Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF. LG Business Solutions

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF. LG Business Solutions"

Transcript

1 01 τεύχος Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF Air Conditioning I Heating I Hotel TV I Lighting I Signage I Photovoltaic

2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ: LG Συστήματα Aπευθείας Eκτόνωσης/VRF vs Συστήματα Αέρος-Νερού & Νερού-Νερού Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιλογές ενός μηχανικού, για την εγκατάσταση κεντρικών συστημάτων κλιματισμού, επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως: Αρχιτεκτονικά στοιχεία και θέση κτιρίου, Ψυκτική/θερμαντική ικανότητα του συστήματος Εγκατεστημένο κόστος, Ο βαθμός απόδοσης του συστήματος, Αντιπαγωτική προστασία, Περιορισμός χώρου, Σταθερότητα/ακρίβεια ελέγχου, Δυνατότητα επιμερισμού καταναλώσεων, Συντήρηση, συγκρίναμε τα κυριότερα συστήματα της κατηγορίας, τα συστήματα Ψυκτών και Απευθείας Εκτόνωσης/VRF, ώστε να καταλήξουμε στο ενεργειακά οικονομικότερο σύστημα. Οι συγκριτικές μελέτες που έλαβαν χώρα βασίστηκαν σε κοινές παραδοχές, με προσομοίωση της λειτουργίας των κεντρικών συστημάτων κλιματισμού. Ειδικότερα, επιλέχθηκε περιοχή με συγκεκριμένα κλιματικά δεδομένα (πρόγραμμα Meteonorm) 1 ενώ χρησιμοποιήθηκαν Default στοιχεία του προγράμματος προσομοίωσης, κυρίως για τα αρχιτεκτονικά/δομικά στοιχεία που απαρτίζουν τα υπό μελέτη κτίρια (πρόγραμμα equest) 2. Τα μηχανήματα απευθείας εκτόνωσης/vrf που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μοντέλα της σειράς LG MULTI V IV, με τον υψηλότερο εποχικό συντελεστή της αγοράς. Για να διευκολυνθεί η κατανόηση των συγκρίσεων που γίνονται παρακάτω, ακολουθεί σύντομη επεξήγηση των εξαρτημάτων και διαδικασιών που απαρτίζουν τα δύο συστήματα Kεντρικού Kλιματισμού. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ: Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν πολλαπλό εξοπλισμό προκειμένου το μέσο ψύξης (νερό, ψυκτικό ρευστό) να μεταφέρεται μέσω σωληνώσεων σε περισσότερους από έναν χώρους ώστε να ψυχθεί ο αέρας του εκάστοτε κλιματιζόμενου χώρου. Τα συστήματα αυτά χωρίζονται σε αερόψυκτα και υδρόψυκτα. Το αερόψυκτο σύστημα χρησιμοποιεί τον αέρα του περιβάλλοντος ως μέσο ψύξης ενώ το υδρόψυκτο χρησιμοποιεί, ως μέσο ψύξης, νερό το οποίο κυκλοφορεί σε πύργο ψύξης ή νερό γεωθερμίας. Η κατηγοριοποίηση τόσο των αερόψυκτων όσο και των υδρόψυκτων συστημάτων, γίνεται με βάση το αποδιδόμενο ψυκτικό/θερμικό φορτίο αλλά και την απόδοσή τους (Σχ. 1 Υδρόψυκτο σύστημα ψύκτη, Σχ. 2 Υδρόψυκτο σύστημα VRF) 1 Meteonorm: βάση δεδομένων, η οποία χρησιμοποιείται εκτεταμένα από μηχανικούς στην Ευρώπη, για μετεωρολογικά δεδομένα. 2 equest: ιδιαίτερα σύγχρονο και λεπτομερές εργαλείο προσομοίωσης. Μέσω αυτού του δωρεάν προγράμματος μπορεί να γίνει η πρόβλεψη για το κόστος της ενεργειακής κατανάλωσης κάθε κτιρίου. Η μηχανή προσομοίωσης του εν λόγω προγράμματος (DOE 2 2) χρησιμοποιεί πολλαπλές παραμέτρους υπολογισμού, όπως κλιματικά δεδομένα, τον σχεδιασμό του κτιρίου, τα υλικά κατασκευής, το προφίλ χρήσης, τα συστήματα κλιματισμού και φωτισμού που χρησιμοποιούνται αλλά και το κόστος της ενέργειας ώστε να υπολογίσει με ακρίβεια το κόστος λειτουργίας του κτιρίου. 02

3 01 τεύχος Σχήμα 1 Υδρόψυκτο σύστημα Ψύκτη Σχήμα 2 Υδρόψυκτο σύστημα VRF Air Conditioning Heating Hotel TV Lighting Signage Photovoltaic 03

4 1η ΜΕΛΕΤΗ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ: LG Σύστημα Multi V IV (VRF) Vs Ψύκτη/Λέβητα Vs Αερόψυκτη αντλία θερμότητας Η μελέτη που ακολουθεί αναφέρεται στο υπό ανακαίνιση Κτίριο Ιατρικών Εργαστηρίων στη Ρουμανία, το οποίο αποτελείται από πέντε ορόφους και έχει συνολική επιφάνεια 1393 m 2. Το πρόγραμμα equest (σχ. 3) χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση των συστημάτων κλιματισμού: Σχήμα 3 Αποτύπωση της κάτοψης των Ιατρικών Εργαστηρίων στο equest και το πρόγραμμα Meteonorm (σχ. 4) για τα κλιματικά δεδομένα του Βουκουρεστίου: Σχήμα 4 Απεικόνιση κλιματικών δεδομένων στο σύστημα Meteonorm. 04

5 01 τεύχος Με στόχο τη σωστή σύγκριση για την καλύτερη επιλογή ενεργειακής αναβάθμισης, τέθηκαν οι ίδιες παράμετροι λειτουργίας του κτιρίου και για τα τρία διαφορετικά συστήματα κλιματισμού: Σχήμα 5 Μορφολογία του κτιρίου Αναφορικά με τα δομικά στοιχεία του κτιρίου, τέθηκε ως δεδομένη η σωστή ενεργειακή τους συμπεριφορά: Σχήμα 6 Δομικά στοιχεία κτιρίου Σχήμα 7 Στοιχεία παραθύρων Air Conditioning Heating Hotel TV Lighting Signage Photovoltaic 05

6 Προσομοίωση συστημάτων. Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του προς μελέτη κτιρίου, τέθηκε η παράμετρος Default, που αφορά σε Ιατρικά Εργαστήρια. Η μελέτη έγινε με τις ακόλουθες εσωτερικές συνθήκες: Indoor T COOL =27 C, T HEAT =20 C and Supply T COOL =11 C, T HEAT =49 C Η σύγκριση έγινε μεταξύ των ακόλουθων συστημάτων: A. Σύστημα 1: Ψύκτης/Λέβητας με EER=3, Απόδοση λέβητα B. Σύστημα 2: Αερόψυκτη αντλία θερμότητας με EER=3.5, COP= 3 C. Σύστημα 3: Σύστημα Multi V IV με EER=5.74, COP= 5.2 Συγκριτικό διάγραμμα κατανάλωσης ενέργειας Μετά τη προσομοίωση και των τριών ανωτέρω συστημάτων, συμπεραίνουμε ότι με τις μονάδες LG Multi V, η ηλεκτρική κατανάλωση, η οποία αφορά όλα τα συστήματα που καταναλώνουν ενέργεια σε όλο το κτίριο, όπως για παράδειγμα ο εξοπλισμός και ο φωτισμός, ήταν σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τα δύο άλλα συστήματα: Σχήμα 8 Ηλεκτρική κατανάλωση Συμπέρασμα Μελέτης 1 Η εναλλακτική του LG αερόψυκτου VRF συστήματος αποτελεί αποδεδειγμένα τη βέλτιστη ενεργειακά λύση για το εν λόγω έργο. Μετά τη προσομοίωση, αποδεικνύεται πως το σύστημα LG MULTI V ΙV μειώνει τη κατανάλωση ενέργειας κατά 15% σε σχέση με την αερόψυκτη αντλία θερμότητας και κατά 23% σε σχέση με το σύστημα ψύκτη - λέβητα. 06

7 01 τεύχος 2η ΜΕΛΕΤΗ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΔΡΟΨΥΚΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ: LG Σύστημα Multi V Water (VRF) Vs Υδρόψυκτη αντλία θερμότητας Η μελέτη που ακολουθεί αναφέρεται σε κτίριο γραφείων στο Παρίσι, με συνολική επιφάνεια m 2. Όπως και στις προηγούμενες έτσι και σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα equest για την προσομοίωση των συστημάτων κλιματισμού. ΥΔΡΌΨΥΚΤΗ ΑΝΤΛΊΑ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟ MULTI V Σχήμα 9 Σύγκριση των συστημάτων κλιματισμού στο πρόγραμμα equest Air Conditioning Heating Hotel TV Lighting Signage Photovoltaic 07

8 Με στόχο τη σωστή σύγκριση για τη καλύτερη επιλογή ενεργειακής αναβάθμισης τέθηκαν οι ίδιες παράμετροι και για τα δύο συστήματα κλιματισμού: Σχήμα 10 Μορφολογία του κτιρίου. 08

9 01 τεύχος Αναφορικά με τα δομικά στοιχεία του κτιρίου, τέθηκε ως δεδομένη η σωστή ενεργειακή τους συμπεριφορά: Σχήμα 11 Δομικά στοιχεία κτιρίου Σχήμα 12 Στοιχεία παραθύρων Air Conditioning Heating Hotel TV Lighting Signage Photovoltaic 09

10 Προσομοίωση συστημάτων. Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του προς μελέτη κτιρίου, τέθηκε η παράμετρος Default, που αφορά σε κτίρια γραφείων. Η μελέτη έγινε με τις ακόλουθες εσωτερικές συνθήκες: Indoor T COOL =26 C, T HEAT =20 C and Supply T COOL =12 C, T HEAT =50 C Η σύγκριση έγινε μεταξύ των ακόλουθων συστημάτων: A. Σύστημα 1: Υδρόψυκτη αντλία θερμότητας με EER= 5.2, COP= 6.9 B. Σύστημα 2: Σύστημα Multi V Water με EER=5.2, COP= 5.6 Συγκριτικό διάγραμμα κατανάλωσης ενέργειας Μετά τη προσομοίωση και των δύο ανωτέρω συστημάτων, συμπεραίνουμε ότι με τις μονάδες LG Multi V Water, η ηλεκτρική κατανάλωση, η οποία αφορά όλα τα συστήματα που καταναλώνουν ενέργεια σε όλο το κτίριο, όπως για παράδειγμα ο εξοπλισμός και ο φωτισμός, ήταν σημαντικά μειωμένη, κατά τη διάρκεια του έτους, σε σχέση με την υδρόψυκτη αντλία θερμότητας. Σχήμα 13 Ηλεκτρική κατανάλωση Σημείωση: Στους ανωτέρω υπολογισμούς έχει ληφθεί υπόψη και το ενσωματωμένο Variable Water Flow Control που διαθέτει το υδρόψυκτο σύστημα LG Multi V, το οποίο εξασφαλίζει οικονομία στην παροχή του νερού. 10

11 01 τεύχος Συμπέρασμα Μελέτης 2 Και στο έργο αυτό καθιστάται σαφές ότι η εναλλακτική του υδρόψυκτου συστήματος LG Multi V Water αποτελεί την καλύτερη ενεργειακά λύση. Μετά τη προσομοίωση, αποδεικνύεται πως το σύστημα LG MULTI V WATER μειώνει τη κατανάλωση ενέργειας κατά 5% σε σχέση με την υδρόψυκτη αντλία θερμότητας. Σύνοψη Συγκρίνοντας τα συστήματα VRF LG Multi V σε σχέση με συστήματα ψυκτών είτε υδρόψυκτα είτε αερόψυκτα, γίνεται σαφές ότι παρουσιάζουν σημαντικότατη εξοικονόμηση ενέργειας. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί, ότι δεν αναλύονται άλλοι παράγοντες που καταδεικνύουν την τεχνολογική υπεροχή των συστημάτων VRF LG Multi V, οι οποίοι θα αποτελέσουν αντικείμενο ανάλυσης σε επόμενο άρθρο. Μερικά από τα σημεία υπεροχής των συστήματων VRF LG Multi V είναι: > Χαμηλότερο κόστος συντήρησης, > Χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης, > Περισσότερα βήματα φόρτισης/αποφόρτισης, για καλύτερη προσαρμογή στις απαιτούμενες συνθήκες, > Ευκολότερος κεντρικός έλεγχος, > Ευκολότερο commissioning, > Μικρότερος απαιτούμενος χώρος για την εγκατάσταση των μονάδων. Για παραπάνω πληροφορίες και οποιαδήποτε διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Air Conditioning Heating Hotel TV Lighting Signage Photovoltaic 11

12 Εθνάρχου Μακαρίου 1, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου Τ.Θ , Τ.Κ , Παλαιό Φάληρο, Αθήνα EΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ: (από σταθερά τηλέφωνα Ελλάδος) ή (+30) (από κινητά και σταθερά τηλέφωνα Ελλάδος & εξωτερικού) Air Conditioning I Heating I Hotel TV I Lighting I Signage I Photovoltaic

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CARRIER. Αξιολογούμε για εσάς τις Σύγχρονες Εναλλακτικές Εφαρμογές Θέρμανσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CARRIER. Αξιολογούμε για εσάς τις Σύγχρονες Εναλλακτικές Εφαρμογές Θέρμανσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CARRIER Αξιολογούμε για εσάς τις Σύγχρονες Εναλλακτικές Εφαρμογές Θέρμανσης H θέρμανση σ ένα κτίριο μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους. Όλες οι απαντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ Ψυκτικό ρευστό R22 Συμπυκνωτής Ψυκτικοί Πύργοι

ΨΥΞΗ Ψυκτικό ρευστό R22 Συμπυκνωτής Ψυκτικοί Πύργοι ΨΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η ιείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό ίκτυο Ανδρέα Κάλβου 75, 142 31, Νέα Ιωνία, Τηλ.: 210 52 40 726-210 52 45 535 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTEGRA ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME BARDOLINO, GARDA LAKE AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME Το Κτίριο Πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων που σχεδιάστηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Ομάδα σύνταξης Δρ. Έλενα Δασκαλάκη Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλαράς Πόπη Δρούτσα, MSc Σίμων Κοντογιαννίδης, MSc

Διαβάστε περισσότερα

έξυπνη χρήση της ενέργειας

έξυπνη χρήση της ενέργειας 2 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ DAIKIN ΕΛΛΑΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Daikin Ελλάς Αγ. Κωνσταντίνου 50, Μαρούσι Tηλ. 210-8761300 www.daikin.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιδοτούμενο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον»...01

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Γεωθερμική Ενέργεια Γεωθερμική ενέργεια είναι η αποθηκευμένη ενέργεια, υπό μορφή θερμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΗΛΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Ηλίας Σωφρόνης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Συνεργάτες ΚΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα νοσοκομεία έχουν μία από τις υψηλότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΥΧΟΣ 2ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τις ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: Τελικά, τι μας κοστίζει λιγότερο; Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος. Για όλες τις εποχές ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ. Θέρμανση. Κλιματισμός. Εφαρμοσμένα συστήματα. Ψύξη

Κατάλογος. Για όλες τις εποχές ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ. Θέρμανση. Κλιματισμός. Εφαρμοσμένα συστήματα. Ψύξη Κατάλογος Για όλες τις εποχές ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ Θέρμανση Κλιματισμός Εφαρμοσμένα συστήματα Ψύξη ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Με την ειδική τεχνολογία inverter της Daikin και την καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Εφαρμογή βιοκλιματικών μεθόδων στα ελληνικά σχολικά κτίρια Στο παρακάτω άρθρο περιγράφεται η απόδοση του βιοκλιματικού σχεδιασμού στα σχολικά κτίρια της Ελλάδας, όπως προέκυψε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ επιχείρηση σας είναι δικό μας ζήτημα ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οφέλη για τους ιδιοκτήτες κτιρίων Με την ειδική τεχνολογία inverter της Daikin και τη μεταβλητή θερμοκρασία ψυκτικού μέσου,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΆΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΝΑΛΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Εκπονηθείσα πτυχιακή απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Κατερίνη, Δεκέμβριος 2010 1 Προοίμιο Η εμπειρογνωμοσύνη Εξοικονόμησης Ενέργειας στις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Δεκάδες αναλύσεις έχουν γραφτεί σε μια προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα «ποιο καύσιμο είναι πιο οικονομικό» με το αποτέλεσμα τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού

Μελέτη ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού Μελέτη ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού Σοφία-Ναταλία Μποέμη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Σεφέρη 2, ΤΚ 30100, Αγρίνιο. Email: boemi@aix.meng.auth.gr, τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας

Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας Σπουδαστής: Καντζέλης Σωτήρι (ΑΜ 5521)

Διαβάστε περισσότερα