόδου 80kVΑ και συντελεστή ισχύος εξόδου (PF) ίσο με ένα (1) αλλά θα μπορεί άμεσα με την προσθήκη κατάλληλων modules να φτάσει σε ισχύ εξόδου τουλάχιστον εκατόν εξήντα (160)kVΑ. Η αυτονομία του κάθε UPS θα είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά στο μέγιστο φορτίο. Κάθε ένα από τα δύο ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη που υποστηρίζουν την όλη εγκατάσταση θα είναι ονομαστικής συνεχούς ισχύος τετρακοσίων (400)kVΑ με cosφ=0,8. Τα ζεύγη θα είναι κατηγορίας απόδοσης (performance class) 04 (ISO ) το οποίο είναι αναγκαίο γιατί η σταθερότητα, το επίπεδο και τα εν γένει χαρακτηριστικά της συχνότητας και της τάσης είναι πολύ σημαντικά για την καλή λειτουργία του υπό τροφοδότηση εξοπλισμού Οι ηλεκτρικοί πίνακες του που εξυπηρετούν τις καταναλώσεις του DC θα είναι τύπου form 4b κατά ΕΝ για την βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας. Η καλωδίωση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων θα παραδοθεί πλήρως για το σύνολο των racks που μπορεί να φιλοξενήσει το DC, όπως αυτά εμφανίζονται στο γενικό σχέδιό του. Στο έργο περιλαμβάνεται και η ολοκλήρωση της κατακόρυφης καλωδίωσης ασθενών ρευμάτων για τη διασύνδεση του DC με τους χώρους των operators στον 1ο όροφο του κτιρίου. Η καλωδίωση ασθενών ρευμάτων θα εξασφαλίζει την υψηλής πιστότητας διασυνδεσιμότητα όλου του εξοπλισμού πληροφορικής του κτιρίου (υπολογιστές. Εξυπηρετητές, λοιπός εξοπλισμός με δικτυακή σύνδεση). Οι ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων θα είναι κατάλληλες για ένα σύγχρονο μηχανογραφικό κέντρο (LAN 10Gbps) ανεξάρτητα από τον μηχανογραφικό εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί εκεί. Η διάταξη των racks στον χώρο θα εξασφαλίζει την προσβασιμότητα καθώς και την ομαλή ψύξη του εξοπλισμού μέσω κλιματιστικών μονάδων τύπου in-row. Σελίδα 3 από 152

4 Θα τοποθετηθούν συνολικά έξι in-row κλιματιστικές μονάδες. Θα υπάρχει δυνατότητα για την άμεση προσθήκη νέων in-row κλιματιστικών μονάδων. Η διάταξη των server racks θα δημιουργεί ένα κλειστό κεντρικό θερμό διάδρομο. Θα τοποθετηθεί στην πίσω πλευρά των racks του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, κιτ επέκτασης για τη δημιουργία θερμού κλωβού. Όλα τα συμβάντα καταγράφονται προς διερεύνηση ή αποκατάσταση και τα σημαντικότερα από αυτά προκαλούν την άμεση αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) στον ανάδοχο και στην επίβλεψη του έργου για τη λήψη άμεσων ενεργειών αποκατάστασης. Εκτός των προαναφερόμενων χώρων, εξοπλισμός του έργου θα εγκατασταθεί και στους κάτωθι χώρους του κτιρίου: Στο ηλεκτροστάσιο του κτιρίου στο Α υπόγειο θα αντικατασταθεί ο υπάρχων Μ/Σ ισχύος 630kVA με νέο Μ/Σ 1000kVA, στον ίδιο χώρο. Στο ηλεκτροστάσιο του κτιρίου στο Α υπόγειο θα εγκατασταθεί νέος γενικός πίνακας χαμηλής τάσης που θα τροφοδοτείται από το νέο Μ/Σ και θα τροφοδοτεί με τη σειρά του τα υπάρχοντα ΓΠΧΤ του κτιρίου και τις νέες δύο (2) παροχές του DC. Στο δώμα του κτιρίου θα εγκατασταθούν οι τρείς (3) ψύκτες για τον κλιματισμό του DC, το ψυχροστάσιο και οι δύο (2) γεννήτριες του DC. Ικριώματα Εννέα (9) System Racks (600 x 1200 ) Δύο (2) Telecom Racks (750 x 1200 ) Σελίδα 4 από 152

5 Δύο (2) 3φασικά Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C Τριάντα οκτώ (38) Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 16A, 230V, (18) C13 & (2) C19, IEC309 Cord Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να ορίσει έναν συντονιστή (project coordinator) του όλου έργου ο οποίος θα ενημερώνει σε τακτά διαστήματα την επίβλεψη του έργου και θα συντονίζει τις εργασίες όλων των συνεργείων ώστε το έργο να ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός του ζητούμενου χρόνου. Ο συντονιστής θα αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ του ανάδοχου και της επίβλεψης του έργου και η συνεργασία τους θα πρέπει να είναι άριστη. Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη του απαιτούμενου εξοπλισμού για διάστημα 60 μηνών. Σελίδα 5 από 152

6 2 Σύστημα Απομακρυσμένου Έλεγχου (BMS) Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Τεκμηρίωση/Παραπομπή 2.1 Σύστημα BMS Η λειτουργία του "Συστήματος Απομακρυσμένου Ελέγχου" (BMS) είναι η από απόσταση παρακολούθηση (monitoring), έλεγχος και καταγραφή των κρίσιμων H/M εγκαταστάσεων. Το σύστημα θα πρέπει να παρακολουθεί μέσω κατάλληλων περιφερικών συσκευών (αισθητήρων θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, «ξηρών» επαφών κλπ) τις κρίσιμες παραμέτρους του εξοπλισμού του έργου επί εικοσιτετραώρου βάσεως. Σε γενικές γραμμές, το BMS θα επιτηρεί και θα ελέγχει τα παρακάτω: Τις θερμοκρασίες και τις σχετικές υγρασίες στους «ψυχρούς» διαδρόμους χώρου μηχανών και στους χώρους εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Τα αισθητήρια που θα εγκατασταθούν στους «ψυχρούς» διαδρόμους, θα κατανεμηθούν ομοιόμορφα στην οροφή ύψος περίπου 2,2m από το ψευδοδάπεδα. Την θερμοκρασία και την σχετική υγρασία περιβάλλοντος. Τις τερματικές κλιματιστικές μονάδες (in-row) χώρου μηχανών μέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας Modbus RTU. Το δίκτυο διανομής νερού ψύξης. Τις συσκευές πλήρωσης δικτύου ψύξης με γλυκόλη. Τους ψύκτες νερού μέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας BACnet. Σελίδα 6 από 152

7 Τον εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας αέρα αέρα εξαερισμού χώρου μηχανών. Τις τυχόν διαρροές νερού στον χώρο μηχανών και στους διαδρόμους του μηχανογραφικού κέντρου μέσω αυτόνομου συστήματος ανίχνευσης νερού και των κατάλληλων αισθητήρων τοποθετημένων περιμετρικά στο δάπεδο. Τα PDU (rack power distribution units) στα ικριώματα (racks) εγκατάστασης μηχανογραφικού εξοπλισμού μέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας SNMP (πυγή τροφοδοσίας, καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια, βλάβη κλπ) Τα συστήματα ασθενών ρευμάτων (ασφαλείας, ελέγχου πρόσβασης, CCTV). Τις εγκαταστάσεις μέσης και χαμηλής τάσης του μηχανογραφικού κέντρου (θέσεις και trip αυτόματων διακοπτών, σημαντικότερες μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών κλπ). Η επιλογή των απαιτούμενων μετρήσεων θα εγκριθεί και ενδεχομένως συμπληρωθεί από την επίβλεψη του έργου και τον Κύριο του Έργου. Σε κάθε περίπτωση, τα σημεία μέτρησης θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται ο συνεχής αυτόματος υπολογισμός του Power Usage Effectiveness (PUE) του μηχανογραφικού κέντρου, καθώς και οι καταγραφές τις καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατηγορία χρήσης (μηχανογραφικός εξοπλισμός, HVAC, φωτισμός κλπ). Τα UPS μέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας Modbus RTU (φόρτιση εισόδου - εξόδου, κατάσταση bypass, κατάσταση συσσωρευτών, χρόνος που απομένει για την εκφόρτιση των συσσωρευτών, βλάβες κλπ). Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ/). Τις στάθμες πετρελαίου στις δεξαμενές ημερήσιας κατανάλωσης των Η/Ζ και στην κεντρική δεξαμενή αναπλήρωσης. Σελίδα 7 από 152

8 Το σύστημα πυρανίχνευσης και τα συστήματα κατάσβεσης μέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας Modbus RTU (κατάσταση συστημάτων κατάσβεσης, πυρανιχνευτών, κομβίων αναγγελίας πυρκαγιάς, VESDA, διαφραγμάτων πυρός και καπνού, βλάβες κλπ). Δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε μετάδοση εντολής από το BMS στο σύστημα πυρανίχνευσης - κατάσβεσης. Το σύνολο του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του συστήματος θα ηλεκτροδοτηθεί από ηλεκτρικούς πίνακες μηχανογραφικού κέντρου με αυτόματη μεταγωγή μεταξύ δύο διαφορετικών αδιάλειπτων ηλεκτρικών πηγών (τύπου «ΑB»). Τα εργοστάσια παραγωγής του εξοπλισμού του συστήματος παρακολούθησης θα πρέπει πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Θα διατηρούν οργανωμένη παραγωγή και διανομή των προϊόντων τους τουλάχιστον τα τελευταία 10 (δέκα) έτη, θα διασφαλίζουν επάρκεια ανταλλακτικών για 10 (δέκα) έτη από την ημερομηνία απόσυρσης κάποιου προϊόντος από την παραγωγή, καθώς επίσης θα παρέχουν τεχνική υποστήριξη. Θα έχουν αντιπροσώπους με έδρα την Ελλάδα τα τελευταία 5 (πέντε) έτη, που θα διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, θα έχουν τμήμα τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης κατάλληλα επανδρωμένο με ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό, ώστε να είναι σε θέση να επέμβουν στην εγκατάσταση σε περιπτώσεις βλάβης εντός 24 ωρών από την στιγμή της ειδοποίησης. 2.2 Κέντρο Διαχείρισης (MS) Σελίδα 8 από 152

9 Η επιτήρηση και ο έλεγχος των Η/Μ εγκαταστάσεων του μηχανογραφικού κέντρου θα γίνεται με ένα (1) Κέντρο Διαχείρισης (MS-1), αποτελούμενο από ηλεκτρονικό υπολογιστή και το κατάλληλο λογισμικό. Η χρήση του MS-01 θα προστατεύεται με κωδικού ασφαλείας. Οι χρήστες, αφού ολοκληρώσουν με επιτυχία την διαδικασία σύνδεσης (log-in) με το λογισμικό, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο των διαθέσιμων μετρήσεων, διαδικασιών ελέγχου, καταγραφών και παραμέτρων λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων. Το MS-01 θα εγκατασταθεί στο γραφείο των operators, στον προθάλαμο του Ισογείου και θα συνδεθεί με το BMS μέσω δικτύου Ethernet TCP/IP και πρωτοκόλλου επικοινωνίας BACnet. Σελίδα 9 από 152

10 2.2.4 Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του MS-01 θα έχει κατ ελάχιστο τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: Επεξεργαστή Intel Core i7, 3.40 GHz Μνήμη 16 GB DDR3, 1333 MHz Σκληρό δίσκο τουλάχιστον 1 TB, SATA III 32 MB 7200 rpm Κάρτα γραφικών min. 2 GB, 128 bit, DDR3 Μία παράλληλη θύρα. Δύο σειριακές θύρες. Τέσσερις θύρες USB 2.0. Κάρτα δικτύου PCI fast type Ethernet adapter, 10/100/1000 Mbps. DVD-RW, CDR 48x/CDRW 24x/DVDR 16x/DVDRW+R 8x/DVDRW-R 6x Κάρτα ήχου PCI, 24 bit στα 96kHz. Πληκτρολόγιο ελληνο-αγγλικό, USB. Ποντίκι USB. Έγχρωμη οθόνη 24'' LED, 2ms, 1920 x 1080 Εκτυπωτή τεχνολογίας Dot Matrix, 24pin, 300cps, USB Δύο ηχεία 5W. GSM/GPRS modem, 850/900/1800/1900 MHz Λειτουργικό περιβάλλον Windows 7 Professional Λογισμικό BMS (SCADA), Team Viewer, MS Office 2013 prof. Σελίδα 10 από 152

11 Το λογισμικό SCADA θα υποστηρίζει λειτουργία server και clients (τουλάχιστον 3 clients), αποστολή SMS μέσω GSM modem, αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (SMTP) και το πρωτόκολλο SNMP. Επίσης, η άδεια χρήσης του θα καλύπτει το 120% του συνόλου των προβλεπόμενων σημείων ελέγχου (Hardware και Software). Ο ανάδοχος με τη σύμφωνη γνώμη πάντα της επίβλεψης του έργου και τον ΚτΕ οφείλει να προγραμματίσει τους συναγερμούς στα μετρούμενα δεδομένα και να επιλέξει ποια από αυτά είναι κρίσιμα ώστε αυτόματα να ειδοποιείται η υπηρεσία συντήρησης με ή SMS. Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης να υποδείξει στο αρμόδιο προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ τον τρόπο προγραμματισμού των συναγερμών, τον τρόπο δημιουργίας διαγραμμάτων και γενικότερα όλες τις δυνατότητες του λογισμικού. Οι ίδιες οδηγίες θα πρέπει να δοθούν και σε κατάλληλο εγχειρίδιο χρήσης. Το λογισμικό του SCADA θα μπορεί να παράγει συναγερμούς ή προειδοποιήσεις σε περίπτωση βλάβης των αισθητήρων, των καλωδιώσεων προς αυτά ή όταν θα λαμβάνει παράλογες τιμές. 2.3 Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου (Intelligent Outstation Panels - IOP) Τα Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου (Intelligent Outstation Panel, παρακάτω IOP) είναι ηλεκτρικοί πίνακες κατάλληλα διαμορφωμένοι για την εγκατάσταση των απαιτούμενων ψηφιακών προγραμματιζόμενων ελεγκτών (DDC), των αντίστοιχων μονάδων (modules) εισόδων/εξόδων (I/O), των διατάξεων ηλεκτρικής τροφοδοσίας, των κλεμμών ηλεκτρικών συνδέσεων και εν γένει, οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού απαιτούμενου για την κατασκευή του συστήματος (μετατροπείς σημάτων, μετατροπείς πρωτοκόλλων επικοινωνίας, ενεργός εξοπλισμός δικτύου κλπ). Η κατασκευή και η εγκατάσταση των IOP θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με την παρούσα. Σελίδα 11 από 152

12 Δίκτυο Για τις ανάγκες του μηχανογραφικού χώρου προβλέπεται κατασκευή και εγκατάσταση ενός (1) Απομακρυσμένου Κέντρου Ελέγχου, IOP-1. Το IOP-1 θα εγκατασταθεί στον προθάλαμο του χώρου μηχανών στο Ισόγειο, σε εσοχή του τοίχου, απέναντι από τον ηλεκτρικό πίνακα Γ.Π.Α. «Α». Οι ψηφιακοί προγραμματιζόμενοι ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του IOP-1 θα έχουν κατάλληλη επάρκεια σε εισόδους και σε εξόδους (I/O), ώστε τα απαιτούμενα «φυσικά» σημεία ελέγχου που αφορούν μία διαχειριζόμενη συσκευή ή ένα αυτοτελές τμήμα εγκατάστασης, να συνδέονται ηλεκτρικά αποκλειστικά στον ίδιο ελεγκτή. Οι ψηφιακοί προγραμματιζόμενοι ελεγκτές του IOP-1 θα συνδέονται σε δίκτυο Ethernet 10 BASE-T (IEEE 802.3) και θα υποστηρίζουν πρωτόκολλα TCP/IP και FTP. Το δίκτυο του BMS θα είναι βιομηχανικό Ethernet LAN 10/100Mbps. Για την κατασκευή του κόμβου δικτύου θα χρησιμοποιηθούν ένας (1) μεταγωγέας (switch) βιομηχανικού Ethernet. Με τον κόμβο θα συνδεθούν οι προγραμματιζόμενοι ελεγκτές του IOP-1 και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του κέντρου διαχείρισης MS-1. Το δίκτυο του BMS θα συνδεθεί με το δίκτυο (LAN) του μηχανογραφικού κέντρου (switched bridge) ώστε να δοθεί η δυνατότητα ελέγχου και χειρισμού των Η/Μ εγκαταστάσεων και από άλλα σημεία του υφιστάμενου κτιρίου. Για την διασύνδεση του BMS με άλλα συστήματα (ή συσκευές) αυτοματισμού, εκτός από το δίκτυο Ethernet TCP/IP προβλέπεται να κατασκευαστούν δίκτυα RS- 485 και LonWorks (βλέπε σχέδιο Cs-01). 2.5 Διασυνδέσεις με Συσκευές / Συστήματα Τρίτων Κατασκευαστών Σελίδα 12 από 152

13 Το BMS θα διασυνδεθεί με τα ακόλουθα: Ψύκτες νερού μέσω δικτύου Ethernet TCP/IP και πρωτοκόλλου επικοινωνίας BACnet. Τερματικές κλιματιστικές μονάδες (in-row) χώρου μηχανών μέσω δικτύου RS-485 και πρωτοκόλλου επικοινωνίας Modbus RTU. PDU (rack power distribution unit) στα ικριώματα (rack) εγκατάστασης μηχανογραφικού εξοπλισμού μέσω δικτύου Ethernet TCP/IP και πρωτοκόλλου επικοινωνίας SNMP. Μορφομετατροπείς μέτρησης πολλαπλών ηλεκτρικών μεγεθών μέσω δικτύου RS- 485 και πρωτοκόλλου επικοινωνίας Modbus RTU UPS μέσω δικτύου RS-485 και πρωτοκόλλου επικοινωνίας Modbus RTU. Σύστημα πυρανίχνευσης μέσω δικτύου RS-485 και πρωτοκόλλου επικοινωνίας Modbus RTU. Οι διασυνδέσεις θα διασφαλίζουν την συναλλαγή των δεδομένων (απεικόνιση, ανάγνωση, αλλαγή και διόρθωση των πληροφοριών), θα επιτρέπουν την ανάγνωση των αναφορών βλαβών ή γεγονότων (αποστολή αναφορών σε προκαθορισμένη θέση) και των δειγματοληπτικών μετρήσεων (ανάγνωση και καταγραφή πληροφοριών σε ορισμένα χρονικά διαστήματα). Σελίδα 13 από 152

14 Σημειώνεται, ότι τα δίκτυα και τα πρωτόκολλα επικοινωνιών που τελικά θα επιλεγούν για την κατασκευή του έργου εξαρτώνται από τις εκάστοτε προμηθεύτριες εταιρείες Η/Μ εξοπλισμού. Συνεπώς τα προαναφερθέντα στην παρούσα παράγραφο πρέπει να εκλαμβάνονται ως τα προτεινόμενα από την μελέτη. Επίσης, το σύνολο των παραμέτρων λειτουργίας της κάθε μίας συσκευής ή συστήματος αυτοματισμού διαθέσιμων στο BMS μέσω της διασύνδεσης αναφέρεται στην λίστα των σημείων ελέγχου. Όμως, η τελική τους επιλογή θα γίνει σε συνεργασία με την Επίβλεψη και τον ΚτΕ κατόπιν έγκρισης των προμηθευτών και των μοντέλων υλικών. Οι διασυνδέσεις θα γίνονται με την βοήθεια ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών μετάφρασης πρωτοκόλλων επικοινωνίας (gateway) οι οποίες θα συνδέονται απευθείας με τα δίκτυα ελεγκτών του IOP-1. Οι διασυνδέσεις σε επίπεδο ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσω εδικών προγραμμάτων - οδηγών (software drivers) ή του λογισμικού OPC Server δεν θα γίνονται αποδεκτές. 2.6 Σημεία Ελέγχου Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτει κατ ελάχιστο τα απαιτούμενα σημεία ελέγχου για την επιτήρηση και τον έλεγχο των ανωτέρω αναγραφομένων συστημάτων, όπως αυτά αναφέρονται στην: «Αναλυτική Λίστα Σημείων Ελέγχου Συστήματος Απομακρυσμένου Ελέγχου (BMS) που επισυνάπτεται στο «Παράτημα Α» του παρόντος τεύχους. 2.7 Ποιοτικά Στοιχεία Περιφερειακών Οργάνων / Συσκευών Οι ψηφιακοί προγραμματιζόμενοι ελεγκτής του BMS θα βασίζονται σε μικροεπεξεργαστή αρχιτεκτονικής 16bit ή 32bit και θα είναι αρθρωτής δομής (modular). Σελίδα 14 από 152

15 Κάθε ελεγκτής θα έχει μονάδα επεξεργασίας (CPU) με χρόνο επεξεργασίας του κύκλου ελέγχου (cycle time) που δεν θα υπερβαίνει τα 500msec, μπαταρία και μνήμη αποθήκευσης των προγραμμάτων και των παραμέτρων τύπου EPROM (σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας η μνήμη θα πρέπει να υποστηρίζεται από την μπαταρία τουλάχιστον για 10 χρόνια). Θα επεξεργάζεται τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο (real time), σε πολλαπλά επίπεδα (multi-tasking), θα ανταλλάσσει πληροφορίες μέσω δικτύου (multi-user), θα έχει μνήμη που θα καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες των εγκαταστάσεων του κτιρίου και θα εκτελεί εφαρμογές ελέγχου που θα προγραμματίζονται με ειδικό λογισμικό και γλώσσα προγραμματισμού. Σελίδα 15 από 152

16 2.7.4 ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ (CONTROLLER) Οι ψηφιακοί προγραμματιζόμενοι ελεγκτές θα πρέπει κατ ελάχιστο να πραγματοποιούν τα παρακάτω: Έλεγχο διαδικασιών και μανδαλώσεων. Αναφορές συναγερμών εσφαλμένης λειτουργίας. Προκαθορισμένα σενάρια λειτουργίας και χρονοπρογράμματα. Απαρίθμηση πραγματικού χρόνου. Βέλτιστη στάση εκκίνηση των εγκαταστάσεων. Υπολογισμούς και διαχείριση ενέργειας. Καταγραφή μετρούμενων φυσικών μεγεθών. Αυτόνομη λειτουργία, χωρίς να απαιτούνται τα Κέντρα Διαχείρισης. Αποθήκευση πληροφοριών και εφαρμογών ελέγχου. Σύνδεση με τερματική μονάδα χειρός, με την οποία θα μπορούν να γίνονται οι αλλαγές στις παραμέτρους λειτουργίας, χωρίς να απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης, θα λειτουργούν με τάση 230VAC ή 24VAC ± 10%, 50Hz, θα έχουν ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων τουλάχιστον 9600baud και διάρκεια αποθήκευσης πληροφοριών σε περιπτώσεις διακοπής ηλεκτρικής τροφοδοσίας 10 έτη για τα προγράμματα εφαρμογών και 7 ημέρες για τα χρονικά προγράμματα. Σελίδα 16 από 152

17 2.7.6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ / ΣΥΣΚΕΥΩΝ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πρέπει να επιλέξει τα παρακάτω: Την διάμετρο των διόδων αποκοπής υδραυλικού δικτύου. Τα όργανα μέτρησης. Τις ηλεκτρονικές συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν για τις διασυνδέσεις. Τους μεταγωγείς (switch) δικτύου βιομηχανικού Ethernet. Τα καλώδια σύνδεσης των περιφερειακών και των δικτύων επικοινωνίας. 2.8 Μονάδες Εισόδων / Εξόδων Οι μονάδες εισόδων / εξόδων θα είναι αρθρωτής δομής (modular), δηλαδή, θα είναι αφαιρούμενες ηλεκτρονικές κάρτες που θα τοποθετούνται σε ειδικές υποδοχές (βάσεις) των Απομακρυσμένων Κέντρων Ελέγχου. Οι βάσεις των μονάδων εισόδων / εξόδων θα φέρουν αφαιρούμενες κλέμμες σύνδεσης περιφερειακών οργάνων, ηλεκτρικής τροφοδοσίας και δικτύων επικοινωνίας. Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα των μονάδων εισόδων / εξόδων θα είναι γαλβανικά απομονωμένα από τις κλέμμες σύνδεσης των περιφερειακών οργάνων. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία, οποιασδήποτε μονάδας εισόδων / εξόδων, που θα οφείλεται είτε στην ίδια την μονάδα, είτε σε οποιονδήποτε άλλον παράγοντα (κακές συνδέσεις, βραχυκυκλώματα, κλπ), δεν θα επηρεάζει τις υπόλοιπες λειτουργίες του BMS, παρά μόνον των οργάνων ή των συσκευών που θα είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένα με την συγκεκριμένη. Σελίδα 17 από 152

18 2.8.4 Οι μονάδες εισόδων / εξόδων θα είναι τεσσάρων τύπων : Μονάδες ψηφιακών εξόδων (DO). Μονάδες ψηφιακών εισόδων (DI). Μονάδες αναλογικών εξόδων (AO). Μονάδες αναλογικών εισόδων (AI). 2.9 Μονάδα Ψηφιακής Εξόδου (DO) Η μονάδα ψηφιακής εξόδου θα λειτουργεί ως τηλεχειριζόμενος διακόπτης, θα φέρει ενσωματωμένο διακόπτη επιλογής τριών θέσεων (αυτόματο 0 χειροκίνητο) και ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας. Θα έχει κανονικά ανοικτή (NO) «ψυχρή» επαφή με επικάλυψη AgCdO ή AgNi, κατάλληλη για τάση λειτουργίας έως 230VAC και ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 6A (για ωμικό φορτίο) / 2Α (για επαγωγικό φορτίο με συντελεστή ισχύος μεγαλύτερο από 0,4). Όταν ο διακόπτης επιλογής θα είναι στη θέση «αυτόματο» η μονάδα ψηφιακής εξόδου θα λειτουργεί σύμφωνα με τις εντολές του BMS. Όση ώρα η θέση του διακόπτη επιλογής θα βρίσκεται στην θέση «0» η επαφή της θα παραμένει ανοικτή, ενώ όση ώρα θα βρίσκεται στην θέση «χειροκίνητο» η επαφή της θα παραμένει κλειστή. Οι ενδεικτικές λυχνίες θα σηματοδοτούν την θέση της επαφής κατά την διάρκεια της κανονικής και της χειροκίνητης λειτουργίας. Σε περίπτωση που η μονάδα ψηφιακής εξόδου θα διαθέτει περισσότερες από μία επαφή, θα πρέπει να φέρει τον αντίστοιχο αριθμό των διακοπτών επιλογής (αυτόματο 0 χειροκίνητο) και των ενδεικτικών λυχνιών Μονάδα Ψηφιακής Εισόδου (DI) Σελίδα 18 από 152

19 Η μονάδα ψηφιακής εισόδου θα δέχεται ψηφιακό σήμα (παλμό) από «ψυχρές» επαφές των περιφερειακών οργάνων ή των συσκευών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και θα μπορεί να «αντιληφθεί» παλμό ελάχιστης διάρκειας 0.2sec. Θα φέρει ενδεικτική λυχνία που θα είναι ενεργοποιημένη για όση ώρα η μονάδα θα δέχεται παλμό. Σε περίπτωση που η μονάδα ψηφιακής εισόδου θα μπορεί να δέχεται πολλά ψηφιακά σήματα, θα πρέπει να φέρει τον αντίστοιχο αριθμό ενδεικτικών λυχνιών. Όταν η μονάδα ψηφιακής εισόδου θα χρησιμοποιείται για την καταγραφή παλμών που θα αντιστοιχούν με μέτρηση τιμή κάποιας φυσικής παραμέτρου, θα πρέπει να είναι σε θέση να «αντιλαμβάνεται» παλμό ελάχιστης διάρκειας 25msec στο άνοιγμα / 25msec στο κλείσιμο / 10msec κατά την αναπήδηση Μονάδα Αναλογικής Εξόδου (AO) Η μονάδα αναλογικής εξόδου θα έχει ηλεκτρικό σήμα μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής τάσης από 0VDC έως 10VDC ± 150mV. Η ένταση του ηλεκτρικού σήματος θα είναι τουλάχιστον 2mA και η ανάλυση του (resolution) θα είναι τουλάχιστον 8Bit. Η μονάδα θα φέρει ενσωματωμένο διακόπτη τριών θέσεων (αυτόματο 0 χειροκίνητο από 0 έως 100%) και ενδεικτική λυχνία μεταβλητής φωτεινότητας. Όταν ο διακόπτης επιλογής θα είναι στην θέση «αυτόματο» η μονάδα αναλογικής εξόδου θα έχει ηλεκτρικό σήμα που θα μεταβάλλεται ανάλογα με τις εντολές του BMS. Όση ώρα η θέση του διακόπτη επιλογής θα βρίσκεται στην θέση «0» το σήμα θα έχει τάση 0VDC, ενώ όση ώρα θα βρίσκεται στην θέση «χειροκίνητο» το σήμα θα έχει τάση που θα αλλάζει ανάλογα με την θέση του διακόπτη (από 0% έως 100% η τάση θα αλλάζει από 0VDC έως 10VDC). Η φωτεινότητα της ενδεικτικής λυχνίας μονάδας αναλογικής εξόδου θα αλλάζει ανάλογα με την τάση του ηλεκτρικού σήματος. Σελίδα 19 από 152

20 Σε περίπτωση που η μονάδα αναλογικής εξόδου θα έχει πολλές αναλογικές εξόδους θα πρέπει να φέρει τον αντίστοιχο αριθμό των διακοπτών επιλογής (αυτόματο 0 χειροκίνητο από 0 έως 100%) και των ενδεικτικών λυχνιών Μονάδα Αναλογικής Εισόδου (AI) Η μονάδα αναλογικής εισόδου θα δέχεται αναλογικά σήματα από τα αισθητήρια ή τους μορφομετατροπείς μέτρησης φυσικών μεγεθών. Η ανάλυση (resolution) των αναλογικών σημάτων θα είναι τουλάχιστον 12Bit. Η μονάδα θα μπορεί να δέχεται αναλογικά σήματα μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής τάσης από 0VDC έως 10VDC ± 75mV, μεταβαλλόμενης έντασης ηλεκτρικού ρεύματος από 0(4)mA έως 20mA, καθώς επίσης αναλογικά σήματα από θερμοαντιστάσεις τύπου NTC ή PTC και από θερμοστοιχεία τύπου Pt100. Pt500. Pt1000 κλπ Αισθητήριο Θερμοκρασίας Χώρου Το αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου θα έχει αφαιρούμενο περίβλημα που θα ενώνεται (θα κουμπώνει) με ειδική βάση στερέωσης στον τοίχο, χωρίς να απαιτείται η χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων. Το περίβλημα του αισθητηρίου θα φέρει το στοιχείο μέτρησης, ενώ η βάση του τις κλέμμες των ηλεκτρικών συνδέσεων. Το αισθητήριο θα έχει κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να καλύπτει τυποποιημένο χωνευτό ηλεκτρικό κουτί διακλάδωσης διαμέτρου Φ60 mm. Το περίβλημα του αισθητηρίου θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP30. Το στοιχείο μέτρησης του αισθητηρίου θα είναι τύπου μεταβλητής αντίστασης (PTC) θα έχει κλίμακα μέτρησης από 0οC έως +50οC, ενώ η σχέση ηλεκτρική αντίσταση / μετρούμενη θερμοκρασία εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. Σελίδα 20 από 152

21 Η σύνδεση του αισθητηρίου θα γίνεται με λεπτό πολύκλωνο καλώδιο 2x1,5 mm² Αισθητήριο Θερμοκρασίας Αεραγωγού Το αισθητήριο θερμοκρασίας αεραγωγού θα έχει αφαιρούμενο περίβλημα που θα ενώνεται (θα κουμπώνει) με ειδική βάση στερέωσης σε αεραγωγό, χωρίς να απαιτείται η χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων. Το περίβλημα του αισθητηρίου θα φέρει το στοιχείο μέτρησης και τις κλέμμες των ηλεκτρικών συνδέσεων που θα προστατεύονται με κάλυμμα. Η βάση του αισθητηρίου θα στερεώνεται σε αεραγωγό και θα έχει ειδικό ολισθαίνοντα σωλήνα, το μήκος του οποίου θα προσαρμόζεται ανάλογα με το πάχος της εξωτερικής μόνωσης του αεραγωγού. Το μήκος του στοιχείου μέτρησης θα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε η άκρη του να φτάνει περίπου στην μέση του αεραγωγού. Το περίβλημα του αισθητηρίου θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP42. Το στοιχείο μέτρησης του αισθητηρίου θα είναι τύπου μεταβλητής αντίστασης (PTC) θα έχει κλίμακα μέτρησης από -30οC έως +80οC, ενώ η σχέση ηλεκτρική αντίσταση / μετρούμενη θερμοκρασία εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. Η σύνδεση του αισθητηρίου θα γίνεται με λεπτό πολύκλωνο καλώδιο 2x1,5 mm² Αισθητήριο Θερμοκρασίας Εμβαπτιζόμενο, με θήκη 100 ΜΜ Το εμβαπτιζόμενο αισθητήριο θερμοκρασίας θα έχει αφαιρούμενο περίβλημα που θα ενώνεται (θα κουμπώνει) με ειδική θήκη εμβαπτίσεως, χωρίς να απαιτείται η χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων. Σελίδα 21 από 152

22 Το περίβλημα του αισθητηρίου θα φέρει το στοιχείο μέτρησης και τις κλέμμες των ηλεκτρικών συνδέσεων που θα προστατεύονται με κάλυμμα. Η θήκη του αισθητηρίου θα είναι μεταλλική, επινικελωμένη, PN16, θα έχει μήκος 100 mm και εξωτερικό σπείρωμα G½ για την προσαρμογή της με σωλήνα. Η προσαρμογή της θήκης θα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε η άκρη της να φτάνει περίπου στην μέση του σωλήνα. Το περίβλημα του αισθητηρίου θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP42. Το στοιχείο μέτρησης του αισθητηρίου θα είναι τύπου μεταβλητής αντίστασης (PTC) θα έχει κλίμακα μέτρησης από -30οC έως +130οC, ενώ η σχέση ηλεκτρική αντίσταση / μετρούμενη θερμοκρασία εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. Η σύνδεση του αισθητηρίου θα γίνεται με λεπτο πολύκλωνο καλώδιο 2x1,5 mm² Αισθητήριο Σχετικής Υγρασίας Χώρου Το αισθητήριο της σχετικής υγρασίας χώρου θα έχει αφαιρούμενο περίβλημα που θα ενώνεται (θα κουμπώνει) με ειδική βάση στερέωσης στον τοίχο, χωρίς να απαιτείται η χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων. Το περίβλημα του αισθητηρίου θα φέρει το στοιχείο μέτρησης, ενώ η βάση του τις κλέμμες των ηλεκτρικών συνδέσεων. Το αισθητήριο θα έχει κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να καλύπτει τυποποιημένο χωνευτό ηλεκτρικό κουτί διακλάδωσης διαμέτρου Φ60 mm. Το περίβλημα του αισθητηρίου θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP30. Σελίδα 22 από 152

23 Το στοιχείο μέτρησης του αισθητηρίου θα είναι ενεργό (active), χωρητικού τύπου (capacitive), θα λειτουργεί με τάση 24 VAC, θα έχει αναλογικό σήμα μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής τάσης από 0 VDC έως 10 VDC, θα έχει κλίμακα μέτρησης από 0% έως 100%, ενώ η σχέση ηλεκτρική τάση / μετρούμενη σχετική υγρασία εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. Η σύνδεση του αισθητηρίου θα γίνεται με λεπτοπολύκλωνο καλώδιο 3x1, 5mm² Αισθητήριο Σχετικής Υγρασίας & Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Το κοινό αισθητήριο της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος θα έχει αφαιρούμενο περίβλημα που θα ενώνεται με ειδική βάση στερέωσης στον τοίχο και ειδικό προστατευτικό κάλυμμα. Το περίβλημα του αισθητηρίου θα φέρει τα στοιχεία μέτρησης, ενώ η βάση του τις κλέμμες των ηλεκτρικών συνδέσεων. Το αισθητήριο θα έχει κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να καλύπτει τυποποιημένο χωνευτό ηλεκτρικό κουτί διακλάδωσης διαμέτρου Φ60 mm. Πάνω από το περίβλημα του αισθητηρίου θα τοποθετείται ειδικό προστατευτικό κάλυμμα που θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP65 και δεν θα καταστρέφεται από την υπεριώδης ακτινοβολία του ήλιου. Το στοιχείο μέτρησης της σχετικής υγρασίας του αισθητηρίου θα είναι ενεργό (active), χωρητικού τύπου (capacitive), θα λειτουργεί με τάση 24 VAC, θα έχει αναλογικό σήμα μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής τάσης από 0 VDC έως 10 VDC, θα έχει κλίμακα μέτρησης από 0% έως 100%, ενώ η σχέση ηλεκτρική τάση / μετρούμενη σχετική υγρασία εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. Το στοιχείο μέτρησης της θερμοκρασίας του αισθητηρίου θα είναι τύπου μεταβλητής αντίστασης (PTC) θα έχει κλίμακα μέτρησης από 0οC έως +50οC, ενώ η σχέση ηλεκτρική αντίσταση / μετρούμενη θερμοκρασία εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. Σελίδα 23 από 152

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 9 «Τεχνικό Μέρος Έργου» Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1200.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου)

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4. Α.1 Αντικείµενο του Έργου 4. Α.2 Υφιστάµενο Σύστηµα BMS 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4. Α.1 Αντικείµενο του Έργου 4. Α.2 Υφιστάµενο Σύστηµα BMS 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4 Α.1 Αντικείµενο του Έργου 4 Α.2 Υφιστάµενο Σύστηµα BMS 4 Α.3 Γενικά Χαρακτηριστικά Νέου Συστήµατος BMS 4 Α.3.1 υνατότητες Νέου Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Σελ. 1 από 22 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΡΑ ΙΟΦΩΝΟΥ Ιστός κεραιών Ο ιστός των κεραιών τηλεόρασης και ραδιοφωνίας θα είναι από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα ολικού µήκους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Α.Μ.: 2/13 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπεύθυνος Μελετητής: Γεράσιμος Καμπίτσης, Διπλ.Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BIΟΦΙΑΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BIΟΦΙΑΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Βασικές αρχές εκπόνησης της μελέτης - Προβλεπόμενες εγκαταστάσεις... 4 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ... 6 2.1 ΓΕΝΙΚA... 6 2.2 YΔΡΕΥΣΗ... 6 2.3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 2 ΠΡΟΤΥΠΑ... 4 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 τυχόν βλάβη τροφοδότησης οπότε επαρκεί διάρκεια εξασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (Εφαρμογή στο κτίριο του Ι.Τ.Ε.) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΔΑΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cns\tefhi\MAPS.dc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.5 ηµ/νία έγκρ. 2/1/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων Ταχ. /νση: Αµαξοστάσιο ήµου Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. <<Κρήτης και νήσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ: 646.930,32. Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3 Τεχνική Περιγραφή Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. <<Κρήτης και νήσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ: 646.930,32. Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3 Τεχνική Περιγραφή Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

Honeywell 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Honeywell 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το κεντρικό σύστηµα ελέγχου (BMS) είναι ένα ολοκληρωµένο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και ενεργειακής διαχείρησης, το οποίο επιτηρεί και ελέγχει τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα