Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ"

Transcript

1 Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ Σταμάτιος Χριστοδούλου 1 - Ιωάννης Μπαρμπούτης 2 1 Υποψήφιος Διδάκτορας, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ 2 Επικ. Καθηγητής, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αποτελεί μία ανασκόπηση του θέματος της τυποποίησης στο χώρο του επίπλου στο διεθνή και στον ευρωπαϊκό χώρο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο που διαδραματίζουν στον κλάδο του επίπλου οι δύο μεγαλύτεροι οργανισμοί τυποποίησης (ISO και CEN) και στο επίπεδο συνεργασίας αυτών μεταξύ τους αλλά και με τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης (π.χ. ΕΛΟΤ). Παράλληλα, αναλύονται οι λειτουργίες των παραπάνω οργανισμών αναφορικά με το έπιπλο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται έμμεσα με το έπιπλο. Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα πρότυπα ασφαλείας τα οποία αποτελούν θέμα υψηλής σημασίας για τους καταναλωτές. Λέξεις κλειδιά: τυποποίηση, έπιπλα, CEN, ISO ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τυποποίηση αποτελεί μία διαδικασία της οποίας η σημασία είναι τεράστια στην ανάπτυξη, το σχεδιασμό και τη χρήση των περισσοτέρων εκ των προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ο σύγχρονος καταναλωτής. Η τυποποίηση αποβλέπει στον ορθολογικό σχεδιασμό και την παραγωγή των προϊόντων με στόχο η τελική χρήση τους να είναι ασφαλής και αποδοτική για τον καταναλωτή και το κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα μέσω της τυποποίησης διαμορφώνονται ορθολογικές και αποτελεσματικές μέθοδοι παραγωγής που έχουν ως στόχο, η σχέση κόστους οφέλους να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτική. Η κατηγορία του επίπλου αποτελεί μία κατηγορία με ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα προϊόντων τα οποία ανήκουν σε πολλές υποκατηγορίες. Το μέγεθος της κατανάλωσης επίπλων είναι επίσης μεγάλο ως συνέπεια του γεγονότος ότι κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί στη καθημερινότητά του μία πλειάδα αυτών. Για παράδειγμα, για το 2003, η συνολική αξία της παραγωγής επίπλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 80 δισεκατομμύρια ευρώ (UEA, 2004). Αντίστοιχα, για την ίδια χρονιά η παγκόσμια παραγωγή επίπλου άγγιξε τα 221 δισεκατομμύρια ευρώ (ISO/TC 136, 2005). Η συνολική αξία της παραγωγής αποδεικνύει τον όγκο του μεγέθους της βιομηχανίας επίπλου σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και το πόσο σημαντική είναι η βιομηχανία αυτή για την Ευρώπη η οποία κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό (36%) της συνολικής παραγωγής. Η Ευρώπη δεν κατέχει μόνο ένα μεγάλο ποσοστό της παραγωγής του επίπλου αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό της κατανάλωσής του. Σύμφωνα με σχετική έρευνα (ISO/TC 136, 2005 κατά UEA, 2005) η Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 είχε για το 2003 κατανάλωση 95,6 δισεκατομμυρίων ευρώ η οποία αντιστοιχεί σε 210 ευρώ ανά κάτοικο. Συνεπώς, σε ένα κλάδο τέτοιου μεγέθους, όπως είναι αναμενόμενο, η τυποποίηση εφαρμόζεται ήδη σε αυξημένο βαθμό ενώ υπάρχουν πλάνα από τους μεγαλύτερους φορείς τυποποίησης για περεταίρω ανάπτυξή της. Παρόλα αυτά η διαδικασία της τυποποίησης του επίπλου όπως και όποιου άλλου προϊόντος και υπηρεσίας δεν είναι μία απλή διαδικασία και για να πραγματοποιηθεί επιτυχημένα απαιτείται η δημιουργική συνεργασία όλων των φορέων οι οποίοι σχετίζονται με το αντικείμενο. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια καταγραφής της κατάστασης στο χώρο της τυποποίησης του επίπλου στον διεθνή και στον ευρωπαϊκό χώρο. Έμφαση δίνεται στο ρόλο

2 των δύο μεγάλων οργανισμών ISO και CEN οι οποίοι ορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της τυποποίησης στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο αντίστοιχα. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΛΟ Στο χώρο του επίπλου, η τυποποίηση κρίνεται αναγκαία διότι συμβάλει στην ανάπτυξη του εμπορίου και την αύξηση της ποιότητας των προϊόντων. Πολλές από τις επιχειρήσεις του κλάδου είναι μικρές ή μικρομεσαίες οπότε και η δυνατότητα τυποποίησης μέσω συνεννόησης των ίδιων των εταιριών δεν είναι εύκολη. Όπως τονίζουν οι Hellström et al. (1998), στις περισσότερες χώρες το μικρό μερίδιο της αγοράς που κατέχει κάθε εταιρία παραγωγής επίπλου δεν επιτρέπει ούτε και στις πιο σύγχρονες από αυτές να επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από τις όποιες καινοτομίες μπορούν να εφαρμόσουν. Ως αποτέλεσμα, η αγορά του επίπλου περιγράφεται ως αγορά μεγάλη αλλά η οποία αποτελείται παράλληλα από ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων οι οποίες κατέχουν μικρά μερίδια. Μια τέτοια αγορά χρειάζεται αναμφισβήτητα τη βοήθεια των σχετικών με την τυποποίηση οργανισμών με σκοπό τη δημιουργία ενιαίων προτύπων, αφού μεταξύ των άλλων, τα πρότυπα θα βοηθήσουν τις ίδιες τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξη τους. Βεβαίως η αξία της τυποποίησης στη βιομηχανία επίπλου δεν αναφέρεται μόνο στην διαμόρφωση βασικών προτύπων όπως για παράδειγμα οι διαστάσεις οι οποίες αποτελούν ένα από τα καθιερωμένα θέματα της τυποποίησης επί συναπτά έτη. Για την δημιουργία ενός επιτυχημένου επίπλου μία σειρά επιπλέον παραγόντων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όπως η άνεση, η προσαρμοστικότητα, η σταθερότητα, η στερεότητα, η αντοχή και η διάρκεια (Jung, 2005). Για αυτόν το λόγο, τα σύγχρονα πρότυπα τυποποίησης των επίπλων αναφέρονται σε μία ποικιλία θεμάτων. Επίσης, η τυποποίηση στο χώρο της βιομηχανίας του επίπλου δεν σχετίζεται μόνο με τα πρότυπα που δημιουργούνται και αφορούν αποκλειστικά στα έπιπλα. Παράλληλα οι επιχειρήσεις συνδέονται και με τα γενικά πρότυπα ποιοτικής διασφάλισης όπως για παράδειγμα το ISO Δηλαδή το θέμα της τυποποίησης δεν αποτελεί μόνο ένα θέμα που αφορά τον κάθε κλάδο ξεχωριστά αφού ένας μεγάλος αριθμός των σύγχρονων εταιριών επιλέγουν να διασφαλίζουν την ποιότητα τους μέσω των γενικών συστημάτων. Μάλιστα, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Karltun et al. (1998) σε εταιρίες παραγωγής επίπλων οι οποίες εφάρμοσαν το σύστημα ISO 9000 κατέληξε πως η εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος στις εταιρίες επίπλου μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη. Μερικά από τα οφέλη που αναφέρθηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα είναι τα παρακάτω: Μείωση κόστους σε θέματα που αφορούν την ποιότητα Πιο αποτελεσματική και προγραμματισμένη παράδοση προϊόντων Καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών Αποτελεσματικότερη κατανομή εργασιών Παρόλα αυτά, η έρευνα των Karltun et al. έδειξε πως η εφαρμογή του συστήματος είχε και αρνητικά αποτελέσματα με καθοριστικότερα την παρουσία νέων καθηκόντων μερικά από τα οποία αξιολογήθηκαν περιττά και τη δημιουργία άγχους στους εργαζόμενους. Το γεγονός πως η τυποποίηση μπορεί στο χώρο του επίπλου, όπως και σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, να εμπεριέχει και αρνητικά αποτελέσματα δεν σημαίνει πως θα πρέπει να αμφισβητηθεί συνολικά. Θα πρέπει όμως να συνεχιστεί από τους αρμόδιους φορείς η εξέλιξή της και θα πρέπει παράλληλα οι εταιρίες να την εφαρμόζουν συστηματικά και αφού έχει προηγηθεί διεξοδική μελέτη. ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ Για την ελληνική αγορά επίπλου η τυποποίηση εφαρμόζεται μέσα από τον ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης), ο οποίος φέρει την ευθύνη της κοινοποίησης των προτύπων που πηγάζουν από τους δύο κύριους διεθνείς οργανισμούς της τυποποίησης CEN 2

3 (European Committee for Standardization) και ISO (International Organization for Standardization), ενώ παράλληλα πραγματοποιεί και ο ίδιος έρευνα και ανάπτυξη σε συγκεκριμένους τομείς και τεχνολογίες. Τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης του ΕΛΟΤ δεν σχετίζονται με το κλάδο του επίπλου και ως αποτέλεσμα ο ρόλος του στα συγκεκριμένα προϊόντα είναι αποκλειστικά η κοινοποίηση των προτύπων CEN και ISO. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως σημαντικός είναι και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία υποστηρίζει μέσω των οδηγιών της τη διεθνή τυποποίηση η οποία αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην διεύρυνση του εμπορίου. Σύμφωνα με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001α) «η Ευρώπη έχει συμφέρον από τη διεθνή τυποποίηση λόγω της δυνατότητας της τυποποίησης να εξαλείψει τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο και να ενισχύσει την πρόσβαση όλων στις αγορές». Οι οργανισμοί τυποποίησης που προαναφέρθηκαν αποτελούν σε παγκόσμιο (ISO) και πανευρωπαϊκό (CEN) επίπεδο, τους μεγαλύτερους και δυναμικότερους φορείς τυποποίησης. Παρόλα αυτά, από τη στιγμή που τα πρότυπα της τυποποίησης που δημιουργούνται από αυτούς δεν είναι υποχρεωτικά, ενώ παράλληλα δεν αγγίζουν και όλα τα ζητήματα του επίπλου, υπάρχουν και άλλοι φορείς οι οποίοι εκδίδουν πρότυπα και μελέτες εθελοντικής εφαρμογής στον κλάδο του επίπλου. Για παράδειγμα, η AFMA (Αμερικανική Ένωση Παραγωγών Επίπλου) έχει εκδώσει μία μελέτη που περιέχει οδηγίες εθελοντικής εφαρμογής για θέματα εργονομίας στην παραγωγή του επίπλου (Mirka, 2005). Δηλαδή, τα πρότυπα τυποποίησης δεν πηγάζουν μόνο από τους διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς. Αν και θα πρέπει να τονιστεί πως ένας από τους στόχους των οργανισμών ISO και CEN είναι η ενοποίηση (integration) των προτύπων που πηγάζουν από ανάλογους οργανισμούς και εφαρμόζονται από επιμέρους κράτη και περιοχές. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ CEN ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΛΟΥ Η CEN αποβλέποντας στην διαμόρφωση, προώθηση και αξιολόγηση των προτύπων τυποποίησης για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τον ISO αποτελούν τους δύο διεθνείς οργανισμούς που σχετίζονται άμεσα με την τυποποίηση του επίπλου στην Ελλάδα.. Σύμφωνα με τη CEN (2006) «στην αγορά του επίπλου, οι διαφορές μεταξύ των προτύπων κάθε χώρας δημιουργεί δυσκολίες στους εξαγωγείς όταν προσπαθούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες». Στόχος της CEN είναι η δημιουργία κοινών ευρωπαϊκών προτύπων έτσι ώστε κάθε εξαγωγέας να μπορεί να προσεγγίσει εύκολα την ευρωπαϊκή αγορά. Επιπλέον, για το σκοπό αυτό η CEN συνεργάζεται στενά με το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης ISO (τεχνική επιτροπή ISO/TC 136), ο οποίος στοχεύει στη δημιουργία διεθνών προτύπων (CEN/TC 207, 2003). Η τεχνική επιτροπή για τα έπιπλα CEN/TC 207 Η τεχνική επιτροπή της CEN που ασχολείται με τα έπιπλα είναι η CEN/TC 207 η οποία και υποδιαιρείται σε υποομάδες ανάλογα με τα διάφορα προϊόντα του επίπλου. Ο ορισμός που δίνει η ίδια η επιτροπή (CEN/TC 207, 2003) για τις λειτουργίες της είναι ο ακόλουθος: «Στόχος της CEN/TC 207 είναι να δημιουργεί ευρωπαϊκά πρότυπα στο χώρο του επίπλου με ιδιαίτερη έμφαση στην ορολογία, την ασφάλεια, τις μεθόδους ελέγχου και τις διαστάσεις». Πιο συγκεκριμένα στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η δομή της CEN/TC 207. Πίνακας 1: Η δομή της CEN/TC 207 CEN/TC 207/SC 3 CEN/TC 207/SC 3/WG 1 CEN/TC 207/SC 3/WG 2 CEN/TC 207/SC 3/WG 3 Έπιπλα Γραφείου Καθίσματα Τραπέζια και αποθήκευση Παραβάν 3

4 CEN/TC 207/WG 1 CEN/TC 207/WG 2 CEN/TC 207/WG 4 CEN/TC 207/WG 5 CEN/TC 207/WG 7 CEN/TC 207/WG 8 Έπιπλα σπιτιού Έπιπλα μπάνιου και κουζίνας Έπιπλα εξωτερικού χώρου Επαγγελματικά και εκπαιδευτικά έπιπλα Επιφάνειες επίπλων Υλικά επίπλων Η CEN, από το 1994 έως και σήμερα (Ιούνιος 2009), έχει δημοσιεύσει 73 πρότυπα (Παράρτημα Α) τα οποία αφορούν σε μία πλειάδα ειδών επίπλου και θεματικών ενοτήτων για διάφορα ζητήματα του επίπλου. Πιο συγκεκριμένα, στον πίνακα 2, διακρίνονται τα διάφορα είδη επίπλου με τα οποία σχετίζονται τα πρότυπα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι όπως είναι αναμενόμενο πολλά πρότυπα δεν αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο είδος επίπλου αλλά σε θέματα που αφορούν σε όλα τα έπιπλα (π.χ. αντοχή ξύλινων επιφανειών στο γδάρσιμο, ορολογία επαγγελματικών επίπλων κλπ.). Πίνακας 2: Είδη επίπλων στα οποία αναφέρονται τα πρότυπα τυποποίησης του CEN/TC 207 Παιδικά Κρεβάτια Κούνιες Καναπέδες Κρεβάτια Τραπέζια Γραφεία Έπιπλα γραφείου Καρέκλες Έπιπλα Εξωτερικο ύ χώρου Άλλα πρότυπα Σύνολο Τα παιδικά κρεβάτια αν και ανήκουν στην ομάδα των κρεβατιών αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστή υποομάδα επίπλων για τα οποία η CEN έχει εκδώσει ανεξάρτητα πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά αφορούν εξειδικευμένες μεθόδους ελέγχου προσαρμοσμένες σε αντίστοιχες προδιαγραφές ασφαλείας. Οι θεματικές ενότητες με τις οποίες σχετίζονται τα πρότυπα της CEN είναι πολλές και καλύπτουν διάφορα χαρακτηριστικά των επίπλων. Στον πίνακα 3 απεικονίζονται οι συχνότερα συναντώμενες θεματικές ενότητες στις οποίες αναφέρονται τα πρότυπα. Πίνακας 3: Οι συχνότερα συναντώμενες θεματικές ενότητες με τις οποίες σχετίζονται τα πρότυπα επίπλων της CEN (απόλυτες τιμές και ποσοστά) Ασφάλεια Μέθοδοι Ελέγχου Προδιαγραφές Διαστάσεις Αντοχή Άλλα Σύνολο % 11% 14% 10% 16% 19% 100% Όπως γίνεται φανερό και στον πίνακα 3, το μεγαλύτερο ποσοστό των προτύπων σχετίζεται με την ασφάλεια των προϊόντων. Αυτή η προσοχή που δίνεται στην ασφάλεια των προϊόντων είναι αναμενόμενη αφού ένας από τους πρωτεύοντες στόχους της τυποποίησης αλλά και πιο συγκεκριμένα ένας από τους στόχους που έχει θέσει η CEN είναι η «προαγωγή της ασφάλειας» (CEN, 2007). Η δημιουργία πολλών προτύπων ασφαλείας οφείλεται και στο ότι με αυτό τον τρόπο η CEN προσπαθεί να προστατέψει τον καταναλωτή από επιλογές που θα είναι επικίνδυνες για την υγεία του. Η σημασία των προτύπων ασφαλείας 4

5 Ο καταναλωτής ενδέχεται να μη γνωρίζει τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται η αγορά ενός επίπλου. Σαφώς στην ιεραρχία των αναγκών των περισσότερων καταναλωτών η υγεία και η ασφάλεια μπορεί να βρίσκεται σε πρωτεύουσα θέση αλλά συχνά δεν υπάρχει η γνώση του κινδύνου γιατί ο καταναλωτής δεν μπορεί να γνωρίζει τον κάθε πιθανό κίνδυνο για το κάθε προϊόν που αγοράζει. Οι Adler και Fackler (2001) αναλύοντας τη συμπεριφορά του καταναλωτή επίπλων ορίζουν 5 πρωτεύοντα κριτήρια αγοράς (διαρρύθμιση του χώρου, τρόπος ζωής, άνεση, χρώματα και σχέδια, συναισθηματική διάθεση). Το γεγονός πως η ασφάλεια δεν συγκαταλέγεται σε αυτά τα κριτήρια είναι φυσιολογικό γιατί δεν είναι δυνατό όλοι οι καταναλωτές να γνωρίζουν τον οποιονδήποτε κίνδυνο μπορεί να διατρέχουν από τα διάφορα προϊόντα που καταναλώνουν και ως αποτέλεσμα ιεραρχούν τις ανάγκες τους με διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, ο Coles (2001) στην έρευνα του για την ευφλεκτότητα των επενδυμένων επίπλων αναφέρει πως λόγω του υψηλού επιπέδου καύσιμης ύλης που περιέχεται σε αυτά αποτελούν μεγάλη απειλή. Τονίζει μάλιστα πως μία τέτοιου είδους φωτιά μπορεί να είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη λόγω των τοξικών ουσιών που απελευθερώνονται από ανάλογα έπιπλα. Κατά το έτος 1998, οι φωτιές που προκλήθηκαν από επενδυμένα έπιπλα σε ιδιωτικές οικίες των ΗΠΑ ήταν ενώ οι φωτιές αυτές οδήγησαν σε 543 θανάτους (Lefebvre et al., 2004). Ανάλογα στατιστικά στοιχεία και συμπεράσματα επιστημονικής έρευνας δεν μπορεί να είναι γνωστά στο ευρύ κοινό γιατί οι άνθρωποι καταναλώνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό προϊόντων για να μπορούν να γνωρίζουν όλα τα ζητήματα ασφαλείας όλων των προϊόντων που χρησιμοποιούν. Για αυτό το λόγο η CEN αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος της έρευνάς της στην διαμόρφωση κανόνων ασφαλείας που θα προστατεύουν την υγεία του καταναλωτή. Ως αποτέλεσμα, η ομάδα εργασιών CEN/TC 207/WG 6 επικεντρώνεται ακριβώς στο ζήτημα της ευφλεκτότητας των επίπλων και έχει δημιουργήσει μία σειρά προτύπων που το κάθε πρότυπο εστιάζεται σε συγκεκριμένους τύπους επίπλων. Θα πρέπει να τονιστεί πως μερικά από τα πρότυπα που δημοσιευθήκαν από την CEN αποτελούν αποτέλεσμα οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, 5 πρότυπα πηγάζουν από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2001/95/EC η οποία αφορά στην ασφάλεια των καταναλωτών. Συνεπώς, τα πρότυπα αυτά αναφέρονται στην ασφάλεια των προϊόντων επίπλου και πιο συγκεκριμένα στις προδιαγραφές ασφαλείας και μεθόδων ελέγχου για τα πτυσσόμενα κρεβάτια, τα κρεβάτια μωρών και τα τραπέζια για κατασκήνωση. Αντίστοιχα, 3 πρότυπα βασίζονται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 89/106/EEC η οποία σχετίζεται με την κατασκευή ασφαλών προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει μεγάλη σημασία στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001β) «έχει προτείνει να γίνεται εκτεταμένη χρήση των ευρωπαϊκών προτύπων στα πλαίσια της κοινοτικής νομοθεσίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, πράγμα που αντανακλά τη συμβολή που μπορούν να έχουν τα πρότυπα στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών». Η εσωτερική συνεργασία του CEN Η δημιουργία προτύπων για ένα τομέα όπως αυτός των επίπλων απαιτεί την έρευνα σε μία πλειάδα επιστημονικών πεδίων τα οποία δεν σχετίζονται πάντα άμεσα με το έπιπλο σαν έτοιμο προς χρήση προϊόν. Για να επιτευχθεί η δημιουργία αποτελεσματικών προτύπων κάθε τεχνική επιτροπή πρέπει να έχει συνεργασία και με όποιες άλλες επιτροπές σχετίζονται με το αντικείμενό της έτσι ώστε τα πρότυπα που δημιουργούνται να εξυπηρετούν τις ανάγκες του κάθε επιμέρους τομέα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για αυτό το λόγο, η CEN/TC 207 συνεργάζεται με αρκετές άλλες επιτροπές έτσι ώστε τα πρότυπα που εκδίδει να είναι το δυνατόν αποτελεσματικότερα και ολοκληρωμένα. Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι τεχνικές επιτροπές του CEN με τις οποίες η CEN/TC 207 συνεργάζεται. 5

6 Πίνακας 4: Τεχνικές επιτροπές με τις οποίες συνεργάζεται η CEN/TC 207 CEN/TC 52 CEN/TC 112 CEN/TC 122 CEN/TC 129 CEN/TC 136 CEN/TC 139 CEN/TC 156 CEN/TC 175 CEN/TC 222 CEN/TC 248 CEN/TC 252 CEN/TC 289 CEN/TC 293 CEN/TC 315 CEN/TC 324 CEN/TC 332 Πηγή: CEN/TC 207 (2003) Ασφάλεια παιχνιδιών Ξυλόπλακες Εργονομία Γυαλί σε κτίρια Σπορ, παιδικές χαρές και άλλοι εξοπλισμοί διασκέδασης Μπογιές και βερνίκια Εξαερισμός για κτίρια Στρόγγυλο ξύλο και πριστή ξυλεία Πούπουλα και χνούδι ως γέμιση υλικών Υφάσματα και υφασμάτινα προϊόντα Προϊόντα φροντίδας παιδιών Δέρμα Οδηγίες για την απόδοση δέρματος Χαρακτηριστικά δέρματος για έπιπλα επενδυμένα με δέρμα Τεχνικές οδηγίες για άτομα με ειδικές ανάγκες Εγκαταστάσεις θεατών Τροχοί Εξοπλισμός εργαστηρίου Όπως γίνεται φανερό από τον πίνακα 4, όλες οι τεχνικές επιτροπές με τις οποίες συνεργάζεται η CEN/TC 207 συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή ή τη χρήση του επίπλου. Ως αποτέλεσμα, η συνεργασία αυτών των επιτροπών οδηγεί στη δημιουργία αποτελεσματικότερων προτύπων. Για παράδειγμα, συνεργάζεται με τη CEN/TC 175 με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και την διαπίστωση διαφόρων ζητημάτων σχετικά με το στρόγγυλο ξύλο και την πριστή ξυλεία Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας του Odoom (2001) για λογαριασμό του FAO, παγκοσμίως η μεγαλύτερη χρήση της πριστής ξυλείας πλατυφύλλων ως πρώτης ύλης γίνεται στα έπιπλα, με ποσοστό 29% της συνολικής παραγωγής. Αυτό σημαίνει πως η συνεργασία αυτή, ιδιαίτερα όταν το ποσοστό της χρήσης του ξύλου στο έπιπλο είναι τόσο μεγάλο, μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμη και για τις δύο επιτροπές. Η εξωτερική συνεργασία της CEN Η CEN/TC 207 δεν έχει μόνο εσωτερική συνεργασία με σκοπό την δημιουργία ποιοτικών προτύπων. Παράλληλα συνεργάζεται με ένα σύνολο άλλων διεθνών οργανισμών που σχετίζονται με το έπιπλο. Οι οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται η CEN/TC 207 εμπλέκονται ακόμα και στη λήψη αποφάσεων της επιτροπής, όταν αυτό κρίνεται χρήσιμο και αυτό γίνεται με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή των προτύπων στις ανάγκες των εμπλεκόμενων φορέων. Οι οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται η CEN/TC 207 παρουσιάζονται στον πίνακα 5. Πίνακας 5: Οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται η CEN/ TG 207 EDANA EURATEX EUROLATE X EUROPUR FENA IL Διεθνής οργανισμός βιομηχανιών παραγωγής non-woven προϊόντων Διεθνής οργανισμός περί ενδυμασίας και υφασμάτων Ευρωπαϊκός οργανισμός παραγωγών υλικού latex για κρεβάτια και επενδυμένα έπιπλα Ευρωπαϊκός οργανισμός παραγωγών αφρού πολυουρεθάνης Ευρωπαϊκός οργανισμός εθνικών συνεταιρισμών που σχετίζονται με την πώληση οικιακών επίπλων Οργανισμός εργαστηρίων έρευνας περί φωτιάς των ευρωπαϊκών 6

7 UEA βιομηχανιών Ομοσπονδία ευρωπαϊκών παραγωγών επίπλων Όπως φαίνεται στον πίνακα 5, οι οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται η CEN/TC 207 σχετίζονται με το έπιπλο αλλά αυτό δεν σημαίνει πως το αντικείμενό τους είναι αυστηρά το έπιπλο. Για παράδειγμα ο IL δραστηριοποιείται στο χώρο της έρευνας της φωτιάς χωρίς αυτό να σημαίνει πως επικεντρώνεται αποκλειστικά στα έπιπλα. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ISO ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΛΟΥ Ο οργανισμός ISO ως ο μεγαλύτερος διεθνής οργανισμός τυποποίησης, δραστηριοποιείται ήδη στο χώρο τυποποίησης του επίπλου και έχει αναπτύξει ένα σύνολο προτύπων που αποσκοπούν στη διεθνή τυποποίηση του. Ουσιαστικά ο ISO στοχεύει στη δημιουργία ενός συνόλου προτύπων τα οποία θα βοηθήσουν στο άνοιγμα της παγκόσμιας αγοράς, στην τεχνολογική εξέλιξη του κλάδου και στην εναρμόνιση των επιμέρους τοπικών προτύπων. Η τεχνική επιτροπή για τα έπιπλα ISO/TC 136 Πιο συγκεκριμένα, για την εφαρμογή της τυποποίησης στο έπιπλο, ο ISO έχει δημιουργήσει την τεχνική επιτροπή ISO/TC 136 η οποία σχετίζεται αποκλειστικά με τα έπιπλα. Σκοπός της ISO/TC 136 (2005) είναι η τυποποίηση στο χώρο του επίπλου περικλείοντας τα παρακάτω: Όροι και ορισμοί Απαιτήσεις Μέθοδοι Ο στόχος της τεχνικής επιτροπής ISO/TC 136 είναι η εναρμόνιση των εθνικών προτύπων και η δημιουργία παγκόσμιων προτύπων στο χώρο του επίπλου τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και στην μείωση των εμπορικών φραγμών μεταξύ των χωρών. Σήμερα στην επιτροπή ISO/TC 136 συμμετέχουν 30 χώρες-μέλη και 34 χώρεςπαρατηρητές από την Αφρική, την Ασία, την Αυστραλία, την Ευρώπη, την Βόρεια Αμερική και τη Νότια Αμερική. Ωστόσο, οι περισσότερες χώρες ανήκουν στην Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική οι οποίες είναι και οι περιοχές με τις μεγαλύτερες βιομηχανίες και αγορές επίπλων. Η ISO/TC 136 έχει δημοσιεύσει μέχρι σήμερα 24 πρότυπα (Παράρτημα Β) τα οποία σχετίζονται με διάφορα θέματα του επίπλου. Όπως είναι αναμενόμενο η ISO/TC 136 δίνει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των προϊόντων επίπλου οπότε και έχει διαμορφώσει μέχρι σήμερα 8 πρότυπα ασφάλειας τα οποία αποτελούν και τα περισσότερα πρότυπα από κάθε θεματική ενότητα μαζί με τα πρότυπα αντοχής τα οποία ούτως ή άλλως σχετίζονται επίσης με την ασφάλεια. Αν συγκριθεί ο πίνακας 3 που περιέχει τις θεματικές ενότητες της CEN/TC 207 με τον πίνακα 6 που περιέχει τις θεματικές ενότητες της ISO/TC 136 γίνεται φανερό πως και οι δύο επιτροπές δίνουν αυξημένη και ισόποση σημασία στα θέματα ασφαλείας αφού και για τις δύο το ποσοστό των αντίστοιχων προτύπων είναι περίπου 30%. Η θεματική ενότητα στην οποία η ISO/TC 136 δίνει μεγαλύτερο βάρος από όσο η CEN/TC 207 είναι στα θέματα αντοχής στα οποία το ποσοστό των προτύπων που έχει διαμορφώσει, είναι περίπου το διπλάσιο, 33% έναντι 16%. Στις υπόλοιπες θεματικές ενότητες τα ποσοστά για τις δύο επιτροπές είναι περίπου τα ίδια. Πίνακας 6: Θεματικές ενότητες με τις οποίες σχετίζονται τα πρότυπα επίπλων της ISO/TC 136 (απόλυτες τιμές και ποσοστά) 7

8 Ασφάλεια Μέθοδοι Ελέγχου Σταθερότητα Διαστάσεις Αντοχή % 13% 17% 4% 33% Σε αντιδιαστολή με την CEN/TC 207, η δομή της ISO/TC 136 δεν αποτελείται από πολλές υποεπιτροπές. Η CEN/TC 207 έχει διαμορφώσει 10 υποεπιτροπές οι οποίες σχετίζονται με μία ποικιλία θεμάτων (Πίνακας 1), ενώ η ISO/TC 136 έχει μόνο τρεις υποεπιτροπές (Πίνακας 7), οι οποίες μάλιστα δεν έχουν γενικό προσανατολισμό αλλά ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα. Πίνακας 7: Οι υποεπιτροπές της ISO/TC 136 TC 136/WG 1 TC 136/WG 2 TC 136/WG 3 Καρέκλες γραφείου Τραπέζια και καρέκλες εργασίας Έπιπλα αποθήκευσης Η εσωτερική συνεργασία της ISO/TC 136 Η τεχνική επιτροπή ISO/TC 136 όπως και η CEN/TC 207 συνεργάζεται με μία σειρά άλλων τεχνικών επιτροπών του ISO για την επίτευξη των στόχων της. Στον πίνακα 8 παρουσιάζονται οι επιτροπές με τις οποίες συνεργάζεται η ISO/TC 136. Σε αντιστοιχία με τη CEN/TC 207 η ISO/TC 136 συνεργάζεται με όποιες επιτροπές σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το έπιπλο και οι οποίες είτε αφορούν τμήματα των επίπλων, είδη επίπλων ή τη χρήση του επίπλου. Πίνακας 8: Τεχνικές επιτροπές με τις οποίες συνεργάζεται η ISO/TC 136 ISO/TC 45 ISO/TC 59/SC3 ISO/TC 61 ISO/TC 110/SC3 ISO/TC 159 ISO/TC 162 ISO/TC 173 Πηγή: ISO/TC 136 (2008) Καουτσούκ και προϊόντα από καουτσούκ Λειτουργικές/Χρηστικές απαιτήσεις απόδοσης στην κατασκευή κτιρίων Πλαστικά Τροχοί Εργονομία Πόρτες και παράθυρα Βοηθητικά προϊόντα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Η εξωτερική συνεργασία της ISO/TC 136 Συγχρόνως, η ISO/TC 45 συνεργάζεται και με πολλούς άλλους οργανισμούς οι οποίοι σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το έπιπλο. Ο λόγος για τον οποίο η επιτροπή αποβλέπει σε αυτές τις συνεργασίες είναι γιατί στοχεύει στη δημιουργία προτύπων τα οποία να είναι εφαρμόσιμα, λειτουργικά και να εξυπηρετούν τις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς και βιομηχανίας του επίπλου. Έτσι, οι συνεργασίες αυτές αποβλέπουν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην πληροφόρηση με σκοπό από πλευράς της ISO/TC 45 την δημιουργία αποτελεσματικών προτύπων και από πλευράς των υπολοίπων οργανισμών την έγκαιρη και επαρκή πληροφόρηση αναφορικά με τα σχετικά πρότυπα. Πίνακας 9: Οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται η ISO/TC 136 EC EURATEX UNECE Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνής οργανισμός περί ενδυμασίας και υφασμάτων Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών 8

9 GINETEX FENA RI UEA WCO Διεθνής Ένωση για τα εμπορικά σήματα υφασμάτων Ευρωπαϊκός οργανισμός εθνικών συνεταιρισμών που σχετίζονται με την πώληση οικιακών επίπλων Διεθνής Ένωση Αποκατάστασης Ομοσπονδία ευρωπαϊκών παραγωγών επίπλων Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων Όπως γίνεται φανερό μέσα από τη σύγκριση των πινάκων 5 και 9, με κάποιους από τους οργανισμούς αυτούς συνεργάζονται και η ISO/TC 136 και η CEN/TC 207. Πιο συγκεκριμένα, οι οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζονται και οι δύο επιτροπές είναι η ΕΕ, o EURATEX, ο FENA και ο UEA. Το γεγονός πως και οι δύο επιτροπές συνεργάζονται με αυτούς τους οργανισμούς αποτελεί ένα ακόμη αποδεικτικό στοιχείο του γεγονότος ότι η πολιτική και οι στόχοι των δύο επιτροπών έχουν πολλές ομοιότητες και κοινό σκοπό. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η τυποποίηση στον κλάδο του επίπλου βρίσκεται σήμερα σε ένα αρκετά ικανοποιητικό στάδιο κατά το οποίο τα πρότυπα του ISO και της CEN έχουν αρχίσει να καθιερώνονται και να αναγνωρίζονται στο χώρο της τυποποίησης. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει πως στη βιομηχανία έχουν εφαρμοσθεί ολοκληρωτικά ενώ πάντα υπάρχει και το ζήτημα του προστατευτισμού των ισχυρών οικονομιών και βιομηχανιών, ζήτημα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των προτύπων και των δραστηριοτήτων των επιτροπών. Το γεγονός όμως ότι γίνεται συνειδητά η προσπάθεια της εναρμόνισης των προτύπων των επιμέρους οργανισμών και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις με την αρμονική συνεργασία αυτών δημιουργεί αισιοδοξία ότι σύντομα στο μέλλον τα πρότυπα αυτά θα διέπουν συνολικά τη βιομηχανία του επίπλου. Επιπρόσθετα, η ποικιλία των προτύπων τα οποία εκδίδονται έχει διπλή θετική επίδραση στον κλάδο του επίπλου. Αρχικά όπως είναι αναμενόμενο τα πρότυπα έχουν καταλυτική επίδραση στην ανάπτυξη του εμπορίου αφού διευκολύνουν τις διεπιχειρησιακές και διακλαδικές συνεργασίες αλλά και παράλληλα προσφέρουν στους καταναλωτές προϊόντα πιο ασφαλή τα οποία ταυτόχρονα ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες τους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Adler, L., C., Fackler, Consumer Decisions for Buying Furniture. University of Kentucky. HF-LRA.128. CEΝ, European Committee for Standardization, Benefits of Standardization. Διαθέσιμο στο: CEΝ, Consumer Products. CEN Fact Sheet. CEN/TC 207, Draft Business Plan of CEN/TC Furniture. CEN CEN/TC 175, Business Plan CEN/TC 175 Round and Sawn Timber. CEN Coles, A., Flammability of Upholstered Furniture using the Cone Calorimeter, (Fire Engineering Research Report 01/1), Christchurch NZ: University of Canterbury. FENA and AEDT, Joint AEDT and FENA comments on DG SANCO Consultative Document Labelling: Competitiveness, Consumer Information and Better Regulation for the EU. Δελτίο τύπου. Διαθέσιμο στο: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2001α. Αρχές Κοινοτικής Πολιτικής σχετικά με την Διεθνή Τυποποίηση. Βρυξέλες. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2001β. Σχετικά με τις δράσεις που αναληφθήκαν έπειτα από τα ψηφίσματα για την Ευρωπαϊκή τυποποίηση που εκδοθήκαν από το συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Βρυξέλες. 9

10 Hellström, Ε., M., Palo, Solberg, Β., Privatization of Forest Sector research in Europe. Συντομευμένη έκδοση του «Privatization of forest sector research: theory and European empirical findings» IUFRO Occasional Paper. ISO/TC 136, Business Plan ISO/TC 136 Furniture. Draft1. ISO. ISO/TC 136, TC 136. Διαθέσιμο στο: «http://www.iso.org/iso/standards_ development/technical_committees/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_comm ittee.htm?commid=52448». Karltun, J., J. Axxelson, Eklund, J., Working Conditions and Effects of ISO 9000 in Six Furniture-Making Companies. Implementation and Process. Applied Ergonomics. Vol.29 No.4. pp Lefebvre, J., B, Benoý, Le Bras, M, Duquesne, S. Ritter, C. Paleja, R. Poutch, F., 2004 Flame spread of flexible polyurethane foam: comprehensive study. Polymer Testing. Vol. 23. pp Mirka, G., Development of an Ergonomics Guideline for the Furniture.Manufacturing Industry. Applied Ergonomics. Vol.36 pp Jung, H., A Prototype of an Adjustable Table and an Adjustable Chair for Schools. International Journal of Industrial Ergonomics. 35 (2005) Odoom, F., Promotion of Valuable Hardwood Plantations in the Tropics. A Global Overview. Forest Plantations Thematic Papers. Working Paper FP/4 FAO. UEA, European Furniture Manufacturers Federation, Trends in European Furniture Industry THE STANDARDIZATION IN THE FURNITURE SECTOR Stamatios Christodoulou 1 Ioannis Barboutis 2 1 PhD Candidate, Faculty of Forestry and Natural Environment, A.U.Th. 2 Assist. Professor, Faculty of Forestry and Natural Environment, A.U.Th. ABSTRACT This paper is a review of the issue of standardisation in the furniture sector both in the Global and European region. Special emphasis is given to the role of the two largest standardisation organisations (ISO and CEN), the level of cooperation between each other and the level of cooperation with the national standardisation organisations, such as ELOT. Furthermore, the operations of these organisations related to the furniture sector are presented. Finally, the paper focuses on the furniture safety standards, since their importance is very high for the consumers. Key words: standardization, furniture, ISO, CEN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τα πρότυπα της CEN/TC 207 για τα έπιπλα (Ιούνιος 2009) CEN/TR : Office furniture - Storage furniture - Part 1: Dimensions CEN/TR 14699: Office furniture - Terminology CEN/TR 15349: Hardware for furniture - Terms for extension elements and their components CEN/TR 15588: Hardware for furniture - Terms for hinges and their components CEN/TR 15709: Hardware for furniture - Terms for slide fittings for sliding doors and roll fronts CEN/TR 581-4: Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 4: Requirements and test methods for durability under the influence of climatic conditions 10

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Το κανονιστικό πλαίσιο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τη διεθνή ορολογία με τον όρο «τρόφιμα» νοούνται όλα τα στερεά ή υγρά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τροφή από τον άνθρωπο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα κάθε είδους ποτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Ναυτιλία ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008 ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΣΙΠΙΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ EFQM ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. «Οι διαρκείς εκπαιδευτικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού των Ξενοδοχείων 5 Αστέρων της Κρήτης»

Πτυχιακή Εργασία. «Οι διαρκείς εκπαιδευτικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού των Ξενοδοχείων 5 Αστέρων της Κρήτης» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία «Οι διαρκείς εκπαιδευτικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0 VALUE ANALYSIIS Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Nick Rich, BSc MBA Matthias Holweg, Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) MSc Lean Enterprise Research Centre

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μ.Β.Α. ΕΧΕCUTIVE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46 TK 112 51 Αθήνα ΤΗΛ.: 2108665350 FAX: 2108676265 www.rc.aueb.gr ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1-4

Διαβάστε περισσότερα

«LOGISTICS ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ SUPER MARKET ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«LOGISTICS ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ SUPER MARKET ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ «LOGISTICS ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ SUPER MARKET ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Χαρίλαος Βασιλάκος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 17 2.1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000-

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΑΤΕbank)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HACCP Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Επιβλέπων Καθηγητής: Γκέκας Βασίλειος Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα