ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι συντελεστές παραγωγής (κεφαλαιουχικά αγαθά, εργασία, γη, επιχειρηµατικότητα, κλπ), µετά από µια διαδικασία, µετασχηµατίζονται σε αγαθά και υπηρεσίες. Η συνολική παραγωγή είναι η συνολική ποσότητα που παράγουν οι συντελεστές παραγωγής. Εάν διαιρέσουµε την συνολική παραγωγή µε το σύνολο των συντελεστών παραγωγής, λαµβάνουµε την συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής (TF, total factor productivity). Πολλές φορές ενδιαφερόµαστε για την παραγωγικότητα ενός συγκεκριµένου συντελεστή όπως της εργασίας. Για να την βρούµε διαιρούµε την παραγωγικότητα αυτού του συντελεστή µε τον αριθµό εργατών που εργάστηκαν για να παράγουν την ποσότητα αυτή. Τότε µιλάµε για την παραγωγικότητα της εργασίας (T, total labor productivity). Για να µπορέσουµε όµως να υπολογίσουµε την παραγωγικότητα της εργασίας θα πρέπει να αποµονώσουµε τον παράγοντα αυτόν από τους άλλους παράγοντες κρατώντας τους σταθερούς και µεταβάλλοντας µόνο τον συντελεστή εργασίας. Βραχυπρόθεσµα η επιχείρηση δεν µπορεί να κάνει διαφορετικά. Για να αυξήσει η επιχείρηση την παραγωγή της, συνήθως ο συντελεστής εργασία µεταβάλλεται πιο εύκολα από τούς άλλους παράγοντες. Μακροπρόθεσµα όµως η επιχείρηση είναι ικανή να µεταβάλλει όλους τους συντελεστές παραγωγής. Βραχυπρόθεσµη και Μακροπρόθεσµη χρονική περίοδος Όπως είδαµε παραπάνω, στην οικονοµία ο χρονικός ορίζοντας δεν συνδέεται µε µια ορισµένη χρονική περίοδο αλλά έχει να κάνει µε τον αν οι συντελεστές παραγωγής είναι σταθεροί ή µεταβλητοί. Το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο η επιχείρηση δεν µπορεί να µεταβάλλει την ποσότητα ενός ή περισσοτέρων συντελεστών παραγωγής το αποκαλούµε βραχυπρόθεσµο. Κατά την περίοδο αυτή η εταιρεία δεν µπορεί να µεταβάλλει όλους τους συντελεστές, παρά µόνο την εργασία και τις πρώτες ύλες. Φυσικά κατά το διάστηµα αυτό η επιχείρηση, όταν αυξοµειώνει τους µεταβλητούς συντελεστές, αν και δεν µπορεί να αυξήσει την ποσότητα των σταθερών συντελεστών, µπορεί παρ όλα να τους χρησιµοποιήσει συντελεστές παραγωγής ακόµα και τα κεφαλαιουχικά αγαθά. Αντιθέτως, το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο η επιχείρηση µπορεί να µεταβάλλει την ποσότητα όλων των συντελεστών παραγωγής το αποκαλούµε µακροπρόθεσµο. Κατά την περίοδο αυτή η εταιρεία µπορεί να µεταβάλλει όλους τους συντελεστές, ακόµα και τα κεφαλαιουχικά αγαθά.

2 2 Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αν και µπορούµε να υποθέσουµε ότι όλοι οι εργάτες είναι εξίσου αποτελεσµατική, η συνεισφορά του κάθε ενός στην συνολική παραγωγή δεν είναι η ίδια. Στο παράδειγµα που ακολουθεί ενώ ο πρώτος εργάτης παράγει 18 µονάδες, ο δεύτερος συνεισφέρει 22 µονάδες και ο τρίτος 26 ενώ ο τέταρτος 30. Μετά από αυτόν η συνολική παραγωγή συνεχίζει να αυξάνεται αλλά µε χαµηλότερο ρυθµό. Αυτό συµβαίνει γιατί στην αρχή ο αριθµός των εργατών είναι πολύ λίγος σε σύγκριση µε τους σταθερούς συντελεστές, ιδιαίτερα το κεφάλαιο. Η παρουσίαση ενός µόνο εργάτη δεν επιτρέπει την εξειδίκευση ούτε την κατανοµή της εργασίας σε καθήκοντα, έτσι δεν µπορεί να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Total roduct Total roduct Series abor Average & Marginal roduct Average & Marginal Series1 Series abor

3 3 Ο νόµος της φθίνουσας οριακής παραγωγικότητας Ο νόµος της φθίνουσας οριακής παραγωγικότητας περιορίζει τις δυνατότητες παραγωγής µιας επιχείρησης βραχυπρόθεσµα. Η επιχείρηση για να µπορέσει να αυξήσει την παραγωγή της χρειάζεται να επενδύσει σε κεφαλαιουχικό εξοπλισµό. Αυτό το επιτυγχάνει µακροπρόθεσµα. Εν τω µεταξύ, µετά από ένα ορισµένο σηµείο η οριακή παραγωγή µειώνεται κάθε φορά που αυξάνοµε τις ποσότητες του µεταβλητού συντελεστή παραγωγής ενώ κρατάµε συνεχώς σταθερούς τους άλλους συντελεστές. Αυτή η σχέση ισχύει κάθε φορά που κρατάµε ένα συντελεστή σταθερό και αυξάνοµε συνεχώς τον αριθµό των µεταβλητών συντελεστών. Αυτός είναι ο νόµος της φθίνουσας οριακής χρησιµότητας. Όπως φαίνεται από το διάγραµµα, ο νόµος της φθίνουσας οριακής παραγωγικότητας ισχύει βραχυπρόθεσµα και αρχίζει να εµφανίζεται από το σηµείο όπου το οριακό προϊόν είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Αποτελεσµατική χρήση των συντελεστών παραγωγής Εάν η επιχείρηση χρησιµοποιεί δυο συντελεστές παραγωγής, κεφάλαιο και εργασία, το κόστος παραγωγής ελαχιστοποιείται (και το κέρδος µεγιστοποιείται) όταν ισχύει η ακόλουθη σχέση. M K = K M όπου M και M K είναι το οριακό προϊόν της εργασίας και του κεφαλαίου αντίστοιχα. 'Όπως στην θεωρία του καταναλωτή έτσι και στην θεωρία παραγωγής το οριακό προϊόν ισούται µε τον λόγο M Q = και M K = Q K και το µέσο προϊόν της εργασίας και του κεφαλαίου είναι Q A = και Q A K = K

4 4 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η συνάρτηση παραγωγής, δηλαδή η τεχνική ή µηχανική σχέση ανάµεσα στις εισροές και εκροές της επιχείρησης είναι Q = f (K,,M,T,E) Q = f ( K, ) Στην βραχυχρόνια περίοδο υποθέτουµε ότι όλοι οι συντελεστές είναι σταθεροί (όπως το κεφάλαιο K ) εκτός από την εργασία. Μακροπρόθεσµα, η παραγωγή µπορεί να αυξηθεί όταν όλοι οι παράγοντες παραγωγής αυξηθούν. Όταν η συνολική παραγωγή (Q) διπλασιάζεται όταν όλοι οι συντελεστές διπλασιάζονται, λέµε ότι η απόδοση παραγωγής είναι σταθερή. Όταν η συνολική παραγωγή (Q) διπλασιάζεται όταν όλοι οι συντελεστές αυξάνονται κατά ήµισυ (½), λέµε ότι η απόδοση παραγωγής είναι αυξηµένη. Όταν η συνολική παραγωγή (Q) διπλασιάζεται όταν όλοι οι συντελεστές τετραπλασιάζονται, λέµε ότι η απόδοση παραγωγής είναι µειωµένη. Φυσικά όταν οι αποδόσεις παραγωγής αυξάνονται, το κόστος παραγωγής µειώνεται. Η επιχείρηση έχει συµφέρον να χρησιµοποιεί µια τεχνολογία που επιτρέπει τις αυξηµένες αποδώσεις. Αυτό είναι δυνατόν σε ορισµένες περιπτώσεις, δηλαδή εκεί που η τεχνολογία το επιτρέπει. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ Υπάρχουν περιπτώσεις που ο επιχειρηµατίας µπορεί να υποκαταστήσει τους συντελεστές παραγωγής και αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον όταν οι σχετικές τιµές των παραγόντων παραγωγής µεταβάλλονται. Εάν δηλαδή η τιµή του κεφαλαίου αυξάνεται σχετικά µε την εργασία, και τα δυο είναι υποκατάστατα, ο επιχειρηµατίας θα χρησιµοποιήσει περισσότερη εργασία και λιγότερο κεφάλαιο και αντιστρόφως. Αυτό είναι ευνόητο διότι ο επιχειρηµατίας ενδιαφέρεται να µειώσει το κόστος παραγωγής. Με την µείωση της τιµής του κεφαλαίου ο λόγος

5 5 MK M f και ο επιχειρηµατίας θα χρησιµοποιήσει περισσότερο κεφάλαιο ούτως ώστε το K οριακό προϊόν του κεφαλαίου µειώνεται και της εργασίας αυξάνεται µέχρι την εξοµοίωσή τους. Οικονοµική και τεχνολογική αποτελεσµατικότητα Η µέθοδος που χρησιµοποιεί τους λιγότερους συντελεστές παραγωγής είναι η πιο αποτελεσµατική από τεχνολογική άποψη. Η µέθοδος που κοστίζει λιγότερο είναι η πιο αποτελεσµατική από οικονοµική άποψη. Παράδειγµα. Μέθοδος Κ Εβδοµαδιαία παραγωγή A B Γ Η µέθοδος Β είναι η λιγότερο αποτελεσµατική από τεχνολογική άποψη συγκριτικά µε τις Α και Γ. Οι Α και Γ είναι εξίσου αποτελεσµατικές. Από οικονοµική άποψη η Γ είναι πιο αποτελεσµατική όταν οι τιµές του κεφαλαίου είναι 40 ευρώ και της εργασίας 5 ευρώ. Κόστος C A = (100X40) + (500X5) = 6500 C Γ = (50X40) + (800X5) = 6000 Εάν οι τιµές του κεφαλαίου είναι τώρα 20 ευρώ για το κεφάλαιο και 10 για την εργασία, το κόστος της κάθε µιας θα είναι C A = (100X20) + (500X10) = 7000 C Γ = (50X20) + (800X10) = 9000 Από οικονοµική άποψη η Α είναι τώρα πιο αποτελεσµατική από την Γ.

6 6 Ο λόγος της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας Εάν η παραγωγή είναι διαφορετική για κάθε µέθοδο τότε υπολογίζουµε τον λόγο της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, δηλ. EER (economic efficiency ratio) = (αξία παραγωγής / κόστος των συντελεστώ παραγωγής) Όσο µεγαλύτερος ο λόγος τόσο πιο αποτελεσµατική η µέθοδος από οικονοµική άποψη. Μέθοδος Κ Εβδοµαδιαία παραγωγή A Γ Εάν οι τιµές του κεφαλαίου είναι 20 ευρώ για το κεφάλαιο και 10 για την εργασία και η τιµή του παραγοµένου προϊόντος 5 ευρώ το κάθε ένα, τότε η αξία παραγωγής από τη µέθοδο Α είναι (δηλ =10000Χ5) και για την µέθοδο Γ είναι (δηλ Χ5). EER Α (economic efficiency ratio) = (50000 / 7000) = 7,1 EER Γ (economic efficiency ratio) = (55000 / 9000) = 6,1 Η µέθοδος Α είναι πιο αποτελεσµατική από οικονοµική άποψη. Για κάθε ευρώ που σπαταλάει για τους συντελεστές παραγωγής, η επιχείρηση λαµβάνει 7,10 ευρώ για το προϊόν της ενώ µόνο 6.1 ευρώ από την µέθοδο Γ.

7 7 Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑ Α ΤΩΝ ΕΠΤΑ (G7) Η παραγωγικότητα εργασίας µεταβάλλεται από περίοδο σε περίοδο και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον διότι είναι ένας παράγοντας που καθορίζει την ανταγωνιστικότητα µιας χώρας στο εσωτερικό και ειδικά στο εξωτερικό. Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚ ΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑ Α ΤΩΝ ΕΠΤΑ (G7) Ετήσια µεταβολή Ετήσια µεταβολή Χώρα Γαλλία 4,1 4,0 Ιταλία 4,0 2,7 Αγγλία 3,9 2,4 Ιαπωνία 3,0 1,5 ΗΠΑ 2,8 3,0 Γερµανία 2,6 4,6 Καναδάς 1,7 1,7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 651. Το µοναδιαίο κόστος εργασίας στην ευρωζώνη Η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα και πάλι*

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 651. Το µοναδιαίο κόστος εργασίας στην ευρωζώνη Η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα και πάλι* Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Workig Paper) No. 651 Το µοναδιαίο κόστος εργασίας στην ευρωζώνη Η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα και πάλι* Του Jesus Feipe και Utsav Kumar Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2.1. Οι καθοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζών 2.1.1 Μεθοδολογία Οι παράγοντες που καθορίζουν την απασχόληση ενός κλάδου, εποµένως και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Άτομα ή κοινωνία; H οικονομική θεωρία έχει ως σημείο εκκίνησης ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΣΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τι Είναι τα Οικονομικά;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τι Είναι τα Οικονομικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τι Είναι τα Οικονομικά; Αφού μελετήσετε αυτό το κεφάλαιο θα είστε σε θέση: Να δώσετε έναν ορισμό των οικονομικών και να διακρίνετε μεταξύ μικροοικονομικών και μακροοικονομικών Να εξηγήσετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 1 Εισαγωγή Δεν είναι λίγα όσα έχουν λεχθεί και γραφεί, ιδίως τα τελευταία χρόνια, για τον τομέα του

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη.

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος, Α.Μ 14224 Παρασκευόπουλος Χρήστος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία 1960-2007

Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Ανάπτυξη, παραγωγική δομή και αγορά εργασίας Ηλίας Ιωακείμογλου Ιανουάριος 2008 Οι ρυθμοί μεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά τα έτη 1960-2007 ήταν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΕΟ 11

4 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΕΟ 11 4 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΕΟ 11 ΘΕΜΑ 1 Ο 1.1. Η περιγραφή εργασίας είναι µια διαδικασία σηµαντική για κάθε επιχείρηση και µάλιστα δεν πρέπει να περιορίζεται στα διοικητικά στελέχη. Μέσω της περιγραφής εργασίας καθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

Ποια τα επιχειρήματα υπέρ και κατά του διεθνούς εμπορίου;

Ποια τα επιχειρήματα υπέρ και κατά του διεθνούς εμπορίου; Τι είναι το συγκριτικό και τι το απόλυτο πλεονέκτημα στο διεθνές εμπόριο; Συγκριτικό πλεονέκτημα: μια χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή ενός προϊόντος αν το κόστος ευκαιρίας της παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E)

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Απρίλιος 2005 Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα