1.1. Εισαγωγή Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7"

Transcript

1 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις Συστήματα συνεχούς ροής (flow-shop) Συστήματα παραγωγής κατά παραγγελία (job-shop) Συστήματα κατασκευής έργων (projects) Η ΟΔΠ και η Διαχείριση Μεταβολών Διακρίσεις προϊόντων και υπηρεσιών Βασικές υπηρεσίες και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας Βασικές υπηρεσίες Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας Η εξέλιξη της ΟΔΠ στο χρόνο Ιστορική θεμελίωση Η εξέλιξη της ΟΔΠ ως πεδίου Σύγχρονοι στόχοι, τάσεις και προοπτικές στο πεδίο της ΟΔΠ Επιχειρησιακή στρατηγική Επιχειρησιακή στρατηγική Προτεραιότητες Η έννοια της εξισορρόπησης (trade-off) Το πλαίσιο στρατηγικής για την παραγωγή (Manufacturing) Ανάπτυξη προτεραιοτήτων για την παραγωγή (Manufacturing strategy) Η επιχειρησιακή στρατηγική στην παροχή υπηρεσιών. Τα στάδια της ανταγωνιστικότητας Παραγωγικότητα και μέτρηση της Ερωτήσεις Παραδείγματα Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών 1

2 1.1. Εισαγωγή Πολλές καινοτομικές εξελίξεις έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο πεδίο της Οργάνωσης και Διοίκησης Παραγωγής (ΟΔΠ), με αποτέλεσμα αυτή να αναγνωρίζεται σήμερα σαν κρίσιμης σημασίας για τον κόσμο των επιχειρήσεων. Μια σειρά από ζητήματα και απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με τον επανασχεδιασμό των επιχειρήσεων, με την ποιότητα, με τον έντονο ανταγωνισμό στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και η παγκόσμια προοπτική με βάση την οποία πρέπει να προσεγγίζονται τα παραπάνω, καταδεικνύουν ότι η ΟΔΠ ως επιστήμη, είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση κάθε επιχείρησης ή οργανισμού. Απαραίτητο εργαλείο σε όσους εμπλέκονται άμεσα στην παραγωγή προϊόντων ή στην παροχή υπηρεσιών, άπτεται γνωστικών ζητημάτων που παίρνονται υπόψη για την τεκμηρίωση αποφάσεων κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό παραγωγικών συστημάτων. Προσεγγίζει θέματα όπως οι επιχειρηματικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν, η επιλογή των προϊόντων ή των υπηρεσιών, οι αποφάσεις για τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν, η δυναμικότητα και η θέση εγκατάστασης του παραγωγικού συστήματος και γενικότερα θέματα που συνεπάγονται την δέσμευση σημαντικών πόρων και επηρεάζουν μακροπρόθεσμα την απόδοση και αποτελεσματικότητα της παραγωγικής διαδικασίας. Η ΟΔΠ λοιπόν περιλαμβάνει κριτήρια, μεθόδους και τεχνικές επίλυσης στρατηγικών προβλημάτων όπως το κλασσικό: «τι, πού, πώς και πόσο θα παραχθεί», στην κατεύθυνση πάντα της επιβίωσης και της ανάπτυξης του παραγωγικού συστήματος μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η ΟΔΠ ως πεδίο θα μπορούσε ακόμα να προσεγγισθεί και σαν ένας ενδιαφέρων συνδυασμός διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και εφαρμογής προηγμένων τεχνολογιών, με τελικό σκοπό συνήθως την παραγωγή κέρδους, μέσω της παροχής ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Κατά τις δεκαετίες του 70 και του 80 στην αμερικανική βιομηχανία, πολλές εγχώριες επιχειρήσεις είδαν τα μερίδια τους στην αγορά να μειώνονται δραματικά, εξαιτίας της αδυναμίας τους να ανταγωνιστούν βιομηχανίες άλλων χωρών και κυρίως της Ιαπωνίας, σε τομείς όπως ο σχεδιασμός προϊόντων, το κόστος ή η ποιότητα. Πολλές θεωρίες προσπάθησαν να εξηγήσουν γιατί συνέβη αυτό και μίλησαν για τις πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στους λαούς, για τις κυβερνητικές μακροοικονομικές πολιτικές, για την μανία των συγχωνεύσεων, για την ανεπαρκή επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, αλλά και για την παραμέληση των ανθρώπινων πόρων. Όποιες και αν ήταν οι αιτίες για τα παραπάνω, σήμερα όλοι συμφωνούν ότι οι καλές επιδόσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών στην παράδοση υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών είναι κρίσιμης σημασίας για την επιβίωση τους στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Η λειτουργία της παραγωγής είναι δεδομένο ότι καθορίζει στον μέγιστο βαθμό το κόστος και την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, καθώς και την αξιοπιστία της και την ανταγωνιστικότητά της. Παρ όλα αυτά όμως το ενδιαφέρον για την παραγωγική λειτουργία υπήρξε μέχρι Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών 2

3 πρόσφατα μάλλον υποδεέστερο σε σχέση με την σημασία της. Ωστόσο όλο και περισσότερο και στην χώρα μας συνειδητοποιείται ότι η επιστήμη της ΟΔΠ, μπορεί να δώσει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που αφορούν την παραγωγική λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών και να συμβάλλει σταθερά στην ανάπτυξη υγιών παραγωγικών δομών. Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών 3

4 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί Για πολλούς ανθρώπους ο όρος παραγωγή σημαίνει εργοστάσια, μηχανήματα, εξοπλισμό και απτά προϊόντα. Ωστόσο ο όρος είναι σαφές ότι περιλαμβάνει και τη διαχείριση μη βιομηχανικών δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών όπως είναι οι τράπεζες, η διεύθυνση ξενοδοχείων, οι μεταφορές, η εκπαίδευση, κλπ. Έτσι ορίζεται ότι: Παραγωγή είναι κάθε οργανωμένη δραστηριότητα που αποσκοπεί στην αύξηση της αξίας ή της χρησιμότητας υλικών πραγμάτων ή στην παροχή υπηρεσιών, με την ανάλωση κάποιων πόρων (υλικών, εργασίας κλπ.) Παραγωγικές διεργασίες συναντάει κανείς σε όλα τα είδη των οργανωμένων δραστηριοτήτων όπως εργοστάσια, γραφεία, σουπερμάρκετ και νοσοκομεία. Η διαχείριση αυτών ακριβώς των παραγωγικών διεργασιών που είναι και το βασικό αντικείμενο της επιστήμης της ΟΔΠ σχετίζεται με την λήψη αποφάσεων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα παραγόμενα αγαθά ή υπηρεσίες παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας, στις απαιτούμενες ποσότητες, με το απαιτούμενο πρόγραμμα και με το ελάχιστο δυνατόν κόστος. Υπάρχουν λοιπόν εισροές υλικών, εργασίας και πόρων που μέσω της διαδικασίας της παραγωγής μετατρέπονται σε αγαθά ή υπηρεσίες με συνέπεια να προστίθεται αξία. Όλα τα παραπάνω συμβαίνουν εντός των παραγωγικών συστημάτων. Έτσι ορίζεται ότι: Παραγωγικό σύστημα είναι κάθε σύστημα, δηλαδή κάθε οργανωμένο σύνολο στοιχείων που παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες. Η έννοια του παραγωγικού συστήματος μπορεί να γενικευτεί τόσο, ώστε να συμπεριλάβει κάθε φυσικό ή κοινωνικό οργανισμό. Ένας φυτικός ή ζωικός οργανισμός μπορεί να θεωρηθεί σαν παραγωγικό σύστημα, αλλά και κάθε βιομηχανική, εμπορική ή άλλη επιχείρηση, οι δημόσιοι οργανισμοί και υπηρεσίες, κάθε οργανωμένη ανθρώπινη κοινότητα όπως μια πόλη ή ένα κράτος κλπ. Όλα τα παραπάνω μπορούν να θεωρηθούν σαν συστήματα που παράγουν προϊόντα, δηλαδή υλικά αντικείμενα (ακόμα και τον εαυτό τους μέσω της διαδικασίας της αναπαραγωγής), ή υπηρεσίες, δηλαδή έργο για την εξυπηρέτηση κάποιων αναγκών. Είναι προφανές ότι υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά τις ανάγκες, ανάλογα με το είδος του συστήματος. Για παράδειγμα στα ανθρώπινα συστήματα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παράγονται έρχονται να καλύψουν ανάγκες που αφορούν διατροφή, στέγαση, ένδυση, εκπαίδευση, επικοινωνία, μεταφορές, υγεία, ψυχαγωγία κλπ. Εντός των παραγωγικών συστημάτων διακρίνονται τα κύρια υποσυστήματα, στα οποία εκτελούνται οι κύριες παραγωγικές λειτουργίες του συστήματος και τα δευτερεύοντα υποσυστήματα που υποστηρίζουν τα πρώτα. Τα κύρια υποσυστήματα του παραγωγικού συστήματος «εργοστάσιο» είναι προφανώς τα παραγωγικά τμήματα όπου επιτελείται η κύρια λειτουργία της παραγωγής προϊόντων, ενώ τα δευτερεύοντα υποσυστήματα είναι τα υποσυστήματα προμηθειών, μεταφορών, λογιστηρίου, επικοινωνιών, δικτύων ενέργειας κλπ. Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών 4

5 Εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος την κεφαλαιώδη σημασία του σωστού σχεδιασμού, της οργάνωσης, της εκμετάλλευσης και του ελέγχου των παραγωγικών συστημάτων που προορίζονται να εξυπηρετήσουν τις ανθρώπινες κοινωνίες. Τα παραγωγικά συστήματα είναι εκείνα που τροφοδοτούν τις ανθρώπινες κοινωνίες με υλικά αγαθά και υπηρεσίες απαραίτητες για την επιβίωση και τον πολιτισμό και την ευημερία. Το κόστος κατασκευής και λειτουργίας κάθε παραγωγικού συστήματος αλλά και το επίπεδο παραγωγικότητάς του καθορίζουν τα περιθώρια επιβίωσής του. Ένα παραγωγικό σύστημα που είναι αποτελεσματικό όσον αφορά το κόστος παραγωγής αλλά και την ποιότητα των προϊόντων του, είναι ένας οργανισμός που μπορεί να επιβιώσει και να αναπτυχθεί στο σύγχρονο, ανταγωνιστικό, εθνικό ή διεθνές περιβάλλον. Η μελέτη λοιπόν και διαχείριση των παραγωγικών συστημάτων, τόσο σε επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης, όσο και για μια οικονομία στο σύνολο της, είναι ένας απαραίτητος όρος επιβίωσης κατ αρχήν αλλά και ανάπτυξης και προόδου. Σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα έρχεται να δώσει απαντήσεις η επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης Παραγωγής. Έτσι δίνεται ο εξής ορισμός: Ως Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγής (ΟΔΠ) ορίζεται ο σχεδιασμός, προγραμματισμός, λειτουργία και βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας με την οποία, εντός των παραγωγικών συστημάτων, κάποιοι πόροι μετατρέπονται σε προϊόντα ή υπηρεσίες. Η ΟΔΠ λοιπόν ασχολείται κατά κύριο λόγο με τα παραγωγικά συστήματα. Στο σχήμα 1.1 μπορούμε να δούμε το μοντέλο ενός παραγωγικού συστήματος και την σχέση του με το γενικότερο επιχειρησιακό περιβάλλον. Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών 5

6 Περιβάλλον / Αγορά Στρατηγική Εταιρείας Οικονομική Στρατηγική Επιχειρησιακή Στρατηγική Εμπορική Στρατηγική Διοίκηση Παραγωγής Υλικά & Πελάτες Άνθρωποι Εγκαταστάσεις Υλικά Διαδικασίες Σχεδίαση και έλεγχος Προϊόντα Υπηρεσίες Είσοδος ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Έξοδος Σχήμα 1.1 Παραγωγικό Σύστημα και Περιβάλλον Πηγή: Production and operations management (manufacturing and Services), Chase, Aquliano & Jacobs Από όλα τα παραπάνω είναι φανερή λοιπόν η χρησιμότητα της επιστήμης της ΟΔΠ. Για τα παραγωγικά συστήματα που δραστηριοποιούνται σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον ο σωστός σχεδιασμός τους, αλλά και η λειτουργία τους και η περαιτέρω βελτίωσή τους είναι βασικές προϋποθέσεις για την επιβίωσή τους. Αλλά και για τα συστήματα κρατικής ή κοινωνικής ιδιοκτησίας, που δεν υπόκεινται άμεσα στην δοκιμασία της αγοράς, οι παραπάνω απαιτήσεις είναι το ίδιο ζωτικές, αφού από την ικανότητά τους να λειτουργούν αποδοτικά εξαρτάται η βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα μιας εθνικής οικονομίας στο σύγχρονο απαιτητικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και ως εκ τούτου η ευημερία των πολιτών της συγκεκριμένης κοινωνίας. Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών 6

7 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις Τα παραγωγικά συστήματα μπορούν να ταξινομηθούν κατά πολλούς τρόπους, όπως κατά το είδος του παραγόμενου τελικού προϊόντος που μπορεί να είναι υλικά αγαθά ή υπηρεσίες, ή να ταξινομηθούν κατά τον βασικό σκοπό που μπορεί να είναι η επίτευξη κερδών ή η ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών. Ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ταξινόμησή τους σύμφωνα με τον τύπο της παραγωγικής διαδικασίας. Με βάση αυτή την ταξινόμηση τα παραγωγικά συστήματα διακρίνονται σε συστήματα συνεχούς ροής (flow-shop), σε συστήματα παραγωγής κατά παραγγελία (job shop) και τέλος σε συστήματα κατασκευής έργων (projects) Συστήματα συνεχούς ροής (flow-shop) Τα συστήματα αυτά παράγουν μεγάλους όγκους παραγωγής περιορισμένης ποικιλίας τυποποιημένων προϊόντων, τα οποία προορίζονται για ευρεία κατανάλωση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της κατηγορίας είναι τα προϊόντα διατροφής ή τα ηλεκτρικά είδη. Συνήθως τα προϊόντα στα συστήματα αυτά παράγονται σε γραμμές παραγωγής και ακολουθούν την ίδια διαδρομή μέσα στο σύστημα, περνώντας μέσα από μια σειρά εξειδικευμένων μηχανών. Αυτό συνήθως συμβαίνει με την μεσολάβηση κάποιου αυτοματοποιημένου συστήματος εσωτερικών μεταφορών. Όλος ο παραγωγικός εξοπλισμός που απαιτείται οργανώνεται χωροταξικά σε γραμμική διάταξη. Ο μηχανικός εξοπλισμός είναι ειδικής χρήσης, ενώ ο βαθμός αυτοματοποίησης είναι μεγάλος με την ρομποτική να παίζει σημαίνοντα ρόλο. Είναι προφανές ότι το παραγωγικό σύστημα οργανώνεται έτσι ώστε να επιτρέπει την συνεχή «ροή» κάθε κομματιού στην αλυσίδα παραγωγής. Εννοείται ότι στην κατηγορία αυτών των παραγωγικών συστημάτων είναι αδύνατη η κατασκευή ειδικευμένων προϊόντων που να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες συγκεκριμένου πελάτη. Τέλος, ως παραγωγικά συστήματα συνεχούς ροής θεωρούνται και τα συστήματα εκείνα όπου οι εισροές τους μετασχηματίζονται σε ένα ή περισσότερα προϊόντα (π.χ. ένα διυλιστήριο ή μια μονάδα παραγωγής τσιμέντου) Συστήματα παραγωγής κατά παραγγελία (job-shop) Τα συστήματα αυτά ασχολούνται την παραγωγή μιας μεγάλης συνήθως ποικιλίας προϊόντων σε μικρούς σχετικά όγκους παραγωγής. Ο πελάτης είναι εκείνος που αναθέτει στο σύστημα την παραγωγή ενός αριθμού ίδιων προϊόντων (παραγγελία ή εργασία), με προδιαγραφές που ορίζονται από τον ίδιο. Μέσα στο σύστημα η ροή των προϊόντων διαφοροποιείται ανάλογα με την παραγγελία ή την παρτίδα παραγωγής. Ο μηχανικός παραγωγικός εξοπλισμός είναι γενικής χρήσης με περιορισμένο βαθμό αυτοματοποίησης, πράγμα αναμενόμενο αφού υπάρχει μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Κάθε φορά δηλαδή ο εξοπλισμός πρέπει να προσαρμόζεται και να χρησιμοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες του προϊόντος προς Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών 7

8 παραγωγή. Υπάρχει λοιπόν λειτουργική χωροταξική διάταξη του παραγωγικού εξοπλισμού, ο οποίος συνήθως διατάσσεται σε ομάδες παραγωγικών μονάδων που εκτελούν την ίδια λειτουργία (π.χ. χωριστά οι τόρνοι, χωριστά οι πρέσες κλπ.) Συστήματα κατασκευής έργων (projects) Η περίπτωση των συστημάτων κατασκευής έργων αφορά στην κατασκευή μιας μονάδας προϊόντος, συνήθως μεγάλου μεγέθους και αξίας που προορίζεται για έναν πελάτη (π.χ. το κράτος). Παραδείγματα τέτοιων προϊόντων μπορεί να είναι ένα πλοίο, μια γέφυρα ή ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Είναι προφανές ότι στην περίπτωση των συστημάτων κατασκευής έργων, το προϊόν είναι εκείνο που μένει ακίνητο ενώ τα μέσα παραγωγής είναι εκείνα που κινούνται γύρω από αυτό (π.χ. γερανογέφυρες, μηχανήματα παρασκευής μπετόν, εκσκαφείς κλπ.). Ο παραγωγικός εξοπλισμός είναι βέβαια γενικής χρήσης και με μικρό βαθμό αυτοματοποίησης. Τέλος εκτός από τις παραπάνω βασικές κατηγορίες μπορούν να αναφερθούν και τα συστήματα με κύτταρα παραγωγής (production cells), καθώς και τα συστήματα παραγωγής σε παρτίδες (batch shop). Τα συστήματα αυτά συνδυάζουν πλεονεκτήματα από τις δύο πρώτες βασικές κατηγορίες συστημάτων που προαναφέραμε, καθώς έχουν χαρακτηριστικά και από τις δύο. Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών 8

9 1.4. Η ΟΔΠ και η Διαχείριση Μεταβολών Από όλα όσα έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα είναι φανερή η σπουδαιότητα των παραγωγικών συστημάτων για την επιστήμη της ΟΔΠ. Στην ουσία η ΟΔΠ έχει να διαχειριστεί παραγωγικά συστήματα και τις μεταβολές που συμβαίνουν μέσα σε αυτά προκειμένου να παραχθεί το τελικό προϊόν ή υπηρεσία. Στο κάτω μέρος του σχήματος 1.1, όπου απεικονίζεται το μοντέλο ενός παραγωγικού συστήματος, παρατηρείται ότι αυτό, χρησιμοποιώντας τους πόρους του, μετατρέπει μια είσοδο (input) σε μια έξοδο (output). Εντός λοιπόν του συστήματος συμβαίνει μια διαδικασία μεταβολής, μέσω της οποίας προστίθεται αξία στην είσοδο και καταλήγουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα στην έξοδο. Στην βιβλιογραφία μπορεί κανείς να συναντήσει και τους όρους εισροές, εκροές για την είσοδο και έξοδο του συστήματος αντίστοιχα. Είσοδος τώρα σε ένα σύστημα μπορεί να είναι τα υλικά, οι απαιτήσεις των πελατών ή ακόμα και ένα ολοκληρωμένο προϊόν από ένα άλλο σύστημα ενώ έξοδος είναι πάντα προϊόντα ή υπηρεσίες. Στο σχήμα 1.2 παρουσιάζονται τα παραπάνω. Είσοδος Διαδικασία Μεταβολής (Προστιθέμενη Αξία) Έξοδος Σχήμα 1.2 Παραγωγικό Σύστημα Οι πόροι (resources) του συστήματος είναι στην ουσία τα συστατικά του στοιχεία, μέσω των οποίων επιτελούνται οι μεταβολές. Π.χ. για το σύστημα «επιχείρηση», οι πόροι της επιχείρησης είναι οι άνθρωποι, οι εγκαταστάσεις, τα υλικά, οι διαδικασίες και τέλος η σχεδίαση και έλεγχος. Στην διεθνή βιβλιογραφία συναντάμε τα παραπάνω σαν five P s of operations management. (People, Plants, Parts, Processes, Planning & Control). Οι άνθρωποι είναι το προσωπικό της επιχείρησης (εργατικό δυναμικό, στελέχη, διοίκηση), οι εγκαταστάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν εργοστάσια, χώρους αποθήκευσης, γραφεία κλπ., τα υλικά μπορεί να είναι πρώτες ύλες, καύσιμα ή ακόμα και ολοκληρωμένα προϊόντα (έξοδοι από άλλο σύστημα) που διατρέχουν το σύστημα. Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν τον εφοδιασμό του συστήματος και τα διάφορα βήματα που πρέπει να γίνουν μέχρι την τελική παραγωγή του προϊόντος (ή της υπηρεσίας) και τέλος, Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών 9

10 η σχεδίαση και ο έλεγχος περιλαμβάνουν και την διαχείριση των πληροφοριών που απαιτούνται για να λειτουργήσει απρόσκοπτα το σύστημα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, εντός των παραγωγικών συστημάτων, με την χρήση των πόρων τους, λαμβάνουν χώρα μεταβολές. Αυτές μπορεί να είναι: Φυσική μεταβολή (Physical) π.χ. Κατασκευή προϊόντος Τοπική μεταβολή ( Location) π.χ. Μεταφορά αγαθών Αποθήκευση (Storage) π.χ. Αποθήκευση προϊόντων Μεταβολή Φυσιολογίας (Physiological) π.χ. στον τομέα της υγείας περίθαλψης Συναλλαγή (Exchange) π.χ. Λιανική πώληση Πληροφοριακή (Informational) π.χ. στις τηλεπικοινωνίες ή στην εκπαίδευση Οι παραπάνω μεταβολές δεν αποκλείουν μέσα σε ένα σύστημα η μία την άλλη. Δηλαδή στο εσωτερικό ενός συστήματος μπορούμε να έχουμε παραπάνω από ένα είδος μεταβολών. Για παράδειγμα το παραγωγικό σύστημα «πολυκατάστημα» επιτρέπει στους πελάτες να συγκρίνουν τιμές και ποιότητες (πληροφοριακή μεταβολή), κρατάει προϊόντα σε αποθέματα μέχρι να τα χρειασθεί (αποθήκευση) και βέβαια πουλάει αυτά τα προϊόντα (συναλλαγή). Για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών του παραγωγικού συστήματος, των εννοιών των εισόδων, εξόδων, των πόρων του αλλά και των μεταβολών που επιτελούνται μέσα σε αυτό, παραθέτονται δύο παραδείγματα. Σύστημα Κυρίως είσοδοι Πόροι του συστήματος Κύριες Μεταβολές Εργαλεία, Κατασκευή και Βιομηχανία Φύλλα ατσαλιού, εξοπλισμός, συναρμολόγηση αυτοκινήτων τμήματα μηχανών εργαζόμενοι αυτοκινήτων Ιατροί, νοσοκόμες, Νοσοκομείο Ασθενείς φάρμακα, Περίθαλψη εξοπλισμός Πίνακας 1.1 Παραδείγματα Παραγωγικών Συστημάτων Τυπική έξοδος Υψηλής ποιότητας αυτοκίνητα Υγιή άτομα Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών 10

11 1.5. Διακρίσεις προϊόντων και υπηρεσιών Με την έκρηξη της βιομηχανικής επανάστασης οι άνθρωποι επικεντρώθηκαν στην παραγωγή υλικών αγαθών για την ικανοποίηση αντίστοιχων ανθρώπινων αναγκών. Έτσι τα πρώτα παραγωγικά συστήματα που μελετήθηκαν λογικό ήταν να είναι τα βιομηχανικά παραγωγικά συστήματα. Σταδιακά όμως και ιδίως στην εποχή μας πολύ περισσότερο, έγινε αντιληπτό ότι οι αρχές, οι μέθοδοι και οι τεχνικές διοίκησης των βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής, μπορεί το ίδιο αποτελεσματικά να εφαρμοστούν και στην διοίκηση των συστημάτων υπηρεσιών, γεγονός που οφείλεται βέβαια στις μεγάλες ομοιότητες που παρουσιάζουν τα δύο είδη συστημάτων. Για παράδειγμα, ο εφοδιασμός ενός εργοστασίου αυτοκινήτων με πρώτες ύλες (προσφέρει προϊόντα), είναι παρόμοια διαδικασία με τον εφοδιασμό ενός νοσοκομείου με φαρμακευτικό υλικό ή τρόφιμα (προσφέρει υπηρεσίες). Ωστόσο τα συστήματα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών παρουσιάζουν και βασικές διαφορές μεταξύ τους. Αφετηρία αυτών των διαφορών είναι οι αντίστοιχες στις ιδιότητες των προϊόντων και των υπηρεσιών. Μερικά από τα κριτήρια για την παραπάνω διάκριση είναι ο βαθμός επαφής με τους καταναλωτές, η ομοιομορφία της παραγωγής, η τυποποίηση, η διασφάλιση της ποιότητας, η μέτρηση της απόδοσης κ.α. Στον πίνακα 1.2 παρουσιάζονται μερικές από τις διαφορές αυτές. Προϊόντα Απτά Ελάχιστη επαφή του παραγωγικού συστήματος με τον τελικό καταναλωτή Αποθεματοποιούνται και διατίθενται από απόθεμα Σύνθετη παραγωγική διαδικασία Οι αγορές είναι περιφερειακές, εθνικές, διεθνείς Μεγάλο σύστημα, μπορεί να πετύχει «οικονομίες κλίμακας» Η τυποποίηση είναι κανόνας Η φύση της παραγωγικής διαδικασίας είναι συνήθως «έντασης κεφαλαίου» Μικρή δυσκολία στη διασφάλιση ποιότητας Εύκολη μέτρηση της απόδοσης Υπηρεσίες Μη απτές, αναλώνονται στη διάρκεια της παραγωγής τους Άμεση επαφή με τον πελάτη Διατίθενται μόνο κατά την διάρκεια της παραγωγής τους Απλή παραγωγική διαδικασία (συνήθως) Οι αγορές είναι συνήθως τοπικές Το σύστημα είναι μικρό (συνήθως) Μικρή τυποποίηση Η φύση της παραγωγικής διαδικασίας είναι συνήθως «έντασης εργασίας» Μεγάλη δυσκολία στην διασφάλιση ποιότητας Δύσκολη μέτρηση της απόδοσης Πίνακας 1.2 Διαφορές Συστημάτων Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών Πηγή: Διοίκηση Παραγωγής Ο Σχεδιασμός παραγωγικών Συστημάτων, Κ. Παππής Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών 11

12 Βέβαια είναι προφανές ότι υπάρχουν περιπτώσεις που η διάκριση δεν είναι και τόσο προφανής και ειδικά στο σημερινό πολύπλοκο κόσμο των επιχειρήσεων όπου επικρατεί έντονος ανταγωνισμός και όλοι προσπαθούν να διαφοροποιηθούν από τους ανταγωνιστές τους. Έτσι είναι πλέον σύνηθες πολλά προϊόντα να συνοδεύονται αναπόσπαστα από υπηρεσίες, αλλά και πολλά συστήματα υπηρεσιών παράγουν μόνα τους τα προϊόντα, που τμήμα των υπηρεσιών τους είναι να παραδώσουν στους πελάτες τους. Έτσι προφανώς για την πρώτη περίπτωση η «έξοδος» του συστήματος διαθέτει ιδιότητες και από τις δύο στήλες του παραπάνω πίνακα 1.2. Για παράδειγμα αν μια βιομηχανία αυτοκινήτων, δίνοντας περαιτέρω κίνητρα στους αγοραστές, προσφέρει με κάθε αυτοκίνητο και 3 χρόνια δωρεάν service, τότε η τελική έξοδος του συγκεκριμένου παραγωγικού συστήματος διαθέτει ιδιότητες και από τις δύο στήλες του πίνακα. Επίσης η εταιρεία McDonald s ενώ παράγει απτά προϊόντα, είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε, για να ολοκληρωθεί η κατανάλωση να απαιτείται η άμεση επαφή με τον πελάτη, κλίνοντας έτσι περισσότερο προς την κατηγορία των υπηρεσιών. Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών 12

13 1.6. Βασικές υπηρεσίες και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας Η τάση που τείνει να επικρατήσει τα τελευταία ιδίως χρόνια στον χώρο κυρίως της βιομηχανίας, είναι η θεώρηση κάθε συστήματος ή οργανισμού από την οπτική γωνία των υπηρεσιών, είτε αυτό ασχολείται με την παραγωγή ενός απλού προϊόντος διατροφής, είτε με την κατασκευή ενός πλοίου. Με βάση αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ακόμα και οι κατασκευαστικές λειτουργίες μέσα σε ένα σύστημα, αλλά και κάθε άλλο μέρος του συστήματος έχουν να κάνουν με υπηρεσίες ακόμα και αν ο «πελάτης» είναι μέρος του ίδιου του συστήματος. Δηλαδή, αν σε ένα τμήμα ενός παραγωγικού συστήματος, κατασκευάζεται ένα εξάρτημα που είναι απαραίτητο για τη συναρμολόγηση ενός άλλου πιο σύνθετου προϊόντος σε ένα διαφορετικό τμήμα του ίδιου παραγωγικού συνόλου, τότε το πρώτο τμήμα θα μπορούσε να θεωρήσει ως «πελάτη» του το δεύτερο τμήμα, στο οποίο θα προμηθεύσει το εξάρτημα, παρ όλο που ανήκουν στην ίδια βιομηχανία και θα πρέπει να προσφέρει κατά κάποιον τρόπο παράλληλα με το απτό προϊόν και κάποιες υπηρεσίες, σαν και αυτές που θα πρόσφερε και σε έναν εξωτερικό πελάτη. Στην κατασκευαστική βιομηχανία, οι υπηρεσίες στις οποίες έγινε αναφορά παραπάνω, είτε αυτές απευθύνονται σε εξωτερικούς είτε σε εσωτερικούς πελάτες του συστήματος, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τις βασικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας Βασικές υπηρεσίες Οι απαιτήσεις ενός πελάτη από ένα προϊόν ποικίλουν. Οπωσδήποτε θέλει να είναι κατασκευασμένο σωστά και να είναι ποιοτικό, να μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του που τον οδήγησαν στην αγορά του, να μπορεί να το αποκτήσει όταν το χρειάζεται, δηλαδή έγκαιρα και γρήγορα και τέλος να έχει μια ανταγωνιστική τιμή. Αυτές ακριβώς οι απαιτήσεις οδηγούν στις βασικές υπηρεσίες με τις οποίες πρέπει να προσεγγίζοντας τους πελάτες: Ποιότητα στην κατασκευή του τελικού προϊόντος. Ευελιξία στην ικανοποίηση των αναγκών του κάθε πελάτη. Ταχύτητα στην πρόσβαση στο προϊόν και στην απόκτησή του. Κόστος ανταγωνιστικό που να ανταποκρίνεται στην πραγματική του αξία. Οι βασικές αυτές υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται είτε σε εξωτερικούς πελάτες είτε σε εσωτερικούς πελάτες του συστήματος Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας είναι εκείνες που διευκολύνουν τις σχέσεις των εξωτερικών πελατών με το σύστημα (βιομηχανία, εργοστάσιο, νοσοκομείο ή άλλο), καθιστώντας τους πελάτες ευχαριστημένους, ή στην περίπτωση των εσωτερικών πελατών, βοηθούν αυτούς να φέρουν εις πέρας το έργο τους Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών 13

14 ευκολότερα και πιο αποτελεσματικά. Οι υπηρεσίες αυτού του είδους κατηγοριοποιούνται ως εξής: Πληροφόρηση. Είναι η ικανότητα παροχής κρίσιμων πληροφοριών πάνω στην λειτουργία των προϊόντων, για τις διάφορες ιδιότητες τους που θα βοηθήσουν τους εξωτερικούς πελάτες να χρησιμοποιήσουν σωστά τα προϊόντα και να τα προσαρμόσουν περισσότερο στις ανάγκες τους, τους δε εσωτερικούς πελάτες του συστήματος θα τους βοηθήσει να λειτουργήσουν καλύτερα, ακόμα και να βελτιώσουν ενδεχομένως το ίδιο το προϊόν (π.χ. το τμήμα R & D). Επίλυση προβλημάτων. Η ικανότητα το σύστημα να βοηθάει εξωτερικούς ή εσωτερικούς πελάτες να λύνουν προβλήματα σχετικά κυρίως με την ποιότητα των προϊόντων. Π.χ. η επίσκεψη τεχνικού της εταιρείας στον χώρο του τελικού χρήστη για την καλύτερη εφαρμογή ενός τελικού προϊόντος, ειδικά αν είναι κάποιο πολυσύνθετο προϊόν, παρατήρηση των ενδεχομένων προβλημάτων και μεταφορά αυτών των πληροφοριών στο εσωτερικό του παραγωγικού συστήματος στα κατάλληλα τμήματα για μελλοντική πρόληψη παρόμοιων προβλημάτων. Υποστήριξη πωλήσεων. Η ικανότητα της αύξησης των πωλήσεων και της κατάκτησης μεγαλύτερου μέρους της αγοράς προωθώντας με διάφορους τρόπους τα προϊόντα που προσπαθεί να πουλήσει η επιχείρηση (αν μιλάμε για το παραγωγικό σύστημα επιχείρηση), ακόμα και επιδεικνύοντας πολλές φορές την τεχνολογία και τον εξοπλισμό της εταιρείας. Υποστήριξη πελατών. Η ικανότητα άμεσης αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων, αλλά και ο εφοδιασμός των αποθεμάτων κατάλληλα ώστε να μην παρατηρούνται νεκροί χρόνοι στις παραδόσεις, ή έλλειψη εμπορευμάτων. Υπάρχουν μεγάλα πλεονεκτήματα για τα παραγωγικά συστήματα που παρέχουν στους εξωτερικούς κυρίως πελάτες τους υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Κυρίως όμως αξίζει να αναφερθεί κανείς στην διαφοροποίησή τους από τον ανταγωνισμό, στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, γεγονός κρίσιμο για την επιβίωση των επιχειρήσεων. Επίσης, τέτοιου είδους υπηρεσίες «δένουν» κατά κάποιο τρόπο τους πελάτες κρατώντας τους ικανοποιημένους. Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών 14

15 1.7. Η εξέλιξη της ΟΔΠ στο χρόνο Στο πέρασμα των δεκαετιών και μέχρι σήμερα έχει αναλωθεί πολλή ανθρώπινη ενέργεια ώστε η ΟΔΠ να θεωρείτε μια πλήρως τεκμηριωμένη επιστήμη. Πολλοί προικισμένοι άνθρωποι, με φαντασία και διορατικότητα προσέφεραν νέες ιδέες και εξέλιξαν σημαντικά το πεδίο μέχρι τις μέρες μας Ιστορική θεμελίωση Ο Frederick W. Taylor, ένας ευφάνταστος μηχανικός και προσεκτικός παρατηρητής των παραγωγικών συστημάτων και των λειτουργιών τους, εισήγαγε για πρώτη φορά την ιδέα του επιστημονικού management, στο πέρασμα από τον 19ο στον 20ο αιώνα (γύρω στα 1895). Η ουσία της φιλοσοφίας του Taylor συνοψίζεται στα εξής: α) Το πόσο μπορεί να παράγει ένας εργάτης την ημέρα καθορίζεται από επιστημονικούς νόμους, β) Είναι μέσα στις υποχρεώσεις της διοίκησης να ανακαλύψει και να εφαρμόσει αυτούς τους νόμους στην λειτουργία των παραγωγικών συστημάτων και γ) Είναι υποχρέωση των εργαζομένων να φέρουν εις πέρας τις επιταγές της διοίκησης χωρίς ερωτήσεις ή αμφισβητήσεις. Έτσι, οι αρχές πλέον του επιστημονικού management, αναφέρονται στην ανάλυση των παραγωγικών διαδικασιών και στη χρονομέτρηση των στοιχειωδών κινήσεων των εργαζομένων, με σκοπό την μείωση ή την εξάλειψη των νεκρών χρόνων στην παραγωγή και στην αύξηση της αποδοτικότητας της εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η μετάβαση από τον εργάτη-τεχνίτη, που παραδοσιακά κατείχε το μονοπώλιο της γνώσης των παραγωγικών χειρισμών, άρα και την δυνατότητα ελέγχου των παραγωγικών μέσων, στον ανειδίκευτο εργάτη, που ο ρόλος του περιορίζεται στην μηχανική και επαναληπτική εκτέλεση κάποιων στοιχειωδών κινήσεων, στις οποίες αναλύεται η παραγωγική διαδικασία. Ο Ταιηλορισμός (Taylorism) σαν κίνημα δεν έγινε εύκολα αποδεκτός από τους σύγχρονούς του. Αντίθετα, στην Ιαπωνία εκείνου του καιρού έγινε ευρύτατα αποδεκτός και ακόμα και σήμερα στην χώρα αυτή, υπάρχει μια ισχυρή κληρονομιά του Ταιηλορισμού στο σημερινό κατασκευαστικό management. (Ο αντίστοιχος όρος για τα πρώτα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν ο Σταχανοβισμός, από το όνομα του Ουκρανού ανθρακωρύχου Stakhanov). Το 1913 ήταν η χρονιά που εμφανίστηκε μια από τις σπουδαιότερες καινοτομίες στον κατασκευαστικό παραγωγικό τομέα. Ο Herny Ford εισάγει την αλυσίδα παραγωγής στην κατασκευή των αυτοκινήτων του, θέλοντας να μειώσει ή και να εξαφανίσει το «χασομέρι» των υλικών, όπως ακριβώς ο Ταιηλορισμός ήθελε να εξαφανίσει το «χασομέρι» του εργάτη. Πράγματι οι χρόνοι συναρμολόγησης των αυτοκινήτων Ford, μειώνονται δραματικά και ο Ford εισάγει νέους κανόνες παραγωγικότητας που περιλαμβάνουν: 1) Γενική εξοικονόμηση εργατικών χεριών όσον αφορά την μεταφορά υλικών και διάθεση του απελευθερούμενου χρόνου στην παραγωγή, 2) Αυταρχική επιβολή κοινού ρυθμού εργασίας των ανθρώπων που εργάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής και 3) Συστηματική προσφυγή στην χρήση μηχανών που τείνουν να αντικαταστήσουν το ανθρώπινο δυναμικό όπου Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών 15

16 είναι εφικτό. Ο συνδυασμός του επιστημονικού management με την αλυσίδα παραγωγής, δηλαδή ο συνδυασμός Ταιηλορισμού και Φορντισμού, με αρκετές ωστόσο αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις, είχε σαν αποτέλεσμα την αλματώδη αύξηση της παραγωγικότητας και οι αγορές των βιομηχανικών χωρών κατακλύστηκαν από υλικά αγαθά. Μέχρι την δεκαετία του 1940, η εξέλιξη στο επιστημονικό πεδίο της ΟΔΠ είχε κυρίως να κάνει με μαθηματικές και στατιστικές προσεγγίσεις. Σημαντικές ωστόσο θεωρήθηκαν οι Μελέτες του Hawthorne, που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Western Electric, στο Hawthorne του Illinois, στην δεκαετία , από μια ερευνητική ομάδα του Harvard, διευθυνόμενη από τον κοινωνιολόγο Elton Mayo. Αυτή η έρευνα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μελετήσει τα αποτελέσματα συγκεκριμένων αλλαγών στο εργασιακό περιβάλλον και πως αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την απόδοση των εργαζομένων. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά και συχνά μη αναμενόμενα, είχαν δε σημαντικές επιπτώσεις στο σχεδιασμό της εργασίας και στην παρότρυνση των εργαζομένων και τελικά οδήγησαν πολλούς οργανισμούς να ιδρύσουν τμήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ανθρωπίνων σχέσεων. Τα προβλήματα που ανέκυψαν στον εφοδιασμό αλλά και στην σχεδίαση οπλικών συστημάτων κατά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, ήταν η αφορμή για την ανάπτυξη του πεδίου της επιχειρησιακής έρευνας (1940-σήμερα). Η επιχειρησιακή έρευνα συνδυάζει διαφορετικά μεταξύ τους επιστημονικά πεδία, όπως τα μαθηματικά, η ψυχολογία ή τα οικονομικά και προσεγγίζει ποσοτικά τα προβλήματα, αναλύοντάς τα και προσπαθεί να αναπτύξει την βέλτιστη, μαθηματική συνήθως, λύση. Σήμερα η επιχειρησιακή έρευνα παρέχει αρκετά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ΟΔΠ αλλά και σε άλλα πεδία που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις Η εξέλιξη της ΟΔΠ ως πεδίου Η δεκαετία του 1970 χαρακτηρίστηκε από την ευρεία χρήση των υπολογιστών και συνακόλουθα από την χρήση τους στη λύση προβλημάτων που σχετίζονται με την ΟΔΠ. Η πραγματική επανάσταση στο πεδίο ήταν η εμφάνιση των συστημάτων MRP (Materials Requirements Planning) και η εφαρμογή τους στον έλεγχο της παραγωγής. Για πρώτη φορά ενσωματώθηκαν, σε επίπεδο ελέγχου, όλα τα διαφορετικά τμήματα ή εξαρτήματα που απαιτούνται για το τελικό ολοκληρωμένο και περίπλοκο προϊόν. Έτσι ο προγραμματισμός της παραγωγής έγινε ευκολότερος με την διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (απαραίτητη για αυτό η μεγάλη υπολογιστική ισχύς των ηλεκτρονικών υπολογιστών). Π.χ. αλλαγές πάνω στον προγραμματισμό παράδοσης των προϊόντων, διαχείριση των αποθεμάτων από χιλιάδες ενδεχομένως εξαρτήματα που μπορεί να αποτελούν το τελικό προϊόν κλπ. Πρώτοι οι Ιάπωνες (Toyota), την δεκαετία του 1980 εφάρμοσαν την Just-intime (JIT) παραγωγή, που αποτέλεσε πραγματική επανάσταση στην κατασκευαστική φιλοσοφία. Τα συστήματα JIT είναι μια ολοκληρωμένη σειρά από δραστηριότητες, που σκοπό έχουν να επιτύχουν μεγάλο όγκο παραγωγής, Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών 16

17 χρησιμοποιώντας τα ελάχιστα δυνατά αποθέματα από εξαρτήματα, ανταλλακτικά ή υλικά, τα οποία καταφθάνουν στον χώρο παραγωγής ακριβώς την στιγμή που χρειάζονται (just in time). Τα συστήματα αυτά, σε συνδυασμό με τα συστήματα TQC (Total quality control), που προσπαθούν να εξαλείψουν τις αιτίες δημιουργίας ελαττωματικής παραγωγής, είναι σήμερα κεφαλαιώδους σημασίας στην βιομηχανική παραγωγή. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 αρχές της δεκαετίας του 80, αναπτύχθηκε η στρατηγική παραγωγής από ερευνητές του Harvard Business School. Η κεντρική ιδέα στο μοντέλο ήταν το πώς αυτό που αποκαλούμε five P s του συστήματος (πόροι), μπορούν να προσεγγισθούν σαν μεταβλητές για στρατηγικές και τακτικές αποφάσεις. Υποστήριξαν ότι, αφού από την στιγμή που είναι αδύνατον ένα σύστημα να αποδίδει εξαιρετικά σε όλους τις παραμέτρους του, η διοίκηση θα έπρεπε να επικεντρωθεί σε μια στρατηγική κατά την οποία σε ένα υποσύνολο από πεδία το παραγωγικό σύστημα να αποδίδει άριστα. Αυτό μοιραία οδηγεί στην ανάγκη για επίτευξη ισορροπιών ανάμεσα σε παραμέτρους όπως η υψηλή ποιότητα, το χαμηλό κόστος και η υψηλή ευελιξία, όσον αφορά τον σχεδιασμό και την διοίκηση εργοστασίων. Από την δεκαετία του 1980 και μετά, όλο και μεγαλύτερη σημασία αποδίδεται στην ποιότητα των υπηρεσιών και στην παραγωγικότητα, όροι που είναι κρίσιμοι για την επιβίωση στον ανταγωνιστικό κόσμο των βιομηχανιών υπηρεσιών. Για παράδειγμα η εταιρεία McDonald s σήμερα θεωρείται σαν πρότυπο στον συγκεκριμένο βιομηχανικό κλάδο για τον τρόπο που προσέγγισε τα θέματα της ποιότητας υπηρεσιών και της παραγωγικότητας. Έτσι πολλοί στον κλάδο την θεωρούν σαν παράδειγμα για το πώς να προσφέρεις υψηλής ποιότητας τυποποιημένες υπηρεσίες. Την μεγαλύτερη ίσως εξέλιξη στο πεδίο της ΟΔΠ αποτέλεσε η εφαρμογή κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η εφαρμογή σε ευρεία έκταση των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management-TQM), που οφείλεται στους αποκαλούμενους και «γκουρού» της ποιότητας, E. Deming, J. Juran και P. Crosby. Η πιστοποίηση ποιότητας επίσης μέσω πιστοποιητικών τύπου ISO 9000, παίζει σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή προδιαγραφών ποιότητας στην κατασκευαστική βιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η παγκόσμια οικονομική ύφεση ώθησε τις εταιρίες να επανασχεδιάσουν τις διαδικασίες των λειτουργιών τους με σκοπό να παραμείνουν ανταγωνιστικές και έτσι να επιβιώσουν. Έτσι γεννήθηκε η τάση του επανασχεδιασμού των επιχειρήσεων (Business Process Reengineering BPR) με βασικό σκοπό να φέρει βαθιές αλλαγές, στον μέχρι τότε σκοπό των λειτουργιών της επιχείρησης. Συνήθως υπάρχει νέα θεώρηση του τι ακριβώς επιδιώκει να επιτύχει όλο το παραγωγικό σύστημα με τις παραγωγικές του διαδικασίες και κατόπιν τείνουν να μειωθούν ή και να καταργηθούν αν γίνεται, όλες εκείνες οι διαδικασίες που δεν προσθέτουν αξία. Οι εναπομένουσες διαδικασίες τείνουν να εκσυγχρονισθούν και με την εισαγωγή σε αυτές και την χρήση της πληροφορικής να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών 17

18 Με την παγκόσμια εξάπλωση του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990, άλλαξε δραματικά ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι έχουν πληροφόρηση, επικοινωνούν ή αγοράζουν προϊόντα. Έτσι εμφανίστηκε και το Ηλεκτρονικό εμπόριο που αποκτά όλο και μεγαλύτερο τμήμα στην «πίττα» των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ήδη σήμερα, το ηλεκτρονικό εμπόριο θεωρείται βασικό στοιχείο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και βέβαια αποτελεί νέο πεδίο για την επιστήμη της ΟΔΠ. Μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 1990 εμφανίστηκε η τάση της Ολοκληρωμένης διαχείρισης αλυσίδας εφοδιασμού (Supply Chain Management). Η βασική ιδέα είναι η ανάπτυξη συστημάτων που να διαχειριστούν συνολικά την ροή των πληροφοριών, των υλικών και των υπηρεσιών από τους προμηθευτές πρώτων υλών μέχρι τους χώρους παραγωγής, τα εργοστάσια και τις αποθήκες και από εκεί μέχρι τους τελικούς καταναλωτές. Με αυτόν τον τρόπο οι οργανισμοί γίνονται περισσότερο ευέλικτοι στην ικανοποίηση των γρήγορα μεταβαλλόμενων αναγκών των πελατών τους. Αυτοί ήταν οι κυριότεροι σταθμοί στην εξέλιξη της ΟΔΠ στον χρόνο. Παρακάτω, στο σχήμα 1.3 παρουσιάζεται και σχηματικά αυτή η εξέλιξη για εποπτικούς λόγους. Σχήμα 1.3 Εξέλιξη ΟΔΠ στο χρόνο Σύγχρονοι στόχοι, τάσεις και προοπτικές στο πεδίο της ΟΔΠ Σε αυτή την παράγραφο θα περιγραφούν οι τάσεις που επικρατούν στο πεδίο της ΟΔΠ και που όλο και περισσότερο θα ισχυροποιούνται στο μέλλον. Τάσεις που στοχεύουν σε καλύτερη και ποιοτικότερη πάντα απόδοση των παραγωγικών συστημάτων. Μείωση του χρόνου εισαγωγής νέων προϊόντων στην παραγωγική διαδικασία. Απαιτεί τον σωστό συνδυασμό μεταξύ των σχεδιαστών των προϊόντων, των μηχανικών και της παραγωγής. Η σύγχρονη τάση προς αυτό τον Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών 18

19 στόχο είναι κάθε γκρουπ που συμμετέχει στις παραγωγικές διαδικασίες, να μην ενδιαφέρεται μόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών για το οποίο είναι υπεύθυνο, αλλά για το σύνολο των παραγωγικών διαδικασιών του συστήματος. Ανάπτυξη ευέλικτων παραγωγικών συστημάτων για ευρεία προσαρμογή προϊόντων και υπηρεσιών. Τείνει να γίνει όλο και σημαντικότερο το να υπάρχει ευελιξία στις παραγωγικές γραμμές των συστημάτων ώστε να δίδουν μια ποικιλία προϊόντων ικανή να ικανοποιήσει τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών. Π.χ. στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών μόνο η Toshiba παράγει περισσότερες από 30 εκδοχές laptop, ικανές να καλύψουν κάθε απαίτηση. Διαχείριση παγκοσμίων δικτύων παραγωγής. Καθώς οδεύουμε συνεχώς προς μια ολοκλήρωση της παγκοσμιοποίησης σε κάθε επίπεδο, γίνεται πλέον φανερό ότι είναι πρωτεύουσας σημασίας η δυνατότητα ελέγχου από τα παραγωγικά συστήματα της παραγωγής πρώτων υλών ή εξαρτημάτων που παράγονται σε απομακρυσμένα σημεία του κόσμου, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας. Επίσης βαρύνουσας σημασίας είναι η διαχείριση του εφοδιασμού των συστημάτων με αυτά καθώς και η ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων για την παρακολούθηση και απεικόνιση όλων των παραπάνω. Ανάπτυξη και ολοκλήρωση νέων τεχνολογιών σε υπάρχοντα παραγωγικά συστήματα. Αυτό είναι απαραίτητο καθώς ενώ υπάρχει προηγμένη πλέον τεχνολογία, πολλές φορές είναι δύσκολο να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Πολλές φορές το πρόβλημα έγκειται στη δυσκολία σύνδεσης και συνεργασίας διαφορετικών συστημάτων. Άλλες πάλι φορές δεσμεύεται ακριβός και εξελιγμένος εξοπλισμός στην παραγωγή προϊόντων που θα μπορούσε να επιτευχθεί και με λιγότερο εξελιγμένα παραγωγικά μέσα. Επίτευξη και διατήρηση υψηλής ποιότητας. Παρ όλο που οι οργανισμοί πολλές φορές δεν διαθέτουν την πολυτέλεια της άνεσης χρόνου που ενδεχομένως απαιτείται για την ανάπτυξη και διάρθρωσή τους έτσι ώστε να επιτύχουν υψηλά πρότυπα ποιότητας, τουλάχιστον όσο ο ανταγωνισμός τους, η τάση για διοίκηση ολικής ποιότητας (TQM) είναι κάτι που θα αυξάνεται συνεχώς στο μέλλον. Διοίκηση πολύ-πολιτισμικού ανθρώπινου δυναμικού. Στον σύγχρονο κόσμο που τα σύνορα παίζουν όλο και μικρότερη σημασία, η μετακίνηση των εργαζομένων έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, ώστε να γίνεται όλο και πιο απαραίτητη η ικανότητα διοίκησης και χειρισμού ανθρώπινου παραγωγικού δυναμικού, που αντιπροσωπεύει διαφορετικές κουλτούρες και μιλάει διαφορετικές γλώσσες. Συμμόρφωση με περιβαλλοντικά, ηθικά και νομικά πρότυπα. Η λεγόμενη κοινωνική ευθύνη είναι κάτι που αφορά ολόκληρο το παραγωγικό σύστημα, ωστόσο η μεγαλύτερη εστίαση γίνεται στις παραγωγικές λειτουργίες που συνήθως είναι εκείνες που μπορεί να έχουν είτε επιπτώσεις στο περιβάλλον είτε προβλήματα ασφαλείας. Όλο και περισσότερο πλέον οι εταιρίες αντιμετωπίζουν σαν αναπόσπαστο κομμάτι του επιχειρηματικού τους σχεδιασμού, αυτό που αποκαλούν «πράσινη πολιτική». Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών 19

20 1.8 Επιχειρησιακή στρατηγική Για πολλά χρόνια οι εταιρείες στον δυτικό κόσμο αντιμετώπιζαν αυτές τις ίδιες τις λειτουργίες τους μέσα από ένα στενό πρίσμα, θέτοντας στόχους που είχαν να κάνουν μόνο με την μείωση του κόστους και την καλύτερη αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού. Έτσι οι αποφάσεις που παίρνονταν, συνήθως σε ένα στενό τακτικίστικο πλαίσιο, δεν έδιναν σημασία στην σύνδεση των διαδικασιών της επιχείρησης που είναι υπεύθυνες για το πώς φτάνουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες στους πελάτες, με την ευρύτερη στρατηγική της εταιρείας. Ωστόσο τις δεκαετίες του 70 και του 80 τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν δραματικά καθώς παραδοσιακές αγορές, όπως αυτοκίνητα, δίκυκλα, ηλεκτρονικά κλπ. άρχισαν να κυριαρχούνται από ισχυρούς ανταγωνιστές (εταιρίες κυρίως από την Ιαπωνία). Οι δυτικοί managers αναγκάστηκαν να κοιτάξουν προς αυτές τις εταιρίες και να ανακαλύψουν τα στοιχεία που τις έκαναν τόσο επιτυχημένες. Οι εταιρίες αυτές μπορούσαν όχι μόνο να παράγουν καλά προϊόντα, αλλά και να εισάγουν νέα προϊόντα στις αγορές γρηγορότερα από τους ανταγωνιστές τους και μάλιστα χωρίς να αντιμετωπίζουν τα συνηθισμένα αρχικά προβλήματα εισόδου ενός νέου προϊόντος στην αγορά. Έτσι οι εταιρίες αυτές, οι οποίες μάλιστα εξελίχθηκαν σε εταιρίες παγκόσμιας κλάσης, έθεσαν νέα πρότυπα σε επίπεδο ποιότητας και παραγωγικότητας. Γρήγορα οι δυτικοί managers συνειδητοποίησαν ότι για την ανάκτηση της ανταγωνιστικής θέσης των εταιριών τους θα έπρεπε να αλλάξουν πολλά. Οι λειτουργίες της επιχείρησης που έχουν να κάνουν με το πώς φτάνουν στους πελάτες τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, έπρεπε πλέον να γίνουν αναπόσπαστο τμήμα της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της εταιρείας και αυτή ακριβώς η στρατηγική έπρεπε να είναι ευαίσθητη στα μηνύματα της αγοράς και να μπορεί να ανταποκριθεί γρήγορα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών της. Τώρα πλέον οι εταιρίες αντιλαμβάνονταν ότι διαφορετικοί πελάτες είχαν και διαφορετικές προτεραιότητες. Η παλιά άποψη ότι ο στόχος πάντοτε ήταν η μείωση του κόστους παραγωγής και μόνο, κατέρρευσε και εξ ανάγκης, ένα νέο πεδίο ήρθε στο προσκήνιο: η Επιχειρησιακή Στρατηγική. Επιχειρησιακή Στρατηγική είναι η διαμόρφωση μιας ευρείας πολιτικής και ενός σχεδίου αξιοποίησης των πόρων της επιχείρησης ώστε να υποστηριχθεί με βέλτιστο τρόπο η μακροπρόθεσμη στρατηγική ανταγωνισμού της επιχείρησης. Η Επιχειρησιακή Στρατηγική για να είναι αποτελεσματική πρέπει να ενσωματωθεί σαν αναπόσπαστο τμήμα της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της εταιρείας (corporate strategy) και έχει να κάνει με μακράς διάρκειας διαδικασίες που θα οδηγήσουν στις αναπόφευκτες αλλαγές. Περιλαμβάνει αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τον σχεδιασμό των διαδικασιών αλλά και με τις υποδομές που χρειάζονται για να υποστηριχθούν αυτές οι διαδικασίες. Ο σχεδιασμός των διαδικασιών περιλαμβάνει αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας, με τον προγραμματισμό της δυναμικότητας σε σχέση με Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών 20

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΑΣΣΑ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2007 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον Εκπαιδευτικό Υλικό Ενότητες Α. Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms

The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms Alexandros Diamantidis Dept. of Production & Management Engineering Democritus University of Thrace adiaman@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ελένη Γ. Νύκταρη Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ :ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:LOGISTICS ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ :ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:LOGISTICS ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ :ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:LOGISTICS ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Πρόδρομος Χατζόγλου, Αναστάσιος Διαμαντίδης, Εύχαρις Βουρλιώτη Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα