Υπολογιστικά συστήµατα: ψηφιακά µέσα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπολογιστικά συστήµατα: ψηφιακά µέσα"

Transcript

1 Υπολογιστικά συστήµατα: ψηφιακά µέσα ιδάσκων: Τα ψηφιακά µέσα είναι πληροφορίες που... είναι αντιληπτές από τις αισθήσεις µας προς το παρόν: όραση, ακοή, αφή στο µέλλον: όσφρηση και γεύση(;) µπορούν οι υπολογιστές να τις διαχειριστούν σύλληψη, επεξεργασία, αποθήκευση-µετάδοση, αναπαραγωγή αναπαρίστανται από bits 1

2 είδη ψηφιακών µέσων Κείµενο: Μη δοµηµένο (π.χ. ASCII text documents), οµηµένο (word processors, postscript, html, κ.λπ.), hypertext Ήχος: µουσική, φωνή, συνθετικός δοµηµένος ήχος (π.χ. MIDI) Μονοκαναλικός Μονοφωνικός Πολυκαναλικός (Στερεοφωνικός, surround, κ.λπ.) Εικόνες: Φυσικές φωτογραφίες, συνθετικές εικόνες (2D γραφικά), Fax, στερεοσκοπικές και πανοραµικές εικόνες, ιατρικές εικόνες Έγχρωµες Αποχρώσεων του γκρι υαδικές Βίντεο: Φυσικό βίντεο (Ταινίες, ειδήσεις, κ.λπ), 3D γραφικά µερικές χρήσεις ψηφιακών µέσων... µετάδοση και λήψη ψηφιακής τηλεόρασης βίντεο κατ' απαίτηση συστήµατα τηλεφωνίας (σταθερής & κινητής) fax συστήµατα διαχείρισης απεικονιστικών ιατρικών εξετάσεων Medical Picture Archiving and Communication Systems PACS παιχνιδοµηχανές επεξεργασία και έκδοση εντύπων Desk-top Publishing DTP Pre-press ηλεκτρονική αρχειοθέτηση οπτικοακουστικού υλικού και ηλεκτρονικών εγγράφων 2

3 συστήµατα διαχείρισης ψηφιακών µέσων ψηφιοποίηση δειγµατοληψία + κβαντισµός 3

4 δειγµατοληψία από ένα αναλογικό µέσο παράγεται µια ακολουθία δειγµάτων µίας διάστασης: ήχος δύο διαστάσεων: εικόνες τριών διαστάσεων: βίντεο δείγµα: µέτρηση του σήµατος σε µία συγκεκριµένη θέση θέση: στο χρόνο, στο χώρο, στο χώρο-χρόνο απώλεια πληροφορίας; ίσως όχι... αν δειγµατοληπτούµε αρκετά συχνά δειγµατοληψία µονοδιάστατων σηµάτων xc (t) : αναλογικό σήµα ήχου x(n) : δειγµατοληπτηµένο σήµα = ακολουθία δειγµάτων x(n) = xc(tn), n ακέραιος Τ : περίοδος δειγµατοληψίας fs = 1/T : συχνότητα δειγµατοληψίας (δείγµατα/sec = Hz) xc(t) n=-1 n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6-1 T 0 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T t 4

5 δειγµατοληψία διδιάστατων σηµάτων xc (t v,t h ) : αναλογικό σήµα εικόνας x(n v,n h ) : δειγµατοληπτηµένο σήµα = 2 ακολουθία δειγµάτων x(n v, n h ) = xc(t v n v, T h n h ), n v, n h ακέραιοι Τ v : περίοδος δειγµατοληψίας στην κατακόρυφη κατεύθυνση Τ h : περίοδος δειγµατοληψίας στην οριζόντια κατεύθυνση fsv = 1/T v : συχνότητα κατακόρυφης δειγµατοληψίας (γραµµές / µονάδα µήκους) fsh = 1/T h : συχνότητα οριζόντιας δειγµατοληψίας (στήλες / µονάδα µήκους) δειγµατοληψία τρισδιάστατων σηµάτων xc (t v,t h,t) : αναλογικό σήµα βίντεο x(n v,n h,n) : δειγµατοληπτηµένο σήµα = 3 ακολουθία δειγµάτων x(n v, n h, n) = xc(t v n v, T h n h, Tn), n v, n h, n ακέραιοι Τ v : περίοδος δειγµατοληψίας στην κατακόρυφη κατεύθυνση Τ h : περίοδος δειγµατοληψίας στην οριζόντια κατεύθυνση Τ : περίοδος χρονικής δειγµατοληψίας fsv = 1/T v : συχνότητα κατακόρυφης δειγµατοληψίας (γραµµές / µονάδα µήκους) fsh = 1/T h : συχνότητα οριζόντιας δειγµατοληψίας (στήλες / µονάδα µήκους) f = 1/T : συχνότητα χρονικής δειγµατοληψίας (καρέ / µονάδα χρόνου) 5

6 µπορούµε να πάµε προς τα πίσω; Από τα δείγµατα, x(n), µπορούµε να ανακατασκευάσουµε το αρχικό σήµα x c (t) υπό δύο προϋποθέσεις: 1.Το αρχικό σήµα x c (t) έχει πεπερασµένο εύρος συχνοτήτων = έχει µια µέγιστη συχνότητα µεταβολής f max 2.Η δειγµατοληψία γίνεται αρκετά πυκνά: f s > 2f max (η συχνότητα 2f max λέγεται συχνότητα Nyquist) 3.Αλλιώς έχουµε αναδίπλωση συχνότητας = στο ανακατασκευασµένο σήµα εµφανίζονται συχνότητες που δεν υπάρχουν στο αρχικό αναδίπλωση συχνότητας σε σήµατα x c (t) 0 x c (t), x 1 (n) t t x c (t), x 2 (n) t 6

7 αναδίπλωση συχνότητας σε σήµατα 2 (Ι) αναδίπλωση συχνότητας σε σήµατα 2 (ΙΙ) 7

8 κβαντισµός ανάγκη αναπαράσταση των δειγµάτων µε πεπερασµένο αριθµό bits µε b bits n=2 b διαφορετικά κβαντικά σύµβολα η περιοχή τιµών των δειγµάτων (πεδίο τιµών) διαµερίζεται σε κβαντικές ζώνες οι τιµές δειγµάτων της ίδιας ζώνης αντιστοιχίζονται σε ένα κβαντικό σύµβολο που αντιπροσωπεύει τη ζώνη αντιστοιχεί σε στρογγυλοποίηση οποιαδήποτε τιµή στο εσωτερικό της ζώνης αντιστοιχίζεται στο ίδιο σύµβολο απώλεια πληροφορίας κβαντιστής Ο κβαντιστής s=q[x ] µε n στάθµες ορίζεται από: 1. Τις ζώνες κβαντισµού p i (=διαστήµατα τιµών του x) τα διαστήµατα ορίζονται από τα άκρα τους, d i : p 0 = (-, d 1 ) p1= [d 1, d 2 ), p n-1 = [d n-1, ) 2. Τα σύµβολα s 0,, s n-1 Η έξοδος του κβαντιστή είναι το σύµβολο s i αν το x ανήκει στη ζώνη p i Για n στάθµες χρειάζονται b=log 2 (n) bits/σύµβολο ισοδύναµα µε b bits ορίζονται n=2 b σύµβολα π.χ. n=8=2 3 b=3 αλλά. Αναγκαστικά βέβαια και για n=7 b=3 8

9 αποκβαντιστής Ο αποκβαντιστής y=q D [s] ορίζεται από τις στάθµες κβαντισµού x 0,, x n-1 Τότε Q D [s i ] x i κβαντιστής - αποκβαντιστής ^ y=q[q[x]] x 3 x 2 d 1 d 2 d 3 x x 1 P 0 P 1 P 2 P 3 x 0 9

10 σφάλµα κβαντισµού η διαδικασία κβαντισµού-αποκβαντισµού εισάγει πάντα σφάλµα αντίστοιχο του σφάλµατος στρογγυλοποίησης Όσο αυξάνει ο αριθµός n των συµβόλων (= ο αριθµός των σταθµών = ο αριθµός των ζωνών) το σφάλµα µειώνεται Γενικά το σφάλµα δίνεται από την έκφραση: ε = x Q d [ Q[x] ] Ψηφιακή Αναπαράσταση Μέσων... τι ακριβώς περιγράφουν τα δείγµατα;... πόσα δείγµατα χρησιµοποιούνται;... πόσα bits ανά δείγµα χρησιµοποιούνται; 10

11 ψηφιακή αναπαράσταση ήχου (Ι) κάθε δείγµα έχει τιµή αντίστοιχη προς την πίεση που καταγράφει ένα µικρόφωνο σε µιά συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή ισοδύναµα την ηλεκτρική τάση στην έξοδο του µικροφώνου ψηφιακός µονοκαναλικός ήχος µονοδιάστατη ακολουθία βαθµωτών δειγµάτων πολυκαναλικός ήχος µονοδιάστατη ακολουθία διανυσµάτων ή ισοδύναµα πολλαπλές µονοδιάστατες ακολουθίες βαθµωτών δειγµάτων: µία για κάθε κανάλι ψηφιακή αναπαράσταση ήχου (ΙΙ) µονοκαναλικός ήχος:... x(n) x(n+1) x(n+2)... πολυκαναλικός ήχος µε k κανάλια... x(n) x(n+1) x(n+2)... όπου x(n) = ή... x 1 (n) x 1 (n+1) x 1 (n+2) x 2 (n) x 2 (n+1) x 2 (n+2) x k (n) x k (n+1) x k (n+2)... x1 ( n) x2( n).. x ( n) k 11

12 ψηφιακή αναπαράσταση ήχου (ΙΙI) Τύπος φωνή χαµηλής ποιότητας (π.χ. τηλέφωνο) φωνή υψηλής ποιότητας Εύρος αναλογικών συχνοτήτων Hz Hz Συχνότητα δειγµατοληψίας 8 KHz 16 KHz bits/δείγµα bitrate 128 Kbits/sec 256 Kbits/sec ήχος CD Hz 44,1 KHz 2 κανάλια x 16 1,41 Mbits/sec ψηφιακή αναπαράσταση εικόνας (Ι) εικόνες αποχρώσεων του γκρί ( ασπρόµαυρες ) κάθε δείγµα έχει τιµή αντίστοιχη προς τη φωτεινότητα στην αντίστοιχη θέση αναπαρίστανται από έναν διδιάστατο πίνακα βαθµωτών τιµών y(1,1) y(1,2) L y(1, N) Y = y(2,1) M y( M,1) y(2,2) M y( M,2) L M L y(2, N) M y( M, N) 12

13 ψηφιακή αναπαράσταση εικόνας (ΙΙ) έγχρωµες εικόνες κάθε δείγµα είναι ένα διάνυσµα µήκους 3 οι συνιστώσες του διανύσµατος αναπαριστούν την ένταση µιας χρωµατικής συνιστώσας στην απλούστερη περίπτωση οι τρεις χρωµατικές συνιστώσες αντιστοιχούν στο κόκκινο (r), στο πράσινο (g) και στο µπλε (b) άρα η αναπαράσταση αποτελείται από τρεις πίνακες (R, G, B) µε βαθµωτές τιµές ή ισοδύναµα ένα πίνακα µε διανυσµατικά στοιχεία ψηφιακή αναπαράσταση εικόνας (ΙΙΙ) γιατί χρησιµοποιούµε 3 χρωµατικές συνιστώσες; χρειάζεται να κατανοήσουµε τη φυσιολογία του ανθρώπινου µατιού τα κωνία του µατιού (φωτοευαίσθητα κύτταρα) χωρίζονται σε 3 οικογένειες κάθε µία από τις 3 είναι ευαίσθητη σε διαφορετική περιοχή του φωτεινού φάσµατος για κάθε σηµείο της εικόνας φτάνουν στον εγκέφαλο 3 τιµές από τα αντίστοιχα κωνία 13

14 ψηφιακή αναπαράσταση εικόνας (IV) η φασµατική απόκριση των 3 οικογενειών κωνίων s r (Ï), s g (Ï), s b (Ï) - ðfiîúèûë ÛÂ ðúôûð ðùô Û ÎÙÈÓÔ ÔÏ Ì ÎÔ Î Ì ÙÔ Ï B G R f(λ) = φάσµα µίας έγχρωµης φωτεινής πηγής Ï (nm) ψηφιακή αναπαράσταση εικόνας (IV) η φασµατική απόκριση των 3 οικογενειών κωνίων η πληροφορία που φτάνει στον εγκέφαλο από κάθε σηµείο της εικόνας είναι: r c = g = b s r ( λ) f ( λ) dλ sg ( λ) f ( λ) dλ sb( λ) f ( λ) dλ τα s r (λ), s g (λ), s b (λ) και ένα παράδειγµα του f(λ) φαίνονται στην προηγούµενη διαφάνεια στην ψηφιακή αναπαράσταση χρησιµοποιούµε ένα διάνυσµα a c 14

15 ψηφιακή αναπαράσταση βίντεο βίντεο = ακολουθία (ακίνητων) εικόνων καρέ ή πλαίσιο = κάθε µία από τις ακίνητες εικόνες συχνότητα χρονικής δειγµατοληψίας: περί τα πλαίσια/sec (frames per second fps) σύστηµα PAL (ευρωπαϊκή τηλεόραση) 25 fps σύστηµα NTSC (αµερικανική τηλεόραση) 30 fps διαστάσεις πλαισίου: PAL 576 γραµµές x 720 στήλες NTSC 486 γραµµές x 720 στήλες High Definition TV 720 γραµµές x 1280 στήλες µέχρι 1080 γραµµές x 1920 στήλες Συµπίεση - Κωδικοποίηση να µειώσουµε το πλήθος των bits που απαιτούνται για την αναπαράσταση των ψηφιακών µέσων 15

16 µία ώρα µουσικής... 1 h x 3600 sec/h x δείγµατα/sec x 16 bits/δείγµα x 2 κανάλια = bits 4.7 Gigabits 600 Mbytes δηλαδή όσο η χωρητικότητα 1 CD ένα δευτερόλεπτο φωνής 1 sec x 8000 δείγµατα/sec x 16 bits/δείγµα x 1 κανάλι = bits 128 kbits άρα απαιτούνται 128 kbps ενώ οι τηλεφωνικές συνδέσεις παρέχουν από 9,6 kbps έως το πολύ 56 kbps. 16

17 µία σελίδα Α4 στο fax υπόθεση: οριζόντια συχνότητα δειγµατοληψίας f h = 150 dots per inch (dpi) κατακόρυφη συχνότητα δειγµατοληψίας f v = 150 lines per inch (lpi) διαστάσεις Α4: 8,27 inches x 11,69 inches ρυθµός µετάδοσης (bitrate) = 9600 bps (bits per second) 8,27x11,69 x 150 x 150 δείγµατα x 1 bit/δειγµα = bits 2 Mbits 0,25 Mbytes 227 sec για µετάδοση πάνω από σύνδεση 9600 bps 16 σελίδες την ώρα!!! ένα δευτερόλεπτο ψηφιακού βίντεο PAL 1 sec x 25 πλαίσια / sec x 576 x 720 δείγµατα / πλαίσιο x 3 χρωµατικές συνιστώσες / δείγµα x 8 bits / χρωµατική συνιστώσα = bits 237 Mbits 30 Mbytes Για σύγκριση η χωρητικότητα (bandwidth): του πανεπιστηµιακού δικτύου δεδοµένων: 100 Mbits/sec των γραµµών ATM: ~155 Mbits/sec των δορυφορικών καναλιών: ~32 Mbits/sec των συνδέσεων DSL: 1,5 8 Mbits/sec Ένα DVD των 4 Gbytes θα χωρούσε ~133 sec βίντεο! 17

18 άρα χρειάζεται συµπίεση της αναπαράστασης ασυµπίεστη αναπαράσταση συµπίεση ψηφιακών µέσων ελεγχόµενη παραµόρφωση του αρχικού σήµατος κωδικοποίηση εντροπίας συµπιεσµένη αναπαράσταση µετασχηµατισµός για µείωση της περίσσειας της πληροφορίας ελεγχόµενη παραµόρφωση του µετασχηµατισµένου σήµατος συµπίεση µε απώλειες: από τη συµπιεσµένη αναπαράσταση µπορεί να ανακατασκευαστεί ένα παραµορφωµένο αντίγραφο της αρχικής (ασυµπίεστης) συµπίεση χωρίς απώλειες: είναι εφικτή η τέλεια ανακατασκευή λείπουν τα γκρίζα blocks του διαγράµµατος λιγότερη συµπίεση 18

19 ελεγχόµενη παραµόρφωση του αρχικού σήµατος υποδειγµατοληψία µείωση διάστασης της εικόνας µετάδοση άλλοτε των άρτιων και άλλοτε των περιττών γραµµών στο βίντεο κ.λπ. απάλειψη υψηλών συχνοτήτων µείωση του αριθµού των κβαντικών επιπέδων κ.λπ. µετασχηµατισµός για µείωση της περίσσειας της πληροφορίας περίσσεια πληροφορίας: αποθηκεύουµε / µεταδίδουµε την ίδια πληροφορία πολλές φορές συνήθως γειτονικά δείγµατα είναι συσχετισµένα η τιµή ενός δείγµατος µπορεί να προβλεφθεί από τα γειτονικά του µείωση περίσσειας = αποσυσχέτιση τεχνικές: πρόβλεψη και αφαίρεση : π.χ. Differential Pulse Code Modulation (DPCM) µετασχηµατισµός: π.χ., ιακριτού Συνηµιτόνου (DCT), Karhunen Loeve (KLT) εκτίµηση και αντιστάθµιση κίνησης 19

20 ελεγχόµενη παραµόρφωση του µετασχηµατισµένου σήµατος κβαντισµός του µετασχηµατισµένου σήµατος µε ελεγχόµενη ακρίβεια οδηγεί σε απώλεια πληροφορίας κωδικοποίηση εντροπίας (Ι) εντροπία (H): έστω ένας µηχανισµός παραγωγής n διαφορετικών συµβόλων {s 0, s 1,, s n-1 } όπως ο κβαντιστής του προηγούµενου σταδίου ο µηχανισµός αυτός χαρακτηρίζεται ως πηγή συµβόλων αν p i η πιθανότητα εµφάνισης του συµβόλου s i n H = = i 1 0 p i log 2 ( p ) i 20

21 κωδικοποίηση εντροπίας (ΙΙ) Έστω ότι επιλέγουµε τις κωδικές δυαδικές λέξεις {w 0, w 1,, w n-1 } για να αναπαραστήσουµε τα σύµβολα της πηγής το µήκος, w i, της κάθε λέξης µπορεί να είναι διαφoρετικό π.χ, s 0 w 0 = 1101 w 0 = 4 bits w 1 = 101 w 1 = 3 bits, κ.λπ. το µέσο µήκος λέξης είναι n L = = i 1 0 p i w i κωδικοποίηση εντροπίας (ΙΙΙ) Θεώρηµα: η εντροπία είναι το κάτω όριο του µέσου µήκους λέξης = δεν µπορούµε να πετύχουµε καλύτερη συµπίεση απότι µας δηλώνει η εντροπία L H κωδικοποίηση εντροπίας: επιλέγουµε τις κωδικές λέξεις {w 0, w 1,, w n-1 } έτσι ώστε το µέσο µήκος λέξης L να προσεγγίζει όσο γίνεται περισσότερο την εντροπία H. 21

22 πρότυπα συµπίεσης ήχος: Differential Pulse Code Modulation (DPCM) MPEG layer III (mp3) εικόνα: πρότυπα του Joint Pictures Expert Group (JPEG) µε απώλειες συµπίεση 10 προς 1 χωρίς απώλειες συµπίεση 2-3 προς 1 βίντεο: πρότυπα της επιτροπής Motion Pictures Expert Group MPEG 1 ~1.5 Mbits/sec εφαρµογές πολυµέσων/internet MPEG 2 2 ώς 60 Mbits/sec ψηφιακή TV, DVD, ψηφιακός κινηµατογράφος H.261 και H , 128, p x 64 Kbits/sec videoconference 22

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Πολυμέσα. Πολυμέσα - Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Πολυμέσα. Πολυμέσα - Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Πολυμέσα Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Πολυμέσα - Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Παπαντωνίου Ιάκωβος, Β.Δ Α Τορτούρης Μιχάλης, Β.Δ. Μιλτιάδου Μάριος, Β.Δ. Τάσου Τάσος, Β.Δ. Μιχάλης Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΓΣΠ

ΤΥΠΟΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΓΣΠ Εισαγωγή Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά µπορούν να αναπαρασταθούν εκτός από γραµµές, σηµεία ή πολύγωνα και µε εικόνες ή ψηφιδωτά (grids), τα οποία χωρίζουν τον κόσµο σε διακριτά τετραγωνάκια ή αλλιώς φατνία(

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα . Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός Κόσµος Εισαγωγή Τι εννοούμε με τον όρο «ψηφιακός»; Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ.

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ. Α5 ΗΧΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Σκοπός Πρόκειται για άσκηση θεωρητικού χαρακτήρα στην οποία πραγµατοποιούνται υπολογισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παπαντωνίου Θεοδώρα (ΑΜ: T-1314) Επιβλέπων: < Δρ.Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ιατριβή που υπεβλήθη για την µερική ικανοποίηση των απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στις Τηλεπικοινωνίες. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.

Εισαγωγή Στις Τηλεπικοινωνίες. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua. Εισαγωγή Στις Τηλεπικοινωνίες Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Σκοπός του Μαθήματος Εξοικείωση με βασικές έννοιες των τηλεπικοινωνιών:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Το παρουσιαζόμενο σύστημα

Το παρουσιαζόμενο σύστημα Άρθρο - κατασκευή - φωτογραφίες: Wim Kruijf, PA0WV κατασκευες Μεταγλώττιση: Τάσος Θωμαΐδης, SV8YM Το σύστημα MSIA για την αποδοτικότερη εξάσκηση στη λήψη κώδικα Morse Ενδιαφέρεστε να μεγιστοποιήσετε γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων 7 Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων Εισαγωγή Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και συλλογής δεδομένων κάθε ορόφου, φιλοξενείται στην σφαίρα τιτανίου στο κέντρο της εξαγωνικής δομής και ποντίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός αναλυτής φάσματος ακουστικών συχνοτήτων πραγματικού χρόνου

Ψηφιακός αναλυτής φάσματος ακουστικών συχνοτήτων πραγματικού χρόνου Ψηφιακός αναλυτής φάσματος ακουστικών συχνοτήτων πραγματικού χρόνου Πτυχιακή Εργασία υπό Δαγαλάκη Γ. Ιωάννη & Αθανάσιου Γ. Κωτσόπουλου Επιβλέπων: Γεώργιος Α.Αδαμίδης,Εργαστηριακός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Βασικές έννοιες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2006-2007 Βασικές έννοιες Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου Εποπτεία: Μάριος Μιλτιάδου ΕΜΕ Πληροφορικής Μιχάλης Τορτούρης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Μετατροπής Εικόνας και Ζωγραφικής σε Ηχητικά Μοτίβα»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Μετατροπής Εικόνας και Ζωγραφικής σε Ηχητικά Μοτίβα» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Μετατροπής Εικόνας και Ζωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η συνεχής ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρµογών για την ιατρική

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η συνεχής ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρµογών για την ιατρική ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρµογών για την ιατρική αποτελεί αδήριτη ανάγκη στη σύγχρονη εποχή που διάγουµε. Ένας σηµαντικός παράγοντας που περιορίζει σε ορισµένο βαθµό την

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων

Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς καμερών

Οδηγός αναφοράς καμερών Οδηγός αναφοράς καμερών Περιεχόμενα Πίνακες επιλογών 4 Κάμερες FlexiDome I & II 10 Flexidome VF Κάμερες ασφαλείας μεταβλητής εστίασης 12 FlexiDome XT+ & XF Κάμερες ασφαλείας υψηλής αντοχής 14 FlexiDome

Διαβάστε περισσότερα