Κωδικοποίηση εικόνων κατά JPEG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωδικοποίηση εικόνων κατά JPEG"

Transcript

1 Κωδικοποίηση εικόνων κατά JPEG Εισαγωγή Προετοιµασία της εικόνας ρυθµός Ακολουθιακός απωλεστικός ρυθµός Εκτεταµένος απωλεστικός ρυθµός Μη απωλεστικός ρυθµός Ιεραρχικός ρυθµός Τεχνολογία Πολυµέσων 09-1

2 Εισαγωγή Πεδίο εφαρµογής Ακίνητες εικόνες συνεχούς χρώµατος / διαβαθµίσεων γκρίζου Απαιτήσεις κωδικοποίησης Ανεξάρτητη από µέγεθος και λόγο διαστάσεων Αναπαράσταση χρωµάτων ανεξάρτητη από υλοποίηση Τυχαίο περιεχόµενο και στατιστικά χαρακτηριστικά Υλοποίηση µόνο µε λογισµικό Βελτιωµένη ποιότητα µε εξειδικευµένο υλικό Ακολουθιακή και προοδευτική κωδικοποίηση Παράµετροι επιλεγόµενες από το χρήστη Μορφότυπα εικόνας Μη συντετµηµένο: περιλαµβάνει πίνακες κωδικοποίησης Συντετµηµένο: παραλείπει πίνακες κωδικοποίησης Τεχνολογία Πολυµέσων 09-2

3 Εισαγωγή Προετοιμασία εικόνας Επεξεργασία εικόνας Κβαντοποίηση Κωδικοποίηση εντροπίας Εικονοστοιχεία Πρόβλεψη Μήκους σειρών Huffman Μονάδες δεδομένων, MCU FDCT Αριθμητική Ρυθµοί συµπίεσης Ακολουθιακός απωλεστικός: ακολουθιακή DCT Εκτεταµένος απωλεστικός: προοδευτική DCT Μη απωλεστικός: χαµηλή συµπίεση Ιεραρχικός: πολλαπλές αναλύσεις Τεχνολογία Πολυµέσων 09-3

4 Προετοιµασία της εικόνας Μοντέλο εικόνας 1 έως 255 συνιστώσες ή επίπεδα Κάθε συνιστώσα C i µπορεί να έχει διαφορετικό X i και Y i Χρώµατα RGB: µία συνιστώσα ανά χρώµα Όλα τα X i και Y i είναι ίσα Σήµατα YUV: µία συνιστώσα ανά σήµα Συνιστώσα Y: υψηλή ανάλυση Συνιστώσες U και V: χαµηλή ανάλυση ιαβαθµίσεις γκρίζου: µία συνιστώσα Σταθερό πλήθος bits ανά pixel σε κάθε συνιστώσα (Χ,Υ) εικόνας = (max(x i ), max(y i )) Σχετικές αναλογίες δειγµατοληψίας (H i,v i ): 1 έως 4 Τεχνολογία Πολυµέσων 09-4

5 Προετοιµασία της εικόνας δείγματα κορυφή Cn Υι γραμμμή C2 αριστερά X ι δεξιά C1 Παράδειγµα: X=512 και Υ=512 Επίπεδο 0: H 0 =4, V 0 =1 Επίπεδο 1: H 1 =2, V 1 =2 Επίπεδο 2: H 2 =1, V 2 =1 Max(H i )=4: 512/4=128, Max(V i )=2: 512/2=256 Επίπεδο 0: X 0 =4x128=512, Y 0 =1x256 Επίπεδο 1: X 1 =2x128=256, Y 1 =2x256=512 Επίπεδο 2: X 2 =1x128=128, Y 2 =1x256=256 Τεχνολογία Πολυµέσων 09-5 βάση

6 Προετοιµασία της εικόνας κορυφή αριστερά δεξιά βάση Μονάδες δεδοµένων: στοιχεία κωδικοποίησης Μη απωλεστικοί ρυθµοί: ένα εικονοστοιχείο Απωλεστικοί ρυθµοί: 8x8 εικονοστοιχεία Μη διεµπλεκόµενη ταξινόµηση δεδοµένων ιεµπλεκόµενη ταξινόµηση δεδοµένων Οµαδοποίηση µονάδων δεδοµένων ανά περιοχή Ελάχιστες µονάδες κωδικοποίησης (MCU) Τεχνολογία Πολυµέσων 09-6

7 Προετοιµασία της εικόνας Cs1:H1=2,V 1=2 Cs2:H2=2,V 2=1 Cs3:H3=1,V 3=2 Cs4:H4=1,V 4= Συνιστώσες µε σταθερή ανάλυση Μία µονάδα δεδοµένων από κάθε συνιστώσα Συνιστώσες µε µεταβλητή ανάλυση Ίσο πλήθος περιοχών ανά συνιστώσα Μεταβλητό πλήθος µονάδων δεδοµένων ανά περιοχή Μία περιοχή ανά συνιστώσα σε κάθε MCU Μέχρι τέσσερις συνιστώσες Μέχρι 10 µονάδες ανά MCU Τεχνολογία Πολυµέσων 09-7

8 Ακολουθιακός απωλεστικός ρυθµός Περιοχές 8X8 FDCT Κβαντοποίηση Κωδικοποίηση εντροπίας Συμπιεσμένη εικόνα Ασυμπίεστη εικόνα Πίνακες Πίνακες Είσοδος: µονάδες δεδοµένων 8x8 εικονοστοιχείων Ευθύς µετασχηµατισµός DCT (FDCT) [0,255] -> [-128,127] µε αφαίρεση Αρχικά: S xy µε x,y= [0,7] (64 τιµές) Τελικά: S uv µε u,v= [0,7] (64 τιµές) S uv = 1 4 c u c 7 7 v x= 0 y= (2x + 1) uπ (2 y + 1) vπ Sxy cos cos Τεχνολογία Πολυµέσων 09-8

9 Ακολουθιακός απωλεστικός ρυθµός Πλάτος Συντελεστής DCT DCT X Y Fx Fy Tα συνηµίτονα δεν εξαρτώνται από τα S xy Υπολογίζονται προκαταβολικά για κάθε εικόνα Συντελεστής S 00 : συντελεστής DC Μέση τιµή της µονάδας δεδοµένων Υπόλοιποι συντελεστές: συντελεστές AC Συγκέντρωση υψηλών τιµών κοντά στο DC Τεχνολογία Πολυµέσων 09-9

10 Ακολουθιακός απωλεστικός ρυθµός Αντίστροφος µετασχηµατισµός DCT (IDCT) Υπολογισµός S xy από S uv = 1 4 Τα συνηµίτονα δεν εξαρτώνται ανεξάρτητα από τα S uv Πεπερασµένη ακρίβεια µετασχηµατισµών Απωλεστική κωδικοποίηση, αλλά σε µικρό βαθµό Κάθε υλοποίηση µπορεί να δίνει διαφορετικά αποτελέσµατα Φυσικές εικόνες S xy 7 7 u= 0 v= (2x + 1) uπ (2y + 1) vπ cucvsuv cos cos Μεγάλες περιοχές µε παρόµοια χρώµατα Πολλοί συντελεστές AC µε σχεδόν µηδενικές τιµές ιαφοροποίηση σε σχέση µε συνθετικά γραφικά εν υπάρχουν απότοµες αλλαγές χρωµάτων Τεχνολογία Πολυµέσων 09-10

11 Ακολουθιακός απωλεστικός ρυθµός Κβαντοποίηση συντελεστών 8x8=64 συντελεστές κβαντοποίησης Q uv Ακέραιες τιµές 8bits ιαίρεση συντελεστή DCT µε αντίστοιχο Q uv Στρογγύλευση στον πλησιέστερο ακέραιο Πολλαπλασιασµός µε το ίδιο Q uv για αποσυµπίεση Κατασκευή πίνακα Q: συµπίεση / ποιότητα Η κβαντοποίηση είναι το κύριο απωλεστικό βήµα Όσο µεγαλώνει το Q uv µειώνεται η ακρίβεια Το πρότυπο JPEG δεν καθορίζει τιµές Φυσικές εικόνες: έµφαση στο συντελεστή DC Χαµηλοί συντελεστές κβαντοποίησης κοντά στο DC Υψηλοί συντελεστές κβαντοποίησης µακριά από το DC Τεχνολογία Πολυµέσων 09-11

12 Ακολουθιακός απωλεστικός ρυθµός DC i-1 DC i AC01 AC07 Περιοχή i-1 Περιοχή i Διαφορά = DCi - DCi-1 Συντελεστές DC ιαφορική κωδικοποίηση ανάµεσα σε µονάδες Μικρές διαφορές στο βασικό χρώµα Συντελεστές AC ιαδοχικά φθίνουσες τιµές Πολλές µηδενικές τιµές στο τέλος DC AC70 AC77 Τεχνολογία Πολυµέσων 09-12

13 Ακολουθιακός απωλεστικός ρυθµός Κωδικοποίηση εντροπίας συντελεστών Κωδικοποίηση Huffman για τις συνήθεις τιµές Προκαθορισµένοι πίνακες ή πίνακες ανά εφαρµογή Συντελεστές DC: 1-11 bits Κωδικοποίηση ζευγών (πλήθος bit, συντελεστής) Το πλήθος bit κωδικοποιείται µε κώδικα Huffman Ο συντελεστής κωδικοποιείται µε συµπλήρωµα ως προς 1 Συντελεστές AC: 1-10 bits Κωδικοποίηση τριάδων (πλήθος 0, πλήθος bit, συντελεστής) Τεχνική RLE για τους µηδενικούς συντελεστές Το πλήθος 0 / πλήθος bit κωδικοποιείται µε κώδικα Huffman Ο συντελεστής κωδικοποιείται µε συµπλήρωµα ως προς 1 Τεχνολογία Πολυµέσων 09-13

14 Εκτεταµένος απωλεστικός ρυθµός Επέκταση του ακολουθιακού απωλεστικού ρυθµού Επιτρέπει περισσότερα bit ανά εικονοστοιχείο Προοδευτική (στρωµατοποιηµένη) κωδικοποίηση Φασµατική επιλογή Αρχικά συντελεστές χαµηλών συχνοτήτων Υψηλές συχνότητες σε επόµενα περάσµατα ιαδοχική προσέγγιση Όλοι οι συντελεστές σε κάθε πέρασµα Αρχικά µόνο τα πιο σηµαντικά bits Αριθµητική κωδικοποίηση 5-10% καλύτερη συµπίεση από την Huffman Τεχνολογία Πολυµέσων 09-14

15 Μη απωλεστικός ρυθµός Ασυμπίεστη εικόνα Πρόβλεψη Κωδικοποίηση εντροπίας Συμπιεσμένη εικόνα Μεµονωµένα εικονοστοιχεία Πρόβλεψη αντί µετασχηµατισµού Α: εικονοστοιχείο στα αριστερά του Χ B: εικονοστοιχείο πάνω από το X C: εικονοστοιχείο άνω και αριστερά του X Κωδικοποίηση εικονοστοιχείου X 8 τύποι πρόβλεψης X=A, X=B+(A-C)/2, ιαφορά από πρόβλεψη Κωδικοποίηση εντροπίας Huffman ή αριθµητική Πίνακες Τεχνολογία Πολυµέσων 09-15

16 Ιεραρχικός ρυθµός Πολλαπλές αναλύσεις εικόνας ιαδοχική (απο)κωδικοποίηση Απωλεστικά ή µη απωλεστικά ιαδικασία κωδικοποίησης Μείωση ανάλυσης κατά 2 n Κωδικοποίηση εικόνας Μείωση ανάλυσης κατά 2 n-1 Κωδικοποίηση διαφοράς Απαιτεί περισσότερο χώρο ιατίθενται όλες οι αναλύσεις 160x x x480 Προοδευτική κωδικοποίηση: µεταβλητή λεπτοµέρεια Ιεραρχική κωδικοποίηση: µεταβλητή ανάλυση Τεχνολογία Πολυµέσων 09-16

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1 Αρχές κωδικοποίησης Απαιτήσεις κωδικοποίησης Είδη κωδικοποίησης Κωδικοποίηση εντροπίας Διαφορική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση μετασχηματισμών Στρωματοποιημένη κωδικοποίηση Κβαντοποίηση διανυσμάτων Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. «Compressed Image File Formats» Παρουσίαση των γνωστότερων τύπων αρχείων εικόνας που χρησιµοποιούνται σήµερα στο Internet.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. «Compressed Image File Formats» Παρουσίαση των γνωστότερων τύπων αρχείων εικόνας που χρησιµοποιούνται σήµερα στο Internet. Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Πληροφορικής - Μεταπτυχιακό Χάρης Γεωργίου, ΑΜ: Μ-177 Γιάννης Κούτσιας, ΑΜ: Μ-187 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ «Compressed Image File Formats» Παρουσίαση των γνωστότερων τύπων αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Αλγόριθµος JPEG για έγχρωµες εικόνες Είδη αρχείων εικόνων Συµπίεση video και ήχου Μπλόκ x Τιµές - 55 Αρχική πληροφορία, 54 54 75 6 7 75

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΙΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης ΒΕΣ 04 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης Εισαγωγή Ένα σηµαντικό ερώτηµα είναιπάντοτεανµπορεί η πληροφορία να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων για το μάθημα Κώδικες και Θεωρία Πληροφορίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μπαμπάνη Ελένη Επιβλέπων : κ. Χαϊκάλης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Αρχές συµπίεσης δεδοµένων Ήδη συµπίεσης Συµπίεση εικόνων Αλγόριθµος JPEG Γιατί χρειαζόµαστε συµπίεση; Τα σηµερινά αποθηκευτικά µέσα αδυνατούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο στη διδασκαλία από απόσταση, και ορισµός του βίντεο κατ απαίτηση

Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο στη διδασκαλία από απόσταση, και ορισµός του βίντεο κατ απαίτηση Μετάδοση αρχείων εικόνας και ήχου µέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών για διδασκαλία από απόσταση, και οργάνωση του υλικού σε βάση δεδοµένων Ριζάκος Κωνσταντίνος Περιεχόµενα Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Πολυµέσα (multimedia)

Πολυµέσα. Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Πολυµέσα (multimedia) Πολυµέσα Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο 1 Βασικές έννοιες Πολυµέσα (multimedia) Συνδυασµός διαφορετικών τύπων -µορφών αναπαράστασης πληροφορίας: κειµένου, ήχου, εικόνας (ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Μουμτζή Ελένη Α.Μ. 1989

Μουμτζή Ελένη Α.Μ. 1989 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΩΡΙΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: Σύγχρονοι Μέθοδοι Συμπίεσης και Αποσυμπίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #1: Κωδικοποίηση Πολυμεσικών Δεδομένων Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras?language=el

Διαβάστε περισσότερα

ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities).

ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities). ΠΟΛΥΜΕΣΑ Τι είναι τα Πολυµέσα Πολυµέσο: µια δοµή στην οποία συνυπάρχουν περισσότερα από ένα µέσα Ένα σύστηµα πολυµέσων είναι ένα σύστηµα οργάνωσης, πρόσβασης και παρουσίασης ψηφιακής πληροφορίας όπου η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Κωδικοποίηση εικόνας

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Κωδικοποίηση εικόνας ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 2 Κωδικοποίηση εικόνας Ακολουθία από ψηφιοποιημένα καρέ (frames) που έχουν συλληφθεί σε συγκεκριμένο ρυθμό frame rate (π.χ. 10fps,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6ου εξαμήνου Διδάσκουσα: Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια Α.Π.Θ. randreop@for.auth.gr Θεσσαλονίκη 2012 2012 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Κωδικοποίηση ήχου Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-1 Κωδικοποίηση καναλιού φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες εφαρμογές των μαθηματικών στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος με χρήση της Matlab

Προηγμένες εφαρμογές των μαθηματικών στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος με χρήση της Matlab ATEI Κρήτης Παράρτημα Χανίων τμ. Ηλεκτρονικής Προηγμένες εφαρμογές των μαθηματικών στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος με χρήση της Matlab Iterative Shadowgraphic Method (ISM) Παναγιώτης Αργυρέας 5/12/2010

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1 Βίντεο Εισαγωγή Χαρακτηριστικά του βίντεο Απόσταση θέασης Μετάδοση τηλεοπτικού σήματος Συμβατικά τηλεοπτικά συστήματα Ψηφιακό βίντεο Εναλλακτικά μορφότυπα Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας Κινούμενες εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Οδηγός Βιντεοσκόπησης, Ψηφιοποίησης & Κωδικοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού

Αναλυτικός Οδηγός Βιντεοσκόπησης, Ψηφιοποίησης & Κωδικοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αναλυτικός Οδηγός Βιντεοσκόπησης, Ψηφιοποίησης & Κωδικοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού Συντάκτης: Δ. Κόκκας Έργο: Ενσωμάτωση της Τηλεκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Διαδικασία ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 007 Τεχνολογία Πληροφορίας Διάλεξη 7. Οπτική Πληροφορία. Μέρος Β

ΗΜΥ 007 Τεχνολογία Πληροφορίας Διάλεξη 7. Οπτική Πληροφορία. Μέρος Β ΗΜΥ 007 Τεχνολογία Πληροφορίας Διάλεξη 7 Οπτική Πληροφορία Μέρος Β TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Περίληψη Θέματα για σήμερα Επανάληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ Μια εικόνα μπορεί να περιγραφεί με πολλούς τρόπους. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια προβολή ψηφιδοπλέγματος, μια εικόνα καθορίζεται πλήρως από το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση Βίντεο: Αναλογικό και Ψηφιακό Βίντεο, Υποδειγµατοληψία χρώµατος

Συµπίεση Βίντεο: Αναλογικό και Ψηφιακό Βίντεο, Υποδειγµατοληψία χρώµατος ΒΕΣ 04 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση Βίντεο: Αναλογικό και Ψηφιακό Βίντεο, Υποδειγµατοληψία χρώµατος Εισαγωγή Ο ανθρώπινος εγκέφαλος διατηρεί την αίσθηση µιας εικόνας για ένα ελάχιστο κλάσµα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 3.1 Τι είναι ήχος;

3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 3.1 Τι είναι ήχος; 3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 3.1 Τι είναι ήχος; Από φυσική άποψη ένας ήχος παράγεται από µεταβολές της πίεσης που µεταδίδονται σε ένα µέσο που µπορεί να συµπιεστεί. Παρόλο που ο ακριβής µηχανισµός διαφέρει από περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 1. Βασικές Έννοιες...14 Πολυμέσα...14 Αλληλεπιδραστικότητα ή διαδραστικότητα...15 Υπερκείμενο και Υπερμέσα...16 Σύνδεσμοι και Πλοήγηση...19

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 4 η Παρουσίαση : Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Εισαγωγή στις Έννοιες των Εικόνων Στο χώρο των πολυμέσων χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Εισηγητής και Επιβλέπων καθηγητής: Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΒΙΝΤΕΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΣΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΒΙΝΤΕΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΣΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: Ντελή Χασάν Μουσταφά Μουτλού ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα