ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ"

Transcript

1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου 2013 και Ιανουαρίου 2014 η 14 Η Μαρτίου Υποχρέωση τήρησης (αθεώρητο)του ειδικού βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΣΕΠΕ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΓΙΑ ΜΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 ΕΥΡΩ. ΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΙΚΑ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΔ. ΠΡΟΣΤΙΜΟ 300, ,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ(ΒΙΒΛ. ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ,ΗΔΑΠ ΟΙΚ.ΚΑΙ ΤΕΧ.ΕΡΓΩΝ,ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Προθεσμία ς: Η της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ( έντυπο Ε1) θα ξεκινήσει για όλους τους φορολογούμενους 20 Μαρτίου 2014 έως και τις 30 Ιουνίου ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αναστολή ς των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για τη χρήση (ΠΟΛ 1056/ ). ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Επαναφέρεται 01/01/2014 το «πόθεν έσχες» για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων για την αγορά επιχειρήσεων, για τη σύσταση ή αύξηση κεφαλαίου των Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. εταιρειών καθώς και την αγορά εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικώς.

2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ (ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ) Για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία (παλιά Γ κατηγορίας ΚΒΣ) κάθε μήνα έως την 20 η του επόμενου μήνα για χρεωστικές δηλώσεις και έως το τέλος του επόμενου μήνα για μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις, ηλεκτρονικά μέσω taxisnet, ανεξαρτήτως ΑΦΜ -ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ (ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ) Για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία (παλιά Β κατηγορίας ΚΒΣ) κάθε τρίμηνο, έως την 20η του επόμενου μήνα (που ακολουθεί το τρίμηνο) για χρεωστικές δηλώσεις και έως το τέλος του επόμενου (που ακολουθεί το τρίμηνο) για μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις, ηλεκτρονικά μέσω taxisnet, ανεξαρτήτως ΑΦΜ, ΕΠΙΣΗΣ έως την 26η του επόμενου μήνα ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing) ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων όλους τους υπόχρεους ΦΠΑ, ηλεκτρονικά μέσω taxisnet. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1033/ , όπως τροποποιήθηκαν με την ΠΟΛ 1214/ , τόσο οι αρχικές όσο και οι τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις δοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου (για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων, δηλαδή για εισόδημα μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα), είτε είναι εμπρόθεσμες είτε είναι εκπρόθεσμες, διαχειριστικής χρήσης 2010 και μετά, υποβάλλονται και ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο Παραθέτουμε αναλυτικά τις κατηγορίες εισοδημάτων με τις υποπεριπτώσεις τους: 1) Εισόδημα μισθωτή εργασία και συντάξεις. - Εισόδημα μισθωτή εργασία και συντάξεις (αρθ.12,13 του Ν.4172/2013) - Παρακράτηση φόρου σε περιοδικά καταβαλλόμενο ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων (αρθ.64 παρ.1 περ.ε του Ν.4172/2013) - Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων με εφάπαξ καταβολή (αρθ.64 παρ.1 περ.ε του Ν.4172/2013) - Αποζημίωση απολυομένων (αρθ.15 παρ.3 του Ν.4172/2013) 2) Παρακρατούμενος φόρος σε αμοιβές επιχειρηματική δραστηριότητα - Παρακράτηση φόρου επιχειρηματική δραστηριότητα (αρθ.64 παρ.1 περ.δ του Ν.4172/2013)

3 3) Προκαταβλητέος φόρος σε αμοιβές επιχειρηματική δραστηριότητα - Προκαταβλητέος φόρος επί δικηγορικών αμοιβών (αρθ.69 παρ.5 περ.α του Ν.4172/2013) - Παρακράτηση φόρου επί του μερίσματος δικηγόρων (αρθ.69 παρ.5 περ.γ του Ν.4172/2013) Βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 7 του Ν.4172/2013 ο φόρος που παρακρατείται, αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής. Επομένως, για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων της προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ, υπάρχει υποχρέωση ς της δήλωσης σε μηνιαία βάση και με προθεσμία δοσης του εν λόγω φόρου την ημέρα του μεθεπόμενου την παρακράτηση μήνα. Για παράδειγμα ως καταληκτική ημερομηνία δοσης του παρακρατούμενου φόρου μηνός Ιανουαρίου 2014 ορίζεται η 31/03/2014. Ως καταληκτική ημερομηνία δοσης του παρακρατούμενου φόρου μηνός Φεβρουαρίου 2014 ορίζεται η 30/04/2014. Σε περίπτωση ς εμπρόθεσμης δήλωσης, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, τότε βάσει του αρθ.7 του Ν.4174/2013 η προθεσμία εκπλήρωσης της υποχρέωσης παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα για τη φορολογική διοίκηση. Για παράδειγμα, η προθεσμία ς της δήλωσης παρακρατούμενου φόρου μηνός Μαρτίου 2014 έχει προθεσμία νόμιμης ς και πληρωμής την 02/06/2014 (ημέρα Δευτέρα). Από 01/01/2014 εργοδότες υπόχρεοι σε προσωρινής δήλωσης που καταβάλλουν εισόδημα για μισθωτή εργασία σε εργαζόμενους ή υπαλλήλους τους, έχουν την υποχρέωση ς της προσωρινής δήλωσης παρακράτησης φόρου στο εισόδημα μισθωτή εργασία και συντάξεις ακόμα και στην περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος για δοση, συμπληρώνοντας μόνο το ποσό των ακαθάριστων αμοιβών. Από 01/01/2014 εργοδότες που παύουν να απασχολούν προσωπικό, υποχρεούνται να συμπληρώσουν την ειδική ένδειξη «ολική παύση απασχόλησης προσωπικού» στην προσωρινή δήλωση που υποβάλλουν, προκειμένου να μην εκδοθεί σε βάρος τους πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου. Σε περίπτωση που δεν καταβάλλετε αμοιβές σε χρήμα ή σε είδος στα πλαίσια υφιστάμενης εργασιακής σχέσης, όπως αυτή ορίζεται με το άρθρο 12 του Ν.4172/2013, δεν υποβάλλετε προσωρινή δήλωση. Με την πολ. 1027/2014 ορίζεται ότι όσοι παρακρατούν φόρο με συντελεστή τρία (3) τοις εκατό, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) υποχρεούνται να υποβάλουν προσωρινή δήλωση το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής η οποία περιλαμβάνει την αξία του εκτελεσθέντος έργου, το

4 αντίτιμο ενοικίασης, σύντομη περιγραφή του εκτελεσθέντος έργου, την αξία του εκτελεσθέντος έργου, το αντίτιμο της ενοικίασης και το φόρο που αναλογεί. Σε παρακράτηση φόρου 20% υπόκεινται τα φυσικά πρόσωπα- επιτηδευματίες ενώ κατ εξαίρεση σε παρακράτηση φόρου 3% υπάγονται και τα νομικά πρόσωπα (παρ. δ άρθρου 64 ν.4172/2013). ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ Σχετ. ΠΟΛ.1039/ Οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών ελευθέρια επαγγέλματα και εισοδημάτων εμπορικές επιχειρήσεις υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου Ημερομηνία ς 1. Η προθεσμία ς είναι αυτή που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του Ν. 2238/1994. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2014 ως καταληκτική ημερομηνία ς ορίζεται η 28η Μαρτίου Ως ημερομηνία ς, κατά την ηλεκτρονική, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών στο σύστημα ς των σχετικών βεβαιώσεων του δικτυακού τόπου της Γ.Γ.Π.Σ. με αυτόματη δοση στον αποστολέα - υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρισης. Τα αρχεία των πιο πάνω βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών, των βεβαιώσεων αμοιβών ελευθέρια επαγγέλματα και των βεβαιώσεων εισοδημάτων εμπορικές επιχειρήσεις θα συνυποβάλλονται εκ νέου με τις αντίστοιχες οριστικές δηλώσεις τους υπόχρεους ς των δηλώσεων αυτών στις προθεσμίες που ορίζονται για αυτές τις υποβολές και σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετικές Α.Υ.Ο. ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ Με την ΠΟΛ 1046/2014 (ΦΕΚ Β' 369/ ) ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ (Ε7) καθώς και ο τύπος και το περιεχόμενο των οριστικών δηλώσεων αμοιβών ελ. Επαγγελματιών και εισοδημάτων Εμπορικές Επιχειρήσεις και δίνεται παράταση και στην αυτών ως εξής: Οριστική ΦΜΥ --> έως την 30η Απριλίου 2014 Οριστική δηλώσεων ελευθέρια επαγγέλματα --> έως 30η Απριλίου 2014 Οριστική εισοδημάτων εμπορικές επιχειρήσεις --> έως την 30η Μαΐου 2014

5 ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ Όλα τα στοιχεία του ΚΦΑΣ εκδίδονται αθεώρητα και όλα τα βιβλία τηρούνται αθεώρητα Εξαιρούνται όσα θεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις άλλων νόμων (δελτίο παράδοσης κτισμάτων, βιβλίο κοστολογίου, ειδικό διπλότυπο στοιχείο απαλλαγής τον φπα). ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Από για την διακίνηση των αγαθών, τα αγαθά τα διακρίνουμε σε αυτά που διακινούνται λόγω πώλησης απευθείας ή μέσω τρίτων και σε αυτά που διακινούνται για οποιοδήποτε άλλο λόγο (αποθήκευση, φύλαξη, προς άλλες εγκαταστάσεις κ.λπ.) Τα αγαθά που διακινούνται λόγω πώλησης, που θα ακολουθήσει δηλαδή τιμολόγιο, πρέπει να συνοδεύονται με δικαιολογητικό έγγραφο, το οποίο μπορεί να φέρει όποιο τίτλο επιθυμεί η επιχείρηση(π.χ. δελτίο αποστολής Εάν εκδοθεί αμέσως τιμολόγιο πώλησης ή δειξη λιανικής τα αγαθά συνοδεύονται με το στοιχείο αξίας και δεν απαιτείται κανένα άλλο έγγραφο. Για την διακίνηση αγαθών για άλλο λόγο εκτός της πώλησης δεν απαιτείται φορολογικό συνοδευτικό έγγραφο. Βεβαίως εάν η επιχείρηση επιθυμεί για δικούς της λόγους μπορεί να εκδίδει. Το στοιχείο αυτό (π.χ. δελτίο αποστολής) έχει ως περιεχόμενο τα δεδομένα των παραγράφων 9, 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012), πλην της τιμής μονάδας, της αξίας και του Φ.Π.Α. των αποθεμάτων, δηλαδή: -Τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση και Α.Φ.Μ. του πελάτη) -Τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής ( είδος αγαθών, ποσότητα και μονάδα μέτρησης). - Δεν απαιτείται να αναγράφεται η ώρα έναρξης της αποστολής ή η ώρα παράδοσης, ο τόπος αποστολής και προορισμού, ο αριθμός κυκλοφορίας του χρησιμοποιούμενου μεταφορικού μέσου, ο σκοπός της διακίνησης, τα αθροίσματα των ποσοτήτων των ειδών αριθμητικώς και ολογράφως, η αξία και ο αριθμός του τιμολογίου αγοράς ή πώλησης ηρτημένων καρπών.

6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΧΕΤ. ΠΟΛ. 1078/2014 Υποβάλλεται μηνιαίως τον εκδότη, το αργότερο τρεις ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας ς της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΧΕΤ. ΠΟΛ. 1078/2014 Υποβάλλεται το λήπτη, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ς της περιοδικής δήλωσης που αφορούν (μήνα ή τρίμηνο) και εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση ς περιοδικής δήλωσης, μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξάμηνου που αφορούν (πολ.1022/2014). Η κατάσταση περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία εκδοθέντων και ληφθέντων τιμολογίων και συγκεντρωτικά στοιχεία λιανικών πωλήσεων και δαπανών. Πιο συγκεκριμένα, κάθε εγγραφή με τιμολόγια περιέχει: ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, Περίοδο που Αφορά, Πλήθος Τιμολογίων, Καθαρή Αξία, ΦΠΑ, ενώ οι εγγραφές λιανικών συναλλαγών και δαπανών είναι παρόμοιες, χωρίς ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου. Η υποχρέωση για τις χονδρικές συναλλαγές είναι συγκεντρωτικές εγγραφές ανά ΑΦΜ, αλλά αθροίζονται ξεχωριστά οι συναλλαγές αντίστροφης ροής αξίας (πχ. Πιστωτικά τιμολόγια) σε διακριτή εγγραφή ανά ΑΦΜ. Όλες οι συναλλαγές ανεξαρτήτως αξίας πρέπει να υποβάλλονται(εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται παρακάτω). Αυτά στην αρχή, γιατί στην συνέχεια το υπουργείο άλλαξε τις προθεσμίες ς και έτσι όπως ανακοινώθηκε στο taxisnet: Η προθεσμία ς για τα έσοδα είναι για όλους ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων ή απαλλαγής τους την τήρηση αυτών η μέρα του επόμενου ημερολογιακού αυτόν που αφορούν. Τα έξοδα θα πρέπει να υποβληθούν πριν δηλωθούν στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ μιας περιόδου, και για όσους απαλλάσσονται του ΦΠΑ πριν το τέλος του επόμενου τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους. Για το 2014 μεταβατικά: Η προθεσμία ς των εσόδων είναι για όλους ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων ή απαλλαγής τους την τήρηση αυτών η μέρα του επόμενου το ημερολογιακό τρίμηνο που αφορούν. Τα έξοδα υποβάλλονται ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων πριν την μέρα του επόμενου το ημερολογιακό τρίμηνο που αφορούν, και για όσους απαλλάσσονται του ΦΠΑ πριν το τέλος του επόμενου τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους.

7 Ειδικά, οι καταστάσεις του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαΐου Παραμένει η υποχρέωση ετήσιας συγκεντρωτικής για τις συναλλαγές του 2013 στο παλαιό σύστημα και με το παλαιό μορφότυπο. Για τις συναλλαγές του 2014 και των επομένων ετών προφανώς καταργείται η ετήσια διαδικασία. Δεν υπάρχει υποχρέωση να υποβάλλει μηδενική δήλωση αν δεν έχει εκδώσει τιμολόγια και δεν έχει λιανικές πωλήσεις. Συνιστάται να ελέγχει στην εφαρμογή αν οι αντισυμβαλλόμενοί του δημιουργήσουν συναλλαγές στο ΑΦΜ του. Το σύστημα επιτρέπει τη προσθήκη και τροποποίηση οποιασδήποτε εγγραφής μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους και για 3 μήνες μέσα στο επόμενο. Κυρώσεις επιβάλλονται για εκπρόθεσμες προσθήκες ή τροποποιήσεις στις εγγραφές εσόδων. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία που υποβάλλονται θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, άρα αν υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ, θα πρέπει να τροποποιείται ανάλογα και η κατάσταση φορολογικών στοιχείων. Δεν υποβάλλονται στοιχεία στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, με βάση τις διατάξεις της Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014, για ορισμένες συναλλαγές, που αφορούν είτε λήψη υπηρεσιών είτε καταβολή δαπανών, ως ακολούθως : 1. Ενοίκια ακινήτων, εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 2. Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών και προς την αλλοδαπή (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις παραδόσεις, συναλλαγές με τρίτες χώρες) 3. Εισιτήρια όλων των μεταφορικών μέσων, συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και Πιστωτικά Τιμολόγια που εκδίδονται γι αυτά 4. Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά Επιμελητήρια, συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες έχουν εκδοθεί μη φορολογικά στοιχεία - αποδείξεις είσπραξης. 5. Δεν υποβάλλονται στοιχεία τις Τράπεζες και τους συναλλασσόμενους με αυτές, για συναλλαγές που αφορούν τους τόκους καταθέσεων ή τις προμήθειες που χορηγούνται αυτές (έσοδα έξοδα αντίστοιχα) 6. Η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών 7. Έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις) 8. Εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης (ΟΑΕΕ κλπ) 9. Το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η., δεν περιλαμβάνονται στην αξία της συναλλαγής, που υποβάλλεται με τις υπόψη καταστάσεις.

8 10.Γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και τα μερίσματα που χορηγούν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, οι Σύλλογοι Δικαστικών Επιμελητών κλπ στα μέλη τους 11. Τέλη και δικαιώματα που εισπράττουν οι Άμισθοι Υποθηκοφύλακες, για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων 12.Ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα 13.Κοινόχρηστες δαπάνες 14.Πωλήσεις λαχείων. Εξαιρετικά, για το ημερολογιακό έτος 2014, τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο τη Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού ( την Ε.Υ.Δ.Α.Π., τις δημοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία), δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι εκδότες αυτών, ενώ οι λήπτες, υποβάλλουν στην κατάσταση προμηθευτών, τα στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη), στις οποίες, επίσης, δεν καταχωρούνται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η.. Αντίθετα, , τόσο οι εκδότες, όσο και οι λήπτες, καταχωρούν στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, αντίστοιχα, αναλυτικά τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΧΕΤ. ΠΟΛ. 1078/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Καθιερώνεται για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων η υποχρέωση τήρησης «ηλεκτρονικού φακέλου ελέγχου» ανά διαχειριστική περίοδο που θα περιλαμβάνει: το τελευταίο προσωρινό και το οριστικό ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων, τα ημερολόγια, το βιβλίο απογραφών και ισολογισμού, των πληροφοριών των επιτηδευματιών που υποχρεούνται σε τήρηση θεωρημένων εντύπων με τις πληροφορίες των συναλλαγών τους και το μητρώο παγίων, και τις καρτέλες θεωρημένης αποθήκης εφόσον τα ανωτέρω τηρούνται μηχανογραφικά Εάν ορισμένα τα οριζόμενα με τις διατάξεις αυτές βιβλία, καταστάσεις ή οι πληροφορίες της παραγράφου 23 του άρθρου αυτού, τηρούνται χειρόγραφα, τότε τα δεδομένα αυτών δεν αποθηκεύονται στο φάκελο αυτό. Η ενημέρωση του ηλεκτρονικού φακέλου ελέγχου πραγματοποιείται μέχρι το τέλος του επόμενου την προθεσμία ς της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

9 Τυχόν αρχεία Excel, Word ή άλλων εφαρμογών τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμού, και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων αποτελούν μέρος του ηλεκτρονικού φακέλου. Ο ηλεκτρονικός φάκελος δεν υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., και τα δεδομένα του δίνονται άμεσα στον έλεγχο όταν ζητηθούν. Η προθεσμία κλεισίματος τους Ισολογισμού για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων ορίζεται στην εμπρόθεσμη της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αντί αυτής που όριζε ο ΚΒΣ. Καταργείται η υποχρέωση ς ετήσιου ισοζυγίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΑΡΘΡΟ 23) Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες: α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της πραγματικής, στη βάση έμμεσων μεθόδων ελέγχου, γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά. Οι δαπάνες που δεν εκπίπτουν είναι: 1.Τόκοι δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση (πλην τραπεζικών) κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο θα ήταν ίσο με το επιτόκιο δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το δελτίο οικονομικής συγκυρίας της τράπεζας της Ελλάδος για την πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την ημερομηνία δανεισμού. 2.Δαπάνες που αφορούν σε αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500,00 ευρώ εφ όσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. 3.Προβλέψεις για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων εκτός των οριζομένων στο άρθρο Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. 5.Πρόστιμα, ποινές, και προσαυξήσεις. 6.Η παροχή ή λήψη αμοιβών που συνιστούν ποινικό αδίκημα. 7.Ο φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και οι έκτακτες εισφορές καθώς και ο ΦΠΑ που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες εφ όσον δεν εκπίπτει ως φόρος εισροών. 8.Το τεκμαρτό μίσθωμα σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το ποσό που υπερβαίνει το 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. 9.Δαπάνες σίτισης και διαμονής κατά την διεξαγωγή ημερίδων και συναντήσεων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τα 300,00 ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το

10 μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθ. εισοδήματος της επιχείρησης. 10.Δαπάνες σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά την διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τα 300,00 ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθ. εισοδήματος της επιχείρησης. 11.Οι δαπάνες ψυχαγωγίας (εφόσον η επιχείρηση δεν παρέχει υπηρεσίες ψυχαγωγίας. 12.Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες. 13.Οι δαπάνες που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε μη συνεργάσιμο κράτος ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι δαπάνες αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα την μεταφορά κερδών, εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό την φοροαποφυγή. Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.2, Οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23, (δηλαδή για την αναγνώριση ή μη των δαπανών) ισχύουν για δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Για την χρήση 2013 ισχύει ότι και πέρυσι. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (άρθρο 11 του ν 4110/2013) Ημεδαπές επιχειρήσεις που συνδέονται με άλλη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 39, υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο Τεκμηρίωσης τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών τους. Υπόχρεοι για τη σύνταξη Φακέλου Τεκμηρίωση είναι οι εταιρίες οποιοδήποτε τύπου και μορφής για τις συναλλαγές με εταιρίες που είναι συνδεδεμένες. Συνδεδεμένες νοούνται οι επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου, ιδίως λόγω συμμετοχής της μίας στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της άλλης ή λόγω συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο επιχειρήσεων, καθώς και οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν σε μία τις συνδεδεμένες τα ανωτέρω δικαιώματα ή δυνατότητες επιρροής. «Ο φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται μέχρι το τέλος του τέταρτου την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου. Συνοδεύεται συνοπτικό πίνακα πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών μέσα στην ίδια προθεσμία και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική ταυτότητα της επιχείρησης, όπως τον όμιλο στον οποίο ανήκει, τις λειτουργίες που επιτελεί και τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και κατάλογο με τις ενδοομιλικές συναλλαγές προς τεκμηρίωση, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός της οικείας διαχειριστικής περιόδου και σύντομη περιγραφή της μεθόδου τεκμηρίωσης που εφαρμόζεται. Ο φάκελος τεκμηρίωσης τηρείται στην επιχείρηση και τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια

11 ελέγχου, εντός εύλογου χρόνου ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ (Ν. 4174/2013) Άρθρο 54 Διαδικαστικές παραβάσεις - Πρόστιμα 1. Για καθεμία τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση, γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου, δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου, στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του, ζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο, η) δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 13 του Κώδικα. 2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη ς ή εκπρόθεσμης ς σχετικά περίπτωση α της παραγράφου 1, β) εκατό (100) ευρώ, για κάθε άλλη παράβαση σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων, γ) χίλια (1.000) ευρώ για κάθε άλλη παράβαση, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και δ) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ για κάθε άλλη παράβαση, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση όταν συντρέχει η παράβαση της περίπτωσης ζ της παραγράφου Σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου. 4. Εκπρόθεσμες δηλώσεις Χρήσεις και εφεξής Εκτός των ανωτέρω επιβάλλεται ΕΠΙΠΛEΟΝ και τόκος με βάση τους μήνες καθυστέρησης την προβλεπόμενη προθεσμία ς της δήλωσης.

12 Ο τόκος δεν υπολογίζεται κατά την της δήλωσης, αλλά κατά το χρόνο καταβολής του φόρου στο δημόσιο. Εάν υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή του φόρου, επιβάλλεται ΕΠΙΠΛΕΟΝ το πρόστιμο του άρθρου 57, ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης: Άρθρο 57 (Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής) Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Αν το ποσό του φόρου καταβληθεί μετά την πάροδο ενός έτους την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου. Αν το ποσό του φόρου καταβληθεί μετά την πάροδο δύο (2) ετών την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του φόρου. Για παλιές χρήσεις λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ς εκπρόθεσμης δήλωσης, δεδομένου ότι θα επιβάλλεται ήδη ο πρόσθετος φόρος μέχρι την της δήλωσης. Άρθρο 58 [Διορθωτικός έλεγχος] Ανακρίβεια δήλωσης (ανάλογα με το ύψος της διαφοράς που προσδιορίζεται τον έλεγχο) 10%: για διαφορά 5%-20%. 30%: για διαφορά 20%-50%. 100%: για διαφορά μεγαλύτερη του 50%. [το πρόστιμο επιβάλλεται επί της διαφοράς φόρου που προκύπτει] [Τα πρόστιμα του άρθρου 58 δεν επιβάλλονται σε περίπτωση ανακριβούς η μη ς δήλωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις υποβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 57] Άρθρο 59 Πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων Στον υπόχρεο δοσης παρακρατηθέντος φόρου, ο οποίος δεν απέδωσε το φόρο αυτόν εντός της νόμιμης προθεσμίας προς πληρωμή, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε. Άρθρο 60 Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια Κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει τις ενέργειες και την εκτέλεση καθηκόντων της Φορολογικής Διοίκησης κατά την άσκηση των εξουσιών της σύμφωνα με τον Κώδικα ή υποθάλπει ή υποκινεί άλλο πρόσωπο ή συνεργεί με άλλο πρόσωπο για τη διάπραξη παράβασης του Κώδικα υπόκειται στα ίδια πρόστιμα που υπόκειται ο φορολογούμενος.

13 Άρθρο 21 & 22 υποχρέωση ς Συνοπτικού Πίνακα και η κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών Συναλλαγών Επιβάλλεται πρόστιμο έως ευρώ για εκπρόθεσμη και έως ευρώ για μη του Συνοπτικού Πίνακα. Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Με το Νόμο (αριθ. 4172/2013) που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/2013), θεσπίζεται ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος θα αντικαταστήσει το μέχρι σήμερα Κωδικοποιημένο Ν. 2238/1994. Με το νέο Κ.Φ.Ε. επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στη φορολογία των φυσικών και νομικών προσώπων, οι κυριότερες των οποίων επισημαίνονται παρακάτω. 1.Εισάγεται ο όρος φορολογική κατοικία στο ελληνικό δίκαιο προκειμένου να προσδιοριστούν τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα για το παγκόσμιο εισόδημα τους, ακολουθώντας τα πρότυπα του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Άρθρο 4). 2.Μειώνονται σε τέσσερις (4) έξι (6) οι κατηγορίες (πηγές) του εισοδήματος. α) εισόδημα μισθωτή εργασία και συντάξεις, β) εισόδημα επιχειρηματική δραστηριότητα, γ) εισόδημα κεφάλαιο και δ) εισόδημα υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. (Άρθρο 7) Κλίμακα φορολογίας για μισθωτούς, συνταξιούχους και μπλοκάκηδες, σύμφωνα Πολ. 1010/ Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλιμακίου ,00 22% ,00 32% Υπερβάλλον 42% Η ανωτέρω κλίμακα υπάγεται σε μείωση φόρου για εισοδήματα μέχρι κατά ενώ για μεγαλύτερο εισόδημα η μείωση περιορίζεται κατά 100 ανά εισοδήματος μέχρι εξαντλήσεως αυτού. Φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης κάθε εφ άπαξ αποζημίωση που παρέχεται οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης η οποία συνδέει τον φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης εκτός του επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ που εξαιρείται της φορολογίας εφόσον το άθροισμα των εισοδημάτων του φορολογουμένου δεν υπερβαίνει ετησίως τα ευρώ. (Άρθρο 15)

14 Ο φόρος υπολογίζεται ως εξής. Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλιμακίου Έως ,00 0% , ,00 10% , ,00 20% Ανω των ,00 30% Τα κέρδη επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται ως εξής: Κλίμακα ατομικών επιχειρήσεων Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλιμακίου ,00 26% ,00 Υπερβάλλον 33% Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις με πρώτη έναρξη 1/1/2013 η ανωτέρω κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής για τα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει τις ευρώ Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλιμακίου ,00 13% 1.300, ,00 26% ,00 Υπερβάλλον 33% Τα κέρδη ατομική αγροτική εκμετάλλευση φορολογούνται με συντελεστή 13% και 1/1/2014 υπάγονται σε τήρηση βιβλίων του κανονικού καθεστώτος. Εξακολουθεί να ισχύει ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας με βάση το τεκμαρτό εισόδημα (αντικειμενικά κριτήρια τεκμήρια) (Άρθρα 31-34) Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος τηρούντες απλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλιμακίου ,00 26% ,00 Υπερβάλλον 33%

15 Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος τηρούντες διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. Κλιμάκιο Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλιμακίου εισοδήματος Συνολικό εισόδημα 26% ,00 Φορολογικοί συντελεστές για το εισόδημα κεφάλαιο Εισόδημα μερίσματα 10% Εισόδημα τόκους 15% Εισόδημα δικαιώματα 20% Κλίμακα εισοδήματος φορολογίας ακίνητη περιουσία Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής Φόρος κλιμακίου ,00 11% 1.320,00 Υπερβάλλον 33% Με βάση το κείμενο του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, η δυνατότητα της εκχώρησης των μισθωμάτων που δεν έχουν εισπραχθεί καταργείται. Το εισόδημα υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου φορολογείται με συντελεστή 15%. 3. Αντικαθίστανται οι έννοιες «διαχειριστική περίοδος» και «οικονομικό έτος», με το φορολογικό έτος, το οποίο ταυτίζεται κατά βάση με το ημερολογιακό έτος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του (Αρθρο 8). 4. Αντιμετωπίζονται ζητήματα διπλής φορολόγησης που μέχρι σήμερα αντιμετώπιζαν μόνον οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει υπογράψει η χώρα μας με άλλες χώρες με τη μέθοδο «πίστωσης φόρου αλλοδαπής (credit method)», σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. (Αρθρο 9). 5. Αυξάνεται σε 3.000,00 ευρώ ( 2.900,00 ευρώ) το όριο του ετήσιου εισοδήματος που δεν πρέπει να υπερβαίνεται για να χαρακτηριστούν εξαρτώμενα μέλη (προστατευόμενα) τα άγαμα τέκνα, οι ανιόντες και τα ανήλικα ορφανά και τους δύο γονείς. (Αρθρο 11) 6. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της αγοραίας αξίας της παραχώρησης αυτοκινήτου (οχήματος) φυσικό ή νομικό πρόσωπο (με εξαίρεση τους

16 φορείς γενικής κυβέρνησης), προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο η οποία υπολογίζεται στο 30% της σχετικής δαπάνης ή του μισθώματος (περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών και συντηρήσεως, καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος) που εγγράφει για το αυτοκίνητο (όχημα) ο εργοδότης ανάλογα με το εάν αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης ή αντικείμενο μίσθωσης. (Αρθρο 13) 7. Καθιερώνεται γενικός κανόνας για την έκπτωση όλων των δαπανών που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ( την παραγωγικότητα των δαπανών που προέβλεπε ο παλιός ΚΦΕ) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία και αποδεικνύονται τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Ισχύει για δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που κλείνουν μετά την 30ή Ιουνίου 2014.(Αρθρο 22) 8. Αναφέρονται περιοριστικά δύο κατηγορίες δαπανών που δεν εκπίπτουν τα ακαθάριστα έσοδα και διακρίνονται σε αυτές που δεν εκπίπτουν λόγω του είδους της δαπάνης και σε αυτές που υπερβαίνουν τα τιθέμενα το σχετικό άρθρο αριθμητικά όρια. Ισχύει για δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που κλείνουν μετά την 30ή Ιουνίου (Αρθρο 23) 9. Οι αποσβέσεις σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης διενεργούνται και εκπίπτουν το μισθωτή και όχι τον εκμισθωτή, όπως προέβλεπε ο παλαιός ΚΦΕ. (Αρθρο 24) Συντελεστές σβεσης παγίων περιουσιακών Περιγραφή παγίων - δικαιωμάτων Συντελεστής σβεσης Εδαφικές εκτάσεις 0% Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και 5% λατομεία Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, Βιομηχανοστάσια, 4% αποθήκες, σταθμοί, μη κτιριακές εγκαταστάσεις ΚΛΠ Μηχανήματα, Εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και προγραμμάτων 10% λογισμικού) Μαζικά μέσα μεταφοράς 5% Εξοπλισμός Η/Υ και προγράμματα λογισμικού 20% Μέσα μεταφοράς ατόμων 16% Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων 12% Άϋλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς 10% σβεσης Λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία 10% Η σβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία.

17 Πάγια περιουσιακά στοιχεία των οποίων η αξία κτίσης του καθενός είναι μέχρι 1.500,00 μπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου μέσα στο φορολογικό έτος κατά την οποία αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία 10. Καθιερώνεται νέος τρόπος σχηματισμού των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων και διαγραφής αυτών ανάλογα με το χρόνο που παραμένουν αυτές ανείσπρακτες και το ποσό ( 0,5% επί της αναγραφόμενης αξίας των τιμολογίων πώλησης κ.λπ.):το ποσοστό της πρόβλεψης συναθροιζόμενο με το ποσό της πρόβλεψης η οποία διενεργήθηκε σε προγενέστερα φορολογικά έτη δεν μπορεί να υπερβεί το 25% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ( το 30% του χρεωστικού υπολοίπου των πελατών). Ισχύει για προβλέψεις που σχηματίζονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. (Αρθρο 26). 11. Σε περίπτωση που μεταβληθεί η ιδιοκτησία της εταιρείας σε ποσοστό άνω του 33% παύουν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί μεταφοράς ζημίας (σε 5 επόμενα φορολογικά έτη) τόσο για τις ζημίες του διανυόμενου φορολογικού έτους όσο και της προηγούμενης πενταετίας. Σημειώνεται ότι το τεκμήριο αυτό είναι μαχητό και ο φορολογούμενος μπορεί να αποδείξει ότι η μεταβολή της ιδιοκτησίας έγινε αποκλειστικά για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς λόγους και όχι με σκοπό την φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. (Αρθρο 27) 12. Επαναφέρεται 01/01/2014 το «πόθεν έσχες» για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων για την αγορά επιχειρήσεων, για τη σύσταση ή αύξηση κεφαλαίου των Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. εταιρειών καθώς και την αγορά εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικώς. (Αρθρο 32) 13. Προβλέπεται ότι η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος φορολογείται αναλόγως την πηγή την οποία προέρχονται τα εισοδήματά του ( μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα).(αρθρο 34) 14. Αυξάνεται σε 11% ( 10%) ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου μέχρι ,00 ευρώ εισόδημα ακίνητη περιουσία (ενοίκια). (Αρθρο 40) 15. Καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος 1,5% που προβλέπεται σήμερα για τα ενοίκια κατοικίες, ο οποίος είναι 3% για τα ενοίκια επαγγελματικά ακίνητα και τις κατοικίες άνω των 300 τ.μ. (Αρθρο 40) 16. Αυξάνονται οι συντελεστές απομείωσης (παλαιότητας) 0,95 έως 0,61 (ανάλογα με τα έτη διακράτησης) της υπεραξίας τη μεταβίβαση ακινήτων ( 0,90 έως 0,60) που προέβλεπε ο προηγούμενος κώδικας. (Αρθρο 41)

18 17. Μειώνεται σε 15% ( 20%) ο φορολογικός συντελεστής του εισοδήματος υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (ακινήτων και τίτλων). (Αρθρο 43) 18. Στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, υπάγονται πλέον και οι προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι κοινοπραξίες κ.λπ. (υπάγονταν στην φορολογία φυσικών προσώπων). 19. Για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα. Εξαιρείται τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου (μέχρι σήμερα τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα φορολογούνταν μόνο για τα εισοδήματά τους εκμίσθωση ακινήτων και κινητές αξίες, ενώ τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δεν φορολογούνταν για τα έσοδα που πραγματοποιούσαν κατά την επιδίωξη εκπλήρωσης του σκοπού τους). (Αρθρο 45) 20. Αλλάζει ο χρόνος ς της Φορολογικής Δήλωσης των νομικών προσώπων. Υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους ( την 10η ημέρα του Πέμπτου την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου). Προβλέπεται επίσης η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα καθορίζει το χρόνο δοσης κ.λπ.(αρθρο 68) 21. Τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά των νομικών προσώπων όπως αυτά εμφανίστηκαν στον τελευταίο ισολογισμό που έκλεισαν πριν την 01/01/2014 και τα οποία προέρχονται κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών, σε περίπτωση διανομή ή κεφαλαιοποίησής τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15%. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων ή εταίρων αυτού. Από την 01/01/2014 και εξής τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά συμψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους με ζημίες οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν κατά τα πέντε (5) έτη μέχρι εξαντλήσεώς τους εκτός εάν διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν οπότε υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 19%. Δεν επιτρέπεται η τήρηση ειδικών λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού την 1η Ιανουαρίου (Αρθρο 72) 22. Εφαρμόζεται φέτος οικονομικό έτος 2013 (και όχι το οικονομικό έτος 2014) ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (σε Ι.Χ. άνω των 1929 κ.ε., αεροσκάφη, σκάφη και πισίνες).

19 Για την επιβολή του φόρου αυτού εκδίδεται για φέτος ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα. (Αρθρο 74)

20 Α/Α 1 Φορολογική Υποχρέωση Υποβολή Εντύπου Ε1 Προθεσμίες ς όλων των δηλώσεων, των εκκαθαρίσεων και των δόσεών τους Έναρξη Υποβολής Λήξη Υποβολής Εκκαθάριση Λήξη 1ης δόσης Λήξη 2ης δόσης Λήξη 3ης δόσης Λήξη 4ης δόσης Λήξη 5ης δόσης Λήξη 6ης δόσης Λήξη 7ης δόσης Λήξη 8ης δόσης 2 Υποβολή Εντύπου Ε ου μήνα 2ου μήνα 3ου 4ου 5ου μήνα 6ου 7ου 3 Υποβολή Εντύπου Φ ου μήνα 2ου μήνα 3ου 4ου 5ου μήνα 6ου 7ου 4 Υποβολή Εντύπου Φ ου μήνα 2ου μήνα 3ου 4ου 5ου μήνα 6ου 7ου 5 6 Υποβολή Εντύπου Φ Υποβολή Εντύπων Ε2 και Ε Έντυπο Ε Βεβαιώσεις αποδοχών Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρων 1ου μήνα 2ου μήνα 3ου 4ου 5ου μήνα 6ου 3/2/ Εφάπαξ * 7ου Εφάπαξ *

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014. Εισηγητές:

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014. Εισηγητές: Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014 Εισηγητές: Α μέρος: Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης Β μέρος: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς Διαφάνειες του διαδικτυακού σεμιναρίου που διεξήχθη από τον κόμβο TaxHeaven την 1.2.2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ. ιδάσκων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α /16.9.1994) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν. ΑΔΑ:Ω8ΡΟΗ-8ΦΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 763 30 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1088 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι κών προσώπων φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΗ-ΦΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΗ-ΦΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ. 1023 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κωδικοποίηση π.δ/το 186/1992 Άρθρο 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186 Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντα υπόψη: 1. Τι διατάξει του άρθρου 9 του ν. 1989/1991 «Διαρρυθμίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα