ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στο κείμενο που ακολουθεί, οι αριθμοί και τα γράμματα που περιγράφουν τα πλήκτρα, γράφονται μέσα σε παρένθεση π.χ. (3) ή (A) ή (d) ΓΕΝΙΚΑ Οι οδηγίες συντάχθηκαν από το Ελληνικό Δίκτυο Ασφαλούς Πυροπροστασίας και υποστηρίζουν την σχετική Τεχνική Περιγραφή Εφαρμογής, ενός από τα Συστήματα που αναφέρονται στην συνέχεια. Οι λειτουργίες, συμμορφώνονται με την φιλοσοφία του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ54 Pt2. Υποστηρίζουν την ασφαλή λειτουργία για τα ακόλουθα συστήματα: 1. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤH Η ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 3. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ54 Pt2- Ενδείξεις & Χειριστήρια, προβλέπεται, η χρήση του κωδικού αριθμού: 1234, για την προστασία από επέμβαση αναρμόδιων ατόμων. Για τον σχηματισμό του κωδικού αριθμού, πρέπει να πιεστούν διαδοχικά: ΖONE 1: (3) ==>1 ΖONE 2: (5) ==>2 ΖONE 1: (3) ==>3 ΖONE 2: (5) ==> 4 Αμέσως μετά, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στις λειτουργίες του πίνακα. Προσοχή: Η χρήση του ανωτέρω κωδικού αριθμού, δεν απαιτείται, μόνον για την σίγηση του βομβητή σφάλματος, η οποία πραγματοποιείται με το πλήκτρο (1) που βρίσκεται δεξιά από το εικονίδιο του βομβητή. Η σίγηση συνοδεύεται από την κόκκινη ένδειξη (H), που βρίσκεται αριστερά από το εικονίδιο του βομβητή. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (STAND BY) Στην κανονική λειτουργία του πίνακα, όλες οι ενδεικτικές λυχνίες του πίνακα είναι σβηστές, εκτός από την πράσινη λυχνία (A), της ένδειξης της ηλεκτρικής παροχής 230 VAC. Σε ορισμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στην συνέχεια και άλλες ενδεικτικές λυχνίες μπορεί να παραμένουν αναμμένες στην κατάσταση κανονικής λειτουργίας. Οι ενδείξεις αυτές αφορούν σε δύο προγραμματικές προεπιλογές λειτουργίας, ήτοι, α. της απομόνωσης της αυτόματης λειτουργίας των ηχητικών μέσων (2) και β. της απομόνωσης της αυτόματης λειτουργίας της εντολής, προς πυροσβεστικό σύστημα ή βαλβίδα διακοπής παροχής καυσίμου (7). ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Εφόσον δεν είναι επιθυμητή η αυτόματη ενεργοποίηση των ηχητικών μέσων συναγερμού (σειρήνες), είναι δυνατή η απομόνωση αυτών, με το πλήκτρο ON/OFF (2) που βρίσκεται δεξιά από το εικονίδιο των ηχητικών μέσων. Η ενέργεια αυτή απαιτεί προηγούμενα, την χρήση του κωδικού αριθμού. Η απενεργοποίηση των ηχητικών μέσων, διακρίνεται από την κόκκινη ενδεικτική λυχνία που βρίσκεται αριστερά από το εικονίδιο των ηχητικών μέσων (I), η οποία παραμένει αναμμένη στην κατάσταση κανονικής λειτουργίας. Η αυτόματη λειτουργία των ηχητικών μέσων, επανέρχεται με το ίδιο πλήκτρο ON/OFF (2) χωρίς την χρήση του κωδικού αριθμού.

3 ΒΛΑΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Η έλλειψη της ηλεκτρικής παροχής 230 VAC, αναγνωρίζεται με την κίτρινη ενδεικτική λυχνία BAΤTERY (B). Η βλάβη ή έλλειψη της εφεδρικής πηγής (συσσωρευτή), αναγνωρίζεται με την κίτρινη ενδεικτική λυχνία BATTERY FAULT (E). ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ALARM) Η γενική ειδοποίηση συναγερμού, πραγματοποιείται με την κόκκινη ενδεικτική λυχνία ALARM (F), συνοδευόμενη από την λειτουργία των ηχητικών μέσων. Η γενική ειδοποίηση συναγερμού λειτουργεί, εφ' όσον ενεργοποιηθεί και σημάνει συναγερμό η μία ή και οι δύο ζώνες. Η ενεργοποίηση των ζωνών από ένα αίτιο κινδύνου (καπνός, θερμότητα, χειροκίνητο κομβίο συναγερμού, εκρηκτικό αέριο κτλ.) διακρίνεται με τις αντίστοιχες κόκκινες ενδεικτικές λυχνίες ALARM (d) των ζωνών ΖΟΝΕ 1 και ΖΟΝΕ 2. Κάθε ζώνη ενεργοποιείται ξεχωριστά σε συναγερμό, όταν μία συσκευή ανίχνευσης αιτίου κινδύνου που συνδέεται σε αυτήν, ενεργοποιηθεί από κάποιο ανάλογο αίτιο. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ (FAULT) Η γενική ειδοποίηση σφάλματος πραγματοποιείται με την κίτρινη ενδεικτική λυχνία FAULT (J). Η γενική ειδοποίηση σφάλματος (βλάβης) λειτουργεί, εφ' όσον ενεργοποιηθεί από βλάβη (σφάλμα) η μία ή και οι δύο ζώνες. Η ενεργοποίηση των ζωνών από σφάλμα (βλάβη), διακρίνεται με τις αντίστοιχες κίτρινες ενδεικτικές λυχνίες FAULT (j) των ζωνών ΖONE 1 και ΖONE 2. Η γενική ένδειξη σφάλματος (E) ανάβει επίσης ταυτόχρονα, με κάθε άλλη επιμέρους δημιουργία σφάλματος. Προσοχή: Η δημιουργία σφάλματος, δεν είναι αίτιο κινδύνου και προέρχεται μόνον, από λειτουργικές βλάβες του συστήματος (πίνακα, καλωδιώσεις, ανιχνευτές κ.ά). ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΠΟ ΖΩΝΗ Η λειτουργία αυτή αφορά στην προσωρινή αποκοπή του σήματος συναγερμού κάθε ζώνης ξεχωριστά, ώστε αυτό να μην μεταφέρεται στα ηχητικά μέσα συναγερμού. Η λειτουργία αυτή, απαιτεί την χρήση του κωδικού και κατόπιν την χρήση του πλήκτρου OFF της ζώνης (3) ή (5), ανάλογα με τη ζώνη που χρειάζεται να απομονωθεί. Τότε η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία OFF (g) θα ανάψει. Η επαναφορά της ζώνης πραγματοποιείται με το πλήκτρο OFF (3) ή (5), χωρίς την χρήση του κωδικού, τότε η κίτρινη ενδεικτική λυχνία (g) θα σβήσει. ΕΠΑΝΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕ ΗΡΕΜΙΑ Μετά από κάθε λειτουργία του πίνακα, απαιτείται η επανάταξή του σε ηρεμία. Η λειτουργία αυτή πραγματοποιείται με την χρήση του κωδικού και αμέσως μετά την χρήση του πλήκτρου RESET (4).

4 Κατά την διάρκεια της λειτουργίας επανάταξης του πίνακα σε ηρεμία, όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν στιγμιαία και ηχεί ο βομβητής για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Πραγματοποιείται ταυτόχρονα μια διαδικασία test. ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Αυτόματη λειτουργία: Ο πίνακας διαθέτει αυτοελεγχόμενο ηλεκτρικό κύκλωμα μετάδοσης εντολής για την ενεργοποίηση πυροσβεστικού συστήματος με ολική κατάκλυση αερίου κατασβεστικού μέσου ή για την ενεργοποίηση της βαλβίδας διακοπής της κεντρικής παροχής του αερίου καυσίμου (υγραερίου, φυσικού αερίου). Η εντολή αυτή δίδεται αυτόματα, μόνον εφόσον προηγούμενα πραγματοποιηθεί η διασταυρωμένη λειτουργία συναγερμού ALARM (d) και των δύο ζωνών ΖONE1 και ΖONE 2. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ACTIVATED (k) ανάβει κατά την λειτουργία αυτή. Η πιο πάνω εντολή δίδεται χειροκίνητα, με το πλήκτρο ACTIVATE EXTINCTION (6), αφού προηγούμενα χρησιμοποιηθεί ο κωδικός αριθμός. Η προεπιλογή της μη αυτόματης εντολής, πραγματοποιείται με την χρήση του κωδικού αριθμού και αμέσως μετά, την χρήση του πλήκτρου AUTOMATIC MODE ON/OFF (7). Στην περίπτωση αυτή, η κίτρινη ενδεικτική λυχνία MANUAL MODE (n) παραμένει αναμμένη, κατά την κανονική λειτουργία του πίνακα (STAND BY). Ελεγχος σφάλματος (βλάβης) στην καλωδίωση της εντολής: Η βραχυκύκλωση ή η διακοπή της καλωδίωσης της εντολής ενεργοποίησης πυροσβεστικού συστήματος ή βαλβίδας διακοπής παροχής καυσίμου αερίου, αναγνωρίζεται με την κίτρινη ενδεικτική λυχνία FAULT (m) που βρίσκεται κάτω από την ένδειξη ACTIVATED. Ο έλεγχος σφάλματος της εντολής πρέπει να πραγματοποιείται περιοδικά, με καθημερινό οπτικό έλεγχο, από τον Τελικό Χρήστη. Χρονοκαθυστέρηση της εντολής: Ο πίνακας διαθέτει εσωτερική ρύθμιση, για την χρονοκαθυστέρηση της εντολής. Η ρύθμιση αυτή, πρέπει να πραγματοποιείται από αρμόδιο άτομο, ανάλογα με τον σκοπό της εντολής. Χειροκίνητη λειτουργία: Ο πίνακας διαθέτει την δυνατότητα της χειροκίνητης λειτουργίας της εντολής μέσω προεπιλεγμένου προγραμματισμού. Στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται προσωρινά η αυτόματη λειτουργία. Ο συγκεκριμένος προγραμματισμός, απαιτεί την χρήση του κωδικού αριθμού και του πλήκτρου AUTOMATIC MODE (7). Με τον προγραμματισμό αυτόν, ανάβει η ενδεικτική λυχνία MANUAL MODE (n).

5 Η επαναφορά της αυτόματης λειτουργίας, πραγματοποιείται με την ίδια ακριβώς διαδικασία. Η χειροκίνητη ενεργοποίηση της εντολής πραγματοποιείται με δύο τρόπους: α. Με εξωτερικό κομβίο λευκού χρώματος. β. Με την χρήση του κωδικού αριθμού και τo πλήκτρο ACTIVATE EXCTINCTION (6). Και οι δύο ανωτέρω διαδικασίες πραγματοποιούνται μόνον με ενσυνείδητη πράξη (επιβεβαιωμένη λειτουργία). Απομόνωση της αυτόματης λειτουργίας της εντολής : Η απομόνωση της αυτόματης λειτουργίας της εντολής, πραγματοποιείται για συγκεκριμένους λόγους, μόνον με την χρήση εξωτερικού κίτρινου κομβίου. Στην περίπτωση αυτή, δημιουργείται η ένδειξη σφάλματος.

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο Οδηγίες Χρήσης PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ POWERMAX PRO Σύντομος

Διαβάστε περισσότερα

PowerMax Pro Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

PowerMax Pro Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ PowerMax Pro Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ. 2 ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ... 2 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ... 3 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ POWERMAX PRO... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΟΒ2001 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Α) ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕ ΙΑΜΟΥ BS5839 Pt1: 1988 Design,

Διαβάστε περισσότερα

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διανοµή του παρόντος ή τµήµατος αυτού επιτρέπεται µόνο µε εξουσιοδότηση της SIEMENS

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διανοµή του παρόντος ή τµήµατος αυτού επιτρέπεται µόνο µε εξουσιοδότηση της SIEMENS A d Εφαρµογές LOGO! Για να σας δώσουµε µια ιδέα για το είδος των εφαρµογών στις οποίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί το LOGO!, έχουµε συλλέξει ένα αριθµό από παραδείγµατα εφαρµογών. Έχουµε συµπεριλάβει το διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ (Αεραγωγός οροφής) VAM50FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM000FB VAM500FB VAM000FB 8 7 6 9 5 7 5 0 6 8 6 9 0 5 5 7 7 6 7 A A B B 5 6 5 6 7 VAM50F VAM800F VAM500F VAM500F VAM000F VAM000F

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCE n 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση... 4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 7 Πρώτα βήματα... 9 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ STEYR MOTORS MARINE 4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ P/N Z001022/7 9η έκδοση Ιανουάριος 2009 www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ΕΣΩΤ. 1 V 10.10.08 07:15 Þ Μενού Πλήκτρα φορητού ακουστικού 1 Οθόνη στην κατάσταση αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

6 720 612 630 07/2006 GR

6 720 612 630 07/2006 GR 6 720 612 630 07/2006 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O ιαβάστε προσεκτικά πριν το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u Gigaset A380 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: όταν όταν υπάρχουν νέα μηνύματα 4 Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 5 Πλήκτρο ελέγχου (u) 6 Πλήκτρο απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK0ZM-S SRK5ZM-S SRK35ZM-S SRK50ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU Gigaset AS180/AS280 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: υπάρχουν νέα μηνύματα 4 AS180: h Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Συστήματα A-dec 500 12 O Clock. Μοντέλο 541 Duo και 545 Βοηθού

Οδηγίες χρήσης. Συστήματα A-dec 500 12 O Clock. Μοντέλο 541 Duo και 545 Βοηθού Οδηγίες χρήσης Συστήματα A-dec 500 12 O Clock Μοντέλο 541 Duo και 545 Βοηθού Πνευματικά δικαιώματα 2014 A-dec Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η A-dec Inc. δεν παρέχει εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E 2009 Sony Corporation 4-129-505-91(1) GR Χρήση του Εγχειρίδιο του Handycam Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της βιντεοκάμερας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα