Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ"

Transcript

1 Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ Σταμάτιος Χριστοδούλου 1 - Ιωάννης Μπαρμπούτης 2 1 Υποψήφιος Διδάκτορας, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ 2 Επικ. Καθηγητής, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αποτελεί μία ανασκόπηση του θέματος της τυποποίησης στο χώρο του επίπλου στο διεθνή και στον ευρωπαϊκό χώρο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο που διαδραματίζουν στον κλάδο του επίπλου οι δύο μεγαλύτεροι οργανισμοί τυποποίησης (ISO και CEN) και στο επίπεδο συνεργασίας αυτών μεταξύ τους αλλά και με τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης (π.χ. ΕΛΟΤ). Παράλληλα, αναλύονται οι λειτουργίες των παραπάνω οργανισμών αναφορικά με το έπιπλο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται έμμεσα με το έπιπλο. Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα πρότυπα ασφαλείας τα οποία αποτελούν θέμα υψηλής σημασίας για τους καταναλωτές. Λέξεις κλειδιά: τυποποίηση, έπιπλα, CEN, ISO ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τυποποίηση αποτελεί μία διαδικασία της οποίας η σημασία είναι τεράστια στην ανάπτυξη, το σχεδιασμό και τη χρήση των περισσοτέρων εκ των προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ο σύγχρονος καταναλωτής. Η τυποποίηση αποβλέπει στον ορθολογικό σχεδιασμό και την παραγωγή των προϊόντων με στόχο η τελική χρήση τους να είναι ασφαλής και αποδοτική για τον καταναλωτή και το κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα μέσω της τυποποίησης διαμορφώνονται ορθολογικές και αποτελεσματικές μέθοδοι παραγωγής που έχουν ως στόχο, η σχέση κόστους οφέλους να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτική. Η κατηγορία του επίπλου αποτελεί μία κατηγορία με ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα προϊόντων τα οποία ανήκουν σε πολλές υποκατηγορίες. Το μέγεθος της κατανάλωσης επίπλων είναι επίσης μεγάλο ως συνέπεια του γεγονότος ότι κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί στη καθημερινότητά του μία πλειάδα αυτών. Για παράδειγμα, για το 2003, η συνολική αξία της παραγωγής επίπλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 80 δισεκατομμύρια ευρώ (UEA, 2004). Αντίστοιχα, για την ίδια χρονιά η παγκόσμια παραγωγή επίπλου άγγιξε τα 221 δισεκατομμύρια ευρώ (ISO/TC 136, 2005). Η συνολική αξία της παραγωγής αποδεικνύει τον όγκο του μεγέθους της βιομηχανίας επίπλου σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και το πόσο σημαντική είναι η βιομηχανία αυτή για την Ευρώπη η οποία κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό (36%) της συνολικής παραγωγής. Η Ευρώπη δεν κατέχει μόνο ένα μεγάλο ποσοστό της παραγωγής του επίπλου αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό της κατανάλωσής του. Σύμφωνα με σχετική έρευνα (ISO/TC 136, 2005 κατά UEA, 2005) η Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 είχε για το 2003 κατανάλωση 95,6 δισεκατομμυρίων ευρώ η οποία αντιστοιχεί σε 210 ευρώ ανά κάτοικο. Συνεπώς, σε ένα κλάδο τέτοιου μεγέθους, όπως είναι αναμενόμενο, η τυποποίηση εφαρμόζεται ήδη σε αυξημένο βαθμό ενώ υπάρχουν πλάνα από τους μεγαλύτερους φορείς τυποποίησης για περεταίρω ανάπτυξή της. Παρόλα αυτά η διαδικασία της τυποποίησης του επίπλου όπως και όποιου άλλου προϊόντος και υπηρεσίας δεν είναι μία απλή διαδικασία και για να πραγματοποιηθεί επιτυχημένα απαιτείται η δημιουργική συνεργασία όλων των φορέων οι οποίοι σχετίζονται με το αντικείμενο. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια καταγραφής της κατάστασης στο χώρο της τυποποίησης του επίπλου στον διεθνή και στον ευρωπαϊκό χώρο. Έμφαση δίνεται στο ρόλο

2 των δύο μεγάλων οργανισμών ISO και CEN οι οποίοι ορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της τυποποίησης στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο αντίστοιχα. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΛΟ Στο χώρο του επίπλου, η τυποποίηση κρίνεται αναγκαία διότι συμβάλει στην ανάπτυξη του εμπορίου και την αύξηση της ποιότητας των προϊόντων. Πολλές από τις επιχειρήσεις του κλάδου είναι μικρές ή μικρομεσαίες οπότε και η δυνατότητα τυποποίησης μέσω συνεννόησης των ίδιων των εταιριών δεν είναι εύκολη. Όπως τονίζουν οι Hellström et al. (1998), στις περισσότερες χώρες το μικρό μερίδιο της αγοράς που κατέχει κάθε εταιρία παραγωγής επίπλου δεν επιτρέπει ούτε και στις πιο σύγχρονες από αυτές να επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από τις όποιες καινοτομίες μπορούν να εφαρμόσουν. Ως αποτέλεσμα, η αγορά του επίπλου περιγράφεται ως αγορά μεγάλη αλλά η οποία αποτελείται παράλληλα από ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων οι οποίες κατέχουν μικρά μερίδια. Μια τέτοια αγορά χρειάζεται αναμφισβήτητα τη βοήθεια των σχετικών με την τυποποίηση οργανισμών με σκοπό τη δημιουργία ενιαίων προτύπων, αφού μεταξύ των άλλων, τα πρότυπα θα βοηθήσουν τις ίδιες τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξη τους. Βεβαίως η αξία της τυποποίησης στη βιομηχανία επίπλου δεν αναφέρεται μόνο στην διαμόρφωση βασικών προτύπων όπως για παράδειγμα οι διαστάσεις οι οποίες αποτελούν ένα από τα καθιερωμένα θέματα της τυποποίησης επί συναπτά έτη. Για την δημιουργία ενός επιτυχημένου επίπλου μία σειρά επιπλέον παραγόντων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όπως η άνεση, η προσαρμοστικότητα, η σταθερότητα, η στερεότητα, η αντοχή και η διάρκεια (Jung, 2005). Για αυτόν το λόγο, τα σύγχρονα πρότυπα τυποποίησης των επίπλων αναφέρονται σε μία ποικιλία θεμάτων. Επίσης, η τυποποίηση στο χώρο της βιομηχανίας του επίπλου δεν σχετίζεται μόνο με τα πρότυπα που δημιουργούνται και αφορούν αποκλειστικά στα έπιπλα. Παράλληλα οι επιχειρήσεις συνδέονται και με τα γενικά πρότυπα ποιοτικής διασφάλισης όπως για παράδειγμα το ISO Δηλαδή το θέμα της τυποποίησης δεν αποτελεί μόνο ένα θέμα που αφορά τον κάθε κλάδο ξεχωριστά αφού ένας μεγάλος αριθμός των σύγχρονων εταιριών επιλέγουν να διασφαλίζουν την ποιότητα τους μέσω των γενικών συστημάτων. Μάλιστα, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Karltun et al. (1998) σε εταιρίες παραγωγής επίπλων οι οποίες εφάρμοσαν το σύστημα ISO 9000 κατέληξε πως η εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος στις εταιρίες επίπλου μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη. Μερικά από τα οφέλη που αναφέρθηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα είναι τα παρακάτω: Μείωση κόστους σε θέματα που αφορούν την ποιότητα Πιο αποτελεσματική και προγραμματισμένη παράδοση προϊόντων Καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών Αποτελεσματικότερη κατανομή εργασιών Παρόλα αυτά, η έρευνα των Karltun et al. έδειξε πως η εφαρμογή του συστήματος είχε και αρνητικά αποτελέσματα με καθοριστικότερα την παρουσία νέων καθηκόντων μερικά από τα οποία αξιολογήθηκαν περιττά και τη δημιουργία άγχους στους εργαζόμενους. Το γεγονός πως η τυποποίηση μπορεί στο χώρο του επίπλου, όπως και σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, να εμπεριέχει και αρνητικά αποτελέσματα δεν σημαίνει πως θα πρέπει να αμφισβητηθεί συνολικά. Θα πρέπει όμως να συνεχιστεί από τους αρμόδιους φορείς η εξέλιξή της και θα πρέπει παράλληλα οι εταιρίες να την εφαρμόζουν συστηματικά και αφού έχει προηγηθεί διεξοδική μελέτη. ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ Για την ελληνική αγορά επίπλου η τυποποίηση εφαρμόζεται μέσα από τον ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης), ο οποίος φέρει την ευθύνη της κοινοποίησης των προτύπων που πηγάζουν από τους δύο κύριους διεθνείς οργανισμούς της τυποποίησης CEN 2

3 (European Committee for Standardization) και ISO (International Organization for Standardization), ενώ παράλληλα πραγματοποιεί και ο ίδιος έρευνα και ανάπτυξη σε συγκεκριμένους τομείς και τεχνολογίες. Τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης του ΕΛΟΤ δεν σχετίζονται με το κλάδο του επίπλου και ως αποτέλεσμα ο ρόλος του στα συγκεκριμένα προϊόντα είναι αποκλειστικά η κοινοποίηση των προτύπων CEN και ISO. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως σημαντικός είναι και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία υποστηρίζει μέσω των οδηγιών της τη διεθνή τυποποίηση η οποία αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην διεύρυνση του εμπορίου. Σύμφωνα με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001α) «η Ευρώπη έχει συμφέρον από τη διεθνή τυποποίηση λόγω της δυνατότητας της τυποποίησης να εξαλείψει τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο και να ενισχύσει την πρόσβαση όλων στις αγορές». Οι οργανισμοί τυποποίησης που προαναφέρθηκαν αποτελούν σε παγκόσμιο (ISO) και πανευρωπαϊκό (CEN) επίπεδο, τους μεγαλύτερους και δυναμικότερους φορείς τυποποίησης. Παρόλα αυτά, από τη στιγμή που τα πρότυπα της τυποποίησης που δημιουργούνται από αυτούς δεν είναι υποχρεωτικά, ενώ παράλληλα δεν αγγίζουν και όλα τα ζητήματα του επίπλου, υπάρχουν και άλλοι φορείς οι οποίοι εκδίδουν πρότυπα και μελέτες εθελοντικής εφαρμογής στον κλάδο του επίπλου. Για παράδειγμα, η AFMA (Αμερικανική Ένωση Παραγωγών Επίπλου) έχει εκδώσει μία μελέτη που περιέχει οδηγίες εθελοντικής εφαρμογής για θέματα εργονομίας στην παραγωγή του επίπλου (Mirka, 2005). Δηλαδή, τα πρότυπα τυποποίησης δεν πηγάζουν μόνο από τους διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς. Αν και θα πρέπει να τονιστεί πως ένας από τους στόχους των οργανισμών ISO και CEN είναι η ενοποίηση (integration) των προτύπων που πηγάζουν από ανάλογους οργανισμούς και εφαρμόζονται από επιμέρους κράτη και περιοχές. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ CEN ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΛΟΥ Η CEN αποβλέποντας στην διαμόρφωση, προώθηση και αξιολόγηση των προτύπων τυποποίησης για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τον ISO αποτελούν τους δύο διεθνείς οργανισμούς που σχετίζονται άμεσα με την τυποποίηση του επίπλου στην Ελλάδα.. Σύμφωνα με τη CEN (2006) «στην αγορά του επίπλου, οι διαφορές μεταξύ των προτύπων κάθε χώρας δημιουργεί δυσκολίες στους εξαγωγείς όταν προσπαθούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες». Στόχος της CEN είναι η δημιουργία κοινών ευρωπαϊκών προτύπων έτσι ώστε κάθε εξαγωγέας να μπορεί να προσεγγίσει εύκολα την ευρωπαϊκή αγορά. Επιπλέον, για το σκοπό αυτό η CEN συνεργάζεται στενά με το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης ISO (τεχνική επιτροπή ISO/TC 136), ο οποίος στοχεύει στη δημιουργία διεθνών προτύπων (CEN/TC 207, 2003). Η τεχνική επιτροπή για τα έπιπλα CEN/TC 207 Η τεχνική επιτροπή της CEN που ασχολείται με τα έπιπλα είναι η CEN/TC 207 η οποία και υποδιαιρείται σε υποομάδες ανάλογα με τα διάφορα προϊόντα του επίπλου. Ο ορισμός που δίνει η ίδια η επιτροπή (CEN/TC 207, 2003) για τις λειτουργίες της είναι ο ακόλουθος: «Στόχος της CEN/TC 207 είναι να δημιουργεί ευρωπαϊκά πρότυπα στο χώρο του επίπλου με ιδιαίτερη έμφαση στην ορολογία, την ασφάλεια, τις μεθόδους ελέγχου και τις διαστάσεις». Πιο συγκεκριμένα στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η δομή της CEN/TC 207. Πίνακας 1: Η δομή της CEN/TC 207 CEN/TC 207/SC 3 CEN/TC 207/SC 3/WG 1 CEN/TC 207/SC 3/WG 2 CEN/TC 207/SC 3/WG 3 Έπιπλα Γραφείου Καθίσματα Τραπέζια και αποθήκευση Παραβάν 3

4 CEN/TC 207/WG 1 CEN/TC 207/WG 2 CEN/TC 207/WG 4 CEN/TC 207/WG 5 CEN/TC 207/WG 7 CEN/TC 207/WG 8 Έπιπλα σπιτιού Έπιπλα μπάνιου και κουζίνας Έπιπλα εξωτερικού χώρου Επαγγελματικά και εκπαιδευτικά έπιπλα Επιφάνειες επίπλων Υλικά επίπλων Η CEN, από το 1994 έως και σήμερα (Ιούνιος 2009), έχει δημοσιεύσει 73 πρότυπα (Παράρτημα Α) τα οποία αφορούν σε μία πλειάδα ειδών επίπλου και θεματικών ενοτήτων για διάφορα ζητήματα του επίπλου. Πιο συγκεκριμένα, στον πίνακα 2, διακρίνονται τα διάφορα είδη επίπλου με τα οποία σχετίζονται τα πρότυπα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι όπως είναι αναμενόμενο πολλά πρότυπα δεν αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο είδος επίπλου αλλά σε θέματα που αφορούν σε όλα τα έπιπλα (π.χ. αντοχή ξύλινων επιφανειών στο γδάρσιμο, ορολογία επαγγελματικών επίπλων κλπ.). Πίνακας 2: Είδη επίπλων στα οποία αναφέρονται τα πρότυπα τυποποίησης του CEN/TC 207 Παιδικά Κρεβάτια Κούνιες Καναπέδες Κρεβάτια Τραπέζια Γραφεία Έπιπλα γραφείου Καρέκλες Έπιπλα Εξωτερικο ύ χώρου Άλλα πρότυπα Σύνολο Τα παιδικά κρεβάτια αν και ανήκουν στην ομάδα των κρεβατιών αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστή υποομάδα επίπλων για τα οποία η CEN έχει εκδώσει ανεξάρτητα πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά αφορούν εξειδικευμένες μεθόδους ελέγχου προσαρμοσμένες σε αντίστοιχες προδιαγραφές ασφαλείας. Οι θεματικές ενότητες με τις οποίες σχετίζονται τα πρότυπα της CEN είναι πολλές και καλύπτουν διάφορα χαρακτηριστικά των επίπλων. Στον πίνακα 3 απεικονίζονται οι συχνότερα συναντώμενες θεματικές ενότητες στις οποίες αναφέρονται τα πρότυπα. Πίνακας 3: Οι συχνότερα συναντώμενες θεματικές ενότητες με τις οποίες σχετίζονται τα πρότυπα επίπλων της CEN (απόλυτες τιμές και ποσοστά) Ασφάλεια Μέθοδοι Ελέγχου Προδιαγραφές Διαστάσεις Αντοχή Άλλα Σύνολο % 11% 14% 10% 16% 19% 100% Όπως γίνεται φανερό και στον πίνακα 3, το μεγαλύτερο ποσοστό των προτύπων σχετίζεται με την ασφάλεια των προϊόντων. Αυτή η προσοχή που δίνεται στην ασφάλεια των προϊόντων είναι αναμενόμενη αφού ένας από τους πρωτεύοντες στόχους της τυποποίησης αλλά και πιο συγκεκριμένα ένας από τους στόχους που έχει θέσει η CEN είναι η «προαγωγή της ασφάλειας» (CEN, 2007). Η δημιουργία πολλών προτύπων ασφαλείας οφείλεται και στο ότι με αυτό τον τρόπο η CEN προσπαθεί να προστατέψει τον καταναλωτή από επιλογές που θα είναι επικίνδυνες για την υγεία του. Η σημασία των προτύπων ασφαλείας 4

5 Ο καταναλωτής ενδέχεται να μη γνωρίζει τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται η αγορά ενός επίπλου. Σαφώς στην ιεραρχία των αναγκών των περισσότερων καταναλωτών η υγεία και η ασφάλεια μπορεί να βρίσκεται σε πρωτεύουσα θέση αλλά συχνά δεν υπάρχει η γνώση του κινδύνου γιατί ο καταναλωτής δεν μπορεί να γνωρίζει τον κάθε πιθανό κίνδυνο για το κάθε προϊόν που αγοράζει. Οι Adler και Fackler (2001) αναλύοντας τη συμπεριφορά του καταναλωτή επίπλων ορίζουν 5 πρωτεύοντα κριτήρια αγοράς (διαρρύθμιση του χώρου, τρόπος ζωής, άνεση, χρώματα και σχέδια, συναισθηματική διάθεση). Το γεγονός πως η ασφάλεια δεν συγκαταλέγεται σε αυτά τα κριτήρια είναι φυσιολογικό γιατί δεν είναι δυνατό όλοι οι καταναλωτές να γνωρίζουν τον οποιονδήποτε κίνδυνο μπορεί να διατρέχουν από τα διάφορα προϊόντα που καταναλώνουν και ως αποτέλεσμα ιεραρχούν τις ανάγκες τους με διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, ο Coles (2001) στην έρευνα του για την ευφλεκτότητα των επενδυμένων επίπλων αναφέρει πως λόγω του υψηλού επιπέδου καύσιμης ύλης που περιέχεται σε αυτά αποτελούν μεγάλη απειλή. Τονίζει μάλιστα πως μία τέτοιου είδους φωτιά μπορεί να είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη λόγω των τοξικών ουσιών που απελευθερώνονται από ανάλογα έπιπλα. Κατά το έτος 1998, οι φωτιές που προκλήθηκαν από επενδυμένα έπιπλα σε ιδιωτικές οικίες των ΗΠΑ ήταν ενώ οι φωτιές αυτές οδήγησαν σε 543 θανάτους (Lefebvre et al., 2004). Ανάλογα στατιστικά στοιχεία και συμπεράσματα επιστημονικής έρευνας δεν μπορεί να είναι γνωστά στο ευρύ κοινό γιατί οι άνθρωποι καταναλώνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό προϊόντων για να μπορούν να γνωρίζουν όλα τα ζητήματα ασφαλείας όλων των προϊόντων που χρησιμοποιούν. Για αυτό το λόγο η CEN αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος της έρευνάς της στην διαμόρφωση κανόνων ασφαλείας που θα προστατεύουν την υγεία του καταναλωτή. Ως αποτέλεσμα, η ομάδα εργασιών CEN/TC 207/WG 6 επικεντρώνεται ακριβώς στο ζήτημα της ευφλεκτότητας των επίπλων και έχει δημιουργήσει μία σειρά προτύπων που το κάθε πρότυπο εστιάζεται σε συγκεκριμένους τύπους επίπλων. Θα πρέπει να τονιστεί πως μερικά από τα πρότυπα που δημοσιευθήκαν από την CEN αποτελούν αποτέλεσμα οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, 5 πρότυπα πηγάζουν από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2001/95/EC η οποία αφορά στην ασφάλεια των καταναλωτών. Συνεπώς, τα πρότυπα αυτά αναφέρονται στην ασφάλεια των προϊόντων επίπλου και πιο συγκεκριμένα στις προδιαγραφές ασφαλείας και μεθόδων ελέγχου για τα πτυσσόμενα κρεβάτια, τα κρεβάτια μωρών και τα τραπέζια για κατασκήνωση. Αντίστοιχα, 3 πρότυπα βασίζονται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 89/106/EEC η οποία σχετίζεται με την κατασκευή ασφαλών προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει μεγάλη σημασία στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001β) «έχει προτείνει να γίνεται εκτεταμένη χρήση των ευρωπαϊκών προτύπων στα πλαίσια της κοινοτικής νομοθεσίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, πράγμα που αντανακλά τη συμβολή που μπορούν να έχουν τα πρότυπα στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών». Η εσωτερική συνεργασία του CEN Η δημιουργία προτύπων για ένα τομέα όπως αυτός των επίπλων απαιτεί την έρευνα σε μία πλειάδα επιστημονικών πεδίων τα οποία δεν σχετίζονται πάντα άμεσα με το έπιπλο σαν έτοιμο προς χρήση προϊόν. Για να επιτευχθεί η δημιουργία αποτελεσματικών προτύπων κάθε τεχνική επιτροπή πρέπει να έχει συνεργασία και με όποιες άλλες επιτροπές σχετίζονται με το αντικείμενό της έτσι ώστε τα πρότυπα που δημιουργούνται να εξυπηρετούν τις ανάγκες του κάθε επιμέρους τομέα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για αυτό το λόγο, η CEN/TC 207 συνεργάζεται με αρκετές άλλες επιτροπές έτσι ώστε τα πρότυπα που εκδίδει να είναι το δυνατόν αποτελεσματικότερα και ολοκληρωμένα. Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι τεχνικές επιτροπές του CEN με τις οποίες η CEN/TC 207 συνεργάζεται. 5

6 Πίνακας 4: Τεχνικές επιτροπές με τις οποίες συνεργάζεται η CEN/TC 207 CEN/TC 52 CEN/TC 112 CEN/TC 122 CEN/TC 129 CEN/TC 136 CEN/TC 139 CEN/TC 156 CEN/TC 175 CEN/TC 222 CEN/TC 248 CEN/TC 252 CEN/TC 289 CEN/TC 293 CEN/TC 315 CEN/TC 324 CEN/TC 332 Πηγή: CEN/TC 207 (2003) Ασφάλεια παιχνιδιών Ξυλόπλακες Εργονομία Γυαλί σε κτίρια Σπορ, παιδικές χαρές και άλλοι εξοπλισμοί διασκέδασης Μπογιές και βερνίκια Εξαερισμός για κτίρια Στρόγγυλο ξύλο και πριστή ξυλεία Πούπουλα και χνούδι ως γέμιση υλικών Υφάσματα και υφασμάτινα προϊόντα Προϊόντα φροντίδας παιδιών Δέρμα Οδηγίες για την απόδοση δέρματος Χαρακτηριστικά δέρματος για έπιπλα επενδυμένα με δέρμα Τεχνικές οδηγίες για άτομα με ειδικές ανάγκες Εγκαταστάσεις θεατών Τροχοί Εξοπλισμός εργαστηρίου Όπως γίνεται φανερό από τον πίνακα 4, όλες οι τεχνικές επιτροπές με τις οποίες συνεργάζεται η CEN/TC 207 συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή ή τη χρήση του επίπλου. Ως αποτέλεσμα, η συνεργασία αυτών των επιτροπών οδηγεί στη δημιουργία αποτελεσματικότερων προτύπων. Για παράδειγμα, συνεργάζεται με τη CEN/TC 175 με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και την διαπίστωση διαφόρων ζητημάτων σχετικά με το στρόγγυλο ξύλο και την πριστή ξυλεία Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας του Odoom (2001) για λογαριασμό του FAO, παγκοσμίως η μεγαλύτερη χρήση της πριστής ξυλείας πλατυφύλλων ως πρώτης ύλης γίνεται στα έπιπλα, με ποσοστό 29% της συνολικής παραγωγής. Αυτό σημαίνει πως η συνεργασία αυτή, ιδιαίτερα όταν το ποσοστό της χρήσης του ξύλου στο έπιπλο είναι τόσο μεγάλο, μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμη και για τις δύο επιτροπές. Η εξωτερική συνεργασία της CEN Η CEN/TC 207 δεν έχει μόνο εσωτερική συνεργασία με σκοπό την δημιουργία ποιοτικών προτύπων. Παράλληλα συνεργάζεται με ένα σύνολο άλλων διεθνών οργανισμών που σχετίζονται με το έπιπλο. Οι οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται η CEN/TC 207 εμπλέκονται ακόμα και στη λήψη αποφάσεων της επιτροπής, όταν αυτό κρίνεται χρήσιμο και αυτό γίνεται με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή των προτύπων στις ανάγκες των εμπλεκόμενων φορέων. Οι οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται η CEN/TC 207 παρουσιάζονται στον πίνακα 5. Πίνακας 5: Οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται η CEN/ TG 207 EDANA EURATEX EUROLATE X EUROPUR FENA IL Διεθνής οργανισμός βιομηχανιών παραγωγής non-woven προϊόντων Διεθνής οργανισμός περί ενδυμασίας και υφασμάτων Ευρωπαϊκός οργανισμός παραγωγών υλικού latex για κρεβάτια και επενδυμένα έπιπλα Ευρωπαϊκός οργανισμός παραγωγών αφρού πολυουρεθάνης Ευρωπαϊκός οργανισμός εθνικών συνεταιρισμών που σχετίζονται με την πώληση οικιακών επίπλων Οργανισμός εργαστηρίων έρευνας περί φωτιάς των ευρωπαϊκών 6

7 UEA βιομηχανιών Ομοσπονδία ευρωπαϊκών παραγωγών επίπλων Όπως φαίνεται στον πίνακα 5, οι οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται η CEN/TC 207 σχετίζονται με το έπιπλο αλλά αυτό δεν σημαίνει πως το αντικείμενό τους είναι αυστηρά το έπιπλο. Για παράδειγμα ο IL δραστηριοποιείται στο χώρο της έρευνας της φωτιάς χωρίς αυτό να σημαίνει πως επικεντρώνεται αποκλειστικά στα έπιπλα. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ISO ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΛΟΥ Ο οργανισμός ISO ως ο μεγαλύτερος διεθνής οργανισμός τυποποίησης, δραστηριοποιείται ήδη στο χώρο τυποποίησης του επίπλου και έχει αναπτύξει ένα σύνολο προτύπων που αποσκοπούν στη διεθνή τυποποίηση του. Ουσιαστικά ο ISO στοχεύει στη δημιουργία ενός συνόλου προτύπων τα οποία θα βοηθήσουν στο άνοιγμα της παγκόσμιας αγοράς, στην τεχνολογική εξέλιξη του κλάδου και στην εναρμόνιση των επιμέρους τοπικών προτύπων. Η τεχνική επιτροπή για τα έπιπλα ISO/TC 136 Πιο συγκεκριμένα, για την εφαρμογή της τυποποίησης στο έπιπλο, ο ISO έχει δημιουργήσει την τεχνική επιτροπή ISO/TC 136 η οποία σχετίζεται αποκλειστικά με τα έπιπλα. Σκοπός της ISO/TC 136 (2005) είναι η τυποποίηση στο χώρο του επίπλου περικλείοντας τα παρακάτω: Όροι και ορισμοί Απαιτήσεις Μέθοδοι Ο στόχος της τεχνικής επιτροπής ISO/TC 136 είναι η εναρμόνιση των εθνικών προτύπων και η δημιουργία παγκόσμιων προτύπων στο χώρο του επίπλου τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και στην μείωση των εμπορικών φραγμών μεταξύ των χωρών. Σήμερα στην επιτροπή ISO/TC 136 συμμετέχουν 30 χώρες-μέλη και 34 χώρεςπαρατηρητές από την Αφρική, την Ασία, την Αυστραλία, την Ευρώπη, την Βόρεια Αμερική και τη Νότια Αμερική. Ωστόσο, οι περισσότερες χώρες ανήκουν στην Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική οι οποίες είναι και οι περιοχές με τις μεγαλύτερες βιομηχανίες και αγορές επίπλων. Η ISO/TC 136 έχει δημοσιεύσει μέχρι σήμερα 24 πρότυπα (Παράρτημα Β) τα οποία σχετίζονται με διάφορα θέματα του επίπλου. Όπως είναι αναμενόμενο η ISO/TC 136 δίνει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των προϊόντων επίπλου οπότε και έχει διαμορφώσει μέχρι σήμερα 8 πρότυπα ασφάλειας τα οποία αποτελούν και τα περισσότερα πρότυπα από κάθε θεματική ενότητα μαζί με τα πρότυπα αντοχής τα οποία ούτως ή άλλως σχετίζονται επίσης με την ασφάλεια. Αν συγκριθεί ο πίνακας 3 που περιέχει τις θεματικές ενότητες της CEN/TC 207 με τον πίνακα 6 που περιέχει τις θεματικές ενότητες της ISO/TC 136 γίνεται φανερό πως και οι δύο επιτροπές δίνουν αυξημένη και ισόποση σημασία στα θέματα ασφαλείας αφού και για τις δύο το ποσοστό των αντίστοιχων προτύπων είναι περίπου 30%. Η θεματική ενότητα στην οποία η ISO/TC 136 δίνει μεγαλύτερο βάρος από όσο η CEN/TC 207 είναι στα θέματα αντοχής στα οποία το ποσοστό των προτύπων που έχει διαμορφώσει, είναι περίπου το διπλάσιο, 33% έναντι 16%. Στις υπόλοιπες θεματικές ενότητες τα ποσοστά για τις δύο επιτροπές είναι περίπου τα ίδια. Πίνακας 6: Θεματικές ενότητες με τις οποίες σχετίζονται τα πρότυπα επίπλων της ISO/TC 136 (απόλυτες τιμές και ποσοστά) 7

8 Ασφάλεια Μέθοδοι Ελέγχου Σταθερότητα Διαστάσεις Αντοχή % 13% 17% 4% 33% Σε αντιδιαστολή με την CEN/TC 207, η δομή της ISO/TC 136 δεν αποτελείται από πολλές υποεπιτροπές. Η CEN/TC 207 έχει διαμορφώσει 10 υποεπιτροπές οι οποίες σχετίζονται με μία ποικιλία θεμάτων (Πίνακας 1), ενώ η ISO/TC 136 έχει μόνο τρεις υποεπιτροπές (Πίνακας 7), οι οποίες μάλιστα δεν έχουν γενικό προσανατολισμό αλλά ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα. Πίνακας 7: Οι υποεπιτροπές της ISO/TC 136 TC 136/WG 1 TC 136/WG 2 TC 136/WG 3 Καρέκλες γραφείου Τραπέζια και καρέκλες εργασίας Έπιπλα αποθήκευσης Η εσωτερική συνεργασία της ISO/TC 136 Η τεχνική επιτροπή ISO/TC 136 όπως και η CEN/TC 207 συνεργάζεται με μία σειρά άλλων τεχνικών επιτροπών του ISO για την επίτευξη των στόχων της. Στον πίνακα 8 παρουσιάζονται οι επιτροπές με τις οποίες συνεργάζεται η ISO/TC 136. Σε αντιστοιχία με τη CEN/TC 207 η ISO/TC 136 συνεργάζεται με όποιες επιτροπές σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το έπιπλο και οι οποίες είτε αφορούν τμήματα των επίπλων, είδη επίπλων ή τη χρήση του επίπλου. Πίνακας 8: Τεχνικές επιτροπές με τις οποίες συνεργάζεται η ISO/TC 136 ISO/TC 45 ISO/TC 59/SC3 ISO/TC 61 ISO/TC 110/SC3 ISO/TC 159 ISO/TC 162 ISO/TC 173 Πηγή: ISO/TC 136 (2008) Καουτσούκ και προϊόντα από καουτσούκ Λειτουργικές/Χρηστικές απαιτήσεις απόδοσης στην κατασκευή κτιρίων Πλαστικά Τροχοί Εργονομία Πόρτες και παράθυρα Βοηθητικά προϊόντα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Η εξωτερική συνεργασία της ISO/TC 136 Συγχρόνως, η ISO/TC 45 συνεργάζεται και με πολλούς άλλους οργανισμούς οι οποίοι σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το έπιπλο. Ο λόγος για τον οποίο η επιτροπή αποβλέπει σε αυτές τις συνεργασίες είναι γιατί στοχεύει στη δημιουργία προτύπων τα οποία να είναι εφαρμόσιμα, λειτουργικά και να εξυπηρετούν τις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς και βιομηχανίας του επίπλου. Έτσι, οι συνεργασίες αυτές αποβλέπουν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην πληροφόρηση με σκοπό από πλευράς της ISO/TC 45 την δημιουργία αποτελεσματικών προτύπων και από πλευράς των υπολοίπων οργανισμών την έγκαιρη και επαρκή πληροφόρηση αναφορικά με τα σχετικά πρότυπα. Πίνακας 9: Οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται η ISO/TC 136 EC EURATEX UNECE Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνής οργανισμός περί ενδυμασίας και υφασμάτων Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών 8

9 GINETEX FENA RI UEA WCO Διεθνής Ένωση για τα εμπορικά σήματα υφασμάτων Ευρωπαϊκός οργανισμός εθνικών συνεταιρισμών που σχετίζονται με την πώληση οικιακών επίπλων Διεθνής Ένωση Αποκατάστασης Ομοσπονδία ευρωπαϊκών παραγωγών επίπλων Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων Όπως γίνεται φανερό μέσα από τη σύγκριση των πινάκων 5 και 9, με κάποιους από τους οργανισμούς αυτούς συνεργάζονται και η ISO/TC 136 και η CEN/TC 207. Πιο συγκεκριμένα, οι οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζονται και οι δύο επιτροπές είναι η ΕΕ, o EURATEX, ο FENA και ο UEA. Το γεγονός πως και οι δύο επιτροπές συνεργάζονται με αυτούς τους οργανισμούς αποτελεί ένα ακόμη αποδεικτικό στοιχείο του γεγονότος ότι η πολιτική και οι στόχοι των δύο επιτροπών έχουν πολλές ομοιότητες και κοινό σκοπό. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η τυποποίηση στον κλάδο του επίπλου βρίσκεται σήμερα σε ένα αρκετά ικανοποιητικό στάδιο κατά το οποίο τα πρότυπα του ISO και της CEN έχουν αρχίσει να καθιερώνονται και να αναγνωρίζονται στο χώρο της τυποποίησης. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει πως στη βιομηχανία έχουν εφαρμοσθεί ολοκληρωτικά ενώ πάντα υπάρχει και το ζήτημα του προστατευτισμού των ισχυρών οικονομιών και βιομηχανιών, ζήτημα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των προτύπων και των δραστηριοτήτων των επιτροπών. Το γεγονός όμως ότι γίνεται συνειδητά η προσπάθεια της εναρμόνισης των προτύπων των επιμέρους οργανισμών και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις με την αρμονική συνεργασία αυτών δημιουργεί αισιοδοξία ότι σύντομα στο μέλλον τα πρότυπα αυτά θα διέπουν συνολικά τη βιομηχανία του επίπλου. Επιπρόσθετα, η ποικιλία των προτύπων τα οποία εκδίδονται έχει διπλή θετική επίδραση στον κλάδο του επίπλου. Αρχικά όπως είναι αναμενόμενο τα πρότυπα έχουν καταλυτική επίδραση στην ανάπτυξη του εμπορίου αφού διευκολύνουν τις διεπιχειρησιακές και διακλαδικές συνεργασίες αλλά και παράλληλα προσφέρουν στους καταναλωτές προϊόντα πιο ασφαλή τα οποία ταυτόχρονα ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες τους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Adler, L., C., Fackler, Consumer Decisions for Buying Furniture. University of Kentucky. HF-LRA.128. CEΝ, European Committee for Standardization, Benefits of Standardization. Διαθέσιμο στο: CEΝ, Consumer Products. CEN Fact Sheet. CEN/TC 207, Draft Business Plan of CEN/TC Furniture. CEN CEN/TC 175, Business Plan CEN/TC 175 Round and Sawn Timber. CEN Coles, A., Flammability of Upholstered Furniture using the Cone Calorimeter, (Fire Engineering Research Report 01/1), Christchurch NZ: University of Canterbury. FENA and AEDT, Joint AEDT and FENA comments on DG SANCO Consultative Document Labelling: Competitiveness, Consumer Information and Better Regulation for the EU. Δελτίο τύπου. Διαθέσιμο στο: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2001α. Αρχές Κοινοτικής Πολιτικής σχετικά με την Διεθνή Τυποποίηση. Βρυξέλες. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2001β. Σχετικά με τις δράσεις που αναληφθήκαν έπειτα από τα ψηφίσματα για την Ευρωπαϊκή τυποποίηση που εκδοθήκαν από το συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Βρυξέλες. 9

10 Hellström, Ε., M., Palo, Solberg, Β., Privatization of Forest Sector research in Europe. Συντομευμένη έκδοση του «Privatization of forest sector research: theory and European empirical findings» IUFRO Occasional Paper. ISO/TC 136, Business Plan ISO/TC 136 Furniture. Draft1. ISO. ISO/TC 136, TC 136. Διαθέσιμο στο: «http://www.iso.org/iso/standards_ development/technical_committees/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_comm ittee.htm?commid=52448». Karltun, J., J. Axxelson, Eklund, J., Working Conditions and Effects of ISO 9000 in Six Furniture-Making Companies. Implementation and Process. Applied Ergonomics. Vol.29 No.4. pp Lefebvre, J., B, Benoý, Le Bras, M, Duquesne, S. Ritter, C. Paleja, R. Poutch, F., 2004 Flame spread of flexible polyurethane foam: comprehensive study. Polymer Testing. Vol. 23. pp Mirka, G., Development of an Ergonomics Guideline for the Furniture.Manufacturing Industry. Applied Ergonomics. Vol.36 pp Jung, H., A Prototype of an Adjustable Table and an Adjustable Chair for Schools. International Journal of Industrial Ergonomics. 35 (2005) Odoom, F., Promotion of Valuable Hardwood Plantations in the Tropics. A Global Overview. Forest Plantations Thematic Papers. Working Paper FP/4 FAO. UEA, European Furniture Manufacturers Federation, Trends in European Furniture Industry THE STANDARDIZATION IN THE FURNITURE SECTOR Stamatios Christodoulou 1 Ioannis Barboutis 2 1 PhD Candidate, Faculty of Forestry and Natural Environment, A.U.Th. 2 Assist. Professor, Faculty of Forestry and Natural Environment, A.U.Th. ABSTRACT This paper is a review of the issue of standardisation in the furniture sector both in the Global and European region. Special emphasis is given to the role of the two largest standardisation organisations (ISO and CEN), the level of cooperation between each other and the level of cooperation with the national standardisation organisations, such as ELOT. Furthermore, the operations of these organisations related to the furniture sector are presented. Finally, the paper focuses on the furniture safety standards, since their importance is very high for the consumers. Key words: standardization, furniture, ISO, CEN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τα πρότυπα της CEN/TC 207 για τα έπιπλα (Ιούνιος 2009) CEN/TR : Office furniture - Storage furniture - Part 1: Dimensions CEN/TR 14699: Office furniture - Terminology CEN/TR 15349: Hardware for furniture - Terms for extension elements and their components CEN/TR 15588: Hardware for furniture - Terms for hinges and their components CEN/TR 15709: Hardware for furniture - Terms for slide fittings for sliding doors and roll fronts CEN/TR 581-4: Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 4: Requirements and test methods for durability under the influence of climatic conditions 10

11 CEN/TS 15185: Furniture - Assessment of the surface resistance to abrasion CEN/TS 15186: Furniture - Assessment of the surface resistance to scratching EN : Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 1: Ignition source smouldering cigarette EN : Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 2: Ignition source match flame equivalent EN 1022: Domestic furniture - Seating - Determination of stability EN : Office furniture - Screens - Part 1: Dimensions EN : Office furniture - Screens - Part 2: Mechanical safety requirements EN : Office furniture - Screens - Part 3: Test methods EN 1116: Kitchen furniture - Co-ordinating sizes for kitchen furniture and kitchen appliances EN : Furniture - Foldaway beds - Safety requirements and testing - Part 1: Safety requirements EN : Furniture - Foldaway beds - Safety requirements and testing - Part 2: Test methods EN : Furniture - Cribs and cradles for domestic use - Part 1: Safety requirements EN : Furniture - Cribs and cradles for domestic use - Part 2: Test methods EN :1999- Playpens for domestic use - Part 1: Safety requirements EN :1999- Playpens for domestic use - Part 2: Test methods EN 12720: Furniture - Assessment of surface resistance to cold liquids EN 12721: Furniture - Assessment of surface resistance to wet heat EN 12722: Furniture - Assessment of surface resistance to dry heat EN 12727: Furniture - Ranked seating - Test methods and requirements for strength and durability EN 13150: Workbenches for laboratories - Dimensions, safety requirements and test methods EN 1334: Domestic furniture - Beds and mattresses - Methods of measurement and recommended tolerances EN : Office furniture - Office work chair - Part 1: Dimensions - Determination of dimensions EN :2000/AC:2002- Office furniture - Office work chair - Part 1: Dimensions - Determination of dimensions EN : Office furniture - Office work chair - Part 2: Safety requirements EN : Office furniture - Office work chair - Part 3: Test methods EN :2004- Furniture - Bunk beds and high beds for non-domestic use - Part 1: Safety, strength and durability requirements EN : Furniture - Bunk beds and high beds for non-domestic use - Part 2: Test methods EN 13721: Furniture - Assessment of the surface reflectance EN 13722: Furniture - Assessment of the surface gloss EN 13761: Office furniture - Visitors chairs EN 14072: Glass in furniture - Test methods EN : Office furniture - Storage furniture - Part 2: Safety requirements EN : Office furniture - Storage furniture - Part 3: Test methods for the determination of stability and strength of the structure EN 14074: Office furniture - Tables and desks and storage furniture - Test methods for the determination of strength and durability of moving parts EN 14434: Writing boards for educational institutions - Ergonomic, technical and safety requirements and their test methods 11

12 EN 14434:2004/AC: Writing boards for educational institutions - Ergonomic, technical and safety requirements and their test methods EN 14703: Furniture - Links for non-domestic seating linked together in a row - Strength requirements and test methods EN 14727: Laboratory furniture - Storage units for laboratories - Requirements and test methods EN 14749: Domestic and kitchen storage units and worktops - Safety requirements and test methods EN 15187: Furniture - Assessment of the effect of light exposure EN 15338: Hardware for furniture - Strength and durability of extension elements and their components EN 15372: Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic tables EN 15373: Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic seating EN 15570: Hardware for furniture - Strength and durability of hinges and their components - Hinges pivoting on a vertical axis EN 15706: Hardware for furniture - Strength and durability of slide fittings for sliding doors and roll fronts EN 1725: Domestic furniture - Beds and mattresses - Safety requirements and test methods EN 1728: Domestic furniture - Seating - Test methods for the determination of strength and durability EN : Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 1: Functional dimensions EN : Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 2: Safety requirements and test methods EN 1730: Domestic furniture - Tables - Test methods for determination of strength, durability and stability EN 1957: Domestic furniture - Beds and mattresses - Test methods for the determination of functional characteristics EN 527-1: Office furniture - Work tables and desks - Part 1: Dimensions EN 527-1:2000/AC: Office furniture - Work tables and desks - Part 1: Dimensions EN 527-2: Office furniture - Work tables and desks - Part 2: Mechanical safety requirements EN 527-3: Office furniture - Work tables and desks - Part 3: Methods of test for the determination of the stability and the mechanical strength of the structure EN 581-1: Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 1: General safety requirements EN 581-2: Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 2: Mechanical safety requirements and test methods for seating EN 581-3: Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 3: Mechanical safety requirements and test methods for tables EN 597-1: Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed bases - Part 1: Ignition source: Smouldering cigarette EN 597-2: Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed bases - Part 2: Ignition source: Match flame equivalent EN 716-1: Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 1: Safety requirements 12

13 EN 716-2: Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 2: Test methods EN 747-1: Furniture - Bunk beds and high beds for domestic use - Part 1: Safety, strength and durability requirements EN 747-2: Furniture - Bunk beds and high beds for domestic use - Part 2: Test methods ENV 12520: Domestic furniture - Seating - Mechanical and structural safety requirements ENV 12521: Domestic furniture - Tables - Mechanical and structural safety requirements ENV 13759: Domestic furniture - Seating - Test method for the determination of the durability of reclining and/or tilting mechanisms and operating mechanisms for convertible sofa beds ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Τα πρότυπα της ISO/TC 136 για τα έπιπλα (Ιούνιος 2009) ISO 4211: Furniture -- Assessment of surface resistance to cold liquids ISO : Furniture -- Tests for surfaces -- Part 2: Assessment of resistance to wet heat ISO : Furniture -- Tests for surface finishes -- Part 3: Assessment of resistance to dry heat ISO : Furniture -- Tests for surfaces -- Part 4: Assessment of resistance to impact ISO 5970: Furniture -- Chairs and tables for educational institutions -- Functional sizes ISO 7170: Furniture -- Storage units -- Determination of strength and durability ISO 7171: Furniture -- Storage units -- Determination of stability ISO 7172: Furniture -- Tables -- Determination of stability ISO 7173: Furniture -- Chairs and stools -- Determination of strength and durability ISO : Furniture -- Chairs -- Determination of stability -- Part 1: Upright chairs and stools ISO : Furniture -- Chairs -- Determination of stability -- Part 2: Chairs with tilting or reclining mechanisms when fully reclined, and rocking chairs ISO : Children's cots and folding cots for domestic use -- Part 1: Safety requirements ISO : Children's cots and folding cots for domestic use -- Part 2: Test methods ISO : Furniture -- Assessment of the ignitability of upholstered furniture -- Part 1: Ignition source: smouldering cigarette ISO : Furniture -- Assessment of ignitability of upholstered furniture -- Part 2: Ignition source: match-flame equivalent ISO : Bunk beds for domestic use -- Safety requirements and tests -- Part 1: Safety requirements ISO : Bunk beds for domestic use -- Safety requirements and tests -- Part 2: Test methods ISO : Furniture -- Children's high chairs -- Part 1: Safety requirements ISO : Furniture -- Children's high chairs -- Part 2: Test methods ISO : Foldaway beds -- Safety requirements and tests -- Part 1: Safety requirements ISO : Foldaway beds -- Safety requirements and tests -- Part 2: Test methods ISO 15717: Kitchen equipment -- Safety requirements and test methods for kitchen cabinets and work tops 13

14 ISO 21015: Office furniture -- Office work chairs -- Test methods for the determination of stability, strength and durability ISO 21016: Office furniture -- Tables and desks -- Test methods for the determination of stability, strength and durability 14

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

Oυσιαστικό μέσο για τη διασφάλιση

Oυσιαστικό μέσο για τη διασφάλιση ΤΕΧΝΙΚΑ EΠIΠΛEON Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Τυποποίηση, πρότυπα, οδηγίες όλα τα παραπάνω είναι έννοιες που τα τελευταία χρόνια απασχολούν τον κλάδο του ξύλου και επίπλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ CYS ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 2001 7µελές Δ.Σ ΜΕΤΟΧΟΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (100%) ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-13-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο Σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων

Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το γενικότερο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων (ΟΠΠ) που αποσκοπεί στην εδραίωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η φωνή των Ευρωπαίων καταναλωτών στην τυποποίηση

Η φωνή των Ευρωπαίων καταναλωτών στην τυποποίηση www.anec.org Η φωνή των Ευρωπαίων καταναλωτών στην τυποποίηση Η A N E C Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ί ΤΑ Σ Υ Μ Φ Έ Ρ Ο Ν ΤΑ Τ Ω Ν Κ ΑΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Ώ Ν στους τομείς της τυποποίησης και της πιστοποίησης καθώς και στη

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών

Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών Τα αέρια καύσιµα και η ευρωπαϊκή τυποποίηση Η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-09 þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ þÿ²¹ À±» ³¹ºÌ µá³±ãä Á¹ Avraam, Anastasia

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Δημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 21 Ιανουαρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη Δημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Για τα βρεφικά και παιδικά έπιπλα, η. Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON

Για τα βρεφικά και παιδικά έπιπλα, η. Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων Των Μαγδαληνής Δημητριάδου και Μιχάλη Αγαπάκη Η καταλληλότητα των βρεφικών και παιδικών επίπλων μας απασχολεί όλους, τόσο ως παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ COSMOTE ΚΑΙ VODAFONE ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ COSMOTE ΚΑΙ VODAFONE ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ COSMOTE ΚΑΙ VODAFONE ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα:

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα: Ηλιακά Θερμικά Συστήματα: Τυποποίηση & Solar Keymark Γιάννης Βασιάδης Μηχανολόγος Μηχανικός Λειτουργός Τυποποίησης CYS Εκπόνηση Ευρωπαϊκών Προτύπων Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές Συστήνονται από τους Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKV 64325

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKV 64325 PRODUCT FICHE The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΑΛΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ιδρύθηκε το 1976 ως νομικό Πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιχορηγούμενο από το κράτος και εποπτευόμενο από τον Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος»,

«Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος», «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης και αξιοποίησή τους από επιχειρήσεις και Δημόσιο Τομέα ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, Αίθουσα ΕΡΜΗΣ 14 Οκτωβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Γιαμαλής Γεώργιος Σειρά: 12 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Καρδαράς Δημήτριος

Ονοματεπώνυμο: Γιαμαλής Γεώργιος Σειρά: 12 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Καρδαράς Δημήτριος «Η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης σε εταιρείες πληροφορικής: Μέσο δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος» Ονοματεπώνυμο: Γιαμαλής Γεώργιος Σειρά: 12 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Καρδαράς Δημήτριος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 10. Επιθεώρηση και Έλεγχος 10.1 Γενικά Στα χρόνια που ακολούθησαν µετά το τέλος του Β Παγκοσµίου Πολέµου, κυρίως λόγω των καταστροφών που ο πόλεµος είχε επιφέρει στις υποδοµές και τη βιοµηχανία των αναπτυγµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Α. Σιδηροπούλου 1, M. Βραχνάκης 2, Γ. Φωτιάδης 3 και Δ. Μπούσμπουρας 4 1 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Τ.Θ. 286, Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών Ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-2 & EN 933 8) και Μπλε του μεθυλενίου (ΕΝ 933.9) Σύγκριση αποτελεσμάτων Determination

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Τυποποίηση στον Τομέα της Εκπαίδευσης Πρότυπα & Οικιακή Οικονομία

Η Τυποποίηση στον Τομέα της Εκπαίδευσης Πρότυπα & Οικιακή Οικονομία Η Τυποποίηση στον Τομέα της Εκπαίδευσης Πρότυπα & Οικιακή Οικονομία Σεπτέμβριος 2014 Έλενα Δημοσθένους & Διαμαντής Ζαφειριάδης Λειτουργοί Τυποποίησης CYS Περιεχόμενα Ενότητα 1 Τι είναι τα πρότυπα και γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών ISO 22000 1 Σκοπός του προτύπου Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών Αιτήµατα καταναλωτή (i) Ο φορέας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Παρουσίαση: Βάσος Βασιλείου Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Εκπρόσωπος CYS στην Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176/SC 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Μ.: 4674 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ: ρ.ελευθερια ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία & Εξαγωγές

Συσκευασία & Εξαγωγές Συσκευασία & Εξαγωγές Μανώλης Δανιήλ Διευθυντής ΟΠΕ 19/7/2013 1 19/7/2013 2 19/7/2013 3 19/7/2013 4 19/7/2013 5 19/7/2013 6 19/7/2013 7 19/7/2013 8 19/7/2013 9 19/7/2013 10 19/7/2013 11 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση. Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ

Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση. Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ Μοντέλο υποδομής σε τεχνικά θέματα Εμπιστοσύνη στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος πρότυπα στην ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Καθηγητής Ηλίας Ζήλας MSc in Information Systems ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διάλεξη 2 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές έννοιες ιαχείριση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου Ημερίδα στη μνήμη του Νικόλαου Στάμου Περτούλι Τρικάλων, 5 Ιούνη 2012 Ημερίδα στη μνήμη του Ν. Στάμου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.Στοιχείαουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρηση Στοιχείατηςουσίαςήτουπαρασκευάσματος Αριθμόςπροΐόντος Ονομασίαπροΐόντος 4332653 HumanB2M (Beta-2-Microglobulin)EndogenousControl(FAM

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία της Οικολογικής Σήμανσης ως πρακτική καινοτομίας και διαφοροποίησης. Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος,Close the Loop

Η Σημασία της Οικολογικής Σήμανσης ως πρακτική καινοτομίας και διαφοροποίησης. Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος,Close the Loop Η Σημασία της Οικολογικής Σήμανσης ως πρακτική καινοτομίας και διαφοροποίησης Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος,Close the Loop Τι είναι τα Οικολογικά Σήματα ή Οικοσήματα; «Σήματα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points EuroRIs-Net European Research Infrastructures Network of National Contact Points Κύρια στοιχεία του έργου EuroRIs-Net Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 7 ου Π.Π. (ως Coordination

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Η σύγχρονη αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Π.Ε. ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΒΗΕ Greek Solar Industry

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έννοια και περιεχόμενο τον Μάρκετινγκ Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ Μίγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Διανομή Προώθηση Διοίκηση Πωλήσεων Τμηματοποίηση της Αγοράς Έννοια και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης»

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ VIP Η σειρά γραφείων VIP, σχεδιάστηκε από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Δρομέας στο πλαίσιο της κατασκευής καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ηρώ Ρέτσου Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ Βιομηχανικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες Βιομηχανικού Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οι Ευρωκώδικες στις Κατασκευές Ευθύμιος Γαλανός, PhD Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 Τι είναι οι Ευρωκώδικες; Οι Ευρωκώδικες είναι μια σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων. Εκπονήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙ ΚΟ ΕΚΠΑ ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚΟ Ι ΔΡΥ Μ Α 'ΠΕ Ι ΡΑ ΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΦΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙ ΚΟ ΕΚΠΑ ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚΟ Ι ΔΡΥ Μ Α 'ΠΕ Ι ΡΑ ΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΦΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ 515 ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙ ΚΟ ΕΚΠΑ ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚΟ Ι ΔΡΥ Μ Α 'ΠΕ Ι ΡΑ ΙΑ ~ " ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΦΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Κατευθυντήριες Γραμμές Γεωργικής Πρακτικής και Συγκομιδής, Α.Φ.Φ.

Λέξεις κλειδιά: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Κατευθυντήριες Γραμμές Γεωργικής Πρακτικής και Συγκομιδής, Α.Φ.Φ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναντίρρητα στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά αποδίδεται τεράστια σημασία τόσο για το άρωμα τους όσο και για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες που προέρχονται είτε από ξηρά δρόγη είτε από τα αιθέρια

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~22MΩ -Controlled temperature coefficient -Resistance standard tolerance: ±5% (consult factory for

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Κατάρτιση

Πρότυπα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Κατάρτιση Πρότυπα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη Μάθηση, την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Κλειώ Σγουροπούλου email: csgouro@teiath.gr Κλειώ Σγουροπούλου Εμπειρογνώμονας στηντυποποίηση Μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα