ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003

2 2 ΑΘΗΝΑ Σεπτέµβριος 2003

3 Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ Α) 2003 Το ΕΣ Α 2003 ουσιαστικά αποτελεί σχέδιο για την περίοδο σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και συγκροτήθηκε στη βάση της νέας δοµής που υπαγορεύει η δεύτερη γενιά Εθνικών Σχεδίων ράσης. Εστιάζεται στους 3 πρωταρχικούς στόχους και σε 10 κατευθυντήριες γραµµές δράσης. Πρώτος στόχος: πλήρης απασχόληση εύτερος στόχος: ποιότητα και παραγωγικότητα της εργασίας Τρίτος στόχος: κοινωνική συνοχή και ενσωµάτωση. Και οι 10 κατευθυντήριες γραµµές: 1. µέτρα για ανέργους και αέργους 2. επιχειρηµατικό πνεύµα και θέσεις εργασίας 3. προσαρµοστικότητα εργασίας 4. επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό και δια βίου 5. αύξηση προσφοράς εργασίας και παράταση επαγγελµατικού βίου 6. ισότητα φύλων 7. ενσωµάτωση ατόµων που µειονεκτούν στην αγορά εργασίας 8. αποδοτικότητα και ελκυστικότητα εργασίας 9. αδήλωτη εργασία 10. επαγγελµατική και γεωγραφική κινητικότητα 3

4 Τη συγγραφή του ΕΣ Α 2003 επιµελήθηκε οµάδα εµπειρογνωµόνων στο πλαίσιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε τη συνδροµή όλων των συναρµόδιων και συναφών Υπουργείων, φορέων και οργανισµών (σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο) ενώ το τελικό προϊόν αποτέλεσε αντικείµενο διαβουλεύσεων µε τους κοινωνικούς εταίρους. Περιεχόµενα Α. Το πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για την απασχόληση: Πρόοδος που σηµειώθηκε ως προς τους τρεις κεντρικούς στόχους Το πλαίσιο της οικονοµικής στρατηγικής Εξελίξεις στην απασχόληση πίνακες και γραφήµατα Β. Ανταπόκριση στις κατευθυντήριες γραµµές Ι. Το φόντο των εξελίξεων στην Ελλάδα κατά τον τελευταίο χρόνο: II. ιαπιστώσεις και προτεραιότητες του Ελληνικού ΕΣ Α ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Για τη βελτίωση της συµµετοχής στην απασχόληση και την καταπολέµηση της ανεργίας αιχµές πολιτικών πρωτοβουλιών ΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ενίσχυση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας. ΤΡΙΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Κοινωνική συνοχή και ενσωµάτωση. Κοινωνικές απάνες (δαπάνες κοινωνικής προστασίας) III. Αξιολόγηση πορείας και νέες εµφάσεις Ενδείξεις για την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών: Τοµείς που η αποτελεσµατικότητα των πολιτικών χρειάζεται ενίσχυση: IV. Ειδικότερα: Οι 10 κατευθυντήριες γραµµές. 1. µέτρα για ανέργους και άεργους 2. επιχειρηµατικό πνεύµα και θέσεις εργασίας 3. προσαρµοστικότητα εργασίας 4. επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό και δια βίου 5. αύξηση προσφοράς εργασίας και παράταση επαγγελµατικού βίου 6. ισότητα φύλων 7. ενσωµάτωση ατόµων που µειονεκτούν στην αγορά εργασίας 8. αποδοτικότητα και ελκυστικότητα εργασίας 4

5 9. αδήλωτη εργασία 10. επαγγελµατική και γεωγραφική κινητικότητα Γ. εσµεύσεις και στόχοι για το επόµενο διάστηµα. Παρακολούθηση, Συντονισµός και εταιρική σχέση Ε. Στατιστικό Παράρτηµα Α. Το πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για την απασχόληση: Πρόοδος που σηµειώθηκε ως προς τους τρεις κεντρικούς στόχους. Το πλαίσιο της οικονοµικής στρατηγικής Η Ελλάδα κατάφερε στην τελευταία πενταετία σηµαντική πρόοδο στην επίτευξη ονοµαστικής σύγκλισης και περιορισµού του αναπτυξιακού χάσµατος µε τους εταίρους της Ε.Ε. Τώρα η έµφαση βρίσκεται στην επιτάχυνση και διατήρηση της διαδικασίας πραγµατικής σύγκλισης και ταχείας ποιοτικής αναβάθµισης του παραγωγικού συστήµατος. Σε αυτό το πλαίσιο η προσπάθεια εστιάζεται: στη σύνδεση µακροοικονοµικών πολιτικών και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης µε εµπέδωση της κοινωνικής συνοχής. Το 2002 η ελληνική οικονοµία ήταν η δεύτερη ταχύτερα αναπτυσσόµενη οικονοµία στην ΕΕ (µε ρυθµό ανάπτυξης 4% έναντι 6% της Ιρλανδίας αλλά 1,1% της ΕΕ), ενώ για το 2003 αναµένεται να επιδείξει τον ταχύτερο ρυθµό ανάπτυξης (µε προσδοκώµενο 3,6% έναντι 3,3% της Ιρλανδίας και 1,3% της ΕΕ). 5

6 Ετήσιος ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ Ευρωπαϊκή Ένωση Ελλάδα Πηγή: Eurostat, ιαρθρωτικοί είκτες. 6

7 Ανάλογες επιδόσεις σηµειώθηκαν και στο πεδίο της παραγωγικότητας. Το 1994 η παραγωγικότητα εργασίας στην Ελλάδα αντιστοιχούσε στο 74% του κοινοτικού µέσου όρου, ενώ το 2003 υπολογίζεται ότι θα αντιστοιχεί σε 86,5% Εξέλιξη παραγωγικότητας εργασίας (Ε.Ε=100) Ελλάδα Ισπανία Πορτογαλία Πηγή: Eurostat, ιαρθρωτικοί είκτες Οι µισθοί και οι συντάξεις ακολουθούν ανοδική πραγµατική πορεία που εγγυάται τη βελτίωση του εισοδήµατος των εργαζοµένων και τη συστηµατική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Μέσα σε λιγότερο από µια δεκαετία η Ελλάδα κέρδισε σχεδόν 10 ποσοστιαίες µονάδες σε µονάδες αγοραστικής δύναµης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Το κατά κεφαλή διαθέσιµο εισόδηµα της χώρας βρίσκεται πλέον στην όγδοη θέση ανάµεσα στα κράτη µέλη της Ένωσης. 7

8 Κατά κεφαλή διαθέσιµ ο εισόδηµ α * (Ε. Ε -25=100) Πηγή: Eurostat, Statistics in focus 2003 (* σε µονάδες αγοραστικής-καταναλωτικής δύναµης) Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας, οι βασικές προτεραιότητες και κατευθύνσεις για τις µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία είναι: στήριξη της επιχειρηµατικότητας και των µικρών επιχειρήσεων δηµιουργία της οικονοµίας της γνώσης οικονοµική ολοκλήρωση, υποδοµές, δίκτυα αύξηση της εξωστρέφειας της οικονοµίας δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας στήριξη της αλληλεγγύης και ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής διαφύλαξη της ποιότητας ζωής και της µελλοντικής ευηµερίας 8

9 Οι στρατηγικές δεσµεύσεις µας ως προς την πραγµατική σύγκλιση (Χάρτα της Σύγκλισης: ανάπτυξη και ευηµερία για όλους) είναι: 90% του ΑΕΠ ανά κάτοικο µέχρι το 2010 ενδιάµεσος στόχος του 80% του ΑΕΠ µέχρι το 2008 µείωση του δηµοσίου χρέους στο 85% του ΑΕΠ µέχρι το 2008, και κάτω από το 70% µέχρι το 2010 δηµοσιονοµικό πλεόνασµα της γενικής κυβέρνησης µέχρι το 2005 και πλεόνασµα ίσο µε 1,5% του ΑΕΠ µέχρι το 2010 Πρωτογενές πλεόνασµα 7% του ΑΕΠ µέχρι το Εξελίξεις στην απασχόληση Στη διάρκεια του 2003 σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση τόσο της απασχόλησης όσο και του ποσοστού συµµετοχής στην απασχόληση, ανατρέποντας έτσι µια ανησυχητική εξέλιξη των τελευταίων δύο ετών. Συνολική Ανάπτυξη Απασχόλησης (χλδ άτοµα), Απασχολούµενοι 15+ Απασχολούµενοι Συνεχίζοντας την πτωτική της πορεία, η ανεργία παρουσίασε σηµαντική µείωση µιας ποσοστιαίας µονάδας στο πρώτο τρίµηνο του 2003 (σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2002). Συνολικά, από το 2000 η ανεργία έχει µειωθεί κατά 2,2 ποσοστιαίες µονάδες, 9

10 που αντιστοιχεί σε µείωση κατά 25% του µέσου ετήσιου ρυθµού του αριθµού των ανέργων. Συνολική Ανεργία (χλδ άτοµα), % 11% 10% 9% 8% Άνεργοι είκτες Ανεργίας Η µεγαλύτερη πρόοδος αφορά τον περιορισµό της ανεργίας των νέων καθώς και της µακροχρόνιας ανεργίας, ενώ λιγότερο εντυπωσιακά αποτελέσµατα σηµειώθηκαν στην καταπολέµηση της ανεργίας των γυναικών. Μακροχρόνια άνεργοι και Άνεργοι νέοι ετών (χλδ άτοµα), Μακροχρόνια Άνεργοι Άνεργοι Νέοι Σε συνδυασµό µε την αύξηση της απασχόλησης σηµειώθηκε επιπλέον και αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας (από 75,6% του µέσου όρου της Ε.Ε. το 1998 στο 86,5% το Άρα, η οικονοµία επιταχύνει τους ρυθµούς δηµιουργίας νέων 10

11 θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα υποχωρούν τα ποσοστά των ανέργων χωρίς να ανακόπτεται ο ρυθµός εισόδου στην αγορά εργασίας. Συνολική Ανάπτυξη Απασχόλησης (χλδ άτοµα), Απασχολούµενοι Παράλληλα προχώρησαν οι προσπάθειες ανασυγκρότησης του ΟΑΕ µε επανεξέταση της πορείας του προγράµµατος ανασυγκρότησης και τη νέα στοχοθεσία όπως αυτή προκύπτει από τις περισσότερο πρόσφατες αποφάσεις. Συνεχίζει η λειτουργία των νέων θεσµών που εισήχθησαν πρόσφατα στην αγορά εργασίας µε τα ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας και το θεσµό του δανεισµού εργαζοµένων. Ποσοστό Συµµετοχής στην Απασχόληση, % 58% 57% 56% 55% 54% Η µερική απασχόληση, παρά τις ελαφρές αυξοµειώσεις που παρουσιάζει (άλλοτε ανοδικά και άλλοτε καθοδικά) παραµένει εξαιρετικά περιορισµένη και καθηλωµένη σε χαµηλά επίπεδα. Με αυτό το δεδοµένο, και καθώς δεν φαίνεται να έχουν αποδώσει 11

12 µέχρι σήµερα οι προσπάθειες παλαιότερων νοµοθετικών ρυθµίσεων να «απογειώσουν» τη µερική απασχόληση, εξετάζεται η εισαγωγή µορφών µερικής απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα προκειµένου να υπηρετηθούν δύο στόχοι ταυτοχρόνως: Αφ ενός µεν να αντιµετωπιστούν πραγµατικές κοινωνικές ανάγκες κυρίως στον τοµέα της φροντίδας και της εξυπηρέτησης των πολιτών- και αφ ετέρου η παραδειγµατική εισαγωγή ελκυστικών εκδοχών µερικής απασχόλησης προκειµένου να µεταστραφεί ένα εµπεδωµένο αρνητικό κλίµα. Ποσοστά Μερικής Απασχόλησης, % 10% 8% 6% 4% 2% 0% Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Επιπλέον σηµειώνεται πρόοδος στο πεδίο της καλύτερης αποτύπωσης της πραγµατικής κατάστασης στην αγορά εργασίας. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ) επισηµαίνει ότι µε την Έρευνα Εργατικού υναµικού όπως διεξάγεται υποτιµάται σοβαρά ο συνολικός αριθµός των αλλοδαπών στην αγορά εργασίας λόγω της έλλειψης σχετικών στοιχείων και της γεωγραφικής κινητικότητας της οµάδας αυτής του πληθυσµού. Ως εκ τούτου δεν αντανακλάται η πραγµατικότητα της σηµαντικής συµµετοχής των οικονοµικών µεταναστών στο σύνολο των εργαζοµένων. Επίσης, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η ΕΣΥΕ σηµείωσε σηµαντική πρόοδο στο πεδίο της αποτύπωσης της κατάστασης όσον αφορά τα άτοµα µε αναπηρίες (για τα οποία η εικόνα ως τώρα ήταν εξαιρετικά ασαφής λόγω έλλειψης αξιόπιστων και συγκρίσιµων στοιχείων). Η έρευνα αυτή για άτοµα µε προβλήµατα υγείας ή αναπηρία έγινε κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2002 (ερευνήθηκαν άτοµα µέλη των νοικοκυριών που ανήκουν στο δείγµα της έρευνας εργατικού δυναµικού). Τέλος, στην τρέχουσα χρονιά επιτυγχάνεται καλύτερη και στενότερη διασύνδεση ανάµεσα στις πολιτικές απασχόλησης και στις πολιτικές που προάγουν την κοινωνική συνοχή και µε την οικονοµική/αναπτυξιακή πολιτική. Η παράλληλη προετοιµασία του ΕΣ Απασχόλησης (ΕΣ Α) και του ΕΣ Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣ Εν) διασφαλίζει µεγαλύτερες συνέργειες και καλύτερο συντονισµό. 12

13 Β. Ανταπόκριση στις κατευθυντήριες γραµµές Ι. Το φόντο των εξελίξεων στην Ελλάδα κατά τον τελευταίο χρόνο: Τα «καλά νέα»: 1. Μείωση ανεργίας σε ποσοστό 8,9% στο β τρίµηνο του Αύξηση συµµετοχής στην απασχόληση στο 57,94%. 3. Ενισχυµένη εµφανίζεται η αυτό-απασχόληση, η οποία αποτελεί µια µορφή επιχειρηµατικότητας 4. Κρυµµένη πηγή δύναµης: οι οικονοµικοί µετανάστες που δεν περιλαµβάνονται στα στοιχεία επιδόσεων. 5. Συνολικά καλές γενικές µακροοικονοµικές επιδόσεις (ανάπτυξη, πληθωρισµός κλπ). 6. Έχει εµπεδωθεί καλό συναινετικό κλίµα µε τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς χρόνιες εκκρεµότητες (όπως το ασφαλιστικό) έχουν επιλυθεί, ενώ δροµολογήθηκε η λειτουργία των δύο νέων θεσµών: «Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης» και «Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας». 7. Η υλοποίηση των µεσοπρόθεσµων δεσµεύσεων ( ) ως προς τη δηµιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και την κατάρτιση ανέργων και εργαζοµένων προχωρά µε ρυθµό ικανοποιητικό (βλέπε σελ. 29). 13

14 13 Ποσοστό Ανεργίας* Ελλάδα Ευρωζώνη Πηγή: New Cronos database (* Στοιχεία για Β τρίµηνο ετών ) Παρά ταύτα, το περιεχόµενο των συστάσεων διατηρεί την επικαιρότητά του διότι: 1. παραµένει χαµηλό το ποσοστό απασχόλησης και κυρίως γυναικών (τόσο σε σύγκριση µε τον µέσο όρο στην ΕΕ όσο και σε σύγκριση µε τους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβόνας) 2. υψηλό εξακολουθεί να είναι το ποσοστό ανεργίας, κυρίως για γυναίκες και νέοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας 3. παραµένουν περιορισµένες οι ευκαιρίες εργασίας µε µερική απασχόληση. Ενώ είναι ευπρόσδεκτη η τάση της οικονοµίας να δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, η έλλειψη ευκαιριών εργασίας µε καθεστώς µερικής απασχόλησης ενδέχεται να αποθαρρύνει ιδιαίτερες κατηγορίες του πληθυσµού από το να αναζητήσουν θέση αµειβόµενης εργασίας. Πιθανή αντιστροφή της τάσης αυτής, µπορεί, να σηµειωθεί µετά τις δεσµεύσεις για νέες θέσεις εργασίας µερικής απασχόλησης για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα. Στην ίδια κατεύθυνση µπορεί να συµβάλει και η εφαρµογή των νέων µέτρων που προωθούνται µε αντίστοιχες νοµοθετικές ρυθµίσεις για την αύξηση της απασχόλησης. 4. Η αναδιάρθρωση των θεσµών της αγοράς εργασίας δεν έχει µέχρι στιγµής οδηγήσει στην ευρεία εφαρµογή συστηµάτων εξατοµικευµένης προσέγγισης τόσο για την πρόληψη όσο και για την καταπολέµηση της ανεργίας. Επιπλέον, οι νοµοθετικές παρεµβάσεις ενίσχυσης της απασχόλησης και της ευελιξίας δεν έχουν µέχρι σήµερα αποδώσει πλήρως. 14

15 Συµµετοχή στην Απασχόληση, ανά Φύλο, % 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% Συµµετοχή Ανδρών Συµµετοχή Γυναικών Η συµµετοχή στην απασχόληση ανά φύλο, όπως απεικονίζεται στο γράφηµα, αποδίδει µε παραστατικό τρόπο τρεις διαφορετικές εξελίξεις. Πρώτον, το ποσοστό συµµετοχής στην απασχόληση των αδρών αυξάνεται σε διάστηµα πέντε ετών κατά 1,6 ποσοστιαίες µονάδες (από 70.9% σε 72,5%) ενώ για τις γυναίκες κατά 3,3 ποσοστιαίες µονάδες (από 40,7% σε 44%). εύτερον, η ταχύτητα αύξησης είναι διπλάσια για τις γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες. Και τέλος, αναδεικνύονται οι διαφορετικές αφετηρίες: Οι άνδρες συµµετέχουν στην απασχόληση το 2003 µε λόγο περίπου 3 στους 4 ενώ οι γυναίκες µε λόγο µικρότερο από 1 στις 2. Η διάρκεια των πέντε ετών δεν υπήρξε εύλογο διάστηµα για µια ριζική ανατροπή αυτών των λόγων. είκτης Ανεργίας ανά Φύλο, % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Ανεργία Ανδρών Ανεργία Γυναικών Τέλος, οι συγκριτικές επιδόσεις ανδρών και γυναικών ως προς την ανεργία επιβεβαιώνουν την εικόνα των προηγουµένων ετών: αν και η ανεργία των γυναικών µειώνεται, εντούτοις η ψαλίδα παραµένει πολύ έντονη. 15

16 ΙΙ. ιαπιστώσεις και προτεραιότητες του Ελληνικού ΕΣ Α Οι προοπτικές για το τρέχον και το επόµενο έτος είναι καλές. Το µεγάλο ερώτηµα αφορά τη διατηρησιµότητα των καλών επιδόσεων από το 2005 και έπειτα (µετά την εξάντληση των Μεγάλων Έργων, του ΚΠΣ και των Ολυµπιακών Αγώνων). Με τη στρατηγική απασχόλησης που αποτυπώνεται στο ΕΣ Α ΣΗΜΕΡΑ δείχνουµε το πώς θα αξιοποιήσουµε το παράθυρο ευκαιρίας της διετίας προκειµένου να θέσουµε γερές βάσεις ανάπτυξης στη συνέχεια. Τούτων δοθέντων, το ΕΣ Α 2003 στηρίζεται στις εξής τρεις κεντρικές διαπιστώσεις (που υπαγορεύουν αντίστοιχο µίγµα στόχων και προτεραιοτήτων): Πρώτη διαπίστωση ως προς ανεργία: Η ανεργία στην Ελλάδα εντοπίζεται κυρίως στις γυναίκες και στα νεαρά άτοµα, αφορά κυρίως άτοµα χωρίς εργασιακή εµπειρία (νεοεισερχόµενοι/ες στην απασχόληση) ενώ τείνει να έχει µεγαλύτερη διάρκεια σε σύγκριση µε την Ευρώπη (µακροχρόνια ανεργία). Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό ανεργίας των ανδρών άνω των 25 ετών είναι χαµηλότερο στην Ελλάδα σε σύγκριση µε την Ευρώπη (5,2% έναντι 5,8%). Άρα: κύριο πρόβληµα είναι η δυσκολία εισόδου στην αγορά εργασίας. Κεντρικό ζητούµενο λοιπόν: η καταπολέµηση των παραγόντων που δυσκολεύουν την είσοδο στην απασχόληση. εύτερη διαπίστωση ως προς συµµετοχή στην απασχόληση: Οι αναξιοποίητες δεξαµενές εργασίας όπως προκύπτουν από τα άτοµα παραγωγικής ηλικίας που δεν αναζητούν εργασία εντοπίζονται κυρίως στις γυναίκες που επικαλούνται λόγους οικογενειακών υποχρεώσεων, στους νέους που επικαλούνται λόγους σπουδών και στις ώριµες ηλικίες που επικαλούνται το γεγονός ότι ήδη βρίσκονται σε σύνταξη. Άρα: κεντρικής σηµασίας πρόβληµα αναδεικνύεται ο συνδυασµός πληµµελούς υποδοµής φροντίδας ΚΑΙ µη ελκυστικότητας των συνθηκών εργασίας 1 και η διατήρηση των µέχρι σήµερα «στερεοτύπων». ύο κεντρικά ζητούµενα αναδεικνύονται ως προτεραιότητες: Πρώτον, η ενίσχυση των υποδοµών φροντίδας για ενίσχυση της επαγγελµατικής πορείας των γυναικών. Και δεύτερον, η αλλαγή των στερεοτύπων και η ανάδειξη των ποικίλων και πολλαπλών τύπων εργασίας προκειµένου να καθίσταται η απασχόληση συµβατή µε τις ανάγκες των ατόµων που για διάφορούς λόγους δεν επιθυµούν πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Τρίτη διαπίστωση: το πρόβληµα απασχόλησης στην Ελλάδα είναι πρωτίστως πρόβληµα προσφοράς και λιγότερο πρόβληµα ζήτησης εργασίας. 1 Όπως προκύπτει από την ΕΕ, σε 17% των ανέργων είχε προταθεί κάποια ευκαιρία απασχόλησης την οποία όµως απέρριψαν. Ο συχνότερος λόγος απόρριψης ήταν ότι δεν εξυπηρετούσε το ωράριο εργασίας και ο τόπος εργασίας. 16

17 Συνεπώς κύριος στόχος του ΕΣ Α 2003 (και της συνολικής ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ στην Ελλάδα) είναι η ενίσχυση της προσφοράς εργασίας, επειδή: Ακόµα κι αν βρουν δουλειά όλοι οι άνεργοι, πάλι θα υπολειπόµαστε σηµαντικά ως προς τους στόχους της Λισσαβόνας (διάγραµµα µε στοιχεία του 2000) 2. Στόχοι Λισαβόνας: ποσοστά απασχόλησης % πληθυσµού ,5 4,3 6,3 55,9 58,0 4,2 5 7, Σύνολο 41,6 Γυναίκες Απασχολούµενµοι Ανεργοι Στόχος 2005 Στόχος 2010 Το σύγχρονο νόηµα της πλήρους απασχόλησης δεν περιορίζεται στους γηγενείς άνδρες, αλλά αφορά ευρύτερες κατηγορίες προκειµένου να φτάσει το συνολικό ποσοστό απασχόλησης στο 70% (Πρώτος Ευρωπαϊκός Στόχος). Απαραίτητη προϋπόθεση για βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας είναι η ίδια η εργασία. ( εύτερος Ευρωπαϊκός Στόχος). Η πρόσβαση στην απασχόληση αποτελεί το καλύτερο όπλο κατά της φτώχειας και του αποκλεισµού. Ενώ παλαιότερα φαίνεται ότι αρκούσε η εργασία του αρχηγού του νοικοκυριού προκειµένου να αποτραπεί ο κίνδυνος φτώχειας, διαχρονικά φαίνεται ότι δεν επαρκεί πλέον. Ισχυρή θετική επίδραση στην αποτροπή του κινδύνου φτώχειας του νοικοκυριού αποτελεί η εργασία της συζύγου (και µάλιστα γίνεται ολοένα περισσότερο σηµαντικός αποτρεπτικός παράγοντας). Επισφάλεια και απασχόληση 2 Στο διάγραµµα το οποίο απεικονίζει στοιχεία του έτους 2000 το ποσοστό απασχόλησης και ανεργίας αναφέρεται στο σύνολο του πληθυσµού και όχι στο εργατικό δυναµικό (γι αυτό και χαµηλότερο το ποσοστό ανεργίας). 17

18 Η πρόσβαση στην απασχόληση αποτελεί ίσως το αποτελεσµατικότερο φάρµακο για την πρόληψη της φτώχειας καθώς και για την άµβλυνση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισµού. Οι διαθέσιµες µετρήσεις διεθνώς, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα πιστοποιούν πως οι άνεργοι διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο φτώχειας, ενώ εµφανίζεται υψηλή συγκέντρωση φτώχειας σε νοικοκυριά που δεν συµµετέχουν στην αγορά εργασίας. Ένα άνεργο άτοµο στην Ελλάδα έχει 2,15 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να είναι φτωχό σε σύγκριση µε ένα εργαζόµενο άτοµο. Εντούτοις, στην Ελλάδα εµφανίζονται και άλλοι ενδεχοµένως ισχυρότεροι παράγοντες που προσδιορίζουν αυξηµένο κίνδυνο φτώχειας (Οι συνταξιούχοι, τα µέλη νοικοκυριών µε αρχηγό αγρότη και τα µέλη νοικοκυριών µε αρχηγό που δεν τέλειωσε το ηµοτικό σχολείο εµφανίζονται περισσότερο ευάλωτα στον κίνδυνο της φτώχειας έναντι των µελών νοικοκυριών µε αρχηγό άνεργο). Η ανεργία, λοιπόν, αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα του κινδύνου φτώχειας, αλλά δεν είναι ούτε ο µοναδικός ούτε ο σηµαντικότερος. Άλλωστε εµφανίζει διαχρονικά κάποια µείωση (το 1988 ο σχετικός κίνδυνος φτώχειας ενός ανέργου ατόµου ήταν 1.74, ενώ το 1999 ήταν 1.44). Πέραν της ανεργίας, προσδιοριστικοί παράγοντες φτώχειας είναι τόσο η έλλειψη πρόσβασης στην απασχόληση (άεργα άτοµα και νοικοκυρές) όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσλαµβάνει η απασχόληση. Με άλλα λόγια, η ένταση της απασχόλησης συσχετίζεται και αυτή µε τον κίνδυνο της φτώχειας. Η κατάσταση απασχόλησης του κάθε µέλους του νοικοκυριού και κυρίως των δύο συζύγων, όπως και η ένταση της απασχόλησης συνδιαµορφώνουν την πιθανότητα φτώχειας. Η εργασία και της συζύγου µειώνει αισθητά τον κίνδυνο της φτώχειας, και η ευεργετική αυτή επίδραση γίνεται εντονότερη κατά τα τελευταία χρόνια. ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Για τη βελτίωση της συµµετοχής στην απασχόληση και την καταπολέµηση της ανεργίας αιχµές πολιτικών πρωτοβουλιών είναι: 1. Βελτίωση της ελκυστικότητας και της οικονοµικής αποδοτικότητας της εργασίας µε όχηµα τη φορολογική µεταρρύθµιση. (κατευθυντήρια γραµµή ή Κ8) 2. Τον ίδιο στόχο υπηρετεί η προγραµµατιζόµενη ρύθµιση µε την οποία προβλέπονται προσλήψεις µε µερική απασχόληση για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα ( νέες θέσεις εργασίας). (Κ3, Κ5, Κ6) 3. Η παράταση του εργασιακού βίου υπηρετείται και από τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος. (Κ5) 4. Επιχειρείται µετατόπιση της έµφασης των πολιτικών από επιδότηση της ανεργίας σε επιδότηση της εργασίας όπως συµπυκνώνεται σε νέα νοµοθετική 18

19 πρωτοβουλία για όλους τους επιδοτούµενους ανέργους που λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας ανέργων από 5 ως 12 µήνες. Η πολιτική αυτή έχει ήδη εφαρµοστεί πιλοτικά µε την επιδότηση θέσεων εργασίας για την συνέχιση λειτουργίας ξενοδοχειακών µονάδων και µετά το τέλος της περιόδου που παρουσιάζει αυξηµένο τουριστικό ενδιαφέρον. 5. Η αποτελεσµατική λειτουργία της αγοράς εργασίας στο θέµα της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας υπηρετείται πρωτίστως µε τη βελτίωση και την αναδιάρθρωση της λειτουργίας του ΟΑΕ. Συµβολή στον ίδιο στόχο θα έχει και η βελτίωση της λειτουργίας των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης και των ιδιωτικών γραφείων συµβούλων εργασίας. (Κ1, Κ10) 6. Η καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας θα ενισχυθεί και µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας νοµιµοποίησης των οικονοµικών µεταναστών αλλά και µε τις προβλέψεις για «µετατροπή» της επιδότησης της ανεργίας σε επιδότηση της εργασίας και τα κίνητρα για τις προσλήψεις. Ιδιαίτερα σηµαντική θα είναι η συµβολή της ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων από τον ΟΑΕ και το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας τα οποία θα επιτρέπουν και τη διασταύρωση στοιχείων µεταξύ τους αλλά και µε το ΙΚΑ. (Κ9) 7. Η ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα θα επενεργήσει ευεργετικά τόσο ως µοχλός δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας, όσο και ως προϋπόθεση που θα επιτρέψει σε γυναίκες να αναζητήσουν εργασία. (Κ5, Κ6). 8. Στην ίδια κατεύθυνση θα λειτουργήσουν και οι νέες ευκαιρίες απασχόλησης στην κοινωνική οικονοµία. 9. Ενισχύεται η ζήτηση για γυναίκες εργαζόµενες µε την υιοθέτηση δύο νέων µέτρων που µειώνουν το έµµεσο εργατικό κόστος και αίρουν αντικίνητρα για την απασχόληση γυναικών: 9.1. επιδοτούνται οι εργοδοτικές εισφορές για την πρόσληψη ανέργων γυναικών µε δύο παιδιά 9.2. επιδοτούνται οι εργοδοτικές εισφορές από πρόσληψη για αντικατάσταση γυναίκας εργαζόµενης που βρίσκεται σε άδεια σχετική µε µητρότητα (τοκετού, λοχείας κλπ). 10. Η ακριβέστερη αποτύπωση της πραγµατικής εικόνας τόσο της συµµετοχής στην απασχόληση όσο και ως προς το ποσοστό ανεργίας θα επιτευχθεί µε την αναµόρφωση του δείγµατος της Έρευνας Εργατικού υναµικού που επεξεργάζεται η ΕΣΥΕ. 11. Η υποστήριξη της προσπάθειας των ανέργων να βρουν δουλειά αλλά και η αποτελεσµατικότερη λειτουργία της αγοράς εργασίας (ενίσχυση γεωγραφικής κινητικότητας) επιδιώκεται µε την εισαγωγή νέου µέτρου επιδότησης ενοικίου σε ανέργους που βρίσκουν δουλειά µακριά από το σπίτι τους. 12. Η πλήρης αποτίµηση των προηγούµενων προσπαθειών εισαγωγής ευελιξίας στην αγορά εργασίας θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης µε τους κοινωνικούς εταίρους ιδιαίτερα στην εθνική επιτροπή απασχόλησης (Κ3). 13. Η συνέχιση των προγραµµάτων ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας (και µάλιστα σε στοχευµένες οµάδες του πληθυσµού) θα διατηρήσει τη διαφαινόµενη τάση ενίσχυσης το ειδικού βάρους των αυτοαπασχολούµενων (Κ2). 19

20 14. Ο Οδηγός Εφαρµογή Ισότητας καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για τους Μετανάστες αποτελούν µείζονος σηµασίας πρωτοβουλίες στο πεδίο της ισότητας των φύλων (Κ6) και στο πεδίο της ένταξης οµάδων που µειονεκτούν (Κ7). 15. Σηµαντικό ρόλο θα διαδραµατίσει ο «αναδιοργανωµένος» ΟΑΕ µε βάση και το συµφωνηµένο πλαίσιο δεσµεύσεων. Πρόσληψη 489 εργασιακών συµβούλων, που στελεχώνουν τα Κ.Π.Α., προκειµένου µέχρι τις να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία 67 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) σε ολόκληρη τη χώρα. Τον εκέµβριο του 2002 λειτουργούσαν 60 Κ.Π.Α µέχρι τέλος του 2003 θα λειτουργούν 73 ΚΠΑ. Εφαρµογή πλήρως του συστήµατος της εξατοµικευµένης προσέγγισης των ανέργων και της πρωτογενούς ανίχνευσης των αναγκών της αγοράς εργασίας. Εφαρµογή προγράµµατος εκπαίδευσης των εργασιακών συµβούλων από τον Ιούνιο µέχρι και τον Σεπτέµβριο του Σύσταση και λειτουργία, της Ειδικής Υπηρεσίας στον Ο.Α.Ε.. που ανέλαβε την ευθύνη λειτουργίας των Κ.Π.Α. Η Ειδική Υπηρεσία έχει οργανωθεί και λειτουργεί µε εγκεκριµένο εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας και στελέχη. Ανανέωση και εµπλουτισµός των «εργαλείων» της εξατοµικευµένης προσέγγισης, δηλαδή του βασικού ερωτηµατολογίου, του ατοµικού σχεδίου δράσης του ανέργου κλπ. Ανάπτυξη και λειτουργία µέχρι τις ΜΙS, που θα περιλαµβάνει τη δυνατότητα άµεσης καταχώρησης στο πληροφοριακό σύστηµα, των αποτελεσµάτων της εξατοµικευµένης προσέγγισης από τον εργασιακό σύµβουλο, τη δυνατότητα η εφαρµογή αυτή να συνδέεται µε τον υπάρχον σύστηµα προσφοράς ζήτησης του Ο.Α.Ε.. και τέλος να δίνεται η ευχέρεια στον εργασιακό σύµβουλο να βλέπει στον υπολογιστή του την πορεία του ανέργου κάθε τρείς, έξι και δώδεκα µήνες. 16. Η διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων συµβάλλει ουσιαστικά για την προώθηση της απασχόλησης σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας. εύτερος στόχος: ενίσχυση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας. Υγιεινή και ασφάλεια της Εργασίας. Η προαγωγή της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος αποτελούν προϋποθέσεις για την ποιότητα στην εργασία και πάγια προτεραιότητα των πολιτικών απασχόλησης. Για την εξυπηρέτηση του στόχου αυτού έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια µια συντονισµένη προσπάθεια µε στόχο τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας µέσω της πρόληψης του εργατικού κινδύνου, της µείωσης των εργατικών ατυχηµάτων και της προαγωγής της υγείας των εργαζοµένων. Όλα τα υπάρχοντα στοιχεία συνηγορούν ότι αυτή η προσπάθεια αποφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ενώ το 1977 συνέβαινε εργατικό ατύχηµα στο 3,81% των ασφαλισµένων, το 1999 το ποσοστό αυτό έχει µειωθεί σηµαντικά και είναι στο 0,91%. Η µείωση µάλιστα αυτή είναι σταθερή και οµαλή κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας. 20

21 Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του γραφήµατος που ακολουθεί, ενώ το εργατικό δυναµικό παρουσίασε συνεχή αύξηση, στα εργατικά ατυχήµατα εµφανίζεται πτωτική εξέλιξη. 21

22 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Μετά τη σύσταση του ελεγκτικού µηχανισµού (ΣΕΠΕ) και την εντατικοποίηση των ελέγχων, οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να δηλώνουν στο ΣΕΠΕ τα ατυχήµατα που συµβαίνουν, καθώς η µέχρι πρότινος πρακτική ήταν να δηλώνονται µόνο τα θανατηφόρα και τα πολύ σοβαρά εργατικά ατυχήµατα. Αξίζει να αναφερθεί ότι για όλα τα δηλωθέντα εργατικά ατυχήµατα στο ΣΕΠΕ διενεργείται έλεγχος και συντάσσεται έκθεση αυτοψίας η οποία επέχει θέση µηνυτήριας αναφοράς όταν προκύπτουν ενδείξεις ευθυνών και αποστέλλεται στις δικαστικές αρχές. Το γεγονός αυτό δίνει και την ιδιαίτερη διάσταση που αποκτά η υποχρέωση του εργοδότη να αναγγείλει το εργατικό ατύχηµα. ΕΤΗ Σε ότι αφορά τα θανατηφόρα ατυχήµατα, αν και κατά το έτος 2001 παρουσιάστηκε µια απότοµη αύξηση του αριθµού τους, στα επόµενα δύο χρόνια σηµειώνεται µείωση. ΕΤΟΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΜΕΙΩΣΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ % 200 Α ΕΞΑΜ % 153 Από τα παρακάτω στοιχεία εµφανίζεται µεγάλη αύξηση τόσο των ελέγχων όσο 150 και των επιβαλλόµενων κυρώσεων Α ΕΞΑΜ

23 ΕΤΟΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΙΑΚΟΠΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Β ΕΞΑΜ Μηνύσεις, διακοπές και πρόστιµα, ΜΗΝΥΣΕ ΙΣ ΙΑΚΟΠΕ Σ ΠΡ ΟΣΤΙΜΑ Β ΕΞΑΜ Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην προστασία των ανηλίκων εργαζοµένων µε τον προσδιορισµό εργασιών, έργων ή δραστηριοτήτων που δεν επιτρέπεται να εκτελούν για προστασία της σωµατικής και ψυχικής υγείας τους και της ηθικής τους και την ανάπτυξη δικτύου για την παρακολούθηση και την εποπτεία εφαρµογής των διατάξεων. Τρίτος στόχος: Κοινωνική συνοχή και ενσωµάτωση. Κοινωνικές απάνες (δαπάνες κοινωνικής προστασίας) Η κεντρική στρατηγική σηµασία του στόχου της κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής ενσωµάτωσης αντανακλάται στην τάση των δαπανών κοινωνικής προστασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ. Όπως υποδηλώνει το γράφηµα, η πορεία των δαπανών κοινωνικής 23

24 προστασίας στην Ελλάδα γίνεται επιταχυνόµενα αυξητική από το 1992 και έπειτα, ενώ η τάση σύγκλισης µε τον µέσο όρο των χωρών της ΕΕ είναι εµφανής. Η τάση σύγκλισης επιτεύχθηκε χάρις στο µεγάλο και επιταχυνόµενο ρυθµό αύξησης των κοινωνικών δαπανών. Η απεικόνιση της πραγµατικής, κατά κεφαλή, αύξησης δείχνει το µέγεθος του εγχειρήµατος όπως αναδεικνύει το εύρος και τη σηµασία των πολιτικών που εφαρµόστηκαν σε αυτό το διάστηµα. 24

25 Πραγµατική κατά κεφαλή αύξηση των κοινωνικών δαπανών % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Πηγή: EΣΥΕ, Eurostat/Statistics in Focus-Theme 3-16/2002 Μεγάλος αριθµός πολιτικών στοχεύει στην αντιµετώπιση και καταπολέµηση φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού. Ο πίνακας της επόµενης σελίδας (αναπαράγεται µε µικρές αλλαγές από το Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Ένταξη, 2003) συνοψίζει τις δράσεις αυτές ανά τύπο προβλήµατος που επιχειρεί να αντιµετωπίσει (ηλικία, χαµηλές αποδοχές, ανεργία, οικογένεια, γεωγραφική αποµόνωση και αναπηρία ή µειονεξία (στον οριζόντιο άξονα) καθώς και ανά στόχο (οικονοµική κατάσταση, ένταξη στην αγορά εργασίας, υγεία, στέγη κλπ) στον κάθετο άξονα. 25

26 Πίνακας 1: Ενδεικτικές ράσεις για την Καταπολέµηση του Κοινωνικού αποκλεισµού Προβλήµατα στην αγορά εργασίας Ευπαθείς οµάδες Ηλικιωµένοι Χαµηλές αποδοχές Ανεργοι Οικογένειες Γεωγραφική διάσταση Φυσική κατάσταση Μειονεξία Οικονοµικ ή κατάστασ η Συντάξεις ΚΟ ΕΚΑΣ ΟΓΑ Ν3029/02 Επιδότηση Μισθων (Ν2874) Μερική απασχόληση Προνοιακή Πολιτική ΟΑΕ Επιδόµατα ανεργίας -µακροχρόνια ανέργων Προνοιακή Πολιτική ΟΑΕ Σχολικό επίδοµα Οικογενειακά επιδόµατα Ισόβια σύνταξη Φορολογικά Αναζωογόνηση Υπαίθρου Εισοδηµατική ενίσχυση σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές Κύρια σύνταξη ΟΓΑ Επιδοµατική πολιτική Φορολογιές ελαφρύνσεις Συντάξεις αναπηρίας Ειδική επιδοµατική πολιτική Αποφυλακιζόµενοι Παλιννοστούντες Ενταξη στην αγορά εργασίας Εργασία συνταξιούχων Επανένταξη ανέργων µεγάλης ηλικίας Κατάρτιση Κατάρτιση Προστασία µητρότητας Προγράµµατα νέους αγρότες για Φόρος κληρονοµίας αγροτικών εκτάσεων Ολοκληρωµένα προγράµµατα Ν.2643/98 Επιχειρηµατικότητ α ΑµεΑ ΟΑΕ απασχό- Μερική ληση Αποκατάσταση παλιννοστούντων Νοµιµοποίηση µεταναστών Καταπολέµηση ξενοφοβίας Υγεία Αναβάθµιση ΕΣΥ Ανοικτή φροντίδα Ασφάλιση Ασφάλιση ανέργων Αναβάθµιση ΕΣΥ Ασφάλιση υγείας Στεγαστική αρωγή φοιτητών Περιφερειακή διάρθρωση ΕΣΥ Τηλεϊατρική ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Αποασυλοποίηση Βοήθεια στο Σπίτι ΚΗΦΗ ΕΚΑΚΒ Παιδεία Ειδικά ενισχυτικά προγράµµατα ια εκπαίδευση βίου Σχολικά είδη σε οικογένειες ανέργων Επαγγελµατικός προσανατολισµ ός Ενισχυτική διδασκαλία Μεταφορά µαθητών Ειδική αγωγή Κ ΑΥ Εκπαί-δευση όλους Ν. 2817/00 για Π Σ Αλφαβητισµός ιαπολιτισµική εκπαίδευση Εκπαίδευση µουσουλµάνων Θράκης Στέγη {Υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης} Επίδοµα θέρµανσης συνδροµή ΟΕΚ Επιδότηση ενοικίου ΟΕΚ Προγράµµατα ΟΕΚ Επιδότηση ενοικίου ανέργων που βρίσκουν δουλειά µακριά από το σπίτι τους. Επιδότηση Ενοικίου Προγράµµατα ΟΕΚ Φορολογικά Φυσικές καταστροφές (σεισµοί) Μέτρα ΟΕΚ Πρόγραµµα Τσιγγάνων Παλιννοστούντες Προγράµµατα σστέγων Άλλα αγαθά Βοήθεια στο Σπίτι ΚΑΠΗ Κοινωνικός τουρισµός Κοινωνικός τουρισµός Εργατική εστία Κατασκηνώσεις Εργατική εστία Βιβλιοθήκες (βιβλιοαυτοκίνητα) Προσπελασιµότητ α Παραολυµπιακοί Ολοκληρωµένο πρόγραµµα Τσιγγάνους για Προβλήµ ατα Γυναικών Συντάξεις χηρείας ιακεκοµµένος ασφαλιστικός βίος Συµφιλίωση Β/ν Σταθµοί Μερική απασχόληση Αυξηµένη συµµετοχή προγράµµατα κατάρτισης σε Παιδική φύλαξη 26 Βοήθεια στο σπίτι για ηλικιωµένους Γυναικεία επιχειρηµατικότητα Στήριξη οικογένειας Κ ΑΠ ΜΕΑ Ειδικά προγράµµατα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2003-2005 Οκτώβριος 2003 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ µετά την Χάρτα Σύγκλισης: Συνέπεια στρατηγικής στόχευσης κειµένων

EΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2003-2005 Οκτώβριος 2003 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ µετά την Χάρτα Σύγκλισης: Συνέπεια στρατηγικής στόχευσης κειµένων EΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2003-2005 Οκτώβριος 2003 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ µετά την Χάρτα Σύγκλισης: Συνέπεια στρατηγικής στόχευσης κειµένων πολιτικής 1. Το γενικό πλαίσιο πολιτικής προς την Σύγκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική

Περιφερειακή Στρατηγική ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-03-2005 ANAΛYΣH Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων του Σπύρου Βλιάμου* Σε μια εποχή στην οποία ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε ένα οργασμό προετοιμασίας για

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Ιπ/βπ/140410 ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΕ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΣΕΕ με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Αθήνα, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2010 2 Κυρίες και Κύριοι, Υίλες και

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της. Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ. σε εκδήλωση με θέμα:

Ομιλία της. Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ. σε εκδήλωση με θέμα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Ομιλία της Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ σε εκδήλωση με θέμα: «ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα)

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4.1 Απασχόληση σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ Το συνολικό εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. το 1991 ανέρχεται σε 217.828 άτοµα εκ των οποίων 17.111 είναι άνεργοι, ποσοστό 7,85%

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές κατά της φτώχειας

Πολιτικές κατά της φτώχειας Πολιτικές κατά της φτώχειας Συντονισµός των πολιτικών κατά της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ίδρυση Παρατηρητηρίου Εθνικών Πολιτικών για την Καταπολέµηση του Κοινωνικού Αποκλεισµού (1991) Η καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής της Δράσης 10.1.1.02 «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα.

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα. Προγράμματα για μείωση της ανεργίας Τουλάχιστον 368.540 άνεργοι καλύπτονται ή θα καλυφθούν από τα προγράμματα απασχόλησης τα οποία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε θα υλοποιηθούν έως το τέλος του 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση»

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση» Ημερίδα: Ισορροπία εργασίας, οικογένειας και προσωπικής ζωής σε κρίση; Συνεδρία 4 η : Η Οικογενειακή και Επαγγελματική ζωή των γυναικών σε πίεση: Πολιτικές, Μαθήματα και Προκλήσεις Αθήνα, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Tο Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Θεσµοθετήθηκε µε το Νόµο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής Οικονομίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής Οικονομίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ονομασία Φορέα: Όνομα συντάκτη: Στοιχεία επικοινωνίας: (τηλέφωνο, e-mail) Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ελτίο Τύπου 11-07-2008 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ιούνιος 2015 Το περιβάλλον του έργου Το τετραετές έργο με τίτλο «Ετήσιες Εκθέσεις για την Πρόοδο της Εφαρμογής των Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 Βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση μιας συνεχούς προσπάθειας που ξεκινήσαμε από το 2004 για την προετοιμασία της Περιφέρειάς μας ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ TΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Από Μπάστα Κων/νο Υποψήφιος Περιφερειακός σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής «Κεντρικός Τομέας» Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Η κρίση του Κοινωνικού Κράτους σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 23 Ιουνίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάμενος Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»:

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»: Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»: Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΚτΠ και τα έως τώρα αποτελέσµατά του Θεόδωρος Καρούνος Προϊστάµενος της ιαχειριστικής Αρχής Του Επιχειρησιακού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική πρόνοια είναι η προστασία επιλεγµένων ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε παροχές µη ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Κοινωνική πρόνοια είναι η προστασία επιλεγµένων ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε παροχές µη ανταποδοτικού χαρακτήρα. ΜΑΘΗΜΑ 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Κοινωνική πρόνοια είναι η προστασία επιλεγµένων ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε παροχές µη ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Mαΐου 2009 (04.06) (OR. en) 10133/1/09 REV 1 SOC 362 ECOFIN 392 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γραμματείας του Συμβουλίου προς : το Συμβούλιο (Απασχόληση, Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Θ. Μητράκος Θ. Γεωργιάδης Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών Αθήνα, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001 της Μαρίας Καραμεσίνη Λέγαμε στο πρώτο μέρος αυτού του άρθρου, στο προηγούμενο φύλλο της Εποχής, ότι εν όψει του διάλογου για το ασφαλιστικό, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) Στα πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, όπου σημαντικά ζητούμενα αποτελούν τόσο η συγκράτηση των ποσοστών ανεργίας, όσο και η υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙ 18 ΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ LAEKEN

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙ 18 ΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ LAEKEN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙ 18 ΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ LAEKEN είκτης 1: Οικονοµική Επισφάλεια... 3 (α) Σύνολο Πληθυσµού... 3 Πίνακας L.1.1: Οικονοµική επισφάλεια ΕΕ, 1995-2000... 3 Πίνακας L.1.3: Μέσο µηνιαίο εισόδηµα ατόµων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 21/06/2013 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Εργόσηµο. Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί

Εργόσηµο. Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί Εργόσηµο Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί Τα πάνω κάτω σε όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και συντάξεις, αλλά και στον τρόπο υπολογισµού και καταβολής των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα