Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ."

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. Μ. Καρδούλη, Θ. Ακοβιτσιώτη Η παρούσα ανακοίνωση για να ανταποκριθεί στο σκοπό και τους στόχους όπως αυτοί έχουν διατυπωθεί στον τίτλο, αναλύει αφενός συνοπτικά τη διαδικασία της ορολογικής εργασίας κατά Wuster, υπογραμμίζει τις κυριότερες διαστάσεις της όπως αυτές εμπεριέχονται στο πρότυπό του και αφετέρου δημιουργεί ενδεικτικό συστηματικό λεξιλόγιο όρων βασισμένο στο κείμενο της ομιλίας. Κατ αυτόν τον τρόπο προσφέρει στον αναγνώστη ένα εφαρμοσμένο υπόδειγμα διδακτικού τέλους και ένα simulacrum προς αντικειμενική ή υποκειμενική χρήση. Οι συγγραφείς επιλέγοντας τις βασικές δομές της ορολογικής δραστηριότητας φωτίζουν τις αντίστοιχες πτυχές της και απομυθοποιούν ένα βασικό κλάδο των ανθρωπιστικών επιστημών. TERMINOLOGY S MYTH : AN OVERVIEW OF THE MODERN APPROACH FOR PRODUCTION, EXPRESSION AND USE OF TERMS. Kardouli, Th. Akovitsioti SUMMARY In order to meet the purpose and goals set forth in the title, this intervention analyses primo the procedure of terminological work according to Wuster and underlines the basic dimensions as described in his model and secondly produces an indicative systematic vocabulary deriving from this very same text. It offers this way to the reader an application example for didactic purposes and a simulacrum for objective or subjective use. The authors selected the basic structures of terminological activity in order to illuminate the respective aspects and demystify a fundamental branch of human sciences. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αν κατά τον Ευάγγελο Παπανούτσο, η Ψυχολογία και η Λογική ανήκουν στη Φιλοσοφική Προπαιδεία, κατά την ταπεινή μας γνώμη, η Ορολογία ως επιστημονικός κλάδος ανήκει στην Προπαιδεία της επιστημονικής/τεχνολογικής Επικοινωνίας της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Από την κλασική Λογική του Αριστοτέλη περάσαμε στις διευρυμένες απόψεις της σύγχρονης φυσικής και των σύγχρονων μαθηματικών, οι δημιουργοί των οποίων βασισμένοι σε κλασσικά ελληνικά διαχρονικά πρότυπα εκπόνησαν νέο κώδικα συμβόλων και προσεγγίσεων προς απόκτηση περισσότερης πληροφορίας για θέματα φύσης, χρήσης, 88

2 λειτουργίας, ελέγχου και αποθήκευσης της γνώσης. Η έννοια της πληροφορίας με τη σύγχρονη της έκδοση έλκει την καταγωγή της από την Κυβερνητική : Wienev 1949 : επιστήμη που εξετάζει τους μηχανισμούς ελέγχου και επικοινωνίας στα ζώα και στις μηχανές. Έτσι φθάσαμε έως τη Συστημική και την Κυβερνητική, επιστήμες οι οποίες χάρις στην παρεμβατική τάση τους θέτουν τάξη και αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων αλλά και των πολύπλοκων συστημάτων της σύγχρονης εποχής. Αυτή η προσέγγιση εφαρμοσμένη στην επιστημονική επικοινωνία συμπυκνώνεται στην Επιστήμη του Όρου, αλλιώς Ορολογία. Σύγχρονος της θεωρίας των συστημάτων ο Eugene Wuster,εφάρμοσε τις αρχές και τις μεθόδους της στην επικοινωνία της επιστήμης της οικονομίας και της τεχνολογίας θέτοντας τις βάσεις της Ορολογικής επιστήμης : Η παρακαταθήκη της βιβλιοθήκης του περιλαμβάνει εργασίες πάνω στα Συστήματα εννοιών, βάσει Λογικής και βάσει σχέσεων Λογικής, σχέσεων Ιεραρχίας και σχέσεων Οντολογίας. Επίσης, ταυτόχρονα, εκπόνησε συλλογές συστηματικών λεξιλογίων όρων ή συστημάτων όρων. Οι αρχές εκπόνησης και εκφοράς όρων για κάλυψη της συνεχώς παραγόμενης γνώσης αυτής σε άλλες γλώσσες βασίστηκαν κυρίως στο έργο του. Η ορολογική προσέγγιση κάλυψε αυτή την αναδυόμενη ανάγκη της πολυγλωσσικής και διεπιστημονικής γνώσης ακολουθώντας κανόνες και αρχές υιοθετημένες αργότερα μετά τον Wuster από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα (Τ.C. 37). Σκοπός αυτής της τάσης είναι η χρήση κοινής γλώσσας προς όφελος της επιστήμης και η μεταφορά της πληροφορίας αυτής σε ένα συνεχώς διευρυνόμενο κοινό. Η ομάδα του Λουξεμβούργου : Von Bertalanffy, Kohler, βιολόγοι, ψυχολόγοι, μαθηματικοί, δανείστηκαν την βασική έννοια του συστήματος από τον Ελβετό γλωσσολόγο Ferdinand de Saussure, ο οποίος θεώρησε τη γλώσσα ενιαίο σύνολο γλωσσικών σημείων και εφήρμοσαν την αρχή αυτή στον ανθρώπινο οργανισμό, στην ανθρώπινη συμπεριφορά και αλλού. Ενώ η Γλωσσική επιστήμη εξετάζει τα στοιχεία του λόγου, τη δομή τους, την σύνταξη, τη γραμματική, τη σημασία και την ετυμολογία του, εξετάζει δηλαδή στο σύνολό της την Γλωσσική Γενική Επικοινωνία των ανθρώπων, η Ορολογική επιστήμη εξετάζει τους όρους των διαφόρων γνωστικών πεδίων και διερευνά τις έννοιες τις οποίες εκπροσωπούν ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης ταύτιση έννοιας-όρου. Επίσης οι επιστημονικές λέξεις για να καταξιωθούν στο επίπεδο του Όρου υπόκεινται σε κατάλληλη διεργασία κατοχύρωσης, τυποποίησής τους και συνυφαίνονται σε συστηματικά και όχι μόνο αλφαβητικά σύνολα βάσει διεθνών προτύπων. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες παράγεται η θεωρία της Επιστήμης του Όρου και καθώς η τεχνογνωσία συνεχώς διαχέεται σε ευρεία κλίμακα διερωτάται κανείς αν η προσέγγιση της Ορολογίας δεν θα έπρεπε να εφαρμόζεται γενικότερα αφού ο καθημερινός λόγος έγινε κι αυτός τεχνικός λόγος. Είναι μεν εν αρχή ο Λόγος αλλά τον Λόγο στηρίζει κια στήριζε πάντα ο Όρος ως ουσία και προϋπόθεση. Η διαφορά μεταξύ Γλώσσας και 89

3 Ορολογίας έγκειται στο ότι η δεύτερη εδράζεται σε αρχές και κανόνες και η Ορολογία συγγενεύει με την Λογική ως κανονιστική και όχι ως περιγραφική. Η ψυχολογία λόγου χάριν, περιγράφει αφού ερμηνεύσει τα ψυχικά φαινόμενα, η δε λογική εξετάζει τα ορθά από τα λαθεμένα ενώ η Ορολογία προτάσσει τα ακριβή, τα ορισμένα και τα συστηματικά ώστε η γνώση να παρουσιάζεται ως σύνολο αλληλένδετο και αλληλουποστηριζόμενο και όχι αυθαίρετα, αποσπασματικά και αόριστα. Η Ορολογία έχει και έτερο κοινό σημείο με τη Λογική, αφού εξετάζει την τυπική κατ είδος γνώση και την καθύλην, την ουσιαστική διακρίνοντας τις έννοιες σε γενικές και ειδικές. Η Ορολογία είναι διεπιστημονικός και ενδοεπιστημονικός τομέας που αναφέρεται στις έννοιες και τις απεικονίσεις τους όρους, σύμβολα Το αντικείμενο έρευνας της αποτελούν συστήματα όρων τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις λογικής και κατονομάζονται μέσω των όρων. Κι αυτό γιατί όρος είναι ένα συμβατικό σύμβολο για την απεικόνιση μιας έννοιας η οποία ορίζεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό τομέα. Σύμφωνα με τον Helmut Felber υπάρχουν τρεις Σχολές που ασχολούνται με την Ορολογία : η Σχολή της Πράγας, η Σχολή της Βιέννης και η Σοβιετική Σχολή. Η Ορολογία είναι το αντικείμενο συγκεκριμένων επιστημονικών ερευνών σε πολυάριθμες χώρες. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΩΝ Οι Όροι δημιουργούνται με βάση τις παρακάτω διαδικασίες : συστηματοποίηση γνώσης βασισμένη στις σχέσεις μεταξύ των εννοιών (γενική θεωρία της επιστήμης, εννοιολογική ταξινόμηση για κάθε επιστημονικό κλάδο). μεταφορά γνώσεων, δεξιοτήτων και τεχνολογίας (εκπαίδευση, κατάρτιση, ανάγνωση επιστημονικών κειμένων και τεχνικών). παραγωγή, επεξεργασία και διάχυση επιστημονικών πληροφοριών και τεχνικών (σύνταξη, στοιχειοθεσία και δημοσίευση επιστημονικών κειμένων). μετάφραση επιστημονικών κειμένων και τεχνικών. αναλυτική περίληψη και συμπύκνωση εξειδικευμένων πληροφοριών. αποθήκευση στη μνήμη Η/Υ και αναζήτηση επιστημονικών πληροφοριών και τεχνικών (γλώσσες καταχώρισης, θησαυροί, συστήματα ταξινόμησης). Η ανάπτυξη της Ορολογίας ως επιστήμης, η θέσπιση αρχών παραγωγής όρων και ο παγκόσμιος συντονισμός των εργασιών στον τομέα αυτό θα συμβάλλουν ως ένα βαθμό στην αποφυγή πιθανής ρήξης της επικοινωνίας στους διάφορους τομείς. Εκφορά των όρων: Επειδή ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός νέων εννοιών γεννιούνται σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας υπάρχει ανάγκη να τους εκφράσει κανείς χρησιμοποιώντας τους υφιστάμενους όρους ή δημιουργώντας νέους με συνδυασμό 90

4 μορφημάτων (ρίζες και προσφύματα) σε κάθε γλώσσα. Εδώ δημιουργείται μια ανισορροπία που μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή διακοπή της επικοινωνίας ανθρώπου με άνθρωπο, ανθρώπου με μηχάνημα και μηχανήματος με μηχάνημα. Η ανισορροπία αυτή συνίσταται στο γεγονός ότι ο αριθμός των μορφημάτων είναι της τάξης των μερικών χιλιάδων ενώ ο αριθμός των εννοιών είναι της τάξης των μερικών εκατομμυρίων. Για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης, είναι απόλυτη ανάγκη να υπάρξει συστηματική προσέγγιση και εφαρμογή αρχών παραγωγής όρων παράλληλα με τη χρήση πληροφορικοποιημένης βιβλιογραφικής καταχώρισης όρων. Η επιστημονική γνώση και οι τεχνολογικές κατακτήσεις είναι διασκορπισμένες ανά τον κόσμο. Η μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων δεν είναι εφικτή παρά μόνο εάν υπάρχουν τυποποιημένοι όροι στις γλώσσες υποδοχής. Για το λόγο αυτό γίνονται προσπάθειες από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, την Ιαπωνία, τις Αραβικές χώρες και τη Νότιο Αμερική να παράγουν όρους στους τομείς όπου οι χώρες αυτές σκοπεύουν να επωφεληθούν της τεχνολογικής και επιστημονικής προόδου των υπόλοιπων χωρών. Οποιαδήποτε δραστηριότητα πληροφόρησης εξαρτάται από την ύπαρξη αξιόπιστων συναφών όρων. Οι όροι αυτοί είναι απαραίτητοι όταν διατυπώνεται η πληροφορία αλλά και όταν συμπυκνώνεται ή όταν θέλουμε να ανακτήσουμε την πληροφορία. Οι μεταφραστές και οι διερμηνείς είναι οι πρώτοι που ανακαλύπτουν την ανεπάρκεια όρων μιας γλώσσας όταν αναδιατυπώνουν την πληροφορία σε μιαν άλλη γλώσσα. Η δημιουργία εννοιολογικών ταξινομήσεων είναι μια δραστηριότητα που ανήκει στην επιστήμη της ορολογίας. Οι καταχωρίσεις αυτές πρέπει να είναι δυναμικές και να ακολουθούν γρήγορα την εξέλιξη των διαφόρων ειδικοτήτων. Τα υφιστάμενα συστήματα καταχώρισης για την ενημέρωση των βιβλιοθηκών είναι στατικά και δεν ακολουθούν παρά μόνο με πολύ αργό ρυθμό τις νέες εξελίξεις. Ο θησαυρός έχει γίνει απαραίτητο εργαλείο για την ανάκτηση της πληροφορίας. Έχει την ευκαμψία να μπορεί να ενσωματώνει γρηγορότερα τις νέες επιστημονικές τάσεις. Η δομή ενός θησαυρού αποτελείται από μια συστηματική εργασία καταχώρισης όρων και αποσαφήνισης των σχέσεων μεταξύ των εννοιών. Η χρήση των ορολογιών: α) Διατύπωση (formulation) των ορολογιών. Σε πρώτο πλάνο στην ενεργό χρήση της ορολογίας βρίσκεται η διατύπωση. Οι ειδικοί κάποιου συγκεκριμένου πεδίου συνεισφέρουν προφορικά ή γραπτά εκφράζοντας μια πρωτότυπη και μοναδική ανά επιστημονικό κλάδο ορολογική διατύπωση. β) Κατάρτιση στη ορολογία. Δεν πρόκειται για τη δημιουργία συστημάτων εννοιών ή όρων, αλλά αποκλειστικά για τη χρήση τους και την εφαρμογή ορολογικών αρχών και ορογραφικών μεθόδων. γ) Συντονισμός της ορολογικής εργασίας = Πληροφόρηση και τεκμηρίωση. Δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού των εξειδικευμένων λεξιλογίων και των ορολογικών έργων, είναι 91

5 απαραίτητο, για λόγους οικονομίας και εναρμόνισης, να γνωστοποιηθούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους -χρήστες ή συγγραφείς λεξιλογίων- τα υφιστάμενα ορολογικά σχέδια και εκδόσεις. Αυτό γίνεται με την τεκμηρίωση και την πληροφόρηση. Η τεκμηρίωση είναι η καταγραφή των δεδομένων, για παράδειγμα με τη μορφή δευτερευόντων δεδομένων (βιβλιογραφίες, κλπ.) ενώ η πληροφόρηση αφορά στη μεταβίβαση των δεδομένων στους ενδιαφερόμενους. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις κάθε εργασίας ορολογικής τεκμηρίωσης και πληροφόρησης είναι οι ακόλουθες : Γνώση των συστημάτων των εννοιών των αντίστοιχων επιστημονικών κλάδων, Κατάρτιση στις ορολογικές αρχές και ορογραφικές μεθόδους, Κατάρτιση στην τεκμηρίωση και πληροφόρηση. δ) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές : Η συστημική εργασία της απομνημόνευσης ορογραφικών δεδομένων από τους Η/Υ αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ιδιαίτερα για την τεκμηρίωση λεξιλογίων. Χρησιμοποιούνται σαν εργαλείο για τη μετάφραση. Απομνημονεύουν ισοδύναμους όρους διαφορετικών γλωσσών οι οποίοι μπορούν αυτόματα να αναζητηθούν. Η απομνημόνευση μπορεί να θεωρηθεί ως πράξη τεκμηρίωσης και η αναζήτηση ως πράξη πληροφόρησης. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΦΑΣΕΤΤΑΣ (ΜΟΝΤΕΛΟ WUSTER). Παρουσιάζουμε εδώ τα χαρακτηριστικά των τεσσάρων διαστάσεων του μοντέλου Wuster για τη διαδικασία ορολογικής εργασίας σύμφωνα με το οποίο επεξεργασθήκαμε τα παραδείγματα που θα αναλύσουμε στο τέλος της εισήγησής μας. Έχουμε λοιπόν τις ακόλουθες 4 διαστάσεις κατά Wuster : Τη διάσταση (α) αποτελούν τα γνωστικά πεδία (τομείς) και απεικονίζεται με μια διάταξη 300 κύβων που είναι τοποθετημένοι ο ένας πάνω στον άλλο. Τη διάσταση (β) αποτελούν οι γλώσσες και απεικονίζεται με μια διάταξη 60 κύβων που είναι τοποθετημένοι ο ένας πίσω από τον άλλο. Οι κύβοι και των δύο αυτών διαστάσεων στο σύνολό τους καλύπτουν πλήρως μια παραλληλόγραμμη επιφάνεια. Τη διάσταση (γ) που αφορά στην προσέγγιση και απεικονίζεται με 10 συρτάρια τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο. Τη διάσταση (δ) που αντιμετωπίζει το ζήτημα των αφηρημένων εννοιών και απεικονίζεται με 2 συρτάρια τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο. Σύμφωνα με τους κανόνες της αναλυτικής γεωμετρίας η διάσταση (γ) θα έπρεπε να είναι τοποθετημένη οριζόντια και η διάσταση (δ) κάθετα. Η γραφική παράσταση των δύο αυτών διαστάσεων αντιστράφηκε κατά τρόπο ώστε να πιάνει λιγότερο χώρο. 92

6 Η συνολική αυτή ταξινόμηση κατά Wuster αναπαρίσταται από τη σχηματική παράσταση που ακολουθεί. 93

7 1. Η διάσταση (α) αποτελείται λοιπόν από το φάσμα όλων των γνωστικών πεδίων (τομέων). Καταρχήν πρέπει να καθορίσουμε πόσο μπορεί να διαιρεθεί αυτό το σύνολο. Τι πρέπει να καταλαβαίνει ένας επιστήμονας του όρου με τον τίτλο γνωστικό πεδίο. Ένα πεδίο δεν μπορεί να είναι τόσο γενικό όπως τεχνολογία ή θετικές και φυσικές επιστήμες. Οι ειδικοί δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν για τον αριθμό των υφιστάμενων πεδίων. Ας υποθέσουμε ότι είναι της τάξεως των 300, όπως στο σχήμα που έχουμε. Σύμφωνα όμως με μελέτες που έκανε ο Ι. Dahlberg υπάρχουν περίπου έννοιες σε χρήση που αντιπροσωπεύουν επιστημονικά γνωστικά πεδία. 2. Η διάσταση (β) αποτελείται από τις γλώσσες. Ο Ferdinand de Saussure, ήδη γύρω στο 1910 επεσήμανε ότι τα συστήματα των εννοιών οι οποίες απεικονίζονται σε δύο γλώσσες, δεν είναι σε καμία περίπτωση όμοια. Ανέπτυξε τη θεωρία της Κοινής Γλώσσας. Η θεωρία αυτή ισχύει και στην Ορολογία. Βέβαια, οι ορολόγοι έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τους χρήστες της κοινής γλώσσας, δεν έχουν να ασχοληθούν με 2000 διαφορετικές γλώσσες αλλά μόνο με 60 γλώσσες, γιατί οι ορολογίες δεν υφίστανται προς το παρόν, παρά μόνο σε 60 γλώσσες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν μόνο 60 κύβοι στη σειρά μέσα στην όλη δομή των κύβων. Πού βασίζεται ο αριθμός 60; Στη βιβλιογραφία των πολύγλωσσων επιστημονικών και τεχνικών λεξικών του J.E.Holmstrom, που έχει εκδοθεί από την ΟΥΝΕΣΚΟ, αναφέρονται μόνο 59 γλώσσες. Ο συνδυασμός των δύο διαστάσεων δίνει 300Χ60= πιθανές μονογλωσσικές ορολογίες των πεδίων. Ο αριθμός των λεξιλογίων ανά πεδίο μπορεί να περιορισθεί στις εάν τα λεξιλόγια αυτά είναι μονογλωσσικά και εάν ταξινομηθεί το περιεχόμενό τους με συστηματική σειρά (δηλαδή σύμφωνα με τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ακολουθηθούν ορισμένες ορογραφικές αρχές έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμη η συστηματική σειρά ταξινόμησης των εννοιών στις διάφορες γλώσσες. Οι διαστάσεις (α) και (β) της ορολογικής εργασίας καθορίζονται από το είδος του πεδίου των εννοιών υπό επεξεργασία και υφίστανται ανεξάρτητα της ορολογικής εργασίας. Αποτελούν για να το πούμε απλά την πρώτη ύλη της ορολογικής εργασίας. Οι διαστάσεις (γ) και (δ) καθορίζουν τη μέθοδο της ορολογικής εργασίας και αναλύονται ως ακολούθως : 3. Η διάσταση (γ) αφορά στην προσέγγιση της γλώσσας και διαρθρώνεται γύρω από τρία επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο (1) γίνεται ο συντονισμός της ορολογικής εργασίας των ανθρώπων που χειρίζονται ορολογικά δεδομένα. Πρόκειται για την ανεξάρτητη άποψη των ορολόγων τεκμηρίωσης. Στο δεύτερο επίπεδο (2) έχουμε τους χρήστες των όρων, για παράδειγμα τους συντάκτες ή τους μεταφραστές. Στο τρίτο επίπεδο (3) έχουμε 94

8 τους μοναδικούς πραγματικούς ορολόγους οι οποίοι ερευνούν τα συστήματα των εννοιών και των όρων και τα κατασκευάζουν και των οποίων η εργασία αναφέρεται ως συστημική. Η ιεράρχηση των επιπέδων μπορεί εξίσου να αντιστραφεί : πρέπει καταρχήν να υπάρχουν κάποιοι όροι, καταχωρημένοι δηλαδή με κάποια μορφή, πριν αποφασισθεί η χρήση τους. Η οντολογική σειρά (αλληλουχία) είναι αντίστροφη με τη σειρά (αλληλουχία) προσέγγισης. Αναλυτικότερα : Στο επίπεδο (3), τη συστημική εργασία της ορολογίας διακρίνουμε τρείς φάσεις. Τη Φάση 1 που αφορά στην έρευνα του ορολογικού συστήματος. Η έρευνα έχει σαν αντικείμενο την περιγραφή της χρήσης της ορολογίας που υφίσταται ως εκείνη τη χρονική στιγμή και την υπόδειξη δυνατοτήτων βελτίωσής της. Τη Φάση 2 που αφορά στην δημιουργία του συστήματος. Η συνειδητή ή ασυναίσθητη δόμηση ενός συστήματος είναι δυνατή για ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων - τουλάχιστον για δική τους χρήση. Ακόμη και οι τροποποιήσεις ενός συστήματος όρων αντιπροσωπεύουν ένα είδος δόμησης. Στην Φάση 2 λοιπόν έχουμε τη διαδικασία τυποποίησης που στηρίζεται σε μια συμφωνία, έναν προαιρετικό κανόνα (νόρμα).στη συνέχεια αποκτά το χαρακτήρα της οδηγίας, του επίσημου (υποχρεωτικού) δηλαδή κανόνα. Όταν δημοσιεύεται συμβαίνει μερικές φορές να βρίσκεται σε αντίθεση για πολλά χρόνια με μια περιγραφική νόρμα και μπορεί είτε να επικρατήσει και να αντικαταστήσει την παλιά περιγραφική νόρμα ή να οδηγηθούμε σε μια γλωσσολογική τομή. Οι καινούριοι λοιπόν όροι διεισδύουν αρχικά στις επιστημονικές γλώσσες και αρκετά αργότερα χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια και από το ευρύ κοινό. Τη Φάση 3 που αφορά στην παρουσίαση του συστήματος. Η εργασία της εφαρμοσμένης ορολογίας καταλήγει σε λεξιλόγια, η εργασία της θεμελιώδους ορολογίας καταλήγει στην παραγωγή κανόνων (νόρμες) και οδηγιών εφαρμόσιμων στη χρήση των εννοιών και των όρων. Είναι απαραίτητο να θεσπισθούν θεμελιώδεις αρχές για τη σύνταξη λεξιλογίων (γλωσσαρίων) ανά πεδίο έτσι ώστε οι όροι να αντανακλούν όσο καθαρότερα γίνεται το σύστημα των εννοιών. Πρέπει κατά συνέπεια να είναι συστηματικά και όχι αλφαβητικά με βασικό άξονα της δημιουργίας τους έναν συγκεκριμένο αριθμό λεξικογραφικών συμβόλων. Τα συστήματα των εννοιών διαρθρώνονται με βάση την κοινή γλώσσα και τις ορολογίες. Ενώ τα συστήματα των εννοιών της κοινής γλώσσας είναι τις περισσότερες φορές αυθαίρετα, ή αλλιώς προγνωστικά, τα ορολογικάσύνολα των συνδεδεμένων εννοιών είναι προαποφασισμένα και πρέπει να αντανακλούν τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης. Πολύ κοντά μεταξύ των επιστημονικών καταχωρίσεων των εννοιών και των συστημάτων των εννοιών της κοινής γλώσσας, υπάρχει μια τρίτη κατηγορία, αυτή της ταξινόμησης ανά πεδίο που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες της τεκμηρίωσης. Τα συστηματικά τους λεξιλόγια (γλωσσάρια) 95

9 αποκαλούνται θησαυροί. Είναι σημαντικό και επείγον να συνδυάσουν οι ορολόγοι και οι επιστήμονες της τεκμηρίωσης τις προσπάθειές τους για την παραγωγή κοινών μεθόδων ταξινόμησης και για την εξέλιξη αυτής της κοινής βάσης ταξινόμησης, δηλαδή της θεωρίας της ταξινόμησης. Στο επίπεδο 2, τη χρήση της ορολογίας περιλαμβάνονται δύο δραστηριότητες η ορολογική διατύπωση που αποτελεί ήδη στοιχείο της κατάρτισης ενός ειδικού και είναι απλά μια μοναδική διατύπωση ανά επιστημονικό κλάδο και η κατάρτιση στην ορολογία που αναφέρεται στη χρήση συστημάτων εννοιών και όρων και την εφαρμογή ορολογικών αρχών και ορογραφικών μεθόδων. Στο επίπεδο 1, το συντονισμό της ορολογικής εργασίας γίνεται προσπάθεια να γνωστοποιηθούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους-χρήστες ή συγγραφείς λεξιλογίωντα υφιστάμενα σχέδια και ορολογικές εκδόσεις. Αυτό το έργο μπορεί να διχοτομηθεί σε τεκμηρίωση και πληροφόρηση. Η τεκμηρίωση είναι η καταγραφή των δεδομένων, για παράδειγμα με τη μορφή δευτερευόντων δεδομένων (βιβλιογραφίες, κλπ.) ενώ η πληροφόρηση είναι η μεταβίβαση των δεδομένων στους ενδιαφερόμενους. 4. Η διάσταση (δ) αφορά στο βαθμό αφαιρετικής ικανότητας της ορολογικής εργασίας. Διακρίνουμε δύο επίπεδα αφηρημένων εννοιών που κατηγοριοποιούν την ορολογική εργασία στα δύο. Στο πρώτο επίπεδο λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεμονωμένες περιπτώσεις. Πρόκειται για μελέτες κατά περίπτωση. Στο δεύτερο επίπεδο έχουμε θεμελιώδεις μελέτες. Υπάρχει μια συνεκτική σχέση μεταξύ αυτών των δύο επιπέδων. Προτού καθορίσουμε τις ορολογικές αρχές πρέπει να μελετήσουμε διάφορες περιπτώσεις(επαγωγική μέθοδος). Από τη στιγμή όμως που θα καθορισθούν οι αρχές υπάρχει προδιαγεγραμμένος ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης κάθε περίπτωσης (συμπερασματική μέθοδος). Συγκεκριμένες δραστηριότητες και τύποι της ορολογικής εργασίας. Ι. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σε γενικές γραμμές η ορολογική εργασία περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες : συλλογή και καταγραφή των όρων που προσδιορίζουν τις έννοιες ειδικού πεδίου, (1) έρευνα, δημιουργία ή τυποποίηση συστήματος εννοιών για ένα πεδίο, (2) έρευνα ή τυποποίηση μιας σχέσης έννοιας-όρου. Καθορισμός του τρόπου με τον οποίο ένας όρος συνδέεται με μιάν έννοια και τανάπαλιν, (3) περιγραφή των εννοιών με επεξηγήσεις ή με ορισμούς ή με τυποποίηση των ορισμών, 96

10 (4) κατανόηση των ορογραφικών δεδομένων (ορολογικά και συναφή δεδομένα). Τα ορολογικά δεδομένα είναι όροι, ορισμοί, επεξηγήσεις, γλωσσικά περιβάλλοντα, σχέσεις μεταξύ των εννοιών, ισοδύναμα σε άλλες γλώσσες, κλπ. Τα συναφή δεδομένα είναι οι πηγές των δεδομένων, τα δεδομένα καταχώρισης, κλπ., (5) στην πολυγλωσσική ορολογική εργασία γίνεται σύγκριση μεταξύ των εννοιών των διαφορετικών γλωσσών, καθορισμός του βαθμού ισοδυναμίας των εννοιών και αναζήτηση των ισοδύναμων όρων. Τα σημεία (2) έως (4) και (6) αφορούν στην κατεξοχήν ορολογική εργασία ενώ τα σημεία (1) και (5) αφορούν στην ορογραφία. ΙΙ ΤΥΠΟΙ α) Η διεπιστημονική και διαγλωσσολογική ορολογική εργασία : Υπάρχουν ορισμένοι κλάδοι της ορολογικής εργασία οι οποίοι, εκ φύσεως, υπερβαίνουν συνολικά ή εν μέρει τα συστήματα των εννοιών σε όλη τους την έκταση. Είναι αυτό που ονομάζουμε διεπιστημονική και διαγλωσσολογική ή εξωγλωσσολογική ορολογική εργασία. Ειδικότερα, υπάρχει η ορολογική εργασία με άξονα την ενοποίηση των εννοιών και των όρων και υπάρχει η ορολογική εργασία με άξονα την εκπόνηση ορολογικών αρχών και ορογραφικών μεθόδων. Για τις δύο αυτές κατηγορίες πρέπει να προηγείται μια συγκριτική ορολογική εργασία. β) Περιγραφική ορολογική εργασία είναι η καταχώριση (εγγραφή) των ορολογικών χρήσεων (ειωθότων). Για να συνδέσουμε όρους με έννοιες, εφαρμόζουμε γλωσσολογικούς κανόνες. Διακρίνουμε δύο : ο ένας αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα χρήσης της ορολογίας και ο άλλος σε μιαν ορολογία που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά από μια ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί από κάποιο οργανισμό τυποποίησης. Η περιγραφική ορολογία είναι η κατανόηση των ορολογικών δεδομένων που συνδέονται με μεμονωμένες έννοιες σε μία ή, συγχρόνως σε πολλές γλώσσες, ενώ οι απαραίτητες πηγές επισημαίνονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Τα ορολογικά δεδομένα των διαφόρων εννοιών αναφέρονται σε μια υποκατηγορία ταξινόμησης ανά πεδίο. Αυτού του είδους η ορολογική εργασία που κάνουν οι περισσότεροι σύγχρονοι οργανισμοί ορολογίας και οι ορολογικές τράπεζες δεδομένων αποτελεί την ορογραφική τεκμηρίωση με τη στενή έννοια της έκφρασης. Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας είναι τα λεξικά. Εάν είναι πληροφορικοποιημένα αποτελούν ορολογικές βάσεις δεδομένων εν είδη λεξικού. Σε ορισμένες τελειοποιημένες μεθόδους περιγραφικής ορολογίας δημιουργείται ένα σύστημα εννοιών με γνώμονα διακριτά είδη 97

11 χαρακτηριστικών. Οι όροι ταξινομούνται σύμφωνα με κάποια συστηματική σειρά ή τουλάχιστον σε μεγάλες ομάδες εννοιών που αντιστοιχούν σε κάποιο σύστημα εννοιών. Το αποτέλεσμα είναι τα λεξιλόγια όρων. Εφόσον αυτά είναι πληροφορικοποιημένα, αποτελούν τράπεζες ορολογικών δεδομένων εν είδη λεξιλογίου. Πάντως, η συνήθης χρήση των όρων καταχωρίζεται χωρίς κανένα συντονισμό και χωρίς να χρησιμοποιηθούν ορολογικές πηγές. Έτσι, συμβαίνει να δημοσιευθούν πολλές φορές δύο ή /και περισσότερα λεξιλόγια για το ίδιο θέμα και τα ίδια ζεύγη γλωσσών, ενώ δεν υπάρχουν λεξιλόγια για άλλα θέματα και ζεύγη γλωσσών. Γ) Η κανονιστική ορολογική εργασία αφορά στην τυποποίηση. Μια μονοσήμαντη επικοινωνία με τη στενή έννοια του όρου θα σήμαινε ότι για μια έννοια - σαν στοιχείο σκέψης - υπάρχει ένας και μόνο όρος και αντίστροφα. Για το λόγο αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει ούτε ο ίδιος όρος για περισσότερες έννοιες (ομώνυμες ή πολύσημες) ούτε περισσότεροι όροι για μια μόνο έννοια (συνώνυμα). Βέβαια μπορεί στην πράξη ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο ο ίδιος όρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερες έννοιες να μην επαρκεί γιατί ο αριθμός των υφιστάμενων εννοιών ενός συγκεκριμένου πεδίου είναι περίπου χίλιες φορές μεγαλύτερος του αριθμού των ριζών των λέξεων στις διάφορες γλώσσες. Ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο μια έννοια δεν πρέπει να αντιπροσωπεύεται από πολλούς διαφορετικούς όρους δεν μπορεί να εκπληρωθεί από την τυποποίηση. Η τυποποίηση της ορολογίας έχει στόχο την ενοποίηση των εννοιών και των συστημάτων των εννοιών προκειμένου να προσδιορίσει τις έννοιες, να αμβλύνει το φαινόμενο των ομωνύμων, να εξαλείψει το φαινόμενο των συνωνύμων και να δημιουργήσει, εφόσον είναι απαραίτητο, νέους όρους οι οποίοι θα πληρούν τις ορολογικές αρχές. Οι ορολογικοί κανόνες διαχέονται από κάποιους οργανισμούς τυποποίησης οι οποίοι συστήνουν τη χρήση τους. Εξαρχής έγινε αντιληπτό ότι η τυποποίηση ορολογίας έπρεπε να προηγείται της τυποποίησης αντικειμένων. Στην κοινή γλώσσα, η κατάλληλη χρήση της γλώσσας είναι η νόρμα (κανόνας). Γι αυτό μέχρι πολύ πρόσφατα η γλωσσολογία ασχολείτο αποκλειστικά με την ελεύθερη και μη κατευθυνόμενη εξέλιξη της κοινής γλώσσας. Μπορούσε να αγνοεί την τυποποίηση γιατί το λεξιλόγιο της κοινής γλώσσας δεν ήταν πλήρες (περίπου λέξεις στα Αγγλικά) σε σύγκριση με το λεξιλόγιο της τεχνικής γλώσσας. Βέβαια, στις γλώσσες των ειδικοτήτων, λόγω της ραγδαίας προόδου της επιστήμης και της τεχνολογίας που οδηγούσε στη δημιουργία πολυάριθμων εννοιών και όρων, μια ελεύθερη ανάπτυξη της ορολογίας θα οδηγούσε σε ανεπίτρεπτη αταξία. Για το λόγο αυτό το 19ο αιώνα, οι ορολόγοι άρχισαν να δημιουργούν επιτροπές ορολογίας με στόχο την ενοποίηση και τυποποίηση των εννοιών και 98

12 των όρων. Στον τομέα των επιστημών, η τυποποίηση της ορολογίας είχε ξεκινήσει ήδη από τον 19ο αιώνα, στην τεχνολογία, ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα. Προκειμένου να εναρμονισθεί η ορολογική εργασία ήταν απαραίτητες κάποιες ενιαίες οδηγίες. Έτσι, υπάρχουν δύο είδη τυποποίησης της ορολογίας : (α) η τυποποίηση των ορολογικών αρχών και των ορογραφικών μεθόδων και (β) η τυποποίηση των λεξιλογίων (ορολογικοί κανόνες και νόρμες). Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός ιδρυμάτων και οργανισμών συμμετείχαν στη δημιουργία και κατάρτιση ορολογιών καθώς και στη συλλογή, καταχώριση, επεξεργασία, αποθήκευση, διάχυση και ανταλλαγή ορολογικών δεδομένων σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα. Προβλέπεται ότι στα επόμενα χρόνια ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά. Ήδη από το 1931 ο Καθηγητής Wuster απέδειξε ότι είναι επείγον να δημιουργηθούν εθνικοί και διεθνείς κανόνες (νόρμες) και με το μοντέλο του ταξινόμησης τύπου φασέτας πρότεινε έναν έγκριτο, συστημικό τρόπο τυποποίησης. Αυτή την ταξινομική προσέγγιση ακολουθούμε κι εμείς στα παραδείγματα που έχουν σαν βάση τους το κείμενο της σημερινής μας ανακοίνωσης έτσι ώστε να προκύψει ένα βασικό μεταγλωσσικό γλωσσάρι της Επιστήμης του Όρου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ανατύπωση από το Εγχειρίδιο της Ορολογίας του Felber. Unesco/Infoterm. 1. Ε.Π. Παπανούτσου, Λογική, εκδ. Δωδώνη 2. Ε.Κ. Λάζου, Αθήνα Μ. Καζάζη, Αρχές Ταξινόμησης 4. Συστημική θεωρία, Ελληνική Ομάδα Συστημάτων, Σάκκουλας, Practical Course in Terminology by Juan C. Sager. J.Benjamins Pub. Co 6. Amsterdam-Philadelphia Μ. Καρδούλη. Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛΕΤΟ,

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά κείμενα, διεθνής πρακτική και το Μνημόνιο. Θεοδώρα Ακοβιτσιώτη

Τεχνικά κείμενα, διεθνής πρακτική και το Μνημόνιο. Θεοδώρα Ακοβιτσιώτη Τεχνικά κείμενα, διεθνής πρακτική και το Μνημόνιο Μαρία Καρδούλη, Μαρία Καρδούλη, Θεοδώρα Ακοβιτσιώτη Τεχνικά κείμενα, διεθνής πρακτική και το Μνημόνιο Μνημόνιο Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος και Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Αυτόνομη και συλλογική διαχείριση της ορολογίας μέσα από συναφή και παράλληλα κείμενα με την υποστήριξη εργαλείου κοινωνικής επισήμανσης στο μάθημα της εξειδικευμένης μετάφρασης Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Α. Βασιλείου Η διαδικασία καθώς και οι μέθοδοι βελτιστοποίησης των υπηρεσιών πληροφόρησης έχουν απασχολήσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ): ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ. Γεώργιος Καραγιάννης

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ): ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ. Γεώργιος Καραγιάννης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ): ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ. Γεώργιος Καραγιάννης Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων σχεδιασμού του Γ' ΚΠΣ η Γενική Γραμματεία Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Χατζημαρή Στέλλα 1, Τοράκη Κατερίνα 2, Τσάφου Σταματία 1 1 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 2 ΤΕΕ {schatz, stsafou}@teiath.gr; toraki@tee.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων...

Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων... Περιεχόμενα Ανάλυση προβλήματος 1. Η έννοια πρόβλημα...13 2. Επίλυση προβλημάτων...17 Δομή ακολουθίας 3. Βασικές έννοιες αλγορίθμων...27 4. Εισαγωγή στην ψευδογλώσσα...31 5. Οι πρώτοι μου αλγόριθμοι...54

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ι. Σχοινάς Αν. Καθηγητής ΔΠΘ. Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα: «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ»

Χρήστος Ι. Σχοινάς Αν. Καθηγητής ΔΠΘ. Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα: «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» Χρήστος Ι. Σχοινάς Αν. Καθηγητής ΔΠΘ Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα: «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» 2 ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Προβλήματα ελάχιστης συνεκτικότητας δικτύου Το πρόβλημα της ελάχιστης

Διαβάστε περισσότερα

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el Σαράντος Καπιδάκης 1, Στέλιος Πιπερίδης 2, Πένυ Λαμπροπούλου 2, Μαρία Γαβριηλίδου 2 ( 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2 Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α. Η συμβολή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.) Νομικά κείμενα: Κείμενα που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32)

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 1 Εισαγωγή, ορισμός και ιστορία της Γνωστικής Ψυχολογίας Πέτρος Ρούσσος Μερικά διαδικαστικά http://users.uoa.gr/~roussosp/gr/index.htm http://eclass.uoa.gr/courses/ppp146/

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών EGL Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

618 -Λογοθεραπείας (Πάτρα)

618 -Λογοθεραπείας (Πάτρα) 68 -Λογοθεραπείας (Πάτρα) http://www.logoth.teipat.gr/ Αποστολή του Τμήματος Η αποστολή του Τμήματος όπως αυτή αποτυπώνεται στο περιεχόμενο σπουδών του (ΦΕΚ 537, 28/4/2006, Β - p. 6925), έχει ως σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα [1] Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα Παρουσίαση και ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Συντάκτρια: Μαρία Αλεξίου (εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΔΕ Θεωρητικής Γλωσσολογίας, συντονίστρια του ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Μαρία Γαβριηλίδου ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα Πολυγλωσσική Ελλάδα (1) Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ 2009-10 Τι είναι γλώσσα; Γλώσσα είναι το σύστημα ήχων ( φθόγγων ) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι ανθρώπινες κοινότητες για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2)

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2) Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2) Αντίληψη της ομιλίας Απεικόνιση της πρότασης «θα σας διηγηθώ την ιστορία των δύο νέων» κυματομορφή Φασματόγραμμα Συνάρθρωση Οι φθόγγοι αλληλεπικαλύπτονται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Powerpoint Templates

Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Powerpoint Templates Ροδόλφος Mασλίας Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014 Powerpoint Templates DGTRAD Γενική διεύθυνση μονάδας Διεύθυνση A Διεύθυνση B Πολυγλωσσία Διεύθυνση C Πόροι και Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής 541 24 Θεσσαλονίκη Καθηγητής Γεώργιος Θεοδώρου Tel.: +30 2310998051, Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/theodoru Περί της Ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Η έννοια πρόβληµα Ανάλυση προβλήµατος Με τον όρο πρόβληµα εννοούµε µια κατάσταση η οποία χρήζει αντιµετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή ούτε προφανής. Μερικά προβλήµατα είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Παναγιώτης ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοεξερευνήσεις Στοχοθετημένη διερεύνηση στο Διαδίκτυο. Τ. Α. Μικρόπουλος

Ιστοεξερευνήσεις Στοχοθετημένη διερεύνηση στο Διαδίκτυο. Τ. Α. Μικρόπουλος Ιστοεξερευνήσεις Στοχοθετημένη διερεύνηση στο Διαδίκτυο Τ. Α. Μικρόπουλος Οι ΤΠΕ ως γνωστικά (ερμηνευτικά) εργαλεία Αξιοποιώντας το Διαδίκτυο στη διδακτική πράξη Αναζήτηση και εντοπισμός των σχετικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά;

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; 0 Είναι ένα λεξικογραφικό αρχείο δυόμιση εκατομμυρίων δελτίων, προϊόν συστηματικής και ακαταπόνητης αποδελτίωσης της νέας ελληνικής γλώσσας που πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ & ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΓΛΩΣΣΑ & ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Πανεπιστήμιο Κύπρου Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» (ELRC) Εθνικό Σημείο Επαφής για την Κύπρο gfloros@ucy.ac.cy Εισαγωγικά Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ALMA ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Το Διαδίκτυο» Ομάδα αξιολογητών:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ALMA ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Το Διαδίκτυο» Ομάδα αξιολογητών: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ALMA ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Το Διαδίκτυο» Ομάδα αξιολογητών: Σοφία Γεωργάκη, Μαρία Παπουλάκου, Ιωάννης Φούφουλας Εισαγωγή Το εκπαιδευτικό περιβάλλον ALMA

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο.

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια της οργάνωσης: ως ενέργεια: ρύθµιση των σχέσεων ανάµεσα στα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων

Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων Τριαντάφυλλος Πριμηκύρης* Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων Τι είναι μια βάση δεδομένων; Ας ξεκινήσουμε με κάτι πολύ απλό! Όλοι έχετε έναν τηλεφωνικό κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός είναι μια χειροκίνητη

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Προλογικό Σημείωμα 9

Περιεχόμενα. Προλογικό Σημείωμα 9 Περιεχόμενα Προλογικό Σημείωμα 9 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Εισαγωγή 14 1.2 Τα βασικά δεδομένα των Μαθηματικών και οι γνωστικές απαιτήσεις της κατανόησης, απομνημόνευσης και λειτουργικής χρήσης τους 17 1.2.1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 MACROWEB Προβλήματα Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 Παραδείγματα Προβλημάτων. Πως ορίζεται η έννοια πρόβλημα; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; Τι εννοούμε λέγοντας χώρο ενός προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός Στόχος της Τεχνολογίας στην Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο υποβολής Ερευνητικής Εργασίας. Στοιχεία υπεύθυνων καθηγητών. Παιδαγωγική διαδικασία

Σχέδιο υποβολής Ερευνητικής Εργασίας. Στοιχεία υπεύθυνων καθηγητών. Παιδαγωγική διαδικασία Σχέδιο υποβολής Ερευνητικής Εργασίας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Σχολική Μονάδα : 3 ο Γενικό Λύκειο Αμπελοκήπων Τίτλος ερευνητικής εργασίας : Ανθρώπινα Δικαιώματα Το δικαίωμα στη ζωή Στοιχεία υπεύθυνων καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ CABRI

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ CABRI ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ CABRI Πέτρος Κλιάπης Τάξη Στ Βοηθητικό υλικό: Σχολικό βιβλίο μάθημα 58 Δραστηριότητα 1, ασκήσεις 2, 3 και δραστηριότητα με προεκτάσεις Προσδοκώμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Σκέφτομαι ως Οικονομολόγος. Αρ. Διάλεξης: 2

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Σκέφτομαι ως Οικονομολόγος. Αρ. Διάλεξης: 2 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Σκέφτομαι ως Οικονομολόγος Αρ. Διάλεξης: 2 Σκέφτομαι ως οικονομολόγος Κάθε αντικείμενο επιστημονικής μελέτης έχει τη δική της επιστημονική ορολογία Μαθηματικά Ολοκληρωτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ανάλυση Ποιότικών Δεδομένων. Καθηγητής Α. Καρασαββόγλου Επίκουρος Καθηγητής Π. Δελιάς

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ανάλυση Ποιότικών Δεδομένων. Καθηγητής Α. Καρασαββόγλου Επίκουρος Καθηγητής Π. Δελιάς ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ανάλυση Ποιότικών Δεδομένων Καθηγητής Α. Καρασαββόγλου Επίκουρος Καθηγητής Π. Δελιάς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ποιοτική ανάλυση Η μη αριθμητική εξέταση και ερμηνεία παρατηρήσεων που σκοπό έχει να ανακαλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιγραφητές επικοινωνιακών δραστηριοτήτων. 2. Τη γλωσσική «ύλη» του προγράμματος σπουδών

1. Περιγραφητές επικοινωνιακών δραστηριοτήτων. 2. Τη γλωσσική «ύλη» του προγράμματος σπουδών ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΣ-ΞΓ Το ΕΠΣ-ΞΓ περιλαμβάνει δύο κατηγορίες δεδομένων: 1. Περιγραφητές επικοινωνιακών δραστηριοτήτων Πρόκειται για μια σειρά δηλώσεων ή περιγραφικών δεικτών που προσδιορίζουν ακριβώς

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Τι είδους δεδομένα χρειάζονται; Προκόπης Προκοπίδης ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά»

Τι είδους δεδομένα χρειάζονται; Προκόπης Προκοπίδης ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Τι είδους δεδομένα χρειάζονται; Προκόπης Προκοπίδης ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Εισαγωγή Είδαμε ότι η κυριάρχη προσέγγιση στον χώρο της Μηχανικής Μετάφρασης βασίζεται στα δεδομένα: Τα συστήματα ΜΜ μαθαίνουν από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Ροδόλφος Mασλίας 4 η Συνάντηση Mεταφρασεολόγων Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Powerpoint Templates

Ροδόλφος Mασλίας 4 η Συνάντηση Mεταφρασεολόγων Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Powerpoint Templates Ροδόλφος Mασλίας 4 η Συνάντηση Mεταφρασεολόγων Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Powerpoint Templates DGTRAD Γενική διεύθυνση μονάδας Διεύθυνση A Διεύθυνση B Πολυγλωσσία Διεύθυνση C Πόροι και Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοσύνη. Μπορεί να μετρηθεί; Βασίλειος Κωτούλας 2 η Περιφέρεια ΔΕ Καρδίτσας

Νοημοσύνη. Μπορεί να μετρηθεί; Βασίλειος Κωτούλας 2 η Περιφέρεια ΔΕ Καρδίτσας Νοημοσύνη Μπορεί να μετρηθεί; Βασίλειος Κωτούλας 2 η Περιφέρεια ΔΕ Καρδίτσας S Αμφισβήτηση S Αξιολόγηση της νοημοσύνης (Νασιάκου, (1980): Νοημοσύνη είναι ό,τι μετρούν τα τεστ νοημοσύνης) S Τρόπος αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς... ΧΙΙΙ Πρόλογος... XV Eισαγωγή...XVΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας Εισαγωγή... 1 Τι είναι η έρευνα;... 2 Τι είναι η έρευνα των επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Ικανότητες. Μηδέν είναι μήτε τέχνην άνευ μελέτης μήτε μελέτην άνευ τέχνης ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ

Ικανότητες. Μηδέν είναι μήτε τέχνην άνευ μελέτης μήτε μελέτην άνευ τέχνης ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Ικανότητες Υπολογιστική ικανότητα Μαθηματική ικανότητα Μηχανική ικανότητα Ικανότητα αντίληψης χώρου Γλωσσική ικανότητα Ικανότητα για δουλειές γραφείου Επιδεξιότητα Εικαστική ικανότητα Επαγγελματικές κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ TERMINOLOGY: SUCCINT HISTORICAL OVERVIEW AND CONTEMPORARY REALITY. Π.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ TERMINOLOGY: SUCCINT HISTORICAL OVERVIEW AND CONTEMPORARY REALITY. Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π. Παπαβασιλείου Η ορολογία είναι ένα σχετικά νέο επιστημονικό αντικείμενο, το οποίο όμως είναι βαθειά ριζωμένο τόσο στην επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Εισαγωγικά: τι είναι γλώσσα, τι είναι γλωσσολογία Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα προσωπικής κατάστασης - προκλήσεις για τα ληξιαρχεία με σκοπό την υπέρβαση προβλημάτων που οφείλονται σε νομοθετικά κενά

Έγγραφα προσωπικής κατάστασης - προκλήσεις για τα ληξιαρχεία με σκοπό την υπέρβαση προβλημάτων που οφείλονται σε νομοθετικά κενά ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Έγγραφα προσωπικής κατάστασης - προκλήσεις για τα ληξιαρχεία με σκοπό την υπέρβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής.

3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής. 3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής. 3.1. Διατύπωση του Προβλήματος. Τα συστήματα αναμονής (queueing systems), βρίσκονται πίσω από τα περισσότερα μοντέλα μελέτης της απόδοσης υπολογιστικών συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα