PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ"

Transcript

1 ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας, οι Ειδικές Διατάξεις Συμπληρωματικών Παροχών, οι Ειδικοί Όροι, οι Δηλώσεις του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου που περιέχονται στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους, οι Ιατρικές Εξετάσεις και οι Πρόσθετες Πράξεις. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων. ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑ Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI HELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει την Ασφάλιση. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Το φυσικό πρόσωπο για τη ζωή ή και για την υγεία του οποίου συνάπτεται η Ασφάλιση. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για κάθε Παροχή που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ (ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δικαιούται να εισπράξει το Ασφάλισμα. ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η ημερομηνία κάθε ημερολογιακού έτους που συμπίπτει με την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου.

2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ή κάθε επετείου του Ασφαλιστηρίου έως την ημερομηνία της επόμενης επετείου του. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ) Το ετήσιο ποσό που καταβάλλει για κάθε ασφαλιστικό έτος ο Συμβαλλόμενος στην Εταιρία εφάπαξ ή σε τακτές περιοδικές καταβολές. Η διάρκεια καταβολής και το ύψος του Ασφαλίστρου αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ Η διάρκεια κατά την οποία ο Συμβαλλόμενος καταβάλλει περιοδικό ασφάλιστρο και αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ Το χρηματικό ποσό, εκτός από το περιοδικό Ασφάλιστρο, που μπορεί να καταβάλλει κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου εφάπαξ ο Συμβαλλόμενος για τη δημιουργία Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οι κανόνες λειτουργίας που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο, καθορίζονται από την Εταιρία και αφορούν στις τεχνικές προϋποθέσεις λειτουργίας της παρούσας Ασφάλισης. Κάθε τροποποίηση των κανόνων κοινοποιείται γραπτά από την Εταιρία στο Συμβαλλόμενο. TEXNIKO ΕΠΙΤΟΚΙΟ Το επιτόκιο που χρησιμοποιεί η Εταιρία για τον υπολογισμό του τακτικού Ασφαλίστρου και του Βασικού Κεφαλαίου Σύνταξης, το οποίο είναι εγγυημένο για όλη τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου και ορίζεται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας. Το επιτόκιο που χρησιμοποιεί η Εταιρία κατά το χρονικό σημείο καταβολής κάθε έκτακτου ασφαλίστρου και ισχύει για την έκτακτη αυτή καταβολή όσον αφορά στον υπολογισμό του Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης. Το επιτόκιο που ισχύει κατά το χρονικό σημείο κάθε καταβολής έκτακτου ασφαλίστρου καθορίζεται από την Εταιρία, που έχει την διακριτική ευχέρεια μεταβολής του τεχνικού επιτοκίου καταβολών έκτακτου ασφαλίστρου κατά την διάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου όπως ορίζεται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ Το ποσό που υποχρεούται να διατηρεί η Εταιρία ως απόθεμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το τεχνικό σημείωμα της Παροχής για την υποχρέωση της καταβολής του Ασφαλίσματος. ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗ Υπεραπόδοση θεωρείται το γινόμενο του ποσοστού συμμετοχής του Ασφαλιστηρίου στην υπεραπόδοση που αναγράφεται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας και της πραγματοποιηθείσας απόδοσης των επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων μετά την αφαίρεση: α) του εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου και β) των ετήσιων δαπανών διαχείρισης επενδύσεων όπως αυτά ορίζονται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας. ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Το Κεφάλαιο που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και θα καταβληθεί μετά την ημερομηνία λήξης του Ασφαλιστηρίου. ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Το Κεφάλαιο που δημιουργείται από το τυχόν κάθε φορά καταβαλλόμενο Έκτακτο Ασφάλιστρο κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου.

3 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Το Κεφάλαιο που αποτελείται από το άθροισμα του Βασικού και τυχόν Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης, προσαυξημένο με το τυχόν προϊόν υπεραπόδοσης. Άρθρο 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ι. Η Εταιρία, μετά τη λήξη καταβολής Ασφαλίστρου, όπως αυτή αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, εφόσον ο Ασφαλισμένος βρίσκεται στη ζωή, καταβάλλει σε αυτόν το Συνολικό Κεφάλαιο Σύνταξης μετά την αφαίρεση τυχόν οφειλόμενου από τον Συμβαλλόμενο ασφαλίστρου. Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα με γραπτή αίτησή του που θα υποβάλει στην Εταιρία έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της Ασφάλισης, να επιλέξει τον τρόπο καταβολής του Συνολικού Κεφαλαίου Σύνταξης σύμφωνα με το παρόν άρθρο. A. Σε περίπτωση λήξης καταβολής Ασφαλίστρου πριν τη συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας του Ασφαλισμένου: 1. α)εφάπαξ καταβολή του Συνολικού Κεφαλαίου Σύνταξης ή 2. β)εγγυημένη σταθερή Μηνιαία Σύνταξη ορισμένης διάρκειας για πέντε (5) ή δέκα (10) ή δεκαπέντε (15) ή είκοσι (20) ή εικοσιπέντε (25) έτη Β. Σε περίπτωση λήξης καταβολής Ασφαλίστρου στο 55ο έτος ηλικίας του Ασφαλισμένου ή μετά από αυτό και έως το 75 ο έτος του : 3. α)εφάπαξ καταβολή του Συνολικού Κεφαλαίου Σύνταξης ή 4. β)εγγυημένη σταθερή Μηνιαία Σύνταξη ορισμένης διάρκειας για πέντε (5) ή δέκα (10) ή δεκαπέντε (15) ή είκοσι (20) ή εικοσιπέντε (25) έτη ή 5. γ)ισόβια εγγυημένη σταθερή μηνιαία σύνταξη ή 6. δ)ισόβια αυξανόμενη ετησίως μηνιαία σύνταξη ή 7. ε)ισόβια σταθερή μηνιαία σύνταξη, μεταβιβαζόμενη στον / στην σύζυγο κατά ποσοστό 80% σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου μετά την έναρξη καταβολής σύνταξης ή 8. στ)ισόβια σταθερή μηνιαία σύνταξη, με καταβολές για εγγυημένη περίοδο δηλ. για τα πρώτα 5 ή 10 έτη της συνταξιοδότησης Το ποσό της σύνταξης που αντιστοιχεί σε καθένα από τους παραπάνω τρόπους διακανονισμού καταβολής του Ασφαλίσματος (Α, β, Β. β, και γ) αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου. Το ποσό της σύνταξης που αντιστοιχεί σε καθένα από τους παραπάνω τρόπους διακανονισμού καταβολής του Ασφαλίσματος (Β δ, ε και στ) υπολογίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την λήξη καταβολής Ασφαλίστρου τεχνικές βάσεις. Ο υπολογισμός του ποσού εγγυημένης σύνταξης πραγματοποιείται με βάση τις τεχνικές βάσεις κατά την σύναψη της ασφάλισης για το Βασικό Κεφάλαιο Σύνταξης και με βάση τις τεχνικές βάσεις κατά την ημερομηνία καταβολής κάθε έκτακτου ασφαλίστρου για το Εκτακτο Κεφάλαιο Σύνταξης. Πριν την έναρξη καταβολής της μηνιαίας σύνταξης σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο, ο Ασφαλισμένος υποβάλλει στην Εταιρία πλήρη δικαιολογητικά για την ηλικία του. Ο Ασφαλισμένος μετά την υποβολή στην Εταιρία της επιλογής τρόπου καταβολής του Συνολικού Κεφαλαίου Σύνταξης δεν έχει δικαίωμα ανάκλησης ή μεταβολής της επιλογής του. ΙΙ. Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου, η Εταιρία θα επιστρέψει στο Δικαιούχο, άτοκα, τα εισπραχθέντα Ασφάλιστρα (Περιοδικά και Έκτακτα) και το τυχόν προϊόν υπεραπόδοσης.

4 Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου μετά τη λήξη καταβολής Ασφαλίστρου και μετά την έναρξη καταβολής μηνιαίας σύνταξης : παύει αυτόματα η καταβολή της ισόβιας σταθερής μηνιαίας σύνταξης ή της ισόβιας αυξανόμενης ετησίως μηνιαίας σύνταξης, εάν αυτή είναι η επιλογή του Ασφαλισμένου. καταβάλλεται στους δικαιούχους εφάπαξ το απόθεμα που θα αντιστοιχεί στις υπολειπόμενες δόσεις εάν ο Ασφαλισμένος έχει επιλέξει Εγγυημένη σταθερή Μηνιαία Σύνταξη ορισμένης διάρκειας για πέντε (5) ή δέκα (10) ή δεκαπέντε (15) ή είκοσι (20) ή εικοσιπέντε (25) έτη καταβάλλεται στους δικαιούχους μηνιαία σύνταξη για τις υπολειπόμενες δόσεις δηλαδή για τα υπόλοιπα έτη της εγγυημένης χρονικής διάρκειας εάν ο Ασφαλισμένος έχει επιλέξει Ισόβια σταθερή μηνιαία σύνταξη με εγγυημένες καταβολές για τα πρώτα 5 ή 10 χρόνια της συνταξιοδότησης. καταβάλλεται η μεταβιβαζόμενη κατά ποσοστό 80% ισόβια σταθερή μηνιαία σύνταξη στον / στη σύζυγο και για όσο διάστημα αυτός / αυτή βρίσκεται στη ζωή. Η καταβολή των εισπραχθέντων ασφαλίστρων και του προϊόντος υπεραπόδοσης ή της μηνιαίας σύνταξης στο Δικαιούχο γίνεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Ο Συμβαλλόμενος ή ο Δικαιούχος οφείλουν μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου να κάνουν γραπτή αναγγελία στην Εταιρία και να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες και τις συνέπειες επέλευσης του θανάτου του Ασφαλισμένου που θα ζητήσει η Εταιρία. Για την έναρξη καταβολής των δόσεων της σύνταξης απαιτούνται πλήρη δικαιολογητικά του Δικαιούχου και την ηλικία του καθώς και της συζύγου. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που ο Συμβαλλόμενος ή ο Δικαιούχος έχουν στη κατοχή τους ή μπορούν να αποκτήσουν για τη συνδρομή των προϋποθέσεων του δικαιώματός τους για καταβολή του Ασφαλίσματος. Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων καταβολής αποζημίωσης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της υποχρέωσής της για καταβολή. Εάν η επέλευση του ασφαλισμένου κινδύνου οφείλεται σε δόλο του Συμβαλλόμενου ή του Δικαιούχου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του Ασφαλίσματος. Άρθρο 3 ΠΡΟIΟΝ ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗΣ Μετά την πάροδο των δύο (2) πρώτων ασφαλιστικών ετών και εφόσον ο Συμβαλλόμενος έχει καταβάλει έγκαιρα τουλάχιστον τα τρία (3) πρώτα Ασφάλιστρα, αυτός έχει δικαίωμα στο τυχόν προϊόν υπεραπόδοσης των επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων του Ασφαλιστηρίου, εφόσον αυτό ήταν σε συνεχή ισχύ ένα τουλάχιστον πλήρες ημερολογιακό έτος κατά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους. Για κάθε Έκτακτο Ασφάλιστρο που έχει καταβληθεί μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος πριν από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα στο τυχόν προϊόν υπεραπόδοσης των επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων που αντιστοιχούν σε αυτό. Το ποσό συμμετοχής του Ασφαλιστηρίου στην υπεραπόδοση είναι το γινόμενο α) του μαθηματικού αποθέματος που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το ασφαλιστήριο στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους μειωμένα κατά τα μεταφερόμενα έξοδα πρόσκτησης και επενδύεται κατά την διάρκεια του έτους και β) του ποσοστού υπεραπόδοσης. Άρθρο 4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

5 Το Ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο, μπορεί όμως να συμφωνηθεί, κατά την έναρξή ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή αργότερα με την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης, η καταβολή του σε τμηματικές καταβολές. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε ειδοποίηση του Συμβαλλόμενου για την πληρωμή του Ασφαλίστρου. Η αποστολή ειδοποίησης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση της Εταιρίας από τον όρο αυτό. Μη καταβολή Ασφαλίστρου - Ακύρωση Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί οφειλόμενο ασφάλιστρο και το Ασφαλιστήριο δεν έχει αποκτήσει Αξία Εξαγοράς από το περιοδικό ασφάλιστρο, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 6 ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ, η Εταιρία, εφόσον τηρήσει τις νόμιμες διαδικασίες, θα προβεί στην ακύρωσή του, με ημερομηνία ισχύος της ακύρωσης την ημερομηνία οφειλής του ασφαλίστρου. Σε περίπτωση ακύρωσης του Ασφαλιστηρίου εάν έχει πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου καταβολή έκτακτου ασφαλίστρου, η Εταιρία καταβάλει στον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο την αξία εξαγοράς της έκτακτης καταβολής μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ακύρωσης με την επιφύλαξη εφαρμογής του άρθρου 8 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ. Έκτακτο Ασφάλιστρο Η Εταιρία παρέχει στο Συμβαλλόμενο το δικαίωμα να καταβάλλει Έκτακτο Ασφάλιστρο κατά τη διάρκεια καταβολής του Ασφαλίστρου. Το δικαίωμα του Συμβαλλόμενου για καταβολή Εκτακτου Ασφαλίστρου παύει να ισχύει κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν από την ημερομηνία λήξης καταβολής Ασφαλίστρου, όπως αυτή αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. Το ανώτατο και κατώτατο όριο Έκτακτου Ασφαλίστρου αναγράφεται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας. Αρθρο 5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου με τις παρακάτω προϋποθέσεις: Προϋποθέσεις Τροποποίησης Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία. Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της κατάστασης υγείας του Ασφαλισμένου. Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία για την εκτίμηση του κινδύνου. Καταβολή των Ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται σύμφωνα με την τροποποίηση. Μη οφειλή ασφαλίστρων έως την ημερομηνία αίτησης τροποποίησης Τα Ασφάλιστρα του Βασικού Κεφαλαίου Σύνταξης θα υπολογίζονται με βάση τα αντίστοιχα ισχύοντα τιμολόγια και την ηλικία του Ασφαλισμένου κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου. Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εκτιμά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωμα να την κάνει αποδεκτή ή όχι. Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, η οποία αναγράφει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης, περιέχει τον νέο ισχύοντα Πίνακα Παροχών, τον νέο ισχύοντα Πίνακα αξιών Εξαγοράς και Ελεύθερου Κεφαλαίου στη λήξη

6 καταβολής ασφαλίστρου με βάση την τροποποίηση και διέπεται από όλες τις προϋποθέσεις και όρους του Ασφαλιστηρίου. Οι τροποποιήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ύψος ασφαλίστρου και την επιβάρυνση ποσού διαχειριστικών εξόδων όπως αυτά αναφέρονται και ισχύουν στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας κατά την ημερομηνία τροποποίησης. Σε περίπτωση που η αίτηση τροποποίησης αφορά στην αύξηση ή μείωση του ασφαλίστρου Βασικού Κεφαλαίου Σύνταξης, με την αποδοχή της τροποποίησης α) σε περίπτωση αύξησης ασφαλίστρου ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος πρέπει να καταβάλει στην Εταιρία την διαφορά μαθηματικού αποθέματος μετά την αφαίρεση των εξόδων πρόσκτησης και β) σε περίπτωση μείωσης ασφαλίστρου η Εταιρία καταβάλλει στον Συμβαλλόμενο την διαφορά αποθέματος μετά την αφαίρεση εξόδων πρόσκτησης. Εάν η τροποποίηση αφορά σε μεταβολή του Ασφαλίστρου του Βασικού Κεφαλαίου Σύνταξης θα πραγματοποιείται μόνο στην επέτειο του Ασφαλιστηρίου σύμφωνα με όσα αναγράφονται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας και μπορεί να γίνει μία φορά κάθε ασφαλιστικός έτος. Άρθρο 6 ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Α. Εξαγορά Βασικού Κεφαλαίου Σύνταξης Το Ασφαλιστήριο αποκτά Αξία Εξαγοράς μετά την παρέλευση του δεύτερου (2) Ασφαλιστικού Έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του και την καταβολή των τριών (3) πρώτων ετήσιων ασφαλίστρων που αναλογούν στο Βασικό Κεφάλαιο Σύνταξης. Εφόσον το Ασφαλιστήριο αποκτήσει Αξία Εξαγοράς, ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος μπορεί με γραπτή αίτησή του στην Εταιρία να ζητήσει την Εξαγορά του. Η Αξία Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου αναγράφεται στον Πίνακα Αξίας Εξαγοράς και υπολογίζεται με βάση την αξία Εξαγοράς κατά την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης από την Εταιρία. Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος ζητήσει την Εξαγορά του Βασικού Κεφαλαίου Σύνταξης, πραγματοποιείται αυτόματα και η Εξαγορά του Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης και η Εταιρία καταβάλλει και το τυχόν προϊόν υπεραπόδοσης. Β. Εξαγορά Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει από την Εταιρία με γραπτή αίτησή του την ολική εξαγορά κάθε Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης, που έχει δημιουργηθεί από καταβολές Έκτακτου Ασφαλίστρου κατά τη διάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου. Η Αξία Εξαγοράς κάθε Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης αναγράφεται στον αντίστοιχο Πίνακα Αξίας Εξαγοράς και υπολογίζεται με βάση την αξία Εξαγοράς κατά την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης από την Εταιρία. Σε περίπτωση εξαγοράς κάθε Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης, η Εταιρία καταβάλλει στον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο και το τυχόν προϊόν υπεραπόδοσής του. Γ. Επιλογή Καταβολής Αξίας Εξαγοράς Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος σε περίπτωση εξαγοράς του Βασικού Κεφαλαίου Σύνταξης, όπου εξαγοράζεται και το Πρόσθετο Κεφάλαιο Σύνταξης, έχει δικαίωμα με την αίτηση της εξαγοράς να επιλέξει την καταβολή της Αξίας Εξαγοράς σε μορφή σύνταξης, με την προϋπόθεση ότι η Εταιρία διαθέτει αντίστοιχο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα κατά την ημερομηνία αίτησης εξαγοράς και σύμφωνα με τις τεχνικές βάσεις, τους όρους και προϋποθέσεις του αντίστοιχου ασφαλιστηρίου που θα συνάψει τότε ο Συμβαλλόμενος με την Εταιρία. Άρθρο 7

7 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ Σε περίπτωση μη καταβολής Ασφαλίστρου και εφόσον το Ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει Αξία Εξαγοράς το περιοδικό ασφάλιστρο, η Ασφάλιση δεν ακυρώνεται αλλά μετατρέπεται σε Ασφάλιση Ελεύθερη Περαιτέρω Καταβολής Ασφαλίστρου. Το Βασικό Κεφάλαιο Σύνταξης διαμορφώνεται και ισούται με το Ελεύθερο Ασφαλισμένο Κεφάλαιο, όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα Ελεύθερου Περαιτέρω Καταβολής Ασφαλίστρου, κατά το έτος της ημερομηνίας οφειλής, ο δε Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος θα το λάβει εφάπαξ μαζί με κάθε τυχόν Πρόσθετο Κεφάλαιο Σύνταξης κατά την ημερομηνία λήξης της διάρκειας καταβολής Ασφαλίστρου που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου μετά την μετατροπή της Ασφάλισης σε Ελεύθερη Περαιτέρω Καταβολής Ασφαλίστρου, η Εταιρία θα επιστρέψει στο Δικαιούχο, άτοκα, τα καθαρά εισπραχθέντα Περιοδικά και τυχόν Έκτακτα Ασφάλιστρα, που έχουν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία της μετατροπής της Ασφάλισης σε Ελεύθερη Περαιτέρω Καταβολής Ασφαλίστρου και το τυχόν προϊόν υπεραπόδοσης όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία θανάτου. Άρθρο 8 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ακύρωσης ή μετατροπής της Ασφάλισης σε Ελεύθερη Περαιτέρω Καταβολής Ασφαλίστρων, να ζητήσει την επαναφορά σε ισχύ του Ασφαλιστηρίου. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αξιολόγησης της επαναφοράς με την επιφύλαξη των παρακάτω προϋποθέσεων: Προϋποθέσεις Επαναφοράς Υποβολή γραπτής αίτησης επαναφοράς στην Εταιρία. Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, που η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της κατάστασης υγείας του Ασφαλισμένου. Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου δικαιολογητικού και στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία για την εκτίμηση του κινδύνου. Η Εταιρία να εξακολουθεί να αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο τύπο Ασφάλισης κατά το χρόνο αίτησης επαναφοράς. Καταβολή των αντίστοιχων Ασφαλίστρων αναδρομικά από την ημερομηνία ισχύος της ακύρωσης ή μετατροπής της Ασφάλισης σε Ελεύθερη Περαιτέρω Καταβολής Ασφαλίστρων. Τα Ασφάλιστρα θα υπολογίζονται με βάση τα ισχύοντα τιμολόγια και την ηλικία του Ασφαλισμένου κατά το χρόνο της επαναφοράς. Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εκτιμά τον ασφαλισμένο κίνδυνο εκ νέου και διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά του Ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά του Ασφαλιστηρίου, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, που αναγράφει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. Άρθρο 9 ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ TΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η έναρξη ισχύος της Ασφάλισης είναι αυτή που αναγράφεται ως ημερομηνία έναρξης στο Ασφαλιστήριο, με την προϋπόθεση να έχει καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή η πρώτη

8 δόση του αν αυτό έχει συμφωνηθεί κατά τη σύναψη της Ασφάλισης και να μην έχει επέλθει έως την αναγραφόμενη ημερομηνία έναρξης ή καταβολής του ασφαλίστρου μεταβολή της υγείας και των λοιπών συνθηκών του Ασφαλισμένου που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίμηση του κινδύνου. Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί το Ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση του και δεν έχει εκδοθεί Ασφαλιστήριο, ισχύουν όσα προβλέπονται στην Αίτηση Ασφάλισης. Άρθρο 10 ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ TΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το Ασφαλιστήριο λήγει: Την «ημερομηνία λήξης» που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και εφόσον το Συνολικό Κεφάλαιο Σύνταξης καταβληθεί εφάπαξ. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος επιλέξει την καταβολή σύνταξης σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου, εκτός εάν η σύνταξη είναι μεταβιβαζόμενη στη / ο σύζυγο σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια καταβολής ασφαλίστρου. Με την ολική εξαγορά του Ασφαλιστηρίου. Άρθρο 11 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Ο Συμβαλλόμενος διατηρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο, εκτός από αυτά που από τη φύση τους αφορούν στον Ασφαλισμένο, για το χρόνο καταβολής Ασφαλίστρου και εφόσον αυτός δεν τα έχει εκχωρήσει. Αλλαγή Συμβαλλόμενου Ο Συμβαλλόμενος μπορεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια καταβολής του Ασφαλίστρου να ορίσει άλλο Συμβαλλόμενο. Για την αλλαγή Συμβαλλόμενου απαιτείται να αποσταλεί στην Εταιρία: Γραπτή αίτηση του Συμβαλλόμενου με τα στοιχεία του προτεινόμενου προσώπου και Γραπτή αποδοχή από τον προτεινόμενο νέο Συμβαλλόμενο. Εάν η αλλαγή γίνει αποδεκτή από την Εταιρία εκδίδεται σχετική Πρόσθετη Πράξη. Η αλλαγή Συμβαλλόμενου ισχύει από την ημερομηνία που αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Υποκατάστατος Συμβαλλόμενος Ο Συμβαλλόμενος μπορεί να ορίσει γραπτά και υποκατάστατο Συμβαλλόμενο, που θα τον υποκαταστήσει σε περίπτωση θανάτου του. Για τον ορισμό του υποκατάστατου Συμβαλλόμενου εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία που ισχύει για την αλλαγή Συμβαλλόμενου. Σε περίπτωση θανάτου του Συμβαλλόμενου, εάν αυτός δεν έχει ορίσει υποκατάστατο Συμβαλλόμενο, όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μεταβιβάζονται στον Ασφαλισμένο. Άρθρο 12 ΔΗΛΩΣΕΙΣ TΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ H / ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

9 Οι δηλώσεις του Συμβαλλόμενου ή / και Ασφαλισμένου που περιλαμβάνονται στην Αίτηση Ασφάλισης και σε κάθε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους, πρέπει να είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς. Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος, κατά τη σύναψη της Ασφάλισης και για όλη την διάρκεια ισχύος της, έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν : Κάθε στοιχείο που γνωρίζουν για την κατάσταση υγείας του Ασφαλισμένου, το επάγγελμά του και γενικά όλες τις πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην Αίτηση Ασφάλισης και τα οποία είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου από την Εταιρία. Εάν έχουν ήδη συνάψει ασφαλιστήριο ή αν εκκρεμεί αίτηση ασφάλισής τους σε άλλη εταιρία. Εάν ο Συμβαλλόμενος ή / και Ασφαλισμένος από δόλο αποσιωπήσει περιστατικά ή στοιχεία ή κάνει ψευδείς δηλώσεις, που επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίμηση του κινδύνου, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της αποσιώπησης των περιστατικών ή στοιχείων ή των ψευδών δηλώσεων. Σε περίπτωση καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία καταβάλλει την Αξία Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου και τυχόν προϊόν υπεραπόδοσης. Εάν στο διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία που η Εταιρία έλαβε γνώση της αποσιώπησης ή των ψευδών δηλώσεων έως την καταγγελία του Ασφαλιστηρίου επέλθει ο ασφαλισμένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της αποζημίωσης. Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Εταιρίας. Σε περίπτωση συμπληρωματικής κάλυψης Ατυχήματος ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος για όλη τη διάρκεια ισχύος της Ασφάλισης, έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν στην Εταιρία, μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες από τότε που έλαβαν γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που μπορεί να επιφέρει μεταβολή του κινδύνου, σε βαθμό που αν η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη σύναψη της ασφάλισης ή θα την είχε αποδεχθεί με διαφορετικούς όρους. Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται ενδεικτικά όπως δηλώσουν στην Εταιρία οποιαδήποτε μεταβολή (αλλαγή κοινωνικού φορέα, διακοπή αναστολή ένταξη κοινωνικής ασφάλισης, συνταξιοδότηση) στην κοινωνική του ασφάλιση. Εάν ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος και κατά τη διάρκεια ισχύος της Ασφάλισης παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας και σε περίπτωση μεταβολής του κινδύνου όπως ενδεικτικά μεταβολή διεύθυνσης κατοικίας ή / και εργασίας, επαγγέλματος, ενασχόληση με αθλήματα, εφαρμόζονται για την ασφάλιση ατυχήματος οι διατάξεις των άρθρων 3, 4 του Ν. 2496/1997. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: να καταγγείλει γραπτά το Ασφαλιστήριο ή να αποδεχθεί τη μεταβολή και να εκδώσει σχετική πρόσθετη πράξη. Άρθρο 13 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δικαιούχος Ο Συμβαλλόμενος ορίζει κατά τη σύναψη της Ασφάλισης τον ή τους Δικαιούχους, στους οποίους θα καταβάλει η Εταιρία το Ασφάλισμα σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου. Εάν ο θάνατος του Ασφαλισμένου προκληθεί από δόλια ενέργεια του Δικαιούχου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσματος στο Δικαιούχο που ενήργησε δόλια. Αλλαγή Δικαιούχου

10 Ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να ορίζει, να ανακαλεί και να μεταβάλλει τον Δικαιούχο. Το δικαίωμα αυτό παύει να ισχύει, όταν ο Συμβαλλόμενος έχει παραιτηθεί γραπτά από το δικαίωμα αυτό ή μετά τον θάνατο του Ασφαλισμένου. Οποιαδήποτε αίτηση μεταβολής του Δικαιούχου υποβάλλεται γραπτά στην Εταιρία, η οποία εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη. Υποκατάστατος Δικαιούχος Ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να ορίσει και Υποκατάστατο Δικαιούχο. Εάν ο Δικαιούχος που είχε ορίσει ο Συμβαλλόμενος δεν βρίσκεται στη ζωή κατά το χρόνο θανάτου του Ασφαλισμένου, το Ασφάλισμα καταβάλλεται στον Υποκατάστατο Δικαιούχο. Εάν ο Συμβαλλόμενος δεν έχει ορίσει Υποκατάστατο Δικαιούχο κατά τον χρόνο θανάτου του Ασφαλισμένου, το Ασφάλισμα καταβάλλεται στους νόμιμους κληρονόμους του Συμβαλλόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί της εξ αδιαθέτου διαδοχής. Άρθρο 14 ΗΛΙΚΙΑ Η Εταιρία έχει το δικαίωμα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, κατά τη διάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου, να ζητήσει ληξιαρχική πράξη γέννησης του Ασφαλισμένου. Αν αποδειχθεί ότι η δήλωση της ηλικίας του Ασφαλισμένου είναι αναληθής, η Εταιρία δικαιούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της πραγματικής ηλικίας: Να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο, εάν η μη δήλωση της πραγματικής ηλικίας οφείλεται σε δόλο ή εάν η πραγματική ηλικία βρίσκεται εκτός των ορίων ηλικίας ασφάλισης, που ίσχυαν για την Εταιρία κατά την σύναψη του Ασφαλιστηρίου. Εάν έως την ημερομηνία της καταγγελίας επέλθει ο ασφαλισμένος κίνδυνος η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσματος. Ο Συμβαλλόμενος δικαιούται την αξία εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου. Να αναπροσαρμόσει το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο και να εισπράξει τυχόν αναδρομικά ασφάλιστρα με βάση την πραγματική ηλικία του Ασφαλισμένου, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αναληθούς δήλωσης. Άρθρο 15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Διεύθυνση Αλληλογραφίας Διεύθυνση Αλληλογραφίας του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένού είναι αυτή που δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης και κάθε αλλαγή της πρέπει να γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης, η Εταιρία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε απαίτηση του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου σχετική με τη μη επίδοση εγγράφων σε αυτόν από την Εταιρία. Διεύθυνση Κατοικίας Διεύθυνση Κατοικίας του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου είναι αυτή που δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε μεταγενέστερη αίτηση τροποποίησης. Η αλλαγή της, προσωρινά ή μόνιμα, επηρεάζει μόνο την ισχύ της κάλυψης Ατυχήματος. Σε περίπτωση συμπληρωματικής κάλυψης Ατυχήματος, ο Συμβαλλόμενος ή / και Ασφαλισμένος οφείλει να δηλώσει γραπτά την αλλαγή κατοικίας μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την πραγματοποίησή της, γιατί η μετακίνηση αυτή μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του

11 κινδύνου, σε βαθμό που, εάν η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την παρούσα Ασφάλιση ή θα την είχε συνάψει με διαφορετικούς όρους. Η Εταιρία όταν λάβει γνώση της αλλαγής κατοικίας και εκτιμήσει την τυχόν επίταση του κινδύνου δικαιούται να ζητήσει την τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου. Επάγγελμα Επάγγελμα του Συμβαλλόμενου ή / και Ασφαλισμένου είναι αυτό που δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης και κάθε αλλαγή του πρέπει να γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία. Η Εταιρία όταν ενημερωθεί για την αλλαγή και εκτιμήσει την τυχόν επίταση του κινδύνου δικαιούται να ζητήσει την τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου. Άρθρο 16 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Εκτός από την καταγγελία του Ασφαλιστηρίου όπως ορίζεται στο άρθρο 12 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η / ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, η Εταιρία μπορεί να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο, σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την παραπλανήσει σχετικά με αξίωσή του για καταβολή Ασφαλίσματος. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία που έλαβε γνώση του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Ο Συμβαλλόμενος ή / και Ασφαλισμένος υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Εταιρίας. Εάν έως την ημερομηνία της καταγγελίας επέλθει ασφαλισμένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσματος και καταβάλλει την Αξία Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου και τυχόν προϊόν υπεραπόδοσης. Άρθρο 17 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ H / KΑΙ TΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να εναντιωθεί ή να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο. Δικαίωμα Εναντίωσης (Α) Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης ή οποιαδήποτε άλλη παρέκκλιση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ο Συμβαλλόμενος έχει Δικαίωμα Εναντίωσης συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγμα (Α) Δήλωσης Εναντίωσης που επισυνάπτεται στο παρόν Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου. Δικαίωμα Εναντίωσης (Β) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Συμβαλλόμενος δεν παρέλαβε έγγραφο με τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4 παράγραφος 3Δ του Ν.Δ.400/70 κατά το χρόνο της υποβολής της Αίτησης για Ασφάλιση ή παρέλαβε το παρόν Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που διέπουν την Ασφάλιση, έχει Δικαίωμα Εναντίωσης συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγμα (Β) που επισυνάπτεται στο παρόν Ασφαλιστήριο με συστημένη επιστολή, μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

12 Ο Συμβαλλόμενος δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους από τους αναφερόμενους στις παραπάνω περιπτώσεις, να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην Εταιρία σχετική συστημένη επιστολή, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από το Ασφαλιστήριο, επιστρέφονται τα καταβληθέντα ασφάλιστρα μετά την αφαίρεση του δικαιώματος συμβολαίου και των πραγματοποιηθέντων εξόδων (κόστος ιατρικών εξετάσεων, προμήθειες και λοιπά έξοδα). Άσκηση Δικαιώματος Εναντίωσης και Υπαναχώρησης Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από την έναρξή του. Δεν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις: Εάν μέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστημένης επιστολής έχει καταβληθεί αποζημίωση με βάση το παρόν Ασφαλιστήριο. Εάν μέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστημένης επιστολής, έχει δηλωθεί ζημιά σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισμένο κίνδυνο. Άρθρο 18 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο Συμβαλλόμενος ή ο Δικαιούχος με γραπτή συναίνεση του Συμβαλλόμενου, μπορεί κατά τη διάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου, με γραπτή αίτησή του να εκχωρήσει ή να ενεχυριάσει τα δικαιώματα που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο. Η εκχώρηση ή η ενεχυρίαση ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής αίτηση στην Εταιρία και επιβεβαιώνεται με την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης. Τα δικαιώματα του εκδοχέα είναι επικρατέστερα από τα δικαιώματα κάθε άλλου Δικαιούχου ή Υποκατάστατου αυτού. Ο εκδοχέας δεν μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση Δικαιούχου ή να επιλέξει τρόπο καταβολής του Ασφαλίσματος. Ο Συμβαλλόμενος ή ο Δικαιούχος σε περίπτωση εκχώρησης των δικαιωμάτων του μπορεί να τα ασκήσει μόνο με τη συναίνεση του εκδοχέα. Άρθρο 19 ΕΥΘΥΝΗ TΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από όλα τα έγγραφα που απαρτίζουν το Ασφαλιστήριο που φέρει την υπογραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου της Εταιρίας. Άρθρο 20 ΤΕΛΗ ΦΟΡΟΙ Όλοι οι νόμιμοι φόροι, τέλη ή άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις ή κάθε είδους δικαιώματα υπέρ τρίτων ή επιβαρύνσεις ή εισφορές υπέρ τρίτων που ισχύουν κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου ή θεσπιστούν με νόμο στο μέλλον και αφορούν οποιαδήποτε καταβολή ή συναλλαγή απορρέει από αυτό το Ασφαλιστήριο ( ασφάλιστρα, αποζημιώσεις, εξαγορές, λήξεις, φόροι, δικαιώματα, επιβαρύνσεις κ.λ.π.) βαρύνουν τον Συμβαλλόμενο, τον Ασφαλισμένο ή Δικαιούχο ή όποιο πρόσωπο έχει δικαιώματα επί του Ασφαλιστηρίου.

13 Άρθρο 21 ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με το παρόν Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Άρθρο 22 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο παραγράφονται μετά τη παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται από το Νόμο. Άρθρο 23 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση συμπληρωματικής κάλυψης ασθένειας ή / και ατυχήματος και των συνεπειών τους ισχύει και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας σε καιρό ειρήνης μετά από πρόσκληση για συνηθισμένα γυμνάσια. Η ισχύς της αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, εθελοντικής κατάταξης, επιστράτευσης, κατάστασης έκτακτης ανάγκης, υπηρεσίας σε ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισμού και σε περίπτωση πολέμου. Η Ασφαλιστική κάλυψη επανέρχεται σε ισχύ όταν εκλείψουν οι παραπάνω λόγοι αναστολής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προϋποθέσεις επαναφοράς του άρθρου 8 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ. Άρθρο 24 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Το Ασφαλιστήριο σε περίπτωση συμπληρωματικής κάλυψης ασθένειας ή / και ατυχήματος και των συνεπειών τους δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά από διάπραξη εκ μέρους του Ασφαλισμένου ποινικά τιμωρουμένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσμα. Το Ασφαλιστήριο σε περίπτωση συμπληρωματικής κάλυψης ασθένειας ή / και ατυχήματος και των συνεπειών τους εξαιρεί από την ασφαλιστική κάλυψη οποιονδήποτε ασφαλισμένο κίνδυνο όταν ο Ασφαλισμένος ασκεί ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα: πιλότος αστυνομικός στρατιωτικός δύτης πυροσβέστης λατόμος εργάτης αμιάντου, ασβεστοποιίας, ναυπηγείων, μεταλλείων, ορυχείων.

14 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ Το επιτόκιο για τον υπολογισμό του Βασικού Κεφαλαίου Σύνταξης ανέρχεται σε ποσοστό 2,50 % και παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου. Σε περίπτωση καταβολής έκτακτου ασφαλίστρου ο υπολογισμός Πρόσθετου Κεφαλαίου Σύνταξης θα γίνεται με το εγγυημένο επιτόκιο που ισχύει κατά την ημερομηνία καταβολής του έκτακτου ασφαλίστρου. Μεταβλητά Στοιχεία 9. Κατώτατα Όρια Ισχύοντες Κανόνες α) Ασφαλίστρου (βασικού) 300,00 β) Ετήσιας αύξησης ασφαλίστρου (βασικού) 100,00 γ) Έκτακτου ασφαλίστρου Ανώτατα Όρια α) Ασφαλίστρου (βασικού) πρώτου έτους 3.000,00 β) Ετήσιας Αύξησης Ασφαλίστρου (βασικού) 300,00 γ) Έκτακτου ασφαλίστρου , Διάρκεια Καταβολής Ασφαλίστρου (βασικού) α) Κατώτατη 11 χρόνια β) Ανώτατη Έως το 75ο έτος του Ασφαλισμένου 12. Κανόνες τροποποίησης Ασφαλίστρου (βασικού) α) Ανώτατος αριθμός τροποποιήσεων ανά ασφαλιστικό έτος β) Δικαίωμα ποσού 30,00 σε κάθε τροποποίηση ασφαλίστρου (βασικού) 1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Οι Ετήσιες Δαπάνες Διαχείρισης Επενδύσεων ανέρχονται σε ποσοστό έως 0,80% ΠΡΟΪΟΝ ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Το ποσοστό συμμετοχής του Ασφαλιστηρίου για τον υπολογισμό του Προϊόντος Υπεραπόδοσης Μαθηματικών Αποθεμάτων ανέρχεται σε 95%

15 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι παραπάνω Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας διαμορφώθηκαν από την Εταιρία σύμφωνα με τις ισχύουσες οικονομικές συνθήκες της Ελληνικής αγοράς κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου και ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης του Ασφαλιστηρίου. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των Ειδικών κανόνων Λειτουργίας στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους που ακολουθεί την πρώτη επέτειο του Ασφαλιστηρίου των παραπάνω μεταβλητών στοιχείων και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Συμβαλλόμενο γραπτά τη μεταβολή αυτή, με την έκδοση νέων Ειδικών Κανόνων Λειτουργίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 412 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με τη MetLife A.E.A.Z. αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με τη MetLife Alico A.E.A.Z. αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ασφάλιση Αυτοκινήτου Ασφάλιση Αυτοκινήτου Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του N.Δ 400/70 του N.489/76, που κωδικοποιήθηκε από το Π.Δ. 237/86, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν.3557/2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε, ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η Εταιρία Ιδρύθηκε το 1980 από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» Το 1986 αποφασίσθηκε ο διαχωρισμός του Κλάδου Ζωής από τον Κλάδο Ζημιών, ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ Η. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων.

ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ Η. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων. Βασική Παροχή ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ Η Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του: οι Γενικοί Όροι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ Το Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Generali Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Κεντρικά Γραφεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 2496 Έτος: 1997 ΦΕΚ: Α 87 19970516 Τέθηκε σε ισχύ: 16.05.1997 Αρµόδιος Φορέας: Ο Πρόεδρος της Ελληνικής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής

Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης. το πρόσωπο ή το αντικείμενο και τη χρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2496/1997 «Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 87/16.5.1997) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 Σύντομη εταιρική παρουσίαση Είμαστε 100% θυγατρική εταιρία του Ασφαλιστικού Ομίλου - ΑΧΑ με παγκόσμια παρουσία. 34 Υποκαταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών Υπόδειγμα Νο 1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... Το Υποκ/μα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ... Τμήμα Εσόδων Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενημερωτικό Έντυπο

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενημερωτικό Έντυπο Προτού Ασφαλιστείτε Ενημερωτικό Έντυπο > Προτού Ασφαλιστείτε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 5 2. Γενικές Πληροφορίες για την EuroLife Ltd 5 3. Γενικά για τα Ασφαλιστικά Σχέδια 5 3.1 Βασικά Σχέδια και Επιπρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Για ένα σίγουρο μέλλον. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Απoλαύστε το παρόν, σχεδιάστε το μέλλον! Η ποιότητα ζωής είναι βασική προτεραιότητα, τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 58 / 2014. Προς το Παραγωγικό Δυναμικό. Αθήνα, 1 Αυγούστου 2014

Εγκύκλιος: 58 / 2014. Προς το Παραγωγικό Δυναμικό. Αθήνα, 1 Αυγούστου 2014 Εγκύκλιος: 58 / 2014 Προς το Παραγωγικό Δυναμικό ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζημιών Βασ. Σοφίας 97 115 21 Αθήνα Τηλ. +30 210 3705300 Fax +30 210 3705550 Α.Φ.Μ. 094256484 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών www.ergohellas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 6 Ισχύει από 01/12/2011 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας»)

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») AIG Τμήμα Αποζημιώσεων Εμπορικών & Βιομηχανικών Κινδύνων Πρωτόκολλο διαχείρισης αποζημιώσεων Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») Το όραμά μας είναι να είμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0514 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτησή σας από τις υπηρεσίες μας: Συμβουλευθείτε το έντυπο «Μοναδικές Υπηρεσίες και Εξυπηρέτηση» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.anytime.gr/compensation-process

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Αθήνα, 11.2.2015 Αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/1749 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η αύξηση της "εξωστρέφειας" μπορεί να επιτευχθεί με: προώθησητωνεξαγωγώναγαθώνκαιυπηρεσιών, εκτέλεση τεχνικών έργων στο εξωτερικό, ανάληψη επενδύσεων στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Από την Θεωρία Θνησιµότητας Συνάρτηση Επιβίωσης : Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Η s() δίνει την πιθανότητα άτοµο ηλικίας µηδέν, ζήσει πέραν της ηλικίας. όταν s() s( ) όταν o

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 Α. ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθμός Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, Συμβαλλόμενος, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2408/96 (ΦΕΚ 104Α/4-6-96), της παρ. 2 του άρθρου 17 και της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2009 INTERAMERICAN ΖΩΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2009 INTERAMERICAN ΖΩΗΣ Προς Από Συνεργαζόµενους Μεσίτες & Πράκτορες Γενική ιεύθυνση ΖΩΗΣ Ηµεροµηνία ευτέρα 18 Μαΐου 2009 ΘΕΜΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ INTERAMERICAN «CAPITAL» Κοινοποίηση κ.κ. Γ. Κώτσαλο, Γ. Μαυρέλη, C. Mousinho,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ».

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 11ης Μαρτίου 2009) 1. O Κλάδος Εφάπαξ επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... Το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΑΜΚΑ :... Παρακαλώ όπως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286/29.12.00 τ.α') με θέμα «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα από την εφαρμογή των με αριθμό 30 και 31/30.9.2013 Πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής ΤτΕ

Ζητήματα από την εφαρμογή των με αριθμό 30 και 31/30.9.2013 Πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής ΤτΕ Ζητήματα από την εφαρμογή των με αριθμό 30 και 31/30.9.2013 Πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής ΤτΕ 1. Όρια προκαταβολικής είσπραξης των ασφαλίστρων Σκοπός της ΠΟΔΙΠΕΑ Οι πρόσφατες πράξεις της ΤτΕ δημιούργησαν

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Δημιουργείται ειδική υπηρεσία το "Γραφείο Συμψηφισμού" αρμόδιο ιδίως για την μηχανογραφική και εν γένει τεχνική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης

Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης Από την κυκλοφορία του εγχειριδίου «Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης - Β έκδοση» μέχρι σήμερα, έχουν σημειωθεί αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα