Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA610

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA610"

Transcript

1 Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA Οθόνη και πλκτρα Οθόνη ( σελ. 4) 2 Πλκτρο ελέγχου ( σελ. 5) 3 Πλκτρο ταχείας κλσης 4 Πλκτρο αποθκευσης 5 Πλκτρο επανάκλησης/πλκτρο παύσης 6 Πλκτρο παράλληλης κλσης 7 Πλκτρο σίγασης 8 Πλκτρο αστερίσκου, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χου κουδουνισμού (κρατώντας πατημένο) 9 Πλκτρο δίεσης, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλκτρων (κρατώντας πατημένο) 0 Πλκτρο ανοικτς συνομιλίας Πλκτρα για τη ρύθμιση της έντασης του ακουστικού, του μεγάφωνου και του χου κουδουνισμού 2 Μικρόφωνο για τη λειτουργία ανοικτς συνομιλίας Φωτειν ένδειξη Πλκτρο ανοικτς συνομιλίας αναβοσβνει στις εισερχόμενες κλσεις ανάβει, όταν η συνομιλία πραγματοποιείται από το μεγάφωνο el en es it pt

2 Σύνδεση τηλεφώνου 2 Συνδέστε τη θύρα τηλεφώνου () με την τηλεφωνικ σας γραμμ. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιστε το καλώδιο του τηλεφώνου που παραδίδεται μαζί με τη συσκευ. Ανάλογα με τη χώρα ενδεχομένως χρειάζεστε έναν αντάπτορα τηλεφώνου. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτός περιέχεται στη συσκευασία. Η ηλεκτρικ τροφοδοσία πραγματοποιείται μέσω του καλωδίου του τηλεφώνου. Μια συσκευ δικτύου δεν είναι απαραίτητη. Οδηγστε το καλώδιο του τηλεφώνου διαμέσου του καναλιού καλωδίου (2). Συνδέστε το ακουστικό και το τηλέφωνο με το χρησιμοποιούμενο καλώδιο (3). 3 u u u Υποδείξεις Λειτουργία για πρώτη φορά. Σηκώστε το ακουστικό για 5 δευτερόλεπτα και κατεβάστε το ξανά. 2. Σηκώστε και πάλι το ακουστικό: Εφόσον ακούτε το τόνο κλσης, η συσκευ είναι έτοιμη για χρση. Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται με ρεύμα μέσω της τηλεφωνικς γραμμς. Αν η τροφοδοσία διακοπεί (π.χ. κατά την απενεργοποίηση της τηλεφωνικς συσκευς τη νύχτα), θα πρέπει να επαναλάβετε αυτ τη διαδικασία. Οι καταχωρσεις τηλεφωνικού καταλόγου και ταχείας κλσης δεν επηρεάζονται. Η συσκευ είναι σχεδιασμένη για χρση σε ενιαίο σύστημα γραμμς (στην κύρια επέκταση ένα τηλεφωνικό σύστημα). Δεν μπορεί να λειτουργσει σαν δεύτερο τηλέφωνο σε έναν διαχωριστ γραμμς (splitter). Λειτουργία σε PBX (Router): Το ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο PBX (Router) πρέπει να τροφοδοτεί το τηλέφωνο με συνεχ τάση DC, ακόμα και όταν κουδουνίζει. Σε αντίθετη περίπτωση, το τηλέφωνο ενδέχεται να απενεργοποιείται στιγμιαία όταν κουδουνίζει. Ως αποτέλεσμα αυτού, μπορεί να χαθούν αποθηκευμένες πληροφορίες. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του PBX (Router) σας για πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα επικοινωνστε με τον κατασκευαστ του. 2 el en es it pt

3 Περιεχόμενα Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA Σύνδεση τηλεφώνου Υποδείξεις Υποδείξεις ασφαλείας Λειτουργία για πρώτη φορά Χειρισμός τηλεφώνου Οθόνη Πλκτρο ελέγχου Καταχώρηση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών Πραγματοποίηση κλσεων Κλσεις Εισερχόμενες κλσεις Ανοικτ ακρόαση/ανοικτ συνομιλία Ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας Χρση τηλεφωνικού καταλόγου Χρησιμοποιστε τη λίστα κλσεων (CLIP)... 8 Χρση του πλκτρου ταχείας κλσης Ρύθμιση τηλεφώνου Αλλαγ γλώσσας Ρυθμίσεις για ημερομηνία και ώρα Ρύθμιση έντασης ακουστικού Ρύθμιση χων κουδουνισμού Ρυθμίσεις ασφαλείας Κλείδωμα τηλεφώνου Κλση έκτακτης ανάγκης Άμεση κλση (Κλση μικρών παιδιών) Φραγ αριθμών Υπηρεσίες δικτύου Εμφάνιση αριθμού τηλεφώνου (CLIP) Πλκτρο παράλληλης κλσης Ρύθμιση κωδικού κλσης Λειτουργία σε ένα ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο Πλκτρο ειδικών λειτουργιών/παράλληλης κλσης Αλλαγ τύπου κλσης/χρόνου flash Καθορισμός Διακριτικών Αριθμών Κέντρου (ΔΑΚ) Λοιπές ρυθμίσεις Λατινικοί χαρακτρες Παράρτημα Φροντίδα Επαφ με υγρά Ερωτσεις και απαντσεις Περιβάλλον Απόρριψη Εξουσιοδότηση Συνομιλητς Ευρετριο el en es it pt 3

4 Υποδείξεις ασφαλείας Χειρισμός τηλεφώνου Κατά την τοποθέτηση, τη σύνδεση και τη χρση του τηλεφώνου τηρείτε οπωσδποτε τις ακόλουθες υποδείξεις: u Χρησιμοποιστε μόνο το βύσμα και τα καλώδια που παρέχονται μαζί με τη συσκευ! u Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης μόνο στην προοριζόμενη για το σκοπό αυτό πρίζα/υποδοχ. u Τοποθετστε το καλώδιο σύνδεσης με τρόπο ώστε να αποτρέπεται η πιθανότητα ατυχματος! u Τοποθετστε τη συσκευ σε μια μη ολισθηρ επιφάνεια! u Για τη δικ σας ασφάλεια και προστασία, δεν επιτρέπεται η χρση του τηλεφώνου στο μπάνιο στο ντους (σε χώρους με υγρασία). Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. u Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο σε πηγές θερμότητας, σε άμεση ηλιακ ακτινοβολία σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές. u Προστατέψτε το τηλέφωνό σας από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς. u Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ μόνοι σας το τηλέφωνο! u Μην αγγίζετε τις επαφές σύνδεσης με αιχμηρά και μεταλλικά αντικείμενα! u Μην μεταφέρετε το τηλέφωνο κρατώντας το από τα καλώδια! u Δώστε το Gigaset DA60 σε τρίτους πάντα μαζί με τις οδηγίες χρσης. Το Gigaset DA60 σας διαθέτει μόνιμη μνμη. Πριν να δώσετε το τηλέφωνο σε τρίτους θα πρέπει να διαγράψετε τους αποθηκευμένους τηλεφωνικούς αριθμούς. Λειτουργία για πρώτη φορά Σύσταση για την τοποθέτηση του τηλεφώνου: u Μην εκθέτετε το τηλέφωνο στην ηλιακ ακτινοβολία σε άλλες πηγές θερμότητας. u Λειτουργία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 C και +40 C. u Διατηρείτε μία ελάχιστη απόσταση ενός μέτρου μεταξύ του τηλεφώνου και άλλων ασύρματων συσκευών, π.χ. ασύρματα τηλέφωνα, ασύρματες προσωπικές τηλεφωνικές εγκαταστάσεις συσκευές τηλεόρασης. Διαφορετικά η τηλεφωνικ συνομιλία ενδέχεται να επηρεαστεί. u Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολλ σκόνη, διότι κάτι τέτοιο μειώνει τη διάρκεια ζως του τηλεφώνου. u Τα στιλβωτικά επίπλων και τα βερνίκια μπορούν κατά την επαφ με μέρη της συσκευς (π.χ. τα πόδια της συσκευς) να υποστούν διάβρωση. Για το χειρισμό του Gigaset DA60 σας διαθέτετε το πληκτρολόγιο και την οθόνη. Στο εγχειρίδιο χρσης περιγράφονται όλες οι δυνατότητες του χειρισμού. Υπόδειξη Ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου σας είναι διαθέσιμες απεριόριστα μόνο εφόσον ο πάροχος και ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου σας τις υποστηρίζουν, π. χ. λειτουργίες, για τις οποίες χρειάζονται οι πληροφορίες σχετικά με τον τηλεφωνικό αριθμό του καλούντα. Αυτό ισχύει π. χ. για τις εξς λειτουργίες: u Ένδειξη του τηλεφωνικού αριθμού μιας εισερχόμενης κλσης ( σελ. 6) u Σμανση ενός καλούντα με μελωδία VIP ( σελ. 6) u Λίστες κλσεων ( σελ. 8) Οθόνη Η οθόνη εμφανίζει, ανεξάρτητα από την κατάσταση λειτουργίας, διαφορετικές πληροφορίες, π.χ. ημερομηνία και ώρα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα καθώς και τη μορφ της προβολς ( σελ. 9). Τα σύμβολα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του τηλεφώνου σας. 0 o Z f i x m :30 l Γραμμ συμβόλων: Ένδειξη κατάστασης, ημερομηνίας και ώρας Ένδειξη διάρκειας συνομιλίας, τηλεφωνικών αριθμών, ονομάτων, καταχωρσεων τηλεφωνικών καταλόγων, λιστών κλσεων, ρυθμίσεων Σύμβολα Οθόνης 0 Αριθμός μιας καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο σε μια λίστα κλσεων σε ένα πλκτρο ταχείας κλσης o Κατάσταση ρύθμισης ενεργοποιημένη f Αναβοσβνει για νέα καταχώρηση στη λίστα κλσεων, εφόσο είναι ενεργ η αναγνώριση αριθμού (CLIP) του καλούντα ( σελ. 2) g Τηλεφωνικός κατάλογος ανοικτός i Κλείδωμα πλκτρων ενεργοποιημένο x Ήχος κουδουνισμού απενεργοποιημένος m Σίγαση ενεργοποιημένη l Αναβοσβνει στις εισερχόμενες κλσεις VIP Εμφανίζεται, όταν στον τηλ. κατάλογο υπάρχει τουλάχιστον μία καταχώρηση με ενεργοποιημένη κατάσταση VIP ( σελ. 8). 4 el en es it pt

5 Γλώσσα Οθόνης Κατά την παράδοση σαν γλώσσα έχουν ρυθμιστεί τα αγγλικά. Είναι διαθέσιμες περισσότερες γλώσσες. Αν χρειάζεται μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα ( σελ. 9). Πλκτρο ελέγχου Με το πλκτρο ελέγχου ενεργοποιείτε λειτουργίες του τηλεφώνου και πραγματοποιείτε πλογηση στα μενού. Οι διαθέσιμες λειτουργίες εξαρτώνται από την κατάσταση χρσης. W Στην κατάσταση αναμονς: T U t Y Άνοιγμα λίστας κλσεων t s u v V s Z Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου Σε λίστες: Μετακίνηση καταχώρησης προς τα επάνω/κάτω. Κρατώντας πατημένο: Γργορη μετακίνηση της λίστας προς τα επάνω/κάτω Κατά την επεξεργασία της ρύθμισης ώρας: Μετακίνηση του κέρσορα προς τα αριστερά/δεξιά. Σε μενού και λίστες: Έξοδος από το μενού τη λίστα. Κατά την επεξεργασία ονομάτων και αριθμών: Διαγράψτε χαρακτρες στα αριστερά του κέρσορα. Κρατώντας πατημένο: Διαγραφ γραμμς. Αν η καταχώρηση είναι κεν: Έξοδος από την κατάσταση επεξεργασίας. Εισαγωγ αριθμού κλσης: Επιλέξτε αριθμό κλσης. Στον τηλεφωνικό κατάλογο και τη λίστα κλσεων: Άνοιγμα μενού συντόμευσης. Κατά την επεξεργασία καταχωρσεων: Αποθκευση εγγραφς. Καταχώρηση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών Εισαγωγ κειμένου: ~ Εισαγωγ ονομάτων και αριθμών μέσω του πληκτρολογίου. Σε κάθε πλκτρο μεταξύ και O καθώς και στα πλκτρα Q, * και # έχουν αντιστοιχιστεί διάφορα γράμματα και χαρακτρες. Για την εισαγωγ ενός συγκεκριμένου χαρακτρα πατστε επανειλημμένα το αντίστοιχο πλκτρο. Έναν πίνακα με τους επιλέξιμους χαρακτρες θα βρείτε στο ( σελ. 3). Μετακινστε τον κέρσορα t s Πιέστε το πλκτρο ελέγχου προς τα επάνω/κάτω για να μετακινσετε τον κέρσορα προς τα αριστερά/δεξιά. Διαγραφ/διόρθωση χαρακτρων X Πιέστε το πλκτρο ελέγχου αριστερά u. Ο χαρακτρας στα αριστερά του κέρσορα διαγράφεται. Κρατώντας πατημένο διαγράφεται ολόκληρη η γραμμ. Πραγματοποίηση κλσεων Εκτός από το ακουστικό μπορείτε να χρησιμοποισετε το μεγάφωνο (ανοικτ συνομιλία) για την πραγματοποίηση κλσεων. Στο εξς το σύμβολο c θα αντιστοιχεί πάντα Κλσεις Εισαγωγ αριθμού κλσης μέσω του πληκτρολογίου c~ Σηκώστε το ακουστικό, καλέστε τον αριθμό. Αντί να σηκώσετε το Πατστε το πλκτρο ανοικτς συνομιλίας, για να πραγματοποισετε κλση μέσω του μεγαφώνου. Η εναλλαγ είναι επίσης δυνατ οποιαδποτε στιγμ κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας. Επιλέξτε αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο Αν έχετε δη αριθμούς κλσης αποθηκευμένους στον τηλεφωνικό κατάλογο ( σελ. 7), μπορείτε να εκκινσετε μια κλση απευθείας από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Z Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο με το πλκτρο ελέγχου s. Αναζτηση καταχώρησης q Επιλέξτε καταχώρηση. Κρατστε πατημένο το πλκτρο προς τα πάνω προς τα κάτω για να διατρέξετε γργορα τη λίστα. ~ εισάγετε γράμμα ( σελ. 5). Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση με αυτό το γράμμα. Κλση αριθμού c Σηκώστε το ακουστικό. [ ανοίξτε το μενού συντόμευσης. q Επιλέξτε DIAL ENTRY και με το [ μεταφέρετε την κλση στο μεγάφωνο. Αν στη συνέχεια σηκώσετε το ακουστικό, η συνομιλία πραγματοποιείται μέσω του ακουστικού. Υπόδειξη Επίσης μπορείτε πρώτα να σηκώσετε το ακουστικό και στη συνέχεια να ανοίξετε τον τηλ. κατάλογο. el en es it pt 5

6 Επιλογ από τη λίστα κλσεων Η λίστα κλσεων περιέχει τους αριθμούς των 50 τελευταίων εισερχόμενων κλσεων. Προϋπόθεση: Η εμφάνιση του αριθμού κλσης είναι δυνατ για την εισερχόμενη κλση ( σελ. 2). Περισσότερες κλσεις ενός αριθμού θα εμφανίζονται μόνο μια φορά (με τις πληροφορίες της τελευταίας κλσης). Αν ο αριθμός είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται επίσης το αντίστοιχο όνομα, εφόσον υπάρχει. Y Ανοίξτε τη λίστα κλσεων με το πλκτρο ελέγχου t. q Επιλέξτε αριθμό τηλεφώνου όνομα. είτε... c Σηκώστε το ακουστικό.... [ Ανοίξτε το μενού συντόμευσης. q Επιλέξτε CALL BACK και με το [ μεταφέρετε την κλση στο μεγάφωνο. Αν στη συνέχεια σηκώσετε το ακουστικό, η συνομιλία μεταφέρεται στο ακουστικό. Υπόδειξη Επίσης μπορείτε πρώτα να σηκώσετε το ακουστικό και ύστερα να ανοίξετε τη λίστα κλσεων. Επανάκληση Οι τελευταίοι πέντε αριθμοί τηλεφώνου που κλθηκαν αποθηκεύονται αυτόματα (μέχρι 32 ψηφία ο καθένας). Κλση του αριθμού που αποθηκεύτηκε τελευταίος: c I Σηκώστε το ακουστικό, πατστε το πλκτρο επανάκλησης. Κλση ενός από τους πέντε αποθηκευμένους αριθμούς: I Πιέστε το πλκτρο επανάκλησης. q Επιλέξτε αριθμό κλσης. c Σηκώστε το ακουστικό. v Εκκίνηση κλσης μέσω μεγαφώνου με το [. Διαγραφ όλων των αριθμών επανάκλησης K I # 2 5 Πατστε την ακολουθία πλκτρων. K Επιβεβαιώστε την ενέργεια με το πλκτρο αποθκευσης με το [. Ταχεία κλση Μπορείτε να αποθηκεύσετε 0 αριθμούς τηλεφώνου στα αριθμητικά πλκτρα ( σελ. 8) J Πατστε το πλκτρο ταχείας κλσης. Q... O c Σηκώστε το ακουστικό, πατστε το πλκτρο ανοικτς εκκινστε την κλση με το [. Θα πραγματοποιηθεί η κλση προς τον αριθμό τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στο αριθμητικό πλκτρο. Υπόδειξη Επίσης μπορείτε πρώτα να σηκώσετε το ακουστικό και ύστερα να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο. Παύση κλσης Έχετε τη δυνατότητα με το I να εισάγετε μία περισσότερες παύσεις κλσης (όχι για το πρώτο ψηφίο). Οι παύσεις κλσης μεταφέρονται στη μνμη και είναι απαραίτητες για συγκεκριμένες εγκαταστάσεις τηλεφωνικών κέντρων (π.χ.: 0 I 2368). Η διάρκεια της παύσης (, 3 6 δευτερόλεπτα) μπορεί να ρυθμιστεί ( σελ. 3). Εισερχόμενες κλσεις Οι εισερχόμενες κλσεις εμφανίζονται μέσω του χου κουδουνισμού και στην οθόνη της συσκευς. Σε περίπτωση εμφάνισης του αριθμού κλσης ( σελ. 2) βλέπετε στην οθόνη τον αριθμό κλσης και το σύμβολο f αναβοσβνει. Αυτό το σύμβολο εξαφανίζεται αν αποδεχθείτε την κλση (σε περίπτωση μη αποδοχς) όταν ανακαλέσετε τη λίστα κλσεων. Για τους καλούντες, που είναι αποθηκευμένοι στον τηλεφωνικό κατάλογο στα πλκτρα ταχείας κλσης με το όνομά τους, εμφανίζεται επίσης το όνομα τους. Αν είναι ενεργοποιημένη η κατάσταση VIP ( σελ. 0), το σύμβολο VIP αναβοσβνει στην οθόνη και ο χος κουδουνισμού VIP σηματοδοτεί την κλση. Αποδοχ συνομιλίας c Σηκώστε το Πατστε το πλκτρο ανοικτς συνομιλίας, για να μεταφέρετε τη συνομιλία στο μεγάφωνο. Ανοικτ ακρόαση/ανοικτ συνομιλία Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανοικτς ακρόασης Τα άτομα που παρευρίσκονται στο χώρο μπορούν να ακούν επίσης μέσω του μεγαφώνου. Κατά τη συνομιλία μέσω του Πατστε το πλκτρο ανοικτς συνομιλίας για να ενεργοποισετε να απενεργοποισετε την ανοικτ ακρόαση. Με ενεργοποιημένο μεγάφωνο και σηκωμένο ακουστικό ενεργοποιείται η ανοιχτ ακρόαση. Το μικρόφωνο ανοικτς συνομιλίας είναι απενεργοποιημένο. Με ενεργοποιημένο το μεγάφωνο και κατεβασμένο ακουστικό ενεργοποιείται η ομιλία ανοικτς συνομιλίας μέσω του ενσωματωμένου μικροφώνου ανοικτς συνομιλίας. Εναλλαγ από ανοικτ ακρόαση σε ανοικτ & Με πατημένο το πλκτρο ανοικτς συνομιλίας κατεβάστε το ακουστικό. 6 el en es it pt

7 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανοικτς συνομιλίας Επίσης μπορείτε να πραγματοποισετε κλσεις μέσω του μικροφώνου με κατεβασμένο το ακουστικό. Η βέλτιστη απόσταση από το μικρόφωνο είναι περίπου 50 εκ. Ενεργοποίηση κατά τη διάρκεια μιας & Με πατημένο το πλκτρο ανοικτς συνομιλίας κατεβάστε το ακουστικό. Ενεργοποίηση πριν την κλση του αριθμού Πλκτρο ανοικτς συνομιλίας, αναμον τόνου κλσης. Απενεργοποίηση ανοικτς συνομιλίας c Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας σηκώστε το ακουστικό. Η συνομιλία έχει μεταφερθεί στο ακουστικό. Τερματισμός Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας μέσω μεγαφώνου πατστε το πλκτρο ανοικτς συνομιλίας. Ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας Ρύθμιση έντασης ακουστικού Μπορούν να ρυθμιστούν τρία επίπεδα. E / D Ρυθμίστε την ένταση με τα πλκτρα αυξομείωσης της έντασης. Στην οθόνη εμφανίζεται η ρυθμισμένη ένταση. Ρύθμιση μεγαφώνου Μπορούν να ρυθμιστούν επτά επίπεδα. E / D Ρυθμίστε την ένταση με τα πλκτρα αυξομείωσης της έντασης. Στην οθόνη εμφανίζεται η ρυθμισμένη ένταση. Σίγαση Μπορείτε ανάλογα με τη ρύθμιση της λειτουργίας σίγασης ( σελ. 9) να απενεργοποισετε το μικρόφωνο το ακουστικό του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας: C Πατστε το πλκτρο σίγασης, προκειμένου να ενεργοποισετε, να απενεργοποισετε τη σίγαση. Κατά τη διάρκεια της σίγασης του μικροφώνου μπορεί να ακούγεται μια μελωδία. Όταν το τηλέφωνο είναι σιγασμένο, αυτό εμφανίζεται στην οθόνη με το σύμβολο m. Ήχος και ένταση κουδουνισμού Ενώ κουδουνίζει το τηλέφωνο, μπορείτε να αλλάξετε την ένταση και τον χο κουδουνισμού. E / D Με το πλκτρο αυξομείωσης της έντασης ρυθμίστε την ένταση του χου κουδουνισμού (5 επίπεδα, 0=σίγαση). Q.. O Με τα αριθμητικά πλκτρα επιλέξτε χο κουδουνισμού (0 διαφορετικοί). Χρση τηλεφωνικού καταλόγου Στον τηλεφωνικό κατάλογο του Gigaset DA60 μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 50 καταχωρσεις (έως 32 ψηφία για τους αριθμούς τηλεφώνου και 4 χαρακτρες για τα ονόματα). Μέσω του τηλεφωνικού καταλόγου μπορείτε να εκκινσετε μια κλση ( σελ. 5), να πραγματοποισετε νέες καταχωρσες ( σελ. 7), καθώς και να διαχειριστείτε και να τροποποισετε καταχωρσεις. Μπορείτε να εισάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς και ονόματα χειροκίνητα να τα μεταφέρετε από τη λίστα κλσεων ( σελ. 8). Επιπλέον μπορείτε να εκχωρσετε σε έναν αριθμό τηλεφώνου την ιδιότητα VIP. Αν ο τηλεφωνικός κατάλογος είναι ανοικτός, το σύμβολο Z εμφανίζεται στην οθόνη. Επιπλέον εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου (0.. 50). Αν ο τηλεφωνικός κατάλογος περιέχει τουλάχιστον μία καταχώρηση VIP, αυτό θα εμφανιστεί στην οθόνη μέσω του πλκτρου l. Ο τηλεφωνικός κατάλογος παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες μενού: NEW ENTRY Καταχώρηση -50 DIAL ENTRY... EDIT ENTRY NEW ENTRY DELETE ENTRY DELETE ALL Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου Στην κατάσταση αναμονς: Z Πατστε το πλκτρο ελέγχου s. Αναζτηση καταχώρησης q Επιλέξτε καταχώρηση. ~ Εισάγετε ένα γράμμα ( σελ. 5). Η πρώτη καταχώρηση με αυτό το γράμμα εμφανίζεται. Υπόδειξη Πατώντας το *, η καταχώρηση θα επισημαίνεται ως καταχώρηση VIP θα απομακρύνεται η επισμανση. Προβολ του αριθμού τηλεφώνου μιας καταχώρησης # Πατστε το πλκτρο δίεσης για την εναλλαγ προβολς αριθμού τηλεφώνου και ονόματος. αποθκευση αριθμού τηλεφώνου Z Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο. Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση της λίστας. t Επιλέξτε NEW ENTRY και επιβεβαιώστε με [. ~ Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και επιβεβαιώστε με [. ~ Εισάγετε το όνομα και επιβεβαιώστε με [. el en es it pt 7

8 Η καταχώρηση αποθηκεύτηκε και εμφανίζεται στην οθόνη. * Πατστε το πλκτρο αστερίσκου για να επισημάνετε την καταχώρηση ως καταχώρηση VIP. Πατστε το πλκτρο αστερίσκου ακόμα μια φορά, για τη διαγραφ αυτς της ρύθμισης. Αλλαγ καταχώρησης Z Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο. Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση της λίστας. q Επιλέξτε καταχώρηση και με το [ ανοίξτε το μενού συντόμευσης. q Επιλέξτε EDIT ENTRY και επιβεβαιώστε με το [. ~ Τροποιστε τον αριθμό τηλεφώνου και επιβεβαιώστε με το [. ~ Τροποποιστε το όνομα και επιβεβαιώστε με το [. [ Επιβεβαιώστε την αποθκευση της καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο. Διαγραφ καταχώρησης/διαγραφ όλων των καταχωρσεων Z Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο. Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση της λίστας. q Επιλέξτε καταχώρηση και με το [ ανοίξτε το μενού συντόμευσης. q Επιλέξτε DELETE ENTRY DELETE ALL, για τη διαγραφ της εμφανιζόμενης καταχώρησης όλων των καταχωρσεων και επιβεβαιώστε με [. [ Πατστε το πλκτρο ελέγχου για να επιβεβαιώσετε την ενέργεια. Χρησιμοποιστε τη λίστα κλσεων (CLIP) Οι εισερχόμενες κλσεις αποθηκεύονται, εφόσον μεταδίδεται ο αριθμός τηλεφώνου ( σελ. 2). Αποθηκεύονται έως και 50 κλσεις, ενώ αν πρόκειται για τον ίδιο αριθμό αποθηκεύεται μόνο η τελευταία εισερχόμενη κλση. Για περισσότερες από 50 κλσεις η παλαιότερη διαγράφεται αυτόματα. Αν μεταδίδεται το όνομα του καλούντα, θα εμφανιστεί. Αν το όνομα είναι αποθηκευμένο στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα εμφανιστεί επίσης το όνομα τηλεφωνικού καταλόγου. Αν στη λίστα περιλαμβάνονται αναπάντητες κλσεις, αναβοσβνει το σύμβολο f. Μπορείτε να χρησιμοποισετε τις λίστες κλσης για τις ακόλουθες λειτουργίες: Κλση ενός αριθμού τηλεφώνου από τη λίστα ( σελ. 6) Αποθκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο Η λίστα κλσεων παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες μενού: Καταχώρηση -50 CALL BACK SAVE NUMBER DELETE ENTRY DELETE ALL Άνοιγμα της λίστας κλσεων Ανοίγετε τη λίστα κλσης στην κατάσταση αναμονς με το ακουστικό σηκωμένο. Y Πατστε το πλκτρο ελέγχου t. Προβολ καταχώρησης q Επιλέξτε καταχώρηση. Αν έχει καταχωρηθεί αριθμός τηλεφώνου και αριθμός, εμφανίζεται πρώτα το όνομα. # Πατστε το πλκτρο δίεσης για να την εναλλαγ προβολς αριθμού τηλεφώνου και ονόματος. Μεταφορά αριθμού τηλεφώνου από τη λίστα κλσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο Y Ανοίξτε τη λίστα κλσεων. q Επιλέξτε καταχώρηση και με το [ ανοίξτε το μενού συντόμευσης. q Επιλέξτε SAVE NUMBER και επιβεβαιώστε με το [. ~ Επιβεβαιώστε ( τροποποιστε) τον αριθμό τηλεφώνου με το [. ~ Εισάγετε όνομα και επιβεβαιώστε με το [. Διαγραφ καταχώρησης/διαγραφ όλων των καταχωρσεων Y Ανοίξτε τη λίστα κλσεων. q Επιλέξτε καταχώρηση και με το [ ανοίξτε το μενού συντόμευσης. q Επιλέξτε DELETE ENTRY DELETE ALL, για τη διαγραφ της εμφανιζόμενης καταχώρησης όλων των καταχωρσεων και επιβεβαιώστε με [. [ Πατστε το πλκτρο ελέγχου για να επιβεβαιώσετε την ενέργεια. Χρση του πλκτρου ταχείας κλσης Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 0 αριθμούς τηλεφώνου στα αριθμητικά πλκτρα (μέχρι 32 ψηφία το καθένα). Αποθκευση αριθμού κλσης Μπορείτε να εισάγετε τους αριθμούς στην κατάσταση αναμονς με το ακουστικό σηκωμένο. K J Πατστε το πλκτρο ελέγχου και το πλκτρο ταχείας κλσης και επιβεβαιώστε με το [. Q... O Πατστε το πλκτρο ταχείας κλσης και επιβεβαιώστε με το [. Αν το πλκτρο είναι δη κατειλημμένο, εμφανίζεται το περιεχόμενο. είτε... ~ Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου για την ταχεία κλσης.... Μεταφέρετε τον αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα κλσεων επανάκλησης. 8 el en es it pt

9 t / I Άνοιγμα λίστα κλσεων / επανάκλησης. q Επιλέξτε καταχώρηση και επιβεβαιώστε με [. Αποθκευση της καταχώρησης ταχείας κλσης K Επιβεβαιώστε με το πλκτρο αποθκευσης [. Υποδείξεις Κατά την αποθκευση των πλκτρων ταχείας κλσης προσέξτε: u Τα * και # αποθηκεύονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ρυθμισμένη διαδικασία κλσης, παρότι χρησιμοποιούνται μόνο στις τονικές κλσεις ( σελ. 2). u Αν ο καταχωρημένος αριθμός τηλεφώνου είναι μεγαλύτερος από 32 ψηφία, αποθηκεύονται μόνο τα πρώτα 32 ψηφία. Οι μεμονωμένοι αριθμοί ταχείας κλσης μπορούν να αντικατασταθούν αλλά όχι να διαγραφούν. Ρύθμιση τηλεφώνου Για τη ρύθμιση του τηλεφώνου χρησιμοποιείτε το πλκτρο αποθκευσης. Μπορείτε να πραγματοποισετε τις ρυθμίσεις στην κατάσταση ηρεμίας με σηκωμένο το ακουστικό. Αλλαγ γλώσσας Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα για την ένδειξη της οθόνης. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε έξι γλώσσες. K Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης. 5 L Πατστε την ακολουθία πλκτρων για τη ρύθμιση γλώσσας. Πατστε το πλκτρο για την επιθυμητ γλώσσα: Q Αγγλικά 3 Ισπανικά Γερμανικά 4 Ιταλικά 2 Γαλλικά 5 Ολλανδικά K Αποθκευση ρυθμίσεων και έξοδος από την κατάσταση ρύθμθσης. Ρυθμίσεις για ημερομηνία και ώρα Μπορείτε να αλλάξετε την τρέχουσα ημερομηνία χειροκίνητα και να αλλάξετε τη μορφ της προβολς. Η ώρα ενημερώνεται μέσω εισερχόμενων κλσεων με ένδειξη αριθμού. Αν χρειαστεί, μπορείτε να αλλάξετε αυτ τη ρύθμιση ( σελ. 3). Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας K 3 Ενεργοποιστε την κατάσταση ρύθμισης για την ημερομηνία και την ώρα. Η ένδειξη ημερομηνίας και ώρας μπορεί να τροποποιηθεί. ~ Εισάγετε την ημερομηνία και ώρα σε 4-ψφια μορφ. Πηγαίνετα μπροστά και πίσω με το πλκτρο ελέγχου q. K Αποθκευση των ρυθμίσεων και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης. Η εισαγωγ της ημερομηνίας γίνεται σύμφωνα με την επιλεγμένη μορφ ημερομηνίας. Η ρύθμιση της ώρας γίνεται πάντα σε 24-ωρη μορφ, ανεξάρτητα από τη ρυθμισμένη μορφ ώρας. Ρύθμιση μορφς ημερομηνίας K Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης. 5 Πατστε την ακολουθία πλκτρων για τη ρύθμιση της μορφς της ημερομηνίας. Πατστε το πλκτρο για την επιθυμητ μορφ ημερομηνίας: Q για ΜΜ/ΗΗ π.χ. 2/3 για 3 Δεκεμβρίου για ΗΗ/ΜΜ π.χ. 3/2 2 για ΜΜ.ΗΗ π.χ για ΗΗ.ΜΜ π.χ. 3.2 K Αποθκευση ρυθμίσεων και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης. Ρύθμιση μορφς ώρας K Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης. 5 Q Πατστε την ακολουθία πλκτρων για τη ρύθμιση της μορφς ώρας. Πατστε το πλκτρο για την επιθυμητ μορφ ώρας: 2ωρη μορφ 2 24ωρη μορφ K Αποθκευση ρυθμίσεων και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης. Ρύθμιση έντασης ακουστικού Μπορείτε να ορίσετε την ένταση του ακουστικού στην κατάσταση ρύθμισης να την αλλάξετε κατά τη διάρκειας μιας συνομιλίας απευθείας με τα πλκτρα ( σελ. 7). Μπορούν να ρυθμιστούν τρία επίπεδα. K O Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης για την ένταση ακουστικού. Πατστε το πλκτρο για την επιθυμητ ένταση.: χαμηλ2 μεσαία3 υψηλ K Αποθκευση ρυθμίσεων και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης. Ρύθμιση σίγασης και μελωδίας αναμονς Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συμπεριφορά του μικροφώνου και του ακουστικού για τη σίγαση και αν θα παίζεται μια μελωδία αναμονς. K Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης. O # Πατστε την ακολουθία πλκτρων για τη ρύθμιση της έντασης ακουστικού. Πατστε το πλκτρο για την επιθυμητ συμπεριφορά.: Q Ανενεργό μικροφώνο και ακουστικό, ενεργ μελωδία. Το άτομο στην άλλη άκρη της γραμμς ακούει κατά τη διάρκεια της σίγασης μια μελωδία. Μικρόφωνο, ακουστικό και μελωδία ανενεργά. Το τηλέφωνο έχει σιγαστεί πλρως. el en es it pt 9

10 2 Μικρόφωνο ανενεργό, ακουστικό ανενεργό, μελωδία ανενεργ. Μπορείτε να ακούσετε το άτομο στην άλλη άκρη της γραμμς, αλλά εκείνο δεν μπορεί να σας ακούσει. K Αποθκευση ρυθμίσεων και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης. Ενεργοποιείτε τη λειτουργία σίγασης με αυτές τις ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας μέσω του πλκρου σίγασης ( σελ. 7). Ρύθμιση χων κουδουνισμού Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες δυνατότητες ρύθμισης: Μελωδία και ένταση Μελωδία VIP Απενεργοποίηση χου κουδουνισμού Ρύθμιση μελωδίας και έντασης Μπορείτε να ρυθμίσετε μια μελωδία και την ένταση του χου κουδουνισμού να απενεργοποισετε τον χο κουδουνισμού. Υπάρχουν διαθέσιμοι 0 διαφορετικοί χοι κουδουνισμού, η ένταση μπορεί να προσαρμοστεί σε 5 επίπεδα (0=σιωπηλό). Υπόδειξη Αν σηκώσετε το ακουστικό πριν να ξεκινσετε με τις ρυθμίσεις, οι μελωδίες μεταδίδονται από το μεγάφωνο. Ενώ κουδουνίζει το τηλέφωνο, μπορείτε να πραγματοποισετε και τις δύο ρυθμίσεις απευθείας μέσω των πλκτρων ( σελ. 7). Αλλαγ έντασης χου κουδουνισμού K 5 Ενεργοποίηση της κατάστασης ρύθμισης για την ένταση του χου κουδουνισμού. Σηκώνοντας το ακουστικό, θα ακούσετε τον χο στην ρυθμισμένη ένταση. D / E Μείωση/αύξηση της έντασης του χου κουδουνισμού. Q... 4 Επιλέξτε την επιθυμητ τιμ μέσω των αριθμητικών πλκτρων. K Αποθκευση των ρυθμίσεων με το πλκτρο αποθκευσης [ και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης. Αλλαγ χου κουδουνισμού K M Ενεργοποίηση της κατάστασης ρύθμισης για τον χο κουδουνισμού. Σηκώνοντας το ακουστικό, θα ακούσετε τον χο στην ρυθμισμένη ένταση. Q... O Επιλέξτε τον επιθυμητό χο κουδουνισμού. K Αποθκευση των ρυθμίσεων με το πλκτρο αποθκευσης [ και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης. Υπόδειξη Η μελωδία κουδουνισμού μπορεί να ηχσει ελεύθερα, μόνο όταν ο παλμός, κουδουνισμού που φτάνει από το τηλεφωνικό δίκτυο, έχει αρκετά μεγάλη διάρκεια. Η διάρκεια του παλμού μπορεί να διαφέρει από δίκτυο σε δίκτυο. Ως εκ τούτου είναι δυνατό, ορισμένοι από τους διαθέσιμους χους κουδουνισμού να ακούγονται διακεκομμένα. Σε αυτ την περίπτωση παρακαλείσθε να επιλέξετε έναν άλλο χο κουδουνισμού. Ρύθμιση μελωδίας και έντασης VIP Μπορείτε να ορίσετε έναν από τους χους κουδουνισμού ως μελωδία VIP. Αν έχετε χαρακτηρίσει έναν αριθμό τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο ως VIP ( σελ. 7), μια εισερχόμενη κλση από αυτόν τον αριθμό θα σηματοδοτείται με τον χο κουδουνισμού της μελωδίας VIP. Αλλαγ της έντασης της μελωδίας VIP K 5 * Ενεργοποίηση της κατάστασης ρύθμισης για την ένταση της μελωδίας VIP. Σηκώνοντας το ακουστικό, θα ακούσετε τον VIP χο στην ρυθμισμένη ένταση. D / E Μείωση/αύξηση της έντασης. Q... 4 Επιλέξτε την επιθυμητ τιμ μέσω των αριθμητικών πλκτρων. K Αποθκευση των ρυθμίσεων με το πλκτρο αποθκευσης [ και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης. Αλλαγ της μελωδίας VIP K M * Ενεργοποίηση της κατάστασης ρύθμισης για τη μελωδία VIP. Σηκώνοντας το ακουστικό, θα ακούσετε τον VIP χο στην ρυθμισμένη ένταση. Q... O Επιλογ του επιθυμητού χου κουδουνισμού. K Αποθκευση των ρυθμίσεων με το πλκτρο αποθκευσης [ και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης. Απενεργοποίηση χου κουδουνισμού Αν δεν θέλετε να σας ενοχλσουν, μπορείτε να απενεργοποισετε τον χο κουδουνισμού του τηλεφώνου. Είναι διαθέσιμες τρεις δυνατότητες ρύθμισης: όλοι οι χοι ανενεργοί, μόνο οι VIP χοι ενεργοί, όλοι οι χοι ενεργοί. * Κρατστε το πλκτρο πατημένο, για να απενεργοποισετε όλους τους χους κουδουνισμού. K * K Πατστε την ακολουθία πλκτρων για να απενεργοποισετε τους χους κουδουνισμού για κανονικές κλσεις, αλλά όχι για καλούντες με καθεστώς VIP. Αν ο χος κουδουνισμού είναι ανενεργός, αυτό εμφανίζεται στην οθόνη με το σύμβολο x. Επανενεργοποίηση χου κουδουνισμού * Κρατστε το πλκτρο πατημένο, για να ενεργοποισετε και πάλι όλους τους χους κουδουνισμού. 0 el en es it pt

11 Ρυθμίσεις ασφαλείας Κλείδωμα τηλεφώνου Μπορείτε να προστατεύσετε το τηλέφωνό σας από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Αυτό εξυπηρετεί το κλείδωμα πλκτρων. Αν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα πλκτρων, όλα τα πλκτρα είναι κλειδωμένα με εξαίρεση το πλκτρο # και οι αποθηκευμένοι αριθμοί έκτακτης ανάγκης (βλέπε παρακάτω). Ενεργοποίηση κλειδώματος πληκτρολογίου # Στην κατάσταση αναμονς του τηλεφώνου κρατστε το πλκτρο κλειδώματος πατημένο. Αν το κλείδωμα πλκτρων είναι ενεργό, αυτό εμφανίζεται στην οθόνη με το σύμβολο i (KEYS LOCKED). Αν το ακουστικό είναι σηκωμένο, αυτό εμφανίζεται στην οθόνη με το Απενεργοποίηση κλειδώματος πλκτρων # Κρατστε το πλκτρο δίεσης πατημένο. Κλση έκτακτης ανάγκης Στο τηλέφωνο είναι αποθηκευμένοι ως προκαθορισμένη ρύθμιση δύο αριθμοί έκτακτης ανάγκης (0, 2). Μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν ακόμα αριθμό έκτακτης ανάγκης έως 32 ψηφία. Αυτοί οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης μπορούν να κληθούν ακόμα και όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα του πληκτρολογίου. Κλση αριθμού έκτακτης ανάγκης με ενεργοποιημένο το κλείδωμα πλκτρων c Σηκώστε το ακουστικό. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη. ~ Εισαγωγ αριθμού τηλεφώνου της κλσης έκτακτης ανάγκης. Αποθκευση αριθμού κλσης πρώτης ανάγκης K N 3 Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης για την κλση έκτακτης ανάγκης. Αν έχει αποθηκευτεί δη ένας αριθμός έκτακτης ανάγκης, θα εμφανιστεί. Για να διαγράψετε τον αριθμό κρατστε το πλκτρο ελέγχου u πατημένο. Q... O / * / # / H / I Εισαγωγ αριθμού έκτακτης ανάγκης. K Αποθκευση των ρυθμίσεων με το πλκτρο αποθκευσης [ και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης. Άμεση κλση (Κλση μικρών παιδιών) Αν η άμεση κλση είναι ενεργοποιημένη μετά το σκωμα του ακουστικού ο αποθηκευμένος αριθμός (έως 32 ψηφία) θα καλείται πατώντας οποιοδποτε πλκτρο(με εξαίρεση την ακολουθία πλκτρων K N 2). Ενεργοποίηση άμεσης κλσης K N 2 Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης για άμεση κλση. Q... O / * / # / H / I Εισαγωγ αριθμού άμεσης κλσης. K Αποθκευση των ρυθμίσεων με το πλκτρο αποθκευσης [ και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης. Απενεργοποίηση άμεσης κλσης K N 2 Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης για αριθμό έκτακτης ανάγκης. X Κρατστε το πλκτρο ελέγχου u πατημένο, για τη διαγραφ του αριθμού άμεσης κλσης. K Αποθκευση των ρυθμίσεων με το πλκτρο αποθκευσης [ και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης. Φραγ αριθμών Μπορείτε να κάνετε φραγ στις κλσεις προς ορισμένους κωδικούς κλσης (π.χ. κωδικούς κλσης έναντι χρέωσης), έως και 3 αριθμούς με 5 ψηφία ο καθένας. K 2 Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης για φραγ αριθμών. Αν έχει εισαχθεί δη ένας αριθμός φραγς, θα εμφανιστεί. Για να διαγράψετε τον αριθμό, κρατστε το πλκτρο u πατημένο. Q... O Εισάγετε τον αριθμό, που θα πρέπει να φραγεί (έως και 5ψηφία). Για την επεξεργασία της επόμενης φραγς αριθμού: v Επιβεβαιώστε με [ και συνεχίστε. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις: K Αποθκευση των ρυθμίσεων και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης. el en es it pt

12 Υπηρεσίες δικτύου Τα ανοικτά τηλεφωνικά κέντρα σας παρέχουν σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο μετά από αίτημα μια σειρά από χρσιμες πρόσθετες υπηρεσίες (π. χ. εκτροπ κλσεων, επιστροφ κλσης σε περίπτωση κατειλημμένης γραμμς, απόκρυψη αριθμού τηλεφώνου, κοκ). Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να ανακληθούν μέσω συνδυασμών πλκτρων, τους οποίους μαθαίνετε από το δίκτυό σας. Εμφάνιση αριθμού τηλεφώνου (CLIP) Αν η εμφάνιση αριθμού κλσης είναι ενεργοποιημένη, μια εισερχόμενη κλση εμφανίζεται στην οθόνη με τον αριθμό και αποθηκεύεται στη λίστα κλσεων. Προϋπόθεση: Ο πάροχος δικτύου να υποστηρίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και η εμφάνιση αριθμού κλσης να μην έχει κατασταλεί από τον καλούντα. u CLI (Calling Line Identification): Πραγματοποιείται μετάδοση του αριθμού του καλούντος. u CLIP (Calling Line Identification Presentation): Εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντος. Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε και να επεξεργαστείτε αυτό τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο ( σελ. 7). Αν έχετε αποθηκεύσει τον τοπικό κωδικό κλσης ( σελ. 2), κατά τη διάρκεια μιας κλσης με τον ίδιο κωδικό εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη μόνο ο αριθμός κλσης χωρίς τον κωδικό. Πλκτρο παράλληλης κλσης Στα ανοικτά τηλεφωνικά κέντρα απαιτείται το πλκτρο παράλληλης κλσης (Flash) για τη χρση διαφόρων επιπλέον υπηρεσιών, π.χ. "Επιστροφ κλσης σε περίπτωση κατειλημμένης γραμμς". Ενδεχομένως να πρέπει να προσαρμόσετε το χρόνο Flash του τηλεφώνου σας στις απαιτσεις του τηλεφωνικού κέντρου ( σελ. 2). Ρύθμιση κωδικού κλσης Μπορείτε να αλλάξετε τον τοπικό κωδικό της γραμμς σας που έχει αποθηκευτεί στο τηλέφωνο ως προεπιλογ. Ο αριθμός που έχει αποθηκευτεί εδώ χρησιμοποιείται επίσης προκειμένου, για τους καλούντες με τον ίδιο κωδικό, να εμφανίζονται στη λίστα κλσεων μόνο οι αριθμοί κλσης, χωρίς τον κωδικό. K 4 Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης για τη ρύθμιση κωδικού κλσης. Εμφανίζεται ο προκαθορισμένος αριθμός. Q... O / * / # Εισαγωγ νέου κωδικού κλσης (έως και 5 ψηφία). Για τη ρύθμιση ενός δεύτερου κωδικού κλσης: v Επιβεβαιώστε με το [ και συνεχίστε. Για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση: K Αποθκευση των ρυθμίσεων και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης. Σημείωση: Εάν τα ονόματα που έχετε καταχωρσει στον τηλεφωνικό κατάλογο χρησιμοποιόντας τον κωδικό κλσης δεν εμφανίζονται, θα πρέπει να αλλάξετε τον αριθμό στην καταχώρηση. Λειτουργία σε ένα ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο Πλκτρο ειδικών λειτουργιών/παράλληλης κλσης Έχετε τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικς συνομιλίας να πραγματοποισετε μία παράλληλη κλση να προωθσετε τη συνομιλία. Πατστε για το σκοπό αυτό το πλκτρο παράλληλης κλσης H. Η περαιτέρω λειτουργία εξαρτάται από το τηλεφωνικό σας κέντρο. Για τη χρση του πλκτρου παράλληλης κλσης, πρέπει να έχει οριστεί για το τηλεφωνικό σας κέντρο ο κατάλληλος χρόνος Flash (χρόνος διακοπς) του τηλεφώνου. Ανατρέξτε σχετικά στις οδηγίες χρσης του τηλεφωνικού σας κέντρου. Αλλαγ τύπου κλσης/χρόνου flash Το τηλέφωνο υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους κλσης: u τονικ κλση u παλμικ κλση Ανάλογα με το τηλεφωνικό σας κέντρο, πρέπει ενδεχομένως να αλλάξετε τον τύπο κλσης το χρόνο flash του τηλεφώνου σας. (Προκαθορισμένη ρύθμιση: τονικ κλση) Αλλαγ τύπου κλσης K # Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης για τύπο κλσης. Πατστε το πλκτρο για τον τύπο κλσης.: τονικ κλση 2 παλμικ κλση K Αποθκευση των ρυθμίσεων και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης. Στη θέση "παλμικ", προσωριν αλλαγ σε τονικ κλση Για να χρησιμοποισετε τις λειτουργίες που απαιτούν τονικ κλση (π.χ. κατά τον τηλεχειρισμό του αυτόματου τηλεφωνητ σας), μπορείτε να αλλάξετε σε τονικ κλση για όσο διαρκεί μια συνομιλία. Μετά την πραγματοποίηση της σύνδεσης: * Πατστε το πλκτρο αστερίσκου. Μετά τη διακοπ της σύνδεσης, ο τύπος κλσης επανέρχεται σε παλμικ κλση. Αλλαγ χρόνου Flash Μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο Flash, αν είναι ρυθμισμένη ως τύπος κλσης η τονικ κλση (βλέπε παραπάνω) (προκαθορισμένη ρύθμιση 90 ms). K Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης. O 5 Πατστε την ακολουθία πλκτρων για τη ρύθμιση του χρόνου Flash Επιλογ του χρόνου Flash (ms): 0 = 90 = 20 2 = = = 600 K Αποθκευση ρυθμίσεων και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης. 2 el en es it pt

13 Καθορισμός Διακριτικών Αριθμών Κέντρου (ΔΑΚ) Αν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο, θα πρέπει μεταξύ άλλων να προεπιλέξετε έναν διακριτικό αριθμό κέντρου (ΔΑΚ). Μπορείτε να αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας έως και τρεις αριθμούς ΔΑΚ. Αν κατά την κλση εντοπιστεί ένας αριθμός ΔΑΚ, αυτόματα ενεργοποιείται η παύση κλσης. Μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο για την παύση κλσης ( σελ. 2). K Q Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης για τους Διακριτικούς Αριθμούς Κέντρου. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση. Q... O, *, #, H Εισαγωγ Διακριτικού Αριθμού Κέντρου ( έως 3 ψηφία) και επιβεβαιώστε με [. Εισαγωγ επόμενου Διακριτικού Αριθμού Κέντρου και επιβεβαίωση με [. u K Κρατστε το πλκτρο ελέγχου X πατημένο, για να διαγράψετε τον τρέχοντα ΔΑΚ. Αποθκευση των ρυθμίσεων με το πλκτρο αποθκευσης και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης. Λοιπές ρυθμίσεις Εκτός από τις δυνατότητες που περιγράφονται στις ενότητες Ρύθμιση τηλεφώνου ( σελ. 9) μπορείτε στην κατάσταση ρύθμισης να πραγματοποισετε περισσότερες ρυθμίσεις (π.χ. να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις). Οι ρυθμίσεις αυτές συγκεντρώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις εμφανίζονται με έντονα γράμματα. Αν για μια ρύθμιση δεν υπάρχει καμία τιμ με έντονη γραφ, η ρύθμιση εξαρτάται από τη χώρα. K Πατστε το πλκτρο αποθκευσης και. ~ Πατστε την ακολουθία πλκτρων για τη ρύθμιση. v Αποθκευση της ρύθμισης με [ και παραμον στην κατάσταση ρύθμισης. K Ακολουθία πλκτρων Αποθκευση των ρυθμίσεων με το πλκτρο αποθκευσης και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης. Τιμ s 3 s 6 s Περιγραφ Ρύθμιση της παύσης που καταχωρθηκε με το πλκτρο παύσης Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις απενεργοποίηση 500 ms/500 ms 30 ms/70 ms Ρύθμιση της συχνότητας που αναβοσβνει το LED (πλκτρο ανοικτς συνομιλίας) για εισερχόμενες κλσεις. Ακολουθία πλκτρων #0 0 # 0 #2 0 Τιμ απενεργοποίηση ενεργοποίηση απενεργοποίηση ενεργοποίηση αυτόματη,5: 2: Hz 5 75 Hz Η συχνότητα δεν έχει αξιολογηθεί χος κουδουνισμού Αναγνώριση AC απενεργοποίηση ενεργοποίηση απενεργοποίηση ενεργοποίηση Λατινικοί χαρακτρες Περιγραφ Μπορείτε να εισάγετε τους ακόλουθους χαρακτρες μέσω του πληκτρολογίου: *) Κενό διάστημα **) Εμφανίζεται ώς στην οθόνη Για την επαλθευση των ληφθεισών πληροφοριών CLIP χρησιμοποιστε αποκλειστικά το άθροισμα ελέγχου FSK (FSK=Frequency Shift Keying). Καταστολ του πρώτου χου κουδουνισμού. Αυτό επιτρέπει να εξακριβώσουμε αν μια εισερχόμενη κλση αποτελεί κλση VIP και να χρησιμοποισουμε τον χο κουδουνισμού VIP αντί για τον κανονικό. Ρύθμιση συμπεριφοράς παλμού για τις παλμικές κλσεις. Ορίστε τη συχνότητα για την αναγνώρ.κλσης. Σμα εκκίνησης για την αναγνώριση CLIP. Αν το CLIP δεν λειτουργεί με την προκαθορισμένη ρύθμιση 0, καθορίστε την τιμ αναγνώριση-ac. Αυτόματη ενημέρωση της ώρας σύμφωνα με τις πληροφορίες CLIP. Αυτόματη προσαρμογ της ώρας CLIP στην ώρα συστματος, αν οι πληροφορίες CLIP δεν ισχύουν. Key x 2x 3x 4x 5x 6x *) _ < > 2 A B C 2 3 D E F 3 4 G H I 4 5 J K L 5 L M N O 6 M P Q R S 7 N T U V 8 O W X Y Z 9 Q 0 - / \ # **) + * * # # **) el en es it pt 3

14 Παράρτημα Φροντίδα Σκουπίστε τη συσκευ με ένα υγρό πανί με ένα αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά και πανί μικροϊνών. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό πανί. Υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού. Επαφ με υγρά! Σε περίπτωση που η συσκευ έρθει σε επαφ με υγρά: Αφστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη συσκευ. 2 Στεγνώστε όλα τα εξαρτματα. Αφστε στη συνέχεια τη συσκευ (με το πληκτρολόγιο προς τα κάτω) για τουλάχιστον 72 ώρες, σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο, άλλα ανάλογα). 3 Επανενεργοποιστε τη συσκευ μόλις στεγνώσει. Αφού η συσκευ στεγνώσει πλρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορέσετε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφ του τηλεφώνου με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις της επιφάνειας. Λόγω της πληθώρας χημικών που διατίθενται στο εμπόριο, δεν στάθηκε δυνατός ο έλεγχος όλων των ουσιών. Ερωτσεις και απαντσεις Σηκώνετε το ακουστικό, αλλά δεν ακούτε σμα επιλογς: Σηκώστε το ακουστικό για 5 δευτερόλεπτα, κλείστε το και σηκώστε το πάλι. Όταν σηκώνετε το ακουστικό δεν ακούτε κανέναν χο κλσης: Το καλώδιο σύνδεσης είναι συνδεδεμένο σωστά στο τηλέφωνο και στην τηλεφωνικ πρίζα; Ακούτε χο κλσης, αλλά το τηλέφωνο δεν καλεί: Η σύνδεση είναι σωστ. Έχει ρυθμιστεί σωστά ο τύπος κλσης; Έχει γίνει ρύθμιση για φραγ των πλκτρων; Έχει ενεργοποιηθεί η φραγ γι αυτό το νούμερο; Ο συνομιλητς σας δεν σας ακούει: Έχει πατηθεί το πλκτρο σίγασης; Ακούτε τακτικά τον παλμικό χο κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας: Η σύνδεση λαμβάνει σμα χρέωσης από το Φορέα Υπηρεσιών, που το τηλέφωνο δεν μπορεί να ερμηνεύσει. Επικοινωνστε με το δίκτυό σας. Περιβάλλον Η περιβαλλοντικ εικόνα της εταιρείας μας Εμείς, ως Gigaset Communications GmbH, φέρουμε κοινωνικ ευθύνη και δεσμευόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο. Σε όλους τους τομείς της εργασίας μας - από τον σχεδιασμό του προϊόντος και της διαδικασίας έως την παραγωγ την διανομ και την απόρριψη - δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην εκπλρωση της περιβαλλοντικς μας ευθύνης. Σύστημα περιβαλλοντικς διαχείρισης Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 400 και ISO 900. ISO 400 (περιβάλλον): πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV Sd Management Service GmbH. ISO 900 (ποιότητα): πιστοποιημένη από τις από την TV Sd Management Service GmbH. Απόρριψη Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογς που ορίζονται από την κυβέρνηση τις τοπικές αρχές. Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η σωστ απόρριψη και η ξεχωριστ συλλογ των παλιών σας συσκευών θα βοηθσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποιση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνστε με τη δημοτικ υπηρεσία, το φορέα αποκομιδς απορριμμάτων το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Εξουσιοδότηση Η συγκεκριμένη συσκευ είναι σχεδιασμένη για την αναλογικ τηλεφωνικ σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας. Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα. Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη συσκευ συμμορφώνεται με τις απαιτσεις και τους υπόλοιπους σχετικούς κανονισμούς της οδηγίας 999/5/EC. Αντίγραφο της δλωσης συμμόρφωσης του προϊόντος θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση στο Internet: Συνομιλητς Σε περίπτωση που, κατά τη λειτουργία σε ένα συνδεδεμένο σύστημα επικοινωνίας με αναλογικ πρόσβαση δικτύου, παρουσιαστούν προβλματα, απευθυνθείτε στο αρμόδιο δίκτυό σας στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα. Ενημερωθείτε από το Internet, στη διεύθυνση σχετικά τα προϊόντα και τις μεθόδους μας που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. 4 el en es it pt

15 Ευρετριο Α Άμεση κλση Ανοικτ ακρόαση Ανοικτ συνομιλία Απόρριψη Αριθμός τηλεφώνου αποθκευση κλση κλση μέσω του πλκτρου ταχείας κλσης Γ Γλώσσα , 9 Δ ΔΑΚ Διακριτικοί Αριθμοί Κέντρου Ε Εισαγωγ κειμένου Εισαγωγ χαρακτρων , 3 Εμφάνιση αριθμού κλσης Εξουσιοδότηση Επανάκληση Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων Η Ημερομηνία και ώρα Ήχος κουδουνισμού απενεργοποίηση ρύθμιση Θ Θύρα τηλεφώνου Κ Κατάλογος επιλογ Κατάσταση VIP Κλείδωμα πλκτρων , Κλση έκτακτης ανάγκης Κλση μικρών παιδιών Κωδικός κλσης Κωδικός λειτουργίας Λ Λίστα επανάκλησης επιλογ Λίστα κλσεων αποθκευση αριθμού κλσης επιλογ Μ Μελωδία αναμονς Μελωδία VIP Μορφ ημερομηνίας Ο Οθόνη Π Περιβάλλον Πλκτρα Πλκτρο ανοικτς συνομιλίας Πλκτρο αποθκευσης Πλκτρο αστερίσκου Πλκτρο δίεσης Πλκτρο ελέγχου Πλκτρο επανάκλησης / Πλκτρο παύσης Πλκτρο παράλληλης κλσης , 2 Πλκτρο σίγασης (Mute) Πλκτρο ταχείας κλσης , 8 Ρ Ρύθμιση έντασης ακουστικό μεγάφωνο Ρύθμιση έντασης ακουστικού Ρύθμιση σίγασης Σ Σίγαση Σύμβολα οθόνης Τ Τηλεφωνικός κατάλογος αποθκευση αριθμού τηλεφώνου επεξεργασία Τηλέφωνο κλείδωμα ρύθμιση γλώσσας ρύθμιση της ημερομηνίας/ώρας τοποθέτηση Τύπος κλσης Υ Υπηρεσίες δικτύου Υποδείξεις ασφαλείας Φ Φραγ αριθμών Φραγ κωδικού Φωτειν ένδειξη (LED) Χ Χρόνος Flash C CLI, CLIP CLIP el en es it pt Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης. 5

16 Issued by Gigaset Communications GmbH Frankenstrasse 2a, D Bocholt Gigaset Communications GmbH 203 Subject to availability. All rights reserved. Rights of modification reserved. A30350-M22-R02-6-UJ9 6 el en es it pt

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου Gigaset A420/A420A 1 Επισκόπηση ασύρματου ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης μπαταριών 2 Σύμβολο αυτ.τηλεφωνητή (μόνο στο A420A) 3 Ένδειξη ισχύος λήψης 4 Πλήκτρα οθόνης 1 5 Πλήκτρο τερματισμού και 2 ενεργ./απενεργ.

Διαβάστε περισσότερα

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU Gigaset AS180/AS280 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: υπάρχουν νέα μηνύματα 4 AS180: h Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u Gigaset A380 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: όταν όταν υπάρχουν νέα μηνύματα 4 Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 5 Πλήκτρο ελέγχου (u) 6 Πλήκτρο απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ΕΣΩΤ. 1 V 10.10.08 07:15 Þ Μενού Πλήκτρα φορητού ακουστικού 1 Οθόνη στην κατάσταση αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset DX800A all in one Νέες και τροποποιημένες λειτουργίες

Gigaset DX800A all in one Νέες και τροποποιημένες λειτουργίες Gigaset DX800A all in one Νέες και τροποποιημένες λειτουργίες Gigaset DX800A all in one Νέες και τροποποιημένες λειτουργίες Το παρόν έγγραφο συμπληρώνει τις οδηγίες χρήσης για την τηλεφωνική συσκευή Gigaset

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Τεύχος 2.2 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Αφαίρεση μπαταρίας 5 Ξεκινώντας 6 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 6 Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης 8 Αφαίρεση της κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Εφαρμογές γραφείου 6 Υπηρεσίες δικτύου 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Διαβάστε περισσότερα

Doro Comfort 3000. Ελληνικά. Ελληνικά. 6. Θέση ακουστικού. 2. Ρύθμιση 3. Ρύθμιση. 11. Αναγνώριση κλήσης. έντασης μεγαφώνου 4.

Doro Comfort 3000. Ελληνικά. Ελληνικά. 6. Θέση ακουστικού. 2. Ρύθμιση 3. Ρύθμιση. 11. Αναγνώριση κλήσης. έντασης μεγαφώνου 4. Doro Comfort 3000 Ελληνικά Ελληνικά 1. Επιπλέον ενίσχυση έντασης 2. Ρύθμιση έντασης ακουστικού 3. Ρύθμιση έντασης μεγαφώνου 4. Πλήκτρο υπηρεσιών 5. Ρύθμιση άμεσης κλήσης 6. Θέση ακουστικού 7. Αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και µέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωµα ή ξεκλείδωµα πλήκτρων και οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580 Manual Turbo-X G580 Octacore Smartphone G580 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΑ... 4 1.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ... 4 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 1.3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 7 1.3.1 Προσοχή...

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16 Οδηγίες φαξ Διαμόρφωση του φαξ Εισαγωγή στο FAX Utility (Μόνο Windows)... 3 Πληροφορίες τροφοδοσίας ρεύματος... 3 Σύνδεση τηλεφώνου ή αυτόματου τηλεφωνητή... 3 Έλεγχος της σύνδεσης φαξ... 5 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TABLET 7

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TABLET 7 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TABLET 7 Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του TABLET της εταιρείας μας. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες για να εξοικειωθείτε με τις πιο σημαντικές λειτουργίες της συσκευής. 1.)

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο Οδηγίες Χρήσης PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ POWERMAX PRO Σύντομος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα μονοφωνικά ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-310, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Rubik 10 Tablet Οδηγίες Χρήσης

Rubik 10 Tablet Οδηγίες Χρήσης Rubik 10 Tablet Οδηγίες Χρήσης Σημειώσεις: Αυτές οι οδηγίες χρήσης περιέχουν σημαντικές προειδοποιήσεις ασφάλειας για σωστή χρήση της συσκευής και αποφυγή ατυχημάτων. Βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε καλά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Lumia 625

Οδηγός χρήσης Nokia Lumia 625 Οδηγός χρήσης Nokia Lumia 625 Τεύχος 3.0 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Υπάρχουν οδηγίες χρήσης στο τηλέφωνό σας τις έχετε πάντοτε μαζί σας και στη διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου. Sheer Driving Pleasure

Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου. Sheer Driving Pleasure Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου Sheer Driving Pleasure X5 3.0si X5 4.8i X5 3.0d X5 3.0sd Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη Αυτοκινήτου Συγχαρητήρια που διαλέξατε μια BMW. Θα ανακαλύψετε ότι όσο καλύτερα γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Εκτύπωση Αντιμετώπιση Προβλημάτων Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε τον πομποδέκτη μας TH-UVF1. O πομποδέκτης αυτός είναι σχεδιασμένος και βασισμένος στις τεχνολογίες αιχμής, παρέχοντας σας σταθερή και χωρίς προβλήματα λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!

VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ NVM 450MB NVM 450MC ND 106 NVM 700MC ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR E-mount Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR NEX-5T Ελληνικά E-mount Αρχείο του Κατόχου Ο αριθμός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο κάτω μέρος της

Διαβάστε περισσότερα