Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)"

Transcript

1 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, την Ελβετία, το Μονακό και το Σαν Μαρίνο (μη συμπεριλαμβανομένων των Νήσων της Μάγχης και της Νήσου Μαν). Τα συστήματα άμεσων χρεώσεων SEPA επιτρέπουν την είσπραξη χρηματικών ποσών στις 34 χώρες του SEPA. Τα συστήματα άμεσων χρεώσεων SEPA έχουν αντικαταστήσει τα προηγούμενα εθνικά συστήματα αυτόματων χρεώσεων στις χώρες της ευρωζώνης. Μερικά συστήματα έχουν χαρακτηριστεί «συστήματα πολύ μικρής χρήσης» και θα παραμείνουν σε ισχύ έως την 1η Φεβρουαρίου Υπάρχουν δύο συστήματα άμεσων χρεώσεων SEPA: (i) το «Βασικό» (Core) σύστημα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας και (ii) το σύστημα «Business to Business», ή «B2B», το οποίο χρησιμοποιείται μόνον για πληρωμές μεταξύ μη καταναλωτών (νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπο που ενεργούν για επιχειρηματικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς). Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο παρουσιάζονται και τα δύο συστήματα και περιγράφεται η εφαρμογή τους στους πελάτες της HSBC οι οποίοι ονομάζονται «Οφειλέτες».που συμφωνούν στην άμεση χρέωση πληρωμών από λογαριασμούς τους στο πλαίσιο των συστημάτων core ή/και B2B. 2. Λογαριασμοί Άμεσες χρεώσεις SEPA θα πραγματοποιούνται μόνον από λογαριασμούς σε ευρώ. Η HSBC θα εκτελεί πληρωμές για άμεσες χρεώσεις στο πλαίσιο του συστήματος άμεσων χρεώσεων SEPA στους λογαριασμούς σε ευρώ στις ακόλουθες χώρες: Βέλγιο Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ιρλανδία Ιταλία Μάλτα Ολλανδία Ισπανία Στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσφέρονται άμεσες χρεώσεις SEPA από λογαριασμό σε ΕΥΡΩ, περιλαμβανομένων και λογαριασμών πολλαπλών νομισμάτων όπου ένα εκ των νομισμάτων είναι σε ΕΥΡΩ. - Σελίδα 1 από 8

2 Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να επιλέξουμε Μηχανισμούς Εκκαθάρισης για κάθε χώρα και/ή σύστημα, και μπορεί να μην είναι προσβάσιμοι από όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς σε κάθε χώρα. Μπορούμε να μην προσφέρουμε όλες τις προαιρετικές υπηρεσίες που συσχετίζονται με κάθε χώρα ή Μηχανισμό. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το συνεργάτη της Τράπεζας για περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε να μας ειδοποιήσετε, οποτεδήποτε, ότι δεν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άμεση χρέωση SEPA σε οποιονδήποτε λογαριασμό σας. Θα απορρίπτουμε κάθε αίτημα άμεσης χρέωσης SEPA το οποίο θα λάβουμε περισσότερο από μία Εργάσιμη Ημέρα μετά την παραλαβή της εν λόγω ειδοποίησης από εσάς. Ως «Εργάσιμη Ημέρα» νοείται κάθε ημέρα κατά την οποία πραγματοποιούμε συναλλαγές. Επίσης μπορείτε να μας ειδοποιήσετε να μην προβαίνουμε σε άμεσες χρεώσεις SEPA Core (Βασικό) από τους λογαριασμούς σας και να επιτρέπεται SEPA B2B. 3. Εντολές Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε την πραγματοποίηση άμεσων χρεώσεων SEPA στους λογαριασμούς που τηρείτε στην HSBC συνάπτοντας μια εντολή άμεσης χρέωσης SEPA (Εντολή) με ένα άλλο μέρος (τον «Πιστωτή/Οργανισμό»). Οι εντολές είναι, επί του παρόντος, έντυπες, παρότι τα συστήματα άμεσων χρεώσεων SEPA εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης ηλεκτρονικών εντολών («ηλεκτρονική εντολή») στο μέλλον. Οι εντολές πρέπει να έχουν τη μορφή και να περιέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των κανόνων του συστήματος άμεσων χρεώσεων SEPA. Δεν είναι δυνατόν να συναφθούν νέες εντολές τηλεφωνικώς (με την εξαίρεση της περίπτωσης όπου ο λογαρισμός σας και εκείνος του Πιστωτή/Οργανισμού είναι στην Ιρλανδία σύμφωνα με τοπική εξαιρετική υπηρεσία). Εάν διαθέτατε υφιστάμενη εντολή άμεσης χρέωσης στο πλαίσιο προηγούμενου συστήματος άμεσων χρεώσεων σε ευρώ, το οποίο δεν είναι σύστημα «πολύ μικρής χρήσης» (niche) θα μπορείτε να συνεχίσετε να βασίζεστε στην εν λόγω εντολή στο πλαίσιο του συστήματος άμεσων χρεώσεων SEPA. Οι Πιστωτές/Οργανισμοί θα πρέπει να σας έχουν ενημερώσει άμεσα όταν μετέφεραν τις συναλλαγές από το προηγούμενο σύστημα στο Σύστημα SEPA. Όταν προβαίνετε σε μια νέα Εντολή σύμφωνα με το SEPA Core, αυτή τηρείται από τον Πιστωτή/Οργανισμό. Δεν θα λαμβάνουμε αντίγραφο της Εντολής (με την εξαίρεση της Ελλάδας σύμφωνα με το SEPA Core σύστημα και την τοπική διατραπεζική συμφωνία) και επομένως, σας συνιστούμε να τηρήσετε ένα αντίγραφο της εντολής σας για το αρχείο σας. Η Εντολή θα περιέχει λεπτομέρειες τις οποίες θα χρειασθείτε, εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε ή να σταματήσετε τις άμεσες χρεώσεις. Όταν η Εντολή είναι για το Σύστημα B2B θα πρέπει να στείλετε στο κατάστημα της Τράπεζας μας ένα αντίγραφο της υπογεγραμμένης Εντολής τουλάχιστον δύο Εργάσιμες Ημέρες (όπως ορίζεται ανωτέρω) πριν την ημερομηνία πληρωμής της - Σελίδα 2 από 8

3 πρώτης είσπραξης. Θα ελέγξουμε ότι ο λογαριασμός έχει τη δυνατότητα να πληρώσει άμεση χρέωση B2B και ότι η Εντολή είναι υπογεγραμμένη σύμφωνα με την εντολή του λογαριασμού. Επιφυλασσόμαστε να μην αποδεχθούμε την Εντολή και ως εκ τούτου να μην πληρώσουμε οποιαδήποτε άμεση χρέωση SEPA B2B που εμφανίζεται σε σχέση με το λογαριασμό σας, χωρίς να απαιτείται ενημέρωση σας προς τούτο. Σύμφωνα με το σύστημα B2B, εάν η Εντολή δεν ληφθεί και δεν τύχει επεξεργασίας από εμάς κατά την ημερομηνία οποιασδήποτε άμεσης χρέωσης (Ημερομηνία Διακανονισμού), θα απορρίψουμε την άμεση χρέωση, χωρίς περαιτέρω ενημέρωση σας περί τούτου. Όταν εκτελείτε μια Εντολή με έναν Πιστωτή/Οργανισμό, είστε υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους όρους της εν λόγω Εντολής. Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε την Εντολή σύμφωνα με το Core σύστημα, η εν λόγω τροποποίηση ή ακύρωση δεν μπορεί να γίνει από εμάς και, επομένως, πρέπει να συμφωνηθεί απευθείας ανάμεσα σε εσάς και στον οικείο Πιστωτή/Οργανισμό. Για το σύστημα B2B θα πρέπει να μας ενημερώσεις σχετιά με οποιεσδήποτε απαιτήσεις για την ακύρωση της Εντολής. Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τον λογαριασμό που θα χρεώνεται στο πλαίσιο των ρυθμίσεων άμεσων χρεώσεων SEPA Core (είτε πρόκειται για άλλον λογαριασμό που τηρείται στην τράπεζά μας είτε για λογαριασμό που τηρείται σε άλλη τράπεζα), θα πρέπει να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε και να επανεκδώσετε τη σχετική εντολή σύμφωνα με τους όρους σας με τον Πιστωτή/Οργανισμό. Για το σύστημα B2B, θα πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της Εντολής τουλάχιστον 2 Εργάσιμες ημέρες πριν από την Ημερομηνία Διακανονισμού της επόμενης άμεσης χρέωσης η οποία θα λάβει χώρα όσον αφορά στην τροποποιημένη Εντολή. Κάθε διαφορά που αφορά την Εντολή ή οποιαδήποτε άμεση χρέωση SEPA πρέπει να επιλύεται απευθείας ανάμεσα σε εσάς και στον οικείο Πιστωτή/Οργανισμό. Περιορισμοί εισπράξεων: Μπορείτε να μας γνωστοποιείτε τους Πιστωτές/Οργανισμούς προς τους οποίους επιθυμείτε τη διενέργεια άμεσων χρεώσεων («Λευκή Λίστα») και εκείνους προς τους οποίους δεν επιθυμείτε τη άμεσων χρεώσεων («Μαύρη Λίστα»). Για να μας δώσετε τη δυνατότητα να εκτελέσουμε αυτές τις οδηγίες, θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε τα Αναγνωριστικά Στοιχεία Πιστωτή/Οργανισμού (Creditor Identifier) του συστήματος άμεσων χρεώσεων SEPA για τους αναφερόμενους Πιστωτές/Οργανισμούς. Αυτό δεν εφαρμόζεται στο σύστημα B2B καθώς εκτελούμε όταν λαμβάνουμε αντίγραφο της Εντολής από εσάς. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι οι Λευκές Λίστες προσωρινά δεν είναι διαθέσιμες σε μη καταναλωτές στη Γαλλία. - Σελίδα 3 από 8

4 Επίσης, μπορείτε να μας γνωστοποιείτε το ποσό προς πληρωμή στο πλαίσιο οποιασδήποτε Εντολής. Μπορείτε να μας ενημερώνετε για το ακριβές ποσό που πρέπει να πληρωθεί ή το μέγιστο (με εξαίρεση τη Γαλλία). Εισπράξεις που λαμβάνονται αλλά δεν πληρούν ακριβώς τα γνωστοποιημένα κριτήρια, θα απορρίπτονται χωρίς χρέωση του λογαριασμού σας ή επικοινωνία μαζί σας. Ακόμη, μπορείτε να μας γνωστοποιείτε περιορισμούς σχετικά με τη συχνότητα (περιοδικότητα) των εισπράξεων για οποιαδήποτε συγκεκριμένη εντολή, π.χ. «εβδομαδιαίως» ή «μηνιαίως». Και πάλι, οι άμεσες χρεώσεις που λαμβάνονται αλλά δεν πληρούν τα γνωστοποιημένα κριτήρια, θα απορρίπτονται χωρίς χρέωση του λογαριασμού σας ή επικοινωνία μαζί σας. Σημειώστε ότι αυτή η υπηρεσία προσωρινά δεν είναι διαθέσιμη σε μη καταναλωτές στη Γαλλία. Προκειμένου να ενεργήσουμε βάσει των οδηγιών για τον περιορισμό του ποσού ή της περιοδικότητας, απαιτείται: ο αριθμός του λογαριασμού σας που πρόκειται να χρεωθεί (IBAN) το όνομα του Πιστωτή/Οργανισμού ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός του Πιστωτή/Οργανισμού (Creditor Identifier) στο πλαίσιο του συστήματος άμεσων χρεώσεων SEPA και ο μοναδικός κωδικός αναφοράς της εντολής. 4. Αδράνεια Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία άμεση χρέωση βάσει μιας εντολής για διάστημα 36 μηνών, η εντολή καθίσταται «αδρανής» και ο Πιστωτής/Οργανισμός πρέπει να ζητήσει νέα Εντολή προτού προβεί σε περαιτέρω άμεση χρέωση. Θα απορρίπτουμε οποιαδήποτε άμεση χρέωση λάβει χώρα βάσει Εντολής την οποία μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως αδρανή. 5. Προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Οφειλέτη Ο Πιστωτής/Οργανισμός οφείλει να σας ειδοποιεί για τις Εισπράξεις που θα πραγματοποιηθούν βάσει της οικείας Εντολής πριν χρεώσει το λογαριασμό σας. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να αποτελεί μέρος άλλου εγγράφου που παρέχεται από τον Πιστωτή/Οργανισμό, όπως μια σύμβαση ή ένα τιμολόγιο. Η συνήθης προθεσμία ειδοποίησης είναι 14 ημέρες, αλλά μπορεί να διαφοροποιηθεί κατόπιν συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και στον Πιστωτή/Οργανισμό. Ο Πιστωτής/Οργανισμός μπορεί να σας ειδοποιεί κατά καιρούς, όταν πραγματοποιούνται ορισμένες αλλαγές στις ρυθμίσεις άμεσης χρέωσης SEPA, για παράδειγμα εάν αλλάξουν τα συνήθη ποσά ή οι ημερομηνίες χρέωσης. 6. Εισπράξεις Ο Πιστωτής/Οργανισμός θα μας αποστείλει (ως τράπεζά σας) αίτημα χρέωσης του λογαριασμού σας βάσει μιας εντολής (η «Είσπραξη»). Εάν δεν λάβουμε διαφορετική - Σελίδα 4 από 8

5 ειδοποίηση από εσάς (βλ. άρθρα 3 και 4 ανωτέρω), θα χρεώσουμε, εφόσον μπορούμε να το πράξουμε, τον λογαριασμό σας κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού που αναφέρεται στην Είσπραξη (ή την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα) εάν η Ημερομηνία Διακανονισμού δεν είναι Εργάσιμη Ημέρα. 7. Καταχωρήσεις κατάστασης λογαριασμού Βάσει των κανόνων που ρυθμίζουν το βασικό σύστημα άμεσων χρεώσεων SEPA, υποχρεούμαστε να σας παράσχουμε ορισμένα στοιχεία που αφορούν την Είσπραξη κατά τη χρέωση του λογαριασμού σας. Εάν χρησιμοποιείτε τραπεζικές υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου, οι πληροφορίες αυτές θα είναι διαθέσιμες μέσω της σχετικής υπηρεσίας. Τα στοιχεία που πρέπει να παράσχουμε (ή έχουμε διαθέσιμα) είναι τα εξής: η ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού σας το ποσό της χρέωσης σε ευρώ το όνομα του Πιστωτή/Οργανισμού ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός του Πιστωτή/Οργανισμού ο μοναδικός κωδικός αναφοράς της εντολής και ορισμένες πληροφορίες για το έμβασμα οι οποίες αποστέλλονται από τον Πιστωτή/Οργανισμό. 8. Άρνηση ακύρωση πληρωμής Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σταματήσουμε μια πληρωμή άμεσης χρέωσης SEPA πριν την Ημερομηνία Διακανονισμού. Κάθε διαφορά σχετική με την εν λόγω «άρνηση» θα πρέπει να επιλυθεί απευθείας από εσάς με τον οικείο Πιστωτή/Οργανισμό. Εάν μας ειδοποιήσετε εγγράφως ότι επιθυμείτε τη διακοπή μιας πληρωμής άμεσης χρέωσης SEPA για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα εκτελέσουμε την πληρωμή, υπό τον όρο ότι θα λάβουμε την ειδοποίησή σας τουλάχιστον μία (1) Εργάσιμη Ημέρα πριν από την Ημερομηνία Διακανονισμού. Η ειδοποίηση πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως απαιτούνται προκειμένου να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε την πληρωμή, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων στοιχείων: τον αριθμό του λογαριασμού σας που πρόκειται να χρεωθεί (IBAN), το όνομα του Πιστωτή/Οργανισμό τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό του Πιστωτή στο πλαίσιο του συστήματος αυτόματων χρεώσεων SEPA και τον μοναδικό κωδικό αναφοράς της εντολής. - Σελίδα 5 από 8

6 Για το σύστημα Core μόνον, όπου οι παρασχεθείσες πληροφορίες δεν μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε πλήρως την άμεση χρέωση, ενδέχεται να πρέπει να διεκπεραιώσουμε τις οδηγίες σας ως Επιστροφή μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού Σε περίπτωση που λάβουμε ειδοποίηση αργότερα από μία Εργάσιμη Ημέρα πριν από την Ημερομηνία Διακανονισμού το αίτημά σας θα εξετασθεί σύμφωνα με τη διαδικασία Αιτημάτων Επιστροφής που περιγράφεται κατωτέρω. 9. Απορριφθείσες Εισπράξεις Μπορεί να απορρίψουμε μια Είσπραξη από έναν Πιστωτή/Οργανισμό σε σχέση με τον λογαριασμό σας οποτεδήποτε πριν από την Ημερομηνία Διακανονισμού για οποιονδήποτε επιτρεπόμενο, τεχνικό ή άλλο λόγο βάσει των κανόνων που ρυθμίζουν το σύστημα άμεσων χρεώσεων SEPA. Στους επιτρεπόμενους λόγους συγκαταλέγεται το γεγονός ότι τα δεδομένα που λήφθηκαν δεν είναι πλήρη ή ότι μας ζητήσατε, πριν από την Ημερομηνία Διακανονισμού, να μην εκτελέσουμε την Είσπραξη. Σε περίπτωση απόρριψης της Είσπραξης, καμία καταχώριση δεν θα εμφανισθεί στον λογαριασμό σας. 10. Αντιλογισμοί και Ακυρώσεις Μετά την αποστολή από τον Πιστωτή/Οργανισμό ειδοποίησης σύμφωνα με την οποία προτείνουν να γίνει η Είσπραξη από τον λογαριασμό σας, ο Πιστωτής/Οργανισμός μπορεί να «ακυρώσει ή να αντιλογίσει» την Είσπραξη. Αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός σας δεν θα χρεωθεί. Εάν ο λογαριασμός σας δεν χρεωθεί όπως αναμενόταν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Πιστωτή/Οργανισμό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν ο Πιστωτής/Οργανισμός αντιλογίσει ή ακυρώσει μια Είσπραξη, ο λογαριασμός σας μπορεί να πιστωθεί έως 5 διατραπεζικές εργάσιμες ημέρες μετά την αρχική χρέωση. Διατραπεζικές εργάσιμες ημέρες σημαίνουν οι ημέρες κατά τις οποίες τράπεζες λειτουργούν, εκτός από Σάββατα και Κυριακές και αργίες όπως ορίζονται στο ημερολόγιο TARGEΤ (Trans-European Automated Realtime Gross settlement Express Transfer System) που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 11. Επιστροφές Εάν, για οποιονδήποτε επιτρεπόμενο λόγο βάσει των κανόνων των συστημάτων άμεσων χρεώσεων SEPA, αποφασίσουμε να μην εκτελέσουμε μια Είσπραξη εντός 5 Διατραπεζικών εργάσιμων ημερών, για το σύστημα Core ή δύο Διατραπεζικών εργάσιμων ημερών για το σύστημα B2B) μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού, θα επιστρέψουμε την Είσπραξη και θα πιστώσουμε στον λογαριασμό σας το ποσό που είχε χρεωθεί προηγουμένως. 12. Αιτήματα Επιστροφής Μόνον σύστημα Core - Σελίδα 6 από 8

7 Εάν επιθυμείτε να αξιώσετε επιστροφή για πληρωμή άμεσης χρέωσης SEPA μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής στον Πιστωτή/Οργανισμό, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιστροφή στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις: α) Επιστροφές εγκεκριμένων πληρωμών Σύμφωνα με το σύστημα Core, μπορείτε να αξιώσετε επιστροφή οποτεδήποτε έως και 8 εβδομάδες μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού. Προκειμένου να αξιώσετε επιστροφή, πρέπει να μας παράσχετε ειδοποίηση που πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: την ημερομηνία της σχετικής χρέωσης του λογαριασμού σας τον αριθμό του λογαριασμού σας που χρεώθηκε (IBAN) το ποσό που χρεώθηκε το όνομα του Πιστωτή/Οργανισμού και (εάν υπάρχουν περισσότερες χρεώσεις την ίδια ημέρα από τον ίδιο Πιστωτή/Οργανισμό) τον μοναδικό κωδικό αναφοράς της εντολής. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιστροφή με τον τρόπο αυτό μετά το κλείσιμο του λογαριασμού που τηρείτε στην τράπεζά μας, υπό τον όρο ότι θα λάβουμε ειδοποίηση από εσάς εντός 8 εβδομάδων από την Ημερομηνία Διακανονισμού. Εάν ο λογαριασμός που τηρείτε στην τράπεζά μας έχει κλείσει, θα πρέπει να συμφωνήσετε μαζί μας την παράδοση σε εσάς τυχόν χρημάτων που θα ληφθούν κατόπιν μιας τέτοιας επιστροφής. β) Επιστροφές μη εγκεκριμένων πληρωμών Εάν χρεώθηκε στον λογαριασμό σας μια πληρωμή άμεσης χρέωσης SEPA, η οποία δεν είχε εγκριθεί από εσάς (για παράδειγμα, εάν η σχετική εντολή προς τον Πιστωτή/Οργανισμό είχε λήξει ή είχε ακυρωθεί προηγουμένως), έχετε το δικαίωμα να αξιώσετε επιστροφή όχι αργότερα από 13 μήνες (ένα μήνα για τη Γαλλία) μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού παρέχοντας τις αποδείξεις και άλλες πληροφορίες τις οποίες ενδέχεται να απαιτήσουμε προκειμένου να αποδειχθεί η μη έγκριση της εν λόγω πληρωμής άμεσης χρέωσης SEPA. Όταν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράττουμε, θα πιστώνουμε τον λογαριασμό σας με το ποσό της αξίωσης, ενόσω η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, διατηρώντας το δικαίωμα να χρεώσουμε εκ νέου τα χρηματικά ποσά, εάν η Είσπραξη άμεσης χρέωσης SEPA αποδειχθεί ότι είχε εγκριθεί. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, είτε να σας επιστρέψουμε ολόκληρο το ποσό της σχετικής πληρωμής άμεσης χρέωσης SEPA είτε να σας ειδοποιήσουμε ότι η αξίωση επιστροφής απορρίφθηκε. Η ειδοποίηση απόρριψης θα παρασχεθεί χωρίς καθυστέρηση, κατόπιν ενδεχόμενης διαβούλευσης με την τράπεζα του Πιστωτή/Οργανισμού (διαδικασία η οποία μπορεί να απαιτήσει έως 20 Διατραπεζικές εργάσιμες ημέρες), και θα περιέχει - Σελίδα 7 από 8

8 κάθε δικαιολογητικό στοιχείο το οποίο μας παρέσχε η τράπεζα του Πιστωτή/Οργανισμού. Κάθε διαφορά σχετική με την έκβαση μιας αξίωσης επιστροφής πρέπει να επιλύεται απευθείας ανάμεσα σε εσάς και στον οικείο Πιστωτή/Οργανισμό. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιστροφή με τον τρόπο αυτό μετά το κλείσιμο του λογαριασμού που τηρείτε στην τράπεζά μας, υπό τον όρο ότι θα λάβουμε ειδοποίηση από εσάς όχι αργότερα από 13 μήνες (έναν για τη Γαλλία) μετά τη χρέωση του λογαριασμού σας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμφωνήσετε μαζί μας την παράδοση σε εσάς τυχόν χρημάτων που θα ληφθούν κατόπιν μιας τέτοιας επιστροφής. 13. Αιτήματα Επιστροφής Β2Β σύστημα μόνον Σύμφωνα με το σύστημα Β2Β, μπορεί να δικαιούστε επιστροφή για εσφαλμένη ή πλημμελή εκτέλεση. Σε αυτή την περίπτωση δικαιούστε να αιτηθείτε επιστροφή χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 13 μήνες (έναν για τη Γαλλία) μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού, παρέχοντας τις αποδείξεις και άλλες πληροφορίες προκειμένου να αποδειχθεί ότι η εν λόγω άμεση χρέωση SEPA B2B εκτελέστηκε εσφαλμένα ή πλημμελώς. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, είτε να σας επιστρέψουμε ολόκληρο το ποσό της σχετικής πληρωμής άμεσης χρέωσης SEPA είτε να σας ειδοποιήσουμε ότι η αξίωση επιστροφής απορρίφθηκε. Η ειδοποίηση απόρριψης θα παρασχεθεί χωρίς καθυστέρηση, κατόπιν ενδεχόμενης διαβούλευσης με την τράπεζα του Πιστωτή/Οργανισμού (διαδικασία η οποία μπορεί να απαιτήσει έως 30 ημέρες), και θα περιέχει κάθε δικαιολογητικό στοιχείο το οποίο μας παρέσχε η τράπεζα του Πιστωτή/Οργανισμού. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιστροφή με τον τρόπο αυτό μετά το κλείσιμο του λογαριασμού που τηρείτε στην τράπεζά μας, υπό τον όρο ότι θα λάβουμε ειδοποίηση από εσάς όχι αργότερα από 13 μήνες (έναν για τη Γαλλία) από την Ημερομηνία Διακανονισμού. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμφωνήσετε μαζί μας την παράδοση σε εσάς τυχόν χρημάτων που θα ληφθούν κατόπιν μιας τέτοιας επιστροφής. 14. Οι υποχρεώσεις μας Οι υποχρεώσεις μας και εκείνες της τράπεζας του Πιστωτή/Οργανισμό βάσει των κανόνων που ρυθμίζουν το βασικό σύστημα άμεσων χρεώσεων SEPA δεν υπόκεινται σε αξιώσεις ή μέσα άμυνας στις συμβατικές ή άλλες ρυθμίσεις που ενδέχεται να έχετε συνάψει με οποιονδήποτε Πιστωτή/Οργανισμό. - Σελίδα 8 από 8

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Η διαδικασία άμεσων χρεώσεων στο SEPA (στο εξής Διαδικασία Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA ) επιτρέπει σε ένα Πελάτη να εξοφλεί χρηματικές οφειλές του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να διαβάζονται μαζί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμφωνιών και/ή όρων για το άνοιγμα και τη λειτουργία λογαριασμού που καλύπτεται από τους παρόντες Όρους

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών.

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν την παροχή από το πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ιανουάριος 2010 Η συµφωνία σας µε την ALPHA BANK CYPRUS LTD αποτελείται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (οι «Γενικοί Όροι») και τους Επιπρόσθετους Όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η συµφωνία σας µε την ALPHA BANK CYPRUS LTD αποτελείται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (οι «Γενικοί Όροι») και τους Επιπρόσθετους Όρους οι οποίοι ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΣΠΕ/ΟΠΑΛ/ΝΠ/01-2010

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Copyright. HSBC Bank plc 09//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία.

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία. «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ» ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) LIMITED --------------------------------------------------------------------------------------------------- Η παρούσα «Συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΣΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΣΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) Για Νοµικά Πρόσωπα Αναφορά Εντύπου : ΣΠΕΠΠΧ-02/2010 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών σε Πελάτη από την Εταιρεία DEGIRO

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών σε Πελάτη από την Εταιρεία DEGIRO Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών σε Πελάτη από την Εταιρεία DEGIRO Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών σε Πελάτη Εισαγωγή H επενδυτική εταιρεία DEGIRO παρέχει στους πελάτες της διαφορετικές επενδυτικές υπηρεσίες και κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας / των πιο κάτω πιστωτικών καρτών (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις Copyright. HSBC Bank plc 07//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν: α) την παροχή από τον Οργανισµό µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες ΓENIKA Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ο αιτών (ο Αιτών) με την παρούσα αίτηση ανοίγματος λογαριασμού Ctrl αιτείται ταυτόχρονα τη χορήγηση χρεωστικής κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1. Γενικά... 1 2. Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς... 1 3. Παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες... 2 4. Εκτίμηση καταλληλότητας και συμβατότητας

Διαβάστε περισσότερα

v.1.0.πολιτική Καταχώρησης Ονομάτων Τομέα.eu 1/16

v.1.0.πολιτική Καταχώρησης Ονομάτων Τομέα.eu 1/16 .Πολιτική Καταχώρησης Ονομάτων Τομέα.eu 1/16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων...2 Ορισμοί...3 Αντικείμενο και Σκοπός...3 Εδάφιο 1. Ο Καταχωρούμενος οφείλει να προσδιορίσει εάν πληροί τα Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

NUTRITION HOME HOME YO U R B U S I N E S S HOME ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ AMWAY

NUTRITION HOME HOME YO U R B U S I N E S S HOME ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ AMWAY NUTRITION HOME BEAUTY YO U R B U S I N E S S YO U R B U S I N E S S BEAUTY HOME NUTRITION YO U R B U S I N E S S BEAUTY HOME ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ AMWAY NUTRITION Περιεχόμενα ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα