Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

2 Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making SEPA a Reality the defi nitive Guide to the Single Euro Payments Area (Ο SEPA στην πράξη ο κατ εξοχήν οδηγός για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ) The most popular Misunderstandings about SEPA clarifi ed (Απαντήσεις στις πιο συνηθισμένες παρανοήσεις για τον SEPA) SEPA for Business (Ο SEPA για τις επιχειρήσεις) SEPA for the Public Sector (Ο SEPA για τον δημόσιο τομέα)** SEPA for IT-Providers (Ο SEPA για τους παρόχους υπηρεσιών ΤΠ) SEPA for Consumers (Ο SEPA για τους καταναλωτές) SEPA for Media (O SEPA για τα μέσα ενημέρωσης) Σειρά Shortcut του EPC* Shortcut to the SEPA (Ο SEPA εν συντομία) Shortcut to the SEPA Direct Debit Schemes (Τα σχήματα άμεσων χρεώσεων SEPA εν συντομία) Shortcut to the SEPA Credit Transfer Scheme (Το σχήμα μεταφοράς πιστώσεων SEPA εν συντομία) Shortcut to the SEPA Data Formats (Οι μορφές δεδομένων SEPA εν συντομία) Shortcut to the SEPA Cards Framework (Το πλαίσιο SEPA για τις κάρτες εν συντομία) (διαθέσιμο το φθινόπωρο του 2009) Shortcut to SEPA Cards Standardisation (Η τυποποίηση καρτών SEPA εν συντομία) (διαθέσιμο το φθινόπωρο του 2009) Business the 10 best Reasons to practice SEPA (Επιχειρήσεις δέκα λόγοι για να χρησιμοποιείτε τον SEPA) Public Sector the 10 best Reasons to practice SEPA (Δημόσιος τομέας δέκα λόγοι για να χρησιμοποιείτε τον SEPA) Merchants the 10 best Reasons to practive SEPA (Εμπορικές επιχειρήσεις δέκα λόγοι για να χρησιμοποιείτε τον SEPA) (διαθέσιμο το φθινόπωρο του 2009) * Αυτές οι εκδόσεις διατίθενται στα Αγγλικά από τον δικτυακό τόπο του EPC (www.europeanpaymentscouncil.eu) ** Αυτή η έκδοση διατίθεται και στα Ελληνικά. Ενημερωτικό δελτίο του EPC Τέσσερα τεύχη το χρόνο σάς αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Εγγραφείτε δωρεάν στη διεύθυνση

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 2. SEPA: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το όραμα Το πεδίο εφαρμογής Οι στόχοι 8 3. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ EPC SEPA: τα πρώτα ορόσημα Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών Ο SEPA ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΑΙΡΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Η προώθηση της «ηλεκτρονικής εσωτερικής αγοράς» Η δημιουργία «κρίσιμης μάζας» O SEPA ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: ΤΑ ΟΦΕΛΗ Προσαρμόστε τα προϊόντα SEPA στις ανάγκες σας Αξιοποιήστε την καινοτομία Αποκομίστε τα οφέλη της τυποποίησης Αυξήστε το δυναμικό των δημόσιων συμβάσεων Προχωρήστε στην «αποϋλοποίηση» των διαδικασιών πληρωμών Μειώστε το κόστος των τεχνολογιών πληροφορικής (ΤΠ) Οργανώστε αποτελεσματικά τις υπηρεσίες υποστήριξης (back offi ce) Απλοποιήστε τη διαδικασία που αφορά τη συμφωνία λογαριασμών Στηρίξτε τους «κινητούς» πολίτες και τις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές Κάντε τα κέντρα πληρωμών να λειτουργήσουν προς όφελός σας ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ SEPA (SCT) Το σχήμα εν συντομία Τα πλεονεκτήματα του σχήματος SCT 23 3

4 8. ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΜΕΣΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ SEPA (SDD) Το σχήμα εν συντομία Η ηλεκτρονική εντολή Τα πλεονεκτήματα του βασικού σχήματος SDD Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΑΜΕΣΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ SEPA ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (B2B) Οι διαφορές από το βασικό σχήμα SDD Τα πλεονεκτήματα του σχήματος Β2Β Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ SEPA IBAN και BIC Η εντολή SEPA Τα πρότυπα μηνυμάτων ISO Οι πληροφορίες εμβασμάτων ΥΨΙΣΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ: ΠΡΟΤΥΠΑ SEPA ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Η μορφή δεδομένων SEPA: πρόσθετα στοιχεία Υποστήριξη του προτύπου ISO σχετικά με τον κωδικό αναφοράς πιστωτή Πληροφορίες εμβάσματος με συγκεκριμένη δομή Περίοδος ισχύος της εντολής SEPA Μηνύματα από πελάτες προς τράπεζες SEPA ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Ηλεκτρονικοί δίαυλοι πληρωμών και δίαυλοι πληρωμών μέσω κινητής τηλεφωνίας Μηνύματα από τράπεζες προς πελάτες Η ηλεκτρονική τιμολόγηση ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Ο SEPA ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ SEPA: ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ορισμός καταληκτικής ημερομηνίας: μία ή περισσότερες καταληκτικές ημερομηνίες Τι ακριβώς σημαίνει καταληκτική ημερομηνία; Πεδίο εφαρμογής της μετάπτωσης: υπάρχει ανάγκη διαθεσιμότητας συγκεκριμένων εθνικών προϊόντων; Πώς θα οριστεί η καταληκτική ημερομηνία: με κανονιστική ρύθμιση ή αυτορρύθμιση; Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία για τη μετάπτωση στον SEPA Γλωσσάριο 45 4

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. Τι είναι ο SEPA; Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area SEPA) είναι ο χώρος στον οποίο οι πολίτες, οι εταιρείες και οι λοιποί οικονομικοί φορείς είναι σε θέση να πραγματοποιούν και να λαμβάνουν πληρωμές σε ευρώ εντός της Ευρώπης, είτε εντός είτε εκτός της χώρας τους, με τους ίδιους βασικούς όρους, τα ίδια βασικά δικαιώματα και τις ίδιες βασικές υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο είναι εγκατεστημένοι. Ο SEPA περιλαμβάνει τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μονακό και τη Νορβηγία. Οι πληρωμές SEPA αφορούν αποκλειστικά τις διασυνοριακές πληρωμές; Όχι. Με τον SEPA εκφράζεται το όραμα της δημιουργίας μίας ενοποιημένης αγοράς πληρωμών σε ευρώ. Στο πλαίσιο του SEPA, όλες οι πληρωμές σε ευρώ θα είναι εγχώριες. Μόλις επιτευχθεί ο SEPA θα πάψει να υφίσταται διάκριση μεταξύ εθνικών και διασυνοριακών πληρωμών σε ευρώ. Τα μέσα πληρωμών SEPA έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντικαταστήσουν τελικά τα υφιστάμενα εθνικά μέσα πληρωμών σε ευρώ. Ποια είναι τα οφέλη για τη δημόσια διοίκηση; Μόλις επιτευχθεί ο SEPA, θα είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται πληρωμές σε ευρώ μεταξύ οποιουδήποτε λογαριασμού εντός του SEPA με την ίδια ευκολία όπως συμβαίνει σήμερα αποκλειστικά και μόνο εντός των εθνικών συνόρων. Η χρήση κοινών προτύπων, ο ταχύτερος διακανονισμός και η απλοποιημένη επεξεργασία θα βελτιώσουν τις ταμειακές ροές, θα μειώσουν το κόστος και θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε νέες αγορές. Επιπλέον, οι πελάτες θα ωφεληθούν από την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που θα παρέχονται από τους προμηθευτές του τομέα πληρωμών. Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος του SEPA στον τομέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών; Ο SEPA είναι μια πρωτοβουλία ενοποίησης για το σύνολο της ΕΕ η οποία προήλθε από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και θα έχει αντίκτυπο σε όλες τις πληρωμές σε ευρώ ως αποτέλεσμα της εισαγωγής των σχημάτων πληρωμών και των προτύπων SEPA. Ο SEPA αφορά όλους τους πολίτες, τους εμπόρους, τη δημόσια διοίκηση και τις εταιρείες που συναλλάσσονται μέσω τραπεζών στη ζώνη του ευρώ, καθώς επίσης και όλους όσοι απαρτίζουν την αλυσίδα παροχής υπηρεσιών πληρωμών. 5

6 Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος του SEPA στην οικονομία και στην κοινωνία; Ο SEPA θα δημιουργήσει συνθήκες που θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό στον τομέα της παροχής υπηρεσιών πληρωμών. Επιπλέον, μέσω της εναρμόνισης, καθιστά πιο αποτελεσματικά τα συστήματα πληρωμών και επιφέρει απτά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία ως σύνολο. Το ενιαίο νόμισμα θα ενισχύεται συστηματικά χάρις σε μια εναρμονισμένη δέσμη μέσων πληρωμών σε ευρώ. Τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα; Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος έχει καθορίσει σχήματα SEPA για τη μεταφορά πιστώσεων και τις άμεσες χρεώσεις, καθώς και μια μορφή για τα δεδομένα SEPA που βασίζεται σε διεθνή πρότυπα ISO. Το σχήμα μεταφοράς πιστώσεων SEPA (SEPA Credit Transfer SCT) τέθηκε με επιτυχία σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του Η έναρξη λειτουργίας του βασικού σχήματος άμεσων χρεώσεων SEPA (SEPA Direct Debit SDD) και του σχήματος άμεσων χρεώσεων SEPA μεταξύ επιχειρήσεων (Business to Business B2B) προγραμματίζεται για το Νοέμβριο του 2009, όταν τα κράτη μέλη της ΕΕ θα έχουν πλέον υιοθετήσει κοινό νομικό πλαίσιο για τις πληρωμές. Από το Νοέμβριο του 2009, οι τράπεζες θα ξεκινήσουν βαθμιαία την παροχή υπηρεσιών άμεσων χρεώσεων SEPA. Μέχρι το Νοέμβριο του 2010 και μέσω μιας σταδιακής διαδικασίας, όλες οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ που σήμερα παρέχουν υπηρεσίες άμεσων χρεώσεων θα είναι προσβάσιμες για το βασικό σχήμα SDD. Μετατρέψτε τον SEPA σε επιτυχία! Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος παρέδωσε με επιτυχία καινοτόμα και ευρέως εφαρμοστέα σχήματα και πλαίσια πληρωμών SEPA. Εναπόκειται πλέον στους πολιτικούς παράγοντες της πρωτοβουλίας SEPA τις κυβερνήσεις της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και το Συμβούλιο ECOFIN και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να δημιουργήσουν τα κίνητρα που απαιτούνται ώστε να διευκολυνθεί η μετάπτωση των πελατών των τραπεζών στα νέα μέσα SEPA. Ορίστε άμεσα καταληκτική ημερομηνία μετάπτωσης! Με τον ορισμό καταληκτικής ημερομηνίας για τα εθνικά συστήματα πληρωμών σε ευρώ επιταχύνεται η διαδικασία μετάπτωσης στον SEPA και παρέχεται η δυνατότητα ασφαλούς προγραμματισμού σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε πρώτη φάση, είναι πλέον σημαντικό να γνωστοποιηθεί ότι θα υπάρξει καταληκτική ημερομηνία και, στη συνέχεια, αφού ξεκινήσει η λειτουργία των σχημάτων άμεσων χρεώσεων SEPA το Νοέμβριο του 2009, να καθοριστούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Ο πρόσφατος Κανονισμός της ΕΕ σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ ορίζει τα χρονικά περιθώρια των τραπεζών σχετικά με την εξασφάλιση προσβασιμότητας για τις ευρωπαϊκές άμεσες χρεώσεις. Όσον αφορά τις κάρτες πληρωμών, έχει υπάρξει συμφωνία σχετικά με ένα πλαίσιο SEPA για τις κάρτες το οποίο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης από τις τράπεζες, τα σχήματα καρτών και τους φορείς επεξεργασίας καρτών. 6

7 SEPA: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το όραμα Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area SEPA) είναι ο χώρος στον οποίο οι πολίτες, οι εταιρείες και οι λοιποί οικονομικοί φορείς θα είναι σε θέση να πραγματοποιούν και να λαμβάνουν πληρωμές σε ευρώ, είτε εντός είτε εκτός της χώρας τους, με τους ίδιους βασικούς όρους, τα ίδια βασικά δικαιώματα και τις ίδιες βασικές υποχρεώσεις. Μακροπρόθεσμα, αναμένεται ότι τα ενιαία σχήματα και πρότυπα SEPA θα αντικαταστήσουν τα εθνικά συστήματα πληρωμών τα οποία λειτουργούν επί του παρόντος στην Ευρώπη. Ο SEPA είναι μια πρωτοβουλία ενοποίησης για το σύνολο της ΕΕ στον τομέα πληρωμών η οποία προήλθε από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής με σκοπό την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και της νομισματικής ένωσης στην ΕΕ. Μετά την εισαγωγή των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ το 2002, οι πολιτικοί παράγοντες της πρωτοβουλίας SEPA οι κυβερνήσεις της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επικεντρώθηκαν στην εναρμόνιση του τομέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών σε ευρώ. Η ενοποίηση της πλειάδας εθνικών συστημάτων πληρωμών που υπάρχουν σήμερα αποτελεί φυσική εξέλιξη της διαδικασίας που είναι απαραίτητη ώστε το ευρώ να καταστεί ένα πραγματικά ενιαίο και πλήρως λειτουργικό νόμισμα. Ο SEPA θα γίνει πραγματικότητα όταν ολοκληρωθεί η μετάπτωση μιας «κρίσιμης μάζας» πληρωμών σε ευρώ από τα εθνικά μέσα πληρωμών στα νέα μέσα πληρωμών SEPA. Αν και οι ευρωπαϊκές τράπεζες αποφάσισαν να πρωταγωνιστήσουν σε αυτήν τη διαδικασία μέσω της αυτορρύθμισης, ο SEPA θα επιτευχθεί μόνο όταν τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως η επιχειρηματική κοινότητα και η δημόσια διοίκηση, ενστερνιστούν το όραμα του SEPA και δεσμευτούν ότι θα υλοποιήσουν τις απαραίτητες αλλαγές. 7

8 2.2 Το πεδίο εφαρμογής Μόνο στη ζώνη του ευρώ διεκπεραιώνονται περίπου 50 δισεκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές μικρής αξίας και από δύο έως τέσσερις φορές μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών σε μετρητά κάθε χρόνο. Ο τεράστιος αυτός όγκος δημιουργείται από 321,5 εκατομμύρια πολίτες, εκατομμύρια μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, περίπου τράπεζες, 5,75 εκατομμύρια σημεία πώλησης και ΑΤΜ (Μπλε Βιβλίο [«Blue Book»] της ΕΚΤ). Ο SEPA περιλαμβάνει σήμερα τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μονακό και τη Νορβηγία. 2.3 Οι στόχοι Οι γενικοί στόχοι του SEPA καθορίστηκαν από τις κυβερνήσεις της ΕΕ στο πρόγραμμα της Λισσαβώνας, το οποίο οραματίζεται την εσωτερική αγορά της ΕΕ ως την πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης παγκοσμίως. Η ενοποίηση των αγορών πληρωμών σε ευρώ αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτού του οράματος. Ως εκ τούτου, ο SEPA θεωρείται απαραίτητο βήμα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας ως σύνολο. Παράλληλα, ο SEPA θα αυξήσει τον ανταγωνισμό στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών προς όφελος πελατών όπως οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις και η δημόσια διοίκηση. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αντικατάσταση των υφιστάμενων εθνικών συστημάτων πληρωμών από τον SEPA συνεπάγεται δυνητικά οφέλη ύψους έως και 123 δισεκ. ευρώ (σωρευτικά σε περίοδο έξι ετών) για τους πελάτες των τραπεζών. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΚΤ αναμένουν ότι ο SEPA θα αποτελέσει εφαλτήριο για τη ριζική βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους τομείς των πληρωμών και των δημόσιων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του κόστους και την αύξηση της αποτελεσματικότητας προς όφελος των πελατών. 8

9 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ EPC 3. Το όραμα του SEPA στηρίζουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες οι οποίες εργάζονται από κοινού για την ενοποίηση του τομέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών σε ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (European Payments Council EPC). Το 2002, σημαντικές ευρωπαϊκές τράπεζες και οι ενώσεις τους συμμετείχαν σε «εργαστήριο» (workshop) στο οποίο εξετάστηκαν οι επιλογές αυτορρύθμισης για την επίτευξη της εναρμόνισης των πληρωμών. Τα συμπεράσματα συγκεντρώθηκαν σε Λευκή Βίβλο με τίτλο «Euroland: our Single Payments Area», η οποία περιέγραφε το απαιτούμενο πρόγραμμα αλλαγής ως τον «Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ». Έτσι γεννήθηκε ο «SEPA». Στη συνέχεια, τον Ιούνιο του 2002 θεσπίστηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών, ένας νέος αυτορρυθμιζόμενος φορέας του τομέα πληρωμών, για το σχεδιασμό, το λεπτομερή καθορισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης του SEPA. Το EPC ορίζει κοινές θέσεις όσον αφορά τις βασικές υπηρεσίες πληρωμών, παρέχει στρατηγικές κατευθύνσεις όσον αφορά την τυποποίηση, διαμορφώνει βέλτιστες πρακτικές και στηρίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων που έχουν ληφθεί. Το EPC αριθμεί 74 μέλη στα οποία συμπεριλαμβάνονται τράπεζες και τραπεζικές ενώσεις. Περισσότεροι από 300 επαγγελματίες του τομέα πληρωμών από 32 χώρες απασχολούνται άμεσα στο πρόγραμμα εργασίας του EPC, αντιπροσωπεύοντας όλα τα μεγέθη και τους τομείς του ευρωπαϊκού κλάδου πληρωμών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών είναι ο φορέας λήψης αποφάσεων και συντονισμού του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου όσον αφορά τις πληρωμές. 9

10 3.1 SEPA: τα πρώτα ορόσημα Τα σχήματα SEPA που έχουν αναπτυχθεί από το EPC ορίζουν δέσμες διατραπεζικών κανόνων και προτύπων που πρέπει να τηρούνται κατά τη διενέργεια συναλλαγών πληρωμής SEPA. Τα σχήματα συνιστούν ένα πεδίο κοινής αποδοχής μεταξύ των τραπεζών (δηλ. των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών) του τρόπου μεταφοράς κεφαλαίων από ένα λογαριασμό Α σε ένα λογαριασμό Β εντός του SEPA. Το EPC είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των σχημάτων πληρωμών SEPA, σύμφωνα με τους κανονισμούς που έχει εκδώσει το ίδιο το EPC. Προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός βαθμός προσβασιμότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας όσον αφορά τα σχήματα πληρωμών, οι ίδιοι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών καταλήγουν σε συμφωνία για τους κανόνες που τα διέπουν. Αυτό γίνεται με τρόπο που επιτρέπει στις τράπεζες να διατηρούν τη δυνατότητα αυτορρύθμισης και να ικανοποιούν τις προσδοκίες των ρυθμιστικών αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Ενώ οι κανόνες και τα πρότυπα που συνθέτουν ένα σχήμα πληρωμών ορίζονται από τις τράπεζες σε πνεύμα συνεργασίας, αυτό καθαυτό το προϊόν πληρωμών που παρέχεται στον πελάτη αναπτύσσεται από επιμέρους τράπεζες ή ομάδες τραπεζών που λειτουργούν σε περιβάλλον ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες του σχήματος, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών έχουν το ελεύθερο να προσθέτουν στοιχεία και υπηρεσίες της επιλογής τους στα προϊόντα αυτά. Η ανάπτυξη προϊόντων πληρωμών με βάση τα σχήματα SEPA, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών με το προϊόν στοιχείων όπως η τιμολόγηση, δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του EPC. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προτάσεις SEPA για τους πελάτες, οι πελάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών της επιλογής τους. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από συστήματα εκκαθάρισης και παρόχους τεχνολογίας και βασίζονται σε σχήματα SEPA διέπονται από τις δυνάμεις της αγοράς και δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του EPC. Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος κατέστησε διαθέσιμα με επιτυχία τα δομικά στοιχεία του SEPA τα οποία είχαν οριστεί για πρώτη φορά στον χάρτη πορείας του EPC. Ο χάρτης πορείας του EPC παρουσιάζει λεπτομερώς τα βασικά παραδοτέα SEPA τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν για να ενοποιηθεί ο τομέας παροχής υπηρεσιών πληρωμών σε ευρώ. 10

11 Το EPC έχει επιτύχει τα ακόλουθα ορόσημα: Τον Ιανουάριο του 2008 το EPC έθεσε με επιτυχία σε λειτουργία το σχήμα SCT. Σήμερα, περισσότερες από τράπεζες σε 32 χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 95% περίπου του πανευρωπαϊκού όγκου πληρωμών, παρέχουν υπηρεσίες SCT. Το βασικό σχήμα SDD και το σχήμα SDD μεταξύ επιχειρήσεων θα τεθούν σε λειτουργία το Νοέμβριο του Και τα δύο αυτά σχήματα προσφέρουν τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών και μη εντολών ή αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικών εντολών. Από το Νοέμβριο 2009, οι τράπεζες θα θέσουν σταδιακά σε λειτουργία τις υπηρεσίες άμεσων χρεώσεων. Μέχρι το Νοέμβριο του 2010 και μέσω μιας σταδιακής διαδικασίας, όλες οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ που σήμερα παρέχουν υπηρεσίες άμεσων χρεώσεων θα καταστούν προσβάσιμες για το βασικό σχήμα SDD. Ο πρόσφατος Κανονισμός της ΕΕ σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ ορίζει τα χρονικά περιθώρια των τραπεζών σχετικά με την παροχή προσβασιμότητας για τις ευρωπαϊκές άμεσες χρεώσεις. Με την έναρξη λειτουργίας των σχημάτων SEPA, οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι οι πρώτες στον κόσμο που θέτουν σε εφαρμογή μια νέα διεθνή μορφή δεδομένων τα πρότυπα μηνυμάτων ISO για μαζικές συναλλαγές πληρωμών σε ευρώ. Ο αντίκτυπος αυτής της καινοτομίας πιθανότατα θα υπερβεί τα στενά όρια της Ευρώπης εταιρείες και τράπεζες στην Ασία και την Αμερική έχουν ήδη αρχίσει να συνειδητοποιούν τις παγκόσμιες επιπτώσεις της κοινής στροφής 32 χωρών προς το εν λόγω διεθνές πρότυπο. Συμφωνία για τη χρήση ενιαίου κωδικού αναγνώρισης λογαριασμών με βάση τα διεθνή πρότυπα ISO «International Bank Account Number (IBAN)» (Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού), καθώς και ενιαίου κωδικού αναγνώρισης τραπεζών με βάση το πρότυπο «Bank Identifi er Code (BIC)» (Κωδικός Αναγνώρισης Τράπεζας). Έγκριση πλαισίου SEPA για τις κάρτες όσον αφορά τις πληρωμές σε ευρώ με κάρτες γενικής χρήσης, στο οποίο διατυπώνονται μεταξύ άλλων αρχές για τις τράπεζες, τα σχήματα καρτών, τους παρόχους υπηρεσιών καρτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Συμφωνία σχετικά με τη δημιουργία πλαισίου για πανευρωπαϊκές υποδομές εκκαθάρισης. Σχεδιασμός πλαισίου για μετρητά ώστε να στηριχθεί η μετάβαση σε ηλεκτρονικές μεθόδους πληρωμών με σκοπό τη μείωση του κόστους που συνδέεται με τη διαχείριση μετρητών. 11

12 Ισλανδία Φινλανδία Σουηδία Νορβηγία Εσθονία Δανία Λεττονία Ιρλανδία Ολλανδία Γερμανία Λιθουανία Πολωνία Ηνωμένο Βασίλειο Βέλγιο Λουξεμβούργο Αυστρία Τσεχική Δημοκρατία Σλοβακία Γαλλία Λιχτενστάιν Ουγγαρία Ρουμανία Ελβετία Σλοβενία Βουλγαρία Μονακό Ιταλία Πορτογαλία Ισπανία Ελλάδα Μάλτα Κύπρος Τα σχήματα και τα πρότυπα SEPA θα αντικαταστήσουν τελικώς τα υφιστάμενα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών σε ευρώ εντός του SEPA, γεγονός που θα επηρεάσει όλους τους πολίτες, τις εταιρείες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους εμπόρους και τη δημόσια διοίκηση. Μόλις ολοκληρωθεί η μετάπτωση των σημερινών συστημάτων πληρωμών, όλοι οι πελάτες θα είναι σε θέση να λαμβάνουν και να πραγματοποιούν πληρωμές σε ευρώ από και προς κάθε εταιρεία, μικρομεσαία επιχείρηση και φορέα του δημόσιου τομέα με τα ίδια ομοιόμορφα μέσα πληρωμών SEPA. 3.2 Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών Τα σχήματα SEPA εξακολουθούν να αναπτύσσονται περαιτέρω από το EPC σύμφωνα με μια αυστηρή διαδικασία διαχείρισης αλλαγών και βάσει καθορισμένου ημερολογιακού προγράμματος σε στενή συνεργασία με τους πελάτες. Εκπρόσωποι της κοινότητας χρηστών υπηρεσιών πληρωμών συμμετέχουν στο φόρουμ ενδιαφερόμενων πελατών (Customer Stakeholder Forum) και στο φόρουμ ενδιαφερόμενων φορέων καρτών (Cards Stakeholder Forum) του EPC. 12

13 Ο SEPA ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΑΙΡΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 4. Η δημόσια διοίκηση ωφελείται από την υλοποίηση των καινοτόμων προϊόντων πληρωμών SEPA με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ωφελούνται οι επιχειρήσεις. Η ριζική αλλαγή των διαδικασιών πληρωμών, π.χ. η διενέργεια των πληρωμών του δημόσιου τομέα χωρίς τη χρήση μετρητών με ηλεκτρονικές διαδικασίες, θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών με σκοπό τη μείωση των δαπανών, τη διαμόρφωση αποτελεσματικών δομών λειτουργίας και, πρωτίστως, την περαιτέρω βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών. Ωστόσο, όσον αφορά τον δημόσιο τομέα, οι πολιτικοί παράγοντες του προγράμματος SEPA οραματίζονται τον SEPA όχι μόνο ως μέσο εκσυγχρονισμού των συστημάτων πληρωμών, αλλά ως εφαλτήριο για τη ριζική βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών τον 21ο αιώνα. 4.1 Η προώθηση της «ηλεκτρονικής εσωτερικής αγοράς» Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι ο αντίκτυπος του SEPA θα υπερβεί τα όρια του τομέα πληρωμών και των συναφών δημόσιων υπηρεσιών. Ο SEPA θα αποτελέσει την πλατφόρμα πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν περαιτέρω λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση, οι ηλεκτρονικές συμβάσεις προμηθειών, οι ηλεκτρονικές πληρωμές, οι ηλεκτρονικές υπογραφές και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε σχέση με τη φορολογία, τους τελωνειακούς δασμούς και την κοινωνική ασφάλιση. Στο πνεύμα αυτής της προσδοκίας, η Επιτροπή επανέλαβε τη φιλοδοξία της να καλύψει τα κενά στην ενιαία αγορά, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών. Αυτό περιλαμβάνει την αποτελεσματική οργάνωση των διαδικασιών, τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και την προώθηση της διασυνοριακής πρόσβασης στην αγορά, ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, με την εφαρμογή προτύπων που χαρακτηρίζονται από διαλειτουργικότητα. Η πρωτοβουλία SEPA αποτελεί παράδειγμα ανάπτυξης τεχνολογικών προτύπων που θα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Ως εκ τούτου, ο SEPA θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη κοινών προτύπων τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για βελτιωμένες λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 13

14 Η εναρμόνιση των λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η ανάπτυξη των συναφών τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), με τη σειρά τους, θα προωθήσουν περαιτέρω τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών και θα ολοκληρώσουν την ενιαία αγορά για την κοινωνία της πληροφορίας, η οποία αποτελεί βασικό στόχο της πρωτοβουλίας «i2010» 1 της Επιτροπής. Η εν λόγω πρωτοβουλία αποσκοπεί: Στην καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας, δηλαδή μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς για την ψηφιακή οικονομία, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι οικονομίες κλίμακας που προσφέρει η ευρωπαϊκή αγορά των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών. Στην ενίσχυση της καινοτομίας και των επενδύσεων σε έρευνα ΤΠΕ, δεδομένου ότι οι τεχνολογίες αυτές αποτελούν βασική κινητήρια δύναμη της οικονομίας. Στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των δημόσιων υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής, δηλαδή στην επέκταση των ευρωπαϊκών αξιών της κοινωνικής ένταξης και της ποιότητας της ζωής στην κοινωνία της πληροφορίας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ΤΠΕ έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν την ενιαία αγορά προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών. Η ελεύθερη διακίνηση της γνώσης και της καινοτομίας θα πρέπει να προάγεται στην ενιαία αγορά ως «πέμπτη ελευθερία». Η ΕΕ θα πρέπει να βελτιώσει τις συνθήκες-πλαίσιο για την καινοτομία, ιδίως όσον αφορά την κοινωνία της πληροφορίας, επιταχύνοντας τον καθορισμό διαλειτουργικών προτύπων και προχωρώντας προς τη διαχείριση ευρύτερου κοινού φάσματος. 1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προετοιμασία του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης Ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής i2010. Ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών (Απρίλιος 2008). 14

15 Επιπλέον, η Επιτροπή προτίθεται να αντιμετωπίσει τις αλληλεπικαλυπτόμενες απαιτήσεις, τα κενά ή τις ανακολουθίες στην εφαρμογή των ΤΠΕ, καθώς μπορεί να απορρέουν από διαφορετικά εθνικά νομικά πλαίσια ενώ θα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμβαδίζουν με την τεχνολογική αλλαγή ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της «ηλεκτρονικής εσωτερικής αγοράς». Η υλοποίηση του SEPA στον δημόσιο τομέα δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο μέτρο στον τομέα των πληρωμών. Ο SEPA είναι μέρος ενός εγχειρήματος που αποσκοπεί στη ριζική αλλαγή και στη βελτίωση ενός ευρέως φάσματος δημόσιων υπηρεσιών. 4.2 Η δημιουργία «κρίσιμης μάζας» Ο SEPA θα γίνει πραγματικότητα όταν θα έχει ολοκληρωθεί η μετάπτωση μιας «κρίσιμης μάζας» (δηλ. ενός σημαντικού αριθμού) συναλλαγών από τα εθνικά συστήματα στα νέα πανευρωπαϊκά μέσα. Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν βασικοί παράγοντες του τομέα των πληρωμών, όπως η δημόσια διοίκηση, γίνουν πιστοί πελάτες του SEPA. Ο δημόσιος τομέας αποτελεί βασικό οικονομικό παράγοντα και αντιπροσωπεύει το 20% ή και περισσότερο του συνόλου των πληρωμών που εκτελούνται στην κοινωνία. Προκειμένου να επιτευχθεί η «κρίσιμη μάζα» πληρωμών SEPA, είναι απαραίτητη η συμμετοχή του δημόσιου τομέα. Η μεταφορά στον SEPA του μεγάλου όγκου πληρωμών που εκτελεί η δημόσια διοίκηση όχι μόνο θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη «κρίσιμης μάζας», αλλά ταυτόχρονα θα ωθήσει και άλλους φορείς (όπως τις εταιρείες και τους καταναλωτές) να υιοθετήσουν τα μέσα SEPA. Δεδομένου ότι τα οφέλη για την κοινωνία θα είναι ευρύτερα και ότι η διαδικασία SEPA διέπεται από πολιτικό όραμα, η δημόσια διοίκηση θα μπορούσε και θα πρέπει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη της μετάπτωσης δίδοντας το παράδειγμα σε όλους τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τακτικά εκθέσεις προόδου σχετικά με το βαθμό ετοιμότητας του δημόσιου τομέα για τον SEPA. Σύμφωνα με την Επιτροπή, την άνοιξη του 2009 ο δημόσιος τομέας δεν ικανοποιούσε ακόμη πλήρως τις προσδοκίες για τον SEPA. Τον Ιούλιο του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα της δεύτερης έρευνας αναφορικά με το βαθμό ετοιμότητας και τη μετάπτωση των φορέων του δημόσιου τομέα στον SEPA. Η έρευνα θα διενεργείται τακτικά για να παρακολουθείται ο βαθμός συμμετοχής της δημόσιας διοίκησης βασικού χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών στη διαδικασία SEPA. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN το Φεβρουάριο του 2009, τα αποτελέσματα θα περιληφθούν και στην ετήσια έκθεση προόδου της Επιτροπής σχετικά με την πορεία μετάπτωσης στον SEPA. Επί του παρόντος, η γενικότερη ετοιμότητα της δημόσιας διοίκησης για τον SEPA φαίνεται ότι προχωρά με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι η ίδια η μετάπτωση, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται σημαντική άνοδος του ποσοστού μεταφοράς πιστώσεων SEPA μέχρι το τέλος του 2009 και το Τα πιο πρόσφατα ευρήματα των υπηρεσιών της Επιτροπής αναφορικά με το βαθμό ετοιμότητας του δημόσιου τομέα για τον SEPA διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση: 15

16 O SEPA ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: ΤΑ ΟΦΕΛΗ 5. Η αναβάθμιση των διαδικασιών πληρωμών δεν αποτελεί πάντοτε την πρώτη προτεραιότητα του δημόσιου τομέα, όταν πρόκειται να κατανεμηθούν οι πόροι του προϋπολογισμού. Επιπλέον, η πλειονότητα των χρηστών δηλώνει ικανοποιημένη με τα υπάρχοντα εθνικά συστήματα πληρωμών στο βαθμό που αυτά τα συστήματα λειτουργούν σχετικά καλά. Ωστόσο, αν οι πληρωμές στη δημόσια διοίκηση λειτουργούν απλώς σχετικά καλά, ο SEPA αποτελεί ίσως την κατάλληλη ευκαιρία για την επανεξέταση των υφιστάμενων εφαρμογών και τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο θα γίνονται οι πληρωμές στο μέλλον. Ο επανασχεδιασμός των διαδικασιών πληρωμών με βάση καινοτόμες ολοκληρωμένες λύσεις θα ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα, θα μειώσει το κόστος και θα δώσει ώθηση στην τυποποίηση, τον αυτοματισμό και τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα. Τα σχήματα και πρότυπα SEPA αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των λύσεων. Τα άμεσα οφέλη για τη δημόσια διοίκηση από τον SEPA είναι τα εξής: 5.1 Προσαρμόστε τα προϊόντα SEPA στις ανάγκες σας 5.2 Αξιοποιήστε την καινοτομία Το σχήμα SCT και τα σχήματα SDD που ανέπτυξε το EPC διαθέτουν ποικιλία καινοτόμων χαρακτηριστικών τα οποία θα διευκολύνουν την αποτελεσματική οργάνωση της επεξεργασίας πληρωμών. 5.3 Αποκομίστε τα οφέλη της τυποποίησης Ο SEPA προωθεί την τυποποίηση ποικιλίας υπηρεσιών που παρέχονται από κρατικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συμβάλλει στην παροχή ενιαίων λύσεων για κοινές πολιτικές, στο πλαίσιο των οποίων οι επενδύσεις πραγματοποιούνται από κοινού και τα οφέλη παραγωγικότητας από τη μεταβολή των διαδικασιών αυξάνονται. Μια τέτοια εξέλιξη θα μειώσει δραματικά το κόστος της υλοποίησης νέων διαδικασιών και θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο τη σχέση κόστους-αποδοτικότητας στον δημόσιο τομέα. 5.4 Αυξήστε το δυναμικό των δημόσιων συμβάσεων Τα σχήματα SEPA αναγνωρίζουν ότι επιμέρους τράπεζες και ενώσεις τραπεζών θα παρέχουν συμπληρωματικές υπηρεσίες βάσει των σχημάτων SEPA για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών τους. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία 2, οι δημόσιες συμβάσεις, π.χ. η 2 European Commission: A report on the functioning of public procurement markets in the EU: benefits from the application of EU directives and challenges for the future (Φεβρουάριος 2004) [Η έκθεση διατίθεται μόνο στα Αγγλικά]. 16

17 αγορά αγαθών, υπηρεσιών και δημόσιων έργων από τα κράτη και τις δημόσιες διοικήσεις στην ΕΕ, αποτελούν βασικό τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας με συνολικό όγκο περί τα 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ ή 16% του ΑΕΠ. Η διεύρυνση των αγορών προμηθειών δίνει σημαντική ώθηση στην ανταγωνιστικότητα και μειώνει τις κρατικές δαπάνες. Το EPC συνιστά να απαιτείται η χρήση προτύπων SEPA σε κάθε διαδικασία δημόσιων συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών στις δημόσιες διοικήσεις στη ζώνη του ευρώ. 5.5 Προχωρήστε στην «αποϋλοποίηση» των διαδικασιών πληρωμών Η υιοθέτηση των νέων μέσων πληρωμών SEPA αποτελεί για τη δημόσια διοίκηση χρυσή ευκαιρία να ανανεώσει τις πεπαλαιωμένες εφαρμογές πληρωμών. Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο η ενημέρωση των συστημάτων διαχείρισης, όπως τα συστήματα υποστήριξης πληρωμών, να πραγματοποιείται σπάνια και μόνο στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Ο SEPA θα γίνει πραγματικότητα και έτσι η δημόσια διοίκηση μπορεί να επωφεληθεί από την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και να μειώσει το κόστος. Η υιοθέτηση των μέσων SEPA αποτελεί ένα βήμα προς την περαιτέρω «αποϋλοποίηση» των διαδικασιών πληρωμών, π.χ. την αντικατάσταση από ηλεκτρονικές υπηρεσίες των διαδικασιών που εκτελούνται με έντυπα ή μη ηλεκτρονικά μέσα, η οποία θα βελτιώσει τον έλεγχο και θα ενισχύσει την αποδοτικότητα. 5.6 Μειώστε το κόστος των τεχνολογιών πληροφορικής (ΤΠ) Η εισαγωγή των προτύπων μηνύματος ISO η μορφή δεδομένων SEPA επιτρέπει τον εξορθολογισμό ο οποίος με τη σειρά του θα μειώσει σημαντικά το κόστος που συνδέεται σήμερα με τη διατήρηση των διαφορετικών εθνικών μορφών πληρωμών και των συναφών προτύπων ΤΠ, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης συστημάτων. Αυτό το πρότυπο XML είναι ευρέως αποδεκτό ενώ υπάρχουν πάμπολλα εργαλεία επεξεργασίας προτύπων, πολλά από τα οποία διατίθενται δωρεάν. Επιπλέον, η χρήση της τεχνολογίας XML προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων. 5.7 Οργανώστε αποτελεσματικά τις υπηρεσίες υποστήριξης (back office) Η θέσπιση ομοιόμορφων χρονικών περιόδων διακανονισμού και διαδικασιών εξαίρεσης για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες θα απλοποιήσει σημαντικά τις πολύπλοκες καταστάσεις. Η οδηγία της ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών παρέχει ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και προβλεψιμότητα στον τομέα των πληρωμών. 5.8 Απλοποιήστε τη διαδικασία που αφορά τη συμφωνία λογαριασμών Η επίτευξη συμφωνίας λογαριασμών είναι μια χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία. Οι μορφές δεδομένων SEPA απλοποιούν σημαντικά τη συμφωνία λογαριασμών με την υιοθέτηση νέων προτύπων. Τα εν λόγω πρότυπα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ειδική αναφορά στον εντολέα και τυποποιημένο μήκος για τις πληροφορίες που αναγράφονται στο έμβασμα. Όλα τα μέρη που εμπλέκονται στην αλυσίδα της πληρωμής υποχρεούνται να μεταφέρουν χωρίς καμία τροποποίηση αυτές τις πληροφορίες εμβάσματος από τον ένα πελάτη (εντολέα) στον άλλο (δικαιούχο). Προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών, οι μορφές δεδομένων SEPA ενημερώνονται κάθε χρόνο βάσει καθορισμένου ημερολογιακού προγράμματος σύμφωνα με τους κανονισμούς του EPC για το σχήμα SCT και τα σχήματα SDD. 17

18 5.9 Στηρίξτε τους «κινητούς» πολίτες και τις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές Η γεωγραφική προσβασιμότητα προσφέρει το πλεονέκτημα της πραγματοποίησης και λήψης πληρωμών με τις ίδιες υποδομές και με τους ίδιους διαύλους που χρησιμοποιούνται για τις αμιγώς εγχώριες συναλλαγές. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τον μεγάλο αριθμό συνταξιούχων, φοιτητών και εργαζομένων που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ εκτός της πατρίδας τους, καθώς και για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς Κάντε τα κέντρα πληρωμών να λειτουργήσουν προς όφελός σας Τα κέντρα πληρωμών είναι εταιρείες που παρέχουν σε βιομηχανική κλίμακα υπηρεσίες πληρωμών σε πελάτες όπως εταιρείες, τράπεζες, δημόσια διοίκηση, συστήματα εκκαθάρισης κ.λπ. Η υλοποίηση μιας ενοποιημένης αγοράς πληρωμών σε ευρώ θα ενισχύσει την τάση ανάθεσης των πληρωμών σε εξωτερικούς φορείς. Ο SEPA παρέχει στα κέντρα πληρωμών τη δυνατότητα να αναλάβουν πολύ μεγαλύτερο όγκο πληρωμών, γεγονός που θα επιφέρει οφέλη από την άποψη κλίμακας και πεδίου εφαρμογής. Αυτή η εξέλιξη προάγει την παροχή ελκυστικών υπηρεσιών σε όσους πελάτες επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη συγκεντρωτική επεξεργασία πληρωμών. 18

19 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ 6. Ο SEPA είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία στον τομέα των πληρωμών που αναλήφθηκε ποτέ στην Ευρώπη, ίσως και παγκοσμίως. Για την υλοποίηση ενός προγράμματος τέτοιας κλίμακας και μεγέθους δεν αρκούν οι συνδυασμένες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του EPC. Οι πελάτες ιδίως η δημόσια διοίκηση καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ώστε το πρόγραμμα αυτό να έχει την ίδια ακριβώς επιτυχία όπως η εισαγωγή του ευρώ. Προωθήστε τη γόνιμη επικοινωνία: χρησιμοποιήστε αυτό το έγγραφο ή αποσπάσματα αυτού για να προωθήσετε τη γόνιμη επικοινωνία όσον αφορά τους στόχους του SEPA τόσο εντός όσο και εκτός του φορέα σας προς όλα τα μέρη τα οποία εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν από τον SEPA. Αξιολογήστε και αντιμετωπίστε τις επιδράσεις: αξιολογήστε τις επιδράσεις του SEPA στις χρηματοπιστωτικές, διοικητικές, τεχνικές και λειτουργικές πτυχές που αφορούν τη διαδικασία επεξεργασίας πληρωμών εντός του φορέα σας. Αξιολογήστε και αξιοποιήστε την ευκαιρία: ο SEPA δεν είναι απλώς ένα εντεταλμένο πρόγραμμα υποδομών. Πρέπει να εκμεταλλευθείτε την αλλαγή για να αξιολογήσετε και να θέσετε εκ νέου σε λειτουργία υπηρεσίες, διαδικασίες και πλατφόρμες με γνώμονα τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Διορίστε διαχειριστή έργου SEPA: αναθέστε σε ανώτερο στέλεχος την ευθύνη του συντονισμού όλων των πτυχών της υλοποίησης του SEPA. Το ίδιο πρόσωπο μπορεί επίσης να αναλάβει το συντονισμό της επικοινωνίας για τον SEPA τόσο εντός όσο και εκτός του φορέα σας. Εκπονήστε και υλοποιήστε σχέδιο για τον SEPA: αναθέστε στην ομάδα SEPA του φορέα σας την εκπόνηση σχεδίου υλοποίησης SEPA, το οποίο μπορεί να επικαιροποιείται με κάθε νέα δημοσίευση στοιχείων από το EPC για τα σχήματα και τα πλαίσια SEPA. 19

20 Στηρίξτε την εθνική επιτροπή SEPA: συνεργαστείτε στενά με τον φορέα υλοποίησης SEPA της χώρας σας και συμβάλετε στο εθνικό σχέδιο υλοποίησης SEPA. Καθορίστε καταληκτική ημερομηνία: οι αρχές έξι κρατών μελών της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Ολλανδία και Σλοβακία) έχουν καθορίσει μια εθνική ημερομηνίαστόχο μετά την οποία οι εθνικές μεταφορές πιστώσεων θα πάψουν να ισχύουν, δηλ. θα χρησιμοποιείται μόνο η μεταφορά πιστώσεων SEPA. Επιπλέον, σύμφωνα με τα ευρήματα των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με το βαθμό ετοιμότητας του δημόσιου τομέα για τον SEPA, σε κράτη μέλη στα οποία δεν έχει οριστεί καταληκτική ημερομηνία αρκετές επιμέρους δημόσιες διοικήσεις έχουν ορίσει δικές τους ημερομηνίεςστόχους (Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία) 3. Να ενημερώνεστε συνεχώς: για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία SEPA και τα παραδοτέα του EPC, μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του EPC και να γίνεται δωρεάν συνδρομητές του ενημερωτικού δελτίου του EPC. 4 Ξεκινήστε τώρα. 3 Τα τελευταία ευρήματα των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με το βαθμό ετοιμότητας του δημόσιου τομέα για τον SEPA στα οποία γίνεται αναφορά εδώ (δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο του 2009) διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση: eu/internal_market/payments/docs/sepa/publ_adm_migration-2009_07_en.pdf 4 20

Οι πληρωμές στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά

Οι πληρωμές στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά Οι πληρωμές στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά Βασίλης Παναγιωτίδης Ειδικός Σύμβουλος Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 17 Μαΐου 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι υπηρεσίες πληρωμών SEPA στην Ελλάδα (1) Τα διατραπεζικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA)

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA) Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA) ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ Περιεχόμενα Πρόλογος 5 Εισαγωγή 6 1. Η δημιουργία του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ 7 > Συνοπτική παρουσίαση του SEPA

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 5 Εισαγωγή 6 1. Δημιουργία ενός Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) 7 > Επισκόπηση του SEPA

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 5 Εισαγωγή 6 1. Δημιουργία ενός Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) 7 > Επισκόπηση του SEPA

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Ηδύναμη της Ενιαίας Αγοράς 457 εκατομμύρια κάτοικοι 10,26 τρισεκατομμύρια Ευρώ συνολικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, προϊόντων και κεφαλαίων μεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA Τα εμβάσματα που εμπίπτουν στο Σχέδιο SEPA (το «Σχέδιο» ή το «Σχέδιο Εμβασμάτων») αφορούν μεταφορές σε Ευρώ, μεταξύ λογαριασμών πελατών που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ n OEMBPIOΣ 2008 ΕΚΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ EL ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΚΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 To 2008 σε όλες τις εκδόσεις της απεικoνίζεται λεπτομέρεια από το

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Αμυντική βιομηχανία Με κύκλο εργασιών 96 δισ. ευρώ το 2012, 400 000 άτομα άμεσα απασχολούμενα και με 960 000 έμμεσες θέσεις εργασίας, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αποτελεί μείζονα βιομηχανικό κλάδο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Υλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) στην Ελλάδα

Η Υλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) στην Ελλάδα Η Υλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) στην Ελλάδα Μάιος 2013 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 3 2 Το κανονιστικό πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) 4 3 Μετάβαση στον ΕΧΠΕ 7 3.1 Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10 ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα Διεκπεραίωσης : 4 Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Αλλα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007

Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007 ελτίο Τύπου Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007 Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη πραγματοποιούνται μεγάλες αλλαγές που αφορούν στην καθιέρωση μέχρι το έτος 2010 ενός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων. Εγχειρίδιο Χρήσεως

Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων. Εγχειρίδιο Χρήσεως Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων Εγχειρίδιο Χρήσεως Περιεχόμενα Γενικά... 3 Αρχεία Εισόδου Μορφές Αρχείων προς Μετατροπή... 5 Μετατροπή Αρχείων Εισόδου Αρχεία Alpha Web Banking... 6 Μετατροπή Αρχείων Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 1.1 Δικαιούχος Χώρα... 3 1.2 Αναθέτουσα Αρχή... 3 1.3 Εθνικό πλαίσιο αναφοράς... 3 1.4 Περιβάλλον του Αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 2 από 7 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Δικαιούχος Χώρα Κυπριακή Δημοκρατία. 1.2 Αναθέτουσα Αρχή Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών www.hba.gr Προοίμιο Σκοπός του παρόντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Κοινών Αρχών, είναι να εξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν στην υιοθέτηση των Κοινών Αρχών για τη μεταφορά εγχώριων προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο!

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο! επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο /μήνα για 1 χρόνο! 2 ο κανάλι φωνής -50% για 1 χρόνο! επιχειρηματικό για ευέλικτη επικοινωνία, με

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Δεκέμβριος 2009 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύντομη αυτή ενημέρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου µέσω του ιατραπεζικού Συστήµατος ΙΑΣ

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου µέσω του ιατραπεζικού Συστήµατος ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 04/03/2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ.Πρωτ.: 6355 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση για τον ΙΒΑΝ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων έχει υιοθετήσει ένα κοινό. τρόπο παρουσίασης και αναγνώρισης των αριθµών τραπεζικών

Ενηµέρωση για τον ΙΒΑΝ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων έχει υιοθετήσει ένα κοινό. τρόπο παρουσίασης και αναγνώρισης των αριθµών τραπεζικών Ενηµέρωση για τον ΙΒΑΝ Εισαγωγή: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων έχει υιοθετήσει ένα κοινό τρόπο παρουσίασης και αναγνώρισης των αριθµών τραπεζικών λογαριασµών, χρησιµοποιώντας τη µεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA)

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διευκολύνοντας τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη European Agency for Safety and Health

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008 Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Του Κωνσταντίνου Τασάκου Ph. D, Ειδικού Συμβούλου Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός του ευρώ

Σύντομος οδηγός του ευρώ Σύντομος οδηγός του ευρώ Οικονομικές και Χρηματοδοτικές Υποθέσεις Σχετικά με το ευρώ Το ευρώ γεννιέται το 1999: εμφανίζεται για πρώτη φορά σε εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών, λογαριασμούς και τιμολόγια.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα