ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016"

Transcript

1 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.». Σχετικά με την ασφαλιστική σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί με κάποιο από τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που ανα φέρονται σε αυτό το Ενημερωτικό Έντυπο, σας παρέχονται οι παρακάτω πληροφορίες σύμφωνα με: Το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016. Το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα. Τα Άρθρα 12 και 13 του Νόμου 2472/1997, όπως ισχύουν σήμερα. Η Εταιρία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.»: Έχει Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 12865/05/Β/86/45. Έχει Α.Φ.Μ και ανήκει στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ. Έχει έδρα στην Αγ. Κωνσταντίνου 57, 15124, Μαρούσι και τα Κεντρικά της Γραφεία βρίσκονται στη Λ. Συγγρού , 11782, Αθήνα. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με αριθμό 74583/ Εποπτεύεται από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Η δραστηριότητα της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.» επικεντρώνεται σε: Ασφαλίσεις ζημιών στους κλάδους ασφαλίσεων κατά Ζημιών του Άρθρου 4 Νόμου 4364/2016. Ασφαλίσεις που προβλέπονται από το Νομοθετικό Διάταγμα 551/1970. Αντασφαλίσεις κάθε είδους και κλάδου. 2. Προγράμματα ασφάλισης Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται σήμερα μέσω της Anytime είναι: anytime: auto basic anytime: moto basic anytime: truck basic anytime: agro basic anytime: auto economic anytime: moto economic anytime: truck economic anytime: agro economic anytime: auto value anytime: truck value anytime: agro value & anytime: auto basic plus anytime: moto basic plus anytime: truck basic plus anytime: agro basic plus anytime: auto economic plus anytime: moto economic plus anytime: truck economic plus anytime: agro economic plus anytime: auto value plus anytime: truck value plus anytime: agro value plus Buy The Mile προγράμματα anytime: auto basic buy the mile anytime: auto economic buy the mile anytime: auto value buy the mile anytime: auto basic buy the mile plus anytime: auto economic buy the mile plus anytime: auto value buy the mile plus Τα ασφαλιστικά προγράμματα Buy the mile συνδέονται με τα χιλιόμετρα που διανύει το ασφαλισμένο αυτοκίνητο. Η καταγραφή των χιλιομέτρων γίνεται από μία ειδική συσκευή (OBD), η οποία τοποθετείται από το Λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο στο αυτοκίνητο.η συσκευή OBD έχει ενσωματωμένο GPS (σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης) και καταγράφει τον χρόνο έναρξης και λήξης κάθε διαδρομής, καθώς και στοιχεία γεωγραφικής θέσης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των χιλιομέτρων που διανύει το αυτοκίνητο. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται από εταιρείες που εκτελούν την επεξεργασία για λογαριασμό της ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ. Τα στοιχεία γεωγραφικής θέσης ΔΕΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ άμεσα, αμέσως μετά τον υπολογισμό των διανυθέντων χιλιομέτρων. Υπάρχει η δυνατότητα τόσο ενημέρωσης για τα παραπάνω προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου, όσο και έκδοσης 1

2 ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τηλεφωνικά μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών Anytime στα ή , ή μέσω της ιστοσελίδας Για την έκδοση Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο Λήπτης της ασφάλισης είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσει στην Εταιρία τα προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία του οχήματός του. Η καταγραφή των στοιχείων γίνεται: Tηλεφωνικά. Στην περίπτωση αυτή η κλήση καταγράφεται για λόγους ασφαλείας. Online, από το Λήπτη της ασφάλισης μέσω της ιστοσελίδας Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποστέλλεται στο Λήπτη της ασφάλισης στο που δηλώθηκε στην Εταιρία κατά την έκδοσή του. 3. Υπολογισμός ασφαλίστρου Το ασφάλιστρο υπολογίζεται με βάση το κεφάλαιο ασφάλισης ανά κάλυψη και τους φορολογήσιμους ίππους για την αντίστοιχη χρήση του οχήματος. Επίσης, επηρεάζεται από τους παρακάτω παράγοντες: Την ηλικία του οχήματος Το πλήθος ζημιών Τον τύπο οχήματος Την περιοχή κίνησης Την εμπειρία οδήγησης Το χρόνο απόκτησης της άδειας διπλώματος οδήγησης Την ηλικία του Aσφαλισμένου ή και του οδηγού Τα υποχρεωτικά από το νόμο όρια ασφάλισης Το παρεχόμενο ανώτατο όριο χιλιομέτρων για τα ασφαλιστικά προϊόντα Buy The Mile Άλλες παραμέτρους που ισχύουν κάθε φορά στα τιμολόγια της Εταιρίας Υπάρχει κατώτατη και ανώτατη κατηγορία υπολογισμού ασφαλίστρων. Δεν μπορεί να γίνει υπέρβαση της κατώτατης κατηγορίας ασφάλισης, ακόμα και αν δεν έχει γίνει ποτέ ζημιά υπαιτιότητας κατά τη διάρκεια της συνολικής ασφάλισης. Αντίστοιχα, δεν μπορεί να γίνει υπέρβαση της ανώτατης κατηγορίας ασφάλισης, όσες ζημιές υπαιτιότητας και να έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της συνολικής ασφάλισης. Ο Λήπτης της ασφάλισης οφείλει να γνωστοποιεί στην Εταιρία κάθε μεταβολή του οχήματος ή των στοιχείων των οδηγών του, ειδικά όταν τα στοιχεία αυτά επιδρούν στον καθορισμό των ασφαλίστρων. Κατά την ανανέωση του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το ασφάλιστρο υπολογίζεται εκ νέου από την Εταιρία, αφού ληφθούν υπόψη και οι παραπάνω ενδεικτικοί παράγοντες. 4. Πληρωμή ασφαλίστρου Το ασφάλιστρο είναι προκαταβλητέο και οι τρόποι πληρωμής του είναι εφάπαξ με: μετρητά πάγια εντολή χρέωσης κάρτας απλή χρέωση κάρτας 5. Έναρξη και διάρκεια ισχύος Η ισχύς της ασφαλιστικής κάλυψης ξεκινά από την ημερομηνία που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο και με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πληρωθεί τα ασφάλιστρα, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλεγεί. Η διάρκεια ασφάλισης αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο και μπορεί να είναι έξι (6) ή δώδεκα (12) μήνες. Ειδικά για τα προϊόντα Buy The Mile η διάρκεια είναι δώδεκα (12) μήνες 6. Ανανέωση Ασφαλιστήριου Συμβολαίου Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα, μόνο εφόσον ο Λήπτης της Ασφάλισης καταβάλλει τα οφειλό μενα ασφάλιστρα πριν αρχίσει η νέα ασφαλιστική περίοδος του συμβολαίου. Σε διαφορετική περίπτωση το συμβόλαιο λήγει και δεν ανανεώνεται. 7. Καταγγελία Ασφαλιστηρίου συμβολαίου - Λήξη με τη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να λήξει με κοινή έγγραφη συμφωνία μεταξύ του Λήπτη της ασφάλισης και της Εταιρίας ή με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Με καταγγελία από το Λήπτη της ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο Ο Λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος μπορούν να καταγγείλουν το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο οποιαδήποτε στιγμή, με γραπτή δήλωση που αποστέλλεται: 2

3 μέσω fax στο μέσω στο Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ακυρώνεται άμεσα, μόλις γίνει η παραλαβή της καταγγελίας από την Εταιρία. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία κοινοποιεί τη λήξη του ασφαλιστηρίου στο Κέντρο Πληροφοριών. Με καταγγελία από την Εταιρία Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο μόνο για παράβαση ουσιώδους όρου της από το Λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο και έχει την υποχρέωση να αποδείξει την παράβαση. Με τη δήλωση της καταγγελίας, η οποία απευθύνεται με επιστολή προς στο Λήπτη της ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο, γνωστοποιείται ότι, η μη συμμόρφωσή τους με τον ουσιώδη όρο που παραβιάστηκε, μέσα σε τριάντα (30) μέρες, επιφέρει τη λήξη του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία έχει την υποχρέωση να κοινοποιήσει τη λήξη του ασφαλιστηρίου στο Κέντρο Πληροφοριών. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις λήξης του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η Εταιρία μπορεί να επικαλεστεί τη λήξη του απέναντι σε τρίτους που ζημιώθηκαν, μόνο μετά από δεκαέξι (16) μέρες από τη γνωστοποίηση της λήξης στο Κέντρο Πληροφοριών. Σε περίπτωση που ακυρωθεί η βασική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης προς τρίτους, με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους που έχουν αναφερθεί, τότε ακυρώνονται και οι υπόλοιπες προαιρετικές από το νόμο ασφαλιστικές καλύψεις που μπορεί να υπάρχουν. Ειδικά για τα προϊόντα Buy The Mile η εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σε περίπτωση: 1. Μη τοποθέτησης της συσκευής OBD στο αυτοκίνητο, εντός 10 ημερών από την έναρξη της ασφάλισης από το Λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο. 2. Μη συμμόρφωσης του Λήπτη ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου σε σχέση με την ορθή χρήση της συσκευής OBD (π.χ. αφαίρεση, παραποίηση κ.λ.π.). 3. Εξάντλησης των ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ που ο Λήπτης της ασφάλισης έχει αγοράσει, πριν τη λήξη της χρονικής διάρκειας του ασφαλιστηρίου. 4. Εξάντλησης του πρόσθετου πακέτου χιλιομέτρων, που τυχόν έχει αγοράσει ο Λήπτης ασφάλισης πριν τη λήξη της χρονικής διάρκειας του ασφαλιστηρίου. Η τοποθέτηση της συσκευής OBD στο αυτοκίνητο, εντός 10 ημερών από την έναρξη της ασφάλισης, η συμμόρφωση του Λήπτη ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου, σε σχέση με την ορθή χρήση της συσκευής OBD και η μη εξάντληση των ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ή του πρόσθετου πακέτου χιλιομέτρων που ο Λήπτης της ασφάλισης έχει αγοράσει, συμφωνούνται ως ουσιώδεις όροι της σύμβασης, η δε παράβασή τους δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία να καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με αποστολή επιστολής ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία ( ) στο Λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο, σε στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει εγγράφως ή με νόμιμα ηχογραφημένη συνομιλία, ότι επιθυμούν μέσω αυτών να συναλλάσσονται με την Εταιρία. Με την καταγγελία τους γνωστοποιείται ότι η μη συμμόρφωσή τους, με τον ουσιώδη όρο που παραβιάστηκε, μέσα σε 30 μέρες από την επίδοση της καταγγελίας, έχει σαν αποτέλεσμα τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. Σε περίπτωση ακύρωσης της ασφαλιστικής σύμβασης λόγω εξάντλησης των ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ή του πρόσθετου πακέτου χιλιομέτρων (αν έχει αγοραστεί), ο Λήπτης της ασφάλισης δεν δικαιούται επιστροφή του ασφαλίστρου. Από διαδοχική ασφάλιση Αν ο Λήπτης ασφάλισης ασφαλιστεί για τη βασική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης με νέο, μεταγενέστερο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε άλλη ασφαλιστική εταιρία, ισχύει μόνο το τελευταίο. Η προγενέστερη ασφάλιση είναι αυτόματα άκυρη και δεν αποστέλλεται στο Λήπτη της ασφάλισης ή στον Ασφαλισμένο καμία γνωστοποίηση ή καταγγελία. Σε περίπτωση ατυχήματος, η τελευταία ασφαλιστική εταιρία είναι αποκλειστικά υπόχρεη για την καταβολή της αποζημίωσης στο ζημιωθέντα τρίτο. 8. Δικαίωμα Εναντίωσης Σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία που ισχύει σήμερα, ο Λήπτης ασφάλισης έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί στο Ασφαλι στήριο συμβόλαιο στις εξής περιπτώσεις: αν το περιεχόμενο του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου παρεκκλίνει από την Αίτηση ασφάλισης (Παράγραφος 5 του Άρθρου 2 του Νόμου 2496/1997) αν δεν του παραδόθηκαν οι πληροφορίες που προβλέπονται σε αυτό το Ενημερωτικό έντυπο και αφορούν το εφαρμοστέο δίκαιο, και τη διευθέτηση παραπόνων. (Παράγραφος 6 του Άρθρου 2 του Νόμου 2496/1997) Το δικαίωμα Εναντίωσης ασκείται με την υποβολή γραπτής δήλωσης από το Λήπτη της ασφάλισης, η οποία πρέπει να 3

4 σταλεί συστη μένη στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας ή με άλλο σταθερό μέσο ( ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, στην περίπτωση που το περιεχόμενο του Ασφαλι στηρίου συμβολαίου παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης. μέσα σε δεκατέσσερις (14) μέρες από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, στην περίπτωση που δεν παραδόθηκαν οι πληροφορίες που προβλέπονται σε αυτό το Ενημερωτικό Έντυπο και στο Βιβλίο Όρων Ασφάλισης. Με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραδίδεται στο Λήπτη της ασφάλισης υπόδειγμα Δήλωσης Εναντίωσης. Σε περίπτωση που ο Λήπτης της ασφάλισης ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα, το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ακυρώνεται από την έναρξη του και θεωρείται σαν να μην έχει εκδοθεί ποτέ, από τη στιγμή παράδοσης της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή τη λήψη του σχετικού Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα Εναντίωσης δεν μπορεί να ασκηθεί, αν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο (ή και μετά από αυτή και μέχρι την παραλαβή της από την Εταιρία), ή τη λήψη του σχετικού , έχει καταβληθεί αποζημίωση με βάση το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 9. Δικαίωμα Υπαναχώρησης Ο Λήπτης της ασφάλισης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει, για οποιοδήποτε λόγο, από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η άσκηση του δικαιώματος Υπαναχώρησης προβλέπεται τόσο από την ασφαλιστική νομοθεσία που ισχύει σήμερα, όσο και από τη νομοθεσία που διέπει την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Παράγραφος 6 του Άρθρου 4θ του Νόμου 2251/1994). Το δικαίωμα αυτό ασκείται με την υποβολή γραπτής δήλωσης από το Λήπτη της ασφάλισης. Η δήλωση πρέπει να σταλεί συστημένη στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας ή με άλλο σταθερό μέσο ( ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση μέσα σε δεκατέσσερις (14) μέρες από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραδίδεται στο Λήπτη της ασφάλισης υπόδειγμα Δήλωσης Υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που ο Λήπτης της ασφάλισης ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα, το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ακυρώνεται από την έναρξή του και θεωρείται σαν να μην έχει εκδοθεί ποτέ, από τη στιγμή παράδοσης της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή τη λήψη του σχετικού . Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυ δρομείο (ή και μετά από αυτή και μέχρι την παραλαβή της από την Εταιρία) ή τη λήψη του σχετικού , έχει καταβληθεί αποζημίωση με βάση το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 10. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα δικαστηρίων Το δίκαιο που διέπει το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι το ελληνικό. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει σχετικά με το κύρος και τους όρους εφαρμογής του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για θέματα που δε ρυθμίζονται από τους όρους του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ρυθμίζουν το Δίκαιο της Ασφαλιστικής Σύμβασης (Νόμος 2496/1997, όπως ισχύει σήμερα), καθώς και οι υπόλοιπες διατάξεις της νομοθεσίας. 11. Γλώσσα Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η γλώσσα στην οποία παρέχεται η σχετική ενημέρωση στον καταναλωτή είναι η ελληνική. Σε αυτήν, αναλαμβάνει την υποχρέωση η Εταιρία να επικοινωνεί με τον καταναλωτή και σε αυτήν διατυπώνονται οι όροι του ασφαλι στηρίου συμβολαίου. 12. Διευθέτηση παραπόνων H Εταιρία διαθέτει σύστημα διαχείρισης γραπτών παραπόνων, σύμφωνα με την Πράξη 3/ της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τραπέζης της Ελλάδος. Παράπονο θεωρείται η εκδήλωση δυσαρέσκειας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που σχετίζεται με Ασφαλι στήριο συμβόλαιο ή με υπηρεσίες ασφάλισης που παρέχει η Εταιρία. Παράπονα ωστόσο δε θεωρούνται οι αναγγελίες ασφαλιστικών απαιτήσεων, οι αιτήσεις αποζημίωσης, καθώς και απλά αιτήματα που σχετίζονται με το συμβόλαιο και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων για αυτό. Το γραπτό παράπονο υποβάλλεται ως εξής: με στο με fax στο ταχυδρομικά προς την Εξυπηρέτηση Πελατών της Anytime, Λ. Συγγρού , 11782, Αθήνα Η Εταιρία έχει διορίσει υπεύθυνο πρόσωπο που συντονίζει την ορθή και έγκαιρη διαδικασία διαχείρισης των γραπτών παραπόνων που υποβάλλονται, τα οποία απαντώνται εντός χρονικού διαστήματος το ανώτερο 50 ημερολογιακών ημερών. Οποιαδήποτε αξίωση κατά της Εταιρίας παραγράφεται αφού περάσει το χρονικό διάστημα που ορίζει η νομοθεσία για 4

5 κάθε περίπτωση. Η υποβολή γραπτού παραπόνου στην Εταιρία, μέσω της διαδικασίας αυτής, δε διακόπτει την παραγραφή της αξίωσης. Ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος διατηρούν τη δυνατότητα να προσφύγουν στην Ελληνική Δικαιοσύνη, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής γραπτού παραπόνου, καθώς και του τρόπου διαχείρισής του από την Εταιρία θα βρείτε στην ιστοσελίδα Εξωδικαστική επίλυση διαφορών Ο Λήπτης ασφάλισης ή και ο Ασφαλισμένος έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν: στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού της Νομαρχίας Αθηνών, με υποβολή σχετικής αίτησης, η οποία ορίζεται ως αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των εξωδικαστικών διαφορών μεταξύ του καταναλωτή και της Εταιρίας, σύμφωνα με την Παράγραφο 5 του Άρθρου 11 του Νόμου 2251/1994. στο Συνήγορο του Καταναλωτή, με υπογεγραμμένη αναφορά, η οποία υποβάλλεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που ο Λήπτης ασφάλισης έλαβε γνώση της καταναλωτικής διαφοράς. 14. Φορολογικό καθεστώς Σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο που ισχύει σήμερα, η κάλυψη πυρκαγιάς υπόκειται σε φόρο ασφαλίστρου 20%, ενώ οι υπόλοιπες καλύψεις σε φόρο ασφαλίστρου 15%. 15. Προσωπικά δεδομένα Η Εταιρία διατηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων της και των ζημιωθέντων τρίτων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αφορούν, κυρίως, την υγεία τους. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται με σκοπό την ομαλή λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης. Αποδέκτες των δεδομένων αυτών, μπορεί να είναι νοσηλευτικά ιδρύματα, γιατροί, η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών, αντασφαλιστές, δικηγόρους, δημόσιες αρχές σύμφωνα με επιταγές του νόμου ή δικαστικών αποφάσεων, νομικά πρόσωπα τα οποία εκτελούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της εταιρείας κ.λπ. Επίσης, η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα που διατηρεί, εκτός των ευαίσθητων, για προωθητικές ενέργειες δικές της ή τρίτων καθώς και για έρευνες ικανοποίησης πελατών που διενεργεί η ίδια μέσω τρίτων. Ο Λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος μπορούν να καταργήσουν οποιαδήποτε στιγμή αυτό το δικαίωμα της Εταιρίας με σχετική γραπτή δήλωσή τους. Ο Λήπτης ασφάλισης μπορεί με γραπτό αίτημα να ζητήσει πληροφορίες για τα προσωπικά του δεδομένα που αποτελούν ή απο τέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρία, καταβάλλοντας χρηματικό ποσό που ορίζεται σχετικά από αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Άρθρο 12 του Νόμου 2472/1997). Συγχρόνως, διατηρεί το δικαίωμα να προβάλλει εύλογες αντιρρήσεις στη διατήρηση και στην επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (Άρθρο 13 του Νόμου 2472/1997). 5

6 6

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.». Σχετικά με την ασφαλιστική σύμβαση που πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία Η ifriend δημιουργήθηκε από την Εταιρία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται σήμερα μέσω της Anytime Online By Interamerican είναι:

Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται σήμερα μέσω της Anytime Online By Interamerican είναι: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Πληροφορίες πριν τη σύναψη ασφαλιστικής συμβάσεως σύμφωνα με τα άρθρα 225 και 226 του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών Νόμου του 2016 και 4 επ. του περί της εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο (4 α ) 4θ του Ν. 2251/1994 & το Π.Δ. 252/1996

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο (4 α ) 4θ του Ν. 2251/1994 & το Π.Δ. 252/1996 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο (4 α ) 4θ του Ν. 2251/1994 & το Π.Δ. 252/1996 1α. Πληροφορίες που αφορούν τον προμηθευτή Προμηθευτής στη σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί είναι η

Διαβάστε περισσότερα

1. Για την Εταιρεία. 2. Υπολογισμός Ασφαλίστρου

1. Για την Εταιρεία. 2. Υπολογισμός Ασφαλίστρου 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται και η σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Οχήματος Ασφάλιση Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης ΑΝΥΤΙΜΕ AUTO Εταιρία: ΑΡ.Μ.Α.Ε.: Γ.Ε.Μ.Η.: Με έδρα στην Ελλάδα, Εφαρμοστέο Δίκαιο:

Ασφάλιση Οχήματος Ασφάλιση Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης ΑΝΥΤΙΜΕ AUTO Εταιρία: ΑΡ.Μ.Α.Ε.: Γ.Ε.Μ.Η.: Με έδρα στην Ελλάδα, Εφαρμοστέο Δίκαιο: Ασφάλιση Οχήματος Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν Ασφάλιση Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης ΑΝΥΤΙΜΕ AUTO Εταιρία: ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12865/05/Β/86/4,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ E-Real Estates Πανελλαδικό Δίκτυο Κτηματομεσιτών & Μεσίτες Ασφαλίσεων - Αντασφαλίσεων Ανώνυμη Εταιρεία Βαλαωρίτου 17-106 71 Αθήνα Α.Φ.Μ: 800740194- Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η 139121903000 E: info@e-realestates.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης. 1. Για την Εταιρεία

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης. 1. Για την Εταιρεία Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης 1. Για την Εταιρεία Κάθε Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο για κάποιο από τα παρεχόμενα προγράμματα ασφάλισης εκδίδεται και η σχετική ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από το υποκατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Προσυμβατική Ενημέρωση (όπως ορίζεται στο Ν. 4364/2016, άρθρο 152) Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά. Τα τυχόν αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ. Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ. Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ», (χάριν συντομίας ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών για Ασφαλίσεις Υγείας

Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών για Ασφαλίσεις Υγείας Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών για Ασφαλίσεις Υγείας Στο παρόν έντυπο παρέχουμε τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για το υπό σύναψη ασφαλιστήριο με την ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. σύμφωνα με την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης καταργείται το προσωπικό και μόνιμο αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης του αυτοκινήτου και θα αντικατασταθεί από την απόδειξη πληρωμής του συμβολαίου.

Επίσης καταργείται το προσωπικό και μόνιμο αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης του αυτοκινήτου και θα αντικατασταθεί από την απόδειξη πληρωμής του συμβολαίου. Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο σου θα δεις μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα, μιας και θα ισχύσει νέο καθεστώς, το οποίο καταργεί το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης, ενώ οι ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

H «ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ»(χάριν συντομίας. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ) έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού

H «ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ»(χάριν συντομίας. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ) έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού Όροι Χρήσης Γενικοί Όροι και Πληροφορίες H «ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ»(χάριν συντομίας ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ) έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 072742358 και υπάγεται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες Όροι Χρήσης Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες 1. H Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α. [Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων] έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 094029251/ΦΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 1. Γενικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας Η παρεχόμενη υπηρεσία συνίσταται στην άσκηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 περιπτ. Η του Ν.Δ. 400/70 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 252/96 και το άρθρο 4 α του Ν. 2251/94, όπως ισχύουν : I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ όροι χρήσης Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες 1. H Nivis Insurance Brokers (στο εξής Nivis ) έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 800548286 /ΔΟΥ Καλλιθέας. Εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΛ/ΝΟ-FAX Κ.Α. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ (ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Α.Φ.Μ. ΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 509 Αθήνα, 1 η Δεκεμβρίου 2016 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 412 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Policy Number): 55489 / 72657 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : 439261 ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Policy Holder) ΘΗΣΕΩΣ 4 ΑΦΜ: 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΔΟΥ : Τηλ.: 2299076469 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ : 439261

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια του προσωρινού σήματος θα είναι 7 ημερολογιακές ημέρες.

Η διάρκεια του προσωρινού σήματος θα είναι 7 ημερολογιακές ημέρες. Γλυφάδα, 14 Φεβρουαρίου 2014 Αγαπητοί συνεργάτες, Με σκοπό την απρόσκοπτη συνεργασία μας και την καλύτερη ενημέρωσή σας, παραθέτουμε τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από 1/3/2014 και σας γνωστοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ Μήνας / Έτος Σεπτέμβριος 2017 Περιεχόμενα 1. Σκοπός της Πολιτικής 2. Κανονιστικό Πλαίσιο 3. Πεδίο εφαρμογής 4. Ορισμοί 5. Αρχές Διαχείρισης Αιτιάσεων 6. Ειδικότερες Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ 1. Αντικείμενο Σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 89/05.04.2016 της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές» (Φ.Ε.Κ. υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ- ΘΕΑΤΡΩΝ- ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ- ΘΕΑΤΡΩΝ- ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ- ΘΕΑΤΡΩΝ- ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Επωνυμία: Ασφαλιζόμενος: ΑΦΜ:, ΔΟΥ:, Τηλ.:, Κινητό: Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ασφάλισης Ακύρωσης Ταξιδιού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΈΝΤΥΠΟ ΌΡΟΙ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ

Πρόγραμμα Ασφάλισης Ακύρωσης Ταξιδιού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΈΝΤΥΠΟ ΌΡΟΙ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ Πρόγραμμα Ασφάλισης Ακύρωσης Ταξιδιού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΈΝΤΥΠΟ ΌΡΟΙ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Περιεχόμενα ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ...1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ...2 Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Alico A.E.A.Z. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Οχήματος «Πρόγραμμα SafeDrive Standard» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ:1970072 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ:0 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:90069109 ΚΩΔ.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ:34064 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Περιουσίας. Τι δεν ασφαλίζεται; Δεν καλύπτονται οι κίνδυνοι διαφορετικών προγραμμάτων από αυτό που έχει επιλεγεί από εσάς.

Ασφάλιση Περιουσίας. Τι δεν ασφαλίζεται; Δεν καλύπτονται οι κίνδυνοι διαφορετικών προγραμμάτων από αυτό που έχει επιλεγεί από εσάς. Ασφάλιση Περιουσίας Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν ANYTIME HOME Εταιρία: ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12865/05/Β/86/4, Γ.Ε.Μ.Η.: 305801000, Με έδρα στην

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Η Εταιρεία µεσιτείας ασφαλίσεων Vita Insurance Brokers, ως ασφαλιστικός

Διαβάστε περισσότερα

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται επεξεργασία δεδομένων μου, συνίστανται στους εξής:

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται επεξεργασία δεδομένων μου, συνίστανται στους εξής: Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας ως ισχύει),

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ Ασφαλιζόμενος: Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας, ψυκτικός υδραυλικός - συντηρητής και/ή εγκαταστάτης καυστήρων ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ {Εδώ περιγράφονται όλα όσα ισχύουν και πρέπει να έχετε υπόψη σας για την ισχύ του Ασφαλιστηρίου σας. Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται μαζί με τους Ειδικούς Όρους των καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας}

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Λήπτης της Ασφάλισης: Ασφαλιζόμενος: Διεύθυνση:, Πόλη:, Τ.Κ.: ΑΦΜ:, ΔΟΥ:, Τηλ.:, Κινητό: Διεύθυνση ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ERASMUS

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ERASMUS ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ERASMUS ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο:, Ημ. Γέννησης: / / Αρ. Διαβατηρίου:, Εθνικότητα (συμπληρώνεται υποχρεωτικά): ΑΦΜ:, ΔΟΥ:,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων Tελευταία τροποποίηση: 12/07/2018 Η εταιρεία «AΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», η οποία εδρεύει επί της Λ. Αθηνών αρ. 71 (εφεξής «η Εταιρεία» ή

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία: Οδός:, Αριθμός:, ΤΚ: Περιοχή:, Πόλη: ΑΦΜ:, ΔΟΥ: Τηλέφωνο:, Κινητό:, Fax: Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

MUTUAL ASSURANCE BROKERS S.A. CORRESPONDENT AT LLOYD S OF LONDON

MUTUAL ASSURANCE BROKERS S.A. CORRESPONDENT AT LLOYD S OF LONDON Mutual Assurance Brokers S.A. Α.Φ.Μ. 094398216, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Κοραή 7, 15341 Αγία Παρασκευή, τηλέφωνο 210-6549515 www.mutualnet.gr Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Διάστημα Ασφάλισης Τρόπος Πληρωμής Τρόπος Είσπραξης Συνεργάτης 11/01/2017-11/01/2018 ΕΤΗΣΙΟΣ Παραγωγοί 9990100001 ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ Πατρώνυμο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μητρώνυμο ΕΛΕΝΗ Οικ.Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ- ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ- ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ- ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ/ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Ασφαλιζόμενος: ΑΦΜ:, ΔΟΥ:, Τηλέφωνο: Διεύθυνση ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ. Επιπλέον, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου.

ΔΕΙΓΜΑ. Επιπλέον, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife A.E.A.Z. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων, Τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών.

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 Προς όλους τους Συνεργάτες Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. ΣΕΙΡΑ 2 Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι για τη δική σας προστασία,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0514 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτησή σας από τις υπηρεσίες μας: Συμβουλευθείτε το έντυπο «Μοναδικές Υπηρεσίες και Εξυπηρέτηση» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.anytime.gr/compensation-process

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 58 / 2014. Προς το Παραγωγικό Δυναμικό. Αθήνα, 1 Αυγούστου 2014

Εγκύκλιος: 58 / 2014. Προς το Παραγωγικό Δυναμικό. Αθήνα, 1 Αυγούστου 2014 Εγκύκλιος: 58 / 2014 Προς το Παραγωγικό Δυναμικό ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζημιών Βασ. Σοφίας 97 115 21 Αθήνα Τηλ. +30 210 3705300 Fax +30 210 3705550 Α.Φ.Μ. 094256484 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών www.ergohellas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Το παρόν αποτελεί αίτηση ασφάλισης, η οποία στηρίζεται στα στοιχεία που έχετε δηλώσει. Η ασφάλιση διέπεται από τους όρους του ασφαλιστηρίου. Οι τελικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ EUROPE HOTEL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ EUROPE HOTEL ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ EUROPE HOTEL ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Εταιρίας: Πατρώνυμο:, Επάγγελμα: Οδός:, Αριθμός:, ΤΚ: Περιοχή:, Πόλη: ΑΦΜ:, ΔΟΥ: Τηλέφωνο:,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ/ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Ασφαλιζόμενος: ΑΦΜ:, ΔΟΥ:, Τηλέφωνο: Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Εταιρίας: Πατρώνυμο:, Επάγγελμα: Οδός:, Αριθμός:, ΤΚ: Περιοχή:, Πόλη: ΑΦΜ:, ΔΟΥ: Τηλέφωνο:,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 515 Αθήνα, 20 Μαρτίου 2017 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης.

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης. Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία. Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιεχόμενα 1.Προγράμματα Ασφάλισης... 2 Ασφάλιση Ε.Ι.Χ.... 2 Προϋποθέσεις Ασφάλισης... 2 Μη Επιθυμητοί Κίνδυνοι... 2 Πακέτα Καλύψεων...

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0616 Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

2. Για ποια σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

2. Για ποια σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα; Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία. Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί, Ψυκτικοί, Συντηρητές Καυστήρων)

ΑΙΤΗΣΗ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί, Ψυκτικοί, Συντηρητές Καυστήρων) ΑΙΤΗΣΗ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί, Ψυκτικοί, Συντηρητές Καυστήρων) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ/ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΡ.ΑΙΤΗΣΗΣ: ΑΡ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Επώνυμο ή Επωνυμία Εταιρίας:, Όνομα: Πατρώνυμο:, Επάγγελμα:,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ SMART PENSION 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ SMART PENSION 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ SMART PENSION 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife A.E.A.Z. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 10/2015

Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 10/2015 Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 10/2015 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Οδική Βοήθεια Anytime. Οι καλύψεις που περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0915 Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ MEDICARE

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ MEDICARE www.interamerican.gr ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ MEDICARE Έκδοση 06.2017 INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Καλωσήρθατε στην ασφάλεια της INTERAMERICAN Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 14.08.2017 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 1. Αυτοί οι γενικοί όροι της ασφάλισης ζωής Εξασφάλιση Οικογένειας, που εγκρίθηκαν την 14 η Αυγούστου 2017, από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ/ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ενδιαφέρεται Τράπεζα σαν Ενυπόθηκος Δανειστής ΝΑΙ, εάν

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ»

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Ι.ΟΡΙΣΜΟΙ α) «Ασφαλιστής» η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Βοηθείας με την επωνυμία EUROP ASSISTANCE S.A. GREEK BRANCH,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση Ζημιών Καταστημάτων Καβάλας, Κοζάνης, Κορίνθου και Ρόδου

ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση Ζημιών Καταστημάτων Καβάλας, Κοζάνης, Κορίνθου και Ρόδου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Αθήνα, 18/11/2011 ΠΡΟΣ Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο των Καταστημάτων Καβάλας, Κοζάνης, Κορίνθου και Ρόδου ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση Ζημιών Καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Εισαγωγή. Το Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ), είναι μία διαδικασία με την οποία η ERGO επικοινωνεί και συναλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ EuroProtection Insurance Brokers ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Έκδοση v3 23/11/2018 0 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Προσφερόμενες καλύψεις από CITY INSURANCE S.A.: Αστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΕΡ ΟΥ: 1. ΓΕΝΙΚA ΣΤΟΙΧEIΑ 1.1 Στοιχεία Ασφαλισμένου Επωνυμία Υπερ ού Διακριτικός Τίτλος Διεύθυνση Αλληλογραφίας Τ.Κ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. Νόμιμος Εκπρόσωπος Τηλέφωνο επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ασφάλισης Ακύρωσης Ταξιδιού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΈΝΤΥΠΟ ΌΡΟΙ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ

Πρόγραμμα Ασφάλισης Ακύρωσης Ταξιδιού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΈΝΤΥΠΟ ΌΡΟΙ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ Πρόγραμμα Ασφάλισης Ακύρωσης Ταξιδιού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΈΝΤΥΠΟ ΌΡΟΙ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Περιεχόμενα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ...2 ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Γενικοί Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ( Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν, Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Κ Ι Β Ω Τ Ι Ο Υ, Τ Α Μ Ε Ι Ο Υ,

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ( Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν, Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Κ Ι Β Ω Τ Ι Ο Υ, Τ Α Μ Ε Ι Ο Υ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ( Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν, Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Κ Ι Β Ω Τ Ι Ο Υ, Τ Α Μ Ε Ι Ο Υ, Ε Μ Π Ι Σ Τ Ο Σ Υ Ν Η Σ Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν ) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΕΡ ΟΥ: ΑΊΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΕΡ ΟΥ: ΑΊΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΕΡ ΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΕΡ ΟΥ: 1. ΓΕΝΙΚA ΣΤΟΙΧEIΑ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΈΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΊΑ ΥΠΕΡ ΟΎ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ResArtis) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο / Φαξ Σχέση με τον Ασφαλιζόμενο: Διεύθυνση Αλληλογραφίας Τ.Κ.: Πόλη: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ

Τηλέφωνο / Φαξ Σχέση με τον Ασφαλιζόμενο: Διεύθυνση Αλληλογραφίας Τ.Κ.: Πόλη: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο / Φαξ Α.Φ.Μ / ΔOY ΚΩΔΙΚΟΣ: Σχέση με τον Ασφαλιζόμενο: Πατρώνυμο Διεύθυνση Αλληλογραφίας Τ.Κ.: Πόλη: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ/ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Ασφαλιζόμενης Εταιρίας: ΑΦΜ:, ΔΟΥ:, Τηλέφωνο:,

Διαβάστε περισσότερα

I.C. INSURANCE BROKERS Κουϊδουρμάζη Ιωάννα Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε.

I.C. INSURANCE BROKERS Κουϊδουρμάζη Ιωάννα Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ Με βάση την υπ αριθμόν 89 / 5.4.2016 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, αναφορικά με την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική σύμβαση και υπάρχουν έννομες σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία: Πατρώνυμο:, Επάγγελμα: Δημόσιος Υπάλληλος Ένστολος Οδός:, Αρ.:, Πόλη:, Τ.Κ.: ΑΦΜ:, ΔΟΥ, Τηλ. Οικίας:,

Διαβάστε περισσότερα