ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική"

Transcript

1 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική σύμβαση και υπάρχουν έννομες σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάμεσα στα δύο μέρη β Ουσιαστική - είναι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συμφωνήθηκε ο ασφαλιστής να φέρει τον κίνδυνο γ Τεχνική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο υπολογίζεται το ασφάλιστρο δ Όλα τα παραπάνω Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης πρέπει να δηλώσει κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει επίταση του κινδύνου, από τη στιγμή που έλαβε 2 γνώση γι' αυτό, εντός α εντός 30 ημερών β εντός 8 ημερών γ εντός 14 ημερών δ εντός 10 ημερών 3 Η αναγγελία της επέλευσης του κινδύνου πρέπει να γίνεται α εντός 7 ημερών β εντός 8 ημερών γ εντός 14 ημερών δ εντός 30 ημερών 4 Η "ουσιαστική διάρκεια" της ασφαλιστικής σύμβασης ορίζεται ως: α Το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική σύμβαση και υπάρχουν έννομες σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάμεσα στα 2 μέρη β Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συμφωνήθηκε ο ασφαλιστής να φέρει τον κίνδυνο γ Το χρονικό διάστημα για το οποίο υπολογίζεται το ασφάλιστρο δ Η χρονική περίοδος καταβολής των ασφαλίστρων 5 Ποιος απο τους παρακάτω δύναται να ζητήσει την ασφάλιση ενός ακινήτου με την αιτιολογία ότι έχει ασφαλιστικό συμφέρον; α Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου β Ο ενοικιαστής γ Ο ενυπόθηκος δανειστής που είναι η τράπεζα δ Όλοι οι παραπάνω Σε περίπτωση καθυστέρησης εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρων, η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους του 6 ασφαλιστή γίνεται ως εξής: α Γραπτή δήλωση με την οποία γνωστοποιείται στον λήπτη της ασφάλισης ότι περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει την άμεση λήξη της ασφάλισης Γραπτή δήλωση με την οποία γνωστοποιείται στον λήπτη της ασφάλισης ότι περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει, μετά την πάροδο 15 ημερών από την β κοινοποίηση της δήλωσης, τη λήξη της ασφάλισης Γραπτή δήλωση με την οποία γνωστοποιείται στον λήπτη της ασφάλισης ότι περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει, μετά την πάροδο 1 μηνός από την γ κοινοποίηση της δήλωσης, τη λήξη της ασφάλισης δ Τηλεφωνική επικοινωνία 7 Ο λήπτης της ασφάλισης αποκαλείται και: α Ασφαλισμένος β Δικαιούχος γ Αντισυμβαλλόμενος δ Ασφαλιστής 8 Ασφαλισμένος είναι το πρόσωπο που: α Συνάπτει την ασφάλιση

2 β Πλήττεται από την πραγματοποίηση του ασφαλισμένου κινδύνου γ Πληρώνει τα ασφάλιστρα δ Θα λάβει το ποσό της αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου 9 Δικαίωμα εναντίωσης επί παρεκκλίσεων του ασφαλιστηρίου από την αίτηση πρέπει να ασκηθεί μέσα σε: α 30 μέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου β 20 ημέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου γ 14 ημέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου δ 10 ημέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου 10 Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει το δικαίωμα εναντίωσης; α Σε περίπττωση παρέκκλισης του ασφαλιστηρίου από την αίτηση και σε περίπτωση μη παροχής πληροφοριών προς υποψήφιο για ασφάλιση πριν τη σύναψη της αίτησης. β Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αρνηθεί να παραλάβει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. γ Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αλλάξει γνώμη για οποιονδήποτε λόγο. δ Σε όλες τις παραπάνω. 11 Ποιος από τους ακόλουθους ΔΕΝ είναι συμβαλλόμενο μέρος στην ασφαλιστική σύμβαση; α Ασφαλιστής β Αντισυμβαλλόμενος γ Ασφαλισμένος δ Αντασφαλιστής 12 Πως ονομάζεται το τυχόν ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή; α Ασφάλισμα. β Ασφάλιστρο. γ Κίνδυνος. δ Τίποτα από τα παραπάνω. 13 Τι είναι ο ασφαλισμένος; α Ο έχων τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις επί του συμβολαίου. β Είναι το πρόσωπο που λαμβάνει το ασφάλισμα σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου. γ Είναι το πρόσωπο που έχει την υποχρέωση πληρωμής του ασφαλίστρου. δ Είναι το πρόσωπο που πλήττεται από την πραγματοποίηση του ασφαλισμένου κινδύνου. 14 Τι είναι ο δικαιούχος; α Δικαιούχος είναι το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα να εισπράξει το ασφάλισμα. β Δικαιούχος είναι ο ασφαλισμένος. γ Δικαιούχος είναι ο κάτοχος του συμβολαίου. δ Δικαιούχος είναι αυτός που πλήττεται από την πραγματοποίηση του ασφαλισμένου κινδύνου. 15 Το δικαίωμα της υπαναχώρησης ισχύει: α Στις ασφαλίσεις ζημιών. β Στις ασφαλίσεις ζωής με διάρκεια τουλάχιστον δέκα έτη. γ Στις ασφαλίσεις ζημιών που έχουν διάρκεια άνω του έτους και στις ατομικές ασφαλίσεις ζωής. δ Σε όλες τις ασφαλίσεις. 16 Ποια προθεσμία έχει από το νόμο ο λήπτης της ασφάλισης για να υπαναχωρήσει από μια ασφάλιση ζημιών με διάρκεια μεγαλύτερη του έτους; α 30 μέρες από την καταβολή του ασφαλίστρου β 30 μέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου

3 γ 14 μέρες από την καταβολή του ασφαλίστρου δ 14 μέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου 17 Ποια προθεσμία έχει από το νόμο ο αντισυμβαλλόμενος για να υπαναχωρήσει από μια ατομική ασφάλιση ζωής; α 30 μέρες από την καταβολή του ασφαλίστρου β 30 μέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου γ 14 μέρες από την καταβολή του ασφαλίστρου δ 14 μέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου 18 Τι είναι το ασφαλιστικό συμφέρον με τη στενή έννοια; α Το συμφέρον του ασφαλισμένου στη συνέχιση της ασφάλισης. β Η οικονομική σχέση που συνδέει ένα πρόσωπο προς ένα αγαθό. γ Το συμφέρον των ασφαλισμένων από την καλή λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. δ Το συμφέρον των ασφαλισμένων από το καλό επίπεδο γνώσης των διαμεσολαβούντων. 19 Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, η ύπαρξη ασφαλιστικού συμφέροντος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρχει έγκυρη ασφάλιση; α Ναι, πάντοτε. β Ναι, αλλά μόνο στις ασφαλίσεις με διάρκεια άνω του έτους. γ Όχι, ποτέ. δ Ναι, αλλά μόνον όταν ο ιδιοκτήτης και ο ασφαλισμένος είναι το ίδιο πρόσωπο. 20 Τι είναι η πρόσθετη πράξη; α Η αίτηση του συμβαλλομένου για μεγαλύτερη κάλυψη. β Η οποιαδήποτε συμφωνία τροποποίησης της ασφαλιστικής κάλυψης ή των όρων της ασφάλισης. γ Η αύξηση των ασφαλισμένων ποσών. δ Η πρόσθεση και άλλου μέλους της οικογένειας σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 21 Αν από δόλο γίνει κακή περιγραφή κινδύνου, ο ασφαλιστής τι δικαίωμα έχει; α Έχει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εντός μηνός και, αν στο μεταξύ επέλθει κίνδυνος, απαλλάσσεται της υποχρέωσης να αποζημιώσει. β Έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εντός μηνός αλλά, αν στο μεταξύ επέλθει κίνδυνος, υποχρεούται να αποζημιώσει. γ Έχει δικαίωμα να ζητήσει την κατάλληλη τροποποίηση της σύμβασης και, αν στο μεταξύ επέλθει κίνδυνος, απαλλάσσεται της υποχρέωσης να αποζημιώσει. δ Έχει δικαίωμα να ζητήσει την κατάλληλη τροποποίηση της σύμβασης αλλά, αν στο μεταξύ επέλθει κίνδυνος, υποχρεούται να αποζημιώσει. 22 Προϋπόθεση για την έναρξη ασφαλιστικής κάλυψης είναι: α Η υπογραφή της αίτησης. β Η συμφωνία μεταξύ των δύο μερών. γ Η καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης τμηματικής καταβολής. δ Η αποδοχή των όρων της ασφάλισης από τον λήπτη της ασφάλισης. 23 Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της ασφαλιστικής σύμβασης; α Το είδος των ασφαλιστικών κινδύνων. β Το ασφάλιστρο. γ Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. δ Το τυχόν ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή (ασφαλιστικό ποσό) 24 Η βασική υποχρέωση του λήπτη της ασφάλισης είναι: α Η περιγραφή του κινδύνου. β Η αναγγελία της ασφαλιστικής περίπτωσης. γ Η καταβολή του ασφαλίστρου.

4 δ Όλα τα παραπάνω. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 25 Ποια δικαιώματα αποκτά έναντι του λήπτη της ασφάλισης η ασφαλιστική επιχείρηση, αν καθυστερήσει η αναγγελία του λήπτη της ασφάλισης πέραν της νόμιμης προθεσμίας; α Καταγγελίας της σύμβασης ασφάλισης. β Αποζημίωσης από τον λήπτη γ Κανένα. δ Αλλαγής των καλύψεων του ασφαλιστηρίου. 26 Ενοικιαστής ασφαλίζει το σπίτι υπέρ του ιδιοκτήτη. Ο ενοικιαστής είναι ο (1)... κι ο ιδιοκτήτης είναι ο (2)... α (1) λήπτης της ασφάλισης, (2) ασφαλισμένος β (1) ασφαλισμένος, (2) λήπτης της ασφάλισης γ (1) ασφαλισμένος, (2) καλυπτόμενος δ (1) δικαιούχος, (2) ασφαλισμένος 27 Ασφάλιση για λογαριασμό άλλου έχουμε όταν: α ο λήπτης της ασφάλισης είναι και δικαιούχος. β ο λήπτης της ασφάλισης συνάπτει την ασφάλιση υπέρ τρίτου. γ ο λήπτης της ασφάλισης είναι και καλυπτόμενος. δ Κανένα από τα παραπάνω. 28 Ο λήπτης της ασφάλισης έχει Δικαίωμα Υπαναχώρησης μετά τη σύναψη της ασφάλισης: α Επί παρεκκλίσεων του ασφαλιστηρίου από την αίτηση. β Επί μη παράδοσης πληροφοριών και ασφαλιστικών όρων. γ Για οποιονδήποτε λόγο. δ Όλα τα παραπάνω. Στην περίπτωση μη ενημέρωσης ή ελλιπούς ενημέρωσης από τον ασφαλιστή, το Δικαίωμα Εναντίωσης του λήπτη της ασφάλισης επί μη παράδοσης πληροφοριών και 29 ασφαλιστικών όρων αποσβένυται... μετά την πληρωμή του 1ου ασφαλίστρου. α 6 μήνες β 10 μήνες γ 3 μήνες δ 9 μήνες... διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική σύμβαση και υπάρχουν έννομες σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις 30 ανάμεσα στα δύο μέρη. α Τυπική β Ουσιαστική γ Τεχνική δ Αναλογιστική διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης είναι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ασφαλιστής φέρει τον κίνδυνο. α Τυπική β Ουσιαστική γ Τεχνική δ Αναλογιστική 32 Η ασφάλιση λήγει: α Όταν λήξει ο χρόνος για τον οποίο συμφωνήθηκε

5 β Σε περίπτωση καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης γ Στην ασφάλιση Ζωής, όταν ο λήπτης της ασφάλισης ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς της ασφάλισης. δ Όλα τα παραπάνω. 33 Η προσωρινή ασφάλιση: α Προϋποθέτει τη συμφωνία και των δύο μερών. β Έχει περιορισμένη διάρκεια. γ Χρειάζεται έγγραφο που να αναγράφει όλα τα ουσιώδη στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης. δ Όλα τα παραπάνω είναι το χρηματικό ποσό που υποχρεούται να καταβάλει ο λήπτης της ασφάλισης στον ασφαλιστή ως αντάλλαγμα για την παροχή προς αυτόν ασφαλιστικής προστασίας. α Ασφάλιστρο β Ασφάλισμα γ Ασφαλιστικό ποσό δ Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 35 Ποιες είναι οι βασικές υποχρεώσεις του ασφαλιστή; α Η παροχή πληροφοριών και η κάλυψη του κινδύνου (καταβολή ασφαλίσματος). β Η παροχή πληροφοριών και η καταβολή του ασφαλίστρου. γ Η παροχή πληροφοριών και η αναγγελία του κινδύνου. δ Η παροχή πληροφοριών και η σύναψη ασφαλιστήριων συμβολαίων. 36 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις έρχεται σε αντίθεση με την έννοια των Γενικών Όρων ασφάλισης; α Οι Γενικοί Όροι είναι οριστικοί και μη διαπραγματεύσιμοι. β Οι Γενικοί Όροι αφορούν ακαθόριστο αριθμό ασφαλιστικών συμβάσεων. γ Οι Γενικοί Όροι διέπονται από το ασφαλιστικό δίκαιο και το δίκαιο για την προστασία του καταναλωτή και υπόκεινται σε έλεγχο καταχρηστικότητας. δ Καμία από τις παραπάνω. 37 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις έρχεται σε αντίθεση με την έννοια των Ειδικών Όρων ασφάλισης; α Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων ασφάλισης β Οι Ειδικοί Όροι αφορούν μια συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη για συγκεκριμένη ασφαλιστική σύμβαση με σκοπό την κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών. γ Η ύπαρξη των Ειδικών Όρων στη σύμβαση δεν είναι υποχρεωτική. δ Καμία από τις παραπάνω. 38 Σχετικά με την εκχώρηση της ασφαλιστικής απαίτησης, ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό; α Η ασφαλιστική απαίτηση μπορεί να εκχωρηθεί από τον λήπτη της ασφάλισης σε τρίτο πρόσωπο, είτε πρίν είτε μετά την πραγματοποίηση του ασφαλιζόμενου κινδύνου. β Η ασφαλιστική απαίτηση μπορεί να εκχωρηθεί από τον λήπτη της ασφάλισης σε τρίτο πρόσωπο μόνο πριν την πραγματοποίηση του ασφαλιζόμενου κινδύνου. γ Η ασφαλιστική απαίτηση μπορεί να εκχωρηθεί από τον λήπτη της ασφάλισης σε τρίτο πρόσωπο μόνο μετά την πραγματοποίηση του ασφαλιζόμενου κινδύνου. δ Η ασφαλιστική απαίτηση μπορεί να εκχωρηθεί από τον λήπτη της ασφάλισης σε τρίτο πρόσωπο μόνο κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του ασφαλιζόμενου κινδύνου. 39 Σχετικά με την εκχώρηση της ασφαλιστικής απαίτησης, ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι σωστό; α Για να είναι ισχυρή η εκχώρηση απαιτείται αναγγελία στον ασφαλιστή. β Για να γίνει εκχώρηση της ασφαλιστικής απαίτησης δεν χρειάζεται σύμβαση μετάξυ εκχωρητή και εκδοχέα. γ Η ασφαλιστική απαίτηση μπορεί να εκχωρηθεί από τον λήπτη της ασφάλισης σε τρίτο πρόσωπο, είτε πριν είτε μετά την πραγματοποίηση του ασφαλιζόμενου κινδύνου. δ Μετά την εκχώρηση, ο λήπτης της ασφάλισης δεν έχει δικαίωμα στην ασφαλιστική απαίτηση. Το δικαίωμα αυτό ανήκει εξ ολοκλήρου στον εκδοχέα. 40 Η ασφαλιστική σύμβαση δημιουργεί υποχρεώσεις: α Στην ασφαλιστική επιχείρηση, για καταβολή αποζημίωσης

6 β Στον λήπτη της ασφάλισης, για καταβολή ασφαλίστρου γ Και στους δύο δ Σε κανέναν από τους δύο. 41 Η ασφαλιστική σύμβαση συνάπτεται: α Με πρόταση και αποδοχή της β Από την ασφαλιστική επιχείρηση γ Από τον λήπτη της ασφάλισης δ Από τον διαμεσολαβούντα 42 Τα ουσιώδη ή συστατικά στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης: α Δεν είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται στο ασφαλιστήριο β Είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται στο ασφαλιστήριο γ Είναι στην κρίση της ασφαλιστικής επιχείρησης η αναγραφή τους ή όχι δ Αναγράφονται κατόπιν συμφωνίας ασφαλιστή και ασφαλιζομένου 43 Η διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης διακρίνεται σε: α Τυπική β Ουσιαστική γ Τεχνική δ Όλα τα ανωτέρω 44 Ποιος από τους παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί λόγο καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης : α Η καθυστέρηση καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρων β Η μη δήλωση των ακριβών εισοδημάτων του ασφαλισμένου γ Η μη δήλωση ουσιωδών στοιχείων για την εκτίμηση του κινδύνου δ Η μη δήλωση στοιχείων επίτασης του κινδύνου, κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. 45 Η έλλειψη «ασφαλιστικού συμφέροντος» στις ασφαλίσεις ζημιών: α Δεν επηρεάζει την ασφάλιση β Επηρεάζει μόνον τις πρόσθετες καλύψεις γ Καθιστά την ασφάλιση έγκυρη δ Καθιστά την ασφάλιση άκυρη 46 Σε περίπτωση καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης : α Ενημερώνεται τηλεφωνικά ο πελάτης β Ενημερώνεται προφορικά ο πελάτης γ Εκδίδεται πρόσθετη πράξη ακύρωσης δ Τίποτε από τα παραπάνω 47 Εκχώρηση απαιτήσεων από ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να γίνει : α Όταν ο συμβαλλόμενος δεν μπορεί να καταβάλει πλέον τα ασφάλιστρα του συμβολαίου β Στον θάνατο του συμβαλλομένου γ Όταν ο λήπτης της ασφάλισης μεταβιβάζει σε τρίτο βέβαιη αξίωση που απορρέει από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δ Όταν μεταβιβάζεται το ασφαλιζόμενο αντικείμενο σε άλλο πρόσωπο πλην του δικαιούχου. 48 Στα ουσιώδη ή συστατικά στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης περιλαμβάνονται: α η διάρκεια της ασφάλισης β το ασφάλιστρο

7 γ το εφαρμοστέο δίκαιο δ όλα τα παραπάνω 49 Ουσιαστική διάρκεια είναι το χρονικό διάστημα (για) το οποίο: α αναγράφηκε στο συμβόλαιο β υπολογίζεται το ασφάλιστρο γ υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις για τα δύο μέρη δ τίποτα από τα παραπάνω 50 Οι Ειδικοί Όροι ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου: α Δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί υπερισχύουν οι γενικοί όροι β Τροποποιούν ή συμπληρώνουν τους γενικούς όρους και υπερισχύουν σε σχέση με αυτούς γ Έχουν ιδιαίτερη σημασία σε ένα συμβόλαιο, αλλά σε κάθε περίπτωση υπερισχύουν οι γενικοί όροι δ Έχουν την ίδια ισχύ όπως και οι γενικοί όροι 51 Η ασφαλιστική σύμβαση συνδέει με νομικό δεσμό δύο πρόσωπα. Αυτά τα πρόσωπα είναι: α Ο ασφαλισμένος και ο αντισυμβαλλόμενος β Ο ασφαλισμένος και ο δικαιούχος γ Ο ασφαλιστής και ο ζημιωθείς τρίτος δ Ο ασφαλιστής και ο αντισυμβαλλόμενος (λήπτης της ασφάλισης) 52 Η ασφαλιστική σύμβαση συνάπτεται με: α ανάθεση και ανάληψη β μέτρηση και εκτίμηση γ πρόταση και αποδοχή δ συζήτηση και διάλογο 53 Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ περιλαμβάνεται στα ουσιώδη στοιχεία μιας ασφαλιστικής σύμβασης; α Τα στοιχεία των συμβαλλομένων και του δικαιούχου, αν είναι διαφορετικό πρόσωπο β Το είδος των κινδύνων γ Η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης δ Η εκτύπωση του ασφαλιστηρίου 54 Ποιος από τους παρακάτω έχει την υποχρέωση καταβολής του ασφαλίστρου; α Ο ασφαλιστής β Ο ασφαλισμένος, εφόσον είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον αντισυμβαλλόμενο γ Ο αντισυμβαλλόμενος δ Ο δικαιούχος του ασφαλίσματος 55 Ποιος από τους παρακάτω καταβάλλει ασφάλισμα; α Ο ασφαλιστής β Ο ασφαλιζόμενος γ Ο δικαιούχος του ασφαλίσματος δ Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 56 Το δικαίωμα εναντίωσης μπορεί να ασκηθεί από τον λήπτη της ασφάλισης: α Επί μη παράδοσης πληροφοριών και ασφαλιστικών όρων και επί παρεκκλίσεων του ασφαλιστηρίου από την αίτηση β Για οποιονδήποτε λόγο, π.χ. άλλαξε γνώμη γ Επί παρεκκλίσεων της αποζημίωσης από τα τιμολόγια

8 δ Επί μη ενημέρωσης του ασφαλιστή για τα ουσιώδη στοιχεία που κρίνονται σημαντικά για την ανάληψη του κινδύνου 57 Υπάρχουν τρία είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αυτά είναι: α Η ισόβια, η πρόσκαιρη και η μικτή β Η τυπική, η ουσιαστική και η τεχνική γ Η ετήσια, η εξάμηνη και η μηνιαία δ Η περιοδική, η αναβαλλόμενη και ορισμένου διαστήματος 58 Ποια είναι η πρακτική σημασία του ασφαλιστικού συμφέροντος; α Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι η ασφάλιση έγκυρη. β Έχει καθοριστική σημασία για το ύψος της ασφαλιστικής αποζημίωσης γ Είναι αποτιμητό σε χρήμα, καθώς αποτελεί την ασφαλιστική αξία του αντικειμένου που ασφαλίζεται δ Όλα τα προηγούμενα 59 Με τον όρο "ασφάλισμα" εννοούμε: α Τα χρήματα που πληρώνει ο πελάτης για να διατηρεί το συμβόλαιό του εν ισχύ β Την παροχή στην οποία υποχρεούται ο ασφαλιστής όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση γ Την ασφαλιστική σύμβαση δ Τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο 60 Η διαφορά των Γενικών όρων από τους Ειδικούς όρους είναι ότι: α Οι Γενικοί όροι αφορούν τις ασφαλίσεις ζημιών (Γενικές Ασφαλίσεις) και οι Ειδικοί τις ασφαλίσεις προσώπων β Οι Γενικοί όροι αφορούν μια ευρύτερη κατηγορία ασφαλίσεων ενώ οι Ειδικοί αφορούν μια επιμέρους κάλυψη ή περίπτωση γ Οι Γενικοί όροι αφορούν τις ασφαλίσεις προσώπων ενώ οι Ειδικοί αφορούν τις ασφαλίσεις ζημιών (Γενικές Ασφαλίσεις) δ Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ Γενικών και Ειδικών όρων 61 Τα ασφαλιστικά βάρη είναι: α Οι υποχρεώσεις του ασφαλισμένου και του λήπτη της ασφάλισης απέναντι στην ασφαλιστική εταιρεία β Οι υποχρεώσεις της ασφαλιστικής εταιρείας απέναντι στον ασφαλισμένο γ Η καταβολή του ασφαλίσματος στον δικαιούχο από τον Ασφαλιστή δ Τα γενικά έξοδα μιας ασφαλιστικής επιχείρησης 62 Αν από δόλο γίνει κακή περιγραφή του κινδύνου, ο ασφαλιστής έχει δικαίωμα: α να κινηθεί νομικά εναντίον του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή β να κινηθεί νομικά εναντίον του αντισυμβαλλόμενου γ να καταγγείλει τη σύμβαση, μέσα σε ένα μήνα από τη στιγμή που θα λάβει γνώση των αληθινών περιστατικών δ να ζητήσει αποζημίωση από το ασφαλιστήριο επαγγελματικής αστικής ευθύνης του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή 63 Με την ασφαλιστική σύμβαση ο ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον λήπτη ή σε τρίτο, παροχή σε: α Χρήμα ή είδος β Είδος γ Χρήμα δ Κανένα από τα παραπάνω 64 Ασφάλιση για λογαριασμό τρίτου έχουμε όταν α Ο λήπτης και ο δικαιούχος είναι το ίδιο πρόσωπο β Ο λήπττης και ο ασφαλισμένος είναι το ίδιο πρόσωπο γ Ο λήπτης είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον ασφαλισμένο δ Ο λήπτης δεν ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο

9 65 Ποια η σημασία της αίτησης ασφάλισης; α Ουσιαστική, στην περιγραφή του κινδύνου και στη συμφωνία για τα ουσιώδη μέρη της σύμβασης ασφάλισης β Έχει τυπική σημασία και συμπληρώνεται από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή γ Είναι προαιρετική και για ορισμένους μόνο κλάδους ασφάλισης και είναι νομικά αδιάφορο ποιος τη συμπληρώνει δ Χρησιμοποιείται μόνον στις ασφαλίσεις ζωής και συμπληρώνεται από τον ίδιο τον πελάτη 66 Όταν εκδίδεται Πρόσθετη Πράξη, τότε: α Αυτή ακυρώνει την ισχύ του κύριου ασφαλιστηρίου β Αυτή αποτελεί τμήμα του κύριου ασφαλιστηρίου γ Αυτή δεν αποτελεί συνέχεια κύριου ασφαλιστηρίου και είναι ανεξάρτητη δ Αφορά την ανανέωση του κύριου ασφαλιστηρίου 67 Το ασφάλισμα είναι: α Το χρηματικό ποσό που υποχρεούται να καταβάλει ο λήπτης της ασφάλισης στον ασφαλιστή ως αντάλλαγμα για την παροχή προς αυτόν ασφαλιστικής προστασίας β Το ύψος της ζημιάς κατά την επέλευση του ασφαλιζόμενου κινδύνου γ Η παροχή/αποζημίωση στην οποία υποχρεούται ο ασφαλιστής όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση δ Το ασφάλιστρο που συμφωνείται κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης 68 Πότε λήγει το δικαίωμα υπαναχώρησης ενός πελάτη στις ατομικές ασφαλίσεις ζωής; α Στις 30 ημέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου β Στις 14 ημέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου γ Δεν προβλέπεται δικαίωμα υπαναχώρησης στις συγκεκριμένες ασφαλιστικές συμβάσεις δ Όποτε προβλέπει η ασφαλιστική σύμβαση 69 Γιατί η ασφαλιστική σύμβαση (ασφαλιστήριο συμβόλαιο) χαρακτηρίζεται ως σύμβαση προσχώρησης; α Γιατί ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις καλύψεις και τους όρους (Γενικούς και Ειδικούς) του συμβολαίου β Γιατί τα ποσά αποζημίωσης είναι προσυμφωνημένα γ Γιατί οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών δεν έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης δ Γιατί ο πελάτης έχει δικαίωμα εναντίωσης 70 Ποια από τα παρακάτω αποτελούν ουσιώδη ή συστατικά στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης; α Η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης, το ασφάλιστρο και οι τυχόν εξαιρέσεις κάλυψης β Το εφαρμοστεό δίκαιο, αν αυτό δεν είναι το ελληνικό γ Το τυχόν ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή και το είδος των κινδύνων δ Όλα τα παραπάνω 71 Πότε λήγει το δικαίωμα υπαναχώρησης ενός πελάτη στις ασφαλίσεις ζημιών με διάρκεια μεγαλύτερη του έτους; α Στις 30 ημέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου β Στις 14 ημέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου γ Δεν υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης στις συγκεκριμένες ασφαλιστικές συμβάσεις δ Όποτε προβλέπει η ασφαλιστική σύμβαση 72 Τι δικαίωμα(τα) έχει πελάτης, ο οποίος ζήτησε την ασφάλιση ακινήτου για πυρκαγιά και σεισμό και η ασφαλιστική σύμβαση που παρέλαβε δεν περιείχε την κάλυψη σεισμού; α β γ δ Καταγγελίας της ασφαλιστικής επιχείρησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Καταγγελίας της ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Εναντίωσης επί παρεκκλίσεων της ασφαλιστικής σύμβασης από την αίτηση για ασφάλιση. Εναντίωσης επί μη αποδοχής κάλυψης από την ασφαλιστική επιχείρηση και καταγγελίας στην Τράπεζα της Ελλάδος

10 73 Πότε λήγει το δικαίωμα υπαναχώρησης ενός πελάτη στις ασφαλίσεις ζημιών με διάρκεια μεγαλύτερη του έτους και πότε στις ατομικές ασφαλίσεις ζωής; α Στις 30 ημέρες και για τις δύο περιπτώσεις β Στις 14 ημέρες για τις ασφαλίσεις ζωής και στις 30 στις ασφαλίσεις ζημιών γ Στις 14 ημέρες για τις ασφαλίσεις ζημιών και στις 30 στις ατομικές ασφαλίσεις ζωής δ Στις 14 ημέρες και για τις δύο περιπτώσεις 74 Αναφορικά με τα Ασφαλιστικά Βάρη: α Αποτελούν κανόνες συμπεριφοράς της Ασφαλιστικής Εταιρείας ως προς τον τρόπο αποζημίωσης του πελάτη. β Είναι προαιρετικά και δεν αναγράφονται στην Ασφαλιστική Σύμβαση. γ Αφορούν κατά περίπωση τον λήπτη της ασφάλισης και τον ασφαλισμένο. δ Η τήρησή τους αποσκοπεί στη σωστή εκτίμηση της διάρκειας της Ασφαλιστικής Σύμβασης. 75 Τι είναι απαλλαγή; α Η συμμετοχή του ασφαλισμένου στην αποζημίωση σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. β Η απαλλαγή του ασφαλισμένου από την καταβολή του ασφαλίστρου. γ Η απαλλαγή της ασφαλιστικής επιχείρησης από την καταβολή ασφαλίσματος. δ Κανένα από τα παραπάνω είναι το πρόσωπο που συμβάλλεται με τον ασφαλιστή και συνάπτει την ασφαλιστική σύμβαση. α Λήπτης της ασφάλισης β Δικαιούχος γ Ασφαλιζόμενος δ Καλυπτόμενος 77 Στην ασφάλιση Ζωής, για την περίπτωση του θανάτου, ο δικαιούχος ΔΕΝ μπορεί να είναι ο ίδιος με τον: α Καλυπτόμενο β Λήπτη της ασφάλισης γ Συμβαλλόμενο δ Ασφαλισμένο 78 Ποιες από τις παρακάτω υποχρεώσεις έχει ο ασφαλιστής, όταν η σύμβαση διέπεται από γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους; α Να το αναφέρει στο τμήμα του ασφαλιστηρίου όπου αναφέρονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της σύμβασης β Να παραδώσει τους όρους αυτούς ξεχωριστά από το ασφαλιστήριο γ Να παραδώσει του όρους αυτούς μαζί με το ασφαλιστήριο δ τα α και γ 79 Αν ο ασφαλιστής δεν παρέδωσε στον ασφαλισμένο τους γενικούς και ειδικούς όρους, τι μπορεί να κάνει ο λήπτης της ασφάλισης; α Να εναντιωθεί στη σύμβαση μέσα σε 14 μέρες από την παράδοση του υπόλοιπου ασφαλιστηρίου β Τίποτα, αν πλήρωσε ήδη το ασφάλιστρο γ Να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση οποτεδήποτε λόγω καταχρηστικής συμπεριφοράς του ασφαλιστή δ Να μην πληρώσει το ασφάλιστρο 80 Αν περάσει η προθεσμία εναντίωσης και ο λήπτης της ασφάλισης δεν την αξιοποιήσει, ποια είναι η συνέπεια για τη σύμβαση ασφάλισης; α Καμία, αν έχει πληρώσει το ασφάλιστρο β Καμία, γιατί έχει ακόμα προθεσμία να υπαναχωρήσει γ Η σύμβαση ισχύει αναδρομικά από το χρόνο σύναψής της δ Η σύμβαση ξεκινάει να ισχύει μετά την πάροδο της προθεσμίας 81 Ποια από τις παρακάτω προϋποθέσεις ΔΕΝ απαιτείται για την έναρξη των διαφόρων προθεσμιών εναντίωσης;

11 α Η παράδοση του ασφαλιστηρίου β Η ενημέρωση από τον ασφαλιστή για το δικαίωμα εναντίωσης γ Η ενημέρωση από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή για το δικαίωμα εναντίωσης δ Η καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου. 82 Πώς ασκείται το δικαίωμα εναντίωσης; α Με την γραπτή ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης προς τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή β Με την γραπτή ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης προς τον ασφαλιστή γ Με την προφορική ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης προς τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή δ Με την προφορική ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης προς τον ασφαλιστή 83 Αν ο ασφαλισμένος ασκήσει νόμιμα το δικαίωμα εναντίωσης, ποια είναι η συνέπεια για τη σύμβαση ασφάλισης; α Καμία, αν έχει πληρώσει το ασφάλιστρο β Καμία, γιατί έχει ακόμα προθεσμία να υπαναχωρήσει γ Η σύναψη της σύμβασης ματαιώνεται, εκτός αν έχει ήδη πληρωθεί ασφάλιστρο και έχει καταβληθεί αποζημίωση δ Η σύμβαση σταματάει να ισχύει χωρίς καμία προϋπόθεση 84 Τι είναι το ασφαλιστικό συμφέρον με την ευρεία έννοια; α Το συμφέρον του ασφαλισμένου στη συνέχιση της ασφάλισης. β Κάθε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον για τη μη πραγματοποίηση του κινδύνου γ Το συμφέρον των ασφαλισμένων από την καλή λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. δ Το συμφέρον των ασφαλισμένων από το καλό επίπεδο γνώσης των διαμεσολαβούντων. 85 Εκείνος που έχει το ασφαλιστικό συμφέρον του ασφαλιζόμενου έναντι ζημιών πράγματος είναι. α όποιος έχει δικαίωμα κυριότητας σε αυτό και μόνον β όποιος έχει δικαίωμα κυριότητας ή ενέχυρου ή υποθήκης ή κατοχής γ Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δ όποιος προσδοκά να το κληρονομήσει 86 Σε ποιες συμβάσεις ασφάλισης είναι δυσχερές να διακρίνουμε ανάμεσα στο "ίδιο" και το "ξένο" ασφαλιστικό συμφέρον; α στις ομαδικές ασφαλίσεις νοσοκομειακών προγραμμάτων β στις ασφαλίσεις ζωής γ στα αποταμιευτικά προγράμματα με δικαιούχους τα τέκνα του αντισυμβαλλόμενου δ στα ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης 87 Αν από αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης δεν γίνει περιγραφή του κινδύνου σύμφωνα με το νόμο, τι δικαιώματα έχει ο ασφαλιστής; α Έχει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εντός μηνός και, αν στο μεταξύ επέλθει κίνδυνος, απαλλάσσεται της υποχρέωσης να αποζημιώσει. β Έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εντός μηνός αλλά, αν στο μεταξύ επέλθει κίνδυνος, υποχρεούται να αποζημιώσει. 88 γ δ α β Έχει δικαίωμα είτε να καταγγείλει τη σύμβαση είτε να ζητήσει την κατάλληλη τροποποίησή της μέσα σε ένα μήνα από τότε που έμαθε για τα περιστατικά που λείπουν από την περιγραφή. Έχει δικαίωμα είτε να καταγγείλει τη σύμβαση είτε να ζητήσει την κατάλληλη τροποποίησή της μέσα σε 14 μέρες από τότε που έμαθε για τα περιστατικά που λείπουν από την περιγραφή. Αν ο λήπτης της ασφάλισης από αμέλεια δεν κάνει περιγραφή του κινδύνου σύμφωνα με το νόμο, αλλά ο κίνδυνος τελικά δεν επέλθει, πώς επηρεάζονται τα δικαιώματα του ασφαλιστή που προβλέπει ο νόμος; Ο ασφαλιστής διατηρεί τα ίδια δικαιώματα, διότι "τιμωρείται" η παράβαση της υποχρέωσης περιγραφής του κινδύνου χωρίς να εξετάζεται η σχέση της παράβασης με την τυχόν επέλευση του κινδύνου Ο ασφαλιστής χάνει τα δικαιώματά του διότι δεν χρειάστηκε να αποζημιώσει τον λήπτη της ασφάλισης και θέλει να συνεχίσει να εισπράττει το ασφάλιστρο

12 γ δ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ο ασφαλιστής χάνει τα δικαιώματά του διότι σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορεί να αποδείξει δόλο του λήπτη ασφάλισης Έχει δικαίωμα είτε να καταγγείλει τη σύμβαση είτε να ζητήσει την κατάλληλη τροποποίησή της μέσα σε 14 μέρες από τότε που έμαθε για τα περιστατικά που λείπουν από την περιγραφή. 89 Τι θεωρείται ως σύμφωνη με το νόμο περιγραφή του κινδύνου, όταν ο ασφαλιστής θέτει γραπτές ερωτήσεις στον λήπτη της ασφάλισης πριν τη σύναψη της σύμβασης; α Να δηλώσει ο λήπτης της ασφάλισης στον ασφαλιστή κάθε περιστατικό ή στοιχείο αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου. β Να απαντήσει ο λήπτης της ασφάλισης στον ασφαλιστή σε όσα περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο του ασφαλιστή. γ Τα α και β. δ Κανένα από τα α και β. 90 Τι θεωρείται ως σύμφωνη με το νόμο περιγραφή του κινδύνου, όταν ο ασφαλιστής ΔΕΝ θέτει γραπτές ερωτήσεις στον λήπτη της ασφάλισης πριν τη σύναψη της σύμβασης; α Να δηλώσει ο λήπτης της ασφάλισης στον ασφαλιστή κάθε περιστατικό ή στοιχείο αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου. β Να απαντήσει ο λήπτης της ασφάλισης στον ασφαλιστή μόνον σε όσα περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο του ασφαλιστή. γ Τα α και β. δ Κανένα από τα α και β. Στην ισόβια ασφάλιση ζωής, ποια είναι τα δικαιώματα του ασφαλιστή αν ο λήπτης της ασφάλισης καθυστερήσει την καταβολή δόσης ασφαλίστρου πέρα από το χρόνο που ορίζεται 91 στην ασφαλιστική σύμβαση; α Να ακυρώσει αυτόματα τη σύμβαση ασφάλισης. β Να αρνηθεί την καταβολή αποζημίωσης. Να καταγγείλει τη σύμβαση με γραπτή δήλωση προς το λήπτη της ασφάλισης, ότι αν δεν καταβληθεί το ασφάλιστρο η σύμβαση θα πάψει να ισχύει σε δεκαέξι μέρες από την κοινοποίηση γ της δήλωσης. Να καταγγείλει τη σύμβαση με γραπτή δήλωση προς το λήπτη της ασφάλισης, ότι αν δεν καταβληθεί το ασφάλιστρο η σύμβαση θα πάψει να ισχύει σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της δ δήλωσης. 92 Πότε λήγει τυπικά ένα συμβόλαιο πυρός; α Δεν λήγει, είναι ισόβιο β Όταν λήξει ο χρόνος για τον οποίο συμφωνήθηκε γ Όταν ο λήπτης ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς δ Όταν το ακυρώσει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 93 Ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις ΔΕΝ έχει σαν αποτέλεσμα τη λήξη ενός ασφαλιστηρίου; α Η καταγγελία β Να πάψει να υπάρχει το ασφαλιστικό συμφέρον γ Η καταβολή της αποζημίωσης δ Να λήξει ο κίνδυνος 94 Ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης ασφάλισης εκ μέρους του ασφαλιστή δεν προβλέπεται στο νόμο; α Λόγω διαφωνίας του ασφαλιστή με τον αντασφαλιστή β Επί ασφαλίσεων κατά ζημιών και προσωπικών ατυχημάτων, λόγω του ότι ο λήπτης δεν δήλωσε περιστατικά αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου γ Λόγω καθυστέρησης στην καταβολή οφειλόμενης δόσης ασφαλίστρου δ Λόγω πτώχευσης του λήπτη της ασφάλισης ή θέσης αυτού σε αναγκαστική διαχείριση 95 Ποιος είναι ο ρόλος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου; α Αν δεν υπάρχει το έντυπο ασφαλιστήριο, δεν έχει συναφθεί η σύμβαση (συστατικός χαρακτήρας) β Αποδεικνύει την ύπαρξη και τους όρους της σύμβασης, που υπάρχει ανεξάρτητα από τη γραπτή της αποτύπωση (αποδεικτικός χαρακτήρας)

13 γ Τα α και β. δ Κανένα από τα α και β. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις Α, Β και Γ έχουν συνάψει καθεμία ξεχωριστή ασφάλιση για τον κίνδυνο πυρκαγιάς του πολυτελούς ξενοδοχείου OPQ RESORT και κάθε σύμβαση 96 προβλέπει ασφαλιστικό ποσό Πράγματι το OPQ RESORT καίγεται ολοσχερώς και η ζημία ανέρχεται στα Τι θα εισπράξει η ιδιοκτησία του OPQ RESORT συνολικά (χωρίς να εξετάζουμε από ποιον); α , δηλαδή το άθροισμα των ασφαλιστικών ποσών β , δηλαδή ακριβώς τη ζημία που υπέστη γ Τίποτα, γιατί η ιδιοκτησία της OPQ RESORT εξαπάτησε τους ασφαλιστές αποκρύπτοντάς τους τις άλλες ασφαλίσεις δ Θα αποφασίσουν τα Δικαστήρια 97 Πώς λέγεται η ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης προς την ασφαλιστική του επιχείρηση, ότι επήλθε η ασφαλιστική περίπτωση; α Δήλωση Ενημέρωσης. β Αίτηση Αποζημίωσης. γ Καταγγελία Σύμβασης. δ Αναγγελία Ζημιάς. 98 Τι σημαίνει η φράση "ουσιώδες/συστατικό στοιχείο της ασφαλιστικής σύμβασης"; α ότι είναι βασικό για την εκτίμηση του κινδύνου και τον υπολογισμό του ασφαλίσματος β ότι είναι βασικό για την τιμολόγηση του ασφαλιστικού προϊόντος γ ότι είναι βασικό στοιχείο για την προσυμβατική ενημέρωση του ασφαλισμένου δ ότι χωρίς αυτά, δεν έχει γεννηθεί η υποχρέωση του ασφαλιστή για κάλυψη του κινδύνου 99 Ποια είναι η βασικότερη υποχρέωση του ασφαλιστή μετά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία; α η καταβολή του ασφαλίσματος χωρίς υπαίτια καθυστέρηση β η τήρηση εχεμύθειας για προσωπικά δεδομένα γ η καταβολή των προμηθειών του διαμεσολαβητή δ η προσπάθεια να παραμείνει ο πελάτης στην επιχείρηση Ο ασφαλισμένος Α έχει ασφαλίσει το σπίτι του με ασφάλιση πυρός διάρκειας από μέχρι Στις η άδεια της ασφαλιστικής επιχείρησης 100 ανακλήθηκε οριστικά. Ποιες είναι οι συνέπειες ως προς την ισχύ της σύμβασής του; α Εξακολουθεί να ισχύει μέχρι , εκτός αν ο επόπτης εκκαθάρισης την καταγγείλει νωρίτερα. β Τριάντα μέρες μετά την ανάκληση λύνεται, αλλά μόνον μετά από καταγγελία του επόπτη εκκαθάρισης. γ Λύθηκε ταυτόχρονα με την ανάκληση της άδειας της ασφαλιστικής επιχείρησης. δ Τριάντα μέρες μετά την ανάκληση λύνεται, χωρίς καμία ενέργεια δική του ή της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης. Ο ασφαλισμένος Α έχει ασφαλίσει το σπίτι του με ασφάλιση πυρός διάρκειας από μέχρι Στις η άδεια της ασφαλιστικής επιχείρησης 101 ανακλήθηκε οριστικά. Εν τω μεταξύ στις επήλθε ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος. Πώς θα αποζημιωθεί ο Α; 102 α β γ δ Θα αποζημιωθεί από την ασφαλιστική εκκαθάριση, με τυχαία κατάταξη μεταξύ των μη ασφαλισμένων προσώπων που επίσης διεκδικούν αποζημίωση από την ασφαλιστική. Θα αποζημιωθεί από την ασφαλιστική εκκαθάριση, με προνομιακή κατάταξη μεταξύ των μη ασφαλισμένων προσώπων που επίσης διεκδικούν αποζημίωση από την ασφαλιστική. Θα τον αποζημιώσει το Επικουρικό Κεφάλαιο. Αν δεν πρόλαβε να αποζημιωθεί μέχρι την ανάκληση της άδειας, χάνει τα δικαιώματά του. Ο ασφαλισμένος Α έχει ασφαλίσει το σπίτι του με ασφάλιση πυρός διάρκειας από μέχρι Στις η άδεια της ασφαλιστικής επιχείρησης ανακλήθηκε οριστικά. Ποια είναι η τύχη του ασφαλίστρου που έχει πληρώσει για το διάστημα μέχρι ;

14 α β Θα του επιστραφεί από την ασφαλιστική εκκαθάριση, με τυχαία κατάταξη μεταξύ των μη ασφαλισμένων προσώπων που επίσης διεκδικούν αποζημίωση από την ασφαλιστική.. Θα του επιστραφεί από την ασφαλιστική εκκαθάριση, με προνομιακή κατάταξη μεταξύ των μη ασφαλισμένων προσώπων που επίσης διεκδικούν αποζημίωση από την ασφαλιστική. 103 γ Θα τον αποζημιώσει το Επικουρικό Κεφάλαιο. δ Λόγω της ανάκλησης της άδειας, χάνει το ασφάλιστρο που κατέβαλε. Η ελληνική εταιρεία ΦΧΨ ΑΕ, που δεν έχει λάβει την άδεια λειτουργίας του ν.δ/τος 400/70, πείθει τον καλόπιστο πελάτη Π και του πωλεί "ασφαλιστική σύμβαση ζωής". Αυτή η σύμβαση είναι.. α Καθόλα έγκυρη, βάσει της αρχής ελευθερίας των συμβάσεων του Αστικού Κώδικα. β Άκυρη, γιατί η ΦΧΨ ΑΕ στερείται της άδειας λειτουργίας του ν.δ/τος 400/70. γ Καθόλα έγκυρη, αν ακολουθήθηκε ο "τύπος" της ασφαλιστικής σύμβασης ζωής. δ Έγκυρη, υπό την έννοια ότι ο Π έχει δικαίωμα είτε να τη διακόψει και να ζητήσει επιστροφή του ασφαλίστρου, είτε να τη συνεχίσει και να ζητήσει καταβολή της αποζημίωσης. 104 Η ελληνική εταιρεία ΦΧΨ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, που δεν έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την εποπτική αρχή, προσεγγίζει τον πελάτη Π για να του πουλήσει "ασφαλιστική σύμβαση ζωής". Ο Π ξέρει ότι η ΦΧΨ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ δεν είναι αδειοδοτημένη, αλλά προχωράει στη σύμβαση, διότι αυτή έχει πολύ χαμηλό ασφάλιστρο. Αυτή η σύμβαση είναι.. α Καθόλα έγκυρη, βάσει της αρχής ελευθερίας των συμβάσεων του Αστικού Κώδικα. β Άκυρη, γιατί η ΦΧΨ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ στερείται της άδειας λειτουργίας του ν.δ/τος 400/70. γ Καθόλα έγκυρη, αν ακολουθήθηκε ο "τύπος" της ασφαλιστικής σύμβασης ζωής. δ Έγκυρη, υπό την έννοια ότι ο Π έχει δικαίωμα είτε να τη διακόψει και να ζητήσει επιστροφή του ασφαλίστρου, είτε να τη συνεχίσει και να ζητήσει καταβολή της αποζημίωσης. 105 Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις Α, Β και Γ αποφασίζουν και συμφωνούν να ασφαλίσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς του πολυτελούς ξενοδοχείου OPQ RESORT για ποσό Η συμφωνία αναφέρει ότι η Α δεσμεύεται για το 40% και οι Β και Γ καθεμία για το 30% της αποζημίωσης. Πώς ονομάζεται η συμφωνία των Α, Β και Γ; α Υπασφάλιση. β Διαδοχική ασφάλιση. γ Συνασφάλιση. δ Πολλαπλή ασφάλιση. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις Α, Β και Γ έχουν συνάψει καθεμία ταυτόχρονα ξεχωριστή ασφάλιση για τον κίνδυνο πυρκαγιάς του πολυτελούς ξενοδοχείου OPQ RESORT και 106 κάθε σύμβαση αναφέρει την αξία του ξενοδοχείου με το ποσό των Πώς ονομάζεται η ασφάλιση αυτή; α Υπασφάλιση. β Διαδοχική ασφάλιση. γ Συνασφάλιση. δ Πολλαπλή ασφάλιση. Κάτοχος ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής, καταθέτει στην ασφαλιστική του εταιρεία αίτηση εξαγοράς του συμβολαίου του. Σε πόσο χρονικό διάστημα οφείλει η ασφαλιστική 107 εταιρεία να καταβάλλει το ποσό των αξιών εξαγοράς και το τυχόν προϊόν Υπεραπόδοσης του Μαθηματικού Αποθέματος στον δικαιούχο; α Εντός δέκα (10) ημερών β Άμεσα. γ Εντός τριάντα (30) ημερών. δ Σε εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. 108 Σε πόσο χρονικό διάστημα παραγράφονται οι αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση στις ασφαλίσεις ζημιών;

15 α Σε δύο (2) χρόνια. β Σε τέσσερα (4) χρόνια. γ Σε πέντε (5) χρόνια. δ Ποτέ. Είναι απαράγραπτες. 109 Γιατί υποχρεούται η ασφαλιστική επιχείρηση να παραδίδει στον ασφαλισμένο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο; α Για να μπορεί να αποδείξει ο ασφαλισμένος, αν χρειαστεί, την ύπαρξη και του όρους της ασφαλιστικής σύμβασης. β Επειδή το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι ουσιώδες και συστατικό στοιχείο της ασφαλιστικής σύμβασης. γ Επειδή, αν δεν παραδοθεί το ασφαλιστήριο, δεν ξεκινάει η κάλυψη από την ασφαλιστική επιχείρηση. δ Επειδή, αν δεν παραδοθεί το ασφαλιστήριο, δεν μπορεί να αναγγείλει νόμιμα ο ασφαλισμένος την επέλευση της ζημίας. 110 Τι πρέπει να κάνει ο λήπτης της ασφάλισης αμέσως μόλις επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση; α Να ενημερώσει αμέσως την ασφαλιστική του εταιρεία. β Να σπεύσει να αποκαταστήσει μόνος του τη ζημιά του. γ Δεν έχει καμία ιδιαίτερη υποχρέωση, αρκεί να έχει πληρώσει το ασφάλιστρο. δ Να δείξει ψυχραιμία. 111 Μέσα σε πόσες μέρες από τότε που έμαθε ο λήπτης της ασφάλισης ότι επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος πρέπει να ενημερώσει την ασφαλιστική του εταιρεία; α Τρεις. β Δύο. γ Οκτώ. δ Δέκα.

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Alico A.E.A.Z. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

N. 2496/1997 (ΦΕΚ Α 87/ ) Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις.

N. 2496/1997 (ΦΕΚ Α 87/ ) Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. N. 2496/1997 (ΦΕΚ Α 87/16-5-1997) Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. [Άρθρα 1-33] ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύμφωνα με: Την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία. Τους παρόντες Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής. Τους Ειδικούς Όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

2. Στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης οι εισφορές καταβάλλονται :

2. Στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης οι εισφορές καταβάλλονται : 1. Προκειμένου να είναι επαρκής, στο μέτρο του ευλόγως προβλεπτού, η εκτίμηση για το ύψος της ελάχιστης ελεύθερης περιουσίας που πρέπει να διαθέτει ασφαλιστική εταιρία, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Policy Number): 55489 / 72657 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : 439261 ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Policy Holder) ΘΗΣΕΩΣ 4 ΑΦΜ: 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΔΟΥ : Τηλ.: 2299076469 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ : 439261

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ. Επιπλέον, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου.

ΔΕΙΓΜΑ. Επιπλέον, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife A.E.A.Z. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων, Τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Project Group. Restatement of European Insurance Contract Law. Established by: Prof. Dr. Fritz Reichert-Facilides ( ), LL.M., Innsbruck.

Project Group. Restatement of European Insurance Contract Law. Established by: Prof. Dr. Fritz Reichert-Facilides ( ), LL.M., Innsbruck. Project Group Restatement of European Insurance Contract Law Established by: Prof. Dr. Fritz Reichert-Facilides ( ), LL.M., Innsbruck Chairman: Prof. Dr. Helmut Heiss, LL.M., Zurich www.restatement.info

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ SMART PENSION 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ SMART PENSION 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ SMART PENSION 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife A.E.A.Z. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιστρο είναι το χρηματικό ποσό που δίνει κάθε χρόνο ο ασφαλισμένος, για να εξασφαλίσει την κάλυψη που του παρέχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του.

Ασφάλιστρο είναι το χρηματικό ποσό που δίνει κάθε χρόνο ο ασφαλισμένος, για να εξασφαλίσει την κάλυψη που του παρέχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του. Ασφάλιστρο Ασφάλιστρο είναι το χρηματικό ποσό που δίνει κάθε χρόνο ο ασφαλισμένος, για να εξασφαλίσει την κάλυψη που του παρέχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβάλλεται από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 8 ο ΜΑΘΗΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 8 ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 8 ο ΜΑΘΗΜΑ Ι. Ανώμαλη Εξέλιξη της Ενοχής στις Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις 1. Έννοια Αμφοτεροβαρούς Σύμβασης Οι Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις δημιουργούν ενοχικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία Η ifriend δημιουργήθηκε από την Εταιρία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής

Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης. το πρόσωπο ή το αντικείμενο και τη χρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΜΕΡΟΣ Α : ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο : ΟΡΙΣΜΟΙ Οπουδήποτε στην Ασφαλιστική Σύµβαση χρησιµοποιούνται οι όροι που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

DRAFT COMMON FRAME OF REFERENCE CHAPTER III, SECTION IX INSURANCE CONTRACT

DRAFT COMMON FRAME OF REFERENCE CHAPTER III, SECTION IX INSURANCE CONTRACT Project Group Restatement of European Insurance Contract Law Established by: Prof. Dr. Fritz Reichert-Facilides ( ), LL.M., Innsbruck Chairman: Prof. Dr. Helmut Heiss, LL.M., Zurich www.restatement.info

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Προσυμβατική Ενημέρωση (όπως ορίζεται στο Ν. 4364/2016, άρθρο 152) Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά. Τα τυχόν αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ»

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Ι.ΟΡΙΣΜΟΙ α) «Ασφαλιστής» η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Βοηθείας με την επωνυμία EUROP ASSISTANCE S.A. GREEK BRANCH,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο Σελ. 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1. Έννοιες... 1 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ENTYΠO 1600 Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια του προσωρινού σήματος θα είναι 7 ημερολογιακές ημέρες.

Η διάρκεια του προσωρινού σήματος θα είναι 7 ημερολογιακές ημέρες. Γλυφάδα, 14 Φεβρουαρίου 2014 Αγαπητοί συνεργάτες, Με σκοπό την απρόσκοπτη συνεργασία μας και την καλύτερη ενημέρωσή σας, παραθέτουμε τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από 1/3/2014 και σας γνωστοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ» - Δημιουργία Εγγυημένου Κεφαλαίου Εφάπαξ Ασφαλίστρου (κωδ )

Πρόγραμμα «ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ» - Δημιουργία Εγγυημένου Κεφαλαίου Εφάπαξ Ασφαλίστρου (κωδ ) Πρόγραμμα «ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ» - Δημιουργία Εγγυημένου Κεφαλαίου Εφάπαξ Ασφαλίστρου (κωδ. 10442) Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον Ασφαλισμένο, εάν αυτός βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ENTYΠO 1600 Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Alico Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ισοβιας συνταξης εφαπαξ ασφαλιστρου (κωδ ) Πρόγραμμα Easy Plan άμεση σύνταξη

Πρόγραμμα Ισοβιας συνταξης εφαπαξ ασφαλιστρου (κωδ ) Πρόγραμμα Easy Plan άμεση σύνταξη Πρόγραμμα Ισοβιας συνταξης εφαπαξ ασφαλιστρου (κωδ. 10547) Πρόγραμμα Easy Plan άμεση σύνταξη Πρόγραμμα εφάπαξ ασφαλίστρου με παροχή Ισόβιας Συνταξιοδότησης και με εγγυημένη 10ετή περίοδο συνταξιοδότησης.

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ Ασφαλιζόμενος: Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας, ψυκτικός υδραυλικός - συντηρητής και/ή εγκαταστάτης καυστήρων ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση εναντίωσης του Αντισυμβαλλομένου, η Εταιρία θα επιστρέψει τα ασφάλιστρα που έχουν καταβληθεί.

Σε περίπτωση εναντίωσης του Αντισυμβαλλομένου, η Εταιρία θα επιστρέψει τα ασφάλιστρα που έχουν καταβληθεί. LIFE ESSENTIAL EVOLVING ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες Όροι Χρήσης Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες 1. H Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α. [Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων] έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 094029251/ΦΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικης

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικης 1. Μπορούν οι εξαιρέσεις ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων να αντιταχθούν κατά του ζημιωθέντος τρίτου; Ο νομοθέτης έχει θεσπίσει την υποχρεωτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2496/1997 «Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 87/16.5.1997) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο (4 α ) 4θ του Ν. 2251/1994 & το Π.Δ. 252/1996

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο (4 α ) 4θ του Ν. 2251/1994 & το Π.Δ. 252/1996 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο (4 α ) 4θ του Ν. 2251/1994 & το Π.Δ. 252/1996 1α. Πληροφορίες που αφορούν τον προμηθευτή Προμηθευτής στη σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

H «ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ»(χάριν συντομίας. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ) έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού

H «ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ»(χάριν συντομίας. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ) έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού Όροι Χρήσης Γενικοί Όροι και Πληροφορίες H «ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ»(χάριν συντομίας ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ) έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 072742358 και υπάγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1ο: ΕΞΑΓΟΡΑ Το ασφαλιστήριο μπορεί να εξαγορασθεί : α. όταν πρόκειται για συμβόλαια διάρκειας πληρωμής ασφαλίστρων μέχρι και δέκα (10) χρόνων, μετά την πληρωμή

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 509 Αθήνα, 1 η Δεκεμβρίου 2016 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ(136) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

AKYPO ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ(136) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ(136) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ FL136V1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Στα επόμενα, για συντομία, αποκαλούνται: «Εταιρία» (Aσφαλιστής): Η INTERAMERICAN, Eλληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση

για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση Τρίτη οδηγία 90/232/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ {Εδώ περιγράφονται όλα όσα ισχύουν και πρέπει να έχετε υπόψη σας για την ισχύ του Ασφαλιστηρίου σας. Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται μαζί με τους Ειδικούς Όρους των καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας}

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΊΟ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ

ΒΙΒΛΊΟ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ΒΙΒΛΊΟ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ Καλώς ήλθατε στην ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Η εμπιστοσύνη σας προς την εταιρεία μας και τους συνεργάτες της αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς και μας δημιουργεί αίσθημα ευθύνης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται σήμερα μέσω της Anytime Online By Interamerican είναι:

Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται σήμερα μέσω της Anytime Online By Interamerican είναι: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Πληροφορίες πριν τη σύναψη ασφαλιστικής συμβάσεως σύμφωνα με τα άρθρα 225 και 226 του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών Νόμου του 2016 και 4 επ. του περί της εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ENTYΠO 1600 Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης.

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης. Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία. Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. Ταυτότητα Ο.Α.Ε.Π.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. Ταυτότητα Ο.Α.Ε.Π. 1 Ταυτότητα Ο.Α.Ε.Π. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) συστάθηκε με το Νόμο 1796/1988 (ΦΕΚ 152 A /11-7-88). Είναι αυτόνομος μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με την εγγυοδοσία του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδων ζημιών έτους 2010 (Ποσά σε ευρώ) Ασφάλιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ Αναφέρετε ποιους παράγοντες θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη ένας ασφαλιστής αξιολογώντας ένα κίνδυνο ασφάλισης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ Αναφέρετε ποιους παράγοντες θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη ένας ασφαλιστής αξιολογώντας ένα κίνδυνο ασφάλισης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 457 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.. 9 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 11 Ι. Το ασφαλιστικό δίκαιο ως κλάδος του εμπορικού δικαίου.. 11 1. Γενικά. 11 2. Περιεχόμενο..

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 2496 Έτος: 1997 ΦΕΚ: Α 87 19970516 Τέθηκε σε ισχύ: 16.05.1997 Αρµόδιος Φορέας: Ο Πρόεδρος της Ελληνικής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Σήμερα, την.././., μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: α) Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΨΩΜΙΑΔΟΥ Ο.Ε.», με έδρα την ΠΑΤΡΑ, οδό ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΑΛΕΑ 37, αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοτελές Ειδικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Νομικής Προστασίας

Αυτοτελές Ειδικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Νομικής Προστασίας Αυτοτελές Ειδικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Νομικής Προστασίας Αυτό το κεφάλαιο είναι αυτοτελές και περιέχει τους όρους ασφάλισης Νομικής Προστασίας του Ασφαλισμένου (κυρίου, νομίμου κατόχου, Οδηγού) του Ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης Αισώπου 20, 546 27 Θεσσαλονίκη «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ-

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Easy Plan άμεση σύνταξη

Πρόγραμμα Easy Plan άμεση σύνταξη Πρόγραμμα Easy Plan άμεση σύνταξη 7 ος 2017 Η σημερινή κατάσταση 2 Η ανάγκη μας για συμπληρωματική σύνταξη 3 Θα σας ενδιέφερε να μπορούσατε να μετατρέψετε σήμερα ένα μέρος από τις διαθέσιμες αποταμιεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 Σύντομη εταιρική παρουσίαση Είμαστε 100% θυγατρική εταιρία του Ασφαλιστικού Ομίλου - ΑΧΑ με παγκόσμια παρουσία. 34 Υποκαταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ όροι χρήσης Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες 1. H Nivis Insurance Brokers (στο εξής Nivis ) έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 800548286 /ΔΟΥ Καλλιθέας. Εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 3557/2007

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 3557/2007 ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 3557/2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕΙΑ κατά τη συνεδρίασή του στις 03-04-2009 εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή κο. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΔΠΜ-Θ/ΠΚΑΣΤ/

Γ. ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΔΠΜ-Θ/ΠΚΑΣΤ/ Γ. ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΔΠΜ-Θ/ΠΚΑΣΤ/ Αντικείμενο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητών

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητών Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητών 29/5/2014 Μάνος Δημήτριος AGENDA 1. Νομοθεσία/Κάλυψη 2. Εφαρμογές νομοθεσίας/προβληματισμοί 3. Στατιστικά 4. Παραδείγματα ζημιών 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΚΑΛΥΨΗ Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016 Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: Πρωί: X Απόγευμα: Θεματική ενότητα: 1. Μια ισόβια ασφάλιση, με ασφαλισμένο κεφάλαιο ύψους 1, πληρωτέο τη χρονική στιγμή του θανάτου του (x), περιλαμβάνει πρόσθετη κάλυψη (rider),

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ / 28.07.2016 Επικουρικό Κεφάλαιο ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ / 28.07.2016 Αθήνα, 28.07.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία: Οδός:, Αριθμός:, ΤΚ: Περιοχή:, Πόλη: ΑΦΜ:, ΔΟΥ: Τηλέφωνο:, Κινητό:, Fax: Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ (Ιδιώτης) Φυσικό Πρόσωπο Νομικό πρόσωπο δημόσιος Οργανισμός Ελεύθερος Επαγγελματίας Άλλο Ονοματεπώνυμο: Επάγγελμα: ΑΦΜ: ΟΥ: Ημ. Γέννησης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ /

Διαβάστε περισσότερα