ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003

2 2 ΑΘΗΝΑ Σεπτέµβριος 2003

3 Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ Α) 2003 Το ΕΣ Α 2003 ουσιαστικά αποτελεί σχέδιο για την περίοδο σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και συγκροτήθηκε στη βάση της νέας δοµής που υπαγορεύει η δεύτερη γενιά Εθνικών Σχεδίων ράσης. Εστιάζεται στους 3 πρωταρχικούς στόχους και σε 10 κατευθυντήριες γραµµές δράσης. Πρώτος στόχος: πλήρης απασχόληση εύτερος στόχος: ποιότητα και παραγωγικότητα της εργασίας Τρίτος στόχος: κοινωνική συνοχή και ενσωµάτωση. Και οι 10 κατευθυντήριες γραµµές: 1. µέτρα για ανέργους και αέργους 2. επιχειρηµατικό πνεύµα και θέσεις εργασίας 3. προσαρµοστικότητα εργασίας 4. επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό και δια βίου 5. αύξηση προσφοράς εργασίας και παράταση επαγγελµατικού βίου 6. ισότητα φύλων 7. ενσωµάτωση ατόµων που µειονεκτούν στην αγορά εργασίας 8. αποδοτικότητα και ελκυστικότητα εργασίας 9. αδήλωτη εργασία 10. επαγγελµατική και γεωγραφική κινητικότητα 3

4 Τη συγγραφή του ΕΣ Α 2003 επιµελήθηκε οµάδα εµπειρογνωµόνων στο πλαίσιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε τη συνδροµή όλων των συναρµόδιων και συναφών Υπουργείων, φορέων και οργανισµών (σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο) ενώ το τελικό προϊόν αποτέλεσε αντικείµενο διαβουλεύσεων µε τους κοινωνικούς εταίρους. Περιεχόµενα Α. Το πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για την απασχόληση: Πρόοδος που σηµειώθηκε ως προς τους τρεις κεντρικούς στόχους Το πλαίσιο της οικονοµικής στρατηγικής Εξελίξεις στην απασχόληση πίνακες και γραφήµατα Β. Ανταπόκριση στις κατευθυντήριες γραµµές Ι. Το φόντο των εξελίξεων στην Ελλάδα κατά τον τελευταίο χρόνο: II. ιαπιστώσεις και προτεραιότητες του Ελληνικού ΕΣ Α ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Για τη βελτίωση της συµµετοχής στην απασχόληση και την καταπολέµηση της ανεργίας αιχµές πολιτικών πρωτοβουλιών ΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ενίσχυση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας. ΤΡΙΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Κοινωνική συνοχή και ενσωµάτωση. Κοινωνικές απάνες (δαπάνες κοινωνικής προστασίας) III. Αξιολόγηση πορείας και νέες εµφάσεις Ενδείξεις για την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών: Τοµείς που η αποτελεσµατικότητα των πολιτικών χρειάζεται ενίσχυση: IV. Ειδικότερα: Οι 10 κατευθυντήριες γραµµές. 1. µέτρα για ανέργους και άεργους 2. επιχειρηµατικό πνεύµα και θέσεις εργασίας 3. προσαρµοστικότητα εργασίας 4. επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό και δια βίου 5. αύξηση προσφοράς εργασίας και παράταση επαγγελµατικού βίου 6. ισότητα φύλων 7. ενσωµάτωση ατόµων που µειονεκτούν στην αγορά εργασίας 8. αποδοτικότητα και ελκυστικότητα εργασίας 4

5 9. αδήλωτη εργασία 10. επαγγελµατική και γεωγραφική κινητικότητα Γ. εσµεύσεις και στόχοι για το επόµενο διάστηµα. Παρακολούθηση, Συντονισµός και εταιρική σχέση Ε. Στατιστικό Παράρτηµα Α. Το πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για την απασχόληση: Πρόοδος που σηµειώθηκε ως προς τους τρεις κεντρικούς στόχους. Το πλαίσιο της οικονοµικής στρατηγικής Η Ελλάδα κατάφερε στην τελευταία πενταετία σηµαντική πρόοδο στην επίτευξη ονοµαστικής σύγκλισης και περιορισµού του αναπτυξιακού χάσµατος µε τους εταίρους της Ε.Ε. Τώρα η έµφαση βρίσκεται στην επιτάχυνση και διατήρηση της διαδικασίας πραγµατικής σύγκλισης και ταχείας ποιοτικής αναβάθµισης του παραγωγικού συστήµατος. Σε αυτό το πλαίσιο η προσπάθεια εστιάζεται: στη σύνδεση µακροοικονοµικών πολιτικών και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης µε εµπέδωση της κοινωνικής συνοχής. Το 2002 η ελληνική οικονοµία ήταν η δεύτερη ταχύτερα αναπτυσσόµενη οικονοµία στην ΕΕ (µε ρυθµό ανάπτυξης 4% έναντι 6% της Ιρλανδίας αλλά 1,1% της ΕΕ), ενώ για το 2003 αναµένεται να επιδείξει τον ταχύτερο ρυθµό ανάπτυξης (µε προσδοκώµενο 3,6% έναντι 3,3% της Ιρλανδίας και 1,3% της ΕΕ). 5

6 Ετήσιος ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ Ευρωπαϊκή Ένωση Ελλάδα Πηγή: Eurostat, ιαρθρωτικοί είκτες. 6

7 Ανάλογες επιδόσεις σηµειώθηκαν και στο πεδίο της παραγωγικότητας. Το 1994 η παραγωγικότητα εργασίας στην Ελλάδα αντιστοιχούσε στο 74% του κοινοτικού µέσου όρου, ενώ το 2003 υπολογίζεται ότι θα αντιστοιχεί σε 86,5% Εξέλιξη παραγωγικότητας εργασίας (Ε.Ε=100) Ελλάδα Ισπανία Πορτογαλία Πηγή: Eurostat, ιαρθρωτικοί είκτες Οι µισθοί και οι συντάξεις ακολουθούν ανοδική πραγµατική πορεία που εγγυάται τη βελτίωση του εισοδήµατος των εργαζοµένων και τη συστηµατική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Μέσα σε λιγότερο από µια δεκαετία η Ελλάδα κέρδισε σχεδόν 10 ποσοστιαίες µονάδες σε µονάδες αγοραστικής δύναµης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Το κατά κεφαλή διαθέσιµο εισόδηµα της χώρας βρίσκεται πλέον στην όγδοη θέση ανάµεσα στα κράτη µέλη της Ένωσης. 7

8 Κατά κεφαλή διαθέσιµ ο εισόδηµ α * (Ε. Ε -25=100) Πηγή: Eurostat, Statistics in focus 2003 (* σε µονάδες αγοραστικής-καταναλωτικής δύναµης) Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας, οι βασικές προτεραιότητες και κατευθύνσεις για τις µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία είναι: στήριξη της επιχειρηµατικότητας και των µικρών επιχειρήσεων δηµιουργία της οικονοµίας της γνώσης οικονοµική ολοκλήρωση, υποδοµές, δίκτυα αύξηση της εξωστρέφειας της οικονοµίας δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας στήριξη της αλληλεγγύης και ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής διαφύλαξη της ποιότητας ζωής και της µελλοντικής ευηµερίας 8

9 Οι στρατηγικές δεσµεύσεις µας ως προς την πραγµατική σύγκλιση (Χάρτα της Σύγκλισης: ανάπτυξη και ευηµερία για όλους) είναι: 90% του ΑΕΠ ανά κάτοικο µέχρι το 2010 ενδιάµεσος στόχος του 80% του ΑΕΠ µέχρι το 2008 µείωση του δηµοσίου χρέους στο 85% του ΑΕΠ µέχρι το 2008, και κάτω από το 70% µέχρι το 2010 δηµοσιονοµικό πλεόνασµα της γενικής κυβέρνησης µέχρι το 2005 και πλεόνασµα ίσο µε 1,5% του ΑΕΠ µέχρι το 2010 Πρωτογενές πλεόνασµα 7% του ΑΕΠ µέχρι το Εξελίξεις στην απασχόληση Στη διάρκεια του 2003 σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση τόσο της απασχόλησης όσο και του ποσοστού συµµετοχής στην απασχόληση, ανατρέποντας έτσι µια ανησυχητική εξέλιξη των τελευταίων δύο ετών. Συνολική Ανάπτυξη Απασχόλησης (χλδ άτοµα), Απασχολούµενοι 15+ Απασχολούµενοι Συνεχίζοντας την πτωτική της πορεία, η ανεργία παρουσίασε σηµαντική µείωση µιας ποσοστιαίας µονάδας στο πρώτο τρίµηνο του 2003 (σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2002). Συνολικά, από το 2000 η ανεργία έχει µειωθεί κατά 2,2 ποσοστιαίες µονάδες, 9

10 που αντιστοιχεί σε µείωση κατά 25% του µέσου ετήσιου ρυθµού του αριθµού των ανέργων. Συνολική Ανεργία (χλδ άτοµα), % 11% 10% 9% 8% Άνεργοι είκτες Ανεργίας Η µεγαλύτερη πρόοδος αφορά τον περιορισµό της ανεργίας των νέων καθώς και της µακροχρόνιας ανεργίας, ενώ λιγότερο εντυπωσιακά αποτελέσµατα σηµειώθηκαν στην καταπολέµηση της ανεργίας των γυναικών. Μακροχρόνια άνεργοι και Άνεργοι νέοι ετών (χλδ άτοµα), Μακροχρόνια Άνεργοι Άνεργοι Νέοι Σε συνδυασµό µε την αύξηση της απασχόλησης σηµειώθηκε επιπλέον και αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας (από 75,6% του µέσου όρου της Ε.Ε. το 1998 στο 86,5% το Άρα, η οικονοµία επιταχύνει τους ρυθµούς δηµιουργίας νέων 10

11 θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα υποχωρούν τα ποσοστά των ανέργων χωρίς να ανακόπτεται ο ρυθµός εισόδου στην αγορά εργασίας. Συνολική Ανάπτυξη Απασχόλησης (χλδ άτοµα), Απασχολούµενοι Παράλληλα προχώρησαν οι προσπάθειες ανασυγκρότησης του ΟΑΕ µε επανεξέταση της πορείας του προγράµµατος ανασυγκρότησης και τη νέα στοχοθεσία όπως αυτή προκύπτει από τις περισσότερο πρόσφατες αποφάσεις. Συνεχίζει η λειτουργία των νέων θεσµών που εισήχθησαν πρόσφατα στην αγορά εργασίας µε τα ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας και το θεσµό του δανεισµού εργαζοµένων. Ποσοστό Συµµετοχής στην Απασχόληση, % 58% 57% 56% 55% 54% Η µερική απασχόληση, παρά τις ελαφρές αυξοµειώσεις που παρουσιάζει (άλλοτε ανοδικά και άλλοτε καθοδικά) παραµένει εξαιρετικά περιορισµένη και καθηλωµένη σε χαµηλά επίπεδα. Με αυτό το δεδοµένο, και καθώς δεν φαίνεται να έχουν αποδώσει 11

12 µέχρι σήµερα οι προσπάθειες παλαιότερων νοµοθετικών ρυθµίσεων να «απογειώσουν» τη µερική απασχόληση, εξετάζεται η εισαγωγή µορφών µερικής απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα προκειµένου να υπηρετηθούν δύο στόχοι ταυτοχρόνως: Αφ ενός µεν να αντιµετωπιστούν πραγµατικές κοινωνικές ανάγκες κυρίως στον τοµέα της φροντίδας και της εξυπηρέτησης των πολιτών- και αφ ετέρου η παραδειγµατική εισαγωγή ελκυστικών εκδοχών µερικής απασχόλησης προκειµένου να µεταστραφεί ένα εµπεδωµένο αρνητικό κλίµα. Ποσοστά Μερικής Απασχόλησης, % 10% 8% 6% 4% 2% 0% Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Επιπλέον σηµειώνεται πρόοδος στο πεδίο της καλύτερης αποτύπωσης της πραγµατικής κατάστασης στην αγορά εργασίας. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ) επισηµαίνει ότι µε την Έρευνα Εργατικού υναµικού όπως διεξάγεται υποτιµάται σοβαρά ο συνολικός αριθµός των αλλοδαπών στην αγορά εργασίας λόγω της έλλειψης σχετικών στοιχείων και της γεωγραφικής κινητικότητας της οµάδας αυτής του πληθυσµού. Ως εκ τούτου δεν αντανακλάται η πραγµατικότητα της σηµαντικής συµµετοχής των οικονοµικών µεταναστών στο σύνολο των εργαζοµένων. Επίσης, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η ΕΣΥΕ σηµείωσε σηµαντική πρόοδο στο πεδίο της αποτύπωσης της κατάστασης όσον αφορά τα άτοµα µε αναπηρίες (για τα οποία η εικόνα ως τώρα ήταν εξαιρετικά ασαφής λόγω έλλειψης αξιόπιστων και συγκρίσιµων στοιχείων). Η έρευνα αυτή για άτοµα µε προβλήµατα υγείας ή αναπηρία έγινε κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2002 (ερευνήθηκαν άτοµα µέλη των νοικοκυριών που ανήκουν στο δείγµα της έρευνας εργατικού δυναµικού). Τέλος, στην τρέχουσα χρονιά επιτυγχάνεται καλύτερη και στενότερη διασύνδεση ανάµεσα στις πολιτικές απασχόλησης και στις πολιτικές που προάγουν την κοινωνική συνοχή και µε την οικονοµική/αναπτυξιακή πολιτική. Η παράλληλη προετοιµασία του ΕΣ Απασχόλησης (ΕΣ Α) και του ΕΣ Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣ Εν) διασφαλίζει µεγαλύτερες συνέργειες και καλύτερο συντονισµό. 12

13 Β. Ανταπόκριση στις κατευθυντήριες γραµµές Ι. Το φόντο των εξελίξεων στην Ελλάδα κατά τον τελευταίο χρόνο: Τα «καλά νέα»: 1. Μείωση ανεργίας σε ποσοστό 8,9% στο β τρίµηνο του Αύξηση συµµετοχής στην απασχόληση στο 57,94%. 3. Ενισχυµένη εµφανίζεται η αυτό-απασχόληση, η οποία αποτελεί µια µορφή επιχειρηµατικότητας 4. Κρυµµένη πηγή δύναµης: οι οικονοµικοί µετανάστες που δεν περιλαµβάνονται στα στοιχεία επιδόσεων. 5. Συνολικά καλές γενικές µακροοικονοµικές επιδόσεις (ανάπτυξη, πληθωρισµός κλπ). 6. Έχει εµπεδωθεί καλό συναινετικό κλίµα µε τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς χρόνιες εκκρεµότητες (όπως το ασφαλιστικό) έχουν επιλυθεί, ενώ δροµολογήθηκε η λειτουργία των δύο νέων θεσµών: «Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης» και «Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας». 7. Η υλοποίηση των µεσοπρόθεσµων δεσµεύσεων ( ) ως προς τη δηµιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και την κατάρτιση ανέργων και εργαζοµένων προχωρά µε ρυθµό ικανοποιητικό (βλέπε σελ. 29). 13

14 13 Ποσοστό Ανεργίας* Ελλάδα Ευρωζώνη Πηγή: New Cronos database (* Στοιχεία για Β τρίµηνο ετών ) Παρά ταύτα, το περιεχόµενο των συστάσεων διατηρεί την επικαιρότητά του διότι: 1. παραµένει χαµηλό το ποσοστό απασχόλησης και κυρίως γυναικών (τόσο σε σύγκριση µε τον µέσο όρο στην ΕΕ όσο και σε σύγκριση µε τους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβόνας) 2. υψηλό εξακολουθεί να είναι το ποσοστό ανεργίας, κυρίως για γυναίκες και νέοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας 3. παραµένουν περιορισµένες οι ευκαιρίες εργασίας µε µερική απασχόληση. Ενώ είναι ευπρόσδεκτη η τάση της οικονοµίας να δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, η έλλειψη ευκαιριών εργασίας µε καθεστώς µερικής απασχόλησης ενδέχεται να αποθαρρύνει ιδιαίτερες κατηγορίες του πληθυσµού από το να αναζητήσουν θέση αµειβόµενης εργασίας. Πιθανή αντιστροφή της τάσης αυτής, µπορεί, να σηµειωθεί µετά τις δεσµεύσεις για νέες θέσεις εργασίας µερικής απασχόλησης για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα. Στην ίδια κατεύθυνση µπορεί να συµβάλει και η εφαρµογή των νέων µέτρων που προωθούνται µε αντίστοιχες νοµοθετικές ρυθµίσεις για την αύξηση της απασχόλησης. 4. Η αναδιάρθρωση των θεσµών της αγοράς εργασίας δεν έχει µέχρι στιγµής οδηγήσει στην ευρεία εφαρµογή συστηµάτων εξατοµικευµένης προσέγγισης τόσο για την πρόληψη όσο και για την καταπολέµηση της ανεργίας. Επιπλέον, οι νοµοθετικές παρεµβάσεις ενίσχυσης της απασχόλησης και της ευελιξίας δεν έχουν µέχρι σήµερα αποδώσει πλήρως. 14

15 Συµµετοχή στην Απασχόληση, ανά Φύλο, % 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% Συµµετοχή Ανδρών Συµµετοχή Γυναικών Η συµµετοχή στην απασχόληση ανά φύλο, όπως απεικονίζεται στο γράφηµα, αποδίδει µε παραστατικό τρόπο τρεις διαφορετικές εξελίξεις. Πρώτον, το ποσοστό συµµετοχής στην απασχόληση των αδρών αυξάνεται σε διάστηµα πέντε ετών κατά 1,6 ποσοστιαίες µονάδες (από 70.9% σε 72,5%) ενώ για τις γυναίκες κατά 3,3 ποσοστιαίες µονάδες (από 40,7% σε 44%). εύτερον, η ταχύτητα αύξησης είναι διπλάσια για τις γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες. Και τέλος, αναδεικνύονται οι διαφορετικές αφετηρίες: Οι άνδρες συµµετέχουν στην απασχόληση το 2003 µε λόγο περίπου 3 στους 4 ενώ οι γυναίκες µε λόγο µικρότερο από 1 στις 2. Η διάρκεια των πέντε ετών δεν υπήρξε εύλογο διάστηµα για µια ριζική ανατροπή αυτών των λόγων. είκτης Ανεργίας ανά Φύλο, % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Ανεργία Ανδρών Ανεργία Γυναικών Τέλος, οι συγκριτικές επιδόσεις ανδρών και γυναικών ως προς την ανεργία επιβεβαιώνουν την εικόνα των προηγουµένων ετών: αν και η ανεργία των γυναικών µειώνεται, εντούτοις η ψαλίδα παραµένει πολύ έντονη. 15

16 ΙΙ. ιαπιστώσεις και προτεραιότητες του Ελληνικού ΕΣ Α Οι προοπτικές για το τρέχον και το επόµενο έτος είναι καλές. Το µεγάλο ερώτηµα αφορά τη διατηρησιµότητα των καλών επιδόσεων από το 2005 και έπειτα (µετά την εξάντληση των Μεγάλων Έργων, του ΚΠΣ και των Ολυµπιακών Αγώνων). Με τη στρατηγική απασχόλησης που αποτυπώνεται στο ΕΣ Α ΣΗΜΕΡΑ δείχνουµε το πώς θα αξιοποιήσουµε το παράθυρο ευκαιρίας της διετίας προκειµένου να θέσουµε γερές βάσεις ανάπτυξης στη συνέχεια. Τούτων δοθέντων, το ΕΣ Α 2003 στηρίζεται στις εξής τρεις κεντρικές διαπιστώσεις (που υπαγορεύουν αντίστοιχο µίγµα στόχων και προτεραιοτήτων): Πρώτη διαπίστωση ως προς ανεργία: Η ανεργία στην Ελλάδα εντοπίζεται κυρίως στις γυναίκες και στα νεαρά άτοµα, αφορά κυρίως άτοµα χωρίς εργασιακή εµπειρία (νεοεισερχόµενοι/ες στην απασχόληση) ενώ τείνει να έχει µεγαλύτερη διάρκεια σε σύγκριση µε την Ευρώπη (µακροχρόνια ανεργία). Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό ανεργίας των ανδρών άνω των 25 ετών είναι χαµηλότερο στην Ελλάδα σε σύγκριση µε την Ευρώπη (5,2% έναντι 5,8%). Άρα: κύριο πρόβληµα είναι η δυσκολία εισόδου στην αγορά εργασίας. Κεντρικό ζητούµενο λοιπόν: η καταπολέµηση των παραγόντων που δυσκολεύουν την είσοδο στην απασχόληση. εύτερη διαπίστωση ως προς συµµετοχή στην απασχόληση: Οι αναξιοποίητες δεξαµενές εργασίας όπως προκύπτουν από τα άτοµα παραγωγικής ηλικίας που δεν αναζητούν εργασία εντοπίζονται κυρίως στις γυναίκες που επικαλούνται λόγους οικογενειακών υποχρεώσεων, στους νέους που επικαλούνται λόγους σπουδών και στις ώριµες ηλικίες που επικαλούνται το γεγονός ότι ήδη βρίσκονται σε σύνταξη. Άρα: κεντρικής σηµασίας πρόβληµα αναδεικνύεται ο συνδυασµός πληµµελούς υποδοµής φροντίδας ΚΑΙ µη ελκυστικότητας των συνθηκών εργασίας 1 και η διατήρηση των µέχρι σήµερα «στερεοτύπων». ύο κεντρικά ζητούµενα αναδεικνύονται ως προτεραιότητες: Πρώτον, η ενίσχυση των υποδοµών φροντίδας για ενίσχυση της επαγγελµατικής πορείας των γυναικών. Και δεύτερον, η αλλαγή των στερεοτύπων και η ανάδειξη των ποικίλων και πολλαπλών τύπων εργασίας προκειµένου να καθίσταται η απασχόληση συµβατή µε τις ανάγκες των ατόµων που για διάφορούς λόγους δεν επιθυµούν πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Τρίτη διαπίστωση: το πρόβληµα απασχόλησης στην Ελλάδα είναι πρωτίστως πρόβληµα προσφοράς και λιγότερο πρόβληµα ζήτησης εργασίας. 1 Όπως προκύπτει από την ΕΕ, σε 17% των ανέργων είχε προταθεί κάποια ευκαιρία απασχόλησης την οποία όµως απέρριψαν. Ο συχνότερος λόγος απόρριψης ήταν ότι δεν εξυπηρετούσε το ωράριο εργασίας και ο τόπος εργασίας. 16

17 Συνεπώς κύριος στόχος του ΕΣ Α 2003 (και της συνολικής ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ στην Ελλάδα) είναι η ενίσχυση της προσφοράς εργασίας, επειδή: Ακόµα κι αν βρουν δουλειά όλοι οι άνεργοι, πάλι θα υπολειπόµαστε σηµαντικά ως προς τους στόχους της Λισσαβόνας (διάγραµµα µε στοιχεία του 2000) 2. Στόχοι Λισαβόνας: ποσοστά απασχόλησης % πληθυσµού ,5 4,3 6,3 55,9 58,0 4,2 5 7, Σύνολο 41,6 Γυναίκες Απασχολούµενµοι Ανεργοι Στόχος 2005 Στόχος 2010 Το σύγχρονο νόηµα της πλήρους απασχόλησης δεν περιορίζεται στους γηγενείς άνδρες, αλλά αφορά ευρύτερες κατηγορίες προκειµένου να φτάσει το συνολικό ποσοστό απασχόλησης στο 70% (Πρώτος Ευρωπαϊκός Στόχος). Απαραίτητη προϋπόθεση για βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας είναι η ίδια η εργασία. ( εύτερος Ευρωπαϊκός Στόχος). Η πρόσβαση στην απασχόληση αποτελεί το καλύτερο όπλο κατά της φτώχειας και του αποκλεισµού. Ενώ παλαιότερα φαίνεται ότι αρκούσε η εργασία του αρχηγού του νοικοκυριού προκειµένου να αποτραπεί ο κίνδυνος φτώχειας, διαχρονικά φαίνεται ότι δεν επαρκεί πλέον. Ισχυρή θετική επίδραση στην αποτροπή του κινδύνου φτώχειας του νοικοκυριού αποτελεί η εργασία της συζύγου (και µάλιστα γίνεται ολοένα περισσότερο σηµαντικός αποτρεπτικός παράγοντας). Επισφάλεια και απασχόληση 2 Στο διάγραµµα το οποίο απεικονίζει στοιχεία του έτους 2000 το ποσοστό απασχόλησης και ανεργίας αναφέρεται στο σύνολο του πληθυσµού και όχι στο εργατικό δυναµικό (γι αυτό και χαµηλότερο το ποσοστό ανεργίας). 17

18 Η πρόσβαση στην απασχόληση αποτελεί ίσως το αποτελεσµατικότερο φάρµακο για την πρόληψη της φτώχειας καθώς και για την άµβλυνση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισµού. Οι διαθέσιµες µετρήσεις διεθνώς, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα πιστοποιούν πως οι άνεργοι διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο φτώχειας, ενώ εµφανίζεται υψηλή συγκέντρωση φτώχειας σε νοικοκυριά που δεν συµµετέχουν στην αγορά εργασίας. Ένα άνεργο άτοµο στην Ελλάδα έχει 2,15 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να είναι φτωχό σε σύγκριση µε ένα εργαζόµενο άτοµο. Εντούτοις, στην Ελλάδα εµφανίζονται και άλλοι ενδεχοµένως ισχυρότεροι παράγοντες που προσδιορίζουν αυξηµένο κίνδυνο φτώχειας (Οι συνταξιούχοι, τα µέλη νοικοκυριών µε αρχηγό αγρότη και τα µέλη νοικοκυριών µε αρχηγό που δεν τέλειωσε το ηµοτικό σχολείο εµφανίζονται περισσότερο ευάλωτα στον κίνδυνο της φτώχειας έναντι των µελών νοικοκυριών µε αρχηγό άνεργο). Η ανεργία, λοιπόν, αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα του κινδύνου φτώχειας, αλλά δεν είναι ούτε ο µοναδικός ούτε ο σηµαντικότερος. Άλλωστε εµφανίζει διαχρονικά κάποια µείωση (το 1988 ο σχετικός κίνδυνος φτώχειας ενός ανέργου ατόµου ήταν 1.74, ενώ το 1999 ήταν 1.44). Πέραν της ανεργίας, προσδιοριστικοί παράγοντες φτώχειας είναι τόσο η έλλειψη πρόσβασης στην απασχόληση (άεργα άτοµα και νοικοκυρές) όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσλαµβάνει η απασχόληση. Με άλλα λόγια, η ένταση της απασχόλησης συσχετίζεται και αυτή µε τον κίνδυνο της φτώχειας. Η κατάσταση απασχόλησης του κάθε µέλους του νοικοκυριού και κυρίως των δύο συζύγων, όπως και η ένταση της απασχόλησης συνδιαµορφώνουν την πιθανότητα φτώχειας. Η εργασία και της συζύγου µειώνει αισθητά τον κίνδυνο της φτώχειας, και η ευεργετική αυτή επίδραση γίνεται εντονότερη κατά τα τελευταία χρόνια. ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Για τη βελτίωση της συµµετοχής στην απασχόληση και την καταπολέµηση της ανεργίας αιχµές πολιτικών πρωτοβουλιών είναι: 1. Βελτίωση της ελκυστικότητας και της οικονοµικής αποδοτικότητας της εργασίας µε όχηµα τη φορολογική µεταρρύθµιση. (κατευθυντήρια γραµµή ή Κ8) 2. Τον ίδιο στόχο υπηρετεί η προγραµµατιζόµενη ρύθµιση µε την οποία προβλέπονται προσλήψεις µε µερική απασχόληση για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα ( νέες θέσεις εργασίας). (Κ3, Κ5, Κ6) 3. Η παράταση του εργασιακού βίου υπηρετείται και από τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος. (Κ5) 4. Επιχειρείται µετατόπιση της έµφασης των πολιτικών από επιδότηση της ανεργίας σε επιδότηση της εργασίας όπως συµπυκνώνεται σε νέα νοµοθετική 18

19 πρωτοβουλία για όλους τους επιδοτούµενους ανέργους που λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας ανέργων από 5 ως 12 µήνες. Η πολιτική αυτή έχει ήδη εφαρµοστεί πιλοτικά µε την επιδότηση θέσεων εργασίας για την συνέχιση λειτουργίας ξενοδοχειακών µονάδων και µετά το τέλος της περιόδου που παρουσιάζει αυξηµένο τουριστικό ενδιαφέρον. 5. Η αποτελεσµατική λειτουργία της αγοράς εργασίας στο θέµα της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας υπηρετείται πρωτίστως µε τη βελτίωση και την αναδιάρθρωση της λειτουργίας του ΟΑΕ. Συµβολή στον ίδιο στόχο θα έχει και η βελτίωση της λειτουργίας των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης και των ιδιωτικών γραφείων συµβούλων εργασίας. (Κ1, Κ10) 6. Η καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας θα ενισχυθεί και µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας νοµιµοποίησης των οικονοµικών µεταναστών αλλά και µε τις προβλέψεις για «µετατροπή» της επιδότησης της ανεργίας σε επιδότηση της εργασίας και τα κίνητρα για τις προσλήψεις. Ιδιαίτερα σηµαντική θα είναι η συµβολή της ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων από τον ΟΑΕ και το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας τα οποία θα επιτρέπουν και τη διασταύρωση στοιχείων µεταξύ τους αλλά και µε το ΙΚΑ. (Κ9) 7. Η ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα θα επενεργήσει ευεργετικά τόσο ως µοχλός δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας, όσο και ως προϋπόθεση που θα επιτρέψει σε γυναίκες να αναζητήσουν εργασία. (Κ5, Κ6). 8. Στην ίδια κατεύθυνση θα λειτουργήσουν και οι νέες ευκαιρίες απασχόλησης στην κοινωνική οικονοµία. 9. Ενισχύεται η ζήτηση για γυναίκες εργαζόµενες µε την υιοθέτηση δύο νέων µέτρων που µειώνουν το έµµεσο εργατικό κόστος και αίρουν αντικίνητρα για την απασχόληση γυναικών: 9.1. επιδοτούνται οι εργοδοτικές εισφορές για την πρόσληψη ανέργων γυναικών µε δύο παιδιά 9.2. επιδοτούνται οι εργοδοτικές εισφορές από πρόσληψη για αντικατάσταση γυναίκας εργαζόµενης που βρίσκεται σε άδεια σχετική µε µητρότητα (τοκετού, λοχείας κλπ). 10. Η ακριβέστερη αποτύπωση της πραγµατικής εικόνας τόσο της συµµετοχής στην απασχόληση όσο και ως προς το ποσοστό ανεργίας θα επιτευχθεί µε την αναµόρφωση του δείγµατος της Έρευνας Εργατικού υναµικού που επεξεργάζεται η ΕΣΥΕ. 11. Η υποστήριξη της προσπάθειας των ανέργων να βρουν δουλειά αλλά και η αποτελεσµατικότερη λειτουργία της αγοράς εργασίας (ενίσχυση γεωγραφικής κινητικότητας) επιδιώκεται µε την εισαγωγή νέου µέτρου επιδότησης ενοικίου σε ανέργους που βρίσκουν δουλειά µακριά από το σπίτι τους. 12. Η πλήρης αποτίµηση των προηγούµενων προσπαθειών εισαγωγής ευελιξίας στην αγορά εργασίας θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης µε τους κοινωνικούς εταίρους ιδιαίτερα στην εθνική επιτροπή απασχόλησης (Κ3). 13. Η συνέχιση των προγραµµάτων ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας (και µάλιστα σε στοχευµένες οµάδες του πληθυσµού) θα διατηρήσει τη διαφαινόµενη τάση ενίσχυσης το ειδικού βάρους των αυτοαπασχολούµενων (Κ2). 19

20 14. Ο Οδηγός Εφαρµογή Ισότητας καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για τους Μετανάστες αποτελούν µείζονος σηµασίας πρωτοβουλίες στο πεδίο της ισότητας των φύλων (Κ6) και στο πεδίο της ένταξης οµάδων που µειονεκτούν (Κ7). 15. Σηµαντικό ρόλο θα διαδραµατίσει ο «αναδιοργανωµένος» ΟΑΕ µε βάση και το συµφωνηµένο πλαίσιο δεσµεύσεων. Πρόσληψη 489 εργασιακών συµβούλων, που στελεχώνουν τα Κ.Π.Α., προκειµένου µέχρι τις να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία 67 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) σε ολόκληρη τη χώρα. Τον εκέµβριο του 2002 λειτουργούσαν 60 Κ.Π.Α µέχρι τέλος του 2003 θα λειτουργούν 73 ΚΠΑ. Εφαρµογή πλήρως του συστήµατος της εξατοµικευµένης προσέγγισης των ανέργων και της πρωτογενούς ανίχνευσης των αναγκών της αγοράς εργασίας. Εφαρµογή προγράµµατος εκπαίδευσης των εργασιακών συµβούλων από τον Ιούνιο µέχρι και τον Σεπτέµβριο του Σύσταση και λειτουργία, της Ειδικής Υπηρεσίας στον Ο.Α.Ε.. που ανέλαβε την ευθύνη λειτουργίας των Κ.Π.Α. Η Ειδική Υπηρεσία έχει οργανωθεί και λειτουργεί µε εγκεκριµένο εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας και στελέχη. Ανανέωση και εµπλουτισµός των «εργαλείων» της εξατοµικευµένης προσέγγισης, δηλαδή του βασικού ερωτηµατολογίου, του ατοµικού σχεδίου δράσης του ανέργου κλπ. Ανάπτυξη και λειτουργία µέχρι τις ΜΙS, που θα περιλαµβάνει τη δυνατότητα άµεσης καταχώρησης στο πληροφοριακό σύστηµα, των αποτελεσµάτων της εξατοµικευµένης προσέγγισης από τον εργασιακό σύµβουλο, τη δυνατότητα η εφαρµογή αυτή να συνδέεται µε τον υπάρχον σύστηµα προσφοράς ζήτησης του Ο.Α.Ε.. και τέλος να δίνεται η ευχέρεια στον εργασιακό σύµβουλο να βλέπει στον υπολογιστή του την πορεία του ανέργου κάθε τρείς, έξι και δώδεκα µήνες. 16. Η διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων συµβάλλει ουσιαστικά για την προώθηση της απασχόλησης σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας. εύτερος στόχος: ενίσχυση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας. Υγιεινή και ασφάλεια της Εργασίας. Η προαγωγή της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος αποτελούν προϋποθέσεις για την ποιότητα στην εργασία και πάγια προτεραιότητα των πολιτικών απασχόλησης. Για την εξυπηρέτηση του στόχου αυτού έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια µια συντονισµένη προσπάθεια µε στόχο τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας µέσω της πρόληψης του εργατικού κινδύνου, της µείωσης των εργατικών ατυχηµάτων και της προαγωγής της υγείας των εργαζοµένων. Όλα τα υπάρχοντα στοιχεία συνηγορούν ότι αυτή η προσπάθεια αποφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ενώ το 1977 συνέβαινε εργατικό ατύχηµα στο 3,81% των ασφαλισµένων, το 1999 το ποσοστό αυτό έχει µειωθεί σηµαντικά και είναι στο 0,91%. Η µείωση µάλιστα αυτή είναι σταθερή και οµαλή κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας. 20

21 Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του γραφήµατος που ακολουθεί, ενώ το εργατικό δυναµικό παρουσίασε συνεχή αύξηση, στα εργατικά ατυχήµατα εµφανίζεται πτωτική εξέλιξη. 21

22 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Μετά τη σύσταση του ελεγκτικού µηχανισµού (ΣΕΠΕ) και την εντατικοποίηση των ελέγχων, οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να δηλώνουν στο ΣΕΠΕ τα ατυχήµατα που συµβαίνουν, καθώς η µέχρι πρότινος πρακτική ήταν να δηλώνονται µόνο τα θανατηφόρα και τα πολύ σοβαρά εργατικά ατυχήµατα. Αξίζει να αναφερθεί ότι για όλα τα δηλωθέντα εργατικά ατυχήµατα στο ΣΕΠΕ διενεργείται έλεγχος και συντάσσεται έκθεση αυτοψίας η οποία επέχει θέση µηνυτήριας αναφοράς όταν προκύπτουν ενδείξεις ευθυνών και αποστέλλεται στις δικαστικές αρχές. Το γεγονός αυτό δίνει και την ιδιαίτερη διάσταση που αποκτά η υποχρέωση του εργοδότη να αναγγείλει το εργατικό ατύχηµα. ΕΤΗ Σε ότι αφορά τα θανατηφόρα ατυχήµατα, αν και κατά το έτος 2001 παρουσιάστηκε µια απότοµη αύξηση του αριθµού τους, στα επόµενα δύο χρόνια σηµειώνεται µείωση. ΕΤΟΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΜΕΙΩΣΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ % 200 Α ΕΞΑΜ % 153 Από τα παρακάτω στοιχεία εµφανίζεται µεγάλη αύξηση τόσο των ελέγχων όσο 150 και των επιβαλλόµενων κυρώσεων Α ΕΞΑΜ

23 ΕΤΟΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΙΑΚΟΠΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Β ΕΞΑΜ Μηνύσεις, διακοπές και πρόστιµα, ΜΗΝΥΣΕ ΙΣ ΙΑΚΟΠΕ Σ ΠΡ ΟΣΤΙΜΑ Β ΕΞΑΜ Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην προστασία των ανηλίκων εργαζοµένων µε τον προσδιορισµό εργασιών, έργων ή δραστηριοτήτων που δεν επιτρέπεται να εκτελούν για προστασία της σωµατικής και ψυχικής υγείας τους και της ηθικής τους και την ανάπτυξη δικτύου για την παρακολούθηση και την εποπτεία εφαρµογής των διατάξεων. Τρίτος στόχος: Κοινωνική συνοχή και ενσωµάτωση. Κοινωνικές απάνες (δαπάνες κοινωνικής προστασίας) Η κεντρική στρατηγική σηµασία του στόχου της κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής ενσωµάτωσης αντανακλάται στην τάση των δαπανών κοινωνικής προστασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ. Όπως υποδηλώνει το γράφηµα, η πορεία των δαπανών κοινωνικής 23

24 προστασίας στην Ελλάδα γίνεται επιταχυνόµενα αυξητική από το 1992 και έπειτα, ενώ η τάση σύγκλισης µε τον µέσο όρο των χωρών της ΕΕ είναι εµφανής. Η τάση σύγκλισης επιτεύχθηκε χάρις στο µεγάλο και επιταχυνόµενο ρυθµό αύξησης των κοινωνικών δαπανών. Η απεικόνιση της πραγµατικής, κατά κεφαλή, αύξησης δείχνει το µέγεθος του εγχειρήµατος όπως αναδεικνύει το εύρος και τη σηµασία των πολιτικών που εφαρµόστηκαν σε αυτό το διάστηµα. 24

25 Πραγµατική κατά κεφαλή αύξηση των κοινωνικών δαπανών % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Πηγή: EΣΥΕ, Eurostat/Statistics in Focus-Theme 3-16/2002 Μεγάλος αριθµός πολιτικών στοχεύει στην αντιµετώπιση και καταπολέµηση φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού. Ο πίνακας της επόµενης σελίδας (αναπαράγεται µε µικρές αλλαγές από το Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Ένταξη, 2003) συνοψίζει τις δράσεις αυτές ανά τύπο προβλήµατος που επιχειρεί να αντιµετωπίσει (ηλικία, χαµηλές αποδοχές, ανεργία, οικογένεια, γεωγραφική αποµόνωση και αναπηρία ή µειονεξία (στον οριζόντιο άξονα) καθώς και ανά στόχο (οικονοµική κατάσταση, ένταξη στην αγορά εργασίας, υγεία, στέγη κλπ) στον κάθετο άξονα. 25

26 Πίνακας 1: Ενδεικτικές ράσεις για την Καταπολέµηση του Κοινωνικού αποκλεισµού Προβλήµατα στην αγορά εργασίας Ευπαθείς οµάδες Ηλικιωµένοι Χαµηλές αποδοχές Ανεργοι Οικογένειες Γεωγραφική διάσταση Φυσική κατάσταση Μειονεξία Οικονοµικ ή κατάστασ η Συντάξεις ΚΟ ΕΚΑΣ ΟΓΑ Ν3029/02 Επιδότηση Μισθων (Ν2874) Μερική απασχόληση Προνοιακή Πολιτική ΟΑΕ Επιδόµατα ανεργίας -µακροχρόνια ανέργων Προνοιακή Πολιτική ΟΑΕ Σχολικό επίδοµα Οικογενειακά επιδόµατα Ισόβια σύνταξη Φορολογικά Αναζωογόνηση Υπαίθρου Εισοδηµατική ενίσχυση σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές Κύρια σύνταξη ΟΓΑ Επιδοµατική πολιτική Φορολογιές ελαφρύνσεις Συντάξεις αναπηρίας Ειδική επιδοµατική πολιτική Αποφυλακιζόµενοι Παλιννοστούντες Ενταξη στην αγορά εργασίας Εργασία συνταξιούχων Επανένταξη ανέργων µεγάλης ηλικίας Κατάρτιση Κατάρτιση Προστασία µητρότητας Προγράµµατα νέους αγρότες για Φόρος κληρονοµίας αγροτικών εκτάσεων Ολοκληρωµένα προγράµµατα Ν.2643/98 Επιχειρηµατικότητ α ΑµεΑ ΟΑΕ απασχό- Μερική ληση Αποκατάσταση παλιννοστούντων Νοµιµοποίηση µεταναστών Καταπολέµηση ξενοφοβίας Υγεία Αναβάθµιση ΕΣΥ Ανοικτή φροντίδα Ασφάλιση Ασφάλιση ανέργων Αναβάθµιση ΕΣΥ Ασφάλιση υγείας Στεγαστική αρωγή φοιτητών Περιφερειακή διάρθρωση ΕΣΥ Τηλεϊατρική ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Αποασυλοποίηση Βοήθεια στο Σπίτι ΚΗΦΗ ΕΚΑΚΒ Παιδεία Ειδικά ενισχυτικά προγράµµατα ια εκπαίδευση βίου Σχολικά είδη σε οικογένειες ανέργων Επαγγελµατικός προσανατολισµ ός Ενισχυτική διδασκαλία Μεταφορά µαθητών Ειδική αγωγή Κ ΑΥ Εκπαί-δευση όλους Ν. 2817/00 για Π Σ Αλφαβητισµός ιαπολιτισµική εκπαίδευση Εκπαίδευση µουσουλµάνων Θράκης Στέγη {Υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης} Επίδοµα θέρµανσης συνδροµή ΟΕΚ Επιδότηση ενοικίου ΟΕΚ Προγράµµατα ΟΕΚ Επιδότηση ενοικίου ανέργων που βρίσκουν δουλειά µακριά από το σπίτι τους. Επιδότηση Ενοικίου Προγράµµατα ΟΕΚ Φορολογικά Φυσικές καταστροφές (σεισµοί) Μέτρα ΟΕΚ Πρόγραµµα Τσιγγάνων Παλιννοστούντες Προγράµµατα σστέγων Άλλα αγαθά Βοήθεια στο Σπίτι ΚΑΠΗ Κοινωνικός τουρισµός Κοινωνικός τουρισµός Εργατική εστία Κατασκηνώσεις Εργατική εστία Βιβλιοθήκες (βιβλιοαυτοκίνητα) Προσπελασιµότητ α Παραολυµπιακοί Ολοκληρωµένο πρόγραµµα Τσιγγάνους για Προβλήµ ατα Γυναικών Συντάξεις χηρείας ιακεκοµµένος ασφαλιστικός βίος Συµφιλίωση Β/ν Σταθµοί Μερική απασχόληση Αυξηµένη συµµετοχή προγράµµατα κατάρτισης σε Παιδική φύλαξη 26 Βοήθεια στο σπίτι για ηλικιωµένους Γυναικεία επιχειρηµατικότητα Στήριξη οικογένειας Κ ΑΠ ΜΕΑ Ειδικά προγράµµατα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2003-2005 Οκτώβριος 2003 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ µετά την Χάρτα Σύγκλισης: Συνέπεια στρατηγικής στόχευσης κειµένων

EΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2003-2005 Οκτώβριος 2003 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ µετά την Χάρτα Σύγκλισης: Συνέπεια στρατηγικής στόχευσης κειµένων EΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2003-2005 Οκτώβριος 2003 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ µετά την Χάρτα Σύγκλισης: Συνέπεια στρατηγικής στόχευσης κειµένων πολιτικής 1. Το γενικό πλαίσιο πολιτικής προς την Σύγκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική

Περιφερειακή Στρατηγική ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα.

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα. Προγράμματα για μείωση της ανεργίας Τουλάχιστον 368.540 άνεργοι καλύπτονται ή θα καλυφθούν από τα προγράμματα απασχόλησης τα οποία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε θα υλοποιηθούν έως το τέλος του 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Tο Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Θεσµοθετήθηκε µε το Νόµο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Θ. Μητράκος Θ. Γεωργιάδης Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών Αθήνα, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα:

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Από την ανεργία στην εργασία

Από την ανεργία στην εργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Από την ανεργία στην εργασία Δράσεις για την ένταξη ομάδων στόχων στην αγορά εργασίας και τη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Προϋπολογισμός: 2,5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική πρόνοια είναι η προστασία επιλεγµένων ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε παροχές µη ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Κοινωνική πρόνοια είναι η προστασία επιλεγµένων ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε παροχές µη ανταποδοτικού χαρακτήρα. ΜΑΘΗΜΑ 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Κοινωνική πρόνοια είναι η προστασία επιλεγµένων ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε παροχές µη ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Εργόσηµο. Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί

Εργόσηµο. Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί Εργόσηµο Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί Τα πάνω κάτω σε όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και συντάξεις, αλλά και στον τρόπο υπολογισµού και καταβολής των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001 της Μαρίας Καραμεσίνη Λέγαμε στο πρώτο μέρος αυτού του άρθρου, στο προηγούμενο φύλλο της Εποχής, ότι εν όψει του διάλογου για το ασφαλιστικό, που

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail stereaellada@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΡΑΣΗ ΕΡΓΑ Έργο 1.1.α/13: Πρόγραµµα προληπτικής ιατρικής και παροχής στοχευµένων υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µέσω ενεργειών οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014 «Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Ο Τομέας Υγείας στο ΕΣΠΑ 2007-13 Αρχικός Σχεδιασμός (2007), προϋπολογισμός: 1,22 δις Προϋπολογισμός 2014: 720,276 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Μελέτη για την καταπολέμηση της Φτώχειας και προαγωγή της Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΑΘΗΝΑ 2005 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΥΡΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 2003-2004...4

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα