ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TAD 632 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ TAD 632 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TAD 632 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ TAD 632 1"

Transcript

1 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TAD 632 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ TAD 632 1

2 Βασικές οδηγίες προφύλαξης Αν το περίβληµα της συσκευής καταστραφεί για οποιοδήποτε λόγο αποσυνδέστε αµέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επιστρέψτε τη συσκευή στο σηµείο που την αγοράσατε προκειµένου να επισκευαστεί. Πάντα να αποσυνδέετε πρώτα τις εξωτερικές γραµµές και στην συνέχεια να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά την διάρκεια της απεγκατάστασης του κέντρου. Η συσκευή διαθέτει ακροδέκτη γείωσης, για λόγους ασφαλείας αυτός πρέπει να συνδέεται µε ένα σηµείο γείωσης που είναι συµβατό µε τους κανονισµούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της χώρας σας. Για να προλάβετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας ποτέ µην εκθέτετε τη συσκευή σε περιβάλλον µε υψηλή υγρασία και ποτέ µην επιτρέπετε την εισροή υγρών στο εσωτερικό της συσκευής. Για να προστατέψετε τη συσκευή, από καταστροφή των κυκλωµάτων από στατικό ηλεκτρισµό, καλό είναι να µην ακουµπάτε τις επαφές οποιουδήποτε ακροδέκτη της. Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν σηµεία που µπορεί να επισκευαστούν από τον χρήστη. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ TAD 632 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 ιενέργεια εσωτερικών κλήσεων 1.2 Κλήση της γραµµατείας (τηλεφωνητή) 1.3 Εξωτερική κλήση 1.4 Επανάκληση τηλεφωνικού αριθµού 1.5 Συνοµιλία µεταξύ 3 συσκευών. 1.6 Εκτροπή κλήσης από ένα εσωτερικό που είναι κατειληµµένο προς ένα εσωτερικό που είναι ελεύθερο. 1.7 Για να ακυρώσετε την εκτροπή κλήσης ενός εσωτερικού 1.8 Αυτόµατη υποδοχή εισερχόµενης κλήσης 1.9 Απάντηση µιας κλήσης από το εσωτερικό που κουδουνίζει 1.10 Απάντηση µιας κλήσης µέσω ανοικτής συνοµιλίας 1.11 Απάντηση κλήσης 1.12 Τυχαία απάντηση 1.12 Τυχαία απάντηση κλήσης 1.13 Απάντηση κλήσης που χτυπά σε άλλο εσωτερικό που ανήκει στην ίδια οµάδα Ορισµός λειτουργίας µην ενοχλείται 1.15 Ακύρωση λειτουργίας µην ενοχλείται 1.16 Μεταβίβαση µια κλήσης σε άλλο εσωτερικό 1.17 Συνοµιλία µεταξύ 3 µερών 1.18 Τερµατισµός κλήσης 1.19 Εκτροπή εισερχοµένων κλήσεων 1.20 Για να εκτρέπονται όλες τις κλήσεις 1.21 Για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν το εσωτερικό είναι κατειληµµένο 1.22 Ακύρωση εκτροπής κλήσεων 1.23 Κλείδωµα της δυνατότητας κλήσεων από ένα εσωτερικό 1.24 Για να αλλάξετε τον κωδικό του εσωτερικού σας 1.25 Εγγραφή µηνυµάτων (3) αυτόµατης απάντησης χρησιµοποιώντας την είσοδο line * 1.26 Εξακρίβωση αριθµοδότησης ενός εσωτερικού 2. Προγραµµατισµός συστήµατος 2.1 Για να βάλετε το κέντρο σε κατάσταση προγραµµατισµού 2.2 Για να αλλάξετε τον κωδικό του συστήµατος 2.3 Ενεργοποίηση λειτουργίας µουσικής αναµονής 2.4 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων 2.5 Εισαγωγή πληροφοριών ηµεροµηνίας και ώρας στο κέντρο 2.6 Εγγραφή φωνητικών µηνυµάτων αυτόµατης απάντησης 2.7 Αναπαραγωγή των µηνυµάτων αυτόµατης απάντησης 2.8 Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόµατης απάντησης των εισερχοµένων κλήσεων. 2.9 Πώς να ορίσετε τα εσωτερικά υποδοχής κλήσεων (γραµµατείας) 2.10 Υποδοχή των εισερχοµένων κλήσεων µέσω γραµµατείας (τηλεφωνήτριας) 2.11 Μεταβολή του τηλεφώνου γραµµατείας που αντιστοιχεί σε µια εισερχόµενης σε συγκεκριµένη εξωτερική του κέντρου 2.12 Προγραµµατισµός ώρας µετάπτωσης από ηµερήσια σε νυχτερινή λειτουργία 2.13 Ακύρωση της λειτουργίας αυτόµατης µετάπτωσης από ηµερήσια σε νυχτερινή λειτουργία 2.14 Ενεργοποίηση απενεργοποίηση εξωτερικών γραµµών 2.15 Απαγόρευση εξερχοµένων κλήσεων και ακύρωση της απαγόρευσης 2.16 Αντιστοίχηση µιας εξωτερικής αποκλειστικά σε ένα εσωτερικό και ακύρωση αυτής της αντιστοίχησης Ορισµός των εσωτερικών σε οµάδες 2.18 Αλλαγή αριθµοδότησης εσωτερικών γραµµών 2.19 Έλεγχος διάρκειας κλήσεων 2.20 Ακύρωση του περιορισµού διάρκειας κλήσεων 2.21 Καθορισµός τρόπου επιλογής εξωτερικής γραµµής 2.22 Καθορισµός του χρόνου διακοπής αγκίστρου (flash) 3. Συνοπτικός πίνακας εντολών προγραµµατισµού. TAD 632 3

4 1.1 ιενέργεια εσωτερικών κλήσεων Για να καλέστε ένα άλλο εσωτερικό σηκώστε το ακουστικό και καλέστε το εσωτερικό που επιθυµείτε. Σηµείωση: Η αρίθµηση των εσωτερικών τηλεφώνων από το εργοστάσιο έχει την µορφή 8001, Αν την έχετε αλλάξει πρέπει να καλείτε τα εσωτερικά όπως τα έχετε ορίσει. Σηµείωση: Αν το κέντρο έχει προγραµµατιστεί ώστε κάθε εσωτερικό να παίρνει άµεσα εξωτερική γραµµή πιέζοντας * µπορείτε να καλέσετε εσωτερική γραµµή. 1.2 Κλήση της γραµµατείας (τηλεφωνητή) Από οποιοδήποτε εσωτερικό σηκώστε το ακουστικό και πιέστε 9. Σηµείωση: Από το εργοστάσιο τα εσωτερικά 8001 και 8002 έχουν οριστεί σαν εσωτερικά γραµµατείας. Αν το πρώτο είναι κατειληµµένο θα καλείται αυτόµατα το δεύτερο. 1.3 Εξωτερική κλήση Σηκώστε το ακουστικό του εσωτερικού πληκτρολογήστε 0 ή 1 έως 16 αν θέλετε να καλέσετε µέσω συγκεκριµένης εξωτερικής γραµµής και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθµό που θέλετε. TAD 632 4

5 Σηµείωση:Aν πληκτρολογήσετε 0 το κέντρο θα επιλέξει την πρώτη ελεύθερη γραµµή που θα βρει. Σηµείωση: Αν το κέντρο έχει προγραµµατιστεί ώστε µε το σήκωµα του ακουστικού το εσωτερικό να παίρνει αυτόµατα εξωτερική γραµµή θα επιλέγεται η πρώτη ελεύθερη. 1.4 Επανάκληση τηλεφωνικού αριθµού Μπορείτε να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθµό που είχατε καλέσει απλά σηκώνοντας το ακουστικό και πιέζοντας το κουµπί REDIAL που υπάρχει στην τηλεφωνική συσκευή. 1.5 Συνοµιλία µεταξύ 3 συσκευών. Μπορείτε να παρεµβληθείτε σε µια συνοµιλία µεταξύ εσωτερικής γραµµής και εξωτερικής ώστε να µπείτε σαν τρίτος συνοµιλητής στην συζήτηση. Σηκώστε το ακουστικό πληκτρολογήσετε # * 0 και τον αριθµό της εξωτερικής γραµµής που έχει καλέσει το εσωτερικό για να µπείτε και εσείς στην συνοµιλία. Σηµείωση: Αυτή η λειτουργία δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί αν η κλήση γίνεται µεταξύ δύο εσωτερικών αριθµών του κέντρου. TAD 632 5

6 1.6 Εκτροπή κλήσης από ένα εσωτερικό που είναι κατειληµµένο προς ένα εσωτερικό που είναι ελεύθερο. Για να ορίσετε την εκτροπή κλήσης ενός εσωτερικού όταν είναι κατειληµµένο: Σηκώστε του ακουστικό του εσωτερικού από το οποίο θα εκτρέπεται η κλήση όταν είναι κατειληµµένο πληκτρολογήστε #* και τον αριθµό του εσωτερικού στο οποίο θα εκτρέπεται η κλήση. 1.7 Για να ακυρώσετε την εκτροπή κλήσης ενός εσωτερικού Σηκώστε του ακουστικό του εσωτερικού στο οποίο έχετε ορίσει εκτροπή κλήσης όταν είναι κατειληµµένο και πιέστε #* Αυτόµατη υποδοχή εισερχόµενης κλήσης Μέσω του µηνύµατος υποδοχής αυτός που καλεί µπορεί να πληκτρολογήσει άµεσα τον αριθµό του εσωτερικού τηλεφώνου που επιθυµεί χωρίς να µεσολαβήσεις γραµµατέας (τηλεφωνήτρια). Όταν το προηχογραφηµένο µήνυµα αναπαράγεται ο καλών µπορεί επίσης να πιέσει το 0 για να καλέσει ένα από τα τηλέφωνα γραµµατείας. Σε αυτή την περίπτωση το εσωτερικό 8001 θα χτυπήσει και αν αυτό είναι κατειληµµένο θα χτυπήσει το TAD 632 6

7 Αν ο καλών δεν πληκτρολογήσει τον αριθµό κάποιου εσωτερικού µετά την εκφώνηση του µηνύµατος η κλήση του θα περάσει αυτόµατα σε ένα από τα εσωτερικά των τηλεφωνητών (8001 και 8002 αν δεν έχετε αλλάξει την εργοστασιακή ρύθµιση). 1.9 Απάντηση µιας κλήσης από το εσωτερικό που κουδουνίζει Απλά σηκώστε το ακουστικό της συσκευής και απαντήστε την κλήση 1.10 Απάντηση µιας κλήσης µέσω ανοικτής συνοµιλίας Πιέστε το κουµπί ανοικτής συνοµιλίας της συσκευής που κουδουνίζει και απαντήστε την κλήση Απάντηση κλήσης Μπορείτε να απαντήσετε σε µια κλήση που χτυπά σε ένα άλλο εσωτερικό µε ένα από τους παρακάτω τρόπους: 1.12 Τυχαία απάντηση Απάντηση από µια προκαθορισµένη οµάδα εσωτερικών τηλεφώνων. Στο σύστηµα µπορεί να οριστούν 2 οµάδες εσωτερικών αριθµών. TAD 632 7

8 1.12 Τυχαία απάντηση κλήσης Σηκώνοντας το ακουστικό ενός εσωτερικού και πληκτρολογώντας #9 θα χτυπήσει σε αυτό η πρώτη γραµµή που θα δροµολογείτο σε οποιοδήποτε άλλο εσωτερικό Απάντηση κλήσης που χτυπά σε άλλο εσωτερικό που ανήκει στην ίδια οµάδα. Σηκώνοντας το ακουστικό ενός εσωτερικού και πληκτρολογώντας #7 θα χτυπήσει σε αυτό η πρώτη γραµµή που θα δροµολογείτο σε οποιοδήποτε άλλο εσωτερικό που έχετε ορίσει να ανήκει στην ίδια οµάδα Ορισµός λειτουργίας µην ενοχλείται Πληκτρολογήστε #*71 σε ένα εσωτερικό για να µην δέχεται κλήσεις 1.15 Ακύρωση λειτουργίας µην ενοχλείται Πληκτρολογήστε #*70 σε ένα εσωτερικό για να µην δέχεται κλήσεις κανονικά (ακύρωση της λειτουργίας µην ενοχλείται) TAD 632 8

9 1.16 Μεταβίβαση µια κλήσης σε άλλο εσωτερικό Για να µεταβιβάσετε µια κλήση σε ένα άλλο εσωτερικό τηλέφωνο πιέστε στιγµιαία το άγκιστρο (ή το κουµπί flash) πληκτρολογήστε το εσωτερικό που θέλετε να µεταβιβάσετε την κλήση και κλείστε το ακουστικό. Σηµείωση: Κατά την διάρκεια της µεταφοράς ο καλών θα ακούσει µια µουσική αναµονής. Αν το εσωτερικό στο οποίο έχετε µεταβιβάσει την κλήση δεν απαντήσει µέσα σε 25 δευτερόλεπτα η κλήση θα επιστρέψει στο αρχικό εσωτερικό. Αν δεν έχετε ρυθµίσει σωστά το χρόνο διακοπής αγκίστρου (flash) όταν επιχειρήσετε να µεταβιβάσετε την κλήση η γραµµή θα διακοπεί Συνοµιλία µεταξύ 3 µερών Κατά της διάρκεια µια συνοµιλίας µεταξύ µια εισερχόµενης κλήσης (από εξωτερική γραµµή) και ενός εσωτερικού τηλεφώνου µπορείτε να προσθέσετε άλλο ένα εσωτερικό στην συνοµιλία. Κατά την διάρκεια της συνοµιλίας µε την εξωτερική γραµµή πιέστε στιγµιαία το άγκιστρο του εσωτερικού (ή το κουµπί flash) πληκτρολογήστε τον αριθµό του δεύτερου εσωτερικού που θέλετε να βάλετε στην συνοµιλία µόλις απαντήσει θα είναι το τρίτο µέλος της συνοµιλίας. Σηµείωση: Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή µόνο µεταξύ µιας εξωτερικής γραµµής και 2 εσωτερικών. TAD 632 9

10 1.18 Τερµατισµός κλήσης Για να τερµατίσετε µια κλήση απλά κλείστε το ακουστικό της συσκευής Εκτροπή εισερχοµένων κλήσεων Μπορείτε να εκτρέψετε µια εισερχόµενη κλήση από το εσωτερικό σας προς ένα άλλο εσωτερικό. Οι δυνατότητες που έχετε είναι οι ακόλουθες: Να εκτρέπονται όλες οι κλήσεις Να εκτρέπονται οι κλήσεις µόνο όταν η συσκευής σας είναι κατειληµµένη. Να ακυρώσετε την εκτροπή των κλήσεων Για να εκτρέπονται όλες τις κλήσεις Σηκώστε το ακουστικό του εσωτερικού σας πληκτρολογήστε *#2 και τον αριθµό του εσωτερικού στο οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις, κατεβάστε το ακουστικό Για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν το εσωτερικό είναι κατειληµµένο Σηκώστε το ακουστικό του εσωτερικού σας πληκτρολογήστε *#1 και τον αριθµό του εσωτερικού στο οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις, όταν το εσωτερικό είναι κατειληµµένο, κατεβάστε το ακουστικό Ακύρωση εκτροπής κλήσεων Ακύρωση εκτροπής όλων των κλήσεων TAD

11 Σηκώστε το ακουστικό του εσωτερικού σας πληκτρολογήστε *#200 και κατεβάστε το ακουστικό για να ακυρωθεί η λειτουργία εκτροπής όλων των κλήσεων. Σηκώστε το ακουστικό του εσωτερικού σας πληκτρολογήστε *#100 και κατεβάστε το ακουστικό για να ακυρωθεί η λειτουργία εκτροπής των κλήσεων, όταν το συγκεκριµένο εσωτερικό είναι κατειληµµένο Κλείδωµα της δυνατότητας κλήσεων από ένα εσωτερικό Μπορείτε να κλειδώσετε την δυνατότητα κλήσης του εσωτερικού σας ώστε να µην µπορούν να κάνουν κλήσεις από αυτό άλλα άτοµα. Για να κλειδώσετε την δυνατότητα κλήσης του εσωτερικού Σηκώστε το ακουστικό πληκτρολογήστε *#3 και τον κωδικό του εσωτερικού σας. Κλείστε το ακουστικό της συσκευής. Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου την δυνατότητα κλήσης του εσωτερικού Σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε *#4 και τον κωδικό του εσωτερικού σας. Κλείστε το ακουστικό της συσκευής. TAD

12 1.24 Για να αλλάξετε τον κωδικό του εσωτερικού σας Σηκώστε το ακουστικό πληκτρολογήστε *#5, τον παλιό κωδικό και στη συνέχεια τον νέο κωδικό. Τέλος κλείστε το ακουστικό της συσκευής. Σηµείωση: Ο κωδικός πρέπει να είναι τετραψήφιος. Ο κωδικός που έχει οριστεί από το εργοστάσιο είναι Εγγραφή µηνυµάτων (3) αυτόµατης απάντησης χρησιµοποιώντας την είσοδο line * Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια εξωτερική πηγή ηχητικού σήµατος στην οποία έχετε αποθηκεύσει τα µηνύµατα που θέλετε προκειµένου να τα γράψετε στην µνήµη του τηλεφωνικού κέντρου. Συνδέστε την πηγή του ηχητικού σήµατος µε την αντίστοιχη είσοδο του κέντρου. Για το πρώτο µήνυµα: Πληκτρολογήστε *121#, βάλτε σε αναπαραγωγή το µήνυµα που θέλετε να γραφτεί. Μόλις ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή κλείστε το ακουστικό. (Αν ξεπεραστεί η προβλεπόµενη διάρκεια του µηνύµατος το υπόλοιπο του µηνύµατος δεν θα αποθηκευτεί. Για το δεύτερο µήνυµα: Πληκτρολογήστε *122#, βάλτε σε αναπαραγωγή το µήνυµα που θέλετε να γραφτεί. Μόλις ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή κλείστε το ακουστικό. (Αν ξεπεραστεί η προβλεπόµενη διάρκεια του µηνύµατος το υπόλοιπο του µηνύµατος δεν θα αποθηκευτεί. Για το τρίτο µήνυµα: Πληκτρολογήστε *123#, βάλτε σε αναπαραγωγή το µήνυµα που θέλετε να γραφτεί. Μόλις ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή κλείστε το ακουστικό. (Αν ξεπεραστεί η TAD

13 προβλεπόµενη διάρκεια του µηνύµατος το υπόλοιπο του µηνύµατος δεν θα αποθηκευτεί. * Σε µερικές εκδόσεις τηλεφωνικών κέντρων η είσοδο line είναι δυνατόν να µην υπάρχει Εξακρίβωση αριθµοδότησης ενός εσωτερικού Για να δείτε τον αριθµό που αντιστοιχεί σε ένα εσωτερικό σηκώστε το ακουστικό του, πληκτρολογήστε #*9 και κλείστε το ακουστικό. 2. Προγραµµατισµός συστήµατος Πριν ξεκινήσετε τον προγραµµατισµός του κέντρου πρέπει να έχετε υπόψη σας τις ακόλουθες βασικές πληροφορίες: Για τον προγραµµατισµό του κέντρου µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια απλή τηλεφωνική συσκευή (που λειτουργεί σε τονικό σύστηµα). Ο προγραµµατισµός του κέντρου είναι δυνατός ΜΟΝΟ από την θύρα του εσωτερικού Ενώ έχετε το κέντρο έχει µπει σε κατάσταση προγραµµατισµού µπορείτε να εισάγετε διαδοχικά περισσότερες από µια εντολές. Κάθε εντολή αρχίζει µε * και τελειώνει µε #. Αν πληκτρολογήστε κάποιο ψηφίο λάθος πληκτρολογήστε * για να εισάγετε εκ νέου όλη την εντολή. Όταν ολοκληρώσετε τον προγραµµατισµό θα ακουστεί ένα µόνο τόνο επιβεβαίωσης. Αν ακουστούν επαναλαµβανόµενοι τόνοι τότε ο προγραµµατισµός είναι εσφαλµένος. Κατά την διάρκεια του προγραµµατισµού καµία εσωτερική γραµµή και καµία εξωτερική δεν πρέπει να είναι συνδεδεµένες στο κέντρο. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος εσφαλµένης λειτουργίας. 2.1 Για να βάλετε το κέντρο σε κατάσταση προγραµµατισµού Σηκώστε το ακουστικό πληκτρολογήστε **002008# και ξεκινήστε να δίνετε τις εντολές προγραµµατισµού. Όταν ολοκληρώσετε τον προγραµµατισµό πιέστε # και κλείστε το ακουστικό. TAD

14 2.2 Για να αλλάξετε τον κωδικό του συστήµατος Σηκώστε το ακουστικό πληκτρολογήστε **002008# στην συνέχεια πληκτρολογήστε Σηκώστε το ακουστικό πληκτρολογήστε **01 ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΟ # Σηµαντικές σηµειώσεις : Ο κωδικός πρέπει απαραίτητα να είναι τετραψήφιος. Σηµειώστε τον νέο κωδικό σε ένας ασφαλές σηµείο στο οποίο πάντα θα έχετε πρόσβαση. Η λειτουργία του κέντρου δεν είναι δυνατή αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό προγραµµατισµού. TAD

15 2.3 Ενεργοποίηση λειτουργίας µουσικής αναµονής Σηκώστε το ακουστικό πληκτρολογήστε **002008# στην συνέχεια πληκτρολογήστε *14#, κλείστε το ακουστικό. Σηµείωση: Αν έχετε αλλάξει τον εργοστασιακό κωδικό (2008) θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον δικό σας κωδικό. 2.4 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων Σηκώστε το ακουστικό πληκτρολογήστε **002008# στην συνέχεια πληκτρολογήστε *9000#, κλείστε το ακουστικό. TAD

16 Σηµαντική σηµείωση: Σε περίπτωση που ενεργοποιήσετε την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων όλες οι ρυθµίσεις που έχετε κάνει θα διαγραφούν. Το κέντρο θα χρησιµοποιεί τις ρυθµίσεις που έχουν οριστεί από το εργοστάσιο. 2.5 Εισαγωγή πληροφοριών ηµεροµηνίας και ώρας στο κέντρο Για να εισάγετε τις πληροφορίες ώρας και ηµεροµηνία ακολουθήστε την ακόλουθη διαδικασία: TAD

17 To έτος εισάγετε µε 2 ψηφία (π.χ το έτος 2011 εισάγετε ως 11) ο µήνας αντίστοιχα µε 2 ψηφία (π.χ Ιούλιος εισάγετε ως 07) η ηµέρα του µήνα εισάγετε κανονικά και τέλος η ηµέρα του µήνα εισάγετε σαν αριθµός (η Κυριακή αντιστοιχεί στο 7 και η ευτέρα στο 1) Η ώρα εισάγετε σε 24ωρη βάση. 2.6 Εγγραφή φωνητικών µηνυµάτων αυτόµατης απάντησης *12L# όπου L είναι ο αριθµός του µηνύµατος (1,2,3). Η µέγιστη συνολική διάρκεια των µηνυµάτων µπορεί να είναι 31sec.15sec το πρώτο µήνυµα και από 8sec τα άλλα δύο. TAD

18 2.7 Αναπαραγωγή των µηνυµάτων αυτόµατης απάντησης Πληκτρολογήστε *13L# όπου L ο αριθµός του µηνύµατος που θέλετε να αναπαράγετε. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτόµατης υποδοχής των κλήσεων αµέσως µετά την εγγραφή των µηνυµάτων. TAD

19 2.8 Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόµατης απάντησης των εισερχοµένων κλήσεων. Πληκτρολογώντας *10# ενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτόµατης υποδοχής κλήσεων σε όλες τις εξωτερικές γραµµές. *10CO# όπου CO η εξωτερική γραµµή στην οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόµατης απάντησης. TAD

20 2.9 Πώς να ορίσετε τα εσωτερικά υποδοχής κλήσεων (γραµµατείας) Πληκτρολογήστε *15ABCD# για να ορίσετε το πρώτο εσωτερικό το οποίο θα εκτελεί χρέη γραµµατείας υποδοχής κλήσεων (από το εργοστάσιο το 8001 έχει οριστεί σαν πρώτο εσωτερικό που θα εκτελεί χρέη γραµµατείας). Πληκτρολογήστε *15abcd# για να ορίσετε το δεύτερο εσωτερικό το οποίο θα εκτελεί χρέη γραµµατείας υποδοχής κλήσεων (από το εργοστάσιο το 8002 έχει οριστεί σαν πρώτο εσωτερικό που θα εκτελεί χρέη γραµµατείας). Περιγραφή λειτουργίας Κατάσταση 1: Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής των µηνυµάτων υποδοχής ο καλών πιέζει το 0 θα χτυπήσει το εσωτερικό 8001 (αν δεν έχετε αλλάξει την εργοστασιακή ρύθµιση). Αν το 8001 είναι κατειληµµένο θα χτυπήσει το Αν και τα 2 εσωτερικά είναι κατειληµµένα ο καλών θα ακούει το τόνο κατειληµµένης γραµµής. TAD

21 2.10 Υποδοχή των εισερχοµένων κλήσεων µέσω γραµµατείας (τηλεφωνήτριας) Πληκτρολογήστε *11# ώστε όλες οι εισερχόµενες κλήσεις να απαντώνται από τα εσωτερικά που έχετε ορίσει σας τηλέφωνα γραµµατείας. Πληκτρολογήστε *11CO# όπου CO συγκεκριµένες εξωτερικές γραµµές. Μόνο οι εισερχόµενες σε αυτές τις εξωτερικές γραµµές του κέντρου θα απαντώνται από τα εσωτερικά που έχετε ορίσει σας τηλέφωνα γραµµατείας Μεταβολή του τηλεφώνου γραµµατείας που αντιστοιχεί σε µια εισερχόµενης σε συγκεκριµένη εξωτερική του κέντρου TAD

22 Αφού µπείτε σε διαδικασία προγραµµατισµού πληκτρολογήστε *21CO# για να διαγράψετε την εξωτερική που χτυπούσε στο τηλέφωνο γραµµατείας. Πληκτρολογήστε *22COabcd# όπου CO η εξωτερική του κέντρου που επιλέγετε και abcd το εσωτερικό στο οποίο θα χτυπά Προγραµµατισµός ώρας µετάπτωσης από ηµερήσια σε νυχτερινή λειτουργία 2.13 Ακύρωση της λειτουργίας αυτόµατης µετάπτωσης από ηµερήσια σε νυχτερινή λειτουργία TAD

23 2.14 Ενεργοποίηση απενεργοποίηση εξωτερικών γραµµών Στο TAD 632 χρησιµοποιείται µόνο η εντολή *41U# όπου U οι εξωτερικές 1 έως 6. TAD

24 2.15 Απαγόρευση εξερχοµένων κλήσεων και ακύρωση της απαγόρευσης Μέσω αυτής της εντολή µπορείτε να απαγορεύσετε σε µία εξωτερική γραµµή να κάνει εξερχόµενες κλήσεις. Πληκτρολογήστε *31COABCD# όπου CO η εξωτερική που θα απαγορεύσετε τις κλήσεις και ABCD ο αριθµός του εσωτερικού από το οποίο απαγορεύονται οι εξερχόµενες. Για να ακυρώσετε την απαγόρευση σε ένα συγκεκριµένο εσωτερικό πληκτρολογήστε *33ABCD# για να ακυρώσετε την απαγόρευση εξερχοµένων από όλα τα εσωτερικά πληκτρολογήστε *33#. TAD

25 2.16 Αντιστοίχηση µιας εξωτερικής αποκλειστικά σε ένα εσωτερικό και ακύρωση αυτής της αντιστοίχησης. Για να αντιστοιχήσετε αποκλειστικά µια εξωτερική σε ένα εσωτερικό πληκτρολογήστε *32COABCD# όπου CO η εξωτερική που θα αντιστοιχηθεί και ABCD ο αριθµός του εσωτερικού το οποίο θα χρησιµοποιεί αποκλειστικά την εξωτερική. Για να ακυρώσετε την αποκλειστική χρήση µιας εξωτερικής πληκτρολογήστε *34# Ορισµός των εσωτερικών σε οµάδες TAD

26 Μπορείτε να οµαδοποιήσετε τα εσωτερικά τηλέφωνα σε 9 οµάδες έτσι ώστε, για εξερχόµενες κλήσεις, να χρησιµοποιούνται διαφορετικές εξωτερικές γραµµές σε κάθε οµάδα. Για να εντάξετε ένα εσωτερικό σε µια οµάδα πληκτρολογήστε *37ABCDQ# όπου ABCD ο αριθµός του εσωτερικού και Q η οµάδα που θέλετε να ενταχθεί (συνολικά µπορεί να δηµιουργηθούν 9 οµάδες. Για να εντάξετε όλα τα εσωτερικά στις ίδιες οµάδες πληκτρολογήστε *37Q#. Το κέντρο από το εργοστάσιο έχει ρυθµιστεί ώστε όλα τα εσωτερικά να ανήκουν στην οµάδα Αλλαγή αριθµοδότησης εσωτερικών γραµµών TAD

27 Μπορείτε να αλλάξετε την αριθµοδότηση των εσωτερικών γραµµών και σε κάθε εσωτερικό να αντιστοιχήσετε ένα διψήφιο, τριψήφιο ή τετραψήφιο αριθµό. Για να γίνει αυτό πρέπει να πληκτρολογήσετε *52Pefgh# και στην συνέχεια *5abcABCD# Όπου P ο πρώτος αριθµός του εσωτερικού (παράδειγµα 1xxx, 2xxx, 3xxx..8xxx) efgho αριθµός των ψηφίων που θα έχει η νέα αριθµοδότηση των εσωτερικών (πχ 18 δύο ψηφία 108 τρία ψηφία 8008 τέσσερα ψηφία). abc ο αριθµός τη θύρας που αντιστοιχεί στο εσωτερικό (001, 002, κλπ) ABCD ο νέος αριθµός που θα αντιστοιχεί στο εσωτερικό (από 10 έως 8999). Για να επαναφέρετε την αριθµοδότηση στις εργοστασιακές τιµές πληκτρολογήστε *5000# για να διαγράψετε όλα τα εσωτερικά πληκτρολογήστε *5100#. Η νέα αριθµοδότηση δεν µπορεί να είναι µονοψήφια (τα εσωτερικά 1,2 3,4 πρέπει να οριστούν σαν 01,02,03,04 κλπ). Για να βρείτε τη θύρα που αντιστοιχεί σε ένα εσωτερικό πληκτρολογήστε #* Έλεγχος διάρκειας κλήσεων TAD

28 Για να ορίσετε µέγιστη διάρκεια κλήσης που µπορεί να κάνει ένα εσωτερικό πληκτρολογήστε *81ABCDmn# όπου ABCD ο αριθµός του εσωτερικού και mn η µέγιστη διάρκεια σε λεπτά. Για να ορίσετε τη µέγιστη διάρκεια κλήσης για όλα τα εσωτερικά πληκτρολογήστε *83mn#. Σηµείωση:Αυτή η ρύθµιση δεν µπορεί να περιορίσει την διάρκεια των εισερχοµένων κλήσεων. Κατά την διάρκεια του τελευταίου λεπτού της κλήσης θα ακούγεται ένας προειδοποιητικός τόνος κάθε 15 δευτερόλεπτα. Όταν περάσει το τελευταίο λεπτό η κλήση θα διακοπεί αυτόµατα Ακύρωση του περιορισµού διάρκειας κλήσεων TAD

29 2.21 Καθορισµός τρόπου επιλογής εξωτερικής γραµµής Υπάρχουν δύο τρόποι επιλογής εξωτερικής γραµµής (είτε σηκώνοντας το ακουστικό θα επιλέγετε άµεσα εξωτερική γραµµή είτε πληκτρολογώντας πρώτα 0) πρέπει να επιλέξετε ένα από τους δύο τρόπους. Για να επιλέξετε τρόπο επιλογής εξωτερικής γραµµής πληκτρολογήστε *72ABCDr# όπου ABCD ο αριθµός του εσωτερικού και r ο τρόπος επιλογής (r=0 επιλογή εξωτερικής µε την πληκτρολόγηση του 0 r=1 άµεση επιλογή εξωτερικής µε το σήκωµα του ακουστικού). Πληκτρολογώντας *700# όλα τα εσωτερικά για να επιλέξουν εξωτερική θα πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσουν το 0. Πληκτρολογώντας *710# όλα τα εσωτερικά θα επιλέγουν εξωτερική γραµµή απλά µε το σήκωµα του ακουστικού. Σηµείωση: Από το εργοστάσιο το κέντρο είναι ρυθµισµένο έτσι ώστε όλα τα εσωτερικά να πρέπει να πληκτρολογήσουν 0 προκειµένου να επιλέξουν εξωτερική γραµµή. Από εξωτερική γραµµή για να επιλέξτε εσωτερική κλήση πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε *. TAD

30 2.22 Καθορισµός του χρόνου διακοπής αγκίστρου (flash) Για να καθορίσετε το χρόνο FLASH πληκτρολογήστε *73 το χρόνο FLASH σε ms (από 200 έως 760mS) και #. Η πλέον συνηθισµένη ρύθµιση είναι 760mS. TAD

31 3. Συνοπτικός πίνακας εντολών προγραµµατισµού. Πληκτρολόγηση Περιγραφή Παρατηρήσεις 1 **00ΑBCD# Είσοδος σε κατάσταση προγραµµατισµού Ο εργοστασιακός κωδικός είναι **01abcd# Αλλαγή του κωδικού του abcd είναι ο νέος κωδικός συστήµατος 3 *10# Όλες οι εξωτερικές τίθενται σε λειτουργία αυτόµατης απάντησης. 4 *10ΜΝ# Η εξωτερική ΜΝ µπαίνει σε λειτουργία αυτόµατης απάντησης Το ΜΝ αντιστοιχεί στην είσοδο της εξωτερικής γραµµής (01,02.16) 5 *11# Όλες οι εξωτερικές τίθενται σε λειτουργία µέσω τηλεφωνητή 6 *11ΜΝ# Η εξωτερική ΜΝ µπαίνει σε λειτουργία µέσω τηλεφωνητή Το ΜΝ αντιστοιχεί στην είσοδο της εξωτερικής γραµµής (01,02.16) 7 *12Μ# Ηχογράφηση µηνύµατος Μ=1,2,3 (διάρκεια 15s, 7,5 και 7,5s αντίστοιχα) 8 *13Μ# Αναπαραγωγή µηνύµατος Μ=1,2,3 (επιλέγεται το µήνυµα που θα ακούσετε). 9 *14# Αναπαραγωγή µουσικής αναµονής 10 *15ABCD# Ορίζετε τον αριθµό του πρώτου εσωτερικού για τον τηλεφωνητή-χειριστή Από το εργοστάσιο αυτή η ρύθµισης είναι το εσωτερικό *16ABCD# Ορίζετε τον αριθµό του δεύτερου εσωτερικού για τον τηλεφωνητή-χειριστή 12 *21ΜΝ# Ακυρώνετε το κουδούνισµα των εξωτερικών γραµµών 13 *22ΜΝ ABCD# Αντιστοίχηση κουδουνίσµατος εξωτερικών γραµµών σε εσωτερικά τηλέφωνα. 14 *31ΜΝ ABCD# Αποκλειστικής χρήσης εξωτερική γραµµή 15 *31ΜΝ ABCD# Αποκλειστικής χρήσης εξωτερική γραµµή 16 *33 ABCD # ιαγραφή εσωτερικής γραµµής αποκλειστικής χρήσης. 17 *33# ιαγραφή εσωτερικών αποκλειστικής χρήσης 18 *34# ιαγραφή εξωτερικών αποκλειστικής χρήσης 19 *34ΜΝ# ιαγραφή εξωτερικής αποκλειστικής κλήσης Από το εργοστάσιο αυτή η ρύθµισης είναι το εσωτερικό Το ΜΝ αντιστοιχεί στον αριθµό της εξωτερικής γραµµής Το ΜΝ αντιστοιχεί στον αριθµό της εξωτερικής γραµµής, το ABCD στον αριθµό του εσωτερικού τηλεφώνου. Το εσωτερικό ABCD θα χρησιµοποιεί µόνο την εξωτερική ΜΝ Επιπλέον εσωτερικό ABCD θα χρησιµοποιεί µόνο την εξωτερική ΜΝ Το ΜΝ αντιστοιχεί στον αριθµό της εξωτερικής γραµµής TAD

32 (της ΜΝ) 20 *37 ABCD G# Προσθέτετε οµάδα εσωτερικών τηλεφώνων 21 *37G# Όλα τα εσωτερικά στην οµάδα G 22 *38 ΜΝ G # Αντιστοίχηση εξωτερική γραµµή ΜΝ σε οµάδα G. 23 *38 G# Όλα τα εξωτερικά στην οµάδα G 24 *39 ABCD M# 25 *41M # 26 *41 # 27 * 42M# 28 *42# 29 *4# Κλείνετε όλες τις εξωτερικές γραµµές 30 *5000# Επαναφορά όλων των εξωτερικών γραµµών 31 *5100# Καθαρισµός όλων των εσωτερικών αριθµών. Τα εσωτερικά ABCD θα ανήκουν στην οµάδα G (G από 1 έως 9) G από 1 έως 9 ΜΝ=01 έως 16, G= (0 έως 9) G από 1 έως 9 32 *52ΜΝ# Αριθµοδότηση εσωτερικών αριθµών Μ=1 έως 8 (προρυθµισµένος αριθµός), Ν=2 έως 4 (αριθµός) 33 *5PQ# Αριθµοδότηση εσωτερικών αριθµών P=001 έως 128, Q είναι ο νέος αριθµός. 34 *5200# Επαναφορά εργοστασιακής αρίθµησης εσωτερικών 35 *61ABCD M# ικαιώµατα κλήσεων 01 Μ=0 έως 9 (0 σηµαίνει µόνο εσωτερικές κλήσεις) 36 *62ABCD N# ικαιώµατα κλήσεων 01 Μ=0 έως 9 (0 σηµαίνει µόνο εσωτερικές κλήσεις) 37 *63 ABCD # Ακύρωση δικαιωµάτων κλήσης 38 *63 # Ακύρωση των δικαιωµάτων κλήσης όλων των εσωτερικών γραµµών. 39 *64Μ# Ορισµός δικαιωµάτων κλήσης 01 για όλα τα εσωτερικά. 40 *65Μ# Ορισµός δικαιωµάτων κλήσης 02 για όλα τα εσωτερικά. Μ=0 έως 9 (0 σηµαίνει µόνο εσωτερικές κλήσεις) Μ=0 έως 9 (0 σηµαίνει µόνο εσωτερικές κλήσεις) 41 67Μ ABCD # Άρνηση προκαθορισµένου αριθµού Μ=1 έως 6 (οµάδα όπου δεν επιτρέπεται η κλήση) TAD

33 42 67Ν ABCD # Αποδοχή προκαθορισµένου αριθµού 43 *67Μ# Καθαρισµός των οµάδων όπου έχει απαγορευτεί προκαθορισµένη κλήση. 44 *700# Πρέπει να πληκτρολογηθεί πρώτα το 0 από το εσωτερικό για να πάρει εξωτερική γραµµή. 45 *710# Όλα τα εσωτερικά παίρνουν άµεσα εξωτερική γραµµή. 46 *72 ABCD Μ # Τρόπος κλήσης εξωτερικής γραµµής από το εσωτερικό 47 *73 ABCD # Καθορισµός του χρόνου διακοπής άγκιστρου (flash) 48 *75 0 MN# Καθυστέρησης πριν την έναρξη χρέωσης. 49 *75 1# Αντίστροφη µέτρηση 50 *77ΗΗΜΜhhmm Καθορισµός ώρας 01 N# αυτόµατης µεταγωγής ηµερήσιας νυκτερινής λειτουργίας. 51 *77ΗΗΜΜhhmm Καθορισµός ώρας 02 N# αυτόµατης µεταγωγής ηµερήσιας νυκτερινής λειτουργίας. 52 *77 # Ακύρωση της ρύθµισης 01 µεταγωγής από ηµερήσια σε νυκτερινή λειτουργία 53 *78# Ακύρωση της ρύθµισης 02 µεταγωγής από ηµερήσια σε νυκτερινή λειτουργία 54 *79 1 WM # Αυτόµατη µεταγωγή ηµερήσιας νυκτερινής ώρας *79 2 WM # Αυτόµατη µεταγωγή ηµερήσιας νυκτερινής ώρας *79 1# Ακύρωση αυτόµατης µεταγωγή 03. Ν=7 έως 9 (οµάδα όπου επιτρέπεται η κλήση ) Μ=1 έως 9 οµάδα ABCD ο αριθµός του εσωτερικού, Μ=0 πληκτρολογείτε 0 για εξωτερική γραµµή, Μ=1 µε το σήκωµα το ακουστικού παίρνετε εξωτερική γραµµή. ABCD= 760 έως 2000mS ΜΝ= 1 έως 60 sec Ν:0 Λειτουργία του κέντρου µέσω τηλεφωνητή. Ν:1Αυτόµατη υποδοχή κλήσεων. Ηµέρα έναρξης λήξης, Μ:0 λειτουργία µέσω τηλεφωνητή, M:1 λειτουργία αυτόµατης υποδοχής κλήσεων, W εβδοµάδα 1 έως 7. TAD

34 57 *79 2# Ακύρωση αυτόµατης µεταγωγή *79 3# Ακύρωση όλων των αυτόµατων µεταγωγών ηµερήσιας νυκτερινής λειτουργίας. 59 *81 ABCD MN# Χρονικός περιορισµός κλήσεων. 60 *82 ABCD # Ακύρωση όλων των χρονικών περιορισµών κλήσεων. ABCD Αριθµός εσωτερικής γραµµής, Ν 01 έως 60 λεπτά. 61 *83ΜΝ # Επιβολή χρονικού περιορισµού κλήσης σε όλα τα εσωτερικά. 62 *83# Ακύρωση όλων των χρονικών περιορισµών κλήσης. 63 *84# Επαναφορά κωδικού για όλα τα εσωτερικά. *84 ABCD # Eπαναφορά κωδικού εσωτερικών 64 *851ΥYMMDDW# Αλλαγή ηµεροµηνίας συστήµατος. 65 *852 ΗΗ ΝΝ# Αλλαγή ώρας ΜΝ=01 έως 60 λεπτά. Ο εργοστασιακός κωδικός εσωτερικών είναι ΥΥ: Έτος, ΜΜ : Μήνας, DD : Ηµέρα, W : Εβδοµάδα. ΗΗ: Ώρα, NN: Λεπτά συστήµατος. 66 *8600# ιαγραφή λίστας χρέωσης 67 * 87 ΑΒ ΜΝ# Αυτόµατο LCR A=1,2, B=1 έως 7 ψηφία, ΜΝ=01 έως 16 γραµµές. 68 *87 Α# Καθαρισµός αυτόµατους LCR 69 *9000# Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων. 70 TAD

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Αν το περίβληµα της συσκευής καταστραφεί για οποιοδήποτε λόγο αποσυνδέστε αµέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επιστρέψτε τη συσκευή στο κατάστηµα που την

Διαβάστε περισσότερα

MC-208 Digtal Telephone System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Miracall Digital Telephone System MC-208 - 1 -

MC-208 Digtal Telephone System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Miracall Digital Telephone System MC-208 - 1 - Miracall Digital Telephone System MC-208 Οδηγίες χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία το κέντρο Προγραµµατισµός του κέντρου 2.1 Επισηµάνσεις 2.2 Επαναφορά των εργοστασιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε καμία περίπτωση μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε σε επικίνδυνα υψηλή τάση.

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε καμία περίπτωση μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε σε επικίνδυνα υψηλή τάση. Οδηγίες χρήσης τηλεφωνικών κέντρων ΤC-416, TC-208 & TC-312 1.1 Οδηγίες Προφύλαξης ΠΡΟΣΟΧΗ Σε καμία περίπτωση μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε σε επικίνδυνα υψηλή τάση.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C

Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Διακοπή ρεύματος-τροφοδοσίας συσκευής Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος η εξωτερική γραμμή 1 συνδέεται αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

LCD : SYS PROG MODE INPUT CODE_ LINE SETTING 1 1-10030 MC-416 3

LCD : SYS PROG MODE INPUT CODE_ LINE SETTING 1 1-10030 MC-416 3 Τηλεφωνικό κέντρο PSTN MC 416 Οδηγίες χρήσης & προγραµµατισµού Προγραµµατισµός συστήµατος Θέση Λειτουργία προγραµµατ ισµού 01 Ρυθµίσεις εξωτερικών γραµµών #1 02 Ρυθµίσεις εξωτερικών γραµµών #2 03 Αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: υνατότητα ανοικτής ακρόασης & οµιλίας υνατότητα κλήσης τριών αριθµών µε το πάτηµα ενός κουµπιού υνατότητα κλίσης 10 αριθµών µε το πάτηµα δύο κουµπιών

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνική συσκευή SKH-400 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Συµβατό µε συστήµατα FSK&DTMF 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας. 35 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SKH-300 Βασικά χαρακτηριστικά 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση διάρκειας συνοµιλίας. 30 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας Φίλτρο 5 ψηφίων προθέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99 Οδηγίες χρήσης Αρχικές ενέργειες Ο συναγερµός ΗΧ-TEL99 πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε µια τηλεφωνική γραµµή σε λειτουργία προκειµένου να προγραµµατιστεί αρχικά. Για να σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

HT-6208 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-6208 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-6208 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κοµψή σχεδίαση µε µικρές διαστάσεις Αναγνώριση κλήσης Ενδείξεις σε Αγγλικά, Ισπανικά ή Γαλλικά (κατ επιλογή) Απεικόνιση 14 ψηφίων του εισερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

KAREL TT Audio ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MS14-26. www.teletechnika.gr

KAREL TT Audio ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MS14-26. www.teletechnika.gr KAREL TT Audio ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MS14-26 1 I. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στις οδηγίες που ακολουθούν, οι επεξηγήσεις δίνονται με την παρακάτω μορφή. Επικεφαλίδα Δίνεται η λειτουργία και ο κωδικός ενεργοποίησής της.

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Λειτουργίες νέων τηλεφωνικών συσκευών Τα τηλεφωνικά κέντρα που απαρτίζουν το νέο δίκτυο φωνής προσφέρουν προηγµένες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση.

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ξεκινώντας 1. Χρήση 3 x 1.5V μπαταρίες AA. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα, κλείστε το πορτάκι (προτείνεται να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µπορούν να αποθηκευτούν µέχρι και 30 µηνύµατα διάρκειας έως και 3 λεπτών το καθένα. Μπαίνοντας στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µε τον ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 542-50 ΤΗΛ. 031-330177 & 330-185 FAX. 031-330187 teletechnika@the.forthnet.gr

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 542-50 ΤΗΛ. 031-330177 & 330-185 FAX. 031-330187 teletechnika@the.forthnet.gr 8 FT48-200 Οδηγίες χρήσεως 1 Γενικά Οι παρακάτω σελίδες παρουσιάζουν την ειδική τηλεφωνική συσκευή FT48. Οι οδηγίες χωρίζονται σε τρία κεφάλαια. 1. Περιγραφή των μερών της συσκευής (έως σελ. 2. Μενού της

Διαβάστε περισσότερα

FT Οδηγίες χρήσεως

FT Οδηγίες χρήσεως FT48-200 Οδηγίες χρήσεως 1 Γενικά Οι παρακάτω σελίδες παρουσιάζουν την ειδική τηλεφωνική συσκευή FT48. Οι οδηγίες χωρίζονται σε τρία κεφάλαια. 1. Περιγραφή των μερών της συσκευής (έως σελ. 2. Μενού της

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης T110 Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης crypto ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο φάκελο αυτό περιέχονται αναλυτικές οδηγίες χρήσεως του τηλεφωνικού σας κέντρου τόσο για τις απλές, όσο και για τις ειδικές τηλεφωνικές συσκευές.

Στο φάκελο αυτό περιέχονται αναλυτικές οδηγίες χρήσεως του τηλεφωνικού σας κέντρου τόσο για τις απλές, όσο και για τις ειδικές τηλεφωνικές συσκευές. Αγαπητέ Πελάτη, Συγχαρητήρια για την επιλογή σας! Το τηλεφωνικό κέντρο της, που επιλέξατε είναι από τα καλύτερα της κατηγορίας του και η εταιρεία µας ( ΗΧΩ ΕΠΕ ) πάντα πρόθυµη για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή...3. 2. Εσωτερικές κλήσεις...3. 3. Εξωτερικές κλήσεις...3 3.1. Αστικές κλήσεις...3 3.2. Υπεραστικές - Διεθνείς κλήσεις...

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή...3. 2. Εσωτερικές κλήσεις...3. 3. Εξωτερικές κλήσεις...3 3.1. Αστικές κλήσεις...3 3.2. Υπεραστικές - Διεθνείς κλήσεις... Περιεχόμενα. Εισαγωγ...3 2. Εσωτερικές κλσεις...3 3. Εξωτερικές κλσεις...3 3.. Αστικές κλσεις...3 3.2. Υπεραστικές - Διεθνείς κλσεις...3 4. Συντομευμένες κλσεις...3 5. Προσωριν διακοπ κλσης...5 5.. Εναλλαγ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα τηλεφωνητή µε δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα συναγερµού. Skylink AD 433S. Οδηγίες προγραµµατισµού συσκευής

Μονάδα τηλεφωνητή µε δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα συναγερµού. Skylink AD 433S. Οδηγίες προγραµµατισµού συσκευής Μονάδα τηλεφωνητή µε δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα συναγερµού Skylink AD 433S Οδηγίες προγραµµατισµού συσκευής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ...3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ...3 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογικό Τηλεφωνικό κέντρο PABX 208 και 416

Αναλογικό Τηλεφωνικό κέντρο PABX 208 και 416 Αναλογικό Τηλεφωνικό κέντρο PABX 208 και 416 Εγχειρίδιο χρήστη Πρόλογος: Το PΑBX 208 διαθέτει δύο εισόδους για αναλογικές γραµµές παρόχου και οκτώ εξόδους για να τοποθετηθούν αναλογικά εσωτερικά τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Motorola C6. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604. Προειδοποίηση

Motorola C6. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604. Προειδοποίηση Motorola C6 Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε... στο νέο σας Motorola

Διαβάστε περισσότερα

www.teletechnika.gr www.karel.gr

www.teletechnika.gr www.karel.gr www.teletechnika.gr www.karel.gr 12 MS 26s Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης, προγραμματισμού, και χρήσεως 1 Γενικά Στις παρακάτω σελίδες θα βρείτε όλες τς απαραίτητες οδηγίες για το τηλεφωνικό κέντρο MS26s.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N

Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N Οδηγίες χρήσης (rev_1n) ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99/N Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N Αρχικές ενέργειες Ο συναγερμός ΗΧ-TEL99/N

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

VOLTE-TEL communications /

VOLTE-TEL communications  / 1 2 Σύντομος Οδηγός Χρήσης Σχετικά με το έντυπο που έχετε στα χέρια σας. Ο συγκεκριμένος οδηγός χρήσης έχει ως σκοπό να σας επεξηγήσει τις βασικές λειτουργίες του τηλεφωνικού συστήματος τις AGFEO του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - συσκευή τηλεφώνου x 1 - δέκτης x 1 - καλώδιο Helix x 1 - καλώδιο τηλεφωνικής σύδνεσης x 1 - μπαταρίες ΑΑΑ x 2 - Οδηγίες χρήσης x 1 1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

www.teletechnika.gr www.karel.gr

www.teletechnika.gr www.karel.gr www.teletechnika.gr www.karel.gr 16 MS 38s Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης, προγραμματισμού, και χρήσεως 1 Γενικά Στις παρακάτω σελίδες θα βρείτε όλες τς απαραίτητες οδηγίες για το τηλεφωνικό κέντρο MS26s.

Διαβάστε περισσότερα

KARAGIANNIS-SECURITY.GR

KARAGIANNIS-SECURITY.GR KARAGIANNIS-SECURITY.GR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ARTEC AR-64 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναμμένο όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Motorola D1O. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα D101O, D102O, D103O και D104O. Προειδοποίηση

Motorola D1O. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα D101O, D102O, D103O και D104O. Προειδοποίηση Motorola D1O Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο Για τα µοντέλα D101O, D102O, D103O και D104O Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε... στο νέο σας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000E v1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Α) Βασική συνδεσµολογία Τροφοδοτήστε το πληκτρολόγιο SL-2000E, συνδέοντας τις επαφές του +12V (κόκκινο)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΣΟΛΑ DMX ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SRC 174P.

ΚΟΝΣΟΛΑ DMX ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SRC 174P. ΚΟΝΣΟΛΑ DMX ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SRC 174P. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το SRC 174P είναι μια εξελιγμένη κονσόλα DMX που διαθέτει 192 κανάλια. Για να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες της πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ PHILIPS BASELINE PRO CLI

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ PHILIPS BASELINE PRO CLI ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ PHILIPS BASELINE PRO CLI 1/10 Επεξήγηση συμβόλων Έναρξη / λήξη χρονομέτρησης διάρκειας τηλεφωνήματος. Αποθήκευση αριθμού στη μνήμη. Έλεγχος αριθμού που βρίσκεται αποθηκευμένος

Διαβάστε περισσότερα

Η προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100

Η προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100 Η προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100 Σύστηµα Φωνητικού Ταχυδροµείου (Voice Mail) και Σύστηµα Αυτόµατης Απάντησης (Voice Response System) Οδηγίες Χρήσης Πλήκτρα λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Μικρόφωνο εγγραφής μηνύματος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Μικρόφωνο εγγραφής μηνύματος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CE APROVED ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τη στιγμή της τροφοδοσίας η οθόνη θα δείξει τη λέξη ACCESO δηλώνοντας την ομαλή λειτουργία του microprocessor. Η είσοδος αφοπλισμού (blocco) συνδέεται προαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Τηλεφωνητής Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Χρήσιμες Συμβουλές: Τηλεφωνητής Η Vodafone σου παρέχει την υπηρεσία Vodafone Business Connect Voicemail ώστε όποιος σε καλεί στον επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TC 29

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TC 29 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TC 29 Πληροφορίες ασφαλείας Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας προσεκτικά. Σύνδεση του τηλεφώνου Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο που περιλαµβάνεται µε µία τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 9 10 11 12 Πλήκτρα Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα οθόνης

Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 9 10 11 12 Πλήκτρα Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα οθόνης Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 8 7 6 Πλήκτρα 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο επανάκλησης 3 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης 4 Πλήκτρο σίγασης (Mute) 5 Πλήκτρο Shift 6 Πλήκτρο μείωσης έντασης 7 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ-ΔΙΚΤΥΑ-ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ- ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

PowerTel Οδηγίες χρήσης

PowerTel Οδηγίες χρήσης PowerTel 30 PowerTel Οδηγίες χρήσης User Guide Με Übersicht μια ματιά Bitte klappen Sie diese Seite aus U2 3 me mia matia +30dB 1 Πλήκτρο επιστροφής κλήσης 2 Άμεση κλήση αποθηκευμένου αριθμού Μ1 3 Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ Αριθµός έκδοσης οδηγιών : 2.01 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΘΥΡΙ Α ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (ΜAIL ΒOX) 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone One Net IP Phone Σύντοµος Οδηγός Χρήσης

Vodafone One Net IP Phone Σύντοµος Οδηγός Χρήσης Vodafone One Net IP Phone Σύντοµος Οδηγός Χρήσης Vodafone One Net IP Phone - Snom 760 ü Είναι η σταθερή συσκευή που υποστηρίζει ΟΛΕΣ τις λειτουργικότητες της υπηρεσία του One Net ü Επικοινωνεί κατευθείαν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Μοντέλο: CDX-PH201-ET15. Σύστημα οπτικού χειρισμού-προγραμματισμού του τηλεφωνικού κέντρου

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Μοντέλο: CDX-PH201-ET15. Σύστημα οπτικού χειρισμού-προγραμματισμού του τηλεφωνικού κέντρου ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Μοντέλο: CDX-PH201-ET15 Χαρακτηριστικά: Σύστημα οπτικού χειρισμού-προγραμματισμού του τηλεφωνικού κέντρου 12 προγραμματιζόμενα πλήκτρα DSS ( Έλεγχος εξωτερικών και εσωτερικών γραμμών) 13

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Επανάκληση Διεθνείς κλήσεις Επαφές Άνοιγμα Επαφών Προβολή επαφών Προσθήκη νέας επαφής Αναζήτηση επαφής...

Επανάκληση Διεθνείς κλήσεις Επαφές Άνοιγμα Επαφών Προβολή επαφών Προσθήκη νέας επαφής Αναζήτηση επαφής... Περιεχόμενα Ξεκινώντας... 6 Αφαίρεση πίσω καλύμματος... 6 Τοποθέτηση καρτών SIM... 7 Φόρτιση της μπαταρίας... 9 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης... 10 Ενεργοποίηση της συσκευής... 10 Απενεργοποίηση της συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά D1010 της Motorola

Σειρά D1010 της Motorola Σειρά D1010 της Motorola Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Προειδοποίηση Χρησιµοποιήστε µόνο επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. Καλώς ήρθατε... στο νέο σας ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο D1011 της Motorola!

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA CD3. Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304. Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση

MOTOROLA CD3. Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304. Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση MOTOROLA CD3 Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304 Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση 1 Καλωσορίσατε Στο νέο σας ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Motorola CD301 100 θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

OTE Σταθερή Τηλεφωνία Πρόσθετες Υπηρεσίες

OTE Σταθερή Τηλεφωνία Πρόσθετες Υπηρεσίες OTE Σταθερή Τηλεφωνία Πρόσθετες Υπηρεσίες Η ανάγκη σου για ευκολία είναι για μας έμπνευση! Πιο πολλά, πιο εύκολα, πιο οικονομικά Με αυτές τις λέξεις θα μπορούσε κανείς να περιγράψει τις Πρόσθετες Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ë Ενεργοποίηση αναμονής

ë Ενεργοποίηση αναμονής Σύντομη παρουσίαση Gigaset 5030 * 8 7 6 Πλήκτρα 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο επανάκλησης 3 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης (R) 4 Πλήκτρο σίγασης (Mute) 5 Πλήκτρο Shift 6 Πλήκτρο μείωσης έντασης 7 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

SW100 Γρήγορος Οδηγός Χρήσης

SW100 Γρήγορος Οδηγός Χρήσης SW100 Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ SMART WATCH Το SW100 µπορεί να λειτουργεί µε τους εξής τρεις τρόπους: Bluetooth dialer:: Σύνδεση ΒΤ µε το Smartphone σας. Μπορείτε να ελέγχεται αυτόµατα το τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Αναγνώριση Αναμονή και Κράτηση Απόκρυψη Αριθμού Απόρριψη Εισερχόμενων με Απόκρυψη Αριθμού Υπηρεσία Συνδιάσκεψης Προώθηση Φραγή Ειδοποίηση μέσω SMS Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου SL-1000

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου SL-1000 Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου SL-1000 ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 2 ΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΒΛΕΠΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Ψηφιακές ευκολίες Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Ψηφιακές ευκολίες Καλώς ορίσατε Ο Οδηγός αυτός σας παρουσιάζει τις Ψηφιακές ευκολίες σταθερής τηλεφωνίας που

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό τον τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

MS48 Συνοπτικές οδηγίες Γ. ΣΕΦΕΡΗ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 542-50 ΤΗΛ. 031-330177 & 330-185 FAX. 031-330187 teletechnika@the.forthnet.gr

MS48 Συνοπτικές οδηγίες Γ. ΣΕΦΕΡΗ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 542-50 ΤΗΛ. 031-330177 & 330-185 FAX. 031-330187 teletechnika@the.forthnet.gr 12 MS 48 Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης, προγραμματισμού, και χρήσεως 1 Γενικά Στις παρακάτω σελίδες θα βρείτε όλες τς απαραίτητες οδηγίες για το τηλεφωνικό κέντρο MS48. Οι οδηγίες χωρίζονται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφέας Τηλεφωνικών Κλήσεων Σταθερής Τηλεφωνίας URS12. Εγχειρίδιο Χρήσης

Καταγραφέας Τηλεφωνικών Κλήσεων Σταθερής Τηλεφωνίας URS12. Εγχειρίδιο Χρήσης Καταγραφέας Τηλεφωνικών Κλήσεων Σταθερής Τηλεφωνίας URS12 Εγχειρίδιο Χρήσης 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τύπος αρχείων ήχου ΜΡ3 Μνήμη (κάρτα) SD Μέγεθος Μνήμης εώς 8GB Ώρες εγγραφής (1GB=37 ώρες εγγραφής)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS 1 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AFC 300 Φωνητικά μηνύματα στα Ελληνικά στον χειρισμό και προγραμματισμό. LCD οθόνη. 32 ασύρματες ζώνες. 8 ενσύρματες ζώνες. Δέχεται μέχρι 8 τηλεχειριστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκκίνηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκκίνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκκίνηση 3 Επιλέγοντας χώρα 3 Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας 3 Απόδοση μπαταρίας 3 Ώρα και ημερομηνία 4 Χειροκίνητη ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας 4 Κάνοντας μια κλήση 4 Κάνοντας μια κλήση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή της συσκευής

Περιγραφή της συσκευής Περιγραφή της συσκευής 9 10 11 12 13 1 Καλώδιο ρεύματος 2 Τροφοδοσία χαρτιού 3 Δίσκος χαρτιού 4 Συγκρατητής χαρτιού 5 Πτερύγιο τροφοδοσίας 6 Πάνελ λειτουργίας 9 Κύλινδρος εκτύπωσης 11 Καπάκι σαρωτή 12

Διαβάστε περισσότερα

Radio R 4.0 IntelliLink Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Radio R 4.0 IntelliLink Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) Περιεχόµενα 1. Audio. 2. Σύστηµα Πλοήγησης... 3. Τηλέφωνο.... 4. Φωνητική Αναγνώριση. 5. Λοιπά. 1. Audio Πώς µπορώ να µεταβαίνω διαδοχικά από το ηχοσύστηµα στις πηγές πολυµέσων, π.χ. από το ραδιόφωνο FM

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR TG7301_7321GR(gr_gr)_QG.fm Page 1 Tuesday, May 27, 2008 4:07 PM Σύντοµος οδηγός Συνδέσεις Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR Μονάδα βάσης Κάντε κλικ στο Στο τηλεφωνικό δίκτυο Φίλτρο DSL/ADSL (για χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ZTE WF630. Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM. Οδηγίες Χρήσεως

ZTE WF630. Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM. Οδηγίες Χρήσεως ZTE WF630 Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM Οδηγίες Χρήσεως 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ...4 2.1 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ...4 2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DE 190X

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DE 190X Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DE 190X Στο κουτί θα βρείτε: - Το ασύρµατο ακουστικό (δύο συσκευές µε ένα σύστηµα Twin, τρία µε ένα Triple σύστηµα και τέσσερα µε ένα σύστηµα Quad). - Τη µονάδα βάσης - ύο επαναφορτιζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση

ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση GSM Τερματικό Κινητής Τηλεφωνίας με τηλεχειρισμό μέσω SMS ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1. Εγκατάσταση 1.1 Τοποθέτηση κάρτας SIM Αφού αφαιρέσετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM, (χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DE 202X

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DE 202X Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DE 202X Προετοιµασία τηλεφώνου Πληροφορίες για την ασφάλεια Προσοχή: Είναι σηµαντικό να διαβάσετε τις υποδείξεις ασφαλείας πριν από την εκκίνηση. Έλεγχος των περιεχοµένων της συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

H προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100. Αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές Οδηγίες χρήσης

H προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100. Αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές Οδηγίες χρήσης H προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100 Αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές Οδηγίες χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε την τηλεφωνική σας συσκευή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το τηλεφωνικό

Διαβάστε περισσότερα