ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 19, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: , , , FAX: ΕΝΩΠΙΟΝ των κκ. Ανακριτών του Ν. 4022/2011 του Πρωτοδικείου Αθηνών (κκ. Γαβριήλ Μαλλή, Προέδρου Πρωτοδικών, και Ιωάννη Σταυρόπουλου, Πρωτοδίκη) ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αθήνα, Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Εκκρεμεί ενώπιόν Σας δικογραφία που έχει σχηματισθεί σε βάρος μου για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ εξακολούθηση και κατ επάγγελμα, κατά το χρονικό διάστημα από 2004 έως 2013 [η οποία βασική εγκληματική δραστηριότητα συνίσταται στο αδίκημα της κατ εξακολούθηση παθητικής δωροδοκίας του κ. Αντωνίου Κάντα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με επιτευχθέν όφελος που υπερβαίνει το ποσόν των δραχμών ή ευρώ, αναφορικώς: (α) με τη ναυπήγηση τριών νέων υποβρυχίων (Υ/Β) τύπου 214, και τον εκσυγχρονισμό τεσσάρων παλαιότερων τύπου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», και (β) με την προμήθεια 54 συστημάτων Κ/Β STINGER επί οχήματος για τις ανάγκες του ΓΕΣ]. 2. Ειδικότερα σε ό,τι με αφορά, μού αποδίδεται ότι στην Αθήνα (!!!), κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2004 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2013, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, [τάχα] με πρόθεση προέβην σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ήτοι κατείχα περιουσία και έκανα χρήση αυτής, εν γνώσει [δήθεν] του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα, διαπράττω δε [τάχα] νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ επάγγελμα. Συγκεκριμένα, μού αποδίδεται ότι υπό την ιδιότητά μου ως δικηγόρου με επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελβετία και με ειδικές γνώσεις σε θέματα σύστασης υπεράκτιων εταιριών και διαχείρισης περιουσιών, συνέστησα για λογαριασμό του Αντωνίου Κάντα το ίδρυμα Green 4Cast Foundation με έδρα στον Παναμά, την υπεράκτια εταιρεία Guldenberg Int. S.A. με έδρα την Κόστα Ρίκα, διά της οποίας διοικείτο το ως άνω ίδρυμα, και το τραστ Olav Engineering Corp. με έδρα τον Παναμά, προκειμένου στα παραπάνω νομικά πρόσωπα, τα οποία [τάχα] διαχειριζόμουν κατ εντολή του Αντωνίου Κάντα, να μεταφερθεί η μείζων περιουσία του τελευταίου, προερχόμενη από παράνομες πληρωμές που ελάμβανε στα πλαίσια των διαφόρων εξοπλιστικών προγραμμάτων,

2 ύψους δολαρίων ΗΠΑ περίπου, μεταξύ της οποίας και το συνολικό ποσόν του ευρώ που φέρεται να εισέπραξε αυτός ως προϊόν δωροδοκίας που περιγράφεται λεπτομερώς στο κατηγορητήριο, και με τον τρόπο αυτόν να επιτευχθεί αφενός η απομάκρυνση των κεφαλαίων από την αρχική τους προέλευση και η παρεμπόδιση εντοπισμού του από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, αφετέρου η τελική μεταφορά της εν λόγω περιουσίας στην Αθήνα. 3. Σύμφωνα πάντοτε με το κατηγορητήριο, η παράνομη αυτή περιουσία μεταφέρθηκε με σταδιακές καταβολές, από το 2004 και μετά, από τους αναφερόμενους στο βασικό αδίκημα λογαριασμούς του κ. Αντωνίου Κάντα στον υπ αριθμ λογαριασμό της τράπεζας JULIUS BÄR στη Σιγκαπούρη με υπέρ της Olav Engineering Corp. που ανήκει στο Quinna Trust, καθώς και στον υπ αριθμ λογαριασμό της ίδιας τράπεζας υπέρ της υπεράκτιας ως άνω εταιρείας Guldenberg Int. S.A., την οποία περιουσία έκτοτε και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013 τάχα διαχειριζόμουν εν γνώσει δήθεν του γεγονότος ότι αυτή προέρχεται από το αδίκημα της ιδιαίτερα μεγάλης αξίας παθητικής δωροδοκίας του κ. Αντωνίου Κάντα σε βάρος του Δημοσίου και με υποτιθέμενο σκοπό να αποκρύψω την παράνομη προέλευσή της. 4. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, κατηγορούμαι για παραβίαση των άρθρων 1, 13 περ. στ, 14, 26 1 α, 27 1 α, 2, 45, 94 1, 98, των άρθρων 1 α περ. αιβ, αιζ, β, 2 1 εδ. β - α Ν. 2331/1995 (ως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τον Ν. 3424/2005), των άρθρων 1 α i δδ, ii, β, 2 1 β - α του ίδιου νόμου (ως ίσχυαν μετά την τροποποίησή τους με τον Ν. 3424/2005 έως την κατάργησή τους με τον Ν. 3691/2008), των άρθρων 2 1, 2, 3 περ. γ, ιθ (ως η τελευταία περίπτωση ίσχυε με την αρίθμηση αυτή πριν την ισχύ του Ν. 4042/2012), 45 1 γ - α, ε, 2, 4 Ν. 3691/2008, και 1, 2 του Ν. 4022/2011. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τα άρθρα 235 ΠΚ (ως ίσχυε με την επιεικέστερη μορφή του μετά την αντικατάστασή του με τον Ν. 2802/2000), και 1 1 του Ν. 1608/ Διά του παρόντος απολογητικού υπομνήματός μου επιθυμώ να εκθέσω με απόλυτη ειλικρίνεια τα αληθή πραγματικά περιστατικά της υπό κρίση υποθέσεως και να αποκαταστήσω την αυθαίρετη παραδοχή του κατηγορητηρίου περί δήθεν συνδρομής γνώσεως στο πρόσωπό μου σχετικώς με την παράνομη προέλευση των χρημάτων του κ. Κάντα, στην οποία υποτιθέμενη στηρίζεται ουσιαστικώς όλη η κατηγορία εναντίον μου. Σπεύδω δε από τούδε να σημειώσω ότι η υπόθεση σε βάρος μου στηρίζεται αποκλειστικά και μόνον σε όσα έχει ισχυρισθεί κατά καιρούς ο κ. Κάντας, απολογούμενος σε εσάς και τους συναδέλφους σας, κκ. Γεωργουλέα, Μάρκου και Μπράτη. 2

3 Υπό το πρίσμα αυτό ομολογώ ότι ξενίζει η αξιωματική εκφορά κρίσεων στο κατηγορητήριο περί του ότι δήθεν κατείχα και έκανα χρήση της περιουσίας του κ. Κάντα, ότι τάχα διαχειριζόμουν το ίδρυμα Green4Cast Foundation, την εταιρεία Guldenberg Int. S.A., την εταιρεία Olav Engineering Corp., καθώς και τα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως και ότι δήθεν στους λογαριασμούς των νομικών αυτών προσώπων εισέρευσε εν γνώσει μου περιουσία δολαρίων ΗΠΑ. Και τούτο, όχι μόνο επειδή οι παραδοχές αυτές ουδόλως ανταποκρίνονται στα στοιχεία της δικογραφίας που ήταν στη διάθεση των ανακριτικών αρχών κατά τη σύνταξη του κατηγορητηρίου σε βάρος μου, αλλά και διότι αφενός μεν ουδέποτε άσκησα άμεσα ή έμμεσα τη διαχείριση των ως άνω νομικών προσώπων ή των περιουσιών τους, αφετέρου δε επειδή κατά την παροχή των νομικών υπηρεσιών μου συμμορφώθηκα αυτοβούλως με τις αυστηρότατες επιταγές που τάσσει η Ελβετική Πράξη για το Ξέπλυμα Χρήματος ( Anti-Money Laundering Act AMLA ). 6. Περαιτέρω, και ανεξάρτητα προς την πρόδηλη ουσιαστική αβασιμότητα της κατηγορίας, επιθυμώ να δηλώσω ότι για τους ανυπέρβλητους νομικούς λόγους που αναπτύσσονται εξαντλητικά στο οικείο κεφάλαιο του παρόντος (βλ. κατωτ., υπό V.), θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 6 ΠΚ και όχι η διάταξη του άρθρου 5 ΠΚ. Και τούτο, διότι τα ερευνώμενα πραγματικά περιστατικά εκτυλίχθηκαν εξολοκλήρου στην αλλοδαπή και όχι στην Ελλάδα, γεγονός που από πλευράς διεθνούς δικαίου έχει πολλαπλές και σημαντικές συνέπειες (βλ. κατωτ., υπό 92). 7. Με το παρόν απολογητικό μου υπόμνημα προσκομίζω το σύνολο όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων που αφορούν στη σύσταση και τη διαχείριση απάντων των νομικών προσώπων που ιδρύθηκαν για λογαριασμό του κ. Κάντα από την αρχή της συνεργασίας μας και μέχρι σήμερα [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1, 2, 3 & 4]. Εξ αυτών και μόνον προκύπτει ότι οι ισχυρισμοί του κ. Κάντα περί δήθεν συνειδητής αρωγής μου στην απόκρυψη της παράνομης προέλευσης των χρημάτων του, περί δήθεν υποδείξεως εκ μέρους μου ενός δαιδαλώδους συστήματος νομικών προσώπων, στα οποία θα εισέρρεε το παράνομο χρήμα του, περί δήθεν συστάσεώς μου προς αυτόν να αποκρύψει την ιδιότητά του ως αναπληρωτή γενικού διευθυντή της Γενικής Διευθύνσεως Εξοπλισμών προκειμένου να μην εγερθούν γι αυτόν υποψίες για ξέπλυμα χρήματος, και περί της υποτιθέμενης προθέσεώς μου να ιδιοποιηθώ τα χρήματά του (!!!), δεν είναι απλά ψευδείς είναι πρόστυχοι. 3

4 8. Ο κ. Κάντας, συμπεριφερόμενος οψίμως ως μετανοούσα Μαγδαληνή, έχει την ψευδαίσθηση ότι, εφευρίσκοντας εξιλαστήρια θύματα για να μετακυλήσει τις ευθύνες του, και δηλώνοντας ότι τάχα ήμουν κοινωνός των παράνομων ενεργειών του και αρωγός στον εγκληματικό σχεδιασμό του, θα τύχει μεγαλύτερης συμπάθειας από τις δικαστικές αρχές, θα αποχρωματίσει τη δική του τεράστια ποινική ευθύνη και θα μπορεί να ελπίζει σε μια καλύτερη μελλοντική ποινική αντιμετώπιση. Το τέχνασμά του γνωστό και φθηνό Δυστυχώς όμως γι αυτόν, είμαι σε θέση να αποδείξω ότι όλα όσα ανέφερε για το πρόσωπό μου στις κατά καιρούς απολογίες του ενώπιον των ανακριτικών αρχών είναι αισχρά και αναιδή ψεύδη, που, ως τέτοια, θα εξελιχθούν για τον ίδιο σε όπλο αυτεπίστροφο. Είμαι δε βέβαιος ότι μετά την παράθεση των αποδεικτικών στοιχείων που επισυνάπτω στο παρόν υπόμνημά μου, την ακρίβεια και βασιμότητα των οποίων ευκόλως μπορείτε να αντιπαραβάλλετε με τις εμπλεκόμενες τράπεζες, δεν θα καταλείπεται καμία πλέον αμφιβολία ότι δεν δύναται να στοιχειοθετηθεί σε βάρος μου η ως άνω κατηγορία για τους αληθείς, βάσιμους και νόμιμους λόγους που εκθέτω στα οικεία τμήματα του παρόντος. ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 9. Είμαι νομικός σύμβουλος, διδάκτωρ νομικής του πανεπιστημίου της Γενεύης, ειδικευμένος στο δίκαιο των εταιρειών, εγκατεστημένος μόνιμα από το έτος 1975 στην Ελβετία. Λόγω μάλιστα της πολύχρονης παραμονής μου στη χώρα, απέκτησα από ετών και την ελβετική υπηκοότητα. Διατηρώ στη Γενεύη εταιρεία νομικών συμβούλων, και λόγω κύρους διατελώ μέλος διοικητικών συμβουλίων διαφόρων εταιρειών, καθώς και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων ( International Society for Better Tomorrows [ NGO Education of girls in Asia ] The Sharing Knowledge Foundation ), ενώ έχω διατελέσει μεταξύ άλλων μέλος του Δ.Σ. και πρόεδρος ελβετικής φιλελληνικής εταιρείας της Γενεύης, η οποία αριθμεί περίπου 550 μέλη. 10. Γνώρισα τον κ. Κάντα στη Γενεύη περί τα τέλη του 2004 ή στις αρχές του 2005, μέσω ενός κοινού μας γνωστού κ. Τσολακίδη. Ο κ. Κάντας μού συστήθηκε: (α) ως καθηγητής οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, (β) ως επιχειρηματίας - σύμβουλος με συμμετοχή σε μελέτες για μερικά μεγάλα έργα στον ξενοδοχειακό κλάδο αναφορικώς με την σκοπιμότητα, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της επένδυσης, (γ) ως μέτοχος σε δύο τεχνικές σχολές στην Ελλάδα, και (δ) ως αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων της Audio Vox στην Ελλάδα. Ανέφερε δε ότι ήταν και πρώην αξιωματικός της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. 4

5 Σύμφωνα δε με τις πληροφορίες που ο ίδιος μου παρείχε, τα περιουσιακά του αγαθά προήρχοντο από τις ανωτέρω δραστηριότητές του, καθώς και από την περιουσία της οικογένειάς του. Δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι ήταν κύριος μιας βίλλας στην Αθήνα, καθώς και ακίνητης περιουσίας στην Κέρκυρα. α. Η σύσταση της εταιρείας Dampfer Consultants Corp. και του ιδρύματος Smart Eagle 11. Ο κ. Κάντας μού εξέφρασε την επιθυμία να συστήσει μια εταιρία και ένα ίδρυμα, προκειμένου να δομήσει τα περιουσιακά στοιχεία του με προοπτική συνολικού σχεδιασμού της περιουσίας του. Πρώτιστο μέλημά του ήταν να παραμείνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που επρόκειτο να ιδρυθεί υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο και υπό την πλήρη εξουσία του. Όσον δε αφορούσε στο οικογενειακό προφίλ του, μου ανέφερε ότι είναι παντρεμένος με την κ. Φωτεινή Ουζούνη, έχει έναν γιο, τον κ. Νικόλαο Κάντα, καθώς και πέντε αδέλφια, διατηρώντας άψογο και στενό δεσμό με όλους. 12. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις απαιτήσεις του κ. Κάντα, συστήθηκε για λογαριασμό του μία εταιρία με την επωνυμία Dampfer Consultants Corp. (Panama) (εφεξής Dampfer ) σύμφωνα με την από Συμφωνία Εντολής ( Trust Agreement ) μεταξύ αυτού και εμού [ΣΧΕΤΙΚΟ 1]. Ο ίδιος, όντας ο κύριος αυτής και εντολέας ( Principal ), ενεργών για δικό του λογαριασμό ως δικαιούχος της εταιρείας, διέθετε γενική πληρεξουσιότητα, με αποκλειστικό υπέρ αυτού δικαίωμα υπογραφής, προκειμένου να ενεργεί για λογαριασμό της Dampfer. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Dampfer διέθετε τραπεζικό λογαριασμό στην BANK HOFMANN AG στη Ζυρίχη. Στο λογαριασμό αυτό, ο κ. Κάντας είχε και πάλιν αποκλειστικό δικαίωμα υπογραφής, ενώ η σύζυγός του και ο γιος του δικαίωμα υπογραφής από κοινού. Προσωπικώς δεν γνώριζα ούτε είχα λόγο να γνωρίζω τη φύση, την προέλευση και τον σκοπό των περιουσιακών στοιχείων που εισέρευσαν στο λογαριασμό αυτό. Εξάλλου ποτέ δεν έλαβα καταστάσεις τραπεζικών κινήσεων ούτε και ποτέ μου ζητήθηκε να παρέχω οιανδήποτε άλλη υπηρεσία αναφορικώς με την εν λόγω εταιρεία. 13. Ουσιαστικώς, λοιπόν, η συμμετοχή μου εν προκειμένω εξαντλήθηκε στη σύσταση της ως άνω εταιρείας, η διοίκηση και ο έλεγχος της οποίας είχαν αναληφθεί από τον κ. Κάντα κατόπιν απαιτήσεώς του. Στο δε τραπεζικό επίπεδο, η εταιρεία εκπροσωπείτο εμφανώς από τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του. Προσωπικώς, δεν μετείχα στο Δ.Σ. της εταιρείας, δεν διέθετα κανένα ειδικό πληρεξούσιο για διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, δεν είχα κανένα δικαίωμα 5

6 υπογραφής ή άλλη τραπεζική εξουσία, και ως εκ τούτου, ουδεμία άλλη γνώση για τις δραστηριότητες του κ. Κάντα με αυτήν την εταιρεία. Ως εκ τούτου, σε σχέση με τη Dampfer δεν πραγματοποιήθηκε καμία απολύτως οικονομική δραστηριότητα με τη διαμεσολάβησή μου, κατά τρόπον ώστε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Ελβετικής Πράξεως για το Ξέπλυμα Χρήματος ( Anti-Money Laundering Act AMLA ) [ΣΧΕΤΙΚΟ 2], γεγονός που δεν μου επέβαλλε καν την τήρηση των αυστηρών υποχρεώσεων που εκεί προβλέπονται, τις οποίες, ωστόσο, τήρησα στο ακέραιο. 14. Ταυτόχρονα, βάσει της προαναφερθείσης από Συμφωνίας Εντολής, ιδρύθηκε ένα ίδρυμα ( Foundation ) με την επωνυμία Smart Eagle (Liechtenstein) (εφεξής Smart Eagle ). O κ. Κάντας αναφερόταν ως ο ιδρυτής του, ενεργών για δικό του λογαριασμό [ΣΧΕΤΙΚΟ 3]. Σκοπός του ήταν ο κληρονομικός προγραμματισμός, δηλαδή η τακτοποίηση και η προστασία των περιουσιακών αγαθών υπέρ της συζύγου και του γιου του μετά το θάνατο του ιδρυτή. (Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα χρειαζόταν ένα ίδρυμα και αργότερα ένα Trust). Ο Κανονισμός του ιδρύματος ( Regulation ) υπεγράφη από τον ίδιο τον κ. Κάντα [ΣΧΕΤΙΚΟ 4], ενώ υπάρχει πλήθος προσχεδίων του με χειρόγραφες σημειώσεις του ιδίου [ΣΧΕΤΙΚΟ 5] που καταδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον του για την τακτοποίηση της κληρονομιαίας περιουσίας μετά το θάνατό του. Ενδεικτικό του σκοπού αυτού ήταν εξάλλου το γεγονός ότι το ίδρυμα αυτό θα ενεργοποιείτο μόνον μετά το θάνατο του ιδίου, ως ιδρυτή και δικαιούχου του (βλ. άρθρο 8 του Κανονισμού ). 15. Πρέπει και πάλιν εμφατικά να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό, ο κ. Κάντας ήταν και πάλιν ο δικαιούχος ( beneficial owner ) των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα κατείχοντο μέσω του ιδρύματος. Κοινός παρονομαστής και των δύο νομικών προσώπων, Smart Eagle και Dampfer, δυνάμει και της από Συμφωνίας Εντολής, ήταν ότι ο κύριος και εντολέας αυτών ( Principal ), ήτοι ο κ. Κάντας, ενεργεί ο ίδιος για δικό του λογαριασμό (δίχως, δηλαδή, την ανάγκη σύμπραξης ετέρου προσώπου). Κατά το σχεδιασμό του κ. Κάντα, το Smart Eagle δεν είχε καμία άλλη δραστηριότητα αλλά λειτουργούσε μόνον ως θεματοφύλακας της μετοχής της Dampfer, γεγονός απαραίτητο για την ενεργοποίησή του μετά το θάνατό του. Ως εκ τούτου, το μεν ίδρυμα δεν διατηρούσε κανέναν τραπεζικό λογαριασμό, εγώ δε, ασφαλώς, δεν είχα δικαίωμα υπογραφής ή εξουσία αντιπροσωπεύσεώς του ενώπιον καμίας τράπεζας. Συνεπώς, μολονότι η λειτουργία του ιδρύματος φαίνεται κατ αρχήν να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της AMLA, η ανυπαρξία οικονομικών περιουσιακών στοιχείων καθιστά την τήρηση των ειδικών επιταγών της ουσιαστικώς άνευ αντικειμένου. Μολαταύτα, από την επισκόπηση των 6

7 εγγράφων του φακέλου του ιδρύματος αποδεικνύεται ότι επέδειξα και πάλιν το μέγιστο της επιμέλειας που η Πράξη αυτή προβλέπει, και δη αυτοβούλως. 16. Στο σημείο αυτό, επιθυμώ να επαναλάβω και να καταστήσω σαφές ότι, τόσον αναφορικώς με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ως άνω συσταθέντων νομικών προσώπων, όσον και σε σχέση με τις τραπεζικές συναλλαγές τους, ο κ. Κάντας και τα μέλη της οικογένειάς του ήταν οι πρόδηλοι και εμφανείς κύριοι αυτών, και ουδεμία δυνατότητα αποκρύψεως της ταυτότητάς τους επιχειρήθηκε ή κατά μείζονα λόγο επιτεύχθηκε. Σε ό,τι με αφορά, ουδεμία άλλη συμμετοχή είχα πλην της νομικής ιδρύσεως των ως άνω νομικών προσώπων και της παροχής διοικητικής υποστήριξης. Ουδεμία γνώση είχα ή μπορούσα ή υποχρεούμην να έχω για τη φύση και την προέλευση των κεφαλαίων που εισέρρευσαν στον τραπεζικό λογαριασμό στη HOFFMAN BANK AG. Ως εκ τούτου: (α) ουδέποτε μετείχα καθ οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και τη λειτουργία τους, (β) ουδέποτε διαχειρίσθηκα το χαρτοφυλάκιό τους και (γ) δεν είχα καμία συμμετοχή ή γνώση στην παρακολούθηση της λειτουργίας τους εν γένει. β. Η σύσταση της εταιρείας Guldenberg International S.A. και του ιδρύματος Green4Cast Foundation 17. Τo έτος 2008, ο κ. Κάντας αποφάσισε να διαλύσει τόσον το ίδρυμα Smart Eagle, όσον και την εταιρεία Dampfer. Η πρόθεσή του ήταν να αποδεσμευθεί από τη σχέση με την BANK HOFMANN στη Ζυρίχη και να επικεντρωθεί στην τραπεζική σχέση του με την τράπεζα JULIUS BÄR, με την οποία είχε ήδη καλή και εποικοδομητική συνεργασία, επιδιώκοντας μέσω αυτής της τράπεζας τη συγκέντρωση και την ενιαία διαχείριση των επενδύσεών του υπό τον αυτό διαχειριστή. Οι σχέσεις αυτές θα βρίσκονταν κάτω από μια καινούργια εταιρεία, η οποία για λόγους κληρονομικού προγραμματισμού, θα τελούσε κάτω από ένα νέο ίδρυμα, αυστηρά και μόνον υπό τον δικό του έλεγχο. 18. Σε αυτή την κατεύθυνση, βάσει της από Συμφωνίας Εντολής ( Trust Agreement ), ιδρύθηκε μια εταιρία με την επωνυμία Guldenberg International S.A. (Costa Rica) (εφεξής Guldenberg ) [ΣΧΕΤΙΚΟ 6]και ένα ίδρυμα με το όνομα Green4Cast Foundation (Panama) (εφεξής Green4Cast ) [ΣΧΕΤΙΚΟ 7]. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού του ιδρύματος (και όπως αναλόγως ίσχυε στην περίπτωση του Smart Eagle ), αυτό θα ενεργοποιείτο μόνο μετά το θάνατο του ιδρυτή και 7

8 πρώτου δικαιούχου του, ήτοι του κ. Κάντα [ΣΧΕΤΙΚΟ 8]. Αντιστοίχως, η Guldenberg αποτελούσε το όργανο διοίκησης του ιδρύματος, διό και ο τίτλος της μετοχής της Guldenberg παραδόθηκε στον κ. Κάντα [ΣΧΕΤΙΚΟ 9]. Επισημαίνεται ότι η Συμφωνία Εντολής σχετικά με την Guldenberg και το Green4Cast, όριζε επίσης ρητώς ότι ο κύριος και εντολέας ( Principal ), ήτοι ο κ. Κάντας, ενεργεί ο ίδιος για δικό του λογαριασμό (δίχως, δηλαδή, την ανάγκη σύμπραξης ετέρου προσώπου). Τη διαχείριση της εταιρείας και του ιδρύματος ασκούσε αποκλειστικώς ο κ. Κάντας, δίχως καμία δική μου ανάμειξη ή ειδικότερη γνώση μου. Αντιθέτως, η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Guldenberg, όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, ασκείτο απευθείας από την τράπεζα JULIUS BÄR, και ειδικότερα από το τμήμα του κ. Firouz, στον οποίο ο κ. Κάντας κατά τα λεγόμενά του το έτος 2008 ήθελε να αναθέσει τη συνολική διαχείριση της περιουσίας του. 19. Και σε αυτήν την περίπτωση της συστάσεως του νέου αυτού ζεύγους νομικών προσώπων, ο σκοπός του κ. Κάντα ήταν η γενικότερη τακτοποίηση της περιουσίας και η ρύθμιση της τύχης της μετά το θάνατό του. Ο Κανονισμός του Ιδρύματος υπογράφηκε από τον ίδιο, μαζί με προσχέδια που φέρουν χειρόγραφες παρατηρήσεις του, γεγονός που καταδεικνύει το ενεργό ενδιαφέρον του να χρησιμοποιήσει το μέσο αυτό ως όχημα τακτοποιήσεως της περιουσίας του μετά θάνατον. 20. Λίγο μετά την ίδρυση των ως άνω νομικών προσώπων, ο κ. Κάντας, μου ζήτησε να μεριμνήσω όπως αποσταλούν στην JULIUS BÄR /κ. Firouz διάφορα έγγραφα εκ μέρους των διευθυντών της Guldenberg, προκειμένου να ανοίξει επ ονόματί της τραπεζικός λογαριασμός στην τράπεζα JULIUS BÄR της Σιγκαπούρης [ΣΧΕΤΙΚΟ 10]. Προσωπικώς, δεν έλαβα ποτέ έγγραφα από την τράπεζα σχετικά με το λογαριασμό αυτόν ή άλλες πληροφορίες, ούτε είχα οιανδήποτε αλληλογραφία σχετικώς με την κίνησή του, καθώς δεν είχα εξουσία υπογραφής ή άλλη τραπεζική ή εταιρική πληρεξουσιότητα. Με όλα αυτά τα θέματα ασχολείτο πλέον το προαναφερθέν τμήμα της τράπεζας JULIUS BÄR. Καμία άλλη υπηρεσία δεν παρασχέθηκε στον κ. Κάντα, πέραν της συστάσεως των δύο αυτών νομικών προσώπων και της περιοδικής διοικητικής υποστήριξης τους (όπως αυτή που προαναφέρθηκε). Ως εκ τούτου, δεν πραγματοποιήθηκε καμία οικονομική δραστηριότητα με τη διαμεσολάβησή μου για λογαριασμό της Guldenberg και του Green4Cast (και κατά τούτο εκφεύγουν αμφότερα από την τήρηση των υποχρεώσεων που θεσπίζει η AMLA ). Μολαταύτα, επέδειξα αυτοβούλως επιμέλεια αντίστοιχη με αυτήν που απαιτεί η ανωτέρω πράξη. 8

9 21. Δεν παρέλκει να σημειωθεί ότι αναφορικώς με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και αυτού του συγκεκριμένου ζεύγους των νομικών προσώπων ( Guldenberg και Green4Cast ) αλλά ως προς τις τραπεζικές συναλλαγές τους, ο κ. Κάντας ήταν ο πρόδηλος και εμφανής ιδρυτής, κύριος και διαχειριστής τους, προφανώς υπό την επιμέλεια και τις οδηγίες της προαναφερόμενης τράπεζας. Η παρεμβολή των συγκεκριμένων νομικών προσώπων ουδόλως ήταν σε θέση να καταστήσει άδηλη την ταυτότητα του ιδίου και την ιδιότητα του ως αληθινού ιδιοκτήτη τους. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι στον ίδιο παρεδόθη η μετοχή της Guldenberg, η οποία ασκούσε τη διαχείριση του ιδρύματος, και ο ίδιος είχε την αποκλειστική πρωτοβουλία της διαχείρισης και εν γένει παρακολούθησης των τραπεζικών συναλλαγών στην τράπεζα JULIUS BÄR. γ. Η σύσταση του Quinna Trust και της εταιρείας Οlav Engineering Corp. 22. Στις αρχές του 2012, κατόπιν και πάλιν απαιτήσεως του κ. Κάντα, ιδρύθηκαν αφενός μεν ένα μη ανακλητό και διακριτικής ευχέρειας ( irrevocable and discretionary ) Trust με το όνομα Quinna Trust (Jersey) (εφεξής Quinna Trust ), καθώς και μια εταιρεία με την επωνυμία Olav Engineering Corp. (Panama) (εφεξής Olav Engineering ) σύμφωνα με τη Declaration of Trust που υπεγράφη την [ΣΧΕΤΙΚΟ 11]. Η νομική αυτή δομή αυτή επελέγη και πάλιν από τον κ. Κάντα για τον κληρονομικό προγραμματισμό της περιουσίας του, λαμβανομένου υπ όψιν ότι πλέον ο υιός του κατοικούσε μονίμως στη Μεγάλη Βρετανία, και εν τω μεταξύ είχε υπογραφεί η συμφωνία RUBIK μεταξύ Ελβετίας και Μεγάλης Βρετανίας που προέβλεπε φορολόγηση μεν τραπεζικών λογαριασμών που ανήκαν σε κατοίκους Μεγάλης Βρετανίας και τηρούντο στην Ελβετία, πλην όμως εξαιρούσε της φορολογήσεως τους λογαριασμούς που ανήκαν σε τέτοια Trusts. 23. Ως ωφελούμενοι ( Beneficiaries ) του Trust ορίσθηκαν ο ιδρυτής ( Settlor ), δηλαδή ο κ. Κάντας, η σύζυγος και ο υιός του. Trustee ορίσθηκε η εταιρεία νομικών συμβούλων Legal Care Sàrl, η οποία και είχε, εκ του λόγου αυτού, δικαίωμα υπογραφής στους λογαριασμούς του Trust. Σκοπός του Trust ήταν να ενεργεί ο Trustee ως εκτελεστής των κληρονομικών βουλήσεων του ιδρυτού ( Settlor ). Το δε Quinna Trust είχε ως μόνο αντικείμενό του την κατοχή του τίτλου της μετοχής της Olav Engineering. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ουδεμία εκροή χρημάτων έλαβε χώρα από τους δύο λογαριασμούς της Olav, ειμή μόνον τα ποσά που αφορούσαν στην αμοιβή της τράπεζας, της διαχειρίστριας εταιρείας Αzure Wealth Management S.A. (εφεξής Azure ), καθώς και του Trustee για την 9

10 παροχή των νομικών υπηρεσιών σύστασης των νομικών προσώπων και της τηρήσεως των φακέλων τους. 24. Όπως μόλις προελέχθη, ως αποκλειστική διαχειρίστρια των περιουσιακών στοιχείων του Trust ορίσθηκε μέχρι τον Μάρτιο του 2013 η γνωστή εταιρεία Αzure Wealth Management S.A., η οποία εδρεύει επί της οδού Chemain des Vergers αρ. 4, 1208, στη Γενεύη, και κατόπιν η συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία AWS S.A. επί της ιδίας ως άνω διεύθυνσης (εφεξής για συντομία AZURE ). Και οι δυο αυτές εταιρείες ήταν συμφερόντων του ανεξάρτητου πλέον διαχειριστή κ. Firouz, και ανέλαβαν τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Olav Engineering σύμφωνα με το Letter of Wishes του κ. Κάντα με ημερομηνία , δίχως καμία δική μου συμμετοχή ή ανάμειξη της εταιρείας Legal Care Sàrl [ΣΧΕΤΙΚΟ 12]. Τούτο δε προκύπτει τόσον από την ανάθεση εντολής διαχείρισης [ΣΧΕΤΙΚΟ 13], όσον και από το πόρισμα των ορκωτών ελεγκτών της εταιρείας RfC ( Révision fiscalité Conseils S.A. ), περί του οποίου θα γίνει αναλυτικά λόγος σε οικείο κεφάλαιο του παρόντος (βλ. κατωτ., υπό IV.). Βεβαιώνεται δε ρητώς και στην από επιστολή της JULIUS BÄR προς τον κ. Borsodi [ΣΧΕΤΙΚΟ 14]. 25. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην Κατευθυντήρια Επιστολή ( Letter of Directions ) σχετικά με το Quinna Trust και με ημερομηνία επίσης [ΣΧΕΤΙΚΟ 15], ο κ. Κάντας επιβεβαίωσε ρητά, όπως γίνεται συνήθως, ότι ήταν ο οικονομικός δικαιούχος ( Βeneficial owner ) όλων των περιουσιακών στοιχείων που αποδόθηκαν στο Τrust, καθώς και ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αποδόθηκαν ή που θα αποδοθούν στο Τrust δεν προέρχονται από απάτη, αξιόποινη πράξη ή εγκληματική δραστηριότητα. 26. Η Olav Engineering, της οποίας τη μετοχή υπενθυμίζεται κατείχε το Quinna Trust, άνοιξε δύο λογαριασμούς στη JULIUS BÄR Γενεύης και στη JULIUS BÄR Σιγκαπούρης με συνολικά κεφάλαια ύψους ευρώ και δολαρίων ΗΠΑ αντίστοιχα. Άξιο ειδικής μνείας είναι το γεγονός ότι στα τραπεζικά αρχεία αναφέρεται ρητώς ότι ο κ. Κάντας είναι ο πραγματικός ιδρυτής του Trust, καθώς και ο παρέχων τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Olav Engineering. Τούτο προκύπτει από το έντυπο Τ για το λογαριασμό της Γενεύης [ΣΧΕΤΙΚΟ 16], και την παρόμοια ad hoc δήλωση για το λογαριασμό της Σιγκαπούρης [ΣΧΕΤΙΚΟ 17]. 27. Αναφορικώς με τα κεφάλαια που εισέρευσαν στους δύο αυτούς λογαριασμούς, αυτά προήρχοντο από δύο παλαιότερους λογαριασμούς που τηρούντο στα δύο αυτά υποκαταστήματα 10

11 της ως άνω τράπεζας αντίστοιχα, γεγονός που πληροφορήθηκα την Azure μετά το άνοιγμά τους, δεδομένου ότι μέχρι τότε δεν είχα καμία απολύτως εξουσία παρακολουθήσεως των τραπεζικών κινήσεων των λοιπών νομικών προσώπων που συνεστήθησαν για λογαριασμό του κ. Κάντα. Ειδικότερα, τα κεφάλαια του λογαριασμού της JULIUS BÄR (Singapore), συνολικού ύψους δολαρίων ΗΠΑ περίπου, προήρχοντο από το λογαριασμό της Guldenberg στην ίδια τράπεζα, και τα κεφάλαια του λογαριασμού της Olav Engineering στην JULIUS BÄR (Geneva), ύψους ευρώ περίπου, προήρχοντο από λογαριασμό στην ίδια τράπεζα της εταιρείας Jokum Investments Inc., της οποίας o κ. Κάντας ήταν ο οικονομικός δικαιούχος. Δεν παρέλκει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ήταν που επιμελήθηκε της μεταφοράς των συγκεκριμένων χρηματικών ποσών στους καινούργιους ως άνω τραπεζικούς λογαριασμούς, πιθανότατα υπό τη φροντίδα της Azure. 28. Ειδικώς όσον αφορά στην εταιρεία Jokum Investments Inc., τις λεπτομέρειες περί της οποίας πληροφορήθηκα όλως προσφάτως, λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Την ενημερωθήκαμε από την Τράπεζα JULIUS BÄR (Γενεύης) ότι βρέθηκε ένας σφραγισμένος φάκελος που φαινόταν να έχει κατατεθεί την στο λογαριασμό της εταιρείας Jokum Investments Inc., και περιήλθε άγνωστο γιατί στο λογαριασμό της Olav Engineering. Εικάζω ότι τούτο είχε ζητήσει ο κ. Κάντας με σχετικό αίτημά του. Ο φάκελος παρελήφθη και ανοίχθηκε ενώπιον δικαστικού επιμελητή, ο οποίος συνέταξε σχετική έκθεση [ΣΧΕΤΙΚΟ 18]. Εντός του φακέλου ευρέθησαν μεταξύ άλλων η μετοχή και το καταστατικό της Jokum Investments Inc., καθώς και ένα έγγραφο με ημερομηνία της εταιρείας που τη σύστησε, ήτοι της Fidinam Genève (P.O. BOX 5454 CH Genève 11), από το οποίο προκύπτει με υπογραφή του κ. Κάντα ότι είναι ο δικαιούχος της εταιρείας Jokum Investments. Επί της εξωτερικής επιφάνειας του φακέλου υπήρχε η ακόλουθη χειρόγραφη επισημείωση του κ. Κάντα: I confirm the reception of envelope deposited on my account (LEVOLAZI CORPORATION DOCUMENTS) Geneva [ΣΧΕΤΙΚΟ 19]. Η ανακάλυψη της εταιρείας αυτής, κυρίως δε του γεγονότος ότι από αυτήν εμβάσθηκε ποσόν ευρώ στο λογαριασμό της Olav Engineering, αποδεικνύει ότι αφενός μεν ότι υπάρχουν και άλλες εταιρείες του κ. Κάντα, άγνωστες ακόμη στην ανάκριση, και ότι μέσω αυτών διακινήθηκαν πολύ μεγάλα ποσά. Πιθανολογώ ότι η διερεύνηση της συγκεκριμένης εταιρείας και της κινήσεως των τραπεζικών της λογαριασμών της μπορεί να έχει μεγάλο ενδιαφέρον. 11

12 29. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υπό το πρίσμα όσων προαναφέρθηκαν αναφορικώς με την ίδρυση των νομικών προσώπων Damfer, Smart Eagle, Guldenberg και Green4Cast, προκύπτουν ευθέως τα ακόλουθα: - Αποκλειστικός κύριος και δικαιούχος αυτών ήταν ο κ. Κάντας, γεγονός που ήταν γνωστό στις συνεργαζόμενες με αυτόν τράπεζες. Και τούτο, γιατί ο κ. Κάντας είχε συμπράξει με την υπογραφή του κατά τη φάση της σύστασής τους, και είχε υπογράψει επ ονόματί του όλα τα απαιτούμενα έντυπα για το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών. - Η δομή της συμπλεκτικής λειτουργίας τους (ανά ζεύγη) είχε ως άξονα τον συγκεντρωτικό έλεγχο τους από τον ίδιο, γεγονός για το οποίο ο ίδιος εξ αρχής επεδείκνυε σχεδόν εμμονή. - Τα πάντα περιεστρέφοντο γύρω από τον ίδιο ως ιδρυτή και δικαιούχο αυτών ( Settlor, Beneficial owner ), το όνομα του οποίου αναφερόταν ρητώς σε όλα τα συστατικά των νομικών προσώπων έγγραφα. - Ενδιάθετη και δευτερεύουσα πρόθεσή του, όπως εικάζω, ήταν η εξασφάλιση της απρόσκοπτης μεταβίβασης όλων των περιουσιακών του στοιχείων στη σύζυγο και τον υιό του, σε περίπτωση θανάτου του. Τούτο επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι είχε ιδιοχείρως υποβάλει παρατηρήσεις στους κανονισμούς λειτουργίας των Ιδρυμάτων (προσχέδια των οποίων παραμένουν στο φάκελό ενός εκάστου), είχε υπογράψει το τελικό κείμενο του Κανονισμού τους, και παρέλαβε τις μετοχές των εταιρειών που διαχειρίζονταν τα αντίστοιχα ιδρύματα. 30. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ειδικώς δε ως προς το Quinna Trust και την Olav Engineering, πρέπει να σημειωθούν τα κατωτέρω: Αποκλειστική διαχειρίστρια των περιουσιακών του στοιχείων του Quinna Trust (ήτοι των λογαριασμών της Olav Engineering σε Γενεύη και Σιγκαπούρη) ορίσθηκε η εταιρεία Αzure Wealth Management S.A. και κατόπιν η AWS S.A. (η δεύτερη ως συνδεδεμένη με την πρώτη, και εδρεύουσα στην ίδια διεύθυνση), αμφότερες ιδίων συμφερόντων (εφεξής για συντομία AZURE ), σύμφωνα με το από Letter of Wishes του κ. Κάντα, δίχως καμία δική μου συμμετοχή ή ανάμειξη του Trustee στη διαχείριση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. 31. Από την δικογραφία και τον τύπο προκύπτει ότι ο κ. Κάντας είχε πολυετή συνεργασία με διάφορες ελβετικές τράπεζες, όπως ΒΑΝΚ HOFMANN A.G., JULIIUS BÄR, BNP Paribas, LGT Bank, Clariden Leu, UBS AG, Ferrier, Lullin & Cie S.A., Credit Suisse AG, Dresdner Bank, Bank Union Bancaire Privée, Discount Bank and Trust Company πριν καν απευθυνθεί στο γραφείο μου για την παροχή νομικών υπηρεσιών. 12

13 Τούτο σημαίνει ότι κατόρθωσε και διήλθε αλώβητος από τον έλεγχο των αρμοδίων νομικών υπηρεσιών compliance στην άσκηση due diligence όλων των ως άνω τραπεζών ( τμήμα «σκιαγράφησης» του προφίλ του πελάτη προς το σκοπό της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες), γεγονός που εμένα προσωπικά ενίσχυσε την πλάνη μου ότι το προφίλ που μου παρέστησε ήταν αληθινό. Πιο συγκεκριμένα, κατά το άνοιγμα των δύο λογαριασμών της Olav Engineering το έτος 2012, εκτός από εμένα, ούτε οι υπηρεσίες compliance της JULIUS BÄR Γενεύης και Σιγκαπούρης, αλλά ούτε και η διαχειρίστρια εταιρεία AZURE εντόπισαν κάποιο αφύσικο στοιχείο αναφορικώς με το προφίλ του πελάτη. Επιπροσθέτως, τα χρήματα που διακινήθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Olav Engineering, δεν προήρχοντο από καινούργιες καταβολές αλλά ήταν ήδη κατατεθειμένα σε λογαριασμούς που τηρούντο στα αυτά υποκαταστήματα της JULIUS BÄR Γενεύης και Σιγκαπούρης. Σε ό,τι με αφορά, η συμμετοχή μου εξαντλήθηκε αποκλειστικώς στην παροχή νομικών υπηρεσιών κατά τη σύσταση των επίδικων νομικών προσώπων, χωρίς ουδεμία περαιτέρω ανάμειξη στην εταιρική διαχείριση ή τη διαχείριση των κεφαλαίων τους. Ο ρόλος του Trustee συνοψίζεται και εξαντλείται στην ορθή εκτέλεση των επιθυμιών, όπως αποτυπώνονται στο Letter of Wishes του ιδρυτή ( Settlor ), και όχι η καθεαυτό διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, η οποία είχε ανατεθεί εν προκειμένω σε έναν εξωτερικό διαχειριστή ( Azure ). ΙΙΙ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 32. Την 10 η Δεκεμβρίου 2013 έλαβα από τον κ. Κάντα μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του, κ. Μπίσια, μία εντολή πληρωμής με ημερομηνία ποσού ευρώ προς τη δικηγορική εταιρεία ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ από το λογαριασμό της τράπεζας JULIUS BÄR Γενεύης, ο οποίος ανήκε στην εταιρεία Olav Engineering [ΣΧΕΤΙΚΟ 20]. Λόγω απουσίας μου στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους, επί του αιτήματος αυτού απήντησε αρνητικά με την από επιστολή του ο δικηγόρος, κ. Borsodi, του δικηγορικού γραφείου SCHELLENBERG WITTMER [ΣΧΕΤΙΚΟ 21], στην οποία εξηγούσε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους μια τέτοια εντολή πληρωμής δεν μπορούσε να εκτελεσθεί, σύμφωνα και με τη δομή του Trust. 33. Στην επιστολή αυτήν επαναλαμβάνοντο τα αυτονόητα, ότι ο κ. Κάντας δεν ήταν κύριος/εντολέας ( Principal ) αλλά απλώς o ωφελούμενος ( Beneficiary ) ενός μη ανακλητού και 13

14 διακριτικής ευχέρειας trust ( irrevocable and discretionary trust ), σύμφωνα με τον κανονισμό του οποίου, και υπό αυτήν την ιδιότητα του, ο ίδιος δεν μπορεί να δίδει εντολές για τραπεζικά εμβάσματα αλλά μόνον να εκφράζει επιθυμίες ( express wishes ), προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τον Trustee. Σε περίπτωση που μελλοντικά ο κ. Κάντας επιθυμούσε να δώσει τέτοιου είδους εντολές, θα έπρεπε εξ υπαρχής να χρησιμοποιηθεί διαφορετικός έγγραφος συστατικός τύπος, συμπεριλαμβανομένου του εντύπου «Τ» που κοινοποιείται στην τράπεζα, και το οποίο και θα πρέπει να αντικατασταθεί με το έντυπο «Α». Ο κ. Borsodi τόνησε ότι αν όντως κάτι τέτοιο τον ενδιέφερε, θα μπορούσε εύκολα να επανεξετασθεί εν συνόλω η συνέχιση ή η παύση της δομής του Trust. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να εξετασθεί οιαδήποτε επιθυμία του ωφελούμενου για διενέργεια κάποιας πληρωμής, θα πρέπει να απευθύνει γραπτή ειδοποίηση στον Trustee με περιεχόμενο παρόμοιο με αυτό που ακολουθεί: Παρακαλώ στα πλαίσια της διακριτικής σας ευχέρειας, εξετάστε την επιθυμία μου να προβείτε σε διανομή υπέρ μου( ) [με την υπόδειξη κάποιου συγκεκριμένου λόγου, καθώς πρόκειται για διακριτικής ευχέρειας Trust]. Περαιτέρω, αναφερόταν στην επιστολή του κ. Borsodi ότι θα έπρεπε να ληφθούν υπ όψιν οι περιορισμοί που τίθενται από την ίδια τη δομή του Trust, η οποία δεν επιτρέπει τέτοιου είδους πληρωμές προς τρίτους, όπως η αιτούμενη προς το ανωτέρω δικηγορικό γραφείο. Υπό αυτό το πρίσμα, προτεινόταν εν ευθέτω μια γενικότερη προοπτική αναθεώρησης της λειτουργίας τουtrust. 34. Λίγες ημέρες αργότερα, ήτοι την 17 Δεκεμβρίου 2013, και ενώ ευρισκόμουν σε επαγγελματικό ταξίδι στο Ντουμπάι [ΣΧΕΤΙΚΟ 22], περιήλθε στο γραφείο μου μία ηλεκτρονική επιστολή από τον κ. Μπίσια, με την οποία με ενημέρωνε ότι ο κ. Κάντας είχε συλληφθεί και κρατείτο από τις ελληνικές δικαστικές αρχές, και ότι είχε αποφασίσει να επιστρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο το σύνολο των χρημάτων που ευρίσκοντο κατετεθειμένα στους δύο λογαριασμούς του στην τράπεζα JULIUS BÄR Γενεύης και Σιγκαπούρης [ΣΧΕΤΙΚΟ 23]. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο συνεργάτης του κ. Μπίσια, κ. Ι. Αναγνωστόπουλος, απέστειλε μέσω τόσο στο δικηγόρο μου, όσον και στο γραφείο μου τη νέα εντολή του κ. Κάντα [ΣΧΕΤΙΚΟ 24], υπό την ίδια ακριβώς φόρμα και διατύπωση με την προηγούμενη, ωσάν μην είχε προηγηθεί η αλληλογραφία αναφορικώς με το προρρηθέν έμβασμα των ευρώ υπέρ του κ. Μαντζουράνη, με την οποία μου ζητούσε να εμβάσω το σύνολο των διαθεσίμων του υπ αριθμ λογαριασμού της JULIUS BÄR Γενεύης και του υπ αριθμ λογαριασμού της ιδίας αυτής τράπεζας της Σιγκαπούρης στον υπ αριθμ. 23/ λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος. 14

15 35. Λόγω της απουσίας μου στο εξωτερικό, ο δικηγόρος μου, κ. Borsodi, απέστειλε άμεσα στον κ. Μπίσια τις αποτυπώσεις των δύο χαρτοφυλακίων του κ. Κάντα, ύψους ευρώ στον υπ αριθμ Γενεύης, και δολαρίων ΗΠΑ στον υπ αριθμ λογαριασμό Σιγκαπούρης αντίστοιχα [ΣΧΕΤΙΚΟ 25]. Με δε το από του [ΣΧΕΤΙΚΟ 26] επεξηγούσε τη δυσχέρεια υλοποίησης της εντολής, στη βάση των όσων του είχε ήδη αναφέρει επ αφορμή της εντολής πληρωμής των ευρώ προς τον κ. Μαντζουράνη, και ειδικότερα για λόγους που ερείδοντο τόσο στη φύση και τη δομή του ανέκκλητου και διακριτικής ευχέρειας Trust ( irrevocable and discretionary Trust ) αγγλοσαξωνικού δικαίου, όσον και στην λεκτική διατύπωση της εντολής. Περαιτέρω, του εξέθεσε προφορικώς τα κωλύματα που θέτει η διάταξη του άρθρου 271 ελβπκ ( απαγορευμένες ενέργειες υπέρ αλλοδαπού κράτους ) στην εκτέλεση μιας τέτοιας εντολής. Μολαταύτα, είχε δοθεί η εντολή προς την τράπεζα να ρευστοποιήσει άμεσα τα δύο χαρτοφυλάκια της OLAV ENGINEERING, που ήταν επενδεδυμένα στους δύο ανωτέρω λογαριασμούς του κ. Κάντα, γεγονός που αποτελούσε το άμεσο βήμα για την ταχύτερη δυνατή συμμόρφωσή μου προς την γενικότερη επιθυμία του. Τούτο δε γνωστοποιείτο στον κ. Μπίσια μέσω του ως άνω από [βλ. ανωτ, ΣΧΕΤΙΚΟ 26]. Αντιθέτως, η επιλογή του κ. Κάντα να δημοσιοποιήσει θορυβωδώς το θέμα στα Μ.Μ.Ε. προκάλεσε πρόσθετες δυσκολίες και καθυστερήσεις [ΣΧΕΤΙΚΟ 27]. 36. Παρεμπιπτόντως, και ειδικώς όσον αφορά στο άρθρο ελβπκ, προβλέπονται τα ακόλουθα: Όποιος διενεργεί πράξεις στην ελβετική επικράτεια υπέρ ενός ξένου κράτους χωρίς εξουσιοδότηση, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα αρχών ή αξιωματούχων, όποιος διενεργεί τέτοιες πράξεις για ένα τρίτο μέρος ή κάθε άλλη ξένη οργάνωση, όποιος διευκολύνει τέτοιες ενέργειες, τιμωρείται με φυλάκιση έως τριών ετών ή με πρόστιμο, ενώ στις σοβαρές υποθέσεις με φυλάκιση που δεν είναι μικρότερη από ένα έτος. Κατά τούτο, απαγορεύεται κάθε επίσημη πράξη ξένου Κράτους στην ελβετική επικράτεια. Ο σκοπός της πρόβλεψης αυτής συνίσταται στο να διασφαλιστεί ότι οι επίσημες ενέργειες στην ελβετική επικράτεια διενεργούνται αποκλειστικά από τις ελβετικές δημόσιες αρχές, ώστε να προστατευθεί η ελβετική κυριαρχία και η ανεξαρτησία της Ελβετίας. Το άρθρο 271 του ελβπκ δεν απαγορεύει μόνο τις χωρίς εξουσιοδότηση επίσημες ενέργειες στην ελβετική επικράτεια, αλλά και τη διευκόλυνση τέτοιων ενεργειών. Σε συμφωνία με τούτο, όποιος διευκολύνει τρίτο μέρος στην παραβίαση αυτής της πρόβλεψης μπορεί να θεωρηθεί ποινικά υπόλογος. 15

16 Υπό το πρίσμα των προβλέψεων αυτών, η άνευ ετέρου τινός ικανοποίηση του αιτήματος του κ. Κάντα για άμεση μεταβίβαση των κεφαλαίων του στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, επεφύλασσε τον κίνδυνο να καταστώ κατηγορούμενος για ένα σοβαρό και ατιμωτικό για την Ελβετία αδίκημα. Η ηλεκτρονική αλληλογραφία αλλά και οι τηλεφωνικές επαφές του κ. Borsodi με τον κ. Μπίσια κατά το διήμερο μπορεί μεν να αποτυπώνουν μια διάσταση απόψεων επί του θέματος εφαρμογής του άρθρου 271 ελβπκ εν προκειμένω, πλην όμως αποδεικνύουν την αληθινή βούλησή μου να εξεύρουμε από κοινού μια λύση για την ει δυνατόν άμεση ικανοποίηση της σύννομης μεταφοράς των χρημάτων στην Ελλάδα, τηρώντας τόσον τους ειδικούς όρους του αγγλωσαξωνικού Trust, όσον και την ελβετική νομοθεσία. Προς άρση κάθε παρεξηγήσεως, το ζήτημα περί πιθανής εφαρμογής του άρθρου 271 ελβπκ το οποίον εγέρθηκε από τον δικηγόρο μου, κ. Borsodi ουσιαστικώς ξεπεράστηκε ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής, (διό, όπως θα καταδειχθεί ευθύς κατωτέρω, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την κινήθηκε η διαδικασία των σχετικών εμβασμάτων). Εξάλλου, αφ ης είχε δοθεί ήδη από η εντολή ρευστοποίησης, ουδόλως χάθηκε πολύτιμος χρόνος για την επιστροφή των χρημάτων στο Ελληνικό Δημόσιο. 37. Την ο κ. Κάντας απέστειλε νέα εντολή, ορθή μεν κατά τη διατύπωση (ως Letter of Wishes ), αλλά με την οποία ζητούσε αυτήν τη φορά να εμβασθεί το προϊόν των δυο ως άνω λογαριασμών του στην τράπεζα EUROBANK σε λογαριασμό που τηρούσε εκεί επ ονόματί του [ΣΧΕΤΙΚΟ 28]. Για τους ίδιους, όμως, λόγους που δεν μπορούσε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της από εντολής του, δεν μπορούσε να εκτελεσθεί ούτε και η μεταφορά των χρημάτων στον προσωπικό του λογαριασμό στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό γνωστοποιήθηκε πάραυτα και στον κ. Μπίσια, μαζί με την πληροφορία ότι η μεγάλη πλειοψηφία των επενδύσεων είχε ρευστοποιηθεί και ότι ανεμένετο το προσεχές διάστημα η ρευστοποίηση και των υπολοίπων [ΣΧΕΤΙΚΟ 29]. Έκτοτε, επέδειξα συνεχές ενδιαφέρον και μεγάλη προσοχή στην παρακολούθηση της ρευστοποίησης των λογαριασμών από την Azure και την JULIUS BÄR Γενεύης και Σιγκαπούρης [ΣΧΕΤΙΚΟ 30]. 38. Προκειμένου δε να επιταχυνθεί η επιστροφή των χρημάτων στην Ελλάδα, είχε ήδη με το ως άνω από προταθεί εκ μέρους του κ. Borsodi η άμεση κατάθεση των μέχρι τότε διαθέσιμων κεφαλαίων στον τραπεζικό λογαριασμό της δικηγορικής εταιρείας Wehinger Kaelin Ferrari AG στη Ζυρίχη, όπου είχε την έδρα του ο κ. Μπίσιας, και από όπου θα μπορούσαν άμεσα να εμβασθούν στη συνέχεια στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου [βλ. ανωτ., ΣΧΕΤΙΚΟ 29]. Μάλιστα, είχαν ήδη λάβει χώρα και οι εντολές εκτελέσεως εμβάσματος προς την τράπεζα JULIUS 16

17 BÄR [ΣΧΕΤΙΚΟ 31], γεγονός για το οποίο ενημερώθηκε την το τμήμα σας μέσω φαξ και courier. Πλην όμως η πρόταση αυτή αποκρούσθηκε σφοδρότατα από την πλευρά του κ. Κάντα και του κ. Μπίσια, και εν τέλει δεν ευοδώθηκε [ΣΧΕΤΙΚΟ 32]. Μετά την επίμονη άρνηση της πλευράς Κάντα να αποδεχθεί τις προτεινόμενες λύσεις για σύννομη μεταφορά των κεφαλαίων στην Ελλάδα, την ίδια ημέρα ( ) εστάλησαν οι αντίστοιχες εντολές εκτελέσεως εμβάσματος προς τον ατομικό λογαριασμό του κ. Κάντα που τηρούσε στην τράπεζα EUROBANK [ΣΧΕΤΙΚΟ 33]. Tη δε επιβεβαιώθηκε η εκτέλεση από την τράπεζα JULIUS BÄR του εμβάσματος των μέχρι τότε διαθεσίμων κεφαλαίων στο λογαριασμό που τηρούσε στην τράπεζα EUROBANK, από όπου και κατέληξαν τελικά στο Ελληνικό Δημόσιο. Την ίδια ημέρα ( ) αναγγείλαμε την όλη συναλλαγή στην ελβετική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ( MROS άρθρο 9 LBA), αποστέλλοντας πλήρη φάκελο στοιχείων [ΣΧΕΤΙΚO 34]. Μετά από ρευστοποιήσεις επενδύσεων που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Απριλίου 2014, την εμβάσθηκαν στο λογαριασμό του Δημοσίου κατόπιν δικών μου ενεργειών και συνεχούς αλληλογραφίας μου με την Ομοσπονδιακή Ελβετική Εισαγγελία, κεφάλαια ύψους ευρώ και δολαρίων ΗΠΑ αντίστοιχα [ΣΧΕΤΙΚΟ 35], απομένοντος ακόμη ενός ποσού περί τις δολαρίων για να ολοκληρωθεί η εντελής μεταβίβαση όλων των κεφαλαίων της OLAV ENGINEERING στο Ελληνικό Δημόσιο, η οποία σύμφωνα και με τις πληροφορίες μας επίκειται τις αμέσως προσεχείς ημέρες. 39. Από την παράθεση των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών [ΣΧΕΤΙΚΟ 36], αλλά κυρίως από την επισκόπηση της αλληλογραφίας του κ. Borsodi με τον κ. Μπίσια αλλά και με το ανακριτικό γραφείο Σας, προκύπτει ότι: (α) Παρά το γεγονός της απουσίας μου στο εξωτερικό, το γραφείο μου και ο δικηγόρος μου, κ. Borsodi, ασχολήθηκαν εντατικά με την επίλυση των θεμάτων που έθετε η αιτούμενη άμεση ρευστοποίηση των χαρτοφυλακίων του κ. Κάντα, και η μεταφορά των προϊόντων της στο Ελληνικό Δημόσιο. Το ζήτημα τέθηκε ευθέως την , και ήδη την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά ( ) είχε κιόλας επιλυθεί, γεγονός για το οποίο, κ. Πρόεδρε, ενημερωθήκατε πάραυτα με φαξ και courier. Ως εκ τούτου, ουδεμία καθυστέρηση στην μεταφορά των κεφαλαίων σημειώθηκε, πολλώ δε μάλλον σκοπούμενη. (Ανάξιος ειδικού σχολιασμού σε αυτό το σημείο είναι ο ισχυρισμός του κ. Κάντα ότι τάχα είχα εκδηλώσει πρόθεση ιδιοποιήσεως των κεφαλαίων του η εντολή για την εκτέλεση σχετικού εμβάσματος προς τον τραπεζικό λογαριασμό της δικηγορικής εταιρείας του κ. Μπίσια αρκεί αφ εαυτής για να καταδείξει το πρόδηλο ψεύδος του κ. Κάντα επ αυτού, βλ. αναλυτικά κατωτ., υπό V.). 17

18 (β) Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχα για πρώτη φορά μαζί σας, κ. Πρόεδρε, την , εντός δύο ωρών σας απεστάλη από τον κ. Borsodi αναλυτικό υπόμνημα, όπου εξετίθεντο τα νομικά προβλήματα που έθετε εν προκειμένω κατ αρχήν η διάταξη του άρθρου 271 ελβπκ, των οποίων την επίλυση επιτύχαμε την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα ( ). Την ίδια ως άνω ημέρα ( ) σας ενημερώσαμε ότι είχε αρχικώς δοθεί εντολή προς μεταφορά του προϊόντος της ρευστοποίησης προς τον τραπεζικό λογαριασμό της δικηγορικής εταιρείας του κ. Μπίσια, Wehinger Kaelin Ferrari AG, στη Ζυρίχη, και μετά από άρνηση του κ. Μπίσια να το παραλάβει, εντολή προς μεταφορά του στον υποδειχθέντα από τον κ. Κάντα λογαριασμό στην τράπεζα EUROBANK. Αποδεικνύεται, λοιπόν, από την ανταλλαγείσα αλληλογραφία ότι εξαρχής πρόθεσή μου ήταν να βοηθήσω στο μέγιστο βαθμό προς τον σκοπό της επιστροφής των χρημάτων στο Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και να κρατώ ενήμερους τόσον εσάς, όσον και την Εισαγγελέα Εφετών, κ. Ράικου, για κάθε εξέλιξη επί του σχετικού ζητήματος. (γ) Πρακτικώς, έχοντας δώσει από την πρώτη στιγμή εντολή στην διαχειρίστρια εταιρεία Azure για ρευστοποίηση των χαρτοφυλακίων του κ. Κάντα δεν χάθηκε διόλου χρόνος για την άμεση επιστροφή των κεφαλαίων. Πρέπει να επισημανθεί ότι η διασπορά των επενδύσεων σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα καθιστά αυτονόητο ότι για τη ρευστοποίησή τους μπορεί να απαιτηθεί αρκετό χρονικό διάστημα (από λίγες ώρες ή και ημέρες, μέχρι εβδομάδες και μήνες). IV. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 40. Όντας ήδη θορυβημένος από την εξέλιξη της υποθέσεως, και έχοντας ήδη από την αναγγείλει την υπόθεση στην ελβετική Επιτροπή για την καταπολέμηση του βρόμικου χρήματος (άρθρο 9 LBA MROS ), περί τα τέλη Ιανουαρίου του 2014 απευθύνθηκα στην επιφανή ελβετική εταιρεία ορκωτών ελεγκτών RfC ( Révision fiscalité Conseils S.A. ), πιστοποιημένη ειδικώς για τη διενέργεια ελέγχων για θέματα που άπτονται της εφαρμογής της AMLA ( Anti-Money Laundering Act ), από την ελβετική Αρχή Εποπτείας της Οικονομικής Αγοράς FINMA, και της ανέθεσα τον έλεγχο όλων των φακέλων των νομικών προσώπων που ιδρύθηκαν για λογαριασμό του κ. Κάντα. Ειδικώς, της απηύθυνα το συγκεκριμένο ερώτημα κατά πόσον υπήρξε συμμόρφωσή εμού και της εταιρείας Legal Care Sàrl με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές ρυθμίσεις της AMLA. 41. Το κλιμάκιο των ελεγκτών πραγματοποίησε επιτόπια επίσκεψη τόσον στα γραφεία του Trustee ( Legal Care Sàrl ), όσον και στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρείας ( Αzure ). Οι ορκωτοί 18

19 ελεγκτές επιβεβαίωσαν ότι στην ως άνω διαχειρίστρια εταιρεία Azure είχε ανατεθεί η αποκλειστική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των δύο τραπεζικών λογαριασμών που ανήκαν στην Olav Engineering σύμφωνα και με το Letter of Wishes του κ. Κάντα, καθώς και αυτών που ανήκαν στην Guldenberg. Τα συμπεράσματα, στα οποία κατέληξαν με το από πόρισμά τους [ΣΧΕΤΙΚΟ 37], ήταν τα ακόλουθα: - Οι πληροφορίες που εμπεριείχοντο στα προσωπικά μου αρχεία και σε αυτά της Legal Care Sàrl, ευρίσκοντο σε απόλυτη αρμονία με αυτές που εμπεριείχοντο στα αρχεία της Αzure. - Ομοίως, η Αzure επιβεβαίωσε ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία άλλη συναλλαγή πέραν αυτών ανάμεσα στον τρέχοντα λογαριασμό και το λογαριασμό καταθέσεων ασφαλείας ( securities deposit accounts ), ή αυτών για την πληρωμή των επαγγελματικών αμοιβών στην Ελβετία. - Δεν βρέθηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να υπονοεί ότι θα μπορούσε να έχει υπάρξει κάποια επαγγελματική σχέση ανάμεσα στους κκ. Λυγινό, Oswald ή/και την τράπεζα Dresdner Bank αφενός και εμένα ή τη Legal Care Sàrl αφετέρου. - Τέλος, επιβεβαιώθηκε ότι δεν ήταν ο κ. Λυγινός που γνώρισε τον κ. Κάντα σε εμένα, αλλά ένα τρίτο, άσχετο πρόσωπο, ήτοι ο κ. Τσολακίδης [ΣΧΕΤΙΚΟ 38]. Ως εκ τούτου, από την εξέταση των εγγράφων στην Αzure, οι ελεγκτές επιβεβαίωσαν για μια ακόμη φορά το πόρισμά τους ότι τόσον εγώ όσον και ο Trustee κατεδείξαμε καταφανή επιμέλεια και ότι τα πεπραγμένα μας διέποντο από απόλυτη νομιμότητα. 42. Αναφορικώς με τα νομικά πρόσωπα Dampfer, Guldenberg και Green4Cast, ως εκ της φύσεως και λειτουργίας τους, δεν ετίθετο ζήτημα συμμορφώσεως με τις επιταγές της AMLA. Παρ όλα αυτά, οι ελεγκτές διεπίστωσαν ότι οι αυστηρές διαδικασίες που τίθενται από την AMLA εφαρμόσθηκαν εξαντλητικώς και αυτοβούλως από εμένα, όπως άλλωστε συνηθίζω να πράττω σε όλες τις επιχειρηματικές μου συναλλαγές. Τούτο προκύπτει από το γεγονός ότι τέθηκαν αναντίρρητα στη διάθεση των ελεγκτών όλα τα απαιτούμενα από τη ΑΜLA έγγραφα, όπως επίσης και τα κριτήρια εξακρίβωσης της ταυτότητας που αυτή απαιτεί (τα έγγραφα επιπλέον, ήταν προσβάσιμα, πλήρη και σε εξαιρετική κατάσταση φύλαξης). 43. Σχετικώς δε με το ίδρυμα Smart Eagle, δεδομένου ότι εκεί φέρω την ιδιότητα του Οικονομικού Ενδιαμέσου (ελβετικός νομικός όρος για τις σχέσεις που υπάγονται στην AMLA ), υπόκειμαι κατ αρχήν όπως προελέχθη στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω πράξεως. Πλην όμως προέκυψε ότι επέδειξα τη δέουσα επιμέλεια αναφορικά με την επαλήθευση της ταυτότητας του 19

20 αντισυμβαλλόμενου μέρους, την επαλήθευση της ταυτότητας του δικαιούχου, την κατάρτιση του προφίλ του πελάτη και την επισημοποίηση των όρων της επιχειρηματικής σχέσεως, και κατά τούτο συμμορφώθηκα απόλυτα με τις επιταγές της. 44. Το αυτό ισχύει και αναφορικώς με τα νομικά πρόσωπα Olav Engineering και Quinna Trust, ως προς τα οποία φέρουμε την ιδιότητα του οικονομικού ενδιαμέσου, άρα υποκείμεθα στο πεδίο εφαρμογής της AMLA. Σύμφωνα με το πόρισμα των ελεγκτών, ο Trustee ορθώς επέδειξε επιμέλεια αναφορικά με την επαλήθευση της ταυτότητας του αντισυμβαλλόμενου μέρους, την επαλήθευση της ταυτότητας του δικαιούχου, την κατάρτιση του προφίλ του πελάτη, την επισημοποίηση των όρων της επιχειρηματικής σχέσεως και την προετοιμασία του προφίλ κινδύνου. Ως προς το καθήκον, λοιπόν, της δέουσας επιμέλειας στην παρακολούθηση των συναλλαγών, αυτό επιτελέσθηκε με την διατήρηση όλων των τραπεζικών ειδοποιήσεων και δηλώσεων, οι οποίες επιβλέπονταν από τον Trustee. 45. Οι ως άνω διαπιστώσεις των ορκωτών ελεγκτών έχουν υψίστη σημασία από την εξής σκοπιά. Η παροχή των νομικών και διοικητικών υπηρεσιών εμού και του Trustee αναφορικώς με την ίδρυση και λειτουργία των προαναφερομένων νομικών προσώπων, στο βαθμό που είτε δεν εμπίπτει καν στο πεδίο εφαρμογής της AMLA είτε συμμορφώνεται πλήρως με τις επιταγές της, δεν θα μπορούσε ποτέ να θεμελιώσει κατά την ελβετική νομοθεσία ζήτημα αξιόποινης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Τούτο δε επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα η Ομοσπονδιακή Ελβετική Εισαγγελία, η οποία από την πρώτη στιγμή τελούσε σε γνώση για την υπόθεση, δεν εστράφη εναντίον μου ούτε και με κάλεσε για την παροχή οιωνδήποτε προσθέτων εξηγήσεων. V. ΤΑ ΠΡΟΔΗΛΑ ΨΕΥΔΗ ΤΟΥ Κ. ΚΑΝΤΑ 46. Υπό το φως των αναπτύξεων που προηγήθηκαν, δεν καταλείπεται πλέον καμία αμφιβολία ότι όλα όσα ο κ. Κάντας έχει κατά καιρούς δηλώσει, απολογούμενος ενώπιον Σας και των λοιπών κκ. Ανακριτών του Ν. 4022/2011 για τη μεταξύ μας σχέση, και ειδικότερα για τη δήθεν συνειδητή αρωγή μου στην απόκρυψη της παράνομης προέλευσης των χρημάτων του, την υποτιθέμενη υπόδειξη εκ μέρους μου ενός δαιδαλώδους συστήματος νομικών προσώπων, στα οποία θα 20

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 5 ΙΙΙ. Η ΣΧΕΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΚ. HAUN, MÜHLENBECK, ΜΠΕΛΤΣΙΟ ΚΑΙ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 5 ΙΙΙ. Η ΣΧΕΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΚ. HAUN, MÜHLENBECK, ΜΠΕΛΤΣΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 19, 10 6 73 ΑΘΗΝ Α ΤΗΛ.: 210 360 79 13-4, 210 364 751 2, 210 360 394 3-4, 21 0 363 803 1 FAX : 21 0 36 0 798 3 Email: allykourezos@lykourezos.gr ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ των κκ. Ανακριτών του Ν. 4022/2011 του Πρωτοδικείου Αθηνών (κκ. Γαβριήλ Μαλλή, Προέδρου Πρωτοδικών, και Ιωάννη Σταυρόπουλου, Πρωτοδίκη) ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Μιχαήλ Ματαντού του Σωτηρίου, κατοίκου

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγηματικό Σημείωμα της Ενοποιημένης Συμφωνίας

Επεξηγηματικό Σημείωμα της Ενοποιημένης Συμφωνίας COUNCIL OF BUREAUX CONSEIL DES BUREAUX Επεξηγηματικό Σημείωμα της Ενοποιημένης Συμφωνίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από την εφαρμογή της Ενοποιημένης Συμφωνίας Internal Regulations 1, τα Γραφεία ήταν δεσμευμένα διμερώς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και συνταγματικές επιταγές

Οικονομική κρίση και συνταγματικές επιταγές Εξαμηνιαία έκδοση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Έτος 2014 Αριθμός φυλλου 67 Editorial Αγαπητοί συνάδελφοι, Τ ο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος με χαρά σας απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΚΑΖΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΜΧΑΝ 1016)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 61 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2 ΠΡΟΣ: Τους υποψήφιους βουλευτές της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Τηλέφωνα: 2103203473 & 2103202292 Τηλεομοιότυπο (fax): 2103231691 Ηλ. Διεύθυνση (e-mail):

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Με το παρόν νομοσχέδιο επιδιώκεται η θέσπιση ορισμένων νέων επενδυτικών εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής, χάριν συντοµίας, «η Εταιρεία»), µε τα εξής στοιχεία : Ε ΡΑ : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : Πανεπιστηµίου 39, Τ.Κ. 105 64 Α.Φ.Μ Αρ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: 1. ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας, Νοµικός 2. ιονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήµονας, Οικονοµολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η χώρα μας αντιμετωπίζει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Στη μήνυση- έγκληση με.. Των α) και β). ΚΑΤΑ Α. Των νομίμων εκπροσώπων και μελών του Δ.Σ. της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία.,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Copyright. HSBC Bank plc 09//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από

Διαβάστε περισσότερα

Η Προστασία των Παιδιών Μεταναστών εντός της Ζώνης Ελεύθερης Κυκλοφορίας της Ε.Ε.

Η Προστασία των Παιδιών Μεταναστών εντός της Ζώνης Ελεύθερης Κυκλοφορίας της Ε.Ε. Η Προστασία των Παιδιών Μεταναστών εντός της Ζώνης Ελεύθερης Κυκλοφορίας της Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακρατικό παρατηρητήριο για τις διαδικασίες επιστροφής που αφορούν σε παιδιά μετανάστες από τη Ρουμανία

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 11 ΒΟΥΛΕΥΜΑ 978/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σελίδα 1 από 11 ΒΟΥΛΕΥΜΑ 978/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 11 ΒΟΥΛΕΥΜΑ 978/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές, Αικατερίνη Φράγκου, Πρόεδρο Πληµµελειοδικών, Κοσµία Γιαννούση, Πληµµελειοδίκη - Εισηγήτρια και

Διαβάστε περισσότερα

************************

************************ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα Δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920 και αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 Θέμα: Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ. αριθμός απόφασης: 52 Εγκρίθηκε ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ, ως εξής: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 094052402, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 295801000 ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 64, Ν. ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014) (Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(κατά τα άρθρα 136 και 107 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και 4 7 του ν. 3556/2007)

(κατά τα άρθρα 136 και 107 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και 4 7 του ν. 3556/2007) Ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΑΕΓΕΚ (κατά τα άρθρα 136 και 107 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και 4 7 του ν. 3556/2007) επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/01 έως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΛ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΥΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΛ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΥΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΛ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΥΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ 15 ης ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 99 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 100 Η οικονομική κρίση: προβλήματα και ευκαιρίες 102 Οικονομικές δραστηριότητες και σχέσεις κράτους πολιτών 102 Το δημόσιο ως αποδέκτης της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής»

«Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής» ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: e mail: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15342 ΑΘΗΝΑ Τμήμα Προμηθειών 210 210 @ert.gr Αθήνα, Αρ. Πρωτ.:.. 2015. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

«Ολυµπιακοί Αγώνες της Αθήνας C4Ι» για την παροχή δήθεν συµβουλευτικών υπηρεσιών, για τις οποίες αυτές οι εταιρείες θα ελάµβαναν προµήθειες ύψους

«Ολυµπιακοί Αγώνες της Αθήνας C4Ι» για την παροχή δήθεν συµβουλευτικών υπηρεσιών, για τις οποίες αυτές οι εταιρείες θα ελάµβαναν προµήθειες ύψους 1. SIEMENS Η εταιρεία SIEMENS, κυρίαρχη στον τοµέα εκτέλεσης τηλεπικοινωνιακών έργων, τουλάχιστον από τα τέλη Νοεµβρίου του 1990, είχε αναπτύξει και στην Ελλάδα, ένα ανωνυµοποιηµένο σύστηµα διεκπεραίωσης

Διαβάστε περισσότερα