Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας"

Transcript

1 Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Αρχές συµπίεσης δεδοµένων Ήδη συµπίεσης Συµπίεση εικόνων Αλγόριθµος JPEG Γιατί χρειαζόµαστε συµπίεση; Τα σηµερινά αποθηκευτικά µέσα αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις τεράστιες ανάγκες που επιβάλλουν οι εφαρµογές πολυµέσων που κάνουν ευρεία χρήση εικόνων, ήχου και βίντεο. VIDEO CD-ROM 650MB (75 λεπτά ασυµπίεστου ήχου) 30 δευτερόλεπτα ασυµπίεστης ψηφιακής τηλεόρασης. Εικόνα Ψηφιακή εικόνα: ιάσταση , pixels, ~11ΜΒ. Πρόβληµα η αποθήκευση πολλών ασυµπίεστων εικόνων. 1

2 Συµπίεση Στόχος: περιορισµός του µεγέθους που καταλαµβάνει ένα ποσό πληροφορίας. Εις βάρος: Της διαθεσιµότητας του: δεν είναι αυτονόητο ότι το συµπιεσµένο αρχείο λειτουργεί παντού και πάντα. Της υπολογιστικής ισχύος: Υπάρχει υπολογιστικό κόστος στις µεθόδους συµπίεσης. Της ακρίβειας/ποιότητας του περιεχοµένου του: Με την συµπίεση κάνουµε κάποιες υποχωρήσεις συµβιβασµούς όσον αφορά την ποιότητα. 2

3 Συµπίεση = κωδικοποίηση = κρυπτογράφηση ΟΧΙ Επί της διαδικασίας Όσον αφορά το κόστος της υπολογιστικής ισχύς ιαδικασία: 1. Συµπίεση 2. Μεταφορά 3. Αποσυµπίεση (σηµασιολογικό περιεχόµενο) Συνήθως µας απασχολεί η ταχύτητα αποσυµπίεσης και όχι τόσο αυτή της συµπίεσης. Στις περισσότερες εφαρµογές η συµπίεση γίνεται µια φορά στο στάδιο της κατασκευής και µε χρήση ειδικού υλικού, ενώ η αποσυµπίεση γίνεται από τους χρήστες που έχουν στην διάθεση τους υπολογιστές γενικής χρήσης. 3

4 Τύποι συµπίεσης 1.Αλγόριθµοι συµπίεσης χωρίς απώλειες ή αντιστρεπτοί (lossless compression) Αφορά κυρίως δεδοµένα που σχετίζονται άµεσα µε τον υπολογιστή, π.χ. Προγράµµατα, εφαρµογές. ηλαδή, µετά την αποσυµπίεση, η πληροφορία επανέρχεται ακριβώς στην µορφή που είχε πριν. Συνήθως, αυτοί οι αλγόριθµοι εφαρµόζονται σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει κανένα περιθώριο απωλειών. Για παράδειγµα, αν η πληροφορία που µεταφέρεται είναι ένα πρόγραµµα υπολογιστή, ένα και µόνο αλλοιωµένο bit µπορεί να είναι αρκετό να καταστήσει το πρόγραµµα άχρηστο. Τύποι συµπίεσης 2. Αλγόριθµοι συµπίεσης µε απώλειεςήµη αντιστρεπτοί (lossy compression) Αφορά κυρίως εφαρµογές που έχουν άµεση αλληλεπίδραση µε τον ανθρώπινο παράγοντα αισθήσεις. Αν, για παράδειγµα, η πληροφορία περιγράφει µια φωτογραφία, είναι δυνατόν να επιτύχουµε καλύτερη συµπίεση κάνοντας µερικές υποχωρήσεις όσον αφορά στην πιστότητα του συµπιεσµένου σήµατος. Είναι φανερό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις το σηµασιολογικό περιεχόµενο ουσιαστικά δεν µεταβάλλεται αλλά υπεισέρχεται η έννοια της µείωσης της ποιότητας. Το ψηφιακό σήµα ως ακολουθία bits σαφώς και µεταβάλλεται. 4

5 Αλγόριθµοι χωρίς απώλειες Κωδικοποίηση εντροπίας Η κωδικοποίηση εντροπίας αναφέρεται σε τεχνικές, οι οποίες δεν λαµβάνουν υπ όψη τους το είδος της πληροφορίας που πρόκειται να συµπιεστεί. Με άλλα λόγια, αυτές οι τεχνικές αντιµετωπίζουν την πληροφορία ως µια απλή ακολουθία bits. Γι αυτό το λόγο, η κωδικοποίηση εντροπίας µπορεί να εφαρµοσθεί ανεξάρτητα από το είδος της πληροφορίας. Οι τεχνικές κωδικοποίησης εντροπίας διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: Περιορισµός των επαναλαµβανόµενων ακολουθιών (Suppression of repetitive sequences) Στατιστική Κωδικοποίηση (Statistical encoding) Παράδειγµα κωδικοποίησης εντροπίας 5

6 Παράδειγµα συµπίεσης µε κωδικοποίηση µήκους 12 Κωδικοποίηση Run length: Θέλουµε 4bits: 2 3 = 8, 2 4 = 16 10: Μεγαλύτερος αριθµός Αρχικά: 12x8 pixels = 96 pixels Μέγεθος: 96 pixels*1bit/pixel = 96 bits 8<10<16 17 pixels * 4 bits/pixel = 68 bits (µε συµπίεση) Παράδειγµα κωδικοποίησης εντροπίας 6

7 Παράδειγµα στατιστικής κωδικοποίησης Έστω το παρακάτω κείµενο: Παράδειγµα στατιστικής κωδικοποίησης Κωδικοποιηµένο γίνεται: 7

8 Παράδειγµα κωδικοποίησης Huffmann Παράδειγµα ηφράση: she sells sea shells at the sea shore Σύνολο χαρακτήρων (µε τακενά) = γράµµατα το Αγγλικό αλφάβητο Κάθε γράµµα 5 bits. ( γιατί 16<26<32) = 16, 2 = 32, Άρα σύνολο: 5*37=185 bits Παράδειγµα κωδικοποίησης Huffmann Παράδειγµα ηφράση: she sells sea shells at the sea shore Ηπιοσυχνήλέξη κωδικοποιείται µε λιγότερα bits Σύνολο: 2*8+2*7+3*7+3*4+3*4+4*3+5*2+6*1+6*1 Σύνολο: 109 bits Συµπίεση περίπου 40% 8

9 Αλγόριθµοι µε απώλειες Στηρίζονται στη θεωρία πληροφοριών: Γεγονός απίθανο να συµβεί περιέχει περισσότερη πληροφορία από κάποιο άλλο πιο πιθανό γεγονός: Ποια είναι η πρόταση µε τοµεγαλύτερο ποσοστό πληροφορίας (άρα και σηµασίας); Αύριο ο ήλιος θα ανατείλει (πιθανότητα 100%) Αύριο θα βρέξει (πιθανότητα 20%) Αύριο θα γίνει σεισµός (πιθανότητα <<0.1%) Συνεπώς: Στους αλγορίθµους συµπίεσης µε απώλειες, πρέπει να εντοπίζονται και να αναδεικνύονται οι πιο σηµαντικές πληροφορίες Παράδειγµα σηµαντικότερων περιοχών σε εικόνα 9

10 Αλγόριθµοι µε απώλειες Η λογική της χρήσης των αλγορίθµων µε απώλειες επικεντρώνεται στον εντοπισµό των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων του αρχείου που θέλουµε να συµπιέσουµε. Π.χ. Σε µια εικόνα επικεντρώνουµε την προσοχή µας στο σηµείο όπου εµφανίζεται πληθώρα χρωµάτων και συνδυασµός σχηµάτων. Αντίθετα σε περιοχές όπου οι πληροφορίες δεν είναι πολλές, µπορούµε ναδώσουµε λιγότερησηµασία. Ορολογία: Περιοχή υψηλών συχνοτήτων (πολλές ίδιες πληροφορίες) Περιοχή χαµηλών συχνοτήτων (σηµαντικές πληροφορίες). Αλγόριθµοι µε απώλειες κωδικοποίηση πηγής Η διαφορά αυτής της τεχνικής είναι ότι οι µετασχηµατισµοί τους οποίους υφίστανται το αρχικό σήµα εξαρτώνται άµεσα από το τύπο του. Οι µετασχηµατισµοί του σήµατος κάνουν χρήση των ιδιαίτερων σηµασιολογικών χαρακτηριστικών που µεταφέρει το σήµα. π.χ. Τηλεφωνική συνοµιλία (σηµαντική πληροφορία;). Πλάνα εικόνας βίντεο (σηµαντική πληροφορία;). Πλεονεκτήµατα: παράγουν µεγαλύτερα ποσοστά συµπίεσης σε σχέση µε την κωδικοποίηση εντροπίας. Μειονεκτήµατα: µικρότερη σταθερότητα, γιατί το ποσοστό συµπίεσης που επιτυγχάνουν διαφοροποιείται ανάλογα µε το αντικείµενο που συµπιέζεται. 10

11 Κωδικοποίηση µετασχηµατισµού Στη κωδικοποίηση µετασχηµατισµού, το σήµα υφίσταται ένα µαθηµατικό µετασχηµατισµό από το αρχικό πεδίο του χρόνου ή του χώρου σε ένα αφηρηµένο πεδίο το οποίο είναι πιο κατάλληλο για συµπίεση. Αυτή η διαδικασία είναι αντιστρεπτή, δηλαδή υπάρχει ο αντίστροφος µετασχηµατισµός που θα επαναφέρει το σήµα στηναρχικήτουµορφή. Είναι ένας τρόπος για να αναδειχθούν οι πιο σηµαντικές περιοχές για την κωδικοποίηση. Παράδειγµα µετασχηµατισµού!!! 11

12 Είδη µετασχηµατισµών ιακριτός συνηµιτονικός µετασχηµατισµός Fourier. Μετασχηµατισµοί των: Hadamar Haar Karhunen-Loeve Στη φασµατική (στο πεδίο των συχνοτήτων) αναπαράσταση των εικόνων, οι συχνότητες περιγράφουν πόσο γρήγορα µεταβάλλονται τα χρώµατα και η απόλυτη φωτεινότητα. Πρότυπο JPEG JPEG: Joint Photographic Experts Group To JPEG είναι ένα πρότυπο συµπίεσης εικόνων συνεχούς τόνου, είτε έγχρωµων είτε κλίµακας του γκρίζου. Συνδυασµός τεχνικών: ιακριτού συνηµιτονικού µετασχηµατισµού Fourier Κβαντοποίησης Περιορισµού των επαναλαµβανόµενων χαρακτήρων και κωδικοποίησης Huffman. 12

13 Πρότυπο JPEG ΟτύποςJPEG χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο για προβολή εικόνων σε ιστοσελίδες και µπορεί να αποθηκεύσει Grayscale, RGB και CMYK µορφές εικόνων. Σβήνει χροιές, τις οποίες το ανθρώπινο µάτι πιθανώς να µην τις βλέπει. Προσδιορίζει τις µέσες τιµές για τις χροιές. ιατηρεί τις αρχικές τιµές φωτεινότητας. Υποστηρίζει 24-bit χρωµατικά µοντέλα (π.χ. RGB). Πρότυπο JPEG Πως δουλεύει Παράδειγµα σεµια εικόνα κλίµακας του γκρι: 1. Χωρισµός της εικόνας σε τµήµατα (blocks) διαστάσεων 8x8. 13

14 Πρότυπο JPEG Πως δουλεύει Παράδειγµα σεµια εικόνα κλίµακας του γκρι: 2. Βήµα κωδικοποίησης πηγής: ιακριτός Συνηµιτονικός Μετασχηµατισµός Fourier ( ΣΜΦ) Ο µετασχηµατισµός λαµβάνει χώρα σε κάθε τµήµα της εικόνας, οπότε και σε κάθε τµήµα αναδεικνύονται τα σηµεία υψηλού ενδιαφέροντος. Αυτά είναι τα σηµεία της εικόνας µε χαµηλή συχνότητα εµφάνισης που πρέπει να τα διατηρήσουµε αναλλοίωτα. Παράδειγµα ιακριτού Συνηµιτονικού Μετασχηµατισµού 14

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης ΒΕΣ 04 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης Εισαγωγή Ένα σηµαντικό ερώτηµα είναιπάντοτεανµπορεί η πληροφορία να

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Αλγόριθµος JPEG για έγχρωµες εικόνες Είδη αρχείων εικόνων Συµπίεση video και ήχου Μπλόκ x Τιµές - 55 Αρχική πληροφορία, 54 54 75 6 7 75

Διαβάστε περισσότερα

ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities).

ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities). ΠΟΛΥΜΕΣΑ Τι είναι τα Πολυµέσα Πολυµέσο: µια δοµή στην οποία συνυπάρχουν περισσότερα από ένα µέσα Ένα σύστηµα πολυµέσων είναι ένα σύστηµα οργάνωσης, πρόσβασης και παρουσίασης ψηφιακής πληροφορίας όπου η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #1: Κωδικοποίηση Πολυμεσικών Δεδομένων Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras?language=el

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. «Compressed Image File Formats» Παρουσίαση των γνωστότερων τύπων αρχείων εικόνας που χρησιµοποιούνται σήµερα στο Internet.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. «Compressed Image File Formats» Παρουσίαση των γνωστότερων τύπων αρχείων εικόνας που χρησιµοποιούνται σήµερα στο Internet. Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Πληροφορικής - Μεταπτυχιακό Χάρης Γεωργίου, ΑΜ: Μ-177 Γιάννης Κούτσιας, ΑΜ: Μ-187 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ «Compressed Image File Formats» Παρουσίαση των γνωστότερων τύπων αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Πολυμέσα. Πολυμέσα - Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Πολυμέσα. Πολυμέσα - Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Πολυμέσα Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Πολυμέσα - Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Παπαντωνίου Ιάκωβος, Β.Δ Α Τορτούρης Μιχάλης, Β.Δ. Μιλτιάδου Μάριος, Β.Δ. Τάσου Τάσος, Β.Δ. Μιχάλης Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπίεση Δεδομένων (Data Compression)

Συμπίεση Δεδομένων (Data Compression) Συμπίεση Δεδομένων (Data Compression) Περί τίνος πρόκειται; Η διαδικασία συμπίεσης φυσικών αντικειμένων μάς είναι οικεία: όταν προσπαθούμε να χωρέσουμε ρούχα σε μια μικρή βαλίτσα, πατάμε τα ρούχα ώστε

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδίαση Συστηµάτων Αυθεντικότητας Πολυµεσικών εδοµένων»

«Σχεδίαση Συστηµάτων Αυθεντικότητας Πολυµεσικών εδοµένων» Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Σχεδίαση Συστηµάτων Αυθεντικότητας Πολυµεσικών εδοµένων» Ζυγοµήτρος Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων για το μάθημα Κώδικες και Θεωρία Πληροφορίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μπαμπάνη Ελένη Επιβλέπων : κ. Χαϊκάλης

Διαβάστε περισσότερα

Μουμτζή Ελένη Α.Μ. 1989

Μουμτζή Ελένη Α.Μ. 1989 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΩΡΙΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: Σύγχρονοι Μέθοδοι Συμπίεσης και Αποσυμπίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Βασικές Αρχές και Έννοιες Αύγουστος Τσινάκος Ευχαριστίες Στο συνάδελφο Γίαννη Σδρίµα για την διάθεση σηµειώσεων έτσι ωστε να είναι δυνατή η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ...1 Μορφές ψηφιακής εικόνας...1 Α) ιανυσµατικές εικόνες (vector graphics)...1 Β) Χαρτογραφικές ή ψηφιογραφικές εικόνες (bitmap graphics)...1 Συµπίεση αρχείου ψηφιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Πολυµέσα (multimedia)

Πολυµέσα. Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Πολυµέσα (multimedia) Πολυµέσα Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο 1 Βασικές έννοιες Πολυµέσα (multimedia) Συνδυασµός διαφορετικών τύπων -µορφών αναπαράστασης πληροφορίας: κειµένου, ήχου, εικόνας (ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 1. Βασικές Έννοιες...14 Πολυμέσα...14 Αλληλεπιδραστικότητα ή διαδραστικότητα...15 Υπερκείμενο και Υπερμέσα...16 Σύνδεσμοι και Πλοήγηση...19

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 4 η Παρουσίαση : Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Εισαγωγή στις Έννοιες των Εικόνων Στο χώρο των πολυμέσων χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ VID EO ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ. Γκιούρα Αγγέλα (ΑΜ: T02832)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ VID EO ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ. Γκιούρα Αγγέλα (ΑΜ: T02832) ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ VID EO H.264 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γκιούρα Αγγέλα (ΑΜ: T02832) Επιβλέπων: Κων/νος Χαϊκάλης, Καθηγητής Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ MPEG 7

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ MPEG 7 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ: «Προδιαγραφές για Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκµηρίωση Υλικού» Έκδοση 1.0

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ: «Προδιαγραφές για Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκµηρίωση Υλικού» Έκδοση 1.0 @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Κεφ. 2 Διαδεδομένες υπηρεσίες του Διαδικτύου

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Κεφ. 2 Διαδεδομένες υπηρεσίες του Διαδικτύου ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Κεφ. 2 Διαδεδομένες υπηρεσίες του Διαδικτύου 2.1 Ψηφιακή Παράσταση Πληροφορίας Αναλογικά και τα ψηφιακά δεδομένα. Τα αναλογικά δεδομένα είναι εκείνα που μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 Ηλεκτρονική συγγραφή - Πολυµέσα

ΜΑΘΗΜΑ 2 Ηλεκτρονική συγγραφή - Πολυµέσα ΜΑΘΗΜΑ 2 Ηλεκτρονική συγγραφή - Πολυµέσα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ψηφιακή Εικόνα Βασικές Έννοιες Βασικοί Όροι Αναλογικό σε Ψηφιακό Μια εικόνα ψηφιοποιείται µέσα από τις διαδικασίες της δειγµατοληψίας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 007 Τεχνολογία Πληροφορίας Διάλεξη 7. Οπτική Πληροφορία. Μέρος Β

ΗΜΥ 007 Τεχνολογία Πληροφορίας Διάλεξη 7. Οπτική Πληροφορία. Μέρος Β ΗΜΥ 007 Τεχνολογία Πληροφορίας Διάλεξη 7 Οπτική Πληροφορία Μέρος Β TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Περίληψη Θέματα για σήμερα Επανάληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1 1.1 ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 1 1.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 1.2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1.2.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πάτρας. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΧΟΣ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ. ηµήτρης Καλαµαράς Α.Μ. 137. oxy@master.math.upatras.gr

Πανεπιστήµιο Πάτρας. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΧΟΣ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ. ηµήτρης Καλαµαράς Α.Μ. 137. oxy@master.math.upatras.gr Πανεπιστήµιο Πάτρας Τµήµα Μαθηµατικών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υπολογιστικά Μαθηµατικά και Πληροφορική» ΗΧΟΣ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ηµήτρης Καλαµαράς Α.Μ. 137 oxy@master.math.upatras.gr για το µεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος -Video. ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων

Ήχος -Video. ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Ήχος -Video ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Ήχος και Εφαρµογές O ήχος, κατάλληλα συνδυασµένος µε τα άλλα είδη πληροφορίας, µπορεί να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Φωτόπουλος Βασίλης, Φαλιέρης Σωτήρης, Νικολόπουλος Γιώργος, Νικολόπουλος Κώστας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση Εικόνας: Εισαγωγή, χρωµατικά µοντέλα, βασικές τεχνικές συµπίεσης

Συµπίεση Εικόνας: Εισαγωγή, χρωµατικά µοντέλα, βασικές τεχνικές συµπίεσης ΒΕΣ 04 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση Εικόνας: Εισαγωγή, χρωµατικά µοντέλα, βασικές τεχνικές συµπίεσης Πόσες λέξεις αξίζει µια εικόνα; Εισαγωγή Εξαρτάται από την εικόνα και τις λέξεις φυσικά!

Διαβάστε περισσότερα