ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Γρηγόρης Κοτοπούλης, Γεωπόνος, Γ.Π.Α. egreen-zinco, Σίνα , Αθήνα,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Γρηγόρης Κοτοπούλης, Γεωπόνος, Γ.Π.Α. egreen-zinco, Σίνα 32. 10672, Αθήνα, www.egreen.gr"

Transcript

1 Φυτεµένο ώµα Εκτατικού τύπου στο Νέο Κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη. Ένα παράδειγµα ολιστικής εφαρµογής Φυτεµένου ώµατος στις Μεσογειακές Κλιµατικές Συνθήκες Γρηγόρης Κοτοπούλης, Γεωπόνος, Γ.Π.Α. egreen-zinco, Σίνα , Αθήνα, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εφαρµογή φυτεµένων δωµάτων συµβάλει στην βιώσιµη ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος µε πολλαπλά ενεργειακά, οικονοµικά οφέλη και αποτελεί µια σύγχρονη µέθοδο αρχιτεκτονικού και περιβαλλοντικού σχεδιασµού. Η φυσική βλάστηση που αναπτύσσεται στις οροφές των κτιρίων µε ολοκληρωµένες τεχνολογικές µεθόδους και σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές συντελεί στην προστασία των κτιρίων, στην βελτίωση της ενεργειακής τους συµπεριφοράς, στην αύξηση της ατµοσφαιρικής υγρασίας στις πόλεις και στην δηµιουργία νέων αστικών υπαίθριων χώρων. Το φυτεµένο δώµα εκτατικού τύπου στο Νέο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδας στην Θεσσαλονίκη, κατασκευάστηκε το 2009, και καλύπτει συνολική επιφάνεια τ.µ. Η κατασκευή ακολούθησε τις πρότυπες, κατευθυντήριες οδηγίες FLL για την κατασκευή και τη συντήρηση των φυτεµένων δωµάτων που ισχύουν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Το φυτεµένο δώµα ανεστραµµένου τύπου δηµιουργεί ένα βιώσιµο οικοσύστηµα και βελτιώνει την ενεργειακή συµπεριφορά του κτιρίου. Η πολυεπίπεδη διαστρωµάτωση υλικών σε συνδυασµό µε την φυσική βλάστηση δηµιουργούν µια ασπίδα προστασίας της µεµβράνης στεγανοποίησης από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας, ενισχύουν την θερµοµόνωση του κτιρίου ενώ ταυτόχρονα διαχειρίζονται το µεγαλύτερο µέρος των όµβριων υδάτων συγκρατώντας έως και 500κµ. ετησίως. Η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη στον τοµέα φύτευσης στεγών και δωµάτων οδηγεί στην βέλτιστη ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση των εφαρµοσµένων συστηµάτων υποδοµής. Τα φυτεµένα δώµατα µπορούν να συµβάλλουν στην δηµιουργία ενός νέου δικτύου αστικών υπαίθριων χώρων, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων των πόλεων. Λέξεις Κλειδιά: Μεσογειακό Φυτεµένο ώµα, Ενεργειακή Συµπεριφορά φυτεµένου δώµατος, Τεχνολογία Φυτεµένων ωµάτων, κατευθυντήριες οδηγίες FLL, Πράσινες ιαδροµές

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα φυτεµένα δώµατα αποτελούν ένα βασικό εργαλείο της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής και της οικολογικής δόµησης, συµβάλουν στην αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος, στην προστασία και ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων και στην δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις. Εάν η εφαρµογή τους αποτελέσει τµήµα ολοκληρωµένου αειφόρου σχεδιασµού σε ευρεία κλίµακα τότε µπορούν να έχουν ουσιαστικό ρόλο στον σχεδιασµό και την βιοκλιµατική ανάπλαση του αστικού τοπίου. 1.1 Φυτεµένα δώµατα. Μια βιώσιµη παράµερος για την Αλλαγή του Κλιµατικών συνθηκών Η παγκόσµια µέση τιµή της θερµοκρασίας στην επιφάνεια της γης αυξήθηκε κατά 0,4 o C τις τελευταίες πέντε δεκαετίες. Η κύρια αιτία, είναι η αύξηση των αερίων του θερµοκηπίου,-και κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα, που απορρίπτονται στην ατµόσφαιρα ως αποτέλεσµα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. εδοµένου ότι οι επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών γίνονται όλο και πιο εµφανείς, και η ενεργειακή συµπεριφορά αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδιασµού των κτιρίων, οι µελετητές καλούνται να σχεδιάσουν κτίρια που ανταποκρίνονται σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Κατά τον σχεδιασµό των κτιρίων, είναι απαραίτητη η εφαρµογή ολοκληρωµένων τεχνικών για τη βελτίωση της θερµοµόνωσης, της θερµοχωρητικότητας καθώς και την µείωση του φαινοµένου της αστικής θερµικής νησίδας.. Η εφαρµογή ολοκληρωµένων συστηµάτων υποδοµής φυτεµένων δωµάτων που πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές, συνδυάζουν την βελτίωση της ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων και την περιβαλλοντική τους αναβάθµιση. Τα φυτεµένα δώµατα αυξάνουν την θερµοχωρητικότητα, βελτιώνουν την θερµοµόνωση του κτιρίου ενώ παράλληλα δηµιουργούν ευνοϊκό µικροκλίµα µέσω της διεργασίας της εξατµισοδιαπνοής. Ο συνδυασµός των φυσικών διεργασιών που λαµβάνει χώρα στο φυτεµένο δώµα, µειώνει σηµαντικά την διακύµανση των θερµοκρασιών στο επίπεδο µεταξύ της δοµής του φυτεµένου δώµατος και του κελύφους του κτιρίου, συµβάλλοντας σε σηµαντικό βαθµό στην προστασία του. (Newton et al. 2007). 1.2 Φυτεµένα δώµατα και ενίσχυση της θερµοµόνωσης Η εφαρµογή σύγχρονων λειτουργικών φυτεµένων δωµάτων είναι ένας φυσικός και απόλυτα οικολογικός τρόπος ενίσχυσης της υφιστάµενης ή νέας θερµοµονωτικής στρώσης και όχι αντικατάστασης αυτής. Κατά την ανακατασκευή των οροφών υφιστάµενων κτιρίων που διαθέτουν την απαραίτητη στατική επάρκεια, τα συστήµατα υποδοµής φυτεµένου δώµατος εφαρµόζονται πάνω από την θερµοµονωτική στρώση είτε πρόκειται για συµβατική µορφή διάστρωσης θερµού δώµατος είτε για ανεστραµµένο δώµα. Σύµφωνα µε µια θεωρητική και πειραµατική ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε από την οµάδα Φυσικής Κτιριακού Περιβάλλοντος του τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών για τη θερµική συµπεριφορά του συστήµατος υποδοµής φυτεµένου δώµατος σε δύο διαφορετικά κτίρια στο Περιστέρι και το Ψυχικό, βρέθηκε ότι τα φυτεµένα δώµατα συµβάλλουν ιδιαίτερα στη µείωση των απαιτούµενων φορτίων για ψύξη των κτιρίων. Η µείωση των φορτίων δροσισµού υπολογίστηκε σε ποσοστό11%.(sfakianaki et al. 2007)

3 1.3 Μείωση της ηµερήσιας διακύµανσης της θερµοκρασίας Κατά την διάρκεια ενός ανοιξιάτικού ή θερινού εικοσιτετραώρου, η οροφή των κτιρίων θερµαίνεται κατά τη διάρκεια της ηµέρας απορροφώντας θερµότητα και ψύχεται κατά την διάρκεια της νύχτας. Το ηµερήσιο εύρος διακύµανσης της θερµοκρασίας στην επιφάνεια της µεµβράνης στεγανοποίησης µιας συµβατικής στέγης είναι πολύ µεγάλο. Η επιφάνεια µιας τυπικής ασφαλτικής µεµβράνης στεγανοποίησης µπορεί να υπερβεί τους 40 o C κατά τη διάρκεια µιας ηλιόλουστης ανοιξιάτικής ηµέρας και να µειωθεί σε επίπεδα µόλις πάνω από τους 0 ο C κατά την διάρκεια της νύχτας. Οι στέγες µε χαµηλό επίπεδο θερµοµόνωσης κάτω από την µεµβράνη στεγανοποίησης θα επιτρέψουν στον υποκείµενο χώρο να θερµανθεί γρήγορα. Η αύξηση της θερµοκρασίας του υποκείµενου ορόφου θα δηµιουργήσει συνθήκες δυσφορίας και χαµηλά επίπεδα θερµικής άνεσης για τους παρευρισκόµενους. Τα αυξηµένα επίπεδα θερµοκρασιών, συντελούν σε αυξηµένη χρήση των κλιµατιστικών και κατανάλωση ενέργειας. Τα αντίθετα ακριβώς αποτελέσµατα λαµβάνουν χώρα κατά την διάρκεια χαµηλών θερµοκρασιών και απωλειών θερµότητας από το εσωτερικό των κτιρίων. Η ζήτηση για πρόσθετη θέρµανση, οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε αντίθεση µε µια συµβατική οροφή, ένα φυτεµένο δώµα, είναι ένα φυσικός οργανισµός που αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον µε διάφορες φυσικές διεργασίες: (i) Η διεργασία της εξατµισοδιαπνοής από τα φυτά και το υπόστρωµα ανάπτυξης χρησιµοποιεί ένα σηµαντικό µέρος της εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας σε σύγκριση µε µία συµβατική στέγη, (ii) Το φυτεµένο δώµα αυξάνει την συνολική θερµοχωρητικότητα του δώµατος µε αποτέλεσµα την αποθήκευση µεγάλου ποσοστού ενέργειας και την καθυστέρηση της ροής θερµότητας προς ή από το κέλυφος του κτιρίου, (iii) Η φυσική βλάστηση που αναπτύσσεται στις οροφές απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία για τη φωτοσύνθεση και (iv) Τα φυτά ανάλογα µε δοµή τους, την πυκνότητα ανάπτυξής τους και το χρώµα του φυλλώµατός τους δηµιουργούν καλύτερες συνθήκες ανάκλασης σε σύγκριση µε τις περισσότερες συµβατικές οροφές. Η ηµερήσια διακύµανση της θερµοκρασίας στο επίπεδο της στεγανοποιητικής µεµβράνης ενός φυτεµένου δώµατος είναι πολύ µικρότερη συγκρινόµενη µε αυτή µιας συµβατικής στέγης. Είναι συνήθως κάτω από 10 o C κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για µια πράσινη οροφή εκτατικού τύπου. Η πολυεπίπεδη διαστρωµάτωση υλικών και φυτών προστατεύουν την στεγανοποίηση, από τις απότοµες εναλλαγές της θερµοκρασίας και την υπεριώδη ακτινοβολία που διαταράσσει τους χηµικούς δεσµούς ειδικά στις ασφαλτικές µεµβράνες στεγανοποίησης. (Newton et al. 2007) 1.4 Αντιµετώπιση του φαινοµένου της αστικής θερµικής νησίδας Οι αστικές περιοχές έχουν υψηλότερη µέση θερµοκρασία από τα προάστια. Το φαινόµενο γνωστό ως αστική θερµική νησίδα οφείλεται στην θερµότητα που απορροφούν και επανεκπέµπουν οι σκληρές δοµηµένες επιφάνειες. Για την µείωση των θερµοκρασιών στα αστικά κέντρα και την αντιµετώπιση του φαινόµενου, υπάρχουν δύο ευρέως αναγνωρισµένες και τεκµηριωµένες µέθοδοι. Σύµφωνα µε την πρώτη µέθοδο, η εισαγωγή φυσικής βλάστησης στο αστικό περιβάλλον µέσω της σκίασης αλλά και του φυσικού δροσισµού (εξατµισοδιαπνοή) θα συµβάλλει στην µείωση των θερµοκρασιών. Η δεύτερη µέθοδος προτείνει την χρήση εξειδικευµένων υλικών που θα αυξήσουν την ανακλαστικότητα µεγάλου µέρους του συνόλου των επιφανειών ώστε να µειωθεί τοπικά η θερµοκρασία. Τα φυτεµένα δώµατα συνδυάζουν τις δύο µεθόδους και προτείνονται για την µείωση του φαινόµενου των θερµικών νησίδων. Ωστόσο αναγνωρίζεται ότι προκειµένου να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσµα για τις πόλεις, η εφαρµογή φυτεµένων δωµάτων πρέπει να ενταχθεί σε έναν

4 ολοκληρωµένο αειφόρο σχεδιασµό που θα ενοποιεί υπαίθριους χώρους πρασίνου και θα εφαρµοστεί σε αρκετά µεγάλο ποσοστό δοµηµένων επιφανειών. Τα φυτεµένα δώµατα έχουν υψηλό βαθµό ανακλαστικότητας που κυµαίνεται µεταξύ 0,7 και 0,85 ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα του νερού στο σύστηµα υποδοµής για εξατµισοδιαπνοή (Gaffin 2005). Κατά την εφαρµογή φυτεµένων δωµάτων που αποσκοπούν κυρίως σε περιβαλλοντικούς στόχους και προτείνονται ως λύση για την κλιµατική αλλαγή, θα πρέπει η υγρασία του υποστρώµατος ανάπτυξης να διατηρείται σε επίπεδο που να επιτρέπει την εξατµισοδιαπνοή (Newton et al. 2007). Συνεπώς, η εποχική άρδευση κυρίως στις Μεσογειακές Κλιµατικές Συνθήκες, είναι απαραίτητη κατά τις περιόδους ξηρασίας όπου το υδατικό ισοζύγιο είναι αρνητικό, για την διατήρηση της υγρασίας υποστρώµατος σε επίπεδο που επιτρέπει την ανάπτυξη των φυτών. Ένας φυσικός τρόπος να αυξηθεί η συνολική διαθέσιµη υγρασία είναι να αυξηθεί το συνολικό βάθος του υποστρώµατος ανάπτυξης ή να αυξηθεί το ποσοστό συµµετοχής των υλικών στα υποστρώµατα που συντελούν στην αύξηση της υδατοϊκανότητας. 1.5 Φυτεµένο δώµα εκτατικού τύπου στις µεσογειακές κλιµατικές συνθήκες Η οροφή του Νέου Κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδας είναι κατασκευασµένη από οπλισµένο σκυρόδεµα και σύµφωνα µε την στατική επίλυση υπήρχε η δυνατότητα εφαρµογής φυτεµένου δώµατος εκτατικού τύπου. Για την δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης µεσογειακών φυτών χρησιµοποιήθηκε σύστηµα υποδοµής φυτεµένου δώµατος αποτελούµενο από εξειδικευµένα αποστραγγιστικά συστήµατα µε αµφίπλευρες διάτρητες κωνικές προεξοχές και υποστρώµατα ανάπτυξης µε µικρό ειδικό φορτίο και συνολικό βάθος που δεν ξεπερνά τα 12εκ. (ZinCo- Planning guide Extensive Green Roofs with System). Το φυτεµένο δώµα του Νέου Κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη, είναι το πρώτο φυτεµένο δώµα εκτατικού τύπου στην Ελλάδα, που κατασκευάστηκε σύµφωνα µε τις τα διεθνή πρότυπα και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές FLL, προσαρµοσµένες στις Μεσογειακές Κλιµατικές συνθήκες. 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΩΜΑΤΟΣ 2.1 Σχεδιαστική παράµετρος Κατά την επιλογή του κατάλληλου συστήµατος υποδοµής φυτεµένου δώµατος και τον σχεδιασµό φυτεύσεων στο Νέο Κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος ελήφθησαν υπόψη παράγοντες όπως, η χρήση της στέγης, η στατική επάρκεια της οροφής, η θέση του κτιρίου, οι τοπικές κλιµατικές συνθήκες, η έκθεση στον άνεµο και στην ηλιακή ακτινοβολία, η µέση ετήσια βροχόπτωση, οι υδατικές ανάγκες των φυτών καθώς επίσης και οι ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις της στέγης. 2.2 Τοπικές κλιµατικές συνθήκες Το Νέο Κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδα βρίσκεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στη Βόρεια Ελλάδα. H Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε µια µεταβατική κλιµατική ζώνη και επηρεάζεται τόσο από το µεσογειακό όσο και από το ηπειρωτικό κλίµα. Η µέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται περίπου στα 410 χιλιοστά. Οι χειµώνες είναι σχετικά ξηροί, µε παγετό το πρωί, ενώ οι χιονοπτώσεις είναι συχνές αλλά µε µικρή διάρκεια. Η θερινή περίοδος χαρακτηρίζεται από υψηλές θερµοκρασίες αλλά και αρκετή υγρασία. Η βροχή είναι σπάνια το καλοκαίρι κυρίως µε την µορφή έντονων καταιγίδων.

5 2.3 Προσοµοίωση του φυσικού εδαφικού περιβάλλοντος στο δώµα Το ολοκληρωµένο σύστηµα υποδοµής φυτεµένου δώµατος στο Νέο Κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι σχεδιασµένο ώστε να παρέχει συνθήκες ανάπτυξης που προσεγγίζουν το φυσικό περιβάλλον ανάπτυξης των φυτών. Η υδατοϊκανότητα του συστήµατος υποδοµής είναι υψηλή ενώ παράλληλα διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες αποστράγγισης του νερού. Η πολυεπίπεδη διαστρωµάτωση λειτουργεί ως µια σταθερή δοµή για την ανάπτυξή των φυτών και προστατεύει το κέλυφος του κτιρίου από µηχανικές και θερµικές καταπονήσεις. Η επιλογή ξηρανθεκτικών, ενδηµικών φυτικών ειδών συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στην βιωσιµότητα του φυτεµένου δώµατος στις Μεσογειακές Κλιµατικές Συνθήκες. Η ενίσχυση της διαθέσιµης υγρασίας στο υπόστρωµα ανάπτυξης των φυτών κατά την θερινή περίοδο, όπου το υδατικό ισοζύγιο είναι αρνητικό είναι απαραίτητη για την υγιή ανάπτυξη των φυτών, την λειτουργία του φυτεµένου δώµατος ως ένα µέσο διατήρησης της ατµοσφαιρικής υγρασίας και του υδρολογικού κύκλου του νερού αλλά και της αυξηµένης ανακλαστικότητας της στέγης. 2.4 Τεχνικά Χαρακτηριστικά του ανεστραµµένου Φυτεµένου ώµατος Το φυτεµένο δώµα ανεστραµµένου τύπου του Νέου Κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδος, επιλέχθηκε για την βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, την διαχείρηση των όµβριων υδάτων καθώς και την βέλτιστη ανάπτυξη και προστασία της φυσικής βλάστησης. Το σύστηµα στεγανοποίησης και υποδοµής του φυτεµένου δώµατος εκτατικού τύπου αποτελείται από: Ασφαλτική Μεµβράνη Στεγανοποίησης Για την στεγανοποίηση της στέγης εφαρµόστηκε άσφαλτική πολυµερική µεµβράνη µε επικόλησή της απευθείας στο υπόστρωµα ρύσεων. Η ασφαλτική µεµβράνη λειτούργησε ως φράγµα υδρατµών αλλά δεν διασφάλισε την αντιρριζική προστασία, καθώς περιείχε οργανικά συστατικά και δεν πληρούσε τις προδιαγραφές FLL Αντιριζική Μεµβράνη Εύκαµπτης Πολυολέφίνης FPO Για την διασφάλιση της αντιρριζικής προστασίας του δώµατος, εφαρµόστηκε συνθετική µεµβράνη εύκαµπτης πολυολεφίνης TPO. Η µεµβράνη πολυολεφίνης είναι ανθεκτική στα οξέα που εκρίνουν οι ρίζες των φυτών, έχει µεγάλη αντοχή σε ακράιες θερµοκρασιακές διαφορές και είναι ανθεκτική στην έκθεσή της στην υπεριώδη ακτινοβολία Θερµοµόνωση µε Εξηλασµένη Πολυστερίνη Για την προστασία της οροφής από µηχανικές και θερµικές καταπονήσεις και την θερµοµόνωση του κτιρίου, εφαρµόστηκαν πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης απ ευθείας πάνω στην αντιρριζική στεγανωτική µεµβράνη. Η ανεστραµµένου τύπου εφαρµογή φυτεµένου δώµατος απαιτεί τη χρήση υδροφοβικής θερµοµονωτικής στρώσης καθώς στο σύστηµα της πράσινης στέγης βρίσκεται σε συνθήκες διαρκούς κυκλοφορίας υδατικού διαλύµατος. Οι θερµοµωνοτικές πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης (XPS) διαθέτουν κλειστή κυψελοειδή δοµή, και δεν απορροφούν υγρασία παρά µόνο µε την µορφή υδρατµών σε συνθήκες διαρκούς διαβροχής Υδροφοβική Μεµβράνη ιαχωρισµού Το σύστηµα υποδοµής του φυτεµένου δώµατος διαχωρίζεται από τις πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης (XPS), µε εξειδικευµένη υδροφοβική µεµβράνη πολυπροπυλενίου. Η υδροφοβική µεµβράνη διαχωρισµού ZinCo TGV 21 επιτρέπει στην παγιδευµένη υγρασία στο επίπεδο της θερµοµόνωσης να εξατµιστεί, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως επίπεδο απορροής της περίσσειας

6 νερού προς τις υδρορροές της στέγης (Walker, 2009). Η επιλογή της κατάλληλης µεµβράνης διαχωρισµού αποτελεί σηµαντική παράµετρο της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος θερµοµόνωσης Κυψελοειδές Σύστηµα Αποστράγγισης Η εφαρµογή του συστήµατος αποστράγγισης Zinco Floradrain FD 25, έχει ως πρωταρχικό στόχο την αποµάκρυνση της περίσσειας νερού. Τα φύλλα αποστράγγισης έχουν κυψελοειδή δοµή µε αµφίπλευρες διάτρητες εγκολπώσεις και αποσκοπούν (i) στην διατήρηση των κατάλληλων συνθηκών αποστράγγισης που επιτρέπουν την ανάπτυξη των φυτών, (ii) στην συγκράτηση των όµβιων υδάτων και του νερού άρδευσης και σταδιακή απορρόφηση του από τα φυτά, (iii) την διαχείριση της απορρέουσας ποσότητας όµβριων υδάτων, και (iv) την διασφάλιση της κυκλοφορίας του αποθηκεµένου αέρα που επιτρέπει τον αερισµό του ριζικού συστήµατος των φυτών ιηθητικό φίλτρο Πάνω στο αποστραγγιστικό σύστηµα τοποθετήθηκε διηθητικό φίλτρο από ενισχυµένο πολυπροπυλένιο. Το φίλτρο εµποδίζει την ροή µικροσωµατιδίων από το υπόστρωµα ανάπτυξης προς τις υποκείµενες στρώσεις Υπόστρωµα Ανάπτυξης Φυτών Ακολούθησε η διάστρωση σε βάθος δώδεκα εκατοστών, υποστρώµατος ανάπτυξης φυτών µε µικρό ειδικό βάρος. Το εξειδικευµένο υπόστρωµα ανάπτυξης αποτελείται από µεγάλο ποσοστό αδρανών υλικών διαβαθµισµένης κοκκοµετρίας και φυτικής κοµπόστας, και αποσκοπεί στην δηµιουργία συνεκτικής δοµής για την στήριξη των φυτών, στην δηµιουργία µεγάλου πορώδους για τον αερισµό των ριζών, στην συγκράτηση νερού καθώς και στην δηµιουργία των απαραίτητων φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων για την θρέψη τους Φύτευση ώµατος Με στόχο την πλήρη κάλυψη της επιφάνειας του δώµατος εντός περιόδου δύο ετών ακολούθησε η φύτευση φυτών σπορείου µε πυκνότητα 6φυτά/τµ. Η φύτευση έγινε απευθείας στο υπόστρωµα, επιτρέποντας την εύκολη ανάµειξη των διαφορετικών ειδών. Χρησιµοποιήθηκαν διάφορα είδη παχύφυτων αλλά και ξηρανθεκτικών ειδών, όπως τα Sedum album, Sedum spurium, Sedum floriferum, Thymus sephyllum, τα οποία χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση και νερό για την ανάπτυξή τους και συνθέτουν έναν οικολογικό βιότοπο Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Άρδευσης Η εφαρµογή περιοδικής άρδευσης είναι αναγκαία για τη βιωσιµότητα του φυτεµένου δώµατος στις Μεσογειακές κλιµατικές συνθήκες κατά την θερινή περίοδο όπου επικρατεί µακρά περίοδος ξηρασίας και το υδατικό ισοζύγιο είναι αρνητικό. Για την παροχή του νερού µε αργό ρυθµό και την εξασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης της άρδευσης χρησιµοποιήθηκε πορώδης σωλήνας όπου ενσωµατώθηκε στο υπόστρωµα ανάπτυξης. 3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΩΜΑΤΟΣ Περίπου το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας παγκοσµίως, χρησιµοποιείται για την θέρµανση και ψύξη των κτιρίων. Κατά την τελευταία δεκαετία, ενώ η παγκόσµια κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση των κτιρίων έχει µειωθεί σηµαντικά εξαιτίας των βελτιωµένων συστηµάτων θερµοµόνωσης, οι ανάγκες για ψύξη έχουν αυξηθεί σηµαντικά εξαιτίας των κλιµατικών αλλαγών και της αύξησης της µέσης τιµής της παγκόσµιας θερµοκρασίας. Για την επίτευξη κατασκευής κτιρίων

7 µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας όλες οι δυνατές επιλογές θερµοµόνωσης και εξοικονόµηση ενέργειας, σε συνδυασµό µε άλλες πρράσινες εφαρµογές, πρέπει να εφαρµοστούν. Η απόδοση των φυτεµένων δωµάτων ως συστηµάτων θερµοµόνωσης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από µεταβλητές, όπως η υγρασία και η θερµοκρασία που επηρεάζουν την ροή θερµότητας από και προς τα κτίρια. Στην πραγµατικότητα, οι φυσικές διεργασίες που επηρεάζουν την απόδοση της θερµοµόνωσης του φυτεµένου δώµατος είναι πολλές και µεταβάλλονται δυσανάλογα (Kohler, 2009). 3.1 Θερµική συµπεριφορά της Μεσογειακού φυτεµένου δώµατος Το φυτεµένο δώµα του Νέου Κτίριου της Τράπεζας της Ελλάδος ενισχύει την βιοκλιµατική αρχιτεκτονική του κτιρίου. Η εφαρµογή του µειώνει την σκληρή επιφάνεια του κτιρίου, και βοηθά σηµαντικά στην µείωση της απώλειας θερµότητας από το κτίριο το χειµώνα, καθώς και εισροής θερµικών φορτίων το καλοκαίρι. Το Μεσογειακό φυτεµένο δώµα λειτουργεί ώς "πράσινη νησίδα" στον αστικό ιστό και µπορεί να ενσωµατωθεί σε ένα δίκτυο πράσινων διαδροµών που θα δηµιουργήσουν νέους χώρους πρασίνου και θα µειώσουν το φαινόµενο της αστικής θερµικής νησίδας Ο ρόλος της βλάστησης Οι µονωτικές, οι ανακλαστικές αλλά και οι ιδιότητες σκίασης διαφόρων φυτών, όπως τα είδη sedum και άλλων µεσογειακών ειδών παρέχουν προστασία στις επιφάνειες κτιρίου από την έκθεση τους στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις ανεµοπιέσεις. Η ανάπτυξη φυτοκοινωνιών στο δώµα δηµιουργεί ένα στρώµα αέρα µε χαµηλότερη θερµοκρασία από αυτή του περιβαλλοντος που λειτουργεί προστατευτικά στην µεταφορά θερµών αέριων µαζών Η ενεργειακή συµπεριφορά του φυτεµένου δώµατος Όταν το σύστηµα υποδοµής (αποστραγγιστική στρώση, υπόστρωµα ανάπτυξης) είναι ξηρό, το φυτεµένο δώµα λειτουργεί ως µια απλή θερµοµονωτική στρώση. Η θερµική αντίσταση R του συστήµατος υποδοµής δεν είναι σταθερή, αλλά εξαρτάται από την συνολική αποθηκεµένη υγρασία. Τα εξειδικευµένα µείγµατα ανάπτυξης φυτών, διαθέτουν µεγάλο ποσοστό αέρα (25-45%), ακόµη και κάτω από συνθήκες πλήρους κορεσµού, εξακολουθώντας να λειτουργούν ως θερµοµονωτικά στρώµατα. (ZinCo-Planning guide Extensive Green Roofs with System). Η υγρασία στο σύστηµα υποδοµής φυτεµένου δώµατος αυξάνει την θερµοχωρητικότητα του απορροφώντας και αποθηκεύοντας µεγάλα ποσοστά θερµότητας. Το αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία µια ζώνης ανάσχεσης στην ηµερήσια διακύµανση της θερµοκρασίας ελαχιστοποιώντας τις ακραίες θερµοκρασίες. Συµπερασµατικά, τα φυτεµένα δώµατα συµβάλλουν σηµαντικά στην εξοικονόµηση ενέργειας µέσω της ενίσχυσης της θερµοµόνωσης και της αύξησης της θερµοχωρητικότητας ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα της υγρασίας στο φυτεµένο δώµα. Το µικρό ποσοστό υγρασίας στη δοµή του φυτεµένου δώµατος συµβάλει στην καλύτερη θερµοµόνωση ενώ η µεγάλη περιεκτικότητα σε νερό στην αύξηση της θερµοχωρητικότητας. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η διεργασία της εξατµισοδιαπνοής, κυρίως κατά την διάρκεια των θερινών µηνών. Ο φυσικός δροσισµός που δηµιουργείται µέσω της εξατµοσοδιαπνοής στην επιφάνεια της στέγης, συµβάλει στην αύξηση της ανακλαστικότητας των φυτεµένων δωµάτων.

8 3.1.4 Ενίσχυση της υφιστάµενης θερµοµόνωσης Η τεχνολογική εξέλιξη και η έρευνα στα υλικά θερµοµόνωσης έχουν βελτιώσει σηµαντικά την θερµική τους αντίσταση. Τα συστήµατα θερµοµόνωσης που εφαρµόζονται στις οροφές των κτιρίων ενώ ενισχύουν σηµαντικά την θερµοµόνωση δεν µπορούν να λειτουργήσουν ως αποθηκευτική δεξαµενή ενέργειας, αυξάνοντας την θερµοχωρητικότητα της στέγης. Το Μεσογειακό φυτεµένο δώµα εκτατικού τύπου λειτουργεί συνδυαστικά µε το θερµοµονωτικό σύστηµα ενισχύοντας την θερµοµόνωση και την θερµοχωρητικότητα του δώµατος. Το ανάπτυγµα του φυτεµένου δώµατος σε µια στέγη ανεστραµµένου τύπου, έχει καλύτερη απόδοση συγκριτικά µε οποιοδήποτε άλλο συµβατικό ανάπτυγµα όπως χαλίκια ή πλάκες. Η δηµιουργία θερµογεφυρών είναι λιγότερο πιθανή στις ενώσεις των θερµοµονωτικών πλακών εξαιτίας της µικρότερης διακύµανσης θερµοκρασιών στην δοµή του φυτεµένου δώµατος. 3.2 Η συµβολή του µεσογειακού φυτεµένου δώµατος στην διαχείριση νερού Το οικολογικό µεσογειακό φυτεµένο δώµα συµβάλει ουσιαστικά στην διαχείριση των όµβριων υδάτων καθώς αποθηκεύει µεγάλες ποσότητες νερού. To φυτεµένο δώµα αποθηκεύει νερό για την ανάπτυξη των φυτών, συµβάλει στην µείωση του ποσοστού των όµβριων υδάτων που απορρέουν από την στέγη και καθυστερεί σηµαντικά την ταχύτητα απορροής του. Το φυτεµένο δώµα του νέου κτιρίου της Τράπεζας µειώνει σηµαντικά τον κίνδυνο πληµµυρικών φαινόµενων τοπικά, καθώς περίπου το 55% της συνολικής βροχόπτωσης διατηρείται στο υπόστρωµα ανάπτυξης και εξατµίζεται σταδιακά. Μεταφραζόµενο σε αριθµούς, αυτό σηµαίνει ότι τα τ.µ. της οικολογικής οροφής συγκρατούν έως και 450,000 λίτρα / έτος της µέσης ετήσιας βροχόπτωσης, λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές κλιµατικές συνθήκες. 4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η δηµιουργία νέων υπαίθριων χώρων µε την µορφή φυτεµένων δωµάτων σε υφιστάµενα ή νέα κτίρια των πόλεων αποτελεί µια σύγχρονη αναγκαιότητα. Το Μεσογειακό φυτεµένο δώµα εκτατικού τύπου στο Νέο Κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη συµβάλει στην δηµιουργία ενός αειφόρου οικοσυστήµατος που βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, διαχειρίζεται το νερό, προστατεύει το κτίριο από ακραία καιρικά φαινόµενα. Έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις διεθνείς ευρωπαϊκές οδηγίες FLL, µε υλικά υποδοµής που ανταποκρίνονται στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Η ολοκληρωµένη τεχνολογία φυτεµένων δωµάτων οδηγεί στη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση του εφαρµοσµένου συστήµατος. Τα εξειδικευµένα υλικά αποστράγγισης και τα µηχανικά υποστρώµατα ανάπτυξης, αποθηκεύουν νερό και αέρα σε διαφορετικές αναλογίες σύµφωνα µε τις τοπικές κλιµατικές συνθήκες και συµβάλουν ενεργειακά µέσω των φαινόµενων της θερµοµόνωσης, της θερµοχωρητικότητας, της εξατµισοδιαπνοής, της σκίασης και της ανακλαστικότητας. Η δηµιουργία του φυτεµένου δώµατος, του νέου φυσικού οικοσυστήµατος στο δώµα του Νέου Κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδος συµβάλλει ουσιαστικά στην ποιοτική αναβάθµιση της ζωής των εργαζόµενων και των κατοίκων. Συντελεί στην εξοικονόµηση ενέργειας αφού µειώνει τις ανάγκες για ψύξη και θέρµανση, βελτιώνει τις συνθήκες άνεσης στο εσωτερικό του κτιρίου, συµβάλλει στην αντιπληµµυρική προστασία των αστικών κέντρων καθώς και στην ανακύκλωση και ορθολογιστική διαχείριση του νερού. Η εφαρµογή φυτεµένων δωµάτων σε δηµόσια και ιδιωτικά κτίρια, δηµιουργεί νέους χώρους πρασίνου, βελτιώνει το αστικό τοπίο, και συµβάλλει ουσιαστικά στην διαµόρφωση σύγχρονων βιώσιµων πόλεων.

9 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Alumasc, ZinCo Green Roof Systems. Dunnett, N. & Kingsbury, N. (2004). Planting Green Roofs and Living roofs. Portland: Timber Press, Inc. Gaffin, S. (2005). Energy Balance Applied to a Comparison of White and Green Rood Cooling Efficiency, Proceedings, 2 nd International of Greening roof tops for sustainable communities, Washington DC, May 4-6. Kohler, M. (2009). Energetics aspects of green roofs, Proceedings, International Green Roof Congress, Nurtingen, May 25-27, pp Newton, J., Gedge, D., Early, P. & Wilson S. (2007). Building Greener. Guidance on the use of green roofs, green walls and complementary features on buildings. London: CIRIA. Osmundson, T. (1999). Roof Gardens History, Design and Construction. New York: W.W. Norton & Company Inc. Roth-Kleyer, S. (2009). Green Roofs as a Module of Urban Water Management, International Green Roof Congress, Nurtingen, May 25-27, pp Pangalou, H. (2009). The Implementation of Green Roof Technology in Landscape Roofs. Examples from Greece, Proceedings, 4 th International Workshop Landscape Architecture. Pledge, E. (2005). Green roofs Ecological Design and Construction. Atglen: Schiffer Books. Sfakianaki, K., Pagalou, H., Pavlou, K., Santamouris, M. & Assimakopoulos, M.N. (2007). Investigating and analyzing the thermal behavior of the green roof system installed in two buildings in Athens, Greece, Proceedings, 2nd PALENC Conference and 28th AIVC Conference, Crete, September Walker, R. (2009). Technical solutions for Intensive Greenery-Life on Roofs, Proceedings, International Green Roof Congress, Nurtingen, May 25-27, pp ZinCo, Planning guide Extensive Green Roofs with System.

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ O φυσικός ή παθητικός δροσισμός βασίζεται στην εκμετάλλευση ή και στον έλεγχο των φυσικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στο κτήριο και το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Φυτεμένο δώμα : ορίζεται το σύνολο ή τμήμα της επιφανείας δώματος όπου πραγματοποιούνται παρεμβάσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επιστήμης και της τεχνικής για την εγκατάσταση βλάστησης. Κατά το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΑΡΑΤΣΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΟΝΕΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΡΟΤΑΡΑΤΣΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΟΝΕΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΑΡΑΤΣΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΟΝΕΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΑΡΑΤΣΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ Μετά την κεραμοσκεπή ξεκινάει η εξέλιξη της ταράτσας σαν ένα οικοδομικό στοιχείο της οικοδομής που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 18 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : 38% ΚΤΙΡΙΑ : 35% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : 27 % ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1ΤΙΠ/κατ.έτος ή 11630 kwh/κατ.έτος ΤΙΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ»

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 Δ/ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης

Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης GREEN45 Θύμιος Αλεξόπουλος, ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ποιοτικότερη καθημερινότητα όχι απλά μαθηματική αειφορία η τέχνη του κατοικείν πολυτέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3.

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3. ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΕΡΙΤΤΕΥΕΙ Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS Η ΧΡΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΑ ΩΜΑΤΑ Το φράγµα υδρατµών δύναται να τοποθετηθεί ανάλογα της υγροµετρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Σ ένα βιοκλιµατικό κτίριο σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή ..κατοικία ελαχίστων απαιτήσεων ξεκινώντας τη σύνθεση κτιριολογικό πρόγραμμα οικόπεδο (μορφολογία, προσβάσεις.) κανονισμοί (όροι δόμησης.) κόστος Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Εκτατικός Τύπος με το Σύστημα Υποδομής Floradrain FD 25-E

Εκτατικός Τύπος με το Σύστημα Υποδομής Floradrain FD 25-E Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Ε Σ Φ Υ Τ Ε Μ Ε Ν Ο Υ Δ Ω Μ Α Τ Ο Σ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ European Organization for Technical Assessment Αρ. έγκρισης ΕΤΑ 13/0668 ε δ Φυτά: Χλοοτάπητας. φυτά εδαφοκάλυψης, αγριολούλουδα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Ε Σ Φ Υ Τ Ε Μ Ε Ν Ο Υ Δ Ω Μ Α Τ Ο Σ. Εντατικός Τύπος με το Σύστημα Υποδομής Protectodrain PD250

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Ε Σ Φ Υ Τ Ε Μ Ε Ν Ο Υ Δ Ω Μ Α Τ Ο Σ. Εντατικός Τύπος με το Σύστημα Υποδομής Protectodrain PD250 Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Ε Σ Φ Υ Τ Ε Μ Ε Ν Ο Υ Δ Ω Μ Α Τ Ο Σ Protectodrain PD250 στ Φυτά: Χλοοτάπητας, πολυετή φυτά, βολβοί, θάμνοι και μικρά δένδρα ε Μηχανικό Υπόστρωμα εντατικού τύπου egreen_zinco Intensive

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ Σημαντικότερες ιδιότητες ενός φυτεμένου δώματος : Εξοικονόμηση ενέργειας κυρίως για ψύξη και λιγότερο για θέρμανση του κτηρίου. Μείωση των δυσμενών φαινομένων που επιφέρει η δόμηση στο αστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια

Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Προδιαγραφές φυτεμένου δώματος Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές Στυλιανός Διαμαντίδης, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πειραιά Δήμος Πειραιά Πειραιάς, 20 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 16 εκεµβρίου 2011. Αριθ. Πρωτ: 5397

Θεσσαλονίκη, 16 εκεµβρίου 2011. Αριθ. Πρωτ: 5397 Θεσσαλονίκη, 16 εκεµβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Στολίδου Ρ., Κεχρινιώτη Μ., Ψυχογιός Δ. & Ψυχογιός Σ. Αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχάλης Ν. Χριστόλης Πολιτικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος DEA Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια Ο όρος κτιριακή µόνωση αναφέρεται ευρέως σε κάθε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

μικροκλίμα και υπαίθριοι χώροι

μικροκλίμα και υπαίθριοι χώροι μικροκλίμα και υπαίθριοι χώροι 2Τ141. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΕΛΥΦΗ Ι. 21-05-2013 Βιοκλιματικός σχεδιασμός υπαίθριων χώρων Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων: Έχει στόχο τη δημιουργία συνθηκών άνεσης μέσα στα κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια

Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Προδιαγραφές φυτεμένου δώματος Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Μελετών & Κατασκευών Π. Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω, 12244

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Μελετών & Κατασκευών Π. Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω, 12244 Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015 Αριθ. Πρωτ. : 859 ΠΡΟΣ : 1. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Μελετών & Κατασκευών Π. Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω, 12244 2. κ. Λάζαρο Βρυζίδη, Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Κτίρια-ενέργεια ενέργεια-περιβάλλον Στην Ευρώπη ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για 45% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο τρόπος σχεδιασμού κτιρίων που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, τη θέση των χώρων και

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή της θερμομόνωσης σε κατασκευές μεγάλης θερμοχωρητικότητας για θερμά κλίματα

Η επιρροή της θερμομόνωσης σε κατασκευές μεγάλης θερμοχωρητικότητας για θερμά κλίματα Η επιρροή της θερμομόνωσης σε κατασκευές μεγάλης θερμοχωρητικότητας για θερμά κλίματα Χριστίνα A. Κωνσταντινίδου, Άγις Μ. Παπαδόπουλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Όλο και συχνότερα στις µέρες µας γίνεται λόγος για τις Αρχές της Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής και τις απαιτήσεις της για: Θερµοµόνωση Παθητικό αερισµό Όµως ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

"Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M

Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 2 η Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια του Έργου REPUBLIC-MED με θέμα: "Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 29 Μαΐου 2014, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Baumit open. Καινοτομία στην θερμομόνωση. Ιδέες με μέλλον.

Baumit open. Καινοτομία στην θερμομόνωση. Ιδέες με μέλλον. Baumit open Καινοτομία στην θερμομόνωση Ιδέες με μέλλον. Baumit open EΥΧΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα H σημασία της άνετης διαβίωσης στο εσωτερικό του σπιτιού δεν αναφέρεται συχνά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ Τρίτη, 16.00-18.00 Διδακτική Ομάδα Κλειώ Αξαρλή, Μανώλης Τζεκάκης, Βασίλης Βασιλειάδης, Κατερίνα Μερέση, Θέμις Χατζηγιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα εξωτερικά κουφώματα (θύρες και παράθυρα) είναι τα δομικά στοιχεία που καλύπτουν τα ανοίγματα που αφήνουμε στους εξωτερικούς τοίχους του

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές φυτεμένου δώματος. Δ. Κολοκοτσά Σ. Παπαντωνίου, Α. Βασιλομιχελάκη

Προδιαγραφές φυτεμένου δώματος. Δ. Κολοκοτσά Σ. Παπαντωνίου, Α. Βασιλομιχελάκη Προδιαγραφές φυτεμένου δώματος Δ. Κολοκοτσά Σ. Παπαντωνίου, Α. Βασιλομιχελάκη 1 Περίγραμμα παρουσίασης Μέρος 1 ο : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΡΟΣ 2 ο : ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΓΡΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις. Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών

Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις. Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών Σημαντικός αριθμός πόλεων χαρακτηρίζεται από μετρήσιμη (αστική) κλιματική μεταβολή. Ειδικά στην Αθήνα, η θερμοκρασία περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Η ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Α. Ανδρουτσόπουλος, Α. ηµούδη*, Σ. Λυκούδης** Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 19 ο χλµ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι, email:

Διαβάστε περισσότερα

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου 14 Μαΐου 2011 2012 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις στην Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Environmental Design Considerations in Contemporary Architecture

Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις στην Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Environmental Design Considerations in Contemporary Architecture Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις στην Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Environmental Design Considerations in Contemporary Architecture Δρ Αιμίλιος Μιχαήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, M. Arch, M.Sc, Ph.D. Λέκτορας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής,

Διαβάστε περισσότερα

Φύτευση στεγών. απλά και αποτελεσματικά. Gernot Minke. Σχεδιασμός, οδηγίες εφαρμογής, πρακτικές επισημάνσεις

Φύτευση στεγών. απλά και αποτελεσματικά. Gernot Minke. Σχεδιασμός, οδηγίες εφαρμογής, πρακτικές επισημάνσεις Φύτευση στεγών απλά και αποτελεσματικά Σχεδιασμός, οδηγίες εφαρμογής, πρακτικές επισημάνσεις Gernot Minke Εκδόσεις ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Θεσσαλονίκη - Ξάνθη 2009 Gernot Minke Ο Gernot Minke είναι από το 2007 ομότιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τµήµα Κτιρίων ιεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Κέλυφος κτιρίου Το κέλυφος ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων - Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων Ιφιγένεια Θεοδωρίδου Αρχ. Μηχανικός Υπ. Διδάκτωρ T.U. Darmstadt Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Building Green 2012 Δόμηση Ενέργεια - Περιβάλλον Πράσινη Γειτονιά, η Ελληνική Πιλοτική Εφαρμογή «Καινοτόμες Πράσινη Γειτονιά,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση θερμομονωτικών

Διαβάστε περισσότερα

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Ημερίδα «Καινοτόμα Δομικά Υλικά Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης», Θεσσαλονίκη 21.01.2015 DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Άγις Μ.Παπαδόπουλος Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών, Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές Ημερίδα «Σύγχρονα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στην αυτοδιοίκηση», Θεσσαλονίκη, 18.02.15 Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές Άγις Μ. Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ τρόποι μετάδοσης της θερμότητας αγωγιμότητα μεταφορά ακτινοβολία Θερμικές απώλειες (ή πρόσοδοι) Το κτίριο χάνει θερμότητα: Μέσω του κελύφους, ανάλογα με τη

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινα Δώματα. Δήμος Ρόδου Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος. Παρουσίαση στο 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Πράσινα Δώματα. Δήμος Ρόδου Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος. Παρουσίαση στο 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου Πράσινα Δώματα Δήμος Ρόδου Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος Παρουσίαση στο 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου Ποθητός Σταματιάδης, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Η παγκόσμια έρευνα και τα αποτελέσματά της για την Κλιματική Αλλαγή

Η παγκόσμια έρευνα και τα αποτελέσματά της για την Κλιματική Αλλαγή Η παγκόσμια έρευνα και τα αποτελέσματά της για την Κλιματική Αλλαγή Αλκιβιάδης Μπάης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας Τμήμα Φυσικής - Α.Π.Θ. Πρόσφατη εξέλιξη της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα Για την αύξηση και την ανάπτυξη των φυτών απαιτείται νερό και χώμα πλούσιο σε θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Σύστημα διπλών υαλοπινάκων από την Θερμοπλαστική Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς για θέρμανση και δροσισμό και βελτιώστε την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εφαρμογή απλών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος: Κτίριο Εργάνη Συκιές, 11 Φεβρουαρίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C)

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C) Ασφαλτόπανα INDEX Τα ασφαλτόπανα Index χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων, υπογείων, δεξαµενών, σηράγγων, θεµελίων, γεφυρών και άλλων κατασκευών. Είναι οπλισµένα µε «µη υφασµένο» πολυεστερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Προσομοίωση συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας με τη χρήση γεωθερμικών αντλιών Θερμότητας συμβατικής και νέας τεχνολογίας» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΟΕΟΔΩΡΟΥ Η παρούσα διδακτορική διατριβή

Διαβάστε περισσότερα