Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ"

Transcript

1 Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ Σταμάτιος Χριστοδούλου 1 - Ιωάννης Μπαρμπούτης 2 1 Υποψήφιος Διδάκτορας, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ 2 Επικ. Καθηγητής, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αποτελεί μία ανασκόπηση του θέματος της τυποποίησης στο χώρο του επίπλου στο διεθνή και στον ευρωπαϊκό χώρο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο που διαδραματίζουν στον κλάδο του επίπλου οι δύο μεγαλύτεροι οργανισμοί τυποποίησης (ISO και CEN) και στο επίπεδο συνεργασίας αυτών μεταξύ τους αλλά και με τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης (π.χ. ΕΛΟΤ). Παράλληλα, αναλύονται οι λειτουργίες των παραπάνω οργανισμών αναφορικά με το έπιπλο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται έμμεσα με το έπιπλο. Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα πρότυπα ασφαλείας τα οποία αποτελούν θέμα υψηλής σημασίας για τους καταναλωτές. Λέξεις κλειδιά: τυποποίηση, έπιπλα, CEN, ISO ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τυποποίηση αποτελεί μία διαδικασία της οποίας η σημασία είναι τεράστια στην ανάπτυξη, το σχεδιασμό και τη χρήση των περισσοτέρων εκ των προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ο σύγχρονος καταναλωτής. Η τυποποίηση αποβλέπει στον ορθολογικό σχεδιασμό και την παραγωγή των προϊόντων με στόχο η τελική χρήση τους να είναι ασφαλής και αποδοτική για τον καταναλωτή και το κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα μέσω της τυποποίησης διαμορφώνονται ορθολογικές και αποτελεσματικές μέθοδοι παραγωγής που έχουν ως στόχο, η σχέση κόστους οφέλους να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτική. Η κατηγορία του επίπλου αποτελεί μία κατηγορία με ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα προϊόντων τα οποία ανήκουν σε πολλές υποκατηγορίες. Το μέγεθος της κατανάλωσης επίπλων είναι επίσης μεγάλο ως συνέπεια του γεγονότος ότι κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί στη καθημερινότητά του μία πλειάδα αυτών. Για παράδειγμα, για το 2003, η συνολική αξία της παραγωγής επίπλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 80 δισεκατομμύρια ευρώ (UEA, 2004). Αντίστοιχα, για την ίδια χρονιά η παγκόσμια παραγωγή επίπλου άγγιξε τα 221 δισεκατομμύρια ευρώ (ISO/TC 136, 2005). Η συνολική αξία της παραγωγής αποδεικνύει τον όγκο του μεγέθους της βιομηχανίας επίπλου σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και το πόσο σημαντική είναι η βιομηχανία αυτή για την Ευρώπη η οποία κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό (36%) της συνολικής παραγωγής. Η Ευρώπη δεν κατέχει μόνο ένα μεγάλο ποσοστό της παραγωγής του επίπλου αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό της κατανάλωσής του. Σύμφωνα με σχετική έρευνα (ISO/TC 136, 2005 κατά UEA, 2005) η Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 είχε για το 2003 κατανάλωση 95,6 δισεκατομμυρίων ευρώ η οποία αντιστοιχεί σε 210 ευρώ ανά κάτοικο. Συνεπώς, σε ένα κλάδο τέτοιου μεγέθους, όπως είναι αναμενόμενο, η τυποποίηση εφαρμόζεται ήδη σε αυξημένο βαθμό ενώ υπάρχουν πλάνα από τους μεγαλύτερους φορείς τυποποίησης για περεταίρω ανάπτυξή της. Παρόλα αυτά η διαδικασία της τυποποίησης του επίπλου όπως και όποιου άλλου προϊόντος και υπηρεσίας δεν είναι μία απλή διαδικασία και για να πραγματοποιηθεί επιτυχημένα απαιτείται η δημιουργική συνεργασία όλων των φορέων οι οποίοι σχετίζονται με το αντικείμενο. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια καταγραφής της κατάστασης στο χώρο της τυποποίησης του επίπλου στον διεθνή και στον ευρωπαϊκό χώρο. Έμφαση δίνεται στο ρόλο

2 των δύο μεγάλων οργανισμών ISO και CEN οι οποίοι ορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της τυποποίησης στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο αντίστοιχα. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΛΟ Στο χώρο του επίπλου, η τυποποίηση κρίνεται αναγκαία διότι συμβάλει στην ανάπτυξη του εμπορίου και την αύξηση της ποιότητας των προϊόντων. Πολλές από τις επιχειρήσεις του κλάδου είναι μικρές ή μικρομεσαίες οπότε και η δυνατότητα τυποποίησης μέσω συνεννόησης των ίδιων των εταιριών δεν είναι εύκολη. Όπως τονίζουν οι Hellström et al. (1998), στις περισσότερες χώρες το μικρό μερίδιο της αγοράς που κατέχει κάθε εταιρία παραγωγής επίπλου δεν επιτρέπει ούτε και στις πιο σύγχρονες από αυτές να επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από τις όποιες καινοτομίες μπορούν να εφαρμόσουν. Ως αποτέλεσμα, η αγορά του επίπλου περιγράφεται ως αγορά μεγάλη αλλά η οποία αποτελείται παράλληλα από ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων οι οποίες κατέχουν μικρά μερίδια. Μια τέτοια αγορά χρειάζεται αναμφισβήτητα τη βοήθεια των σχετικών με την τυποποίηση οργανισμών με σκοπό τη δημιουργία ενιαίων προτύπων, αφού μεταξύ των άλλων, τα πρότυπα θα βοηθήσουν τις ίδιες τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξη τους. Βεβαίως η αξία της τυποποίησης στη βιομηχανία επίπλου δεν αναφέρεται μόνο στην διαμόρφωση βασικών προτύπων όπως για παράδειγμα οι διαστάσεις οι οποίες αποτελούν ένα από τα καθιερωμένα θέματα της τυποποίησης επί συναπτά έτη. Για την δημιουργία ενός επιτυχημένου επίπλου μία σειρά επιπλέον παραγόντων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όπως η άνεση, η προσαρμοστικότητα, η σταθερότητα, η στερεότητα, η αντοχή και η διάρκεια (Jung, 2005). Για αυτόν το λόγο, τα σύγχρονα πρότυπα τυποποίησης των επίπλων αναφέρονται σε μία ποικιλία θεμάτων. Επίσης, η τυποποίηση στο χώρο της βιομηχανίας του επίπλου δεν σχετίζεται μόνο με τα πρότυπα που δημιουργούνται και αφορούν αποκλειστικά στα έπιπλα. Παράλληλα οι επιχειρήσεις συνδέονται και με τα γενικά πρότυπα ποιοτικής διασφάλισης όπως για παράδειγμα το ISO Δηλαδή το θέμα της τυποποίησης δεν αποτελεί μόνο ένα θέμα που αφορά τον κάθε κλάδο ξεχωριστά αφού ένας μεγάλος αριθμός των σύγχρονων εταιριών επιλέγουν να διασφαλίζουν την ποιότητα τους μέσω των γενικών συστημάτων. Μάλιστα, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Karltun et al. (1998) σε εταιρίες παραγωγής επίπλων οι οποίες εφάρμοσαν το σύστημα ISO 9000 κατέληξε πως η εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος στις εταιρίες επίπλου μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη. Μερικά από τα οφέλη που αναφέρθηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα είναι τα παρακάτω: Μείωση κόστους σε θέματα που αφορούν την ποιότητα Πιο αποτελεσματική και προγραμματισμένη παράδοση προϊόντων Καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών Αποτελεσματικότερη κατανομή εργασιών Παρόλα αυτά, η έρευνα των Karltun et al. έδειξε πως η εφαρμογή του συστήματος είχε και αρνητικά αποτελέσματα με καθοριστικότερα την παρουσία νέων καθηκόντων μερικά από τα οποία αξιολογήθηκαν περιττά και τη δημιουργία άγχους στους εργαζόμενους. Το γεγονός πως η τυποποίηση μπορεί στο χώρο του επίπλου, όπως και σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, να εμπεριέχει και αρνητικά αποτελέσματα δεν σημαίνει πως θα πρέπει να αμφισβητηθεί συνολικά. Θα πρέπει όμως να συνεχιστεί από τους αρμόδιους φορείς η εξέλιξή της και θα πρέπει παράλληλα οι εταιρίες να την εφαρμόζουν συστηματικά και αφού έχει προηγηθεί διεξοδική μελέτη. ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ Για την ελληνική αγορά επίπλου η τυποποίηση εφαρμόζεται μέσα από τον ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης), ο οποίος φέρει την ευθύνη της κοινοποίησης των προτύπων που πηγάζουν από τους δύο κύριους διεθνείς οργανισμούς της τυποποίησης CEN 2

3 (European Committee for Standardization) και ISO (International Organization for Standardization), ενώ παράλληλα πραγματοποιεί και ο ίδιος έρευνα και ανάπτυξη σε συγκεκριμένους τομείς και τεχνολογίες. Τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης του ΕΛΟΤ δεν σχετίζονται με το κλάδο του επίπλου και ως αποτέλεσμα ο ρόλος του στα συγκεκριμένα προϊόντα είναι αποκλειστικά η κοινοποίηση των προτύπων CEN και ISO. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως σημαντικός είναι και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία υποστηρίζει μέσω των οδηγιών της τη διεθνή τυποποίηση η οποία αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην διεύρυνση του εμπορίου. Σύμφωνα με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001α) «η Ευρώπη έχει συμφέρον από τη διεθνή τυποποίηση λόγω της δυνατότητας της τυποποίησης να εξαλείψει τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο και να ενισχύσει την πρόσβαση όλων στις αγορές». Οι οργανισμοί τυποποίησης που προαναφέρθηκαν αποτελούν σε παγκόσμιο (ISO) και πανευρωπαϊκό (CEN) επίπεδο, τους μεγαλύτερους και δυναμικότερους φορείς τυποποίησης. Παρόλα αυτά, από τη στιγμή που τα πρότυπα της τυποποίησης που δημιουργούνται από αυτούς δεν είναι υποχρεωτικά, ενώ παράλληλα δεν αγγίζουν και όλα τα ζητήματα του επίπλου, υπάρχουν και άλλοι φορείς οι οποίοι εκδίδουν πρότυπα και μελέτες εθελοντικής εφαρμογής στον κλάδο του επίπλου. Για παράδειγμα, η AFMA (Αμερικανική Ένωση Παραγωγών Επίπλου) έχει εκδώσει μία μελέτη που περιέχει οδηγίες εθελοντικής εφαρμογής για θέματα εργονομίας στην παραγωγή του επίπλου (Mirka, 2005). Δηλαδή, τα πρότυπα τυποποίησης δεν πηγάζουν μόνο από τους διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς. Αν και θα πρέπει να τονιστεί πως ένας από τους στόχους των οργανισμών ISO και CEN είναι η ενοποίηση (integration) των προτύπων που πηγάζουν από ανάλογους οργανισμούς και εφαρμόζονται από επιμέρους κράτη και περιοχές. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ CEN ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΛΟΥ Η CEN αποβλέποντας στην διαμόρφωση, προώθηση και αξιολόγηση των προτύπων τυποποίησης για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τον ISO αποτελούν τους δύο διεθνείς οργανισμούς που σχετίζονται άμεσα με την τυποποίηση του επίπλου στην Ελλάδα.. Σύμφωνα με τη CEN (2006) «στην αγορά του επίπλου, οι διαφορές μεταξύ των προτύπων κάθε χώρας δημιουργεί δυσκολίες στους εξαγωγείς όταν προσπαθούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες». Στόχος της CEN είναι η δημιουργία κοινών ευρωπαϊκών προτύπων έτσι ώστε κάθε εξαγωγέας να μπορεί να προσεγγίσει εύκολα την ευρωπαϊκή αγορά. Επιπλέον, για το σκοπό αυτό η CEN συνεργάζεται στενά με το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης ISO (τεχνική επιτροπή ISO/TC 136), ο οποίος στοχεύει στη δημιουργία διεθνών προτύπων (CEN/TC 207, 2003). Η τεχνική επιτροπή για τα έπιπλα CEN/TC 207 Η τεχνική επιτροπή της CEN που ασχολείται με τα έπιπλα είναι η CEN/TC 207 η οποία και υποδιαιρείται σε υποομάδες ανάλογα με τα διάφορα προϊόντα του επίπλου. Ο ορισμός που δίνει η ίδια η επιτροπή (CEN/TC 207, 2003) για τις λειτουργίες της είναι ο ακόλουθος: «Στόχος της CEN/TC 207 είναι να δημιουργεί ευρωπαϊκά πρότυπα στο χώρο του επίπλου με ιδιαίτερη έμφαση στην ορολογία, την ασφάλεια, τις μεθόδους ελέγχου και τις διαστάσεις». Πιο συγκεκριμένα στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η δομή της CEN/TC 207. Πίνακας 1: Η δομή της CEN/TC 207 CEN/TC 207/SC 3 CEN/TC 207/SC 3/WG 1 CEN/TC 207/SC 3/WG 2 CEN/TC 207/SC 3/WG 3 Έπιπλα Γραφείου Καθίσματα Τραπέζια και αποθήκευση Παραβάν 3

4 CEN/TC 207/WG 1 CEN/TC 207/WG 2 CEN/TC 207/WG 4 CEN/TC 207/WG 5 CEN/TC 207/WG 7 CEN/TC 207/WG 8 Έπιπλα σπιτιού Έπιπλα μπάνιου και κουζίνας Έπιπλα εξωτερικού χώρου Επαγγελματικά και εκπαιδευτικά έπιπλα Επιφάνειες επίπλων Υλικά επίπλων Η CEN, από το 1994 έως και σήμερα (Ιούνιος 2009), έχει δημοσιεύσει 73 πρότυπα (Παράρτημα Α) τα οποία αφορούν σε μία πλειάδα ειδών επίπλου και θεματικών ενοτήτων για διάφορα ζητήματα του επίπλου. Πιο συγκεκριμένα, στον πίνακα 2, διακρίνονται τα διάφορα είδη επίπλου με τα οποία σχετίζονται τα πρότυπα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι όπως είναι αναμενόμενο πολλά πρότυπα δεν αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο είδος επίπλου αλλά σε θέματα που αφορούν σε όλα τα έπιπλα (π.χ. αντοχή ξύλινων επιφανειών στο γδάρσιμο, ορολογία επαγγελματικών επίπλων κλπ.). Πίνακας 2: Είδη επίπλων στα οποία αναφέρονται τα πρότυπα τυποποίησης του CEN/TC 207 Παιδικά Κρεβάτια Κούνιες Καναπέδες Κρεβάτια Τραπέζια Γραφεία Έπιπλα γραφείου Καρέκλες Έπιπλα Εξωτερικο ύ χώρου Άλλα πρότυπα Σύνολο Τα παιδικά κρεβάτια αν και ανήκουν στην ομάδα των κρεβατιών αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστή υποομάδα επίπλων για τα οποία η CEN έχει εκδώσει ανεξάρτητα πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά αφορούν εξειδικευμένες μεθόδους ελέγχου προσαρμοσμένες σε αντίστοιχες προδιαγραφές ασφαλείας. Οι θεματικές ενότητες με τις οποίες σχετίζονται τα πρότυπα της CEN είναι πολλές και καλύπτουν διάφορα χαρακτηριστικά των επίπλων. Στον πίνακα 3 απεικονίζονται οι συχνότερα συναντώμενες θεματικές ενότητες στις οποίες αναφέρονται τα πρότυπα. Πίνακας 3: Οι συχνότερα συναντώμενες θεματικές ενότητες με τις οποίες σχετίζονται τα πρότυπα επίπλων της CEN (απόλυτες τιμές και ποσοστά) Ασφάλεια Μέθοδοι Ελέγχου Προδιαγραφές Διαστάσεις Αντοχή Άλλα Σύνολο % 11% 14% 10% 16% 19% 100% Όπως γίνεται φανερό και στον πίνακα 3, το μεγαλύτερο ποσοστό των προτύπων σχετίζεται με την ασφάλεια των προϊόντων. Αυτή η προσοχή που δίνεται στην ασφάλεια των προϊόντων είναι αναμενόμενη αφού ένας από τους πρωτεύοντες στόχους της τυποποίησης αλλά και πιο συγκεκριμένα ένας από τους στόχους που έχει θέσει η CEN είναι η «προαγωγή της ασφάλειας» (CEN, 2007). Η δημιουργία πολλών προτύπων ασφαλείας οφείλεται και στο ότι με αυτό τον τρόπο η CEN προσπαθεί να προστατέψει τον καταναλωτή από επιλογές που θα είναι επικίνδυνες για την υγεία του. Η σημασία των προτύπων ασφαλείας 4

5 Ο καταναλωτής ενδέχεται να μη γνωρίζει τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται η αγορά ενός επίπλου. Σαφώς στην ιεραρχία των αναγκών των περισσότερων καταναλωτών η υγεία και η ασφάλεια μπορεί να βρίσκεται σε πρωτεύουσα θέση αλλά συχνά δεν υπάρχει η γνώση του κινδύνου γιατί ο καταναλωτής δεν μπορεί να γνωρίζει τον κάθε πιθανό κίνδυνο για το κάθε προϊόν που αγοράζει. Οι Adler και Fackler (2001) αναλύοντας τη συμπεριφορά του καταναλωτή επίπλων ορίζουν 5 πρωτεύοντα κριτήρια αγοράς (διαρρύθμιση του χώρου, τρόπος ζωής, άνεση, χρώματα και σχέδια, συναισθηματική διάθεση). Το γεγονός πως η ασφάλεια δεν συγκαταλέγεται σε αυτά τα κριτήρια είναι φυσιολογικό γιατί δεν είναι δυνατό όλοι οι καταναλωτές να γνωρίζουν τον οποιονδήποτε κίνδυνο μπορεί να διατρέχουν από τα διάφορα προϊόντα που καταναλώνουν και ως αποτέλεσμα ιεραρχούν τις ανάγκες τους με διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, ο Coles (2001) στην έρευνα του για την ευφλεκτότητα των επενδυμένων επίπλων αναφέρει πως λόγω του υψηλού επιπέδου καύσιμης ύλης που περιέχεται σε αυτά αποτελούν μεγάλη απειλή. Τονίζει μάλιστα πως μία τέτοιου είδους φωτιά μπορεί να είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη λόγω των τοξικών ουσιών που απελευθερώνονται από ανάλογα έπιπλα. Κατά το έτος 1998, οι φωτιές που προκλήθηκαν από επενδυμένα έπιπλα σε ιδιωτικές οικίες των ΗΠΑ ήταν ενώ οι φωτιές αυτές οδήγησαν σε 543 θανάτους (Lefebvre et al., 2004). Ανάλογα στατιστικά στοιχεία και συμπεράσματα επιστημονικής έρευνας δεν μπορεί να είναι γνωστά στο ευρύ κοινό γιατί οι άνθρωποι καταναλώνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό προϊόντων για να μπορούν να γνωρίζουν όλα τα ζητήματα ασφαλείας όλων των προϊόντων που χρησιμοποιούν. Για αυτό το λόγο η CEN αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος της έρευνάς της στην διαμόρφωση κανόνων ασφαλείας που θα προστατεύουν την υγεία του καταναλωτή. Ως αποτέλεσμα, η ομάδα εργασιών CEN/TC 207/WG 6 επικεντρώνεται ακριβώς στο ζήτημα της ευφλεκτότητας των επίπλων και έχει δημιουργήσει μία σειρά προτύπων που το κάθε πρότυπο εστιάζεται σε συγκεκριμένους τύπους επίπλων. Θα πρέπει να τονιστεί πως μερικά από τα πρότυπα που δημοσιευθήκαν από την CEN αποτελούν αποτέλεσμα οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, 5 πρότυπα πηγάζουν από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2001/95/EC η οποία αφορά στην ασφάλεια των καταναλωτών. Συνεπώς, τα πρότυπα αυτά αναφέρονται στην ασφάλεια των προϊόντων επίπλου και πιο συγκεκριμένα στις προδιαγραφές ασφαλείας και μεθόδων ελέγχου για τα πτυσσόμενα κρεβάτια, τα κρεβάτια μωρών και τα τραπέζια για κατασκήνωση. Αντίστοιχα, 3 πρότυπα βασίζονται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 89/106/EEC η οποία σχετίζεται με την κατασκευή ασφαλών προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει μεγάλη σημασία στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001β) «έχει προτείνει να γίνεται εκτεταμένη χρήση των ευρωπαϊκών προτύπων στα πλαίσια της κοινοτικής νομοθεσίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, πράγμα που αντανακλά τη συμβολή που μπορούν να έχουν τα πρότυπα στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών». Η εσωτερική συνεργασία του CEN Η δημιουργία προτύπων για ένα τομέα όπως αυτός των επίπλων απαιτεί την έρευνα σε μία πλειάδα επιστημονικών πεδίων τα οποία δεν σχετίζονται πάντα άμεσα με το έπιπλο σαν έτοιμο προς χρήση προϊόν. Για να επιτευχθεί η δημιουργία αποτελεσματικών προτύπων κάθε τεχνική επιτροπή πρέπει να έχει συνεργασία και με όποιες άλλες επιτροπές σχετίζονται με το αντικείμενό της έτσι ώστε τα πρότυπα που δημιουργούνται να εξυπηρετούν τις ανάγκες του κάθε επιμέρους τομέα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για αυτό το λόγο, η CEN/TC 207 συνεργάζεται με αρκετές άλλες επιτροπές έτσι ώστε τα πρότυπα που εκδίδει να είναι το δυνατόν αποτελεσματικότερα και ολοκληρωμένα. Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι τεχνικές επιτροπές του CEN με τις οποίες η CEN/TC 207 συνεργάζεται. 5

6 Πίνακας 4: Τεχνικές επιτροπές με τις οποίες συνεργάζεται η CEN/TC 207 CEN/TC 52 CEN/TC 112 CEN/TC 122 CEN/TC 129 CEN/TC 136 CEN/TC 139 CEN/TC 156 CEN/TC 175 CEN/TC 222 CEN/TC 248 CEN/TC 252 CEN/TC 289 CEN/TC 293 CEN/TC 315 CEN/TC 324 CEN/TC 332 Πηγή: CEN/TC 207 (2003) Ασφάλεια παιχνιδιών Ξυλόπλακες Εργονομία Γυαλί σε κτίρια Σπορ, παιδικές χαρές και άλλοι εξοπλισμοί διασκέδασης Μπογιές και βερνίκια Εξαερισμός για κτίρια Στρόγγυλο ξύλο και πριστή ξυλεία Πούπουλα και χνούδι ως γέμιση υλικών Υφάσματα και υφασμάτινα προϊόντα Προϊόντα φροντίδας παιδιών Δέρμα Οδηγίες για την απόδοση δέρματος Χαρακτηριστικά δέρματος για έπιπλα επενδυμένα με δέρμα Τεχνικές οδηγίες για άτομα με ειδικές ανάγκες Εγκαταστάσεις θεατών Τροχοί Εξοπλισμός εργαστηρίου Όπως γίνεται φανερό από τον πίνακα 4, όλες οι τεχνικές επιτροπές με τις οποίες συνεργάζεται η CEN/TC 207 συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή ή τη χρήση του επίπλου. Ως αποτέλεσμα, η συνεργασία αυτών των επιτροπών οδηγεί στη δημιουργία αποτελεσματικότερων προτύπων. Για παράδειγμα, συνεργάζεται με τη CEN/TC 175 με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και την διαπίστωση διαφόρων ζητημάτων σχετικά με το στρόγγυλο ξύλο και την πριστή ξυλεία Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας του Odoom (2001) για λογαριασμό του FAO, παγκοσμίως η μεγαλύτερη χρήση της πριστής ξυλείας πλατυφύλλων ως πρώτης ύλης γίνεται στα έπιπλα, με ποσοστό 29% της συνολικής παραγωγής. Αυτό σημαίνει πως η συνεργασία αυτή, ιδιαίτερα όταν το ποσοστό της χρήσης του ξύλου στο έπιπλο είναι τόσο μεγάλο, μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμη και για τις δύο επιτροπές. Η εξωτερική συνεργασία της CEN Η CEN/TC 207 δεν έχει μόνο εσωτερική συνεργασία με σκοπό την δημιουργία ποιοτικών προτύπων. Παράλληλα συνεργάζεται με ένα σύνολο άλλων διεθνών οργανισμών που σχετίζονται με το έπιπλο. Οι οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται η CEN/TC 207 εμπλέκονται ακόμα και στη λήψη αποφάσεων της επιτροπής, όταν αυτό κρίνεται χρήσιμο και αυτό γίνεται με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή των προτύπων στις ανάγκες των εμπλεκόμενων φορέων. Οι οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται η CEN/TC 207 παρουσιάζονται στον πίνακα 5. Πίνακας 5: Οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται η CEN/ TG 207 EDANA EURATEX EUROLATE X EUROPUR FENA IL Διεθνής οργανισμός βιομηχανιών παραγωγής non-woven προϊόντων Διεθνής οργανισμός περί ενδυμασίας και υφασμάτων Ευρωπαϊκός οργανισμός παραγωγών υλικού latex για κρεβάτια και επενδυμένα έπιπλα Ευρωπαϊκός οργανισμός παραγωγών αφρού πολυουρεθάνης Ευρωπαϊκός οργανισμός εθνικών συνεταιρισμών που σχετίζονται με την πώληση οικιακών επίπλων Οργανισμός εργαστηρίων έρευνας περί φωτιάς των ευρωπαϊκών 6

7 UEA βιομηχανιών Ομοσπονδία ευρωπαϊκών παραγωγών επίπλων Όπως φαίνεται στον πίνακα 5, οι οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται η CEN/TC 207 σχετίζονται με το έπιπλο αλλά αυτό δεν σημαίνει πως το αντικείμενό τους είναι αυστηρά το έπιπλο. Για παράδειγμα ο IL δραστηριοποιείται στο χώρο της έρευνας της φωτιάς χωρίς αυτό να σημαίνει πως επικεντρώνεται αποκλειστικά στα έπιπλα. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ISO ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΛΟΥ Ο οργανισμός ISO ως ο μεγαλύτερος διεθνής οργανισμός τυποποίησης, δραστηριοποιείται ήδη στο χώρο τυποποίησης του επίπλου και έχει αναπτύξει ένα σύνολο προτύπων που αποσκοπούν στη διεθνή τυποποίηση του. Ουσιαστικά ο ISO στοχεύει στη δημιουργία ενός συνόλου προτύπων τα οποία θα βοηθήσουν στο άνοιγμα της παγκόσμιας αγοράς, στην τεχνολογική εξέλιξη του κλάδου και στην εναρμόνιση των επιμέρους τοπικών προτύπων. Η τεχνική επιτροπή για τα έπιπλα ISO/TC 136 Πιο συγκεκριμένα, για την εφαρμογή της τυποποίησης στο έπιπλο, ο ISO έχει δημιουργήσει την τεχνική επιτροπή ISO/TC 136 η οποία σχετίζεται αποκλειστικά με τα έπιπλα. Σκοπός της ISO/TC 136 (2005) είναι η τυποποίηση στο χώρο του επίπλου περικλείοντας τα παρακάτω: Όροι και ορισμοί Απαιτήσεις Μέθοδοι Ο στόχος της τεχνικής επιτροπής ISO/TC 136 είναι η εναρμόνιση των εθνικών προτύπων και η δημιουργία παγκόσμιων προτύπων στο χώρο του επίπλου τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και στην μείωση των εμπορικών φραγμών μεταξύ των χωρών. Σήμερα στην επιτροπή ISO/TC 136 συμμετέχουν 30 χώρες-μέλη και 34 χώρεςπαρατηρητές από την Αφρική, την Ασία, την Αυστραλία, την Ευρώπη, την Βόρεια Αμερική και τη Νότια Αμερική. Ωστόσο, οι περισσότερες χώρες ανήκουν στην Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική οι οποίες είναι και οι περιοχές με τις μεγαλύτερες βιομηχανίες και αγορές επίπλων. Η ISO/TC 136 έχει δημοσιεύσει μέχρι σήμερα 24 πρότυπα (Παράρτημα Β) τα οποία σχετίζονται με διάφορα θέματα του επίπλου. Όπως είναι αναμενόμενο η ISO/TC 136 δίνει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των προϊόντων επίπλου οπότε και έχει διαμορφώσει μέχρι σήμερα 8 πρότυπα ασφάλειας τα οποία αποτελούν και τα περισσότερα πρότυπα από κάθε θεματική ενότητα μαζί με τα πρότυπα αντοχής τα οποία ούτως ή άλλως σχετίζονται επίσης με την ασφάλεια. Αν συγκριθεί ο πίνακας 3 που περιέχει τις θεματικές ενότητες της CEN/TC 207 με τον πίνακα 6 που περιέχει τις θεματικές ενότητες της ISO/TC 136 γίνεται φανερό πως και οι δύο επιτροπές δίνουν αυξημένη και ισόποση σημασία στα θέματα ασφαλείας αφού και για τις δύο το ποσοστό των αντίστοιχων προτύπων είναι περίπου 30%. Η θεματική ενότητα στην οποία η ISO/TC 136 δίνει μεγαλύτερο βάρος από όσο η CEN/TC 207 είναι στα θέματα αντοχής στα οποία το ποσοστό των προτύπων που έχει διαμορφώσει, είναι περίπου το διπλάσιο, 33% έναντι 16%. Στις υπόλοιπες θεματικές ενότητες τα ποσοστά για τις δύο επιτροπές είναι περίπου τα ίδια. Πίνακας 6: Θεματικές ενότητες με τις οποίες σχετίζονται τα πρότυπα επίπλων της ISO/TC 136 (απόλυτες τιμές και ποσοστά) 7

8 Ασφάλεια Μέθοδοι Ελέγχου Σταθερότητα Διαστάσεις Αντοχή % 13% 17% 4% 33% Σε αντιδιαστολή με την CEN/TC 207, η δομή της ISO/TC 136 δεν αποτελείται από πολλές υποεπιτροπές. Η CEN/TC 207 έχει διαμορφώσει 10 υποεπιτροπές οι οποίες σχετίζονται με μία ποικιλία θεμάτων (Πίνακας 1), ενώ η ISO/TC 136 έχει μόνο τρεις υποεπιτροπές (Πίνακας 7), οι οποίες μάλιστα δεν έχουν γενικό προσανατολισμό αλλά ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα. Πίνακας 7: Οι υποεπιτροπές της ISO/TC 136 TC 136/WG 1 TC 136/WG 2 TC 136/WG 3 Καρέκλες γραφείου Τραπέζια και καρέκλες εργασίας Έπιπλα αποθήκευσης Η εσωτερική συνεργασία της ISO/TC 136 Η τεχνική επιτροπή ISO/TC 136 όπως και η CEN/TC 207 συνεργάζεται με μία σειρά άλλων τεχνικών επιτροπών του ISO για την επίτευξη των στόχων της. Στον πίνακα 8 παρουσιάζονται οι επιτροπές με τις οποίες συνεργάζεται η ISO/TC 136. Σε αντιστοιχία με τη CEN/TC 207 η ISO/TC 136 συνεργάζεται με όποιες επιτροπές σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το έπιπλο και οι οποίες είτε αφορούν τμήματα των επίπλων, είδη επίπλων ή τη χρήση του επίπλου. Πίνακας 8: Τεχνικές επιτροπές με τις οποίες συνεργάζεται η ISO/TC 136 ISO/TC 45 ISO/TC 59/SC3 ISO/TC 61 ISO/TC 110/SC3 ISO/TC 159 ISO/TC 162 ISO/TC 173 Πηγή: ISO/TC 136 (2008) Καουτσούκ και προϊόντα από καουτσούκ Λειτουργικές/Χρηστικές απαιτήσεις απόδοσης στην κατασκευή κτιρίων Πλαστικά Τροχοί Εργονομία Πόρτες και παράθυρα Βοηθητικά προϊόντα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Η εξωτερική συνεργασία της ISO/TC 136 Συγχρόνως, η ISO/TC 45 συνεργάζεται και με πολλούς άλλους οργανισμούς οι οποίοι σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το έπιπλο. Ο λόγος για τον οποίο η επιτροπή αποβλέπει σε αυτές τις συνεργασίες είναι γιατί στοχεύει στη δημιουργία προτύπων τα οποία να είναι εφαρμόσιμα, λειτουργικά και να εξυπηρετούν τις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς και βιομηχανίας του επίπλου. Έτσι, οι συνεργασίες αυτές αποβλέπουν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην πληροφόρηση με σκοπό από πλευράς της ISO/TC 45 την δημιουργία αποτελεσματικών προτύπων και από πλευράς των υπολοίπων οργανισμών την έγκαιρη και επαρκή πληροφόρηση αναφορικά με τα σχετικά πρότυπα. Πίνακας 9: Οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται η ISO/TC 136 EC EURATEX UNECE Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνής οργανισμός περί ενδυμασίας και υφασμάτων Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών 8

9 GINETEX FENA RI UEA WCO Διεθνής Ένωση για τα εμπορικά σήματα υφασμάτων Ευρωπαϊκός οργανισμός εθνικών συνεταιρισμών που σχετίζονται με την πώληση οικιακών επίπλων Διεθνής Ένωση Αποκατάστασης Ομοσπονδία ευρωπαϊκών παραγωγών επίπλων Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων Όπως γίνεται φανερό μέσα από τη σύγκριση των πινάκων 5 και 9, με κάποιους από τους οργανισμούς αυτούς συνεργάζονται και η ISO/TC 136 και η CEN/TC 207. Πιο συγκεκριμένα, οι οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζονται και οι δύο επιτροπές είναι η ΕΕ, o EURATEX, ο FENA και ο UEA. Το γεγονός πως και οι δύο επιτροπές συνεργάζονται με αυτούς τους οργανισμούς αποτελεί ένα ακόμη αποδεικτικό στοιχείο του γεγονότος ότι η πολιτική και οι στόχοι των δύο επιτροπών έχουν πολλές ομοιότητες και κοινό σκοπό. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η τυποποίηση στον κλάδο του επίπλου βρίσκεται σήμερα σε ένα αρκετά ικανοποιητικό στάδιο κατά το οποίο τα πρότυπα του ISO και της CEN έχουν αρχίσει να καθιερώνονται και να αναγνωρίζονται στο χώρο της τυποποίησης. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει πως στη βιομηχανία έχουν εφαρμοσθεί ολοκληρωτικά ενώ πάντα υπάρχει και το ζήτημα του προστατευτισμού των ισχυρών οικονομιών και βιομηχανιών, ζήτημα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των προτύπων και των δραστηριοτήτων των επιτροπών. Το γεγονός όμως ότι γίνεται συνειδητά η προσπάθεια της εναρμόνισης των προτύπων των επιμέρους οργανισμών και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις με την αρμονική συνεργασία αυτών δημιουργεί αισιοδοξία ότι σύντομα στο μέλλον τα πρότυπα αυτά θα διέπουν συνολικά τη βιομηχανία του επίπλου. Επιπρόσθετα, η ποικιλία των προτύπων τα οποία εκδίδονται έχει διπλή θετική επίδραση στον κλάδο του επίπλου. Αρχικά όπως είναι αναμενόμενο τα πρότυπα έχουν καταλυτική επίδραση στην ανάπτυξη του εμπορίου αφού διευκολύνουν τις διεπιχειρησιακές και διακλαδικές συνεργασίες αλλά και παράλληλα προσφέρουν στους καταναλωτές προϊόντα πιο ασφαλή τα οποία ταυτόχρονα ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες τους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Adler, L., C., Fackler, Consumer Decisions for Buying Furniture. University of Kentucky. HF-LRA.128. CEΝ, European Committee for Standardization, Benefits of Standardization. Διαθέσιμο στο: CEΝ, Consumer Products. CEN Fact Sheet. CEN/TC 207, Draft Business Plan of CEN/TC Furniture. CEN CEN/TC 175, Business Plan CEN/TC 175 Round and Sawn Timber. CEN Coles, A., Flammability of Upholstered Furniture using the Cone Calorimeter, (Fire Engineering Research Report 01/1), Christchurch NZ: University of Canterbury. FENA and AEDT, Joint AEDT and FENA comments on DG SANCO Consultative Document Labelling: Competitiveness, Consumer Information and Better Regulation for the EU. Δελτίο τύπου. Διαθέσιμο στο: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2001α. Αρχές Κοινοτικής Πολιτικής σχετικά με την Διεθνή Τυποποίηση. Βρυξέλες. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2001β. Σχετικά με τις δράσεις που αναληφθήκαν έπειτα από τα ψηφίσματα για την Ευρωπαϊκή τυποποίηση που εκδοθήκαν από το συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Βρυξέλες. 9

10 Hellström, Ε., M., Palo, Solberg, Β., Privatization of Forest Sector research in Europe. Συντομευμένη έκδοση του «Privatization of forest sector research: theory and European empirical findings» IUFRO Occasional Paper. ISO/TC 136, Business Plan ISO/TC 136 Furniture. Draft1. ISO. ISO/TC 136, TC 136. Διαθέσιμο στο: «http://www.iso.org/iso/standards_ development/technical_committees/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_comm ittee.htm?commid=52448». Karltun, J., J. Axxelson, Eklund, J., Working Conditions and Effects of ISO 9000 in Six Furniture-Making Companies. Implementation and Process. Applied Ergonomics. Vol.29 No.4. pp Lefebvre, J., B, Benoý, Le Bras, M, Duquesne, S. Ritter, C. Paleja, R. Poutch, F., 2004 Flame spread of flexible polyurethane foam: comprehensive study. Polymer Testing. Vol. 23. pp Mirka, G., Development of an Ergonomics Guideline for the Furniture.Manufacturing Industry. Applied Ergonomics. Vol.36 pp Jung, H., A Prototype of an Adjustable Table and an Adjustable Chair for Schools. International Journal of Industrial Ergonomics. 35 (2005) Odoom, F., Promotion of Valuable Hardwood Plantations in the Tropics. A Global Overview. Forest Plantations Thematic Papers. Working Paper FP/4 FAO. UEA, European Furniture Manufacturers Federation, Trends in European Furniture Industry THE STANDARDIZATION IN THE FURNITURE SECTOR Stamatios Christodoulou 1 Ioannis Barboutis 2 1 PhD Candidate, Faculty of Forestry and Natural Environment, A.U.Th. 2 Assist. Professor, Faculty of Forestry and Natural Environment, A.U.Th. ABSTRACT This paper is a review of the issue of standardisation in the furniture sector both in the Global and European region. Special emphasis is given to the role of the two largest standardisation organisations (ISO and CEN), the level of cooperation between each other and the level of cooperation with the national standardisation organisations, such as ELOT. Furthermore, the operations of these organisations related to the furniture sector are presented. Finally, the paper focuses on the furniture safety standards, since their importance is very high for the consumers. Key words: standardization, furniture, ISO, CEN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τα πρότυπα της CEN/TC 207 για τα έπιπλα (Ιούνιος 2009) CEN/TR : Office furniture - Storage furniture - Part 1: Dimensions CEN/TR 14699: Office furniture - Terminology CEN/TR 15349: Hardware for furniture - Terms for extension elements and their components CEN/TR 15588: Hardware for furniture - Terms for hinges and their components CEN/TR 15709: Hardware for furniture - Terms for slide fittings for sliding doors and roll fronts CEN/TR 581-4: Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 4: Requirements and test methods for durability under the influence of climatic conditions 10

11 CEN/TS 15185: Furniture - Assessment of the surface resistance to abrasion CEN/TS 15186: Furniture - Assessment of the surface resistance to scratching EN : Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 1: Ignition source smouldering cigarette EN : Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 2: Ignition source match flame equivalent EN 1022: Domestic furniture - Seating - Determination of stability EN : Office furniture - Screens - Part 1: Dimensions EN : Office furniture - Screens - Part 2: Mechanical safety requirements EN : Office furniture - Screens - Part 3: Test methods EN 1116: Kitchen furniture - Co-ordinating sizes for kitchen furniture and kitchen appliances EN : Furniture - Foldaway beds - Safety requirements and testing - Part 1: Safety requirements EN : Furniture - Foldaway beds - Safety requirements and testing - Part 2: Test methods EN : Furniture - Cribs and cradles for domestic use - Part 1: Safety requirements EN : Furniture - Cribs and cradles for domestic use - Part 2: Test methods EN :1999- Playpens for domestic use - Part 1: Safety requirements EN :1999- Playpens for domestic use - Part 2: Test methods EN 12720: Furniture - Assessment of surface resistance to cold liquids EN 12721: Furniture - Assessment of surface resistance to wet heat EN 12722: Furniture - Assessment of surface resistance to dry heat EN 12727: Furniture - Ranked seating - Test methods and requirements for strength and durability EN 13150: Workbenches for laboratories - Dimensions, safety requirements and test methods EN 1334: Domestic furniture - Beds and mattresses - Methods of measurement and recommended tolerances EN : Office furniture - Office work chair - Part 1: Dimensions - Determination of dimensions EN :2000/AC:2002- Office furniture - Office work chair - Part 1: Dimensions - Determination of dimensions EN : Office furniture - Office work chair - Part 2: Safety requirements EN : Office furniture - Office work chair - Part 3: Test methods EN :2004- Furniture - Bunk beds and high beds for non-domestic use - Part 1: Safety, strength and durability requirements EN : Furniture - Bunk beds and high beds for non-domestic use - Part 2: Test methods EN 13721: Furniture - Assessment of the surface reflectance EN 13722: Furniture - Assessment of the surface gloss EN 13761: Office furniture - Visitors chairs EN 14072: Glass in furniture - Test methods EN : Office furniture - Storage furniture - Part 2: Safety requirements EN : Office furniture - Storage furniture - Part 3: Test methods for the determination of stability and strength of the structure EN 14074: Office furniture - Tables and desks and storage furniture - Test methods for the determination of strength and durability of moving parts EN 14434: Writing boards for educational institutions - Ergonomic, technical and safety requirements and their test methods 11

12 EN 14434:2004/AC: Writing boards for educational institutions - Ergonomic, technical and safety requirements and their test methods EN 14703: Furniture - Links for non-domestic seating linked together in a row - Strength requirements and test methods EN 14727: Laboratory furniture - Storage units for laboratories - Requirements and test methods EN 14749: Domestic and kitchen storage units and worktops - Safety requirements and test methods EN 15187: Furniture - Assessment of the effect of light exposure EN 15338: Hardware for furniture - Strength and durability of extension elements and their components EN 15372: Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic tables EN 15373: Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic seating EN 15570: Hardware for furniture - Strength and durability of hinges and their components - Hinges pivoting on a vertical axis EN 15706: Hardware for furniture - Strength and durability of slide fittings for sliding doors and roll fronts EN 1725: Domestic furniture - Beds and mattresses - Safety requirements and test methods EN 1728: Domestic furniture - Seating - Test methods for the determination of strength and durability EN : Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 1: Functional dimensions EN : Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 2: Safety requirements and test methods EN 1730: Domestic furniture - Tables - Test methods for determination of strength, durability and stability EN 1957: Domestic furniture - Beds and mattresses - Test methods for the determination of functional characteristics EN 527-1: Office furniture - Work tables and desks - Part 1: Dimensions EN 527-1:2000/AC: Office furniture - Work tables and desks - Part 1: Dimensions EN 527-2: Office furniture - Work tables and desks - Part 2: Mechanical safety requirements EN 527-3: Office furniture - Work tables and desks - Part 3: Methods of test for the determination of the stability and the mechanical strength of the structure EN 581-1: Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 1: General safety requirements EN 581-2: Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 2: Mechanical safety requirements and test methods for seating EN 581-3: Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 3: Mechanical safety requirements and test methods for tables EN 597-1: Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed bases - Part 1: Ignition source: Smouldering cigarette EN 597-2: Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed bases - Part 2: Ignition source: Match flame equivalent EN 716-1: Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 1: Safety requirements 12

13 EN 716-2: Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 2: Test methods EN 747-1: Furniture - Bunk beds and high beds for domestic use - Part 1: Safety, strength and durability requirements EN 747-2: Furniture - Bunk beds and high beds for domestic use - Part 2: Test methods ENV 12520: Domestic furniture - Seating - Mechanical and structural safety requirements ENV 12521: Domestic furniture - Tables - Mechanical and structural safety requirements ENV 13759: Domestic furniture - Seating - Test method for the determination of the durability of reclining and/or tilting mechanisms and operating mechanisms for convertible sofa beds ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Τα πρότυπα της ISO/TC 136 για τα έπιπλα (Ιούνιος 2009) ISO 4211: Furniture -- Assessment of surface resistance to cold liquids ISO : Furniture -- Tests for surfaces -- Part 2: Assessment of resistance to wet heat ISO : Furniture -- Tests for surface finishes -- Part 3: Assessment of resistance to dry heat ISO : Furniture -- Tests for surfaces -- Part 4: Assessment of resistance to impact ISO 5970: Furniture -- Chairs and tables for educational institutions -- Functional sizes ISO 7170: Furniture -- Storage units -- Determination of strength and durability ISO 7171: Furniture -- Storage units -- Determination of stability ISO 7172: Furniture -- Tables -- Determination of stability ISO 7173: Furniture -- Chairs and stools -- Determination of strength and durability ISO : Furniture -- Chairs -- Determination of stability -- Part 1: Upright chairs and stools ISO : Furniture -- Chairs -- Determination of stability -- Part 2: Chairs with tilting or reclining mechanisms when fully reclined, and rocking chairs ISO : Children's cots and folding cots for domestic use -- Part 1: Safety requirements ISO : Children's cots and folding cots for domestic use -- Part 2: Test methods ISO : Furniture -- Assessment of the ignitability of upholstered furniture -- Part 1: Ignition source: smouldering cigarette ISO : Furniture -- Assessment of ignitability of upholstered furniture -- Part 2: Ignition source: match-flame equivalent ISO : Bunk beds for domestic use -- Safety requirements and tests -- Part 1: Safety requirements ISO : Bunk beds for domestic use -- Safety requirements and tests -- Part 2: Test methods ISO : Furniture -- Children's high chairs -- Part 1: Safety requirements ISO : Furniture -- Children's high chairs -- Part 2: Test methods ISO : Foldaway beds -- Safety requirements and tests -- Part 1: Safety requirements ISO : Foldaway beds -- Safety requirements and tests -- Part 2: Test methods ISO 15717: Kitchen equipment -- Safety requirements and test methods for kitchen cabinets and work tops 13

14 ISO 21015: Office furniture -- Office work chairs -- Test methods for the determination of stability, strength and durability ISO 21016: Office furniture -- Tables and desks -- Test methods for the determination of stability, strength and durability 14

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ CYS ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 2001 7µελές Δ.Σ ΜΕΤΟΧΟΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (100%) ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η φωνή των Ευρωπαίων καταναλωτών στην τυποποίηση

Η φωνή των Ευρωπαίων καταναλωτών στην τυποποίηση www.anec.org Η φωνή των Ευρωπαίων καταναλωτών στην τυποποίηση Η A N E C Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ί ΤΑ Σ Υ Μ Φ Έ Ρ Ο Ν ΤΑ Τ Ω Ν Κ ΑΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Ώ Ν στους τομείς της τυποποίησης και της πιστοποίησης καθώς και στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ιδρύθηκε το 1976 ως νομικό Πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιχορηγούμενο από το κράτος και εποπτευόμενο από τον Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Για τα βρεφικά και παιδικά έπιπλα, η. Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON

Για τα βρεφικά και παιδικά έπιπλα, η. Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων Των Μαγδαληνής Δημητριάδου και Μιχάλη Αγαπάκη Η καταλληλότητα των βρεφικών και παιδικών επίπλων μας απασχολεί όλους, τόσο ως παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 10. Επιθεώρηση και Έλεγχος 10.1 Γενικά Στα χρόνια που ακολούθησαν µετά το τέλος του Β Παγκοσµίου Πολέµου, κυρίως λόγω των καταστροφών που ο πόλεµος είχε επιφέρει στις υποδοµές και τη βιοµηχανία των αναπτυγµένων

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οι Ευρωκώδικες στις Κατασκευές Ευθύμιος Γαλανός, PhD Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 Τι είναι οι Ευρωκώδικες; Οι Ευρωκώδικες είναι μια σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων. Εκπονήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

Η Τυποποίηση στον Τομέα της Εκπαίδευσης Πρότυπα & Οικιακή Οικονομία

Η Τυποποίηση στον Τομέα της Εκπαίδευσης Πρότυπα & Οικιακή Οικονομία Η Τυποποίηση στον Τομέα της Εκπαίδευσης Πρότυπα & Οικιακή Οικονομία Σεπτέμβριος 2014 Έλενα Δημοσθένους & Διαμαντής Ζαφειριάδης Λειτουργοί Τυποποίησης CYS Περιεχόμενα Ενότητα 1 Τι είναι τα πρότυπα και γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Παρουσίαση: Βάσος Βασιλείου Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Εκπρόσωπος CYS στην Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176/SC 2

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών Ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-2 & EN 933 8) και Μπλε του μεθυλενίου (ΕΝ 933.9) Σύγκριση αποτελεσμάτων Determination

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.Στοιχείαουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρηση Στοιχείατηςουσίαςήτουπαρασκευάσματος Αριθμόςπροΐόντος Ονομασίαπροΐόντος 4332653 HumanB2M (Beta-2-Microglobulin)EndogenousControl(FAM

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία & Εξαγωγές

Συσκευασία & Εξαγωγές Συσκευασία & Εξαγωγές Μανώλης Δανιήλ Διευθυντής ΟΠΕ 19/7/2013 1 19/7/2013 2 19/7/2013 3 19/7/2013 4 19/7/2013 5 19/7/2013 6 19/7/2013 7 19/7/2013 8 19/7/2013 9 19/7/2013 10 19/7/2013 11 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ VIP Η σειρά γραφείων VIP, σχεδιάστηκε από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Δρομέας στο πλαίσιο της κατασκευής καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση ελληνικής ορολογίας για σύνθετα προϊόντα ξύλου

Τυποποίηση ελληνικής ορολογίας για σύνθετα προϊόντα ξύλου Τυποποίηση ελληνικής ορολογίας για σύνθετα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Α. Μπαρµπούτης, Λέκτορας, Τεχνολόγος Ξύλου, Εργαστήριο ασικής Τεχνολογίας, Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εδώ και αρκετά χρόνια τα σύνθετα προϊόντα ξύλου,

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κυρία/Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κυρία/Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Κυρία/Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά,

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών ISO 22000 1 Σκοπός του προτύπου Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών Αιτήµατα καταναλωτή (i) Ο φορέας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 12. Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας Οργανισµών 12.1 Ιστορική αναδροµή Το 1979 το Βρετανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (British Standards Institution BSί) εκδίδει το πρότυπο BS 5750, Quality systems, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ 85 "Τρόφιμα", Κ. Τζιά, I. Σαριδάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της εργασίας είναι η απόδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Υφηγητής Δρ. Α.Γ. Βαρηάς Επιτελής Δομών Ποιότητας, Έρευνας & Ανάπτυξης Επικοινωνία: a.varias@hndgs.mil.gr ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Τυποποίηση. Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε πρότυπα;

Τι ονομάζουμε πρότυπα; Τι ονομάζουμε πρότυπα; Πρότυπα είναι τεκμηριωμένες συμφωνίες που περιέχουν τεχνικές προδιαγραφές ή άλλα ακριβή κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες, ή ορισμοί χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 20 Μαϊου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 20 Μαϊου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 20 Μαϊου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Ταυτοποίησηουσίαςήμείγματος Ταυτοποίησηεταιρείας/επιχείρησης Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Κατάρτιση

Πρότυπα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Κατάρτιση Πρότυπα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη Μάθηση, την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Κλειώ Σγουροπούλου email: csgouro@teiath.gr Κλειώ Σγουροπούλου Εμπειρογνώμονας στηντυποποίηση Μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points EuroRIs-Net European Research Infrastructures Network of National Contact Points Κύρια στοιχεία του έργου EuroRIs-Net Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 7 ου Π.Π. (ως Coordination

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

H TΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

H TΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ H TΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ανδρέας Βαρλάµος, avarl@tee.gr (Χηµ.Μηχ.ΕΜΠ-MSc Foo QA) Μέλος Σ ΕΚΠΟΙΖΩ www.ekpizo.gr Οµ.Ετ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς Αστική µη κερδοσκοπική εταιρία 2011 Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς All Rights Reserved Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 03 Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας. Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας. Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the presentation Date 2 Λόγοι δημιουργίας Καινοτομία Εξωστρέφεια ιεθνής Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, αποσάθρωση, κρυστάλλωση αλάτων

Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, αποσάθρωση, κρυστάλλωση αλάτων Μελέτη της Αποσάθρωσης των Αδρανών µε Στόχο τη Βελτίωση της Ανθεκτικότητας του Παραγόµενου Σκυροδέµατος A Study of the Weathering of Aggregates Aiming at the Improvement of the Durability of Concrete Ρεβέκκα

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση δασικής διαχείρισης και δασικών προϊόντων

Πιστοποίηση δασικής διαχείρισης και δασικών προϊόντων Πιστοποίηση δασικής διαχείρισης και δασικών προϊόντων Του Δρ. Νίκου Γεωργιάδη Η ανάγκη για την προστασία των δασών οδήγησε στη δημιουργία οργανισμών που θα βεβαίωναν πως η ξυλεία και κατ επέκταση τα παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης 3 η Συνάντηση Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2014 Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 ST - ESCOs ST-ESCOs Newsletter Πρόγραμμα ST-ESCOs - Γενικά Σκοπός του προγράμματος ST-ESCOs είναι να προωθήσει τη δημιουργία και ανάπτυξη Εταιρειών Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components 3 γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης discover the anodized world Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

«Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο» Μιχάλης Σκαρβέλης,

«Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο» Μιχάλης Σκαρβέλης, «Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο» Μιχάλης Σκαρβέλης, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Α) H Ξυλεία πρέπει να προέρχεται από αειφορικά διαχειριζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Αριθ. Πρωτ.:10906 Ημερομηνία: 13.6-2014 Πληροφορίες : Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 214-4141197

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Αριθ. Πρωτ.:10906 Ημερομηνία: 13.6-2014 Πληροφορίες : Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 214-4141197 Αριθ. Πρωτ.:10906 Ημερομηνία: 13.6-2014 Πληροφορίες : Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 214-4141197 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΤΔ- 076/14) για την Προμήθεια υφάσματος καθισμάτων επιβατών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας

4 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας 4 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας 2015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δραστηριοποιείται από το 1947 στην παραγωγή ζυμαρικών Διαθέτει καθετοποιημένο συγκρότημα Μύλου & Μακαρονοποιείου στη Λάρισα,

Διαβάστε περισσότερα

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Λευκωσία, 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Κυρία/ε, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος ΚΤΣ ΕΝ 206 (89/106) Παρόμοια κριτήρια συμμόρφωσης Τελείως διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κλειώ Σγουροπούλου Έρευνα, Καινοτομία & Πρότυπα Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 21 02 Κλειώ Σγουροπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ www.ets.tee.gr Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Κομοτηνή 10 Οκτωβρίου 2009 Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Επιμελητηρίου Λάρισας,

Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Επιμελητηρίου Λάρισας, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Επιμελητηρίου Λάρισας, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Η ενημερωτική εκδήλωση του ΕΛΟΤ περιλαμβάνει 1. Την παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ 49100 Τηλ: 2661051078 ΘΕΜΑ: Αποστολή έκθεσης δοκιμών Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (31989L0106) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (31989L0106) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3 ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (31989L0106) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3 Ανδρέας Κωνσταντινίδης Υπεύθυνος Ενημέρωσης Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 9001:2015 ΚΑΙ ISO 14001:2015 ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ; ISO 9001:2015 AND ISO 14001:2015

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 9001:2015 ΚΑΙ ISO 14001:2015 ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ; ISO 9001:2015 AND ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 AND ISO 14001:2015 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 9001:2015 ΚΑΙ ISO 14001:2015 ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ; Move Forward with Confidence Γιατί µετάβαση το 2015; Σε έναν κόσμο που

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA)

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διευκολύνοντας τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη European Agency for Safety and Health

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ψυχρές Οροφές

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ψυχρές Οροφές ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συμφωνίας Συνεργασίας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ψυχρές Οροφές Στο Παράρτημα Α περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότητες: 1. Αναλυτική περιγραφή του συστήματος / προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Ενώ οι υπόλοιπες εκθέσεις ασχολούνται μόνο με επιμέρους τομείς της. No. 020/2015 101-HvS/Breu 1/6

Δελτίο Τύπου. Ενώ οι υπόλοιπες εκθέσεις ασχολούνται μόνο με επιμέρους τομείς της. No. 020/2015 101-HvS/Breu 1/6 Δελτίο Τύπου 28 Σεπτεμβρίου 2015 CeBIT 2016 (14 18 Μαρτίου, Δευτ. Παρ.): Η CeBIT προωθεί την ψηφιοποίηση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, την δημόσια διοίκηση και την κοινωνία - Ισχυρή ώθηση για την

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Ψυρρής Στέλεχος /νσης. Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΟΤ

Αλέξανδρος Ψυρρής Στέλεχος /νσης. Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΟΤ Αλέξανδρος Ψυρρής Στέλεχος /νσης Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ΕΛΟΤ 1 Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) www.elot.gr, είναι ο εθνικός εκπρόσωπος στους Οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα