ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. Για την Απόσχιση του Κλάδου Εμπορίας Σιδηρούχων μη Σιδηρούχων Μετάλλων (Ferrous and Non Ferrous Metals Trading) Και Β. Για την Μεταβολή Δραστηριότητας Η σύνταξη και η διάθεσή του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287 του κανονισμού του Χ.Α. και της απόφασης αρ. 33/ του Δ.Σ. του Χ.Α. Η απόσχιση του κλάδου ολοκληρώθηκε με την εγκριτική απόφαση της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η αναδεχόμενη του κλάδου εταιρία υπ. Αριθμ. Πρωτ.: 23085/ Η Έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού της Μυτιληναίος Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων (επωνυμία, σκοπός) έγινε με την υπ αριθμ. Πρωτ. Κ / εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το παρόν πληροφοριακό σημείωμα συντάχθηκε με ευθύνη της Εταιρίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια και την πληρότητά του. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006

2 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ Σκοπός Σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος Υπεύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γενικές Πληροφορίες - Σκοπός Ιστορικό Περιγραφή Αντικειμένου Εργασιών Μετοχική Σύνθεση Διοίκηση Διεύθυνση Εργασιών Συμμετοχές των Κυρίων Μετόχων και μελών του Δ.Σ. σε Άλλες Εταιρίες Προσωπικό Διάγραμμα Ομίλου Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία Μυτιληναίος Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Περιγραφή της Διαδικασίας Απόσχισης των Κλάδων και της Αλλαγής Δραστηριότητας Απόσχιση του Εμπορικού κλάδου Σιδηρούχων και μη Σιδηρούχων μετάλλων Μεταβολή της δραστηριότητας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων Αποτίμηση του Αποσχισθέντος Κλάδου Περιγραφή του Αποσχισθέντος Κλάδου Οικονομικά Στοιχεία 30/06/2006 της Εταιρίας πριν την Απόσχιση του Κλάδου Οικονομικά Στοιχεία του κλάδου Εμπορίας Σιδηρούχων μη Σιδηρούχων Μετάλλων Επίδραση στα Αποτελέσματα της Εισηγμένης Εταιρίας και την Μερισματική πολιτική της για την πρώτη μετά την Απόσχιση Κλάδου και την Αλλαγή Δραστηριότητας Χρήση ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ - ΝΕΑ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΚΔΟΤΡΙΑ Επιπτώσεις στην Κύρια Δραστηριότητα και τον Κλάδο Δραστηριότητας πριν την Απόσχιση του κλάδου και της Αλλαγής Δραστηριότητας Επιπτώσεις στον Νέο Κλάδο Δραστηριότητας Αλλαγές στον Σκοπό και το Καταστατικό της Μυτιληναίος Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων Επίδραση Στην Μερισματική Πολιτική της Μυτιληναίος Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων Μακροχρόνιοι Στόχοι Προοπτικές Νέος Κλάδος Δραστηριότητας Νέο Αντικείμενο Εργασιών και Κατηγορίες Δραστηριοτήτων Διάρθρωση του Ομίλου Μυτιληναίος Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΘΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε (πρώην ΓΕΝΙΚΗ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ) (Εισφορά Κλάδου Εμπορίας Μετάλλων Σιδηρούχων και Μη Σιδηρούχων Μετάλλων) Αντικείμενο Δραστηριότητας Σκοπός Μετοχική Σύνθεση Διεύθυνση Προσωπικό Περιουσιακή Διάρθρωση της Εταιρίας και Χρηματοοικονομική Κατάσταση πριν την Εισφορά του Κλάδου Οικονομικά Στοιχεία της 30/06/2006 της ΘΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε (πρώην ΓΕΝΙΚΗ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ) πριν και μετά την Εισφορά του Κλάδου της Εμπορίας Σιδηρούχων και Μη Σιδηρούχων Μετάλλων Περιουσιακή Διάρθρωση μετά την Εισφορά του Κλάδου Μερισματική Πολιτική της ΘΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε (πρώην ΓΕΝΙΚΗ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.. ) Προοπτικές μετά την Εισφορά του Κλάδου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Οκτώβριος

3 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος Ο σκοπός του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος είναι η πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, αναφορικά με την απόσχιση του κλάδου Εμπορίας Σιδηρούχων & Μη Σιδηρούχων Μετάλλων της εταιρίας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής η Εταιρία ή Όμιλος ) και την εισφορά του στην εταιρία ΘΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε (πρώην ΓΕΝΙΚΗ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.), όπως τροποποιήθηκε η επωνυμία της με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την από απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και θα δημοσιεύθεί με αρ. πρωτ ΕΜ-20854/06 στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Επίσης, το παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα αφορά και τη μετατροπή της δραστηριότητας της από Εταιρία εμπορίας, εισαγωγής και εξαγωγής μετάλλων, μεταλλευμάτων και σιδήρων σε Εταιρία συμμετοχών. Η σύνταξη και η διάθεση του Πληροφοριακού Σημειώματος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287 του Κανονισμού του Χ.Α. και ειδικότερα τη παράγραφο 3.δ, η οποία αφορά τη μεταβολή δραστηριότητας σε εταιρία συμμετοχών και τη παράγραφο 4, που αφορά την απόσχιση κλάδου εταιρίας της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χ.Α. και ο οποίος αντιπροσωπεύει το 30% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών της κατά τη τελευταία οικονομική χρήση. 1.2 Υπεύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Ο κ. Δήμου Ιωάννης, Γενικός Οικονομικός Δ/ντής Ομίλου, Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, Ο κ. Κόντος Νικόλαος, Υπεύθυνος Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου, Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, Ο κ. Τζανόγλου Νικόλαος, Διευθυντής Λογιστηρίου, Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, Ο κ. Δεληγεώργης Αναστάσιος, Τμήμα Οικονομικού Σχεδιασμού & Ελέγχου, Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, Η κ. Τσαπάρα Λυδία, Νομική Υπηρεσία, Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, Το Πληροφοριακό Σημείωμα τίθεται στη διάθεση των επενδυτών δωρεάν, από τα γραφεία της Εταιρίας, Πατρόκλου 5-7 Μαρούσι, , (κ. Νικόλαος Κόντος Υπεύθυνος Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου). Επίσης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή το παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα. Οκτώβριος

4 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2.1 Γενικές Πληροφορίες - Σκοπός Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «MYTILINEOS HOLDINGS S.A.» ιδρύθηκε το 1990 (ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. 4422/ ) εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Πατρόκλου αρ. 5-7, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου 23103/06/Β/90/26 και ανήκει στον κλάδο κωδ «Χονδρικό Εμπόριο Μετάλλων - Μεταλλευμάτων» της Στατιστικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας της ΕΣΥΕ. ). Η διάρκειά της Εταιρείας έχει οριστεί σε 50 έτη. Σκοπός της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της, πριν την από απόφαση της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ήταν: 1. α) Η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, η ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, ο έλεγχος και η διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και η εκποίηση των ανωτέρω συμμετοχών. β) Η εμπορία, εισαγωγή, διανομή, εξαγωγή συρμάτων, καλωδίων, σωλήνων και συρματόσχοινων, αλυσίδων και σχοινιών κάθε τύπου, μετάλλων, μεταλλευμάτων και σιδήρων γενικά, η κατασκευή, επεξεργασία των ανωτέρω προϊόντων για εξυπηρέτηση και ευόδωση του εταιρικού σκοπού και αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών εμπορικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που παράγουν και εμπορεύονται παρόμοια προϊόντα. Η εμπορία μηχανημάτων, ανταλλακτικών και συναφών ειδών, καθώς και όλων των πρώτων και βοηθητικών υλών και υλικών προς μεταλλευτική και μεταλλουργική χρήση. Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και διανομή μπαταριών αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών υπολογιστών και οποιωνδήποτε ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών ή άλλων μηχανών, εξαρτημάτων και αξεσουάρ, η έρευνα στο χώρο της πληροφορικής και των ηλεκτρικών εφαρμογών εν γένει, η παροχή συμβουλών και εκπαιδεύσεως σε θέματα μηχανογραφήσεως και αυτοματισμού. γ) Η Εταιρία δύναται να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων με τα οποία έχει συναλλαγές και εφόσον τούτο εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό. δ) Η αγορά, ανέγερση και μεταπώληση ακινήτων. 2. Για να μπορέσει η εταιρεία να πετύχει τους πιο πάνω σκοπούς μπορεί: α. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β. Να παίρνει μέρος σε κάθε είδους διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς κ.λ.π., μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς. γ. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει ίδιο ή παρεμφερή σκοπό οιουδήποτε εταιρικού τύπου. δ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. ε. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. στ. Να αντιπροσωπεύει, εκπροσωπεί και διαχειρίζεται ή και να αποκτά στο σύνολό της ή κατά ένα μόνο μέρος της οποιαδήποτε επιχείρηση φυσικού ή νομικού προσώπου Ελληνική ή ξένη, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Οκτώβριος

5 Με απόφαση της Β Επαναληπτικής συνεδρίασης της από Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων, η οποία συγκλήθηκε στις , εγκρίθηκε η μεταβολή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της: Αρθρο 2 1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, η ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, ο έλεγχος και η διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και η εκποίηση των ανωτέρω συμμετοχών. β. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών προς οιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στους τομείς της οργάνωσης, διοίκησης και διεύθυνσης επιχειρήσεων, διαχείρισης κινδύνων, συστημάτων πληροφορικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης καθώς και σε θέματα φορολογικά και λογιστικά, βραχυπρόθεσμου και στρατηγικού προγραμματισμού συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μελετών, συγκέντρωσης, επεξεργασίας, καταγραφής και διατήρησης στοιχείων και πληροφοριών και η διάθεση αυτών με κέρδος. γ. Η εταιρεία δύναται να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων με τα οποία έχει συναλλαγές και εφ' όσον τούτο εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό. δ. Η αγορά, ανέγερση και μεταπώληση ακινήτων. 2. Για να μπορέσει η εταιρεία να πετύχει τους πιο πάνω σκοπούς μπορεί: α. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β. Να παίρνει μέρος σε κάθε είδους διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς κ.λ.π., μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς. γ. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει ίδιο ή παρεμφερή σκοπό οιουδήποτε εταιρικού τύπου. δ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. ε. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. στ. Να αντιπροσωπεύει, εκπροσωπεί και διαχειρίζεται ή και να αποκτά στο σύνολό της ή κατά ένα μόνο μέρος της οποιαδήποτε επιχείρηση φυσικού ή νομικού προσώπου Ελληνική ή ξένη, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 2.2 Ιστορικό Η Μυτιληναίος Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς Ομίλους διεθνώς που δραστηριοποιείται στους τομείς της Μεταλλουργίας της Ενέργειας και της Άμυνας. Η Εταιρία, που ως μεταλλουργική εταιρία διεθνούς εμπορίου και συμμετοχών ιδρύθηκε το 1990, αποτελεί μετεξέλιξη παλαιάς μεταλλουργικής οικογενειακής επιχείρησης που ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το Με γνώμονα τη συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο και με στόχο να συνεχίσει ο Όμιλος να πρωταγωνιστεί σε κάθε δράση του, στο πλαίσιο της πολύχρονης παρουσίας και της δραστηριότητάς του, προωθεί με συνέπεια το όραμά του να αποτελέσει τον ισχυρό και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό Όμιλο της «Βαριάς Βιομηχανίας». Σ αυτή την κατεύθυνση, τα κύρια βήματα στην ανάπτυξη και εξέλιξη του Ομίλου είχαν ως εξής : Από το 1991 έως το 1994, μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, συγκεντρώθηκαν στη μητρική Εταιρία όλες οι δραστηριότητες των θυγατρικών επιχειρήσεων και το 1995 η εταιρία εισήλθε στο ΧΑ. Οκτώβριος

6 Κατά την περίοδο ο Όμιλος, με τη σύναψη στρατηγικών συμφωνιών συνεργασίας με κορυφαία μεταλλουργικά συγκροτήματα χαλκού, ψευδαργύρου, μολύβδου και αλουμινίου των χωρών της Βαλκανικής, ισχυροποίησε τη θέση του στις διεθνείς αγορές μετάλλων. Το διάστημα , με την εξαγορά του μεταλλουργικού συγκροτήματος επεξεργασίας ψευδαργύρου και μολύβδου, SOMETRA S.A. στη Ρουμανία, όπως επίσης και με την εξαγορά ποσοστού 30% της Hellenic Copper Mines Ltd, παραγωγού χαλκού στην Κύπρο, ο Όμιλος εδραίωσε την ηγετική του θέση στην παραγωγή των βασικών μετάλλων. Επιπλέον, το 1999 με την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου, της ΜΕΤΚΑ Α.Ε., του μεγαλύτερου μεταλλοκατασκευαστικού συγκροτήματος της Ελλάδας, ο Όμιλος διευρύνει ουσιαστικά τη δραστηριότητά του. Η Εταιρία διαθέτει τεράστια εμπειρία και σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα της ενέργειας και στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται σε θέματα κατασκευών και συντήρησης με κορυφαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας όπως η ΔΕΗ. Επιπλέον, η ΜΕΤΚΑ Α.Ε., διαθέτει σημαντικό εξοπλισμό, ενώ, μέσω της συμμετοχής της σε αμυντικά προγράμματα, κατατάσσεται μεταξύ των βιομηχανιών της Νοτιανατολικής Ευρώπης με μεγάλη εξειδίκευση σε σύνθετες και υψηλής ποιότητας κατασκευές. Το 2000, ο Όμιλος εξαγόρασε το 43% της κρατικής βιομηχανίας οχημάτων ΕΛΒΟ Α.Β.Ε., μέσω ιδιωτικοποίησης και ταυτόχρονα ανέλαβε τη διοίκηση με στόχο την εξυγίανση και τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, με τα κριτήρια του ελεύθερου ανταγωνισμού, επιχείρησης. Τη τριετία η εταιρία παρουσίασε κερδοφορία αναστρέφοντας τη μακροχρόνια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων. Το 2001 επίσης, ο Όμιλος Μυτιληναίος, εισήλθε στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας και έχει ήδη δρομολογήσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 300 εκ.. Στόχος είναι να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που διαμορφώνονται στην Ελλάδα με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Για το σκοπό μάλιστα αυτό, ο Όμιλος έχει ιδρύσει 2 νέες εταιρίες και συγκεκριμένα τη Μυτιληναίος Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. και τη Μυτιληναίος Αιολική Ενεργειακή Ελλάδος Α.Ε. Επιπρόσθετα, τον Μάρτιο του 2005, η Μυτιληναίος Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς του πλειοψηφικού ποσοστού που κατέχει η Alcan Inc. στην Αλουμίνιον της Ελλάδος Α.Ε. Η εξαγορά της Αλουμίνιον της Ελλάδος Α.Ε., ενός από τα μεγαλύτερα μεταλλευτικά, μεταλλουργικά και βιομηχανικά συγκροτήματα της Ελλάδας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου Επιχειρήσεων Μυτιληναίος Α.Ε. Μετά την παραπάνω εξαγορά, ο Όμιλος απασχολεί σήμερα σε Ελλάδα και εξωτερικό άτομα. 2.3 Περιγραφή Αντικειμένου Εργασιών Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟΔ 2003), στους οποίους υπάγονται οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, πριν την απόσχιση του εμπορικού κλάδου και πριν την αλλαγή δραστηριότητας, είναι οι εξής: χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων Δραστηριότητες διαχείρισης των ελεγχουσών εταιρειών Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού Οκτώβριος

7 Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Εταιρείας κατά την τριετία ανά δραστηριότητα, (Εμπορική, Παροχή Υπηρεσιών, Πωλήσεις Προϊόντων) αναλύεται ως εξής: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ( ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ χιλ. % χιλ. % χιλ. % ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ,49% ,44% ,87% ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,51% ,64% 209 0,13% ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ,91% - - ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,00% ,00% ,00% Σημ ΔΛΠ Επιπλέον, η εξέλιξη των πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών, αναλύεται ως εξής: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ) ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΠΡΟΙΟΝΤΑ εκατ. % εκ. % εκ. % 1.Χαλκός 16,75 11,50% 4,09 2,70% Μόλυβδος 7,46 5,12% 8,27 5,46% 7,76 4,73% 3.Ψευδάργυρος 38,63 26,53% 39,49 26,10% 45,02 27,44% 4.Αλουμίνιο 4,43 3,05% 0,64 0,42% 0,79 0,48% 5.Χαλυβουργικά 27,25 18,72% 20,50 13,55% 32,00 19,50% 6.Συρματουργικά 0,14 0,10% 0,76 0,50% 1,06 0,64% 7.Μεταλλεύματα 34,27 23,54% 31,37 20,74% 61,05 37,20% 8.Α' Ύλη 8,40 5,77% 20,33 13,44% 12,63 7,70% 9.Dore 2,95 2,03% 3,23 2,13% 3,00 1,83% 10.Λοιπά 5,32 3,65% 22,63 14,95% 0,79 0,48% ΣΥΝΟΛΟ 145,59 100,00% 151,30 100,00% 164,10 100,00% Εκ των οποίων εξαγωγές 93,78 64,42% 101,34 66,98% 133,70 81,48% Σημ ΔΛΠ Οκτώβριος

8 2.4 Οργανόγραμμα (προ Απόσχισης και Αλλαγής Δραστηριότητας) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΑΓΟΡΩΝ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Οκτώβριος

9 2.5 Μετοχική Σύνθεση Στις 31/12/2005 υπήρχαν μέτοχοι. Με βάση το μετοχολόγιο της Εταιρίας την 31/12/2005, οι κυριότεροι μέτοχοι της Εταιρίας είναι οι εξής: ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ (%) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,56 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,51 MORGAN STANLEY & CO ,07 INTERNATIONAL LTD ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,67 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,38 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ,81 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία το ποσοστό της ελεύθερης διασποράς ήταν 62,93%. Θα πρέπει τέλος να τονιστεί το ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό των ξένων και ελλήνων θεσμικών αποτέλεσμα των προσπαθειών της Διοίκησης και του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων για την αρτιότερη ενημέρωση της Επενδυτικής κοινότητας σχετικά με τις δραστηριότητες καθώς και τις προοπτικές της Εταιρίας. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Μέτοχοι με λιγότερες από 100 μετοχές Μέτοχοι από 100 έως 500 μετοχές Μέτοχοι από 500 έως μετοχές Μέτοχοι από έως μετοχές 992 Μέτοχοι από έως μετοχές 573 Μέτοχοι με περισσότερες από μετοχές Διοίκηση Διεύθυνση Εργασιών Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. είναι ο θεματοφύλακας των Αρχών Εταιρικής Διακυβερνήσεως του Ομίλου. Σήμερα απαρτίζεται από 3 εκτελεστικά και 4 μη εκτελεστικά μέλη. Από τα μη εκτελεστικά μέλη τα 3 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως ισχύει, είναι «ανεξάρτητα». Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας, η σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου είναι από 3μελής έως 9μελής και η θητεία του πενταετής. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23/05/2005 και η σύνθεσή του είναι η ακόλουθη: 1) Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου και της Κυριακής, επιχειρηματίας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πατρόκλου αριθ. 5 7, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1954 κάτοχος του υπ αριθμ. Ι Α.Δ.Τ, εκδοθέντος από το ΚΔ Π.Α Αθηνών, την , με ΑΦΜ ΔΟΥ Ψυχικού, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος. 2) Ιωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου και της Κυριακής, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πατρόκλου αριθ. 5 7, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1955 κάτοχος του υπ αριθμ. Σ Α.Δ.Τ, εκδοθέντος από το ΑΤ Ερυθραίας, την , με ΑΦΜ ΔΟΥ Η Αθηνών, Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος.

10 3) Γεώργιος Φανούριος ή Φανάριος Κοντούζογλου, του Σταματίου και της Κυριακής, οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πατρόκλου αριθ. 5 7, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1946, κάτοχος του υπ αριθμ. Π Α.Δ.Τ, εκδοθέντος από το Α.Τ Ψυχικού, την , με ΑΦΜ ΔΟΥ Ψυχικού, Εντεταλμένος Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος. 4) Νικόλαος Μουσάς του Δημοσθένη, Δικηγόρος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Διστόμου 4, γεννηθείς στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου 1962, κάτοχος του υπ αριθμ. Σ Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Α.Τ. Ψυχικού, την , με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΚΑ Αθηνών, μη Εκτελεστικό Μέλος. 5) Χρήστος Διαμαντόπουλος του Παναγιώτη και της Μαρίας, Καθηγητής Πανεπιστημίου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Γούναρη αριθ. 2, γεννηθείς στην Αθήνα την , κάτοχος του υπ αριθμ. Χ Α.Δ.Τ, εκδοθέντος την από το ΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, με Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος. 6) Απόστολος Γεωργιάδης του Σταύρου και της Σταυρούλας, Καθηγητής Πανεπιστημίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ομήρου αριθ. 35, γεννηθείς στην Καλαμάτα Μεσσηνίας την , κάτοχος του υπ αριθμ. Ν Α.Δ.Τ, εκδοθέντος από το Κ.Δ Π.Α Αθηνών την , με Α.Φ.Μ ΔΟΥ Ψυχικού, μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος. 7) Γεώργιος Λυμπεράκης του Σπυρίδωνος και της Αντιγόνης, τραπεζικός, κάτοικος Ζαππείου, οδός Ησιόδου αριθ. 10, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1925, κάτοχος του υπ αριθμ. Ι Α.Δ.Τ, εκδοθέντος από το Α.Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ, την , με ΑΦΜ ΔΟΥ Δ ΑΘΗΝΩΝ, μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30ή Ιουνίου Σύμφωνα με το από 07/11/2005 πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας παρέχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ευάγγελο Γεωργίου Μυτιληναίο τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες: Να διευθύνει και να διαχειρίζεται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, ήτοι ενώπιον κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής, Διοικητικής, Στρατιωτικής, Επαγγελματικής, Προξενικής, Εκκλησιαστικής ή άλλης Αρχής, καθώς και ενώπιον των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δημοσίων Οργανισμών, Ιδρυμάτων, Τραπεζών και γενικά νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς επίσης και έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου Ελληνικού ή αλλοδαπού, για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό και ενώπιον κάθε δικαστηρίου Ελληνικού και αλλοδαπού οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας όπου συμπεριλαμβάνεται και ο Αρειός Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει επίσης το σύνολο των εξουσιών του και παρέχει προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο την εντολή, πληρεξουσιότητα, εξουσιοδότηση και δικαιοδοσία όπως ενεργεί, εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία έναντι των παραπάνω μνημονευομένων και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα φέρουσα την πλήρη επωνυμία της Εταιρείας και την διεύθυνση των γραφείων αυτής, για κάθε πράξη ή ενέργεια της Εταιρείας με την οποία η Εταιρεία θα αναλαμβάνει γενικά υποχρεώσεις και θα αποκτά γενικά δικαιώματα έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, να κατευθύνει και να συντονίζει όλες τις φάσεις της αναπτυξιακής δραστηριότητας της Εταιρείας, να συνομολογεί συμβάσεις συνεργασίας ή αντιπροσώπευσης με άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, δικαιούται δε να αποφασίζει και να ενεργεί σχετικά απέναντι σε τρίτους κατά την κρίση του και χωρίς κανένα περιορισμό. Οκτώβριος

11 Επίσης το Δ.Σ της Εταιρείας και παράλληλα με την ανωτέρω υφιστάμενη απεριόριστη εξουσία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Ευάγγελου Μυτιληναίου, αποφάσισε ότι την Εταιρεία θα δεσμεύουν και οι κάτωθι: 1. Ο Γεώργιος Φανούριος ή Φανάριος Κοντούζογλου, Εντεταλμένος Σύμβουλος, για την έκδοση ή οπισθογράφηση αξιογράφων ανεξαρτήτως ποσού αυτών και την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων από αυτά για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική σφραγίδα φέρουσα την πλήρη επωνυμία της Εταιρείας και την διεύθυνση των γραφείων αυτής. 2. Oι Γεώργιος Φανούριος ή Φανάριος Κοντούζογλου, Εντεταλμένος Σύμβουλος πέραν των ως άνω εξουσιών του, Ιωάννης Δήμου, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του ομίλου, Τρύφων Παναγάκης, Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού του ομίλου και Σπυρίδων Κασδάς, Γενικός Διευθυντής τομέα Μεταλλουργίας και Μεταλλείων, για όλες τις ανωτέρω εξουσίες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, με την υπογραφή από κοινού δύο (2) εκ των ανωτέρω τεσσάρων (4) αναφερομένων προσώπων, με εξαίρεση τις απαριθμούμενες πιο κάτω, για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εξής ενέργειες: Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους. Παραχώρηση εμπράγματων ασφαλειών (ενέχυρο ή και προσημείωση υποθήκης) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία για οποιονδήποτε σκοπό, ποσού άνω των Ευρώ ανά περίπτωση. Χορήγηση δανείων της Εταιρείας προς τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό με εξαίρεση το προσωπικό της εταιρείας. Αγορά ή πώληση μετοχών άλλων εταιρειών καθώς και αξιογράφων οποιασδήποτε μορφής και ποσού. Αγορά παγίων στοιχείων από την Εταιρεία, αξίας μεγαλύτερης από Ευρώ κατά περίπτωση, καθώς και πώληση παγίων στοιχείων της Εταιρείας, τα οποία όταν αποκτήθηκαν είχαν αξία μεγαλύτερη από Ευρώ. Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρίας σε τρίτους επί των παγίων στοιχείων αυτής. Υπογραφή συμβάσεων, προσφορών ή άλλων εγγράφων και συνομολόγηση καθ οιονδήποτε τρόπο υποχρεώσεων για την εταιρεία πάνω από Ευρώ, με την εξαίρεση της απεριόριστης εξουσίας του κου Γεωργίου Κοντούζογλου για την έκδοση ή οπισθογράφηση αξιογράφων ανεξαρτήτως ποσού και την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων από αυτά για λογαριασμό της εταιρείας. Ίδρυση υποκαταστημάτων της Εταιρείας στο εξωτερικό. Ίδρυση θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες. Πρόσληψη ή απόλυση στελεχών που αναφέρονται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Ευάγγελος και Ιωάννης Μυτιληναίος, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. αντίστοιχα, έχουν πρώτου βαθμού συγγένεια και ο Γεώργιος Κοντούζογλου, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Εντεταλμένος Σύμβουλος, είναι ετεροθαλής αδελφός τους. Οκτώβριος

12 Διεύθυνση Εταιρίας Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. είναι τα ακόλουθα: Γιαννακόπουλος Σταμάτης: Γενικός Γραμματέας Διοίκησης. Πτυχιούχος Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός ΕΜΠ με εξειδίκευση σε θέματα Ενέργειας Λιγνιτωρυχείων και Επενδύσεων. Εργάζεται στον Όμιλο από το Δεσύπρης Ιωάννης: Γενικός Διευθυντής - Τομέας Ενέργειας. Dr. Χημικός Μηχανικός B(Sc) South Bank University, London, UK, PHD Leeds University, Leeds, UK. Εργάζεται στον Όμιλο από το Δήμου Ιωάννης: Γενικός Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου. Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Εργάζεται στην Εταιρία από τον Μάρτιο του Καραίνδρος Έλενος: Διευθυντής Στρατηγικής, Εξαγορών & Συγχωνεύσεων. ΒΑ, Οικονομικές Επιστήμες, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), MSc Shipping, Trade & Finance (Cass Business School City University). Εργάζεται στην Εταιρία από Μάρτιο Κασδάς Σπυρίδων: Γενικός Διευθυντής - Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων. Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος διπλωματούχος του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου. Εργάζεται στον Όμιλο από τον Σεπτέμβριο του Μπενρουμπή Ντίνος: Γενικός Διευθυντής Τομέας Βιομηχανίας Οχημάτων. Μηχανολόγος Μηχανικός B.Sc., M.Sc Rice University, Houston, Texas, M.Sc. in Management, Troy State University, Alabama. Εργάζεται στον Όμιλο από τον Ιανουάριο του Παναγάκης Τρύφων: Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού, Μετεκπαίδευση σε θέματα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού στο Management Center Europe (M.C.E.), Brussels. Εργάζεται στον Όμιλο από τον Σεπτέμβριο του Περάκης Εμμανουήλ: Διευθυντής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Επικοινωνίας. Χημικός Μηχανικός στο Ε.Μ.Π. με ειδίκευση στην Βιοτεχνολογία και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ALBA με ειδίκευση στο Marketing. Εργάζεται στον Όμιλο από τον Απρίλιο του Διακόπουλος Δημήτριος: Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών, Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris V Dea Droit Prive με εξειδίκευση στο δίκαιο Εμπορικών Συναλλαγών, Εξαγορών & Συγχωνεύσεων. Εργάζεται στον Όμιλο από τον Ιούλιο Όλα τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας έχουν ελληνική ιθαγένεια. Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τα στελέχη της δεν έχει καταδικασθεί για πράξεις ατιμωτικές ή οικονομικά εγκλήματα και δεν είναι αναμεμιγμένο σε δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληματική πράξη και απαγόρευση άσκησης: επιχειρηματικής δραστηριότητας, χρηματιστηριακών συναλλαγών, επαγγέλματος ως σύμβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος χρηματιστηριακών εταιριών κ.λπ. Τέλος προς τα μέλη της Διοίκησης και της Διεύθυνσης της Εταιρίας δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια. Οκτώβριος

13 2.7 Συμμετοχές των Κυρίων Μετόχων και μελών του Δ.Σ. σε Άλλες Εταιρίες. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΛΟΙ Δ.Σ. Ή ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΑΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (%) - ΚΗΑΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε C.B.S. ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ 75 ΕΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & - ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΒΟ Α.Β.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 50 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. - ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Β.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. - ΓΕΝΙΚΗ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & - Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ C.B.S. ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 12,5 ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 50 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. - ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ SOMETRA S.A. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΟΣ ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. ΜΕΛΟΣ - ΜΕΛΟΣ - ΜΕΛΟΣ - ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΛΟΣ - - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ - Τα μέλη του Δ.Σ. και οι κατά ποσοστό 10% και άνω μέτοχοι της Εταιρίας, δηλώνουν ότι δε συμμετέχουν στο Δ.Σ. ή στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, ούτε ασκούν διοικητική επιρροή, ούτε έχουν οποιαδήποτε σχέση με άλλες εταιρίες εκτός των παραπάνω και εκείνων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7 περί Συνδεδεμένων Εταιριών. Οκτώβριος

14 Επιπλέον, ουδεμία επιχειρηματική σχέση υφίσταται μεταξύ της Εταιρίας και των εταιριών στα μετοχικά κεφάλαια και στα Δ.Σ. των οποίων συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. και οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρίας, πλην αυτών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7 περί Συνδεδεμένων Εταιριών. 2.8 Προσωπικό Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. απασχολεί επιλεγμένο διοικητικό και υπαλληλικό προσωπικό. Η σύνθεση του προσωπικού κατά μέσο όρο την τελευταία διετία, έχει ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/ /6/ /6/ /6/2005 Μισθωτοί Ημερομίσθιοι Σύνολο Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ φροντίζει για τη συνεχή επιμόρφωση του στελεχικού της δυναμικού και παρέχει πρόσθετη ασφάλιση στο προσωπικό της. Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται σε κάθε εργαζόμενο ασφάλεια ζωής για μόνιμη ή ολική ανικανότητα, νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από ατύχημα ή ασθένεια. Έχουν συναφθεί με την ασφαλιστική εταιρία ALICO AIG LIFE. Οι εργασιακές σχέσεις μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων είναι άριστες. Οκτώβριος

15 2.9 Διάγραμμα Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ MPGS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΤΚΑ ΕΛΒΟ SOMETRA S.A. ΓΕΝΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ MYTILINEOS FINANCE S.A. ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ HELLENIC COPPER MINES BEAT MHWP DELTA PROJECT 47,07% 53,11% 43,00% 87,96% 50,00% 99,97% Κοινή Διοίκηση 39,16% 35,00% 80,00% 44,62% STANMED MYTILINEOS MYVEKT ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ SERVISTEEL RODAX Ε.Κ.Μ.Ε. ΕΛΕΜΚΑ RDA TRADING TRADING BELGRADE SKOPJE 47,07% 53,11% 53,11% 21,24% 44,35% 99,97% 99,97% 99,97% 99,97% ΑΙΟΛΙΚΉ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΙΟΛΙΚΉ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΙΟΛΙΚΉ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΟΛΙΚΉ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΑΙΟΛΙΚΉ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ 80,20% 80,20% 80,20% 80,20% 80,20% 80,20% 80,20% 80,20% 80,20% 80,20% ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ ΜΥΗΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ ΜΥΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ 17,85% 42,21% 42,44% 8,92% 42,39% 40,16% 40,16% 40,16% 24,10% ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΥΔΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝ.ΔΥ. ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΔΕ ΙΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΕΚΤΡΟΝΒΑΤΤ 14,06% 40,16% 24,10% 40,16% 40,16% 40,16% 40,16% 40,16% 21,87% 4,46% 11,11% BUSINESS ENERGY

16 2.10 Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία Μυτιληναίος Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε Μητρική Βάση Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ( χιλ. ) (ΔΛΠ) Κύκλος Εργασιών από: Εμπορική Δραστηριότητα Παροχή Υπηρεσιών Πώληση προϊόντων Σύνολο Κύκλου Εργασιών Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος ,22% 12,56% 7,61% Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά Έσοδα Χρηματοοικονομικά Έξοδα Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος & λοιποί φόροι Καθαρά κέρδη χρήσης

17 Ισολογισμός ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε (χιλ. ) ΔΛΠ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Έξοδα εγκατάστασης Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέματα Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό κεφάλαιο Υπερ Το Άρτιο Διαφορές αναπ/γης αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Αποθεματικά Αποτελέσματα Εις Νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 389 Προβλέψεις Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις & Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση Υποχρεώσεις σε Θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασμοι Παθητικού Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Οκτώβριος

18 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε Ενοποιημένη Βάση Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ( χιλ. ) (ΔΛΠ) Κύκλος Εργασιών ,49 Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά Έσοδα Χρηματοοικονομικά Έξοδα Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Κέρδος από απόκτηση Εταιρείας Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις 804 Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος & λοιποί φόροι Καθαρά κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Οκτώβριος

19 Ισολογισμός ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε (χιλ. ) (ΔΛΠ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Έξοδα εγκατάστασης Ασώματα Πάγια Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Υπεραξία Επιχείρησης Άύλα περιουσιακά στοιχεία Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες & Λοιπές επιχειρήσεις (μείον προβλέψεις υποτίμησης) Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέματα Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό κεφάλαιο Υπερ Το Άρτιο Διαφορές αναπ/γης αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Αποθεματικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθεματικά Αποθεματικά Μετατροπής Ισολογισμού Αποτελέσματα Εις Νέον Διαφορές αναμόρφωσης Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις & Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 229 Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασμοι Παθητικού Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Οκτώβριος

20 Οικονομικά Στοιχεία Περιόδου που λήγει 30/06/2006 Αποτελέσματα Χρήσης Περιόδου που λήγει την 30/06/2006 Τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του ομίλου της περιόδου που έληξε την 30/6/2006 σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/01-30/06/06 01/01-30/06/05 01/01-30/06/06 01/01-30/06/05 Κύκλος Εργασιών Μικτά κέρδη / (ζηµιές) Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων Κέρδος από απόκτηση εταιρείας Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων Μείον φόροι (26.935) (25.022) (6.436) (82) Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους Κατανέµονται σε: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ Μετόχους Εταιρίας ?ικαιώµατα Μειοψηφίας Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (σε ευρώ /μετοχή) 2,15 4,20 0,00 0,00 Ισολογισμός Περιόδου 01/01 31/03/2006 Οι Ισολογισμοί της Εταιρείας και του ομίλου την 30/6/2006 σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/06/ /12/ /06/ /12/2005 Πάγια στοιχεία Ενεργητικού Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων (α) Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας (β) ?ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ) Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (δ) Οκτώβριος

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ δ.τ. ΔΕΛΤΑ PROJECT AE ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11 ΕΔΡΑ: Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 51, ΤΚ 18344, ΜΟΣΧΑΤΟ

ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ δ.τ. ΔΕΛΤΑ PROJECT AE ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11 ΕΔΡΑ: Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 51, ΤΚ 18344, ΜΟΣΧΑΤΟ ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ δ.τ. ΔΕΛΤΑ PROJECT AE ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11 ΕΔΡΑ: Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 51, ΤΚ 18344, ΜΟΣΧΑΤΟ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης. DIN EN ISO 9001:2000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ICC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 Στην Ιτέα σήμερα στις 31-08-2015 ημέρα Δευτέρα & ώρα 19.00 στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της από 15-03-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 15 η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες της Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Οι συνημμένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239. Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239. Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239 Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Αποστολίδης του Θεοδοσίου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 2. Μαρία Πετρίδου του Χρήστου, Μέλος 3. Θεοδόσιος Αποστολίδης του Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος έγινε σύμφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12. του

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. EΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Μείον: αποσβέσεις Αναπόσβεστη άξια Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα