Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ."

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. Μ. Καρδούλη, Θ. Ακοβιτσιώτη Η παρούσα ανακοίνωση για να ανταποκριθεί στο σκοπό και τους στόχους όπως αυτοί έχουν διατυπωθεί στον τίτλο, αναλύει αφενός συνοπτικά τη διαδικασία της ορολογικής εργασίας κατά Wuster, υπογραμμίζει τις κυριότερες διαστάσεις της όπως αυτές εμπεριέχονται στο πρότυπό του και αφετέρου δημιουργεί ενδεικτικό συστηματικό λεξιλόγιο όρων βασισμένο στο κείμενο της ομιλίας. Κατ αυτόν τον τρόπο προσφέρει στον αναγνώστη ένα εφαρμοσμένο υπόδειγμα διδακτικού τέλους και ένα simulacrum προς αντικειμενική ή υποκειμενική χρήση. Οι συγγραφείς επιλέγοντας τις βασικές δομές της ορολογικής δραστηριότητας φωτίζουν τις αντίστοιχες πτυχές της και απομυθοποιούν ένα βασικό κλάδο των ανθρωπιστικών επιστημών. TERMINOLOGY S MYTH : AN OVERVIEW OF THE MODERN APPROACH FOR PRODUCTION, EXPRESSION AND USE OF TERMS. Kardouli, Th. Akovitsioti SUMMARY In order to meet the purpose and goals set forth in the title, this intervention analyses primo the procedure of terminological work according to Wuster and underlines the basic dimensions as described in his model and secondly produces an indicative systematic vocabulary deriving from this very same text. It offers this way to the reader an application example for didactic purposes and a simulacrum for objective or subjective use. The authors selected the basic structures of terminological activity in order to illuminate the respective aspects and demystify a fundamental branch of human sciences. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αν κατά τον Ευάγγελο Παπανούτσο, η Ψυχολογία και η Λογική ανήκουν στη Φιλοσοφική Προπαιδεία, κατά την ταπεινή μας γνώμη, η Ορολογία ως επιστημονικός κλάδος ανήκει στην Προπαιδεία της επιστημονικής/τεχνολογικής Επικοινωνίας της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Από την κλασική Λογική του Αριστοτέλη περάσαμε στις διευρυμένες απόψεις της σύγχρονης φυσικής και των σύγχρονων μαθηματικών, οι δημιουργοί των οποίων βασισμένοι σε κλασσικά ελληνικά διαχρονικά πρότυπα εκπόνησαν νέο κώδικα συμβόλων και προσεγγίσεων προς απόκτηση περισσότερης πληροφορίας για θέματα φύσης, χρήσης, 88

2 λειτουργίας, ελέγχου και αποθήκευσης της γνώσης. Η έννοια της πληροφορίας με τη σύγχρονη της έκδοση έλκει την καταγωγή της από την Κυβερνητική : Wienev 1949 : επιστήμη που εξετάζει τους μηχανισμούς ελέγχου και επικοινωνίας στα ζώα και στις μηχανές. Έτσι φθάσαμε έως τη Συστημική και την Κυβερνητική, επιστήμες οι οποίες χάρις στην παρεμβατική τάση τους θέτουν τάξη και αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων αλλά και των πολύπλοκων συστημάτων της σύγχρονης εποχής. Αυτή η προσέγγιση εφαρμοσμένη στην επιστημονική επικοινωνία συμπυκνώνεται στην Επιστήμη του Όρου, αλλιώς Ορολογία. Σύγχρονος της θεωρίας των συστημάτων ο Eugene Wuster,εφάρμοσε τις αρχές και τις μεθόδους της στην επικοινωνία της επιστήμης της οικονομίας και της τεχνολογίας θέτοντας τις βάσεις της Ορολογικής επιστήμης : Η παρακαταθήκη της βιβλιοθήκης του περιλαμβάνει εργασίες πάνω στα Συστήματα εννοιών, βάσει Λογικής και βάσει σχέσεων Λογικής, σχέσεων Ιεραρχίας και σχέσεων Οντολογίας. Επίσης, ταυτόχρονα, εκπόνησε συλλογές συστηματικών λεξιλογίων όρων ή συστημάτων όρων. Οι αρχές εκπόνησης και εκφοράς όρων για κάλυψη της συνεχώς παραγόμενης γνώσης αυτής σε άλλες γλώσσες βασίστηκαν κυρίως στο έργο του. Η ορολογική προσέγγιση κάλυψε αυτή την αναδυόμενη ανάγκη της πολυγλωσσικής και διεπιστημονικής γνώσης ακολουθώντας κανόνες και αρχές υιοθετημένες αργότερα μετά τον Wuster από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα (Τ.C. 37). Σκοπός αυτής της τάσης είναι η χρήση κοινής γλώσσας προς όφελος της επιστήμης και η μεταφορά της πληροφορίας αυτής σε ένα συνεχώς διευρυνόμενο κοινό. Η ομάδα του Λουξεμβούργου : Von Bertalanffy, Kohler, βιολόγοι, ψυχολόγοι, μαθηματικοί, δανείστηκαν την βασική έννοια του συστήματος από τον Ελβετό γλωσσολόγο Ferdinand de Saussure, ο οποίος θεώρησε τη γλώσσα ενιαίο σύνολο γλωσσικών σημείων και εφήρμοσαν την αρχή αυτή στον ανθρώπινο οργανισμό, στην ανθρώπινη συμπεριφορά και αλλού. Ενώ η Γλωσσική επιστήμη εξετάζει τα στοιχεία του λόγου, τη δομή τους, την σύνταξη, τη γραμματική, τη σημασία και την ετυμολογία του, εξετάζει δηλαδή στο σύνολό της την Γλωσσική Γενική Επικοινωνία των ανθρώπων, η Ορολογική επιστήμη εξετάζει τους όρους των διαφόρων γνωστικών πεδίων και διερευνά τις έννοιες τις οποίες εκπροσωπούν ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης ταύτιση έννοιας-όρου. Επίσης οι επιστημονικές λέξεις για να καταξιωθούν στο επίπεδο του Όρου υπόκεινται σε κατάλληλη διεργασία κατοχύρωσης, τυποποίησής τους και συνυφαίνονται σε συστηματικά και όχι μόνο αλφαβητικά σύνολα βάσει διεθνών προτύπων. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες παράγεται η θεωρία της Επιστήμης του Όρου και καθώς η τεχνογνωσία συνεχώς διαχέεται σε ευρεία κλίμακα διερωτάται κανείς αν η προσέγγιση της Ορολογίας δεν θα έπρεπε να εφαρμόζεται γενικότερα αφού ο καθημερινός λόγος έγινε κι αυτός τεχνικός λόγος. Είναι μεν εν αρχή ο Λόγος αλλά τον Λόγο στηρίζει κια στήριζε πάντα ο Όρος ως ουσία και προϋπόθεση. Η διαφορά μεταξύ Γλώσσας και 89

3 Ορολογίας έγκειται στο ότι η δεύτερη εδράζεται σε αρχές και κανόνες και η Ορολογία συγγενεύει με την Λογική ως κανονιστική και όχι ως περιγραφική. Η ψυχολογία λόγου χάριν, περιγράφει αφού ερμηνεύσει τα ψυχικά φαινόμενα, η δε λογική εξετάζει τα ορθά από τα λαθεμένα ενώ η Ορολογία προτάσσει τα ακριβή, τα ορισμένα και τα συστηματικά ώστε η γνώση να παρουσιάζεται ως σύνολο αλληλένδετο και αλληλουποστηριζόμενο και όχι αυθαίρετα, αποσπασματικά και αόριστα. Η Ορολογία έχει και έτερο κοινό σημείο με τη Λογική, αφού εξετάζει την τυπική κατ είδος γνώση και την καθύλην, την ουσιαστική διακρίνοντας τις έννοιες σε γενικές και ειδικές. Η Ορολογία είναι διεπιστημονικός και ενδοεπιστημονικός τομέας που αναφέρεται στις έννοιες και τις απεικονίσεις τους όρους, σύμβολα Το αντικείμενο έρευνας της αποτελούν συστήματα όρων τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις λογικής και κατονομάζονται μέσω των όρων. Κι αυτό γιατί όρος είναι ένα συμβατικό σύμβολο για την απεικόνιση μιας έννοιας η οποία ορίζεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό τομέα. Σύμφωνα με τον Helmut Felber υπάρχουν τρεις Σχολές που ασχολούνται με την Ορολογία : η Σχολή της Πράγας, η Σχολή της Βιέννης και η Σοβιετική Σχολή. Η Ορολογία είναι το αντικείμενο συγκεκριμένων επιστημονικών ερευνών σε πολυάριθμες χώρες. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΩΝ Οι Όροι δημιουργούνται με βάση τις παρακάτω διαδικασίες : συστηματοποίηση γνώσης βασισμένη στις σχέσεις μεταξύ των εννοιών (γενική θεωρία της επιστήμης, εννοιολογική ταξινόμηση για κάθε επιστημονικό κλάδο). μεταφορά γνώσεων, δεξιοτήτων και τεχνολογίας (εκπαίδευση, κατάρτιση, ανάγνωση επιστημονικών κειμένων και τεχνικών). παραγωγή, επεξεργασία και διάχυση επιστημονικών πληροφοριών και τεχνικών (σύνταξη, στοιχειοθεσία και δημοσίευση επιστημονικών κειμένων). μετάφραση επιστημονικών κειμένων και τεχνικών. αναλυτική περίληψη και συμπύκνωση εξειδικευμένων πληροφοριών. αποθήκευση στη μνήμη Η/Υ και αναζήτηση επιστημονικών πληροφοριών και τεχνικών (γλώσσες καταχώρισης, θησαυροί, συστήματα ταξινόμησης). Η ανάπτυξη της Ορολογίας ως επιστήμης, η θέσπιση αρχών παραγωγής όρων και ο παγκόσμιος συντονισμός των εργασιών στον τομέα αυτό θα συμβάλλουν ως ένα βαθμό στην αποφυγή πιθανής ρήξης της επικοινωνίας στους διάφορους τομείς. Εκφορά των όρων: Επειδή ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός νέων εννοιών γεννιούνται σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας υπάρχει ανάγκη να τους εκφράσει κανείς χρησιμοποιώντας τους υφιστάμενους όρους ή δημιουργώντας νέους με συνδυασμό 90

4 μορφημάτων (ρίζες και προσφύματα) σε κάθε γλώσσα. Εδώ δημιουργείται μια ανισορροπία που μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή διακοπή της επικοινωνίας ανθρώπου με άνθρωπο, ανθρώπου με μηχάνημα και μηχανήματος με μηχάνημα. Η ανισορροπία αυτή συνίσταται στο γεγονός ότι ο αριθμός των μορφημάτων είναι της τάξης των μερικών χιλιάδων ενώ ο αριθμός των εννοιών είναι της τάξης των μερικών εκατομμυρίων. Για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης, είναι απόλυτη ανάγκη να υπάρξει συστηματική προσέγγιση και εφαρμογή αρχών παραγωγής όρων παράλληλα με τη χρήση πληροφορικοποιημένης βιβλιογραφικής καταχώρισης όρων. Η επιστημονική γνώση και οι τεχνολογικές κατακτήσεις είναι διασκορπισμένες ανά τον κόσμο. Η μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων δεν είναι εφικτή παρά μόνο εάν υπάρχουν τυποποιημένοι όροι στις γλώσσες υποδοχής. Για το λόγο αυτό γίνονται προσπάθειες από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, την Ιαπωνία, τις Αραβικές χώρες και τη Νότιο Αμερική να παράγουν όρους στους τομείς όπου οι χώρες αυτές σκοπεύουν να επωφεληθούν της τεχνολογικής και επιστημονικής προόδου των υπόλοιπων χωρών. Οποιαδήποτε δραστηριότητα πληροφόρησης εξαρτάται από την ύπαρξη αξιόπιστων συναφών όρων. Οι όροι αυτοί είναι απαραίτητοι όταν διατυπώνεται η πληροφορία αλλά και όταν συμπυκνώνεται ή όταν θέλουμε να ανακτήσουμε την πληροφορία. Οι μεταφραστές και οι διερμηνείς είναι οι πρώτοι που ανακαλύπτουν την ανεπάρκεια όρων μιας γλώσσας όταν αναδιατυπώνουν την πληροφορία σε μιαν άλλη γλώσσα. Η δημιουργία εννοιολογικών ταξινομήσεων είναι μια δραστηριότητα που ανήκει στην επιστήμη της ορολογίας. Οι καταχωρίσεις αυτές πρέπει να είναι δυναμικές και να ακολουθούν γρήγορα την εξέλιξη των διαφόρων ειδικοτήτων. Τα υφιστάμενα συστήματα καταχώρισης για την ενημέρωση των βιβλιοθηκών είναι στατικά και δεν ακολουθούν παρά μόνο με πολύ αργό ρυθμό τις νέες εξελίξεις. Ο θησαυρός έχει γίνει απαραίτητο εργαλείο για την ανάκτηση της πληροφορίας. Έχει την ευκαμψία να μπορεί να ενσωματώνει γρηγορότερα τις νέες επιστημονικές τάσεις. Η δομή ενός θησαυρού αποτελείται από μια συστηματική εργασία καταχώρισης όρων και αποσαφήνισης των σχέσεων μεταξύ των εννοιών. Η χρήση των ορολογιών: α) Διατύπωση (formulation) των ορολογιών. Σε πρώτο πλάνο στην ενεργό χρήση της ορολογίας βρίσκεται η διατύπωση. Οι ειδικοί κάποιου συγκεκριμένου πεδίου συνεισφέρουν προφορικά ή γραπτά εκφράζοντας μια πρωτότυπη και μοναδική ανά επιστημονικό κλάδο ορολογική διατύπωση. β) Κατάρτιση στη ορολογία. Δεν πρόκειται για τη δημιουργία συστημάτων εννοιών ή όρων, αλλά αποκλειστικά για τη χρήση τους και την εφαρμογή ορολογικών αρχών και ορογραφικών μεθόδων. γ) Συντονισμός της ορολογικής εργασίας = Πληροφόρηση και τεκμηρίωση. Δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού των εξειδικευμένων λεξιλογίων και των ορολογικών έργων, είναι 91

5 απαραίτητο, για λόγους οικονομίας και εναρμόνισης, να γνωστοποιηθούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους -χρήστες ή συγγραφείς λεξιλογίων- τα υφιστάμενα ορολογικά σχέδια και εκδόσεις. Αυτό γίνεται με την τεκμηρίωση και την πληροφόρηση. Η τεκμηρίωση είναι η καταγραφή των δεδομένων, για παράδειγμα με τη μορφή δευτερευόντων δεδομένων (βιβλιογραφίες, κλπ.) ενώ η πληροφόρηση αφορά στη μεταβίβαση των δεδομένων στους ενδιαφερόμενους. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις κάθε εργασίας ορολογικής τεκμηρίωσης και πληροφόρησης είναι οι ακόλουθες : Γνώση των συστημάτων των εννοιών των αντίστοιχων επιστημονικών κλάδων, Κατάρτιση στις ορολογικές αρχές και ορογραφικές μεθόδους, Κατάρτιση στην τεκμηρίωση και πληροφόρηση. δ) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές : Η συστημική εργασία της απομνημόνευσης ορογραφικών δεδομένων από τους Η/Υ αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ιδιαίτερα για την τεκμηρίωση λεξιλογίων. Χρησιμοποιούνται σαν εργαλείο για τη μετάφραση. Απομνημονεύουν ισοδύναμους όρους διαφορετικών γλωσσών οι οποίοι μπορούν αυτόματα να αναζητηθούν. Η απομνημόνευση μπορεί να θεωρηθεί ως πράξη τεκμηρίωσης και η αναζήτηση ως πράξη πληροφόρησης. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΦΑΣΕΤΤΑΣ (ΜΟΝΤΕΛΟ WUSTER). Παρουσιάζουμε εδώ τα χαρακτηριστικά των τεσσάρων διαστάσεων του μοντέλου Wuster για τη διαδικασία ορολογικής εργασίας σύμφωνα με το οποίο επεξεργασθήκαμε τα παραδείγματα που θα αναλύσουμε στο τέλος της εισήγησής μας. Έχουμε λοιπόν τις ακόλουθες 4 διαστάσεις κατά Wuster : Τη διάσταση (α) αποτελούν τα γνωστικά πεδία (τομείς) και απεικονίζεται με μια διάταξη 300 κύβων που είναι τοποθετημένοι ο ένας πάνω στον άλλο. Τη διάσταση (β) αποτελούν οι γλώσσες και απεικονίζεται με μια διάταξη 60 κύβων που είναι τοποθετημένοι ο ένας πίσω από τον άλλο. Οι κύβοι και των δύο αυτών διαστάσεων στο σύνολό τους καλύπτουν πλήρως μια παραλληλόγραμμη επιφάνεια. Τη διάσταση (γ) που αφορά στην προσέγγιση και απεικονίζεται με 10 συρτάρια τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο. Τη διάσταση (δ) που αντιμετωπίζει το ζήτημα των αφηρημένων εννοιών και απεικονίζεται με 2 συρτάρια τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο. Σύμφωνα με τους κανόνες της αναλυτικής γεωμετρίας η διάσταση (γ) θα έπρεπε να είναι τοποθετημένη οριζόντια και η διάσταση (δ) κάθετα. Η γραφική παράσταση των δύο αυτών διαστάσεων αντιστράφηκε κατά τρόπο ώστε να πιάνει λιγότερο χώρο. 92

6 Η συνολική αυτή ταξινόμηση κατά Wuster αναπαρίσταται από τη σχηματική παράσταση που ακολουθεί. 93

7 1. Η διάσταση (α) αποτελείται λοιπόν από το φάσμα όλων των γνωστικών πεδίων (τομέων). Καταρχήν πρέπει να καθορίσουμε πόσο μπορεί να διαιρεθεί αυτό το σύνολο. Τι πρέπει να καταλαβαίνει ένας επιστήμονας του όρου με τον τίτλο γνωστικό πεδίο. Ένα πεδίο δεν μπορεί να είναι τόσο γενικό όπως τεχνολογία ή θετικές και φυσικές επιστήμες. Οι ειδικοί δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν για τον αριθμό των υφιστάμενων πεδίων. Ας υποθέσουμε ότι είναι της τάξεως των 300, όπως στο σχήμα που έχουμε. Σύμφωνα όμως με μελέτες που έκανε ο Ι. Dahlberg υπάρχουν περίπου έννοιες σε χρήση που αντιπροσωπεύουν επιστημονικά γνωστικά πεδία. 2. Η διάσταση (β) αποτελείται από τις γλώσσες. Ο Ferdinand de Saussure, ήδη γύρω στο 1910 επεσήμανε ότι τα συστήματα των εννοιών οι οποίες απεικονίζονται σε δύο γλώσσες, δεν είναι σε καμία περίπτωση όμοια. Ανέπτυξε τη θεωρία της Κοινής Γλώσσας. Η θεωρία αυτή ισχύει και στην Ορολογία. Βέβαια, οι ορολόγοι έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τους χρήστες της κοινής γλώσσας, δεν έχουν να ασχοληθούν με 2000 διαφορετικές γλώσσες αλλά μόνο με 60 γλώσσες, γιατί οι ορολογίες δεν υφίστανται προς το παρόν, παρά μόνο σε 60 γλώσσες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν μόνο 60 κύβοι στη σειρά μέσα στην όλη δομή των κύβων. Πού βασίζεται ο αριθμός 60; Στη βιβλιογραφία των πολύγλωσσων επιστημονικών και τεχνικών λεξικών του J.E.Holmstrom, που έχει εκδοθεί από την ΟΥΝΕΣΚΟ, αναφέρονται μόνο 59 γλώσσες. Ο συνδυασμός των δύο διαστάσεων δίνει 300Χ60= πιθανές μονογλωσσικές ορολογίες των πεδίων. Ο αριθμός των λεξιλογίων ανά πεδίο μπορεί να περιορισθεί στις εάν τα λεξιλόγια αυτά είναι μονογλωσσικά και εάν ταξινομηθεί το περιεχόμενό τους με συστηματική σειρά (δηλαδή σύμφωνα με τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ακολουθηθούν ορισμένες ορογραφικές αρχές έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμη η συστηματική σειρά ταξινόμησης των εννοιών στις διάφορες γλώσσες. Οι διαστάσεις (α) και (β) της ορολογικής εργασίας καθορίζονται από το είδος του πεδίου των εννοιών υπό επεξεργασία και υφίστανται ανεξάρτητα της ορολογικής εργασίας. Αποτελούν για να το πούμε απλά την πρώτη ύλη της ορολογικής εργασίας. Οι διαστάσεις (γ) και (δ) καθορίζουν τη μέθοδο της ορολογικής εργασίας και αναλύονται ως ακολούθως : 3. Η διάσταση (γ) αφορά στην προσέγγιση της γλώσσας και διαρθρώνεται γύρω από τρία επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο (1) γίνεται ο συντονισμός της ορολογικής εργασίας των ανθρώπων που χειρίζονται ορολογικά δεδομένα. Πρόκειται για την ανεξάρτητη άποψη των ορολόγων τεκμηρίωσης. Στο δεύτερο επίπεδο (2) έχουμε τους χρήστες των όρων, για παράδειγμα τους συντάκτες ή τους μεταφραστές. Στο τρίτο επίπεδο (3) έχουμε 94

8 τους μοναδικούς πραγματικούς ορολόγους οι οποίοι ερευνούν τα συστήματα των εννοιών και των όρων και τα κατασκευάζουν και των οποίων η εργασία αναφέρεται ως συστημική. Η ιεράρχηση των επιπέδων μπορεί εξίσου να αντιστραφεί : πρέπει καταρχήν να υπάρχουν κάποιοι όροι, καταχωρημένοι δηλαδή με κάποια μορφή, πριν αποφασισθεί η χρήση τους. Η οντολογική σειρά (αλληλουχία) είναι αντίστροφη με τη σειρά (αλληλουχία) προσέγγισης. Αναλυτικότερα : Στο επίπεδο (3), τη συστημική εργασία της ορολογίας διακρίνουμε τρείς φάσεις. Τη Φάση 1 που αφορά στην έρευνα του ορολογικού συστήματος. Η έρευνα έχει σαν αντικείμενο την περιγραφή της χρήσης της ορολογίας που υφίσταται ως εκείνη τη χρονική στιγμή και την υπόδειξη δυνατοτήτων βελτίωσής της. Τη Φάση 2 που αφορά στην δημιουργία του συστήματος. Η συνειδητή ή ασυναίσθητη δόμηση ενός συστήματος είναι δυνατή για ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων - τουλάχιστον για δική τους χρήση. Ακόμη και οι τροποποιήσεις ενός συστήματος όρων αντιπροσωπεύουν ένα είδος δόμησης. Στην Φάση 2 λοιπόν έχουμε τη διαδικασία τυποποίησης που στηρίζεται σε μια συμφωνία, έναν προαιρετικό κανόνα (νόρμα).στη συνέχεια αποκτά το χαρακτήρα της οδηγίας, του επίσημου (υποχρεωτικού) δηλαδή κανόνα. Όταν δημοσιεύεται συμβαίνει μερικές φορές να βρίσκεται σε αντίθεση για πολλά χρόνια με μια περιγραφική νόρμα και μπορεί είτε να επικρατήσει και να αντικαταστήσει την παλιά περιγραφική νόρμα ή να οδηγηθούμε σε μια γλωσσολογική τομή. Οι καινούριοι λοιπόν όροι διεισδύουν αρχικά στις επιστημονικές γλώσσες και αρκετά αργότερα χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια και από το ευρύ κοινό. Τη Φάση 3 που αφορά στην παρουσίαση του συστήματος. Η εργασία της εφαρμοσμένης ορολογίας καταλήγει σε λεξιλόγια, η εργασία της θεμελιώδους ορολογίας καταλήγει στην παραγωγή κανόνων (νόρμες) και οδηγιών εφαρμόσιμων στη χρήση των εννοιών και των όρων. Είναι απαραίτητο να θεσπισθούν θεμελιώδεις αρχές για τη σύνταξη λεξιλογίων (γλωσσαρίων) ανά πεδίο έτσι ώστε οι όροι να αντανακλούν όσο καθαρότερα γίνεται το σύστημα των εννοιών. Πρέπει κατά συνέπεια να είναι συστηματικά και όχι αλφαβητικά με βασικό άξονα της δημιουργίας τους έναν συγκεκριμένο αριθμό λεξικογραφικών συμβόλων. Τα συστήματα των εννοιών διαρθρώνονται με βάση την κοινή γλώσσα και τις ορολογίες. Ενώ τα συστήματα των εννοιών της κοινής γλώσσας είναι τις περισσότερες φορές αυθαίρετα, ή αλλιώς προγνωστικά, τα ορολογικάσύνολα των συνδεδεμένων εννοιών είναι προαποφασισμένα και πρέπει να αντανακλούν τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης. Πολύ κοντά μεταξύ των επιστημονικών καταχωρίσεων των εννοιών και των συστημάτων των εννοιών της κοινής γλώσσας, υπάρχει μια τρίτη κατηγορία, αυτή της ταξινόμησης ανά πεδίο που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες της τεκμηρίωσης. Τα συστηματικά τους λεξιλόγια (γλωσσάρια) 95

9 αποκαλούνται θησαυροί. Είναι σημαντικό και επείγον να συνδυάσουν οι ορολόγοι και οι επιστήμονες της τεκμηρίωσης τις προσπάθειές τους για την παραγωγή κοινών μεθόδων ταξινόμησης και για την εξέλιξη αυτής της κοινής βάσης ταξινόμησης, δηλαδή της θεωρίας της ταξινόμησης. Στο επίπεδο 2, τη χρήση της ορολογίας περιλαμβάνονται δύο δραστηριότητες η ορολογική διατύπωση που αποτελεί ήδη στοιχείο της κατάρτισης ενός ειδικού και είναι απλά μια μοναδική διατύπωση ανά επιστημονικό κλάδο και η κατάρτιση στην ορολογία που αναφέρεται στη χρήση συστημάτων εννοιών και όρων και την εφαρμογή ορολογικών αρχών και ορογραφικών μεθόδων. Στο επίπεδο 1, το συντονισμό της ορολογικής εργασίας γίνεται προσπάθεια να γνωστοποιηθούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους-χρήστες ή συγγραφείς λεξιλογίωντα υφιστάμενα σχέδια και ορολογικές εκδόσεις. Αυτό το έργο μπορεί να διχοτομηθεί σε τεκμηρίωση και πληροφόρηση. Η τεκμηρίωση είναι η καταγραφή των δεδομένων, για παράδειγμα με τη μορφή δευτερευόντων δεδομένων (βιβλιογραφίες, κλπ.) ενώ η πληροφόρηση είναι η μεταβίβαση των δεδομένων στους ενδιαφερόμενους. 4. Η διάσταση (δ) αφορά στο βαθμό αφαιρετικής ικανότητας της ορολογικής εργασίας. Διακρίνουμε δύο επίπεδα αφηρημένων εννοιών που κατηγοριοποιούν την ορολογική εργασία στα δύο. Στο πρώτο επίπεδο λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεμονωμένες περιπτώσεις. Πρόκειται για μελέτες κατά περίπτωση. Στο δεύτερο επίπεδο έχουμε θεμελιώδεις μελέτες. Υπάρχει μια συνεκτική σχέση μεταξύ αυτών των δύο επιπέδων. Προτού καθορίσουμε τις ορολογικές αρχές πρέπει να μελετήσουμε διάφορες περιπτώσεις(επαγωγική μέθοδος). Από τη στιγμή όμως που θα καθορισθούν οι αρχές υπάρχει προδιαγεγραμμένος ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης κάθε περίπτωσης (συμπερασματική μέθοδος). Συγκεκριμένες δραστηριότητες και τύποι της ορολογικής εργασίας. Ι. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σε γενικές γραμμές η ορολογική εργασία περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες : συλλογή και καταγραφή των όρων που προσδιορίζουν τις έννοιες ειδικού πεδίου, (1) έρευνα, δημιουργία ή τυποποίηση συστήματος εννοιών για ένα πεδίο, (2) έρευνα ή τυποποίηση μιας σχέσης έννοιας-όρου. Καθορισμός του τρόπου με τον οποίο ένας όρος συνδέεται με μιάν έννοια και τανάπαλιν, (3) περιγραφή των εννοιών με επεξηγήσεις ή με ορισμούς ή με τυποποίηση των ορισμών, 96

10 (4) κατανόηση των ορογραφικών δεδομένων (ορολογικά και συναφή δεδομένα). Τα ορολογικά δεδομένα είναι όροι, ορισμοί, επεξηγήσεις, γλωσσικά περιβάλλοντα, σχέσεις μεταξύ των εννοιών, ισοδύναμα σε άλλες γλώσσες, κλπ. Τα συναφή δεδομένα είναι οι πηγές των δεδομένων, τα δεδομένα καταχώρισης, κλπ., (5) στην πολυγλωσσική ορολογική εργασία γίνεται σύγκριση μεταξύ των εννοιών των διαφορετικών γλωσσών, καθορισμός του βαθμού ισοδυναμίας των εννοιών και αναζήτηση των ισοδύναμων όρων. Τα σημεία (2) έως (4) και (6) αφορούν στην κατεξοχήν ορολογική εργασία ενώ τα σημεία (1) και (5) αφορούν στην ορογραφία. ΙΙ ΤΥΠΟΙ α) Η διεπιστημονική και διαγλωσσολογική ορολογική εργασία : Υπάρχουν ορισμένοι κλάδοι της ορολογικής εργασία οι οποίοι, εκ φύσεως, υπερβαίνουν συνολικά ή εν μέρει τα συστήματα των εννοιών σε όλη τους την έκταση. Είναι αυτό που ονομάζουμε διεπιστημονική και διαγλωσσολογική ή εξωγλωσσολογική ορολογική εργασία. Ειδικότερα, υπάρχει η ορολογική εργασία με άξονα την ενοποίηση των εννοιών και των όρων και υπάρχει η ορολογική εργασία με άξονα την εκπόνηση ορολογικών αρχών και ορογραφικών μεθόδων. Για τις δύο αυτές κατηγορίες πρέπει να προηγείται μια συγκριτική ορολογική εργασία. β) Περιγραφική ορολογική εργασία είναι η καταχώριση (εγγραφή) των ορολογικών χρήσεων (ειωθότων). Για να συνδέσουμε όρους με έννοιες, εφαρμόζουμε γλωσσολογικούς κανόνες. Διακρίνουμε δύο : ο ένας αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα χρήσης της ορολογίας και ο άλλος σε μιαν ορολογία που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά από μια ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί από κάποιο οργανισμό τυποποίησης. Η περιγραφική ορολογία είναι η κατανόηση των ορολογικών δεδομένων που συνδέονται με μεμονωμένες έννοιες σε μία ή, συγχρόνως σε πολλές γλώσσες, ενώ οι απαραίτητες πηγές επισημαίνονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Τα ορολογικά δεδομένα των διαφόρων εννοιών αναφέρονται σε μια υποκατηγορία ταξινόμησης ανά πεδίο. Αυτού του είδους η ορολογική εργασία που κάνουν οι περισσότεροι σύγχρονοι οργανισμοί ορολογίας και οι ορολογικές τράπεζες δεδομένων αποτελεί την ορογραφική τεκμηρίωση με τη στενή έννοια της έκφρασης. Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας είναι τα λεξικά. Εάν είναι πληροφορικοποιημένα αποτελούν ορολογικές βάσεις δεδομένων εν είδη λεξικού. Σε ορισμένες τελειοποιημένες μεθόδους περιγραφικής ορολογίας δημιουργείται ένα σύστημα εννοιών με γνώμονα διακριτά είδη 97

11 χαρακτηριστικών. Οι όροι ταξινομούνται σύμφωνα με κάποια συστηματική σειρά ή τουλάχιστον σε μεγάλες ομάδες εννοιών που αντιστοιχούν σε κάποιο σύστημα εννοιών. Το αποτέλεσμα είναι τα λεξιλόγια όρων. Εφόσον αυτά είναι πληροφορικοποιημένα, αποτελούν τράπεζες ορολογικών δεδομένων εν είδη λεξιλογίου. Πάντως, η συνήθης χρήση των όρων καταχωρίζεται χωρίς κανένα συντονισμό και χωρίς να χρησιμοποιηθούν ορολογικές πηγές. Έτσι, συμβαίνει να δημοσιευθούν πολλές φορές δύο ή /και περισσότερα λεξιλόγια για το ίδιο θέμα και τα ίδια ζεύγη γλωσσών, ενώ δεν υπάρχουν λεξιλόγια για άλλα θέματα και ζεύγη γλωσσών. Γ) Η κανονιστική ορολογική εργασία αφορά στην τυποποίηση. Μια μονοσήμαντη επικοινωνία με τη στενή έννοια του όρου θα σήμαινε ότι για μια έννοια - σαν στοιχείο σκέψης - υπάρχει ένας και μόνο όρος και αντίστροφα. Για το λόγο αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει ούτε ο ίδιος όρος για περισσότερες έννοιες (ομώνυμες ή πολύσημες) ούτε περισσότεροι όροι για μια μόνο έννοια (συνώνυμα). Βέβαια μπορεί στην πράξη ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο ο ίδιος όρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερες έννοιες να μην επαρκεί γιατί ο αριθμός των υφιστάμενων εννοιών ενός συγκεκριμένου πεδίου είναι περίπου χίλιες φορές μεγαλύτερος του αριθμού των ριζών των λέξεων στις διάφορες γλώσσες. Ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο μια έννοια δεν πρέπει να αντιπροσωπεύεται από πολλούς διαφορετικούς όρους δεν μπορεί να εκπληρωθεί από την τυποποίηση. Η τυποποίηση της ορολογίας έχει στόχο την ενοποίηση των εννοιών και των συστημάτων των εννοιών προκειμένου να προσδιορίσει τις έννοιες, να αμβλύνει το φαινόμενο των ομωνύμων, να εξαλείψει το φαινόμενο των συνωνύμων και να δημιουργήσει, εφόσον είναι απαραίτητο, νέους όρους οι οποίοι θα πληρούν τις ορολογικές αρχές. Οι ορολογικοί κανόνες διαχέονται από κάποιους οργανισμούς τυποποίησης οι οποίοι συστήνουν τη χρήση τους. Εξαρχής έγινε αντιληπτό ότι η τυποποίηση ορολογίας έπρεπε να προηγείται της τυποποίησης αντικειμένων. Στην κοινή γλώσσα, η κατάλληλη χρήση της γλώσσας είναι η νόρμα (κανόνας). Γι αυτό μέχρι πολύ πρόσφατα η γλωσσολογία ασχολείτο αποκλειστικά με την ελεύθερη και μη κατευθυνόμενη εξέλιξη της κοινής γλώσσας. Μπορούσε να αγνοεί την τυποποίηση γιατί το λεξιλόγιο της κοινής γλώσσας δεν ήταν πλήρες (περίπου λέξεις στα Αγγλικά) σε σύγκριση με το λεξιλόγιο της τεχνικής γλώσσας. Βέβαια, στις γλώσσες των ειδικοτήτων, λόγω της ραγδαίας προόδου της επιστήμης και της τεχνολογίας που οδηγούσε στη δημιουργία πολυάριθμων εννοιών και όρων, μια ελεύθερη ανάπτυξη της ορολογίας θα οδηγούσε σε ανεπίτρεπτη αταξία. Για το λόγο αυτό το 19ο αιώνα, οι ορολόγοι άρχισαν να δημιουργούν επιτροπές ορολογίας με στόχο την ενοποίηση και τυποποίηση των εννοιών και 98

12 των όρων. Στον τομέα των επιστημών, η τυποποίηση της ορολογίας είχε ξεκινήσει ήδη από τον 19ο αιώνα, στην τεχνολογία, ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα. Προκειμένου να εναρμονισθεί η ορολογική εργασία ήταν απαραίτητες κάποιες ενιαίες οδηγίες. Έτσι, υπάρχουν δύο είδη τυποποίησης της ορολογίας : (α) η τυποποίηση των ορολογικών αρχών και των ορογραφικών μεθόδων και (β) η τυποποίηση των λεξιλογίων (ορολογικοί κανόνες και νόρμες). Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός ιδρυμάτων και οργανισμών συμμετείχαν στη δημιουργία και κατάρτιση ορολογιών καθώς και στη συλλογή, καταχώριση, επεξεργασία, αποθήκευση, διάχυση και ανταλλαγή ορολογικών δεδομένων σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα. Προβλέπεται ότι στα επόμενα χρόνια ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά. Ήδη από το 1931 ο Καθηγητής Wuster απέδειξε ότι είναι επείγον να δημιουργηθούν εθνικοί και διεθνείς κανόνες (νόρμες) και με το μοντέλο του ταξινόμησης τύπου φασέτας πρότεινε έναν έγκριτο, συστημικό τρόπο τυποποίησης. Αυτή την ταξινομική προσέγγιση ακολουθούμε κι εμείς στα παραδείγματα που έχουν σαν βάση τους το κείμενο της σημερινής μας ανακοίνωσης έτσι ώστε να προκύψει ένα βασικό μεταγλωσσικό γλωσσάρι της Επιστήμης του Όρου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ανατύπωση από το Εγχειρίδιο της Ορολογίας του Felber. Unesco/Infoterm. 1. Ε.Π. Παπανούτσου, Λογική, εκδ. Δωδώνη 2. Ε.Κ. Λάζου, Αθήνα Μ. Καζάζη, Αρχές Ταξινόμησης 4. Συστημική θεωρία, Ελληνική Ομάδα Συστημάτων, Σάκκουλας, Practical Course in Terminology by Juan C. Sager. J.Benjamins Pub. Co 6. Amsterdam-Philadelphia Μ. Καρδούλη. Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛΕΤΟ,

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά κείμενα, διεθνής πρακτική και το Μνημόνιο. Θεοδώρα Ακοβιτσιώτη

Τεχνικά κείμενα, διεθνής πρακτική και το Μνημόνιο. Θεοδώρα Ακοβιτσιώτη Τεχνικά κείμενα, διεθνής πρακτική και το Μνημόνιο Μαρία Καρδούλη, Μαρία Καρδούλη, Θεοδώρα Ακοβιτσιώτη Τεχνικά κείμενα, διεθνής πρακτική και το Μνημόνιο Μνημόνιο Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος και Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Α. Βασιλείου Η διαδικασία καθώς και οι μέθοδοι βελτιστοποίησης των υπηρεσιών πληροφόρησης έχουν απασχολήσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Χατζημαρή Στέλλα 1, Τοράκη Κατερίνα 2, Τσάφου Σταματία 1 1 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 2 ΤΕΕ {schatz, stsafou}@teiath.gr; toraki@tee.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el Σαράντος Καπιδάκης 1, Στέλιος Πιπερίδης 2, Πένυ Λαμπροπούλου 2, Μαρία Γαβριηλίδου 2 ( 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2 Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ)

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Μαρία Γαβριηλίδου ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα Πολυγλωσσική Ελλάδα (1) Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο.

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια της οργάνωσης: ως ενέργεια: ρύθµιση των σχέσεων ανάµεσα στα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32)

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 1 Εισαγωγή, ορισμός και ιστορία της Γνωστικής Ψυχολογίας Πέτρος Ρούσσος Μερικά διαδικαστικά http://users.uoa.gr/~roussosp/gr/index.htm http://eclass.uoa.gr/courses/ppp146/

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 MACROWEB Προβλήματα Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 Παραδείγματα Προβλημάτων. Πως ορίζεται η έννοια πρόβλημα; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; Τι εννοούμε λέγοντας χώρο ενός προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Powerpoint Templates

Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Powerpoint Templates Ροδόλφος Mασλίας Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014 Powerpoint Templates DGTRAD Γενική διεύθυνση μονάδας Διεύθυνση A Διεύθυνση B Πολυγλωσσία Διεύθυνση C Πόροι και Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Παναγιώτης ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Arist Von Schlippe, Jochen Schweitzer επιµέλεια: Βιργινία Ιωαννίδου µετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 1 ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση Συνεδρίαση Ολομέλειας με θέμα: «Η Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Από το σχολικό εγχειρίδιο: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών, Γ Γενικού Λυκείου, 2012

Από το σχολικό εγχειρίδιο: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών, Γ Γενικού Λυκείου, 2012 Από το σχολικό εγχειρίδιο: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών, Γ Γενικού Λυκείου, 2012 Εισαγωγή στη Συστημική Προσέγγιση Η συστημική προσέγγιση είναι ο τρόπος σκέψης ή η οπτική γωνία

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοσύνη. Μπορεί να μετρηθεί; Βασίλειος Κωτούλας 2 η Περιφέρεια ΔΕ Καρδίτσας

Νοημοσύνη. Μπορεί να μετρηθεί; Βασίλειος Κωτούλας 2 η Περιφέρεια ΔΕ Καρδίτσας Νοημοσύνη Μπορεί να μετρηθεί; Βασίλειος Κωτούλας 2 η Περιφέρεια ΔΕ Καρδίτσας S Αμφισβήτηση S Αξιολόγηση της νοημοσύνης (Νασιάκου, (1980): Νοημοσύνη είναι ό,τι μετρούν τα τεστ νοημοσύνης) S Τρόπος αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ»

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» «DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής.

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Τρεις κατηγορίες κοινωνικών καταστάσεων είναι για τον Tajfel

Διαβάστε περισσότερα

Ικανότητες. Μηδέν είναι μήτε τέχνην άνευ μελέτης μήτε μελέτην άνευ τέχνης ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ

Ικανότητες. Μηδέν είναι μήτε τέχνην άνευ μελέτης μήτε μελέτην άνευ τέχνης ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Ικανότητες Υπολογιστική ικανότητα Μαθηματική ικανότητα Μηχανική ικανότητα Ικανότητα αντίληψης χώρου Γλωσσική ικανότητα Ικανότητα για δουλειές γραφείου Επιδεξιότητα Εικαστική ικανότητα Επαγγελματικές κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Μαθήματα Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Παραδόσεις 4. Μαθήματα Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP1021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρώτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μαθηματικά ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε

Διαβάστε περισσότερα

Τι είδους δεδομένα χρειάζονται; Προκόπης Προκοπίδης ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά»

Τι είδους δεδομένα χρειάζονται; Προκόπης Προκοπίδης ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Τι είδους δεδομένα χρειάζονται; Προκόπης Προκοπίδης ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Εισαγωγή Είδαμε ότι η κυριάρχη προσέγγιση στον χώρο της Μηχανικής Μετάφρασης βασίζεται στα δεδομένα: Τα συστήματα ΜΜ μαθαίνουν από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις της Γαλλικής γλώσσας, λογοτεχνίας, και του γαλλικού πολιτισμού, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ 1. ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στόχος Να γνωρίζουν οι μαθητές: να αξιοποιούν το σύμβολο της συνεπαγωγής και της ισοδυναμίας να αξιοποιούν τους συνδέσμους «ή», «και» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συννενόηση μεταξύ των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Εκμάθηση του λεξιλογίου μιας γλώσσας σημαίνει να γνωρίζει ο σπουδαστής τη μορφή, τη σημασία, την κλίση, την παραγωγή, την πραγματολογική λειτουργία, την κοινωνική χρήση μιας λέξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ -ΣΤΟΧΟΙ Να εξασφαλιστεί, μέσω της ΠΑ, ένας ουσιαστικός και λειτουργικός συγκερασμός της Παιδαγωγικής Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα